Şcoala cu clasele I-VIII Frăsinet Jud.

Călăraşi

Anul şcolar 2011-2012

Profesor: Pr. Moga Victor- Cristian

ore / săptămână: 1oră / săptămână Planificare CalEndAristicĂ ANUL ŞCOLAR 2011-2012 întocmită conform programei şcolare în vigoare.M. Călăraşi Clasa : I Aria Curriculară: Om şi Societate Disciplina: Religie-cultul ortodox Nr.2008 Semestrul I: 14 săptămâni Nr. nr.1-S.2 S.09.3 Înălţarea Sf. ore 2 1 Perioada Obs.1 1 Despre credinţa creştină 1. 1.1 Conţinuturile învăţării SEMESTRUL I Prima oră de religie a micului creştin Dumnezeu-Prietenul copiilor Nr. Jud. Unităţi de învăţare Ob. aprobată prin O. crt. 5229/01. 4. S.1. Cruci .Planificare calendaristică Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Frăsinet. ref.

2.12 Semestrul al II-lea: 21 săptămâni. Parascheva VACANŢĂ 22 – 30 Octombrie 2011 Rugăciunea în viaţa creştinilor1 S.6 Sf.1. sistematizare şi evaluare Sfânta Fecioară Maria – Maica Domnului 1 1 S. 5.3 Sfinţii Trei .2 4. evaluare Dumnezeu. 2.2. Ierarh Nicolae Naşterea Domnului – prilej de 1 S.1 4 Dumnezeu este 1.4 3. 4.2. Făcătorul cerului şi al 1 1 S. prietenii copiilor 3. sistematizare.4 2. 4. SEMESTRUL AL II-LEA Copilăria lui Iisus 1 S.Planificare calendaristică 2. Cuv.10 Rugăciunea la ieşirea din clasă 1 S.2. 4. 2.3.9 S.13 Primirea bucurie pentru toţi creştinii Taineelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei Colindele de Crăciun – lauda 1 S.1 Sf.1. 4.1. Fiul lui Dumnezeu 4.5 S. Arhangheli Mihail şi Gavriil 2 Sfinţii.4 Despre Semnul Sfintei Cruci Folosirea semnul Sfintei Cruci Despre Sfânta Biserică 1 1 1 S. 4. 4.11 3 Iisus Hristos. Apostol Andrei Sfântul Stelian – prietenul copiilor 1 S.3. 4. 1.14 Naşterea Naşterii lui Iisus Domnului VACANŢĂ DE CRĂCIUN 24 Decembrie 2011 – 15 Ianuarie 2012 Sfântul Nicolae – prietenul copiilor 1 S. 8 Soborul Sf.4.1 Recapitulare.10-31.4 S.7 Rugăciunea la intrarea în clasă 27.2 4. Recapitulare.1.2 S.1.10 Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Sf.2 1.

1. 4. 3. 1.14-S.1. sistematizare.2 1.7 S. sistematizare.2 Recapitulare.18-S.3.3. 2.2 pământului Ierarhi Vasile.5-S.2 Dumnezeu i-a făcut pe îngeri Dumnezeu l-a făcut pe om 2 S.10 S.1. 2 S.9 Dumnezeu răsplăteşte noastre Patimile Domnului faptele 1 1 S. Împăraţi Constantin şi Elena Înălţarea la cer a Domnului Pogorârea Sfântului Duh Sfânta Treime 1. 3.19 Recapitulare.17 Sf.15 evaluare Poezii şi ghicitori creştine 2 S. sistematizare. 4.16-S. 3.04 VACANŢĂ DE PAŞTI 7 – 22 Aprilie 2012 HRISTOS A ÎNVIAT! – Troparul 1 S.1.8 Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Copiii Îl iubesc pe Dumnezeu 1 S.3. 4.1. 3.2.11 Buna Vestire Primirea Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei 7 Şcoala altfel 1 2-6. 3. 3 1.1 1.13 Învierii Recapitulare. Grigorie şi Ioan Întâmpinarea Domnului 1 S.4 1. 2.Planificare calendaristică Tatăl nostru ceresc 2.1. evaluare Dumnezeu iubeşte copiii 1 1 S.3. 4.1.2 1.1 Povestiri moral religioase 2 S.20 S. evaluare finală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 S. 2.6 5 Dumnezeu şi copiii 6 Jertfa din iubire 1.21 .2.

ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei I elevul va fi capabil: 5. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 2. Iisus Hristo.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin 4.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2. 5.Planificare calendaristică OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ Clasa I 2.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu 1. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei I elevul va fi capabil: 4.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii 1. modele de comportament cresţin 4. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BISERICII Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei I elevul va fi capabil: 3.şi Maica Domnului 3.2 să cunoască evenimentele biblice referitoare la creaţie. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI. .1 să utilizeze în mod correct termenii religiosi învăţaţi 3.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine ce se gâsesc în Sfânta Scriptură 3.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesture liturgice. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1.2 să recunoască în faptele sfinţilor.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor 4.1 să se implice în acţiuni commune cu prietenii şi colegii Director. Responsabil comisie metodică.3 să respecte reguli de comportament moral –religios în familie şi societate 4.

aprobată prin O. nr. 3. crt Unităţi de învăţare Ob. 4.3.2 1. Mihail şi Gavriil .1.1. ref.2008 Semestrul I: 14 săptămâni Nr.3 Avraam – model de credinţă în Dumnezeu 1 Sf. 1 evaluare 2 Modele de compor-tament 3. sistematizare.Biserica Nr. ore / săptămână: 1oră / săptămână Planificare CalanderisticĂ ANUL ŞCOLAR 2011-2012 întocmită conform programei şcolare în vigoare. Arhangheli. ore 2 1 1 1 Sf. 1. 2. Cuv. Conţinuturile învăţării SEMESTRUL I Recapitularea cunoştinţelor din clasa I Sfat bun 1 Despre credinţa creştină 1.3.2.2 Dumnezeu iubeşte lumea Casa lui Dumnezeu .1. Jud.M. 5229/01. 4. Înălţarea Sfintei Cruci Rugăciunea micului creştin 1 VACANŢĂ 22 – 30 Octombrie 2011 Recapitulare. Călăraşi Clasa : a II-a Aria Curriculară: Om şi Societate Disciplina: Religie-cultul ortodox Nr.09. 2.Planificare calendaristică Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII Frăsinet. Parascheva Perioada Obs.

2 Recapitulare.1. 3. Naşterea Domnului – prilej de 1 bucurie pentru toţi creştinii 3.02 2.1. prietenii copiilor 3.2.Planificare calendaristică 4. Înmulţirea peştilor şi a pâinilor 1 2.1. 1 evaluare Lecturi morale.2.03 4.1. 5.03 Sfinţii 40 de . Ierarh Nicolae Sf.1. Grigorie şi Ioan Întâmpinarea Domnului 3.3 5.1 Iosif şi fraţii săi 1 Recapitulare.2 Sfânta Muceniţă model de milostenie Filofteia– 1 4 Marile sărbători creştine 5 Minunile Mântuitorului 6 Familia – locaş 2. 1 27. 4. sistematizare.2 Pescuirea minunată 1 1. 1 Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Primirea Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei Sf.4.2 Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor 1 4.2.2 1. Sfântul Ioan 1 Botezătorul 3. Apostol Andrei Sf. sistematizare. 3. 4.2. Colindele de Crăciun – lauda 1 Naşterea Naşterii lui Iisus Domnului 4. evaluare sistematizare.3 Recapitulare. audiţii muzicale 1 Sfinţii Trei Ierarhi Vasile. Filofteia 3 Sfinţii.2. 4.02evaluare 2.4 VACANŢĂ DE CRĂCIUN 24 Decembrie 2011 – 15 Ianuarie 2012 SEMESTRUL al II-lea 3.3. Învierea fiului văduvei din Nain 1 20-24.4 Familia creştină 1 5-9.1.1. Mc. Botezul Domnului. 3.

3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu 2.051.05 28.04evaluare 4. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BISERICII Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a II-a elevul va fi capabil: 3.4.3.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu fată de lume 1.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său 3. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi capabil: 2. oral.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi capabil: 1.2 să utilizeze correct termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise 3.06 18-22.06 Sf.2 să povestească.04 Recapitulare.06 11-15.4 4.4 1. 1 30.03 26-30.05 14-18.2 Iubirea părinţilor faţă de copii Iubirea copiilor faţă de părinţi Să ne ajutăm unii pe alţii! Patimile Domnului 1 1 1 12-16.05 Confecţionăm şi învăţăm 2 7-11.03 Mucenici din Sevastia Buna Vestire Primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi Împărtăşaniei 7 Jertfa din iubire Şcoala altfel 1 2-6.2.1. sistematizare.05 Poezii şi ghicitori creştine 2 21-25.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu 1.1. Împăraţi Constantin şi Elena Înălţarea Domnului Pogorârea Duhului Sfânt Sfânta Treime OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ Clasa a II-a 2. momentele principale din viaţa domnului Iisus hristos: minuni şi învăţături 3.06 Povestiri moral religioase Cu Hristos pe cărările vacanţei 2 1 4-8.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine .2.04 VACANŢĂ DE PAŞTI 7 – 22 Aprilie 2012 Sărbătoarea Învierii Domnului 1 23-27.1.1 să explice înţelesul unor termini religioşi învăţaţi 2.03 19-23.Planificare calendaristică al iubirii creştine 4.4. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI .

3. sistematizare.3 2. sistematizare.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios 4.11 14-18.10 Sf.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indifferent de credinţa lor. Ierarh Nicolae Naşterea Domnului 5.3.12 19-23.3.5.4.4. ocrotitorul românilor Scenetă religioasă . 5.3.2 2 1 1 2 1 16-20.11-2.5.2.12 5-09.10 17-21.1. pe baza analizei relaţiei părinţi.3.1.5.3.3.2008 Nr.4.3.3.09 19-23.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin 4. înţelegere şi srnsibilitate faţă de problemele celor din jur 5. Responsabil comisie metodică.2. audiţii muzicale Moise – alesul lui Dumnezeu Regele David . Grigorie şi Ioan Lecturi morale. ore 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Săptămâna 12-16. evaluare 3 Să-L cinstim pe Dumnezeu 1. crt 1 Unităţi de învăţare Despre credinţa creştină Sfinţii.4.02 20-24.2 săsi formeze deprinderea de a se ruga 4.10 Observaţii SEMESTRUL I 1. modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalţi.3.2.3 Sfintele slujbe ale Bisericii Recapitulare.02 6-10. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.03 Sfinţii Trei Ierarhi Vasile.4 VACANŢĂ DE CRĂCIUN 24 Decembrie 2011 – 15 Ianuarie 2012 SEMESTRUL AL II-LEA 3.10-04. 5229/01. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI MORAL – RELIGIOS Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a II-a elevul va fi capabil: 4.02 13-17.2. nr.3.1 2. Apostol Andrei Sf.copii .01 30.1. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a II-a elevul va fi capabil: 5. prietenii copiilor Obiective de referinţă Conţinuturile învăţării Nr.5.3 Micul creştin în biserică Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă Sfântul Andrei.4. Director.3.12 12-16.12 Primirea Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei Sf.5.09.3 2.4.3.4.01 23-27.11 28.4.2 1.02 27.11 7-11.Planificare calendaristică 4.02-2.M.3.2.11 Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 21-25. Cuv. Planificare CalanderisticĂ ANUL ŞCOLAR 2011-2012 întocmită conform programei şcolare în vigoare.01-03.09 26-30.Naşterea Domnului Colindele de Crăciun – lauda Naşterii lui Iisus 31.1. evaluare 4 Personalităţi biblice 1. Parascheva VACANŢĂ 22 – 30 Octombrie 2011 Recapitulare.1 2.3 Din nou la şcoală Recapitularea cunoştinţelor din clasa a III-a Biblia sau Sfânta Scriptura Sfinţii – rugători către Dumnezeu pentru noi Sfânta Parascheva Sfântul Dimitrie cel Nou Înălţarea Sfintei Cruci 2 10-14.4 sa identifice.5. aprobată prin O.3.1 să manifeste atenţie.09 3-7.3 3.

3 să descrie (oral) clădirea bisericii 3.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină 3.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe 4. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORAL-RELIGIOS Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a III-a elevii vor fi capabili: 4.3.03 Buna Vestire 4.2.1.05 5 7-11.06 4-8.4.4.05 14-18. EDUCAREA ATITUDINIILOR DE ACCEPTARE. 5.3.1 să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios 2.2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament 4.4.3.3 Psalmii lui David Regele Solomon Pildele lui Solomon – lecturi morale Recapitulare.1 2.2.1 6 Jertfa din iubire Iisus Hristos – Învăţător prin cuvânt şi faptă 4.05 21-25.05-1.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor 5.1 2-6.06 11-15.4. 5.3. Împăraţi Constantin şi Elena Înălţarea Domnului Pogorârea Duhului Sfânt Sfânta Treime 28.2.1 18-22. 3 2.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni.4.3 să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat 2.2 2.2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.03 26-30. omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hriatos 3. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a III-a elevii vor fi capabili: 1. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi capabili: 2.1.1.03 12-16.05 Sf.06 1.1 1.3.Planificare calendaristică 3.04-4. sistematizare şi evaluare Povestiri moral religioase Recapitulare. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: La sfărşitul clasei a III-a elevii vor fi capabili: 3.CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI.03 Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia 19-23.04 VACANŢĂ DE PAŞTI 7 – 22 Aprilie 2012 23-27.2. evaluare Patimile Domnului Şcoala altfel Sărbătoarea Învierii Domnului „Tatăl nostru” Rugăciunea Domnească Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru” Minunile Mântuitorului : Potolirea furtunii pe mare Minunile Mântuitorului:Învierea fiicei lui Iair Recapitulare. cu continut moral-religios (oral şi scris) 2.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării tuturor activităţilor cu toţi membrii grupului .5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor 4. sistematizare. 5.3.06 OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ Clasa a III-a 1. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referintă: La sfârsitul clasei a III-a elevii vor fi capabili: 5.3 să manifeste interes pentru lecturarea unor poezii şi povestiri cu character religios 3.04 30.2 sa prezinte structura Rugăciunii Domnesti şi s-o rostească 1.2 să construiască texte scurte. sistematizare şi evaluare finală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5-9.3.4 să sesizeze subiectul (natura.1 1.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii 1.2 1.2.

09.4.Planificare calendaristică Director.10 10-14.2 3.2 2.1. sistematizare.02 Sfinţii Trei Ierarhi Vasile.2008 Nr.12 VACANŢĂ DE CRĂCIUN 24 Decembrie 2011 – 15 Ianuarie 2012 SEMESTRUL AL II-LEA 3 Iubirea lui Dumnezeu prin poruncile Sale 3.1. evaluare Înălţarea Sfintei Cruci VACANŢĂ 22 – 30 Octombrie 2011 2 Modele de credinţă în Vechiul Testament 3.2.1.3.11 14-18.4.4. ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 Profesor: Dinu Ana-Maria Planificare CalanderisticĂ ANUL ŞCOLAR 2011-2012 întocmită conform programei şcolare în vigoare.11 Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Primirea Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei Sf. aprobată prin O.2.2.10 17-21. evaluare Intrarea Domnului în Ierusalim 1 1 1 1 1 1 16-20. Arhangheli Mihail şi Gavriil 21-25. 30 „Grigorie Ghica Voievod” Clasa a IV-a Aria Curriculară: Om şi Societate Disciplina: Religie-cultul ortodox Nr.11 7-11.01 23-27. crt Unităţi de învăţare Obiective de referinţă Conţinuturile învăţării Nr.10-4.4. sistematizare.M. 5229/01.10 Sf.1.4. Parascheva Observaţii SEMESTRUL I Cu Dumnezeu la început de an şcolar 1 Despre credinţa creştină 1. evaluare Scenetă religioasă Naşterea Domnului Recapitulare.09 19-23.2 3.4.02 20-24.4.2.4. Apostol Andrei Sf.4.2 Decalogul – generalităţi Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu Decalogul – datoriile faţă de aproapele Marea poruncă a iubirii Recapitulare. Responsabil comisie metodică.2 1. sistematizare. semestrială sistematizare.2 Profetul Ilie Profetul Daniel Profeţii – vestitori ai venirii Mântuitorului Recapitulare. Ierarh Nicolae Naşterea Domnului 28.2 Cum devenim creştini? Cum ne păstrăm sufletul curat? Lecturi morale Recapitulare. ore 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 Săptămâna 12-16. Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII nr. Cuv. 2.09 26-30.02 6-10.1.02 13-17.12 12-16.12 5-9.11 Soborul Sf. Grigorie şi Ioan Întâmpinarea Domnului 4 Iisus 3.01-3.1.2 3.12 19-23.1.11-2. nr.4 .09 3-7.01 30. evaluare 31.

1.3 sa-L descrie pe Domnul nostrum Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat 3.3. Mc Gheorghe OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a IV-a 1.4. evaluare Prohodul Domnului Şcoala altfel 3.1 să expliceVechiului Testament în pregătirea lumii pentru venirea Mântuitorului 3.03 19-23.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi 5. utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate.3.04 Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Buna Vestire Primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi Împărtăşaniei şi 3.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu 4.1. . sistematizare.3.4.3.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume 2.03 2-6.Planificare calendaristică Hristos – Dumnezeu şi Om 7 Jertfa din iubire 3.05-1.4 Cina cea de Taină Patimile.3.3.4 3.1 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare in creştinism 1.3.4 1.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii.06 S f. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili: 2.1 Învierea Domnului Iisus Hristos se arată după Înviere Înălţarea la cer / Ziua eroilor Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ Recapitulare sistematizare şi evaluare Povestiri moral religioase Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27.4 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului 4.4 VACANŢĂ DE PAŞTI 7 – 22 Aprilie 2012 23-27.3. Împăraţi Constantin şi Elena Înălţarea la cer a Domnului Pogorârea Sfântului Duh Sfânta Treime Sf.05 7-11.05 21-25.05 14-18. M. Răstignirea. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORAL-RELIGIOS Obiective de referinţă: La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili: 4.2 1.4. A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă: La sfărşitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili: 3.02-2. 2.05 28. ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTÂ CREDINŢE ŞI CONVINGERI Obiective de referinţă: La sfărşitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili: 5. Responsabil comisie metodică.2 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile in viaţă 3. 3 1.2 să prezinte elemente definitorii lingvistice şi faptice pentru definirea credinţei creştine 1.4.06 4-8.1 să-şi dezvolte vocabularul.4.04-4.CUNOAŞţEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI. Moartea Îngroparea Domnului Recapitulare. EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire 4. pornind de la situaţii concrete Director.4.04 30.1. 3.3.03 12-16.03 26-30.03 5-9. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI Obiective de referinţă: La sfârsitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili: 1.06 18-22.

3.1 3.2.10 Sf. 1.2.2.1.5 1. Parascheva Observaţii SEMESTRUL I Recapitularea noţiunilor din clasa a IVa Sfintele Taine – generalităţi Sfânta Taină a Botezului Sfânta Taină a Mirungerii Sfânta Taină a Spovedaniei Sfânta Taină a Împărtăşaniei Recapitulare.3.3 Despre sărbători importanţă – împărţire şi 1 16-20.1.11 Sf Mc.3.11-2. crt 1 Unităţi de învăţare Credinţa creştină 1.1.4.2. evaluare semestrială Înălţarea Sfintei Cruci 31.1 1.1.1.4. Ierarh Nicolae Primirea Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei 3 Sfinţirea timpului 12-16.10 17-21.11 7-11.3.01 .09.1. sistematizare şi evaluare Naşterea Domnului – prilej de bucurie pentru toţi creştinii Recapitulare.3.3.5.1.3. Dimitrie Soborul Sf.2.2.1.3.11 21-25.3.2.2.2. 5097/09. 3.2.5 1.1. sistematizare.5 1.4.1.3.3.2. 1.2.10-4.5. 3.12 19-23.1.3.10 24-28. 52 „Iancului” Clasa a V-a Aria curriculară: Om şi Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Ana-Maria Dinu PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ ANUL ŞCOLAR : 2011 – 2012 întocmită conform programei şcolare aprobată prin O.4.M.3. 30 „Grigorie Ghica Voievod” Şcoala cu clasele I-VIII nr.12 Naşterea Domnului VACANŢĂ DE CRĂCIUN 24 Decembrie 2011 – 15 Ianuarie 2012 SEMESTRUL AL II-LEA 3.2.2.2.2.3.1.2.1.09 19-23.2.2.1.09 26-30.3.2.3 Compentenţe specifice Conţinuturile învăţării Nr.2.1.2. Apostol Andrei 28.5. Cuv.5.1.10 10-14.2.12 5-9.3.3.1.1.5 1.5.1.1.5.09 3-7.1.5 2 Mântuitorul Iisus Hristos – Învăţătorul desăvârşitşit 1. Cuv.2. evaluare Dragostea faţă de aproapele – Pilda samarineanului milostiv Faptă şi răsplată – Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr Rugăciunea curată – Pilda vameşului şi a fariseului Să fim prevăzători – Pilda celor 10 fecioare Recapitulare.5. sistematizare. ore 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Săptămâna 12-16. 1.2.Planificare calendaristică Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII nr.2009 Nr.12 Sf.1.1.1. Dimitrie şi Sf.2.1.3.5 1.1.2.4.11 Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Sf.2.1.1.5.2. nr.5.3.3. 3.4.2. 3.2.4.3.3. Arhangheli Mihail şi Gavriil 14-18.

evaluare Scenetă religioasă – Patimile Domnului Şcoala altfel Bucuria Învierii Domnului Creştinul acasă şi în Biserică Creştinul în şcoală şi în societate Natura – darul lui Dumnezeu pentru oameni Recapitulare.4 Prezentarea principalelor evenimente din istoria Bisericii primare.06 Sf. 3.2. 3.2.5.1 Cunoașterea învăţăturilor de credinţă referitoare la Sfintele Taine. 4. 3.03 12-16.3.Planificare calendaristică 3.2 13-17.5.2 Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului.3. .03 2-6.3.02-2.1 Explicarea rolului și a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea și desăvârșirea crestinilor. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI 4.3 Explicarea semnificaţiei și a importanţei sărbătorilor creștine pentru credincioși. 07 – 22 Aprilie 2012 23-27.1.05 Izvorul Tămăduirii 6 Spiritualitate şi viaţă creştină 4.2 4.2 Comunicarea clară și corectă a conţinutului șimesajului moral-religios din textile studiate.3. 4.02 20-24. Răspândirea creştinismului Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre.5 Identificarea și selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată. MANIFESTAREA VALORILOR ȘI A CUNOȘTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI ȘI COMPORTAMENTE 3.3 VACANŢĂ DE PAŞTI. 5.05 7-11.2 Identificarea.3.4..06 COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a V-a 1.3 Dumninica – sărbătoare săptămânală a creştinilor Sărbătorile împărăteşti Recapitulare. sistematizare. Grigorie şi Ioan Întâmpinarea Domnului 4 Biserica în primele veacuri creştine Jertfa din iubire 2.05-1. 5.2.5.2 21-25. 1. APLICAREA ÎNVÂŢĂTURILOR DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ȘI A COMUNITĂŢII 5. a învăţăturilor morale cuprinse în pildele Mântuitorului.03 5-9.3 Respectarea tradiţiilor creștine referitoare la participarea credincioșilor la sfintele sărbători. Împăraţi Constantin şi Elena Înălţarea la cer a Domnului Pogorârea Sfântului Duh Sfânta Treime 18-22.4.06 4-8.5. a modalităţilor de relaţionare cu Dumnezeu. evaluare Povestiri moral religioase Recapitulare.5 1.1.3.5. specifici temelor studiate. 4.1 Integrarea corectă a termenilor religioși.1. sistematizare. sistematizare.2. atât în comunicarea directă.2 3.06 11-15.2.5. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI 1.3.1. 2. 3.01-3.2 Aplicarea învăţăturilor creștine cu privire la relaţiile dintre semeni și cu natura înconjurătoare.04-4.03 19-23.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe și convingeri. evaluare finală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23-27.2.02 27.04 30. Responsabil comisie metodică.4. cât și în spaţiul virtual.3.5. în diferite contexte de comunicare 2. pe paginile web recomandate de profesorul de religie. în pildele studiate. 3. Director.3.01 30.02 6-10. Sfântul Apostol Andrei Recapitulare.05 28.3 3.5:4.02 Sfinţii Trei Ierarhi Vasile. sistematizare.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii.4. evaluare semestrială Întemeierea Bisericii Creştine.05 14-18.04 Buna Vestire Primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi Împărtăşaniei Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia 5 3.1 Integrarea în comportamentul cotidian.

4.2009 Nr. Dimitrie Observaţii SEMESTRUL I Recapitularea noţiunilor din clasa a V-a 2.1. Cuv.2.1 1.11 7-11.2. Crt 1 Unităţi de învăţare Credinţa creştină Compentenţe specifice Conţinuturile învăţării Nr. nr.1.M.3. Apostol Andrei 28. evaluare Hristos binecuvintează familia – Minunea din Cana Galileii Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată Binefacerea şi recunoştinţă – Vindecarea celor 10 leproşi Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă Recapitulare.3.4. 5097/09.2.2.3 3.1 1.2 1.10 17-21.4.1 3 Sfinţirea timpului Rugăciunea Domnească.11 Soborul Sf.2.2 1.1 1. 5.4.01-3. Cuv.02 Sfinţii Trei Ierarhi Vasile. 5.4.2.1 1.2.2.2 1.3 3.3. 52 „Iancului” Clasa a VI-a Aria curriculară : Om şi Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 Profesor: Ana-Maria Dinu Planificare calendaristicĂ Anul Şcolar : 2011 – 2012 întocmită conform programei şcolare aprobată prin O.01 23-27.2. sistematizare.4. Ierarh Nicolae 12-16.2. sistematizare.3 Maica Domnului Poezie creştină închinată Maicii Domnului Lecturi morale despre Maica Domnului 1 1 1 16-20.1.10 24-28.1. 3.1.01 30.12 Sf.3.3.1 2 Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1.2 1.2.3.4. sistematizare şi evaluare Naşterea Domnului – prilej de bucurie pentru toţi creştinii Recapitulare.10-4.10 Sf Mc.11 Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Primirea Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei Sf.2. Parascheva 31.3.5.4.09 3-7.1.1.12 19-23.Planificare calendaristică Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII nr.11-2.4.09 26-30. Grigorie şi Ioan .12 5-9. Arhangheli Mihail şi Gavriil 14-18.09.2.1.1. ore 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Săptămâna 12-16. Dimitrie şi Sf.1. 30 „Grigorie Ghica Voievod” Şcoala cu clasele I-VIII nr.1.09 19-23.3.2. Cele şapte cereri Sfânta Taină a Cununiei Sfânta Taină a Preoţiei Taina Sfântului Maslu Recapitulare.12 Naşterea Domnului VACANŢĂ DE CRĂCIUN 24 Decembrie 2011 – 15 Ianuarie 2012 SEMESTRUL AL II-LEA 3.2.1.10 10-14. 3.3.11 21-25. evaluare Înălţarea Sfintei Cruci Sf.

4.3. Responsabil comisie metodică.2 Explicarea contribuţiei sfinţilor martiri și a Sfinţilor Împăraţi Constantin și Elena la dezvoltarea Bisericii Creștine. evaluare Povestiri moral religioase Recapitulare.06 COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VI-a 1.3.3.05 7-11.04 Primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi Împărtăşaniei VACANŢĂ DE PAŞTI 7 – 22 Aprilie 2012 6 Spiritualitate şi viaţă creştină 2.3 3. 2.3.4.2.2 Recunoașterea . 4.2.4.3. Gheorghe 30. Cununia şi Maslul în viaţa creştină 1.06 18-22.05 28.4.05-1.2.2 Formularea de opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios-moral 3.04 Sf.3.4 Identificarea și selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată pe paginile web recomandate de profesor.06 4-8.2.2 Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură.1 Comentarea prin cuvinte proprii a unor texte din Sfânta Scriptură 2.03 26-30. Manifestarea atitudinii de respect faţă de persoanele discriminate din diferite motive. în minunile Mântuitorului.05 14-18. III-IV Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa.3 2.Planificare calendaristică Întâmpinarea Domnului 3 Sfinţirea timpului 3. sistematizare.4.2.2.4. Mc.03 5-9.03 12-16.3 2.3 2.3.02 27.4. Izvorâtorul de Mir Recapitulare.04-4. în sec.2.3 Texte şi cântări liturgice dedicate Învierii Domnului Curajul mărturisirii: Sfântul Ioan Botezătorul Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.4.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios. 3.3 3. M. . evaluare Martiriul primilor creştini Martiri creştni în Dacia.MANIFESTAREA VALORILOR ȘI A CUNOȘTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE COMPORTAMENTE 3.2. COOPERAREACUCEILALŢIÎNREZOLVAREAUNPRPROBLEMETEORETICE ȘIPRACTICE ÎNCADRULDIFERITELORGRUPURI 4.4.3.4.2.06 11-15. Director.4. ATITUDINI ȘI 4.1 Explicarea importanţei Tainelor: Preoţia.4.2. a dumnezeirii Acestuia și a dragostei Sale faţă de oameni. UTILIZAREAADECVATĂALIMBAJULUIDINSFERAVALORILORRELIGIOASEÎNDIFERITECONTEXTE DECOMUNICARE 2.2.3.02-2. sistematizare.3. Elena Şcoala altfel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6-10.3 4 Biserica în primele veacuri creştine Jertfa din iubire Recapitulare.3.05 21-25.3. evaluare semestrială Sărbătorile în cinstea sfinţilor File de acatist pentru sfinţi Postul în viaţa noastră Recapitulare.3.4.02 13-17.4. sistematizare.03 19-23.3 Prezentarea modului de pregătire a credincioșilor pentru trăirea sărbătorilor creștine.3.02 20-24.3.1. sistematizare şi evaluare finală Cu Hristos pe cărările vacanţei 1 1 1 1 1 1 1 1 23-27. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ȘI A COMUNITĂŢII 5.03 Buna Vestire Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia 2-6.2.3 2. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI 1.3.3 2. 5.1 Analizarea mesajul moral-religios din Minunile Mântuitorului 3. 3.3.4.

10 10-14. Apostol Andrei Soborul Sf.12 12-16.1 2.4.1 Compentenţe specifice Conţinuturile învăţării Nr.3.11-2.3.2. 5097/09.1 2 Trăirea învăţăturii crştine 1.09 26-30.02 Sfinţii Trei Ierarhi Vasile. locaş de închinare Icoana – fereastră spre cer Cântarea religioasă – formă de rugăciune / audiţii muzicale Călătorind cu Dumnezeu – pelerinajul la biserici şi mănăstiri 1 1 1 1 16-20. nr.1 1.11 21-25.11 Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Sf.1 Biserica. Dimitrie şi Sf. sistematizare şi evaluare Naşterea Domnului – reprezentări iconografice şi artistice Recapitulare.09 19-23.10 17-21.10 Sf.1 1.09 3-7..1 2.2.3.Planificare calendaristică Unitatea de învăţământ: Şcoala cu clasele I-VIII nr.1. ore 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Săptămâna 12-16.3. Dimitrie Perioada SEMESTRUL I Recapitularea noţiunilor din clasa a VII-a Testare iniţială Crezul – sintteza învăţăturii de credinţă Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică Credinţa în înviere şi viaţa veşnică Recapitulare. evaluare Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos Pilda semănătorului-primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu Pilda neghinei – înddelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu Recapitulare.3.01 23-27.11 7-11.09.1.1.3.1 3.12 5-9.11 14-18.1 3.4.12 VACANŢĂ DE CRĂCIUN 24 Decembrie 2011 – 15 Ianuarie 2012 SEMESTRUL AL II-LEA 2.1 2. sistematizare. Arhangheli Mihail şi Gavriil 28.12 Sf. sistematizare. 30 „Grigorie Ghica Voievod” Clasa a VIII-a Aria curriculară : Om şi Societate Disciplina : Religie – cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 Profesor: Ana-Maria Dinu PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUL ŞCOLAR 2011– 2012 întocmită conform programei şcolare aprobată prin O.2009 Nr crt 1 Unităţi de învăţare Credinţa creştină 1.1 1.3. Ierarh Nicolae Primirea Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei Naşterea Domnului 3 Exprimar ea învăţăturii creştine 19-23. Cuv. 3.1 2.10-4.1 1. Grigorie şi Ioan Întâmpinarea Domnului 6-10.M.02 . evaluare semestrială Înălţarea Sfintei Cruci 31.1 1.4.3. Cuv.1.01 30.3.10 24-28. Parascheva Sf Mc.4.01-3.

1 Cunoașterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă. 3. C-tin şi Elena Înălţarea Domnului Pogorârea Duhului Sfânt Sfânta Treime COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VIII-a 1.03 Buna Vestire 5 Jertfa din iubire Recapitulare.04 Primirea Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei VACANŢĂ DE PAŞTI 7 – 22 Aprilie 2012 23-27. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI 1.1 1.05 14-18.03 4 Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1.2 Exprimarea atitudinilor moral.2 3.02 20-24.2 7-11.5.2.2.1 Argumentarea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii 4.2 Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor și a Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei și unităţii naţionale.MANIFESTAREA VALORILOR ȘI A CUNOȘTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI COMPORTAMENTE 3.1 Portofolii cu tema Locuri de pelerinaj la bisericii şi mănăstiri Recapitulare. muzică. evaluare 1. evaluare finală Cu Hristos pe drumul vieţii 2-6.3.05 21-25. 5.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu și de aproapele pentru dobândirea mântuirii.5:4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI 4.05 28. Împ. Mc.2.06 4-8.04 30.06 11-15.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor și a noţiunilor religioase nou învăţate.4. realizând corelaţii interdisciplinare ( istorie.2 3. Aplicarea învăţăturii creștine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu personae aparţinănd altor culture. geografie. 3.4. sistematizare. sistematizare.creștine în diferite împrejurări ale vietii.2 1.1 5-9. literatură.03 26-30.5.02-2. evaluare Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov Iubirea faţă de Dumnezeu – Legea desăvârşită a Noului Testament Imnul dragostei creştine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 13-17.5.05 Sf. M. Responsabil comisie metodică.05-1.4.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE 2. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ȘI A COMUNITĂŢII 5.1. cuprinse în Crez. 4. credinţe sau Convingeri ȘI Director.2.3 Cuvintele Mântuitorului rostite pe Cruce – învăţături morale Şcoala altfel Paştele în marea familie europeană Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti Întemeierea Patriarhiei Române Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Recapitulare.4.03 19-23.04-4.3.Planificare calendaristică 2. 1. .03 Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia 12-16. Gheorghe 6 Organizarea Bisericii Orotodoxe Române 3.2 3.2.06 Sf. 2. sistematizare.3 Explicarea mesajului pildelor Mântuitorului. artă) 3.02 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful