Sunteți pe pagina 1din 22

an univ.

2010,2011
SEMINAR NR. 5, REZOLV

ARI
Algebr a liniar a si Geometrie analitic a
3. FUNC TII LINIARE
3.1. Denitii. Exemple
Denitie: Fie (X, +, K) si (Y, +, K) dou a K-spatii liniare. Spunem c a functia
T : X Y este func tie liniara (sau aplica tie liniara sau operator liniar sau
morsm de spa tii liniare) dac a:
(i) \(u, v) X
2
: T (u +v) = T (u) +T (v).
(ii) \(c, u) KX, T (cu) = cT (u) .
Not am
/(X; Y) = T; T : X Y, T e aplicatie liniar a si
/(X) = T; T : X X, T e aplicatie liniar a.
Caracterizare: T /(X, Y) =
\(c, u, v) KX
2
: T (cu +v) = cT (u) +T (v).
Observatie. T /(X, Y) = T (
X
) =
Y
.
Denitie: Fie (X, +, K) si (Y, +, K) dou a K-spatii liniare.
a) Spunem c a functia T : X Y este monomorsm, epimorsm, izomorsm
dac a este functie liniar a si, n plus, este respectiv functie injectiv a, surjectiv a,
bijectiv a.
b) Spunem c a functia T : X X este endomorsm dac a este functie liniar a si
c a este automorsm dac a este functie liniar a si bijectiv a.
Exercitiul 1. h) Fie spatiile liniare
_
R
3
, +, , R
_
si
_
R
2
, +, , R
_
si functia
T : R
3
R
2
denit a prin \x R
3
, x = (r
1
, r
2
, r
3
) :
T (x) = (2r
1
+r
2
, 4r
3
)
S a se studieze dac a T este aplicatie liniar a.
Rezolvare. Veric am axiomele:
(i) \(x, x)
_
R
3
_
2
: T (x + x) = T (x) +T ( x).
Fie \(x, x)
_
R
3
_
2
=
T (x + x) = T ((r
1
, r
2
, r
3
) + ( r
1
, r
2
, r
3
)) = T ((r
1
+ r
1
, r
2
+ r
2
, r
3
+ r
3
)) =
= (2 (r
1
+ r
1
) + (r
2
+ r
2
) , 4 (r
3
+ r
3
)) = '
1
.
T (x) +T ( x) = T ((r
1
, r
2
, r
3
)) +T (( r
1
, r
2
, r
3
)) =
= (2r
1
+r
2
, 4r
3
) + (2 r
1
+ r
2
, 4 r
3
) = '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (i) e vericat a.
(ii) \(c, x) R R
3
, T (cx) = cT (x) .
Fie \(c, x) R R
3
=
T (cx) = T (c(r
1
, r
2
, r
3
)) = T ((cr
1
, cr
2
, cr
3
)) =
= (2 (cr
1
) + (cr
2
) , 4 (cr
3
)) = '
1
.
cT (x) = cT ((r
1
, r
2
, r
3
)) =
1
= c(2r
1
+r
2
, 4r
3
) = '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (ii) e vericat a.
Din (i) si (ii) = T este aplicatie liniar a, T /
_
R
3
; R
2
_
.
d) Fie spatiul liniar
_
R
3
, +, , R
_
si functia
T : R
3
R
3
denit a prin \x R
3
, x = (r
1
, r
2
, r
3
) :
T (x) =
_
r
1
, r
2
, r
2
3
_
S a se studieze dac a T este aplicatie liniar a.
Rezolvare. Veric am axiomele:
(i) \(x, x)
_
R
3
_
2
: T (x + x) = T (x) +T ( x).
Fie \(x, x)
_
R
3
_
2
=
T (x + x) = T ((r
1
, r
2
, r
3
) + ( r
1
, r
2
, r
3
)) = T ((r
1
+ r
1
, r
2
+ r
2
, r
3
+ r
3
)) =
=
_
r
1
+ r
1
, r
2
+ r
2
, (r
3
+ r
3
)
2
_
= '
1
.
T (x) +T ( x) = T ((r
1
, r
2
, r
3
)) +T (( r
1
, r
2
, r
3
)) =
=
_
r
1
, r
2
, r
2
3
_
+
_
r
1
, r
2
, r
2
3
_
=
_
r
1
+ r
1
, r
2
+ r
2
, r
2
3
+ r
2
3
_
= '
2
.
Se observ a c a (x, x)
_
R
3
_
2
: '
1
,= '
2
, deoarece
(r
3
, r
3
) R
2
astfel nct (r
3
+ r
3
)
2
,= r
2
3
+ r
2
3
= (i) nu e vericat a = T nu este aplicatie liniar a, T , /
_
R
3
_
.
3.2. Matricea atasat a unei aplicatii liniare ntr-o pereche de baze
Denitie. Fie (X, +, K) un K-spatiu liniar cu dim
K
X = :si cu 1
1
= (v
1
, ..., v
n
)
o baz a. Fie (Y, +, K) un K-spatiu liniar cu dim
K
Y = : si cu 1
2
= (v
0
1
, ..., v
0
m
)
o baz a. Fie T : X Y aplicatie liniar a (T /(X, Y)). Se poate ar ata c a exist a
1 /
mn
(K) a..
_
_
T (v
1
)
...
T (v
n
)
_
_
= 1
T
_
_
v
0
1
...
v
0
m
_
_
Mai mult, e \u X =

(c
1
, ..., c
n
) K
n
a.. u = c
1
v
1
+... +c
n
v
n
si

(,
1
, ..., ,
m
) K
m
a.. T (u) = ,
1
v
0
1
+... +,
m
v
0
m
.
Atunci
_
_
,
1
...
,
m
_
_
= 1
_
_
c
1
...
c
n
_
_
.
Matricea 1 se numeste matricea asociata aplica tiei liniare T n raport cu
perechea de baze (1
1
, 1
2
) si o not am 1 =
B1
(T)
B2
.
Teorem a. (Legea de schimbare a matricei unei aplicatii liniare la o schimbare
de baze) Fie (X, +, K) si (Y, +, K) dou a K-spatii liniare cu dim
K
X = : si
dim
K
Y = :. Fie 1
1
= (v
1
, ..., v
n
),

1
1
= ( v
1
, ..., v
n
) dou a baze n X si 1
2
=
(v
0
1
, ..., v
0
n
),

1
2
= ( v
0
1
, ..., v
0
n
) dou a baze n Y. Fie
B1

e
B1
si
B2

e
B2
matricele de
trecere ntre bazele 1
1
si

1
1
, respectiv 1
2
si

1
2
. Fie T : X Y o aplicatie
liniar a (T /(X, Y)). Atunci
2
e
B1
(T)
e
B2
=
_
B2

e
B2
_
1

B1
(T)
B2

B1

e
B1
.
Denitie. Fie , 1 /
n
(K). Spunem c a si 1 sunt matrice asemenea si
not am ~ 1 dac a ' /
n
(K) cu det ' ,= 0 astfel nct
= '
1
1 '.
Observatie. Fie T /(X). Deoarece ' =
B1

e
B1
'
n
(K) cu det ' ,= 0
astfel nct
e
B1
(T)
e
B1
=
_
B1

e
B1
_
1

B1
(T)
B1

B1

e
B1
=
B1
(T)
B1
si
e
B1
(T)
e
B1
sunt matrice asemenea,
B1
(T)
B1
~
e
B1
(T)
e
B1
.
Teorem a. Fie (X, +, K) si (Y, +, K) dou a K-spatii liniare cu dim
K
X = : si
dim
K
Y = :. Fie 1
1
= (v
1
, ..., v
n
) o baz a oarecare n X si 1
2
= (v
0
1
, ..., v
0
m
), o
baz a oarecare n Y. Fie T : X Y o aplicatie liniar a (T /(X, Y)). Atunci
a) T este injectiv a (monomorsm) = rang
B1
(T)
B2
= :, : _ : (: e si nr. de
coloane ale matricei);
b) T este surjectiv a (epimorsm) = rang
B1
(T)
B2
= :, : _ : (: e si nr. de
linii ale matricei);
c) T este bijectiv a (izomorsm) = rang
B1
(T)
B2
= :, : = : (matricea e p a-
tratic a nesingular a).
Exercitiul 2. Fie functia T : R
3
R
3
,denit a prin \x R
3
, x = (r
1
, r
2
, r
3
) :
T (x) = (r
1
+r
2
, 2r
1
+ 3r
2
r
3
, r
1
r
3
) .
a) S a se demonstreze c a T este o aplicatie liniar a.
b) Fie C = (e
1
= (1, 0, 0) , e
2
= (0, 1, 0) , e
3
= (0, 0, 1)) baza canonic a si 1 =
(v
1
= (0, 1, 1) , v
2
= (1, 0, 1) , v
3
= (1, 1, 0)) o alt a baz a n
_
R
3
, +, , R
_
. S a se
determine matricele aplicatiei liniare n raport cu perechile de baze propuse
C
(T)
C
,
B
(T)
C
,
B
(T)
B
.
Rezolvare. a) Veric am axiomele:
(i) \(x, x)
_
R
3
_
2
: T (x + x) = T (x) +T ( x).
Fie \(x, x)
_
R
3
_
2
=
T (x + x) = T ((r
1
, r
2
, r
3
) + ( r
1
, r
2
, r
3
)) = T ((r
1
+ r
1
, r
2
+ r
2
, r
3
+ r
3
)) =
= ((r
1
+ r
1
) + (r
2
+ r
2
) , 2 (r
1
+ r
1
) + 3 (r
2
+ r
2
) (r
3
+ r
3
) , (r
1
+ r
1
) (r
3
+ r
3
)) = '
1
.
T (x) +T ( x) = T ((r
1
, r
2
, r
3
)) +T (( r
1
, r
2
, r
3
)) =
= (r
1
+r
2
, 2r
1
+ 3r
2
r
3
, r
1
r
3
) + ( r
1
+ r
2
, 2 r
1
+ 3 r
2
r
3
, r
1
r
3
) = '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (i) e vericat a.
(ii) \(c, x) R R
3
, T (cx) = cT (x) .
Fie \(c, x) R R
3
=
T (cx) = T (c(r
1
, r
2
, r
3
)) = T ((cr
1
, cr
2
, cr
3
)) =
= ((cr
1
) + (cr
2
) , 2 (cr
1
) + 3 (cr
2
) (cr
3
) , (cr
1
) (cr
3
)) = '
1
.
cT (x) = cT ((r
1
, r
2
, r
3
)) =
= c(r
1
+r
2
, 2r
1
+ 3r
2
r
3
, r
1
r
3
) = '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (ii) e vericat a.
Din (i) si (ii) = T este aplicatie liniar a, T /
_
R
3
_
( este endomorsm ).
b) Determin am
C
(T)
C
.
modul 1: Calcul am T aplicat n vectorii bazei C _ X = R
3
si-i exprim am n
3
raport cu vectorii bazei C _ Y = R
3
_
_
_
T (e
1
) = T ((1, 0, 0)) = (1, 2, 1) = e
1
+ 2e
2
+e
3
;
T (e
2
) = T ((0, 1, 0)) = (1, 3, 0) = e
1
+ 3e
2
+ 0e
3
;
T (e
3
) = T ((0, 0, 1)) = (0, 1, 1) = 0e
1
e
2
e
3
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
C
(T)
C
=
_
_
1 1 0
2 3 1
1 0 1
_
_
modul 2: (l aplic am numai dac a bazele din X, respectiv Y sunt bazele canonice)
Descompunem un vector oarecare x n raport cu vectorii bazei C _ X = R
3
,
respectiv T (x) n raport cu vectorii bazei C _ Y = R
3
x = (r
1
, r
2
, r
3
) = r
1
e
1
+r
2
e
2
+r
3
e
3
;
T (x) = (r
1
+r
2
, 2r
1
+ 3r
2
r
3
, r
1
r
3
) =
= (r
1
+r
2
) e
1
+ (2r
1
+ 3r
2
r
3
) e
2
+ (r
1
r
3
) e
3
,
si observ am c a
_
_
r
1
+r
2
2r
1
+ 3r
2
r
3
r
1
r
3
_
_
=
_
_
1 1 0
2 3 1
1 0 1
_
_

_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
=
C
(T)
C
=
_
_
1 1 0
2 3 1
1 0 1
_
_
.
Determin am
B
(T)
C
.
modul 1: Calcul am T aplicat n vectorii bazei 1 _ X = R
3
si-i exprim am n
raport cu vectorii bazei C _ Y = R
3
_
_
_
T (v
1
) = T ((0, 1, 1)) = (1, 2, 1) = e
1
+ 2e
2
e
3
;
T (v
2
) = T ((1, 0, 1)) = (1, 1, 0) = e
1
+e
2
+ 0e
3
;
T (v
3
) = T ((1, 1, 0)) = (2, 5, 1) = 2e
1
+ 5e
2
+e
3
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
B
(T)
C
=
_
_
1 1 2
2 1 5
1 0 1
_
_
modul 2: greoi.
Determin am
B
(T)
B
.
modul 1: Calcul am T aplicat n vectorii bazei 1
1
= 1 _ X = R
3
si-i exprim am
n raport cu vectorii bazei 1
2
= 1 _ Y = R
3
_
_
_
T (v
1
) = T ((0, 1, 1)) = (1, 2, 1) = j
11
v
1
+j
21
v
2
+j
31
v
3
;
T (v
2
) = T ((1, 0, 1)) = (1, 1, 0) = j
12
v
1
+j
22
v
2
+j
32
v
3
;
T (v
3
) = T ((1, 1, 0)) = (2, 5, 1) = j
13
v
1
+j
23
v
2
+j
33
v
3
.
Sistemul anterior este echivalent cu 3 sisteme de ecuatii liniare, cu aceeasi coe-
cienti, dati de componentele vectorilor v
0
1
= v
1
, v
0
2
= v
2
, v
0
3
= v
3
si cu termeni
liberi diferiti, dati de componentele vectorilor T (v
1
) , T (v
2
) , T (v
3
) .
_
_
_
_
_
_
_
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
. .
vect. din 1
2

1
2
1

1
1
0

2
5
1
_
_
. .
T (vect. din 1
1
)
pas intermediar
~
|
2
|
3
|
1
_
_
1 0 1
1 1 0
0 1 1

2
1
1

1
0
1

5
1
2
_
_
pas1
~
|
1
|
1
+|
2
|
3
4
_
_
1 0 1
0 1 1
0 1 1

2
3
1

1
1
1

5
4
2
_
_
pas2
~
|
1
|
2
|
2
+|
3
_
_
1 0 1
0 1 1
0 0 2

2
3
4

1
1
2

5
4
6
_
_
pas intermediar
~
|
1
|
2
1
2
|
3
_
_
1 0 1
0 1 1
0 0 1

2
3
2

1
1
1

5
4
3
_
_
pas1
0
~
|
3
+|
1
|
3
+|
2
|
3
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
. .
1
3

0
1
2

0
0
1

2
1
3
_
_
. .
B1
(T)
B2
Am obtinut
_
_
_
j
11
= 0
j
21
= 1
j
31
= 2
,
_
_
_
j
12
= 0
j
22
= 0
j
32
= 1
,
_
_
_
j
13
= 2
j
23
= 1
j
33
= 3
adic a
B
(T)
B
= 1 =
_
_
0 0 2
1 0 1
2 1 3
_
_
.
modul 2: greoi.
modul 3: Folosim legea de schimbare a matricei unei aplicatii liniare la o schim-
bare de baze=
B
(T)
B
= (
C

B
)
1

C
(T)
C

C

B
,
unde
C

B
este matricea de trecere de la baza C la baza 1 adic a
_
_
_
v
1
= 0e
1
+e
2
+e
3
v
2
= e
1
+ 0e
2
+e
3
v
3
= e
1
+e
2
+ 0e
3
=
C

B
=
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
.
Calcul am si (
C

B
)
1
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0

1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
pas intermediar
~
|
2
|
1
|
3
_
_
1 0 1
0 1 1
1 1 0

0 1 0
1 0 0
0 0 1
_
_
pas1
~
|
1
|
2
|
1
+|
3
_
_
1 0 1
0 1 1
0 1 1

0 1 0
1 0 0
0 1 1
_
_
pas2
~
|
1
|
2
|
2
+|
3
_
_
1 0 1
0 1 1
0 0 2

0 1 0
1 0 0
1 1 1
_
_
pas1
0
~
|
3
+ 2|
1
|
3
+ 2|
2
|
3
_
_
2 0 0
0 2 0
0 0 2

1 1 1
1 1 1
1 1 1
_
_
pas nal
~
1
2
|
1
1
2
|
2

1
2
|
3
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
_
_
=
(
C

B
)
1
=
_
_
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
_
_
.
5
Atunci
B
(T)
B
=
_
_
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
_
_
_
_
1 1 0
2 3 1
1 0 1
_
_
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
=
_
_
0 0 2
1 0 1
2 1 3
_
_
.
Observ am c a
C
(T)
C
~
B
(T)
B
.
Obs. rang
C
(T)
C
= rang
B
(T)
C
= rang
B
(T)
B
. E sucient atunci s a observ am
c a
rang
C
(T)
C
= 3, : = : = 3 = T e izomorsm, chiar automorsm.
3.3. Nucleul si imaginea unei aplicatii liniare
Denitii. Fie (X, +, K) si (Y, +, K) dou a K-spatii liniare si T : X Y o
aplicatie liniar a (T /(X, Y)).
a) Se numeste nucleul aplicatiei liniare T multimea
ker T = u X; T (u) =
Y
-este subspatiu liniar n X;
denim defectul lui T prin def T = dim
K
(ker T) .
b) Se numeste imaginea aplicatiei liniare T multimea
ImT = w Y; u / A a.. T (u) = w-este subspatiu liniar n Y;
denim rangul lui T prin rang T = dim
K
(ImT) .
Teorem a. T /(X, Y) este injectiv a = ker T =
X
.
Teorem a. T /(X, Y) este surjectiv a = ImT = Y.
Teorem a. Fie T /(X, Y). Atunci
def T + rang T = dim
K
X.
Exercitiul 2. Fie functia T : R
3
R
3
,denit a prin \x R
3
, x = (r
1
, r
2
, r
3
) :
T (x) = (r
1
+r
2
, 2r
1
+ 3r
2
r
3
, r
1
r
3
) .
c) S a se determine ker T, ImT, s a se precizeze o baz a n ele. S a se studieze
injectivitatea si surjectivitatea lui T.
Rezolvare.
ker T =
_
x R
3
; T (x) =
R
3
_
C aut am x = (r
1
, r
2
, r
3
) R
3
astfel nct
(r
1
+r
2
, 2r
1
+ 3r
2
r
3
, r
1
r
3
) = (0, 0, 0) =
_
_
_
r
1
+r
2
= 0
2r
1
+ 3r
2
r
3
= 0
r
1
r
3
= 0
.
Sistemul anterior este liniar omogen n necunoscutele (r
1
, r
2
, r
3
). Aplic am
metoda Gauss sau

1 1 0
2 3 1
1 0 1

= 2 ,= 0 = (r
1
, r
2
, r
3
) = (0, 0, 0) unic a solutie.
ker T = (0, 0, 0) =
R
3 =T este aplicatie liniar a injectiv a (monomorsm).
def T = dim
R
(ker T) = dim
R

R
3
conventie
= 0.
ImT =
_
y R
3
; x R
3
a.. T (x) = y
_
C aut am y = (j
1
, j
2
, j
3
) R
3
a.. s a existe x = (r
1
, r
2
, r
3
) R
3
cu propri-
etatea
6
(r
1
+r
2
, 2r
1
+ 3r
2
r
3
, r
1
r
3
) = (j
1
, j
2
, j
3
) =
_
_
_
r
1
+r
2
= j
1
2r
1
+ 3r
2
r
3
= j
2
r
1
r
3
= j
3
.
Sistemul anterior este liniar neomogen n necunoscutele (r
1
, r
2
, r
3
) cu para-
metrii (j
1
, j
2
, j
3
). Aplic am metoda Gauss sau

1 1 0
2 3 1
1 0 1

= 2 ,= 0 = (r
1
, r
2
, r
3
) solutie a sistemului, \(j
1
, j
2
, j
3
)
parametri.
ImT =
_
y R
3
; y =(j
1
, j
2
, j
3
) oarecare
_
= R
3
= T este aplicatie liniar a
surjectiv a (epimorsm).
O baz a n ImT = R
3
este C = (e
1
= (1, 0, 0) , e
2
= (0, 1, 0) , e
3
= (0, 0, 1))
baza canonic a.
rang T = dim
R
(ImT) = 3.
T este aplicatie liniar a bijectiv a (izomorsm, este chiar automorsm).
Este vericat a teorema rangului si a defectului
def T + rang T = dim
R
R
3
(0 + 3 = 3).
Exercitiul 4. Fie spatiile liniare reale (/
23
(R) , +, , R) si (R
2
[r] , +, , R) .
Denim functia T : /
23
(R) R
2
[r] prin \A /
23
(R) , A =
_
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
_
,
T (A) = (a
11
+a
13
) r
2
+ (a
21
a
22
) r +a
23
.
a) S a se demonstreze c a T este o aplicatie liniar a.
b) Fie C
1
=
_
E
11
=
_
1 0 0
0 0 0
_
, ..., E
23
=
_
0 0 0
0 0 1
__
baza canonic a n
(/
23
(R) , +, , R) si C
2
=
_
p
0
= 1, p
1
= r, p
2
= r
2
_
baza canonic a n (R
2
[r] , +, , R).
S a se determine matricele aplicatiei liniare n bazele propuse
C1
(T)
C2
.
c) S a se precizeze ker T si ImT si cte o baz a n ele. S a se studieze injectivitatea
si surjectivitatea lui T.
Rezolvare. a) Veric am axiomele:
(i) \
_
A,

A
_
(/
23
(R))
2
: T
_
A+

A
_
= T (A) +T
_

A
_
.
Fie \
_
A,

A
_
(/
23
(R))
2
=
T
_
A+

A
_
= T
__
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
_
+
_
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
__
=
= T
__
a
11
+a
11
a
12
+a
12
a
13
+a
13
a
21
+a
21
a
22
+a
22
a
23
+a
23
__
=
= ((a
11
+a
11
) + (a
13
+a
13
)) r
2
+ ((a
21
+a
21
) (a
22
+a
22
)) r + (a
23
+a
23
) = '
1
.
T (A) +T
_

A
_
= T
__
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
__
+T
__
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
__
=
= (a
11
+a
13
) r
2
+ (a
21
a
22
) r +a
23
+ (a
11
+a
13
) r
2
+ (a
21
a
22
) r +a
23
= '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (i) e vericat a.
(ii) \(c, A) R /
23
(R) , T (cA) = cT (A) .
Fie \(c, A) R /
23
(R) =
7
T (cA) = T
_
c
_
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
__
= T
__
ca
11
ca
12
ca
13
ca
21
ca
22
ca
23
__
=
= ((ca
11
) + (ca
13
)) r
2
+ ((ca
21
) (ca
22
)) r + (ca
23
) = '
1
.
cT (A) = cT
__
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
__
=
= c
_
(a
11
+a
13
) r
2
+ (a
21
a
22
) r +a
23
_
= '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (ii) e vericat a.
Din (i) si (ii) = T este aplicatie liniar a, T /(/
23
(R) , R
2
[r]) .
b) Determin am
C1
(T)
C2
.
modul 1: Calcul am T aplicat n vectorii bazei C
1
_ X = /
23
(R) si-i exprim am
n raport cu vectorii bazei C
2
_ Y = R
2
[r]
_

_
T (E
11
) = T
__
1 0 0
0 0 0
__
= r
2
= 0p
0
+ 0p
1
+p
2
;
T (E
12
) = T
__
0 1 0
0 0 0
__
= 0 = 0p
0
+ 0p
1
+ 0p
2
;
T (E
13
) = T
__
0 0 1
0 0 0
__
= r
2
= 0p
0
+ 0p
1
+p
2
;
T (E
21
) = T
__
0 0 0
1 0 0
__
= r = 0p
0
+p
1
+ 0p
2
;
T (E
22
) = T
__
0 0 0
0 1 0
__
= r = 0p
0
p
1
+ 0p
2
;
T (E
23
) = T
__
0 0 0
0 0 1
__
= 1 = 1p
0
+ 0p
1
+ 0p
2
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
C1
(T)
C2
=
_
_
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0
_
_
modul 2: Descompunem un vector oarecare A n raport cu vectorii bazei C
1
_
X = /
23
(R), respectiv T (A) n raport cu vectorii bazei C
2
_ Y = R
2
[r]
A =
_
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
_
= a
11
E
11
+a
12
E
12
+a
13
E
13
+a
21
E
21
+a
22
E
22
+a
23
E
23
;
T (A) = (a
11
+a
13
) r
2
+ (a
21
a
22
) r +a
23
=
= (a
23
) p
0
+ (a
21
a
22
) p
1
+ (a
11
+a
13
) p
2
,
si observ am c a
_
_
a
23
a
21
a
22
a
11
+a
13
_
_
=
_
_
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
_
_
_
_
_
_
_
_
=
C1
(T)
C2
=
_
_
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0
_
_
.
Cum rang
C1
(T)
C2
= 3 = :, : e num arul de linii din matrice, : _ : = T
este aplicatie liniar a surjectiv a (epimorsm), dar nu e aplicatie injectiv a.
c) ker T =
_
A /
23
(R) ; T (A) =
R2[x]
_
C aut am A =
_
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
_
/
23
(R) astfel nct
8
(a
11
+a
13
) r
2
+ (a
21
a
22
) r +a
23
= 0 1 + 0 t + 0 t
2
=
_
_
_
a
23
= 0
a
21
a
22
= 0
a
11
+a
13
= 0
.
Sistemul anterior este liniar omogen n necunoscutele (a
11
, a
12
, a
13
, a
21
, a
22
, a
23
).
l rezolv am.
_
_
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0

0
0
0
_
_
rang
_
_
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0
_
_
= 3 =
_

_
a
11
= ,
a
12
= c R
a
13
= , R
a
21
=
a
22
= R
a
23
= 0
ker T =
_
A /
23
(R) ; A =
_
, c ,
0
_
, c, ,, R
_
=
_

_
A /
23
(R) ; A = c
_
0 1 0
0 0 0
_
. .
A1
+,
_
1 0 1
0 0 0
_
. .
A2
+
_
0 0 0
1 1 0
_
. .
A3
, c, ,, R
_

_
= [(A
1
, A
2
, A
3
)] ,=
_

M23(R)
_
= T nu este aplicatie injectiv a.
Se observ a c a 1 = (A
1
, A
2
, A
3
) este o baz a n ker T (este sistem de vectori
liniar independenti si este sistem de generatori pentru ker T din algoritm) =
def T = dim
R
(ker T) = 3.
ImT = p R
2
[r] ; A /
23
(R) a.. T (A) = p
C aut amp = /
0
+/
1
r+/
2
r
2
R
2
[r] astfel nct s a existe A =
_
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
_

/
23
(R) cu proprietatea
(a
11
+a
13
) r
2
+ (a
21
a
22
) r +a
23
= /
0
+/
1
r +/
2
r
2
=
_
_
_
a
23
= /
0
a
21
a
22
= /
1
a
11
+a
13
= /
2
.
Sistemul anterior este liniar neomogen n necunoscutele (a
11
, a
12
, a
13
, a
21
, a
22
, a
23
)
cu parametrii (/
0
, /
1
, /
2
). l rezolv am. Aplic am metoda Gauss sau
_
_
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0

/
0
/
1
/
2
_
_
rang
_
_
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 0 0
_
_
= 3 = (a
11
, a
12
, a
13
, a
21
, a
22
, a
23
) solutie a
sistemului, \(/
0
, /
1
, /
2
) parametri.
ImT =
_
p R
2
[r] ; p =/
0
+/
1
r +/
2
r
2
oarecare
_
= R
2
[r] = T este apli-
catie liniar a surjectiv a (epimorsm).
9
O baz a n ImT = R
2
[r] este C
2
=
_
p
1
= 1, p
2
= r, p
3
= r
2
_
baza canonic a
= rang T = dim
R
(ImT) = 3.
Este vericat a teorema rangului si a defectului
def T + rang T = dim
R
/
23
(R) (3 + 3 = 6).
Exercitiul 5. Fie spatiile liniare reale (R
4
[r] , +, , R) si (R
3
[r] , +, , R) . S a se
determine matricea asociat a aplicatiei liniare T : R
4
[r] R
3
[r] denit a prin
\p R
4
[r] , T (p) = p
0
(p
0
este derivata functiei polinomiale p : R R atasat a
polinomului p) n raport cu bazele C
1
=
_
1, r, r
2
, r
3
, r
4
_
n (R
4
[r] , +, , R) si
C
2
=
_
1, r, r
2
, r
3
_
n (R
3
[r] , +, , R) .
Rezolvare.
Se poate ar ata direct c a T este aplicatie liniar a, deoarece
(i) \(p, p) (R
4
[r])
2
: T (p + p) = T (p) +T ( p).
Fie \(p, p) (R
4
[r])
2
=
T (p + p) = (p + p)
0
= p
0
+ p
0
= T (p) +T ( p)
= (i) e vericat a.
(ii) \(c, p) R R
4
[r] , T (cp) = cT (p) .
Fie \(c, p) R R
4
[r] =
T (cp) = (cp)
0
= cp
0
= cT (p) .
= (ii) e vericat a.
Din (i) si (ii) = T este aplicatie liniar a, T /(R
4
[r] , R
3
[r]) .
Fie \p = a
0
+ a
1
r + a
2
r
2
+ a
3
r
3
+ a
4
r
4
R
4
[r]. Identic am polinomul p cu
functia polinomial a p : R R,
p(r) = a
0
+a
1
r +a
2
r
2
+a
3
r
3
+a
4
r
4
.
Atunci legea de asociere pentru T este dat a detaliat de
T
_
a
0
+a
1
r +a
2
r
2
+a
3
r
3
+a
4
r
4
_
= a
1
+ 2a
2
r + 3a
3
r
2
+ 4a
4
r
3
.
Se poate ar ata c a T /(R
4
[r] , R
3
[r]) si folosind legea de asociere dat a detaliat.
Determin am
C1
(T)
C2
.
modul 1: Calcul am T aplicat n vectorii bazei C
1
=
_
1, r, r
2
, r
3
, r
4
_
_ X =
R
4
[r] si-i exprim am n raport cu vectorii bazei C
2
=
_
1, r, r
2
, r
3
_
_ Y = R
3
[r] .
_

_
T (p
0
) = (1)
0
= 0 = 0q
0
+ 0q
1
+ 0q
2
+ 0q
3
;
T (p
1
) = (r)
0
= 1 = 1q
0
+ 0q
1
+ 0q
2
+ 0q
3
;
T (p
2
) =
_
r
2
_
0
= 2r = 0q
0
+ 2q
1
+ 0q
2
+ 0q
3
;
T (p
3
) =
_
r
3
_
0
= 3r
2
= 0q
0
+ 0q
1
+ 3q
2
+ 0q
3
;
T (p
4
) =
_
r
4
_
0
= 4r
3
= 0q
0
+ 2q
1
+ 0q
2
+ 4q
3
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
C1
(T)
C2
=
_
_
_
_
0 1 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 3 0
0 0 0 0 4
_
_
_
_
modul 2: Descompunem n raport cu vectorii bazei C
1
=
_
1, r, r
2
, r
3
, r
4
_
_ X =
R
4
[r], respectiv n raport cu vectorii bazei C
2
=
_
1, r, r
2
, r
3
_
_ Y = R
3
[r]
p = a
0
+a
1
r +a
2
r
2
+a
3
r
3
+a
4
r
4
= a
0
p
0
+a
1
p
1
+a
2
p
2
+a
3
p
3
+a
4
p
4
;
T (p) = a
1
+ 2a
2
r + 3a
3
r
2
+ 4a
4
r
3
= a
1
q
0
+ 2a
2
q
1
+ 3a
3
q
2
+ 4a
4
q
3
,
10
si observ am c a
_
_
_
_
a
1
2a
2
3a
3
4a
4
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0 1 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 3 0
0 0 0 0 4
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
a
0
a
1
a
2
a
3
a
4
_
_
_
_
_
_
=
C1
(T)
C2
=
_
_
_
_
0 1 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 3 0
0 0 0 0 4
_
_
_
_
.
Cum rang
C1
(T)
C2
= 4 = :, : e num arul de linii din matrice, : _ : = T este
aplicatie liniar a surjectiv a (epimorsm), dar nu e aplicatie injectiv a.
Exercitiul 6. Fie T /
_
R
4
_
o aplicatie liniar a denit a astfel
T ((r
1
, r
2
, r
3
, r
4
)) = (r
2
+r
3
, r
1
r
2
+r
4
, r
1
+r
2
r
4
, r
1
+r
3
+r
4
).
S a se determine ker T, ImT. S a se observe c a ker T = ImT.
Rezolvare. Se poate ar ata c a T /
_
R
4
_
(se veric a (i), (ii) ).
ker T =
_
x R
4
; T (x) =
R
4
_
C aut am x = (r
1
, r
2
, r
3
, r
4
) R
4
astfel nct
(r
2
+r
3
, r
1
r
2
+r
4
, r
1
+r
2
r
4
, r
1
+r
3
+r
4
) = (0, 0, 0, 0) =
_

_
r
2
+r
3
= 0
r
1
r
2
+r
4
= 0
r
1
+r
2
r
4
= 0
r
1
+r
3
+r
4
= 0
.
Sistemul anterior este liniar omogen n necunoscutele (r
1
, r
2
, r
3
, r
4
). l re-
zolv am. Aplic am metoda Gauss
_
_
_
_
0 1 1 0
1 1 0 1
1 1 0 1
1 0 1 1

0
0
0
0
_
_
_
_
pas intermediar
~
|
3
|
1
|
2
|
4
_
_
_
_
1 1 0 1
0 1 1 0
1 1 0 1
1 0 1 1

0
0
0
0
_
_
_
_
pas1
~
|
1
|
2
|
1
+|
3
|
1
+|
4
_
_
_
_
1 1 0 1
0 1 1 0
0 0 0 0
0 1 1 0

0
0
0
0
_
_
_
_
pas2
~
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
_
_
_
_
1 1 0 1
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0
0
0
0
_
_
_
_
=
_
r
1
+r
2
r
4
= 0
r
2
+r
3
= 0
=
_

_
r
1
= c +,
r
2
= c
r
3
= c R
r
4
= , R
=
ker T =
_
x R
4
; x = (c +,, c, c, ,) , c, , R
_
=
_

_
x R
4
; x = c(1, 1, 1, 0)
. .
u1
+,(1, 0, 0, 1)
. .
u2
, c, , R
_

_
= [(u
1
, u
2
)] ,=
R
4
= T nu este aplicatie injectiv a.
11
Se observ a c a 1 = (u
1
, u
2
) este o baz a n ker T (este sistem de vectori liniar
independenti si este sistem de generatori pentru ker T din algoritm) = def T =
dim
R
(ker T) = 2.
ImT =
_
y R
4
; x R
4
a.. T (x) = y
_
C aut am y = (j
1
, j
2
, j
3
, j
4
) R
4
astfel nct s a existe x = (r
1
, r
2
, r
3
, r
4
)
R
4
cu proprietatea
(r
2
+r
3
, r
1
r
2
+r
4
, r
1
+r
2
r
4
, r
1
+r
3
+r
4
) = (j
1
, j
2
, j
3
, j
4
) =
_

_
r
2
+r
3
= j
1
r
1
r
2
+r
4
= j
2
r
1
+r
2
r
4
= j
3
r
1
+r
3
+r
4
= j
4
.
Sistemul anterior este liniar neomogen n necunoscutele (r
1
, r
2
, r
3
, r
4
) cu para-
metrii (j
1
, j
2
, j
3
, j
4
). Aplic am metoda Gauss
_
_
_
_
0 1 1 0
1 1 0 1
1 1 0 1
1 0 1 1

j
1
j
2
j
3
j
4
_
_
_
_
pas intermediar
~
|
3
|
1
|
2
|
4
_
_
_
_
1 1 0 1
0 1 1 0
1 1 0 1
1 0 1 1

j
3
j
1
j
2
j
4
_
_
_
_
pas1
~
|
1
|
2
|
1
+|
3
|
1
+|
4
_
_
_
_
1 1 0 1
0 1 1 0
0 0 0 0
0 1 1 0

j
3
j
1
j
2
+j
3
j
3
+j
4
_
_
_
_
pas2
~
|
1
|
2
|
3
|
4
|
2
_
_
_
_
1 1 0 1
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0

j
3
j
1
j
2
+j
3
j
1
+j
3
+j
4
_
_
_
_
=
_

_
r
1
+r
2
r
4
= j
3
r
2
+r
3
= j
1
0 = j
2
+j
3
0 = j
1
+j
3
+j
4
Sistemul anterior n necunoscutele (r
1
, r
2
, r
3
, r
4
) si cu parametrii (j
1
, j
2
, j
3
, j
4
)
este compatibil =
_
j
2
+j
3
= 0
j
1
+j
3
+j
4
= 0
=
_

_
j
1
= +c
j
2
=
j
3
= R
j
4
= c R
=
ImT =
_
y R
4
; y = ( +c, , , c) , , c R
_
=
_

_
y R
4
; x = (1, 1, 1, 0)
. .
v1
+c(1, 0, 0, 1)
. .
v2
, , c R
_

_
= [(v
1
, v
2
)] ,= R
4
= T nu este aplicatie surjectiv a.
Se observ a c a 1
0
= (v
1
, v
2
) este o baz a n ImT (este sistem de vectori liniar
independenti si este sistem de generatori pentru ImT din algoritm) = rang T =
dim
R
(ImT) = 2.
Este vericat a teorema rangului si a defectului
12
def T + rang T = dim
R
R
4
(2 + 2 = 4).
Observatie. Fie (u
1
, u
2
), (v
1
, v
2
) doua sisteme de vectori liniar independenti
din (X, +, , K) (se poate ca u
1
, u
2
, = v
1
, v
2
). Atunci
[(u
1
, u
2
)] = [(v
1
, v
2
)] =
[ [(u
1
, u
2
)] _ [(v
1
, v
2
)] si [(u
1
, u
2
)] _ [(v
1
, v
2
)] ] =
[ \u [(u
1
, u
2
)] = u [(v
1
, v
2
)] si \v [(v
1
, v
2
)] = v [(u
1
, u
2
)] ] =
[ u
1
[(v
1
, v
2
)] , u
2
[(v
1
, v
2
)] si v
1
[(u
1
, u
2
)] , v
2
[(u
1
, u
2
)] ]
Exercitiul 8. Fie spatiul liniar real
_
R
3
, +, , R
_
cu bazele
1
1
= (u
1
= (1, 2, 2) , u
2
= (0, 2, 1) , u
3
= (1, 2, 1)) ,
1
2
= (v
1
= (1, 1, 0) , v
2
= (1, 1, 1) , v
3
= (2, 0, 1)) .
S a se determine aplicatia liniar a T care duce vectorii bazei 1
1
n vectorii bazei
1
2
. S a se determine matricele aplicatiei liniare n bazele propuse
B1
(T)
B2
,
C
(T)
C
. S a se determine T (x), unde x = (2, 2, 2) , coordonatele ind date n
baza canonic a din R
3
.
Rezolvare. Se stie c a
_
_
_
T (u
1
) = v
1
+ 0v
2
+ 0v
3
;
T (u
2
) = 0v
1
+v
2
+ 0v
3
;
T (u
3
) = 0v
1
+ 0v
2
+v
3
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
B1
(T)
B2
=
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
Determin am
C
(T)
C
.
modul 1, modul 2: imposibil, nu cunoastem legea de asociere;
modul 3: Folosim legea de schimbare a matricei unei aplicatii liniare la o schim-
bare de baze=
C
(T)
C
= (
B2

C
)
1

B1
(T)
B2

B1

C
,
unde
B1

C
este matricea de trecere de la baza 1
1
la baza C, iar
B2

C
este
matricea de trecere de la baza 1
2
la baza C. Chiar
C
(T)
C
=
C

B2

B1
(T)
B2

B1

C
.
Cum_
_
_
v
1
= e
1
+e
2
+ 0e
3
v
2
= 0e
1
+ 2e
2
e
3
v
3
= e
1
2e
2
+e
3
=
C

B2
=
_
_
1 1 2
1 1 0
0 1 1
_
_
.
Cum_
_
_
u
1
= e
1
+ 2e
2
20e
3
u
2
= e
1
+e
2
e
3
u
3
= 2e
1
+ 0e
2
e
3
=
C

B1
=
_
_
1 0 1
2 2 2
2 1 1
_
_
.
Calcul am si (
C

B1
)
1
=
B1

C
_
_
1 0 1
2 2 2
2 1 1

1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
~ ... ~
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1

0
1
2
1
1
3
2
2
1
1
2
1
_
_
=
B1

C
=
_
_
0
1
2
1
1
3
2
2
1
1
2
1
_
_
.
13
Atunci
C
(T)
C
=
_
_
1 1 2
1 1 0
0 1 1
_
_
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
_
_
0
1
2
1
1
3
2
2
1
1
2
1
_
_
=
_
_
1 1 1
1 1 1
2 2 3
_
_
Determin am T : R
3
R
3
care duce vectorii bazei 1
1
n vectorii bazei 1
2
, adic a
determin am legea de asociere a aplicatiei liniare ce are
B1
(T)
B2
= 1
3
si, conform
celor anterioare,
C
(T)
C
=
_
_
1 1 1
1 1 1
2 2 3
_
_
.
Fie \x = (r
1
, r
2
, r
3
) X = R
3
. Determin am T (x) =?, adic a (,
1
, ,
2
, ,
3
)
astfel nct
T (x) = ,
1
e
1
+,
2
e
2
+,
3
e
3
.
G asim
_
_
,
1
,
2
,
3
_
_
=
C
(T)
C

_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
=
_
_
1 1 1
1 1 1
2 2 3
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
=
_
_
r
1
r
2
r
3
r
1
+r
2
+r
3
2r
1
2r
2
3r
3
_
_
,
adic a
T (x) = (r
1
r
2
r
3
) e
1
+ (r
1
+r
2
+r
3
) e
2
+ (2r
1
2r
2
3r
3
) e
3
=
(r
1
r
2
r
3
, r
1
+r
2
+r
3
, 2r
1
2r
2
3r
3
) .
Atunci
T ((2, 2, 2)) = (2 2 2, 2 + 2 + 2, 2 2 2 2 3 2) = (2, 6, 14) .
3.4. Matricea atasat a aplicatiei liniare compunere ntr-o pereche de
baze
Teorem a. Fie (X, +, K), (Y, +, K) si (Z, +, K) trei K-spatii liniare cu dim
K
X =
:, dim
K
Y = :si dim
K
Z = j. Fie 1
1
= (v
1
, ..., v
n
) baz a n X, 1
2
= (v
0
1
, ..., v
0
m
)
baz a n Y si 1
3
=
_
v
00
1
, ..., v
00
p
_
baz a n Z. Fie T /(X, Y) si o /(Y, Z).
Atunci o T /(X, Z) si are loc
B1
(o T)
B3
=
B2
(o)
B3

B1
(T)
B2
.
Exercitiul 11. Fie spatiile liniare reale (R
1
[r] , +, , R) , (R
2
[r] , +, , R) si
(R
3
[r] , +, , R) . Se denesc aplicatiile:
T : R
1
[r] R
2
[r] , \p = a
0
+a
1
r, T (p) = 2a
0
a
1
r
2
,
o : R
2
[r] R
3
[r] , \q = /
0
+/
1
r +/
2
r
2
, o (q) = /
2
+/
1
r
2
3/
0
r
3
.
a) S a se verice c a T si o sunt aplicatii liniare.
b) S a se determine o T si s a se verice c a este aplicatie liniar a.
c) S a se verice c a:
C1
(o T)
C3
=
C2
(o)
C3

C1
(T)
C2
,
unde este operatia de compunere a functiilor, iar este operatia de nmultire
a matricelor, C
1
=(1,r) este baza canonic a din (R
1
[r] , +, , R), C
2
=
_
1,r, r
2
_
este baza canonic a din (R
2
[r] , +, , R), C
3
=
_
1,r, r
2
, r
3
_
este baza canonic a din
(R
3
[r] , +, , R).
Rezolvare. a) Veric am axiomele:
(i) \(p, p) (R
1
[r])
2
: T (p + p) = T (p) +T ( p).
14
Fie \p = a
0
+a
1
r R
1
[r] , \p = a
0
+a
1
r R
1
[r] =
T (p + p) = T (a
0
+a
1
r +a
0
+a
1
r) = T ((a
0
+a
0
) + (a
1
+a
1
) r) =
= 2 (a
0
+a
0
) (a
1
+a
1
) r
2
= '
1
.
T (p) +T ( p) = T (a
0
+a
1
r) +T (a
0
+a
1
r) =
= 2a
0
a
1
r
2
+ 2a
0
a
1
r
2
= '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (i) e vericat a.
(ii) \(c, p) R R
1
[r] , T (cp) = cT (p) .
Fie \c R, \p = a
0
+a
1
r R
1
[r] =
T (cp) = T (c(a
0
+a
1
r)) = T ((ca
0
) + (ca
1
) r) =
= 2 (ca
0
) (ca
1
) r
2
= '
1
.
cT (p) = cT (a
0
+a
1
r) =
= c
_
2a
0
a
1
r
2
_
= '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (ii) e vericat a.
Din (i) si (ii) = T este aplicatie liniar a, T /(R
1
[r] , R
2
[r]) .
Analog = o este aplicatie liniar a, o /(R
2
[r] , R
3
[r]) .
b) R
1
[r]
T
R
2
[r] = R
2
[r]
S
R
3
[r]
b_________
ST
_ ________"
= o T : R
1
[r] R
3
[r], \p = a
0
+a
1
r R
1
[r] ,
= (o T) (p) = o (T (p)) = o
_
2a
0
a
1
r
2
_
=
= (a
1
) + 0r
2
3 (2a
0
) r
3
= a
1
6a
0
r
3
.
Cum R
1
[r]
S
R
3
[r] " R
1
[r]
T
R
2
[r], de fapt Imo " R
1
[r] =@T o.
Veric am axiomele de liniaritate pentru o T : R
1
[r] R
3
[r] , \p = a
0
+a
1
r R
1
[r] ,
(o T) (p) = a
1
6a
0
r
3
.
(i) \(p, p) (R
1
[r])
2
: (o T) (p + p) = T (p) +T ( p).
Fie \p = a
0
+a
1
r R
1
[r] , \p = a
0
+a
1
r R
1
[r] =
(o T) (p + p) = (o T) (a
0
+a
1
r +a
0
+a
1
r) = (o T) ((a
0
+a
0
) + (a
1
+a
1
) r) =
= (a
1
+a
1
) 6 (a
0
+a
0
) r
3
= '
1
.
(o T) (p) + (o T) ( p) = (o T) (a
0
+a
1
r) + (o T) (a
0
+a
1
r) =
= a
1
6a
0
r
3
a
1
6a
0
r
3
= '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (i) e vericat a.
(ii) \(c, p) R R
1
[r] , (o T) (cp) = cT (p) .
Fie \c R, \p = a
0
+a
1
r R
1
[r] =
(o T) (cp) = T (c(a
0
+a
1
r)) = T ((ca
0
) + (ca
1
) r) =
= (ca
1
) 6 (ca
0
) r
3
= '
1
.
c(o T) (p) = cT (a
0
+a
1
r) =
= c
_
a
1
6a
0
r
3
_
= '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (ii) e vericat a.
Din (i) si (ii) = o T este aplicatie liniar a, T /(R
1
[r] , R
3
[r]) .
Se putea arma direct c a oT este aplicatie liniar a, conform Teoremei, deoarece
T este aplicatie liniar a si o este aplicatie liniar a.
c) Determin am
C1
(T)
C2
.
modul 1: Calcul am T aplicat n vectorii bazei C
1
=(1,r) _ X = R
1
[r] si-i ex-
prim am n raport cu vectorii bazei C
2
=
_
1,r, r
2
_
_ Y = R
2
[r]
15
_
T (p
0
) = T (1) = 2 = 2q
0
+ 0q
1
+ 0q
2
;
T (p
1
) = T (r) = r
2
= 0q
0
+ 0q
1
q
2
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
C1
(T)
C2
=
_
_
2 0
0 0
0 1
_
_
modul 2: Descompunem un vector oarecare p n raport cu vectorii bazei C
1
=
(1,r) _ X = R
1
[r], respectiv vectorul T (p) n raport cu vectorii bazei C
2
=
_
1,r, r
2
_
_ Y = R
2
[r]
p = a
0
+a
1
r = a
0
p
0
+a
1
p
1
;
T (p) = 2a
0
a
1
r
2
= 2a
0
q
0
+ 0q
1
a
1
q
2
,
si observ am c a
_
_
2a
0
0
a
1
_
_
=
_
_
2 0
0 0
0 1
_
_

_
a
0
a
1
_
=
C1
(T)
C2
=
_
_
2 0
0 0
0 1
_
_
.
Determin am
C2
(o)
C3
.
modul 1: Calcul am o aplicat n vectorii bazei C
2
=
_
1,r, r
2
_
_ Y = R
2
[r] si-i
exprim am n raport cu vectorii bazei C
3
=
_
1,r, r
2
, r
3
_
_ Z = R
3
[r]
_
_
_
o (q
0
) = o (1) = 3r
3
= 0r
0
+ 0r
1
+ 0r
2
3r
3
;
o (q
1
) = o (r) = r
2
= 0r
0
+ 0r
1
+r
2
+ 0r
3
;
o (q
2
) = o
_
r
2
_
= 1 = r
0
+ 0r
1
+ 0r
2
+ 0r
3
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
C2
(o)
C3
=
_
_
_
_
0 0 1
0 0 0
0 1 0
3 0 0
_
_
_
_
modul 2: Descompunem un vector oarecare q n raport cu vectorii bazei C
2
=
_
1,r, r
2
_
_ Y = R
2
[r], respectiv vectorul o (q) n raport cu vectorii bazei
C
3
=
_
1,r, r
2
, r
3
_
_ Z = R
3
[r]
q = /
0
+/
1
r +/
2
r
2
= /
0
q
0
+/
1
q
1
+/
2
q
2
;
o (q) = /
2
+/
1
r
2
3/
0
r
3
= /
2
r
0
+ 0r
1
+/
1
r
2
3/
0
r
3
,
si observ am c a
_
_
_
_
/
2
0
/
1
3/
0
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0 0 1
0 0 0
0 1 0
3 0 0
_
_
_
_

_
_
/
0
/
1
/
2
_
_
=
C2
(o)
C3
=
_
_
_
_
0 0 1
0 0 0
0 1 0
3 0 0
_
_
_
_
.
Determin am
C1
(o T)
C3
.
modul 1: Calcul am o T aplicat n vectorii bazei C
1
= (1,r) _ X = R
1
[r] si-i
exprim am n raport cu vectorii bazei C
3
=
_
1,r, r
2
, r
3
_
_ Z = R
3
[r]
_
(o T) (p
0
) = (o T) (1) = 6r
3
= 0r
0
+ 0r
1
+ 0r
2
6r
3
;
(o T) (p
1
) = (o T) (r) = 1 = r
0
+ 0r
1
+ 0r
2
+ 0r
3
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
C1
(o T)
C3
=
_
_
_
_
0 1
0 0
0 0
6 0
_
_
_
_
16
modul 2: Descompunem un vector oarecare p n raport cu vectorii bazei C
1
=
(1,r) _ X = R
1
[r], respectiv vectorul (o T) (p) n raport cu vectorii bazei
C
3
=
_
1,r, r
2
, r
3
_
_ Z = R
3
[r]
p = a
0
+a
1
r = a
0
p
0
+a
1
p
1
;
(o T) (p) = a
1
6a
0
r
3
= a
1
r
0
+ 0r
1
+ 0r
2
6a
0
r
3
,
si observ am c a
_
_
_
_
a
1
0
0
6a
0
_
_
_
_
=
_
_
_
_
0 1
0 0
0 0
6 0
_
_
_
_

_
a
0
a
1
_
=
C1
(o T)
C3
=
_
_
_
_
0 1
0 0
0 0
6 0
_
_
_
_
.
Veric am
C2
(o)
C3

C1
(T)
C2
=
_
_
_
_
0 0 1
0 0 0
0 1 0
3 0 0
_
_
_
_

_
_
2 0
0 0
0 1
_
_
=
_
_
_
_
0 1
0 0
0 0
6 0
_
_
_
_
=
C1
(o T)
C3
3.5. Matricea atasat a aplicatiei liniare inverse intr-o pereche de baze
Teorem a. Fie (X, +, K) si (Y, +, K) dou a K-spatii liniare cu dim
K
X = : si
dim
K
Y = :. Fie 1
1
= (v
1
, ..., v
n
) baz a n X si 1
2
= (v
0
1
, ..., v
0
n
) baz a n Y. Fie
T /(X, Y) un izomorsm. Atunci T
1
/(Y, X) si are loc
B2
_
T
1
_
B1
=
_
B1
(T)
B2
_
1
.
Exercitiul 13. Fie spatiul liniar real
_
R
2
, +, , R
_
. Se deneste functia
T : R
2
R
2
, \x = (r
1
, r
2
) , T (x) = (r
1
2r
2
, r
2
r
1
) ,
a) S a se verice c a T este aplicatie liniar a.
b) S a se studieze dac a T este inversabil a si, dac a da, s a se determine T
1
si s a
se arate c a este liniar a.
c) S a se verice dac a
C
_
T
1
_
C
= (
C
(T)
C
)
1
.
Rezolvare. a) Ar at am c a T este aplicatie liniar a. Veric am axiomele:
(i) \(x, x)
_
R
2
_
2
: T (x + x) = T (x) +T ( x).
Fie \(x, x)
_
R
2
_
2
=
T (x + x) = T ((r
1
, r
2
) + ( r
1
, r
2
)) = T ((r
1
+ r
1
, r
2
+ r
2
)) =
= ((r
1
+ r
1
) 2 (r
2
+ r
2
) , (r
2
+ r
2
) (r
1
+ r
1
)) = '
1
.
T (x) +T ( x) = T ((r
1
, r
2
)) +T (( r
1
, r
2
)) =
= (r
1
2r
2
, r
2
r
1
) + ( r
1
2 r
2
, 4 r
2
2 r
1
) = '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (i) e vericat a.
(ii) \(c, x) R R
2
, T (cx) = cT (x) .
Fie \(c, x) R R
2
=
T (cx) = T (c(r
1
, r
2
)) = T ((cr
1
, cr
2
)) =
= ((cr
1
) 2 (cr
2
) , (cr
2
) (cr
1
)) = '
1
.
cT (x) = cT ((r
1
, r
2
, r
3
)) =
= c(r
1
2r
2
, r
2
r
1
) = '
2
.
Se observ a c a '
1
= '
2
= (ii) e vericat a.
17
Din (i) si (ii) = T este aplicatie liniar a, T /
_
R
2
_
.
b) Ar at am c a T este inversabil a = bijectiv a.
modul 1 (cu ker T, ImT)
ker T =
_
x R
2
; T (x) =
R
2
_
C aut am x = (r
1
, r
2
) R
2
astfel nct
(r
1
2r
2
, r
2
r
1
) = (0, 0) =
_
r
1
2r
2
= 0
r
2
r
1
= 0
.
Sistemul anterior este liniar omogen n necunoscutele (r
1
, r
2
, r
3
). l rezolv am.
Aplic am metoda Gauss sau

1 2
1 1

= 1 ,= 0 = (r
1
, r
2
) = (0, 0) unic a solutie.
ker T = (0, 0) =
R
2 =T este aplicatie liniar a injectiv a (monomorsm).
def T = dim
R
(ker T) = dim
R

R
2
conventie
= 0.
ImT =
_
y R
2
; x R
2
a.. T (x) = y
_
C aut am y = (j
1
, j
2
) R
2
astfel nct s a existe x = (r
1
, r
2
) R
2
cu
proprietatea
(r
1
2r
2
, r
2
r
1
) = (j
1
, j
2
) =
_
r
1
2r
2
= j
1
r
2
r
1
= j
2
.
Sistemul anterior este liniar neomogen n necunoscutele (r
1
, r
2
) cu parametrii
(j
1
, j
2
).

1 2
1 1

= 1 ,= 0 = (r
1
, r
2
) solutie a sistemului, \(j
1
, j
2
) parametri.
ImT =
_
y R
2
; y =(j
1
, j
2
) oarecare
_
= R
2
= T este aplicatie liniar a
surjectiv a (epimorsm).
O baz a n ImT = R
2
este C = (e
1
= (1, 0) , e
2
= (0, 1)) baza canonic a.
rang T = dim
R
(ImT) = 2.
Deci T este aplicatie liniar a bijectiv a (izomorsm, e chiar automorsm) = T
este aplicatie liniar a inversabil a.
modul 2. (cu rang
C
(T)
C
)
Determin am
C
(T)
C
.
modul 2.1: Calcul am T aplicat n vectorii bazei C _ X = R
2
si-i exprim am n
raport cu vectorii bazei C _ Y = R
2
_
T (e
1
) = T ((1, 0)) = (1, 1) = e
1
e
2
;
T (e
2
) = T ((0, 1)) = (2, 1) = 2e
1
+e
2
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
C
(T)
C
=
_
1 2
1 1
_
modul 2.2: Descompunem un vector oarecare x n raport cu vectorii bazei C _
X = R
3
, respectiv vectorul T (x) n raport cu vectorii bazei C _ Y = R
3
x = (r
1
, r
2
) = r
1
e
1
+r
2
e
2
;
T (x) = (r
1
2r
2
, r
2
r
1
) = (r
1
2r
2
) e
1
+ (r
2
r
1
) e
2
,
si observ am c a
18
_
r
1
2r
2
r
2
r
1
_
=
_
1 2
1 1
_

_
r
1
r
2
_
=
C
(T)
C
=
_
1 2
1 1
_
.
rang
C
(T)
C
= 2 = : = : = T este aplicatie liniar a bijectiv a (izomorsm, e
chiar automorsm) = T este aplicatie liniar a inversabil a.
Determin am T
1
: R
2
R
2
, \y = (j
1
, j
2
) R
2
, T
1
(y) =?.
Fie \y = (j
1
, j
2
) R
2
. C aut am T
1
(y) = x = (r
1
, r
2
) R
2
astfel nct
T (x) = y, adic a
(r
1
2r
2
, r
2
r
1
) = (j
1
, j
2
) =
_
r
1
2r
2
= j
1
r
2
r
1
= j
2
=
_
r
1
= j
1
2j
2
r
2
= j
1
j
2
Aparent e acelasi sistem cu cel de la determinarea ImT. Aici ns a (j
1
, j
2
) sunt
dati si oarecare si se caut a (r
1
, r
2
) .
Am obtinut T
1
(y) = (r
1
, r
2
) = (j
1
2j
2
, j
1
j
2
) .
T
1
este aplicatie liniar a. Se veric a (i) si (ii) sau rezult a direct din faptul c a
T este aplicatie liniar a, conform teoremei.
c) Determin am
C
(T)
C
ca la b), modul 2.
Determin am
C
_
T
1
_
C
.
modul 1: Calcul am T
1
aplicat n vectorii bazei C _ Y = R
2
si-i exprim am n
raport cu vectorii bazei C _ X = R
2
_
T
1
(e
1
) = T
1
((1, 0)) = (1, 1) = e
1
e
2
;
T
1
(e
2
) = T
1
((0, 1)) = (2, 1) = 2e
1
e
2
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
C
_
T
1
_
C
=
_
1 2
1 1
_
modul 2: Descompunem n raport cu vectorii bazei C _ Y = R
3
, respectiv n
raport cu vectorii bazei C _ X = R
3
y = (j
1
, j
2
) = j
1
e
1
+j
2
e
2
;
T
1
(y) = (j
1
2j
2
, j
1
j
2
) = (j
1
2j
2
) e
1
+ (j
1
j
2
) e
2
,
si observ am c a
_
j
1
2j
2
j
1
j
2
_
=
_
1 2
1 1
_

_
j
1
j
2
_
=
C
_
T
1
_
C
=
_
1 2
1 1
_
.
Veric am
_
1 2
1 1
__
1 2
1 1
_
=
_
1 0
0 1
_
_
1 2
1 1
__
1 2
1 1
_
=
_
1 0
0 1
_
=
C
_
T
1
_
C
= (
C
(T)
C
)
1
.
Obs. Dac a stim
C
(T)
C
=
_
1 2
1 1
_
si stim c a rang
C
(T)
C
= 2 = : = :,
deci T este izomorsm, atunci putem determina legea de asociere pentru T
1
cerut a la b) folosind Teorema. ntr-adev ar, conform Teoremei,
C
_
T
1
_
C
Teorema
= (
C
(T)
C
)
1
=
_
1 2
1 1
_
1
=
_
1 2
1 1
_
.
Atunci, conform denitiei pentru
C
_
T
1
_
C
=pentru \y = (j
1
, j
2
) R
2
, T
1
(y) =
(r
1
, r
2
) , cu
19
_
r
1
r
2
_
=
_
1 2
1 1
__
j
1
j
2
_
=
T
1
(y) = (r
1
, r
2
) = (j
1
2j
2
, j
1
j
2
).
n acest caz, n loc s a veric am relatia din enuntul de la c), o utiliz am la b) n
determinarea legii de asociere pentru T
1
.
Exercitiul 14. Fie spatiile liniare reale
_
R
3
, +, , R
_
si (R
2
[t] , +, , R). Se de-
neste functia T : R
3
R
2
[t] , \x R
3
, x = (r
1
, r
2
, r
3
) ,
T (x) = (r
1
+r
3
) +r
2
t (r
1
+r
2
) t
2
,
a) S a se verice c a T este aplicatie liniar a.
b) S a se studieze dac a T este inversabil a si, dac a da, s a se determine T
1
si s a
se arate c a este liniar a.
c) S a se verice dac a
C2
_
T
1
_
C1
=
_
C1
(T)
C2
_
1
, unde C
1
= ((1, 0, 0) , (0, 1, 0) , (0, 0, 1))
este baza canonic a din R
3
iar C
2
=
_
1, t, t
2
_
este baza canonic a din R
2
[t].
Rezolvare. a) Se arat a c a T este aplicatie liniar a, T /
_
R
3
, R
2
[t]
_
, vericnd
axiomele (i), (ii).
b) Ar at am c a T este inversabil a = bijectiv a.
modul 1 (cu ker T, ImT)
ker T =
_
x R
3
; T (x) =
R2[t]
_
C aut am x = (r
1
, r
2
, r
3
) R
3
astfel nct
(r
1
+r
3
) +r
2
t (r
1
+r
2
) t
2
= 0 1 + 0 t + 0 t
2
=
_
_
_
r
1
+r
3
= 0
r
2
= 0
r
1
r
2
= 0
.
Sistemul anterior este liniar omogen n necunoscutele (r
1
, r
2
, r
3
). Aplic am
metoda Gauss sau

1 0 1
0 1 0
1 1 0

= 1 ,= 0 = (r
1
, r
2
, r
3
) = (0, 0, 0) unic a solutie.
ker T = (0, 0, 0) =
R
3 =T este aplicatie liniar a injectiv a (monomorsm).
def T = dim
R
(ker T) = dim
R

R
3
conventie
= 0.
ImT =
_
p R
2
[t] ; x R
3
a.. T (x) = p
_
C aut am p = /
0
+/
1
t+/
2
t
2
R
2
[t] astfel nct s a existe x = (r
1
, r
2
, r
3
) R
3
cu proprietatea
(r
1
+r
3
) +r
2
t (r
1
+r
2
) t
2
= /
0
+/
1
t +/
2
t
2
=
_
_
_
r
1
+r
3
= /
0
r
2
= /
1
r
1
r
2
= /
2
.
Sistemul anterior este liniar neomogen n necunoscutele (r
1
, r
2
, r
3
) cu para-
metrii (/
0
, /
1
, /
2
). Aplic am metoda Gauss sau

1 0 1
0 1 0
1 1 0

= 1 ,= 0 = (r
1
, r
2
, r
3
) solutie a sistemului, \(/
0
, /
1
, /
2
)
parametri.
ImT =
_
p R
2
[t] ; p = /
0
+/
1
t +/
2
t
2
oarecare
_
= R
2
[t] = T este apli-
20
catie liniar a surjectiv a (epimorsm).
O baz a n ImT = R
2
[t] este C
2
=
_
1, t, t
2
_
baza canonic a.
rang T = dim
R
(ImT) = 3.
Deci T este aplicatie liniar a bijectiv a (izomorsm) = T este aplicatie liniar a
inversabil a.
modul 2. (cu rang
C1
(T)
C2
)
Determin am
C1
(T)
C2
.
modul 2.1: Calcul am T aplicat n vectorii bazei C
1
_ X = R
3
si-i exprim am n
raport cu vectorii bazei C
2
_ Y = R
2
[t]
_
_
_
T (e
1
) = T ((1, 0, 0)) = 1 t
2
= p
0
+ 0p
1
p
2
;
T (e
2
) = T ((0, 1, 0)) = t t
2
= 0p
0
+p
1
p
2
;
T (e
3
) = T ((0, 0, 1)) = 1 = p
0
+ 0p
1
+ 0p
2
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
C1
(T)
C2
=
_
_
1 0 1
0 1 0
1 1 0
_
_
modul 2.2: Descompunem un vector oarecare x n raport cu vectorii bazei C
1
_
X = R
3
, respectiv vectorul T (x) n raport cu vectorii bazei C
2
_ Y = R
2
[t]
x = (r
1
, r
2
, r
3
) = r
1
e
1
+r
2
e
2
+r
3
e
3
;
T (x) = (r
1
+r
3
) +r
2
t (r
1
+r
2
) t
2
=
(r
1
+r
3
) p
0
+r
2
p
1
(r
1
+r
2
) p
2
,
si observ am c a
_
_
r
1
+r
3
r
2
r
1
r
2
_
_
=
_
_
1 0 1
0 1 0
1 1 0
_
_

_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
=
C1
(T)
C2
=
_
_
1 0 1
0 1 0
1 1 0
_
_
.
rang
C1
(T)
C2
= 3 = : = : = T este aplicatie liniar a bijectiv a (izomorsm) =
T este aplicatie liniar a inversabil a.
Determin am T
1
: R
2
[t] R
3
, \p R
2
[t] , T
1
(p) =?.
Fie \p = /
0
+ /
1
t + /
2
t
2
R
2
[t]. C aut am T
1
(p) = x = (r
1
, r
2
, r
3
) R
3
astfel nct T (x) = p, adic a
(r
1
+r
3
) +r
2
t (r
1
+r
2
) t
2
= /
0
+/
1
t +/
2
t
2
=
_
_
_
r
1
+r
3
= /
0
r
2
= /
1
r
1
r
2
= /
2
=
_
_
_
r
1
= /
1
/
2
r
2
= /
1
r
3
= /
0
+/
1
+/
2
Aparent e acelasi sistem cu cel de la determinarea ImT. Aici ns a (/
0
, /
1
, /
2
)
sunt dati si oarecare si se caut a (r
1
, r
2
, r
3
) .
Am obtinut T
1
(p) = (r
1
, r
2
, r
3
) = (/
1
/
2
, /
1
, /
0
+/
1
+/
2
) .
T
1
este aplicatie liniar a. Se veric a (i) si (ii) sau rezult a direct din faptul c a
T este aplicatie liniar a, conform teoremei.
c) Determin am
C1
(T)
C2
ca la modul 2, de la punctul b).
Determin am
C2
_
T
1
_
C1
.
modul 1: Calcul am T
1
aplicat n vectorii bazei C
2
_ Y = R
2
[t] si-i exprim am
n raport cu vectorii bazei C
1
_ X = R
3
21
_
_
_
T
1
(p
0
) = T
1
(1) = (0, 0, 1) = 0e
1
+ 0e
2
+e
3
;
T
1
(p
1
) = T
1
(t) = (1, 1, 1) = e
1
+e
2
+e
3
;
T
1
(p
2
) = T
1
_
t
2
_
= (1, 0, 1) = e
1
+ 0e
2
+e
3
;
Scriem pe coloan a coecientii pe linie ai descompunerilor de mai sus, obtinnd
C2
_
T
1
_
C1
=
_
_
0 1 1
0 1 0
1 1 1
_
_
modul 2: Descompunem n raport cu vectorii bazei C
2
_ Y = R
2
[t], respectiv
n raport cu vectorii bazei C
1
_ X = R
3
p = /
0
+/
1
t +/
2
t
2
= /
0
p
0
+/
1
p
1
+/
2
p
2
;
T
1
(p) = (/
1
/
2
, /
1
, /
0
+/
1
+/
2
) = (/
1
/
2
) e
1
+(/
1
) e
2
+(/
0
+/
1
+/
2
) e
3
,
si observ am c a
_
_
/
1
/
2
/
1
/
0
+/
1
+/
2
_
_
=
_
_
0 1 1
0 1 0
1 1 1
_
_

_
_
/
0
/
1
/
2
_
_
=
C2
_
T
1
_
C1
=
_
_
0 1 1
0 1 0
1 1 1
_
_
.
Veric am
_
_
0 1 1
0 1 0
1 1 1
_
_
_
_
1 0 1
0 1 0
1 1 0
_
_
=
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
_
_
1 0 1
0 1 0
1 1 0
_
_
_
_
0 1 1
0 1 0
1 1 1
_
_
=
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
=
C2
_
T
1
_
C1
=
_
C1
(T)
C2
_
1
.
Obs. Dac a stim
C1
(T)
C2
=
_
_
1 0 1
0 1 0
1 1 0
_
_
si stim c a rang
C1
(T)
C2
= 3 =
: = :, deci T este izomorsm, atunci putem determina legea de asociere pentru
T
1
cerut a la b) folosind Teorema. ntr-adev ar, conform Teoremei,
C2
_
T
1
_
C1
Teorema
=
_
C1
(T)
C2
_
1
=
_
_
1 0 1
0 1 0
1 1 0
_
_
1
=
_
_
0 1 1
0 1 0
1 1 1
_
_
Atunci, conform denitiei pentru
C2
_
T
1
_
C1
=pentru \p = /
0
+ /
1
t + /
2
t
2

R
2
[t] , T
1
(p) = (r
1
, r
2
, r
3
) , cu
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
=
_
_
0 1 1
0 1 0
1 1 1
_
_
_
_
/
0
/
1
/
2
_
_
=
_
_
/
1
/
2
/
1
/
0
+/
1
+/
2
_
_
=
T
1
(p) = (r
1
, r
2
, r
3
) = (/
1
/
2
, /
1
, /
0
+/
1
+/
2
).
n acest caz, n loc s a veric am relatia din enuntul de la c), o utiliz am la b) n
determinarea legii de asociere pentru T
1
.
22