Sunteți pe pagina 1din 2

Anul universitar 2008-2009

Disciplina: Semiotică. Teorii ale limbajului


Anul II universitar

Organizarea şi desfăşurarea seminarului

Structura tematică a seminarului:

I.Abordarea semiotica a comunicarii. 1. Scoala proces. 2. Scoala semiotica.


Aplicaţii utilizând modelele de comunicare următoare: G. Gerbner (seminarul 1), R.
Jakobson (seminarul 2).

Bibliografie minimală obligatorie:


John Fiske, Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi, Editura Polirom, 2003.
Durată: 2 seminarii

II. Abordarea filosofica a limbajului. 1. Abordari „riguroase“ si abordari „neriguroase“ în


filosofia limbajului. Semnificatia epistemologica a confruntarii celor doua tipuri de
abordare.
Prezentare L. Wittgenstein şi aplicaţii pe jocuri de limbaj.

Bibliografie minimală obligatorie:


L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Bucuresti, Humanitas.
Durată: 1 seminar

III. Bariere în comunicarea interculturala. Paradigmele culturale şi „revolutiile


paradigmatice“.
Prezentare de text Th. Kuhn
Aplicaţie: descrierea unor paradigme culturale concurente (film)

Bibliografie minimală obligatorie:


Thomas, Kuhn, Structura revoluţiilor ştiinţifice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1976.
Durată: 1 seminar
IV. Prezentare tema analiza a două paradigme din filmul Poveste din LA.
Durata: 2 seminarii

Proiectul de absolvire
Proiectul de absolvire a seminarului este obligatoriu. Acesta presupune alegerea unei
teme din cele prezentate mai jos sau a altora, la propunerea studentului, care să se
încadreze în domeniul semioticii, limbajului şi comunicării. Construcţia propriu-zisă a
proiectului presupune: prezentarea suportului teoretic al proiectului, utilizând bibliografia
recomandată în suportul de curs sau alte lucrări alese de student, elaborarea unui studiu
de caz în care sunt operaţionalizate aspectele teoretice, concluzii.
Cerinţe de redactare a proiectului
Conform normelor de redactare a unei lucrări de licenţă expuse pe site-ul facultăţii.

Termen de predare: cu o săptămână înainte de încheierea semestului

Teme pentru proiect


I. Abordarea semiotica a comunicarii. 1. Scoala proces. 2. Scoala semiotica.
II. Comunicare si limbaj. 1. Atitudini fata de limbaj; conceptii despre natura limbajului. 2.
Cotitura lingvistica.
III. Abordarea filosofica a limbajului. 1. Abordari „riguroase“ si abordari „neriguroase“
în filosofia limbajului. Semnificatia epistemologica a confruntarii celor doua tipuri de
abordare.
IV. Bariere în comunicarea interculturala. 1. Tehnicile de problematizare si paradigmele
culturale. 2. Imunitatea paradigmelor si „revolutiile paradigmatice“.
V. Clivaje în comunicarea interideologica. 1. „Formele de viata“ si „interesele de
cunoastere“. 2. Referentialele culturale si ideologice.
VI. Conditii de realizare a comunicarii interculturale si interideologice. 1. Critica
relativismului. 2. „A treia cultura“ si schimbarea referentialelor.

OBS. Pentru a promova seminarul studentul trebuie să participe activ la sarcinile de lucru
lansate de către conducătorul de seminar. Prezenţa fizică în sala de seminar nu se notează
ci doar prezenţa activă.
Participarea la seminar şi realizarea proiectului sunt cuantificate într-o notă de care se va
tine seama la examen.

Lector univ. dr. Mihaela Alexandra Ionescu