P. 1
Manual Plati

Manual Plati

|Views: 79|Likes:
Published by Gavrileanu Corina

More info:

Published by: Gavrileanu Corina on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

ROMÂNIA  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU  DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT   

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013               

   
Manual de procedura pentru Autorizare Plati   M 01 ‐ 07    Versiunea consolidata 14 

   
   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 2   

CUPRINS   
1  2  3  4 
   


                                                 

DEFINITII SI PRESCURTARI  REFERINTE LEGISLATIVE  SCOPUL PROCEDURII  DOMENIU DE APLICARE  4.1. Liniile  generale  pentru  realizarea  planului  alternativ  de      substituire  a  personalului  din cadrul SVCP, SAP si SVT   4.2. Controlul activitatii desfasurate in cadrul SVCP, SAP si SVT  DESCRIEREA ACTIVITATII  5.1. Etapa AP 0 ‐ Depunerea declaratiilor de esalonare a depunerii dosarelor cererilor  de plata la Serviciul de Verificare Cereri de Plata  5.1.1. Inregistrarea contractelor de finantare  5.1.2. Transmiterea dosarelor de achizitii  5.1.3. Previziunea privind depunerea dosarelor cererilor de plata  5.1.4. Descoperirea unei nereguli  5.2. Etapa  AP  1  ‐  Depunerea  si  verificarea  Dosarului  cererii  de  plata  la  Serviciul  Verificare Cereri de Plata  5.2.1. Depunerea si inregistrarea dosarului cererii de plata  5.2.2. Continutul dosarului cererii de plata  5.2.3. Verificarea dosarului cererii de plata  5.3. Etapa  AP  2  ‐  Verificarea  la  nivelul  CRPDRP  a  documentelor  aferente  Dosarului  Cererii de Plata  5.3.1. Verificarea de catre SVT‐CRPDRP a Dosarului Cererii de Plata  5.3.2. Verificarea de catre SAP‐CRPDRP a Dosarului Cererii de Plata  5.3.3. Verificarea  de  catre  SAP‐CRPDRP  a  dosarelor  cererilor  de  plata  aferente  cheltuielilor directe   5.4. Etapa  AP  3  ‐  Verificarea  beneficiarului  in  Registrul  neregulilor  si  in  Registrul  debitorilor  5.5. Etapa AP 4 ‐ Autorizarea platii  5.6. Etapa AP 5 ‐ Verificarea la nivelul DPP‐APDRP a dosarelor cererilor de plata  5.6.1. Stabilirea esantionului de catre SAP‐DPP si SVT‐DPP   5.6.2. Verificarea dosarelor cererilor de plata de SAP‐DPP si SVT‐DPP  5.6.3. Verificarea dosarelor cererilor de plata aferente schemelor de garantare de  SAP‐DPP  5.6.4. Verificarea contestatiilor aferente dosarelor cererilor de plata de SAP‐DPP si  SVT‐DPP  5.7. Etapa AP 6 ‐ Solicitarea transferului la APDRP a fondurilor de la DGBFFE din cadrul  MADR  5.8. Etapa AP 7 ‐ Primirea notificarilor cu privire la transferul fondurilor in contul APDRP 5.9. Etapa AP 8 ‐ Primirea extrasului de cont de la SEP ‐ DCPFE  5.10. Etapa AP 9 ‐ Informarea  beneficiarului in legatura cu efectuarea platii  5.11. Etapa  AP  10  ‐  Transferul  de  la  APDRP  la  DGBFFE  din  cadrul  MADR  a  fondurilor  neutilizate 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 3   

       

6   

5.12. Etapa AP 11 ‐ Reconcilierea platilor  5.13. Etapa AP 12 ‐ Completarea pistei de audit  5.14. Etapa AP 13 ‐ Finalizarea proiectului  5.15. Etapa AP 14 ‐ Arhivarea dosarelor cererilor de plata  FORMULARE 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 4   

  1. DEFINITII SI PRESCURTARI  Autoritatea  de  Audit  –  Organism  din  cadrul  Curţii  de  Conturi  a  României, responsabil cu certificarea conturilor FEADR şi FEGA  AC  Autoritatea  Competenta  –  Organism  din  cadrul  MADR,  responsabil  cu  acreditarea APDRP  AM  Autoritatea de Management – Organism din cadrul MADR, responsabil  cu implementarea Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală  An  de  Perioada de 12 luni calculata incepand cu data semnarii contractului de  executie  finantare in primul an sau actelor aditionale in anii urmatori  APDRP  Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ‐ Organism de plăţi  responsabil  cu  implementarea  tehnică  şi  financiară  a  Programelor  SAPARD si FEADR   APIA  Agenţia  de  Plăţi  si  Intervenţii  pentru  Agricultură  ‐  Organism  de  plăţi  responsabil cu implementarea FEGA  CRPDRP  Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ‐ entitate  regională a APDRP  DAJ si MB  Directiile Agricole Judetene si a Municipiului Bucuresti  DATL  Directia Asistenta Tehnica si Leader  DCA  Directia Control si Antifrauda  DCAP  Directia  pentru  Coordonarea  Agentiilor  de  Plati  –  Directie  Generala  in  cadrul APDRP, responsabilă cu coordonarea Agenţiilor de plăţi  DCP  Dosarul Cererii de Plata  DCP  Directia Coordonare Programe  DCPFE  Directia Contabilizare Plati Fonduri Europene  DGBFFE  Directia  Generala  Buget  Finante  si  Fonduri  Europene  –  Structura  din  cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  DJC  Directia Juridica si Contencios  DPP  Directia Plati Proiecte  DSC  Directia Selectare Contractare  DSPPDR  Directia  strategii,  politici  si  programe  de  dezvoltare  rurala  ‐  Structura  din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  FEADR  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurala  –  Contributia  financiara  comunitara  pentru  sprijinirea  dezvoltarii  rurale,  destinata  finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu  legislatia comunitara  FEGA  Fondul  European  pentru  Garantare  in  Agricultura  –  Contributia  financiara comunitara pentru finantarea masurilor de piata  ITRSV  Inspectoratul  Teritorial  de  Regim  Silvic  şi  Vânătoare  ‐  Structura  din  cadrul  Ministerului  Mediului  si  Padurilor  responsabil  cu  verificarea  tehnică  pentru  implementarea  măsurilor  de  silvicultură  din  cadrul  FEADR  MADR  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  OJPDRP  Oficiul  Judeţean  de  Plăţi  pentru  Dezvoltare  Rurală  şi  Pescuit  ‐  entitate  judeţeană a APDRP    AA 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 5   

PERE  PNDR  RNDR  SA  SAP  SAT  SC  SCP  SCFPP  SEP  SEC  SL  SLRNDR  SMER  SRD  SVCF  SVCP  SVT  UDE 

Planul European de Redresare Economica  Programul National de Dezvoltare Rurala 2007‐2013  Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala  Serviciul Achizitii  Serviciul Autorizare Plati   Serviciul Asistenta Tehnica  Serviciul Contractare  Serviciul Contabilizare Plati  Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu  Serviciul Efectuare Plati  Serviciul Evaluare Contractare  Serviciul Leader  Serviciul Leader si Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala  Serviciul Monitorizare, Evaluare si Raportare  Serviciul Recuperare Datorii  Serviciul Verificare Cereri de Finantare  Serviciul Verificare Cereri de Plata  Serviciul Verificare Tehnica  Unitatea  de  dimensiune  economica  ‐  unitatea  prin  care  se  exprima  dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza  marjei brute standard a exploatatiei (Decizia Comisiei nr 85/ 377/ CEE).  Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 Euro 

   

  1122/2009  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  (CE)  nr.1698/2005.  73/2009  al  Consiliului  de  stabilire  a  unor  norme  comune  pentru  sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a  anumitor  sisteme  de  ajutor  pentru  agricultori.  (CE)  nr. 1698/ 2005 al Consiliului in ceea ce priveste punerea in aplicare a procedurilor de control si  a ecoconditionalitatii in ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltare rurala      .  Totodată.  modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct  pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv.  883/  2006  privind  normele  metodologice  de  aplicare  a  Regulamentului  Comisiei  (CE)  nr. 1290/ 2005 din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole  comune  prin  care  este  înfiinţat  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurală  şi  care  prezintă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească Agentia de Plaţi acreditata si Organismul  de  Certificare.  art. referitor la acreditarea agenţiilor de plăţi şi a altor  organisme. a declaraţiilor de cheltuieli şi a veniturilor şi condiţiilor de rambursare a  cheltuielilor din FEGA şi FEADR    Regulamentul  Comisiei  nr.  1290/2005.  principiile  generale  ale  finanţării  precum  si  sistemul  instituţional  necesar pentru administrarea.6  (3)  prevede  înfiinţarea  unui  Organism  de  Coordonare  având  ca  responsabilitate  colectarea  şi  transmiterea    informaţiilor  către  Comisia  Europeana şi promovarea unei aplicări uniforme a regulilor Comunităţii    Regulamentul  Consiliului  nr. controlul si implementarea Fondului in Statele Membre    Regulamentul  Comisiei  nr.1698/2005. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de  ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol    Regulamentul CE nr.  247/2006.  885/  2006  privind  normele  metodologice  de  aplicare  a  Regulamentului Comisiei (CE) nr.  in  cazul  in  care  Statul  Membru  optează  pentru  înfiinţarea  si  acreditarea  a  mai  mult  de  o  Agenţie  de  Plaţi.  1698/  2005  din  20  septembrie  2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare rurala prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală stabileşte măsurile ce  pot  fi  finanţate  prin  FEADR.  1782/2003    Regulamentul  consiliului  (CE)  nr.  (CE)  nr. precum și de aplicare a Regulamentului  (CE) nr.  referitor  la  păstrarea  înregistrărilor  contabile  de  către agenţiile de plăţi.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 6      2. si descărcarea de gestiune a FEGA şi FEADR    Regulamentul (CE) nr. 1913/ 2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a sistemului  agromonetar al euro în sectorul agricol și de modificare a anumitor regulamente    Regulamentul  (CE)  nr. 65/ 2011 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului  nr. REFERINTE LEGISLATIVE    Regulamentul Consiliului nr.  de  modificare  a  Regulamentelor  (CE)  nr.  378/2007  și  de  abrogare  a  Regulamentului  (CE)  nr. 73/2009  al  Consiliului  în  ceea  ce  privește  ecocondiționalitatea.

  cuprinzând  standardele  de  management/control  intern  la  entităţile  publice  şi  pentru  dezvoltarea sistemelor de control managerial     Ordonanţa  de  Urgenţă  nr. Agentia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultura     Legea nr. 8/ 2009 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Agriculturii si  Dezvoltării Rurale    Hotărârea nr.  organizarea  si  funcţionarea Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. prin reorganizarea Agenţiei SAPARD    Ordinul Ministerului Agriculturii.  precum  si  a  celor  care  desfasoara  activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie  regenerabila  si  a  biocombustibililor”  si  „Stimularea  microintreprinderilor  din  domeniul  prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase”    Hotararea  nr  224/  2008  privind  stabilirea  cadrului  general  de  implementare  a  masurilor  cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de  Dezvoltare Rurala 2007‐2013    Hotărârea de Guvern nr. care vor fi implementate de către Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  si. prin reorganizarea Agenţiei  SAPARD. prin care sunt delimitate in conformitate cu prevederile comunitare responsabilităţile  instituţiilor implicate in administrarea FEADR si FEP    Ordinul  Ministrului  Agriculturii. organizarea si funcţionarea Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala  si Pescuit.  altele  decat  cele  prevazute  in  Anexa  1  a  Tratatului  CE. 422/ 2006 privind criteriile  de  acreditare  a  agenţiilor  de  plăţi  pentru  agricultură  şi  dezvoltare  rurală  şi  a  organismului  coordonator    Hotărâre  nr.  13  din  22  februarie  2006  privind  înfiinţarea. Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 13 din 22 februarie  2006 privind înfiinţarea. 408/ 2009 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare  a  ordonanţei  de  urgenţă  a  guvernului  nr. respectiv.  243  din  14  aprilie  2006  privind  stabilirea  masurilor  finanţate  din  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurala  (FEADR).  Pădurilor  si  Dezvoltării  Rurale  nr.  28  din  9  ianuarie  2008  privind  aprobarea  conţinutului‐cadru  al  documentaţiei  tehnico‐economice  aferente  investiţiilor  publice.  946/  2005  pentru  aprobarea  Codului  controlului  intern. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.  67/2006  privind  gestionarea  fondurilor  nerambursabile  destinate  finanţării  politicii  agricole  comune  alocate  de  la  comunitatea  .  precum  şi  a  structurii  şi  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii  cu  modificarile si completarile ulterioare    Ordinul nr 211 din 25 martie 2008 privind aprobarea Schemelor de ajutor de stat „Stimularea  IMM‐urilor  care  proceseaza  produse  agricole  in  vederea  obtinerii  unor  produse  alimentare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 7    Programul National de Dezvoltare Rurala 2007‐2013    Ordinul  Ministerului  Finantelor  Publice  nr.

 Fondul european agricol  de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de  stat. prin preluarea  riscului de creditare de catre fondurile de garantare. Fondul european pentru pescuit. privind  gestionarea  fondurilor  nerambursabile  alocate  de  la  Comunitatea  Europeana  si  a  fondurilor  alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare  desfasurarii  politicii  comune  in  domeniul  pescuitului  si  a  programului  de  control.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 8    europeană. 66/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de  compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor  . 1262/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  Fondul  european  agricol  de  dezvoltare  rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat.  aprobate prin hotărârea guvernului nr. Fondul European Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurală. 293/2008    Ordonanta de Urgenta nr 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile  provenite  din  Fondul  european  de  garantare  agricola. Fondul european de garantare agricola.  Fondul  European  pentru  Pescuit  şi  Fondul  European  pentru  Garantare  Agricolă  prin  preluarea  riscului  de  creditare  de  către  fondurile  de  garantare. precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat.  79/2009  privind  reglementarea  unor  măsuri  pentru  stimularea  absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi  dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale    Ordinul nr 2202/ 2010 privind aprobarea numarului de posturi. a structurii organizatorice si a  regulamentului de organizare si functionare pentru Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si  Pescuit    Ordinul  nr  16/  2010  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.74/2009  privind  gestionarea  fondurilor  comunitare  nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă.  79/  2009  privind  reglementarea  unor  măsuri  pentru  stimularea  absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi  dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale    Hotărârea nr.  privind  gestionarea  fondurilor  nerambursabile  alocate de  la Comunitatea Europeană  şi a  fondurilor  alocate  de  la  bugetul  de  stat  aferente  programului  de  colectare  şi  gestionare  a  datelor  necesare  desfăşurării  politicii  comune  în  domeniul  pescuitului  şi  a  programului  de  control. cu modificarile si completarile ulterioare    Ordonanţă  de  Urgenţă  nr.  inspectie  si  supraveghere  in  domeniul  pescuitului  si  pentru  modificarea  art  10  din  Legea  nr  218/  2005  privind  stimularea  absorbtiei  fondurilor  SAPARD.  inspecţie  şi  supraveghere  în  domeniul  pescuitului  şi  pentru  modificarea  art.  cu  modificările şi completările ulterioare    Ordinul  nr  12/  2010  privind  aprobarea  schemei  de  ajutor  de  stat  „Stimularea  dezvoltarii  regionale  prin  realizarea  de  investitii  pentru  procesarea  produselor  agricole  si  forestiere  in  vederea obtinerii de produse neagricole”    Ordinul nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD.  Fondul  european  agricol  pentru  dezvoltare  rurala.  10  din   Legea nr.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 9    beneficiarilor  Fondului  european  de  garantare  agricolă  şi  ai  Fondului  european  agricol  de  dezvoltare rurală.  . precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat    Procedura va fi actualizata ca urmare a modificarilor intervenite in reglementarile Comunitatii  in  conformitate  cu  prevederile  Capitolului  4  “Modificarea  procedurilor  acreditate  prin  instructiuni” din Manualul de metodologie.

   121 – Modernizarea exploatatiilor agricole.   Axa 3 – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale:   312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro‐intreprinderi.   143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori.   123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere.  dezvoltarea  satelor.  dobandirea  de  competente  si  animarea teritoriului  431. precum si autorizarii platii pentru urmatoarele axe si masuri:   Axa 1 – Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier:   111 – Formare profesionala.  Schema  de  ajutor  de  stat  XS  13/123A/2008  –  Stimularea  IMM‐urilor  care  proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare.   313 – Incurajarea activitatilor turistice.   142 – Infiintarea grupurilor de producatori. continutului si eligibilitatii cererii de plata  depuse de beneficiar.1 – Constructie parteneriate public‐private  .   Axa 4 ‐ Leader    41  411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier  412 – Imbunatatirea mediului si a spatiului rural  413 – Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale   431  –  Functionarea  Grupurilor  de  Actiune  Locala.  Schema  de  ajutor  de  stat  XS  28/2008  –  Stimularea  microintreprinderilor  din  domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase.    125  –  Imbunatatirea  si  dezvoltarea  infrastructurii  legate  de  dezvoltarea  si  adaptarea  agriculturii si silviculturii   141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi‐subzistenta. SCOPUL PROCEDURII    Scopul procedurii de autorizare a platii este asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care  trebuie parcurse in vederea verificarii conformitatii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 10      3.   Axa 2 – Imbunatatirea mediului si spatiului rural:   211 – Sprijin pentru zona montana defavorizata.  imbunatatirea  serviciilor  de  baza  pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.   322  –  Renovarea. altele  decat  cele  prevazute  in  anexa  nr  1  la  Tratatul  CE. informare si difuzare cunostinte.   212 – Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana.  Schema  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009  ‐  Stimularea  dezvoltarii  regionale  prin  realizarea  de  investitii  pentru  procesarea  produselor  agricole  si  forestiere  in  vederea obtinerii de produse neagricole.   221 – Prima impadurire a terenurilor agricole.   112 – Instalarea tinerilor fermieri.  precum  si  a  celor  care  desfasoara  activitati  de  procesare  a  produselor  agricole  in  vederea  obtinerii  si  utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor.   214 – Plati de agro‐mediu.

  Reconcilierea platilor.  Finalizarea proiectului.  Completarea pistei de audit.2 – Functionarea Grupului de Actiune Locala.  Verificarea la nivelul DPP‐APDRP a Dosarelor Cererilor de Plata.   Masura 611 – Plati complementare directe   Scheme de garantare    Procedura de autorizare plati cuprinde urmatoarele etape:  .  Primirea notificarilor cu privire la transferul fondurilor in contul APDRP.  Arhivarea dosarelor cererilor de plata.   Solicitarea transferului la APDRP a fondurilor de la DGBFFE din cadrul MADR.   Verificarea beneficiarului in Registrul neregulilor si in Registrul debitorilor. dobandirea de competente si  animarea teritoriului   Masura 511 – Asistenta Tehnica.Depunerea Declaratiilor de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata la Serviciul de  Verificare Cereri de Plata.  Depunerea si verificarea Dosarului Cererii de Plata la Serviciul Verificare Cereri de Plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 11    431.   Examinarea la nivelul CRPDRP a documentelor aferente Dosarului Cererii de Plata.  Primirea extrasului de cont de la SEP‐DCPFE.  Autorizarea platii.  Transferul de la APDRP la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate.   Informarea  beneficiarului in legatura cu efectuarea platii.                                   .

 se va asigura functionarea SVCP/ SAP‐ CRPDRP/ SVT‐CRPDRP prin substituirea cu alti experti SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐ CRPDRP  din  cadrul  altor  Oficii  Judetene/  Centre  Regionale.  se  va  asigura  functionarea  serviciului  prin  substituirea  cu  unul  din  expertii  din  serviciu.  asfel  incat  sa  nu  existe  mai  mult  de  o  semnatura  a  aceleiasi  persoane  pe  un  document.  Seful  de  serviciu  va  completa  Nota  de  convocare  a  expertului  AP  1. în anumite perioade există o aglomerare de cereri de plată la un judeţ/ centru  regional se vor atrage în acţiunea de verificare experti din celelalte judeţe ale regiunii din cadrul  SVCP‐OJPDRP/ regiuni din cadrul SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 12      4.  o pentru intreaga perioada cand o persoana substituie o alta persoana.  care  vor  prelua  activitatile persoanelor absente. dar exista personal absent. regional si central. DOMENIU DE  APLICARE    Prezenta  procedura  se  aplica  de  catre  personalul  cu  atributii  in  autorizarea  platii  de  la  nivel  judetean. SAP si SVT    In functie de structura de organizare specifica fiecarui compartiment.  o daca  in  cadrul  serviciului  absenteaza  seful  SVCP/  SAP‐CRPDRP/  SVT‐CRPDRP.  o fiecare  serviciu  va  prezenta  un  plan  de  substituire  bazat  pe  principiile  mentionate anterior. atributiile  primei  persoane  vor  fi  preluate  de  cealalta  persoana  conform  procedurii.  se va asigura functionarea serviciului prin redistribuirea lucrarilor aferente altor  experti din cadrul serviciului.   respectarea principiului „4 ochi”. care vor fi delegaţi în acest scop.   pentru expertii si seful SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP substituirile  vor fi facute astfel:  o daca in cadrul SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP numarul de experti prezenti este  mai mic de 50% din capacitatea normata.     . fiind clar mentionate grupele de posibili inlocuitori pentru  fiecare persoana si ierarhizarea acestora (vezi capitolul 7). substituirea personalului  va fi efectuata tinand cont de urmatoarele principii:   respectarea separarii atributiilor conform Regulamentului 885/2006.Liniile generale pentru realizarea planului alternativ de substituire a  personalului din  cadrul SVCP. In situatia in care expertul care preia  atributiile sefului SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP va trebui sa verifice/semneze  documente pe care le‐a intocmit in perioada anterioara.  o daca in cadrul SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP numarul de experti prezenti este  mai mare sau egal cu 50% din capacitatea normata. un alt expert din cadrul  serviciului va efectua aceasta verificare.     În cazul în care. care vor prelua activitatile persoanelor absente. care va prelua activitatile aferente.     4.9  care  va  fi  avizata  de  Directorul adjunct OJPDRP/ Directorul CRPDRP.1.   substituirile vor fi initiate de seful serviciului si se opereaza in cazul in care absenta uneia  sau  mai  multor  persoane  din  cadrul  serviciului  ar  putea  determina    nerespectarea  termenelor din proceduri.

   2. expertul  va  comunica  cu  seful  serviciului. care vor prelua activitatile persoanelor absente. nu vor instrumenta dosarele cererilor de plata aferente beneficiarilor acestor achizitii.    pentru expertii si seful de serviciu din cadrul SAP‐DPP substituirile vor fi facute astfel:  o daca intr‐un serviciu numarul de experti prezenti este mai mare sau egal cu 50%  din capacitatea normata.    Personalul din cadrul SEP‐DCPFE si SCP‐DCPFE nu poate inlocui personalul din cadrul SAP‐DPP.2.    Personalul APDRP va respecta următoarele reguli:   1. se va asigura functionarea  serviciului  prin  redistribuirea  lucrarilor  aferente  altor  experti  din  cadrul  serviciului.Controlul activităţii desfăşurate în cadrul SVCP. de seful SRD‐DPP  pe aspecte privind recuperarea datoriilor si de seful SVT‐DPP pe aspecte tehnice  privind autorizarea platii.  o daca numarul de experti prezenti este mai mic cu 50% din capacitatea normala. in baza  propunerii facute de Directorul adjunct OJPDRP/ CRPDRP ca urmare a consultarii cu directorii  adjuncti ai OJPDRP‐urilor/ directorii CRPDRP‐urilor implicate.    4.  se va asigura functionarea serviciului prin asigurarea de experti din cadrul altor  CRPDRP‐uri  ‐  Serviciul  Autorizare  Plati. SAP si SVT     Strategia APDRP privind poziţiile sensibile este de a creşte supervizarea adoptând principiul „4  ochi”.    Personalul  care  a  avut  atributii  privind  functia  de  verificare  a  cererilor  si  contractelor  de  finantare  nu  are  voie  sa  aiba  atributii  privind  functia  de  verificare  si  autorizare  a  dosarelor  cererilor de plata pentru proiectele respective. Seful de serviciu va verifica in baza informatiilor  puse la dispozitie de SEC‐CRPDRP/ DSC in momentul repartizarii dosarelor cererilor de plata ca  expertii  implicati  in  verificarea  dosarelor  cererilor  de  plata  nu  au  fost  implicati  in  verificarea  cererilor de finantare. un alt  expert din cadrul serviciului va efectua aceasta verificare.  .  directorul direcţiei cu directorul general adjunct căruia ii este subordonat. dar exista personal absent.  In  situatia  in  care  expertul  care  preia  atributiile  sefului  de  serviciu  va  trebui  sa  verifice/ semneze documente pe care le‐a intocmit in perioada anterioara.    Personalul  din  cadrul  SVCP‐OJPDRP  care  avizeaza  dosarele  de  achizitie  aferente  achizitiilor  simple.  componente  ale  regiunii/  regiuni.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 13    Numirea  expertilor  din  celelalte  judete.pentru directorul DPP substituirea  va fi facuta astfel:  o daca  in  directie  absenteaza  directorul.  seful  serviciului  cu  directorul  direcţiei.  se  va  asigura  functionarea  serviciului  prin  substituirea cu unul din expertii din serviciu. directorul general adjunct va comunica cu directorul general.  atributiile  Directorului  de  Directie  vor  fi  preluate de seful SAP‐DPP pe aspecte privind autorizarea platii.10 aprobat de Directorul General al APDRP.  o daca  absenteaza  seful  de  serviciu. care vor prelua activitatile aferente.  se  va  face  in  baza  unui Referat de delegare a expertului AP 1.  .  care  vor  prelua  activitatile  persoanelor  absente.

 cit si inspectii legate de nereguli si fraude.  directorul  general  adjunct  si  directorul  in  subordinea  cărora  se  afla  angajatul  vor  fi  informaţi  imediat de către directorul general privind sarcinile respective.  Curtea  Europeana  a  Auditorilor.  o Originalul  care  se  transmite  este  semnat  de  Directorul  CRPDRP/  Directorul  Adjunct al OJPDRP si va avea aplicata stampila CRPDRP/ OJPDRP.      Controlul intern este desfasurat de catre seful de serviciu.  în  coloana  „Da”.  verificata  de  seful  de  serviciu.     Controlul extern   Aplicarea procedurilor va fi controlata de catre autoritatile competente in concordanta  cu  cerintele  Comunitatii  Europene.   pentru documentele care se transmit in interiorul APDRP (intre directii) ele se semneaza de  un expert.  Autoritatea  de  Audit  Curtea  de  Conturi  a  Romaniei  si  Autoritatea  competenta  din  cadrul  MADR.  revizuirea  si  avizarea acestor documente (asa cum este descris in procedura) cat si in realizarea unui  control periodic al activitatii desfasurate in cadrul serviciului. acest control consta atat in  verificarea  documentelor  intocmite  de  expertii  din  cadrul  serviciului.  Dacă  nu  este  de  acord  cu  constatarea  expertului  1  care  a  înscris  bifa  de  exemplu.  o Originalul care se transmite este semnat de directorul general si va avea aplicata  stampila APDRP.  Astfel de misiuni pot implica o examinare a procedurilor si pot fi inspectii la fata locului  asupra proiectelor si beneficiarilor.   pentru documentele care se transmit in afara  APDRP:  o copia  care  se  pastreaza  este  semnata  de  un  expert.  avizata  de  sef.     Regula generala:   pentru documentele care se transmit in interiorul APDRP/ CRPDRP/ OJPDRP (intre servicii)  ele se semneaza de un expert si se revizuiesc de seful de serviciu.  iar  verificatorul  său  a  înscris  bifa  sa  în  coloana  „Nu”.   Autoritatile competente vor anunta autoritatile din Romania in ceea ce priveste aceste  misiuni.  Aceste  autoritati  competente  sunt:  Comisia  Europeana.  Directorul  CRPDRP/ Directorul Adjunct al OJPDRP.   pentru documentele care se transmit in afara  CRPDRP/ OJPDRP:   o copia  care  se  pastreaza  este  semnata:  de  un  expert.    .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 14    3.    Experţii  care  întocmesc  documentele  de  verificare  îşi  concretizează  verificarea  prin  înscrierea  unei  bife  („√”)  în  câmpurile  respec ve. se verifica de seful de serviciu si directorul directiei (avizeaza).  Acestea  au  dreptul  de  a  transmite  agenti  sau  reprezentanti  autorizati  pentru  a  indeplini  misiuni  financiare  tehnice sau de auditare in Romania.  Persoana  (expert  2)  care  verifică  munca  expertului  1  certifică  acest  lucru  prin  înscrierea  unei  linii  oblice  („\”)  de  la  stânga  sus  spre  dreapta  jos  suprapusă  peste  bifa  expertului  1. avizata de Directorul Directiei. când  directorul  general  da  sarcini  unui  angajat  din  APDRP  in  mod  direct.constatarea finala va fi cea a sefului de serviciu. Directorul General Adjunct Plati Proiecte  si Directorul General al APDRP.

 125. notelor de aprobare privind modificarea contractului/ deciziei de finantare (M141) si  a  notelor  de  aprobare  a  incetarii  contractului/  Deciziilor  de  incetare  a  valabilitatii  deciziilor  (M141) insotite de o Adresa interna.  copiile  contractelor  cadru  de  finantare/  deciziilor  de  finantare  (M141)  si  bugetele  indicative  –  anexe  la  contractele  de  finantare. 141.  Înregistrarea contractelor de finanţare    Pentru Masurile 112. nu au ca anexe.  ale  actelor  aditionale. 142.    In cazul proiectelor aferente Masurii 121 care includ si investitii care au ca scop implementarea  Directivei Consiliului 91/676/CE/1981.    Deciziile de finantare aferente Masurii 141. Etapa AP0:   Depunerea Declaraţiilor de eşalonare a depunerii Dosarelor  Cererilor de Plată la Serviciul de Verificare Cereri de Plată          5. bugete indicative.    Seful  SVCP‐OJPDRP  primeste  de  la  expertul  SVCF‐OJPDRP. 123.  precum  si  ale  notelor  de  aprobare  a  incetarii  contractului/  Deciziilor de incetare a valabilitatii deciziilor (M141) insotite de o Adresa interna.    Contractele  de  finantare/  actele  aditionale  aferente  Masurii  112.  bugete  indicative. 221. 312.  copiile  Notelor  de  aprobare  a  incetarii  contractului/  Deciziilor  de  incetare  a  valabilitatii  deciziilor  (M141)  si  copiile  Notelor  de  aprobare  privind  modificarea  contractului/  deciziei de finantare (M141) insotite de o Adresa interna. copiile actelor adiţionale la Contractele  de  finanţare.1. 121.  ale  notelor  de  aprobare  privind  modificarea  contractului/  deciziei  de  finantare  (M141). DESCRIEREA ACTIVITATII    5. 313. actelor  aditionale. contractele de finantare/ actele aditionale vor fi insotite  de 2 bugete indicative care cuprind cheltuielile aferente investitiilor cu procentul de finantare  de pana la 50%.    . copiile Contractelor cadru de finanţare/ Deciziilor de  finantare  (M141)  ale  beneficiarilor  cu  Agentia  de  Plaţi  pentru  Dezvoltare  Rurala  si  Pescuit  si  Bugetele indicative ‐ anexe la Contractele de finanţare. respectiv 75%.1. precum si un buget indicativ care totalizeaza cheltuielile din cele  2 bugete. 322    Dupa încheierea contractelor de finanţare/ deciziilor de finantare (M141) intre Agentia de Plaţi  pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si beneficiari.  nu  au  ca  anexe.1.    Seful  SAP‐DPP  primeste  de  la  DSC/  SEC‐CRPDRP  copiile  contractelor  cadru  de  finantare/  deciziilor de finantare (M141) si bugetele indicative – anexe la contractele de finantare. seful SAP – CRPDRP primeşte de la expertul  Serviciului Evaluare Contractare – CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 15      5.

 511     Pentru  proiectele  aferente  masurilor  111. dupa semnarea contractelor de  finantare/ Actelor aditionale intre APDRP si furnizori.  dupa  semnarea  contractelor  de  furnizare/  actelor  aditionale intre MADR.  SAP  –  CRPDRP  va  transmite  SVCP  –  OJPDRP. respectiv seful serviciului primeste  de  la  SAT  ‐  MADR/  DATL  ‐  APDRP  o  copie  a  Contractului  de  furnizare  pentru  servicii/  bunuri.1 – fazele 1 si  2)/  DATL/  SVCF  (pentru  Masurile  41‐proiecte  atipice  de  servicii.  insotite  de  Nota  de  transmitere.  SAP  –  CRPDRP  8  va  transmite  SVCP  –  OJPDRP  Bucuresti. APDRP si furnizori.     Pentru proiectele aferente masurilor 41. 125a si 312 care includ si investitii care au ca  scop implementarea noilor provocari (PERE).    In cazul proiectelor aferente Masurilor 121. o copie a documentelor mentionate mai sus.2.  respectiv  seful  serviciului  primeste  de  la  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR  o  copie  a  Contractului  de  furnizare pentru serviciile de consiliere si proiectele de formare/ informare. precum si cheltuielile aferente investitiilor finantate din PERE. SAT/ SLRNDR/ DATL va  transmite DPP.  originalul    documentelor  mentionate mai sus.  Seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  copiile  acestor  documente  la  .  o  copie  a  documentelor  mentionate  mai  sus. respectiv seful serviciului  primeste de la SEC‐CRPDRP o copie a Contractului de finantare.  contractele  de  finantare/  actele  aditionale  vor  fi  insotite  de  un  buget  indicativ care totalizeaza cheltuielile aferente investitiei respective.  Seful  SVCP  –  OJPDRP va primi de la SVCF o copie a documentelor mentionate mai sus. 41.  insotit  de  Bugetul  indicativ  ‐  anexa  la  Contractul  de  furnizare/  Actele  aditionale.  insotite  de  Nota  de  transmitere.  SAT/  DATL  va  transmite  DPP.1. SAP‐DPP va primi de la  SEC‐CRPDRP o copie a documentelor mentionate mai sus.    Pentru Masurile 111.  contului  bancar  si  firmei  de  audit.  SAP  –  CRPDRP  va  transmite SVCP – OJPDRP.  SAP  –  CRPDRP.  143  si  431.  dupa  semnarea  contractelor  de  furnizare/  Actelor  aditionale  intre  MADR.2)  Rapoartele initiale/ intermediare/ finale de activitate.   De asemenea.1  (fazele  1  si  2). cu Bugetul indicativ  ‐  anexa  la  Contractele  de  furnizare/  Actele  aditionale. 143.  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR va transmite DPP. cu Bugetul indicativ ‐ anexa la  Contractele  de  finantare/  Actele  aditionale.  431.     Seful  SAP‐CRPDRP  primeste  de  la  SAT‐MADR/  SLRNDR‐DSPPDR/  DATL‐APDRP  o  copie  a  Notificarilor  privind  schimbarile  adresei. seful SAP‐CRPDRP primeste de la SAT/ SLRNDR (pentru Masura 431.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 16    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313  si  322  care  includ  investitii  din  cadrul  mai  multor  actiuni/  componente.  APDRP  si  furnizori. 431.  insotite  de  Nota  de  transmitere. 123. originalul documentelor mentionate mai sus.1 (faza 3) si 431.  o  copie  a  documentelor  mentionate  mai  sus. Fisele de verificare pe  teren  a  implementarii  contractului  si  Notificarile  privind  aprobarea/  neaprobarea  Raportului  initial/ intermediar/ final de activitate/ Fisele de verificare pentru aprobarea Raportului initial/  intermediar/  final  de  activitate. originalul documentelor mentionate mai sus. insotite de anexe.2.    Pentru  proiectele  aferente  Masurii  511. 431. SAP – CRPDRP 8.1‐faza  3  si  431. contractele de finantare/ actele aditionale vor fi  insotite  de  maxim  5  bugete  indicative  care  cuprind  distinct  cheltuielile  aferente  investitiilor  finantate din FEADR. SAP – CRPDRP. dintre care  un buget indicativ totalizeaza cheltuielile din celelalte 4 bugete. 431.

 322.  pentru  dosarele  de  achizitie  avizate  la  nivel  regional.2    Dupa  avizare. seful SVCP va primi de la SVCF.     Pentru schemele de garantare    Dupa  semnarea  conventiilor  de  finantare  –  contractelor  de  servicii  /  actelor  aditionale  intre  MADR.  .    5.1 – faza 3.     Etapa comuna pentru toate masurile    Un expert din cadrul SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP va inregistra in Registrul de corespondenta  R1  Adresa  de  inaintare  a  Contractelor  de  finantare/  furnizare/  Deciziilor  de  finantare/  Conventiilor  de  finantare/  actelor  aditionale/  notelor  de  aprobare. 431. APDRP si fondul de garantare.2. 313.     In cazul in care beneficiarul finantarii prin Programul FEADR isi schimba statutul din „neplatitor  de TVA” in „platitor de TVA”. SAP – DPP.  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP  va  prelua  exemplarul  dosarelor  de  achizitie  din  arhiva  CRPDRP.    In  cazul  in  care  DCP  este  inclus  in  esantionul  la  nivel  central.  SAP‐DPP  va  lua  dosarele  de  achizitie si fisele de avizare de la SAP‐CRPDRP pe baza unui Proces verbal de predare ‐ primire.  Dupa  finalizarea  verificarii  de  catre  SAP‐DPP. 41.  pentru  dosarele  de  achizitie  avizate  la  nivel  judetean  de  SVCP. insotite de Nota de transmitere. 123.  pentru  fiecare  beneficiar/  contract  Dosarul  administrativ  al  Cererilor  de  Plata  al  beneficiarului. 125. Expertii verificatori nu vor mai deconta  TVA‐ul catre beneficiari incepand cu data de la care acestia au devenit platitori de TVA.  Seful  SVCP  va  transmite  cate  o  copie  scanata  a  acestui  document  pe  e‐mail.  SVCP  va  primi  de  la  SA‐ CRPDRP un exemplar al dosarelor de achizitie si al formularelor de avizare.  Verificarea  pe  teren  se  realizeaza  inaintea  depunerii  dosarelor  cererilor de plata de catre beneficiar.  Expertul  care  a  preluat  Contractul  de  finanţare/  furnizare/  Decizia  de  finantare/  Conventia  de  finantare  deschide.    Dupa  avizare. o copie a documentului din care  rezulta  ca  beneficiarul  a  devenit  platitor  de  TVA  in  conformitate  cu  prevederile  legale  in  vigoare.  Pentru  verificarea DCP. SVCP va prelua al doilea exemplar al dosarelor de achizitie depus de beneficiar  si avizat de expertii cu atributii in acest sens.Transmiterea dosarelor de achiziţii    Pentru Masurile 121.  SAP‐CRPDRP  va  primi  de  la  SVCP  un  exemplar  al  dosarelor  de  achizitie  si  al  formularelor  de  avizare. 312.  sefului  SAP‐CRPDRP/ SVT/ SAP‐DPP in ziua primirii de la SVCF. Pentru verificarea  DCP. respectiv seful serviciului primeste de la SAT ‐  MADR  un  exemplar  original  al  conventiilor  de  finantare  –  contractelor  de  servicii/  actelor  aditionale.1.  Seful  SVCP/  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP repartizează Contractele de finanţare/ furnizare/ Deciziile de finantare/ Conventiile de  finantare  experţilor  verificatori  in  aceeasi  zi  in  care  acestea  au  fost  primite.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 17    SVCP  in  ziua  primirii  acestora. 431.  acesta  va  returna  dosarele  de  achizitie  la  SAP‐ CRPDRP pe baza de Proces verbal de predare – primire.

  313. acesta va depune o cerere de plata  pentru  avans. astfel:   transe de plata periodice pentru Masura 431.    cinci  transe  de  plata  pentru  Masurile  121.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 18      In  cazul  Masurii  431.    transe de plata dupa finalizarea fiecarei actiuni pentru Masurile 41‐proiecte atipice de  servicii si 431.   cinci transe de plata anuale pentru Masurile 141. fara a se depasi insa termenul maxim de verificare a dosarului cererii de  plata.2 (in cazul cheltuielilor de functionare).  143.    In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului.    Actele  aditionale  la  contractele  de  achizitie  vor  fi  avizate  de  catre  SVCP‐OJPDRP  pentru  achizitiile simple/ de catre SA‐CRPDRP pentru achizitiile cu constructii montaj.    In  cazul  Masurilor  111.3.  Transa  a  doua  de  plata  se  va  depune  in  maxim  30  de  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare.  125.  Valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata  de  beneficiar  pentru  decontare  la  ultima  transa  de  plata  trebuie  sa  acopere cel putin valoarea avansului acordat.     Dosarele de achizitie vor fi inregistrate in Registrul de corespondenta R1 de un expert din cadrul  SVCP‐OJPDRP/ SAP‐CRPDRP.   doua transe de plata pentru Masurile 112 si 41.  312.1. fara a se limita numarul acestora. 142.2 (in cazul cheltuielilor pentru activitatile de animare si instruire). beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata  in maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finantare. Previziunea privind depunerea dosarelor cererilor de plata    Beneficiarii/  Furnizorii  au  obligatia  sa  solicite  decontarea  cheltuielilor  efectuate  aferente  investiţiei de baza realizate in transe de plata.    Daca  in  urma  verificarii  Dosarului  cererii  de  plata  se  constata  neconcordante  la  dosarele  de  achizitie  expertii  verificatori  vor  solicita  clarificari  in  scris  compartimentului  care  a  avizat  dosarele de achizitie.  .  41  (exceptand  proiectele atipice de servicii).         5. regional si central). impreuna cu Declaratia de esalonare  a  platilor.    Acestea vor fi preluate de seful de serviciu si repartizate expertului căruia i‐a fost repartizat si  Contractul de finanţare.    In cazul Masurilor 112 si 41.    o transa de plata pentru Masurile 221 – costurile de instalare si 41.   15  transe  de  plata  anuale  pentru  Masurile  221  ‐  pierderea  de  venit  ca  urmare  a  impaduririi si 41.  123.1  –  faza  3  vor  fi  avizate  dosarele  de  achizitie  pentru  serviciile/  bunurile  prestate/ furnizate de catre terti (externalizate).1  si  511  furnizorii  pot  solicita  decontarea  cheltuielilor  efectuate aferente proiectului realizat in transe de plata.  431.  322. 221 – costurile de intretinere a  plantatiei si 41.  41.  Avansul  se  recupereaza  la  ultima  transa  de  plata. aferent fiecarui nivel (judetean.

  Beneficiarul  nu  poate  depune  cererea  de  plata pentru primul an mai tarziu de 2 ani de la data semnarii contractului de finantare. 143. Celelalte transe de plata (transele  II.1 si 511. beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata  in maxim 30 de zile de la data semnarii deciziei de finantare. dar numai dupa 1 an calendaristic  de la data recunoasterii grupului de producatori.  pentru  cheltuielile  realizate  in  perioada  precedenta. Dacă perioada de intarziere depaseste 25 de zile calendaristice.  .    In cazul Masurii 431.  beneficiarul  are  obligatia  sa  depuna  cererea  de  plata  pentru  lucrarile de infiintare/ lucrarile de intretinere/ pierderea de venit in perioada 1 martie ‐ 15 mai  a  anului  pentru  care  solicita  plata  costurilor  standard  de  infiintare/  primelor  de  intretinere/  primelor  compensatorii  pentru  pierderea  de  venit.     In cazul Masurilor 111. IV si V) se vor depune anual.    In cazul Masurilor 142 si 41.2.  insa  pentru  cererile  de  plata  aferente  lucrarilor  de  intretinere/  pierderii  de  venit. in cazul Masurilor 112 si  41 impreuna cu prima transa a cererii de plata. 431.pentru componenta „b” ‐ beneficiarul are obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in  maxim 15 zile lucratoare de la aprobarea Raportului Intermediar (dacă e cazul)/ Final de  Activitate.    Beneficiarii/  Furnizorii  vor  depune  la  SVCP‐OJPDRP  Declaraţiile  de  eşalonare  a  depunerii  Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.    In  cazul  Masurilor  221  si  41. 36  luni si respectiv 48 luni de la data depunerii primei cereri de plata.1:   in maxim 10 zile de la data semnarii Contractului de finantare. 41‐proiecte atipice de servicii.  beneficiarul  poate  depune  cererea  de  plata  după  data  limită  stabilita  (15  mai).pentru componenta “a” ‐ beneficiarul are obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in  primele  10  zile  lucratoare  ale  perioadei. III. furnizorul are obligatia  sa  depuna  Dosarul  Cererii  de  Plata  in  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar (dacă e cazul)/ Final de Activitate pentru contractele care au ca obiect furnizarea  de servicii/ pentru contractele care au ca obiect furnizarea de servicii si bunuri sau in maxim 15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Procesului  verbal  de  receptie  (pentru  contractele  care  au  ca  obiect furnizarea de bunuri).  Cu  exceptia  cazurilor  de  forta  majora  sau  a  circumstantelor  exceptionale.   .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 19      In cazul Masurilor 141 si 41. in maxim 30 de zile dupa finalizarea fiecarui an de executie.   . beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata  dupa 60 de zile de la data incheierii contractului de finantare. III.  Beneficiarul nu va fi sanctionat pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata in cazurile de  forta majora si in circumstante exceptionale. IV  si V) se vor depune anual. Urmatoarele transe de plata (transele II. in maxim 30 de zile lucratoare dupa implinirea a 12 luni. beneficiarul  nu va mai putea depune cererea de plata pentru lucrarile de infiintare/ lucrarile de intretinere/  pierderea de venit.  se  va  aplica    o  sanctiune  de  1%  pe  zi  lucrătoare  la  sumele  la  care  ar  fi  avut  dreptul  beneficiarul  dacă  cererea  ar  fi  fost  depusă  în  termenul stabilit. 24 luni.

 titlul proiectului.  142 si 41. 431.  Declaratia  se  va  depune in maxim 15 de zile de la semnarea Contractului de finantare pentru transele de  plata aferente anului 2011.  In  cazul  in  care  Declaratia  de  esalonare  nu  este  completata corect.  pentru  anul  2011.   anual.2 – componenta „b”. aceasta se reface de catre beneficiar/ furnizor si se redepune in aceeasi zi.   in  maxim  30  de  zile  de  la  avizarea  primului  dosar  de  achizitie  (exceptand  dosarele  de  servicii) in cazul Masurilor 121.     In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul  nu  depune  Declaratia  de  esalonare  in  termenul  prevazut.  In  cazul  Masurii  511. incepand cu anul 2012.  daca  aceasta  a  fost  completata  corect  de  catre  beneficiar/  furnizor    (datele  din  Declaratia  de  esalonare  privind  masura. 313. in cazul Masuriilor 141. respectiv valoarea totala a ajutorului financiar nerambursabil din contractul de  finantare/  contractul  de  furnizare/  decizia  de  finantare/  actele  aditionale. 123. beneficiarul/ furnizorul.  In  cazul  proiectelor  pentru  care  se  deconteaza  TVA‐ul  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  beneficiarii/  furnizorii  trebuie  sa  depuna  si  Declaratia  de  esalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor de Plata distincta pentru TVA.   in maxim 30 de zile de la aprobarea Raportului initial de activitate in cazul Masurilor 41‐ proiecte atipice de servicii si 431.   in maxim 30 de zile de la avizarea dosarului de achizitie pentru serviciile de proiectare in  cazul Masurilor 221 si 41   anual  in  cazul  Masurii  431. in maxim 30 de zile de la aprobarea Raportului initial de activitate in cazul Masurii  431. 312. 143.  valoarea  ajutorului  financiar  nerambursabil.    Expertul SVCP‐OJPDRP va inregistra Declaratia de esalonare in Registrul de corespondenta R1 in  momentul  primirii  si  va  verifica  in  prezenta  beneficiarului/  furnizorului.  suma  valorilor  aferente  transelor de plata (valoarea totala si valoarea ajutorului financiar nerambursabil) sa fie egala cu  valoarea  totala  a  contractului  de  finantare/  contractului  de  furnizare/  deciziei  de  finantare/  actului aditional.1‐faza 3.    .    in  maxim  30  de  zile  de  la  data  semnarii  Contractului  de  furnizare  (pentru  contractele  care au ca obiect furnizarea de bunuri)/ de la aprobarea Raportului initial de activitate  (pentru contractele care au ca obiect furnizarea de servicii/ pentru contractele care au  ca obiect furnizarea de servicii si bunuri) in cazul Masurilor 111.  in  aceeasi  zi  in  care  acestea  au  fost  primite. codul si data contractului de finantare/ furnizare/ deciziei de  finantare.    Acestea sunt primite de seful SVCP si repartizate expertului căruia i‐a fost repartizat contractul  de  finanţare/  furnizare/  decizia  de  finantare.1‐fazele 1 si 2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 20    in maxim 30 zile de la data semnarii Contractului de finantare. valoarea totala a contractului/ deciziei de finantare. rata ajutorului  financiar  nerambursabil.  perioada  de  depunere  a  DCP  se  incadreaza  in  durata  de  executie  mentionata  in  Contractul  de  finantare/  Decizia  de  finantare/  actele  aditionale). Declaratia se va depune in primele  15  zile  lucratoare  ale  lunii  ianuarie. 322 si 41.  Declaratiile  de  esalonare  a  depunerii  dosarelor  cererilor  de  plata  se  vor  depune la SVCP‐OJPDRP Bucuresti. aceasta se va depune cel tarziu o data cu prima transa a Dosarului cererii de plata.  si 511. 125.2  –  componenta  „a”.  pentru  transele  de  plata  aferente  anului  calendaristic respectiv.

          5.  personalul  din  cadrul  Oficiilor  Judetene.1.1  „Rectificată”.        Orice  modificare  (prelungire  termen  sau  micşorare  valoare)  a  Declaraţiei  de  eşalonare  a  depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0. asa cum este definita in contractul de  finantare/  furnizare/  decizia  de  finantare.  Recuperare Datorii M 01‐10.1 se va face numai in condiţii excepţionale.  Registrul  R2  va  fi  tinut  in  format  electronic. in baza  unui Memoriu justificativ.  acesta  va  depune  la  SVCP‐OJPDRP.  despre  acceptarea/  refuzul  Declaraţiei  de  eşalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.  impreuna  cu  Registrul  R2  in  format  electronic  de  seful  SVCP‐OJPDRP  la  SAP  –  CRPDRP.     .  iar  in  ultima zi lucratoare din luna.  dupa  verificarea  lor  de  expertul  SVCP‐OJPDRP.     Dupa  verificarea  de  expertul  si  seful  SVCP  a  documentelor  mentionate.  „Rectificarea” Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0. o Declaraţie de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de  Plata  AP  0.     In cazul prezentării de către beneficiar/ furnizor a Dosarelor Cererilor de Plata in termene mai  scurte  decât  cele  prevăzute  in  Declaraţia  de  eşalonare  AP  0.  in  aceeasi  zi  in  care  documentul  a  fost  depus  la  SVCP‐OJPDRP.  beneficiarul/  furnizorul  va  fi  informat.    Daca pe parcursul a 6 luni se constata repetarea in mod sistematic a unor probleme legate de  dosarele cererilor de plata.  prin  transmiterea  pe  fax/  posta  cu  confirmare  de  primire  catre  beneficiar/  furnizor  a  copiei  acestui  document  cu  rezolutia  directorului.1 initiala. in vederea realizarii previziunilor.1  trebuie  sa  fie  înregistrate  in  Registrul  privind  previziunea  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  R2.1.1  sau  de  valori  mai  mari  decât  valoarea  transei  conform  Declaraţiei  de  eşalonare  AP  0.  fără  a  fi  nevoie  in  acest  sens  de  un  accept  din  partea  Directorului  OJPDRP. va fi printat si semnat de seful SVCP si Directorul adjunct OJPDRP.  scanate.  acestea  vor  fi  centralizate  si  transmise  zilnic.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 21      Declaraţiile  de  eşalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.1 se face in  condiţiile  prelungirii  termenului  de  depunere  a  Dosarului  Cererii  de  Plata  sau  solicitării  unei  valori  mai  mici  aferente  transei  fata  de  datele  menţionate  in  Declaraţia  de  eşalonare  a  depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.  odată cu Dosarul Cererii de Plata.1.    Dupa  inregistrarea  Declaratiilor  de  esalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.  In  Registrul  R2  se  va  completa  valoarea  ajutorului  financiar  nerambursabil  din  Declaratiile  de  esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.  Datele  vor  fi  centralizate  de  seful  SAP‐ CRPDRP si transmise la SCP‐DCPFE in vederea realizarii previziunilor.1.  precum  si  in  baza  rezoluţiei  Directorului  OJPDRP. seful SVCP/ SVT/ SAP va prezenta un Raport Directorului OJPDRP/  CRPDRP/ DPP cu aceste probleme in vederea luarii masurilor care se impun de catre acestia. care va fi insotit de graficul de implementare a investitiei.4. Descoperirea unei nereguli    In cazul descoperirii unei nereguli/ a unei plati in exces.  Centrelor  Regionale/  DPP  va  respecta  prevederile  Manualului  de  procedura  Constatare  Nereguli.1  „Rectificata”.

 doar daca acesta este eligibil conform  Contractului de finantare si a anexei III – Bugetul indicativ.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 22    Toate documentele primite sau transmise de catre SVCP‐OJPDRP/ SAP/ SVT  se vor inregistra in  Registrul de corespondenta‐R1.    In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul  nu  isi  respecta  durata  de  executie  prevazuta  in  contractul  de  finantare/  furnizare  si  i  se  accepta  prelungirea  prin  act  aditional.  daca  acesta  apare  la  rubrica  „Cheltuieli eligibile” din Bugetul indicativ.  beneficiarul/  furnizorul va fi penalizat cu 2% din valoarea eligibila nerambursabila a proiectului.  .    Beneficiarii pot solicita decontarea TVA‐ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009.    Beneficiarii pot solicita decontarea TVA‐ului din FEADR. Expertii pot autoriza la plata TVA‐ ul  aferent  cheltuielilor  eligibile  admise  (purtatoare  de  TVA).  Expertii  vor  completa  Formularul F2 ‐ OPIS pentru fiecare dosar administrativ.    Observatie:    De la data inregistrarii dosarului cererii de plata si pana la data efectuarii platii nu se vor depasi  90 zile calendaristice.  doar  daca  acesta  este  prevazut  in  mod  distinct  la  articolul  privind  valoarea/  pretul  contractului  din  Contractul  de  finantare/ furnizare/ Actul aditional ca fiind eligibil de la bugetul de stat.     Pentru fiecare dosar cerere de plata. expertii SVCP/SVT/SAP vor elabora un Dosar administrativ  la  care  vor  atasa  documentele  elaborate  pe  parcursul  verificarii  DCP. Expertii pot autoriza  la  plata  TVA‐ul  aferent  cheltuielilor  eligibile  admise  (purtatoare  de  TVA)  in  limita  sumei  prevazute in Contractul de finantare/ furnizare/ Actul aditional.

 furnizorul depune Dosarul cererii de plata la SVCP – OJPDRP Bucuresti.1.  pe parcursul finalizarii instrumentarii lor de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP.  beneficiarul/ furnizorul trebuie sa depună Dosarul Cererii de plata la SVCP‐OJPDRP.  . Depunerea si inregistrarea dosarului cererii de plata    In  conformitate  cu  Declaraţia  de  eşalonare  a  depunerii  dosarelor  cererilor  de  plata  AP  0.    Dosarele cererilor de plata se primesc zilnic la SVCP‐OJPDRP si se transmit zilnic la SAP‐CRPDRP. respectând  termenul de depunere (data) si suma (valoarea din formularul Declaraţia de eşalonare AP 0. poate fi amânată realizarea vizitei  pe teren de către experţii verificatori cu până la maxim 14 zile calendaristice.  în  cazuri  excepţionale  de  indisponibilitate  a  beneficiarului. Orice depăşire a  acestui  termen  conduce  la  declararea  de  către  experţi  a  Dosarului  cererii  de  plată  ca  fiind  „neeligibil”. insa  fara a depasi perioada de 14 zile calendaristice mentionata mai sus. sa depună cererea de plata nu mai târziu de  15 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de depunere a  cererii de plata AP 0.2.2.1).1.  termenul  de  verificare se suspenda (perioada intre data vizitei pe teren si data propusa de beneficiar).2.  justificată  prin  documente din care să rezulte o motivaţie bine întemeiată. expertul SVCP va semnala neregula.    Seful SVCP‐OJPDRP este direct responsabil de respectarea prevederilor procedurale in ceea ce  priveste  depunerea  de  catre  beneficiari  a  Dosarelor  cererilor  de  plata  conform  Declaratiei  de  esalonare si Contractului de finantare/ Actelor aditionale.     De  asemenea.    Daca beneficiarul/ furnizorul nu răspunde in termen de 15 zile lucrătoare si nu exista nota de  prelungire a termenului de depunere a cererii de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 23    5.  termenul  de  depunere  a  DCP.1.    Notificările sunt transmise sub forma de scrisoare cu confirmare de primire si vor fi înregistrate  in Registrul de corespondenta R1.  Daca exista termene depăşite de depunere a cererii de plata.  In cazul Masurii 511.  precum  si  in  formularul  Declaraţia  de  eşalonare AP 0.    Expertul SVCP verifica termenul limita pentru depunerea cererii de plata prin raportarea datei  curente  de  depunere  a  cererii  de  plata  cu  luna  corespunzătoare  transei. expertul va notifica beneficiarul/  furnizorul in prima zi lucratoare a lunii urmatoare.  aşa  cum  este  menţionat  in  Registrul  privind  previziunea  DCP  R2.  In  cazul  in  care  beneficiarul  solicita  amanarea  vizitei  pe  teren. cu conditia respectarii prevederilor art 3 din  Regulamentul nr 65/ 2011.Etapa AP1:  Depunerea si verificarea Dosarului Cererii de Plata  la Serviciul Verificare Cereri de Plata      5.    Expertul  SVCP  va  verifica  in  ultima  zi  lucratoare  a  fiecarei  luni.    Retragerea  documentatiei  aferente  DCP  depuse  se  poate  realiza  cu  aprobarea  Directorului  CRPDRP.

  completand  Registrul  de  primire  a  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  R3. in cazul masurii 41.2.  „1234567890005”  =  numarul  contractului/ deciziei si cifra „1. Garanţia financiara. 112. in  codul contractului se mentioneaza masura din PNDR in care se incadreaza proiectul  finantat (112.     DCP este preluat de seful SVCP‐OJPDRP care il repartizeaza expertului caruia i‐a fost repartizat  si  contractul  de  finantare/  furnizare/  decizia  de  finantare.  221. semnate si stampilate cu menţiunea “Program FEADR” si “conform cu originalul”  de  către  reprezentantul  legal  al  proiectului.   codul cererii de plata ‐ se completeaza cu codul:  .     Cartusul I al formularului AP 1.  unde:  „P”  =  codul  cererii  de  plata. 312.    Dosarul  Cererii  de  Plata  trebuie  sa  aibă  opis.  41.  .  beneficiarul  va  depune  si  originalul  Garantiei financiare.  312. 322)   data inregistratrii cererii de plata.1.P’’ si se adauga numarul transei de plata (ex.  precum  si  cartuşul  I  din  formularul  Cererii  de  Plata  AP  1. 313.    numele  si  prenumele  expertului  SVCP‐OJPDRP  care  verifica  cererea  de  plata  (codul  alocat pentru fiecare expert.  3.  referinţele  din  opis  trebuie  sa  corespunda  cu  numărul paginii la care se afla documentele din dosar.  142. 2.C’’ care este inlocuita cu litera .8.  iar  documentele  pe  care  le  conţine  trebuie  numerotate.  431.2.    numele si semnatura Directorului OJPDRP.  123. 312.  511)  mai  putin  litera .  125.2)    Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:  1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 24      Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar/ furnizor la SVCP‐OJPDRP. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. 3 etc”  = nr. Continutul dosarului cererii de plata    Pentru avans (Masurile 121. semnătura si stampila ca Dosarul Cererii de Plata este  complet si sigilat. in doua exemplare  pe suport de hârtie.  431.  322.    5. 431.  141.  in  prezenta  beneficiarului/  furnizorului. 41..2. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. la care ataşează pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar/  furnizor.   stampila OJPDRP.    Expertul verificator va certifica prin data. 121.. daca exista)/ numele si prenumele Sefului SVCP‐OJPDRP. Pentru Masurile 112 (transa I) si 141 (anul I) nu se vor depune si pe suport  magnetic documentele intocmite de beneficiar.1 se completeaza dupa cum urmeaza:   denumirea Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.  Calendarul  pentru  verificarea  de  SVCP‐OJPDRP  a  DCP  AP  1. 123.  143. 313. transei de plata). 221.  2. P  1234567890005  1.   semnatura expertului si a Sefului SVCP‐OJPDRP.Contractului de finantare/ furnizare/ Deciziei de finantare (pentru Masurile 111. 125.  121.  In  cazul  Dosarului  Cererii  de  Plata  pentru  avans.1. 123. 125. 322.  313.

    Pentru transa II:    1.  3.  roiuri  la  pachet. Alte documente    Pentru Masurile 112. Contractul de achizitie (bunuri/ lucrari). Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Adeverinta  APIA  din  care  sa  rezulte  ca  beneficiarul  a  primit/  nu  a  primit  sprijin  prin  PNA  2011‐2013  pentru  achizitia  de  familii  de  albine.  2. Procesul verbal de receptie finala (bunuri/ lucrari). Certificatul de atestare fiscala. daca este cazul. Factura*.  9. Incheierea privind intabularea in cartea funciara  13. documentul de plata*.  7.  10. Documentul de calitate si conformitate al furnizorului (pentru materialul saditor pomicol). Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca nu isi inceteaza activitatea agricola mai  devreme de trei ani de la data depunerii cererii de plata – transa II. Declaratia de cheltuieli. Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol . Documentul care atesta calitatea materialului saditor pomicol. sanitar si sanitar veterinar.  5. al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    Pentru transa I:    1.  2. Certificatul de origine si productivitate al materialului biologic.  6. Documentele emise de autoritatile de mediu. Documentul care atesta calitatea materialului saditor viticol.  3.  Pentru achizitia in leasing:  3.  2. Documentul veterinar comun de intrare pentru animale . Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  9.  10.  6.  8. 41    Dosarul Cererii de Plata. Certificatul sanitar‐veterinar:  Pentru plantarea si replantarea plantelor perene :  7. Alte documente justificative     ‐pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii:  1. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE).  .  4. Raportul de executie. Contractul de leasing. Extrasul de carte funciara .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 25    4.  Pentru achizitia de animale:  4.  8. extrasul de cont*.  Pentru achizitia de teren:  11. Alte documente.  12.  5.  roiuri  pe  faguri  si  matci  (unde este cazul).

 IV si V    1.  2. al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:  1. Raportul de executie. Documentul de inregistrare ca membru intr‐o forma asociativa. Balanta analitica a contului clienti. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).    Pentru anii II..  ‐ Copiile documentelor de plata. din  care sa rezulte valoarea achitata de catre beneficiar pentru terenul achizitionat de la persoana  fizica respectiva.. Documentele contabile – Jurnalul de vanzari‐cumparari.  4.  8.... documentului de plata si extrasului de cont.. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului. Alte documente.  ‐pentru actiunile din Planul de afaceri realizate prin Masura 121:  1.  3.  2.  ‐ Copiile extraselor de cont. In acest  caz. Avizul de recunoastere al grupului de producatori . Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE). Certificatul de formare profesionala (doar pentru anul IV)..  3. III.....  5. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Raportul de executie.  6. Notificarea beneficiarului asupra platilor efectuate.      Pentru Masurile 142 si 41    Dosarul Cererii de Plata..  5.. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Documentele care sa ateste provenienta productiei comercializate. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara..  beneficiarul  nu  are  obligatia  prezentarii  la  dosarul cererii de plata a facturii fiscale. al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    Pentru anii I:    1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 26    *  Pentru  achizitia  de  teren  de  la  persoane  fizice..   3...  4.  .  2. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.      Pentru Masurile 141 si 41    Dosarul Cererii de Plata. beneficiarul trebuie sa prezinte contractul de vanzare ‐ cumparare autentificat la notar..  7. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.. Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea  productiei  comercializate  de  grupul  de  producatori in perioada .. va avea atasate:  ‐ Copiile facturilor emise.  7.  6.  Balantele de verificare lunare.

  312.  19.  21. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe).  22. Contractul  de  asigurare  a  lucrarilor/  bunurilor  pe  perioada  executiei  acestora  (pentru  beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006). Diploma  de  studii/  certificatul  de  formare  al  beneficiarului/  reprezentantului  legal/  unei  persoane  din  cadrul  societatii  (Ex:  angajat.  13. Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziţionate (unde este cazul). sanitar si sanitar veterinar.  de  recepţie  si  de  punere  in  funcţiune  a  bunurilor  achiziţionate (unde este cazul). Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achiziţionate/ materialele folosite la  lucrari.  ‐ Copiile extraselor de cont.  ‐ Copiile Adeverinţei ISC 0. 322.  ‐ Copiile documentelor de plata.  8. Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investiţiei  conţinând poziţiile bornele topografice (unde este cazul.  12. 123 ‐ cu exceptia schemei de ajutor XS 28/2008. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. 312.  3. Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de plata ‐ unde este  cazul). XS 28/  . Ordinul de începere al lucrărilor (unde este cazul. acorduri.  15. Procesele  verbale  de  predare  –  primire.7% (unde este cazul). la prima cerere de plata). 312.  20. 313. 125. Autorizaţia  de  construire  (pentru  achizitii  de  lucrari. Contractul de leasing (pentru Masurile 121.  23.  4. Documentele emise de autoritatile de mediu.  11.). 41  Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    1. autorizaţii etc.  actionar)  (la  ultima  cerere  de  plata)  (pentru  Masurile 121. de lucrări ascunse.  la  prima  cerere  de  plata). Raportul de execuţie.  18.  la  prima  cerere  de  plata.1% si Adeverinţei ISC 0.  7. Buletinele de analiza a materialelor incorporate. Procesele verbale de receptie calitativa.  9. pe faze determinante (unde este  cazul).  17.  16. 123. 123. Agrementele tehnice.  6.  14.  ‐  Copiile  altor  tipuri  de  Adeverinţe  (in  cazul  eliberării  acestora  de  către  consiliile  locale/  judeţene sau alte instituţii pentru avize.  atat  pentru  lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu. 313. Declaratia de cheltuieli va avea atasate:  ‐ Copiile facturilor. 41 si pentru schemele de ajutor de stat XS 13/ 2008. 41).  5. Garanţia de buna execuţie pentru lucrări/servicii (unde este cazul). Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul). la prima cerere de plata). Programul  de  urmarire si  control  al  calitatii  lucrarilor  (unde  este  cazul. Buletinele de incercari.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 27      Pentru Masurile 121.  2. Situaţiile  de  plata  pentru  lucrările  executate  si  centralizatoarele  situaţiilor  de  plata  (unde  este cazul). acolo unde este cazul).  10.

  . Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.Certificatul  de  atestare/  reatestare  pentru  activitatea  de  exploatare  forestiera  (la  ultima cerere de plata pentru schemele de ajutor XS 28/ 2008 si N578/2009)   Documente specifice Masurilor 125. 41:  . Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului (la ultima cerere  de plata)   Documente specifice Masurilor 123.Documentele care sa ateste certificarea metrologica (certificatul de metrologie). la ultima cerere de plata).Licenta  de  fabricatie  a  produselor  alimentare  (la  ultima  cerere  de  plata  pentru  schemele de ajutor XS 13/2008 si N578/ 2009).Decizia de acordare a cotei individuale de lapte (la ultima cerere de plata).  sau  dupa caz. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 28    2008  si  N578/  2009)/  Documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor profesionale (pentru schemele de ajutor de stat XS 13/ 2008 si XS 28/ 2008).Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol. 41:  . la ultima cerere de plata).  .  .Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si  produse  finite)  emis  de  un  organism  de  inspectie  si  certificare  (pentru  investitiile  privind procesarea produselor ecologice.Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol/ pomicol/ stoloni de capsuni.  .Documentele care sa ateste recalibrarea echipamentelor.Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol.Avizul de schimbare a categoriei de folosinta silvica (la prima cerere de plata pentru  investitii noi/ dupa caz la prima cerere de plata pentru modernizari)  .  .  .Adeverinta  eliberata  de  Oficiul  National  al  Drepturilor  de  Origine  pentru  Vinuri  (ONDOV)  pentru  vinuri  cu  denumire  de  origine  controlată  şi/sau  cu  indicaţie  geografică (pentru investitiile privind vinurile.  .  .Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni  sau  Eticheta oficiala.  .   Documente specifice Masurilor 121.Polita de asigurare pentru rodul viilor si al livezilor. 41:  .  .  24.  . la ultima cerere de plata)  .  .Declaratia  din  partea  proiectantului  care  să  certifice  că  echipamentul/  aparatura  achizionat(a)  este  in  conformitate  din  punct  de  vedere  tehnologic  cu  cel(cea)  prevăzut(a) în proiect.Hotararea  Consiliului  Local/  Actul  de  decizie  sau  Hotararea  organului  de  decizie  (pentru persoane juridice)/ Declaratie pe propria raspundere (pentru persoane fizice)  din care sa rezulte daca accesul public la investitia finantata prin FEADR se realizeaza  cu/ fara perceperea de taxe (la ultima cerere de plata).Documentul  emis  de  MADR  care  sa  ateste  ca  produsele  sunt  traditionale  (pentru  investitiile privind procesarea produselor traditionale.  .  .→  Cer ficatul  de  confirmare  ca  exploata a/  operatorul  se  afla  in  perioada  de  conversie (la ultima cerere de plata)  sau  →  Cer ficatul  de  atestare  ecologica  a  suprafetelor/  animalelor/  exploata ei.Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  pentru  materialul  saditor  pomicol/ stoloni de capsuni.  25.

Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul domeniului public al Consiliului Local (la ultima cerere de plata).  .Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul domeniului public al Consiliului Local (la ultima cerere de plata). 41:  .Contractele de munca (pentru centrele locale de informare si promovare turistica).  .  .Certificatul de marca inregistrata al obiectelor traditionale (unde este cazul).Contractul  cu  o  firma  specializata  pentru  ridicarea  si  transportul  deseurilor  la  un  depozit zonal (la ultima cerere de plata).  .      Pentru Masurile 221.Hotararea  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  hotararea  a  fost  supusa  controlului  de  legalitate  al  prefectului  pentru  o  perioada  de  5  ani  de  la  finalizarea  investitiei (la ultima cerere de plata).  .    Documente specifice Masurilor 322. 41  Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    Pentru lucrarile de infiintare (anul 1):  1.  .Certificatul de omologare pentru traseele turistice (unde este cazul). 41:  ‐ Licenta  de  fabricatie  (la  ultima  cerere  de  plata.  .  pentru  beneficiarii  cu  codul  CAEN  1107)   Documente specifice Masurilor 313.  .  . Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.Cartea  de  mestesugar/  Declaratia  de  notorietate  cu  privire  la  abilitatea  de  a  desfasura  activitati  traditionale  artizanale  (eliberata  de  primaria  localitatii  de  resedinta a mesterului popular) care sa ateste calitatea de mester a persoanei de la  care  au  fost  achizitionate  obiectele  (la  cererea  de  plata  la  care  sunt  solicitate  spre  decontare obiectele traditionale). dupa caz).Hotararea  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  hotararea  a  fost  supusa  controlului  de  legalitate  al  prefectului  pentru  o  perioada  de  5  ani  de  la  finalizarea  investitiei (la ultima cerere de plata).Documentele  de  calificare  a  angajatilor  centrelor  locale  de  informare  si  promovare  turistica.  .  .Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale (la ultima cerere de plata). 41:  .  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 29    .Autorizatia  de  functionare  emisa  de  Autoritatea  Nationala  de  Reglementare  In  Domeniul  Gazelor  Naturale/  Autoritatea  Nationala  de  Reglementare  in  domeniul  Energiei (la ultima cerere de plata.  .Documentul  privind  atestarea  profesionala  a  persoanelor  care  au  realizat  studiile  privind patrimoniul cultural din spatiul rural.   Documente specifice Masurilor 312.Certificatul de clasificare a obiectivului turistic.Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu  o  agentie  de  turism  autorizata  (pentru  agro‐turism  si  alte  structuri  de  primire  turistica).

Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul). Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. beneficiarul va elabora un Raport de executie privind  lucrarile  de  intretinere  a  plantatiei  pe  care  il  va  depune  in  perioada  1  septembrie  –  15  octombrie la OJPDRP. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice. pentru decontarea proiectului tehnic (unde  este cazul):  ‐ Copiile facturilor.    Pentru pierderea de venit (anii 1‐15):  1.  15. beneficiarul va depune doar formularele Cererilor de plata AP 1.    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981.  2.  13. Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei. Garantia de buna executie pentru lucrari/ serviciile de proiectare (unde este cazul). Procesele verbale de predare‐primire a materialului saditor.  3.  3. beneficiarul va depune formularele Cererilor de plata AP 1.  6.  Incepand  cu  anul  6. care va avea atasate.  11.  5. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  Celelalte  .1  pentru  pierderea de venit. Alte documente justificative    In primul an. Autorizatia de producator a materialului    14.  9.   7.  ‐ Copiile extraselor de cont. Certificatul de atestare al persoanei fizice/ juridice care a realizat lucrarile de impadurire. intretinere a plantatiei si pentru pierderea de venit    Incepand cu anul 2. Certificatul de provenienta al puietilor forestieri/ Documentul de calitate al furnizorului.  beneficiarul  va  depune  doar  formularul  Cererii  de  plata  AP  1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 30    Declaratia de cheltuieli.  12. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).  Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  cuprinda 2 Declaratii de cheltuieli distincte (una pentru investitia cu procentul de finantare de  pana  la  50%  si  una  pentru  investitia  cu  procentul  de  finantare  de  pana  la  75%).1 pentru  lucrarile de intretinere a plantatiei si pentru pierderea de venit. Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei.    2. Pentru lucrarile de intretinere (anii 1‐5):  1.  3. Alte documente justificative  Dupa realizarea lucrarilor de intretinere.  4. Raportul de executie privind lucrarile de infiintare a plantatiei.1 pentru  lucrarile de  infiintare a plantatiei.  16.  4.  ‐ Copiile documentelor de plata. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor de infiintare a plantatiei.  2. Devizele financiare pentru serviciile de proiectare (unde este cazul).  8. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Procesul verbal de receptie pentru incheierea starii de masiv (anul V).  10.

 312 si 41 care includ si investitii care au  ca  scop  implementarea  noilor  provocari  (PERE).  2. chitante. 431. Dosarul cererii de plata trebuie sa cuprinda cate o Declaratie de cheltuieli  distincta pentru fiecare actiune/ componenta.  8. procese verbale.     In cazul proiectelor aferente Masurilor 313. situatii de lucrari etc) trebuie sa fie elaborate in mod distinct pentru  fiecare  actiune/  componenta.  precizandu‐se  pe  documentul  respectiv  tipul  de  actiune/  componenta la care se refera.  precizandu‐se  pe  documentul respectiv tipul de investitie la care se refera.     Pentru Masura 41 – proiecte atipice de servicii  Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din următoarele documente:    1.  2. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (pentru cheltuielile neexternalizate se  vor atasa si documentele justificative: facturi. 322 si 41 care includ investitii aferente mai multor  actiuni/ componente. ordine de plata. Declaratia de cheltuieli. Procese  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile externalizate). 123. de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate).  Celelalte  documente  din  Dosarul cererii de plata (facturi. situatii de lucrari etc) trebuie  sa  fie  elaborate  in  mod  distinct  pentru  cele  doua  tipuri  de  investitie.  Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  cuprinda  Declaratii  de  cheltuieli  distincte  pentru  fiecare  tip  de  investitie  (pentru  fiecare  investitie  finantata  din  FEADR  si  pentru  fiecare  investitie  finantata  din  PERE).  3. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. situatii de lucrari etc) trebuie sa fie elaborate  in mod distinct pentru fiecare tip de investitie. 143.  9.  7. Copiile extraselor de cont (pentru cheltuielile externalizate). Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate).  4. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).      Pentru Masurile 111. procese verbale. Procesele verbale de predare – primire. 125a.  5.1 ‐ fazele 1 si 2 si 511   Dosarul Cererii de Plata al furnizorului este alcatuit din următoarele documente:    1. Celelalte documente din Dosarul cererii de plata  (facturi.  11.  10.  12. Copiile documentelor de plata (pentru cheltuielile externalizate).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 31    documente din Dosarul cererii de plata (facturi. Certificatele  de  calitate  (conformitate)  pentru  bunurile  achizitionate  (pentru  cheltuielile  externalizate). Copiile facturilor fiscale (pentru cheltuielile externalizate).     In cazul proiectelor aferente Masurilor 121.  6.  13. contracte etc). procese verbale. 41. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  . Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile externalizate). Declaratia de cheltuieli (pentru cheltuielile externalizate). precizandu‐se pe documentul respectiv tipul de  investitie la care se refera.

Copiile facturilor fiscale. Raportul de audit intocmit de un auditor calificat.      Pentru Masura 431. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Certificatele  de  calitate  (conformitate)  pentru  bunurile  achizitionate  (pentru  cheltuielile  externalizate).  5.  8.  Pentru serviciile/ bunurile prestate/ furnizate de catre terti (externalizate) se completeaza cu:  1. contracte etc)   3. Declaratia de cheltuieli (pentru cheltuielile externalizate). Devizul financiar al firmei de audit (unde este cazul). de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul)  8. chitante.  9. Devizele financiare pentru servicii. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate.  3.  . Copiile facturilor fiscale (pentru cheltuielile externalizate).  6. Declaratia pe propria raspundere a furnizorului.1 – faza 3   Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din următoarele documente:    1.  4.  9.  4. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile externalizate). Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul).  2. Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Copiile documentelor de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 32    3.  7. Copiile documentelor de plata (pentru cheltuielile externalizate). Factura emisa de furnizor catre APDRP.  3. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe).  5. Copiile extraselor de cont (pentru cheltuielile externalizate). ordine de plata.      Pentru Masura 431. Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (pentru cheltuielile neexternalizate se  vor atasa si documentele justificative: facturi.2   Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din următoarele documente:    Pentru componenta “a” ‐ cheltuielile de functionare a GAL‐ului:  1.  4.  5. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  5.  2. Declaratia de cheltuieli. Contractul de furnizare a serviciilor de audit (unde este cazul).  6.  4. Diploma/  certificatul  de  formare  profesionala  al  unui  curs  privind  abordarea  LEADER  pentru un reprezentant al beneficiarului (la prima cerere de plata).  8. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Procesul verbal de receptie a bunurilor (pentru Masura 511). Copiile extraselor de cont.  7. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Procesele verbale de predare – primire.  6.  7.  2.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 33    9. Declaratia de cheltuieli (pentru cheltuielile externalizate).  7. 41.       5. 13. Procese  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile externalizate). de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate). Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile externalizate).  9. O copie a Fisei de verificare tehnica si financiara AP 1.     Expertul/ experţii va/vor verifica in prezenta reprezentantului legal al proiectului conformitatea  documentelor  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  completând  Secţiunea  A1. Copiile documentelor de plata (pentru cheltuielile externalizate).  4.  .  221. 511)    Verificarea  conformitatii  DCP  se  va  face  pentru  toti  beneficiarii/  furnizorii  la  SVCP  –  OJPDRP.   Pentru componenta “b” ‐ cheltuielile de instruire si animare a teritoriului dupa selectia GAL‐ului:  1. contracte etc). Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  2. precum si cele pentru schemele de garantare. Certificatele  de  calitate  (conformitate)  pentru  bunurile  achizitionate  (pentru  cheltuielile  externalizate).  Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.5 –  Sectiunea A1 se inmaneaza beneficiarului/ furnizorului.  112. Copiile facturilor fiscale (pentru cheltuielile externalizate). 313. Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate).  3.2.  6.  cele  pentru  cheltuieli  directe  din  cadrul  masurii de asistenta tehnica. 11.  312.3.  din  Fisa  de  verificare  tehnica si financiara AP 1. ordine de plata. 10.  5.  13.  11. Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (pentru cheltuielile neexternalizate se  vor atasa si documentele justificative: facturi.  Procesele verbale de predare – primire.  125. semnând si stampilând cu stampila personalizata a expertului care  a făcut verificarea acestor documente.  10. Procesele verbale de predare – primire.  Procese  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile externalizate).  121. 322. 431.  143. chitante.  exceptand  dosarele  cererilor  de  plata  pentru  avans.  142. 12.  Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).  Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate).  12. Copiile extraselor de cont (pentru cheltuielile externalizate). Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Verificarea dosarului cererii de plata  a) Verificarea  conformitatii  (pentru  Masurile  111. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).  141.    In  cazul  proiectelor  pentru  care  se  deconteaza  TVA‐ul  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  cuprinda  si  Cererea  de  plata    distincta  pentru  solicitarea  la  plata  a  TVA‐ului. de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate).5.  123.  8.

 pentru Masura 221.     In  cazul  in  care  concluziile  expertilor  asupra  verificarii  sunt  diferite. 141 – anii II si III pe esantion si anul IV.    Verificarea DCP este facuta prin bifarea de catre experti a casutelor inscrise in dreptul fiecarei  cerinte din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  conformitatea  se  va  realiza  completand  cartusul III din Cererea de plata AP 1. DCP  ramane la nivelul SVCP‐OJPDRP pana la primirea documentelor de verificare elaborate  de catre ITRSV si APIA.2 si 511 expertii SVCP‐OJPDRP pot trece la verificarea conditiilor  contractuale conform Sectiunii A2 din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.1.    Rezultatul verificării cererii de plata poate sa fie:  . 142. 41.  313.„conforma”.    Când se face verificarea documentelor in prezenta beneficiarului.  verificarea  se  realizeaza  in  baza  prevederilor  procedurale si formularelor aferente masurii in care se incadreaza scopul proiectului finantat. Aceasta este  aprobata  de  catre  Seful  SVCP‐OJPDRP/  SVT  si  semnata  de  beneficiar  (reprezentant  legal)/  furnizor pentru luare la cunostinta.5 (da/ nu/ nu este cazul).  conform codului contractului/ deciziei de finantare/ contractului de furnizare.    In cazul in care expertul însărcinat cu verificarea cererilor de plata lipseşte sau îndeplineşte alte  atribuţii  specifice  serviciului. iar unele elemente din Fisa de  verificare tehnica si financiara AP 1. aceasta se declara „neconforma”. 312.  . 313. In cazul in care cel putin un raspuns la intrebarile din  cartusul III este negativ.1‐fazele 1 si 2.     In  cazul  masurii  41. 121.5 ‐ Secţiunea A1 sunt bifate cu „Nu” deoarece documentele  respective nu corespund din punct de vedere al conformităţii. 112 – transa  II.5.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 34      In  cazul  Masurilor  112  –  transa  I.    Expertul  care  a  verificat  cererea  de  plata  devine  persoana  care  va  efectua  toate  etapele  procedurale pentru toate cererile de plata depuse de acelasi beneficiar/ furnizor pentru acelasi  contract.  322  si  41  expertii  SVCP‐OJPDRP  pot  transmite  DCP  la  SVT‐CRPDRP  pentru  verificarea  conditiilor  contractuale  conform  Sectiunii  A2  din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.  seful  SVCP  va  decide  care este expertul care va instrumenta Dosarul Cererii de Plata. caz in care pentru beneficiarii privati/ furnizorii Masurilor 111.  pentru  Masurile  112  –  transa I.     Exemplarul care se transmite beneficiarului/ furnizorului este semnat de Seful SVCP.1‐faza 3 expertii SVCP‐ OJPDRP pot transmite dosarul cererii de plata la SAP‐CRPDRP. experţii SVCP‐OJPDRP vor declara  DCP „neconform”. 431.  luand  decizia  finala  si  motivand  aceasta  decizie  la  rubrica „Observatii” din fisa de verificare.  141  –  anul  I  si  41. 322. 141 – anii I si V si anii II si III exceptand esantionul.  431.  seful  SVCP/  SVT  va  relua  verificarea  asupra  punctelor  de  divergenta. in cazul in care exista observatii privind documentele verificate. 125. 143.  neputându‐se  aplica  matricea  de  înlocuire. iar  pentru  beneficiarii  publici  ai  Masurilor  125.  pentru  toate  etapele. 123. 431.5.

  Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte documentele in cel mult 5 zile lucratoare din momentul primirii Scrisorii de informatii  suplimentare. iar expertul va completa Registrul de primire  a DCP R3.  verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  –  procedurale  se  face  pe  esantion  doar  de  catre  SVCP‐OJPDRP.1‐fazele 1 si 2. pe care le vor atasa la dosarul administrativ.2  si  511)/  SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii  publici  ai  Masurilor  125.  41.  Pentru  beneficiarii  Masurilor  111.  112 – transa II de plata.2 si 511 nu se realizeaza vizita pe teren.  41‐proiecte  atipice  de  servicii. 312.  se  va  completa  la  rubrica  „Alte  observatii”  din  Raportul  SVCP/SVT  AP1.  313.  322  si  41)  pentru  toate  cererile  de  plata. 112 – transa II. 431.  după  primirea  informaţiilor  suplimentare.  in  cazul  in  care  in  urma  verificarii  se  constata  ca  exista  neconcordante  intre documentele prezentate de beneficiar/ furnizor (este bifata casuta „Nu”).  431.  312.    La  verificarea  in  birou.1.  313.1.  De  asemenea. 123.2. 121. III si IV. In acest  caz.  41. 431.   „neconforma”. 313.  143.  (pentru  cererile  de  plata  unde  a  fost  efectuata  .  143.    b) Verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  procedurale  (pentru  Masurile  111. 125. beneficiarul/ furnizorul trebuie sa redepuna dosarul cererii de plata in conditiile in  care dosarul cererii de plata este complet.5 se va completa  pentru acele puncte de verificare pentru care s‐a considerat necesara solicitarea de informaţii  suplimentare.  431.5/ Cererea de plata AP 1.    In  momentul  primirii  din  partea  beneficiarului  a  documentelor  solicitate  prin  Scrisoarea  de  informaţii suplimentare AP 1. 142.  precum  si  rubrica  „Observatii”  daca  este cazul. 121.1‐fazele  1  si  2.5  Sectiunea  A2  cu  mentiunea  ca  documentele  se  vor  prezenta  respectandu‐se  termenul  de  verificare  conform  procedurii. 141 – anul IV. 141 – anii II. 142.    La data efectuarii vizitei pe teren. 123. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT trebuie sa realizeze fotografii ale  investitiei pentru determinarea stadiului acesteia.13.  exceptand  dosarele  cererilor  de  plata  pentru  avans. 41. expertii SVCP‐OJPDRP vor introduce in sistemul  informatic datele din cererea de plata AP 1. 143. Fisa de verificare AP 1.1‐fazele 1 si 2.  431.13.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 35    - se  completeaza  rubrica  “Observatii”  din  Sectiunea  A1  din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara AP 1. acestea se vor mentiona la rubrica „Observatii” din formularul AP1.  322.6  de  catre  expertii  verificatori  necesitatea  solicitarii  informatiilor  suplimentare cerute in momentul verificarii pe teren. 125. pe care o  vor  transmite  beneficiarului  pe  fax/  posta  cu  confirmare  de  primire.  in  format  electronic  sau  pe  suport  de  hartie.  In  cazul  in  care  in  momentul  verificarii  in  teren  e  necesara  solicitarea  de  informatii suplimentare.  431.  experţii  SVCP‐ OJPDRP/ SVT vor întocmi Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.  Pentru  beneficiarii  privati  ai  Masurilor  141  –  anii  II  si  III.  in  cazul  in  care  sunt  necesare  informaţii  suplimentare. 322. la rubrica “Observatii”. 511)    Verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  –  procedurale  se  va  face  de  expertii  SVCP  (pentru beneficiarii privati ai Masurilor 111. acestea se înregistrează in Registrul de corespondenta R1 si se  verifica sa corespunda cu solicitarile din scrisoarea de informatii suplimentare.     In cazul in care DCP a fost declarat „conform”.

 lei constatate la vizita pe teren”    Rezultatul  verificarii  tehnice  si  financiare  a  cheltuielilor.12.  expertii  SVCP‐OJPDRP/ SVT trebuie sa realizeze fotografii cu marcajele CE/M ale acestor bunuri.  urmata  de  Codul  numeric  personal  din  documentul  de  identitate al acestuia.  Al doilea exemplar va fi atasat la dosarul administrativ de expertul SVCP‐OJPDRP/ SVT. cu urmatoarea precizare: “Lucrari/ Bunuri/ Servicii  in valoare de . in vederea  actualizarii datelor din Calendarul pentru verificarea de SVCP/ SVT a dosarelor cererilor de plata  AP 1..    Experţii  SVCP‐OJPDRP/  SVT  vor  face  încadrările  pe  linii  bugetare  a  cheltuielilor  solicitate  de  beneficiar si autorizate la plata.  In  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  aparatelor  de  cantarit..8. in  vederea  confirmarii  datei  la  care  expertii  vor  fi  prezenti  la  locul  investitiei.. in Raportul SVCP/ SVT AP 1.11 este elaborat de expertul SVCP/ SVT.11.  In  acest  sens..  expertul  SVCP‐OJPDRP/  SVT  va  completa  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  AP1.     Datele  necesare  pentru  completarea  Anexei  la  Raportul  SVCP/  SVT  AP  1.2 primita in format electronic de la beneficiar. Nota de convocare a beneficiarului pentru verificarea DCP AP 1. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT  vor mentiona pe facturi valorile constatate. precum si in  . responsabili cu verificarea eligibilitatii cererii de plata se deplaseaza  impreuna cu reprezentantul legal al proiectului la locul de implementare al investitiei si verifica  stadiul executiei lucrarilor.    Sarcinile  si  obiectivele  acestor  verificări  sunt  de  a  controla  munca  realizata  (starea  fizica  a  investiţiei) si declarata de către beneficiar.  beneficiarul  va  transmite  prin  fax  SVCP‐OJPDRP/  SVT  Nota  de  confirmare  a  programarii. revizuit de seful SVCP‐OJPDRP/ SVT si  aprobat de Directorul adjunct OJPDRP/ CRPDRP/ DPP. sau se afiseaza la intrarea in sediul administrativ al acestuia. de acesta.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 36    vizita  pe  teren).12  in  vederea  reprogramarii  vizitei  pe  teren  intr‐un  interval  de  maxim  3  zile  lucratoare  (doar  pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj).. in prezenta a 2 martori.. ordinele de deplasare sunt valabile cu semnatura  (specimen)  a  reprezentantului  legal.    In  cazul  in  care  verificarea  nu  poate  fi  efectuata.  Primul  exemplar  se  lasa  la  beneficiar.    In  timpul  efectuarii  vizitei  pe  teren.  care  va  fi  semnat  si/sau  stampilat  de  solicitant*.  precum  si  documentele necesare efectuarii vizitei pe teren ..    * Nota: in cazul Beneficiarilor‐persoane fizice..6  vor  fi  preluate  din  Declaratia de cheltuieli AP 1..  Formularul AP 1.  Notificarea  va  fi  intocmita  in  2  exemplare.  sub  semnatura  de  primire  a  celui  care  indeplineste  cea  mai  inalta  functie  din  institutie.5.  se  evidentiaza  in  Fisa  de  verificare  tehnica si financiara AP 1. elaborarea Notificarii AP 1..     Expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT. completând Pista de buget.  expertii  SVCP/  SVT  trebuie  să  aibă  asupra  lor  ordinul  de  deplasare  intocmit  in  acest  scop.6  asupra verificării DCP..  Dupa stabilirea dpdv tehnic a sumei eligibile pentru fiecare factura.. Expertii  verificatori vor aduce la cunostinta sefului de serviciu..     Expertul SVCP‐OJPDRP/ SVT va transmite prin fax/ posta cu confirmare de primire beneficiarului  cu cel mult 48 ore inainte....

6. pret. precum si instrumentele cu care au fost efectuate  masuratorile. cantitate si motivul respingerii). DA.  va  fi  tinuta  in  format  electronic. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT pot declara Cererea de plata:   Neeligibila.6  cu anexe sunt aprobate de seful SVCP/ SVT. Aceasta se va tipari la fiecare transa de plata.     In  vederea  intocmirii  Anexei  1  la  Raportul  AP  1.6.  Expertii  SVCP/  SVT  vor  completa  Formularul  F1  ‐  Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor. precum si rezultatul verificarii dosarului  cererii de plata.7. se va semna de expertii verificatori si  se va atasa la dosarul administrativ al Dosarului Cererii de Plata. rezultatul controlului efectuat la vizita pe teren. caz in care DCP impreuna cu documentele elaborate de expertii verificatori va fi  transmis la SAP‐CRPDRP/ DPP.  41‐proiecte  atipice  de  servicii.5 si Raportul SVCP/ SVT asupra verificării DCP AP 1.    Expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT vor mentiona in Raportul SVCP‐OJPDRP/ SVT asupra verificarii DCP  AP 1.  acestia  sa  completeze  cantitatile  real  executate.6. NU.  Pentru  Masurile  111. care trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta. caz in care DCP impreuna cu documentele elaborate de expertii verificatori  va  fi  transmis  la  SAP‐CRPDRP/  DPP  in  vederea  elaborarii  Notificarii  beneficiarului  cu  privire la refuzul platii AP 1.6  sunt  prezentate  in  detaliu  verificarile  efectuate  de  expertii  SVCP/SVT  in  vederea  determinarii sumei eligibile.6 si Anexele 1 si 2 la Raport.6.    Eligibila. In  acest caz expertii vor bifa col. 141 – anii II si III pe esantion si anul IV nu se vor intocmi  Anexele 1 si 2 la Raportul SVCP AP 1. punctele unde au fost facute masuratori cu  instrumentele de masurare aflate in dotare.6.  masuratori  etc).  Anexa  1  la  Raportul  AP  1.  431.  expertii  analizeaza  documentar  procesele  verbale  si  mentioneaza  aceste lucrari la rubrica “Controalele efectuate” din Raportul AP 1.     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. Pentru Masurile 112 ‐ transa II.6 se vor prezenta beneficiarului.    Seful SVCP/SVT va certifica prin semnatura ca in Raportul SVCP/ SVT asupra verificarii DCP AP  1. De asemenea.6.2 si 511 nu se vor intocmi Raportul SVCP AP 1.1  –  fazele  1  si  2.  143. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in  col.    In  timpul  vizitei  pe  teren  expertii  vor  completa  Anexele  la  Raportul  AP  1.6.  Pentru  lucrarile  ascunse  unde  nu  este  posibil  de  facut  o  verificare  amanuntita  (vizual.  aceasta  fisa  putand  fi  adaptata  de  expertii  SVCP/  SVT  in  functie  de  particularitatile  fiecarui  proiect.  Punctele  de  verificat  enumerate  in  formular  au  un  caracter  informativ.  diferentele/  neregulile/  neconcordantele  identificate  si  vor  detalia  modul  de  verificare  a  cheltuielilor aferente cererii de plata. urmand ca dupa realizarea masuratorilor in  teren.6. articolul.5 si Anexa 2 la Raportul SVCP/ SVT  AP 1. expertii vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor  aferente cererii de plata (ex.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 37    Anexa la Raportul SVCP/ SVT AP 1.  expertii  verificatori  vor  completa  la  birou  cantitatile si tipurile de lucrari propuse prin proiect.  pe  care  il  vor  transmite  in  format  electronic  sefului  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  in  vederea  completarii  de  catre  . Pentru Masura 142 nu se va intocmi Anexa 1 la Raportul  SVCP  AP  1. Fisa de verificare AP 1.    Dupa incheierea verificarii DCP.6  si  vor  mentiona  la  rubrica “Controalele efectuate” din Raportul AP 1.  431. situatia de lucrari.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 38   

expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP a celorlalte sectiuni. Formularul F1 va fi printat la fiecare transa  de  plata,  semnat  de  expertii  SVCP/  SVT,  revizuit  de  seful  SVCP/  SVT  si  atasat  la  Dosarul  administrativ.  La  fiecare  transa  de  plata,  expertii  SVCP/  SVT  vor  verifica  informatiile  din  formularele F1 aferente transelor de plata anterioara.     Totodata, in cazul in care se vor solicita de catre expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP clarificari dpdv  tehnic  privind  completarea  Formularului  F1,  expertii  SVCP/  SVT  care  au  instrumentat  DCP  respectiv, vor ajuta la completarea Formularului F1.    Pentru avans    Pentru dosarele de achizitie avizate la nivel judetean, seful SVCP va transmite expertului SVCP  cu atributii pe achizitii formularul Cererii de Plata AP 1.1, pentru a mentiona daca beneficiarul  indeplineste/ nu indeplineste, conditiile de acordare a avansului dpdv al achizitiilor.     In  cazul  in  care  beneficiarul  indeplineste  conditiile  de  acordare  a  avansului,  documentele  (cererea de plata impreuna cu Garantia financiara) se transmit la SAP‐CRPDRP. In cazul in care  beneficiarul nu indeplineste conditiile de acordare a avansului, documentele (cererea de plata  impreuna  cu  Garantia  financiara)  se  transmit  la  SAP‐CRPDRP  in  vederea  elaborarii  Notificarii  beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.7.    Pentru  dosarele  de  achizitie  avizate  la  nivel  regional,  seful  SVCP  va  transmite  documentele  (cererea de plata impreuna cu Garantia financiara) la SAP‐CRPDRP.     In  cazul  Masurii  431.2,  nu  este  necesara  completarea  dpdv  al  achizitiilor  a  cartusului  III  din  Cererea de plata.    Pentru supracontrolul APIA    Seful SVCP‐OJPDRP primeste de la seful SAP‐CRPDRP lista cererilor de plata incluse in esantionul  de  supracontrol  al  APIA.  Verificarea  cererilor  de  plata  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP  se  va  realiza  in  doua  etape:  verificarea  pe  teren,  si  verificarea  documentara.  Verificarea  de  către  expertii SVCP‐OJPDRP va fi finalizata in maxim 2 zile lucratoare după elaborarea de catre APIA a  deciziei de plata si transmiterea la APDRP a documentelor elaborate de expertii APIA.    Saptamanal, in ultima zi lucratoare a saptamanii, seful SVCP‐OJPDRP primeste de la APIA prin  structurile  sale  teritoriale,  Situatia  cererilor  aferente  masurilor  delegate  verificate  pe  teren  de  APIA.    In  baza  copiilor  cererilor  de  plata  si  a  documentelor  elaborate  de  expertii  APIA,  primite  de  la  APIA pe baza de Proces verbal de predare ‐ primire, precum si in baza datelor inscrise in IACS,  expertii SVCP‐OJPDRP vor completa atat documentar, cat si pe teren Fisa de verificare pentru  supracontrol  AP  1.5  A.  Formularul  va  fi  intocmit  de  experti  si  revizuit  de  seful  de  serviciu.  La  vizita  pe  teren,  expertii  vor  masura  suprafetele  solicitate  la  plata  pentru  masurile  delegate  si  care au fost masurate de expertii APIA.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 39   

Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  incluse  in  esantionul  de  supracontrol,  seful  SVCP‐OJPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor  in  Raportul  privind  verificarea  de  SVCP  a  DCP  pe  baza  de  esantion AP 5.3, care va fi aprobat de Directorul Adjunct OJPDRP, pe care il va transmite sefului  SAP‐CRPDRP in maxim 3 zile lucratoare de la finalizarea verificarii cererilor de plata incluse in  esantion.    Pentru masurile 221 si 41    Seful SVCP‐OJPDRP transmite saptamanal catre ITRSV si APIA lista DCP conforme care au depus  cereri de plata pe masura 221, cu urmatoarea structura: codul contractului finantare, numarul  anului  petru  care  solicita  plata  (I‐XV),  tipul  platii  (infiintare/  intretinere/  pierdere  de  venit),  denumirea beneficiarului, judetul.  Seful SVCP‐OJPDRP primeste de la seful SAP‐CRPDRP:  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al respectarii GAEC (anii I‐XV);  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al ITRSV (pentru lucrarile de intretinere – anii  I‐V/ pierderea de venit – anii I‐XV);  ‐lista benefciiarilor inclusi in esantionul de supracontrol (pentru anii I‐XV).    Dupa primirea urmatoarelor documente:  ‐de la ITRSV, a:    Raportului  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei,  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema  de  impadurire  (pentru  lucrarile  de  infiintare  –  anul  I)  –  pentru  toate  DCP  conforme   Raportului  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor (pentru lucrarile de intretinere si pentru mentinerea plantatiei – anii I‐V) –  pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV   Raportului  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita (pentru mentinerea plantatiei – anii VI‐XV) – pentru DCP conforme incluse in  esantionul de control al ITRSV  ‐de la APIA, a:    Raportului  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme   Raportului  privind  constatarile  in  urma  verificarii  GAEC  (anii  I  –  XV)  ‐  pentru  DCP  conforme incluse in esantionul de control al respectarii GAEC al APIA  seful  SVCP  transmite  la  SAP‐CRPDRP  DCP  impreuna  cu  documentele  elaborate  de  expertii  verificatori SVCP, APIA si ITRSV.    Verificarea  DCP  incluse  in  esantionul  de  supracontrol  al  APIA  si  ITRSV  presupune  verificarea  asupra APIA si verificarea asupra ITRSV.   In  baza  DCP,  proiectului  de  impadurire,  a  documentelor  elaborate  de  expertii  APIA  si  ITRSV,  precum  si  in  baza  datelor  inscrise  in  IACS,  expertii  vor  completa  Fisa  de  verificare  pentru  supracontrol AP 1.5 A. Formularul va fi intocmit de experti si revizuit de seful de serviciu.     Daca in urma verificarii documentelor intocmite de expertii APIA/ ITRSV se constata ca acestea  nu  sunt  corect  completate,  sunt  incomplete  sau  sunt  necesare  clarificari  privind  modul  de 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 40   

completare/ intocmire a acestora, expertii SVCP‐OJPDRP vor solicita clarificari expertilor APIA/  ITRSV,  returnand  documentele  respective,  daca  este  cazul.  Expertii  APIA  trebuie  sa  transmita  clarificarile  necesare  intr‐o  zi  lucratoare,  precum  si  documentele  lipsa  si/  sau  documentele  completate corect, daca este cazul. Expertii ITRSV trebuie sa transmita clarificarile necesare in  maxim 3 zile lucratoare (data postei) de la primirea de catre ITRSV a solicitarii.    Pentru esantionul pe Masurile 141 – anii II si III, 41    Lunar,  seful  SVCP‐OJPDRP  primeste  de  la  seful  SAP‐CRPDRP  lista  cererilor  de  plata  incluse  in  esantionul de control pentru Masura 141 (anii II si III).     In maxim 3 zile lucratoare de la finalizarea Dosarelor cererilor de plata incluse in esantion, seful  SVCP‐OJPDRP va centraliza rezultatele verificarilor DCP, in Raportul privind verificarea de SVCP‐ OJPDRP  a  dosarelor  cererilor  de  plata  pe  baza  de  esantion  AP  5.3  care  va  fi  aprobat  de  Directorul OJPDRP si care va fi transmis sefului SAP‐CRPDRP.    Etapa comuna pentru toate masurile    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981,  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121, 123, 125a, 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE),  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313,  322  si  41  care  includ  investitii  aferente  mai  multor  actiuni/  componente,  expertii  elaboreaza  o  singura  Fisa  de  verificare  tehnica si financiara AP 1.5 si un Raport SVCP/ SVT asupra verificarii DCP AP 1.6 in care rubricile  sa  fie  completate  distinct  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta.  Expertii  vor  elabora  cate  o  anexa  1  si  2  la  Raportul  AP  1.6.  Pentru  Masurile  121,  123,  125a,  312  si  41,  expertii  vor  elabora  cate  un  buget  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta,  precum si un buget totalizator.    Beneficiarul/  furnizorul  poate  sa  redepuna  dosarul  cererii  de  plata,  in  cazul  in  care  acesta  e  declarat neconform/ neeligibil, cu respectarea termenelor prevazute in contractul de finantare/  contractele  de  furnizare/  deciziile  de  finantare/  actele  aditionale/  Declaratiile  de  esalonare  a  depunerii DCP. In cazul in care beneficiarul redepune o transa de plata neeligibila, codul cererii  de plata va avea numarul transei urmatoare si nu a celei care a fost declarata neeligibila (Ex: In  cazul  in  care  Transa  2  de  plata  a  fost  declarata  neeligibila,  transa  de  plata  redepusa  va  avea  numarul 3).    In cazul Masurile 112 si 41, daca beneficiarul nu a realizat actiunile din Planul de afaceri, DCP  transa II este declarat neeligibil, iar expertii vor incepe procedura de recuperare a primei transe  de  plata.  In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  a  realizat  actiunile  prevazute  in  Planul  de  afaceri  datorita unor situatii de forta majora, DCP transa II este declarat neeligibil, fara a i se recupera  prima transa de plata.     In cazul Masurilor 141 si 41, daca beneficiarul nu a realizat actiunile din Planul de afaceri, DCP  transa IV este declarat neeligibil, iar acesta nu va mai primi sprijin pentru anii IV si V. In cazul in  care beneficiarul nu a realizat actiunile prevazute in Planul de afaceri datorita unor situatii de 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 41   

forta majora, DCP transa IV este declarat eligibil, iar beneficiarul va primi sprijin atat in anul IV,  cat si in anul V.    Timpul necesar pentru verificarea conformitatii DCP este de o zi (pentru Masurile 111, 112, 121,  123, 125, 141, 142, 143, 221, 312, 313, 322, 41, 431, 511).   Termenul  necesar  pentru  verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  procedurale  este  de:   maxim  11  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II, 121, 123, 125, 141 – anii II si III pe esantion si  anul  IV,  142,  312,  313,  322,  41),  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea  informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren. Acest termen cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului  la  data si locul de implementare a proiectului).    maxim  5  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  fara  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II, 121, 123, 125, 141 – anii II si III pe esantion si  anul  IV,  142,  312,  313,  322,  41),  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea  informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren.   maxim  5  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  din  cadrul  Masurilor  111,  143,  41‐proiecte  atipice de servicii, 431.1‐fazele 1 si 2, 431.2 si 511), ceea ce presupune si transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate.  Termenul de verificare pentru o cerere de plata inclusa in esantionul de supracontrol al APIA pe  masurile 211, 212 si 214 este de maxim 5 zile lucratoare, respectiv de maxim 2 zile lucratoare  după elaborarea de catre APIA a deciziei de plata.  Termenul de verificare pentru o cerere de plata inclusa in esantionul de supracontrol al APIA si  ITRSV pe masurile 221 si 41 este de maxim 10 zile lucratoare.    Expertii SVCP vor transmite un exemplar al DCP la SAP – CRPDRP dupa declararea „eligibila” a  Dosarului Cererii de Plata. De asemenea, toate documentele generate de experţii verificatori,  precum  si  informaţiile  suplimentare  vor  fi  transmise  la  SAP‐CRPDRP.  Pentru  documentele  întocmite de experţii verificatori se va întocmi un Dosar administrativ.    Seful  SVCP/  SVT  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  1.6  ca  sunt  respectate  toate  termenele procedurale aferente etapelor parcurse de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT in verificarea  respectivului dosar cerere de plata. De asemenea, acesta confirma prin semnatura ca expertii  SVCP/  SVT  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.    Zilnic, seful SVCP (pentru beneficiarii privati ai masurilor 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143,  312,  313,  322,  41,  511  si  pentru  beneficiarii  masurilor  221,  431)/  SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii publici ai masurilor 125, 313, 322, 41) va completa si transmite sefului SAP‐CRPDRP  Situatia  privind  stadiul  dosarelor  cererilor  de  plata  la  data  de  ....  –  S1  in  format  electronic.  Datele  din  S1  vor  sta  la  baza  elaborarii  raportarilor  conform  prevederilor  art  31  din  Regulamentul 65/ 2011.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 42   

Trimestrial, seful SVCP (pentru beneficiarii privati ai masurilor 121, 123, 125, 312, 313, 322, 41)/  SVT‐CRPDRP (pentru beneficiarii publici ai masurilor 125, 313, 322, 41) va completa si transmite  sefului SAP‐CRPDRP, Situatia privind stadiul de executie al proiectelor – S2, in format electronic.    Formularele  S1  si  S2  vor  fi  semnate  de  seful  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  si  revizuite  de  Directorul adjunct OJPDRP/ CRPDRP.      Pentru Masurile 121, 123, 125, 312, 313, 322, 41    Formularul F1 – Fisa de evidenta a achizitiilor se completeaza astfel:     In  coloana  1  se  vor  completa  tipurile  de  servicii  si  bunuri,  iar  pentru  lucrari  se  vor  completa obiectele investitiei conform centralizatorului din oferta castigatoare;   In  coloanele  2,  3  si  4  se  vor  completa  cantitatile,  preturile  unitare  si  totalul  pentru  servicii  (unde  este  cazul)  si  bunuri,  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana  4  conform ofertelor castigatoare; incepand cu transa 2 de plata, in aceste coloane se vor  prelua valorile din coloanele 12 si 13 din transa anterioara pentru bunuri si servicii, iar  pentru lucrari doar valorile din coloana 13;   In  coloanele  5,  6  si  7  se  vor  completa  numarul  si  data  facturii  solicitate  pentru  decontare, cantitatile si valorile mentionate in facturile respective; pentru lucrari se vor  completa coloanele 5 si 7;   In  coloanele  8  si  9  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  solicitate  la  plata  conform  Declaratiei de cheltuieli AP 1.2.1, iar pentru lucrari se va completa doar coloana 9;   In  coloanele  10  si  11  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  admise  la  plata  conform  formularelor  elaborate  de  expertii  verificatori,  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana 11;   In  coloanele  12  si  13  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  ramase  la  plata  (diferenta  intre coloanele 2 si 10/ 4 si 11), iar pentru lucrari se va completa doar coloana 13;   In coloana 14, expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transe de  plata,  precum  si  daca  totalul  sumelor  solicitate  si  decontate  din  aceeasi  factura  se  incadreaza in totalul facturii.   La  rubrica  „valoare  contract/  act  aditional”,  expertii  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  vor  completa  valoarea  contractului  de  finantare/  actului  aditional  incheiat  intre  APDRP  si  beneficiar.       Pentru Masurile 121, 123, 125, 312, 313, 322, 41    Formularul AP 1.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata;   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.       

  proiectare.taxe pentru arhitecti.    In  cazul  M  121.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  avizelor  si  autorizatiilor  necesare  implementarii proiectelor. 41). avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.  123.  55  din  Regulamentul  Comisiei  (CE)  nr. 41).  313.  312.  valoarea  costurilor  generale  ale  proiectului  reprezentand  acele  costuri  necesare  pentru  pregătirea  si  implementarea  proiectului.  .achizitionarea de patente si licente (pentru M 121.  constând  în  cheltuieli  pentru  consultantă.  123. 313.1  trebuie  sa  fie  completata. asa cum sunt acestea prevăzute în legislatia natională.  312.    .  1698/2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din  FEADR.   10%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  5%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 312.studii  de  fezabilitate  (pentru  M  121. 123.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 43    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.    Pentru  proiectele  care  au  beneficiat  de  avans. 312. 322. 322.     Ultima cerere de plata trebuie sa fie depusa cu cel putin 90 de zile calendaristice inainte  de expirarea duratei de executie mentionata in contractul de finantare/ actul aditional  Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata trebuie sa  fie mai mare sau egala cu 20% din valoarea totala eligibila a proiectului. 313. asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala.  datata.taxe  pentru  eliberarea  certificatelor.  322  si  41. 41).     Cererea  de  plata  AP  1.  Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.  322. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata). cum ar fi:   . 322.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate. 41)  este de maxim:                                               8%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 121.  .  41)/  memorii  justificative (pentru M 312.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.  1974/2006  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  Consiliului  (CE)  nr. precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării  proiectelor.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  conform  art.  . 313. ingineri si consultanti.  inclusiv  taxele  pentru  eliberarea  certificatelor.  valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel  putin valoarea avansului acordat.  monitorizare  si  management.  313.

    Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.2 trebuie sa fie completata.  adeverinte  (dupa  caz).  inclusiv  lucrarile  de  organizare  pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de constructii – montaj  BUNURI –cheltuieli pentru:  ‐ achizitia de bunuri din Romania sau din import  TAXE. COTE – cheltuieli pentru:  ‐ diverse  taxe  (conform  HG  nr.  costurile  reprezentand  actualizarea  acestor  studii  nu  vor  depasi  3%  din  valoarea  costurilor  de  proiectare  si  inginerie.  cu  mentinerea  procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. datata.  inainte  de  intrarea  in  vigoare  a  prevederilor  HG  28/  2008. caiet de sarcini.  valoarea  cheltuielilor  pentru  proiectare  realizate  înainte  de  aprobarea  proiectului.  datata.  ale  caror  studii  de  fezabilitate  au  fost  intocmite  si  finantate  din  alte  fonduri  comunitare  sau  bugetare.  asistenta  in  intocmirea  dosarului  cererii  de  finantare/ de plata  LUCRARI – cheltuieli pentru:  ‐ executia  obiectelor  cuprinse  in  proiectul  tehnic.  memoriul  justificativ.  proiectele  tehnice  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibilă a proiectului.    In  cazul  Masurii  125.  doar  pentru  IMM‐uri  sunt  eligibile  costurile  pentru  studiile  pregatitoare  si  serviciile  de  consultanta  legate  de  investitie  in  limita  a  maxim  8%  din  valoarea  totala  eligibila a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii). detalii de executie  ‐ asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei proiectului  ‐ verificarea tehnica de calitate a proiectului  ‐ asigurarea supravegherii executiei lucrarilor prin inspectori/diriginti de santier  ‐ planul  de  afaceri.  studiile  de  piata.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii si lucrari de interventii cu modificarile si completarile ulterioare).    Pentru  proiectele  depuse  de  beneficiarii  publici.28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  trebuie  sa  fie  completata.1  –  Identificarea  financiara.  documente de plata si documente care atesta plata. Documentele atasate la Declaratia  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 44    In  cazul  schemei  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Declaratia de cheltuieli AP 1.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru:  ‐ studii de teren  ‐ elaborare proiect tehnic.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  studiile  hidrologice  şi/sau  hidro‐geologice.  care  includ  studiul  de  fezabilitate. semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.

 stadiul lucrarilor fiind conform cu cel din situatiile de plata aferente  transei cererii de plata solicitate.  sa  fie  datat.  alte  achizitii  specifice. efectiv platite de autoritatea contractanta. in limita cheltuielilor considerate eligibile.  mijloacele  de  transport. cat si in contul de garantie.  Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. Aceasta verificare se realizeaza la fiecare cerere de  plata.    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  tehnic de execuţie.  adeverinte. a unui cec.  Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.      Garantia poate fi constituita.  documente  care  atesta  plata)  trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii.  In  cea  de‐a  doua  varianta. etc.     Valabilitatea  scrisorii  de  garantie  pentru  acordarea  avansului  trebuie  sa  fie  aceeasi  cu  durata  de  executie  mentionata  in  contractul  de  finantare/  actul  aditional  (pentru  proiectele la care s‐a acordat avans).     Raportul  de  executie  AP  1.    Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii..  decontarea  sumelor  se  va  face  la  valoarea din factura/situatia de plata. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din  transele  de  plata.     Cheltuielile  cu  achizitiile  de  lucrari  declarate  de  reprezentantul  legal  al  proiectului  in  Raportul de executie trebuie sa coincida cu cele din facturi şi cu stadiul de realizare fizica  a lucrarilor constatat la fata locului de expertii SVCP‐OJPDRP.  documente  de  plata.  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului.     Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita in conformitate cu  Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului finantarii).  precum  si  datei  semnarii contractelor de achizitie.     Contractul  de  asigurare  a  lucrarilor/  bunurilor  pe  perioada  executiei  acestora  (pentru  beneficiarii  care  au  achizitii  realizate  conform  OUG  34/  2006)  se  afla  in  perioada  de  valabilitate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 45    de  cheltuieli    (facturi.  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii. atat in  contul constructorului prevazut in contract.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru  costurile  generale  ale  proiectului.    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  investitiei  pentru  lucrarile executate.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate. a unei  polite de asigurare.    .

  semnate  si  stampilate  de  furnizorul de servicii si de beneficiarul proiectului    Cheltuielile  de  consultanta  si  pentru  managementul  proiectului  se  deconteaza  proportional  cu  valoarea  fiecarei  transe  de  plata  aferenta  proiectului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 46     Autorizatia  de  construire  (atat  pentru  lucrarile  de  baza. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. 123.  conform  prevederilor HG nr 224/ 2008.  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor.      Devizele  financiare  pentru  servicii  sunt  completate. beneficiarul trebuie sa prezinte la dosarul cererii de plata.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii.  Ministerul  Mediului  si  Padurilor  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.  pe  numele  beneficiarului  care  solicita  ajutorul  financiar  pentru  proiectul  finantat  prin  “Programul  FEADR”  si  are  precizata  valoarea  lucrarilor  de  constructii‐montaj  (la  prima  cerere  de  plata)     Centralizatoarele  situatiilor  de  lucrari  trebuie  completate  corect  (calculele  sunt  corecte).  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  . 312)     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.  123  si  41  (inclusiv  pentru  schema  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009).  cat  si  pentru  lucrarile  cu  caracter  provizoriu)  este  emisa  in  conformitate  cu  legislatia  in  vigoare.  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata.     Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional  (pentru  proiectele  care  presupun  implementarea  unui  standard  comunitar).       La  ultima  cerere  de  plata. cu exceptia schemei de ajutor  XS 28/ 2008. un document emis  pe  numele  beneficiarului. are precizata valoarea si  este semnat de ambele parti (pentru Masurile 121. semnate cu numele mentionat in clar.  de  dirigintele/inspectorul  de  santier  (pentru  care  s‐a  prezentat  certificatul  de  atestare) si de executantul lucrarii.  Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  in  domeniu  din  care  sa  rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat.  datate. Ca urmare procentul se stabileste prin raportarea sumei  totale solicitate de beneficiar prin cererea de plata la valoarea totala a contractului de  finantare/ actului aditional.  pentru  Masurile  121. stampilate si datate de reprezentantul  legal.     Contractul de leasing este aferent bunurilor solicitate la plata.

  cursuri  de  formare  profesionala  absolvite  –  cel  putin  nivel  de  initiere. CIF etc.4. pentru masurile 312.  semnata si stampilata de beneficiar.    .  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ. se bifează căsuţa – „Nu”.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1. beneficiarul/ reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  trebuie  sa  faca  dovada  detinerii  de  aptitudini  manageriale/  marketing  sau  in  acord  cu  activitatea  propusa  prin  proiect  (experienta. 313 si 41.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  datata.  cursuri  de  calificare etc) prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare.  eliberata  de  autoritatile  competente  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr  200/  2004  privind  recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din  Romania.  semnate si stampilate de emitent.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.     In  cazul  schemelor  de  ajutor  de  stat  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Ulterior.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.    In cazul prezentarii diplomei de studii/ certificatului de formare pentru o persoana din  cadrul societatii.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 47    societatii trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale in domeniul pentru care solicita  finantarea prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare    La ultima cerere de plata.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  poate  depune  si  documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor  profesionale.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.4  este  completata.ro. la DCP trebuie atasat si documentul care sa certifice pozitia persoanei  respective in cadrul societatii (Ex: cartea de munca).  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.buletinulinsolventei.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.

  controlul. precum si a procedurii de acordare a cotelor si  inscriere in Registrul cotelor – M Of 620/18.  incendiu.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltueililor pentru construirea/  modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte.    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 48    Documente specifice masurilor 121.  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama. controlul si certificarea calitatii.  Decizia  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Directia  de  Administrare  a  Cotei  de  Lapte  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.2006  si  a  Ordinului  nr  468/2006  pentru  aprobarea formularului – tip al cererilor. comercializarea semintelor si a  materialului saditor. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor  tehnice  privind  producerea.  41   Decizia  de  acordare  a  cotei  individuale  de  lapte  (la  ultima  cerere  de  plata)  este  completata. precum si inregistrarea soiurilor de plante – M Of 343/23.     Certificatul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  viticol/  stoloni  de  capsuni  trebuie completat.  comercializarea  semintelor  si  a  materialului  saditor.     Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol trebuie sa fie completat  conform Anexei nr.2002. Padurilor  si Dezvoltarii  Rurale..  controlul  si  certificarea  calitatii.  prelucrarea.06. precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002  privind  producerea.01.    Polita  de  asigurare  prezentata  de  beneficiar  certifica  incheierea  contractului  de  asigurare.2006. precum si a modului de alocare si reconstituire a  rezervei  nationale  de  lapte  –  M  Of  569/30.     Polita de asigurare pentru rodul viilor si al livezilor poate sa asigure riscurile generale:  grindina. prelucrarea.  852/  2006  privind  aprobarea  metodologiei  de  acordare a cotei individuale de lapte.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol emis de Ministerul Agriculturii.  1619/2003  pentru  modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine.05. 136/2000  privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.2004 (Anexa 5).07.  datata  si  semnata  de  autoritatea  emitenta.  266/2002  privind  producerea.  precum  si  inregistrarea  soiurilor  de  plante  –  M  Of  343/23.05. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  .2002.  prabusire/alunecare  de  teren cultivat.   Certificatul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.  conform  Legii  nr.     Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  vegetal achizitionat. inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna. 8 a Ordinului nr.  efecte  directe  ale  ploii  torentiale.  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor).  furtuna.

    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  saditor pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni.  conform  Ordinului  MAAP  nr.  1619/2003  pentru  modificarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  Guvernului  nr.  datat  si  semnat  de  emitent. F a Ordinului 1295/ 2005.01.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.2006  (Anexa  4G)  si  a  HG  nr. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea Regulilor  si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii. conform  Art.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  eliberat  de  catre  Directiile  fitosanitare  judetene.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol).  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  1295/  2005  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii.     Eticheta  oficiala  poate  constitui  si  pasaportul  fitosanitar  al  plantei  in  conformitate  cu  modalitatile  de  aplicare  convenite  intre  autoritatile  oficiale  responsabile  (conform  Ordinului  MAAP  nr.    Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  saditor pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni.  controlul.2006. certificarea  calitatii  si/  sau  comercializarea  materialului  de  inmultire  si  plantare  fructifer  –  M  Of  66bis/ 24. Formularul este prezentat in Anexa nr 4.  controlul.  datat  si  semnat  de  furnizor  si  beneficiar.  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  –  M  Of  66bis/  24.    .  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol.01. controlul.  136/2000  privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.01. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea.2004  (Anexa 6).  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.  controlul.    Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  saditor viticol achizitionat.  respectiv  a  Municipiului  Bucuresti.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni  sau  Eticheta  oficiala  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  completat.     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni)  trebuie  sa  fie  completat. 9 din Ordinul nr.  controlul.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 49    agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol.   Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  vegetal achizitionat.

     Documentele  care  sa  ateste  recalibrarea  echipamentelor  dupa  instalarea  acestora  la  punctul  de  lucru. Categoriile de mijloace supuse certificarii metrologice se pot  identifica  in  Ordinul  nr  48/  2010  pentru  aprobarea  Listei  oficiale  a  mijloacelor  de  măsurare  supuse  controlului  metrologic  legal  L.    Documente specifice masurilor 123. sau dupa  caz. de  aprobare  a  organismelor  de  inspectie  si  certificare  si  de supraveghere  a  activitatii organismelor de control. semnate.  264/  2006  privind  stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de  măsurare. Certificatul  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Organismul  de  inspectie  si  certificare  cu  care producatorul a incheiat contractul. datat si semnat de autoritatea emitenta.     .  Hotararea  nr. Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului   (la ultima cerere de plata) este completat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 50     → Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie   sau  → Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei. datate.     Beneficiarul  va  prezenta  unul  din  aceste  documente  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru investitiile necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica.  Aceste  documente  se  solicita  in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor pentru controlul calitatii produselor.  617/  2003  pentru  stabilirea  condiţiilor  de  introducere  pe  piaţă  şi  de  punere  în  funcţiune  a  aparatelor  de  cântărit  cu  funcţionare  neautomată  si  Hotararea  nr.     Certificatul  de  conformitate  a  produselor  agroalimentare  ecologice  (materii  prime  si  produse  finite)  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  ecologice.     Declaratia  din  partea  proiectantului  care  să  certifice  că  echipamentul/  aparatura  achizionat(a) este in conformitate din punct de vedere tehnologic cu cel(cea) prevăzut(a)  în proiect este datata.  41     Documentele  care  sa  ateste  certificarea  metrologica  (Certificatul  de  metrologie)  pentru  echipamentele  achizitionate  si  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  emise.  semnat  si  stampilat de un organism de inspectie si certificare conform prevederilor Ordinului 688/  2007  pentru  aprobarea  Regulilor  privind  organizarea  sistemului  de  inspectie  si  certificare. Aceste documente se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor. semnata si stampilata de emitent. semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  –  2010.O.  pentru  echipamentele  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  datate.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completat. Acest document se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor. stampilate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si sa fie  in termen de valabilitate.

  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul finantarii si este completat. Modelul este prezentat in Anexa nr 5  din Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru  exploatari forestiere. Documentul se  emite  conform  prevederilor  Ordinului  690/  2004  pentru  aprobarea  Normei  privind  conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale.    Documente specifice masurilor 125.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici  care  desfasoara  activitati  in  domeniul  productiei  de  produse  alimentare.  doar  daca  suprafata  mentionata in amenajamentul silvic atasat la cererea de finantare este mai mica decat  cea mentionata in proiectul tehnic. Documentul se elibereaza conform prevederilor Ordinului 223/ 2008 privind  numirea  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatatii  forestiere.  aprobarea  Regulamentului  de  functionare  a  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatari  forestiere  si  a  criteriilor  de  atestare  a  operatorilor  economici in activitatea de exploatare forestiera.     Hotararea Consiliului Local/ Actul de decizie sau Hotararea organului de decizie (pentru  persoane juridice)/ Declaratie pe propria raspundere (pentru persoane fizice) din care sa  rezulte  daca  accesul  public  la  investitia  finantata  prin  FEADR  se  realizeaza  cu/  fara  perceperea de taxe pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei trebuie sa fie  semnata.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata. este completat. datat si semnat de emitent si este in perioada de  valabilitate. 41     Avizul  de  schimbare  a  categoriei  de  folosinta  silvica  trebuie  sa  fie  emis  de  autoritatea  publica  centrala  care  raspunde  de  silvicultura. acest  document  trebuie  prezentat  pentru  diferenta  de  suprafata.     Licenta de fabricatie a produselor alimentare (la ultima cerere de plata pentru schemele  de  ajutor  XS  13/2008  si  N  578/  2009)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.  datata  si  semnata  de  emitent.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 51     Documentul  care  sa  ateste  ca  produsele  sunt  traditionale  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  traditionale.     Certificat de atestare/ reatestare pentru activitatea de exploatare forestiera (la ultima  cerere de plata pentru schemele de ajutor XS 28/ 2008 si N 578/ 2009) este emis pentru  beneficiarul finantarii. Daca din documentul prezentat rezulta ca se vor  .  semnata  si  stampilata  de  Oficiul  National al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV).  Documentul  se  elibereaza  de  MADR  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea. semnat si stampilat de MADR. datata si stampilata (dupa caz) de catre beneficiarul proiectului.  Documentul  se prezinta la ultima cerere de plata.     Adeverinta  pentru  vinurile  cu  denumire  de  origine  controlată  şi/sau  cu  indicaţie  geografică  (pentru  investitiile  privind  vinurile. In cazul modernizarilor.  Acest  document  se  prezinta  in  mod  obligatoriu la prima cerere de plata pentru investitiile noi.

  .  datata  si  semnata  de  emitent.  iar  procentul  de  finantare  mentionat  in  contractul  de  finantare  este  de  100%.  se  demareaza  procedura  de  recuperare a sumelor decontate catre beneficiarul respectiv.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta.    Documente specifce masurilor 312.    Documente specifice masurilor 313. semnat si stampilat  de autoritatea emitenta si de beneficiar. la sfarsitul investitiei finantate prin Programul FEADR standardul  de calitate mentionat in certificatul de clasificare trebuie sa fie mai mare cu cel putin o  margareta/  stea  fata  de  standardul  de  calitate  mentionat  in  Certificatul  de  clasificare  emis inainte de inceperea investitiei (documentul se regaseste la Cererea de finantare). Documentul se elibereaza de MADR in conformitate cu prevederile Ordinului nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea.  turism  şi  profesii  liberale  nr.  636/2008  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  clasificarea  structurilor  de  primire turistice. (la ultima cerere de plata)     Certificatul  de  clasificare  a  obiectivului  turistic  este  datat.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici  care  desfasoara  activitati in domeniul productiei de produse alimentare.  comerţ.  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115. 41   Licenta de fabricatie (la ultima cerere de plata pentru beneficiarii cu codul CAEN 1107)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.  In cazul modernizarilor.  altele  decat  cele  pentru agro‐turism. (la ultima cerere de plata)  Documentul confirma clasificarea la standardul de calitate de:  ‐ minim  3  margarete/  stele  pentru  investitiile  in  structuri  turistice.  Documentul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  ministrului  pentru  întreprinderi  mici  şi  mijlocii.     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata).     Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata.  ‐ minim 1 margareta pentru investitiile in agro‐turism.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 52    percepe  taxe. expertii vor semnala neregula. cu modificarile si completarile ulterioare. structura de primire turistica. 41   Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu o  agentie  de  turism  autorizata  privind   introducerea  obiectivului  in  circuitul  turistic  (pentru agro‐turism si alte structuri de primire turistica) este datat.  In  cazul  in  care  nu  este  indeplinita  aceasta  cerinta. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale.

     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata).    Certificatul  de  marca  inregistrata  al  obiectelor  traditionale  este  datat.2003..    Certificatul  de  omologare  pentru  traseele  turistice  este  datat. Comertului si Mediului de Afaceri (unde este cazul). documentul trebuie sa fie emis pentru proiectul finantat si in numele beneficiarul  finantarii  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  gazelor  nr  351/2004  –  M  Of  679/28.  semnat  si  stampilat de autoritatea emitenta (unde este cazul). documentul trebuie sa fie  . semnat  si stampilat de autoritatea emitenta.    Documente specifice masurilor 322.2004  si  a  HG  nr  784/2000  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  acordarea  autorizatiilor  si  licentelor  in  sectorul  gazelor  naturale  *republicata  –  M  Of  160/13.  semnat  si  stampilat  de  Ministerul Economiei. 41   Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata. semnate de beneficiar si in perioada de valabilitate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 53          Cartea de mestesugar/ Declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura  activitati  traditionale  artizanale  (eliberata  de  primaria  localitatii  de  resedinta  a  mesterului  popular)  care  sa  ateste  calitatea  de  mester  a  persoanei  de  la  care  au  fost  achizitionate obiectele traditionale solicitate spre decontare trebuie sa fie datat. Documentul se ataseaza la cererea de plata la care  sunt solicitate spre decontare obiectele traditionale.    In cazul investitiilor pentru prima infiintare/ extinderea retelei publice de joasa tensiune  si a retelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului.05.     In cazul investitiilor pentru infiintarea/ extinderea retelei publice locale de alimentare cu  gaz.     Contractele  de  munca  pentru  minimum  2  angajati  ai  centrelor  locale  de  informare  si  promovare turistica sunt datate.  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale.     Autorizatia de functionare emisa de ANRGN (Autoritatea Nationala de Reglementare in  domeniul Gazelor Naturale)/ ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul  Energiei) este completata. datata si semnata de emitent.   Documentele  de  calificare  ca  agenti  sau  ghizi  de  turism  sunt  datate.07.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  si  emise  pe  numele  angajatilor  centrelor  locale  de  informare si promovare turistica.

  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea  se  declara  neeligibila. este datat si semnat de autoritatea emitenta.   Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei.     Certificatul  de  acreditare  al  furnizorului  de  servicii  sociale  (la  ultima  cerere  de  plata)  este completata.      Documentul  privind  atestarea  profesionala  a  persoanelor  care  au  realizat  studiile  privind  patrimoniul  cultural  din  spatiul  rural  este  emis  pe  numele  persoanei  care  a  realizat studiul.  in  prezenta  a  2  martori. Anexa ‐ Cerere de  finantare.     Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale    1.  . datata si semnata de autoritatea emitenta. expertii bifeaza col. Daca acestea concorda. locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei.2007  si a Hotararii nr  540/ 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor  in sectorul energiei electrice – M Of 399/ 05.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.    Indeplinirea obligatiei se consemneza cu bifa in coloana "DA" si neindeplinirea in coloana "NU".    4. precum si a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale. La data.13.01.  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei. Verificarea se face in conformitate cu Proiectul Tehnic si Procesul verbal de trasare  lucrarilor.    2‐3.05.  Daca  este  indeplinita  conditia  de  prezenta  se  bifeaza  coloana  "DA" si se continua activitatea de verificare. Documentul se elibereaza  pentru  proiectul  finantat  conform  prevederilor  Hotararii  nr  1024/  2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  OG  nr  68/2003  privind  serviciile sociale.  prin  reprezentantul  legal. Primul exemplar se lasa la beneficiar.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in doua exemplare.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltuielilor pentru infiintarea si  dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale.  Se  verifica  in  teren  daca  proiectul  Program  FEADR  are  localizarea  implementarii  in  concordanta cu obligatia asumata de Beneficiar prin Contractul de Finantare. DA. Documentul se ataseaza in cazul  investitiilor privind realizarea statiilor de transfer a deseurilor.  pentru  ca  prin  autoritatea  sa. NU.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 54    emis  pentru  proiectul  finantat  si  in  numele  beneficiarul  finantarii  in  conformitate  cu  prevederile Legii energiei electrice nr 13/2007  – M Of 51/  23.  sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie sau se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia.  În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1. Nerespectarea obligatiei conduce la  bifarea col.   Contractul cu o firma specializata pentru ridicarea deseurilor si transportul acestora la  un depozit zonal este datat si semnat de ambele parti.  cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.2004. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent.

  documentelor de plata.    In  consecinta  orice  document:  aviz  de  expeditie.  proiectul  tehnic  de  executie. In teren.    Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original..  ca  a  realizat  la  locul  investitiei  publicitatea  co‐finantarii  U.  nota  contabila.3.  Se  verifică  dacă  valoarea  cheltuielilor  solicitate  spre  rambursare  se  incadrează  în  lista  cheltuielilor eligibile si in liniile de buget. aferent unei cheltuieli inregistrate in  Declaratia  de  cheltuieli  AP1. Inexistenta  mentiunii pe facturile din dosarul‐cerere de plata ‐ exemplarul original ‐ determina inregistrarea  bifei in coloana "NU" si neeligibilitatea acesteia..  ordin  de  plata. cantitati  si  preturi  celor  prevazute  in  contractul  de  achizitie. in caz contrar se bifeaza coloana "DA".  nota  de  intrare‐receptie.    Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor.  extras  de  cont. Dosarul Cererii de plata. Nici o achizitie de servicii/ bunuri/ lucrari.  dupa  verificarea  conformitatii  exemplarelor  in  copie  cu  originalele  existente  la  beneficiar. In caz contrar se bifeaza coloana "DA".  expertii  SVCP‐ OJPDRP/  SVT..  Nerealizarea  publicitatii  se  consemneaza  in  Raportul  AP  1.  adeverintelor.  La  vizita  pe  teren..    9. "DA".  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza col. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea  coloanei "DA".MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 55      5.  “Proiect M 121”.  ..  Fotografiile trebuie să fie ştampilate si semnate de experti. extraselor de cont. la locul investitiei se verifica existenta fizica si conforma a publicitatii. trebuie sa fie identic cu dosarul cu documente originale si confirmat  de  identitate.  10. iar  expertii realizeaza fotografii cu panoul publicitar pe care le anexeaza la dosarul administrativ. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata.2  ‐  M. iar copiile acestor facturi le vor atasa la Dosarul administrativ al SVCP.  pentru  solutionare  impunandu‐se un termen de trei zile lucratoare si obligatia de a prezenta fotografia.    6.."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregula.  vor  aplica  stampila  personalizata  pe  originalul  facturilor. categorie.  a  proiectului. Expertii vor bifa col.    8.     7.6  la  rubrica  “Controalele  efectuate”.    Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col. acestea se vor opera şi menţiona în raportul de  verificare SVCP.DA.. situatiilor de plata centralizatoare..  factura. sunt conforme realizarilor din teren si au fost executate/ montate/ puse in opera. nu este eligibila daca a fost realizata anterior datei  incheierii unui contract conform. Originalele facturilor trebuie sa poarte obligatoriu mentiunea "Program FEADR". Expertii  vor  mentiona  pe  facturile  in  original  prezentate  pentru  decontare  in  cadrul  masurii  121.  datat  cu  o  data  anterioara datei contractarii achizitiei de bunuri si lucrari. În cazul în care apar diferenţe.  prin  semnatura  si  stampila  Beneficiarului.  face  ca  respectiva  cheltuiala  sa  fie  neeligibila  si  se  consemneaza prin bifarea coloanei "NU".  Se  verifica  in  primul  rand  documentar  daca  potrivit  obligatiei  Beneficiarul  declara  prin  Raportul  de  executie  AP1.  oferta  castigatoare. potrivit acestui dosar. Se verifica daca lucrarile/ bunurile/ serviciile facturate corespund ca tip.E.  documente  de  santier  ‐  constructii.

 de dirigintele de santier.  bunuri  si/sau  servicii.    Preturile  de  achizitie  lucrari.     Pe  baza  rezultatelor  verificarilor  efectuate  la  locul  investitiei  conform  celor  de  mai  sus.  Daca  in  timpul  verificarilor  se  constata  lucrari  neexecutate/  executate  neconform/  materiale  nepuse  in  opera/  bunuri  nemontate.  beneficiar  si  constructor.  .  .  se  realizeaza  prin  masuratori.dispozitia  de  santier  pentru  executia  lucrarilor  intocmita  de  proiectant  si  semnata  inspectorul  de  santier. acolo unde este cazul.liste de cantitati pentru lucrarile la care se renunta intocmite de proiectant.  aferente  acestora  sunt  prevazute  in  proiectul tehnic al investitiei (devizelor) si justifica realizarea proiectului conform prevederilor si  parametrilor tehnico‐econmici si sociali ai contractului de finantare. Acestea pot fi actualizate numai  in limita valorii actualizarilor prevazute in Contractul de finantare (buget definitiv).  acestea  se  vor  opera  şi  menţiona  în  Raportul  de  verificare  SVCP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 56    Verificarea  se  efectueaza  atat  pe  baza  documentara  cat  si  in  teren  la  locul  de  realizare  a  investitiei.  bunuri  si/sau  servicii.  bunuri  si  servicii.    Verificarea  documentara  urmareste  dacă  situaţiile  de  plată/  bunurile/  serviciile  sunt  în  conformitate cu devizul ofertă si contractele de achizitie. se va  verifica  de  expertii  SVCP/  SVT  ca  beneficiarul  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata  toate  documentele  justificative  (procese  verbale.listele de cantitati pentru lucrari suplimentare intocmite de proiectant.  Respectarea  realizarii  acestora.  .  in  raport  cu  proiectul  tehnic.  iar  depasirea.    Cantitatile  de  achizitie  lucrari.  certificate  de  calitate  etc)  aferente  situatiilor  solicitate la plata.  determinari si calcule. Diminuarea acestora poate  periclita  realizarea  proiectului  investitiei.  c) In  situatia  in  care  pe  parcursul  executiei  lucrarilor  se  impun  modificari  ale  solutiei  din  Proiectul Tehnic se vor intocmi si prezenta urmatoarele documente:   . incheiat de  APDRP cu Beneficiarul si pot fi revendicate (solicitate) de Beneficiar.  b) In  mod  similar  se  procedeaza  si  in  cazul  in  care  pretul  unitar  sau  tariful  din  devizul  categoriei de lucrari este mai mare decat cel din oferta Contractului de achizitii.  realizarea  de  cheltuieli  nejustificate.   . se identifica o nerealizare fizica (cantitativa) sau  o  realizare fizica neconforma aceasta cantitate din deviz se anuleaza cu o bara oblica si se  inregistreaza  cantitatea  real  si  conform  realizata  si  identificata  prin  verificare  la  locul  investitiei.nota  de  comanda  suplimentara  care  trebuie  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  reprezentantul legal al proiectului. Indeplinirea acestei cerinte conduce la  bifare  coloanei  "DA".nota de renuntare. sunt definitive pe toata durata executiei investitiei. de proiectant.  acestea  nu  vor  fi  acceptate la plata. In cazul in care acestea vor fi resolicitate la transa urmatoare de plata.  dintre  Beneficiar  si  furnizori este prevazuta clauza de actualizare.  .  asa  cum  sunt  prevazute  in  devizele  ofertelor  adjudecate.  În  cazul  în  care  apar  diferenţe.  aceasta  dispozitie  de  santier este insotita de memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat de  verificatorul de proiect.  daca  situatia o impune se efectueaza recalcularea documentatiei justificative a cheltuielii. astfel:  a) In cazul in care la situatiile de lucrari. numai in limitele acestuia  si  numai  daca  in  contractul  de  furnizare  lucrari.

  ‐ actul aditional incheiat intre beneficiar si proiectant. daca pentru reproiectare sunt  necesare sume suplimentare care vor fi solicitate la plata in limita sumei disponibile  in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”.  28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public. în consecinţă.  De  exemplu:  împrejmuirea  gospodăriei  de  apă  care  este  obligatorie  pentru crearea spaţiului de protecţie sanitară.    Lista de mai sus nu este exhaustivă putând apărea numeroase alte situaţii de cheltuieli în mod  eronat incluse în organizarea de şantier şi care.  Această  cheltuială  se  suportă  în  exclusivitate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte. De exemplu: aparat de sudură.  cum  sunt  de  exemplu:  transport  macara.    d) Dotările  cu  echipamente  şi  utilajele  tehnologice  sunt  suportate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte. camion etc. Cheltuielile de transport pentru acest gen de utilaje sunt cuprinse  în devizele lucrărilor de bază şi nu la organizarea de şantier.    Structura cheltuielilor referitoare  la organizarea  de  şantier  este  stabilită  prin  HG  nr.  ‐ anexa  la  Proiectul  tehnic  cu  partea  reproiectata  (unde  este  cazul).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 57    - situatiile  de  plata  aferente  notelor  de  comanda  suplimentara    trebuie  sa  fie  semnate de catre constructor.  aceasta  .  De  asemenea.  ‐ dispozitia  de  santier  pentru  executia  lucrarilor  diverse  si  neprevazute  intocmita  de  proiectant  si  semnata  de  inspectorul  de  santier.  buldozer. nu vor fi decontate. tractoraşe.  beneficiar  si  constructor. dirigintele de santier si beneficiar.       Pentru  cheltuieli  diverse  si  neprevazute  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  in  Dosarul  Cererii  de  Plata urmatoarele documente:     ‐ actul  aditional  incheiat  intre  beneficiar  si  constructor  in  care  sa  se  precizeze  suma  suplimentara pentru realizarea lucrarilor care va fi solicitata la plata in limita sumei  disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”.  Anexa  trebuie  verificata de un verificator atestat pentru categoria si clasa de importanta a lucrarii  respective  care  aplica  stampila  pe  acest  document.    b) Transport  utilaje  pentru  lucrarea  de  bază.   Urmatoarele cheltuieli nu pot fi incluse în structura devizului aferent organizării de şantier:  a) Diurnă  personal.     Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor de lucrari  in  conditiile  prevazute  de  HG  nr.    c) Împrejmuirile  cu  caracter  definitiv  fac  parte  din  proiectul  tehnic  şi  sunt  cuprinse  în  lucrările  de  bază. excavator.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.  anexa  va  fi  insotita de referatul de verificare.

  ‐ situatiile  de  plata  distincte  pentru  lucrarile  diverse  si  neprevazute  executate  care  trebuie sa fie semnate de catre constructor.  iar  pe  teren  vor  verifica  de  Ex:  gradul  de uzura.  Autoritatea  contractantă  va  preciza.  cât  şi  în  contractul  care  urmează  să  fie  încheiat. mentionand la rubrica “Observatii” si in Raportul de verificare.  ‐ sa apara distinct pe factura de lucrari mentiunea referitoare la “cheltuielile diverse si  neprevazute”. acolo unde este cazul.  ‐ beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procesul  verbal  de  negociere  conform  OUG  nr.  informaţii/clauze speciale în acest sens. numai în cazul apariţiei unor împrejurări care  lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care.  carte  tehnica  etc).  kilometrajul.  datele  inscrise pe placutele matricole etc.  pot  fi  asimilate  situaţiilor  excepţionale  şi  pot  determina  ajustarea preţului contractului următoarele:  a)modificări legislative. In cazul in care nu se indeplineste aceasta cerinta.  atât  în  documentaţia  de  atribuire. expertii  vor bifa cu “Nu”. în valută.  (4) Modul  concret  de  ajustare  a  preţului  contractului  de  achiziţie  publică  trebuie  să  fie  stabilit. pe cât posibil.    12. actualizarea se poate solicita in urmatoarele conditii:   (1) Preţul contractului de achiziţie publică este ferm.  34/2006 art. i  In  urma  verificarii  situatiilor  de  lucrari. pentru restul rămas de executat. de proiectant.  (3) În  sensul  prezentei  hotărâri. 122 lit. al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza  cărora s‐a fundamentat preţul contractului. înainte de iniţierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 58    dispozitie  de  santier  este  insotita  de  memoriu  justificativ  intocmit  de  proiectant  si  verificat de verificatorul de proiect. după caz. modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autorităţile locale  a unor acte administrative.  ‐ nota  de  comanda  suplimentare  care  trebuie  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  reprezentantul legal al proiectului. datele care au  condus la declararea bunurilor ca fiind “second‐hand” si implicit la neeligibilitatea cheltuielilor. Lipsa respectivelor informaţii/clauze determină  . de dirigintele de santier.  expertii  verificatori  vor  completa  in  format  electronic  cantitatile de lucrari solicitate la plata aferente fiecarei transe. precum si calculele aferente.Se verifica atat documentar. preţul contractului de achiziţie publică poate fi  ajustat.  numarul  de  ore de  functionare. exprimat în lei sau. (1).  (2) Prin excepţie de la prevederile alin.     11.  b)creşterea/diminuarea  preţurilor  elementelor  constitutive  ale  ofertei  care  influenţează  semnificativ costurile pe baza cărora s‐a fundamentat preţul contractului. cat si pe teren daca bunurile achizitionate si solicitate la plata  sunt  noi. în mod obiectiv.  expertii  verificatori  trebuie  sa  completeze  pe  oferta  castigatoare  cantitatile  de  lucrari  solicitate  la  plata  aferente  fiecarei  transe. Exista urmatoarele posibilitati ca beneficiarul sa solicite Actualizarea prevazuta in bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     Conform legislatiei in vigoare.  In  cazul  in  care  exista  oferta  pe  suport  electronic. dirigintele de santier si beneficiar.  Expertii  vor  verifica  documentele  elaborate  pentru  bunul  respectiv  (de  Ex:  certificate  de  calitate/  conformitate.  respectiv  nu  sunt  bunuri  second‐hand.  ‐ antemasuratoarea  si  listele  de  cantitati  pentru  lucrari  suplimentare  intocmite  de  proiectant. nu au putut fi  prevăzute la data încheierii contractului sau a acordului‐cadru.

  se  verifica  daca  aceasta este  prevazuta  in  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizorul  de  lucrari. prin anularea sau diminuarea  avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător  în urma finalizării respectivei proceduri.  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/  lucrarii  in  lei  care  trebuie  sa  se  incadreaze  in  capitolul  bugetar  respectiv.  (6) Orice  ajustare  a  preţului  trebuie  să  evidenţieze  influenţa  corectă  pe  care  o  exercită  situaţia  care  justifică  eventuala  ajustare. Valoarea in Euro a bunurilor /  serviciilor/  lucrarilor    se  inmulteste  cu  valoarea  cursului  de  schimb  mentionat  in  bugetul anexa la Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar. indici bursieri sau alţii asemenea.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro. Expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT vor verifica pe teren documentele  justificative care au stat la baza solicitarii de catre beneficiar a actualizarii.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.   .  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta). iar plata  se face in lei. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se determina care este valoarea in Euro care a fost  platita  de  beneficiar. cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de  Statistică.  iar  diferenta  pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre beneficiar si furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar  Actualizare.  (5) Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în  niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii    (Euro)  cu  valoarea cursului Euro mentionat in bugetul anexa la Contractul de finantare (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 59    inaplicabilitatea  prevederilor  referitoare  la  posibilitatea  de  ajustare  a  preţului  contractului de achiziţie publică.  Justificarea  creşterii  preţurilor  resurselor  se  realizează  numai  pe  baza  evoluţiei  unor  indici  de  preţ  relevanţi.       In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.  Inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea prin prezentarea facturilor cu care a cumparat diverse materiale sau servicii  si  din  care  sa  rezulte  cresterea  de  pret  fata  de  pretul  unitar  luat  in  considerare  la  intocmirea ofertelor.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).  publicaţi  de  instituţii/organisme abilitate.     In  cazul  in care  se  solicita  Actualizarea pentru  lucrari.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se ia ca  valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).

6857  2.  iar  nerespectarea. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.2007: 1Euro = 3.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursul de schimb utilizat.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.  ‐ sunt stipulate in Contractul de achizitii incheiate intre beneficiar si furnizorul de lucrari.2007.5890  3.  .  decat  Euro. se foloseste  cursul BNR din data de 07.6857  lei/euro).3914  0.3118 Lei.04. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.7634 = 76. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).  prin  bifarea  coloanei NU sau NU ESTE CAZUL (după caz).04.     Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 60          Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.    Expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii/ lucrari si vor stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.  Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.  ‐ sunt solicitate prin Situatiile de plata in limitele prevazute in Bugetul indicativ.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.90 lei)  Se verifică  daca:  ‐ Este avizata valoarea de «Actualizare» prin bugetul final al proiectului ?  ‐ Este semnat actul aditional pentru valoarea de «Actualizare»?  ‐  Se  respecta  modelul  de  actualizare  stabilit  prin  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  constructor?  ‐ Este corect calculata «Actualizarea»?  ‐ Sunt prezentate documente justificative pentru solicitarea valorii de «Actualizare»?  Indeplinirea  acestei  cerinte  conduce  la  bifare  coloanei  "DA".  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).  Actualizarile pot fi admise numai daca:  ‐ sunt prevazute in Bugetul definitiv al proiectului.90 lei  Cursul  de  la  data  facturarii  (3.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.

  Nerespectarea  acestor  conditii  reprezentand o ilegalitate. carti sau fise tehnice.  cat  si  o  verificare  de  teren.DA.  iar  neconformitatea  in  coloana "NU" si declararea ca neeligibila a valorii achizitiei.     13  ‐  14.  e) Proces‐verbal de trasare a lucrarilor (conform planului de situatie."NU e cazul". dupa caz).  c) Autorizatie de construire. etc.  Se  verifica  daca  a  fost  emisa  Autorizatia  de  construire  pentru  lucrarile  care  necesita  autorizare  conform prevederilor legislatiei in vigoare. Pentru alt gen de achizitii.  pentru  alt gen de achizitii se bifeaza col."Nu e cazul". prin masuratori.  b) Proiect tehnic ‐ Plan de situatie al amplasarii constructiilor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 61    ‐  inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea  prin  prezentarea  facturilor  cu  care  a  cumparat  diverse  materiale  sau  servicii. in raport cu planul de  amplasament. dar si a lucrarilor si servicilor. De asemenea. Respectarea  acestor  prevederi  se  consemneaza  prin  bifarea  col.    Documentar se verifica existenta.  completitudinea.  la  locul  investitiei si vizeaza in general achizitia de bunuri.  Verificarea  se  efectueaza  numai  pentru  achizitiile  de  lucrari  de  constructii‐montaj.    In etapa de verificare la locul de realizare a investitiei. conformitatea si completitudinea declaratiilor vamale (pentru  importurile  directe). se verifica daca Autorizatia de  construire  era  valabila  la  data  executarii  lucrarilor  solicitate  la  plata  si  daca  valoarea  acesteia  acopera valoarea lucrarilor solicitate la plata.    15.  Verificarea  se  efectueaza  numai  pentru  achizitiile  de  lucrari  de  constructii‐montaj.  conform  prevederilor  legislatiei in vigoare  se bifeaza col.  dupa caz).  se  stabileste  realitatea  dintre  datele  inregistrate  in  documentatiile  tehnice  si  .    Verificarea se  efectueaza  atat  documentar  cat  si  in  teren  unde  chiar  in  conditiile  existentei  si  conformitatii  contractului  de  achizitii  nici  o  lucrare  nu  poate  fi  admisa  ca  eligibila  daca  nu  respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste autorizarea lucrarilor.  Verificarea  se  efectueaza  atat  pe  baza  documentara  cat  si  in  teren  la  locul  de  realizare  a  investitiei.).  iar  faptic  in  teren. precum si pentru lucrarile  pentru  care  nu  este  necesara  eliberarea  Autorizatiei  de  construire.  la  locul  investitiei  a  concordantei  dintre  aceste  documente  si  elementele  de  indentificare  si  caracterizare  a  parametrilor  acestor  achizitii  (placute matricole.  Pe  baza  documentara  se  verifica existenta.  Verificarea  este  atat  o  verificare  documentara.  conformitatea  si concordanta  de  date a urmatoarelor documente:  a) Cerere de finantare ‐ specificatii privind amplasarea  proiectului.  Actualizarea se va calcula conform legislatiei in vigoare.  d) Proces‐verbal  de  predare‐primire  a  amplasamentului  (conform  planurilor  de  situatie.    Conformitatea  de  cerinta  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".    16.

 prin bifarea coloanei "NU".  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea cererii de plata    19.  Se  urmăreşte  graficul  de  execuţie  al  lucrărilor. Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". de proiectant si executant. beneficiarii finantarii care fac parte  din  Asociatiile  de  Dezvoltare  Intercomunitara  (ADI)  infiintate  conform  cerintelor  POS  Mediu.  iar  nerespectarea. se va solicita si atasa noul document.  sunt  obligati sa obtina viza Operatorului Regional la fiecare faza determinanta a lucrarilor. In cazul in care graficul de  executie al lucrarilor s‐a modificat.  .  prin  bifarea  coloanei  "NU". (la prima  cerere  de  plata).    18.  cu  neregula  si  neautorizarea  la  plata  a  cheltuielilor  aferente  lucrarilor  pentru  care nu se regasec procesele verbale.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 62    administrative si respectarea materializarii fizice a acestora in teren.  (la  prima  cerere  de  plata).    17.    Daca  in  cazul  verificarii  la  locul  realizarii  investitiei. DA. semnate si stampilate în conformitate  cu programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor şi au o concluzie favorabilă.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  bunuri  si  de  beneficiar. caz in care expertii vor bifa  col. cu ne‐autorizarea la  plata a cheltuielilor aferente lucrarilor care nu se incadreaza in grafic.  se  constata  nerespectarea  trasarii  si  amplasarii  constructiilor.  iar  nerespectarea.    20. iar nerespectarea.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza prin bifarea coloanei "DA".  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin bifarea coloanei "DA". semnat de reprezentantul legal al proiectului.  datate.  prin  bifarea  coloanei  "NU.NU.  a  intocmirii  proceselor  verbale  de  lucrari  ascunse  si  a  proceselor  verbale  pe  faze  determinate. iar nerespectarea.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce la neeligibilitatea cererii de plata    21‐22. Ordinul de incepere al lucrarilor este documentul care atesta momentul inceperii executarii  lucrarilor.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea cererii de plata.  iar  nerespectarea.  expertii  vor  bifa  col.  Procesul  verbal  de  predare  –  primire.     23. Se verifică dacă procesele verbale sunt elaborate.  prin  bifarea  coloanei  "NU.  asa  cum  este  prevazut  in  Proiectul  tehnic  (Plan  de  situatie  al  amplasarii  constructiilor).    In cazul Masurii 322 pentru investitiile de apa/ apa uzata. Aceasta  situatie de neregula conduce la neeligibilitatea cererii de plata.  Programul  de  urmarire  si  control  al  calitatii  lucrarilor  trebuie  vizat  de  Inspectia  de  Stat  in  Constructii.  (la  prima  cerere  de  plata). Data emiterii acestui document trebuie sa fie anterioara oricaror date de inregistrare  a  buletinelor  de  analiza. semnat (cu numele mentionat in  clar) si stampilat de toate persoanele mentionate in Programul de urmarire si control al calitatii  lucrarilor.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". prin bifarea coloanei "NU.  Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice trebuie sa fie datat.  receptie  si  punere  in  functiune  a  bunurilor  achizitionate  trebuie  completate.

).  nu  si  pentru  produsele  din  Romania  pentru  care  exista  nomenclatoare.  semnate  si  stampilate  de  acesta  si  au  o  concluzie  favorabilă. Realizarea acestei cerinte se consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  buletinele  de  incercari  si  agrementele  tehnice sunt semnate.  caiet  de  sarcini. Se verifică dacă buletinele de analiză incorporate.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neautorizarea  la  plata  a  cheltuielilor  aferente  bunurilor pentru care nu se regasec procesele verbale.  Pentru  produsele  nestandardizate  din  afara  Romaniei  se  va  solicita  agrementul  tehnic.  iar  nerespectarea.  iar  nerespectarea.  Se  verifică  dacă  referatele  tehnice  ale  verificatorilor  de  proiect  sunt  completate. Realizarea acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". ştampilate de autoritatea emitentă.    24. trebuie completate.    25..  experţii  vor  verifica  uzura  fizică  a  aparaturii  şi  echipamentelor achiziţionate.  acestea  fiind  verificate  de  CTC‐ul  producatorului.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea cererii de plata     26. datate.  Buletinul  de  analiza  (pentru  materiale marunte.   In  baza  documentelor  enumerate  mai  sus. stampilate de beneficiar. nu se  vor  solicita  buletine  de  incercari.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei  "DA".  datate. semnate si stampilate de furnizorul  de servicii si de reprezentantul legal al proiectului. care sunt standardizate.) nu este relevant. precum si procese verbale de receptie partiala.  procesele  verbale  de  punere  in  functiune  a  bunurilor  (Ex:  pentru  linii  tehnologice. Se verifică dacă situaţiile de plată sunt semnate.  iar  nerespectarea.  prin  bifarea  coloanei  "NU. Pentru restul materialelor.  la  transele  de  plata  intermediare. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA". detalii de executie etc. sarma etc. prin Procesul verbal de predare‐primire trebuie sa se transfere  dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar. datate.  Procesele  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate:  proiect  tehnic. iar in situaţia in care exista suspiciuni se vor solicita documente  justificative care sa dovedeasca ca acestea sunt noi.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  neautorizarea  la  plata  a  cheltuielilor  aferente materialelor pentru care nu se regasec documentele care atesta calitatea acestora    27.  In  cazul  acestora.  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procese  verbale de predare‐primire.  prin  bifarea  coloanei  "NU".    Buletinul  de  incercari  va  fi  solicitat  numai  pentru  materiale  incorporate/  betoane  intrucat  se  plateste betonul pus (marca/ clasa). cuie.  iar  nerespectarea.  La realizarea lucrarilor trebuie utilizate materialele agrementate in concordanta cu prevederile  HG 766/ 1997 si Legii 10/ 1995.  Aceasta  situatie  de  neregula conduce la neautorizarea la plata a cheltuielilor aferente serviciilor pentru care nu se  regasec procesele verbale.  iar  nerespectarea.  prin  bifarea  coloanei  "NU.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  ne‐ .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 63      Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  ultima  cerere  de  plata.    In cazul contractelor de leasing. datate.  echipamente  si  utilaje  cu  montaj  etc. diriginte  de santier si constructor. de exemplu: folie. certificatele de calitate/ conformitate a  materialelor  folosite  la  lucrari/  bunurilor  achizitionate.

 montate si achitate furnizorilor. Documentele se regasesc  atasate la dosarele de achizitie. Realizarea acestei cerinte se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  ne‐autorizarea  la  plata  a  cheltuielilor aferente verificatorilor de proiect.   Hotararea Consiliului Local de numire a dirigintelui de santier trebuie sa fie datata.  iar  nerespectarea.  La  data  verificarii  se  controleaza  daca  dirigintele  ‐  inspector  de  santier  mai  este  angajat  al  beneficiarului  (contract  pe  perioada  determinata)  si  daca  autorizatia  sa  este  emisa  conform  legislatiei  in  vigoare  si  acopera  perioada  in  care  au  fost  realizate  lucrarile  supuse  verificarilor de autorizare a cheltuielilor. in vederea atasarii acestora la dosarul administrativ. Verificarea se refera la achizitiile de lucrari.  beneficiarul  trebuie  sa  fie  reprezentat  de  un  specialist  de  profil  autorizat.  obiectivele  fizice  specificate  in  Cererea  de  Finantare. semnata si  stampilata. origine.    28. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea  coloanei  "DA".  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea  lucrarilor    care  trebuiau  insusite  de  acesta si solicitate la plata.  cu  neregula  si  ne‐autorizarea  cheltuielilor.  Autorizatia dirigintelui de santier se regaseste atasata la dosarul de achizitie.  care  la  terminarea  investitiei  trebuie  sa  fie  integral si conform achizitionate. pret.  Se  vor  verifica  aspectele  legate de tip.    33. deci la ultima cerere  de  plata.  conform  legislatiei  nationale.  iar  nerespectarea. In faza de verificare  la locul investitiei se va analiza conformitatea dintre prevederile din specificatia documentara si  realitatea  fizica  a  realizarii  achizitiilor. Documentele se regasesc atasate la dosarele de  achizitie.  Conformitatea se consemneaza cu bifa in coloana "DA".    In  cazul  achizitiilor  de  lucrari. iar neconformitatea in coloana "NU". In cazul ahizitiilor de servicii si/sau bunuri.  Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  expertilor  verificatori  la  vizita  pe  teren. caracteristici‐parametrii.    31.    32.    29‐30. Balantei de  verificare si Fisa mijlocului fix. snuruit si parafat de organul fiscal teritorial).  in  raporturile  contractual  ‐  investitionale  cu  furnizorul. garantii.  Verificarea  vizeaza  numai  achizitia  de  bunuri.  In  cazul  altor  categorii  de  achizitii  se  bifeaza  coloana  "Nu este cazul".  prin  bifarea  coloanei  "NU". etc. cantitate. Registrului jurnal de incasari si plati (expertii verifica indeplinirea conditiilor  de conformitate ‐ pagini numerotate. Verificarea are drept scop sa evidentieze daca la terminarea investitiei. au fost integral si conform realizate. Categoriile de achizitii prevazute in Fisele tehnice  ale  masurilor  din  Ghidul  Solicitantului  reprezinta  cheltuieli  eligibile.  copiile  situatiei  contului 131/ 4751. se  bifeaza coloana "Nu este cazul".  Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col.  Se  verifică  daca  autorizatiile  verificatorilor  de  proiect  sunt  in  perioada  de  valabilitate  şi  conforme cu cerinţele stabilite de lege.  detaliate  prin  contractele  de  achizitii.DA.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 64    autorizarea la plata a cheltuielilor aferente verificatorilor de proiect.    .

Se verifica documentar si pe teren daca in faţa sau în imediata apropriere a centrului local de  informare şi promovare turistică sunt amenajate maxim 3l ocuri de parcare gratuită. participarea si recunoasterea  rezultatelor  verificarilor  asa  cum  sunt  consemnate  in  aceasta  fisa  si  in  Cheltuieli  acceptate  la  plata.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  declararea  cererii  de  plata  ca  fiind neeligibila.   Pentru  acest  motiv  consemnarea  raspunsului  (DA  sau  NU)  se  va  face  numai  dupa  finalizarea  tuturor  verificarilor  si  prezentarea  rezultatelor  acestora  Beneficiarului.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  in  ordinea  in  care  acestea  au  aparut  in  Declaratia  de  cheltuieli.     In functie de conformitatea realizata se va bifa coloana "DA". 41 –  pentru Centrele locale de informare şi promovare turistică     1.  care  trebuie  amplasat  obligatoriu  la  intrarea  în  centrul  local  de  informare  şi  promovare  turistică.  în  loc  vizibil. În cazul în  care acest lucru nu este posibil.     Verificarea conditiilor contractuale si administrativ procedurale specifice Masurilor 313.  iar  nerespectarea. iar  beneficiarul va completa in aceeasi rubrica.  asa  cum  se  evidentiaza  la  terminarea acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara si in Cheltuieli eligibile admise se  vor prezenta Beneficiarului.     35.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  declararea cererii de plata ca fiind neeligibila. Se verifica pe teren daca drumul spre centrele locale de informare şi promovare turistică este  semnalizat  corespunzător  prin  panouri.  Verificarea  are  in  vedere  analiza  comparativa  a  rezultatelor  obtinute  dupa  finalizarea  verificarii tehnice si financiare. In acest caz  expertii vor bifa col. chiar daca aceasta poate  fi zero.6‐  "Valoarea  eligibila" se va inregistra numai valoarea admisa in urma verificarilor.  indicatoare  etc.  .  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.NU.  pentru  luare  la  cunostinta prin semnarea celor doua documente.  se  completeaza  pentru  toate  facturile.  in  timp  ce  cele  financiare  raportate  vor  trebui  sa  fie  egale  cu  cheltuielile.  Se  verifica  pe  teren  daca  centrele  locale  de  informare  şi  promovare    turistică  sunt  semnalizate printr‐un panou/ firmă luminoasă cu denumirea „CENTRU LOCAL DE INFORMARE  TURISTICĂ”.  Rezultatul  verificarii  tehnice  si  financiare  a  cheltuielilor. care trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.  Beneficiarul confirma prin semnarea Fisei de verificare prezenta.    2.DA. motivul refuzului.    3.    Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata.  iar  nerespectarea. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in col.  iar  nerespectarea. cand aceste rezultate se vor compara cu datele din cererea de  plata ‐ "Raportul de executie" a beneficiarului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 65    34. sau "NU". avandu‐se in vedere ca  realizarile  fizice  pot  diferi.  avandu‐se  in  vedere  ca  in  col.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". locurile de parcare trebuie amplasate la o distanţă de maxim  500  m  faţă  de  centrul  local  de  informare  şi  promovare  turistică.

 daca centrul local de informare dispune de toate dotarile  tehnice necesare pentru desfasurarea activitatii. DCP se declara „neconform”. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.1  –  Identificarea  financiara.  h)  bază  de  date  cu  structurile  de  primire  turistice  locale  şi  site  propriu  de  promovare  şi  informare.  d) instalaţii.  c) 1 echipament hardware şi software.1 este completata.  e) grup sanitar.    Pentru Masura 41‐proiecte atipice de servicii    Formularul AP 1.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate. de bună calitate. dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii. echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare.  f) mijloace fixe de tipul mobilier. siguranţă la foc  şi antiefracţie.  In  cazul  in  care  documentul  mentionat mai sus nu este aprobat. datata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 66      4.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata.   .    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.Se verifica documentar si pe teren.  g) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  datata. semnata si stampilata de beneficiar.  trebuie  sa  fie  completata. astfel:  a)  2  încăperi  din  care  una  pentru  primirea  publicului  (fiecare  încăpere  va  avea  între  15  şi  25  mp). acces la internet.3. cu posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on‐ line pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1.    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.  iar  nerespectarea.  b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax.1 este completat.     Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.  prin  bifarea coloanei "NU" si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.     Cererea de plata AP 1.

     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  precum si datei semnarii contractelor de achizitie.  datate.     Procesele   verbale  de  predare‐primire. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate). datata. dupa caz.  documente  de  plata.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata. in sensul reglementarilor de  mai sus conduce la respingerea documentului si la situatia de neregula. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate).  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.    Expertii  SVCP‐OJPDRP  vor  verifica  conformitatea  exemplarelor  in  copie  din  dosarul  cererii de plata cu originalele existente la beneficiar si vor aplica stampila personalizata  pe originalul facturilor.     Orice neconformitate intre documentul copie si cel original.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).    Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin aplicarea stampilei  personalizate  si  a  semnaturii  expertilor.  atat  pe  documentul  original  cat  si  pe  copiile  acestora din Dosarul cererii de plata.  livrare bunuri etc). datate. documentelor de plata si extraselor de cont. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  .(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar).  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 67       Declaratia de cheltuieli este completata.

  semnata si stampilata de beneficiar     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.4. au fost efectuate în mod real.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  semnate si stampilate de emitent    Secţiunea A2 – Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. au  fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate  cu prevederile legale.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. CIF etc.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 68    financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate).  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  si  care  este  menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate.  Ulterior. se bifează căsuţa – „Nu”.ro.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.buletinulinsolventei.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.  datata.  .    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.4  este  completata.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.

  documente  de  plată. semnata si stampilata de furnizor. 431.  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  inchirierea  de  spatii.1 ‐ fazele 1 si 2 si 511     Formularul AP 1.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost verificate şi certificate cheltuielile facturate.  chitante.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Furnizare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    .1 este completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 69    ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  semnate si  stampilate  de  catre  furnizor.  ordine  de  plata.  ‐documentele  (facturi. 41.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar.      Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  achizitie.  extrase  de  cont.      Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi. datata.  cazarea.  consumabilele. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.  sunt  incluse  in lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/ final de activitate     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare.  transportul  rutier/ feroviar)     Cheltuielile solicitate  la plata  se regasesc  in Raportul  de  asigurare.  precum  si  in  Procesele  verbale  de  predare‐primire.   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale. 143.     Cererea de plata AP 1.  receptie  si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)    Pentru Masurile 111.  masa.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  si  al  Raportului  intermediar/  final  de  activitate.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata.    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate. contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate).

1  –  Identificarea  financiara.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  Acestea  se  ataseaza  la  fiecare transa de plata. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de furnizare.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.buletinulinsolventei. semnata  si stampilata de furnizor     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.1 este completat.  datata.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  semnat  si  stampilat  de  partile  contractante.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  bunuri  si  de  beneficiar. se bifează căsuţa – „Nu”.4.  livrare bunuri etc). DCP se declara „neconform”.  Ulterior.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 70        Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  15  zile  de  la  aprobarea  Raportului  intermediar  (daca este cazul)/ final de activitate in cazul proiectelor care au ca obiect furnizarea de  servicii  sau  furnizarea  de  servicii  si  bunuri  sau  de  la  aprobarea  Procesului  verbal  de  receptie  in  cazul  proiectelor  care  au  ca  obiect  furnizarea  de  bunuri.  datate.     Contractul  de  furnizare  a  serviciilor  de  audit  (unde  este  cazul)  este  datat.  .  In  cazul  in  care  documentele mentionate mai sus nu sunt aprobate. Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de facturi    Factura este emisa de furnizor catre APDRP    Raportul de asigurare AP 1.ro.4 este completata.2  este  completata. CIF etc.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  furnizorului.  trebuie  sa  fie  completata.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  datata.     Declaratia pe proprie raspundere a furnizorului AP 1.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.    In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  semnata  si  stampilata  de  furnizor.  precum  si  datata  si  semnata de titularul contului    Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.3.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.     Procesele  verbale  de  receptie  a  bunurilor  achizitionate  sunt  completate. datata.  Obiectul  contractului  trebuie  sa  fie  realizarea  auditului pentru proiectul finantat prin FEADR.

  ‐cheltuielile  facturate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  furnizare.  ‐documentele  (facturi.  sunt  incluse  in lista  cheltuielilor eligibile din caietul de sarcini (anexa la contractul de furnizare) si corespund  .  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate  cheltuielile facturate. precum si in Procesele verbale de receptie.  In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐ca toate cheltuielile aferente serviciilor facturate de furnizor au fost corect înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  furnizare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.    Auditorul trebuie să ofere asigurarea că  ‐activitatile care au fost facturate au fost efectiv realizate   ‐cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  incheiat  cu  APDRP/  MADR  AM  PNDR  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate au fost facturate şi înregistrate corect în contabilitatea furnizorului şi sunt în  conformitate cu prevederile legale.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  furnizare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.  semnate si stampilate de emitent    Secţiunea A2 – Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  furnizare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.      Bunurile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  furnizare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 71    expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.     Documentele prezentate de furnizor pe suport electronic corespund cu cele din Dosarul  Cererii de Plata     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate. iar cantitatile si preturile bunurilor  sunt aceleasi cu cele din oferta castigatoare si contractul de furnizare     Cheltuielile solicitate  la plata  se regasesc  in Raportul  de  asigurare.     Valoarea din raportul de asigurare corespunde cu cea din factura emisa de furnizor      Devizul  financiar  al  firmei  de  audit  (unde  este  cazul)  este  elaborat  de  firma  de  audit  mentionata in contractul de furnizare si este aferent perioadei in care s‐a realizat auditul  pentru transa respectiva/ intregul proiect.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.

  Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  că  cheltuielile  realizate  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  a  fost  menţionată  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  au  fost  efectuate  în  mod  real.    Pentru Masura 431. DCP se declara „neconform”.  trebuie  sa  fie  completata.1 este completata.1 – faza 3     Formularul AP 1.     Cererea de plata AP 1. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.     Raportul  de  audit  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât  auditurile  sau  revizuirile  informaţiilor  financiare  istorice”.  In  cazul  contractelor  care  prevad preturi unitare pentru serviciile livrate valoarea solicitata trebuie sa se incadreze  si in valoarea mentionata in Notificarea privind aprobarea Raportului de activitate.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale          .  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar. datata. semnata si stampilata de beneficiar.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din secţiunea:    Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  15  zile  de  la  aprobarea  Raportului  intermediar  (daca este cazul)/ final de activitate In cazul in care documentele mentionate mai sus nu  sunt aprobate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 72    activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/  final  de  activitate/  Procesul  verbal de receptie     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  liniile  bugetare.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.1  –  Identificarea  financiara.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.  datata.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul  de  audit  este  semnat  si  stampilat  de  auditorul  care  l‐a  intocmit  si  care  este  mentionat in contractul de finantare.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.

  contracte  etc)  în  baza  cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile realizate    Raportul de audit se ataseaza la Dosarul Cererii de Plata atat in cazul in care serviciile  sunt realizate de beneficiar.  extrase  de  cont.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.ro. datata.buletinulinsolventei.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.1.  beneficiarul  printr‐un  reprezentant  al  sau.     La  prima  cerere  de  plata. cat si in cazul in care serviciile sunt realizate de un furnizor.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.     Cheltuielile  solicitate  la  plata  sunt  incluse  in  lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor realizate si descrise in Raportul intermediar/ final de activitate     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare     Declaratia pe proprie raspundere a beneficiar AP 1.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  ‐documentele  (facturi.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  Ulterior.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”. recunoscut de statul membru de unde  provine sau prin alte metode de care dispune grupul.4.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata  . semnata  si stampilata de beneficiar     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. se bifează căsuţa – „Nu”.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  ‐cheltuielile  realizate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 73    In Raportul de audit trebuie să fie menţionate:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  şi  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea beneficiarului pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de  finantare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate. in cadrul unui GAL din spatiul UE.  trebuie  sa  faca  dovada  pregatirii  profesionale  prin  prezentarea  Diplomei/  certificatului  de  formare  profesionala al unui curs privind abordarea LEADER prin intermediul fazelor 1 si 2 ale  Masurii 431.  documente  de  plată. CIF etc.4 este completata.

  Aceste  documente  trebuie  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul).  precum si datei semnarii contractelor de achizitie.    Expertii  SVCP‐OJPDRP  vor  verifica  conformitatea  exemplarelor  in  copie  din  dosarul  cererii de plata cu originalele existente la beneficiar si vor aplica stampila personalizata  pe originalul facturilor. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.(Importul  reprezinta  intrarea  de  bunuri  din  afara  spatiului  comunitar).  livrare bunuri etc). semnate si stampilate de autoritatea emitenta. datata.  semnate si stampilate de emitent    Pentru serviciile/ bunurile prestate/ furnizate de catre terti (externalizate):   Declaratia de cheltuieli este completata. receptie si  punere in functiune   Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie    .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 74       Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate. precum si in Procesele verbale de predare‐primire.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi. dupa caz. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului.    Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin aplicarea stampilei  personalizate  si  a  semnaturii  expertilor. documentelor de plata si extraselor de cont.  atat  pe  documentul  original  cat  si  pe  copiile  acestora din Dosarul cererii de plata. in sensul reglementarilor de  mai sus conduce la respingerea documentului si la situatia de neregula.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.     Orice neconformitate intre documentul copie si cel original.    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie.  documente  de  plata.

    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.1 este completata.  datata.2     Formularul AP 1.1  –  Identificarea  financiara.    In cazul componentei „b”.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar. datata. Dosarul cererii de plata este depus in maxim 15 zile lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii. DCP se declara „neconform”. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar.1 este completat.  trebuie  sa  fie  completata.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.     Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.    Pentru Masura 431.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.      Declaratia de cheltuieli este completata.  In  cazul  in  care documentul mentionat mai sus nu este aprobat.    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate. pentru cheltuielile realizate in perioada precedenta.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 75     Procesele   verbale  de  predare‐primire. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare. datate.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate). semnata si stampilata de beneficiar.3.     Cererea de plata AP 1.  datate.     .  Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  primele  10  zile  lucratoare ale perioadei. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    In  cazul  componentei  „a”. datata.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.

     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar).      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi. dupa caz.4  este  completata.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.     Procesele   verbale  de  predare‐primire.  documente  de  plata.    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  datata.  atat  pe  documentul  original  cat  si  pe  copiile  acestora din Dosarul cererii de plata.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).    Expertii  SVCP‐OJPDRP  vor  verifica  conformitatea  exemplarelor  in  copie  din  dosarul  cererii de plata cu originalele existente la beneficiar si vor aplica stampila personalizata  pe originalul facturilor.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.     Orice neconformitate intre documentul copie si cel original.     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate).     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.  datate. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 76    In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta. in sensul reglementarilor de  mai sus conduce la respingerea documentului si la situatia de neregula.  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  semnata si stampilata de beneficiar  .  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate). semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).  precum si datei semnarii contractelor de achizitie.  livrare bunuri etc).    Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin aplicarea stampilei  personalizate  si  a  semnaturii  expertilor. documentelor de plata si extraselor de cont.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii. datate.

     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa. CIF etc.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  .  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  pentru  componenta  “b”.  Ulterior.  cheltuielile  trebuie  sa  fie  aferente  si  activitatilor    menţionate  în  Raportul  intermediar/ final de activitate.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.ro.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 77       Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. se bifează căsuţa – „Nu”.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.buletinulinsolventei.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  in  cazul  componentei “b” au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea  beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale.4.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  activitatile  trebuie  sa  faca  si  obiectul  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  ‐documentele  (facturi.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  pentru  componenta  “b”.  semnate si stampilate de emitent    Secţiunea A2 – Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale    Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. au fost  efectuate  în  mod  real.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 78   

documente  de  plată,  extrase  de  cont,  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate cheltuielile facturate.      Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi,  ordine  de  plata,  chitante, contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate).  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar,  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile privind chiria si intretinerea sediului, consumabilele, comunicarea, utilitatile,  cazarea,  masa,  transportul  rutier/  feroviar,  inchirierea  de  autovehicule  pe  perioade  scurte de timp)     Cheltuielile solicitate la plata se regasesc in Raportul de asigurare si sunt incluse in lista  cheltuielilor  eligibile.  In  cazul  componentei  „b”  acestea  trebuie  sa  corespunda  si  activitatilor realizate si descrise in Raportul intermediar/ final de activitate     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare.      Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  achizitie,  precum  si  in  Procesele  verbale  de  predare‐primire,  receptie  si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)    Pentru Masura 112, 41     La prima transa de plata, beneficiarului i se acorda 60% din valoarea sprijinului pentru instalare,  iar la transa a doua, 40% din valoarea sprijinului pentru instalare.  Pentru transa I, cartusul III din Formularul AP 1.1 – Cererea de plata se completeaza dupa cum  urmeaza:     Trebuie  sa  existe  Contract  de  finantare  semnat  de  APDRP  pentru  beneficiarul  care  a  depus cererea de plata.     Valoarea  primei  transe  de  plata  trebuie  sa  fie  de  60%  din  valoarea  sprijinului  pentru  instalare.     Datele din cererea de plata trebuie sa corespunda cu datele din Contractul de finantare/  Actul  aditional/  Nota  de  aprobare  privind  modificarea  contractului  in  ceea  ce  priveste  denumirea beneficiarului, adresa beneficiarului, codul contractului de finantare, contul  si banca beneficiarului etc.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.4  este  completata,  datata,  semnata si stampilata de beneficiar   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 79   

 Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.4.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.buletinulinsolventei.ro,  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Ulterior,  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI, CIF etc.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa, se bifează căsuţa – „Nu”.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea,  si  vor  semna  si  stampila  documentul.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.1  –  Identificarea  financiara,  trebuie  sa  fie  completata,  datata,  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii,  precum  si  datata si semnata de titularul contului    Pentru  transa  II,  Formularul  AP  1.5  ‐  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  este  alcătuit  din  următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata;   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.  Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata),  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate,  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar;  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.     Cererea  de  plata  AP  1.1  trebuie  sa  fie  completata,  datata,  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.     Valoarea  transei  a  doua  de  plata  trebuie  sa  fie  de  40%  din  valoarea  sprijinului  pentru  instalare.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 80   

Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.1  –  Identificarea  financiara,  trebuie  sa  fie  completata,  datata,  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii,  precum  si  datata si semnata de titularul contului.     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare,  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate,  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent, ca persoana fizica autorizata;  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;  c)ca membru al unei întreprinderi familiale.    Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom.onrc.ro/,  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest).  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma, CUI/ cod fiscal. Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  atasa extrasul la dosarul administrativ. Pe extrasul din Registrul Comertului, expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea, si vor semna si stampila documentul.     Declaratia de cheltuieli AP 1.2 trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.   In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise actiunile realizate, conform planului de  afaceri.  Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de documente care sa justifice realizarea  actiunilor mentionate in declaratie (facturi, documente de plata, extrase de cont etc.)   Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie emise pentru beneficiarul  finantarii.  Pentru achizitia de teren de la persoane fizice, beneficiarul nu are obligatia prezentarii la  dosarul cererii de plata a facturii fiscale, documentului de plata si extrasului de cont. In  acest caz, beneficiarul trebuie sa prezinte contractul de vanzare ‐ cumparare autentificat  la  notar,  din  care  sa  rezulte  valoarea  achitata  de  catre  beneficiar  pentru  terenul  achizitionat de la persoana fizica respectiva.     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.2.2 este completat, datat  si semnat de beneficiar. Iar calculele sunt corecte,      Din  Formularul  AP  1.2.2,  rezulta  ca dimensiunea  fermei  este  mai  mare de  10  UDE si  a  crescut  cu  cel  putin  4  UDE  de  la  data  semnarii  contractului  de  finantare  (se  face  diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din tabel).      Raportul  de  executie  AP  1.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate,  sa  fie  datat,  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului.    Acest raport trebuie sa descrie realizarile fizice pentru indeplinirea actiunilor din Planul  de afaceri.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 81   

 Procesul de receptie finala (bunuri/ lucrari) este completat, datat, semnat si stampilat  de furnizorul de bunuri/lucrari si de beneficiar.    In  cazul  contractelor  de  leasing,  prin  Procesul  verbal  de  receptie  finala  trebuie  sa  se  transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar.     Adeverinta APIA din care sa rezulte ca beneficiarul a primit/ nu a primit sprijin prin PNA  2011‐2013 pentru achizitia de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci  este datata, semnata si stampilata de reprezentantii APIA. Aceasta trebuie sa fie emisa  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata. Documentul  se ataseaza in cazul proiectelor care au prevazut in Planul de afaceri achizitia de familii  de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci. In cazul in care din documentul emis  de APIA rezulta ca beneficiarul a primit sprijin prin PNA 2011‐2013, dosarul se declara  “neconform” si se recupereaza sumele acordate la transa I.     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu,  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii,  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor,  Ministerul  Mediului  si  Padurilor,  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.     Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar,  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata,  un  document  emis  pe  numele  beneficiarului,  semnat  si  stampilat de autoritatea in domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus  prin proiect a fost implementat.     Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu isi inceteaza activitatea Agricola  mai  devreme  de  3  ani  de  la  data  depunerii  cererii  de  plata  –transa  II  este  datata,  semnata si stampilata de beneficiar 
 

 Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.4  este  completata,  datata,  semnata si stampilata de beneficiar   

 Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.4.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.buletinulinsolventei.ro,  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Ulterior,  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI, CIF etc. 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 82   

‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa, se bifează căsuţa – „Nu”.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea,  si  vor  semna  si  stampila  documentul.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii:     Contractele de achizitii (bunuri/lucrari) sunt datate, semnate si stampilate de beneficiar  si furnizor.    Copiile  facturilor,  documentelor  de  plata,  extraselor  de  cont  sunt  emise  pentru  beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 Aceste documente  trebuie sa fie aferente contractelor de achizitie bunuri/lucrari     Pentru achizitia in leasing     Contractul  de  leasing  este  aferent  bunurilor,  are  precizata  valoarea  si  este  semnat  de  ambele parti.    Pentru achizitia de animale     Certificatul  de  origine  si  productivitate  al  materialului  biologic  (animale)  atesta  identitatea  si  valoarea  genetica  si  trebuie  sa  fie  completat,  datat  si  semnat  de  catre  autoritatile tarii de origine, in cazul achizitiei din import.     Documentul  se  elibereaza  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.  1223/1996  privind  reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din  zootehnie – M Of 310/27.11.1996 cu modificarile si completarile ulterioare.      Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  biologic achizitionat.     Documentul  veterinar  comun  de  intrare,  DVCI  pentru  animale  trebuie  completat,  datat,  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta  si  se  elibereaza  in  conformitate  cu  Ordinul  nr.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC,  precum  si  animalelor  vii,  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, 

05.  datat.  8 a  Ordinului nr.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul.2002.12.  prelucrarea.2005. conform  Art.  precum  si  animalelor  vii. 550/2002 pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol. precum si inregistrarea soiurilor de  plante – M Of 343/23.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 83    produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27. intr‐un interval de 24 de ore anterior sosirii acestuia la  postul de inspectie la frontiera de intrare.12.      Acest document reprezinta confirmarea de catre autoritatea sanitar veterinara centrala  (Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ) a conditiilor  sanitar veterinare in care se poate efectua importul.  produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27. 9 din Ordinul nr.   Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru animalele de  reproductie achizitionate.  conform  Legii  nr.   Certificatul  sanitar‐veterinar  emis  la  unitatea  de  origine  (pentru  importul  de  animale)  trebuie  sa  fie  completat.2005 – Anexa nr 1.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol  emis  de  Ministerul  Agriculturii.  Padurilor  si  Dezvoltarii  Rurale.  controlul.  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama.  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor).  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol.    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol.  conform  Ordinului  nr.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  animalele   achizitionate.  controlul. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea. exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC. in baza unei notificari la postul de  inspectie la frontiera de intrare.  266/2002  privind  producerea.  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii.    .  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta.    Pentru plantarea si replantarea plantelor perene     Certificatul  oficial  de  calitate  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern) trebuie sa fie completat conform Anexei nr.  controlul  si  certificarea  calitatii.  comercializarea semintelor si a materialului saditor.

     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate. indiferent de forma de  autorizare  conform  OUG  44/  2008.  semnate si stampilate de emitent.    In cazul achizitiei de teren.    Pentru achizitia de teren     Extrasul de carte funciara este semnat si stampilat de autoritatea emitenta.     Incheierea  privind  intabularea  in  cartea  funciara  este  semnata  si  stampilata  de  autoritatea emitenta.  datat  si  semnat  de  furnizor si beneficiar.     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  pomicol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat. poate opta pentru mentionarea formei de autorizare. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii. Mentionam ca persoana fizica. prezentate la  dosarul cererii de plata trebuie sa fie emise pe numele persoanei fizice. prin semnatura si data. Formularul este prezentat in Anexa nr 4. F a Ordinului 1295/  2005.01.    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate prin Masura 121:     Notificarea  beneficiarului  asupra  platilor  efectuate  este  completata  cu  toate  sumele  platite si luata de cunostiinta de beneficiar.  alaturi de nume.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol)  (in  cazul  achizitiei  la  intern)  trebuie  sa  fie  completat.  controlul.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 84     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  viticol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat. documentele doveditoare ale dreptului de proprietate.        .     Certificat de atestare fiscala este semnat si stampilat de primaria in raza careia se afla  terenul.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  (cazul  PFA‐ului/  intreprinzatorului  persoana  fizica  titular  al  intreprinderii  individuale/  membrilor  intreprinderii  familale).  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  – M Of 66bis/ 24.2006. datat si semnat de furnizorul din tara de origine. datat si semnat de furnizorul din tara de origine.

 NU. "DA". Primul exemplar se lasa la beneficiar.    7.  documentelor  de  plata.    Indeplinirea obligatiei se consemneza cu bifa in coloana "DA" si neindeplinirea in coloana "NU".  prin  semnatura  si  stampila  Beneficiarului.  Inexistenta mentiunii pe facturile din dosarul‐cerere de plata ‐ exemplarul original ‐ determina  inregistrarea bifei in coloana "NU" si neeligibilitatea acesteia.  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza col.    .  De  asemenea. Daca acestea concorda.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.  pentru  ca  prin  autoritatea  sa. trebuie sa fie identic cu dosarul cu documente originale si confirmat  de  identitate.  in  prezenta  a  2  martori.  extraselor de cont etc.  cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila. locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei. Facturile (acolo unde este cazul) trebuie sa poarte obligatoriu mentiunea "Program FEADR".  La  vizita  pe  teren.  Nerespectarea obligatiei conduce la bifarea col.  facturile  care  au  mentiunea  “Masura  121”  nu  vor  fi  acceptate  ca  documente justificative pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii.  Daca  este  indeplinita  conditia  de  prezenta  se  bifeaza  coloana  "DA" si se continua activitatea de verificare. DA.  sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie sau se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregula.  vor  aplica  stampila  personalizata  pe  originalul  facturilor. expertii bifeaza col.  expertii  SVCP‐ OJPDRP.  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei.    2‐3. Dosarul Cererii de plata. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent. In caz contrar se bifeaza coloana  "DA".MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 85    Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale    1. La data.  Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original. Expertii vor bifa col. Se verifica in teren daca proiectul are localizarea implementarii in concordanta cu obligatia  asumata de Beneficiar prin Planul de afaceri.    5.     Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei.    4.  Se  verifica  daca  obiectul  contractului  de  achizitie  bunuri/lucrari  este  in  conformitate  cu  actiunile prevazute in Planul de afaceri.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea  se  declara  neeligibila. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari.13.    Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor.  În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1.  prin  reprezentantul  legal.    6.  dupa  verificarea  conformitatii  exemplarelor  in  copie  cu  originalele  existente  la  beneficiar.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in doua exemplare.

  Bunurile/lucrarilor  receptionate  sunt  aferente  contractelor de achizitii.  De  asemenea. In cazul in care nu indeplineste acest criteriu.  Se  verifica  daca  datele  din  coloanele  3  si  4  mentionate  in  Tabelul  privind  stabilirea  dimensiunii economice a fermei (nr de ha/ nr de capete) sunt conforme datelor mentionate in  Planul  de  afaceri  privind  structura  productiei  la  data  semnarii  contractului  de  finantare. se bifeaza „Da”. Din  procesele verbale trebuie sa rezulte ca bunurile/ lucrarile au fost receptionate de beneficiar si  ca  acestea  se  afla  in  proprietatea  acestuia. In cazul in care indeplineste acest criteriu. suprafata. De asemenea.  se  bifeaza  „Da”.  Dupa  verificarea  cu  baza  de  date  IACS.     12. caz in care expertii vor  incepe procedurile pentru recuperarea primei transe de plata. se bifeaza „Nu”.  In  cazul  investitiilor  realizate  din  surse  proprii  se  verifica  daca  totalul  facturilor  achitate  si  atasate  ca  documente  justificative  reprezinta  cel  putin  30%  din  sprijinul  acordat. fara a i se recupera insa transa I de plata.  Se  verifica  daca  datele  din  documentele  care  atesta  proprietatea  asupra  terenului  achizitionat pentru activitati agricole (extras de carte funciara. Se verifica daca procesele verbale de receptie finala sunt datate. extrase de cont)  trebuie sa rezulte ca cel putin 30% din sprijinul acordat a fost investit  pentru  modernizarea  si  dezvoltarea  exploatatiei  si  realizarea  conformitatii  cu  standardele  comunitare.  documente  de  plata. precum si cu  cele  din  Registrul  exploatatiilor  al  DSVSA.    In cazul in care indeplineste acest criteriu. cu cele din baza de date IACS.  dupa  caz.  De  asemenea. documentul privind intabularea  in cartea funciara. se bifeaza „Nu”.  In  cazul  in  care  o  actiune  sau  mai  multe  nu  au  fost  finalizate. titularul terenului sa fie beneficiarul finantarii.  In  cazul  investitiilor realizate prin Masura 121 se verifica daca totalul platilor efectuate catre beneficiar. iar cererea de plata este  declarata  neeligibila.1 reprezinta cel putin 30% din  valoarea totala a sprijinului (mentionat in contractul de finantare). contract.  cererea  de  plata  va  fi  declarata  neeligibila. fisa fiscala) corespund cu cele din contractul de vanzare‐cumparare privind:  nr.  expertii  vor  atasa  print‐screen‐urile  din  baza  de  date  IACS  la  dosarul  administrativ.  conform Notificarii beneficiarului asupra platilor efectuate AP 13. fara a i se recupera insa  transa I de plata. Se verifica daca din documentele prezentate pentru fiecare actiune mentionata in Planul de  afaceri  rezulta  ca  respectiva  actiune  a  fost  finalizata.  In  cazul  in  care  toate  actiunile  au  fost  finalizate.    9. In cazul in care nu indeplineste acest  criteriu.  In  urma  verificarii  documentelor  atasate  la  Declaratia  de  cheltuieli  (facturi. cererea de plata  va  fi  declarata  neeligibila.  se  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 86    8. semnate si stampilate.  si  in  cazul  in  care  neindeplinirea acestui criteriu s‐a datorat unei situatii de forta majora.    10.  In  urma  verificarii trebuie sa rezulte ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si a crescut cu minim 4  UDE fata de dimensiunile fermei mentionate in Planul de afaceri (anul 0) – Sectiunea A. pct VI  Calculul unitatii de dimensiune economica. iar cererea de plata este declarata neeligibila. se bifeaza  „Da”.  si  in  cazul  in  care  neindeplinirea  acestui  criteriu  s‐a  datorat  unei  situatii de forta majora.    11. se verifica daca datele din coloanele 5 si 6 mentionate in Tabelul privind stabilirea  dimensiunii economice a fermei (nr de ha/ nr de capete) sunt conforme realizarilor din teren  prin verificarea cu datele inscrise in Registrul fermei.  caz  in  care  expertii  vor  incepe  procedurile  pentru  recuperarea  primei  transe  de  plata.

DA.  Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col. Balantei de  verificare si Fisa mijlocului fix. Registrului jurnal de incasari si plati (expertii verifica indeplinirea conditiilor  de conformitate ‐ pagini numerotate.snuruit si parafat de organul fiscal teritorial). caracteristici‐parametrii.    14. motivul refuzului.  caz  in  care  expertii  vor  incepe  procedurile  pentru  recuperarea  primei  transe  de  plata.  semnata si stampilata de beneficiar    . cantitate.  au  fost  integral  si  conform  realizate. asa cum se evidentiaza la terminarea  acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara se vor prezenta Beneficiarului.  iar  cererea  de  plata  este  declarata  neeligibila.    13.     Beneficiarul nu a mai solicitat plata pentru anul in curs.  datata. etc.    15 Rezultatul verificarii tehnice si financiare a cheltuielilor.1 – Cererea de plata se completeaza dupa cum  urmeaza:     Trebuie  sa  existe  Decizie  de  finantare  semnata  de  APDRP  pentru  beneficiarul  care  a  depus cererea de plata.  obiectivele  fizice  specificate  in  Cererea  de  Finantare.  Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  expertilor  verificatori  la  vizita  pe  teren. cartusul III din Formularul AP 1. Se verifica daca beneficiarul a  depus o singura cerere de plata pentru anul pentru care solicita plata. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in col.  cererea  de  plata  va  fi  declarata  neeligibila.DA.  Verificarea  are  drept  scop  sa  evidentieze  daca  la  ultima  cerere  de plata.  adresa  beneficiarului. 41     Sprijinul acordat este de 1500 euro/ an/ ferma echivalent in lei la cel mai recent curs de schimb  publicat  de  BCE  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza certificatul de plata)    Pentru anul I.  copiile  situatiei  contului 131/ 4751.    Pentru Masurile 141.  Se  vor  verifica  aspectele legate de tip. in vederea atasarii acestora la dosarul administrativ. In faza de verificare la locul  investitiei  se  va  analiza  conformitatea  dintre  prevederile  din  specificatia  documentara  si  realitatea  fizica  a  realizarii  achizitiilor.  codul  deciziei  de  finantare.  contul  si  banca  beneficiarului etc. fara a i se recupera insa transa I de plata. In acest caz expertii vor  bifa col.NU. care conform  "Instructiuni de plata" trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 87    bifeaza  „Nu”.     Datele  din  cererea  de  plata  trebuie  sa  corespunda  cu  datele  din  Decizia  de  finantare/  Nota  de  aprobare  privind  modificarea  deciziei  in  ceea  ce  priveste  denumirea  beneficiarului.4  este  completata. pret.  si  in  cazul  in  care  neindeplinirea  unei  actiuni  din  Planul  de  afaceri  s‐a  datorat unei situatii de forta majora.  De  asemenea.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. iar beneficiarul  va completa in aceeasi rubrica.

    Sectiunea A1 – Verificarea conformitatii Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  precum  si  datata si semnata de titularul contului    Pentru anii II.  precum  si  datata si semnata de titularul contului  .  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.  Ulterior.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.buletinulinsolventei. IV si V.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.4. se bifează căsuţa – „Nu”.1  –  Identificarea  financiara.  datata. III.  trebuie  sa  fie  completata. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.    Cererea  de  plata  este  depusa  in  termenul  prevazut  in  Decizia  de  Finantare  si  conform  Declaratiei de esalonare a platilor.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. Formularul AP 1.     Cererea  de  plata  AP  1. CIF etc.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  datata.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.1  trebuie  sa  fie  completata.1  –  Identificarea  financiara.ro.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit  din următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 88     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  datata.  trebuie  sa  fie  completata.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.

 sa fie datat.  pentru  comercializarea  produselor  agricole si silvice.  ‐Legea nr 138/ 2004 a imbunatatirilor funciare.  se  solicita  la  APIA.     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  in  continuare  membru  al  unei  forme  asociative  recunoscute conform legislatiei in vigoare (daca este cazul). expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea.   ‐Hotararea  nr. cu modificarile si completarile ulterioare.  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest). Pe extrasul din Registrul Comertului.   ‐Legea nr 566/ 2004 a cooperatiei agricole.     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.  26/  2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii.  c)ca membru al unei întreprinderi familiale. ca persoana fizica autorizata. cu modificarile si completarile ulterioare.  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent.  cu  modificarile si completarile ulterioare.  Documentul de inregistrare ca membru intr‐o forma asociativa care trebuie sa fie emis  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata de catre grupul  de  producatori/  asociatia  profesionala/  cooperativa  agricola/  organizatia  de  imbunatatiri funciare/ grupul si organizatia de producatori din sectorul fructe si legume  constituit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. si vor semna si stampila documentul.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.    Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom.  1078/  2008  privind  acordarea  de  sprijin  financiar  grupurilor  de  producători  recunoscute  preliminar  şi  organizaţiilor  de  producători  în  sectorul  fructe  şi  legume. CUI/ cod fiscal. semnat si  stampilat de beneficiarul proiectului.onrc.  expertii  atasand  la  dosarul  administrativ  print‐screen  din  sistem. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul  productiei realizate de beneficiar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 89       Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare.  adeverinta  din  care  sa  rezulte  daca  beneficiarul  a  accesat Masura 214 pe o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului.  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate.ro/.  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma. cu modificarile si completarile ulterioare.   ‐Legea  nr  338/  2005  pentru  aprobarea  Ordonantei  Guvernului  nr.  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.  Verificarea  se  realizeaza  in  IACS.    .    Se  verifica  la  DCP  aferente  proiectelor  care  au  primit  punctaj  pentru  acest  criteriu.  In  cazul  in  care  sistemul  nu  functioneaza.  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  de  producatori.     Beneficiarul finantarii a accesat Masura 214 – „Plati de agromediu” pe o perioada de 5  ani  de  la  data  semnarii  angajamentului. Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  atasa extrasul la dosarul administrativ. respectiv:  ‐Ordonanta  nr.

  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www. in cel putin  unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole.buletinulinsolventei.  (pentru anii II. III si V).  printr‐un  certificat  de  formare  profesionala.   Din Formularul AP 1. datat  si semnat de beneficiar. protectia  mediului.    Din  Raportul  de executie  atasat in DCP  rezulta  ca  productia  destinata comercializarii  a  crescut  cu  cel  putin  20%  in  cei  trei  ani  de  la  data  semnarii  deciziei  de  finantare  (doar  pentru anul IV)     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.2.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.2. se bifează căsuţa – „Nu”.  Ulterior.  agricultura  ecologica  etc.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.2. III si  V).2 este completat.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.    .     Din  Formularul  AP  1.4  este  completata.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  rezulta  ca  dimensiunea  fermei  a  crescut  de  la  data  semnarii  deciziei de finantare si fata de anii precedenti (se face diferenta intre totalul coloanelor  4 si 6 din tabel si se vor compara datele mentionate in Sectiunea A a Planului de afaceri  (productia  destinata  comercializarii  in  anul  0    cu  datele  din  Raportul  de  executie).  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1. rezulta ca dimensiunea fermei a crescut cu cel putin 3 UDE de  la data semnarii deciziei de finantare (se face diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din  tabel si se vor compara datele mentionate in Sectiunea A a Planului de afaceri (productia  destinata comercializarii in anul 0  cu datele din Raportul de executie).  (doar  pentru anul IV)     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.2.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.ro. iar calculele sunt corecte.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 90    Din Raportul de executie atasat in DCP rezulta ca s‐a obtinut productie in cadrul fermei  fata de data semnarii deciziei de finantare si fata de anii precedenti (pentru anii II.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  si  vor  semna  si  stampila  documentul. contabilitatea fermei.2.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.4. (doar pentru anul  IV)     Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111.  datata.  semnata si stampilata de beneficiar. CIF etc.

    4. in urma verificarii  trebuie sa rezulte ca dimensiunea exploatatiei a crescut fata de dimensiunea fermei mentionata  . vor aplica  stampila personalizata pe originalul documentelor.  Daca  este  indeplinita  conditia  de  prezenta  se  bifeaza  coloana  "DA" si se continua activitatea de verificare. Primul exemplar se lasa la beneficiar. locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei.  sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie sau se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia.  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza in col.  expertii  vor  atasa  print‐screen‐urile din baza de date IACS la dosarul administrativ.    Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale    1.  Dupa  verificarea  cu  baza  de  date  IACS. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT.    Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata.  in  prezenta  a  2  martori.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.  În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1.  cu  cele  din  baza  de  date  IACS.  precum  si  cu  cele  din  Registrul  exploatatiilor  al  DSVSA.    Indeplinirea obligatiei se consemneza cu bifa in coloana "DA" si neindeplinirea in coloana "NU".  prin semnatura si stampila Beneficiarului.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in doua exemplare."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregularitate.  dupa  caz. La data.  semnate si stampilate de emitent.  pentru  ca  prin  autoritatea  sa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 91     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.    2‐3. Dosarul Cererii de plata.  Se  verifica  daca  datele  mentionate  in  Tabelul  privind  stabilirea  dimensiunii  economice  a  fermei (nr de ha/ nr de capete) sunt conforme realizarilor din teren prin verificarea cu datele  inscrise  in  Registrul  fermei. trebuie sa fie identic cu dosarul original si confirmat de identitate.     Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei.    Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari. "DA".  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei.13. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent.    5.  prin  reprezentantul  legal.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea  se  declara  neeligibila. In anii II si III. La vizita pe teren.  cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila. Expertii vor bifa col. dupa  verificarea conformitatii exemplarelor in copie cu originalele existente la beneficiar.

 In cazul in care nu indeplineste acest criteriu. In acest caz expertii  vor  bifa  col. asa cum se evidentiaza la terminarea  acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara se vor prezenta Beneficiarului. care conform  "Instructiunilor de plata" trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.14. motivul refuzului.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. In cazul in care indeplineste acest criteriu.DA. pct VI  Calculul unitatii de dimensiune economica.  inclusiv  Planul  de  afaceri  se  va  preda  Beneficiarului  care  conform  "Instructiunilor  de  plata"  trebuie  sa  preia  Notificarea.    6. in urma verificarii trebuie sa rezulte ca dimensiunea exploatatiei a crescut cu minim 3  UDE fata de dimensiunea fermei mentionata in Planul de afaceri (anul 0) – Sectiunea A. inclusiv Planul de afaceri.  cantitate. iar cererea de plata este  declarata neeligibila.  au  fost  integral  si  conform  realizate obiectivele fizice specificate in Cererea de Finantare. expertii SVCP‐OJPDRP vor elabora la vizita pe teren in 2 exemplare  originale  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  nerealizarea  obiectivelor  din  Cererea  de  Finantare.DA.  respectiv  daca  la  cererea  de  plata  aferenta  anului  IV.  Un  exemplar  original  se  va  preda  beneficiarului.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate. au  fost  realizate  o  parte  din  obiectivele  specificate  in  Cererea  de  Finantare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 92    in Planul de afaceri (anul 0) – Sectiunea A.  In  cazul in care in anii II si III.  etc. beneficiarul nu a realizat niciun obiectiv din cele precizate in Cererea  de  Finantare.  In  acest  caz  expertii  vor  bifa  col.  inclusiv  Planul  de  afaceri  AP  1.  pret.  precum  si  in  Raportul  de  executie ca au fost realizate. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar. motivul refuzului.  7 Rezultatul verificarii tehnice si financiare a cheltuielilor. se bifeaza  „Da”.  inclusiv  Planul  de  faceri  ca  urmeaza  sa  fie  realizate.    Pentru Masurile 142.NU.  Refuzul  de  preluare  se  consemneaza  prin  aplicarea bifei in col.  care va semna de primire pe celalalt exemplar original care ramane la expertii SVCP‐OJPDRP.    9.NU. precum si activitatile efectiv realizate.  In  faza  de  verificare  la  locul  investitiei  se  va  analiza  conformitatea  dintre  prevederile  din  specificatia  documentara  si  realitatea  fizica.    8.  se  vor  mentiona  la  rubrica  “Observatii”  motivele  pentru  care  acestea nu corespund. se bifeaza „Nu”.  Refuzul  de  semnare  se  consemneaza  prin  aplicarea  bifei  in  col. pct VI Calculul unitatii de dimensiune economica. 41    Sectiunea A1 – Verificarea conformitatii Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.Se verifica daca activitatile realizate si identificate la vizita pe teren corespund/ nu corespund  cu cele prevazute in Planul de afaceri. In cazul in care activitatile realizate nu corespund cu cele  prevazute  in  Planul  de  afaceri.  inclusiv  Planul  de  afaceri. Se vor  verifica  aspectele  legate  de  tip.DA.    . iar beneficiarul va completa in aceeasi rubrica.  iar  beneficiarul va completa in aceeasi rubrica.  Rezultatul  nerealizarii  obiectivelor  prevazute  in  Cererea  de  Finantare.  caracteristici‐parametrii. In  anul IV. Verificarea are drept scop sa evidentieze daca la cererile de plata aferente anilor II si III.  Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col.

  datata. se aplica procentul specific  anului  de  finantare  si  valorii  productiei  comercializate  la  valoarea  obtinuta  mai  sus.     Valoarea anuala a productiei comercializate de grupul de producatori trebuie sa fie de  minim 10.5% din valoarea productiei comercializate.   60.000 Euro pentru al doilea an.000.  aceasta  se  determina  raportand  valoarea  productiei  comercializate  eligibila  in  Lei. In vederea stabilirii ajutorului financiar in Euro.   50.     Cererea  de  plata  trebuie  sa  fie  completata. echivalent in lei.  trebuie  sa  fie  completata.   pentru al doilea an: 2.000 Euro pentru al treilea an.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 93    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.000 Euro/an:   pentru primul an: 5% din valoarea productiei comercializate.  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale  in  urmatorii ani.000 Euro pentru al cincilea an.  Valoarea transei de plata anuala va avea un plafon maxim de:   100.  avand  toate  datele  de  identificare ale beneficiarului proiectului.   pentru al treilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.1  –  Identificarea  financiara.   pentru al cincilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.000 Euro/an:   pentru primul an: 2.   pentru al treilea an: 4% din valoarea productiei comercializate.5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al doilea an: 5% din valoarea productiei comercializate.5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al cincilea an: 1.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.000 Euro pentru al patrulea an.  b) Pentru  acea  parte  a  productiei  comercializate  a  carei  valoare  depaseste  1.  Valoarea transei de plata anuala solicitata de beneficiar trebuie sa fie:  a) Pentru valoarea productiei comercializate < 1.  semnata  (cu  numele  mentionat  in  clar)  si  stampilata  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.   100.   pentru al patrulea an: 3% din valoarea productiei comercializate.   pentru al patrulea an: 1.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  datata.5% din valoarea productiei comercializate.  precum  si  datata si semnata de titularul contului    .000 Euro pentru primul an.000.   80.000 Euro.  Ajutorul financiar in lei va fi echivalentul ajutorului financiar stabilit in euro la cursul de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale in urmatorii ani.    In  vederea  stabilirii  valorii  productiei  comercializate  in  Euro.

 Acesta trebuie  sa fie insotit de facturi.4  este  completata. sa fie datat.  37/14  iulie  2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori.  Acesta  este  emis  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale.  precum  si  Ordinului  nr. Orice suma  pentru  care  nu  este  atasat  un  document  justificativ.  se  exclude  din  calculul  productiei  comercializate     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.  conform  Ordonantei  nr. CIF etc. documente de plata si documente care atesta plata. Acestea trebuie sa fie datate.4. semnate si stampilate de beneficiar.  datat. pentru comercializarea produselor agricole si silvice (Anexa 7).  Ulterior.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 94     Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea  productiei  comercializate  trebuie  sa  fie  completat.  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. semnat si  stampilat de reprezentantul legal al proiectului. semnat si  stampilat.ro.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.   Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic si de Vanatoare pentru produsele silvice     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.     Avizul de recunoastere a grupurilor de producatori  trebuie completat. datat. datate.  semnata si stampilata de beneficiar. semnate si stampilate  de autoritatea emitenta. Beneficiarul trebuie sa aiba o  contabilitate  analitica  separata  pentru  operatiunile  privind  programul  FEADR.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”. astfel:   Directiile  pentru  Agricultura  si  Dezvoltare  Rurala  judetene  si  a  Municipiului  Bucuresti.  In  Centralizator trebuie sa fie inscrise produsele care au fost comercializate. pentru produsele agricole.  171/13  martie  2006  privind  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  OG  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori.  pentru  comercializarea  produselor  agricole  si  silvice.  .  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. Acest raport trebuie sa descrie structura  si volumul productiei realizate si comercializate de grupul de producatori.  Documentele trebuie completate.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.     Documentele contabile  Se  vor  atasa  Jurnalul  de  vanzari  ‐  cumparari.  Balanta  analitica  a  contului  clienti  si  Balantele de verificare lunare aferente anului de executie.     Documentele care sa ateste provenienta productiilor comercializate  Expertul  trebuie  sa  verifice  daca  produsele  mentionate  in aceste  documente  sunt cele  comercializate (precizate in facturi).buletinulinsolventei.  datata.

  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei.  Se  verifica  in  teren  daca  proiectul  Program  FEADR  are  localizarea  implementarii  in  concordanta cu obligatia asumata de Beneficiar prin Contractul de Finantare. NU. cu neregularitate si neautorizarea la plata a cheltuielilor. Daca acestea concorda expertii bifeaza in col.    În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1.  facturilor  emise  si  incasate.    Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale    În cadrul acestei măsuri se verifică la vizita pe teren datele aferente productiei comercializate.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 95    ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  Realizarea acestor cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA". prin  bifarea coloanei "NU". locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea se declara neeligibila.  in  prezenta  a  2  martori.    .     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.  pentru  ca  prin  autoritatea  sa. La data.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ. DA. se bifează căsuţa – „Nu”.13. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent. iar nerespectarea.    1.    2‐3.     Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei.  prin  reprezentantul  legal. cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.    Indeplinirea  obligatiei  se  consemneaza  cu  bifa  in  coloana  "DA"  si  neindeplinirea  in  coloana  "NU".  semnate si stampilate de emitent.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.    Daca este indeplinita conditia de prezenta se bifeaza coloana "DA" si se continua activitatea de  verificare. Nerespectarea obligatiei conduce  la bifarea col.  cantitatilor  de  produse  livrate  si  valorii  productiei  comercializate.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in 2 exemplare.    4. Anexa ‐ Cerere de  finantare. Primul exemplar se lasa la beneficiar. sub  semnatura  de  primire  a  celui  care  indeplineste  cea  mai  inalta  functie  din  institutie  sau  se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia.

 Expertii vor bifa col. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata. Orice livrare care incalca aceasta regula conduce la neregula.  Facturile  emise  pe  parcursul  unui  an  calendaristic  de  la  data  recunoasterii  grupului  de  producatori pentru primul an.  asa cum sunt inregistrate in Centralizatorul facturilor privind valoarea productiei comercializate  trebuie  sa  fie  integral  incasate.  IV si  V).                . In cazul in  care  intr‐o  factura  este  un  produs  neconform. vor aplica  stampila personalizata pe originalul facturilor. trebuie sa fie identic cu dosarul original si confirmat de identitate.    Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregularitate. documentelor de plata.  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza in col.  Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor. Inexistenta mentiuni pe  facturile  din  dosarul‐cerere  de  plata  ‐  exemplarul  original  ‐  determina  inregistrarea  bifei  in  coloana "NU" si neeligibilitatea acesteia.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 96    5.  prin semnatura si stampila Beneficiarului.    Valoarea luata in calculul productiei comercializate este numai cea pentru care se face dovada  incasarii.    9.    6. dupa  verificarea conformitatii exemplarelor in copie cu originalele existente la beneficiar. "DA". chiar si prin punctele de vanzare proprii se face pe  baza de factura.    8. respectiv urmatorii ani calendaristici (pentru anii II.  Nerespectarea  acestora conduce la bifarea coloanei “NU” si la diminuarea valorii productiei comercializate la  nivelul sumelor efectiv incasate.    Respectarea  acestor  conditii  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  “DA”. extraselor de cont.  se  bifeaza  coloana  “NU”  si  se  scade  valoarea  acesteia  din  valoarea  productiei  comercializate  ce  va  fi  luata  in  calcul  la  determinarea  sprijinului. III.  Lista  cu  grupele  de  produse  se  regaseste  in  Normele  de  aplicare  a  OG  37/  2005  privind  recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori pentru comercializarea  produselor agricole si silvice aprobate prin Legea 338/ 2005. La vizita pe teren.  7.  Dovada  se  face  prin  extrasele  de  cont  emise  de  banca  benefiarului care se anexeaza in copie la fiecare factura in parte. Productia livrata pe piata de catre grup. Dosarul Cererii de plata. In caz contrar se bifeaza coloana "DA". corespunde cu grupa de produse  pentru a carei comercializare a fost acordata recunoasterea se bifeaza coloana “DA”. Facturile trebuie sa poarte obligatoriu mentiunea "Program FEADR". bifarea coloanei  “NU” si scaderea valorii respective din valoarea productiei comercializate. Daca productia comercializata conform facturilor atasate. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT.

  Se  compara  volumul fizic pe fiecare produs comercializat conform facturilor cu cel achizitionat.DA.  Conformitatea  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  “DA”. acestea se vor opera şi menţiona în raportul de verificare SVCP/ SVT.  iar  neconformitatea  constituie neregularitate si se bifeaza coloana “NU”    12.     Respectarea acesteia se consemneaza prin bifarea col.    13.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  Rezultatul  verificarii  tehnice  si  financiare  a  cheltuielilor. Neconformitatea  acestora conduce la bifarea coloanei “nu” in caz contrar se bifeaza coloana “DA”    11.NU. etc.  asa  cum  se  evidentiaza  la  terminarea acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara si in Cheltuieli acceptate la plata  se vor prezenta Beneficiarului.    14.  asolamente. care trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.DA.  pentru  luare  la  cunostinta prin semnarea celor doua documente.  Productia  livrata  nu  poate  fi  cantitativ  mai  mare  decat  cea  achizitionata. Conformitatea se consemneaza cu  bifa in coloana "DA". Se verifica exactitatea calculelor cantitatilor si valorilor inscrise in factura.  . obiectivele  fizice specificate in Cererea de Finantare. au fost integral  si  conform  realizate. motivul refuzului.  cantitate. pret. inregistrat in  Centralizatorul  facturilor. In caz de neconformitate se bifeaza  in col.  În  cazul  în  care  apar diferenţe. detaliate prin  programele comerciale.  Se  vor  verifica  aspectele  legate  de  produs.NU si se inregistreaza situatia de neregula.  tehnologii.  iar beneficiarul va completa in aceeasi rubrica.     Pentru  acest  motiv  consemnarea  raspunsului  (DA  sau  NU)  se  va  face  numai  dupa  finalizarea  tuturor  verificarilor  si  prezentarea  rezultatelor  acestora  Beneficiarului. Verificarea urmareste ca in circuitul de comercializare de catre grupul de producatori sa nu  fi  fost  incluse  si  produse  cu  intrare  nedeclarata  si  deci  neconforma  si  neeligibila. iar neconformitatea in coloana "NU". In acest  caz expertii vor bifa col. Verificarea are drept scop sa evidentieze daca la terminarea anului de executie. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in col. Verificarea se refera la respectarea amplasarii culturilor si realizarea volumului de activitate  comerciala declarate de beneficiar in Raportul de executie.    15. provenienta. Se verifică dacă valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare se incadrează în liniile de  buget.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 97    Exemplu:    Data  recunoasterii  grupului de  producatori  Perioada de  emitere si  incasare  facturi pt  DCP 1  1 Iunie 2008 ‐  31 Mai 2009  Perioada de  Perioadade   emitere si  emitere si  incasare  incasare  facturi pt  facturi pt DCP  3  DCP 2  1 Iunie 2009  1 Iunie 2010 ‐  ‐ 31 Mai  31 Mai 2011  2010  Perioada de   emitere si  incasare  facturi pt  DCP 4  1 Iunie 2011  ‐ 31 Mai  2012  Perioada de  emitere si  incasare  facturi pt  DCP 5  1 Iunie 2012  ‐ 31 Mai  2013  1 Iunie 2008    10.

  datata.  in  ordinea  in  care acestea au aparut in Declaratia de cheltuieli.    Beneficiarul confirma prin semnarea Fisei de verificare prezenta.000 Euro din valoarea totală se va aplica un procent de  2. chiar daca aceasta poate  fi zero.  sprijinul  pentru  primul  an  se  va  calcula astfel:    Pentru 1.000.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.     Cererea  de  plata  AP  1.    .045.  se  completeaza  pentru  toate  facturile. înregistrată  şi  calculată  în  decurs  de  un  an  o  valoare    de  1.     Sprijinul financiar va fi calculat utilizand ponderile prezentate la mai sus.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din secţiunea    Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.000 Euro. avandu‐se in vedere ca in col.    Pentru Masurile 221 si 41    Formularul AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 98    Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata.     Cererea de plata pentru lucrarile de infiintare a plantatiei trebuie sa fie elaborata pentru  toata suprafata propusa prin proiectul tehnic de impadurire.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).    Exemplu:    Dacă un grup de producători a realizat pe baza facturilor pentru producţia vândută.1  trebuie  sa  fie  completata.  Pentru restul de 45.000  Euro.  Deci sprijinul total pentru primul an va fi de  51.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”. participarea si recunoasterea  rezultatelor  verificarilor  asa  cum  sunt  consemnate  in  aceasta  fisa  si  in  Cheltuieli  acceptate  la  plata.6  ‐ "Valoarea  eligibila" se va inregistra numai valoarea admisa in urma verificarilor. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.000 Euro din valoare se va aplica un procent de  5% adică 50.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.5% adică 1125  Euro.125 Euro.

  Anexa  la  Cererea  de  plata  –  Identificarea  financiara.  documente  de  plata.  Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  de impadurire.  trebuie  sa  fie  completata.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru elaborare proiect tehnic    Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.  precum  si  datei  semnarii contractelor de achizitie. dupa realizarea lucrarilor  de intretinere.  stadiul  lucrarilor  fiind  conform  cu  cel  din  devizele  pentru  lucrarile  executate de infiintare a plantatiei.  semnata  si  stampilata de reprezentantul legal al proiectului.     Garantia  de  buna  executie  (anul  I)  pentru  lucrari/  serviciile  de  proiectare  trebuie  constituita  in  conformitate  cu  Contractul  de  lucrari/servicii  (in  favoarea  beneficiarului  finantarii).  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.  semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru  costurile  generale  ale  proiectului.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  infiintare  a  plantatiei  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate.. Acest raport trebuie sa descrie lucrarile de infiintare realizate.  datata.  datata. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din platile efectuate catre furnizori.    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  plantatiei  pentru  lucrarile  executate.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  intretinere  a  plantatiei  se  va  depune  de  beneficiar in perioada 1 septembrie – 15 octombrie la OJPDRP.     Garantia poate fi constituita. a unui cec etc. precum si datata si  semnata de titularul contului     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.2  (anul  I)  trebuie  sa  fie  completata. a unei  polite de asigurare.  sa  fie  datat.    .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 99    Valoarea  proiectului  tehnic  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibila  a  proiectului  si  poate fi solicitata la plata doar in cazul avizarii dosarului de achizitie pentru serviciile de  proiectare. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara.

   Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei (anul I) trebuie semnate cu  numele mentionat in clar. semnat (cu numele  mentionat  in  clar)  si  stampilat  conform  Programului  de  urmarire  si  control  al  calitatii  lucrarilor. semnat si completat de producatorul de puieti  Documentul  se  emite  conform  prevederilor  OG  11/  2004  privind  producerea. datate.      Procesele   verbale  de  receptie  la  terminarea  lucrarilor  (anul  I)  trebuie  completate.  semnata  si  completata  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  676/  2004  pentru  aprobarea  . decontarea sumelor se va face la valoarea din factura.     Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei (anul I) este documentul care  atesta momentul inceperii executarii lucrarilor.  comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducerea     Autorizatia  de  producator  a  materialului  (anul  I)  trebuie  sa  fie  datata.   Din  devizele  pentru  lucrari  rezulta  ca  acestea  au  fost  realizate  de  catre  o  persoana fizica/ juridica atestata     Certificatul  de  provenienta  al  puietilor  forestieri/  Documentul  de  calitate  al  furnizorului (anul I) trebuie sa fie datat.  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii.  Data  elaborarii  acestui  document  trebuie  sa  fie  ulterioara  Ordinului  de  incepere al lucrarilor. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor. semnate si stampilate     Procesele  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (anul  I)  (proiect  tehnic) trebuie completate. atat in contul constructorului prevazut in contract. efectiv  platite de autoritatea contractanta. semnate si stampilate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 100    In cea de‐a doua varianta. semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. datate.  cat si in contul de garantie.  Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii.      Procesul  verbal  de  receptie  pentru  incheierea  starii  de  masiv  (anul  V)  trebuie  completate. in limita cheltuielilor considerate eligibile.  datate. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor. datate. stampilate si datate de reprezentantul legal si de executantul  lucrarii.     Devizele financiare (anul I) pentru serviciile de proiectare trebuie sa fie datate.      Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice (anul I) trebuie sa fie datat.     Procesele  verbale  de  predare‐primire  a  materialului  saditor  (anul  I)  trebuie  completate. Data emiterii acestui document trebuie  sa fie anterioara oricaror date de intocmire a proceselor verbale de lucrari.  Acestea  trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si  declarate castigatoare.

     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  718  din  7  mai  2010  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări  de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic (Anexa 3).  Ulterior.  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA. 214    Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  datata.4.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.buletinulinsolventei.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Formularul  V1  are  bifata  casuta  A  ‐  Cererea  este  completa  si  viabila.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 101    Metodologiei  de  autorizare  a  producatorului  de  material  forestier  de  reproducere  (Anexa 1)     Certificatul  de atestare al persoanei fizice/ juridice (anul I) care a realizat lucrarile de  impadurire  trebuie  sa  fie  datat.  semnate si stampilate de emitent.  semnat  si  completat  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  nr.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  semnata si stampilata de beneficiar.  este  datat  si  semnat  de  expertul  APIA.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1. 212.    Pentru Masurile 211.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.5 A are urmatoarele sectiuni:    Sectiunea A1 – Verificarea tehnica    1.ro. se bifează căsuţa – „Nu”. Se verifica daca Formularul V1 – Procesul verbal pentru controlul vizual pentru cererea  unica  de  plata  pe  suprafata  are  toate  casutele  completate.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.4  este  completata. In cazul in care aceasta cerinta nu  este  indeplinita.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.     . CIF etc.  In  cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».  care  se  mentioneaza la rubrica «Observatii».   Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata   Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.

  datat  si  semnat  de  expertii  APIA.  In  cazul  in care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita. Verificarea se realizeaza prin compararea perioadei prevazute pentru controlul pe teren  conform procedurilor APIA (iunie – septembrie) cu data la care a fost elaborat Raportul  asupra verificarii pe teren R1. se bifeaza «NU» si se solicita  clarificari expertilor APIA. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari  expertilor APIA. care se mentioneaza la rubrica «Observatii». In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».     7.  In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.E.  care  se  mentioneaza  la  rubrica  «Observatii».Se verifica daca din Raportul de control pe teren reies rezultatele controalelor ca urmare  a  verificarii  Bunelor  Conditii  Agricole  si  de  Mediu  (G.A. In cazul in care cerinta este  indeplinita  se  bifeaza  «DA». In cazul in care aceasta  cerinta nu este indeplinita. Se  verifica  ordinele  de  deplasare/  alte  documente  care  atesta  prezenta  expertilor  verificatori la fata locului.      6.  iar  in  cazul  in  care  sunt  constatate  erori  trebuie  verificata  existenta  notificarilor  catre  beneficiari  si  a  clarificarilor transmise de catre acestia.     9‐10. In cazul in care aceasta  cerinta nu este indeplinita. Se  verifica  daca  Raportul  de  supracontrol  pe  teren  este  completat. atasate la Dosarul cererii de plata.     8. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari expertilor APIA. care  se mentioneaza la rubrica «Observatii».  si  specifice. Se  verifica  daca  Formularul  R1  – Raportul  de  control  pe  teren  este  completat. precum si motivele  pentru care nu a fost respectat termenul procedural. cerintelor generale si  specifice  ale  masurilor  delegate.  In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  respecta  conditiile  de  mai  sus  (cerinte  generale.  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».     3. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza  «DA».     4‐5.C)  se  verifica  daca  au  fost  mentionate  in  raport.E.  G.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA». In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA. In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».  datat  si  semnat  de  expertii  APIA.  si  specifice. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.  cerintelor  generale  si  specifice  ale  masurilor  delegate.E.  In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  respecta  conditiile  de  mai  sus  (cerinte  generale. .E. care se mentioneaza la rubrica «Observatii». se bifeaza «NU» si se solicita clarificari expertilor APIA. se bifeaza «NU» si  se mentioneaza la  rubrica «Observatii» perioada in care a fost realizata vizita pe teren. Se verifica daca din Raportul de supracontrol pe teren reies rezultatele controalelor ca  urmare a verificarii Bunelor Conditii Agricole si de Mediu (G.C)  se  verifica  daca  au  fost  mentionate  in  raport.A.C). datat si semnat de expertul APIA.A. In Formularul P1  trebuie  sa  fie  mentionat  rezultatul  controlului  administrativ.A. care  se mentioneaza la rubrica «Observatii».  2.  G.C).  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 102    Se verifica daca Formularul P1 – Raportul de control administrativ aferent cererii unice  de plata pe suprafata este completat.

  contract  de  inchiriere.  III.     18.    16‐17. adeverinta de la Primaria locala care sa ateste inscrierea in Registrul agricol ca  utilizator al terenului respectiv). Se verifica in IACS ca suprafata fermei sa fie mai mare de 1 ha. Se  verifica  daca  cererea  de  plata  (I‐date  de  identificare  solicitant/  exploatatie.  se  bifeaza  «NU»  iar  cererea  de  plata  se  declara  neeligibila  pentru decontarea prin Masurile 211.  15  mai  2008/  2009  pentru  cererile  depuse  in  campaniile 2008 si 2009. la care  se adauga zilele admise pentru depunerea suplimentara (pana la data de 25 iunie 2007. precum  si motivele pentru care nu a fost respectat termenul procedural. In cazul in care aceasta  cerinta nu este indeplinita.  Parcelele  care  nu  indeplinesc  aceasta  cerinta  sunt  respinse  la  plata.    13.     12.1‐angajamente  si  declaratii.  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita. In cazul in care  cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».  dupa  caz)  are  toate  rubricile  completate. 2009 si 2010: 31 mai 2007 pentru  cererile  depuse  in  campania  2007. Zona Semnificativ Defavorizată  (ZSD) şi Zona Defavorizată de Condiţii Naturale Specifice (ZDS)) din PNDR 2007 ‐ 2013 si  . cererea de plata este neeligibila si se mentioneaza la rubrica «Observatii»  suprafata reala a fermei.1 ha  pentru  vii. In cazul in care cerinta  este indeplinita se bifeaza «DA». 212  sau 214. Se  verifica  daca  data  depunerii  cererii  de  plata  se  incadreaza  in  termenul  limita  de  depunere conform Manualelor de proceduri pentru autorizarea platilor directe ale APIA. precum si masura pentru care au fost solicitate la  plata. se  bifeaza «NU». In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. 2008.  culturi  de  hamei.  contract  de  arendare. In cazul in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita  pentru  toate  parcelele  solicitate  la  plata.  La  rubrica  « Observatii »  se  vor  mentiona  parcelele care sunt respinse la plata.    14.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 103      11.Se verifica in IACS ca suprafetele parcelelor agricole sa fie mai mari de 0.  livezi. 17 mai 2010 pentru cererile depuse in campania 2010 .  II‐ declaratie  de  suprafata.3 ha (0. Se verifica in cererea de plata daca fermierul a solicitat plata pentru Masurile 211. Din documentele atasate la cererea de plata trebuie sa rezulte ca terenul pentru care se  acorda ajutorul este in proprietatea beneficiarului sau ca are drept de folosinta asupra  lui  (titlu  de  proprietate. 11 iunie 2010). Se  verifica  localizarea  fermei  cu  lista  unitatilor  administrativ  teritoriale  incadrate  in  zonele defavorizate (Zona Montană Defavorizată (ZMD). 212 si 214. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza  «DA».  contract  de  concesionare. se bifeaza «NU» iar cererea de plata se declara neeligibila.  pepiniere  pomicole/  viticole  si  arbusti  fructiferi  in  cazul M211 si 212).  datate  si  semnate  de  fermier. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».  precum si legislatiei in vigoare pentru anii 2007.  si  cererea  de  plata  se  declara  neeligibila.  se  bifeaza  «NU»  si  se  mentioneaza la rubrica «Observatii» dta la care a fost depusa cererea de plata. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».  09 iunie 2008/ 2009. In cazul in care aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.  III.  se  bifeaza  «NU».2‐angajamente  si  declaratii  masuri  de  agromediu.    15.

  respectiv  Lista  UAT  eligibile  în  cadrul  submasurii  aferente.  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita. Se  verifica  daca  suprafata  aferenta  fermei  pentru  care  a  fost  acordat  ajutorul  se  regaseste  in  IACS.05.Procentul masurat din suprafata solicitata  . Se  verifica  localizarea  fermei/suprafetei  cu  lista  zonelor  eligibile  in  cadrul  Masurii  214  „Plati  de  agromediu”.  se  bifeaza  «NU».  precum  si  blocurile  fizice  din  care  acestea  fac parte  .  si  cererea  de  plata  se  declara  neeligibila.  ‐ Suprafata masurata de APIA conform Raportului de control pe teren R1.    La rubrica Observatii expertii vor preciza:  .Parcelele/  suprafetele  declarate  neeligibile. si cererea de plata se declara  neeligibila. etc  .     19.Modalitatea de realizare a verificarii  .  conform PNDR 2007 – 2013.  delimitarii  si  listei  unitatilor  administrativ  teritoriale  din  zona  montana  defavorizata  –  M  Of  323/  15.  ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APIA  ‐ Suprafata masurata de APDRP (expertii SVCP‐OJPDRP vor masura suprafata care in  prealabil a fost masurata de expertii APIA).Data efectuarii vizitei pe teren  . si cererea de plata se  declara neeligibila.Instrumentele de masurare folosite  .  datat  si  semnat  de  expertul  APIA  si  daca  este  bifata  . se bifeaza «NU». In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.    26.    Sectiunea A2– Verificarea financiara    1.     21‐25.Explicatii  privind  diferentele  dintre  APIA  si  APDRP  referitoare  la  masuratori.Motivele declararii neeligibile  .2007. Se vor mentiona:  ‐ Suprafata solicitata la plata de fermier conform cererii unice de plata pe suprafata. Se completeaza cu alte documente necesare verificarii.     20.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 104    din  Ordinul  nr  355/2007  privind  aprobarea  criteriilor  de  incadrare.Alte informatii tehnice considerate necesare). Se verifica daca Procesul verbal pentru cel de‐al doilea control al cererii unice de plata  pe  suprafata  D1  este  completat. se bifeaza «NU».  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».  parcelele  declarate neeligibile. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».  ‐ Suprafata determinata in urma masuratorilor de APIA conform Raportului de control  pe teren R1.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».  In  cazul  in  care aceasta cerinta nu este indeplinita.  ‐ Suprafata determinata in urma masuratorilor de APDRP   ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APDRP.

 se bifeaza «NU» si se solicita clarificari expertilor APIA. In cazul in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA». In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». care se mentioneaza la rubrica «Observatii».  conform  prevederilor  art  7  si  11  din  Regulamentul  CE  1913/  2006 (www. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari  expertilor APIA.    Dupa  realizarea  vizitei  pe  teren  si  masurarea  suprafetelor  solicitate  la  plata  si  care  au  fost  masurate  de  expertii  APIA.  care  se  mentioneaza  la  rubrica  «Observatii».     Se  verifica  daca  in  Procesul  verbal  pentru  supracontrolul  controlului  administrativ  al  cererii  unice  de  plata  pe  suprafata  A1  sunt  toate  rubricile  completate. In cazul in care cerinta  este indeplinita se bifeaza «DA».ecb. 7.     Se verifica daca Fisa de supracontrol in vederea autorizarii C1 este completata. se  bifeaza  «NU». semnata  de verificatorul de date si avizata de Sef Serviciu IACS/Sef Serviciu Plati Directe (in cazul  in care cererea a fost selectata pentru supracontrolul autorizarii). 3.  se  va  verifica  daca  valoarea  ajutorului  stabilit  de  APIA  este  corect  calculat  (suprafata  determinata  la  plata  de  APIA*cuantumul  de  plata  (euro/ha) = valoarea eligibila (euro)    Valoare eligibila (Lei) = valoarea eligibila (euro)* Cursul de schimb (Lei/Euro)  Pentru  conversia  sumei  eligibile  din  euro  in  lei  se  va  utiliza  cursul  de  schimb  cel  mai  recent stabilit de BCE inaintea datei de 1 ianuarie a anului in care se elaboreaza decizia  de  acordare  a  ajutorului. 6. In cazul in care cerinta  este indeplinita se bifeaza «DA».  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.     Se verifica daca cuantumul de plata (euro/ha) se incadreaza in limitele prevazute in Fisa  tehnica aferenta masurii pentru care fermierul a solicitat plata. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».  precum  si  daca  formularul este datat si semnat de expertul APIA (in cazul in care cererea a fost selectata  pentru supracontrolul controlului administrativ). 4. In cazul in care cerinta este indeplinita  se bifeaza «DA». precum si daca formularul este datat si semnat de expertul APIA. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. 5.     Se  verifica  daca  in  Lista  de  verificare  anexata  la  Formularul  D1  sunt  toate  rubricile  completate. care se mentioneaza  la rubrica «Observatii».  semnata.int)  . in baza caruia se stabileste suma eligibila. casuta  "DA".  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.  si  se  mentioneaza  la  rubrica  «Observatii»  cuantumul  corect  stabilit  prin  Fisa tehnica a masurii. In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. se bifeaza «NU» si  se solicita clarificari expertilor APIA.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA». avizata si aprobata. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.     Fisa privind calculul sumelor de plata (Anexa AP 19) este completata cu suma de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 105    2. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».

  ‐ Suprafata determinata in urma masuratorilor de APDRP   ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APDRP. Se completeaza cu alte documente necesare verificarii. Se verifica localizarea suprafetei impadurite cu proiectul de impadurire.    8. si cererea de plata se declara neeligibila.    La  rubrica  Observatii  expertii  vor  preciza  modalitatea  de  calcul  a  valorii  eligibile  pentru  plata. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».  precum  si  blocurile  fizice  din  care  acestea  fac parte  .  .    La rubrica Observatii expertii vor preciza:  .Explicatii  privind  diferentele  dintre  APIA/  ITRSV  si  APDRP  referitoare  la  masuratori.  ‐ Suprafata  determinata  in  urma  masuratorilor  de  APIA  conform  Raportului  de  control.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».    2.  ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APIA  ‐ Suprafata masurata de APDRP (expertii SVCP‐OJPDRP vor masura suprafata care in  prealabil a fost masurata de expertii APIA).Procentul masurat din suprafata solicitata  .5 A are urmatoarele puncte de verificare:    1.    Pentru Masurile 221 si 41    Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari  expertilor APIA/ ITRSV.  In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 106    In cazul in care apar diferente fata de valoarea eligibila admisa la plata se mentioneaza  la rubrica «Observatii» valoarea stabilita de expertii verificatori OJPDRP.Instrumentele de masurare folosite  . Se completeaza cu alte documente necesare verificarii.Parcelele/  suprafetele  declarate  neeligibile.Alte informatii tehnice considerate necesare).  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.  inclusiv a sanctiunilor. etc  .     3. se bifeaza «NU».Motivele declararii neeligibile  .Modalitatea de realizare a verificarii  . Se  verifica  ordinele  de  deplasare/  alte  documente  care  atesta  prezenta  expertilor  verificatori  la  fata  locului. Se vor mentiona:  ‐ Suprafata solicitata la plata de beneficiar conform cererii de plata.  ‐ Suprafata masurata de APIA conform Raportului de control.  parcelele declarate neeligibile.Data efectuarii vizitei pe teren  . In cazul in care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».    4.

3. 123.  primează  verificarea efectuată de SVT‐CRPDRP. acest Raport impreuna cu dosarele administrative SVT‐ CRPDRP ale proiectelor. Verificarea de catre SVT‐CRPDRP a DCP      SVT‐CRPDRP  va  efectua  verificarea  din  punct  de  vedere  tehnic  (documentar  si  pe  teren)  a  dosarelor  cererilor  de  plata  aferente  beneficiarilor  publici  ai  Masurilor  125. 141 – anul IV. daca este cazul. Seful SVT‐CRPDRP va restitui sefului SAP‐ CRPDRP.  precum  si  informatiile suplimentare solicitate.  în  conditiile  în  care  verificarea  cererilor  de  plată  a  fost  descentralizată  la  nivelul  acestora. 142.  dosarele de achizitie etc). Expertii SVT‐ CRPDRP  vor  completa  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1. 125.  313.  Formularele.  Dupa primirea documentelor de la seful SAP‐CRPDRP.     Termenul  necesar  pentru  verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  procedurale  este  de:  .5.  Scopul  acestei evaluări suplimentare este ca SVT‐CRPDRP să verifice modul de respectare a procedurii  de  verificare  tehnică  de  către  SVCP  –  OJPDRP  şi  implicit  să  se  asigure  de  aplicarea  unitară  a  procedurii  de  verificare  tehnică.  Seful  SVT‐ CRPDRP va transmite sefului SVT‐DPP.  fara  a  bifa  casuta  de  stabilire a conformitatii DCP.  dosarele  administrative  ale  SVCP  si  SAP‐CRPDRP.  termenele  si  modalitatea  de  verificare  sunt cele utilizate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si mentionate la Etapa AP 1.    De asemenea.  seful  SVT‐CRPDRP  solicita  sefului  SAP‐CRPDRP  DCP.    Dupa  primirea  listei  cu  proiectele  ce  urmeaza a  fi  verificate.  322  si  41.  Verificarea  de  către  SVT‐CRPDRP  va  fi  efectuată  după  finalizarea (ulterior) verificării tehnice la nivelul SVCP – OJPDRP si SAP‐CRPDRP.  Seful  SVT‐DPP  va  transmite  in  format  electronic  sefului  SVT‐CRPDRP  de  la  fiecare  centru  regional.    După finalizarea verificării de catre experţii SVT‐CRPDRP se întocmeşte un dosar administrativ  care  va  cuprinde  formularele  de  verificare  elaborate  de  experţii  verificatori. seful SVT‐CRPDRP repartizeaza Dosarele  cererilor  de  plată  experţilor  SVT‐CRPDRP. SVT‐CRPDRP va verifica DCP pentru beneficiarii privati ai Masurilor 112 – transa  II.1.Etapa AP2:  Verificarea la nivelul CRPDRP a documentelor aferente   Dosarului Cererii de Plata       5. 312.  intreaga  documentatie  (DCP.  lista  proiectelor  ce  urmeaza  a  fi  verificate  de  SVT‐CRPDRP.  dosarele  de  achizitie  etc.3. 121. 322 si 41 incluse in esantionul realizat de SAP‐ DPP  si  SVT‐DPP.  dosarele  administrative  ale  SVCP  si  SAP‐CRPDRP. seful SVT‐ CRPDRP  intocmeste  un  Raport  privind  concluziile  rezultate  in  urma  verificarii  DCP.      Dupa finalizarea verificarilor tuturor DCP incluse in lista transmisa de seful SVT‐DPP.  Formularele si modalitatea de verificare a DCP sunt mentionate in Etapa AP 1. 313.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 107    5.    În  situaţia  în  care  se  ajunge  la  o  divergenţă  cu  SVCP–OJPDRP  la  finalul  verificării.

 142...   Pista de buget PB.. 322.   Puncte de verificat pe teren – Anexa 1 AP 1..  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema de impadurire (pentru lucrarile de infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme   Raportul  ITRSV  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor  (pentru  lucrarile  de  intretinere  si  pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii  I‐V)  –  pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV   Raportul  ITRSV  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita  (pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii  VI‐XV)  –  pentru  DCP  conforme  incluse  in  esantionul de control al ITRSV   Raportul  APIA  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme  .   Cheltuielile acceptate la plata – Anexa 2 AP 1.6 M.  322  si  41)  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren. 313. 41) Dosarele Cererilor de Plata insotite de documentele elaborate de  expertii SVCP‐OJPDRP:   Fisa de verificare tehnica si financiara – AP 1.  SAP‐CRPDRP  primeste  de  la  SVCP‐OJPDRP    Dosarele  Cererilor de Plata insotite de documentele elaborate de expertii SVCP‐OJPDRP. 312. 511)/ SVT‐CRPDRP (pentru beneficiarii publici ai  Masurilor 125.. 143. Verificarea de catre SAP – CRPDRP a DCP    SAP‐CRPDRP primeste de la SVCP‐OJPDRP (pentru beneficiarii privati ai Masurilor 111.. 313. 125. ceea ce presupune si transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren.. 141 – anul IV.3. 41 inclusi in esantionul realizat la nivel central). 141. ceea ce presupune si transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren. 123.. 112.5 A (daca este cazul).. 121. 312... 312.1. 142.. Acest termen  cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului la data si locul de implementare a proiectului). 125. 431. 142.    5.5 M.6 M.   Raportul  ITRSV  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei. APIA si ITRSV:   Fisa de verificare tehnica si financiara – AP 1.. 41 inclusi in esantionul realizat la nivel central)... 141 – anul IV. 41. 125.   maxim  5  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  fara  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II.  Pentru  beneficiarii  Masurilor  221  si  41...1 (daca este cazul).   Pista de audit AP 12.  322. Acest termen  cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului la data si locul de implementare a proiectului).   Raportul SVCP/SVT de verificare a Dosarului Cererii de Plata – AP 1...   Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1. 322.6 M.....MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 108       maxim  11  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  publici  din  cadrul  Masurilor  125.5 M.. 313.   Informatii suplimentare (daca este cazul) etc. 121..   Nota de descoperire a unei nereguli si de fundamentare pentru desfasurarea unui control ‐  IRD 0. 313... 121... 123.2.  123.  maxim  11  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II..  313.  322.

  Expertul  va  completa  numarul  maxim  de  zile  lucratoare  in  care  beneficiarul/  furnizorul  sa  prezinte  informatiile  suplimentare solicitate astfel incat sa nu depaseasca termenul maxim de verificare mentionat in  procedura.  .  Expertii  vor  completa  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  precizând valoarea facturilor si adeverinţelor.  pe  care  o  semnează.  313.  in  cazul  in  care  exista  neclaritati  dpdv  tehnic  privind  completarea  Formularului  F1.  experţii  SAP‐CRPDRP    vor  întocmi  Scrisoarea  de  solicitare  a  informaţiilor  suplimentare  AP  1.  La  fiecare  transa  de  plata. daca este cazul. completand  Registrul  de  primire  a  DCP  R3.1 pentru care au fost solicitate aceste informatii.  125.13.    Totodata.  sunt  incomplete  sau  sunt  necesare  clarificari privind modul de completare/ intocmire a acestora.  menţionând  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.  revizuita de seful SAP‐CRPDRP si atasata la Dosarul administrativ.  Dupa  primirea  informatiilor  suplimentare  se  vor  completa  punctele  din  Fisa  de  verificare AP 2.  precum  si  documentele  lipsa  si/  sau  documentele  completate corect.    In  cazul  in  care  sunt  necesare  informaţii  suplimentare. Expertii ITRSV trebuie sa transmita clarificarile necesare in  maxim 3 zile lucratoare (data postei) de la primirea de catre ITRSV a solicitarii. expertii SAP‐CRPDRP vor solicita  clarificari  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP/  APIA/  ITRSV.    Expertul SAP‐CRPDRP va face încadrările in liniile bugetare completând Pista de buget.  312.  Informatii suplimentare (daca este cazul) etc.  expertii  SAP‐CRPDRP vor verifica informatiile din formularele F1 aferente transelor de plata anterioare.  123.  322.1.  41.  pe  care  o  vor  transmite  beneficiarului/  furnizorului  pe  fax/  posta  cu  confirmare  de  primire.  stampilează  si  o  înaintează  sefului  SAP  –  CRPDRP spre revizuire.  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  completa  Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  F1  in  format  electronic.1. acesta este repartizat experţilor verificatori. Seful SAP‐CRPDRP va primi in  format  electronic  de  la  SVCP/  SVT‐CRPDRP  formularul  F1.  Nota de descoperire a unei nereguli si de fundamentare pentru desfasurarea unui control ‐  IRD 0.    In  urma  încheierii  verificării  pentru  DCP  aferente  Masurilor  121.  Expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP/  APIA  trebuie  sa  transmita  clarificarile  necesare  intr‐o  zi  lucratoare.  expertul  completează  secţiunea  C.    Daca in urma verificarii documentelor intocmite de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP/ APIA/  ITRSV  se  constata  ca  acestea  nu  sunt  corect  completate. semnata de expertii SAP‐CRPDRP.  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  solicita  expertilor  SVCP/  SVT‐CRPDRP  care  au  instrumentat  DCP  respectiv.  daca  este  cazul.  returnand  documentele  respective.. Aceasta va fi printata la fiecare transa de plata. sa ajute la completarea Formularului F1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 109          După  primirea  de  seful  SAP‐CRPDRP  a  Dosarului  Cererii  de  Plata  însoţit  de  documentele  rezultate in urma verificării acestuia.    De  asemenea.1 (daca este cazul). precum si rubrica „Observatii”  daca este cazul. precum şi cheltuielile eligibile constatate de SAP‐ Raportul  APIA  privind  constatarile  in  urma  verificarii  GAEC  (anii  I  –  XV)  ‐  pentru  DCP  conforme incluse in esantionul de control al respectarii GAEC al APIA   Pista de audit AP 12.

    Seful  SAP‐CRPDRP  va  avea  obligatia  sa  urmareasca  termenele  de  verificare.  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de supracontrol (pentru anii I‐XV). aprobate de Directorul Adjunct OJPDRP.  Centralizatorul  rezultatelor  va  fi  transmis  sefului  SAP‐DPP  atat  in  format  electronic.  sefilor  SVCP  din  cadrul  OJPDRP‐urilor  aferente  fiecarui CRPDRP. 41.  a  celor  respinse.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor  realizate  de  OJPDRP‐urile  aferente  CRPDRP‐ului  si  le  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  in  maxim  2  zile  lucratoare  de  la  primirea  acestora de la OJPDRP‐uri.  Pentru supracontrolul APIA    Seful SAP‐CRPDRP primeste de la seful SAP‐DPP lista cererilor de plata incluse in esantionul de  supracontrol  al  APIA.    Pentru Masurile 221 si 41    Seful SAP‐CRPDRP primeste de la seful SAP‐DPP si transmite sefului SVCP‐OJPDRP:  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al respectarii GAEC (anii I‐XV). precum si cheltuielile respinse. 142.  Rapoartele  privind  verificarea de SVCP a DCP pe baza de esantion AP 5.  precum  si  stadiul  verificarii cererilor de plata incluse in esantionul de supracontrol al APIA. expertul SAP‐CRPDRP va  mentiona  valoarea  cheltuielilor  admise.3.  precum  si  stadiul  verificarii cererilor de plata incluse in esantionul de control pe Masura 141.  pe  care  o  va  transmite. 143.  luand  decizia  finala  si  motivand  aceasta  decizie  la  rubrica „Observatii” din fisa de verificare. 112. in vederea elaborarii Raportului privind verificarea DCP pe baza de  esantion  AP  5.    .    Dupa finalizarea verificarii DCP incluse in esantionul de supracontrol. In cazul Masurilor 111.  precum  si  motivatia  respingerii  cheltuielilor (daca este cazul). 221.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  avea  obligatia  sa  urmareasca  termenele  de  verificare.3.  In cazul in care concluziile expertilor asupra verificarii sunt diferite. 41    Seful SAP‐CRPDRP primeste de la seful SAP‐DPP lista cererilor de plata incluse in esantionul de  control pentru Masura 141 (anii II si III) pe care o va transmite sefilor SVCP‐OJPDRP. 141. precizand motivatia respingerii cheltuielilor (daca este  cazul). seful SAP‐CRPDRP va primi  de  la  sefii  SVCP  din  cadrul  OJPDRP‐urilor  aferente  fiecarui  CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 110    CRPDRP. cat si scanat cu semnatura sefului SAP‐CRPDRP si a Directorului CRPDRP. seful SAP‐CRPDRP va relua  verificarea  asupra  punctelor  de  divergenta.    Pentru esantionul pe Masurile 141 – anii II si III.  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al ITRSV (pentru lucrarile de intretinere – anii  I‐V/ pierderea de venit – anii I‐XV). 431 si 511.

2. scanat/ suport de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP  o  copie  a  formularului  AP  1. 431.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 111    Lunar.  la  solicitarea  sefului  SVT‐CRPDRP.3.  Rapoartele  privind  verificarea  de  SVCP  a  DCP  pe  baza  de  esantion AP 5.   b. 312. 141.    Etapa comuna pentru toate masurile  In cazul in care concluzia expertilor SAP‐CRPDRP este diferita de cea a expertilor SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP/ APIA/ ITRSV decizia finala o va lua seful SAP‐CRPDRP.1. in a doua zi lucratoare.3.  in  vederea inregistrarii in sistemul contabil. 142.7.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel  central. Seful SAP‐CRPDRP va transmite in aceeasi zi.     Dupa  intocmirea  esantionului  la  nivel  central. exista doua tipuri de concluzii:  a. Dupa finalizarea verificarii.  dupa finalizarea verificarii de SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP. 112. 41.  Seful  SAP  din  cadrul  Centrului  Regional  implicat in verificarea dosarului cererii de plata va trimite o copie a Formularului AP 1.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor  realizate  de  OJPDRP‐urile  aferente  CRPDRP‐ului  si  le  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  in  maxim  2  zile  lucratoare  de  la  primirea  acestora de la OJPDRP‐uri. Certificatul de Plata AP 4. 221.    Expertul SAP‐CRPDRP nu va intocmi documentele aferente autorizarii platii pentru aceste DCP  (certificat de plata. expertii  SAP‐CRPDRP  vor  intocmi  si  vor  transmite  beneficiarului  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1.  expertii  vor  mentiona  la  rubrica  „Rezultatul  verificarii”  concluzia  privind  eligibilitatea  dosarului  cererii  de  plata. In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica neeligibilitatea cererii de plata.     In  urma  incheierii  verificarii  dosarului  cererii  de  plata  de  catre  SAP‐CRPDRP.1. 322.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel central. cat si scanat cu semnatura sefului SAP‐CRPDRP si a Directorului CRPDRP. in vederea elaborarii Raportului privind verificarea DCP pe baza de  esantion  AP  5.  DCP  insotite  de  dosarele  administrative  ale  SVCP  si  SAP‐CRPDRP. unde este cazul.2. aprobate de Directorul Adjunct OJPDRP. seful SVT‐CRPDRP va returna documentatia  sefului SAP‐CRPDRP. In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐ CRPDRP vor intocmi Fisa de verificare a debitelor AP 3. Sectiunile C ale DCP finalizate  ca verificare (pentru Masurile 111.  DCP  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel  central  insotite  de  dosarele  administrative  SVCP/  SVT‐ . Fisa de recuperare a debitului –  dupa caz AP 3. seful SAP‐CRPDRP va transmite sefului SAP‐DPP pe e‐mail. 143.    Zilnic. seful SAP‐CRPDRP va primi de la sefii SVCP din cadrul OJPDRP‐ urilor  aferente  fiecarui  CRPDRP. Ca urmare. in vederea comunicarii sefului SAP‐CRPDRP despre DCP care vor fi transmise la SAP‐DPP.7  si sefului SVCP‐OJPDRP. precum si Ordonantarea de plata AP 4.  511).  seful  SAP‐ CRPDRP  va  trimite  acestuia.  Centralizatorul  rezultatelor  va  fi  transmis  sefului  SAP‐DPP  atat  in  format  electronic. 123.7. ordonantare de plata).  dosarele de achizitie etc. 313. 121.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  trimite  la  SAP‐DPP  pe  baza  de  Proces  verbal  de  predare  primire.

 seful SAP‐CRPDRP va  instiinta  expertii  cu  privire  la  DCP  pentru  care  trebuie  suspendata  plata  si  cele  pentru  care  trebuie finalizata verificarea in vederea autorizarii la plata.  322  si  41  care  includ  investitii  aferente mai multor actiuni/ componente.  123.  transmiterea si primirea informatiilor suplimentare.  322.  precum si ale proceselor verbale de receptie.1 cu cate o Sectiune C distincta pentru fiecare tip de investitie/ actiune/  componenta.  dosarele  de  achizitie  etc.  precum  si  pentru  proiectele  aferente  Masurilor  221  si  41.  dosarele  administrative  SVCP/  SVT‐ CRPDRP si SAP‐CRPDRP.    Zilnic.  112.  125a.  121. acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAP‐CRPDRP  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121. precum si un buget totalizator. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).    Pentru  Masurile  141  (anul  IV).  313.  ale  facturilor  atasate  la  DCP.  142. 123. expertii elaboreaza o singura Fisa de verificare a DCP  de SAP‐CRPDRP AP 2.inregistrarii in  contabilitatea beneficiarului. elaborat de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT pentru dosarele  cererilor  de  plata  autorizate  la  nivel  regional  in  maxim  3  zile  de  la  primirea  lor  de  seful  SAP‐ CRPDRP. in vederea.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313.  312  si  41.  ceea  ce  presupune  verificarea DCP.     Seful  SAP‐CRPDRP  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  2.  dupa  finalizarea  verificarii  DCP  prin  intocmirea  formularului  AP  2. lista  beneficiarilor  care  au  fost  identificati  ca  fiind  in  insolventa.  Pentru  Masurile  121.  expertii  vor  elabora  cate  un  buget  pentru fiecare tip de investitie/ actiune/ componenta.  312.    Timpul necesar instrumentarii DCP este de:   maxim  8  zile  lucratoare  pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj. De asemenea.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 112    CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP.  Dupa  primirea  de  la  consilierul  juridic a listei beneficiarilor pentru care este necesara suspendarea platii. transmiterea si primirea informatiilor suplimentare.  41. 125a.  123.  SAP‐DPP  va  retransmite  documentatia  (DCP.  precum  si  pentru  beneficiarii  Masurilor  .  143.  copiile  contractelor  de  finantare.142  si  41  seful  SAP‐CRPDRP  va  trimite  la  SEC  copia  Raportului  SVCP/ SVT asupra verificarii DCP AP 1.  Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  la  nivel  central.  511.  seful  SAP‐CRPDRP  va  trimite  catre  compartimentele  economice  ale  beneficiarilor  contractelor  de  furnizare  (MADR/  APDRP). seful SAP‐CRPDRP va primi de la sefii SVCP (pentru beneficiarii privati ai Masurilor 111.1. seful SAP‐CRPDRP va transmite catre consilierul juridic de la nivel regional.    In cazul proiectelor pentru care beneficiarii sunt inregistrati cu sesizari in Buletinul Procedurilor  de Insolventa.6.  141.1  ca  sunt  respectate  toate  termenele  procedurale  aferente  etapelor  parcurse  de  expertii  SAP‐CRPDRP  in  verificarea  respectivului dosar cerere de plata.   maxim  5  zile  lucratoare  pentru  proiectele  fara  constructii‐montaj.   In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981. dosarele de achizitie etc) la SAP‐CRPDRP pe baza de Proces verbal de  predare‐primire.     Pentru  Masura  511.  ceea  ce  presupune  verificarea  DCP. acolo unde este cazul.

. in vederea inregistrarii in sistemul contabil. 322.  . seful SAP‐CRPDRP va primi de la sefii SVCP (pentru beneficiarii privati ai Masurilor  121.  Seful SAP‐CRPDRP va fi responsabil de completitudinea si corectitudinea datelor inscrise in S1..     Trimestrial.  Seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  in  aceeasi  zi.  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP.  La  ultima  cerere  de  plata.  De  asemenea. 312. – S1 pe care le va centraliza.  In  cazul  in  care  cererea  de  plata  este  eligibila. 123.    Formularele S1 si S2 vor fi semnate de seful SAP‐CRPDRP si revizuite de Directorul CRPDRP..  completa  si  transmite SMER ‐ DCP in format electronic.  322. precum si in  cazul  in  care  cererea  de  plata  nu  este  eligibila.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 113    221.  seful  SAP‐CRPDRP  va  fi  responsabil  cu  monitorizarea  depunerii ultimei transe a Dosarului cererii de plata.7.  seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  SMER  ‐  DCP S1 completat pentru coloanele 0‐44 in format electronic. seful SAP‐CRPDRP va transmite sefului SA‐ CRPDRP formularul Cererii de Plata AP 1.  Datele  din  S1  vor  sta  la  baza  elaborarii  raportarilor  conform  prevederilor  art  31  din  Regulamentul 65/ 2011.  seful  SAP‐CRPDRP  va  fi  responsabil  cu  monitorizarea  respectarii  termenelor  de  verificare  a  DCP  de  personalul  din  cadrul  SVCP‐CRPDRP.1.    Ca  urmare. seful SAP‐CRPDRP va fi responsabil cu monitorizarea termenelor de depunere a DCP  conform  Declaratiilor  de  esalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0. in vederea luarii de catre acesta a masurilor care se  impun.  Pentru  proiectele  la  care  s‐a  acordat  avans.1.1.     In cazul in care beneficiarul indeplineste conditiile de acordare a avansului. se completeaza de  experti  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  Situatia  privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data de .  In  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  efectuarea  platilor  pentru  DCP  neincluse  in  esantion.    Termenul de verificare este de o zi lucratoare.     In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  indeplineste  conditiile  de  acordare  a  avansului  (atat  pentru  achizitiile avizate la nivel judetean. completa  si  transmite  SMER  ‐  DCP  in  format  electronic. Saptamanal.7.  Deasemenea.  scanat/ pe suport de hartie catre expertul contabil din cadrul CRPDRP o copie a formularului AP  1.  se  va  transmite  beneficiarului  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1.  se  elaboreaza  Certificatul  de  plata  AP  4.  Situatia  privind  stadiul  de  executie  al  proiectelor  S2. precum si scanat cu semnatura.  pe  care  le  va  centraliza. conditiile de acordare a avansului dpdv al achizitiilor. in prima zi lucratoare.  41  si  431)/  SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii  publici  ai  Masurilor  313. 322.  se  va  retine  valoarea  avansului  platit  din  valoarea  autorizata  la  plata  (valoarea  contributiei publice). 41)/ SVT‐CRPDRP (pentru beneficiarii publici ai Masurilor 313. 41).    Pentru avans    Pentru dosarele de achizitie avizate la nivel regional.1. 313. cat si pentru achizitiile avizate la nivel regional). pentru a mentiona daca beneficiarul indeplineste/  nu indeplineste.  41). seful  SAP‐CRPDRP  va  informa  Directorul  CRPDRP  cu  privire  la  nerespectarea  termenelor  pentru  Dosarele cererilor de plata aflate in sistem.

  trebuie  sa  fie  completata.     Conform prevederilor Hotararii 224/ 2008. in  cazul  beneficiarilor  publici  se  accepta  si  garantii  financiare  emise  de  catre  institutiile  financiar‐bancare     Garantia financiara este emisa pentru beneficiarul finantarii in favoarea APDRP     Valoarea  mentionata  in  Garantia  financiara  reprezinta  110%  din  valoarea  avansului  solicitat.  conditiile  de  acordare  a  avansului”.1  –  Identificarea  financiara.  semnata  si  stampilata  de  aceasta.2.    Conform prevederilor OUG 79/ 2009.  datata.     Cererea de plata AP 1. in cazul beneficiarilor publici se accepta  garantii  financiare emise de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural ‐ S.1 este emisa pentru beneficiarul finantarii     Valoarea  solicitata  de  beneficiar  in  cererea  de  plata  se  incadreaza  in  valoarea  maxima  admisa a avansului.     Garantia  financiara  este  in  perioada  de  valabilitate.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. conform contractului de finantare/ actului aditional     Valoarea  solicitata  de  beneficiar  in  cererea  de  plata  nu  depaseste  procentul  maxim  pentru  avans.  Institutia  financiar  –  bancara  sau  nebancara  trebuie sa fie acreditata conform Listei institutiilor de credit mentionata pe site‐ul BNR  (www.  este  datata.1  pentru  avans  are  urmatoarele puncte de verificare:     Cererea  de  plata  AP  1.ro).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 114      Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  Garantia  trebuie  sa  fie  valabila  pe  perioada duratei de executie a proiectului. cu exceptia celor aferente masurii 431.A.  mentionat  in  contractul  de finantare/ actul aditional     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Garantia  financiara  este  emisa  de  o  institutie  financiar  –  bancara  sau  nebancara. in cazul beneficiarilor privati se accepta doar  garantii financiare emise de catre institutiile financiar‐bancare.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. inclusiv pe perioada de rambursare a ultimei  cereri de plata (90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata). Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. De asemenea.1  este  avizata  de  expertul  SVCP/  seful  SA‐CRPDRP  si  are  bifata  optiunea  ca  “beneficiarul  indeplineste  dpdv  al  achizitiilor.  din  valoarea  ajutorului  financiar  nerambursabil.  Buletinul  .A. şi Fondul Naţional  de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii ‐ S.bnro.

buletinulinsolventei. expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transe de  plata. 125. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 13.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. pentru lucrari se vor  completa coloanele 5 si 7.1.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa. iar  pentru lucrari doar valorile din coloana 13. 313.    Pentru Masurile 121.  precum  si  daca  totalul  sumelor  solicitate  si  decontate  din  aceeasi  factura  se  incadreaza in totalul facturii.  preturile  unitare  si  totalul  pentru  servicii  (unde  este  cazul)  si  bunuri.   In  coloanele  12  si  13  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  ramase  la  plata  (diferenta  intre coloanele 2 si 10/ 4 si 11).   In coloana 14.   In  coloanele  10  si  11  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  admise  la  plata  conform  formularelor  elaborate  de  expertii  verificatori. incepand cu transa 2 de plata.  3  si  4  se  vor  completa  cantitatile.  expertii  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  vor  completa  valoarea  contractului  de  finantare/  actului  aditional  incheiat  intre  APDRP  si  beneficiar.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana 11.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 115    Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.     Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 9. in aceste coloane se vor  prelua valorile din coloanele 12 si 13 din transa anterioara pentru bunuri si servicii.  Ulterior.   In  coloanele  2.         .   In  coloanele  8  si  9  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  solicitate  la  plata  conform  Declaratiei de cheltuieli AP 1. precum si cele  repinse. CIF etc.  si  vor  semna  si  stampila  documentul. 322.ro.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI. 41    Formularul F1 – Fisa de evidenta a achizitiilor se completeaza astfel:       In  coloana  1  se  vor  completa  tipurile  de  servicii  si  bunuri.2.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana  4  conform ofertelor castigatoare.   In  coloanele  5.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.   La  rubrica  „valoare  contract/  act  aditional”.  iar  pentru  lucrari  se  vor  completa obiectele investitiei conform centralizatorului din oferta castigatoare. 312.  6  si  7  se  vor  completa  numarul  si  data  facturii  solicitate  pentru  decontare. 123. precizand motivele repingerii. cantitatile si valorile mentionate in facturile respective. se bifează căsuţa – „Nu”.

 41    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12.     Anexa  2  la  Raportul  SVCP/  SVT  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata..1 M. este corect completata.. se verifica numai documentar.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.     Pista  de  buget  PB  M.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.... 322.  este  corect  completata. 125.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 116    Pentru Masurile 121.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.. 123.. datata si semnata de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT‐CRPDRP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP precum si de beneficiarul proiectului     Raportul  SVCP/  SVT  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.... 312.  are  toate  semnaturile  si  este completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP.    .6  este  completat  si  semnat de expertii si seful SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP si are marcata o optiune privind  eligibilitatea cererii de plata     Anexa 1 la Raportul SVCP/ SVT – Puncte de verificat pe teren. 313. are toate semnaturile si  este completat cu toate datele solicitate de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP.. datata si semnata     Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  contractate  –  facturate  –  admise  la  decontare  F1  este  corect completata.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.

O.     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla. 313.  .taxe pentru arhitecti.     In  cazul  M  121.studii  de  fezabilitate  (pentru  M  121.642/16.07. asa cum sunt acestea prevăzute în legislatia natională.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.  41)/  memorii  justificative (pentru M 312.  .     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix (la  ultima cerere de plata)     Valoarea  cheltuielilor  eligibile  solicitate  de  beneficiar  la  ultima  transa  de  plata  trebuie  este mai mare sau egala cu 20% din valoarea totala eligibila a proiectului    Pentru  proiectele  care  au  beneficiat  de  avans. nr.  123.  inclusiv  taxele  pentru  eliberarea  certificatelor.    In cazul beneficiarilor. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b). 41).  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.  monitorizare  si  management. ingineri si consultanti.  55  din  Regulamentul  Comisiei  (CE)  nr.  valoarea  costurilor  generale  ale  proiectului  reprezentand  acele  costuri  necesare  pentru  pregătirea  si  implementarea  proiectului.  313.  312.  constând  în  cheltuieli  pentru  consultantă.  1698/2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din  FEADR. 322.82/1991.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 117    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.  1974/2006  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  Consiliului  (CE)  nr.  genereaza situatie de neregula. conform Legii nr.  proiectare. precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării  proiectelor.1040/2004 al MFP (M. cum ar fi:   .  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.  123. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.  conform  art.  312.  313  si  322.  valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel  putin valoarea avansului acordat.  322.

  studiile  hidrologice  şi/sau  hidro‐geologice.  doar  pentru  IMM‐uri  sunt  eligibile  costurile  pentru  studiile  pregatitoare  si  serviciile  de  consultanta  legate  de  investitie  in  limita  a  maxim  8%  din valoarea  totala  eligibila a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii).  proiectele  tehnice  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibilă a proiectului.  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor.  .    In  cazul  schemei  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009.  Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar. beneficiarul trebuie sa prezinte la dosarul cererii de plata.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  in  domeniu  din  care  sa  rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat.  - .  Ministerul  Mediului  si  Padurilor.     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.  costurile  reprezentand  actualizarea  acestor  studii  nu  vor  depasi  3%  din  valoarea  costurilor  de  proiectare  si  inginerie.achizitionarea de patente si licente (pentru M 121. 322. 312. valoarea cheltuielilor pentru proiectare realizate înainte de  aprobarea  proiectului.  ale  caror  studii  de  fezabilitate  au  fost  intocmite  si  finantate  din  alte  fonduri  comunitare  sau  bugetare. asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala. 322.     Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional  (pentru  proiectele  care  presupun  implementarea  unui  standard  comunitar).  cu  mentinerea  procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului. 41)  este de maxim:                                               8%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 121. 123.  avizelor  si  autorizatiilor  necesare  implementarii proiectelor. 313.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 118    taxe  pentru  eliberarea  certificatelor.  care  includ  studiul  de  fezabilitate. un document emis  pe  numele  beneficiarului.  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.  memoriul  justificativ.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii.  inainte  de  intrarea  in  vigoare  a  prevederilor  HG  28/  2008.    Pentru  proiectele  depuse  de  beneficiarii  publici.  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata. 313.    In cazul Masurilor 125 si 41. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. 41). 41).   10%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  5%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 312.

  cursuri  de  formare  profesionala  absolvite  –  cel  putin  nivel  de  initiere. la DCP trebuie atasat si documentul care sa certifice pozitia persoanei  respective in cadrul societatii (Ex: cartea de munca).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 119       La ultima cerere de plata. beneficiarul/ reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  trebuie  sa  faca  dovada  detinerii  de  aptitudini  manageriale/  marketing  sau  in  acord  cu  activitatea  propusa  prin  proiect  (experienta.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. pentru Masurile 121 si 123 (inclusiv pentru schema de ajutor  de  stat  N  578/  2009). pentru masurile 312.  cursuri  de  calificare etc) prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare     In  cazul  schemelor  de  ajutor  de  stat  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.  Ulterior.    In cazul prezentarii diplomei de studii/ certificatului de formare pentru o persoana din  cadrul societatii.  41.ro.  “conform  cu  originalul”. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  .    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea. se bifează căsuţa – „Nu”.  Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”. CIF etc.buletinulinsolventei.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  eliberata  de  autoritatile  competente  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr  200/  2004  privind  recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din  Romania.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  poate  depune  si  documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor  profesionale.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar pe originalul facturii. 313 si 41.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale in domeniul pentru care solicita  finantarea prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare     La ultima cerere de plata.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.

   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.suma partial acceptata.  .  conform  prevederilor  HG  nr  224/  2008.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   valoarea solicitata din adeverinta reprezinta 0.  .  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de  servicii  aferent  transei.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu APDRP.2 si cu cel din contractul de achizitii.   au  mentionate  numarul.   valoarea  solicitata  din  adeverinta  reprezinta  0.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.suma ramasa de platit.   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielile  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor.7% din valoarea cheltuielilor eligibile ale  situatiei de lucrari aferente transei de plata.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de lucrari/  bunuri/ servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din centralizatorul de  lucrari aferent transei. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar.   pentru facturile partial acceptate. acestea trebuie sa contina:  .   valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.  Ca  urmare  procentul  se  stabileste  prin  raportarea  sumei  totale  solicitate  de  beneficiar  prin  cererea  de  plata  la  valoarea  totala a contractului de finantare/ actului aditional.2.stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.2.   adeverinta  eliberata  de  ISC  are  aplicata  stampila  institutiei  si  este  semnata  de  o  persoana autorizata.  .  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.  .   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.1%  din  valoarea  lucrarilor  precizata  in  Autorizatia de construire.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  cheltuielile  de  consultanta  si  pentru  managementul  proiectului  se  deconteaza  proportional  cu  valoarea  fiecarei  transe  de  plata  aferenta  proiectului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 120     toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.datei semnarii contractelor de achizitii.

   In cazul contractelor de leasing.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se ia ca  valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).  Acest  tip  de  actualizare  se  verifica  de  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐ CRPDRP.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii.     Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.  Valoarea  in  Euro  a  bunurilor/  serviciilor/  lucrarilor  se  inmulteste  cu  valoarea  cursului  de  schimb  mentionat  in  bugetul anexa la Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 121     pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.      In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.  se  verifica  daca  aceasta este  prevazuta  in  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizorul  de  lucrari. atat valoarea totala a facturii.  iar  diferenta  pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre beneficiar si furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar  Actualizare.  care  trebuie  sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.    Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In  cazul  in care  se  solicita  Actualizarea pentru  lucrari. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  .  Expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  vor  verifica  pe  teren  documentele  justificative  care  au  stat  la  baza  solicitarii  de  catre  beneficiar  a  actualizarii. precum si de beneficiar. iar plata  se face in lei. valoarea facturii corespunde cu valoarea inregistrata in  contabilitate.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli.  Inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea prin prezentarea facturilor cu care a cumparat diverse materiale sau servicii  si  din  care  sa  rezulte  cresterea  de  pret  fata  de  pretul  unitar  luat  in  considerare  la  intocmirea  ofertelor. se va specifica.

  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).2007.2007: 1Euro = 3. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.7634 = 76.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.3914  0.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.  decat  Euro.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 122     pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se determina care este valoarea in Euro care a fost  platita  de  beneficiar.5890  3.6857  2.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.    In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.       Expertii  SAP‐CRPDRP  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii/  lucrari si vor stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.04.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro). Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii.04. se foloseste  cursul BNR din data de 07.          Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/ lucrarii in lei care trebuie sa se incadreaze in capitolul bugetar respectiv.   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.3118 Lei. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.90 lei  .  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  de  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).

   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 123     Cursul  de  la  data  facturarii  (3.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.  alte  achizitii  specifice.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata. fara sa fie girate catre terti.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului. iar  „conform cu originalul” pe copia documentului de plata.90 lei)     Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.6857  lei/euro).  mijloacele  de  transport.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.    .  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.  Stampila  „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de plata.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.  in  numele  furnizorului.

  si  a  beneficiarului.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*.    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona in  tabelul „Cheltuieli  eligibile  constatate”  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*. precizand motivele repingerii.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont. precum si cele repinse.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.  precizand  valoarea  facturilor  si  adeverintelor  ISC.    Pentru Masura 41‐proiecte atipice de servicii    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 124    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1. iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont  Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor verifica doar extrasele de  cont.5  ‐  M  41‐proiecte  atipice  de  servicii  este  completata si semnata de expertii si seful SVCP. precum si de beneficiar si are marcata  optiunea „conforma”  .  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*.  cheltuielile  eligibile constatate de SAP‐CRPDRP.

  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.  datata  si  semnata  de  expertul  si  seful  SVCP‐OJPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. este completata.. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP.  este  completata.    expertul  SVCF si seful SVCF....      Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP.. au fost efectuate în mod real..  extrase  de  cont.  ‐documentele  (facturi.     Raportul intermediar de activitate este completat..    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  si  care  este  menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate. au  fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate  cu prevederile legale. semnata si datata de expertul si seful SVCP‐ OJPDRP     Pista  de  audit  AP  12. datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP.  verificata  de  seful  SVCF‐ OJPDRP si avizata de Directorul OJPDRP     Pista de buget PB M..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 125       Raportul  initial  de  activitate  este  completat.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  si  al  Raportului  intermediar/  final  de  activitate.1  M. precum si la cererile intermediare de plata.  documente  de  plată.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  datat  si  semnat  de  beneficiar..      Raportul final de activitate este completat.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost verificate şi certificate cheltuielile facturate.. cu exceptia ultimei cereri de  plata. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata..  .

 iar „conform cu originalul” pe copia facturii.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.  si  vor  semna  si  stampila  documentul. CIF etc.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 126     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare.  Ulterior.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  .   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .  .datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).datei semnarii contractelor de achizitii.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor*    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.ro.2.2 si cu cel din contractul de achizitii.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.buletinulinsolventei.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.2. se bifează căsuţa – „Nu”.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  “conform  cu  originalul”.

   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului. aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 127     au  mentionate  numarul. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala. fara sa fie girate catre terti.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.    .  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.   sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii.       In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.  in  numele  furnizorului.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.   contul  si  banca  beneficiarului  platii  corespund  cu  datele  din  contractul  de  achizitii/  adresa de la banca.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte. se va specifica  detaliat. care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita. precum si de beneficiar.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.

  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.  cazarea. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata. si a beneficiarului.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli. acolo unde cazul (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  inchirierea  de  spatii.    Pentru cheltuielile neexternalizate se poate accepta si plata in numerar.  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐CRPDRP.  transportul  rutier/ feroviar)    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.  consumabilele.  precizand  motivele repingerii. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).  masa.  precum  si  cele  repinse.        .    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 128    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.

  precum  si  de  furnizor  si  are  marcata  optiunea „conforma” pe sectiunea A1.  dupa  finalizarea  contractului  de  furnizare.. 431.1 are urmatoarele puncte de  verificare:     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. 431.     Raportul  initial/  intermediar/  final  de  activitate  este  completat.  semnata  si  datata  de  expertii  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR  si  responsabilul  tehnic (dupa caz)     Pista de buget PB M. semnat si stampilat de auditorul care l‐a intocmit si  care este mentionat in contractul de furnizare... este completata.  este  completata.. 143. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP   Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si se incadreaza in  liniile bugetare. Raportul intermediar de activitate se prezinta la prima cerere de plata.     Activitatile  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar  de activitate/ Raportul  final  de  activitate/ Procesul verbal de receptie care sunt solicitate pentru decontare sunt incluse  in lista cheltuielilor eligibile     Notificarea  privind  aprobarea/  neaprobarea  Raportului  initial/  intermediar/  final  de  activitate  are  marcata  optiunea  „Aprobat”..  Auditorul trebuie să ofere asigurarea că:  ‐activitatile care au fost facturate au fost efectiv realizate   .  este  completata. este completata. verificata de seful SAT/ SLRNDR‐DSPPDR si aprobata de  Directorul general adjunct/ DSPPDR      Fisa de verificare pe teren a implementarii contractului are marcata optiunea „Avizat”.1 – fazele 1 si 2 si 511     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2.  semnata  si  datata  de  expertul SAT/ SLRNDR‐DSPPDR....  datat  si  semnat  de  furnizor.. 511 este  completata  si  semnata  de  expertii  si  seful  SVCP. semnata si datata     Pista de audit AP 12. In cazul contractelor care prevad preturi unitare pentru serviciile livrate  cheltuielile  solicitate  la  plata  trebuie  sa  se  incadreze  si  in  valoarea  mentionata  in  Notificarea privind aprobarea Raportului de activitate     Raportul de asigurare este intocmit.  Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  furnizare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.1 – fazele 1 si 2.. 41.1 M. cu exceptia ultimei cereri de plata.5 ‐ M 111.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 129    Pentru Masurile 111. Raportul final de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata. precum  si la cererile intermediare de plata. 143..

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 130    ‐cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  incheiat  cu  APDRP/  MADR  AM  PNDR  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate au fost facturate şi înregistrate corect în contabilitatea furnizorului şi sunt în  conformitate cu prevederile legale.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐ca toate cheltuielile aferente serviciilor facturate de furnizor au fost corect înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  furnizare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.    Pentru Masura 431.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI. precizand motivele repingerii.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate  cheltuielile facturate     Valoarea din raportul de asigurare corespunde cu cea din factura emisa de furnizor     Emitentul facturii este furnizorul de bunuri/ servicii mentionat in contractul de furnizare     Factura  a  fost  emisa  de  furnizor  pentru  APDRP  si  are  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  ‐cheltuielile  facturate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  furnizare.    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona in  tabelul „Cheltuieli  eligibile  constatate”  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.1 – faza 3     Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.buletinulinsolventei. se bifează căsuţa – „Nu”.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Ulterior.ro. CIF etc.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  furnizare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.    cheltuielile  eligibile  admise  de  SAP‐CRPDRP.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:  .  precizand  valoarea  facturilor. precum si cele repinse.  ‐documentele  (facturi.

     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Cheltuielile  solicitate  la  plata  sunt  incluse  in  lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  si  in  Raportul de audit emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul  aditional     .  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL     Fisa de verificare pe teren in etapa de derulare a contractului este completata. este luata la cunostinta de beneficiar si are  marcata optiunea „Avizat”     Pista de buget PB M.. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP. este completata.1 M.  precum  si  de  beneficiar  si  are  marcata  optiunea  „conforma”     Raportul  final  de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata. semnata si datata     Pista de audit AP 12.  datat  si  semnat  de  beneficiar. precum si la cererile intermediare de plata.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata..*   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. este completata.  *Aceste sectiuni se completeaza in cazul in care sunt solicitate la plata servicii/ bunuri prestate/  furnizate de catre terti (externalizate)    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 131    Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ... cu exceptia ultimei cereri de  plata...  dupa  finalizarea  contractului de finantare..5  ‐  M  431..*   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL.. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP.     Raportul  initial  de  activitate  este  completat.*   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont. datata si  semnata de expertii SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL.     Raportul intermediar de activitate este completat..1  –  faza  3  este  completata  si  semnata  de  expertii  si  seful  SVCP.    expertul  SVCF si seful SVCF.

1. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  extrase  de  cont.     La  prima  cerere  de  plata.  Ulterior.  documente  de  plată.buletinulinsolventei.ro. cat si in cazul in care serviciile sunt realizate de un furnizor.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale    In Raportul de audit trebuie să fie menţionate:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  şi  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea beneficiarului pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de  finantare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  ‐documentele  (facturi.  ‐cheltuielile  realizate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate. recunoscut de statul membru de unde  provine sau prin alte metode de care dispune grupul. Cheltuielile care depasesc valoarea  corespunzatoare  alocarii  bugetare  sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul FEADR si trebuie suportate de beneficiar.  Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  că  cheltuielile  realizate  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  a  fost  menţionată  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  au  fost  efectuate  în  mod  real.  contracte  etc)  în  baza  cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile realizate    Raportul de audit se ataseaza la Dosarul Cererii de Plata atat in cazul in care serviciile  sunt realizate de beneficiar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 132     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde valorii mentionata in Raportul de audit.     Raportul  de  audit  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât  auditurile  sau  revizuirile  informaţiilor  financiare  istorice”.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.     Raportul  de  audit  este  semnat  si  stampilat  de  auditorul  care  l‐a  intocmit  si  care  este  mentionat in contractul de finantare.  beneficiarul  printr‐un  reprezentant  al  sau. in cadrul unui GAL din spatiul UE.  . CIF etc.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  trebuie  sa  faca  dovada  pregatirii  profesionale  prin  prezentarea  Diplomei/  certificatului  de  formare  profesionala al unui curs privind abordarea LEADER prin intermediul fazelor 1 si 2 ale  Masurii 431.

 atat valoarea totala a facturii.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   au  mentionate  numarul.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici). factura trebuie insotita de  Declaratia vamala. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata. se bifează căsuţa – „Nu”.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.2 si cu cel din contractul de achizitii.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.datei semnarii contractelor de achizitii.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  .   Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 133    ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.2. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget.  .  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.  .    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.2.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.  care  trebuie  sa  contina  . se va specifica.   pentru facturile partial acceptate. acestea trebuie sa contina:  . verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.suma ramasa de platit.  “conform  cu  originalul”.suma partial acceptata.

  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii se ia ca valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).    In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  pentru bunuri/ servicii se determina care este valoarea in Euro care a fost platita de  beneficiar.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii. Valoarea in Euro a bunurilor/ serviciilor/  lucrarilor se inmulteste cu valoarea cursului de schimb mentionat in bugetul anexa la  Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate). precum si de beneficiar.  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/  lucrarii  in  lei  care  trebuie  sa  se  incadreaze  in  capitolul  bugetar  respectiv. iar diferenta pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar Actualizare. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.       Expertii  SAP‐CRPDRP  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii  si  vor stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 134    datele  de  identificare  ale  beneficiarului. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  de  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).     In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului. iar plata  se face in lei.  Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta). se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  .      Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.   In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.

  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.  decat  Euro.2007: 1Euro = 3. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.  mijloacele  de  transport.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.3914  0.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.04. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.6857  lei/euro).  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.    Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.5890  3. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.04.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 135    conform  clauzelor  contractuale.2007.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro). se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.  .3118 Lei.90 lei)     Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.6857  2. se foloseste  cursul BNR din data de 07.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.  alte  achizitii  specifice.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.7634 = 76.

  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.  precizand  valoarea  facturilor. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.  .    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐CRPDRP. si a beneficiarului.  precum si cele repinse.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii. fara sa fie girate catre terti.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 136     beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.  in  numele  furnizorului. precizand motivele repingerii.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.

1  M. semnata si datata de expertul si seful SVCP‐ OJPDRP     Pista  de  audit  AP  12.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare..   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*.  (pentru componenta „b”)     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata. datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP.2  este completata si semnata de  expertii si seful SVCP.2     Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  datat  si  semnat  de  beneficiar...5 ‐ M 431.. cu exceptia ultimei cereri de  plata.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1..1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ..1 este completat.    expertul  SVCF  si  seful  SVCF.  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL (pentru componenta „b”)     Pista de buget PB M.  este  completata.  datata  si  semnata  de  expertul  si  seful  SVCP‐OJPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Raportul de asigurare AP 1... precum si la cererile intermediare de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 137      Pentru Masura 431.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL.  are  bifata  casuta  „DA”  si  este  avizat  de  Directorul  OJPDRP  (pentru  componenta „b”). (pentru componenta „b”)     Raportul final de activitate este completat.     .3.     Raportul intermediar de activitate este completat. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*. precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”   Raportul  initial  de  activitate  este  completat. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP...   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. este completata.

  documente  de  plată. aceasta se accepta indiferent de procentul pe  care  il  reprezinta  in  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei de dezvoltare locala. Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE.   Pentru  GAL‐urile  care  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala.  pentru  componenta  “b”.  cheltuielile  trebuie  sa  fie  aferente  si  activitatilor    menţionate  în  Raportul  intermediar/ final de activitate.  extrase  de  cont.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate cheltuielile facturate. fisa contului aferenta strategiei respective.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea  beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 138    Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.  pentru  componenta  “b”.  activitatile  trebuie  sa  faca  si  obiectul  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  ‐documentele  (facturi.  In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si „b”  .  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  in  cazul  componentei “b” au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate. au fost  efectuate  în  mod  real.    Pentru  GAL‐urile  care  nu  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional   In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) nu depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si  „b” mentionata in Contractul de finantare.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar.      Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional   Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare.

  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1. CIF etc.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .datei semnarii contractelor de achizitii. Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.  Ulterior.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor*    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.buletinulinsolventei.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.  .  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  Valorile comparative se stabilesc prin insumarea tuturor cheltuielilor declarate eligibile  pana la data verificarii prezentului Dosar cerere de plata.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  “conform  cu  originalul”.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www. se bifează căsuţa – „Nu”. fisa contului aferenta strategiei respective.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 139    mentionata  in  Contractul  de  finantare.   Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.2. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.  .ro.  precum  si  incepand  cu  a  XIII‐a  luna  de  functionare se va verifica daca:  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.2.    Valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente componentei „a” este cel mult egala cu  80%  din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  eligibile  aferente  componentelor  „a”  si  „b”.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 140   

 numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.2 si cu cel din contractul de achizitii;   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata;   au  mentionate  numarul,  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise;   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor,  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama;   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor, factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii, se va specifica  detaliat,  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura, aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului,  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii, precum si de beneficiar.       In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata,  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata, exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii,  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului, diferenta se va retine din ultimul document de plata. 
 

Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”, stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata,  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata;   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata;   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata;   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar;   sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii;   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului;   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata;   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura;   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita;   contul  si  banca  beneficiarului  platii  corespund  cu  datele  din  contractul  de  achizitii/  adresa de la banca; 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 141   

 CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului,  in  numele  furnizorului, fara sa fie girate catre terti.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata,  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.    Pentru cheltuielile neexternalizate se poate accepta si plata in numerar, acolo unde cazul (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  chiria  si  intretinerea  sediului,  consumabilele,  comunicarea,  utilitatile,  cazarea,  masa,  transportul  rutier/  feroviar,  inchirierea  de  autovehicule  pe  perioade  scurte de timp)    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”, ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP, si a beneficiarului; stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont,  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont           

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 142   

Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar,  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐CRPDRP,  precum  si  cele  repinse,  precizand  motivele repingerii.    Pentru Masurile 112 si 41     La prima transa de plata, beneficiarului i se acorda 60% din valoarea sprijinului pentru instalare,  iar la transa a doua, 40% din valoarea sprijinului pentru instalare.     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2.1 are urmatoarele puncte de  verificare:     Cererea de plata este completata, semnata si datata de beneficiar, de expertul si seful  SVCP‐OJPDRP, iar raspunsurile din cartusul III sunt bifate cu „Da” (pentru anul I)     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP precum si de beneficiarul proiectului (pentru anul II)     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata (pentru anul II)     Din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.5  si  Raportul  SVCP  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.6,  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute in Planul de afaceri, precum si ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si  ca a crescut cu minim 4 UDE fata de dimensiunea fermei de la data semnarii contractului  de finantare (anul 0) (pentru anul II)     Pista de audit AP 12.1 M...... este corect completata, datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice) (pentru anul II)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata, se verifica numai documentar.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului,  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata",  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului, conform Legii nr.82/1991.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 143   

In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.    In cazul beneficiarilor, persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.1040/2004 al MFP (M.O. nr.642/16.07.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla, se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR,  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR,  genereaza situatie de neregula.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pe care o cere spre decontare a fost  inregistrata pana la momentul depunerii transei de plata (pentru anul II)    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor aferente activitatii prezentate in planul de afaceri in baza unei copii a balantei de  verificare.     Din  Fisa  mijlocului  fix  rezulta  ca  investitia  nou  creata  a  fost  inregistrata  ca  mijloc  fix  (pentru anul II)     Valoarea primei transe de plata este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare      Valoarea transei a doua de plata este de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu,  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. (daca este cazul, pentru anul II)    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii,  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor,  Ministerul  Mediului  si  Padurilor,  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.     Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar,  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata,  un  document  emis  pe  numele  beneficiarului,  semnat  si  stampilat de autoritatea in domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus  prin proiect a fost implementat. (daca este cazul, pentru anul II)   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 144   

 Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.buletinulinsolventei.ro,  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Ulterior,  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI, CIF etc.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa, se bifează căsuţa – „Nu”.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea,  si  vor  semna  si  stampila  documentul.    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP, precum si cele  repinse, precizand motivele repingerii.    Pentru Masurile 141 si 41     Sprijinul acordat este de 1500 euro/ an/ ferma echivalent in lei la cel mai recent curs de schimb  publicat  de  BCE  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza certificatul de plata)     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2.1 are urmatoarele puncte de  verificare:     Cererea de plata este completata, semnata si datata de beneficiar, de expertul si seful  SVCP‐OJPDRP, iar raspunsurile din cartusul III sunt bifate cu „Da” (pentru anul I).     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 este completata si semnata de expertii si  seful  SVCP‐OJPDRP  precum  si  de  beneficiarul  proiectului.  In  cazul  anilor  II,  III  –  exceptand  esantionul  si  anului  V,  se  verifica  doar  daca  Sectiunea  A1  din  Fisa  de  verificare AP 1.5 indeplineste conditiile mentionate mai sus     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata (pentru anii II si III – pe esantion si anul IV)     Din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.5  si  Raportul  SVCP  de  verificare  a  dosarului cererii de plata AP 1.6, rezulta ca beneficiarul a realizat o parte din actiunile  prevazute in Planul de afaceri, astfel incat s‐a obtinut productie in cadrul fermei fata de  data  semnarii  Deciziei  de  finantare  (anul  0),  precum  si  ca  dimensiunea  exploatatiei  a  crescut fata de dimensiunea exploatatiei de la data semnarii Deciziei de finantare (anul  0). In cazul in care din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 si Raportul SVCP de  verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 rezulta ca beneficiarul nu a realizat actiunile 

  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. este corect completata. (pentru  anul IV)     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  inclusiv  Planul  de  afaceri.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.14 este completata. agricultura ecologica etc. precum si cele  repinse.6. datata si semnata de expertii SVCP‐ OJPDRP (pentru anii II si III – pe esantion).    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.  astfel  incat  productia  destinata comercializarii a crescut cu 20% fata de productia de la data semnarii Deciziei  de finantare (anul 0).  se  va  verifica  daca  Notificarea beneficiarului cu privire la nerealizarea obiectivelor din cererea de finantare.  si  vor  semna  si  stampila  documentul. se bifează căsuţa – „Nu”...  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.buletinulinsolventei.  (pentru anul IV)     Pista de audit AP 12.  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute  in  Cererea  de  finantare.. printr‐un certificat de formare profesionala. contabilitatea fermei. in cel putin  unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole. precum si ca dimensiunea exploatatiei a crescut cu minim 3 UDE  fata  de  dimensiunea  exploatatiei  de  la  data  semnarii  Deciziei  de  finantare  (anul  0).   Din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor emise.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www..5  si  Raportul  SVCP  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.ro. precizand motivele repingerii..    Pentru Masurile 142 si 41     Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. CIF etc. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 145    prevazute  in  Cererea  de  finantare.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  inclusiv planul de afaceri AP 1. protectia  mediului.  .  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.1 M.  inclusiv  Planul  de  afaceri.  Ulterior.

5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP. nr.1040/2004 al MFP (M. conform Legii nr.07.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751‐Subventii guvernamentale pentru investitii..  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP..1 M... se verifica numai documentar.82/1991. semnata si datata de expertul SVCP‐ OJPDRP     Pista de audit AP 12. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  subconturilor  131/  4751  (se  verifica  situatia  contului  131/  4751  pentru  comerciantii  persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.O....    .2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.  Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.     Pista  de  buget  PB M.. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 146      Sectiunea  B2  –  Verificarea  documentelor  de  plata  (care  atesta  incasarea  facturilor  emise). este corect completata.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".642/16.. este corect completata.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Anexa  2  la  Raportul  SVCP  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata.  Secţiunea C – Valoarea productiei comercializate admise.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.    In cazul beneficiarilor.. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b). precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.

  .  Ulterior.000 Euro pentru primul an.   60.    Valoarea transei de plata anuala va avea un plafon maxim de:   100.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.5% din valoarea productiei comercializate.000 Euro.     Valoarea anuala a productiei comercializate de grupul de producatori trebuie sa fie de minim  10. In vederea stabilirii  ajutorului financiar in Euro. echivalent in lei.   100.000 Euro pentru al patrulea an.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.   80.  aceasta  se  determina  raportand  valoarea  productiei  comercializate  eligibila  in  lei.   pentru al treilea an: 4% din valoarea productiei comercializate.  b) Pentru acea parte a productiei comercializate a carei valoare depaseste 1.   pentru al patrulea an: 1. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul de finantare in primul an sau in actele aditionale in urmatorii ani.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.000 Euro/an:   pentru primul an: 5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al treilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.buletinulinsolventei.   pentru al cincilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.5% din valoarea productiei comercializate.000 Euro pentru al treilea an.   pentru al cincilea an: 1.000.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 147    Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.    In  vederea  stabilirii  valorii  productiei  comercializate  in  Euro. CIF etc. Ajutorul financiar in lei va fi echivalentul ajutorului  financiar  stabilit  in  euro  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul an sau in actele aditionale in urmatorii ani.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.000 Euro/an:   pentru primul an: 2.5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al doilea an: 5% din valoarea productiei comercializate.   50.000 Euro pentru al cincilea an.    Valoarea transei de plata anuala solicitata de beneficiar trebuie sa fie:  a) Pentru valoarea productiei comercializate < 1.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.000 Euro pentru al doilea an.000. se aplica procentul specific anului de finantare si valorii productiei  comercializate la valoarea obtinuta mai sus.ro.   pentru al doilea an: 2.5% din valoarea productiei comercializate.  genereaza situatie de neregularitate.   pentru al patrulea an: 3% din valoarea productiei comercializate.

2.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP.   valorile  din  facturile  emise  trebuie  se  regasesc  in  Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea productiei comercializate de grupul de producatori in perioada .2.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor emise    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.. daca exista  mai multe articole facturate. – AP 1.2.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. iar  „conform cu originalul” pe copia documentului de plata   datele  cuprinse  in  coloana  6  a  formularului  AP  1.  Stampila  „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de plata.2.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ..1   numele  furnizorului  din  factura  este  numele  beneficiarului  care  a  depus  cererea  de  plata..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 148    ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa..1   se regasesc in Jurnalul de vanzari‐cumparari. totalul general trebuie sa fie corect calculat).  precum si furnizorul din factura.   numarul facturii este acelasi cu cel inscris in coloana 1 din formularul AP 1.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiarul  finantarii  pe  originalul  facturii.  .    au formatul prevazut de actele normative in vigoare si sunt completate in conformitate  cu acestea..2.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (care atesta incasarea facturilor emise)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia facturii.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.   data inscrisa pe factura nu este anterioara datei recunoasterii grupului de producatori.    data  inscrisa  pe  factura  este  cuprinsa  in  perioada  de  12  luni  pentru  care  se  acorda  ajutorul financiar..   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.1  coincid  cu  tipul  si  numarul  documentului de plata   data cuprinsa in coloana 7 a formularului AP 1.1 (data acceptarii doumentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata   documentul de plata confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar   documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente   platitorul inscris in documentul de plata este cumparatorul din factura   beneficiarul  inscris  in  documentul  de  plata  este  cel  care  a  solicitat  cererea  de  plata.1   numele  cumparatorului  de  pe  factura  coincide  cu  cel  din  coloana  4  din  formularul  AP  1. se bifează căsuţa – „Nu”..

 valoric si ca data.   este datat si stampilat de  banca (trezoreria) emitenta.  valoarea  productiei  comercializate  admise  de  SAP‐CRPDRP.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.2.  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 149     are mentionat in clar numarul facturii care se achita   valoarea inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata  (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu  cea din „Total de plata” din factura si/ sau cu cea mentionata in coloana 5 a formularului  AP 1.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.   este emis de banca pentru beneficiarul finantarii.045.5% adică 1125  Euro.    Pentru Masurile 221 si 41    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.000 Euro din valoarea totală se va aplica un procent de  2.  Pentru restul de 45.1    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasul de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   are mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”.000 Euro.   atesta.125 Euro.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.    Exemplu:    Dacă un grup de producători a realizat pe baza facturilor pentru producţia vândută.   se  mentioneaza  numarul  facturii  incasate  si  documentul/documentele  cu  care  s‐a  efectuat plata    Sectiunea C ‐ Valoarea productiei comercializate admise    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona in tabelul „Valoarea productiei comercializate admise” toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. creditarea contului beneficiarului finantarii prin documentul/  documentele de plata corespondente.  sprijinul  pentru  primul  an  se  va  calcula astfel:    Pentru 1. înregistrată  şi  calculată  în  decurs  de  un  an  o  valoare    de  1.  precizand  valoarea  facturilor  (fara  taxe  recuperabile). precizand motivele repingerii.000  Euro.  precum  si  cea  respinsa.    Deci sprijinul total pentru primul an va fi de  51.000 Euro din valoare se va aplica un procent de  5% adică 50.000. stampilele expertilor SVCP‐ OJPDRP.

 avizat de catre  seful  S/B/C PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV. datat si semnat de expertii ITRSV.  avizat  de  catre  seful  S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  intretinere si pentru mentinerea plantatiei – anii I‐V) – pentru DCP conforme incluse in  esantionul de control al ITRSV     Raportul  ITRSV  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita este completat. se verifica numai documentar. avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  infiintare  –  anul  I)  –  pentru  toate  DCP  conforme     Raportul APIA privind constatarile in urma verificarii GAEC (anii I – XV) este completat...  datat  si  semnat  de  expertii  ITRSV.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 150     Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.1 M.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.    . este corect completata.  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema de impadurire este completat. avizat de catre seful S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii VI‐XV) – pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV     Raportul  APIA  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  este  completat.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP precum si de beneficiarul proiectului si are bifata casuta „Conforma”     Raportul  ITRSV  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata... datat si semnat de expertii ITRSV.  datat si semnat de expertii ITRSV.  datat si semnat de expertii APIA.  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme     Raportul  ITRSV  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor  este  completat. avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  ‐  pentru  DCP  conforme  incluse  in  esantionul  de  control  al  respectarii GAEC al APIA      Pista de audit AP 12..

  genereaza situatie de neregula. CIF etc.  Ulterior.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa. conform Legii nr. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix      Valoarea  proiectului  tehnic  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibila  a  proiectului  si  poate fi solicitata la plata doar in cazul avizarii dosarului de achizitie pentru serviciile de  proiectare.ro.07.buletinulinsolventei.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.82/1991. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.642/16.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare. se bifează căsuţa – „Nu”.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. nr.1040/2004 al MFP (M.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 151    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.      .    In cazul beneficiarilor. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).O.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.

   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.2.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata. diferenta se va retine din ultimul document de plata.     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu se  precizeaza cursul de schimb la care se efectueaza plata se va folosi cursul de schimb BNR  .    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielilor  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor.   valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).  .     In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 152      Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor (anul I)    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.datei semnarii contractelor de achizitii.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.  “conform  cu  originalul”.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar.   au  mentionate  numarul.2.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.2 si cu cel din contractul de achizitii.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu APDRP.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii  in  baza carora au fost emise. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).

  decat  Euro.6857  2. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.7634 = 76.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.        Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.  .  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.3914  0.  suma  in  Lei  din  documentul de plata (fara tva) se va imparti la cursul leu/euro din data platii.2007: 1Euro = 3.     Valoare  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  contract  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  (USD)  100  3.7634   Valoarea contractului este de 100 * 0.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont). Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.6857  lei/euro).2007.04. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.     Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro). se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta. se foloseste  cursul BNR din data de 07.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.04.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 153    din  ziua  platii. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.90 lei)    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (anul I)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.5890 3.3118 Lei.

 iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*  .   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 154     data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont (anul I)    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita. fara sa fie girate catre terti.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.  si  a  beneficiarului.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.  in  numele  furnizorului.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.

  completand  Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata R3 si cartuşul I din formularul Cererii de Plata  AP 1.   .3.  ‐ anul – anul depunerii cererii de plata.1. referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la  care se afla documentele din dosar.an.   semnatura expertului si a Sefului SAP‐CRPDRP. De asemenea. 5 –  OCAP.  ‐ XXX – numarul de ordine al actiunii. 6 – AC. 3 – DGMFFFC (ITRSV).3.    DCP  este  preluat  de  seful  SAP‐CRPDRP  care  il  repartizeaza  expertului  verificator.    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie. 7 – OC. unde:  ‐ codul beneficiarului este: 1 – AM PNDR.D.  ‐ D – cheltuieli directe.1 se completeaza dupa cum urmeaza:   data inregistratrii cererii de plata. precizand motivele repingerii. dupa aplicarea  sistemului de sanctiuni precum si cele repinse.  iar  expertul  SAT‐MADR  va  depune  dosarul  cererii  de  plata  pentru  decontarea cheltuielilor directe realizate de AM (inclusiv DAJ si MB).   codul cererii de plata se completeaza astfel: P 511.    5. prin aplicarea sistemului de sanctiuni.cod beneficiar. intr‐un singur exemplar pe suport de hârtie.    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.  la care ataşează Fisa de verificare a cheltuielilor directe de catre DATL/ SAT. Verificarea de catre SAP‐CRPDRP a DCP aferente cheltuielilor directe     Expertul DATL/ SAT poate depune Dosarul cererii de plata la SAP‐CRPDRP 8 Bucuresti ‐ Ilfov in  orice  zi  lucratoare  din  luna.1.    Dosarul Cererii de Plata se depune la SAP‐CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 155     plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont  Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor verifica doar extrasele de  cont. 2 – APDRP.     Cartusul I al formularului AP 1.  pentru  decontarea  cheltuielile  directe  efectuate  in  lunile  precedente. daca exista)/ numele si prenumele Sefului SAP‐CRPDRP. in prezenta expertului DATL/ SAT. daca  este cazul. semnate si stampilate cu menţiunea “Program FEADR” si “conform cu originalul”  de către expertul DATL/ SAT.  Dosarul  Cererii  de  Plata  trebuie  sa  aibă  opis.   numele si prenumele expertului SAP‐CRPDRP care verifica cererea de plata (codul alocat  pentru fiecare expert. 8 – alte organisme.XXX.  iar  documentele  pe  care  le  conţine  trebuie  numerotate. 4 – APIA.     Expertul  DATL  va  depune  dosarul  cererii  de  plata  pentru  decontarea  cheltuielilor  directe  realizate  de  APDRP. se  va mentiona modalitatea de calcul a sumei eligibile.

  revizuit  de  Seful  SAT‐DATL/  SAT.  avizat  de  Directorul  DATL/  Directorul  general  adjunct  AM.  de  Directorul  Directiei  economice/  Financiar contabilitate si de reprezentantul CFPP si aprobat de Directorul general al DGDR‐ AM PNDR/ Directorul general APDRP.    B) plata cheltuielilor de chirie.    In  cazul  cheltuielilor  directe. Declaratia de cheltuieli va fi insotita de urmatoarele  documente pentru:  A) plata salariilor si a contributiilor sociale ale personalului AM (inclusiv DA judetene si a  Municipiului  Bucuresti)  cu  atributii  in  derularea  programului  PNDR  2007‐2013/  personalului auxiliar angajat pe baza de contract de munca si pe perioada determinata.    .  b) Contractele de furnizare/ inchiriere/ prestari servicii (unde este cazul).  Dosarul  Cererii  de  Plata  al  beneficiarului  este  alcatuit  din  următoarele documente:    1.  Directorul  Directiei  economice/  financiar‐ contabilitate si reprezentantul CFPP. Declaratia  de  cheltuieli  ‐  documentul  va  fi  intocmit  de  expertul  SAT‐  MADR/  SAT‐DATL‐ APDRP.  Directorul  Directiei  economice/  financiar‐ contabilitate si reprezentantul CFPP.  plata  salariilor  si  a  contributiilor  sociale  ale  personalului  APDRP  suplimentar angajat cu atributii in derularea programului (delegate de catre AM PNDR):   a) Lista completa a personalului si a salariului realizat de acesta pe perioada solicitata  la  decontare.  precum  si  fisele  de  post  aferente  din  care sa rezulte ca au atributii in derularea programului PNDR 2007‐2013.  d) Centralizatorul  privind  zilele  si  orele  lucrate  (in  cazul  personalului  platit  cu  ora/  ziua)/  privind  orele  suplimentare  lucrate.  b) Contractele de furnizare/ prestari servicii (unde este cazul).  documentul  de  plata  si  extrasul  de  cont  aferente  platii  cheltuielilor  de  chirie.  c) Foaia de parcurs si Bonurile de benzina. Cererea  de  plata  ‐  documentul  va  fi  semnat  de  Directorul  general  al  DGDR‐AM  PNDR/  Directorul general APDRP.  de  Directorul  Directiei  resurse  umane.  plata  stimulentelor  salariale  ale  personalului  care  au  atributii  in  derularea  programului  PNDR  2007‐2013.  c) Decizia  de  numire/  recrutare  a  personalului.  Documentul  trebuie  sa  fie  semnat  de  Directorul  Directiei  resurse  umane.    C) plata cheltuielilor de intretinere si functionare a autoturismelor AM achizitionate prin  fondurile de Asistenta Tehnica:  a) Factura. intretinere si functionare a sediului AM:  a) Factura.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 156     numele si semnatura Directorului CRPDRP.  Documentul  trebuie  sa  fie  semnat  de  Directorul  Directiei  resurse  umane.  conform  Statului  de  plata.  documentul  de  plata  si  extrasul  de  cont  aferente  platii  cheltuielilor  de  intretinere si functionare a autoturismelor achizitionate prin fondurile de Asistenta  Tehnica.  e) Documentul  de  plata  si  extrasul  de  cont  pentru  plata  salariilor  si  a  contributiilor  sociale ale personalului cuprins in lista de la pct a). intretinere si functionare a sediului.  b) Documentul care justifica modificarea fiecarei componente a remuneratiei.  2.

  Facturi.1.  b) Contractul de furnizare bunuri/ prestari servicii/ comanda. 4.  Documente  de  plata.    Rezultatul  verificării  este  consemnat  in  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐ CRPDRP AP 2.  Documente  de  transport etc). pe care o semnează.  insotite  de  documentele  justificative  (Ex:  Nota  de  fundamentare.4  Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).   Expertii SAP‐CRPDRP vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP  AP 2.  b) Contractul de prestari servicii/ comanda. Daca in urma verificării documentare. documentul de plata si extrasul de cont aferente platii cheltuielilor pentru  achizitia de bunuri/ prestarea de servicii.    F) plata cheltuielilor pentru traduceri si interpretare pentru activitatile prevazute in cadrul  masurii de Asistenta Tehnica:  a) Factura. documentul de plata si extrasul de cont aferente platii cheltuielilor pentru  achizitia  de servicii.1  se  va  completa  pentru  acele  puncte  de  verificare  pentru  care  s‐a  considerat  necesara  solicitarea  de  informaţii  suplimentare.  Fisa  de  verificare  AP  5.  precum  si  rubrica  „Observatii”  daca  este cazul. se constata o serie de neconcordante.    E)  plata  cheltuielilor  pentru  achizitia  de  bunuri  si  servicii  care  nu  necesita  implementare  sub forma de proiect:  a) Factura.  In  caz  de  neeligibilitate  motivaţia  este  menţionata  in  rubrica  „Observaţii”  din  cadrul  Fisei  de  verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2.1.  fara  a  se  depasi  termenul de verificare prevazut in procedura.  Raport.  Invitatie.  c) Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate/ serviciilor prestate. seful SAP‐ CRPDRP  stabileşte  daca  se  impune  solicitarea  de  informaţii  suplimentare.  .  precum si cele respinse. precizand motivele respingerii.1.    Daca  se  alege  opţiunea  solicitării  de  informaţii  suplimentare  se  va  utiliza  pentru  aceasta  Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.  c) Procesele verbale de receptie a  serviciilor prestate.  după  primirea  informaţiilor  suplimentare.    Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1.   D)  plata  cheltuielilor  pentru  asigurarea  transportului  intern  si  extern/  plata  cheltuielilor  privind  cazarea  si  masa/  plata  cheltuielilor  privind  diurna  aferente  personalului  pentru  activitatile prevazute in cadrul masurii de Asistenta Tehnica:  a) Ordinele de deplasare pentru delegatiile interne/ Deconturile de cheltuielile pentru  delegatiile  externe. Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP. care va fi transmisa beneficiarului  pe  fax/  prin  posta  cu  confirmare  de  primire. stampilează si o înaintează sefului SAP‐CRPDRP care o revizuieşte.  pentru toate Dosarele Cererilor de Plata.13.     Experţii SAP‐CRPDRP vor face evaluarea din punct de vedere documentar a Dosarului cererii de  plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 157    3.

 ceea ce presupune transmiterea  informatiilor suplimentare (daca este cazul). Cel de‐al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP  2.  expertii  vor  mentiona  la  rubrica  „Rezultatul  verificarii”  concluzia  privind  eligibilitatea  dosarului  cererii  de  plata. exista doua tipuri de concluzii:  a.  SAP‐DPP  va  retransmite  documentatia  (DCP.7.     Termenul necesar instrumentarii DCP este de 1 zi lucratoare. semnează  aceasta  fisa  in  spaţiul  corespunzător  după  care  o  transmite  pentru  verificare  unui  alt  expert  nominalizat de seful serviciului.  Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  la  nivel  central.1.  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  introduce  in  sistemul informatic datele din cererea de plata AP 1. Seful SAP‐CRPDRP va transmite in aceeasi  zi.  Seful  SAP‐CRPDRP  verifica  daca  toate  rubricile  sunt  completate  de  către  ambii  experţi si de asemenea. verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata.1.  DCP  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel  central  insotite  de  dosarele  administrative  SAP‐CRPDRP.1. In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica neeligibilitatea cererii de plata. După ce Fisa de verificare AP 2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 158      Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 2. Certificatul de Plata AP 4.7.     Seful  SAP‐CRPDRP  8  va  trimite  la  SAP‐DPP  pe  baza  de  Proces  verbal  de  predare  primire.  scanat/  suport  de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP  o  copie  a  formularului AP 1. Fisa de recuperare a debitului –  dupa caz AP 3.    In  urma  incheierii  verificarii  dosarului  cererii  de  plata  de  catre  SAP‐CRPDRP. in vederea comunicarii sefului  SAP‐CRPDRP despre DCP care vor fi transmise la SAP‐DPP. ordonantare de plata).  . care trebuie prezentate in maxim 5 zile lucratoare  de  la  data  primirii  de  beneficiar  a  scrisorii  de  informatii  suplimentare  (in  functie  de  complexitatea acestora).1. In cazul  in  care  concluziile  experţilor  asupra  verificării  sunt  diferite.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel central.  seful  SAP‐CRPDRP  va  relua  verificarea  asupra  punctelor  de  divergenta. Ca urmare.1. In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐ CRPDRP vor intocmi Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către  Expertul  2. in vederea inregistrarii in sistemul contabil.  luand  decizia  finala  si  motivand  aceasta  decizie  la  rubrica „Observatii” din fisa de verificare.    In  cazul  in  care  DCP a  fost  declarat  „eligibil/  neeligibil”.  Sectiunile  C  ale  DCP  finalizate ca verificare (pentru Masura 511 – cheltuieli directe).    Expertul SAP‐CRPDRP nu va intocmi documentele aferente autorizarii platii pentru aceste DCP  (certificat de plata.2.2.  seful  SAP‐CRPDRP  8  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  pe  e‐mail. expertii  SAP‐CRPDRP  vor  intocmi  si  vor  transmite  beneficiarului  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1.    Zilnic. precum si Ordonantarea de plata AP 4.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse in esantionul realizat la nivel central.  dosarele administrative SAP‐CRPDRP etc) la SAP‐CRPDRP pe baza de Proces verbal de predare‐ primire.   b.

  semnata  si  stampilata  de  expertul SAT‐DATL/ SAT.1 este completata. precum si scanat cu semnatura.  si  de  reprezentantul  CFPP  si  aprobat de Directorul general al DGDR‐AM PNDR/ Directorul general APDRP     Copiile  documentelor  mentionate  in  Declaratia  de  cheltuieli  AP  1..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 159      Seful  SAP‐CRPDRP  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  2.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”     Cererea de plata AP 1. seful SAP‐ CRPDRP va transmite SMER ‐ DCP S1 Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data  de . datata.2  este  completata. semnata. semnate si stampilate de  catre  beneficiar.2  sunt  atasate  la  Dosarul cererii de plata     Documentele atasate la dosarul cererii de plata sunt in conformitate cu Procedura de  autorizare plati     Calculele din Declaratia de cheltuieli sunt corecte    .    Ca  urmare. semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. in format electronic. – S1 completat.    Formularele S1 va fi semnat de seful SAP‐CRPDRP si revizuit de Directorul CRPDRP.1  ca  sunt  respectate  toate  termenele  procedurale  aferente  etapelor  parcurse  de  expertii  SAP‐CRPDRP  in  verificarea  respectivului dosar cerere de plata..  verificata  de  seful  SAT‐DATL/  MADR  si  avizata  de  Directorul  DATL/ Directorul general adjunct AM. revizuita de seful SAT‐DATL/ SAT‐MADR. datata de  expertul  SAT‐DATL/  SAT.1 este completata.  de  Directorul  Directiei  resurse  umane. acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAP‐CRPDRP  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.1  pentru  cheltuieli  directe  cuprinde următoarele puncte de verificare:     Fisa de verificare a cheltuielilor directe T13‐29.    In maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platilor pentru DCP neincluse in esantion.  datata. De asemenea.  de  Directorul  directiei  economice/  financiar  contabilitate.  seful  SAP‐CRPDRP  va  fi  responsabil  cu  monitorizarea  respectarii  termenelor  de  verificare a DCP de personalul din cadrul SAP‐CRPDRP. iar concluzia indica eligibilitatea cererii de plata     Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate.. Datele din S1 vor sta  la baza elaborarii raportarilor conform prevederilor art 31 din Regulamentul 65/ 2011. avizata de Directorul  DATL/  Directorul  general  adjunct  AM.

  semnate si stampilate de emitent    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 160     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile      Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. precizand motivele repingerii.4  este  completata. precum si cele  repinse.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.  datata.  .

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 161   

5.4.Etapa AP3:  Verificarea beneficiarului in Registrul neregulilor si in Registrul debitorilor    In cazul Masurii 141, anterior datei elaborarii formularelor AP 3.1, AP 3.2 (dupa caz), AP 4.1 si  AP 4.2, expertii SAP‐CRPDRP/ DPP vor elabora formularul AP 3.0 Sectiunea A ‐ Propunerea de  angajare  a  unei  cheltuieli  in  limita  creditelor  bugetare  si  Sectiunea  B  ‐  Angajamentul  bugetar  individual. Seful SAP‐CRPDRP/ DPP va transmite formularul AP 3.0 cu cele 2 sectiuni cu adresa  de inaintare catre expertul contabil din cadrul CRPDRP/ SCP‐DCPFE.    Propunerea de angajare a unei cheltuieli AP 3.0 Sectiunea A se va completa astfel:  - Data emiterii – data elaborarii formularului dupa finalizarea verificarii DCP si stabilirea  cursului BCE valabil pentru luna respectiva;  - Beneficiar – denumirea beneficiarului conform Deciziei de finantare;  - Adresa beneficiar – adresa beneficiarului conform Deciziei de finantare;  - Decizia de finantare nr – codul Deciziei de finantare;  - Coloana 4 – felul valutei: euro;  - Coloana 5 – suma in valuta: 1500 euro defalcat pe CE (prima linie) si BS (a doua linie);  - Coloana 6 – cursul valutar: cursul de schimb cel mai recent stabilit de BCE inaintea datei  de 1 ianuarie a anului in care se plateste transa respectiva (se elaboreaza certificatul de  plata)  - Coloana 7 – suma angajata in lei: coloana 5*coloana 6 defalcata pe CE (prima linie) si BS  (a doua linie);  - Total ‐ totalul sumelor aferente contributiilor CE si BS pentru coloanele 5 si 7  Rubrica privind numarul propunerii de angajare, precum si coloanele 1,2,3 si 8 vor fi completate  de expertul contabil din cadrul CRPDRP/ SCP‐DCPFE.    Sectiunea A a Formularului AP 3.0 va fi semnata si datata de seful SAP‐CRPDRP/ DPP la rubrica  Compartiment  de  specialitate,  de  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP/  SCP‐DPP  la  rubrica  Compartiment de contabilitate, de expertul CFPP/ CFPD si de Ordonatorul de credite.    Angajamentul bugetar individual AP 3.0 Sectiunea B se va completa astfel:  - Data emiterii – data elaborarii formularului AP 3.0.1;  - Beneficiar ‐ denumirea beneficiarului conform Deciziei de finantare;  - Suma  –  sumele  in  lei  mentionate  in  coloana  7  din  sectiunea  A  a  formularului  AP  3.0  pentru CE (prima linie) si BS (a doua linie);  - Suma totala – totalul sumelor aferente contributiilor CE si BS.    Rubrica privind numarul angajamentului bugetar va fi completat de expertul contabil din cadrul  CRPDRP/ SCP‐DCPFE.    Sectiunea  B  a  Formularului  AP  3.0  va  fi  semnata  si  datata  de  expertul  CFPP/  CFPD  si  de  Ordonatorul de credite.    Expertul  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  care  a  verificat  dosarul  cererii  de  plata,  verifica  daca  beneficiarul  apare  inscris  in  Registrul  neregulilor  IRD  1.1  si  in  Registrul  Debitorilor  IRD  3.2  in 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 162   

cazul in care exista sesizari pentru beneficiarul respectiv sau este debitor catre APDRP in ceea  ce priveste FEADR, completand Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 astfel:   Nr. fisei de verificare a debitelor care va prelua numărul certificatului de plata aferent;   Data, care va fi aceeaşi cu cea a certificatului de plata aferent cererii de plata;   Numele beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului;   Codul cererii de plata.     In urma verificarii Registrului Debitorilor:  1. In cazul in care beneficiarul/ furnizorul/ gestionarul nu are datorii către APDRP se bifează  căsuţa – „nu are de restituit datorii către APDRP”.  2. In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  apare  înscris  in  Registrul  debitorilor  IRD  3.2,  ca  având  de  restituit  o  suma  către  APDRP,  se  bifează  căsuţa  –  „are  debit  către  APDRP”  si  se  completează  suma  pe  care  acesta  o  are  de  restituit;  de  asemenea  se  completeaza Fisa de recuperare a debitului AP 3.2.    In urma verificarii Registrului Neregulilor:  1. In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  aflata in curs de verificare se bifează căsuţa – „nu sunt sesizate nereguli”.  2. In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  apare  inregistrat  in  Registrul  neregulilor  IRD  1.1,  ca  având  o  sesizare  aflata  in  curs  de  verificare  ,  se  bifează  căsuţa  –  „sunt  sesizate  nereguli”.  In  acest  caz  la  rubrica  „Observatii”  din  Registrul  IRD  1.1  apare  mentiunea daca se suspenda sau nu plata pana la solutionarea sesizarii respective. In cazul  in  care  se  suspenda  plata,  expertul  verificator  nu  va  elabora  documentele  privind  autorizarea  platii  conform  Etapei  AP4.  Acestea  se  vor  elabora  doar  dupa  solutionarea  aspectelor care au condus la suspendarea platilor.    Expertul care a efectuat aceasta verificare semnează Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 si apoi  o înaintează sefului de serviciu pentru revizuire si aprobare.    Aceasta etapa trebuie efectuata in aceeasi zi cu etapa urmatoare, mai exact Fisa de verificare a  debitelor  AP  3.1  trebuie  completata  in  aceeasi  zi  cu  Certificatul  de  plata  AP  4.1  si  Fisa  de  recuperare  a  debitului  AP  3.2,  (pentru  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  este  inregistrat  cu  un  debit  la  APDRP).  Fisa  de  recuperare  a  debitului  AP  3.2  se  întocmeşte  si  semnează de expertul SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP si se revizuieşte de către seful SAP‐CRPDRP/SAP‐ DPP. O copie a formularului AP 3.2 se transmite la SRD in ziua elaborarii. Fisele de recuperare a  debitului AP 3.2 elaborate la nivel regional vor fi scanate si transmise de seful SAP‐CRPDRP in  format electronic la SRD.    Registrul  Debitorilor  si  Registrul  Neregulilor  vor  putea  fi  accesate  conform  Manualului/  Instructiunilor de utilizare a soft‐ului.    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea Directivei Consiliului 91/676/CE/1981, expertii verificatori trebuie sa elaboreze  cate un exemplar de formulare (Fisa de verificare a debitelor si Fisa de recuperare a debitelor –  daca este cazul) pentru fiecare tip de investitie (unul pentru investitia cu procentul de finantare  de pana la 50% si unul pentru investitia cu procentul de finantare de pana la 75%).  

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 163   

  In cazul proiectelor aferente Masurilor 121, 123, 125a, 312 si 41 care includ si investitii care au  ca scop implementarea noilor provocari (PERE), expertii verificatori trebuie sa elaboreze cate un  exemplar de formulare (Fisa de verificare a debitelor si Fisa de recuperare a debitelor – daca  este  cazul)  pentru  fiecare  tip  de  investitie  (pentru  fiecare  investitie  finantata  din  FEADR  si  pentru fiecare investitie finantata din PERE).    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP vor elabora  o Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 pentru finantarea de la bugetul  de stat a TVA aferenta  proiectelor  FEADR,  respectiv  o  Fisa  de  recuperare  a  debitului  AP  3.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR.     

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 164   

5.5.Etapa AP4:  Autorizarea Plăţii      Certificatele  de  plata  AP  4.1  pentru  masurile  111,  121,  123,  125,  143,  221  –  infiintarea  si  intretinerea  plantatiei,  312,  313,  322,  41,  431,  511  si  schemele  de  garantare  se  completeaza  folosindu‐se rata de schimb EUR/LEU din penultima zi lucratoare a lunii precedente, publicata  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  pe  pagina  sa  de  web  la  ora  14:15  C.E.T,  conform  prevederilor art 13 (2) din Regulamentul 883/ 2006 si se intocmesc incepand cu data publicarii  cursului  de schimb  pentru  luna  in care  se  efectueaza  plata.  Aceasta  este  comunicata  de  seful  SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP expertilor verificatori.     Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru masurile 112, 142 si 41 se completeaza folosindu‐ se  rata  de  schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  elaboreaza  decizia  de  acordare  a  ajutorului,  conform prevederilor art 7 si 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006.    Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru masurile 141, 221 – pierderea de venit si 41 se  completeaza  folosindu‐se  rata  de  schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  pentru  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza  certificatul  de  plata),  conform  prevederilor  art  7  si  11  din  Regulamentul CE 1913/ 2006.    Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru masurile delegate aferente Axei II se completeaza  folosindu‐se  rata  de  schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  elaboreaza  decizia  de  acordare  a  ajutorului, conform prevederilor art. 7 si 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006.    Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru PNDC se completeaza folosindu‐se rata de schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  octombrie  a  anului  pentru  care  se  acorda  ajutorul,  conform  prevederilor  art  45  (2)  din  Regulamentul 1290/ 2005.    Pe baza Fisei de verificare a dosarului cererii de plata verificat de SAP‐CRPDRP AP 2.1/ Fisei de  verificare a DCP de SAP‐DPP AP 5.1 si a Fisei de verificare a debitelor AP 3.1 expertul din cadrul  SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP elaboreaza Certificatul de plata AP 4.1. In cazul avansului, Masurilor 112‐ transa I si 141 – anul I, II, III, V, Certificatul de plata se elaboreaza de expertii SAP‐CRPDRP pe  baza  Cererii  de  Plata  AP  1.1.  Acesta  este  revizuit  de  seful  SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP  si  avizat  de  Directorul CRPDRP/DPP.     Pe baza Declaratiei de cheltuieli transmise de APIA, expertul SAP‐DPP elaboreaza Certificatul AP  4.1.  Acesta  este  revizuit  de  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  Directorul  DPP.  Expertul  SAP‐DPP  va  elabora o nota explicativa cu privire la modul de elaborare a certificatului de plata pentru APIA.    Pentru Masurile 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 211, 212, 214, 221, 312, 313, 322, 41,  431, 511, 611 si schemele de garantare, expertul SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP completeaza anexa 1 la 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 165   

certificatul  de  plata,  in  vederea  verificarii  daca  sumele  platite  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  nu  depasesc  valorile  in  lei  si  euro  mentionate  in  contractul  de  finantare/  contractul  de  furnizare/  decizia  de  finantare/  conventia  de  finantare  –  contractul  de  servicii/  actul aditional (finantare nerambursabila). Anexa este semnata de expertul SAP‐CRPDRP/SAP‐ DPP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP. In cazul in care totalul sumelor platite, inclusiv  suma autorizata (in lei si euro) depaseste valorile aferente finantarii nerambursabile in lei si/sau  in  euro  mentionate  in  contractul  de  finantare/  contractul  de  furnizare/  decizia  de  finantare/  conventia  de  finantare  –  contractul  de  servicii/  actele  aditionale,  se  retine  diferenta,  din  certificatul de plata.    Pentru Masurile 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 312, 313, 322, 41, 431, 511 si schemele  de  garantare,  expertul  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  completeaza  anexa  2  la  certificatul  de  plata,  in  vederea  furnizarii  catre  expertii  contabili  a  datelor  necesare  completarii  Tabelei  X,  conform  prevederilor Regulamentului 884/ 2009, astfel:   F103 – Tipul de plata – se va completa o singura optiune din urmatoarele: avans, transa  intermediara, transa finala sau contestatie;   F105  –  Sanctiuni  aplicate  –  se  va  completa  o  singura  optiune  din  urmatoarele:  Da  sau  Nu;   F105C – Valoarea respinsa la plata in urma controlului administrativ si/ sau pe teren – se  va completa valoarea finantarii nerambursabile (CE+BS) respinsa la plata atat in lei, cat  si in euro la cursul de schimb precizat in certificatul de plata;   F300B – Data depunerii cererii de plata – se va completa cu data depunerii DCP la SVCP‐ OJPDRP (pentru M 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 312, 313, 322, 41, 431, 511)/  SAP‐DPP (pentru M511‐cheltuieli directe si scheme de garantare);   F307 – Serviciul care detine documentel justificative – se va completa cu serviciul unde  se regasec toate documentele aferente unui DCP: SAP‐CRPDRP/ DPP;   F600 – Vizita pe teren – se va completa cu o singura optiune privind realizarea vizitei pe  teren: Da (F) pentru M 112 ‐ anul II, 121, 123, 125, 141 – anul IV, 142, 312, 313, 322, 41  sau Nu (N) pentru M 111, 112 – anul I, 141 – anii I, II, III, V, 143, 41, 431, 511, scheme de  garantare;   F601 – Data efectuarii vizitei pe teren – se va completa data efectuarii vizitei pe teren, in  cazul in care la campul F600 s‐a completat cu optiunea „Da(F)”;   F602  –  Sume  respinse  la  plata  in  urma  vizitei  pe  teren  –  se  va  completa  cu  una  din  optiunile „Da” sau „Nu”, daca in urma vizitei pe teren au fost respinse sau nu la plata  sume neeligibile;   F603 – Motivul respingerii la plata a sumelor in urma vizitei pe teren – se va completa  daca  la  campul  F602  a  fost  completat  optiunea  „Da”;  expertii  vor  completa  un  singur  cod aferent celei mai mari sume respinse; in cazul in care la campul F602 s‐a completat  optiunea „Nu”, la campul F603 se va completa „N/A”.    Sprijinul acordat beneficiarilor programelor FEADR:   este  cuprins  intre  50%  ‐  75%  (2007‐2009)  si  40%‐65%  (2010‐2013)  din  totalul  cheltuielilor eligibile, pentru Masura 121, din care 80% contributie UE si 20% contributie  BS;   este de 50%/ 40% (Regiunea 8 Bucuresti ‐ Ilfov) din totalul cheltuielilor eligibile pentru  microintreprinderi si IMM‐uri, respectiv 25%/ 20% (Regiunea 8 Bucuresti ‐ Ilfov) pentru 

  din  care  80%  contributie  UE  si  20%  contributie  BS.  212  si  214. pentru Masura 125  din care 80% contributie UE si 20% contributie BS.Codul  contractului  de  finanţare/  contractului  de  furnizare/  deciziei  de  finantare/  conventiei  de  finantare  –  contractului  de  servicii/  Numarul  Acordului  de  delegare/  Protocolului de colaborare.2  din  care  80%  contributie UE si 20% contributie BS. din care 80% contributie UE si 20% contributie BS.  este  de  pana  la  100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  proiectele  de  utilitate  publica negeneratoare de profit si de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru  proiectele generatoare de profit.  este  de  100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  Sub‐masura  431.  este de 100% pentru PNDC.  este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fazele 1 si 2/ maxim 80% din totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  faza  3.  pentru  Masura  313. intensitatea ajutorului este cea prevazuta pentru masura din PNDR  2007‐2013 in care se incadreaza proiectul.1 se va completa astfel:  .  112.Codul cererii de plata/ Numarul Declaratiei de plati compensatorii.  din  care  80%  contributie UE si 20% contributie BS.    Certificatul de plata AP 4.  pentru  Masura  123.  este  de  100%.  In cazul masurii 41.  este de pana la 70%/ 60% (pentru micro‐intreprinderile din Regiunea 8 Bucuresti‐Ilfov)  din totalul cheltuielilor eligibile. pentru Masura 322 din care 80% contributie UE si 20%  contributie BS. pentru Masura 312.  este  de  100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  investitiile  de  utilitate  publica  ce  deservesc  intreaga  comunitate  si  de  75%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  investitiile de utilitate publica ce deservesc o parte din comunitate.Data înregistrării cererii de plata/ Declaratiei de plati compensatorii.  .  din  care  82%  contributie  UE  si  18%  contributie BS.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 166               alte  intreprinderi.   .  este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile in interes public  negeneratoare  de  profit  si  de  pana  la  70%  (pentru  proiectele  de  investitii  in  agro‐ turism)/  50%  (pentru  alte  tipuri  de  investitii  in  turismul  rural)  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  investitiile  generatoare  de  profit.Data – data  înregistrării din Registrul certificatelor de plata R4.  este  de  100%.  pentru  Masurile  211.  . din care 80% contributie UE si 20%  contributie BS.  143.  din  cadrul  Sub‐masurii  431.  este  de  pana  la  70%  (pentru  infiintarea  plantatiei)/  100%  (pentru  intretinerea  plantatiilor si pierderea de venit) din totalul cheltuielilor eligibile pentru Masura 221 si  de  pana  la  80%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  zonele  defavorizate  (LFA)  si  siturile Natura 2000.1  din  care  80%  contributie UE si 20% contributie BS.  din  care  80%  contributie  UE  si  20%  contributie BS.  .  .  pentru Masurile  111.  142.  141.  este de 50%/ 40% (Regiunea 8 Bucuresti ‐ Ilfov) din totalul cheltuielilor eligibile pentru  schemele  de  ajutor  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.Numărul certificatului de plata – numărul curent din Registrul Certificatelor de Plata R4.  511  si  schemele  de  garantare  din care 80% contributie UE si 20% contributie BS.

  Avans de recuperat – suma de recuperat rezultata din diferenta intre avansul acordat si  avansul retinut.  originalele  formularelor  IRD  0.  123. la ultima cerere de plata. rubrica se completeaza in  cazul proiectelor pentru care s‐a acordat avans. 41 si 431.  iar  expertul  SAP  va  elabora  conform  prevederilor  Manualului  de  procedura  Constatare  Nereguli.   Contul bancar al beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului (IBAN). suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS.  suma  se  mentioneaza  in  Lei  si  Euro  si  se  defalca  pe  contributii UE si BS.  beneficiarului  i  se  va  aplica  o  reducere  egala  cu  valoarea  diferentei  dintre  dintre  suma  solicitata  de  beneficiar  si  suma  autorizata  la  plata.  formularele  IRD  0.  Recuperare  Datorii  M  01‐10.  rubrica  se  completeaza  in  cazul  proiectelor  pentru  care  s‐a  acordat  avans.  se  va  executa  Scrisoarea  de  garantie.1  pentru  avans.1  (finantare  nerambursabila)  Reducere  conform  prevederilor  art  30  din  Regulamentul  65/  2011  ‐  in  cazul  in  care  diferenta dintre suma solicitata de beneficiar si suma autorizata la plata este mai mare  de  3%  din  suma  solicitata.  125.  Diferenta  se  va  calcula  la  fiecare  cerere  de  plata  pentru  masurile  111.  Seful  SAP  va  transmite  catre  SRD‐DPP  copia  Certificatului  de  plata  AP  4. suma  se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS.   Rest  de  plata  –  suma  rezultata  ca  diferenta  intre  contributia  publica  totala  si  avansul  retinut si datorie.  Contributia privata.  la  ultima  cerere  de  plata.2 (coloanele 9 si 10) in Lei si Euro.1.  Datorie – suma mentionata in Fisa de verificare a debitului AP 3. 322.1 si Fisa de recuperare a  debitului AP 3. defalcata pe contributii UE si BS.  Contributie privata – diferenta intre cheltuielile eligibile efectuate si contributia publica.   Banca beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului (sucursala si judeţul). 143.  121.   Avans retinut – suma retinuta la ultima cerere de plata din avansul acordat. la toate transele de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 167    - - - - - - - Numele beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.1/ Fisei de verificare de SAP‐DPP AP 5. 312. suma se  mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS.  in  cazul  in  care  valoarea  rubricii  >0.  Adresa băncii. 142.1.  Suma  solicitata  –  suma  mentionata  in  formularul  cererii  de  plata  AP  1.  Cheltuieli  eligibile  efectuate  –    suma  autorizata  conform  Fisei  de  verificare  de  SAP‐ CRPDRP AP 2.1  si  Notificarea  privind  executarea  scrisorii  de  garantie.  112. 141. care trebuie  sa fie cel mult egala cu valoarea autorizata la plata (finantare nerambursabila).  Contributia  publica  –  procentul  de  finantare  mentionat  in  Contractul  de  Finantare/  Contractul  de  Furnizare/  Decizia  de  finantare/  Conventia  de  finantare  –  contractul  de  servicii/  Fisa  tehnica  a  masurii.   . rubrica se completeaza in cazul proiectelor pentru care s‐a acordat  avans.  Contributie publica totala – cheltuielile eligibile efectuate la care se aplica procentul de  finantare  mentionat  in  Contractul  de  Finantare/  Contractul  de  Furnizare/  Decizia  de  finantare/ Conventia de finantare – contractul de servicii/ Fisa tehnica a masurii.  contributia  publica  se  defalca  pe  contributii  UE  si  BS  conform Fiselor Tehnice ale Masurilor. 313.  Avans  acordat  –  suma  autorizata  pentru  avans  conform  Fisei  de  verificare  de  SAP‐ CRPDRP  AP  2.1  si  Notificarea  privind  executarea scrisorii de garantie.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 168    Cursul  de  schimb  ‐  cursul  de  schimb  EUR/LEU  din  penultima  zi  lucratoare  a  lunii  precedente  publicat  de  BCE/  cursul  de  schimb  cel  mai  recent  stabilit  de  BCE  inaintea  datei de 1 octombrie a anului pentru care se acorda ajutorul/ cursul de schimb cel mai  recent stabilit de BCE inaintea datei de 1 ianuarie a anului in care se elaboreaza decizia  de acordare a ajutorului.1.  ‐  Suma  de  plata  (LEI)  –  diferenta  dintre  suma  datorata  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  si  avansurile  acordate  si  retinute  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului.  anexa  1.  ‐ Data – trebuie sa fie aceeasi cu data emiterii certificatului de plata. anexa 1.  ‐ Contul beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.     In cazul proiectelor aferente Masurilor 121. valoarea avansului se va completa cu „‐”. 312 si 41 care includ si investitii care au  ca scop implementarea noilor provocari (PERE).   ‐ Numele si adresa beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului. 123.  in  cazul in care se acorda avans. iar la ultima  transa de plata cand se retine avansul.  ‐ Codul Fiscal al beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.  ‐ Cursul valutar.    Ordonantarea de Plata AP 4.  anexa  2  si  Ordonantarea  de  plata) pentru fiecare tip de investitie (unul pentru investitia cu procentul de finantare de pana  la 50% si unul pentru investitia cu procentul de finantare de pana la 75%). expertii verificatori trebuie sa elaboreze cate un  exemplar de formulare (Certificatul de plata. anexa 2 si Ordonantarea de plata) pentru  - . valoarea avansului se va completa cu „+”. expertii verificatori trebuie sa elaboreze  cate  un  exemplar  de  formulare  (Certificatul  de  plata.  ‐ Suma de plata (coloana 2) – se vor completa sumele aferente contributiilor CE si BS in  LEI. avand acelasi numar.  ‐ Disponibil inaintea efectuarii si dupa efectuarea platii (coloanele 1 si 3) se completeaza  de expertul contabil de la nivel regional/ central.  ‐ Suma in valuta. 125a.  ‐ Banca beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.   ‐  Suma  datorata  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  (LEI)  –  se  va  prelua  din  Certificatul de Plata.    Ordonantarea de plata se elaboreaza in aceeasi zi cu Certificatul de Plata.    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea Directivei Consiliului 91/676/CE/1981.2 se va completa astfel:  ‐  Numărul  ordonantarii  de  plata  –  trebuie  sa  fie  acelasi  cu  numărul  certificatului  de  plata.   ‐ Nr/ data angajamentului legal/ Acordului de delegare/ Protocolului de colaborare – se  completeza  codul  contractului  de  finantare/  contractului  de  furnizare/  deciziei  de  finantare/  conventiei  de  finantare‐    contractului  de  servicii/  Nr/  Acordului  de  delegare/ Protocolului de colaborare si data semnarii acestuia de ambele parti.  ‐  Avansuri  acordate  si  retinute  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  –  se  va  completa  cu  valoarea  datoriei  mentionata  in  Fisa  de  verificare  a  debitelor  AP  3.

 respectiv o Ordonantare de plata AP 4.2010). Fiecare Centru Regional.2011).06.  „INTR”  in  cazul  certificatelor  pentru  intretinerea  plantatiei  (Ex:  CR  –  1/1INTR‐ 01.1  elaborat  de experţii  SAP‐CRPDRP  va  avea codificarea: CR –  număr  centru regional/ număr certificat de plata si data înregistrării (Ex: CR – 1/1‐01.  Pentru Certificatele de plata aferente sumelor rezultate din compensarea intre fondurile FEGA  si  FEADR  se  va  adauga  dupa  numarul  certificatului  de  plata.2008).2011).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 169    fiecare tip de investitie (pentru fiecare investitie finantata din FEADR si pentru fiecare investitie  finantata din PERE).  Pentru Certificatele de plata aferente masurii 221 se va adauga dupa numarul certificatului de  plata.   Cererea de plata AP 1.1. 41.    In cazul avansurilor.06. codificarea „A”. se va elabora un Certificat de plata distinct pentru acestea.     Pentru  Certificatele  de  plata  aferente  decontarii  avansului  se  va  adauga  dupa  numarul  certificatului de plata.04.    In  cazul  in  care  APIA  solicita  prin  Declaratiile  de  cheltuieli  sume  in  vederea  compensarii  intre  fonduri. numele beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.2006). banca beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului.  codificarea:  „INF”  in  cazul  certificatelor  pentru  infiintarea  plantatiei  (Ex:  CR  –  1/1INF‐ 01.     După întocmire.08. Certificatul de Plata AP 4.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor  FEADR. iar cel  elaborat  de  experţii  SAP‐DPP  va  avea  codificarea  AP  ‐  număr  certificat  de  plata  si  data  înregistrării (Ex: AP – 1/01. codificarea „P” (Ex: CR – 1/1P‐01.2011).08. se va intocmi un Registru al certificatelor de plata R4 distinct.  Pentru  Certificatele  de  plata  aferente  decontarii  noilor  provocari  (PERE)  se  va  adauga  dupa  numarul certificatului de plata.  codificarea  „C”  (Ex:  AP  –  1/1C‐ 01.1 se înregistrează in Registrul certificatelor de plata  R4.     Codul  contractului  de  finantare/  furnizare/  deciziei  de  finantare/  conventiei  de  finantare  –  contractului de servicii. (Ex: CR – 1/1A‐01.2011)  si  „PV”  in  cazul  certificatelor  pentru  pierderea  de  venit  (Ex:  CR  –  1/1PV‐ 01.08.  Certificatul de  Plata AP  4.  adresa  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  si  contul  bancar  trebuie sa fie aceleasi din:    Contractul  de  finantare/  furnizare/  Decizia  de  finantare/  Conventia  de  finantare  ‐  contractul de servicii/ Actul aditional/ Nota de aprobare/ Declaratia de plati.11.  . 322. expertii verificatori trebuie sa elaboreze un  exemplar de formulare (Certificatul de plata si Ordonantarea de plata) pentru toate tipurile de  actiuni/ componente ale investitiei.08.1   Identificarea financiara Anexa AP 1.2006). precum si SAP‐DPP va avea un Registru al certificatelor de plata R4.     Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP vor elabora  un Certificat de plata AP 4.2 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA  aferenta proiectelor FEADR.    In cazul proiectelor aferente Masurilor 313.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 170      In  cazul  decontarii  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 se va intocmi un Registru al certificatelor  de plata R4.  Seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  Centralizatorul AP 6.1 si Fisa de recuperare a debitului AP 3.1.  de  expertul  contabil  de  la  nivel  regional/  seful  SCP‐DCPFE  la  rubrica  „Compartiment  de  Contabilitate”. insotit de documentele scanate ale  Certificatelor de Plata elaborate si incluse in Centralizator.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe11.    Certificatele de Plata AP 4.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA  aferenta proiectelor FEADR.    Dupa  creditarea  contului  cu  fonduri  FEADR. Expertul contabil de  la nivel regional va semna Ordonantarea de plata AP 4.    Daca expertii SCFPP intocmesc refuzuri de viza.1  si  a  Ordonantarii  de  Plata  AP  4.    După  autorizarea  plăţii  prin  întocmirea  si  semnarea  Certificatului  de  Plata  AP  4. seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP elaboreaza un Centralizator al certificatelor de plata AP 6.  seful  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  elaboreaza  Centralizatorul  certificatelor de plata AP 6.1 si in format electronic in aceeasi zi. Certificatul de plata AP 4.  banca  beneficiarului  si  contul  prin  verificarea  in  Programul  OPFV  (http://www.htm).2 dupa asigurarea asupra corectitudinii  datelor  privind  codul  fiscal.ro/link.1  distinct.  expertul  contabil  de  la  nivel  regional/  central  va  completa Ordonantarile de plata AP 4. aprobate de Directorul General.2 se semneaza si dateaza de seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP la rubrica  „Compartiment  de  Specialitate”.  Verificarea  versiunii  Programului  OPFV  se  face  inainte  de  fiecare  sesiune  de  plati.     După semnare.1 care vor fi incluse in Solicitarea de Fonduri vor avea semnaturile si  stampilele expertului si sefului SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP si semnatura Directorului CRPDRP/ DPP. precum si de ordonatorul de credite (Directorul  General APDRP).  de  catre  expertul contabil.    Inainte  de  intocmirea  formularelor  pentru  Solicitarea  de  fonduri  de  seful  SAP‐DPP. distinct. pentru cererile  de  plata  incluse  in  solicitarea  de  fonduri.     Ordonantarea de Plata AP 4.  in  baza  unei note de aprobare semnata de Directorul General al Agentiei. Pentru Certificatele de plata aferente decontarii noilor provocari  (PERE).1  semnat  de  seful  SAP‐CRPDRP. mentionand beneficiarii pentru care  s‐a recuperat avansul la ultima transa de plata conform Certificatului de Plata AP 4.  aceste  sume  vor  fi  platite  altor  beneficiari  ale  caror  dosare  cereri  de  plata  au  fost  verificate  sau  ale  caror  contestatii  au  fost  solutionate.2 cu disponibilul de fonduri din cont.2.  de  reprezentantul  Serviciului  Control  Financiar  Preventiv Propriu de la nivel regional/ central. In cazul decontarii TVA‐ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si  a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP elaboreaza  un Centralizator al certificatelor de plata AP 6.2 (in cazul in  care exista debite) se înregistrează in Registrul plaţilor autorizate R5.  seful  SAP‐ CRPDRP  va  trimite  sefului  SAP‐DPP  pe  fax/  scanat  si  apoi  in  original  prin  posta  rapida/  curier  Centralizatorul  certificatelor  de  plata  AP  6.  vizat  de  expertii  SCFPP  de  la  nivel  regional  si  aprobat  de  Directorul  CRPDRP.mfinante.1. In cazul in care expertii SCFPP  .

 Registrul va cuprinde un total pe fiecare pagina.    Deasemenea. seful SAP‐CRPDRP va printa pagina din Registrul de evidenta a garantiilor  R7 in care au fost inregistrate Garantiile financiare ale caror cereri de plata au fost introduse in  Centralizatorul certificatelor de plata AP 6. sefului SCP‐DCPFE copiile acestor documente. a ultimelor transe aferente proiectelor pentru care s‐ a acordat avans.  inaintea  intocmirii  Certificatului de plata AP 4. Fisa contului va fi semnata de expertul contabil  din cadrul CRPDRP/ SCP‐DCPFE. precum si cu verificarea depunerii in termenul prevazut in Declaratia de esalonare si  Contractul de finantare/ Actele aditionale.  acestea  sunt  transmise  de  seful  SAP‐CRPDRP  la  DCPFE  si  apoi  in  original prin posta rapida. fiind reluat procesul de autorizare (dupa caz). seful SAP‐CRPDRP/ DPP va verifica  valabilitatea  Garantiilor  financiare.    In cazul avansului. seful SAP‐DPP va transmite in aceeasi  zi.     Dupa completarea Ordonantarilor de plata de seful SAP‐CRPDRP. o va semna si o va transmite scanata sefului SAP‐ DPP impreuna cu Centralizatorul certificatelor de plata AP 6.   . expertul contabil si expertul  SCFPP  de  la  nivel  regional. expertul SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP va solicita expertului contabil din  cadrul CRPDRP/SCP‐DCPFE Fisa contului analitic in lei si Euro pentru beneficiarul respectiv din  care sa reiasa sumele platite anterior acestuia.  ordonantare  de  plata  etc)  vor  fi  returnate  serviciului  care  le‐a  elaborat. seful SAP‐CRPDRP va  transmite la SAP‐DPP in original Garantiile financiare in original.1. in prima zi lucratoare din fiecare saptamana.     Seful SAP‐CRPDRP va tine Registrul de evidenta a garantiilor R7 in format electronic. Evidenta Garantiilor financiare  o  va  tine  atat  seful  SAP‐CRPDRP. in aceeasi zi. precum si o evidenta pe exercitii  financiare dpdv al numarului si valorii garantiilor financiare la sfarsitul registrului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 171    intocmesc  refuzuri  de  viza  (este  refuzata  toata  suma  autorizata  la  plata).    Seful  SAP‐CRPDRP  este  direct  responsabil  cu  privire  la  verificarea  valabilitatii  Garantiilor  financiare. dupa elaborarea Certificatelor de plata pentru avans.  iar  cu  4  luni  inainte  de  expirarea  valabilitatii  garantiilor  financiare.  seful  SAP‐CRPDRP  va  notifica  beneficiarul  ca  in  termen  de  maxim  30  zile  calendaristice  sa  prezinte  scrisoarea  de  prelungire  a  valabilitatii  garantiei  financiare.    Dupa primirea de la SAP‐CRPDRP a garantiilor financiare.  documentele  elaborate  (certificat  de  plata.  in  caz  contrar urmand a fi recuperata valoarea avansului acordat prin executarea Scrisorii de garantie.  cat  si  seful  SAP‐DPP  in  baza  Registrului  de  evidenta  a  garantiilor R7. La fiecare  Solicitare de fonduri.1.1.     In vederea verificarii incadrarii platilor totale aferente unui proiect in limita maxima prevazuta  in  contractul  de  finantare/  furnizare/  decizia  de  finantare/  alocarea.  noticarea  beneficiarului  cu  4  luni  inainte  de  expirarea  valabilitatii  Garantiilor  financiare.

 esantionul va fi intocmit lunar. 143.  322. 322.  142.  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP. 125.  322. 312. 41.  313.  511  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate  de  personalul  din  cadrul  SAP‐DPP.        Modelul analizei de risc    Pasul  1. 312.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţii SAP‐DPP si SVT in Raportul AP 5.6.  313. in conformitate cu prevederile procedurale.  431.  .  123.  322.  125. 125.  141‐anul  IV. primite de la SMER‐DCP in ultima  zi  lucratoare  din  luna. codul cererii de plata. 123. 313.Etapa AP5:  Verificarea la nivelul DPP‐APDRP a Dosarelor Cererilor de Plata       5.  luând  in  considerare si neregulile identificate la verificările anterioare.  cu  urmatoarea structura:  1. in condiţiile in care verificarea cererilor de plata a fost descentralizata  la  nivelul  OJPDRP  si  CRPDRP. 141‐anul IV. 123.    In baza Situatiei privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1. sefii SAP‐DPP si SVT‐DPP vor intocmi un esantion  de  proiecte  dintre  cele  evaluate  de  SAP‐CRPDRP  si  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.  41.6.  se  va  stabili  o  situatie  cu  dosarele  cererilor  de  plata  depuse  in  luna  precedenta  celei  in  care  se  elaboreaza  esantionul.  41)  si  SVT‐CRPDRP  (pentru  o  parte  din  beneficiarii privati din cadrul Masurilor 112‐transa II.  SVT‐DPP  (pentru  toti  beneficiarii  publici  din  cadrul  Masurilor  125. 123.3 (punctul 2).  precum  si  pentru  o  parte  din  beneficiarii  privati  din  cadrul  Masurilor  112‐ transa  II.    Pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion. in primele doua zile lucratoare din luna.    Tinandu‐se cont ca. 511    Lunar.  41).  41. 112‐transa II. 121.  pe  baza  a  6  factori de risc. 322. 121. certificatele de plata vor fi intocmite doar  dupa finalizarea verificarii acestor dosare cereri de plata.  312. 125.  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata. 121.  143.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 172    5.1. 141 – anul IV.  312.  141  –  anul  IV.  313. Dosarele cererilor de plata aferente masurilor 111.  Verificarea  de  către  SAP‐DPP  va  fi  efectuata  numai  după  finalizarea verificarii la nivelul CRPDRP si transmiterea la SAP‐DPP a documentelor precizate in  procedura de autorizare plati.  din  care  se  va  extrage  esantionul. 142. Stabilirea esantionului de catre SAP‐DPP si SVT‐DPP    a) pentru Masurile 111. 112‐transa II. 313.  431.  Scopul  acestei  evaluări  suplimentare  este  ca  APDRP  sa  verifice  modul  de  respectare  a  procedurii de autorizare plăţi de către SVCP‐OJPDRP (pentru beneficiarii privati)/ SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii  publici)  si  SAP‐CRPDRP  si  implicit  sa  se  asigure  de  aplicarea  unitara  a  procedurii de autorizare.  121.

  7.  13. transa intermediara (da/nu). valoarea proiectului.  3.  8.  5.  17.  4. iar pe de alta parte  ca orice neregula identificata anterior impune o suplimentare a verificării dosarelor cererilor de  plata. prima transa (da/nu). beneficiar. pe de‐o parte ca vor fi verificate dosarele cererilor de  plata care au fost instrumentate de experţii SAP‐CRPDRP din toate regiunile.  16.  19. SAP‐DPP si SVT se asigura.  Numarul  poate  fi  extins  si  cu  alti  factori  de  risc  care  pot  interveni  pe  parcursul instrumentarii Dosarului Cererii de Plata.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  5%  din  dosarele  cererilor  de  plata  din  fiecare  regiune  si  pe  fiecare  măsura.      Pasul 2. numarul dosarelor repartizate/ expert SAP‐CRPDRP. experienta expertului SVCP/ SVT‐CRPDRP. ultima transa (da/nu).  20. numarul dosarelor repartizate/ expert SVCP/ SVT‐CRPDRP. numele expertului SAP‐CRPDRP. valoarea factorului de risc nr 6.  12.  11.  10. valoarea factorului de risc nr 3. valoarea factorului de risc nr 4.  la  care  se  poate  adauga  un  procent  de  2%  din  dosarele cererilor de plata in funcţie de numărul si tipul de nereguli identificate de SAP‐DPP si  SVT  privind  modalitatea  de  verificare  a  dosarelor  cererilor  de  plata  de  către  experţii  SVCP‐ OJPDRP/ SVT‐CRPDRP si SAP‐CRPDRP din regiunea respectiva.    In acest fel.  21. valoarea factorului de risc nr 2. valoarea transei de plata.  14. experienta expertului SAP‐CRPDRP.  in  funcţie  de expunerea  la  risc  a  elementului  analizat. s‐a considerat ca se vor utiliza maxim 6 factori de risc care vor avea  ponderi  diferite  si  vor conţine  punctaje cuprinse  intre  0  – 5. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP si SVT sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate la  nivel regional si judetean.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 173    2. masura. numele expertului SVCP/ SVT‐CRPDRP.  9.  15. valoarea factorului de risc nr 5. valoarea factorului de risc nr 1 (transa de plata).            . riscul total.  18.  6.

VALOAREA TRANSEI DE PLATA (5%)  Valoarea transei este > 60% din valoarea proiectului  Valoarea transei este ≤ 60% si > 30% din valoarea proiectului  Valoarea transei este ≤ 30% din valoarea proiectului  3. EXPERIENŢA EXPERTULUI SVCP/ SVT‐CRPDRP (15%)  <1an  1‐2 ani  >2 ani  5.NUMARUL DOSARELOR REPARTIZATE/ EXPERT SAP‐CRPDRP (20%)  > 10 dosare  6 – 10 dosare  ≤ 5 dosare  6. NUMĂRUL DOSARELOR REPARTIZATE/EXPERT SVCP/ SVT‐CRPDRP (20%)  > 10 dosare  6 – 10 dosare  ≤ 5 dosare  4. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr. EXPERIENŢA EXPERTULUI SAP‐CRPDRP (15%)  <1an  1‐2 ani  >2 ani      Punctaj  5  3  1    5  3  1  5  3  1  5  3  1  5  3  1  5  3  1  . TRANSA DE PLATA (25%)  Ultima transa  Transa intermediara  Prima transa  2. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 174    A.  Factor de risc  Pondere  25 %  5%  20 %  15 %  20%  15%  1  Transa de plata  2  Valoarea transei de plata  3  Numărul Dosarelor repartizate/ expert  SVCP/ SVT‐CRPDRP  4  Experienţa expertului SVCP/ SVT‐CRPDRP  5  Numărul dosarelor repartizate/expert SAP‐CRPDRP  6  Experienţa expertului SAP‐CRPDRP      B.Crt.

  va  rezulta  conţinutul  eşantionului.  Sefii  SAP‐DPP  si  SVT  vor  completa  Centralizatorul  Dosarelor  Cererilor  de Plata incluse in esantion AP 5.    Prin  urmare.  iar  dintre  cele  apartinand  beneficiarilor  privati  din  cadrul  Masurilor  112‐transa  II. Daca in urma aplicării procentului de 5%  la numărul de proiecte pe fiecare regiune nu se obţine o valoare întreaga. iar informatiile se vor prelua de la DRU.  322.  fara  a  bifa  casuta  de  stabilire  a  . pe care il va supune aprobarii Directorului DPP.    La stabilirea esantionului de verificare se va tine cont ca pe parcursul unei perioade de 6 luni sa  fie evaluate DCP din fiecare judet ce apartine de CRPDRP‐ul respectiv. aceasta se va rotunji  la valoarea superioara. care DCP vor fi verificate de expertii SVT‐DPP si care DCP vor fi verificate de  expertii SVT‐CRPDRP.    Pentru  fiecare  regiune  in  parte  se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut. in vederea  realizarii  verificarilor  dpdv  tehnic.  Pentru  factorii  4  si  6.  seful  SVT  –  DPP  va  stabili  proiectele  ce  urmeaza  a  fi  verificate  pe  teren  de  expertii  SVT‐DPP  in  functie  de  o  serie  de  criterii.  Seful  SVT‐DPP  va  completa  la  rubrica  „Observatii”  a  formularului AP 5.  312.  41  vor  fi  verificate  de  catre  expertii  SVT‐DPP.  123. ultime transe de  plata etc.    Daca  in  urma  selectarii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata.  313.2.  acestea  vor  fi  departajate  in  functie  de  numarul  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  gresit instrumentate de expertii SAP‐CRPDRP.  142.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 175    Pentru factorii de risc 3 si 5.  cele  apartinand  beneficiarilor  publici  din  cadrul  Masurilor  125.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului.2.  exista  Dosare  Cereri  de  Plata  care  au  acelasi  punctaj.  313.  se  va  lua  in  calcul  vechimea expertului in cadrul agentiei. primele 5% ca număr fiind incluse in eşantion.  121.     Din  proiectele  incluse  in  esantionul  stabilit  de  seful  SAP‐DPP. Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim.  Seful  SVT‐DPP  va  transmite sefilor SVT‐CRPDRP lista dosarelor cererilor de plata cuprinse in esantion.  141‐anul  IV. acoperirea unui numar cat mai mare de judete (in asa fel incat in decursul  unui an calendaristic sa fie verificat cel putin cate un proiect in fiecare judet). se va lua in calcul numarul dosarelor repartizate expertului SAP‐ CRPDRP/  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  saptamanal.  322.  41. precum si fotografiile realizate la vizita pe teren (in format electronic). Ulterior.    Verificarea de catre expertii SVT se va face conform Etapei AP 1 anterior verificarii documentare  realizata  de  expertii  SAP‐DPP.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100. Dosarele cererilor de plata apartinand beneficiarilor privati si neincluse in verificarile  realizate  de  expertii  SVT‐DPP. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim.  precum:  lucrari  de  constructii‐montaj. conform Rapoartelor elaborate in ultimele 3 luni. Expertii SVT  vor  completa  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara.  125.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.  vor  fi  verificate  de  expertii  SVT‐CRPDRP.    Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc.  Acestia  vor  transmite  SAP‐DPP  documentele  rezultate  in  urma  verificarii.

  Raportul  AP  5.  acestia  pot  realiza  vizitele  pe  teren  si  inainte  ca  dosarelor  cererilor  de  plata  sa  fie  transmise  de  SAP‐CRPDRP  la  SAP‐DPP. va creste cu 2%. dupa primirea  esantionului  de  catre  expertii  SVT‐DPP. care se va prezenta in vederea aprobarii  Directorului General Adjunct Plati si Directorului General.  prin  aceasta   realizandu‐se si o verificare suplimentara privind documentele aflate la acestia. In plus. Termenul necesar pentru verificarea DCP de catre expertii SVT‐DPP este de  maxim  11  zile  lucratoare.    Pentru a se respecta termenul maxim de 90 de zile aferent unei cereri de plata. Formularele elaborate de expertii SVT vor fi intocmite de experti si revizuite  de seful de serviciu.    In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa  Directorilor CRPDRP si Directorilor OJPDRP pentru remedierea problemelor semnalate.  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea  informatiilor  suplimentare  solicitate si  realizarea  vizitei  pe  teren.3  va  cuprinde  si  concluzii  privind  respectarea  termenelor  de  verificare de catre expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP/ SAP‐CRPDRP.    Dacă în urma analizei realizată de SAP‐DPP se constată neconcordante intre cheltuielile eligibile  autorizate  la  plata  de  catre  SVCP‐OJPDRP  si  SVT. Daca in urma reverificării pe eşantion se  constata  ca  valoarea  autorizata  la  plata  in  mod  eronat  este  mai  mare  de  2%  din  valoarea  cererilor de plata incluse in eşantion.  care  va  fi  aprobat  de  Directorul  CRPDRP.  seful  SVT‐CRPDRP  va  intocmi  un  Raport  privind  verificarea  de  SVT‐CRPDRP  a  dosarelor  cererilor  de  plata  pe  baza  de  esantion  AP  5. precum si în cazul  existenţei  unor  sesizări  şi  nereguli  constatate  pe  parcursul  verificărilor  realizate  la  diferite  niveluri.  se  va  tine  cont  de  concluzia  verificarilor  realizate de SVT. atunci procentajul dosarelor verificate pe eşantion.  Dosarele  cererilor  de  plata  vor  fi  instrumentate  in  baza  documentelor  aflate  la  OJPDRP/  CRPDRP  si  beneficiar.  precum  si  a  concluziilor  rezultate  in  urma  verificarilor realizate de expertii SVT‐DPP. se va intocmi de catre sefii SAP‐DPP si SVT‐DPP si avizat de  catre  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte.  insa  dupa  realizarea  verificarilor  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.3 (punctul 1).      Directorul  General.    La finalizarea verificarii esantionului.  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte.  Directorul  DPP  pot  propune  masuri administrative pentru personalul din subordine. pentru  CRPDRP‐ul respectiv. Mentiunile privind modificarea procentului in baza caruia  s‐a  stabilit  esantionul.    Volumul esantionului poate fi modificat in functie de rezultatul verificarilor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 176    conformitatii DCP.  Acest termen  cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului  la  data  si  locul  de  implementare a proiectului). Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile  lucratoare  de  la  finalizarea  verificarii  dosarelor  cererilor  de  plata  incluse  in  esantionul  dintr‐o  anumita  luna. precum şi din partea altor organe de control. fata de Dosarele Cererilor  .  precum  si  motivele  care  au  dus  la  aceasta  modificare  se  precizeaza  in  Raportul AP 5. seful SVT‐DPP va elabora Raportul final.  Acesta  va  fi  transmis  sefului  SVT‐DPP.  Pe  baza  rapoartelor  elaborate  de  sefii  SVT‐CRPDRP.    La  finalizarea  verificarii  DCP  de  expertii  SVT‐CRPDRP.3.  un  Raport  privind  verificarea  de  SAP‐DPP  si  SVT  a  dosarelor cererilor de plata pe baza de esantion AP 5.3.

    b) pentru Masurile 141 – anii II si III. beneficiar.    In  baza  Situatiei  privind  stadiul  dosarelor  cererilor  de  plata  S1. primite de la SMER‐DCP in ultima zi lucratoare din luna.  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor  de  plata  sa  poata  fi  verificate  in  termenele  mentionate in procedura.  aflate  in  curs  de  verificare  la  nivel judetean si regional.  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Dosare  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator.  2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 177    de  Plata  incluse  in  esantion.  Scopul  acestei  evaluări  suplimentare  este  ca  APDRP  sa  verifice  daca  beneficiarii  Masurii  141  au  inceput  implementarea  proiectelor  prin  realizarea  actiunilor  prevazute in Cererea de finantare.  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion. seful SAP‐DPP va intocmi aleator un esantion de  proiecte  dintre  Dosarele  cererilor  de  plata. 41    Lunar in primele doua zile lucratoare din luna. codul cererii de plata. masura.     Pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion.  3.  5. se va stabili o  situatie din care se va extrage esantionul. esantionul va fi intocmit lunar. cu urmatoarea structura:  1.  6. certificatele de plata vor fi intocmite doar  dupa finalizarea verificarii acestor dosare cereri de plata.4 in anul II (da/ nu).     Esantionul este aprobat de Directorul DPP.4.  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata. aflate in sistem.3 (punctul 2).  aflate  in  sistem. in conformitate cu prevederile procedurale.    .  Directorul  General.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  1%  din  dosarele  cererilor  de  plata aferente anilor II si III. Notificare AP 1. numarul transei (II sau III). numele expertului SVCP‐OJPDRP.     Proiectele pentru care in anul II s‐a elaborat Notificarea AP 1. astfel incat sa se acopere toate judetele.  luând  in  considerare si neregulile identificate la verificările anterioare.  4.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţii SVCP‐OJPDRP in Raportul AP 5. vor fi incluse in esantionul de  verificare pentru anul III.  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate  dpdv  tehnic  de  personalul  din  cadrul  SVCP‐OJPDRP.      Elaborarea esantionului    Pasul  1.  transele  aferente  anilor  II  si  III.    Tinandu‐se cont ca. inclusiv Planul de afaceri.

    In 2 zile lucratoare de la finalizarea verificarii Dosarelor cererilor de plata incluse in esantionea. precum si motivele care au dus la aceasta modificare se precizeaza in Raportul AP  5. pe care il va supune aprobarii Directorului DPP. Directorul  General. Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile  lucratoare de la finalizarea verificarii dosarelor cererilor de plata incluse in esantion. un Raport privind verificarea dosarelor cererilor de plata pe  baza  de  esantion  pentru  Masura  141  AP  5.    c)pentru Masurile 221 si 41     C1) ITRSV    In  cazul  lucrarilor  de  intretinere  a  plantatiei  si  pierderii  de  venit. Acesta va  fi transmis sefului SAP‐CRPDRP.  DCP  se  verifica  pe  teren  pe  esantion de catre ITRSV. seful SAP‐DPP va elabora un esantion de 5% din  DCP  depuse  pe  baza  a  3  factori  de  risc.2.  seful  SVCP‐OJPDRP  va  intocmi  un  Raport  privind  verificarea  de  SVCP‐OJPDRP  a  dosarelor  cererilor de plata pe baza de esantion AP 5.  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor de plata sa poata fi verificate in termenele mentionate in procedura.3 final. se va extrage in mod aleator esantionul de verificare.  se  va  intocmi  de  catre  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  catre  Directorul Directiei Plati Proiecte.  care  se  va  prezenta  in  vederea  aprobarii  Directorului General Adjunct Plati si Directorului General.    Prin  urmare.  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Dosare  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator. pe teren.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 178      Pasul 2. Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse in esantion AP 5.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.  va  rezulta  conţinutul eşantionului.    La  finalizarea  verificarii  esantionului. aceasta se va rotunji la valoarea superioara.3 (punctul 1).    Daca in urma aplicării procentului de 1% la numărul de dosare cereri de plata nu se obţine o  valoare întreaga. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate     Din situatia elaborata conform Pasului  1.     Dupa finalizarea perioadei de depunere a DCP.     Volumul esantionului poate fi modificat in în cazul existenţei unor sesizări şi nereguli constatate  de alte organe de control.  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate de personalul din cadrul ITRSV.3 care va fi aprobat de Directorul OJPDRP. Mentiunile privind modificarea procentului in baza caruia s‐a stabilit  esantionul. care va centraliza rezultatele verificarilor realizate de OJPDRP‐ urile aferente  CRPDRP‐ului  si  le  va transmite  sefului  SAP‐DPP  in  vederea elaborarii  Raportului  privind verificarea DCP pe baza de esantion AP 5.3.     .

  certificatele  de  plata  vor  fi  intocmite.  la  dispozitia  Directorului DPP.  in  funcţie  de  expunerea la risc a elementului analizat.   daca  este  cazul.    Tinandu‐se  cont  ca  in  conformitate  cu  prevederile  procedurale. Numarul poate fi extins si cu alti factori de risc care pot  interveni pe parcursul instrumentarii Dosarului Cererii de Plata. s‐a considerat ca se vor utiliza maxim 3 factori de  risc  care  vor  avea  ponderi  diferite  si  vor  conţine  punctaje  cuprinse  intre  0  –  5.  pot  fi  efectuate  verificari  asupra  anumitor  proiecte. in vederea  verificarii pe teren de ITRSV a cererilor de plata aferente lucrarilor de intretinere si pierderii de  venit rezultate ca urmare a impaduririi.      Modelul analizei de risc    Pasul 1. doar dupa verificarea de catre ITRSV a dosarelor cererilor de plata.Crt. in funcţie de condiţiile de derulare a procesului de verificare a dosarului cererii  de plata.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP.  1  2  3          Factor de risc  Transa de plata  Neregulile/ sesizarile identificate pentru proiectul respectiv  Specia folosita pentru impadurire  Pondere  30 %  35 %  35 %  .      A. Stabilirea numărului total de cereri de plata care vor fi incluse in eşantion. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate la nivel  judetean prin verificarea acestora de ITRSV.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 179    Regulile privind modul de stabilire a listei proiectelor care vor fi verificate de catre ITRSV sunt  urmatoarele:   pentru  dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion. In stabilirea eşantionului se vor prezenta datele de începere si de finalizare a verificării  dosarelor cererilor de plata de către experţii ITRSV. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr.  eşantionul  va  fi  întocmit  de  seful SAP‐DPP.    Pasul 2.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  5%  din  dosarele  cererilor  de  plata din fiecare judet. Directorului General Adjunct Plati si Directorului General.

  va  rezulta  conţinutul eşantionului. Daca in urma aplicării procentului de 5%  la numărul de proiecte pe fiecare judet nu se obţine o valoare întreaga.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100. seful SAP‐DPP va trimite in aceeasi zi sefului SAP‐CRPDRP si ITRSV. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 180    B.2.    Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc. SPECIA FOLOSITA PENTRU IMPADURIRE (35%)  5  3  1  5  3  1  Punctaj  Specii rasinoase  5  Specii mixte (rasinoase+foioase)  3  Specii foioase  1    Datele  necesare  pentru  al  doilea  criteriu  se  preiau  din  Registrul  Debitorilor  si  Registrul  Neregulilor.  Procedura  de  verificare  pe  teren  a  DCP  de  catre  expertii  ITRSV  este  detaliata  în  cadrul  Manualului de procedură ITRSV.    . pe care il va supune aprobarii Directorului DPP.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului. primele 5% ca număr fiind incluse in eşantion. Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1.    Prin  urmare. acesta se va rotunji la  valoarea superioara.  seful  SAP‐DPP  va  intocmi  un  centralizator  la  finalizarea  lucrarilor  de  infiintare  in  care  se  vor  mentiona  speciile  folosite  pentru  impadurire  (rasinoase/  mixte/ foioase). Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse in esantion AP 5. Ulterior.  Dupa stabilirea esantionului.  pe fax/ scanat copia Centralizatorului DCP incluse in esantion AP 5.  Pentru  al  treilea  criteriu.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte. NEREGULILE/ SESIZARILE IDENTIFICATE PENTRU PROIECTUL RESPECTIV (35%)  Exista nereguli/ sesizari cu implicatii financiare  Exista nereguli/ sesizari fara implicatii financiare  Nu exista nereguli/ sesizari  3.    Pentru  fiecare  judet  in  parte  se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut.2. TRANSA DE PLATA (30%)  Transa 11‐15  Transa 6‐10  Transa 1‐5  2.

  11. DPP se asigura.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţi in Raportul AP 5.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  1%  din  dosarele  cererilor  de  plata din fiecare regiune.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP.  .  4. numele expertului ITRSV.  9. zona de amplasare.  luând  in  considerare neregulile identificate la verificările anterioare.    In baza raportarilor transmise de catre SMER‐DCP privind DCP aflate in curs de verificare la nivel  judetean  si  regional. la care se poate adauga un procent de 2% din dosarele cererilor de  plata in funcţie de numărul si tipul de nereguli identificate de SVCP‐OJPDRP privind modalitatea  de verificare a dosarelor cererilor de plata de către experţii APIA si ITRSV.  8. riscul total.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 181    C2) 1% supracontrol    Dupa finalizarea perioadei de depunere a DCP.  In acest fel. suprafata.  10. codul cererii de plata.    Tinandu‐se cont ca in conformitate cu prevederile procedurale.    Modelul analizei de risc    Pasul  1.  cu  urmatoarea  structura:  1.3 (punctul 2). valoarea factorului de risc nr 2.  se  va  stabili  o  situatie  din  care  se  va  extrage  esantionul.  2.    Pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion.  6.  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion.  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate  de  personalul  din  cadrul  SVCP‐OJPDRP.  Scopul  acestei  evaluări suplimentare este ca APDRP sa realizeze supracontrolul asupra DCP verificate de APIA  si ITRSV.  7. esantionul va fi intocmit anual.  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata. masura. beneficiar. pe de‐o parte ca vor fi verificate dosarele cererilor de plata care au  fost  instrumentate  de  experţii  APIA  si  ITRSV  din  toate  regiunile. seful SAP‐DPP va elabora un esantion de 1% din  proiectele  incluse  in  esantionul  de  5%  pe  baza  a  3  factori  de  risc.   5.  3. valoarea factorului de risc nr 3. certificatele de plata vor fi intocmite de  SAP‐DPP doar dupa reverificarea dosarelor cererilor de plata la SVCP‐OJPDRP. Verificarea de către SVCP‐OJPDRP va fi efectuata numai după finalizarea verificarii DCP  la nivelul APIA si ITRSV. numarul dosarelor repartizate/ expert ITRSV. valoarea factorului de risc nr 1.  iar  pe  de  alta  parte  ca  orice  neregula identificata anterior impune o suplimentare a verificării dosarelor cererilor de plata.

 SUPRAFATA (35%)  > 100 ha  50 – 100 ha  < 50 ha  2. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc. Ulterior. NUMĂRUL DOSARELOR REPARTIZATE/EXPERT ITRSV (30%)  5  3  1    5  3  1  Pondere  > 10 dosare  5  6 – 10 dosare  3  ≤ 5 dosare  1    Pentru  factorul  de  risc  3  se  va  lua  in  calcul  numarul  dosarelor  repartizate  expertului  ITRSV  saptamanal.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 182    Pasul 2.  Numarul poate fi extins si cu alti factori de risc care pot interveni pe parcursul instrumentarii  Dosarului Cererii de Plata.Crt.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100.     Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim. in funcţie de expunerea la risc a elementului analizat.  Factor de risc  Pondere  1  Suprafata  35 %  2  Zona de amplasare  35%  3  Numărul Dosarelor repartizate/ expert  ITRSV  30 %    B. ZONA DE AMPLASARE (35%)  de campie  de deal  de munte  3.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului.    . Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim.    A.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte. s‐a considerat ca se vor utiliza maxim 3 factori de risc care vor avea ponderi diferite si  vor conţine punctaje cuprinse intre 0 – 5. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate de APIA  si ITRSV.

  care  se  va  prezenta  in  vederea  aprobarii  Directorului  General Adjunct Plati si Directorului General. Acestia vor transmite SAP‐CRPDRP  documentele rezultate in urma verificarii.  exista  Dosare  Cereri  de  Plata  care  au  acelasi  punctaj.      .  se  va  tine  cont  de concluzia  verificarilor realizate de SVCP‐OJPDRP. aceasta se va rotunji  la valoarea superioara. Expertii SVCP‐OJPDRP vor completa Fisa de verificare pentru supracontrol.      Volumul  esantionului  poate  fi  modificat  in  functie  de  rezultatul  verificarilor.  ITRSV‐ul  respectiv. un Raport privind verificarea de SAP‐DPP a dosarelor cererilor  de  plata  pe  baza  de  esantion  AP  5. Daca in urma aplicării procentului de 1%  la numărul de proiecte pe fiecare regiune nu se obţine o valoare întreaga.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.  pentru  APIA  respectiva. precum si motivele care au dus la  aceasta modificare se precizeaza in Raportul AP 5.    Dacă în urma analizei documentare realizată de SVCP‐OJPDRP se constată neconcordante fata  de  cheltuielile  eligibile  autorizate  la plata  de  catre  APIA  si  ITRSV.    Daca  in  urma  selectarii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata.  acestea  vor  fi  departajate  in  functie  de  numarul  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  gresit instrumentate de expertii APIA si ITRSV.  fata  de  Dosarele Cererilor de Plata incluse in esantion. conform Rapoartelor elaborate in ultimele 3 luni.  se  va  intocmi  de  catre  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  catre  Directorul Directiei Plati Proiecte. primele 1% ca număr fiind incluse in eşantion.    Verificarea  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP  se  va  face  conform  Etapei  AP  1  ulterior  verificarii  documentare si pe teren realizata de expertii APIA si ITRSV. Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile lucratoare  de  la  finalizarea  verificarii  dosarelor  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion.  Mentiunile  privind  modificarea procentului in baza caruia s‐a stabilit esantionul. Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse in esantion AP 5. pe care il va supune aprobarii Directorului DPP.  Daca  in  urma  reverificării pe eşantion se constata ca valoarea autorizata la plata in mod eronat este mai mare  de 2% din valoarea cererilor de plata incluse in eşantion. atunci procentajul dosarelor verificate  pe  eşantion. Directorul General Adjunct  Plati  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator.  va  creste  cu  2%.  va  rezulta  conţinutul eşantionului.3.    Prin  urmare. precum si fotografiile realizate la vizita pe teren (in  format electronic).  In  plus.  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor  de  plata  sa  poata  fi  verificate  in  termenele  mentionate in procedura. Directorul General.     In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa  Directorilor ITRSV si a Directorilor APIA pentru remedierea problemelor semnalate.3 (punctul 1).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 183    Pentru  fiecare  regiune  in  parte  se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut.    La  finalizarea  verificarii  esantionului.2.  Formularele elaborate de expertii SVCP‐OJPDRP vor fi intocmite de experti si revizuite de seful  de serviciu.

riscul total..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 184    d)pentru Masurile 211..  (Anexa 1a).  cu  urmatoarea  structura:  1.    Tinandu‐se cont ca in conformitate cu prevederile procedurale..  Seful SAP‐DPP va intocmi un esantion de minim 1% din totalul fermierilor inclusi in esantionul  de  control  pe  teren  al  APIA. DPP  primeste  de  la  APIA  Situatia  cererilor  aferente  masurilor  delegate  incluse  in  esantionul  de  control pe teren al APIA pentru campania .  Scopul  acestei  evaluări  suplimentare  este  ca  APDRP sa realizeze supracontrolul asupra DCP verificate de APIA. valoarea factorului de risc nr 1... esantionul va fi intocmit anual. suprafata supradeclarata in campania din anul N‐1..  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata..  pe  baza  a  3  factori  de  risc.    Pentru efectuarea controlului se va lua in calcul pe fiecare masura un procent de minim 1% din  dosarele cererilor de plata care vor fi verificate pe teren de APIA.  3.    In  baza  datelor  din  Situatia  cererilor  aferente  masurilor  delegate  incluse  in  esantionul  de  control pe teren al APIA pentru campania . suprafata solicitata. beneficiar. Verificarea de către expertii  SVCP‐OJPDRP va fi finalizata in maxim 2 zile lucratoare după elaborarea de catre APIA a deciziei  de plata si transmiterea la APDRP a documentelor precizate in procedura de autorizare plati si  in Acordul cadru de delegare cu modificarile si completarile ulterioare.  9.  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion.. ID fermier  2. valoarea factorului de risc nr 2.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP.  7.3 (punctul 2).  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţii SVCP‐OJPDRP in Raportul AP 5.  5.  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion vor fi evaluate din punct de vedere documentar si pe teren de personalul din cadrul  SVCP‐OJPDRP  in  maxim  30  de  zile  lucratoare.   10. 212 si 214 (1% supracontrol)     In maxim 5 zile lucratoare de la elaborarea esantionului de control pe teren de catre APIA..    Modelul analizei de risc    Pasul  1. in vederea stabilirii esantionului de supracontrol. suprafata supradeclarata in campania din anul N‐2.  luând  in  considerare neregulile identificate la verificările anterioare.  4. transmise de APIA. la care se poate adauga un  procent  de  2%  din  dosarele  cererilor  de  plata  in  funcţie  de  numărul  si  tipul  de  nereguli  .  6. valoarea factorului de risc nr 3. in maxim 5 zile  de  la  elaborare  se  va  stabili  o  situatie  din  care  se  va  extrage  esantionul. numarul de parcele..  8.  11. masura.

 Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1.  Factor de risc  Pondere  35 %  25 %  40 %  1  Suprafata solicitata  2  Numarul de parcele   3  Suprafata supradeclarata      B. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate de APIA.  s‐a  considerat  ca  se  vor  utiliza  3  factori  de  risc  care  vor  avea  ponderi  diferite  si  vor  conţine  punctaje cuprinse intre 0 – 5.  SAP‐DPP  se  asigura. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr.    In  acest  fel. Numarul  poate fi extins si cu alti factori de risc care pot interveni pe parcursul instrumentarii Dosarului  Cererii de Plata. in funcţie de expunerea la risc a elementului analizat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 185    identificate de SVCP‐OJPDRP privind modalitatea de verificare a dosarelor cererilor de plata de  către experţii APIA.    A. SUPRAFATA SUPRADECLARATA (40 %)  > 10 ha  5 – 10 ha  < 5 ha      Pondere  5  3  1    5  3  1    5  3  1  .Crt. SUPRAFATA SOLICITATA (35 %)  > 100 ha  50 – 100 ha  < 50 ha  2.    Pasul 2. iar pe de alta parte ca orice neregula identificata  anterior impune o suplimentare a verificării dosarelor cererilor de plata.  pe  de‐o  parte  ca  vor  fi  verificate  dosarele  cererilor  de  plata  care au fost instrumentate de experţii APIA. NUMARUL DE PARCELE (25 %)  > 15 parcele   6 – 15 parcele  ≤ 5 parcele  3.

    In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa  Directorului General APIA pentru remedierea problemelor semnalate.    Volumul  esantionului  poate  fi  modificat  in  functie  de  rezultatul  verificarilor. care va fi aprobat de Directorul Adjunct OJPDRP. Formularul  elaborat  de  expertii  SVCP‐OJPDRP  va  fi  intocmit  de  experti  si  revizuit  de  seful  de  serviciu.    Daca  in  urma  selectarii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata.  pe  care  il  va  supune  aprobarii  Directorului  DPP.  precum  si  documentele  rezultate  in  urma  verificarii.  pe  care  il  va  transmite  sefului  SAP‐CRPDRP. Daca in urma aplicării procentului de 1% la numărul de proiecte nu se  obţine o valoare întreaga. precum si motivele care au dus la aceasta modificare se  precizeaza in Raportul AP 5.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.  seful  SVCP‐OJPDRP  va  centraliza rezultele verificarilor intr‐un raport.    Verificarea  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP  se  va  face  ulterior  finalizarii  verificarilor  de  catre  expertii APIA. Acestia vor transmite la SVCP‐OJPDRP.  acestea  vor  fi  departajate  de  exemplu.  conform  Rapoartelor  elaborate  in  ultimele 3 luni.    Se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut.  primele  1%  ca  număr  fiind incluse in eşantion. care il vor transmite sefilor  SVCP din cadrul OJPDRP‐urilor aferente fiecarui CRPDRP.  va  rezulta  conţinutul eşantionului. va creste cu 2%. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim.  formularul va fi transmis de catre seful SAP‐DPP sefilor SAP‐CRPDRP. pentru APIA respectiv. aceasta se va rotunji la valoarea superioara. Ulterior.  Dupa  aprobare.3. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc.  Seful  SAP‐CRPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor realizate de OJPDRP‐urile aferente CRPDRP‐ului si le va transmite sefului SAP‐DPP in  vederea elaborarii Raportului privind verificarea DCP pe baza de esantion AP 5. Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim.3 (punctul 1).    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului.    Prin  urmare.  Daca  in  urma  reverificării pe eşantion se constata ca valoarea autorizata la plata in mod eronat este mai mare  de 2% din valoarea cererilor de plata incluse in eşantion. Mentiunile privind modificarea procentului  in baza caruia s‐a stabilit esantionul.  Termenul de verificare pentru o cerere de plata este de o zi lucratoare. in maxim 5 zile lucratoare de la primirea  esantionului.  in  functie  de  numarul  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  gresit  instrumentate  de  expertii  APIA.    Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  incluse  in  esantionul  de  supracontrol.  Expertii SVCP‐OJPDRP vor completa Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1. Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse  in  esantion  AP  5. APIA trebuie sa transmita  .  copiile  cererilor  de  plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 186    Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc.2  A. atunci procentajul dosarelor verificate  pe eşantion.  exista  Dosare  Cereri  de  Plata  care  au  acelasi  punctaj.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100.5 A.

    In cazul DCP verificate pe esantion de expertii SVT‐DPP/ CRPDRP.2.  la  sfarsitul perioadei de programare. Datele din S1 vor sta la baza elaborarii raportarilor  conform prevederilor art 31 din Regulamentul 65/ 2011. dupa finalizarea verificarii de  expertii SVT‐DPP/ CRPDRP.  vor  putea  fi  autorizate  la  plata  doar  dupa  finalizarea  verificarii  de  catre  APDRP  a  cererilor  de  plata  incluse  in  esantionul  de  supracontrol.. in ultima zi lucratoare.  fata  de  Dosarele Cererilor de Plata incluse in esantion. se va elabora  un raport privind dosarele cererilor verificate pe teren.  însoţite  de  documentele  intocmite  de  expertii  SVCP/  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP  ca  urmare  a  verificării  acestora.  conform  prevederilor  Regulamentului 65/2011    Lunar.  se  va  intocmi  de  catre  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  catre  Directorul Directiei Plati Proiecte.   .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 187    APDRP  raspunsul  la  problemele  semnalate  in  termen  de  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  data  transmiterii Raportului de catre APDRP. decat dupa finalizarea verificarii de catre APDRP a cererilor  de plata aferente fermierilor din esantionul de supracontrol. se va elabora un raport din care sa reiasa ca au fost verificate  minim 5% din cheltuielile publice declarate Comisiei Europene. Verificarea DCP de SAP‐DPP si SVT‐DPP    Seful  SAP‐DPP  primeste  de  la  SAP‐CRPDRP  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  au  fost  incluse  in  esantionul  stabilit  lunar  la  nivel  central.    La  finalizarea  verificarii  esantionului.    Cererile  de  plata  incluse  in  esantionul  de  verificare  pe  teren  al  APIA  in  baza  caruia  APDRP  elaboreaza  esantionul  de  supracontrol..  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor  de  plata  sa  poata  fi  verificate  in  termenele  mentionate in procedura. Directorul General.  De  asemenea. Anual.  Deasemenea. din care sa reiasa ca au fost verificate  minim  4%  din  cheltuielile  publice  care  au  fost  declarate  Comisiei  Europene. cererile de plata aferente fermierilor care au parcele in acelasi bloc fizic cu cele  ale fermierilor ale caror cereri de plata sunt incluse in esantionul de verificare pe teren al APIA  nu vor putea fi autorizate la plata.  In  plus. seful SAP‐DPP va realiza un centralizator al dosarelor cererilor de  plata verificate pe teren de expertii SVCP‐OJPDRP.  Acesta  inregistreaza  dosarul  in  Registrul de primire a DCP – R3 si il repartizeaza experţilor verificatori. precum si scanat cu semnatura. Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data  de . Directorul General Adjunct  Plati  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator. – S1 (coloanele 0‐44) pe care le va centraliza.    In maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platilor pentru DCP incluse in esantion.6. care se va prezenta pentru aprobare  Directorului General Adjunct Plati si Directorului General.3. SVT in luna respectiva. completa si transmite SMER ‐ DCP in format  electronic.    e)  pentru  cheltuielile  ce  vor  fi  declarate  Comisiei  Europene. intreaga documentatie va fi inmanata expertilor SAP‐DPP. seful SAP‐ DPP va primi de la expertii SAP‐DPP.     5.. un Raport privind verificarea de catre expertii SVCP‐OJPDRP a  dosarelor cererilor de plata pe baza de esantion AP 5. Acesta se elaboreaza in maxim 5 zile  lucratoare  de  la  incheierea  verificarii  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion.

  precizand  motivele  respingerii.  seful  SAP‐DPP  va  relua  verificarea  asupra  punctelor de divergenta. Daca in urma verificării documentare.  revizuita de seful SAP‐DPP si atasata la Dosarul administrativ.  pe  care  o  semnează.1. luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii”  din fisa de verificare.    Totodata. In cazul in care  concluziile  experţilor  asupra  verificării  sunt  diferite.  Aceasta  va  fi  printata  la  fiecare  transa  de  plata.1.1.    Daca  se  alege  opţiunea  solicitării  de  informaţii  suplimentare  se  va  utiliza  pentru  aceasta  Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.  pentru  toate Dosarele Cererilor de Plata. Seful SAP‐DPP va primi in format  electronic de la SVT‐DPP/ SVT‐CRPDRP formularul F1.1 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către  Expertul 2.  expertii  SAP‐DPP  vor  completa  Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  F1  in  format  electronic.  semnata  de  expertii  SAP‐DPP. care va fi transmisa beneficiarului  pe fax/ prin posta cu confirmare de primire astfel incat sa nu depaseasca termenul de verificare  mentionat  in  procedura.  rezultatul  verificării este consemnat in Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.  stampilează  si  o  înaintează  sefului  SAP‐DPP  care  o  revizuieşte.  in  cazul  in  care  exista  neclaritati  dpdv  tehnic  privind  completarea  Formularului  F1.     De  asemenea.  Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 5. expertii SAP‐ DPP vor verifica informatiile din formularele F1 aferente transelor de plata anterioare.  In  caz  de  neeligibilitate  motivaţia  este  menţionata  in  rubrica  „Observaţii” din cadrul Fisei de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.  Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 188      Expertii SAP‐DPP vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5. Seful SAP‐DPP verifica daca toate rubricile sunt completate de către ambii experţi si  de asemenea.1  se  va  completa  pentru  acele  puncte  de  verificare  pentru  care  s‐a  considerat  necesara  solicitarea  de  informaţii  suplimentare.  In  cazul  DCP  aferente  Masurii  511  –  cheltuieli  directe. La fiecare transa de plata. precum si cele respinse.    Rezultatul  verificării  este  consemnat  in  Secţiunea  C  a  Fisei  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5. fara a se depasi termenul  de verificare prevazut in procedura.  sa  ajute  la  completarea Formularului F1. se constata o serie de neconcordante.1. precum si rubrica „Observatii” daca este cazul.13.1. Cel de‐al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP  5. După ce Fisa de verificare AP 5.  după  primirea informaţiilor suplimentare. semnează  aceasta  fisa  in  spaţiul  corespunzător  după  care  o  transmite  pentru  verificare  unui  alt  expert  nominalizat de seful serviciului.  Fisa  de  verificare  AP  5.1. verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata. seful SAP‐ DPP stabileşte daca se impune solicitarea de informaţii suplimentare.     Experţii  SAP‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere  documentar  a  Dosarului  cererii  de  plata.  expertii  SAP‐DPP  vor  solicita  expertilor  SVT  care  au  instrumentat  DCP  respectiv.  .

  solutionarea  contestatiei depusa de beneficiar.  Pentru  Masurile  121. acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAP‐DPP  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  .  ceea  ce  presupune  transmiterea  scrisorii  de  solicitare  a  informatiilor  suplimentare  (daca  este  cazul).  scanat/  suport  de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  SCP‐DCPFE  o  copie  a  formularului  AP  1.  Informatiile  solicitate  trebuie  prezentate  in  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  data  primirii  de  beneficiar  a  scrisorii de informatii suplimentare (in functie de complexitatea acestora).  in  vederea inregistrarii in sistemul contabil.1 care va fi revizuit de seful SAP‐DPP si aprobat de  Directorul  DPP.1  ca  sunt  respectate  toate  termenele  procedurale  aferente  etapelor  parcurse  de  expertii  SAP‐DPP  in  verificarea  respectivului dosar cerere de plata.  Seful  SAP‐DPP  va  transmite  in  aceeasi  zi.  termenul  necesar  instrumentarii  DCP  este  de  1  zi  lucratoare.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121.  123.  dupa  transmiterea  de  catre  SAP‐ CRPDRP  a  Notificarii  beneficiarului  cu  privire  la  confirmarea  platilor  si  dupa  caz. exista doua tipuri de concluzii:  a. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).  322  si  41  care  includ  investitii  aferente mai multor actiuni/ componente.  se  vor  aplica  etapele  AP3  si  AP4  in  ceea  ce  priveşte  elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata.  Ca  urmare. cu exceptia DCP pentru Masura  511  –  cheltuieli  directe.7. expertii vor mentiona la  rubrica  „Rezultatul  verificarii”  concluzia  privind  eligibilitatea  dosarului  cererii  de  plata. iar acesta va trimite  o copie a Formularului AP 1. expertii elaboreaza o singura Fisa de verificare a DCP  de  SAP‐DPP  AP  5. In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐DPP  vor intocmi Certificatul de Plata AP 4.1  cu  cate  o  Sectiune  C  distincta  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta. beneficiarul  va fi instiintat cu Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.    In  cazul  Masurii  511  –  cheltuieli  directe.  In  acest  caz.7 si sefului SVCP‐OJPDRP. 125a.  125a. in format electronic in retea/ fax.    Seful  SAP‐DPP  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  5. De asemenea.7.    Termenul  necesar  instrumentarii  DCP  este  de  maxim  8  zile  lucratoare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 189    In urma incheierii verificarii dosarului cererii de plata de catre SAP‐DPP.  b.  ceea  ce  presupune  transmiterea  informatiilor  suplimentare  (daca  este cazul).    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981. precum si un buget totalizator.  respectiv. Seful  SAP  din cadrul Centrului Regional implicat in verificarea dosarului cererii de plata va primi o  copie a acestui document scanat.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313.  care  trebuie  prezentate  in  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  data  primirii  de  beneficiar  a  scrisorii  de  informatii suplimentare (in functie de complexitatea acestora). 123.    Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  la  nivel  central. In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica neeligibilitatea cererii de plata. expertul SAP‐DPP va retransmite DCP impreuna cu dosarele  de  achizitie  si  documentele  intocmite  de  expertii  SVCP/  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP  la  SAP‐ CRPDRP.  312  si  41  expertii  vor  elabora  cate  un  buget  pentru fiecare tip de investitie/ actiune/ componenta.

 313.  preturile  unitare  si  totalul  pentru  servicii  (unde  este  cazul)  si  bunuri. SVT‐CRPDRP si SAP‐CRPDRP.  expertii  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  vor  completa  valoarea  contractului  de  finantare/  actului  aditional  incheiat  intre  APDRP  si  beneficiar.   In  coloanele  12  si  13  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  ramase  la  plata  (diferenta  intre coloanele 2 si 10/ 4 si 11). 125.    Pentru Masurile 121. 123.1.    Ca urmare.  seful  SAP‐DPP  va  primi  in  format  electronic  de  la  SMER‐DCP. 41    Formularul F1 – Fisa de evidenta a achizitiilor se completeaza astfel:     In  coloana  1  se  vor  completa  tipurile  de  servicii  si  bunuri.2.   In  coloanele  5. – S1 in vederea monitorizarii respectarii termenelor  procedurale de verificare a DCP. in aceste coloane se vor  prelua valorile din coloanele 12 si 13 din transa anterioara pentru bunuri si servicii. Situatia privind stadiul  de executie al proiectelor S2. pentru lucrari se vor  completa coloanele 5 si 7.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana 11.     Pentru Masurile 121. cantitatile si valorile mentionate in facturile respective.    Zilnic.   In coloana 14. 123. in vederea monitorizarii stadiilor de executie ale proiectelor. 322. 312.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana  4  conform ofertelor castigatoare. sefii SAP‐DPP si SVT‐DPP vor fi responsabili cu monitorizarea respectarii termenelor  de verificare a DCP de personalul din cadrul SVCP‐CRPDRP.  iar  pentru  lucrari  se  vor  completa obiectele investitiei conform centralizatorului din oferta castigatoare. 313.   La  rubrica  „valoare  contract/  act  aditional”.  Situatia  privind  stadiul  dosarelor cererilor de plata la data de . incepand cu transa 2 de plata.    Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.  precum  si  daca  totalul  sumelor  solicitate  si  decontate  din  aceeasi  factura  se  incadreaza in totalul facturii.   In  coloanele  8  si  9  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  solicitate  la  plata  conform  Declaratiei de cheltuieli AP 1... iar pentru lucrari se va completa doar coloana 9. 322.   In  coloanele  10  si  11  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  admise  la  plata  conform  formularelor  elaborate  de  expertii  verificatori. expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transe de  plata.   In  coloanele  2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 190    verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare/ furnizare/ deciziilor de  finantare. seful SAP‐DPP va primi in format electronic de la SMER‐DPP. 312. 125. 41    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 13. iar  pentru lucrari doar valorile din coloana 13..  3  si  4  se  vor  completa  cantitatile.  6  si  7  se  vor  completa  numarul  si  data  facturii  solicitate  pentru  decontare.1 cuprinde următoarele secţiuni:   Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata.  .    Trimestrial.

6 are toate semnaturile si este  completat cu toate datele solicitate de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP     Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata  Anexa  AP  1..  Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Pista  de  buget  PB  M..5 este completata si semnata de expertii si  seful SVT....6.  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12.  Secţiunea C – Cheltuieli eligibile admise..  este  corect  completata.6  este  completat  si  semnat de expertii SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind  eligibilitatea cererii de plata     Formularul Puncte de verificat pe teren Anexa 1 la AP 1..1 M.6. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 are toate semnaturile si este  completat cu toate datele solicitate de expertii SVT      Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata  Anexa  AP  1..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 191       Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1. datata si semnata de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP si SAP‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SAP‐ CRPDRP/ SVCP‐OJPDRP/ SVT  ..  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVT     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2.  precum  si  de  beneficiarul proiectului     Raportul  SVCP/  SVT  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1. datata si semnata     Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  contractate  –  facturate  –  admise  la  decontare  F1  este  corect completata.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Formularul Puncte de verificat pe teren Anexa 1 la AP 1..  are  toate  semnaturile  si  este  completat  cu  toate  datele  solicitate  de  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  si  seful  SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  si  seful  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP. este corect completata..

  41)/  memorii  justificative (pentru M 312. 313. 313. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).achizitionarea de patente si licente (pentru M 121. 322.  constând  în  cheltuieli  pentru  consultantă.  .  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.  322  si  41. 41).  valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel  putin valoarea avansului acordat. 41).    In  cazul  schemei  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009.  313.  55  din  Regulamentul  Comisiei  (CE)  nr.  monitorizare  si  management.  1698/2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din  FEADR. 312. asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala.taxe pentru arhitecti.  .  312.  conform  art.  proiectare.  123. precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării  proiectelor.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  valoarea  costurilor  generale  ale  proiectului  reprezentand  acele  costuri  necesare  pentru  pregătirea  si  implementarea  proiectului. 313.  313. 41)  este de maxim:   8%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 121.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului. cum ar fi:  .  datata. 322. 123. ingineri si consultanti.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.  1974/2006  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  Consiliului  (CE)  nr.  inclusiv  taxele  pentru  eliberarea  certificatelor.studii  de  fezabilitate  (pentru  M  121.    In  cazul  M  121.  doar  pentru  IMM‐uri  sunt  eligibile  costurile  pentru  studiile  pregatitoare  si  serviciile  de  consultanta  legate  de  investitie  in  limita  a  maxim  8%  din valoarea  totala  eligibila a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  .  312.     Pentru  proiectele  care  au  beneficiat  de  avans.   10%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  5%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 312.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 192       Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  123.     Cererea  de  plata  AP  1.taxe  pentru  eliberarea  certificatelor.1  trebuie  sa  fie  completata. 322.  avizelor  si  autorizatiilor  necesare  implementarii proiectelor. asa cum sunt acestea prevăzute în legislatia natională.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”. 41).  .    Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata trebuie sa  fie de minim 20% din valoarea totala eligibila a proiectului.  322.

 valoarea cheltuielilor pentru proiectare realizate înainte de  aprobarea  proiectului.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.1  –  Identificarea  financiara.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  studiile  hidrologice  şi/sau  hidro‐geologice.  care  includ  studiul  de  fezabilitate. datata. asistenta in intocmirea dosarului cererii de finantare/  plata  LUCRARI – cheltuieli pentru:  executia  obiectelor  cuprinse  in  proiectul  tehnic.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor (initiala/ rectificata).2 trebuie sa fie completata.  datata. studiile de piata.  inclusiv  lucrarile  de  organizare  pentru  desfasurarea in bune conditii a activitatii de constructii – montaj  BUNURI –cheltuieli pentru:  achizitia de bunuri din Romania sau din import  TAXE.28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico – economice aferente investitiilor public.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Declaratia de cheltuieli AP 1.     Ultima  cerere  de  plata  este  depusa  cu  cel  putin  90  de  zile  calendaristice  inainte  de  expirarea duratei de executie mentionata in contractul de finantare/ actul aditional. semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.  memoriul  justificativ.    Pentru  proiectele  depuse  de  beneficiarii  publici. detalii de executie  asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei proiectului  verificarea tehnica de calitate a proiectului  asigurarea supravegherii executiei lucrarilor prin inspectori/diriginti de santier  planul de afaceri.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru:  studii de teren  elaborare proiect tehnic.  - - - .  costurile  reprezentand  actualizarea  acestor  studii  nu  vor  depasi  3%  din  valoarea  costurilor  de  proiectare  si  inginerie. COTE – cheltuieli pentru:  diverse  taxe  (HG  nr.3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii). caiet de sarcini.  inainte  de  intrarea  in  vigoare  a  prevederilor  HG  28/  2008.  ale  caror  studii  de  fezabilitate  au  fost  intocmite  si  finantate  din  alte  fonduri  comunitare  sau  bugetare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 193    constructii)/.  trebuie  sa  fie  completata. precum si a structurii si metodologiei de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii  cu  modificarile si completarile ulterioare).  cu  mentinerea  procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului.  proiectele  tehnice  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibilă a proiectului.    In cazul Masurilor 125 si 41.

 a unei  polite de asigurare.     Valabilitatea scrisorii de garantie pentru acordarea avansului este aceeasi cu durata de  executie mentionata in contractul de finantare/ actul aditional (pentru proiectele la care  s‐a acordat avans) Aceasta verificare se realizeaza la fiecare cerere de plata.    Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii.  Documentele  trebuie  sa  fie  datate.    Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.  In  cea  de‐a  doua  varianta.     Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita in conformitate cu  Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului finantarii).     Autorizatia  de  construire  si  Autorizatia  de  construire  pentru  lucrarile  cu  caracter  provizoriu  se  vor  depune. atat in  contul constructorului prevazut in contract.  sa  fie  datat.     Raportul  de  executie  AP  1. in limita cheltuielilor considerate eligibile.  alte  achizitii  specifice.  in  copie.  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului.  pe  care  se  va  specifica  “conform  cu  originalul”  si  “Program  FEADR”.  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii.    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  tehnic de execuţie.     Contractul  de  asigurare  a  lucrarilor/  bunurilor  pe  perioada  executiei  acestora  (pentru  beneficiarii  care  au  achizitii  realizate  conform  OUG  34/  2006)  se  afla  in  perioada  de  valabilitate. a unui cec.  precum  si  dotarile  trebuie  sa  fie  achitate  integral  pentru  a  putea  fi  solicitate  la  plata  in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.. etc.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din  transele  de  plata. adeverinte (dupa caz).  semnate  si  stampilate  de  .      Garantia poate fi constituita.    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  investitiei  pentru  lucrarile executate. stadiul lucrarilor fiind conform cu cel din situatiile de plata aferente  transei cererii de plata solicitate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 194      Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de facturi. efectiv platite de autoritatea contractanta. documente  de plata si documente care atesta plata.  decontarea  sumelor  se  va  face  la  valoarea din factura/situatia de plata. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara.     Cheltuielile  cu  achizitiile  de  lucrari  declarate  de  reprezentantul  legal  al  proiectului  in  Raportul de executie trebuie sa coincida cu cele din facturi şi cu stadiul de realizare fizica  a lucrarilor constatat la fata locului de expertii SVCP‐OJPDRP. cat si in contul de garantie.  mijloacele  de  transport.

  (la  prima  cerere  de  plata)    Autorizatia  de  construire  pentru  lucrarile  cu  caracter  provizoriu  este  necesara  in  vederea organizarii executiei lucrarilor de baza (organizare de santier). (la prima cerere de plata)     Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand  pozitiile  bornelor  topografice  trebuie  sa  fie  datat.  intre  original  si  copia  din  Dosarul  Cererii  de  Plata. de proiectant si executant.  prin  semnatura  si  stampila  personalizata a expertilor SVCP‐OJPDRP. la vizita pe  teren.  in  document  trebuie  specificata  valoarea  lucrarilor  de  constructii‐montaj  care  se  va  realiza  prin  Programul  FEADR.    In cazul Masurii 322 pentru investitiile de apa/ apa uzata. beneficiarii finantarii care fac  parte  din  Asociatiile  de  Dezvoltare  Intercomunitara  (ADI)  infiintate  conform  cerintelor  Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate. datate. semnate si stampilate  conform  Programului  de  urmarire  si  control  al  calitatii  de  catre  reprezentantii  contractantului.  a  intocmirii  proceselor  verbale  de  lucrari  ascunse si a proceselor verbale pe faze determinate.           Declaratiile  vamale. Autorizatiile de construire trebuie emise pe numele beneficiarului  care  solicita  ajutorul  financiar  pentru  proiectul  finantat  prin  Programul  FEADR.  in  original  (pentru  importurile  directe  realizate  de  beneficiari)  trebuie sa existe la beneficiar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 195    autoritatea emitenta.  Procesele verbale atasate Dosarului cererii de plata trebuie sa fie elaborate si semnate  in conformitate cu Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor. semnate si stampilate de autoritatea emitenta. cu modificarile si completarile  ulterioare)  si  sa  fie  valabile  pe  toata  durata  executiei  lucrarilor.  De  asemenea. Data elaborarii acestui document trebuie sa fie  ulterioara Ordinului de incepere al lucrarilor. (la prima cerere de plata)     Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor trebuie vizat de Inspectia de Stat  in Constructii.  Aceste  documente trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta. (la prima cerere  de plata)     Procesele verbale aferente lucrarilor trebuie completate. beneficiarului.  semnat  (cu  numele  mentionat  in  clar)  si  stampilat  de  toate  persoanele  mentionate  in  Programul  de  urmarire si control al calitatii lucrarilor. proiectantului.  Data  emiterii  acestui  document  trebuie  sa  fie  anterioara  oricaror  date  de  inregistrare  a  buletinelor  de  analiza. 50/1991. astfel incat sa poata fi stabilita conformitatea.     Ordinul  de  incepere  al  lucrarilor  este  documentul  care  atesta  momentul  inceperii  executarii  lucrarilor.  . semnat de reprezentantul legal al proiectului.  Autorizatiile  de  construire  trebuie  emise  in  conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr.  Declaratiile  vamale  (pentru  importurile  directe)  sunt  atasate  la  facturi.

 Ca urmare procentul se stabileste prin raportarea sumei  totale solicitate de beneficiar prin cererea de plata la valoarea totala a contractului de  finantare/ actului aditional.  Toate  calculele  din  devizele  financiare  pentru servicii trebuie sa fie corecte. echipamente si utilaje cu montaj etc.  la  transele  de  plata  intermediare.     Situatiile  de  plata  pentru  lucrarile  executate  si  centralizatoarele  situatiilor  de  plata  trebuie  semnate  cu  numele  mentionat  in  clar.  categorie.    Valoarea tuturor facturilor privind serviciile prestate trebuie sa fie egala cu valoarea din  devizul  financiar  de  servicii  aferent  transei.    Beneficiarul trebuie sa prezinte la ultima cerere de plata. semnate si stampilate. semnate si stampilate de furnizorul de  bunuri si de beneficiar. datate.     Lucrarile/  bunurile/  serviciile  facturate  corespund  ca  tip.  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procese verbale de predare‐primire.  Devizele  financiare trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul  de servicii si declarate castigatoare. caiet  de sarcini.  cantitati  si  preturi  celor prevazute in contractul de achizitie si oferta castigatoare    In ceea ce priveste corelatia dintre facturi si situatiile de plata.      Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor prezentate la  ultima cerere de  plata trebuie completate. detalii de executie trebuie completate.  de  dirigintele/  inspectorul  de  santier  (pentru  care  s‐a  prezentat  certificatul  de  atestare) si de executantul lucrarii.  prin  Procesul  verbal  de  predare‐primire  trebuie  sa  se  transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar. semnate si stampilate.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. datate.  In  cazul  acestora.     Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate: proiect tehnic.). datate. procesele verbale de punere in  functiune a bunurilor (Ex: pentru linii tehnologice.    In  cazul  contractelor  de  leasing.  stampilate  si  datate  de  reprezentantul  legal. precum si procese verbale de receptie partiala. expertii SAP‐DPP vor verifica  urmatoarele:  .    Cheltuielile  de  consultanta  si  pentru  managementul  proiectului  se  deconteaza  proportional  cu  valoarea  fiecarei  transe  de  plata  aferenta  proiectului.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate  sunt completate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 196    POS  Mediu.      Procesele  verbale  de  predare  –  primire.  conform  prevederilor HG nr 224/ 2008.       Devizele  financiare  se  intocmesc  pentru  servicii  si  trebuie  sa  fie  datate.  sunt   obligati  sa  obtina  viza  Operatorului  Regional  la  fiecare  faza  determinanta a lucrarilor.

    .  se  verifica  daca  aceasta este  prevazuta  in  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizorul  de  lucrari.  calculele din centralizatoarele situatiilor de plata sunt corect realizate. în consecinţă. Cheltuielile de transport pentru acest gen de utilaje sunt cuprinse  în devizele lucrărilor de bază şi nu la organizarea de şantier. 28/ 2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  in  conformitate cu legislatia nationala in vigoare.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru obiective de investitii si lucrari de interventii  Urmatoarele cheltuieli nu pot fi incluse în structura devizului aferent organizării de şantier:  a) Diurnă  personal.  Inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea prin prezentarea facturilor cu care a cumparat diverse materiale sau servicii  si  din  care  sa  rezulte  cresterea  de  pret  fata  de  pretul  unitar  luat  in  considerare  la  intocmirea  ofertelor.  valoarea  cheltuielilor  din  centralizatoarele  situatiilor  de  plata  (pentru lucrari)  prezentate  la  transa  de  plata  se  incadreaza  in  limita  valorilor  ofertelor  castigatoare  pentru  achizitia  respectiva plus valoarea totala a actualizarii ofertelor (daca actualizarea este prevazuta in  buget si in contractul de achizitie).    d) Dotările  cu  echipamente  şi  utilajele  tehnologice  sunt  suportate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte.    Structura cheltuielilor referitoare la organizarea de şantier este stabilită prin HG nr.     Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In  cazul  in care  se  solicita  Actualizarea pentru  lucrari. tractoraşe.    c) Împrejmuirile  cu  caracter  definitiv  fac  parte  din  proiectul  tehnic  şi  sunt  cuprinse  în  lucrările  de  bază. excavator.  valoarea tuturor facturilor privind lucrarile executate trebuie sa fie egala sau mai mica cu  valoarea din situatia centralizatorului de lucrari aferent transei de plata. camion etc.  cum  sunt  de  exemplu:  transport  macara. nu vor fi decontate. De exemplu: aparat de sudură.    b) Transport  utilaje  pentru  lucrarea  de  bază.  Expertii  SVCP‐OJPDRP/SVT  vor  verifica  pe  teren  documentele  justificative  care  au  stat  la  baza  solicitarii  de  catre  beneficiar  a  actualizarii.  De  exemplu:  împrejmuirea  gospodăriei  de  apă  care  este  obligatorie  pentru crearea spaţiului de protecţie sanitară.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 197    - - valoarea totala a situatiilor de plata pentru lucrari sa corespunda cu valoarea din situatia  centralizatorului de lucrari aferent transei de plata.  buldozer.    Lista de mai sus nu este exhaustivă putând apărea numeroase alte situaţii de cheltuieli în mod  eronat incluse în organizarea de şantier şi care.  Această  cheltuială  se  suportă  în  exclusivitate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte. Acest tip de actualizare se verifica de  expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT.

04.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursul de schimb utilizat.  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii. se foloseste  cursul BNR din data de 07. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/    efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.  In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 198     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).    In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.             Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  .  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  studiul  de  fesabilitate)  se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/ lucrarii in Lei care trebuie sa se incadreaze in capitolul bugetar respectiv. Expertii SAP‐DPP vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii/  lucrari  si  vor  stabili  care  este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se ia ca  valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  studiul  de  fesabilitate).2007: 1Euro = 3.04.  iar  diferenta  pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre beneficiar si furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar  Actualizare. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.2007.    In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea  cheltuielilor  privind  Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se determina care este valoarea in Euro  care  a  fost  platita  de  beneficiar. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.3118 Lei.  Valoarea  in  Euro  a  bunurilor/  serviciilor/  lucrarilor  se  inmulteste  cu  valoarea  cursului  de  schimb  mentionat  in  bugetul anexa la contractul de finantare (cursul prevazut in studiul de fezabilitate).  decat  Euro. iar plata  se  face  in  Lei.

  .    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.5890  3.antemasuratoarea  si  listele  de  cantitati  pentru  lucrari  suplimentare  intocmite  de  proiectant. dirigintele de santier si beneficiar.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare). i  .dispozitia  de  santier  pentru  executia  lucrarilor  diverse  si  neprevazute  intocmita  de  proiectant  si  semnata  de  inspectorul  de  santier.anexa la Proiectul tehnic cu partea reproiectata (unde este cazul).3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.  28/2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.actul  aditional  incheiat  intre  beneficiar  si  constructor  in  care  sa  se  precizeze  suma  suplimentara  pentru  realizarea  lucrarilor  care  va  fi  solicitata  la  plata  in  limita  sumei  disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”.6857  2.  .sa  apara  distinct  pe  factura  de  lucrari  mentiunea  referitoare  la  “cheltuielile  diverse  si  neprevazute”. de proiectant.90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.nota  de  comanda  suplimentare  care  trebuie  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  reprezentantul legal al proiectului.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.       Pentru  cheltuieli  diverse  si  neprevazute  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  in  Dosarul  Cererii  de  Plata urmatoarele documente:     .  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.  .  .3914  0.  De  asemenea.  beneficiar  si  constructor.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.  aceasta  dispozitie de santier este insotita de memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat  de verificatorul de proiect.  daca  pentru  reproiectare  sunt  necesare  sume  suplimentare  care  vor  fi  solicitate  la  plata  in  limita  sumei  disponibile  in  bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.7634 = 76.actul  aditional  incheiat  intre  beneficiar  si  proiectant. 122 lit.90 lei)    Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor de lucrari  in  conditiile  prevazute  de  HG  nr.  . Anexa trebuie verificata  de un verificator atestat pentru categoria si clasa de importanta a lucrarii respective care  aplica  stampila  pe  acest  document. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procesul  verbal  de  negociere  conform  OUG  nr.  . acolo unde este cazul.  34/2006  art.6857  lei/euro).  anexa  va  fi  insotita  de  referatul  de  verificare.  . de dirigintele de santier.   Curs data  Paritate  Valoare  Curs SF (Euro)  Curs data  facturarii (USD)  facturarii (Euro) (USD/Euro)  contract  (USD)  100  3.  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 199    euro).situatiile de plata distincte pentru lucrarile diverse si neprevazute executate care trebuie  sa fie semnate de catre constructor.

 datate  si stampilate de autoritatea emitenta. cu exceptia schemei de ajutor  XS 28/ 2008.  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata.  Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar.     Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier trebuie sa fie intocmita in conformitate  cu  cerintele  legii.  semnata  si  stampilata  de  emitent.     Referatele tehnice ale verificatorului/veriifcatorilor de proiect pentru: proiectul tehnic. beneficiarul trebuie sa prezinte la dosarul cererii de plata. semnata si stampilata  de  emitent    si  este  valabila  la  momentul  verificarii  documentelor  tehnice  (se  verifica  daca autorizatia este valabila in perioada in care au fost prestate serviciile pentru care  cheltuielile  au  fost  solicitate  la  plata). un document emis  pe  numele  beneficiarului.     La ultima cerere de plata.     Autorizatia verificatorului/verificatorilor de proiect este datata.  detaliile  de  executie  trebuie  completate.  semnate  si  stampilate  de  catre  verificatorul/veriifcatorii  de  proiect. beneficiarii programului FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.  Documentul  se  regaseste  atasat  la  dosarul  de  achizitie.  Documentul se regaseste atasat la dosarul de achizitie.  caietele  de  sarcini.  trebuie  sa  fie  datata. 123 (inclusiv pentru schema de ajutor de  stat N 578/ 2009. 41). 312.  Autorizatia  dirigintelui/inspectorului  de  santier  trebuie  sa  fie  valabila  in  momentul  cand  acestia  intocmesc  si  semneaza  documentele  prin  care  se  asigura  calitatea  in  constructii. certificatele de calitate/ conformitate a materialelor  folosite la lucrari/ buletinele de incercari si agrementele tehnice sunt semnate.     Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional  (pentru  proiectele  care  presupun  implementarea  unui  standard  comunitar).  In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii. beneficiarul/ reprezentantul legal/ o persoana din cadrul societatii  . pentru Masurile 121.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  in  domeniu  din  care  sa  rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat.  Autoritatea  Nationala  Sanitara‐Veterinara  si  pentru  Siguranta alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor.  datate.  Documentele  se  regasesc  atasate la dosarele de achizitie. 41)     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.     Contractul de leasing este aferent bunurilor solicitate la plata. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 200       Buletinele de analiza incorporate. 123. are precizata valoarea si  este semnat de ambele parti (pentru Masurile 121.

07.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  .  eliberata  de  autoritatile  competente  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr  200/  2004  privind  recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din  Romania.  cursuri  de  formare  profesionala  absolvite  –  cel  putin  nivel  de  initiere.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata". 313 si 41.  datata.    Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla. la DCP trebuie atasat si documentul care sa certifice pozitia persoanei  respective in cadrul societatii (Ex: cartea de munca).642/16.    In cazul prezentarii diplomei de studii/ certificatului de formare pentru o persoana din  cadrul societatii.1040/2004 al MFP (M.82/1991.  semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii. pentru masurile 312. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr. nr. beneficiarul/ reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  trebuie  sa  faca  dovada  detinerii  de  aptitudini  manageriale/  marketing  sau  in  acord  cu  activitatea  propusa  prin  proiect  (experienta.O. conform Legii nr.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.     In  cazul  schemelor  de  ajutor  de  stat  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008. se verifica numai documentar.  cursuri  de  calificare etc) prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare .4  este  completata.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  poate  depune  si  documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor  profesionale.    In cazul beneficiarilor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 201    trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale in domeniul pentru care solicita finantarea  prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare      La ultima cerere de plata.

     Polita de asigurare pentru rodul viilor si al livezilor poate sa asigure riscurile generale:  grindina. precum si a modului de alocare si reconstituire a  rezervei  nationale  de  lapte  –  M  Of  569/30.  genereaza situatie de neregula.   *In cazul in care DCP a fost inclus in esantionul realizat de SVT se bifeaza casuta „Nu este cazul”    Documente specifice masurilor 121 si 41     Decizia  de  acordare  a  cotei  individuale  de  lapte  (la  ultima  cerere  de  plata)  este  completata. datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine.  datata  si  semnata  de  autoritatea  emitenta.     Certificatul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  viticol/  stoloni  de  capsuni  trebuie completat..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 202    gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR. precum si a procedurii de acordare a cotelor si  inscriere in Registrul cotelor – M Of 620/18.  1619/2003  pentru  modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.  efecte  directe  ale  ploii  torentiale.     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.  semnate si stampilate de emitent.2006.  furtuna.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltueililor pentru construirea/  modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.  prabusire/alunecare  de  teren cultivat.     La  ultima  cerere  de  plata.2006  si  a  Ordinului  nr  468/2006  pentru  aprobarea formularului – tip al cererilor.  Polita de asigurare prezentata de beneficiar certifica incheierea contractului de asigurare.  incendiu.07.  852/  2006  privind  aprobarea  metodologiei  de  acordare a cotei individuale de lapte.     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix (la  ultima cerere de plata)     Totalul cheltuielilor din facturi se incadreaza in valorile capitolelor din bugetul anexat la  Contractului de Finantare incheiat de beneficiar cu APDRP. 136/2000  .  valoarea  totala  a  facturilor  este  mai  mica  sau  egala  cu  valoarea totala a bugetului contractat. inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna.06.     Certificatul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.  Decizia  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Directia  de  Administrare  a  Cotei  de  Lapte  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.

 controlul si certificarea calitatii.  266/2002  privind  producerea. comercializarea semintelor si a  materialului saditor.     Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  vegetal achizitionat.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  saditor viticol achizitionat.01.     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni)  trebuie  sa  fie  completat. 8 a Ordinului nr. Padurilor  si Dezvoltarii  Rurale.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 203    privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.2006.  conform  Ordinului  MAAP  nr. certificarea  calitatii  si/  sau  comercializarea  materialului  de  inmultire  si  plantare  fructifer  –  M  Of  66bis/ 24. 266/2002  privind  producerea. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor  tehnice  privind  producerea. F a Ordinului 1295/ 2005. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea.  prelucrarea.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  eliberat  de  catre  Directiile  fitosanitare  judetene.     Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol trebuie sa fie completat  conform Anexei nr. conform  Art.2002.  controlul.  respectiv  a  Municipiului  Bucuresti.01. Formularul este prezentat in Anexa nr 4.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  saditor pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni .  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor).  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama.  datat  si  semnat  de  furnizor  si  beneficiar. prelucrarea. 9 din Ordinul nr.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol.  controlul  si  certificarea  calitatii.     .05.  precum  si  inregistrarea  soiurilor  de  plante  –  M  Of  343/23.  controlul.  controlul.  comercializarea  semintelor  si  a  materialului  saditor. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea Regulilor  si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii. precum si in conformitate cu prevederile Legii nr.    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol.2004 (Anexa 5).  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol.  conform  Legii  nr.2002. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol. controlul.05. precum si inregistrarea soiurilor de plante – M Of 343/23.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol emis de Ministerul Agriculturii.

2006  (Anexa  4G)  si  a  HG  nr. semnate.2004  (Anexa 6).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 204    Eticheta  oficiala  poate  constitui  si  pasaportul  fitosanitar  al  plantei  in  conformitate  cu  modalitatile  de  aplicare  convenite  intre  autoritatile  oficiale  responsabile  (conform  Ordinului  MAAP  nr.  Hotararea  nr.01.01.  136/2000  privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.     Beneficiarul  va  prezenta  unul  din  aceste  documente  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru investitiile necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica.  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  1295/  2005  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  stolonii  de  capsuni  sau  Eticheta  oficiala  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  completat. Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului   (la ultima cerere de plata) este completat.  1619/2003  pentru  modificarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  Guvernului  nr.O.    Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni.  617/  2003  pentru  stabilirea  condiţiilor  de  introducere  pe  piaţă  şi  de  punere  în  funcţiune  a  aparatelor  de  cântărit  cu  funcţionare  neautomată  si  Hotararea  nr.     → Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie   sau  → Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei.    Documente specifice masurilor 123 si 41     Documentele  care  sa  ateste  certificarea  metrologica  (Certificatul  de  metrologie)  pentru  echipamentele  achizitionate  si  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  emise. datat si semnat de autoritatea emitenta.  –  2010. stampilate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si sa fie  in termen de valabilitate. datate.  controlul.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea. Certificatul  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Organismul  de  inspectie  si  certificare  cu  care producatorul a incheiat contractul. Categoriile de mijloace supuse certificarii metrologice se pot  identifica  in  Ordinul  nr  48/  2010  pentru  aprobarea  Listei  oficiale  a  mijloacelor  de  măsurare  supuse  controlului  metrologic  legal  L.  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  –  M  Of  66bis/  24.     Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  vegetal achizitionat.  264/  2006  privind  stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de  . sau dupa  caz.  controlul.  datat  si  semnat  de  emitent.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol).

  aprobarea  Regulamentului  de  functionare  a  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatari  forestiere  si  a  criteriilor  de  atestare  a  operatorilor  . semnat si stampilat de MADR.  semnat  si  stampilat de un organism de inspectie si certificare conform prevederilor Ordinului 688/  2007  pentru  aprobarea  Regulilor  privind  organizarea  sistemului  de  inspectie  si  certificare.  pentru  echipamentele  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  datate.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul finantarii si este completat.  Aceste  documente  se  solicita  in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor pentru controlul calitatii produselor.     Licenta de fabricatie a produselor alimentare (la ultima cerere de plata pentru schemele  XS 13/2008 si N 578/2009) este emisa pentru beneficiarul finantarii si este completata.   Certificatul  de  conformitate  a  produselor  agroalimentare  ecologice  (materii  prime  si  produse  finite)  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  ecologice. Documentul se  emite  conform  prevederilor  Ordinului  690/  2004  pentru  aprobarea  Normei  privind  conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale. de  aprobare  a  organismelor  de  inspectie  si  certificare  si  de supraveghere  a  activitatii organismelor de control.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata. datat si semnat de emitent si este in perioada de  valabilitate. este completat.     Documentele  care  sa  ateste  recalibrarea  echipamentelor  dupa  instalarea  acestora  la  punctul  de  lucru.  Documentul  se  elibereaza  de  MADR  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 205    măsurare. Acest document se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor. semnate si stampilate de autoritatea emitenta. semnata si stampilata de emitent.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare.     Declaratia  din  partea  proiectantului  care  să  certifice  că  echipamentul/  aparatura  achizionat(a) este in conformitate din punct de vedere tehnologic cu cel(cea) prevăzut(a)  în proiect este datata.      Documentul  care  sa  ateste  ca  produsele  sunt  traditionale  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  traditionale. Documentul se elibereaza conform prevederilor Ordinului 223/ 2008 privind  numirea  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatatii  forestiere.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completat. Aceste documente se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor.  datata  si  semnata  de  emitent.  semnata  si  stampilata  de  Oficiul  National al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV).     Certificat de atestare/ reatestare pentru activitatea de exploatare forestiera (la ultima  cerere de plata pentru schemele de ajutor XS 28/ 2008 si N 578/2009) este emis pentru  beneficiarul finantarii.   Adeverinta  pentru  vinurile  cu  denumire  de  origine  controlată  şi/sau  cu  indicaţie  geografică  (pentru  investitiile  privind  vinurile.

 Documentul se elibereaza de MADR in conformitate cu prevederile Ordinului nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata). Modelul este prezentat in Anexa nr 5  din Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru  exploatari forestiere. Daca din documentul prezentat rezulta ca se vor  percepe  taxe. acest  document  trebuie  prezentat  pentru  diferenta  de  suprafata.  datata  si  semnata  de  emitent.  Documentul  se prezinta la ultima cerere de plata.    Documente specifice masurilor 125 si 41     Avizul  de  schimbare  a  categoriei  de  folosinta  silvica  trebuie  sa  fie  emis  de  autoritatea  publica  centrala  care  raspunde  de  silvicultura. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului.  iar  procentul  de  finantare  mentionat  in  contractul  de  finantare  este  de  100%.    Documente specifce masurilor 312 si 41   Licenta de fabricatie (la ultima cerere de plata pentru beneficiarii cu codul CAEN 1107)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici  care  desfasoara  activitati in domeniul productiei de produse alimentare. datata si stampilata (dupa caz) de catre beneficiarul proiectului.  Documente specifice masurilor 313 si 41     Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu o  agentie  de  turism  autorizata  privind   introducerea  obiectivului  in  circuitul  turistic  .  Acest  document  se  prezinta  in  mod  obligatoriu la prima cerere de plata pentru investitiile noi.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 206    economici in activitatea de exploatare forestiera.     Hotararea Consiliului Local/ Actul de decizie sau Hotararea organului de decizie (pentru  persoane juridice)/ Declaratie pe propria raspundere (pentru persoane fizice) din care sa  rezulte  daca  accesul  public  la  investitia  finantata  prin  FEADR  se  realizeaza  cu/  fara  perceperea de taxe pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei trebuie sa fie  semnata.     Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata.  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115. In cazul modernizarilor. expertii vor semnala neregula.  doar  daca  suprafata  mentionata in amenajamentul silvic atasat la cererea de finantare este mai mica decat  cea mentionata in proiectul tehnic.

  turism  şi  profesii  liberale  nr.    .  Documentul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  ministrului  pentru  întreprinderi  mici  şi  mijlocii.  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115. cu modificarile si completarile ulterioare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 207          (pentru agro‐turism si alte structuri de primire turistica) este datat. semnat si stampilat  de Ministerul Economiei.    Documentele  de  calificare  ca  agenti  sau  ghizi  de  turism  sunt  datate. (la ultima cerere de plata)  Documentul confirma clasificarea la standardul de calitate de:  ‐ minim  3  margarete/  stele  pentru  investitiile  in  structuri  turistice.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta.  ‐ minim 1 margareta pentru investitiile in agro‐turism. Documentul se ataseaza la cererea de plata la care  sunt solicitate spre decontare obiectele traditionale. la sfarsitul investitiei finantate prin Programul FEADR standardul  de calitate mentionat in certificatul de clasificare trebuie sa fie mai mare cu cel putin o  margareta/  stea  fata  de  standardul  de  calitate  mentionat  in  Certificatul  de  clasificare  emis inainte de inceperea investitiei (documentul se regaseste la Cererea de finantare).    Certificatul de omologare pentru traseele turistice este este datat.  semnat  si  stampilat de autoritatea emitenta (unde este cazul).    Documente specifice masurilor 322 si 41   Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale. (la ultima cerere de plata)    Certificatul  de  clasificare  a  obiectivului  turistic  este  datat.  636/2008  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  clasificarea  structurilor  de  primire turistice.    Certificatul  de  marca  inregistrata  al  obiectelor  traditionale  este  datat. structura de primire turistica. semnat  si stampilat de autoritatea emitenta.  se  demareaza  procedura  de  recuperare a sumelot decontate catre beneficiarul respectiv.  In cazul modernizarilor.    Cartea de mestesugar/ Declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura  activitati  traditionale  artizanale  (eliberata  de  primaria  localitatii  de  resedinta  a  mesterului  popular)  care  sa  ateste  calitatea  de  mester  a  persoanei  de  la  care  au  fost  achizitionate obiectele traditionale solicitate spre decontare trebuie sa fie datat. semnate de beneficiar si in perioada de valabilitate. semnat si stampilat  de autoritatea emitenta si de beneficiar.  comerţ. Comertului si Mediului de afaceri (unde este cazul)   Contractele  de  munca  pentru  minimum  2  angajati  ai  centrelor  locale  de  informare  si  promovare turistica sunt datate.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  si  emise  pe  numele  angajatilor  centrelor  locale  de  informare si promovare turistica.  altele  decat  cele  pentru agro‐turism. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului.  In  cazul  in  care  nu  este  indeplinita  aceasta  cerinta.

     Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe copia facturii apar mentiunile „Program FEADR” si “conform cu originalul”. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar pe originalul facturii. este datat si semnat de autoritatea emitenta. stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 208     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata). Documentul se elibereaza  pentru  proiectul  finantat  conform  prevederilor  Hotararii  nr  1024/  2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  OG  nr  68/2003  privind  serviciile sociale.     Autorizatia  emisa  de  ANRGN  (Autoritatea  Nationala  de  Reglementare  in  domeniul  Gazelor Naturale) este completata. precum si a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltuielilor pentru infiintarea si  dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale.     Contractul cu o firma specializata pentru ridicarea deseurilor si transportul acestora la  un depozit zonal este datat si semnat de ambele parti. datata si semnata de autoritatea emitenta.2004  si  a  HG  nr  784/200  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  acordarea  autorizatiilor  si  licentelor  in  sectorul gazelor naturale *republicata – M Of 160/13.  cand  solicita  plata cheltuielilor pentru infiintarea/ extinderea retelei publice locale de alimentare cu  gaz.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.05. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).    Beneficiarul  depune  acest  document  la  ultima  cerere  de  plata. Documentul se ataseaza in cazul  investitiilor privind realizarea statiilor de transfer a deseurilor.2   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielile  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor   . datata si semnata de emitent.  dupa  caz.07.     Certificatul  de  acreditare  al  furnizorului  de  servicii  sociale  (la  ultima  cerere  de  plata)  este completata.    Documentul  privind  atestarea  profesionala  a  persoanelor  care  au  realizat  studiile  privind  patrimoniul  cultural  din  spatiul  rural  este  emis  pe  numele  persoanei  care  a  realizat studiul. Documentul trebuie  sa fie emis pentru proiectul finantat si in numele beneficiarul finantarii in conformitate  cu  prevederile  Legii  gazelor  nr  351/2004  –  M  Of  679/28.2003.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.

2   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.7% din valoarea cheltuielilor eligibile ale  situatiilor de lucrari aferente transei de plata   pentru facturile partial acceptate. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar. atat valoarea totala a facturii.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de lucrari/  bunuri/ servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din centralizatorul de  lucrari aferent transei   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei   valoarea  solicitata  din  adeverinta  reprezinta  0.datei semnarii contractelor de achizitii. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget.  care  trebuie  sa  contina  .  data  si/  sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise.  .  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli.2 si cu cel din contractul de achizitii   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .  . valoarea facturii corespunde cu valoarea inregistrata in  contabilitate.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.suma ramasa de platit.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu  APDRP  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici)   au  mentionate  numarul.1%  din  valoarea  lucrarilor  precizata  in  Autorizatia de construire   valoarea solicitata din adeverinta reprezinta 0.     Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului.   In cazul contractelor de leasing.suma partial acceptata.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.   adeverinta  eliberata  de  ISC  are  aplicata  stampila  institutiei  si  este  semnata  de  o  persoana autorizata.stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP. se va specifica. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.   Pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 209     valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului. acestea trebuie sa contina:  .   In  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.  .

     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de referinta leu/euro de la data efectuarii platii...MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 210    datele  de  identificare  ale  beneficiarului.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.    Valoarea in Lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita. fara sa fie girat catre terti. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copii  dupa  toate  documentele  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor respective (conform contractului de credit).      In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata..  In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.(data acceptarii documentului de  plata de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar. iar echivalentul in Euro depaseste valoarea  contractului.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii. iar  „conform cu originalul” pe copia documentului de plata.. precum si de beneficiar.  valoarea  TVA‐ului  se  va  scadea  din  fiecare  document  de  plata..2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.2 ‐ M.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.    .  Stampila  „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de plata. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  exceptand  cazurile  in  care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte...   data inscrisa in coloana 11 a formularului P1.  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii.  in  numele  furnizorului.

   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*.  si  a  beneficiarului.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate..  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 211    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.  cheltuielile  eligibile  admise de SAP‐DPP.  precizand  valoarea  facturilor  si  adeverintelor  ISC.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ  .1 este alcătuita din următoarele  secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*.    Sectiunea C – Cheltuieli eligibile admise    Expertul SAP‐DPP va mentiona in tabelul „Cheltuieli eligibile admise” toate cheltuielile solicitate  la  plata  de  beneficiar. iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Pentru  platile  efectuate  prin  Trezorerie  de  catre  beneficiarii  publici  se  vor  verifica  doar  extrasele de cont. precizand motivele repingerii.    Pentru Masura 41‐proiecte atipice de servicii    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP. precum si cele repinse.

. datat si semnat de beneficiar..  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar. precum si la cererile intermediare de plata. expertul SVCF  si seful SVCF. precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”     Raportul initial de activitate este completat. DCP se declara „neconform”.1 este completata. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata...      Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata..  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata. cu exceptia ultimei cereri de  plata.  semnata.  verificata  de  seful  SVCF‐ OJPDRP si avizata de Directorul OJPDRP     Pista  de  buget  PB  M.2    este  completata  corect.. datata.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP      Raportul intermediar de activitate este completat..1 M.    .2 este completata si semnata de  expertii si seful SVCP.1  –  M  431. datata si semnata de expertii si sefii SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP  si SAP‐CRPDRP     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate..     Raportul final de activitate este completat. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata. stampilata de expertul SAP‐CRPDRP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  este  completata. semnata si stampilata de beneficiar. datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP.  semnata  si  datata  de  expertii  si  sefii  SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Pista de audit AP 12.5 ‐ M 431. este completata.  In  cazul  in  care  documentul  mentionat mai sus nu este aprobat.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 212       Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP...     Cererea de plata AP 1..

      Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.1  –  Identificarea  financiara.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 213    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  livrare bunuri etc). datata. au  fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate  cu prevederile legale.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  si  al  Raportului  intermediar/  final  de  activitate   ‐documentele  (facturi.  .  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate).1 este completat.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar).    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.      Declaratia de cheltuieli este completata.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1.  documente  de  plată.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost verificate şi certificate cheltuielile facturate.  trebuie  sa  fie  completata.  extrase  de  cont.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  si  care  este  menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).  datata.  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta. au fost efectuate în mod real. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate).3.

  semnate si stampilate de emitent    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor  Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.  ordine  de  plata.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.  transportul  rutier/ feroviar)     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare. precum si in Procesele verbale de predare‐primire. iar „conform cu originalul” pe copia facturii. datate. contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate).  masa. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 214     Procesele   verbale  de  predare‐primire.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.  “conform  cu  originalul”.  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar. receptie si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi.4  este  completata.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.  datata.   .  chitante.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate).     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie.  consumabilele.  datate.     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.  cazarea.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar.  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  inchirierea  de  spatii.

     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli.2 si cu cel din contractul de achizitii.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  . verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).datei semnarii contractelor de achizitii.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  . exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte. se va specifica  detaliat.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.2.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. precum si de beneficiar.       In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1. care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.2.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala. Stampila „Program FEADR”  .   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.   au  mentionate  numarul.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 215     are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea. aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli.

    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont  Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.  platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.  sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.  au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).  in  numele  furnizorului. fara sa fie girate catre terti.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura  . si a beneficiarului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 216              trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.  data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.  CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.  confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.  are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.

  este  completata.1  este  completata.1 – fazele 1 si 2. datata si semnata de expertii si seful SVCP precum si de furnizor si are  marcata optiunea „conforma” pe sectiunea A1     Raportul  initial/  intermediar/  final  de  activitate  este  completat. 431. 511  este completata.  este completata.     Activitatile realizate si descrise in Raportul intermediar de activitate/ Raportul final de  activitate/ Procesul verbal de receptie care sunt solicitate spre decontare sunt incluse  in lista cheltuielilor eligibile     Notificarea  privind  aprobarea/  neaprobarea  Raportului  initial/  intermediar/  final  de  activitate  are  marcata  optiunea  „Aprobat”.1 – fazele 1 si 2.  precum  si  cele  repinse.  precizand  motivele repingerii.  Raportul  final  de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata.    Pentru Masurile 111.  semnata.  semnata  si  datata  de  catre  SAP‐CRPDRP   si  SVCP  .  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐DPP.1 – M 111.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 217     numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. 431.5 – M 111.1 cuprinde următoarele puncte  de verificare:     Fisa de verificare a DCP de SAP‐CRPDRP AP 2.1 – fazele 1 si 2 si 511     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5. verificata de seful SAT/ SLRNDR‐DSPPDR si aprobata de  Directorul general adjunct/ DSPPDR     Fisa de verificare pe teren a implementarii contractului are marcata optiunea „Avizat”. semnata si datata de expertii SAT/ SLRNDR‐DSPPDR si responsabilul  tehnic (dupa caz)     Pista  de  audit  AP  12.  dupa  finalizarea  contractului de furnizare.  cu  exceptia  ultimei  cereri  de  plata. 431.  semnata  si  datata  de  expertul SAT/ SLRNDR‐DSPPDR. 143.  datat  si  semnat  de  furnizor. 143.  stampilata  de  expertul  SAP‐CRPDRP  si  revizuita  de  seful SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  precum  si  la  cererile  intermediare  de  plata. 143.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere  de  plata. 511  este  completata  corect.

  trebuie  sa  fie  completata.  semnata  si  stampilata  de  furnizor   Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1. semnata si datata de catre SAP‐CRPDRP si SVCP     Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate.3.  precum  si  datata  si  semnata de titularul contului     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.  datata.2     Factura este emisa de furnizor catre APDRP     Raportul de asigurare AP 1.1 este completata.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  .2  este  completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 218       Pista de buget este completata. datata. semnate si stampilate de  catre  beneficiar.  datata.1  –  Identificarea  financiara.1 este completat. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de furnizare.    Auditorul trebuie să ofere asigurarea că:  ‐activitatile care au fost facturate au fost efectiv realizate   ‐cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  incheiat  cu  APDRP/  MADR  AM  PNDR  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate au fost facturate şi înregistrate corect în contabilitatea furnizorului şi sunt în  conformitate cu prevederile legale.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ” Program FEADR”     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SAP‐ CRPDRP/ SVCP     Cererea de plata AP 1.  Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  furnizare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. semnata si stampilata de furnizor     Cererea  de  plata  este  depusa  in  termenul  prevazut  in  Contractul  de  Furnizare  si  conform Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  dupa  aprobarea  Raportului  intermediar  (daca  este  cazul)/ final de activitate/ Procesul verbal de receptie    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  furnizorului.

  semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si de beneficiar.  ‐documentele  (facturi. sunt incluse in lista  cheltuielilor  eligibile  din  caietul  de  sarcini  (anexa  la  contractul  de  furnizare)  si  corespund activitatilor realizate si descrise in Raportul intermediar/ final de activitate/  Procesul verbal de receptie     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare.  semnate si stampilate de emitent  Expertul SAP‐DPP va mentiona in tabelul „Cheltuieli eligibile admise” toate cheltuielile solicitate  la  plata  de  beneficiar.      Valoarea din raportul de asigurare corespunde cu cea din factura emisa de furnizor      Devizul  financiar  al  firmei  de  audit  (unde  este  cazul)  este  elaborat  de  firma  de  audit  mentionata  in  contractul  de  furnizare  si  este  aferent  perioadei  in  care  s‐a  realizat  auditul pentru transa respectiva/ intregul proiect.  Obiectul  contractului  trebuie  sa  fie  realizarea  auditului pentru proiectul finantat prin FEADR.  datata. precizand motivele repingerii.  precizand  valoarea  facturilor  cheltuielile  eligibile  admise  de  SAP‐DPP. Acestea se ataseaza la  fiecare transa de plata.  semnat  si  stampilat  de  partile  contractante.   Cheltuielile solicitate la plata se regasesc in Raportul de asigurare.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate  cheltuielile facturate.      Contractul  de  furnizare  a  serviciilor  de  audit  (unde  este  cazul)  este  datat.  precum  si  in  Procesele  verbale  de  receptie.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  furnizare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 219    ‐ca toate cheltuielile aferente serviciilor facturate de furnizor au fost corect înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  furnizare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  ‐cheltuielile  facturate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  furnizare.  iar  cantitatile  si  preturile  bunurilor sunt aceleasi cu cele din oferta castigatoare si contractul de furnizor     Procesele  verbale  de  receptie  a  bunurilor  achizitionate  sunt  completate.  datate. In cazul contractelor care  prevad  preturi  unitare  pentru  serviciile  livrate  valoarea  solicitata  trebuie  sa  se  incadreze  si  in  valoarea  mentionata  in  Notificarea  privind  aprobarea  Raportului  de  activitate     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  furnizorului  AP  1.    .     Bunurile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  achizitie.  semnata si stampilata de furnizor     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate.  precum si cele repinse.4  este  completata.

 stampilata de expertul SAP‐CRPDRP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1. este completata.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.. este luata la cunostinta de beneficiar si are  marcata optiunea „Avizat”     Pista de buget PB M.  datata  si  semnata  de  expertii  si  seful  SVCP  precum  si  de  furnizor  si  are  marcata  optiunea „conforma”     Raportul  final  de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata.    Secţiunea B1 – Verificarea facturilor. cu exceptia ultimei cereri de  plata.*   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile admise.  datat  si  semnat  de  beneficiar..  dupa  finalizarea  contractului de finantare.1 cuprinde următoarele secţiuni:   Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL.1  –  faza  3  este  completata  corect.     Raportul  initial  de  activitate  este  completat. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP  si SAP‐CRPDRP    .1 M.1  –  faza  3  este  completata. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP.  *Aceste sectiuni se completeaza in cazul in care sunt solicitate la plata servicii/ bunuri prestate/  furnizate de catre terti (externalizate)    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata     Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2...    expertul  SVCF si seful SVCF.     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata.*   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 220    Pentru Masura 431.5  –  M  431.     Raportul intermediar de activitate este completat. datata si  semnata de expertii SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL. este completata... semnata..*   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP. semnata si datata     Pista de audit AP 12..  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL     Fisa de verificare pe teren in etapa de derulare a contractului este completata. precum si la cererile intermediare de plata.1  –  M  431....1 – faza 3     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.

  trebuie  sa  faca  dovada  pregatirii  profesionale  prin  prezentarea  Diplomei/  certificatului  de  formare  profesionala al unui curs privind abordarea LEADER prin intermediul fazelor 1 si 2 ale  Masurii 431.  ‐documentele  (facturi.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale    In Raportul de audit trebuie să fie menţionate:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  şi  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea beneficiarului pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de  finantare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  precum  si  datata si semnata de titularul contului   Raportul  de  audit  este  semnat  si  stampilat  de  auditorul  care  l‐a  intocmit  si  care  este  mentionat in contractul de finantare.  beneficiarul  printr‐un  reprezentant  al  sau.     Raportul  de  audit  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât  auditurile  sau  revizuirile  informaţiilor  financiare  istorice”. cat si in cazul in care serviciile sunt realizate de un furnizor. semnata si stampilata de beneficiar. recunoscut de statul membru de unde  provine sau prin alte metode de care dispune grupul. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.1  –  Identificarea  financiara.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata. in cadrul unui GAL din spatiul UE.  documente  de  plată.  datata.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.     Cererea de plata AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 221     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  .  Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  că  cheltuielile  realizate  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  a  fost  menţionată  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  au  fost  efectuate  în  mod  real.1 este completata.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar.  extrase  de  cont.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  fie  depus  in  15  zile  de  la  aprobarea  Raportului  intermediar (daca este cazul)/ final de activitate.  contracte  etc)  în  baza  cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile realizate     Raportul de audit se ataseaza la Dosarul Cererii de Plata atat in cazul in care serviciile  sunt realizate de beneficiar.  trebuie  sa  fie  completata.1. datata.   La  prima  cerere  de  plata.  ‐cheltuielile  realizate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.

  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii. semnate si stampilate de autoritatea emitenta. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi. precum si in Procesele verbale de predare‐primire.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea  corespunzatoare  alocarii  bugetare  sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul FEADR si trebuie suportate de beneficiar.  semnate si stampilate de emitent    Pentru serviciile/ bunurile prestate/ furnizate de catre terti (externalizate):     Declaratia de cheltuieli este completata.     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  furnizorului  AP  1.4  este  completata.     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului. receptie si  punere in functiune    .     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul).  livrare bunuri etc).     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.  Aceste  documente  trebuie  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate.  precum si datei semnarii contractelor de achizitie. datata.    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  datata.     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie.  documente  de  plata.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.(Importul  reprezinta  intrarea  de  bunuri  din  afara  spatiului  comunitar).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 222       Cheltuielile  solicitate  la  plata  sunt  incluse  in  lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  si  in  Raportul de audit emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul  aditional     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde valorii mentionata in Raportul de audit emis de firma de audit mentionata  in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional.

 semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar.  . acestea trebuie sa contina:  . semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.   pentru facturile partial acceptate.  .suma ramasa de platit.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 223     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie     Procesele   verbale  de  predare‐primire.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.2.suma partial acceptata.   au  mentionate  numarul.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare.2 si cu cel din contractul de achizitii.2.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  . verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).  datate.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  .  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1. datate.datei semnarii contractelor de achizitii.stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.  “conform  cu  originalul”.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.

  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/  lucrarii  in  lei  care  trebuie  sa  se  incadreaze  in  capitolul  bugetar  respectiv.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 224     in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor. atat valoarea totala a facturii.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii se ia ca valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).    . exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala. iar plata  se face in lei.   Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului. iar diferenta pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar Actualizare. diferenta se va retine din ultimul document de plata.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro. Valoarea in Euro a bunurilor/ serviciilor/  lucrarilor se inmulteste cu valoarea cursului de schimb mentionat in bugetul anexa la  Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.       Expertii  SAP‐DPP  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile de  bunuri/  servicii  si  vor  stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama. se va specifica.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.      In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.    Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).  care  trebuie  sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  pentru bunuri/ servicii se determina care este valoarea in Euro care a fost platita de  beneficiar. precum si de beneficiar.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  de  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).

04.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.04.6857  2. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.7634 = 76.3914  0.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.90 lei)     Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.5890  3.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.3118 Lei.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).2007: 1Euro = 3.          Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro. Stampila „Program FEADR”  .6857  lei/euro).    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta. se foloseste  cursul BNR din data de 07.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii.   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.  mijloacele  de  transport.  decat  Euro.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).  alte  achizitii  specifice.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 225     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.2007.

  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.  au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.  contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 226              trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca  .  sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.  in  numele  furnizorului. si a beneficiarului.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.  Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.  datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1. fara sa fie girate catre terti.  platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.  beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.  confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.  Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).

  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. precizand motivele repingerii.2    este  completata  corect.  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL (pentru componenta „b”)    . datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP.1 este alcătuita din următoarele  secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata.     Raportul intermediar de activitate este completat.     Raportul final de activitate este completat.2 este completata si semnata de  expertii si seful SVCP.  semnata.2     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.    expertul  SVCF  si  seful  SVCF. precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”   Raportul  initial  de  activitate  este  completat.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*.1  –  M  431.  are  bifata  casuta  „DA”  si  este  avizat  de  Directorul  OJPDRP  (pentru  componenta „b”). cu exceptia ultimei cereri de  plata (pentru componenta „b”).   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*.    Pentru Masura 431.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata. precizand valoarea facturilor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 227     pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.5 ‐ M 431.  (pentru componenta „b”)     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata. stampilata de expertul SAP‐CRPDRP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. precum si  cele repinse. cheltuielile eligibile constatate de SAP‐DPP. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP. precum si la cererile intermediare de plata.  datat  si  semnat  de  beneficiar.

  In  cazul  in  care documentul mentionat mai sus nu este aprobat. au fost  efectuate  în  mod  real.  semnata  si  datata  de  expertii  si  sefii  SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Pista de audit AP 12.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  .. semnata si stampilata de beneficiar..1 este completata.  trebuie  sa  fie  completata.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar. Dosarul cererii de plata este depus in maxim 15 zile lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate.    In cazul componentei „b”...     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.1  –  Identificarea  financiara.. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 228     Pista  de  buget  PB  M.  este  completata..3.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    In  cazul  componentei  „a”. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”..    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  in  cazul  componentei “b” au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.1 M. datata. pentru cheltuielile realizate in perioada precedenta.. datata si semnata de expertii si sefii SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP  si SAP‐CRPDRP     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.  datata..     Cererea de plata AP 1.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea  beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1..    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  primele  10  zile  lucratoare ale perioadei. este completata. DCP se declara „neconform”.1 este completat..

  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate).  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.      Declaratia de cheltuieli este completata.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie.  pentru  componenta  “b”.  datate.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate cheltuielile facturate.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare. datate.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).  extrase  de  cont.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate).  documente  de  plată.  cheltuielile  trebuie  sa  fie  aferente  si  activitatilor    menţionate  în  Raportul  intermediar/ final de activitate. precum si in Procesele verbale de predare‐primire. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 229    ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare.  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta. receptie si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)    .     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.      Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate).  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare. datata.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar).     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).     Procesele   verbale  de  predare‐primire.  pentru  componenta  “b”.  livrare bunuri etc).  activitatile  trebuie  sa  faca  si  obiectul  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  ‐documentele  (facturi.

 Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE. contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate). utilitatile.  masa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 230     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi. fisa contului aferenta strategiei respective.  inchirierea  de  autovehicule  pe  perioade  scurte de timp)   Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional   Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare.  ordine  de  plata.   Pentru  GAL‐urile  care  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala.  cazarea. Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE.    Pentru  GAL‐urile  care  nu  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional   In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) nu depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si  „b” mentionata in Contractul de finantare. consumabilele.  In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si „b”  mentionata  in  Contractul  de  finantare.  Valorile comparative se stabilesc prin insumarea tuturor cheltuielilor declarate eligibile  pana la data verificarii prezentului Dosar cerere de plata. comunicarea.  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile privind chiria si intretinerea sediului.  transportul  rutier/  feroviar.    . fisa contului aferenta strategiei respective.  chitante. aceasta se accepta indiferent de procentul pe  care  il  reprezinta  in  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei de dezvoltare locala.  precum  si  incepand  cu  a  XIII‐a  luna  de  functionare se va verifica daca:  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala.  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar.    Valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente componentei „a” este cel mult egala cu  80%  din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  eligibile  aferente  componentelor  „a”  si  „b”.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar.

  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole). se va specifica  detaliat. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.datei semnarii contractelor de achizitii.  semnate si stampilate de emitent    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura. aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 231     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.2.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .      .    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.2 si cu cel din contractul de achizitii.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii. care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.4  este  completata.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  datata.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.   au  mentionate  numarul.  “conform  cu  originalul”. precum si de beneficiar.2.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.  .  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.

  in  numele  furnizorului.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  .   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.   sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii. fara sa fie girate catre terti.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 232     In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli. diferenta se va retine din ultimul document de plata.

 beneficiarului i se acorda 60% din valoarea sprijinului pentru instalare.  iar la transa a doua. precum si de beneficiarul proiectului    .     Pentru  transa  II.  precizand  motivele repingerii.  precum  si  cele  repinse. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. si a beneficiarului. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.1  cuprinde  următoarele puncte de verificare:     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.    Pentru Masurile 112 si 41    La prima transa de plata. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 233      Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.5 este completata si semnata de expertii SVT  si seful SVT.  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐DPP.5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2. 40% din valoarea sprijinului pentru instalare.

 se verifica numai documentar.82/1991.. conform Legii nr.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pe care o cere spre decontare a fost  inregistrata pana la momentul depunerii transei de plata     Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor aferente activitatii prezentate in planul de afaceri in baza unei copii a balantei de  verificare..  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului..O.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.07. nr.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR..     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.6  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute in Planul de afaceri. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT/ SAP‐CRPDRP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.    In cazul beneficiarilor..5 si Raportul SVCP/ SVT de verificare a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1. precum si ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si  ca a crescut cu minim 4 UDE fata de dimensiunea fermei de la data semnarii contractului  de finantare (anul 0)   Pista de audit AP 12.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 234     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.    . persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.1040/2004 al MFP (M. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.642/16.  genereaza situatie de neregula.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.1 M. este corect completata.

  Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom. documentului de plata si extrasului de cont.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 235     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate.  Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor. Pe extrasul din Registrul Comertului. ca persoana fizica autorizata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.)   Pentru achizitia de teren de la persoane fizice. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului. In  acest caz. conform planului de  afaceri. documente de plata. si vor semna si stampila documentul.     Cererea  de  plata  AP  1.  Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de documente care sa justifice realizarea  actiunilor mentionate in declaratie (facturi.     Declaratia de cheltuieli AP 1.  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.  trebuie  sa  fie  completata.  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma. beneficiarul trebuie sa prezinte contractul de vanzare ‐ cumparare autentificat  .ro/.  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent.  c)ca membru al unei întreprinderi familiale.  datata. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata). CUI/ cod fiscal.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.1  trebuie  sa  fie  completata.1  –  Identificarea  financiara.onrc.  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest).  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare. datata. Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  atasa extrasul la dosarul administrativ. beneficiarul nu are obligatia prezentarii la  dosarul cererii de plata a facturii fiscale. semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.     Valoarea  transei  a  doua  de  plata  trebuie  sa  fie  de  40%  din  valoarea  sprijinului  pentru  instalare.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului. expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea.  datata.   In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise actiunile realizate.2 trebuie sa fie completata. extrase de cont etc.

 In cazul investitiilor realizate din surse proprii  se  verifica  daca  totalul  facturilor  achitate  si  atasate  ca  documente  justificative  reprezinta cel putin 30% din sprijinul acordat. In cazul investitiilor realizate prin Masura  121  se  verifica  daca  totalul  platilor  efectuate  catre  beneficiar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 236    la  notar.2. roiuri pe faguri si matci.  Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie emise pentru beneficiarul  finantarii.     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.     Din documentele atasate la declaratia de cheltuieli rezulta ca cel putin 30% din sprijinul  acordat  a  fost  investit  pentru  modernizarea  si  dezvoltarea  exploatatiei  si  realizarea  conformitatii cu standardele comunitare. Documentul  se ataseaza in cazul proiectelor care au prevazut in Planul de afaceri achizitia de familii  de albine. dosarul se declara  “neeligibil” si se recupereaza sumele acordate la transa I.2. semnata si stampilata de reprezentantii APIA.  din  care  sa  rezulte  valoarea  achitata  de  catre  beneficiar  pentru  terenul  achizitionat de la persoana fizica respectiva.1    reprezinta  cel  putin  30%  din  valoarea  totala a sprijinului (mentionat in contractul de finantare).    In  cazul  contractelor  de  leasing.    Acest raport trebuie sa descrie realizarile fizice pentru indeplinirea actiunilor din Planul  de afaceri.      Raportul  de  executie  AP  1.  Se  verifica  daca  datele  din  coloanele  3  si  4  mentionate  in  Tabelul  privind  stabilirea  dimensiunii  economice  a  fermei  (nr  de  ha/  nr  de  capete)  sunt  conforme  datelor  mentionate  in  Planul  de  afaceri  privind  structura  productiei  la  data  semnarii  contractului de finantare si se face diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din tabel.     Procesul de receptie finala (bunuri/ lucrari) este completat. Aceasta trebuie sa fie emisa  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate. datat  si semnat de beneficiar.     Adeverinta APIA din care sa rezulte ca beneficiarul a primit/ nu a primit sprijin prin PNA  2011‐2013 pentru achizitia de familii de albine.2 si din planul de afaceri. rezulta ca dimensiunea fermei este mai  mare  de  10  UDE  si  a  crescut  cu  cel  putin  4  UDE  de  la  data  semnarii  contractului  de  finantare.2 este completat.  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. roiuri la pachet.  sa  fie  datat. roiuri pe faguri si matci  este datata. roiuri la pachet. Iar calculele sunt corecte.      Din Formularul AP 1. In cazul in care din documentul emis  de APIA rezulta ca beneficiarul a primit sprijin prin PNA 2011‐2013. semnat si stampilat  de furnizorul de bunuri/lucrari si de beneficiar. datat.    .  conform  Notificarii  beneficiarului  asupra  platilor  efectuate  AP  13.  prin  Procesul  verbal  de  receptie  finala  trebuie  sa  se  transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar.

      Copiile  facturilor.  extraselor  de  cont  sunt  emise  pentru  beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.  un  document  emis  pe  numele  beneficiarului.  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata.  documentelor  de  plata.  datata.  are  precizata  valoarea  si  este  semnat  de  ambele parti.  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii.  semnata si stampilata de beneficiar    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii:     Contractele de achizitii (bunuri/lucrari) sunt datate.  semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. in cazul achizitiei din import.     Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu isi inceteaza activitatea Agricola  mai  devreme  de  3  ani  de  la  data  depunerii  cererii  de  plata  –transa  II  este  datata.  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.     Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar.  semnat  si  stampilat de autoritatea in domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus  prin proiect a fost implementat.     .  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 237     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.4  este  completata. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. semnate si stampilate de beneficiar  si furnizor.  Ministerul  Mediului  si  Padurilor.2 Aceste documente  trebuie sa fie aferente contractelor de achizitie bunuri/lucrari     Pentru achizitia in leasing     Contractul  de  leasing  este  aferent  bunurilor.    Pentru achizitia de animale     Certificatul  de  origine  si  productivitate  al  materialului  biologic  (animale)  atesta  identitatea  si  valoarea  genetica  si  trebuie  sa  fie  completat.  datat  si  semnat  de  catre  autoritatile tarii de origine.

 intr‐un interval de 24 de ore anterior sosirii acestuia la  postul de inspectie la frontiera de intrare.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 238      Documentul  se  elibereaza  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr. exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC.     Documentul  veterinar  comun  de  intrare.  1223/1996  privind  reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din  zootehnie – M Of 310/27.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta  si  se  elibereaza  in  conformitate  cu  Ordinul  nr.  conform  Ordinului  nr.1996 cu modificarile si completarile ulterioare.  8 a  Ordinului nr.  DVCI  pentru  animale  trebuie  completat.12.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta.  precum  si  animalelor  vii.      Acest document reprezinta confirmarea de catre autoritatea sanitar veterinara centrala  (Autoritatea  Nationala  Sanitar  Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor)  a  conditiilor  sanitar veterinare in care se poate efectua importul.2005. 550/2002 pentru  .  produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27.  datat.  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul.   Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru animalele de  reproductie achizitionate.  produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27.12.  precum  si  animalelor  vii.     Certificatul  sanitar‐veterinar  emis  la  unitatea  de  origine  (pentru  importul  de  animale)  trebuie  sa  fie  completat.  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii. exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC.    Pentru plantarea si replantarea plantelor perene     Certificatul  oficial  de  calitate  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern) trebuie sa fie completat conform Anexei nr.  datat.2005 – Anexa nr 1. in baza unei notificari la postul de  inspectie la frontiera de intrare.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  animalele   achizitionate.      Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  biologic achizitionat.11.

    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat.  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor).  controlul. 9 din Ordinul nr.    Pentru achizitia de teren     Extrasul de carte funciara este semnat si stampilat de autoritatea emitenta.     Incheierea  privind  intabularea  in  cartea  funciara  este  semnata  si  stampilata  de  autoritatea emitenta.  conform  Legii  nr. conform  Art.  datat  si  semnat  de  furnizor si beneficiar.  controlul.2002.  266/2002  privind  producerea. datat si semnat de furnizorul din tara de origine.05. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea.  comercializarea semintelor si a materialului saditor.  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  – M Of 66bis/ 24.    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol.  Padurilor  si  Dezvoltarii  Rurale. Formularul este prezentat in Anexa nr 4.  controlul.     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  viticol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat. F a Ordinului 1295/  2005.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 239    aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.  prelucrarea. datat si semnat de furnizorul din tara de origine. precum si inregistrarea soiurilor de  plante – M Of 343/23.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol  emis  de  Ministerul  Agriculturii.2006.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol.    Certificat de atestare fiscala este semnat si stampilat de primaria in raza careia se afla  terenul.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol)  (in  cazul  achizitiei  la  intern)  trebuie  sa  fie  completat.  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama.     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  pomicol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat.    .01.  controlul  si  certificarea  calitatii.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol.

    In cazul achizitiei de teren. poate opta pentru mentionarea formei de autorizare. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.    Pentru Masurile 141 si 41    Sprijinul acordat este de 1500 euro/ an/ ferma echivalent in lei la cel mai recent curs de schimb  publicat  de  BCE  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza certificatul de plata).    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate prin Masura 121:     Notificarea  beneficiarului  asupra  platilor  efectuate  este  completata  cu  toate  sumele  platite si luata de cunostiinta de beneficiar.     Pentru  anul  IV.  alaturi de nume.  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5. suprafata. prezentate la  dosarul cererii de plata trebuie sa fie emise pe numele persoanei fizice.  contract.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2. Mentionam ca persoana fizica. documentele doveditoare ale dreptului de proprietate. precum si cele repinse.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  semnate si stampilate de emitent.     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate. indiferent de forma de  autorizare  conform  OUG  44/2008.1  cuprinde  următoarele puncte de verificare:     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1. prin semnatura si data.  precizand motivele repingerii.  documentul  privind  intabularea  in  cartea  funciara. fisa fiscala) corespund cu cele din contractul de vanzare‐cumparare privind: nr.5 este completata si semnata de expertii SVT  si seful SVT.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 240     Datele  din  documentele  care  atesta  proprietatea  asupra  terenului  achizitionat  pentru  activitati  agricole  (extras  de  carte  funciara. precum si de beneficiarul proiectului    .5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP. titularul terenului sa fie beneficiarul finantarii.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  (cazul  PFA‐ului/  intreprinzatorului  persoana  fizica  titular  al  intreprinderii  individuale/  membrilor  intreprinderii  familale).

 Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  .  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest).  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.    Cererea  de  plata  este  depusa  in  termenul  prevazut  in  Decizia  de  Finantare  si  conform  Declaratiei de esalonare a platilor.     Pista de audit AP 12.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare.1  trebuie  sa  fie  completata. astfel incat productia destinata comercializarii a crescut  cu 20% fata de productia de la data semnarii deciziei de finantare (anul 0)... Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata). datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT/ SAP‐CRPDRP     Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. CUI/ cod fiscal.1  –  Identificarea  financiara.  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1. precum si ca  dimensiunea exploatatiei a crescut cu minim 3 UDE fata de dimensiunea exploatatiei de  la data semnarii deciziei de finantare (anul 0). avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.5 si Raportul SVCP/ SVT de verificare a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului..  c)ca membru al unei întreprinderi familiale..  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.    Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom.onrc.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.     Cererea  de  plata  AP  1.1 M.  datata.6  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute in Planul de afaceri..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 241     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.  trebuie  sa  fie  completata.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. ca persoana fizica autorizata.ro/.  datata. este corect completata.  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma.

     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  cu  modificarile si completarile ulterioare.  . respectiv:  ‐Ordonanta  nr.     Beneficiarul finantarii a accesat Masura 214 – „Plati de agromediu” pe o perioada de 5  ani  de  la  data  semnarii  angajamentului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 242    atasa extrasul la dosarul administrativ.    Se  verifica  la  DCP  aferente  proiectelor  care  au  primit  punctaj  pentru  acest  criteriu. cu modificarile si completarile ulterioare. semnat si  stampilat de beneficiarul proiectului.  ‐Legea nr 138/ 2004 a imbunatatirilor funciare. printr‐un certificat de formare profesionala. rezulta ca dimensiunea fermei a crescut cu cel putin 3 UDE de  la data semnarii deciziei de finantare (se face diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din  tabel). sa fie datat.  1078/  2008  privind  acordarea  de  sprijin  financiar  grupurilor  de  producători  recunoscute  preliminar  şi  organizaţiilor  de  producători  în  sectorul  fructe  şi  legume. in cel putin  unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole.  pentru  comercializarea  produselor  agricole si silvice. datat  si semnat de beneficiar. agricultura ecologica etc.   ‐Legea  nr  338/  2005  pentru  aprobarea  Ordonantei  Guvernului  nr. si vor semna si stampila documentul.     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  in  continuare  membru  al  unei  forme  asociative  recunoscute conform legislatiei in vigoare (daca este cazul).   ‐Legea nr 566/ 2004 a cooperatiei agricole.   Din Formularul AP 1.2 este completat.  expertii  atasand  la  dosarul  administrativ  print‐screen  din  sistem  sau  in  baza  Adeverintei  de  la  APIA.2.  datata.     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.  semnata si stampilata de beneficiar.  din  care  sa  rezulte  daca  beneficiarul  a  accesat  Masura  214  pe  o  perioada  de  5  ani  de  la  data  semnarii  angajamentului. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul  productiei realizate si comercializate de beneficiar. cu modificarile si completarile ulterioare.   ‐Hotararea  nr.  26/  2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii. contabilitatea fermei.  Documentul de inregistrare ca membru intr‐o forma asociativa care trebuie sa fie emis  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata de catre grupul  de  producatori/  asociatia  profesionala/  cooperativa  agricola/  organizatia  de  imbunatatiri funciare/ grupul si organizatia de producatori din sectorul fructe si legume  constituit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.      Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111.4  este  completata.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.2. Pe extrasul din Registrul Comertului. Iar calculele sunt corecte. expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea.     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  de  producatori.2.  Verificarea  se  realizeaza  in  IACS.  atasata  la  dosarul  administrativ  al  SVCP‐OJPDRP. protectia  mediului. cu modificarile si completarile ulterioare.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 243       Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP.     Pista  de  buget  PB  M. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1..6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Anexa  2  la  Raportul  SVT  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata.   Sectiunea C – Valoarea productiei comercializate admise..   Sectiunea  B2  –  Verificarea  documentelor  de  plata  (care  atesta  incasarea  facturilor  emise).    Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.1 cuprinde următoarele secţiuni:   Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Anexa  2  la  Raportul  SVCP  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata.5 este completata si semnata de expertii SVT  si seful SVT.  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12.  precizand motivele repingerii.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1...    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului dosarului cererii de plata     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1..  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVT.1 M.    Pentru Masurile 142 si 41    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DP AP 5....  este  corect  completata. precum si cele repinse.  semnate si stampilate de emitent..     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2.5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP.. este corect completata. datata si semnata    . precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1..

    Valoarea transei de plata anuala solicitata de beneficiar trebuie sa fie:  a) Pentru valoarea productiei comercializate < 1.000 Euro pentru primul an.000.000 Euro.   pentru al patrulea an: 3% din valoarea productiei comercializate.   pentru al cincilea an: 1. echivalent in lei .000 Euro/an:   pentru primul an: 2.   pentru al treilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.   100.   80.   pentru al patrulea an: 1.000 Euro pentru al cincilea an.000 Euro/an:   pentru primul an: 5% din valoarea productiei comercializate.5% din valoarea productiei comercializate.     Valoarea anuala a productiei comercializate de grupul de producatori trebuie sa fie de  minim 10.   pentru al treilea an: 4% din valoarea productiei comercializate.   pentru al cincilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.000.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  datata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 244     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT/ SAP‐CRPDRP     Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.5% din valoarea productiei comercializate.  aceasta  se  determina  raportand  valoarea  productiei  comercializate  eligibila  in  Lei.   60.000 Euro pentru al treilea an.   50. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.5% din valoarea productiei comercializate.  avand  toate  datele  de  identificare ale beneficiarului proiectului.000 Euro pentru al doilea an.     Cererea  de  plata  trebuie  sa  fie  completata.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.   pentru al doilea an: 5% din valoarea productiei comercializate.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.    In  vederea  stabilirii  valorii  productiei  comercializate  in  Euro.  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale  in  urmatorii ani.  b) Pentru  acea  parte  a  productiei  comercializate  a  carei  valoare  depaseste  1.5% din valoarea productiei comercializate.  semnata  (cu  numele  mentionat  in  clar)  si  stampilata  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. In vederea stabilirii ajutorului financiar in Euro. se aplica procentul specific  .  Valoarea transei de plata anuala va avea un plafon maxim de:   100.   pentru al doilea an: 2.000 Euro pentru al patrulea an.

 pentru produsele agricole.  171/13  martie  2006  privind  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  OG  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori. Orice suma  pentru  care  nu  este  atasat  un  document  justificativ.  Acesta  este  emis  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea  productiei  comercializate  trebuie  sa  fie  completat.1  –  Identificarea  financiara.  37/14  iulie  2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori.4  este  completata. Beneficiarul trebuie sa aiba o  contabilitate  analitica  separata  pentru  operatiunile  privind  programul  FEADR.  semnata si stampilata de beneficiar.  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.  pentru  comercializarea  produselor  agricole  si  silvice. documente de plata si documente care atesta plata.     Documentele contabile  Se  vor  atasa  Jurnalul  de  vanzari‐cumparari. pentru comercializarea produselor agricole si silvice (Anexa 7).  Documentele trebuie completate.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. Acest raport trebuie sa descrie structura  si volumul productiei realizate si comercializate de grupul de producatori.  precum  si  Ordinului  nr.  datata.     Avizul de recunoastere a grupurilor de producatori  trebuie completat. semnate si stampilate  de autoritatea emitenta. astfel:   Directiile  pentru  Agricultura  si  Dezvoltare  Rurala  judetene  si  a  Municipiului  Bucuresti.  trebuie  sa  fie  completata. sa fie datat. semnate si stampilate de beneficiar.    .  se  exclude  din  calculul  productiei  comercializate     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate. datate.  Balanta  analitica  a  contului  clienti  si  Balantele de verificare lunare aferente anului de executie.   Inspectoratele Teritoriale de regim silvic si de vanatoare pentru produsele silvice     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 245    anului  de  finantare  si  valorii  productiei  comercializate  la  valoarea  obtinuta  mai  sus. semnat si  stampilat de reprezentantul legal al proiectului.  datat.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  datata. Acesta trebuie  sa fie insotit de facturi. datat.  In  Centralizator trebuie sa fie inscrise produsele care au fost comercializate.  Ajutorul financiar in lei va fi echivalentul ajutorului financiar stabilit in euro la cursul de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale in urmatorii ani. Acestea trebuie sa fie datate. semnat si  stampilat.  conform  Ordonantei  nr.     Documentele care sa ateste provenienta productiilor comercializate  Expertul  trebuie  sa  verifice  daca  produsele  mentionate  in aceste  documente  sunt cele  comercializate (precizate in facturi).

    Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR..07.2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 246     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  subconturilor  131/  4751  (se  verifica  situatia  contului  131/  4751  pentru  comerciantii  persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata. totalul general trebuie sa fie corect calculat).  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".1   se regasesc in Jurnalul de vanzari‐cumparari.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.    In cazul beneficiarilor.O.     Sectiunea B1 – Verificarea facturilor emise    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.2.642/16.      Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.   numarul facturii este acelasi cu cel inscris in coloana 1 din formularul AP 1..1  ..  iar  „conform cu originalul” pe copia facturii. daca exista  mai multe articole facturate. – AP 1.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiarul  finantarii  pe  originalul  facturii.  semnate si stampilate de emitent.   data inscrisa pe factura nu este anterioara datei recunoasterii grupului de producatori. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).1040/2004 al MFP (M. se verifica numai documentar.   valorile  din  facturile  emise  trebuie  se  regasesc  in  Centralizatorul  privind  valoarea  productiei comercializate de grupul de producatori pana la data de .   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR..  genereaza situatie de neregularitate...  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.82/1991. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului. conform Legii nr.    au formatul prevazut de actele normative in vigoare si sunt completate in conformitate  cu acestea.    data  inscrisa  pe  factura  este  cuprinsa  in  perioada  de  12  luni  pentru  care  se  acorda  ajutorul financiar..  In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii. nr.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP  si  SAP‐CRPDRP.

  precum si cea respinsa.1 (data acceptarii doumentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata   documentul de plata confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar   documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente   platitorul inscris in documentul de plata este cumparatorul din factura   beneficiarul  inscris  in  documentul  de  plata  este  cel  care  a  solicitat  cererea  de  plata. valoarea productiei comercializate admise de SAP‐DPP.  Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (care atesta incasarea facturilor emise)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.  precizand motivele respingerii la plata (daca este cazul).    Exemplu:    .   se  mentioneaza  numarul  facturii  incasate  si  documentul/documentele  cu  care  s‐a  efectuat plata  Sectiunea C ‐ Valoarea productiei comercializate admise    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  in  tabelul  „Valoarea  productiei  comercializate  admise”  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.1  coincid  cu  tipul  si  numarul  documentului de plata   data cuprinsa in coloana 7 a formularului AP 1.  precizand  valoarea  facturilor  (fara  taxe  recuperabile).1   numele  furnizorului  din  factura  este  numele  beneficiarului  care  a  depus  cererea  de  plata.2.   are mentionat in clar numarul facturii care se achita   valoarea inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata  (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu  cea din „Total de plata” din factura si/ sau cu cea mentionata in coloana 5 a formularului  AP 1.   este emis de banca pentru beneficiarul finantarii.2.  precum si furnizorul din factura.2.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP  si  SAP‐CRPDRP.  Stampila „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de  plata. stampilele expertilor SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP. valoric si ca data.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 247     numele  cumparatorului  de  pe  factura  coincide  cu  cel  din  coloana  4  din  formularul  AP1.2. iar „conform cu originalul” pe copia documentului de plata   datele  cuprinse  in  coloana  6  a  formularului  AP  1. creditarea contului beneficiarului finantarii prin documentul/  documentele de plata corespondente.1     Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   au mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”.   este datat si stampilat de  banca  beneficiarului finantarii.   atesta.

   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.000 Euro.000.  sprijinul  pentru  primul  an  se  va  calcula astfel:    Pentru 1.  Pentru restul de 45.5A este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP.045.  avizat  de  catre  seful  S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  intretinere si pentru mentinerea plantatiei – anii I‐V) – pentru DCP conforme incluse in  esantionul de control al ITRSV     Raportul  ITRSV  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita este completat.1 este alcătuita din următoarele  secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.000 Euro din valoare se va aplica un procent de  5% adică 50.000  Euro.  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema de impadurire este completat.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme     Raportul  ITRSV  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor  este  completat.000 Euro din valoarea totală se va aplica un procent de  2. datat si semnat de expertii ITRSV.5% adică 1125  Euro.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP precum si de beneficiarul proiectului si are bifata casuta „Conforma”     Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. avizat de catre seful S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii VI‐XV) – pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV    .   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata. avizat de catre  seful  S/B/C PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV. datat si semnat de expertii ITRSV.  datat  si  semnat  de  expertii  ITRSV.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 248    Dacă un grup de producători a realizat pe baza facturilor pentru producţia vândută. înregistrată  şi  calculată  în  decurs  de  un  an  o  valoare    de  1.    Deci sprijinul total pentru primul an va fi de  51.     Raportul  ITRSV  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei.    Pentru Masurile 221 si 41    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.125 Euro.

..  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.     Cererea  de  plata  AP  1.     Cererea de plata pentru lucrarile de infiintare a plantatiei trebuie sa fie elaborata pentru  toata suprafata propusa prin proiectul tehnic de impadurire..  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.  datat si semnat de expertii ITRSV.. este corect completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 249     Raportul  APIA  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  este  completat.  datata.1 M. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata)..  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar...  datata.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.    Valoarea  proiectului  tehnic  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibila  a  proiectului  si  poate fi solicitata la plata doar in cazul avizarii dosarului de achizitie pentru serviciile de  proiectare.1  trebuie  sa  fie  completata. precum si datata si  semnata de titularul contului  .. avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  ‐  pentru  DCP  conforme  incluse  in  esantionul  de  control  al  respectarii GAEC al APIA      Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SAP‐CRPDRP     Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  datat si semnat de expertii APIA.. avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  infiintare  –  anul  I)  –  pentru  toate  DCP  conforme     Raportul APIA privind constatarile in urma verificarii GAEC (anii I – XV) este completat.  trebuie  sa  fie  completata..  este  corect  completata..    Anexa  la  Cererea  de  plata  –  Identificarea  financiara.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Pista  de  buget  PB  M.  semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.

  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.  cat si in contul de garantie.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru elaborare proiect tehnic    Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.  sa  fie  datat.    Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii. decontarea sumelor se va face la valoarea din factura. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din platile efectuate catre furnizori.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  intretinere  a  plantatiei  se  va  depune  de  beneficiar in perioada 1 septembrie – 15 octombrie la OJPDRP. efectiv  platite de autoritatea contractanta.  stadiul  lucrarilor  fiind  conform  cu  cel  din  devizele  pentru  lucrarile  executate de infiintare a plantatiei..  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii.   Garantia poate fi constituita.  Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata. a unui cec etc.  datata.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.2  (anul  I)  trebuie  sa  fie  completata.    In cea de‐a doua varianta. a unei  polite de asigurare. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.     Garantia  de  buna  executie  (anul  I)  pentru  lucrari/  serviciile  de  proiectare  trebuie  constituita  in  conformitate  cu  Contractul  de  lucrari/servicii  (in  favoarea  beneficiarului  finantarii).  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru  costurile  generale  ale  proiectului. Acest raport trebuie sa descrie lucrarile de infiintare realizate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 250       Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.    .    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  plantatiei  pentru  lucrarile  executate. atat in contul constructorului prevazut in contract.  semnata  si  stampilata de reprezentantul legal al proiectului. in limita cheltuielilor considerate eligibile.  precum  si  datei  semnarii contractelor de achizitie.    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  de impadurire. dupa realizarea lucrarilor  de intretinere.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  infiintare  a  plantatiei  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate.  documente  de  plata.

     Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei (anul I) trebuie semnate cu  numele mentionat in clar.  semnata  si  completata  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  676/  2004  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  autorizare  a  producatorului  de  material  forestier  de  reproducere  (Anexa 1)     Certificatul  de atestare al persoanei fizice/ juridice (anul I) care a realizat lucrarile de  impadurire  trebuie  sa  fie  datat.      Procesul  verbal  de  receptie  pentru  incheierea  starii  de  masiv  (anul  V)  trebuie  completate.      Procesele   verbale  de  receptie  la  terminarea  lucrarilor  (anul  I)  trebuie  completate. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 251     Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei (anul I) este documentul care  atesta momentul inceperii executarii lucrarilor. semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor. semnat (cu numele  mentionat  in  clar)  si  stampilat  conform  Programului  de  urmarire  si  control  al  calitatii  lucrarilor. datate. semnate si stampilate     Procesele  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (anul  I)  (proiect  tehnic) trebuie completate.      Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice (anul I) trebuie sa fie datat.  Acestea  trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si  declarate castigatoare.  datate.  718  din  7  mai  2010  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  .  semnat  si  completat  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  nr.  Data  elaborarii  acestui  document  trebuie  sa  fie  ulterioara  Ordinului  de  incepere al lucrarilor. stampilate si datate de reprezentantul legal si de executantul  lucrarii. datate. semnat si completat de producatorul de puieti  Documentul  se  emite  conform  prevederilor  OG  11/  2004  privind  producerea. semnate si stampilate. Data emiterii acestui document trebuie  sa fie anterioara oricaror date de intocmire a proceselor verbale de lucrari.  comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducerea     Autorizatia  de  producator  a  materialului  (anul  I)  trebuie  sa  fie  datata.     Procesele  verbale  de  predare‐primire  a  materialului  saditor  (anul  I)  trebuie  completate.     Devizele financiare (anul I) pentru serviciile de proiectare trebuie sa fie datate.   Din  devizele  pentru  lucrari  rezulta  ca  acestea  au  fost  realizate  de  catre  o  persoana fizica/ juridica atestata     Certificatul  de  provenienta  al  puietilor  forestieri/  Documentul  de  calitate  al  furnizorului (anul I) trebuie sa fie datat. datate.

 se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.07.    In cazul beneficiarilor.4  este  completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 252    atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări  de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic (Anexa 3).    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor (anul I)    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   .  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata. se verifica numai documentar.     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix      Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.642/16.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.  semnate si stampilate de emitent.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.82/1991. conform Legii nr. nr.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".  genereaza situatie de neregula.1040/2004 al MFP (M.O.  datata.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.  semnata si stampilata de beneficiar.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.

2.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).2.   au  mentionate  numarul.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu APDRP.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.  suma  in  Lei  din  documentul de plata (fara tva) se va imparti la cursul leu/euro din data platii.  .  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielilor  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii  in  baza carora au fost emise. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).2 si cu cel din contractul de achizitii.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  . exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 253     pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.datei semnarii contractelor de achizitii.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  “conform  cu  originalul”.    .  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar.     In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata. diferenta se va retine din ultimul document de plata.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu se  precizeaza cursul de schimb la care se efectueaza plata se va folosi cursul de schimb BNR  din  ziua  platii.

 Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.6857  2.3914  0.90 lei)    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (anul I)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.  .   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 254        In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).7634 = 76.04.04.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.  decat  Euro. se foloseste  cursul BNR din data de 07.90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.6857  lei/euro).  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.2007: 1Euro = 3.2007.5890  3.3118 Lei. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.    Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.

 iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont  Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor verifica doar extrasele de  cont.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit). fara sa fie girate catre terti.  si  a  beneficiarului.    .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 255     platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont (anul I)    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.  in  numele  furnizorului.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.

 datata. daca  este cazul.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 256    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.2  sunt  atasate  la  Dosarul cererii de plata     Documentele atasate la dosarul cererii de plata sunt in conformitate cu Procedura de  autorizare plati     Calculele din Declaratia de cheltuieli sunt corecte     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile     . semnate si stampilate de  catre  beneficiar. semnata.1 este completata.  datata.1  pentru  cheltuieli  directe  cuprinde următoarele puncte de verificare:     Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. iar concluzia indica eligibilitatea cererii de plata     Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate. se  va mentiona modalitatea de calcul a sumei eligibile.    Pentru Masura 511 – cheltuieli directe    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5. datata de  expertul  SAT‐DATL/  SAT. precizand motivele repingerii.2  este  completata.  verificata  de  seful  SAT‐DATL/  MADR  si  avizata  de  Directorul  DATL/ Directorul general adjunct AM .  semnata.  stampilata  de  expertul  SAP‐CRPDRP  si  revizuita  de  seful  SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare a cheltuielilor directe T13‐29.  Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.  avizata  de  Directorul  DATL/  Directorul  general  adjunct  AM. De asemenea.  de  Directorul  directiei  economice/  financiar  contabilitate.  de  Directorul  Directiei  resurse  umane.  semnata  si  stampilata  de  expertul  SAT‐DATL/  SAT‐MADR. prin aplicarea sistemului de sanctiuni.  revizuita  de  seful  SAT‐DATL/  SAT‐MADR.1 este completata. semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”     Cererea de plata AP 1.  si  de  reprezentantul  CFPP si aprobat de Directorul general al DGDR‐AM PNDR/ Directorul general APDRP     Copiile  documentelor  mentionate  in  Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.1  –  M  511  –  cheltuieli  directe  este  completata  corect. dupa aplicarea  sistemului de sanctiuni precum si cele repinse.

  dupa  semnarea  Conventiei  de  finantare  –  contractului de servicii si completarea acesteia cu toate anexele componente ale Conventiei de  finantare – contractului de servicii.     Experţii  SAP‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere  documentar  a  Dosarului  cererii  de  plata. P 1234567890005 1.   numele  si  prenumele  expertului  SAP‐DPP  care  verifica  cererea  de  plata  (codul  alocat  pentru fiecare expert.  „1234567890005”  =  numarul  conventiei  si  cifra  „1..    .    Expertii SAP‐DPP vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5. Daca in urma verificării documentare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 257     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.     Dosarul  Cererii  de  Plata  trebuie  sa  aibă  opis.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate. seful SAP‐ DPP stabileşte daca se impune solicitarea de informaţii suplimentare. semnate si stampilate cu menţiunea “Program FEADR” si “conform cu originalul”. intr‐un singur exemplar  pe  suport  de  hârtie. se constata o serie de neconcordante.  2. daca exista)/ numele si prenumele Sefului SAP‐DPP.  in  orice  zi  lucratoare  din  luna.    numele si semnatura Directorului DPP.  referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la care se afla documentele din  dosar..  stampilează  si  o  înaintează  sefului  SAP‐DPP  care  o  revizuieşte.   semnatura expertului si a Sefului SAP‐DPP. precizate la art 8.1.  pentru  toate Dosarele Cererilor de Plata. Verificarea DCP aferente schemelor de garantare de SAP‐DPP     Gestionarul fondului poate depune Dosarul cererii de plata la SAP‐DPP. in prezenta gestionarului fondului.  3  etc”    =  nr.P’’ si  se adauga numarul transei de plata (ex.   codul  cererii  de  plata  se  completeaza  plata  ‐  se  completeaza  cu  codul  Conventiei  de  finantare – contractului de servicii mai putin litera .  transei  de  plata).     Cartusul I al formularului AP 1.  precizand motivele repingerii.  semnate si stampilate de emitent    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.3.  completand  Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata R3 si cartuşul I din formularul Cererii de Plata  AP 1.1.1 se completeaza dupa cum urmeaza:   data inregistrarii cererii de plata. unde: „P” = codul cererii de  plata.6.    5.  iar  documentele  pe  care  le  conţine  trebuie  numerotate.C’’ care este inlocuita cu litera .    DCP  este  preluat  de  seful  SAP‐DPP  care  il  repartizeaza  expertului  verificator. precum si cele respinse.4  este  completata.1.  datata. fara a se depasi termenul  de verificare prevazut in procedura.  pe  care  o  semnează.

 In cazul in care  concluziile  experţilor  asupra  verificării  sunt  diferite.    In  caz  de  neeligibilitate  motivaţia  este  menţionata  in  rubrica  „Observaţii”  din  cadrul  Fisei  de  verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5. luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii”  din fisa de verificare.  după  primirea  informaţiilor  suplimentare.    In  cazul  in  care  DCP  a  fost  declarat  „eligibil/  neeligibil”.    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5. gestionarul  fondului/  MADR  AM  PNDR  va  fi  instiintat  cu  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1. După ce Fisa de verificare AP 5.7.1.1.  in  vederea  inregistrarii in sistemul contabil.13.    Rezultatul verificării este consemnat in Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP  AP 5.  se  vor  aplica  etapele  AP3  si  AP4  in  ceea  ce  priveşte  elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata.1.  seful  SAP‐DPP  va  relua  verificarea  asupra  punctelor de divergenta.    Termenul necesar instrumentarii DCP este de 1 zi lucratoare.     Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 5.1 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către  Expertul 2. Cel de‐al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP  5.7. semnează  aceasta  fisa  in  spaţiul  corespunzător  după  care  o  transmite  pentru  verificare  unui  alt  expert  nominalizat de seful serviciului.  expertii  SAP‐DPP  vor  introduce  in  sistemul informatic datele din cererea de plata AP 1.  In  acest  caz.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 258    Daca  se  alege  opţiunea  solicitării  de  informaţii  suplimentare  se  va  utiliza  pentru  aceasta  Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.1 care va fi revizuit de seful SAP‐DPP si aprobat de  Directorul  DPP.  b.1. care va fi transmisa gestionarului  fondului/ MADR AM PNDR pe fax/ prin posta cu confirmare de primire. precum si cele  respinse. Seful SAP‐DPP verifica daca toate rubricile sunt completate de către ambii experţi si  de asemenea. Fisa de verificare AP 5.    In  urma  incheierii  verificarii  dosarului  cererii  de  plata  de catre  SAP‐DPP. ceea ce presupune transmiterea  informatiilor suplimentare (daca este cazul).  exista  doua  tipuri  de  concluzii privind eligibilitatea DCP:  a. Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP. precizand motivele respingerii.1  se va completa pentru acele puncte de verificare pentru care s‐a considerat necesara solicitarea  de  informaţii  suplimentare. verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata.1  pentru  cheltuieli  directe  cuprinde următoarele puncte de verificare:  .  precum  si  rubrica  „Observatii” daca este cazul.  Seful  SAP‐DPP  va  transmite  scanat/  pe  suport  de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  SCP‐DCPFE  o  copie  a  formularului  AP  1. care trebuie prezentate in maxim 5 zile lucratoare  de  la  data  primirii  de  gestionarul  fondului/  MADR  AM  PNDR  a  scrisorii  de  informatii  suplimentare (in functie de complexitatea acestora). In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐DPP  vor intocmi Certificatul de Plata AP 4.1. In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica neeligibilitatea cererii de plata.

 123.  Expertii  SAP‐DPP  vor  completa  in  acest  sens.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”     Cererea de plata AP 1.  Formularul  AP  5.550.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 259       Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  dupa  semnarea  Conventiei  de  finantare  –  contractului  de  servicii  si  completarea  acesteia  cu  toate  anexele  componente  ale  Conventiei de finantare – contractului de servicii. 313).000.000 Euro  ‐Masura 312: 9. 312.000 Euro  ‐Masura 123: 82.  precizand motivele repingerii.  aceasta  va  fi  instrumentata  de  catre  expertii  din  cadrul  SAP‐DPP  si  SVT‐DPP  in  maxim  30  zile  calendaristice  de  la  data  inregistrarii  contestatiei  la  APDRP.000 Euro     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.7 si Fisele tehnice ale masurilor 121.889.    5. din care:  ‐Masura 121:107.910.  sumele  prevazute  la  cap  5. precum si cele repinse.  semnate  si  stampilate  de  catre  gestionar. Verificarea contestatiilor aferente dosarelor cererilor de plata de SAP‐DPP si SVT‐DPP    In cazul in care beneficiarul/ furnizorul nu e de acord cu suma totala autorizata la plata sau cu  suma autorizata la o transa de plata de catre SVCP‐OJPDRP/ SVT/ SAP si depune o contestatie.000 Euro  2)Schema de garantare pentru IMM‐uri: 30. Acordul cadru de colaborare si PNDR  2007‐2013 (cap 5.540.4.  pentru  toate  contestatiile. 123.000 Euro.  semnate si stampilate de emitent    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.6. semnata si stampilata de gestionar si  are bifate casutele aferente declaratiei pe propria raspundere     Numele  gestionarului  din  cererea  de  plata  corespunde  cu  numele  gestionarului  fondului de garantare din Conventia de finantare – contractul de servicii     Suma solicitata in cererea de plata (totala si pe masuri) corespunde cu cea mentionata  in Conventia de finantare – contractul de servicii.000 Euro  ‐Masura 313: 9. datata.1     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.1A  –  Fisa  de  verificare  a  contestatiei  .    Conform  PNDR  2007‐2013.000 Euro.000.2. precizate la art 8.7  si  in  Fisele  tehnice  ale  masurilor 121. din care:  ‐Masura 123: 10. 312 si 313 sunt:  1)Schema de garantare pentru agricultura: 190.1 este completata.2.111.

  inclusiv  pentru  cazurile  in  care  au  fost  aplicate  reduceri  conform art 30 din Reg 65/ 2011.        .  iar  expertii  SVT‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere tehnic (inclusiv realizarea vizitei pe teren.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 260    aferente dosarului cererii de plata de SAP‐DPP.     Experţii  SAP‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere  financiar  a  documentelor  aferente  sumelor  care  fac  obiectul  contestatiei. se intocmeste o Nota de aprobare catre Directorul DPP prin  care se solicita aprobarea intocmirii unui certificat de plata pentru diferenta rezultata in urma  reverificarii.  pentru reverificarea dosarului cererii de plata se contacteaza serviciile implicate in verificarea  dosarului cererii de plata de la nivel judetean si regional. stampilează si il înaintează  sefului SAP‐DPP care il revizuieşte. Noul certificat va avea codul cererii de plata pentru care s‐a efectuat ultima plata. Daca se considera necesar. pe care il semnează. precum si cele delegate    Daca  in  urma  reverificarii  dosarelor  cererilor  de  plata  reiese  faptul  ca  beneficiarul  mai  are  dreptul  la  o  plata  suplimentara. daca este cazul).

  in  baza  sumelor autorizate prin Certificatele de Plata AP 4. in primele trei zile lucratoare ale lunii.  expertul/ seful SAP‐DPP va solicita APIA clarificari cu privire la elaborarea acestor documente.. seful SAP‐DPP elaboreaza formularul de Solicitare de fonduri pentru finantarea proiectelor  AP  6.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul  de  stat a TVA aferenta proiectelor FEADR. insotita de anexa: Lista cererilor de plati nationale  directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil autorizate la plata/ platite in  perioada (vezi Anexa 1b din Formulare Autorizare Plati).    In cazul in care exista neconcordante intre datele inscrise in documentele transmise de APIA..  Expertul  SAP‐DPP  va  verifica concordanta intre suma solicitata prin Declaratia privind cererile de plati compensatorii  si  cea  mentionata  in  Raportul  privind  platile  autorizate/  efectuate.  Declaratia  privind  cererile  de  plati  compensatorii  in  luna  . APIA va transmite la APDRP in format electronic si  pe suport de hartie.  seful  SAP‐DPP  elaboreaza  formularul  de  Solicitare  de  fonduri  pentru  finantarea  proiectelor  AP  6.1 conform Declaratiilor de plati transmise de  APIA.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 261      5.  precum  si  contributiile aferente.. formularul de  Solicitare  de  fonduri  pentru  finantarea  proiectelor  AP  6.  din  care  sa  reiasa  efectuarea  platilor  catre  beneficiari. in primele  sapte zile lucratoare ale primei jumatati si ale celei de a doua jumatati ale lunii.  insotit  de  copia  extrasului  de  cont  vizat  de  institutia  financiar‐bancara.. precum si contributiile aferente.  insotita  de  anexele  1‐3:  Raportul  privind  platile  autorizate  de  APIA  pentru  masurile  delegate  in  luna.    .  in  primele  sapte  zile  lucratoare  ale  primei  jumatati  si  ale  celei  de  a  doua  jumatati  ale  lunii.   De  asemenea.7.  In  cazul  decontarii  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 seful SAP‐DPP elaboreaza lunar.  in  baza  sumelor  autorizate  prin  Certificatele  de  Plata  AP  4...1  si  Fisele  de  recuperare  a  debitelor  AP  3.Etapa AP6:  Solicitarea transferului la APDRP  a fondurilor de la DGBFFE din cadrul MADR      Lunar. in primele trei zile lucratoare ale lunii.  in  cursul  lunii.  Expertul  SAP‐DPP  va  verifica  concordanta  intre  suma  solicitata  prin  Declaratia  privind  cererile  de plati nationale directe complementare si cea mentionata in Lista cererilor de plati nationale  directe complementare.2  catre  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale. Raportul privind platile efectuate de APIA.  din  care  sa  reiasa  efectuarea platilor catre beneficiarii mentionati in raport (in cazul decontarii sumelor platite de  APIA  catre  beneficiari)  (vezi  Anexa  1a  din  Formulare  Autorizare  Plati).. cursul folosit... Declaratia privind cererile de plati nationale directe complementare pentru  culturi amplasate pe teren arabil in luna . precum si de copia extrasului de cont  vizat  de  institutia  financiar  bancara.2  catre  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale.  Raportul privind contestatiile depuse de beneficiari. APIA va transmite la APDRP in format electronic si  pe  suport  de  hartie.  cursul  folosit.    Lunar.2  (in  cazul  in  care  beneficiarul are debite) ce urmeaza a fi platite beneficiarilor in luna curenta.    Lunar.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 262    Pentru sumele solicitate de APIA.  avizate  de  Directorul  Direcţiei  Plaţi  Proiecte  si  Directorul  General  Adjunct  Plaţi  Proiecte  si  transmise pentru aplicarea vizei de Control Financiar Preventiv Propriu.  anexa  la  Solicitarea  de  fonduri.  fiselor  de  verificare  a  debitelor.  iar  Directorul  DPP  verifica  Centralizatorul  certificatelor  de  plata  AP  6.      Dupa  elaborare.  aceste  formulare  se  inainteaza  pentru  exercitarea  Controlului  Financiar  Preventiv Propriu si Controlului Financiar Preventiv Delegat.1. fax).  precum  si  originalele  certificatelor  de  plata si anexelor.  ordonanţărilor  de  plata.    Copia extrasului contului de plaţi.    In ziua urmatoare transmiterii Solicitarii de fonduri la MADR.1.  Acesta  este  trimis  împreuna  cu  copia  formularului  Solicitarii  de  fonduri.  .     Sefii  SAP‐CRPDRP  transmit  catre  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP  originalele  certificatelor  de  plata  si  anexelor.    Solicitarea  de  fonduri  este  inregistrata  in  Registrul  fondurilor  solicitate  R6  pentru  a  tine  o  evidenta la zi a acestora.    O copie a fiecarui document mai sus amintit ramane in cadrul SAP‐DPP.  In  Centralizatorul  AP  6.     De  asemenea.  Seful  SAP‐DPP  întocmeşte. in  baza documentelor transmise de APIA. care dovedeşte ca. după efectuarea plaţilor către beneficiari  contul are sold zero. fiselor de verificare a debitelor.  in  vederea  completarii Notificarilor catre beneficiari cu sumele in euro. fiselor de recuperare  a debitului (daca este cazul) si fiselor de verificare a dosarelor cererii de plata. 212. ordonanţărilor de plata. In cazul decontarii TVA‐ului de la bugetul de stat conform prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  se  va  intocmi  un  Registru al fondurilor solicitate R6. precum si copiile  cererilor  de  plata  (doar  pentru  DCP  incluse  in  esantionul  de  la  nivel  central)/  Declaratiilor  de  plati compensatorii (pentru masurile 211. distinct.    Toate  documentele  privind  transferul  fondurilor  sunt  întocmite  si  semnate  de  Seful  SAP‐DPP. iar la  final  vor  fi  inscrise  Certificatele  de  Plata  elaborate  in  cadrul  SAP‐DPP.  seful  SAP‐DPP va inscrie certificatele de plata in ordinea emiterii acestora de fiecare CRPDRP. seful SAP‐DPP transmite in format  electronic  sefilor  SAP‐CRPDRP.     Aceste documente sunt apoi aprobate de Directorul General al APDRP si sunt expediate către  MADR (posta rapida. Ordonantarile de plata vor fi elaborate de seful SAP‐DPP.  Centralizatorul  certificatelor  de  plata  AP  6.  precum si copiile cererilor de plata.1.  fiselor  de  recuperare  a  debitului  (daca  este  cazul)  si  fiselor  de  verificare  a  dosarelor  cererii  de  plata. se primeşte de la SEP‐DCPFE la sfârşitul exerciţiului din luna precedenta. 214 si 611) către SCP‐DCPFE in următoarea zi de  la transmiterea Solicitarii de fonduri.

    .9.  seful  SAP‐DPP  primeste  de  la  SCP‐DCPFE  copia  Formularului  „Confirmarea  transferului  finantarii  publice  nerambursabile”  AP  7. seful SAP‐ DPP  verifica  sumele  autorizate  si  data  înregistrării  in  Registrul  Certificatelor  de  Plata  R4  a  dosarelor cererilor de plata incluse in Solicitarea de fonduri.            5.2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 263      5.Etapa AP8:  Primirea extrasului de cont de la SEP‐DCPFE    După primirea extrasului de cont. datele din extrasul de cont se vor  înregistra in Registrul Fondurilor Solicitate R6 de seful SAP‐DPP.     Institutia  bancara/  Directia  de  Trezorerie  si  Contabilitate  Publica  a  Municipiului  Bucuresti  executa  transferul  de  fonduri  dispuse  de  MADR  in  contul  de  plati  FEADR  in  ziua  primirii  ordinelor de plata (prima zi lucratoare urmatoare datei debitarii Contului Euro FEADR). certificatele de  plata  aferente  dosarelor  cererilor  de  plata.      Ordonanţările de plata AP 4.  in  ordinea  înregistrării  acestora  in  Registrul  Certificatelor de Plata R4. Seful SAP‐CRPDRP  va  transmite  la  SEP‐DCPFE  documentele  refacute  scanate  si  prin  posta  rapida. care confirma creditarea contului de plaţi  FEADR cu fondurile primite de la DGBFFE din cadrul MADR.    SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP reface aceste documente si le returnează SEP‐DCPFE.    Daca valoarea extrasului de cont este mai mica decât valoarea fondurilor solicitate.  instiinteaza  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  despre  acest lucru. Certificatele anulate vor fi incluse in următoarea Solicitare de fonduri.Etapa AP7:    Primirea Notificărilor cu privire la   transferul fondurilor in contul APDRP    In  urma  efectuarii  transferului  de  fonduri.8.  In  cazul  in  care  SEP‐DCPFE  constata  neconcordante  privind  datele  inscrise  in  Ordonanţarea  de  plata. Vor intra la plata. Seful SAP‐DPP va anula certificatele de plata pana la limita fondurilor  primite.  in  original  in  vederea incadrarii in termenul de 5 zile pentru efectuarea platii. de la SEP‐DCPFE.1  emisa  de  DGBFFE din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.    SAP‐DPP  va  primi  o  copie  a  extrasului  de  cont  de  la  SEP‐DCPFE  prin  care  se  va  confirma  alimentarea Contului de plati FEADR. in original vor fi transmise de SCP‐DCPFE dupa semnarea lor de  Ordonatorul  de  credite  la  SEP‐DCPFE.

  cheltuielile respinse si motivul respingerii acestora.  care  este  revizuita  de  seful  SAP‐CRPDRP  si  aprobata  de  Directorul  CRPDRP. expertii vor atasa Sectiunea C si pista de buget.  .    Dupa primirea:  .  322  si  41  care  includ  investitii  aferente mai multor actiuni/ componente.  cheltuielile  autorizate  la  plata.  insotita  de  Pista  de  buget  si  sectiunea  C  de  unde  se  vor  mentiona  cheltuielile  autorizate  la  plata.     In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981. precum si bugetul totalizator.10. expertii vor atasa Sectiunile C si pistele  de buget. 123. 125a.1 in care vor mentiona in mod distinct pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta.    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐DPP elaboreaza o Notificare  catre CRPDRP cu privire la plata autorizata AP 9.  cheltuielile  respinse si motivul respingerii acestora. expertii SAP‐CRPDRP elaboreaza o singura Notificare  a beneficiarului/ furnizorului cu privire la confirmarea platii AP 9.  Notificarea  catre  CRPDRP  cu  privire  la  plata  autorizata  AP  9.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313  si  322  care  includ  investitii  aferente  mai  multor  actiuni/  componente. 123. expertii vor atasa pistele de buget pentru  fiecare tip de investitie/ actiune/ componenta.de  la  SAP‐DPP  a  Notificarii  catre  CRPDRP  cu  privire  la  plata  autorizata  AP  9.  expertii  SAP‐DPP  elaboreaza  o  singura  Notificare  catre CRPDRP cu privire la plata autorizata AP 9. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).4.de la SEP‐DCPFE a formularului de Confirmare a platii EP 1.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121. 123.     Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐DPP elaboreaza o Notificare a  beneficiarului/  furnizorului  cu  privire  la  confirmarea  platii  AP  9.     In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981. De asemenea.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR  . De asemenea.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121.2.1  pentru  dosarele cererilor de plata verificate de expertii SAP‐DPP. 125a.2 in care vor mentiona in mod  distinct  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta. 125.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 264      5.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA  aferenta proiectelor FEADR.  cheltuielile  respinse  si  motivul  respingerii  pentru  dosarele cererilor de plata autorizate la nivel central. 312 si 41. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).  SAP‐DPP  va  transmite  la  SAP‐CRPDRP.  cheltuielile  autorizate  la  plata. Pentru Masurile 121.Etapa AP9:  Informarea beneficiarului în legătura cu efectuarea plăţii    Dupa  efectuarea  platii.1.   expertul  SAP  ‐  CRPDRP  va  intocmi  Notificarea  beneficiarului/  furnizorului  cu  privire  la  confirmarea  platii  AP  9.

  iar  la  ultima  transa  de  plata  expertul  SAP‐CRPDRP  va  transmite  beneficiarului/  furnizorului  si  formularul  Notificarea  beneficiarului/ furnizorului asupra platilor efectuate AP 13.  .2 va fi inregistrata in  Registrul de corespondenta R1.  431.2  se  intocmeste  pentru  toate  transele  de  plata.4.  precum  si  la  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR/  DATL  (pentru  Masurile  111.  expertul  SAP‐DPP  va  elabora  si  va  transmite  in  ziua  urmatoare efectuarii platii.. care  este  verificata  de  seful  SAP‐DPP. seful SAP‐CRPDRP/ DPP primeste de la expertul contabil  din  cadrul  CRPDRP/  SCP‐DCPFE  copiile  certificatelor  de  plata  si  anexelor. se solicita clarificari expertilor care au elaborat documentele respective.  Notificarea catre APIA cu privire la confirmarea platii AP 9.    Notificarea  AP  9.2 va fi transmisa beneficiarului/ furnizorului in aceeasi zi in care s‐a primit de la  SEP‐DCPFE Confirmarea de plata.  insotita  de  Pista  de  buget  si  Sectiunea  C  va  fi  transmisa  de  SAP‐ CRPDRP  la  SVCP.  ordonantarilor  de  plata.  fiselor  de  recuperare  a  debitului  (daca  este  cazul)  si  fiselor  de  verificare  a  dosarelor  cererii  de  plata. precum si originalele anexelor la certificatele de plata.  seful  SAP‐CRPDRP/  DPP  primeste  de  la  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP/  SCP‐DCPFE  copiile  Notei  de  anulare  si  certificatelor  de  plata  stornate.  revizuita  de  Directorul  DPP.2. fiselor  de  verificare  a  debitelor.  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte  si  aprobata  de  Directorul  General  APDRP.1.  expertul  SAP‐DPP  va  completa  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  confirmarea  platii AP 9.  seful  SEP‐DCPFE  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  Confirmarea  platii  EP  1.  De  asemenea.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 265      In cazul in care la intocmirea Notificarii se constata neconcordante intre datele mentionate in  formularul de Confirmare a platii EP 1.4 si cele din Notificarea catre CRPDRP cu privire la plata  autorizata AP 9.  In  cazul  anularii  documentelor  aferente  autorizarii  platii.  precum  si  in  cazul  platilor  aferente  schemelor  de  garantare.2.  143.    In  cazul  platilor  efectuate  catre  APIA. ordonantarilor de plata.  precum  si  originalele  fiselor  de  verificare  a  debitelor.  fiselor  de  recuperare  a  debitului  (daca  este  cazul)  si  fiselor  de  verificare a dosarelor cererii de plata.  511).1 elaborata de expertii SAP‐DPP/ Certificatul de plata elaborat de expertii SAP‐ CRPDRP.2. care este revizuita de seful SAP‐DPP si aprobata de Directorul DPP.    Notificarea beneficiarului/ furnizorului cu privire la confirmarea platii AP 9. dupa efectuarea platilor.    Deasemenea. cu exceptia dosarelor cererilor de  plata aferente cheltuielilor directe realizate de catre APDRP si AM PNDR. in aceeasi zi.  in  cazul  schemelor  de  garantare.     O  copie  a  Notificarii  AP  9.    Notificarea AP 9.  In  baza  documentului  transmis  de  SEP‐DCPFE.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 266    5.  In  acest  caz. o copie a  extrasului de cont de  plati FEADR avizata si semnata de seful SEP‐DCPFE. Expertii SAP‐ CRPDRP/  DPP  vor  mentiona  acest  lucru  in  coloana  15  din  Registrul  Certificatelor  de  Plata  R4.Etapa AP10:  Transferul de la APDRP   la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate    Dupa efectuarea platilor. Dupa transferul fondurilor neutilizate. Pentru certificatele de plata elaborate de SAP‐CRPDRP. care se transmite la  SCP‐DCPFE. seful SAP‐DPP primeste de la SEP‐DCPFE  o  copie  a  extrasului  de  cont  cu  sold  zero  insotit  de  adresa  de  inaintare.  Pentru  certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐CRPDRP.   Soldul  este  mai  mare  ca  zero.04.  denumire beneficiar etc).    SEP‐DCPFE  emite  ordinele  de  plata  pentru  contul  MADR  pentru  returnarea  fondurilor  neutilizate. Noua Ordonantare de plata va avea acelasi numar cu cea  anulata cu mentiunea „bis” si data din ziua elaborarii (Ex: CR – 1/1bis‐01. SEP‐DCPFE informează SAP‐DPP in dimineaţa zilei lucrătoare imediat următoare  zilei recreditării contului de plăţi FEADR.     a. In cazul în care seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP decide că transferul către beneficiar nu trebuie  reefectuat.     Daca  băncile  beneficiarilor  returneaza  unele  sume  în  contul  de  plăţi  FEADR  (ca  urmare  a  detectării de către acestea a unor informaţii eronate în documentele de plată – număr de cont. Certificatul de plata AP 4. SAP‐DPP primeste de la SEP‐DCPFE.    b.2.1 se va anula. in ziua lucrătoare imediat următoare zilei recreditării contului  de plăţi FEADR.  In  acest  caz.  seful SAP‐DPP va lua decizia privind reefectuarea transferului către beneficiar.  Pentru  certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐CRPDRP.  seful  SAP‐CRPDRP  comunica  aceasta  decizie  sefului  SAP‐DPP.     Pot apare doua situatii:   Soldul  este  zero.2.  În  cazul  în  care  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  decide  reefectuarea  transferului.  a  carei  data  se  inregistreaza de acesta in Registrul fondurilor solicitate R6.  seful  SAP‐CRPDRP  comunica  aceasta  .  iar  acesta  comunica  decizia  in  aceeaşi  zi  SEP‐DCPFE. Institutia bancara/ Trezoreria eliberează SEP‐DCPFE extrasul de cont  referitor la respectiva operaţiune.11.  se  intocmeste  Ordonantarea  de  plata  pentru  fondurile neutilizate aferente FEADR/ TVA de la bugetul de stat AP 4.  seful SAP‐DPP va comunica acest lucru sefului SAP‐CRPDRP in vederea luarii unei decizii privind  reefectuarea transferului catre beneficiar.  seful  SAP‐DPP  comunica aceasta decizie in aceeaşi zi SEP‐DCPFE.  expertii vor  reface  doar Ordonantarea de plata AP 4.     Seful SAP‐DPP va primi Extrasul de cont cu sold zero care se inregistreaza de acesta in Registrul  fondurilor solicitate R6. coloana 11.2 insotite de adresa de inaintare. precum si Borderoul ordinelor de plata EP  0. Pentru certfiicatele de plata elaborate de SAP‐DPP.2010).  extrasul  de  cont  se  inregistreaza  in  Registrul  fondurilor  solicitate R6 de seful SAP‐DPP. si se va înregistra in  Registrul certificatelor de plata R4 urmând a se reîntocmi in luna următoare de expertul SAP‐ CRPDRP/  SAP‐DPP  care  l‐a  elaborat.  Pentru  certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐DPP. cu menţiunea ANULAT.

2 refacuta in ziua  comunicarii.     După primirea de la SEP‐DCPFE a copiei ultimului extras de cont cu soldul zero insotit de adresa  de inaintare.    .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 267    decizie sefului SAP‐DPP.seful SAP‐DPP înregistrează extrasul de cont in Registrul fondurilor solicitate R6. iar acesta comunica decizia in aceeaşi zi SEP‐DCPFE.  Ordonantarile  de  plata  au  acelasi  numar  cu  solicitarea de fonduri pentru care trebuie returnate fondurile neutilizate.  seful  SAP‐DPP  comunica  aceasta  decizie  in  aceeaşi  zi  SEP‐ DCPFE.      Ordonantarile  de  plata  pentru  fondurile  neutilizate  aferenta  FEADR  se  inregistreaza  de  seful  SAP‐DPP  in  Registrul  fondurilor  solicitate  R6. Seful SAP‐CRPDRP va transmite documentele elaborate la nivel regional scanat la  SEP‐DCPFE. Pentru certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐DPP. documentele in original. iar ulterior prin posta rapida. Seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP va transmite Ordonantarea de plata AP 4.

  reprezentând plata. de la depunerea  ei  până  la  contabilizarea  plaţii.  Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 seful SAP‐DPP intocmeste o Reconciliere a  platilor AP 11. Dosarul administrativ al PAT va fi deschis de expertii SVCP‐OJPDRP.Etapa AP11:  Reconcilierea platilor    Pentru fiecare sesiune de plata. In situaţia aparitiei  unor neconcordante cu privire la informatiile aferente scrisorilor de garantie financiara.2. Seful SAP‐DPP întocmeşte Reconcilierea  plaţilor AP 11.  aceasta  se  transmite  DCPFE  in  vederea  completarii. Pista de audit va fi verificata de seful de  serviciu daca a fost completata corect. completat si semnat de acestia. SVT si  SAP.    Acest document va fi completat de către persoanele care au întocmit activităţile de procesare a  cererii de plata. Acest document însoţeşte Cererea de plata pe tot parcursul procesării ei.  seful  SAP‐DPP  intocmeste  si  transmite  SCP‐DCPFE  Reconcilierea  garantiilor  financiare  AP  11.13. ordonate cronologic. la data la care au făcut aceste activităţi.Etapa AP12:  Completarea pistei de audit    Pentru fiecare Cerere de plata depusa de beneficiar la OJPDRP.    Astfel pentru fiecare înregistrare in contabilizarea unei plaţi efectuate către beneficiari va exista  o  Pista  de  audit  care  va  conţine  si  numărul  unic  de  înregistrare  in  contabilizarea  sumei.  .    Pista de audit va fi atasata la Dosarul administrativ al PAT de catre expertii SVCP‐OJPDRP. Seful SAP‐DPP verifica daca valorile cuprinse in aceste formulare  coincid cu cele primite de la SCP‐DCPFE si SEP‐DCPFE. se va trece la verificarea in detaliu pentru rectificarea greşelilor.1. SCP‐DCPFE va transmite SAP‐DPP  o copie a documentului pentru reconciliere. in maxim 30 de zile de la primirea de la SEP‐DCPFE a extrasului  de cont.        5. In situaţia unor neconcordante a sumelor  totale.    De  asemenea.  lunar. acestea  vor fi remediate.  Dupa  revizuirea  de  catre  Directorul  DPP. se întocmeşte Pista de audit AP  12.    In penultima zi lucrătoare a lunii curente/ ultima zi lucratoare a zilei de 1 ianuarie a anului in  care se autorizeaza plata se realizează Reconcilierea cursului EUR/LEU (sectiunea de Formulare  Efectuare Plati) cu SCP‐DCPFE si SEP‐DCPFE.12.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 268    5. împreuna cu documentele elaborate in acest  proces.1 disctincta.1 cu SCP‐DCPFE si SEP‐DCPFE.  in  primele  10  zile  lucratoare  ale  lunii. precum si persoanele care au desfăşurat aceste activităţi. Dupa completarea coloanei 19 de catre SCP‐DCPFE.  Acest  formular  conţine  toate  activităţile  desfăşurate  in  procesarea Cererii de plata.     In cadrul acestor reconcilieri.  insotita  de  adresa  de  inaintare.

  precum  si  adresele  beneficiarilor/  furnizorilor (contestaţiile) numai pentru dosarele cererilor de plata verificate pe eşantion.  beneficiarul/  furnizorul  nu  a  contestat  cheltuielile  declarate  neeligibile la verificarea dosarelor cererilor de plata.  inclusiv  pentru cazurile in care au fost aplicate reduceri conform art 30 din Regulamentul 65/ 2011.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 269    5. este necesar acceptul beneficiarilor asupra cheltuielilor declarate eligibile  de către Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Daca in urma reverificarii dosarului  cererii  de  plata  reiese  faptul  ca  beneficiarul  mai  are  dreptul  la  o  plata  suplimentara.  precum si adresele beneficiarilor/ furnizorilor (contestaţiile) pentru dosarele cererilor de plata  verificate.  Notificarea beneficiarului/ furnizorului asupra plaţilor efectuate AP 13.2.Etapa AP13:  Finalizarea proiectului    Pentru înregistrarea in contabilitate a valorii finale a contractelor de finanţare si dezangajarea  sumelor  rezultate  ca  urmare  a  diferenţelor  intre  valoarea  contractului  de  finanţare  si  valorile  autorizate si plătite.    Dupa primirea Notificarii AP 13.  in  scris  prin  formularul  Borderou  de  transmitere  a  Notificărilor  asupra  plaţilor  efectuate  AP  13. in cazul in care beneficiarul/ furnizorul nu e de acord cu suma  totala autorizata la plata sau cu suma autorizata la transa de plata respectiva poate depune o  contestatie la CRPDRP‐ul de care apartine.  Direcţia  Plaţi  Proiecte  asupra  faptului  ca.2.1.  care  va  fi  transmisa  pe  fax/  posta  cu  confirmare de primire.  In  fiecare  zi  de  vineri  din  săptămână.    Expertul  SAP  ‐  CRPDRP  va  întocmi  săptămânal  un  Borderou  de  transmitere  a  Notificărilor  beneficiarului/  furnizorului  asupra  plaţilor  efectuate  AP  13. se  .  care  va  fi  transmis  la  DPP  in  fiecare  zi  de  vineri. Contestatia va fi instrumentata de catre expertii din  cadrul SAP‐DPP si SVT‐DPP in maxim 30 zile calendaristice.  copiile  Confirmarilor  de  primire.    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  elabora  o  Notificare a beneficiarului/ furnizorului asupra platilor efectuate AP 13.14.1.1 pentru finantarea de  la  bugetul  de  stat  a  TVA  aferenta  proiectelor  FEADR.    Expertul  SAP  –  CRPDRP  va  transmite  beneficiarilor  cărora  li  s‐a  rambursat  ultima  transa  de  plata.  copiile  Confirmarilor  de  primire.  SAP  ‐  CRPDRP  va  informa.    Daca in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestor notificări beneficiarul/ furnizorul nu  contesta  rezultatul  verificării  cererilor  de  plata.    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  expertul  SAP‐CRPDRP  va  intocmi  saptamanal  un  Borderou  de  transmitere  a  Notificărilor  beneficiarului/  furnizorului  asupra  plaţilor  efectuate  AP  13. in ziua imediat următoare primirii de la SEP‐DCPFE a formularului de Confirmare a plaţii.1. Acesta va fi transmis  pe fax/ posta cu confirmare de primire. expertul SAP‐CRPDRP va transmite la Direcţia Plaţi Proiecte acest borderou însoţit  de  copiile  Notificarilor  asupra  platilor  efectuate  AP  13.  însoţit  de  copiile  Notificarilor  asupra  platilor  efectuate  AP  13.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul  de  stat  a  TVA  aferenta  proiectelor  FEADR.1. O copie a acestui Borderou se transmite la SEC.

 Directorul DPP.    Documentele transmise de APIA se vor arhiva conform prevederilor din Manualul de proceduri  de arhivare al APDRP.1  catre  SCP‐DCPFE.  Nota va fi transmisa la toate directiile implicate si  pe fax/ scanat la CRPDRP‐uri si OJPDRP‐uri.  De  asemenea. precum si cele delegate. La Nota se vor anexa Centralizatorul proiectelor finalizate. .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 270    intocmeste o Nota de aprobare catre Directorul DPP prin care se solicita aprobarea intocmirii  unui certificat de plata pentru diferenta rezultata in urma reverificarii. dosarele cererilor de plata vor fi arhivate. Directorul General Adjunct Plati.  pe care o va supune aprobarii Directorului General al APDRP.  lista  acestor proiecte pentru ca acestia sa bifeze pentru care din aceste proiecte exista litigii pe rolul  instantelor judecatoresti/ au acte aditionale in curs de evaluare/ au sesizari in curs de evaluare  etc.     Dupa  solutionarea  unei  contestatii. denumirea beneficiarului/ furnizorului. In prealabil intocmirii Notei cu privire  la  proiectele  finalizate.  seful  SAP‐DPP  va  transmite  la  DJ.1.    Documentele vor fi păstrate de APDRP pana la expirarea perioadei de 5 ani de la data la care a  fost efectuata ultima plata către beneficiar.  a  Centralizatorului  proiectelor finalizate. CRPDRP‐ul de care  apartine si data confirmarii de primire. judetul.     Lunar.  DCA. Noul certificat va avea  codul cererii de plata pentru care s‐a efectuat ultima plata.Etapa AP14:  Arhivarea Dosarelor Cererii de Plata    Dosarele Cererilor de Plata in curs de instrumentare se vor arhiva temporar  pana când ultima  cerere  de  plata  este  instrumentata  conform  capitolului  5  din  Manualul  de  arhivare  al  APDRP  M02‐06. Nota va fi semnata de seful SAP‐ DPP.15. DSC/ DATL/ SAT si DJ. petitii. In  lista nu vor fi incluse proiectele care au contestatii.  DSC/  DATL/  SAT  ‐  MADR. Daca se considera necesar. Directorul General Adjunct Implementare  Tehnica si Directorul General. precum si a formularelor AP 13.  mai  putin  contestatiile  depuse  de  catre  beneficiar/  furnizor. care va  cuprinde: codul contractului. memorii justificative sau alte sesizari  care pot conduce la declararea proiectului ca nefinalizat.    Seful  SAP‐DPP  transmite  copiile  Notei  cu  privire  la  proiectele  finalizate. seful SAP‐DPP va intocmi o Nota cu privire la proiectele finalizate pentru toate masurile.  expertul  SAP‐CRPDRP  trebuie  sa  transmita  beneficiarului/  furnizorului o noua Notificare a beneficiarului/ furnizorului asupra plaţilor efectuate AP 13. precum si copiile adreselor directiilor de specialitate.      5.     Expertul  va  preda  documentele  la  arhiva  pe  baza  unui  Proces  verbal  de  predare‐primire  si  inventar (vezi capitolul 6 – Documente din cadrul Manualului de arhivare al APDRP M02‐06). conform capitolului 6 din Manualul  de proceduri de arhivare al APDRP.     După finalizare. pentru  reverificarea dosarului cererii de plata se contacteaza serviciile implicate in verificarea dosarului  cererii de plata de la nivel judetean si regional. a Adreselor DCA.

You're Reading a Free Preview

Download