Sunteți pe pagina 1din 2

AMENZI JUDICIARE si DESPAGUBIRI AMENZI JUDICIARE: Prin OUG nr. 138/2000, aprobata prin Legea nr.

219/2005, au fost introduse in CPC dispozitii care reglementeaza amenzi judiciare si despagubiri. Astfel, daca legea nu prevede altfel, instanta, potrivit dispozitiilor art. 1081, va putea sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legatura cu procesul, astfel: 1. cu amenda judicara de la 50 lei la 700 lei: a) introducerea, cu r-c, a unor cereri vadit netemeinice b) formularea, cu r-c, a unei cereri de recuzare sau de stramutare c) obtinerea, cu r-c, a citarii prin publicitate a oricarei parti d) neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectuarii expertizei in conditiile legii e) contestarea, cu r-c, a scrierii sau semnaturii unui inscris f) refuzul partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii, in situatiile in care a acceptat, potrivit legii (atentie - lit. f) a fost introdusa prin Legea nr. 202/2010). 2. cu amenda judiciara de la 30 lei la 500 lei: a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune marturie cand este prezent in instanta, in afara de cazul in care acesta este minor b) neprezentarea avocatului, a reprezentantului sau a celui care asista partea, ori nerespectarea de catre acestia a indatoririlor stabilite de lege sau de catre instanta, daca in acest mod s-a cauzat amanarea judecarii procesului c) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii la termenul fixat, ori refuzul de a da lamuririle cerute c1) nerespectarea de catre agentii fortei publice a obligatiei de acordare a concursului la indeplinirea efectiva a executarii silite, potrivit art. 3732 alin (1) d) neluarea, de catre conducatorul unitatii in cadrul careia se urmeaza a se efectua o expertiza, a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei e) neprezentarea unui inscris sau a unui bun, de catre cel care il detine, la termenul fixat in acest scop de instanta f) refuzul sau omisiunea unei autoritati ori a altei persoane de a comunica la cererea instantei, la termenul fixat in acest scop, datele care rezulta din actele si evidentele ei g) cauzarea amanarii judecarii sau executarii silite de catre cel insarcinat cu indeplinirea actelor de procedura h) impiedicarea in orice mod a exercitarii, in legatura cu procesul, a atributiilor ce revin judecatorilor, expertilor desemnati de instanta in conditiile legii, agentilor procedurali, precum si altor salariati ai instantei. Amenda nu se va aplica persoanelor la care se refera pct. 2 al alin (1), daca din motive temeinice leau impiedicat sa aduca la indeplinire obligatiile ce le revin [alin (2)]. Potrivit art. 1082 CPC, nerespectarea de catre oricare dintre parti sau de catre alte persoane a masurilor luate de catre instanta pentru asigurarea ordinii si solemnitatii sedintei de judecata se sanctioneaza cu amenda de la 30 lei la 200 lei [alin (1)]. Nerespectarea de catre orice persoana a dispozitiilor privind desfasurarea normala a executarii silite se sanctioneaza de catre presedintele instantei de executare, la cererea executorului, cu amenda de la 50 lei la 500 lei [alin (3)]. Odata cu aplicarea sanctiunii se va stabili in ce consta abaterea savarsita [alin (3)].
1

DESPAGUBIRI Cel care, cu intentie sau din culpa, a pricinuit amanarea judecarii sau a executarii silite, prin una dintre faptele prevazute in art. 1081 sau 1082, la cererea partii interesate va putea fi obligat de catre instanta de judecata ori, dupa caz, de catre presedintele instantei de executare, la plata unei despagubiri pentru paguba cauzata prin amanare [art. 1083 CPC]. Textul reglementeaza posibilitatea ca, la cererea partii interesate, partea care a pricinuit amanarea judecatii sau a executarii silite, dar numai prin fapte prevazute in art. 1081 si 1082, sa poata fi obligata, pe langa amenda, si la despagubiri pentru acoperirea pagubei cauzata prin amanare. Faptul ca partea a savarsit una din faptele mentionate dar nu a fost amendata, nu constituie un impediment pentru obligarea la despabubiri, despagubirile putand fi acordate independent de aplicarea amenzii. Cuantumul despagubirilor trebuie dovedit de partea interesata si ele pot privi costul biletelor de calatorie, cheltuieli de cazare, salariul pentru ziua respectiva, etc. Aceste despagubiri nu se includ in cuantumul cheltuielilor de judecata, fiind independente de modul cum se solutioneaza procesul. Aplicarea amenzii si stabilirea despagubirii: Potrivit art. 1084 CPC, amenda si despagubirea se stabilesc prin incheiere executorie, care se comunica celui obligat, daca masura a fost luata in lipsa acestuia. In conditiile art. 374 alin (1) CPC, pentru a fi pusa in executare silita, incheierea nu trebuie investita cu formula executorie. Cererea de reexaminare: Conform art. 1085 CPC, impotriva incheierii prevazute la 1084 cel obligat la amenda sau despagubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand, motivat, sa se revina asupra amenzii ori despagubirii sau sa se dispuna reducerea acestora [alin (1)]. Cererea se face in termen de 15 zile, dupa caz, de la data la care a fost luata masura sau de la data comunicarii incheierii [alin (2)]. Cererea se solutioneaza prin incheiere irevocabila, data in camera de consiliu, de catre instanta de judecata ori de presedintele instantei de executare care a aplicat amenda sau despagubirea [alin (3)]. Textul consacra o noua cale de atac, la dispozitia nu doar a partilor, ci a oricarui participant la proces, amendat sau obligat la despagubiri. Avand in vedere competenta de solutionare a acesteia, reexaminarea este o cale de atac de retractare. In lipsa unui text care sa prevada altfel, cererea de reexaminare se judeca cu citarea partilor [art. 85 CPC].