Sunteți pe pagina 1din 23

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Ionasco Alexandr Fruja Sergiu

Experien a nu este ceea ce i se ntmpl , ci ceea ce n elegi din ce i se ntmpl . Aldous HUXLEY

Managementul resurselor umane - MRU - este activitatea de management raspunzatoare de toate deciziile si actiunile care afecteaza relatia dintre o organizatie si membrii ei.Finalitatea activitatii managementului de resurse umane consta in primul rand in a face angajatii asa cum isi doreste organizatia dar si a face organizatia asa cum isi doresc angajatii, astfel incat organizatia sa isi atinge obiectivele ..

Managementul resurselor umane cuprinde acele activit i prin care se optimizeaz performan a oamenilor dintr-o organiza ie,precum i rela iile dintre ace tia. Domeniile de interes de care se ocup managementului resurselor umane sunt:

- Planificarea resurselor umane, recrutarea i selectarea personalului - Structura posturilor i rolul acestora - Evaluarea performan elor angaja ilor,salarizarea,recompensele materiale i morale, beneficiile - Preg tirea i perfec ionarea profesional a angaja ilor - Integrarea noilor angaja i - Rela iile dintre angaja i i comunicarea pe orizontal i ierarhic

Cultura organizationala
Conceptul de cultura organizationala se refera la tot ceea ce inseamna standarde colective de gandire, atitudini, valori, convingeri, norme si obiceiuri care exista intr-o organizatie. In componenta culturala putem distinge unele elemente vizibile cum ar fi: comportamente si limbaj comun, ritualuri si simboluri dar preponderent avem componente mai putin vizibile: perceptii si reprezentari despre ce e valoare in organizatie, mituri, standarde empirice despre ce inseamna a munci bine si a te comporta corect, despre cum se fac lucrurile pe aici , etc.

se formeaza datorita interactiunilor repetate intre membrii organizatiei O cultura organizationala puternica ar fi aceea in care exista un aliniament puternic la valorile si principiile organizatiei Cultura organizationala exista indiferent de organizatie, este cea care leaga organizatia intr-un lant de semnificatii tacite care ofera intelesuri specific umane tuturor activitatilor si proceselor organizationale. In acelasi timp este factorul de rezistenta cel mai important in orice demers de schimbare, indiferent de anvergura acestuia.

Cultura de tip colegial

Cultura personalizata

Cultura formalizata

Structuri organizatorice
Organizarea este partea procesului de management care implic stabilirea unei structuri reglementate a rolurilor pe care oamenii unei firme trebuie s le duc la ndeplinire.Structura este reglementat n sensul c toate sarcinile necesare realiz rii scopurilor sunt repartizate (atribuite), iar atribuirea se sper c s-a f cut oamenilor care le pot duce la ndeplinire cel mai bine. Scopul unei structuri organizatorice este de a ajuta la crearea unui cadru pentru performan a uman . Structura organizatoric este un instrument de management i nu un scop n sine. Cu toate c structura trebuie definit pentru a acoperi sarcinile de realizat, rolurile astfel stabilite trebuie concepute, de asemenea, n lumina capacit ilor i motiva iilor oamenilor disponibili.

A concepe o structura organizatorica eficace nu este o activitate managerial simpl . Pentru a face ca structurile organizatorice sa corespunda situa iilor concrete sunt de rezolvat multe probleme, incluznd att definirea genurilor de posturi ce trebuie acoperite, ct i g sirea oamenilor care s fac acest lucru.

Recrutarea
In domeniul resurselor umane, pentru a avea succes si mai ales pentru a supravietui, organizatiile in general si firmele in special trebuie sa solutioneze urmatoarele aspecte: - identificarea calificarilor sau a aptitudinilor si alegerea candidatilor care corespund cel mai bine cerintelor posturilor nou create sau vacante; - identificarea si atragerea candidatilor competitivi folosind cele mai adecvate metode, surse sau medii de recrutare; - respectarea legislatiei in domeniul referitor la oportunitati egale de angajare si corectarea practicilor discriminatorii existente sau a unor dezechilibre.

Recrutarea resurselor umane este procesul managerial de mentinere si dezvoltare a celor mai adecvate surse interne si externe necesare asigurarii cu personal competitiv in vederea realizarii obiectivelor organizatiei. Astfel, recrutarea poate fi un proces activ mai ales cand organizatia isi propune mentinerea si pastrarea legaturilor ori contactelor cu sursele externe de recrutare.

Evaluarea resurselor umane


Politica de evaluare a resurselor umane are drept consecin e importante managementul promov rilor interne i a carierelor precum i detectarea disfunc ionalit ilor, insuficien elor de formare, a eventualelor insatisfac ii personale. Aceast politic se bazeaz pe no iunea de performan , care r spunde la o serie de ntreb ri:

Ce performan se m soar ? Acest performan se m soar la nivelul individului sau al grupului? Cnd se m soar aceast performan ? Imediat sau pe termen mediu? Performan ele s m soar printr-un indicator unic sau pe o baz multicriterial ? Aceste performan e se m soar n func ie de poten ialul individual? Ce importan i se acord performan ei pentru remunerare?

n cadrul anim rii i conducerii unei echipe, evaluarea se poate realiza n trei direc ii:
Evaluarea prest rii const n determinarea propriu-zis a activit ii desf urate de c tre salariat, fiind necesar pentru gestionarea remuner rii. Evaluarea competen ei se refer la ceea ce salariatul poate face - va servi la distribuirea sarcinilor, punerea n aplicare a polivalen ei, schimbarea posturilor. Evaluarea poten ialului const n aprecierea a ceea ce salariatul va putea s fac - fiind necesar pentru gestiunea carierelor i promovarea salariatului.

Fiecare dintre aceste explica ii mobilizeaz procese de reflec ie i de analiz diferite:

evaluarea prest rii se bazeaz pe o constatare; evaluarea competen ei se serve te de un diagnostic; evaluare poten ialului conduce la un pronostic.

Bibliografie
www.elfmanagement.com www.scribd.ro www.scritube.com www.ssm-psi.bogspot.com www.dailybusiness.com Rusu, C. Voicu, M. ABC-ul managementului ran N. Managementul resurselor umane Voicu S., Nagel A. introducere in managementul si legislatia sportului