Sunteți pe pagina 1din 33
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Curs 8
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Curs 8
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Curs 8
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Curs 8

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Curs 8

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR FUNDAMENTAREA STRATEGIEI PREMISE CE STAU LA BAZA FUNDAMENTARII STRATEGIEI
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR FUNDAMENTAREA STRATEGIEI PREMISE CE STAU LA BAZA FUNDAMENTARII STRATEGIEI

FUNDAMENTAREA

STRATEGIEI

PREMISE CE STAU LA BAZA FUNDAMENTARII STRATEGIEI

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Tipologia premiselor:  - premise interne (investiţii, dezvoltare) şi
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Tipologia premiselor:  - premise interne (investiţii, dezvoltare) şi

Tipologia premiselor:

- premise interne (investiţii, dezvoltare) şi externe ale firmei (factori tehnologici, politici, ecologici, etc.)

- premise cantitative (rezultate) şi calitative (modernizarea tehnologiilor);

- premise controlabile (dinamica preţurilor, politica economică şi fiscală), semicontrolabile (segmentente de piaţă, mobilitatea forţei de muncă, legislaţia) şi necontrolabile (politicile şi programele de management şi de cercetare

dezvoltare).

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  În vederea fundamentării strategiei se elaborează o analiză diagnostic
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  În vederea fundamentării strategiei se elaborează o analiză diagnostic

În vederea fundamentării strategiei se elaborează o analiză diagnostic ce are în vedere tipul de strategie ce va fi formulată.
Diagnosticul este global când strategia este definită pentru întreaga organizaţie sau parţial/specializat când este vorba de strategie a unui anumit domeniu de activitate.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  De exemplu pentru elaborarea strategiei financiare a organizaţiei se
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  De exemplu pentru elaborarea strategiei financiare a organizaţiei se

De exemplu pentru elaborarea strategiei financiare a organizaţiei se realizează preliminar o analiză diagnostic a activităţilor de natură financiar – contabilă şi se identifică ariile unde trebuie acţionat pentru soluţionarea anumitor probleme. La baza formulării strategiei stau concluziile şi recomandările analizei diagnostic economico-financiar a firmei.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR OBSERVAŢIE:  Pentru stabilirea obiectivelor organizaţiei managerii trebuie
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR OBSERVAŢIE:  Pentru stabilirea obiectivelor organizaţiei managerii trebuie

OBSERVAŢIE:

Pentru stabilirea obiectivelor organizaţiei managerii trebuie să parcurgă trei etape principale:

- determinarea tendinţelor de mediu care ar putea influenţa semnificativ activitatea organizaţiei, tendinţe ce s-au manifestat în organizaţie in ultimii 3-5 ani (de exemplu:

modificări ale legislatiei, modificarea trend-urilor pe piaţa şi a cerinţelor clienţilor, apariţia de noi tehnologii);

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR - stabilirea unei serii de obiective ce privesc toate domeniile de activitate
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR - stabilirea unei serii de obiective ce privesc toate domeniile de activitate

- stabilirea unei serii de obiective ce privesc toate domeniile de activitate a firmei

- În practică, pentru a eficientiza procesul de operationalizare a unei strategii, obiectivele majore sunt divizate în subobiective sau obiective derivate prin a căror atingere se asigură realizarea celor majore.

- Acestea merg în sistemul de conducere bazat pe obiective până la definirea de obiective

individuale pentru fiecare salariat.;

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR - stabilirea unei ierarhii a obiectivelor - Dacă organizaţia şi-a stabilit
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR - stabilirea unei ierarhii a obiectivelor - Dacă organizaţia şi-a stabilit

- stabilirea unei ierarhii a obiectivelor

- Dacă organizaţia şi-a stabilit şi obiective individuale, ierarhia va fi: obiective individuale, obiective derivate, obiective centrale/majore

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  Obiectivele trebuie:  - să se refere la o singură problemă
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  Obiectivele trebuie:  - să se refere la o singură problemă

Obiectivele trebuie:

- să se refere la o singură problemă şi să fie obiectiv formulate;

- să fie definite sub forma rezultatului asteptat şi nu ca o activitate ce trebuie efectuată;

- să fie masurabile (de preferat din punct de vedere cantitativ)

- să aibă un termen de finalizare definit în timp;

- să fie motivante.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  Trecerea de la faza de implementare la cea de de operaţionalizare
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  Trecerea de la faza de implementare la cea de de operaţionalizare

Trecerea de la faza de implementare la cea de de operaţionalizare şi institutionalizare a strategiei implică:

- identificarea de obiective cuauntificabile şi definite anual;

- dezvoltarea unei strategii funcţionale;

- elaborarea unor politici de implementare concise, care să permită direcţionarea proceselor de operaţionalizare.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  Obiectivele anuale sunt caracterizate de patru dimensiuni caracteristice :
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  Obiectivele anuale sunt caracterizate de patru dimensiuni caracteristice :

Obiectivele anuale sunt caracterizate de patru dimensiuni caracteristice:

a) Orizontul de timp – obiectivele pe termen lung (> de 5 ani) trebuie divizate ca timp în obiective anuale care să fie realiste şi mai apropiate de activitatea operaţională a organizatiei;
b) Focalizarea – obiectivelor anuale pe poziţia concurenţiala a organizaţiei în piaţa în care actionează (îşi desface bunurile sau îşi oferă serviciile);

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  c) Specificitatea – obiectivele anuale trebuie să fie specific definite
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  c) Specificitatea – obiectivele anuale trebuie să fie specific definite

c) Specificitatea – obiectivele anuale trebuie să fie specific definite şi orientate spre activitatea operaţională a organizaţiei, tinând însă seama de obiectivele pe termen lung;

d) Cuantificarea – obiectivele de orice natură trebuie să fie masurabile, cel puţin estimate şi ne referim aici la cele pe termen lung şi stabilite în termeni absoluţi şi ne referim aici la cele anuale.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR OBSERVAŢIE: Strategia funcţională este în practică aşa numitul PLAN DE
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR OBSERVAŢIE: Strategia funcţională este în practică aşa numitul PLAN DE

OBSERVAŢIE:

Strategia funcţională este în practică aşa numitul PLAN DE ACŢIUNE translatat la nivelul unităţilor afacerii.

Acestea trebuie să fie dezvoltate în domeniile cheie de personal, marketing, producţiei , financiar sau cercetare – dezvoltare.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Strategiile funcţionale sunt diferenţiate pe domenii de activitate în
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Strategiile funcţionale sunt diferenţiate pe domenii de activitate în

Strategiile funcţionale sunt diferenţiate pe domenii de activitate în comparaţie cu cele ale afacerii (aşa numitele strategii de business). Diferenţierea este dată de caracteristicile enumerate mai sus dar şi de participanţi/personal implicat – care sunt alţii în funcţie de nivelul ierarhic pe care actionează şi de activităţile pe care trebuie să le realizeze. Astfel pentru strategia de afaceri responsabil este managerul general în timp ce pentru strategia funcţională, responsabil este o persoană delegată de către acesta, de cele mai multe ori din categoria middle management - manager de pe un nivel mediu/operativ.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR De exemplu: Strategia Afacerii : Creşterea anuală cu 25% în domeniul de
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR De exemplu: Strategia Afacerii : Creşterea anuală cu 25% în domeniul de

De exemplu:

Strategia Afacerii :

Creşterea anuală cu 25% în domeniul de afaceri în care firma acţionează şi diversificarea controlată în domenii conexe. => deci strategia afacerii este ca tipologie de Concentrare şi dezvoltare selectivă.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Legat de aceasta se pot defini mai multe strategii funcţionale care să
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Legat de aceasta se pot defini mai multe strategii funcţionale care să

Legat de aceasta se pot defini mai multe strategii funcţionale care să contribuie la realizarea acesteia şi anume:

Strategie funcţională de Producţie (valorificarea dotării tehnice care nu necesită costuri mari de producţie pentru realizarea de noi produse), Strategie funcţională de Marketing (promovarea de produse specifice pentru îndepartarea concurenţei de pe piaţă) şi Strategie funcţională Financiară (creşterea volumului vânzărilor, nu a preţului produselor pentru maximizarea veniturilor din vânzări).

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR Controlul procesului strategic
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR Controlul procesului strategic

Controlul procesului strategic

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR Ultima faza a procesului strategic este controlul şi evaluarea strategiei. Este
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR Ultima faza a procesului strategic este controlul şi evaluarea strategiei. Este

Ultima faza a procesului strategic este controlul şi evaluarea strategiei. Este faza în care se verifică nu numai gradul de îndeplinire a obiectivelor strategice propuse, dar se evaluează şi costurile cu care au fost obţinute rezultatele respective. Evaluarea este momentul în care managementul trebuie să recunoasca faptul că strategia aleasă a fost sau nu un succes, dacă a meritat efortul membrilor organizaţiei şi care a fost preţul plătit de către aceasta pentru a o implementa.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR  Activităţile de control în schimb, pentru a avea eficienta scontată,
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR  Activităţile de control în schimb, pentru a avea eficienta scontată,

Activităţile de control în schimb, pentru a avea eficienta scontată, trebuie să se desfaşoare pe toată durata fazei de implementare.

În concluzie, o strategie de succes implică o gândire creatoare, performantă în vederea elaborării sale, o organizaţie flexibilă care să accepte schimbarea şi care să contribuie la operaţionalizarea eficientă a strategiei, respectiv o evaluare corectă post-implementare care să evidenţieze pe de-o parte costurile implicate şi pe de alta parte profitul obţinut.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR OPŢIUNI STRATEGICE ALE ORGANIZAŢIEI
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR OPŢIUNI STRATEGICE ALE ORGANIZAŢIEI

OPŢIUNI STRATEGICE ALE ORGANIZAŢIEI

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Strategii de Piaţă  Strategia de piaţă poate fi elaborată de către
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Strategii de Piaţă  Strategia de piaţă poate fi elaborată de către

Strategii de Piaţă

Strategia de piaţă poate fi elaborată de către conducatorii organizaţiilor ca strategie de sine stătătoare sau poate fi parte integrantă a strategiei de dezvoltare a organizaţiei.

Elaborarea strategiei de dezvoltare, în cadrul căreia un loc deosebit de important îl ocupă strategia de piaţă, reprezintă un proces complex care face obiectul managementului, cea mai nouă şi mai critică componentă a conducerii economice.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  Obiectivele unei strategii de piaţă vor fi întotdeauna subordonate
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  Obiectivele unei strategii de piaţă vor fi întotdeauna subordonate

Obiectivele unei strategii de piaţă vor fi întotdeauna subordonate strategiei generale a organizaţiei în special cele legate de eficienţa, chiar dacă profilul acesteia este comercial.

La rândul lor obiectivele de piaţă sunt situate deasupra obiectivelor activităţii de marketing, de lansare de noi produse pe piaţă, de reclamă – publicitate sau de distribuţie.

Strategia de piaţă reprezinta o componentă (uneori poate fi cea mai importantă) a strategiei de dezvoltare a întreprinderii.

Prin aceasta se stabileşte, în mod sintetic raportul dintre firma şi mediul extern, poziţia pe care aceasta

trebuie să şi-o asigure pe piaţă pentru a-şi realiza finalitatea în condiţii de eficienţă.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Componentele strategiei de piaţă:  a) Sfera de produse/servicii şi de
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Componentele strategiei de piaţă:  a) Sfera de produse/servicii şi de

Componentele strategiei de piaţă:

a) Sfera de produse/servicii şi de pieţe spre care organizaţia îşi concentrează eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor strategice;

b) Vectorul de creştere indică direcţia în care întreprinderea se dezvoltă în raport cu situaţia actuală a produselor/serviciilor sale

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  c) Avantajul competitiv diferenţial reprezintă identificarea pieţelor
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  c) Avantajul competitiv diferenţial reprezintă identificarea pieţelor

c) Avantajul competitiv diferenţial reprezintă identificarea pieţelor şi produselor/serviciilor (caracteristicile ce diferenţiază produsele respectivei firme de cele ale concurenţei) ce asigură organizaţiei o poziţie competitivă puternică.

d) Sinergia este procesul de acţiune concertată a mai multor factori, proces ce trebuie să genereze un efect total mai mare decât suma efectelor individuale ale

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Factorii determinării strategiei de piaţă  Asupra oricarui plan fie el de
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Factorii determinării strategiei de piaţă  Asupra oricarui plan fie el de

Factorii determinării strategiei de piaţă

Asupra oricarui plan fie el de natura strategică sau nu, plan dezvoltat la nivelul organizaţiei acţionează atât factorii de natură internă cât şi cei de natură externă.

Factori de natură externă (exogenă):

- modificări de structură şi pondere a participanţilor

pe anumite pieţe;

- modificări de caracteristici ale grupelor de cumparatori actuali dar şi potentiali

- schimbarea furnizorilor şi posibilităţilor de achiziţie de materii prime;

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR  - accesul la anumite materii prime şi materiale ce ar creste
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTITIILOR  - accesul la anumite materii prime şi materiale ce ar creste

- accesul la anumite materii prime şi materiale ce ar creste avantajul competitiv al firmei (preşuri mai mici, produse de calitate);
- modificări în mediul în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea de ordin politic, juridic,social şi economic;
- schimbările tehnologice la nivelul industriilor, care determină competitivitatea preţurilor şi a calităţii produselor pe piaţă şi nu în ultimul rând cererea pentru anumite produse (de exemplu cele ecologice).

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  Alături de factorii de natură internă şi externă asupra strategiei
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  Alături de factorii de natură internă şi externă asupra strategiei

Alături de factorii de natură internă şi externă asupra strategiei firmei acţionează şi faza ciclui de viaţă în care aceasta se gaşeste la momentul deciziei de abordare a unei strategii sau alteia.

- faza de fondare este momentul în care firma trebuie să-şi găseasca locul pe piaţă
- faza de dezvoltare în care se demarează strategiile de expansiune intensivă a produselor pe piaţă
- faza de consolidare este faza în care conducerea trebuie să găsească cea mai potrivită cale de a menţine poziţia câştigată pe piaţă de firmă.

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Tipologia strategiilor de piata  A. În funcţie de stările cererii :
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR Tipologia strategiilor de piata  A. În funcţie de stările cererii :

Tipologia strategiilor de piata

A. În funcţie de stările cererii:

- de conversiune – atunci când trendul de piaţă al organizaţiei este negativ

- de stimulare - este aleasă în absenţa cererii pentru un anumit produs/serviciu

- de dezvoltare a cererii când cererea este latentă

- de re-marketing - când se înregistreaza un declin al cererii

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  - de sincro-marketing când cererea este fluctuantă şi nesincronizată
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  - de sincro-marketing când cererea este fluctuantă şi nesincronizată

- de sincro-marketing când cererea este fluctuantă şi nesincronizată cu cerintele pieţei

- de intreţinere – menţinere a cererii

- de de-marketing când cerea înregistrată este excesivă

- de anti-marketing sau distrugere a cererii

când aceasta nu este dorită Daca analizăm tipurile de strategie de piaţă în raport cu cererea se pot identifica trei variante de comportament al firmei în raport cu piaţa şi anume:

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  In raport de structurile pieţei:  - strategie nediferenţiată –
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  In raport de structurile pieţei:  - strategie nediferenţiată –

In raport de structurile pieţei:

- strategie nediferenţiată – când firma abordează acelaşi program de marketing la nivelul întregii pieţe
- strategie diferenţiată - când identifică segmentele de piaţă ce vor avea anumite influenţe pozitive asupra dezvoltării sale viitoare
- strategie concentrată – când eforturile sunt concentrate asupra unuia sau a unui numar restrâns de segmente de piaţă

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  În funcţie de vectorul de creştere:  - de penetrare a
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  În funcţie de vectorul de creştere:  - de penetrare a

În funcţie de vectorul de creştere:

- de penetrare a pieţei – prin creşterea eficienţei acţiunilor de marketing şi promovare
- de dezvoltare a pieţei - orientează firma spre găsirea unor noi segmente de cumpărători care să solicite produsele/serviciile sale
- de reformulare – se axează pe îmbunătăţirile aduse produselor în scopul sporirii vânzărilor

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  - de extindere a pieţei – introducerea produselor/serviciilor oferite
STRATEGII IN MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR  - de extindere a pieţei – introducerea produselor/serviciilor oferite

- de extindere a pieţei – introducerea produselor/serviciilor oferite pe noi pieţe

- strategia de înlocuire - vizează lansarea pe aceleaşi pieţe a unor sortimente noi de produse

- strategia extinderii liniei produselor – prin utilizarea aceloraşi tehnologii se crează produse noi destinate aceloraşi segmente de piaţă

- strategia de diversificare – ce implică noi produse şi noi segmente de piaţă