Sunteți pe pagina 1din 2

QWUHFUHGLQLWUDGLLL

De uIcI porneLe povesLeu nousLr.


PurLeu sLung u drumuIuI nu(IonuI 1 PIuLru-Neum( - Romun, grunI(u
udmInIsLruLIv u puroIIeI Con(eLI (nerespecLuL n LoLuIILuLe dIn
ncepuLurI), nIruIe $couIu cu cIuseIe -V GIrov, PrImrIu GIrov, cevu
muguzIne I un rund de cuse cure muI de cure muI cocIeLe, n Lrend cu
Iumeu zbucIumuL n cure LrIm.
CeI nou unI de Iu InsLuIureu meu cu preoL puroI uu LrecuL IuIgerLor, Iur
copIII dIn Iu ucum I grbesc puII Iu cuLeIeze.
Dur uILu esLe povesLeu... uu cum LrecuL srbLorIIe de Iurn I uu rmus
deju umInLIrIIe unor momenLe Irumouse. De Iu coIInde pun Iu CIIruIeIsu
BoboLezeI u IosL dour o cIIpIre.
EvenImenLeIe, srbLorIIe, momenLeIe de rugcIune... LouLe umInLIrI.
AnuI nou, cu LouLe pgunIsmeIe IuI uccepLuLe cu LrudI(Ie, u IosL muI IInILIL
cu uI(I unI noI.
CIIncIeLeIe de cIopo(eI...
MormIeII de urs...
+ULVWRVvPSUWfLWFRSLLORU
&HQWUXOSDURKLDOSHQWUXFRSLLfLWLQHUL6IkQWXO(IUHPFHO1RX*,529
Pagina 1 din 2 Hristos mprtsit copiilor: ntre credint i traditii
05.01.2012 http://ihnk.blogspot.com/2012/01/intre-credinta-si-traditii.html
De ceuIuIL purLe:
CoIIndeIe Irumouse coIorund cu verde de brud...
Cu uIbuI popuIur...
S conLInuI IIsLu?
IreLe, LouLe ucesLeu sunL purLe dIn noI. CeI cure nc muI credem n
RomunIu I romunIsm.
S nu crede(I c m dezIc de pIuguor, de cupr, de urs, de obIceIurIIe pe
cure Ie-um uIIuL n LrupuI (rII n cure m-um nscuL. Nu! Dur u vreu s
vd muI muI(I coIIndLorI, muI muI(I vesLILorI uI preoLuIuI pe uII(e, muI
muI(I copII Iu SIunLu ILurgIIe, muI muI(I LInerI Iu VecernIe suu SIunLuI
MusIu.
DIncoIo de LrudI(II esLe credIn(u.
AILurI de credIn( ndejdeu I drugosLeu, Iur IrucLuI Ior - IupLeIe bune!
I(I muI bunI.
I(I udevru(I III uI IuI Dumnezeu.
u muI(I unI!
Pagina 2 din 2 Hristos mprtsit copiilor: ntre credint i traditii
05.01.2012 http://ihnk.blogspot.com/2012/01/intre-credinta-si-traditii.html