Sunteți pe pagina 1din 14

DREPT PENAL PARTEA GENERAL MULTIPLE CHOICE 1. Trsturile esentiale ale infractiunii sunt: a.

latura obiectiv si latura subiectiv ; b. vinovtia, rspunderea penal si pedeapsa; c. fapta care prezint pericol social savrsit cu vinovtie si prevzut de legea penal ANS: C PTS: 1

2. Faptele care constituie infractiuni si pedepsele care se aplica infractiunilor sunt prevazute in : a. hotarari ale Guvernului ; b. n legi nepenale cu dispozitii penale, in ordonante de urgenta ;; c. numai n legi penale. ANS: B PTS: 1

3. Legea penala romana se aplica conform principiului realitatii daca printre alte conditii: a. fapta a fost savarsita pe teritoriul tarii; b. fapta a fost savarsita de catre un cetatean strain; c. fapta a fost savarsita de catre un cetatean roman. ANS: B PTS: 1

4. Caracterul inevitabil al pericolului si al necesitatii, in cadrul starii de necesitate se apreciaza raportat la : a. conditiile de fapt; b. persoana faptuitorului; c. urmarea imediata. ANS: A PTS: 1

5. Actele preparatorii in legislatia penala romana, cand sunt periculoase si au un caracter univoc: a. sunt incriminate ca infractiuni autonome; b. nu sunt pedepsite in nici o situatie ; c. sunt considerate ca facand parte din infractiune ANS : A 6.Exist vinovtie n cazul unei actiuni sau inactiuni care prezint pericol social : a. cnd actiunea sau inactiunea care prezinta pericol social este savrsita cu intentie sau din culpa b. cnd actiunea sau inactiunea care prezinta pericol social este savrsita numai cu intentie
1

c. cnd actiunea sau inactiunea care prezinta pericol social este savrsita cu intentie directa si praeterintentie ANS: A PTS: 1

7. Masurile educative care se pot lua fata de minor sunt : a. numai mustrarea si mustrarea cu avertisment b. internarea intr-un centru de reeducare, internarea intr-un insitutut medicaleducativ, libertatea supravegheata si mustrarea c. amenda, mustrarea cu avertisment ANS: B PTS: 1

8. Termenele de prescriptie a raspunderii penale si a executarii pedepsei pentru minori : a. sunt intrerupte odata cu implinirea varstei de 18 ani b. se reduc la jumatate c. nu exista distinctie cu privire la minori ANS: B PTS: 1

9. In cazul in care expulzarea insoteste pedeapsa inchisorii, masura de siguranta poate fi adusa la indeplinire: a. si in timpul executarii pedepsei, cu conditia ca acesta sa fie suspendata b. inainte de inceperea executarii pedepsei c. numai dupa executare in intregime a pedepsei ANS: C PTS: 1

10. Constituie cauza de impunitate : a. cauzele care inlatura caracterul penal al faptei b. impiedicarea de catre participant a consumarii faptei c. retragerea marturiei mincinoase indiferent de momentul intervenirii acesteia ANS: B PTS: 1

11. n cazul respingerii unei cereri de reabilitare, datorita neindeplinirii conditiilor de fond, o noua cerere de reabilitare va putea fi formulata: a. dupa trecerea unui termen de 6 luni, in cazul unei condamnari la pedeapsa inchisorii mai mica de 5 ani b. dupa trecerea unui termen de 4 ani, in cazul unei condamnari la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani c. dupa trecerea unui termen de 2 ani, in cazul unei condamnari la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar mai mica de 10 ani ANS: C 12. PTS: 1

Infractiunea are un continut agravat sau calificat : a. cnd cuprinde numai conditiile pentru existenta ei n forma tipica b. cnd pe lnga conditiile necesare pentru existenta ei n configuratia tipica,
2

cuprinde si alte circumstante de agravare c. cnd este fapta este savarsita de un faptuitor care a mai savarsit o fapta penala ANS: B PTS: 1

13. Pedeapsa se considera executata daca in intervalul de timp de la liberarea conditionata si pana la implinirea duratei pedepsei, cel condamnat : a. si-a achitat cheltuieluile judiciare b. nu a savarsit din nou o infractiune intentionata ; c. si-a executat obligatiile fata de partea civila ANS: B PTS: 1

14. Conditiile pentru ca o persoana fizica s fie subiect activ al unei infractiuni: a. sa aiba vrsta minima ceruta de lege si sa fie responsabila din punct de vedere penal b. sa aiba libertate de vointa si actiune si sa fie responsabila din punct de vedere penal c. sa aiba vrsta minima ceruta de lege, sa fie responsabila si sa aiba posibilitatea de a decide libera si neconstrnsa asupra savrsirii infractiunii ANS: C PTS: 1

15. Pedeapsa detentiunii pe viata nu se aplica faptuitorului care : a. la data pronuntarii hotararii nu a implinit varsta de 60 de ani b. la data pronuntarii hotararii nu a implinit varsta de 18 ani c. sufera de o boala incurabila ANS: B PTS: 1

16. Latura obiectiva a infractiunii este formata din : a. elementul material, vinovatia si raportul de cauzalitate b. elementul material, urmarea imediata si raportul de cauzalitate c. actiunea sau inactiunea, urmarea imediata si vinovatia ANS: B PTS: 1

17. Gratierea se acorda: a. in timpul urmaririi penale b. numai dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare c. in timpul cercetarii judecatoresti ANS:B PTS: 1

18. Revocarea suspendarii condionate a executarii pedepsei este facultativa : a. cand infractiunea ulterioara este savarsita in termenul de incercare, dar este descoperita dupa expirarea acestuia b. cand infractiunea ulterioara este savarsita din culpa c. cand in termenul de incercare, condamnatul nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare judecatoreasca si nu a dovedit neputinta de a
3

indeplini acele obligatii ANS: B 19. PTS: 1

Mobilul unei infractiuni desmneaza : a. sentimentul(dorinta, tendinta, pasiune) care conduce la nasterea n mintea faptuitorului a ideii savrsirii unei infractiuni b. finalitatea urmarita de faptuitor prin savrsirea infractiunii c. atitudinea psihica a faptuitorului ce precede si nsoteste fapta infractionala si urmarile ei ANS: A PTS: 1

20. Atrage aplicarea unui tratament sanctionator constand in cumulul aritmetic : a. revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei ca urmare a comiterii unei infractiuni din culpa in termenul de incercare b. evadarea din arestul preventiv, in masura in care se pronunta o condamnare pentru infractiunea care a atras arestarea preventiva c. revocarea libertatii supravegheate ca urmare a comiterii unei infractiuni intentionate pe durata supravegherii ANS: A PTS: 1 21. Pedeapsa principala aplicata unei persoane juridice : a. poate fi suspendata sub supraveghere b. nu poate face obiectul unei gratieri individuale c. poate fi inlocuita cu dizolvarea , in cazul in care persoana juridica se sustrage cu rea-credinta de la executarea ei ANS: B PTS: 1

22. Constituie circumstante atenuante: a. savarsirea infractiunii in stare de necesitate b. savarsirea infractiunii in legitima aparare c. savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta ANS: C PTS: 1

23. Pedeapsa complementara a degradarii militare se executa: a. la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare b. dupa executarea pedepsei principale c. la data liberarii conditionate din executarea pedepsei inchisorii pe langa care a fost dispusa ANS: A PTS: 1

24. Daca in intervalul de timp de la liberarea conditionata si pana la implinirea duratei pedepsei , cel liberat savarsesete o infractiune de omor si o infractiune din culpa: a. revoca liberarea conditionata si contopeste pedepsele aplicate pentru cele trei infractiuni cu restul de pedeapsa ramas neexecutat din pedeapsa anterioara
4

b. aplica regulile concursului de infractiuni pentru cele trei infractiuni savarsite, iar pedeapsa rezultanta se contopeste cu restul de pedeapsa ramas de executat din pedeapsa anterioara c. revoca liberarea conditionata in raport cu infractiunea de omor, contopind pedeapsa aplicata pentru aceasta infractiune cu restul de pedeapsa ramas neexecutat din pedeapsa anterioara ANS: C PTS: 1

25. Atacul din legitima aparare se poate indrepta : a. impotriva unui interes public b. impotriva celui care ocupa fara drept prin viclenie un loc delimitat de semne de marcare c. impotriva celui care ameninta cu savarsirea unei fapte penale impotriva sa ori a unei rude apropiate ANS: A PTS: 1

26. Tentativa relativ improprie exista : a. atunci cnd prin natura lui mijlocul folosit de faptuitor pentru savrsirea infractiunii este apt sa produca rezultatul, dar n cazul concret, n raport de conditiile existente, s-a dovedit a fi insuficient sau defectuos, ori n situatia cnd obiectul material al infractiunii lipsea n mod accidental din locul unde acesta stia ca se afla b. atunci cnd faptuitorul dispune de toate conditiile necesare sub aspectul mijloacelor ce vor fi folosite si al obiectului material al infractiunii pentru ca acesta sa se consume, si totusi infractiunea nu se consuma datorita modului defectuos n care au fost folosite mijloacele de catre faptuitor sau altor cauze c. atunci cnd imposibilitatea de consumare a infractiunii este datorata mijlocului folosit care prin natura lui nu era apt n nici o mprejurare sa produca rezultatul urmarit de faptuitor ANS: A PTS: 1

27. Amnistia are efecte asupra : a. infractiunilor savarsite in ziua adoptarii actului de amnistie b. pedepselor complementare c. masurilor de siguranta ANS: B 28. PTS: 1

Tentativa nu este posibila : a. la infractiunile savrsite cu intentie indirecta b. la infractiunile praeterintentionate c. la infractiunile savrsite din culpa ANS: C PTS: 1

29. Prin termenul de fapta savarsita public se intelege : a. in orice loc accesibil publicului , chiar daca nu este prezenta nici o persoana
5

b. intr-un loc care prin natura sau destinatia sa este intotdeauna accesibil publicului , daca sunt de fata doua sau mai multe persoane c. prin orice mijloc cu privire la care faptuitorul si-a dat seama ca fapta ar putea ajunge la cunostiinta publicului ANS: C 30. PTS: 1

Nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, fapta : a. prin care nu se produce un prejudiciu material b. savrsita care este n mod vadit este lipsita de importanta, indiferent de persoana faptuitorului c. savrsita prin care se produce o atingere minima valorii sociale mpotriva careia a fost ndreptata, este lipsita n mod vadit de importanta iar prin continutul ei concret este lipsita de pericol social ANS: C PTS: 1

31. Termenul de membru de familie desemneaza: a. rudele apropiate, chiar daca acesta nu locuieste si gospodareste impreuna cu faptuitorul b. ascendentii, descendentii, fratii si surorile pana la gradul IV inclusiv c. persoanele devenite rude prin adoptie cu conditia sa locuiasca si sa gospodareasca impreuna cu faptuitorul ANS: C PTS: 1

32. Masura de siguranta a interzicerii de se afla in anumite localitati: a. nu se executa pe perioada amanarii sau intreruperii executarii pedepsei b. nu se executa in cazul in care condamnatul se sustrage de la executarea pedepsei c. se executa dupa executarea pedepsei sau prin stingerea executarii pedepsei prin gratiere totala sau a restului de pedeapsa ANS: C PTS: 1

33. Consituie o cauza care inlatura caracterul penal al faptei: a. necunoasterea legilor penale b. necunoasterea unei stari de care depinde caracterul penal al faptei c. rezultatul faptei este consecinta unei imprejurari care putea fi prevazuta , dar s-a socotit fara temei ca nu se va produce ANS: B PTS: 1

34. Reabilitarea nu are efect asupra: a. internarii medicale b. obligatia de reintegrare in functia in care condamnatul a fost destituit dupa savarsirea infractiunii c. obligarea la tratament medical ANS: B PTS: 1

35. In cazul persoanei juridice, tentativa se sanctioneaza:


6

a. cu amenda prevazuta de lege pentru fapta consumata b. cu amenda cuprinsa intre minimul special si maximul special al amenzii prevazute de lege pentru infractiunea consumata, reduse la jumatate c. cu amenda cuprinsa intre minimul special si maximul special al amenzii prevazute de lege pentru infractiunea consumata, reduse la jumatate, cu conditia aplicarii a uneia sau mai multor pedepse complementare ANS: B PTS: 1

36. Latura obiectiva a infractiunii este formata din: a. obiect juridic generic, obiect juridic special si obiect material b. obiect material, urmare imediata si legatura de cauzalitate c. element material, urmare imediata si legatura de cauzalitate ANS: C PTS: 1

37. Termenul de incercare, in cazul suspendarii sub supraveghere, se socoteste: a. de la data savarsirii infractiunii b. de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare c. de la data executarii pedepsei sau de la data la care se considera ca fiind executata ANS: B PTS: 1

38. Condamnarea la pedeapsa inchisorii atrage de drept interzicerea urmatoarelor drepturi, ca pdeapsa accesorie: a. drepturile parintesti b. dreptul de a fi tutore sau curator c. dreptul de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii ANS: C 39. PTS: 1

Momentul n raport cu care se aplica beneficiul amnistiei n cazul savrsirii unei infractiuni continuate il reprezinta: a. momentul consumarii infractiunii b. data comiterii ultimei actiuni sau inactiuni c. data rmnerii definitive a unei hotrri de condamnare

ANS: B PTS: 1 40. Infractiunea este complexa: a. cnd n continutul sau intra ca element constitutiv sau ca circumstanta agravanta o actiune sau inactiune care constituie ea nsasi o fapta prevazuta de legea penala b. cnd elementul material al laturii obiective se repeta de mai multe ori n aceeasi mprejurare c. atunci cnd o persoan svrseste la diferite intervale de timp actiuni sau inactiuni care prezint fiecare n parte continutul unor infractiuni diferite ANS: A PTS: 1
7

41.

Formele pluralitatii de infractiuni sunt urmatoarele: a. participatia penala, concursul de infractiuni si recidiva b. concursul de infractiuni, recidiva si pluralitatea intermediara c. concursul de infractiuni, recidiva si pluralitatea naturala ANS: B PTS: 1

42. Exista concurs de infractiuni: a. numai atunci cnd doua sau mai multe infractiuni au fost savrsite printr-o unica actiune, de aceeasi persoana b. numai atunci cnd doua sau mai multe infractiuni au fost savrsite prin actiuni sau inactiuni distincte de aceeasi persoana, nainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna din ele c. atunci cnd doua sau mai multe infractiuni au fost savrsite printr-o unica manifestare sau prin actiuni sau inactiuni distincte, nainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele ANS: C PTS: 1

43. Persoana care inainte sau in timpul savarsirii faptei, promite faptuitorului cai va tainui bunurile provenite din aceasta, va raspunde pentru: a. nu raspunde penal b. autor al infractiunii de tainuire c. complice la infractiunea care se savarseste ANS: C PTS: 1

44. Exista concurs ideal de infractiuni, cand: a. mai multe infractiuni au fost savrsite de aceeasi persoana, nainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna din ele b. o actiune sau inactiune savrsita de aceeasi persoana, datorita mprejurarilor n care a avut loc si urmarilor pe care le-a produs ntruneste elementele constitutive a mai multor infractiuni c. o actiune sau inactiune savrsita de aceeasi persoana, datorita mprejurarilor n care a avut loc si urmarilor pe care le-a produs, ntruneste elementele constitutive ale aceleiasi infractiuni ANS: B PTS: 1

45. Masura de siguranta a internarii medicale se poate dispune: a. in cursul urmaririi penale b. numai dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare c. numai pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare ANS: A PTS: 1

46. In situatia in care o persoana a fost condamnata la pedeapsa nchisorii mai mare de sase luni pentru savrsirea unei infractiuni intentionate, dar cu suspendarea conditionata a executarii, iar n termenul de ncercare savrseste o infractiune intentionata pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii mai mare de un an: a. exista recidiva postcondamnatorie b. nu exista stare de recidiva c. exist pluralitate intermediar ANS: A PTS: 1

47. In situatia in care dupa condamnarea definitiva la detentiunea pe viata, nainte de nceperea executarii pedepsei, n timpul executarii ori n stare de evadare, cel condamnat savrseste din nou o infractiune cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsa cu nchisoarea mai mare de un an sau detentiunea pe viata: a. exista recidiva postcondamnatorie b. nu exista recidiva, deoarece a fost condamnat la pedeapsa maxima c. exist concurs de infractiuni ANS: A PTS: 1

48. La stabilirea starii de recidiva nu se tine seama de condamnarile: a. cu privire la infractiunile omisive b. pentru care a intervenit reabilitarea de drept c. cu privire la infractiunile savarsite cu praeterintentie ANS: B PTS: 1

49. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere: a. poate fi dispusa in cazul unei infractiuni savarsite cu intentie al carei maxim special este de 15 ani b. nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor intentionate, in cazul concursului de infractiuni, daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 3 ani si sunt indeplinite toate celelalte conditii c. poate fi dispusa in cazul unei infractiuni savarsite cu intentie pentru care sa aplicat o pedeapsa cu inchisoarea de 5 ani ANS: A PTS: 1

50. Daca actele indeplinite pana la momentul desistarii sau impiedicarii producerii rezultatului constituie o alta infractiune, se aplica: a. regulile de la concursul de infractiuni b. pedepsa pentru tentativa la infractiunea de la care s-a desistat c. pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune ANS: C PTS: 1

51. Primul termen n cazul micii recidive postcondamnatorii este compus din: a. din trei condamnari la pedeapsa nchisorii de pna la un an, pentru
9

savrsirea unor infractiuni intentionate b. din trei condamnari la pedeapsa nchisorii de pna la sase luni, pentru savrsirea unor infractiuni intentionate c. din trei condamnari ramase definitive la pedeapsa nchisorii de pna la sase luni, pentru savrsirea unor infractiuni intentionate ANS: C PTS: 1 52. Impacarea partilor in cazurile prevazute de lege: a. inlatura raspunderea penala, dar nu stinge actiunea civila; b. produce efecte si dupa ramanerea definitiva a hotararii; c. pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu, impacarea se face numai de reprezentantii lor legali. ANS: C PTS: 1

53. Actele de instigare neurmate de executarea faptei, precum si actele de instigare urmate de desistarea autorului ori de impiedicarea de catre acesta a producerii rezultatului, se sanctioneaza: a. cu o pedeapsa cuprinsa intre minimul special al pedepsei pentru infractiunea la care s-a instigat si minimul general; b. la fel ca in cazul actelor de executare; c. nu se pedepsesc. ANS: A PTS: 1

54. Revocarea liberarii conditionate este obligatorie, cand: a. fapta savarsita este o infractiune prin care s-au produs consecinte deosebit de grave b. fapta savarsita este o infractiune din culpa, care a avut ca urmare moartea victimei c. fapta savarsita este o infractiune intentionata contra autoritatii ANS: A PTS: 1

55. Prescriptia speciala opereaza: a. indiferent de felul infractiunii comise de inculpat b. inlaturand raspunderea penala, cu conditia sa nu intervina dacat o singura intrerupere c. daca termenul de prescriptie este depasit cu inca jumatate , chiar daca a fost intrerupt ANS: C PTS: 1

56. Nu exista concurs real de infractiuni atunci cand: a. doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite de aceeasi persoana , inainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele, daca una dintre infractiuni a fost comisa pentru savarsirea sau ascunderea altei infractiuni; b. o aciune sau inactiune, savarsita de aceeasi persoana , datorita imprejurarilor in care a avut loc si urmarilor pe care le-a produs, intruneste elementele constitutive ale mai multor infractiuni c. in continutul unei infractiuni intra, ca element constituiv sau ca circumstanta agravanta, o actiune sau inactiune care constituie prin ea insasi o fapta prevazuta
10

de legea penala ANS: B PTS: 1

57. Daca cel condamnat nu a savarsit o infractiune intentionata inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii pedepsei , intervine: a. reabilitarea judecatoreasca; b. repunerea in situatia anterioara; c. reabilitarea de drept. ANS: C PTS: 1

58. Executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi incepe: a. dupa intervenirea amnistiei. b. dupa gratierea totala sau a restului de pedeapsa ori dupa prescriptia executarii pedepsei; c. odata cu executarea pedepsei principale. ANS: B PTS: 1

59. In cazul infractiunilor ramase in faza tentativei si pentru care pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, se aplica: a. o pedeapsa egala cu jumatate din varsta faptuitorului b. pedeapsa inchisorii de la 15 la 25 de ani c. pedeapsa inchisorii de la 10 la 25 de ani ANS: C PTS: 1

60. n situatia in care se descopera ca un condamnat mai savarseste o infractiune inainte de pronuntarea hotararii prin care s-a dispus suspendarea sau pana la ramanerea definitiva a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii, suspendarea conditionata a executarii pedepsei: a. se revoca, aplicandu-se dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni; b. se anuleaza, aplicandu-se dupa caz , dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni sau recidiva; c. se anuleaza, cu exceptia cazului in care hotararea de condamnare s-a pronuntat dupa expirarea termenului de incercare. ANS: B PTS: 1

61. Starea de betie voluntara completa produsa de alcool sau de alte substante: a. nu inlatura caracterul penal al faptei; b. inlatura raspunderea penala; c. constituie in toate cazurile o circumstanta atenuanta. ANS: A PTS: 1

62. Pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi poate fi aplicata, daca: a. pedeapsa principala stabilita este inchisoarea indiferent de cuantumul acesteia, in cazul in care aplicarea pedepsei in acel alineat este obligatorie;
11

b. indiferent de pedeapsa stabilita; c. pedeapsa principala stabilita este inchisoarea de cel putin 2 ani si instanta constata ca fata de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana faptuitorului , acesta pedeapsa se impune. ANS: C PTS: 1

63. Persoana condamnata la o pedeapsa de 8 ani inchisoare pentru o infractiune intentionata poate fi liberat conditionat, in urmatoarea situatie: a. dupa ce a executat fractia din pedeapsa prevazuta de lege; b. dupa ce comisia de propuneri a analizat indeplinirea tuturor conditiilor; c. dupa ce a executat partea din pedeapsa aratata de lege, a fost staruitor in munca, disciplinat si a dat dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale ANS: C PTS: 1

64. Unitatea de rezolutie infractionala cu care se savarsesc actiunile sau inactiunile caracterizeaza: a. concursul de infractiuni b. infractiunea continuata c. infractiunea progresiva ANS: B 65. PTS: 1

Contributia complicelui la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala se realizeaza prin: a. determinarea autorului sa comita o fapta penala b. prin promisiuni de tainuire a bunurilor provenite din savarsirea faptei prevazute de legea penala c. prin tainurea bunurilor provenite din savarsirea faptei prevazute de legea penala, fara o intelegere prealabila ANS: B PTS: 1

66. Pedeapsa complemantara pentru persoana juridica poate consta in : a. inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani b. amenda de la 2.500 lei la 2.000.000 lei c. interzicerea de a deschide puncte de lucru pe raza teritoriala de comitere a faptei pentru care a fost condamnata ANS: A PTS: 1

67. Infractiunea ce formeaza al doilea termen al recidivei mari postcondamnatorii se savarseste: a. in stare de evadare din executarea pedepsei ce formeaza primul termen b. dupa executarea pedepsei pentru primul termen c. in timpul executarii pedepsei pentru primul termen
12

ANS: A

PTS: 1

68. In cazul unor condamnari succesive, daca ultima a fost pronuntata cu suspendarea conditionata: a. intervine reabilitarea de drept la implinirea termenului de incercare b. termenul de reabilitare se calculeaza de la data implinirii termenului de incercare c. termenul de reabilitare se calculeaza de la data pronuntarii hotararii curgand in acelasi timp cu termenul de incercare ANS: B PTS: 1

69. Sunt supuse confiscarii speciale: a. bunurile dobandite prin prin savarsirea faptei penale, indiferent daca servesc sau nu la despagubirea partii vatamate b. bunurile care au fost folosite, in orice mod, la comiterea unei infractiuni savarsite prin presa c. bunurile a caror detinere este interzisa de lege ANS: C PTS: 1

70. Excesul scuzabil reprezinta: a. cauza care nltur caracterul penal al faptei; b. cauza care nltur rspunderea penal; c. circumstanta atenuant ANS: C PTS: 1 71. Starea de pericol datorit creia se dispune msura de sigurant a interzicerii unei functii sau profesii este generata de: a. lipsa atitudinii de care a dat dovad persoana care a svrsit o fapt prevzut de legea penal de a efectua potrivit exigentelor cuvenite activitatea n exercitarea creia a svrsit fapta; b. exercitarea functiei sau profesiei n mod abuziv; c. gravitatea faptei svrsite. ANS: A PTS: 1

72. Suspendarea conditonata a executarii pedepsei, poate fi acordata in caz de concurs de infractiuni, intre altele, daca: a. pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 2 ani; b. legea prevede o pedeapsa cu limite cuprinse de la 6 luni pana la 3 ani sau amenda; c. pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 2 ani, imdiferent de sporul de pedeapsa aplicat. ANS: A 73. PTS: 1

Pedepsele ce se pot aplica minorilor care svarsesc infractiuni, sunt: a. detentia pe viata si inchisoarea, caz in care limitele se reduc la jumatate; b. inchisoarea si amenda in limitele prevazute de lege c. inchisoarea si amenda ale caror limite prevazute de lege se reduc la jumatate
13

ANS: C 74.

PTS: 1

In situatia in care cel condamnat la detentie pe viata a mplinit varsta de 60 de ani n timpul executarii pedepsei: a. se deduce partea de pedeapsa executat si execut n continuare pedeapsa nchisorii de 30 de ani b. se aplic pedeapsa nchisorii de 25 de ani c. detentia pe viata se nlocuieste cu nchisoarea pe timp de 25 de ani ANS: C PTS: 1

75. Condamnatul poate sa-si exercite drepturile parintesti interzise prin hotararea de condamnare in perioada: a. amanarii sau intreruperii pedepsei; b. in timpul liberarii conditionate c. suspendarii conditionate sau a suspendarii sub supraveghere ANS: C 76. PTS: 1

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei sub supraveghere in cazul unei pedepse rezultante de 3 ani decurgand din contopirea a trei pedepse pentru trei infractiuni concurente savarsite in anul 2005, daca anterior in anul 2004 acesta mai suferise o condamnare de 1 an nchisoare pentru infractiunea de ucidere din culp, poate fi aplicata : a. numai daca apreciaza ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru condamnat si ca acesta nu va mai savarsi infractiuni chiar si fara executarea pedepsei b. numai daca se retin circumstante atenuante c. numai daca condamnatul a acoperit integral prejudiciul ANS: A PTS: 1

77.

Efectele retinerii circumstantelor agravante in cazul inculpatului persoana fizica, sunt: a. instanta majoreaza pedeapsa pana la maximul special b. instanta aplica un spor in cazul inchisorii de pana la 5 ani, iar in cazul amenzii se aplica un spor de cel mult o treime din maximul special c. instanta poate aplica o pedeapsa pana la maximul special, iar daca acest maxim este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor de pana la 5 ani care nu poate depasi o treime din acest maxim, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special ANS: C PTS: 1

14