Sunteți pe pagina 1din 4

REPREZENTAN I AI LITERATURII PA OPTISTE

I. POEZIA

n poezie se cultiv : specii clasice( epistola, satira, fabula, oda, imnul), specii romantice ( meditatia, elegia, legenda culta, balada). 1. Vasile Crlova (1809-1831) este poet romn modern. Cele cinci poezii publicate anun genera ia de la 1848. n Ruinele Trgovi tei , evoc n manier preromantic trecutul eroic n opozi ie cu prezentul lipsit de glorie i aduce n literatur motivul ruinelor: O, ziduri ntristate! O, monument sl vit! / n ce m rire nalt i voi a i str lucit... . Poeziile eroice (P storul ntristat, nserarea) au o not elegiac in maniera poeziei pastorale: ncet, ncet i luna , vremelnic st pn ,/ Se urc peorizon cmpiile albind... 2. Andrei Mure anu (1816- 1863) a participat activ la Revolu ia de la 1848 din Transilvania i a propagat in presa vremii idei social politice avansate. A scris un volum de poezii avnd accente revolu ionare n acord cu idealurile epocii. Din opera sa patriotic , poezia Un r sunet a devenit un adev rat imn la 1848, fiind pus pe note de Anton Pann. Retorismul versurilor, cu exclama ii si invoca ii, exprim direct idealurile revolu iei democrate, de emancipare na ional : independen a politic , libertate na ional , unirea provinciilor romne ti: Privi i m re e umbre, Mihai, tefan, Corvine,/ Romna na iune, ai vo tri str nepo i,/ Cu bra ele armate cu focul vostru n vine,/ <<Via -n libertate , ori moarte!>>, strig to i!. Denumit ulteriror De teapt -te romne, poezia a d inuit prin vigoarea patriotismului , prin tonul puternic mobilizator al chem rii la lupt . 3. Grigore Alexandrescu (1810?-1885) este unul din cei mai importan i reprezentan i ai ideologiei i ai literaturii pa optiste n Muntenia. Debuteaz la Curierul Romnesc al lui I.H. R dulescu, traduce din literatura francez i public mai multe volume de poezii. Ultimul , Medita ii, elegii, epistole, satire i fabule (1863), are ca titlu enumerarea unor specii romantice i clasice, ceea ce sintetiteaz i atitudinea estetic a scriitorului: un elegiac de tipul romantic i in acela i timp un moralist la modul clasic(George C linescu) . Poezia Umbra lui Mircea. La Cozia , publicat in 1844, n revista Prop irea, a fost inspirat de impresiile dintr-o c l torie f cuta cu prietenul s u,Ion Ghica, n 1842, la m n stirile din Oltenia. Poezia ilustreaza romantismul, avnd o serie de tr s turi specificeevolu iei acestui curent in literatura romn : tema istoric , motivele preromantice (al umbrelor, al zidurilor, al mormintelor, fantoma), mbinarea diferitelor specii lirice (od cu elemente de elegie , de medita ie si pastel), antiteza trecut-prezent, particularit ile stilului retoric ( invoca ia i exclama ia retoric , hiperbola). De asemenea, ideea sau mesajul are o dimensiune romantic , exprimat prin dragostea fa de patrie, dar i o dimensiune clasicist prin pre uirea ra ionalismului, a artei, a tiin ei, culturii, care ar reprezenta o adev rat glorie: Au trecut vremile-acelea, vremi de fapte str lucite, ns triste i amare; legi, n ravuri se-ndulcesc: Prin tiin e i prin arte na iile nfr ite n gndire i n pace drumul slavei l g sesc. Avem sugerat subtil i un mesaj politic: Lumea e n a teptare..., fiindc poezia este scris n 1844, cnd se prefigurau starea de spirit si evenimentele de la 1848. Oda realizeaz evocarea uneia dintre cela mai semnificative personalit i ale luptei pentru ap rarea fiin ei na ionale. De aici i titlul poeziei, care este o metafor i un simbol al con tiin ei na ionale. Evocarea are drept scop

s trezeac s trezeasc din amor ire contemporaneitatea prin exaltarea vechilor virtu i(Al. Piru, Istoria literaturii romne de la nceput pn azi). n Prefa a volumului din 1847, autorul i m rturise te convingerile literare rolul educativ al poeziei i valoarea esric : eu sunt din num rul celora care cred c poezia, pe lng neap rata condi ie de a pl cea,condi ie e existen ei sale, este datoare s exprime trebuin ele societ ii i s de tepte sin iminte frumoase i nobile care nal sufletul prin idei morale i divine.... 4. Poet, prozator, publicist, om politic, participant entuzist la Revolu ia de la 1848 i diplomat, Dimitrie Bolintineanu debuteaz n literatura romn cu elegia O fat tn r pe patul mor ii, publicat de I.H. R dulescu n Curierul de ambe sexe, n 1842. Opera lui ntins , dar cu valoare inegalabil se compune din legende istorice, elegii, balade fantastice, satire, romane, literatur de c l torie, drame istorice etc. Lirica sa reprezint imaginea fidel a nceputurilor romantismului romnesc i a formelor lui n pa optism, cnd literatura avea form militant . El a introdus i a consacrat n literatura romn o serie de specii noi, cum sunt legenda istoric (Muma lui tefan cel Mare, Cea de pe urm noapte a lui tefan cel Mare), prin care urm rea s trezeasc patriotismul contemporanilor, i poemul de dimensiuni mari epico-liric. Un rol important a avut D. Bolintineanu n dezvoltarea sim ului muzical n poezie, prin tehnica sa prozodic , prin elementele care confer sonoritate i ritmicitate.

II.

PROZ

Proza vremii cuprinde scrierile de inspira ie istoric , insemn ri de c l torie, fiziologia satiric , scrieri memorialistice, nuvele romantice, ncerc ri de roman sau romane propriu-zise. 1. Alecu Russo (1819-1859) scrie n limba romn i n limba francez Amintiri- volum autobiografic, Cntarea Romniei-poem proz , Ia ii i locuitorii lui n 1840, apoi Piatra teiului i Stnca corbului- pagine de c l torie care insereaz dou legende populare, dar i dou piese de teatru care nu ni s-au p strat. Din cauza mesajului revolu ionar al teatrului s u este surghiunit la M n stirea Soveja, unde descopr balada popular Miori a. Principala sa oper , Cntarea Romniei, un amplu poem n proz , aduce n aten ie mitul dacuc, n care autorul vede specificul spiritualit ii romne ti. Poemul evoc , ntr-un stil retoric cu accente profetice , istoria noastr i exprim ideea demnit ii na ionale. 2. Nicolae B lcescu (1819- 1852), istoric i prozator , a ntemeiat societatea secret Fr ia (1843), mpreun cu Ion Ghica i Christian Tell, fiind unul dintre principalii organizatori ai Revolu iei de la 1848 n ara Romneasc . Membru al guvernului provizoriu, el a sus inut cu consecven revendic rile democratice ale mi c rii, iar n str in tate a pledat pentru ob inerea recunoa terii interna ionale a drepturilor romnilor. Istoric erudit, este, al turi de Mihail Kog lniceanu, ntemeietor al istoriografiei na ionale moderne, fiind influen at de istoricii romantici francezi. Astfel, realizeaz o l rgire a orizontului de studiu, dar i o sintez a tiin ei cu sensibilitate artistic . n 1845, editeaz prima revist istoric romneasc : Magazin istoric pentru Dacia. Opera sa capital , Romnii supt Mihai-Voievod Viteazul (publicat postum, 1878), prezint documentarea riguroas , ceea ce l integreaz n galeria maie trilor prozei romne ti.

3. Ca mai to i scriitorii din epoca pa optist , Ion Ghica (1816-1897) s-a format la coala francez , dup ce a studiat n ar . Este profesor la Academia Mih ilean din Ia i, membru fondator al

societ ii Fr ia, se implic n apari ia revistei Prop irea , care continu programul Daciei literare. Ion Ghica r mne cel mai valoros reprezentant al scrierilor memorialistice din epoc . n Scrisori c tre V.Alecsandri sunt prezentate cu un talent deosebit personalit i ale epocii, amintiri, anecdote, dialoguri, ntr-o atmosfer pitoreasc , adev rate tablouri care surprind diversitatea societ ii noastre la mijlocul secolului al XIX-lea. Criticul Nicolae Manolescu consoder c : ...factura prozei lui Ghica este ct se poate de tipic pentru romantismul Biedermeier, dac avem n vedere combina ia pe care acesta o realizeaz n tiin i fic iune, istorie i biografism. 4. Ceea ce a realizat Grigore Alexandrescu n domeniul poeziei, a reu it Costache Negruzzi pe t rmul prozei : el depa e te faza tarducerilor, fiind ntemeietorul prozei romne ti moderne printr-o oper durabil . F r a fi un spirit revolu ionar a pus n practic ideile culturale i literare ale epocii. Capodopera sa, nuvela istoric Alexandru L pu neanul, apare n primul num r al revistei Dacia literar , al turi de programul Introduc ie(1840). mpreun cu V. Alecsandri i M. Kog lniceanu particip la organizarea Teatrului din Ia i i la realizarea unui repertoriu na ional (Muza de la Burdujeni, Crlanii). Teoretician al specificului na ional (fie tecare ar are cntecele sale, a c ror muzic i poezie sunt potrivite cu firea p mntului i caracterul locuitorilor ei), ca i M. Kog lniceanu n domeniul lingvistic respinge exager rile i sus ine unificarea limbii literare, simplificarea ortografiei. Este preocupat de folclor. n 1857, i adun principalele scrieri literare n volumul P catele tinere ii, organizat n patru cicluri. Ciclul Amintiri de june e cuprinde proz memorialistic i nuvele romantice Zoe i O alergare de cai, cu puternice conflicte, personaje antitetice, deznod mnt dramatic i scene melodramatice. n ciclul Fragmente istorice , sunt incluse texte inspirate din cronici: poemul epic Aprodul Purice, proz de inspira ie istoric , precum Alexandru L pu neanul, Sobieski i romnii. Fiind scris ntr-o perioad de efervescen revolu ionar , prima nuvel istoric din literatura romn nu aduce n fa a contemporanilor un model de patriotism i nu idealizeaz trecutul, ci ilutreaz o pozi ie antifeudal i o op iune politic (caracterul militant al literaturii). Alexandru L pu neanul este i o nuvel de factur romantic prin respectarea principiului enun at n Introduc ie la Dacia literar inspira ia din istoria na ional (Evul Mediu), prin specie, prin tem , conflict (lupta pentru putere), personaje excep ionale n situa ii excep ionale, personajul principal alc tuit din contraste, antiteza angelic-demonic, culoarea epocii, spectaculosul gesturilor , al replicilor i al scenelor . Coexisten a elementelor romantice cu elemente clasice n acea i oper literar este o tr s tur a literaturii pa optiste. Elemntele clasice sunt : rigoarea i echilibrul compozi iei (patru capitole cu mottouri semnificative), aspectul verosimil , credibil al faptelor, obiectivitatea naratorului, caracterul aforistic al unor replici (Pro ti, dar mul i). Interesul romantic pentru specificul na ional i culoarea local deschide drumul observa iei realiste , prin tehnica detaliului semnificativ, prin caracterul pictural al unor scene, prin surprinderea psihologiei mul imii. Valoarea nuvelei este exprimat prin afirma ia criticului G. C linescu: nuvela istoric Alexandru L pu neanul ar fi devenit o scriere celebr ca i Hamlet dac ar fi fost n ajutor prestigiul unei limbi universale. Nu se poate nchipui o mai perfect sintez de gesturi patetice adci, de cuvinte memorabile, de observa ie psihologic i sociologic acut , de atitudini romantice i intui ie realist . Prin cele treizeci de scrisori din ciclul intitulat Negru pe alb, C. Negruzzi introduce n literatura noastr scrisoarea literar n proz , specie care apar in clasicismului. Arta compozi iei sobre , atitudinea de moralist, inten ia de a instrui, surprinderea unor valori general-umane in de clasicsm : dar se reg sesc aici i elemente romantice : evoc rile istorice, culoarea local , ntmpl rile

impresionante, preocuparea pentru folclor , cultivarea ironiei, realizarea unor fiziologii, prin prezentarea n manier balzacian a unor portrete i tablouri de moravuri, a unor tipuri sociale.