Sunteți pe pagina 1din 11

Cultura trandafirilor

Plantarea
Perioada favorabil pentru plantare este toamna, n perioada cuprins ntre mijlocul lunii octombrie-mijlocul lunii noiembrie. Plantarea de prim var trebuie f cut nainte de pornirea mugurilor, adic pn la mijlocul lunii martie sau cel trziu pn la mijlocul lunii aprilie n anii cu iernile lungi. Dimensiunile gropilor de plantare sunt de 40 x 40 x 40 cm. Distan ele de plantare depind de mai mul i factori: grupa trandafirilor (teahibrizi, floribunde, etc.), vigoarea soiului i scopul urm rit. Prezent m mai jos, informativ, distan ele minime de plantare pentru trandafirii folosi i cu scop ornamental n parcuri sau gr dini: Distan a minim ntre plante (m) ntre r nduri (m) 0,5 0,9-1 0,5 0,9-1,2 1 1,5-2 1 1,5-2 0,5 0,7-0,8 0,25 0,7-0,8 1,3 2-2,5

Grupa Teahibrizi Floribunde De parc Engleze ti Acoperitori Miniatur Urc tori

Preg tirea pentru plantare const n fasonarea plantelor, adic scurtarea r d cinilor la cca 20 cm i a ramurilor la 4-5 muguri (adic la 15-17 cm) i mocirlirea r d cinilor. Prim vara ramurile se taie scurt, la 2 3 muguri. Mocirlirea are loc dup fasonare i const n introducerea r d cinilor ntr-o suspensie de consisten a smntnii, compus din p mnt, b legar proasp t de vit i ap . Plantarea propriu-zis ncepe prin formarea pe fundul gropii a unui mu uroi nalt de 1012 cm din sol amestecat cu gunoi bine putrezit. Planta se a eaz cu r d cinile r sfirate pe mu uroi, dup care se acoper cu p mnt pn la aproximativ 2/3 din adncimea gropii. Se taseaz u or prin c lcare de la exterior spre interior. Punctul de altoire, materializat prin nodul din care pornesc ramurile, se pozi ioneaz cu 2-3 cm sub nivelul solului.

Se continu umplerea gropii cu p mnt amestecat cu 4-5 kg de gunoi bine fermentat. Dup ce groapa s-a umplut, se taseaz din nou, se ud cu 8 10 l ap n 2 3 reprize, apoi ramurile se mu uroiesc pn la n l imea de aproximativ 20 cm fa de nivelul solului. La plantarea de prim var , n l imea mu uroiului este doar de 10 12 cm, deoarece nu mai e pericol de ger, ci doar de secet . Foarte important! La plantare nu folosi i gunoi de grajd proasp t sau ngr chimice, deoarece compromite i prinderea plantei! minte

Lucr rile de ngrijire


Au ca scop asigurarea condi iilor de via optime plantelor, a c ror urmare este cre terea viguroas , nflorirea bogat i durata de via lung . De i nu toate lucr rile au aceea i importan , neglijarea unora aduce dup sine reducerea efectelor celorlalte. a) Dezgropatul Prima lucrare a anului se face cnd a trecut pericolul nghe urilor sub -7 -8 C i mugurii au nceput deja s se umfle. n func ie de zon , acest monent coincide cu nceputul sau mijlocul lunii martie. b) Lucr rile mecanice ale solului Pe perioada de vegeta ie au scopul de a men ine solul afnat i lipsit de buruieni. S patul de prim var se face dup dezmu uroit i t ieri. Cu aceast ocazie se ncorporeaz n sol ngr mintele organice sau chimice. Pra ilele din perioada de vegeta ie se fac la o adncime mai mic , adic la 8 10 cm. n func ie de gradul de mburuienare, anual se fac 6 8 pra ile. c) ngr area ngr mintele organice (de exemplu: gunoiul de grajd) sau ngr mintele chimice complexe se ncorporeaz n sol toamna sau prim vara la o adncime de 20 -25 cm la o

distan

minim de 25 30 cm de tulpin .

n lunile mai i iunie se pot folosi suplimentar ngr minte foliare, aplicate n 2 3 ocazii. Concentra ia solu iei utilizate nu trebuie s dep easc 1%, iar momentul optim al aplic rii este pn la ora 10 11 nainte de mas . d) Udarea n perioadele secetoase udarea se face la intervale de 10 14 zile cu o cantitate de 20 30 l / mp. Regulile ce trebuiesc avute n vedere sunt urm toarele: se umecteaz stratul de sol n care se g sesc r d cinile, adic pn la 50 60 cm adncime; pe solurile nisipoase se ud mai des i cu doze moderate, pe gele grele, argiloase, mai rar, dar cu doze mari; se evit udarea frunzi ului; udarea prin aspersiune s se fac n cursul nop ii; apa folosit la udare s nu con in substan e chimice d un toare. e) Tratamente fitosanitare Este mai pu in costisitoare prevenirea atacurilor bolilor i d un torilor, dect tratarea prin m suri curative. Prezent m mai jos bolile i d un torii cei mai cunoscu i: Boala F inarea Condi ii favorabile Temperaturi peste 25 C Perioada Fungicide utilizate

15 iun. 15 aug. Tilt, Karathan, Topas, Systhane, etc. Dithane, Captadin, Euparen, Systhane, etc. Dithane, Captadin, Euparen, Systhane, etc.

P tarea neagr Perioade ploioase, 15 mai 15 cea , temperaturi peste sept. 15 C Rugina Perioade ploioase, 15 mai 15 temperaturi peste 15 C sept. Perioada de atac mai septembrie iunie august n perioade secetoase mai septembrie aprilie august

D un torul P duchii verzi P ianjenii ro ii Trip ii Sfredelitorul

Insecticide utilizate Decis, Fastac, Mospilan, etc. Mitac, Nissorum, Danirun, etc. Mospilan, Sinoratox, etc. Mospilan, Sinoratox, etc.

D m un exemplu de tratamente fitosanitare aplicate n cursul unui an: Perioada 15 20 apr. 1 5 mai Dithane + 5 10 iunie 20 25 iunie 15 20 iulie Systhane + Bavistin + Topas +

Substan ele Captadin +

folosite

Mospilan

Sinoratox

Decis

Nissorum

Mospilan

f) ndep rtarea drajonilor de portaltoi L starii porni i de sub punctul de altoire sau din r d cini provin din portaltoiul s lbatic. Dac nu sunt ndep rta i din timp, drajonii s lbatici vor invada planta. T ierea trebuie f cut de la baza drajonilor. La trandafirii altoi i n trunchi, se ndep rteaz i l starii ce apar din trunchi. g) T ierile La executarea t ierilor trebuie s se in seama de urm toarele reguli: intensitatea t ierilor depinde de grupa din care fac parte trandafirii (teahibrizi, urc tori, etc.) i destina i florilor (decor sau flori t iate); se elimin ramurile atacate de boli i d un tori, cele rupte sau uscate; dac tufele au suferit de ger, scurtarea se face pn la zona s n toas ; ramurile ce tind spre interiorul tufelor, ndesindu-le, cele sub iri i cele b trne (peste 34 ani) se elimin ; r nile provocate la t ierea cu fier str ul a ramurilor groase (peste 2 3 cm) se ung cu vopsea de ulei sau substan e de protec ie. n func ie de momentul aplic rii, t ierile pot fi: de toamn (de u urare), de prim var de var . Ansamblul t ierilor se realizeaz prin dou feluri de interven ii: eliminarea sau ndep rtarea ramurilor prin care se n elege t ierea lor din locul de inser ie i scurtarea ramurilor, adic ndep rtarea unei por iuni deasupra unui num r oarecare de muguri. Grupa T ieri de toamn de prim var de var - se las 5 6 ramuri, fiecare cu se ndep rteaz 78 muguri floarea ofilit cu 23 frunze - se las 7-8 ramuri fiecare cu 7- se ndep rteaz 8 muguri florile ofilite cu 2-3 frunze - numai por iunile degerate; - se r resc (dac e cazul) - numai por iunile degerate; - se r resc (dac e cazul) se ndep rteaz florile ofilite cu 2-3 frunze se ndep rteaz florile ofilite cu 2-3 frunze i

teahibrizi 50 60 cm deasupra solului floribunde 50-60 cm deasupra solului de parc i 70-80 cm engleze ti deasupra solului miniatur 12-15 cm deasupra solului

acoperitori se scurteaz moderat urc tori -

- se r resc (dac e cazul)

se ndep rteaz florile ofilite cu 2-3 frunze

- se r resc; se ndep rteaz - se scurteaz moderat ramurile florile ofilite cu 2-3 laterale tinere frunze - se r resc la 5-6 ramuri; se ndep rteaz - ramurile se scurteaz la 20-25 florile ofilite cu 2-3 cm; frunze - pe ramurile principale se las 2-3 ramuri secundare scurtate la 3-4 muguri

trandafiri ramurile de cu trunchi coroan se scurteaz la 40 cm

h) Protejarea contra gerului Dup t ierile de u urarea din toamn , baza trandafirilor se mu uroie te cu p mnt la aproximativ 20-30 cm n l ime. n cazul trandafirilor miniatur, mu uroiul va avea doar 10-15 cm. Ramurile trandafirilor urc tori se imobilizeaz prin legare la spalier pentru a evita degerarea lor ca urmare a efectelor nedorite ale vnturilor puternice din zilele de iarn , cnd temperatura are fluctua ii de pn la 20 C n cursul unei zile (amiaza +5 - 6 C, noaptea -12 -15 C). Trandafirii cu trunchi pot fi proteja i mai greu. Metoda aplec rii trunchiului (implicit i a coroanei) i acoperirea acestora cu p mnt este greoaie (mai ales la plantele n vrst care au trunchiul ngro at) i necesit un volum mare de munc , existnd tot timpul pericolul ruperii i deterior rii plantei.

ns cuirea coroanei cu pnz de sac umplut lejer cu paie i rigidizarea tulpinii fa de par prin legare n 2-3 locuri este o metod practic . Nu folosi i saci din polietilen , deoarece nu permit aerisirea, iar n zilele nsorite din februarie vor porni mugurii, care apoi pot degera.

Cultura pomilor fructiferi


Plantarea

Perioada de plantare coincide cu perioada repaosului vegetal, adic toamna ntre 20 octombrie 20 noiembrie i prim vara ntre 1 martie 20 aprilie. Distan ele de plantare uzuale pentru speciile de pomi fructiferi sunt urm toarele: Specia m r/franc, cire p r, prun, cais, piersic, nectarin m r/vegetativ, vi in 6 5 4 Distan a ntre rnduri (m) pe rnd (m) 5 4 3

naintea plant rii propriu-zise se sap gropile la 50 x 50 x 50 cm i se fasoneaz tulpina i r d cinile pomului. Materialul s ditor fasonat se introduce cu r d cinile ntr-o mocirl compus din baleg proasp t de bovine, p mnt i ap , n a a fel nct fiecare ramifica ie s fie acoperit cu o pelicul fin din aceast compozi ie.

Pomul trebuie plantat la adncimea la care a crescut n pepinier , adic cu punctul de altoire aflat la 2-3 cm deasupra nivelului solului. Pe m sur ce se a eaz p mnt peste r d cini, se efectueaz tasarea prin c lcare. Odat cu plantarea, se administreaz 10-15 kg gunoi de grajd fermentat n amestec cu p mntul i se ud cu 12-15 l ap . n final, se execut un bilon de protec ie de 20-25 cm. Cnd plantarea se face prim vara, bilonul va avea doar 12-15 cm n l ime. Foarte important! La plantare nu folosi i gunoi proasp t sau ngr deoarece compromite i prinderea plantei. minte chimice,

Lucr rile de ngrijire

Consider m cunoscute no iunile de baz referitoare la lucr rile mecanice ale solului, ngr are, udare i t ieri i de aceea acord m aten ie deosebit tratamentelor fitosanitare, capitol neglijat sau considerat dificil pentru majoritatea pomicultorilor debutan i. n continuare facem referire la re ete minimale aplicate pomilor din jurul casei sau afla i n livezi mixte de diferite m rimi. Astfel se urm re te orientarea c tre grupele de insectofungicide, aflate n comer , care permit ca aceea i solu ie s poat fi folosit pentru ct mai multe specii de pomi existen i n alc tuirea livezii. Primele dou tratamente se aplic n timpul iernii (ianuarie, februarie) n zilele cu temperatura peste 3-4 C. Se vor mb ia prin stropire toate speciile de pomi fructiferi. Primul tratament se face cu unul din substan ele: Oleocarbetox, sau Carbetox, sau Polisulfur de bariu, iar al doilea tratament, la un interval de cel pu in 10 zile, cu Sulfat de cupru, f r var, n concentra ie de 3%. n cursul vegeta iei, recomand m urm toarele tratamente: 10-15 aprilie: 25-30 aprilie: 10-15 mai: 25-30 iunie: Captadin+Decis Dithane+Sinoratox Topsin+Mospilan Systhane (sau Bavistin) + Sinoratox Dithane + Decis 5-10 iulie: Topsin+Nissorum toate speciile toate speciile toate speciile m r p r, prun, cais, piersic, nectarin m r, p r, prun cais, piersic, nectarin, cire , vi in

5-10 septembrie: Zeam bordelez 1%

n tehnica stropitului manual recomand m aplicarea tratamentului ct mai mult posibil pe dosul frunzelor prin atingerea tuturor zonelor aeriene ale plantei. Momentul optim al aplic rii tratamentelor este nainte de mas pn la ora 10-11, sau dup masa ntre orele 18-20. n timpul prepar rii i administr rii solu iilor pentru combatere, feri i-v de contactul cu acestea, nu consuma i alimente i nu fuma i.

Cultura vi ei de vie
Plantarea
Vi a de vie se planteaz ori toamna naintea nghe urilor, ori prim vara n lunile martie aprilie. n ambele cazuri se impune condi ia ca temperatura solului la adncimea de 40 50 cm s nregistreze 7 10 grade Celsius. Fasonarea i mocirlirea sunt opera ii premerg toare plant rii propriu zise. Fasonarea const n scurtarea cordi ei la 3 4 ochi (dac sunt dou cordi e, una la 2 3 ochi, cealalt la 1 ochi) i a r d cinilor bazale la 8 10 cm i eliminarea r d cinilor de la nodurile intermediare ale portaltoiului (dac sunt).

Imediat dup fasonare se face mocirlirea. Se introduc r d cinile i circa 15 cm din lungimea portaltoiului ntr-o mocirl f cut din p mnt argilos 2/3, baleg de vac 1/3 i ap , pn la ob inerea unui terci gros ca smntna, care s adere bine la r d cini. Vi ele mocirlite se repartizeaz la gropile deja s pate. Distan ele de plantare uzuale sunt n func ie de modul de conducere: 1,10 x 1,30 m 1 x (1,5 2) m (0,7 1 m) x (3 4 m) pe araci (pari) pe spalier pe bolt sau alte sisteme artistice

Pe direc ia rndului, de aceea i parte a pichetului i la o distan de 5 6 cm de acesta, se fac cu cazmaua gropi adnci de 50 cm i largi de 35 x 35 cm. La baza gropii dinspre pichet se realizeaz un mu uroi din p mnt m run it pentru a ezarea r d cinilor.

Vi ele preg tite anterior se a eaz vertical lng peretele gropii dinspre pichet, n a a fel nct r d cinile s fie r sfirate uniform pe mu uroiul de pe fundul gropii. Punctul de altoire se potrive te la 3 4 cm deasupra solului, pentru a preveni formarea ulterioar a r d cinilor din altoi. Groapa se umple cu p mnt reav n pn la 1/3, se taseaz bine, f r a deplasa punctul de altoire. Apoi se introduce n groap 1/3 mrani i p mnt n amestec i se ud cu 10 15 litri ap . Dup infiltrarea apei, se acoper groapa cu p mnt m run it, f r s se mai taseze. n jurul cordi ei se face un mu uroi din p mnt reav n i m run it.

Lucr rile de ngrijire


Dezgropatul se face la nceputul lunii mai. n viile tinere, pn n anul 3 inclusiv, o

lucrare foarte important este copcitul. De aceast lucrare este legat consolidarea plantelor. n primul an, copcitul se face de dou ori: n iunie i n august. Pentru executarea copcitului se face cu grij o copc (gaur ) n jurul vi ei. Cu un briceag sau cosor bine ascu it se taie n ras toate r d cinile date din altoi i din partea superioar a portaltoiului, ca i l starii porni i din portaltoi. Dup primul copcit, mu uroiul se reface par ial, iar dup cel de-al doilea, nu se mai reface. Legatul l starilor se face cnd l starii au atins lungimea de 30 40 cm. Ei se leag vertical de pichet, lucrarea repetndu-se cnd l starii au ajuns la 80 cm lungime. Dac este cazul, cu ocazia primului legat, se face un plivit, l snd numai 2 3 l stari la fiecare vi . Tratamentele de prevenire i combatere a bolilor (man , f inare, putregai cenu iu) i d un torilor (molia strugurilor, p ianjenul ro u comun, b icarea) se pot face conform indica iilor de mai jos: Boala / d un torul Substan ele de combatere Observa ii Mana Piatr vn t , sau Dithane, sau Captadin, sau Ridomil Gold Sulf muiabil, sau Kumulus, sau Topsin, sau Tilt, sau Bavistin 4 5 tratamente anuale *pentru soiuri rezistente: la nevoie 1 2 tratamente 3 4 tratamente anuale *pentru soiuri rezistente: la nevoie 1 tratament 1 2 tratamente cu 6, apoi 4 s pt mni nainte de recoltare *pentru soiuri rezistente: nu e cazul la nevoie 1 2 tratamente la nevoie 1 2 tratamente

F inarea

Putregaiul cenu iu

Topsin, sau Euparen Multi, sau Rovral Decis, sau Karate Neoron, sau Omite, sau Talstar, sau Mitac

Moliile strugurilor Acarianul ro u Erinoza (b icarea)

Kelthane, sau Mitigan, sau Reldan la nevoie 1 tratament

n cazul repet rii tratamentului fitosanitar, se recomand folosirea n alternan a substan elor de combatere. Enumer m cteva soiuri de struguri de mas rezistente la boli: Palatina, Esther, Nero, Muscat de Plske, Perl de Zala, Thereza, Moldova, etc. T ierea reprezint o lucrare important n cursul perioadei de repaus (t iere n uscat) prin care se regleaz nc rcarea medie de 15 17 ochi pe metru p trat. Prin opera iile n verde (ciupit, copilit, crnit, desfrunzit par ial) se influen eaz latura calitativ a produc iei. Num rul de inflorescen e l sate pe butuc n func ie de m rimea strugurilor corespunz toare unor soiuri uzuale sunt: Num r inflorescen e pe butuc 14 16 25 26 M rimea strugurilor Foarte mari: 300 500 g Mari: 200 300 g Observa ii Splendid, Victoria, Thereza, Napoca, Moldova, etc. Muscat de Hamburg,

Palatina, Nero, Muscat de Plske, etc. 30 32 Mici : 100 200 g Perl de Csaba, Chasselas dor

Protejarea vi elor pe timpul iernii se face indiferent de zona de cultur prin mu uroire pn la nivelul ochilor 5 6 de la baza coardelor, sau prin imobilizare fa de sistemul de sus inere n cazul soiurilor cu rezisten deosebit la ger (ex.: Palatina, Thereza, Nero, Muscat de Plske).

Cultura arbu tilor fructiferi


Cerin e fa
Coac z Jo ta Agri Zmeur Zmeurmur Mur

de condi iile de mediu


Zone colinare i premontane 300 800 m altitudine Zone colinare i premontane 200 800 m altitudine - climat umed i r coros - precipita ii anuale ntre 700 i 800 mm - iarna rezist pn la 32 C - nu suport c ldurile mari de var - iarna rezist pn la -20-25 C - rezisten sporit la secet - iarna rezist pn la -15-20 C - Aten ie: necesit soluri acide cu pH 4-6. Corectarea pH-lui se face prin folosirea turbei acide, rumegu ului de conifere sau sulfatului de amoniu - cerin e deosebite fa de umiditatea din sol (800 1000 mm precipita ii pe an) i cea atmosferic

Afin

Zone colinare i premontane 400 800 m altitudine

Plantarea
Distan e de plantare ntre plante ntre rnduri 1,2 m 2,5 3 m 1,5 m 3 3,5 m 0,7 m 1,5 2 m 1,2 m 2 2,5 m 1,5 m 3 3,5 m 0,8 m 1,5 2 m Fasonarea plantelor tuf trunchi 15 20 cm 25 30 cm 10 15 cm 20 25 cm 10 15 cm

Coac z, Agri Jo ta Zmeur Zmeur-mur Mur Afin

Lucr rile de ngrijire

Tuf - se las 8 10 tulpini Coac z Jo ta - tulpinile mai b trne de 4 ani se suprim - t ierea de rodire const n scurtarea la 20 30 cm a ramurilor laterale - se las 5 6 tulpini - se r resc i se scurteaz ramifica iile laterale

Gard fructifer (spalier)

Cu trunchi - tutorele (parul) s fie b tut n p mnt astfel ca s fie cu 4-5 cm sub punctul de altoire (de unde pornesc ramurile de coroan )

- se utilizeaz 3 nivele

Agri

- se las 5 6 tulpini care - se elimin de nu se scurteaz , dect la baz l starii peste 1,70 m s lbatici din portaltoi (din - ramurile laterale se r d cini sau de scurteaz la 15-20 cm pe trunchi) lucru valabil i n cazul plantelor altoite n trunchi scund de 20 cm i cultivate n sistem tuf

- se las 6 7 tulpini, care se scurteaz n prim vara urm toare la 80100 cm, concomitent cu ndep rtarea celor Zmeur usca i de 2 ani - plivitul l starilor din rizomi, pe m sur ce apar Zmeurmur Mur - se las 10 12 tulpini Afin - se elimin tulpinile de 4 5 ani - se las 3 4 tulpini care se scurteaz la 1,5 2,5 m - ramurile laterale se taie la 25 30 cm

Tratamentele fitosanitare din cursul vegeta iei se fac doar la nevoie: la coac z i agri mpotriva afidelor (p duchi verzi sau negri) cu Mospilan sau Calypso sau Decis iar mpotriva f in rii la agri (la soiuri rezistente nu e cazul) cu Tilt sau Topsin sau Euparen Multi.