P. 1
Manual Plati

Manual Plati

|Views: 79|Likes:
Published by Gavrileanu Corina

More info:

Published by: Gavrileanu Corina on Feb 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

ROMÂNIA  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU  DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT   

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013               

   
Manual de procedura pentru Autorizare Plati   M 01 ‐ 07    Versiunea consolidata 14 

   
   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 2   

CUPRINS   
1  2  3  4 
   


                                                 

DEFINITII SI PRESCURTARI  REFERINTE LEGISLATIVE  SCOPUL PROCEDURII  DOMENIU DE APLICARE  4.1. Liniile  generale  pentru  realizarea  planului  alternativ  de      substituire  a  personalului  din cadrul SVCP, SAP si SVT   4.2. Controlul activitatii desfasurate in cadrul SVCP, SAP si SVT  DESCRIEREA ACTIVITATII  5.1. Etapa AP 0 ‐ Depunerea declaratiilor de esalonare a depunerii dosarelor cererilor  de plata la Serviciul de Verificare Cereri de Plata  5.1.1. Inregistrarea contractelor de finantare  5.1.2. Transmiterea dosarelor de achizitii  5.1.3. Previziunea privind depunerea dosarelor cererilor de plata  5.1.4. Descoperirea unei nereguli  5.2. Etapa  AP  1  ‐  Depunerea  si  verificarea  Dosarului  cererii  de  plata  la  Serviciul  Verificare Cereri de Plata  5.2.1. Depunerea si inregistrarea dosarului cererii de plata  5.2.2. Continutul dosarului cererii de plata  5.2.3. Verificarea dosarului cererii de plata  5.3. Etapa  AP  2  ‐  Verificarea  la  nivelul  CRPDRP  a  documentelor  aferente  Dosarului  Cererii de Plata  5.3.1. Verificarea de catre SVT‐CRPDRP a Dosarului Cererii de Plata  5.3.2. Verificarea de catre SAP‐CRPDRP a Dosarului Cererii de Plata  5.3.3. Verificarea  de  catre  SAP‐CRPDRP  a  dosarelor  cererilor  de  plata  aferente  cheltuielilor directe   5.4. Etapa  AP  3  ‐  Verificarea  beneficiarului  in  Registrul  neregulilor  si  in  Registrul  debitorilor  5.5. Etapa AP 4 ‐ Autorizarea platii  5.6. Etapa AP 5 ‐ Verificarea la nivelul DPP‐APDRP a dosarelor cererilor de plata  5.6.1. Stabilirea esantionului de catre SAP‐DPP si SVT‐DPP   5.6.2. Verificarea dosarelor cererilor de plata de SAP‐DPP si SVT‐DPP  5.6.3. Verificarea dosarelor cererilor de plata aferente schemelor de garantare de  SAP‐DPP  5.6.4. Verificarea contestatiilor aferente dosarelor cererilor de plata de SAP‐DPP si  SVT‐DPP  5.7. Etapa AP 6 ‐ Solicitarea transferului la APDRP a fondurilor de la DGBFFE din cadrul  MADR  5.8. Etapa AP 7 ‐ Primirea notificarilor cu privire la transferul fondurilor in contul APDRP 5.9. Etapa AP 8 ‐ Primirea extrasului de cont de la SEP ‐ DCPFE  5.10. Etapa AP 9 ‐ Informarea  beneficiarului in legatura cu efectuarea platii  5.11. Etapa  AP  10  ‐  Transferul  de  la  APDRP  la  DGBFFE  din  cadrul  MADR  a  fondurilor  neutilizate 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 3   

       

6   

5.12. Etapa AP 11 ‐ Reconcilierea platilor  5.13. Etapa AP 12 ‐ Completarea pistei de audit  5.14. Etapa AP 13 ‐ Finalizarea proiectului  5.15. Etapa AP 14 ‐ Arhivarea dosarelor cererilor de plata  FORMULARE 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 4   

  1. DEFINITII SI PRESCURTARI  Autoritatea  de  Audit  –  Organism  din  cadrul  Curţii  de  Conturi  a  României, responsabil cu certificarea conturilor FEADR şi FEGA  AC  Autoritatea  Competenta  –  Organism  din  cadrul  MADR,  responsabil  cu  acreditarea APDRP  AM  Autoritatea de Management – Organism din cadrul MADR, responsabil  cu implementarea Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală  An  de  Perioada de 12 luni calculata incepand cu data semnarii contractului de  executie  finantare in primul an sau actelor aditionale in anii urmatori  APDRP  Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ‐ Organism de plăţi  responsabil  cu  implementarea  tehnică  şi  financiară  a  Programelor  SAPARD si FEADR   APIA  Agenţia  de  Plăţi  si  Intervenţii  pentru  Agricultură  ‐  Organism  de  plăţi  responsabil cu implementarea FEGA  CRPDRP  Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ‐ entitate  regională a APDRP  DAJ si MB  Directiile Agricole Judetene si a Municipiului Bucuresti  DATL  Directia Asistenta Tehnica si Leader  DCA  Directia Control si Antifrauda  DCAP  Directia  pentru  Coordonarea  Agentiilor  de  Plati  –  Directie  Generala  in  cadrul APDRP, responsabilă cu coordonarea Agenţiilor de plăţi  DCP  Dosarul Cererii de Plata  DCP  Directia Coordonare Programe  DCPFE  Directia Contabilizare Plati Fonduri Europene  DGBFFE  Directia  Generala  Buget  Finante  si  Fonduri  Europene  –  Structura  din  cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  DJC  Directia Juridica si Contencios  DPP  Directia Plati Proiecte  DSC  Directia Selectare Contractare  DSPPDR  Directia  strategii,  politici  si  programe  de  dezvoltare  rurala  ‐  Structura  din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  FEADR  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurala  –  Contributia  financiara  comunitara  pentru  sprijinirea  dezvoltarii  rurale,  destinata  finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu  legislatia comunitara  FEGA  Fondul  European  pentru  Garantare  in  Agricultura  –  Contributia  financiara comunitara pentru finantarea masurilor de piata  ITRSV  Inspectoratul  Teritorial  de  Regim  Silvic  şi  Vânătoare  ‐  Structura  din  cadrul  Ministerului  Mediului  si  Padurilor  responsabil  cu  verificarea  tehnică  pentru  implementarea  măsurilor  de  silvicultură  din  cadrul  FEADR  MADR  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  OJPDRP  Oficiul  Judeţean  de  Plăţi  pentru  Dezvoltare  Rurală  şi  Pescuit  ‐  entitate  judeţeană a APDRP    AA 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 5   

PERE  PNDR  RNDR  SA  SAP  SAT  SC  SCP  SCFPP  SEP  SEC  SL  SLRNDR  SMER  SRD  SVCF  SVCP  SVT  UDE 

Planul European de Redresare Economica  Programul National de Dezvoltare Rurala 2007‐2013  Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala  Serviciul Achizitii  Serviciul Autorizare Plati   Serviciul Asistenta Tehnica  Serviciul Contractare  Serviciul Contabilizare Plati  Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu  Serviciul Efectuare Plati  Serviciul Evaluare Contractare  Serviciul Leader  Serviciul Leader si Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala  Serviciul Monitorizare, Evaluare si Raportare  Serviciul Recuperare Datorii  Serviciul Verificare Cereri de Finantare  Serviciul Verificare Cereri de Plata  Serviciul Verificare Tehnica  Unitatea  de  dimensiune  economica  ‐  unitatea  prin  care  se  exprima  dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza  marjei brute standard a exploatatiei (Decizia Comisiei nr 85/ 377/ CEE).  Valoarea unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 Euro 

   

  principiile  generale  ale  finanţării  precum  si  sistemul  instituţional  necesar pentru administrarea. 1913/ 2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a sistemului  agromonetar al euro în sectorul agricol și de modificare a anumitor regulamente    Regulamentul  (CE)  nr.  modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct  pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv.6  (3)  prevede  înfiinţarea  unui  Organism  de  Coordonare  având  ca  responsabilitate  colectarea  şi  transmiterea    informaţiilor  către  Comisia  Europeana şi promovarea unei aplicări uniforme a regulilor Comunităţii    Regulamentul  Consiliului  nr.  883/  2006  privind  normele  metodologice  de  aplicare  a  Regulamentului  Comisiei  (CE)  nr.  (CE)  nr.  in  cazul  in  care  Statul  Membru  optează  pentru  înfiinţarea  si  acreditarea  a  mai  mult  de  o  Agenţie  de  Plaţi.1698/2005. controlul si implementarea Fondului in Statele Membre    Regulamentul  Comisiei  nr.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 6      2.  (CE)  nr. 65/ 2011 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului  nr. 1698/ 2005 al Consiliului in ceea ce priveste punerea in aplicare a procedurilor de control si  a ecoconditionalitatii in ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltare rurala      .  Totodată. si descărcarea de gestiune a FEGA şi FEADR    Regulamentul (CE) nr.  de  modificare  a  Regulamentelor  (CE)  nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de  ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol    Regulamentul CE nr.  referitor  la  păstrarea  înregistrărilor  contabile  de  către agenţiile de plăţi.1698/2005.  1782/2003    Regulamentul  consiliului  (CE)  nr. 73/2009  al  Consiliului  în  ceea  ce  privește  ecocondiționalitatea. precum și de aplicare a Regulamentului  (CE) nr.  378/2007  și  de  abrogare  a  Regulamentului  (CE)  nr. 1290/ 2005 din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole  comune  prin  care  este  înfiinţat  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurală  şi  care  prezintă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească Agentia de Plaţi acreditata si Organismul  de  Certificare. referitor la acreditarea agenţiilor de plăţi şi a altor  organisme. REFERINTE LEGISLATIVE    Regulamentul Consiliului nr.  247/2006.  1290/2005.  885/  2006  privind  normele  metodologice  de  aplicare  a  Regulamentului Comisiei (CE) nr.  1122/2009  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  (CE)  nr.  1698/  2005  din  20  septembrie  2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare rurala prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală stabileşte măsurile ce  pot  fi  finanţate  prin  FEADR.  art.  73/2009  al  Consiliului  de  stabilire  a  unor  norme  comune  pentru  sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a  anumitor  sisteme  de  ajutor  pentru  agricultori. a declaraţiilor de cheltuieli şi a veniturilor şi condiţiilor de rambursare a  cheltuielilor din FEGA şi FEADR    Regulamentul  Comisiei  nr.

  28  din  9  ianuarie  2008  privind  aprobarea  conţinutului‐cadru  al  documentaţiei  tehnico‐economice  aferente  investiţiilor  publice.  organizarea  si  funcţionarea Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. respectiv. prin reorganizarea Agenţiei  SAPARD.  cuprinzând  standardele  de  management/control  intern  la  entităţile  publice  şi  pentru  dezvoltarea sistemelor de control managerial     Ordonanţa  de  Urgenţă  nr. 13 din 22 februarie  2006 privind înfiinţarea. organizarea si funcţionarea Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala  si Pescuit.  precum  şi  a  structurii  şi  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii  cu  modificarile si completarile ulterioare    Ordinul nr 211 din 25 martie 2008 privind aprobarea Schemelor de ajutor de stat „Stimularea  IMM‐urilor  care  proceseaza  produse  agricole  in  vederea  obtinerii  unor  produse  alimentare. Agentia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultura     Legea nr.  13  din  22  februarie  2006  privind  înfiinţarea.  Pădurilor  si  Dezvoltării  Rurale  nr. prin care sunt delimitate in conformitate cu prevederile comunitare responsabilităţile  instituţiilor implicate in administrarea FEADR si FEP    Ordinul  Ministrului  Agriculturii. 422/ 2006 privind criteriile  de  acreditare  a  agenţiilor  de  plăţi  pentru  agricultură  şi  dezvoltare  rurală  şi  a  organismului  coordonator    Hotărâre  nr. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.  precum  si  a  celor  care  desfasoara  activitati de procesare a produselor agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie  regenerabila  si  a  biocombustibililor”  si  „Stimularea  microintreprinderilor  din  domeniul  prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase”    Hotararea  nr  224/  2008  privind  stabilirea  cadrului  general  de  implementare  a  masurilor  cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de  Dezvoltare Rurala 2007‐2013    Hotărârea de Guvern nr. care vor fi implementate de către Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  si.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 7    Programul National de Dezvoltare Rurala 2007‐2013    Ordinul  Ministerului  Finantelor  Publice  nr. 408/ 2009 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare  a  ordonanţei  de  urgenţă  a  guvernului  nr. 8/ 2009 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Agriculturii si  Dezvoltării Rurale    Hotărârea nr.  altele  decat  cele  prevazute  in  Anexa  1  a  Tratatului  CE.  946/  2005  pentru  aprobarea  Codului  controlului  intern.  243  din  14  aprilie  2006  privind  stabilirea  masurilor  finanţate  din  Fondul  European  Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurala  (FEADR). prin reorganizarea Agenţiei SAPARD    Ordinul Ministerului Agriculturii.  67/2006  privind  gestionarea  fondurilor  nerambursabile  destinate  finanţării  politicii  agricole  comune  alocate  de  la  comunitatea  .

 293/2008    Ordonanta de Urgenta nr 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile  provenite  din  Fondul  european  de  garantare  agricola. 1262/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr. precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat.  Fondul  European  pentru  Pescuit  şi  Fondul  European  pentru  Garantare  Agricolă  prin  preluarea  riscului  de  creditare  de  către  fondurile  de  garantare.  Fondul  european  agricol  pentru  dezvoltare  rurala. 66/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a mecanismului de  compensare de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a debitelor şi creanţelor  . Fondul European Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurală.74/2009  privind  gestionarea  fondurilor  comunitare  nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 8    europeană.  privind  gestionarea  fondurilor  nerambursabile  alocate de  la Comunitatea Europeană  şi a  fondurilor  alocate  de  la  bugetul  de  stat  aferente  programului  de  colectare  şi  gestionare  a  datelor  necesare  desfăşurării  politicii  comune  în  domeniul  pescuitului  şi  a  programului  de  control.  inspectie  si  supraveghere  in  domeniul  pescuitului  si  pentru  modificarea  art  10  din  Legea  nr  218/  2005  privind  stimularea  absorbtiei  fondurilor  SAPARD. privind  gestionarea  fondurilor  nerambursabile  alocate  de  la  Comunitatea  Europeana  si  a  fondurilor  alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare  desfasurarii  politicii  comune  in  domeniul  pescuitului  si  a  programului  de  control.  10  din   Legea nr.  Fondul  european  agricol  de  dezvoltare  rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat. prin preluarea  riscului de creditare de catre fondurile de garantare.  aprobate prin hotărârea guvernului nr.  cu  modificările şi completările ulterioare    Ordinul  nr  12/  2010  privind  aprobarea  schemei  de  ajutor  de  stat  „Stimularea  dezvoltarii  regionale  prin  realizarea  de  investitii  pentru  procesarea  produselor  agricole  si  forestiere  in  vederea obtinerii de produse neagricole”    Ordinul nr. Fondul european agricol  de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de  stat. cu modificarile si completarile ulterioare    Ordonanţă  de  Urgenţă  nr. a structurii organizatorice si a  regulamentului de organizare si functionare pentru Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si  Pescuit    Ordinul  nr  16/  2010  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  79/2009  privind  reglementarea  unor  măsuri  pentru  stimularea  absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi  dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale    Ordinul nr 2202/ 2010 privind aprobarea numarului de posturi.  inspecţie  şi  supraveghere  în  domeniul  pescuitului  şi  pentru  modificarea  art. Fondul european de garantare agricola.  79/  2009  privind  reglementarea  unor  măsuri  pentru  stimularea  absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi  dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale    Hotărârea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD. Fondul european pentru pescuit.

 precum şi ai fondurilor de la bugetul de stat    Procedura va fi actualizata ca urmare a modificarilor intervenite in reglementarile Comunitatii  in  conformitate  cu  prevederile  Capitolului  4  “Modificarea  procedurilor  acreditate  prin  instructiuni” din Manualul de metodologie.  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 9    beneficiarilor  Fondului  european  de  garantare  agricolă  şi  ai  Fondului  european  agricol  de  dezvoltare rurală.

1 – Constructie parteneriate public‐private  .   143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori.   212 – Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana.   Axa 2 – Imbunatatirea mediului si spatiului rural:   211 – Sprijin pentru zona montana defavorizata.   Axa 3 – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale:   312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro‐intreprinderi.   221 – Prima impadurire a terenurilor agricole.   214 – Plati de agro‐mediu. SCOPUL PROCEDURII    Scopul procedurii de autorizare a platii este asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care  trebuie parcurse in vederea verificarii conformitatii.  imbunatatirea  serviciilor  de  baza  pentru  economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale. precum si autorizarii platii pentru urmatoarele axe si masuri:   Axa 1 – Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier:   111 – Formare profesionala.  precum  si  a  celor  care  desfasoara  activitati  de  procesare  a  produselor  agricole  in  vederea  obtinerii  si  utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor.  dezvoltarea  satelor.   Axa 4 ‐ Leader    41  411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier  412 – Imbunatatirea mediului si a spatiului rural  413 – Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale   431  –  Functionarea  Grupurilor  de  Actiune  Locala.   142 – Infiintarea grupurilor de producatori. continutului si eligibilitatii cererii de plata  depuse de beneficiar.  dobandirea  de  competente  si  animarea teritoriului  431.  Schema  de  ajutor  de  stat  XS  28/2008  –  Stimularea  microintreprinderilor  din  domeniul prelucrarii primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase.   123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere.  Schema  de  ajutor  de  stat  XS  13/123A/2008  –  Stimularea  IMM‐urilor  care  proceseaza produse agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare. informare si difuzare cunostinte.  Schema  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009  ‐  Stimularea  dezvoltarii  regionale  prin  realizarea  de  investitii  pentru  procesarea  produselor  agricole  si  forestiere  in  vederea obtinerii de produse neagricole.   313 – Incurajarea activitatilor turistice. altele  decat  cele  prevazute  in  anexa  nr  1  la  Tratatul  CE.    125  –  Imbunatatirea  si  dezvoltarea  infrastructurii  legate  de  dezvoltarea  si  adaptarea  agriculturii si silviculturii   141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi‐subzistenta.   322  –  Renovarea.   121 – Modernizarea exploatatiilor agricole.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 10      3.   112 – Instalarea tinerilor fermieri.

 dobandirea de competente si  animarea teritoriului   Masura 511 – Asistenta Tehnica.                                   .   Examinarea la nivelul CRPDRP a documentelor aferente Dosarului Cererii de Plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 11    431.  Primirea extrasului de cont de la SEP‐DCPFE.  Primirea notificarilor cu privire la transferul fondurilor in contul APDRP.  Transferul de la APDRP la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate.  Autorizarea platii.   Verificarea beneficiarului in Registrul neregulilor si in Registrul debitorilor.  Arhivarea dosarelor cererilor de plata.  Completarea pistei de audit.   Solicitarea transferului la APDRP a fondurilor de la DGBFFE din cadrul MADR.   Masura 611 – Plati complementare directe   Scheme de garantare    Procedura de autorizare plati cuprinde urmatoarele etape:  .  Depunerea si verificarea Dosarului Cererii de Plata la Serviciul Verificare Cereri de Plata.Depunerea Declaratiilor de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata la Serviciul de  Verificare Cereri de Plata.  Reconcilierea platilor.  Verificarea la nivelul DPP‐APDRP a Dosarelor Cererilor de Plata.   Informarea  beneficiarului in legatura cu efectuarea platii.  Finalizarea proiectului.2 – Functionarea Grupului de Actiune Locala.

  se  va  asigura  functionarea  serviciului  prin  substituirea  cu  unul  din  expertii  din  serviciu. care va prelua activitatile aferente.  o fiecare  serviciu  va  prezenta  un  plan  de  substituire  bazat  pe  principiile  mentionate anterior.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 12      4. care vor fi delegaţi în acest scop. fiind clar mentionate grupele de posibili inlocuitori pentru  fiecare persoana si ierarhizarea acestora (vezi capitolul 7). în anumite perioade există o aglomerare de cereri de plată la un judeţ/ centru  regional se vor atrage în acţiunea de verificare experti din celelalte judeţe ale regiunii din cadrul  SVCP‐OJPDRP/ regiuni din cadrul SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP.   pentru expertii si seful SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP substituirile  vor fi facute astfel:  o daca in cadrul SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP numarul de experti prezenti este  mai mic de 50% din capacitatea normata. atributiile  primei  persoane  vor  fi  preluate  de  cealalta  persoana  conform  procedurii.  se va asigura functionarea serviciului prin redistribuirea lucrarilor aferente altor  experti din cadrul serviciului.   substituirile vor fi initiate de seful serviciului si se opereaza in cazul in care absenta uneia  sau  mai  multor  persoane  din  cadrul  serviciului  ar  putea  determina    nerespectarea  termenelor din proceduri.   respectarea principiului „4 ochi”. regional si central. DOMENIU DE  APLICARE    Prezenta  procedura  se  aplica  de  catre  personalul  cu  atributii  in  autorizarea  platii  de  la  nivel  judetean.  o daca in cadrul SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP numarul de experti prezenti este  mai mare sau egal cu 50% din capacitatea normata. dar exista personal absent.Liniile generale pentru realizarea planului alternativ de substituire a  personalului din  cadrul SVCP.  asfel  incat  sa  nu  existe  mai  mult  de  o  semnatura  a  aceleiasi  persoane  pe  un  document.1.  Seful  de  serviciu  va  completa  Nota  de  convocare  a  expertului  AP  1.     4. un alt expert din cadrul  serviciului va efectua aceasta verificare.  care  vor  prelua  activitatile persoanelor absente.  o pentru intreaga perioada cand o persoana substituie o alta persoana. In situatia in care expertul care preia  atributiile sefului SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐CRPDRP va trebui sa verifice/semneze  documente pe care le‐a intocmit in perioada anterioara. SAP si SVT    In functie de structura de organizare specifica fiecarui compartiment.9  care  va  fi  avizata  de  Directorul adjunct OJPDRP/ Directorul CRPDRP. se va asigura functionarea SVCP/ SAP‐ CRPDRP/ SVT‐CRPDRP prin substituirea cu alti experti SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SVT‐ CRPDRP  din  cadrul  altor  Oficii  Judetene/  Centre  Regionale.     . substituirea personalului  va fi efectuata tinand cont de urmatoarele principii:   respectarea separarii atributiilor conform Regulamentului 885/2006.     În cazul în care.  o daca  in  cadrul  serviciului  absenteaza  seful  SVCP/  SAP‐CRPDRP/  SVT‐CRPDRP. care vor prelua activitatile persoanelor absente.

 SAP si SVT     Strategia APDRP privind poziţiile sensibile este de a creşte supervizarea adoptând principiul „4  ochi”.  care  vor  prelua  activitatile  persoanelor  absente.  directorul direcţiei cu directorul general adjunct căruia ii este subordonat. de seful SRD‐DPP  pe aspecte privind recuperarea datoriilor si de seful SVT‐DPP pe aspecte tehnice  privind autorizarea platii.    pentru expertii si seful de serviciu din cadrul SAP‐DPP substituirile vor fi facute astfel:  o daca intr‐un serviciu numarul de experti prezenti este mai mare sau egal cu 50%  din capacitatea normata.2.  atributiile  Directorului  de  Directie  vor  fi  preluate de seful SAP‐DPP pe aspecte privind autorizarea platii.  . se va asigura functionarea  serviciului  prin  redistribuirea  lucrarilor  aferente  altor  experti  din  cadrul  serviciului.pentru directorul DPP substituirea  va fi facuta astfel:  o daca  in  directie  absenteaza  directorul.    Personalul  care  a  avut  atributii  privind  functia  de  verificare  a  cererilor  si  contractelor  de  finantare  nu  are  voie  sa  aiba  atributii  privind  functia  de  verificare  si  autorizare  a  dosarelor  cererilor de plata pentru proiectele respective. expertul  va  comunica  cu  seful  serviciului. Seful de serviciu va verifica in baza informatiilor  puse la dispozitie de SEC‐CRPDRP/ DSC in momentul repartizarii dosarelor cererilor de plata ca  expertii  implicati  in  verificarea  dosarelor  cererilor  de  plata  nu  au  fost  implicati  in  verificarea  cererilor de finantare.  o daca  absenteaza  seful  de  serviciu.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 13    Numirea  expertilor  din  celelalte  judete.  In  situatia  in  care  expertul  care  preia  atributiile  sefului  de  serviciu  va  trebui  sa  verifice/ semneze documente pe care le‐a intocmit in perioada anterioara.Controlul activităţii desfăşurate în cadrul SVCP. un alt  expert din cadrul serviciului va efectua aceasta verificare.  se va asigura functionarea serviciului prin asigurarea de experti din cadrul altor  CRPDRP‐uri  ‐  Serviciul  Autorizare  Plati. care vor prelua activitatile persoanelor absente.    Personalul APDRP va respecta următoarele reguli:   1. dar exista personal absent.  se  va  asigura  functionarea  serviciului  prin  substituirea cu unul din expertii din serviciu.  se  va  face  in  baza  unui Referat de delegare a expertului AP 1.    Personalul  din  cadrul  SVCP‐OJPDRP  care  avizeaza  dosarele  de  achizitie  aferente  achizitiilor  simple.  o daca numarul de experti prezenti este mai mic cu 50% din capacitatea normala.   2.  seful  serviciului  cu  directorul  direcţiei. in baza  propunerii facute de Directorul adjunct OJPDRP/ CRPDRP ca urmare a consultarii cu directorii  adjuncti ai OJPDRP‐urilor/ directorii CRPDRP‐urilor implicate. nu vor instrumenta dosarele cererilor de plata aferente beneficiarilor acestor achizitii. directorul general adjunct va comunica cu directorul general.    4.10 aprobat de Directorul General al APDRP.  .  componente  ale  regiunii/  regiuni.    Personalul din cadrul SEP‐DCPFE si SCP‐DCPFE nu poate inlocui personalul din cadrul SAP‐DPP. care vor prelua activitatile aferente.

   pentru documentele care se transmit in interiorul APDRP (intre directii) ele se semneaza de  un expert.     Regula generala:   pentru documentele care se transmit in interiorul APDRP/ CRPDRP/ OJPDRP (intre servicii)  ele se semneaza de un expert si se revizuiesc de seful de serviciu.  Autoritatea  de  Audit  Curtea  de  Conturi  a  Romaniei  si  Autoritatea  competenta  din  cadrul  MADR.   pentru documentele care se transmit in afara  CRPDRP/ OJPDRP:   o copia  care  se  pastreaza  este  semnata:  de  un  expert. acest control consta atat in  verificarea  documentelor  intocmite  de  expertii  din  cadrul  serviciului. se verifica de seful de serviciu si directorul directiei (avizeaza).  Directorul  CRPDRP/ Directorul Adjunct al OJPDRP.  revizuirea  si  avizarea acestor documente (asa cum este descris in procedura) cat si in realizarea unui  control periodic al activitatii desfasurate in cadrul serviciului.  iar  verificatorul  său  a  înscris  bifa  sa  în  coloana  „Nu”.  Astfel de misiuni pot implica o examinare a procedurilor si pot fi inspectii la fata locului  asupra proiectelor si beneficiarilor.    Experţii  care  întocmesc  documentele  de  verificare  îşi  concretizează  verificarea  prin  înscrierea  unei  bife  („√”)  în  câmpurile  respec ve.constatarea finala va fi cea a sefului de serviciu.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 14    3.  o Originalul  care  se  transmite  este  semnat  de  Directorul  CRPDRP/  Directorul  Adjunct al OJPDRP si va avea aplicata stampila CRPDRP/ OJPDRP.  Aceste  autoritati  competente  sunt:  Comisia  Europeana. Directorul General Adjunct Plati Proiecte  si Directorul General al APDRP.  Acestea  au  dreptul  de  a  transmite  agenti  sau  reprezentanti  autorizati  pentru  a  indeplini  misiuni  financiare  tehnice sau de auditare in Romania. când  directorul  general  da  sarcini  unui  angajat  din  APDRP  in  mod  direct. avizata de Directorul Directiei.  Dacă  nu  este  de  acord  cu  constatarea  expertului  1  care  a  înscris  bifa  de  exemplu.  Curtea  Europeana  a  Auditorilor.  în  coloana  „Da”.  verificata  de  seful  de  serviciu.    . cit si inspectii legate de nereguli si fraude.   pentru documentele care se transmit in afara  APDRP:  o copia  care  se  pastreaza  este  semnata  de  un  expert.      Controlul intern este desfasurat de catre seful de serviciu.  Persoana  (expert  2)  care  verifică  munca  expertului  1  certifică  acest  lucru  prin  înscrierea  unei  linii  oblice  („\”)  de  la  stânga  sus  spre  dreapta  jos  suprapusă  peste  bifa  expertului  1.  avizata  de  sef.     Controlul extern   Aplicarea procedurilor va fi controlata de catre autoritatile competente in concordanta  cu  cerintele  Comunitatii  Europene.  directorul  general  adjunct  si  directorul  in  subordinea  cărora  se  afla  angajatul  vor  fi  informaţi  imediat de către directorul general privind sarcinile respective.   Autoritatile competente vor anunta autoritatile din Romania in ceea ce priveste aceste  misiuni.  o Originalul care se transmite este semnat de directorul general si va avea aplicata  stampila APDRP.

 nu au ca anexe. 125.    Seful  SVCP‐OJPDRP  primeste  de  la  expertul  SVCF‐OJPDRP.  copiile  contractelor  cadru  de  finantare/  deciziilor  de  finantare  (M141)  si  bugetele  indicative  –  anexe  la  contractele  de  finantare.    . actelor  aditionale.  ale  notelor  de  aprobare  privind  modificarea  contractului/  deciziei  de  finantare  (M141).  bugete  indicative.1. 312.  copiile  Notelor  de  aprobare  a  incetarii  contractului/  Deciziilor  de  incetare  a  valabilitatii  deciziilor  (M141)  si  copiile  Notelor  de  aprobare  privind  modificarea  contractului/  deciziei de finantare (M141) insotite de o Adresa interna. 221.1. precum si un buget indicativ care totalizeaza cheltuielile din cele  2 bugete. 142. 322    Dupa încheierea contractelor de finanţare/ deciziilor de finantare (M141) intre Agentia de Plaţi  pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si beneficiari. copiile Contractelor cadru de finanţare/ Deciziilor de  finantare  (M141)  ale  beneficiarilor  cu  Agentia  de  Plaţi  pentru  Dezvoltare  Rurala  si  Pescuit  si  Bugetele indicative ‐ anexe la Contractele de finanţare.  precum  si  ale  notelor  de  aprobare  a  incetarii  contractului/  Deciziilor de incetare a valabilitatii deciziilor (M141) insotite de o Adresa interna. copiile actelor adiţionale la Contractele  de  finanţare. bugete indicative.  Înregistrarea contractelor de finanţare    Pentru Masurile 112.    Deciziile de finantare aferente Masurii 141.  nu  au  ca  anexe. contractele de finantare/ actele aditionale vor fi insotite  de 2 bugete indicative care cuprind cheltuielile aferente investitiilor cu procentul de finantare  de pana la 50%. Etapa AP0:   Depunerea Declaraţiilor de eşalonare a depunerii Dosarelor  Cererilor de Plată la Serviciul de Verificare Cereri de Plată          5.    Seful  SAP‐DPP  primeste  de  la  DSC/  SEC‐CRPDRP  copiile  contractelor  cadru  de  finantare/  deciziilor de finantare (M141) si bugetele indicative – anexe la contractele de finantare. notelor de aprobare privind modificarea contractului/ deciziei de finantare (M141) si  a  notelor  de  aprobare  a  incetarii  contractului/  Deciziilor  de  incetare  a  valabilitatii  deciziilor  (M141) insotite de o Adresa interna.  ale  actelor  aditionale.    In cazul proiectelor aferente Masurii 121 care includ si investitii care au ca scop implementarea  Directivei Consiliului 91/676/CE/1981.1. seful SAP – CRPDRP primeşte de la expertul  Serviciului Evaluare Contractare – CRPDRP. 123. 313. 121.    Contractele  de  finantare/  actele  aditionale  aferente  Masurii  112. 141. respectiv 75%.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 15      5. DESCRIEREA ACTIVITATII    5.

 dintre care  un buget indicativ totalizeaza cheltuielile din celelalte 4 bugete. 431.  insotite  de  Nota  de  transmitere. precum si cheltuielile aferente investitiilor finantate din PERE.  SAP  –  CRPDRP  va  transmite SVCP – OJPDRP. insotite de anexe.  SAP  –  CRPDRP  8  va  transmite  SVCP  –  OJPDRP  Bucuresti.  SAT/  DATL  va  transmite  DPP. 431.  contractele  de  finantare/  actele  aditionale  vor  fi  insotite  de  un  buget  indicativ care totalizeaza cheltuielile aferente investitiei respective.     Pentru proiectele aferente masurilor 41.  insotit  de  Bugetul  indicativ  ‐  anexa  la  Contractul  de  furnizare/  Actele  aditionale.2. SAP – CRPDRP 8.1 – fazele 1 si  2)/  DATL/  SVCF  (pentru  Masurile  41‐proiecte  atipice  de  servicii. 123. seful SAP‐CRPDRP primeste de la SAT/ SLRNDR (pentru Masura 431. respectiv seful serviciului primeste  de  la  SAT  ‐  MADR/  DATL  ‐  APDRP  o  copie  a  Contractului  de  furnizare  pentru  servicii/  bunuri.  143  si  431.  SAP  –  CRPDRP  va  transmite  SVCP  –  OJPDRP. SAP – CRPDRP.1. Fisele de verificare pe  teren  a  implementarii  contractului  si  Notificarile  privind  aprobarea/  neaprobarea  Raportului  initial/ intermediar/ final de activitate/ Fisele de verificare pentru aprobarea Raportului initial/  intermediar/  final  de  activitate.  insotite  de  Nota  de  transmitere. cu Bugetul indicativ ‐ anexa la  Contractele  de  finantare/  Actele  aditionale. originalul documentelor mentionate mai sus.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 16    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313  si  322  care  includ  investitii  din  cadrul  mai  multor  actiuni/  componente. 431. 125a si 312 care includ si investitii care au ca  scop implementarea noilor provocari (PERE). originalul documentelor mentionate mai sus. o copie a documentelor mentionate mai sus.  dupa  semnarea  contractelor  de  furnizare/  actelor  aditionale intre MADR.2)  Rapoartele initiale/ intermediare/ finale de activitate. 511     Pentru  proiectele  aferente  masurilor  111.   De asemenea.  insotite  de  Nota  de  transmitere. cu Bugetul indicativ  ‐  anexa  la  Contractele  de  furnizare/  Actele  aditionale.  Seful  SVCP  –  OJPDRP va primi de la SVCF o copie a documentelor mentionate mai sus.1 (faza 3) si 431. 143. SAT/ SLRNDR/ DATL va  transmite DPP.  Seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  copiile  acestor  documente  la  . 41. respectiv seful serviciului  primeste de la SEC‐CRPDRP o copie a Contractului de finantare.  431.  APDRP  si  furnizori.1‐faza  3  si  431.  dupa  semnarea  contractelor  de  furnizare/  Actelor  aditionale  intre  MADR. dupa semnarea contractelor de  finantare/ Actelor aditionale intre APDRP si furnizori.     Seful  SAP‐CRPDRP  primeste  de  la  SAT‐MADR/  SLRNDR‐DSPPDR/  DATL‐APDRP  o  copie  a  Notificarilor  privind  schimbarile  adresei.    In cazul proiectelor aferente Masurilor 121. SAP‐DPP va primi de la  SEC‐CRPDRP o copie a documentelor mentionate mai sus. APDRP si furnizori.    Pentru  proiectele  aferente  Masurii  511.  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR va transmite DPP.  respectiv  seful  serviciului  primeste  de  la  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR  o  copie  a  Contractului  de  furnizare pentru serviciile de consiliere si proiectele de formare/ informare.  o  copie  a  documentelor  mentionate  mai  sus.  contului  bancar  si  firmei  de  audit.  SAP  –  CRPDRP.  o  copie  a  documentelor  mentionate  mai  sus.1  (fazele  1  si  2).    Pentru Masurile 111.2.  originalul    documentelor  mentionate mai sus. contractele de finantare/ actele aditionale vor fi  insotite  de  maxim  5  bugete  indicative  care  cuprind  distinct  cheltuielile  aferente  investitiilor  finantate din FEADR.

 41.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 17    SVCP  in  ziua  primirii  acestora.  . SVCP va prelua al doilea exemplar al dosarelor de achizitie depus de beneficiar  si avizat de expertii cu atributii in acest sens. seful SVCP va primi de la SVCF. SAP – DPP.  pentru  dosarele  de  achizitie  avizate  la  nivel  judetean  de  SVCP. 431.  Seful  SVCP/  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP repartizează Contractele de finanţare/ furnizare/ Deciziile de finantare/ Conventiile de  finantare  experţilor  verificatori  in  aceeasi  zi  in  care  acestea  au  fost  primite. insotite de Nota de transmitere.2.1.     Etapa comuna pentru toate masurile    Un expert din cadrul SVCP/ SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP va inregistra in Registrul de corespondenta  R1  Adresa  de  inaintare  a  Contractelor  de  finantare/  furnizare/  Deciziilor  de  finantare/  Conventiilor  de  finantare/  actelor  aditionale/  notelor  de  aprobare.  SAP‐DPP  va  lua  dosarele  de  achizitie si fisele de avizare de la SAP‐CRPDRP pe baza unui Proces verbal de predare ‐ primire.  Expertul  care  a  preluat  Contractul  de  finanţare/  furnizare/  Decizia  de  finantare/  Conventia  de  finantare  deschide. Expertii verificatori nu vor mai deconta  TVA‐ul catre beneficiari incepand cu data de la care acestia au devenit platitori de TVA.  Pentru  verificarea DCP.  pentru  dosarele  de  achizitie  avizate  la  nivel  regional.     Pentru schemele de garantare    Dupa  semnarea  conventiilor  de  finantare  –  contractelor  de  servicii  /  actelor  aditionale  intre  MADR.Transmiterea dosarelor de achiziţii    Pentru Masurile 121. Pentru verificarea  DCP.    In  cazul  in  care  DCP  este  inclus  in  esantionul  la  nivel  central.  SAP‐CRPDRP  va  primi  de  la  SVCP  un  exemplar  al  dosarelor  de  achizitie  si  al  formularelor  de  avizare. respectiv seful serviciului primeste de la SAT ‐  MADR  un  exemplar  original  al  conventiilor  de  finantare  –  contractelor  de  servicii/  actelor  aditionale.2    Dupa  avizare.  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP  va  prelua  exemplarul  dosarelor  de  achizitie  din  arhiva  CRPDRP. APDRP si fondul de garantare.    Dupa  avizare.  SVCP  va  primi  de  la  SA‐ CRPDRP un exemplar al dosarelor de achizitie si al formularelor de avizare. 431.  Dupa  finalizarea  verificarii  de  catre  SAP‐DPP. 322. 312.     In cazul in care beneficiarul finantarii prin Programul FEADR isi schimba statutul din „neplatitor  de TVA” in „platitor de TVA”. 123. o copie a documentului din care  rezulta  ca  beneficiarul  a  devenit  platitor  de  TVA  in  conformitate  cu  prevederile  legale  in  vigoare.1 – faza 3. 313.  sefului  SAP‐CRPDRP/ SVT/ SAP‐DPP in ziua primirii de la SVCF. 125.  pentru  fiecare  beneficiar/  contract  Dosarul  administrativ  al  Cererilor  de  Plata  al  beneficiarului.  Verificarea  pe  teren  se  realizeaza  inaintea  depunerii  dosarelor  cererilor de plata de catre beneficiar.  acesta  va  returna  dosarele  de  achizitie  la  SAP‐ CRPDRP pe baza de Proces verbal de predare – primire.  Seful  SVCP  va  transmite  cate  o  copie  scanata  a  acestui  document  pe  e‐mail.    5.

    In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului.    o transa de plata pentru Masurile 221 – costurile de instalare si 41. acesta va depune o cerere de plata  pentru  avans.  313. 142.  431.  125. 221 – costurile de intretinere a  plantatiei si 41. fara a se limita numarul acestora. aferent fiecarui nivel (judetean.  312.    cinci  transe  de  plata  pentru  Masurile  121.  322.         5.2 (in cazul cheltuielilor pentru activitatile de animare si instruire). astfel:   transe de plata periodice pentru Masura 431. fara a se depasi insa termenul maxim de verificare a dosarului cererii de  plata.1.1  si  511  furnizorii  pot  solicita  decontarea  cheltuielilor  efectuate aferente proiectului realizat in transe de plata.  143.    In  cazul  Masurilor  111.    transe de plata dupa finalizarea fiecarei actiuni pentru Masurile 41‐proiecte atipice de  servicii si 431.1  –  faza  3  vor  fi  avizate  dosarele  de  achizitie  pentru  serviciile/  bunurile  prestate/ furnizate de catre terti (externalizate). beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata  in maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finantare.    Daca  in  urma  verificarii  Dosarului  cererii  de  plata  se  constata  neconcordante  la  dosarele  de  achizitie  expertii  verificatori  vor  solicita  clarificari  in  scris  compartimentului  care  a  avizat  dosarele de achizitie.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 18      In  cazul  Masurii  431.    Actele  aditionale  la  contractele  de  achizitie  vor  fi  avizate  de  catre  SVCP‐OJPDRP  pentru  achizitiile simple/ de catre SA‐CRPDRP pentru achizitiile cu constructii montaj. regional si central).  41.   doua transe de plata pentru Masurile 112 si 41.  123.     Dosarele de achizitie vor fi inregistrate in Registrul de corespondenta R1 de un expert din cadrul  SVCP‐OJPDRP/ SAP‐CRPDRP.   cinci transe de plata anuale pentru Masurile 141.2 (in cazul cheltuielilor de functionare).3.  Valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata  de  beneficiar  pentru  decontare  la  ultima  transa  de  plata  trebuie  sa  acopere cel putin valoarea avansului acordat.  41  (exceptand  proiectele atipice de servicii). impreuna cu Declaratia de esalonare  a  platilor.    In cazul Masurilor 112 si 41.  Avansul  se  recupereaza  la  ultima  transa  de  plata.   15  transe  de  plata  anuale  pentru  Masurile  221  ‐  pierderea  de  venit  ca  urmare  a  impaduririi si 41. Previziunea privind depunerea dosarelor cererilor de plata    Beneficiarii/  Furnizorii  au  obligatia  sa  solicite  decontarea  cheltuielilor  efectuate  aferente  investiţiei de baza realizate in transe de plata.  Transa  a  doua  de  plata  se  va  depune  in  maxim  30  de  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare.    Acestea vor fi preluate de seful de serviciu si repartizate expertului căruia i‐a fost repartizat si  Contractul de finanţare.  .

 in maxim 30 de zile dupa finalizarea fiecarui an de executie.  beneficiarul  poate  depune  cererea  de  plata  după  data  limită  stabilita  (15  mai).     In cazul Masurilor 111.1:   in maxim 10 zile de la data semnarii Contractului de finantare.    In cazul Masurii 431. III.  Cu  exceptia  cazurilor  de  forta  majora  sau  a  circumstantelor  exceptionale.  beneficiarul  are  obligatia  sa  depuna  cererea  de  plata  pentru  lucrarile de infiintare/ lucrarile de intretinere/ pierderea de venit in perioada 1 martie ‐ 15 mai  a  anului  pentru  care  solicita  plata  costurilor  standard  de  infiintare/  primelor  de  intretinere/  primelor  compensatorii  pentru  pierderea  de  venit.1 si 511. 36  luni si respectiv 48 luni de la data depunerii primei cereri de plata. III. Celelalte transe de plata (transele  II.  pentru  cheltuielile  realizate  in  perioada  precedenta. 41‐proiecte atipice de servicii. in cazul Masurilor 112 si  41 impreuna cu prima transa a cererii de plata. beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata  in maxim 30 de zile de la data semnarii deciziei de finantare.   . Dacă perioada de intarziere depaseste 25 de zile calendaristice.pentru componenta „b” ‐ beneficiarul are obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in  maxim 15 zile lucratoare de la aprobarea Raportului Intermediar (dacă e cazul)/ Final de  Activitate.  .2.  Beneficiarul nu va fi sanctionat pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata in cazurile de  forta majora si in circumstante exceptionale. IV  si V) se vor depune anual.  Beneficiarul  nu  poate  depune  cererea  de  plata pentru primul an mai tarziu de 2 ani de la data semnarii contractului de finantare. beneficiarul  nu va mai putea depune cererea de plata pentru lucrarile de infiintare/ lucrarile de intretinere/  pierderea de venit. dar numai dupa 1 an calendaristic  de la data recunoasterii grupului de producatori.  insa  pentru  cererile  de  plata  aferente  lucrarilor  de  intretinere/  pierderii  de  venit. in maxim 30 de zile lucratoare dupa implinirea a 12 luni.    In  cazul  Masurilor  221  si  41.pentru componenta “a” ‐ beneficiarul are obligatia sa depuna Dosarul Cererii de Plata in  primele  10  zile  lucratoare  ale  perioadei.   . 24 luni. Urmatoarele transe de plata (transele II. furnizorul are obligatia  sa  depuna  Dosarul  Cererii  de  Plata  in  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar (dacă e cazul)/ Final de Activitate pentru contractele care au ca obiect furnizarea  de servicii/ pentru contractele care au ca obiect furnizarea de servicii si bunuri sau in maxim 15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Procesului  verbal  de  receptie  (pentru  contractele  care  au  ca  obiect furnizarea de bunuri). IV si V) se vor depune anual.    Beneficiarii/  Furnizorii  vor  depune  la  SVCP‐OJPDRP  Declaraţiile  de  eşalonare  a  depunerii  Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.    In cazul Masurilor 142 si 41.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 19      In cazul Masurilor 141 si 41. 143.  se  va  aplica    o  sanctiune  de  1%  pe  zi  lucrătoare  la  sumele  la  care  ar  fi  avut  dreptul  beneficiarul  dacă  cererea  ar  fi  fost  depusă  în  termenul stabilit. 431. beneficiarul are obligatia sa depuna prima transa a cererii de plata  dupa 60 de zile de la data incheierii contractului de finantare.

  suma  valorilor  aferente  transelor de plata (valoarea totala si valoarea ajutorului financiar nerambursabil) sa fie egala cu  valoarea  totala  a  contractului  de  finantare/  contractului  de  furnizare/  deciziei  de  finantare/  actului aditional. 431. incepand cu anul 2012.  in  aceeasi  zi  in  care  acestea  au  fost  primite.   in maxim 30 de zile de la aprobarea Raportului initial de activitate in cazul Masurilor 41‐ proiecte atipice de servicii si 431. beneficiarul/ furnizorul.  pentru  anul  2011.   anual. aceasta se reface de catre beneficiar/ furnizor si se redepune in aceeasi zi.    .  In  cazul  in  care  Declaratia  de  esalonare  nu  este  completata corect.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 20    in maxim 30 zile de la data semnarii Contractului de finantare. aceasta se va depune cel tarziu o data cu prima transa a Dosarului cererii de plata. 312.2  –  componenta  „a”. 125.   in  maxim  30  de  zile  de  la  avizarea  primului  dosar  de  achizitie  (exceptand  dosarele  de  servicii) in cazul Masurilor 121.  In  cazul  Masurii  511. respectiv valoarea totala a ajutorului financiar nerambursabil din contractul de  finantare/  contractul  de  furnizare/  decizia  de  finantare/  actele  aditionale. Declaratia se va depune in primele  15  zile  lucratoare  ale  lunii  ianuarie. in cazul Masuriilor 141. in maxim 30 de zile de la aprobarea Raportului initial de activitate in cazul Masurii  431. 123.  In  cazul  proiectelor  pentru  care  se  deconteaza  TVA‐ul  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  beneficiarii/  furnizorii  trebuie  sa  depuna  si  Declaratia  de  esalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor de Plata distincta pentru TVA.  valoarea  ajutorului  financiar  nerambursabil.1‐faza 3.2 – componenta „b”.  si 511.     In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul  nu  depune  Declaratia  de  esalonare  in  termenul  prevazut.  Declaratiile  de  esalonare  a  depunerii  dosarelor  cererilor  de  plata  se  vor  depune la SVCP‐OJPDRP Bucuresti.   in maxim 30 de zile de la avizarea dosarului de achizitie pentru serviciile de proiectare in  cazul Masurilor 221 si 41   anual  in  cazul  Masurii  431. 313.1‐fazele 1 si 2. codul si data contractului de finantare/ furnizare/ deciziei de  finantare.    Expertul SVCP‐OJPDRP va inregistra Declaratia de esalonare in Registrul de corespondenta R1 in  momentul  primirii  si  va  verifica  in  prezenta  beneficiarului/  furnizorului.  Declaratia  se  va  depune in maxim 15 de zile de la semnarea Contractului de finantare pentru transele de  plata aferente anului 2011. 143.    in  maxim  30  de  zile  de  la  data  semnarii  Contractului  de  furnizare  (pentru  contractele  care au ca obiect furnizarea de bunuri)/ de la aprobarea Raportului initial de activitate  (pentru contractele care au ca obiect furnizarea de servicii/ pentru contractele care au  ca obiect furnizarea de servicii si bunuri) in cazul Masurilor 111.  142 si 41. 322 si 41.  pentru  transele  de  plata  aferente  anului  calendaristic respectiv. valoarea totala a contractului/ deciziei de finantare. titlul proiectului.  daca  aceasta  a  fost  completata  corect  de  catre  beneficiar/  furnizor    (datele  din  Declaratia  de  esalonare  privind  masura.    Acestea sunt primite de seful SVCP si repartizate expertului căruia i‐a fost repartizat contractul  de  finanţare/  furnizare/  decizia  de  finantare.  perioada  de  depunere  a  DCP  se  incadreaza  in  durata  de  executie  mentionata  in  Contractul  de  finantare/  Decizia  de  finantare/  actele  aditionale). rata ajutorului  financiar  nerambursabil.

4.  Datele  vor  fi  centralizate  de  seful  SAP‐ CRPDRP si transmise la SCP‐DCPFE in vederea realizarii previziunilor.  dupa  verificarea  lor  de  expertul  SVCP‐OJPDRP.        Orice  modificare  (prelungire  termen  sau  micşorare  valoare)  a  Declaraţiei  de  eşalonare  a  depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0. o Declaraţie de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de  Plata  AP  0.1.  in  aceeasi  zi  in  care  documentul  a  fost  depus  la  SVCP‐OJPDRP.  Registrul  R2  va  fi  tinut  in  format  electronic.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 21      Declaraţiile  de  eşalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.1 se va face numai in condiţii excepţionale.1.    Daca pe parcursul a 6 luni se constata repetarea in mod sistematic a unor probleme legate de  dosarele cererilor de plata. asa cum este definita in contractul de  finantare/  furnizare/  decizia  de  finantare.     Dupa  verificarea  de  expertul  si  seful  SVCP  a  documentelor  mentionate.  „Rectificarea” Declaraţiei de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.  beneficiarul/  furnizorul  va  fi  informat.1 initiala. Descoperirea unei nereguli    In cazul descoperirii unei nereguli/ a unei plati in exces.  precum  si  in  baza  rezoluţiei  Directorului  OJPDRP.  prin  transmiterea  pe  fax/  posta  cu  confirmare  de  primire  catre  beneficiar/  furnizor  a  copiei  acestui  document  cu  rezolutia  directorului.1  sau  de  valori  mai  mari  decât  valoarea  transei  conform  Declaraţiei  de  eşalonare  AP  0.  iar  in  ultima zi lucratoare din luna.1.  acesta  va  depune  la  SVCP‐OJPDRP. in baza  unui Memoriu justificativ.     In cazul prezentării de către beneficiar/ furnizor a Dosarelor Cererilor de Plata in termene mai  scurte  decât  cele  prevăzute  in  Declaraţia  de  eşalonare  AP  0.  Recuperare Datorii M 01‐10.  acestea  vor  fi  centralizate  si  transmise  zilnic.    Dupa  inregistrarea  Declaratiilor  de  esalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.  Centrelor  Regionale/  DPP  va  respecta  prevederile  Manualului  de  procedura  Constatare  Nereguli. in vederea realizarii previziunilor.  personalul  din  cadrul  Oficiilor  Judetene.  fără  a  fi  nevoie  in  acest  sens  de  un  accept  din  partea  Directorului  OJPDRP.  despre  acceptarea/  refuzul  Declaraţiei  de  eşalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.1  „Rectificată”.     .          5.  scanate.  odată cu Dosarul Cererii de Plata.1.1 se face in  condiţiile  prelungirii  termenului  de  depunere  a  Dosarului  Cererii  de  Plata  sau  solicitării  unei  valori  mai  mici  aferente  transei  fata  de  datele  menţionate  in  Declaraţia  de  eşalonare  a  depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0. care va fi insotit de graficul de implementare a investitiei.  impreuna  cu  Registrul  R2  in  format  electronic  de  seful  SVCP‐OJPDRP  la  SAP  –  CRPDRP. seful SVCP/ SVT/ SAP va prezenta un Raport Directorului OJPDRP/  CRPDRP/ DPP cu aceste probleme in vederea luarii masurilor care se impun de catre acestia.1  „Rectificata”.  In  Registrul  R2  se  va  completa  valoarea  ajutorului  financiar  nerambursabil  din  Declaratiile  de  esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1  trebuie  sa  fie  înregistrate  in  Registrul  privind  previziunea  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  R2. va fi printat si semnat de seful SVCP si Directorul adjunct OJPDRP.

    Beneficiarii pot solicita decontarea TVA‐ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009.    In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul  nu  isi  respecta  durata  de  executie  prevazuta  in  contractul  de  finantare/  furnizare  si  i  se  accepta  prelungirea  prin  act  aditional. doar daca acesta este eligibil conform  Contractului de finantare si a anexei III – Bugetul indicativ.  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 22    Toate documentele primite sau transmise de catre SVCP‐OJPDRP/ SAP/ SVT  se vor inregistra in  Registrul de corespondenta‐R1. expertii SVCP/SVT/SAP vor elabora un Dosar administrativ  la  care  vor  atasa  documentele  elaborate  pe  parcursul  verificarii  DCP.     Pentru fiecare dosar cerere de plata.    Observatie:    De la data inregistrarii dosarului cererii de plata si pana la data efectuarii platii nu se vor depasi  90 zile calendaristice.  Expertii  vor  completa  Formularul F2 ‐ OPIS pentru fiecare dosar administrativ. Expertii pot autoriza  la  plata  TVA‐ul  aferent  cheltuielilor  eligibile  admise  (purtatoare  de  TVA)  in  limita  sumei  prevazute in Contractul de finantare/ furnizare/ Actul aditional.    Beneficiarii pot solicita decontarea TVA‐ului din FEADR.  daca  acesta  apare  la  rubrica  „Cheltuieli eligibile” din Bugetul indicativ.  beneficiarul/  furnizorul va fi penalizat cu 2% din valoarea eligibila nerambursabila a proiectului. Expertii pot autoriza la plata TVA‐ ul  aferent  cheltuielilor  eligibile  admise  (purtatoare  de  TVA).  doar  daca  acesta  este  prevazut  in  mod  distinct  la  articolul  privind  valoarea/  pretul  contractului  din  Contractul  de  finantare/ furnizare/ Actul aditional ca fiind eligibil de la bugetul de stat.

    Expertul  SVCP  va  verifica  in  ultima  zi  lucratoare  a  fiecarei  luni.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 23    5.     De  asemenea.  justificată  prin  documente din care să rezulte o motivaţie bine întemeiată. furnizorul depune Dosarul cererii de plata la SVCP – OJPDRP Bucuresti.  In cazul Masurii 511.    Expertul SVCP verifica termenul limita pentru depunerea cererii de plata prin raportarea datei  curente  de  depunere  a  cererii  de  plata  cu  luna  corespunzătoare  transei.  termenul  de  verificare se suspenda (perioada intre data vizitei pe teren si data propusa de beneficiar).    Notificările sunt transmise sub forma de scrisoare cu confirmare de primire si vor fi înregistrate  in Registrul de corespondenta R1.  . Orice depăşire a  acestui  termen  conduce  la  declararea  de  către  experţi  a  Dosarului  cererii  de  plată  ca  fiind  „neeligibil”.1.1.  precum  si  in  formularul  Declaraţia  de  eşalonare AP 0.1.  In  cazul  in  care  beneficiarul  solicita  amanarea  vizitei  pe  teren. Depunerea si inregistrarea dosarului cererii de plata    In  conformitate  cu  Declaraţia  de  eşalonare  a  depunerii  dosarelor  cererilor  de  plata  AP  0. poate fi amânată realizarea vizitei  pe teren de către experţii verificatori cu până la maxim 14 zile calendaristice. expertul SVCP va semnala neregula.    Dosarele cererilor de plata se primesc zilnic la SVCP‐OJPDRP si se transmit zilnic la SAP‐CRPDRP.  termenul  de  depunere  a  DCP.  în  cazuri  excepţionale  de  indisponibilitate  a  beneficiarului.1). insa  fara a depasi perioada de 14 zile calendaristice mentionata mai sus.    Seful SVCP‐OJPDRP este direct responsabil de respectarea prevederilor procedurale in ceea ce  priveste  depunerea  de  catre  beneficiari  a  Dosarelor  cererilor  de  plata  conform  Declaratiei  de  esalonare si Contractului de finantare/ Actelor aditionale.2. expertul va notifica beneficiarul/  furnizorul in prima zi lucratoare a lunii urmatoare.    Daca beneficiarul/ furnizorul nu răspunde in termen de 15 zile lucrătoare si nu exista nota de  prelungire a termenului de depunere a cererii de plata.  Daca exista termene depăşite de depunere a cererii de plata. respectând  termenul de depunere (data) si suma (valoarea din formularul Declaraţia de eşalonare AP 0. cu conditia respectarii prevederilor art 3 din  Regulamentul nr 65/ 2011.  aşa  cum  este  menţionat  in  Registrul  privind  previziunea  DCP  R2.Etapa AP1:  Depunerea si verificarea Dosarului Cererii de Plata  la Serviciul Verificare Cereri de Plata      5.2.2.  beneficiarul/ furnizorul trebuie sa depună Dosarul Cererii de plata la SVCP‐OJPDRP.    Retragerea  documentatiei  aferente  DCP  depuse  se  poate  realiza  cu  aprobarea  Directorului  CRPDRP. sa depună cererea de plata nu mai târziu de  15 zile lucrătoare de la primirea Notificării privind depăşirea termenului limita de depunere a  cererii de plata AP 0.  pe parcursul finalizarii instrumentarii lor de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP.

1. 322. Garanţia financiara.  312. 312. 322)   data inregistratrii cererii de plata. semnate si stampilate cu menţiunea “Program FEADR” si “conform cu originalul”  de  către  reprezentantul  legal  al  proiectului.  41. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  In  cazul  Dosarului  Cererii  de  Plata  pentru  avans.  Calendarul  pentru  verificarea  de  SVCP‐OJPDRP  a  DCP  AP  1. in doua exemplare  pe suport de hârtie. in cazul masurii 41.C’’ care este inlocuita cu litera .  beneficiarul  va  depune  si  originalul  Garantiei financiare. 121.  123. transei de plata). 3 etc”  = nr.2. Continutul dosarului cererii de plata    Pentru avans (Masurile 121.  125.. daca exista)/ numele si prenumele Sefului SVCP‐OJPDRP.  322.     Cartusul I al formularului AP 1.  313. 125. semnătura si stampila ca Dosarul Cererii de Plata este  complet si sigilat.  in  prezenta  beneficiarului/  furnizorului.  2.  121.  iar  documentele  pe  care  le  conţine  trebuie  numerotate. la care ataşează pe suport magnetic documentele intocmite de beneficiar/  furnizor.  431.  unde:  „P”  =  codul  cererii  de  plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 24      Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar/ furnizor la SVCP‐OJPDRP.    Dosarul  Cererii  de  Plata  trebuie  sa  aibă  opis.  . 312. Pentru Masurile 112 (transa I) si 141 (anul I) nu se vor depune si pe suport  magnetic documentele intocmite de beneficiar.    numele si semnatura Directorului OJPDRP. 313. 313.P’’ si se adauga numarul transei de plata (ex.  referinţele  din  opis  trebuie  sa  corespunda  cu  numărul paginii la care se afla documentele din dosar.  143. 221.1 se completeaza dupa cum urmeaza:   denumirea Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.  precum  si  cartuşul  I  din  formularul  Cererii  de  Plata  AP  1. 431..  431.    numele  si  prenumele  expertului  SVCP‐OJPDRP  care  verifica  cererea  de  plata  (codul  alocat pentru fiecare expert.2. P  1234567890005  1. 123.8.Contractului de finantare/ furnizare/ Deciziei de finantare (pentru Masurile 111. in  codul contractului se mentioneaza masura din PNDR in care se incadreaza proiectul  finantat (112.  3. 123.  221. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  completand  Registrul  de  primire  a  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  R3. 2.    Expertul verificator va certifica prin data.   codul cererii de plata ‐ se completeaza cu codul:  .   stampila OJPDRP. 112.2)    Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:  1.    5.   semnatura expertului si a Sefului SVCP‐OJPDRP.2.  „1234567890005”  =  numarul  contractului/ deciziei si cifra „1.  511)  mai  putin  litera .1.     DCP este preluat de seful SVCP‐OJPDRP care il repartizeaza expertului caruia i‐a fost repartizat  si  contractul  de  finantare/  furnizare/  decizia  de  finantare. 125.  141.  142. 41.

Documentele emise de autoritatile de mediu. Contractul de leasing.  6.  7. Alte documente justificative     ‐pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii:  1.  Pentru achizitia de teren:  11. Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol . Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Procesul verbal de receptie finala (bunuri/ lucrari).  .  2.  8. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  8.  6.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 25    4.  roiuri  pe  faguri  si  matci  (unde este cazul). Documentul care atesta calitatea materialului saditor pomicol. extrasul de cont*.  5.  9. Raportul de executie. Documentul veterinar comun de intrare pentru animale . Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului ca nu isi inceteaza activitatea agricola mai  devreme de trei ani de la data depunerii cererii de plata – transa II.  Pentru achizitia de animale:  4. Documentul de calitate si conformitate al furnizorului (pentru materialul saditor pomicol). sanitar si sanitar veterinar.  10. Alte documente.  3. Certificatul de atestare fiscala. 41    Dosarul Cererii de Plata. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  3.  2. Documentul care atesta calitatea materialului saditor viticol. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  5. al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    Pentru transa I:    1. Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE). Alte documente    Pentru Masurile 112.    Pentru transa II:    1.  Pentru achizitia in leasing:  3. documentul de plata*.  2.  4. Certificatul sanitar‐veterinar:  Pentru plantarea si replantarea plantelor perene :  7. Certificatul de origine si productivitate al materialului biologic.  10. Adeverinta  APIA  din  care  sa  rezulte  ca  beneficiarul  a  primit/  nu  a  primit  sprijin  prin  PNA  2011‐2013  pentru  achizitia  de  familii  de  albine.  roiuri  la  pachet. daca este cazul.  9. Contractul de achizitie (bunuri/ lucrari).  12. Incheierea privind intabularea in cartea funciara  13. Declaratia de cheltuieli. Extrasul de carte funciara . Factura*.

  4... Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.   3. Raportul de executie.  Balantele de verificare lunare.... Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei (pe baza nr de UDE).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 26    *  Pentru  achizitia  de  teren  de  la  persoane  fizice.. IV si V    1.      Pentru Masurile 142 si 41    Dosarul Cererii de Plata. III.  3..  2.  3.  2.  . Avizul de recunoastere al grupului de producatori . Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara... al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    Pentru anii I:    1.. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.. Balanta analitica a contului clienti.  8. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.  ‐pentru actiunile din Planul de afaceri realizate prin Masura 121:  1.  7.  5. al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:  1. Documentele contabile – Jurnalul de vanzari‐cumparari. Notificarea beneficiarului asupra platilor efectuate..    Pentru anii II.  ‐ Copiile extraselor de cont.      Pentru Masurile 141 si 41    Dosarul Cererii de Plata. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. In acest  caz.  2. Documentele care sa ateste provenienta productiei comercializate.. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)..  7..  5. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  6. documentului de plata si extrasului de cont.. Alte documente.  beneficiarul  nu  are  obligatia  prezentarii  la  dosarul cererii de plata a facturii fiscale..  ‐ Copiile documentelor de plata.. Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea  productiei  comercializate  de  grupul  de  producatori in perioada .. Certificatul de formare profesionala (doar pentru anul IV). Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Raportul de executie.  4. din  care sa rezulte valoarea achitata de catre beneficiar pentru terenul achizitionat de la persoana  fizica respectiva.  6. Documentul de inregistrare ca membru intr‐o forma asociativa.. beneficiarul trebuie sa prezinte contractul de vanzare ‐ cumparare autentificat la notar. va avea atasate:  ‐ Copiile facturilor emise.

Declaratia de cheltuieli va avea atasate:  ‐ Copiile facturilor.  de  recepţie  si  de  punere  in  funcţiune  a  bunurilor  achiziţionate (unde este cazul).  20. 125.  13. acolo unde este cazul). 41).7% (unde este cazul).  23.  11. 123 ‐ cu exceptia schemei de ajutor XS 28/2008.  312. 322.  7.  16. Garanţia de buna execuţie pentru lucrări/servicii (unde este cazul). Ordinul de începere al lucrărilor (unde este cazul. Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor (la ultima cerere de plata ‐ unde este  cazul). 313. Procesele  verbale  de  predare  –  primire.  12.  9. la prima cerere de plata). Agrementele tehnice. de lucrări ascunse. acorduri.  6. XS 28/  . Autorizaţia  de  construire  (pentru  achizitii  de  lucrari. Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investiţiei  conţinând poziţiile bornele topografice (unde este cazul.  ‐  Copiile  altor  tipuri  de  Adeverinţe  (in  cazul  eliberării  acestora  de  către  consiliile  locale/  judeţene sau alte instituţii pentru avize. 312.  10.  5. Buletinele de analiza a materialelor incorporate.1% si Adeverinţei ISC 0. Devizele financiare pentru servicii (unde este cazul).  17. Situaţiile  de  plata  pentru  lucrările  executate  si  centralizatoarele  situaţiilor  de  plata  (unde  este cazul). 313. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe).  15.  atat  pentru  lucrarile de baza cat si pentru lucrarile cu caracter provizoriu.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 27      Pentru Masurile 121. 312. 41 si pentru schemele de ajutor de stat XS 13/ 2008. 41  Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    1. Raportul de execuţie. autorizaţii etc. sanitar si sanitar veterinar. Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achiziţionate (unde este cazul).  ‐ Copiile documentelor de plata. Procesele verbale de receptie calitativa.  19. Contractul  de  asigurare  a  lucrarilor/  bunurilor  pe  perioada  executiei  acestora  (pentru  beneficiarii care au achizitii realizate conform OUG 34/ 2006).  ‐ Copiile Adeverinţei ISC 0. Documentele emise de autoritatile de mediu. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  la  prima  cerere  de  plata). la prima cerere de plata). Diploma  de  studii/  certificatul  de  formare  al  beneficiarului/  reprezentantului  legal/  unei  persoane  din  cadrul  societatii  (Ex:  angajat.  14.).  22. Contractul de leasing (pentru Masurile 121.  8.  la  prima  cerere  de  plata.  actionar)  (la  ultima  cerere  de  plata)  (pentru  Masurile 121.  3. 123. Programul  de  urmarire si  control  al  calitatii  lucrarilor  (unde  este  cazul. pe faze determinante (unde este  cazul).  21. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achiziţionate/ materialele folosite la  lucrari.  2. Buletinele de incercari.  18. 123.  ‐ Copiile extraselor de cont.  4.

  . la ultima cerere de plata).  .  .  .Adeverinta  eliberata  de  Oficiul  National  al  Drepturilor  de  Origine  pentru  Vinuri  (ONDOV)  pentru  vinuri  cu  denumire  de  origine  controlată  şi/sau  cu  indicaţie  geografică (pentru investitiile privind vinurile.Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol.  . la ultima cerere de plata).  . la ultima cerere de plata)  .  24. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului.  . 41:  .  .Documentul  emis  de  MADR  care  sa  ateste  ca  produsele  sunt  traditionale  (pentru  investitiile privind procesarea produselor traditionale.Declaratia  din  partea  proiectantului  care  să  certifice  că  echipamentul/  aparatura  achizionat(a)  este  in  conformitate  din  punct  de  vedere  tehnologic  cu  cel(cea)  prevăzut(a) în proiect.Licenta  de  fabricatie  a  produselor  alimentare  (la  ultima  cerere  de  plata  pentru  schemele de ajutor XS 13/2008 si N578/ 2009). 41:  .→  Cer ficatul  de  confirmare  ca  exploata a/  operatorul  se  afla  in  perioada  de  conversie (la ultima cerere de plata)  sau  →  Cer ficatul  de  atestare  ecologica  a  suprafetelor/  animalelor/  exploata ei.Polita de asigurare pentru rodul viilor si al livezilor.  . Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului (la ultima cerere  de plata)   Documente specifice Masurilor 123.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 28    2008  si  N578/  2009)/  Documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor profesionale (pentru schemele de ajutor de stat XS 13/ 2008 si XS 28/ 2008).   Documente specifice Masurilor 121.Documentele care sa ateste certificarea metrologica (certificatul de metrologie).  25.Pasaportul fitosanitar pentru materialul saditor viticol.Hotararea  Consiliului  Local/  Actul  de  decizie  sau  Hotararea  organului  de  decizie  (pentru persoane juridice)/ Declaratie pe propria raspundere (pentru persoane fizice)  din care sa rezulte daca accesul public la investitia finantata prin FEADR se realizeaza  cu/ fara perceperea de taxe (la ultima cerere de plata).Certificatul fitosanitar pentru materialul saditor viticol/ pomicol/ stoloni de capsuni. 41:  .  sau  dupa caz.  .Decizia de acordare a cotei individuale de lapte (la ultima cerere de plata).Documentele care sa ateste recalibrarea echipamentelor.Certificatul de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si  produse  finite)  emis  de  un  organism  de  inspectie  si  certificare  (pentru  investitiile  privind procesarea produselor ecologice.Avizul de schimbare a categoriei de folosinta silvica (la prima cerere de plata pentru  investitii noi/ dupa caz la prima cerere de plata pentru modernizari)  . Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).Certificatul  de  atestare/  reatestare  pentru  activitatea  de  exploatare  forestiera  (la  ultima cerere de plata pentru schemele de ajutor XS 28/ 2008 si N578/2009)   Documente specifice Masurilor 125.  .Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  pentru  materialul  saditor  pomicol/ stoloni de capsuni.  .  .Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni  sau  Eticheta oficiala.  .

   Documente specifice Masurilor 312.Contractele de munca (pentru centrele locale de informare si promovare turistica). 41:  .Contractul  cu  o  firma  specializata  pentru  ridicarea  si  transportul  deseurilor  la  un  depozit zonal (la ultima cerere de plata).  .  .Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu  o  agentie  de  turism  autorizata  (pentru  agro‐turism  si  alte  structuri  de  primire  turistica).Hotararea  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  hotararea  a  fost  supusa  controlului  de  legalitate  al  prefectului  pentru  o  perioada  de  5  ani  de  la  finalizarea  investitiei (la ultima cerere de plata).Hotararea  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  hotararea  a  fost  supusa  controlului  de  legalitate  al  prefectului  pentru  o  perioada  de  5  ani  de  la  finalizarea  investitiei (la ultima cerere de plata). 41  Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din urmatoarele documente:    Pentru lucrarile de infiintare (anul 1):  1. dupa caz). Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  .Certificatul de omologare pentru traseele turistice (unde este cazul).Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul domeniului public al Consiliului Local (la ultima cerere de plata).Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul domeniului public al Consiliului Local (la ultima cerere de plata).  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 29    .Cartea  de  mestesugar/  Declaratia  de  notorietate  cu  privire  la  abilitatea  de  a  desfasura  activitati  traditionale  artizanale  (eliberata  de  primaria  localitatii  de  resedinta a mesterului popular) care sa ateste calitatea de mester a persoanei de la  care  au  fost  achizitionate  obiectele  (la  cererea  de  plata  la  care  sunt  solicitate  spre  decontare obiectele traditionale).  .      Pentru Masurile 221.  .  pentru  beneficiarii  cu  codul  CAEN  1107)   Documente specifice Masurilor 313.Documentele  de  calificare  a  angajatilor  centrelor  locale  de  informare  si  promovare  turistica.    Documente specifice Masurilor 322.Autorizatia  de  functionare  emisa  de  Autoritatea  Nationala  de  Reglementare  In  Domeniul  Gazelor  Naturale/  Autoritatea  Nationala  de  Reglementare  in  domeniul  Energiei (la ultima cerere de plata. 41:  .  .Certificatul de clasificare a obiectivului turistic.Certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale (la ultima cerere de plata).  .Documentul  privind  atestarea  profesionala  a  persoanelor  care  au  realizat  studiile  privind patrimoniul cultural din spatiul rural.  .Certificatul de marca inregistrata al obiectelor traditionale (unde este cazul).  . 41:  ‐ Licenta  de  fabricatie  (la  ultima  cerere  de  plata.  .  .  .

    Pentru pierderea de venit (anii 1‐15):  1. Procesele verbale de predare‐primire a materialului saditor.  5.  beneficiarul  va  depune  doar  formularul  Cererii  de  plata  AP  1. beneficiarul va elabora un Raport de executie privind  lucrarile  de  intretinere  a  plantatiei  pe  care  il  va  depune  in  perioada  1  septembrie  –  15  octombrie la OJPDRP.  4. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  3. Devizele financiare pentru serviciile de proiectare (unde este cazul).  13.  9. beneficiarul va depune formularele Cererilor de plata AP 1. Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul). Alte documente justificative  Dupa realizarea lucrarilor de intretinere. Certificatul de atestare al persoanei fizice/ juridice care a realizat lucrarile de impadurire.1  pentru  pierderea de venit. intretinere a plantatiei si pentru pierderea de venit    Incepand cu anul 2. Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei. Pentru lucrarile de intretinere (anii 1‐5):  1. beneficiarul va depune doar formularele Cererilor de plata AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 30    Declaratia de cheltuieli.  Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  cuprinda 2 Declaratii de cheltuieli distincte (una pentru investitia cu procentul de finantare de  pana  la  50%  si  una  pentru  investitia  cu  procentul  de  finantare  de  pana  la  75%).  12. Alte documente justificative    In primul an.   7.1 pentru  lucrarile de intretinere a plantatiei si pentru pierderea de venit. Raportul de executie privind lucrarile de infiintare a plantatiei.  ‐ Copiile extraselor de cont.  2.  11.  15. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).  3.  Incepand  cu  anul  6. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. care va avea atasate. Certificatul de provenienta al puietilor forestieri/ Documentul de calitate al furnizorului.  16.1 pentru  lucrarile de  infiintare a plantatiei. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Garantia de buna executie pentru lucrari/ serviciile de proiectare (unde este cazul).  8.  10. Procesul verbal de receptie pentru incheierea starii de masiv (anul V).  3. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  Celelalte  . Autorizatia de producator a materialului    14. pentru decontarea proiectului tehnic (unde  este cazul):  ‐ Copiile facturilor. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  4.  ‐ Copiile documentelor de plata.    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981. Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice.  6.    2. Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor de infiintare a plantatiei.  2.

 312 si 41 care includ si investitii care au  ca  scop  implementarea  noilor  provocari  (PERE). 322 si 41 care includ investitii aferente mai multor  actiuni/ componente.  . situatii de lucrari etc) trebuie  sa  fie  elaborate  in  mod  distinct  pentru  cele  doua  tipuri  de  investitie.  12. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). contracte etc). Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (pentru cheltuielile neexternalizate se  vor atasa si documentele justificative: facturi. Dosarul cererii de plata trebuie sa cuprinda cate o Declaratie de cheltuieli  distincta pentru fiecare actiune/ componenta.  10. 143.  Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  cuprinda  Declaratii  de  cheltuieli  distincte  pentru  fiecare  tip  de  investitie  (pentru  fiecare  investitie  finantata  din  FEADR  si  pentru  fiecare  investitie  finantata  din  PERE).  5.  11. 41.  precizandu‐se  pe  documentul  respectiv  tipul  de  actiune/  componenta la care se refera. 431.  8. Celelalte documente din Dosarul cererii de plata  (facturi.  Celelalte  documente  din  Dosarul cererii de plata (facturi. precizandu‐se pe documentul respectiv tipul de  investitie la care se refera. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Copiile extraselor de cont (pentru cheltuielile externalizate). Procesele verbale de predare – primire. Procese  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile externalizate). procese verbale.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 31    documente din Dosarul cererii de plata (facturi. Declaratia de cheltuieli. de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate). procese verbale. 123.  precizandu‐se  pe  documentul respectiv tipul de investitie la care se refera. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile externalizate). 125a.     In cazul proiectelor aferente Masurilor 121.  2.  7. Copiile facturilor fiscale (pentru cheltuielile externalizate). Certificatele  de  calitate  (conformitate)  pentru  bunurile  achizitionate  (pentru  cheltuielile  externalizate).  13.  6. situatii de lucrari etc) trebuie sa fie elaborate  in mod distinct pentru fiecare tip de investitie. Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate).  3.  9. situatii de lucrari etc) trebuie sa fie elaborate in mod distinct pentru  fiecare  actiune/  componenta.  4. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.      Pentru Masurile 111. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.     Pentru Masura 41 – proiecte atipice de servicii  Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din următoarele documente:    1. procese verbale.1 ‐ fazele 1 si 2 si 511   Dosarul Cererii de Plata al furnizorului este alcatuit din următoarele documente:    1. Copiile documentelor de plata (pentru cheltuielile externalizate). Declaratia de cheltuieli (pentru cheltuielile externalizate).  2.     In cazul proiectelor aferente Masurilor 313. chitante. ordine de plata.

  3.  4. Procesele verbale de predare – primire.  2.  8. Copiile documentelor de plata (pentru cheltuielile externalizate).  7. Diploma/  certificatul  de  formare  profesionala  al  unui  curs  privind  abordarea  LEADER  pentru un reprezentant al beneficiarului (la prima cerere de plata). Certificatele  de  calitate  (conformitate)  pentru  bunurile  achizitionate  (pentru  cheltuielile  externalizate). Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului. Devizul financiar al firmei de audit (unde este cazul). Procese verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate (unde este cazul).  9.      Pentru Masura 431.  9.  4.  5.  5. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).  6. Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (pentru cheltuielile neexternalizate se  vor atasa si documentele justificative: facturi. Certificatele de calitate (conformitate) pentru bunurile achizitionate. Copiile facturilor fiscale (pentru cheltuielile externalizate). Devizele financiare pentru servicii.  4. Declaratia de cheltuieli. Copiile documentelor de plata.      Pentru Masura 431. Raportul de audit intocmit de un auditor calificat. Copiile facturilor fiscale. chitante.  Pentru serviciile/ bunurile prestate/ furnizate de catre terti (externalizate) se completeaza cu:  1. Copiile extraselor de cont. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat. ordine de plata.  5. Factura emisa de furnizor catre APDRP.  4.  7.  .2   Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din următoarele documente:    Pentru componenta “a” ‐ cheltuielile de functionare a GAL‐ului:  1. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz). Declaratia de cheltuieli (pentru cheltuielile externalizate). Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe). contracte etc)   3. de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul)  8. Contractul de furnizare a serviciilor de audit (unde este cazul).  6.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 32    3.  6.  8. Declaratia pe propria raspundere a furnizorului. Copiile extraselor de cont (pentru cheltuielile externalizate). Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile externalizate). Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara.  7.  2.1 – faza 3   Dosarul Cererii de Plata al beneficiarului este alcatuit din următoarele documente:    1. Procesul verbal de receptie a bunurilor (pentru Masura 511).  2.  5.  3.

 chitante.  3.5.  Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  Procese  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile externalizate).  11.  din  Fisa  de  verificare  tehnica si financiara AP 1.  312. Certificatele  de  calitate  (conformitate)  pentru  bunurile  achizitionate  (pentru  cheltuielile  externalizate). 12. Declaratia de cheltuieli (pentru cheltuielile externalizate).  5.  Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).     Expertul/ experţii va/vor verifica in prezenta reprezentantului legal al proiectului conformitatea  documentelor  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  completând  Secţiunea  A1.  125.   Pentru componenta “b” ‐ cheltuielile de instruire si animare a teritoriului dupa selectia GAL‐ului:  1. Procesele verbale de predare – primire. semnând si stampilând cu stampila personalizata a expertului care  a făcut verificarea acestor documente. Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate).  cele  pentru  cheltuieli  directe  din  cadrul  masurii de asistenta tehnica. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului.  112.       5. Cererea de plata si anexa – Identificarea financiara. 13.  7. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).  10.  143.  12.    In  cazul  proiectelor  pentru  care  se  deconteaza  TVA‐ul  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  cuprinda  si  Cererea  de  plata    distincta  pentru  solicitarea  la  plata  a  TVA‐ului.  142. Procese  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile externalizate).2. precum si cele pentru schemele de garantare. Copiile Declaratiilor vamale (pentru importurile directe) (pentru cheltuielile externalizate). 431.  13. O copie a Fisei de verificare tehnica si financiara AP 1. 313. Copiile documentelor de plata (pentru cheltuielile externalizate).  Devizele financiare pentru servicii (pentru cheltuielile externalizate).  123.  221. ordine de plata. 11. Copiile facturilor fiscale (pentru cheltuielile externalizate).  exceptand  dosarele  cererilor  de  plata  pentru  avans. Copiile extraselor de cont (pentru cheltuielile externalizate). Raportul de asigurare intocmit de un auditor calificat (pentru cheltuielile neexternalizate se  vor atasa si documentele justificative: facturi.  121. 322. de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate).  6. Verificarea dosarului cererii de plata  a) Verificarea  conformitatii  (pentru  Masurile  111. 41.  8.3.5 –  Sectiunea A1 se inmaneaza beneficiarului/ furnizorului. contracte etc).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 33    9. de receptie si de punere in functiune a bunurilor  achizitionate (unde este cazul) (pentru cheltuielile externalizate).  Procesele verbale de predare – primire.  141. 511)    Verificarea  conformitatii  DCP  se  va  face  pentru  toti  beneficiarii/  furnizorii  la  SVCP  –  OJPDRP.  9.  4.  2.  . 10.

  conform codului contractului/ deciziei de finantare/ contractului de furnizare.1‐faza 3 expertii SVCP‐ OJPDRP pot transmite dosarul cererii de plata la SAP‐CRPDRP. In cazul in care cel putin un raspuns la intrebarile din  cartusul III este negativ.  141  –  anul  I  si  41.    Expertul  care  a  verificat  cererea  de  plata  devine  persoana  care  va  efectua  toate  etapele  procedurale pentru toate cererile de plata depuse de acelasi beneficiar/ furnizor pentru acelasi  contract. 125. 123.  pentru  Masurile  112  –  transa I.  313. 312.1.  322  si  41  expertii  SVCP‐OJPDRP  pot  transmite  DCP  la  SVT‐CRPDRP  pentru  verificarea  conditiilor  contractuale  conform  Sectiunii  A2  din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1. Aceasta este  aprobata  de  catre  Seful  SVCP‐OJPDRP/  SVT  si  semnata  de  beneficiar  (reprezentant  legal)/  furnizor pentru luare la cunostinta. 313. 41. 141 – anii II si III pe esantion si anul IV.    Verificarea DCP este facuta prin bifarea de catre experti a casutelor inscrise in dreptul fiecarei  cerinte din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.     In  cazul  in  care  concluziile  expertilor  asupra  verificarii  sunt  diferite.5.  luand  decizia  finala  si  motivand  aceasta  decizie  la  rubrica „Observatii” din fisa de verificare.„conforma”.    In cazul in care expertul însărcinat cu verificarea cererilor de plata lipseşte sau îndeplineşte alte  atribuţii  specifice  serviciului. experţii SVCP‐OJPDRP vor declara  DCP „neconform”.  pentru  toate  etapele. in cazul in care exista observatii privind documentele verificate.  conformitatea  se  va  realiza  completand  cartusul III din Cererea de plata AP 1. caz in care pentru beneficiarii privati/ furnizorii Masurilor 111.    Când se face verificarea documentelor in prezenta beneficiarului.  verificarea  se  realizeaza  in  baza  prevederilor  procedurale si formularelor aferente masurii in care se incadreaza scopul proiectului finantat. 431.5. 322.  431. 121.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 34      In  cazul  Masurilor  112  –  transa  I.  neputându‐se  aplica  matricea  de  înlocuire.5 (da/ nu/ nu este cazul).2 si 511 expertii SVCP‐OJPDRP pot trece la verificarea conditiilor  contractuale conform Sectiunii A2 din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.    Rezultatul verificării cererii de plata poate sa fie:  . 142.  . 141 – anii I si V si anii II si III exceptand esantionul.     Exemplarul care se transmite beneficiarului/ furnizorului este semnat de Seful SVCP. aceasta se declara „neconforma”.  seful  SVCP  va  decide  care este expertul care va instrumenta Dosarul Cererii de Plata.5 ‐ Secţiunea A1 sunt bifate cu „Nu” deoarece documentele  respective nu corespund din punct de vedere al conformităţii.  seful  SVCP/  SVT  va  relua  verificarea  asupra  punctelor  de  divergenta. 431. 112 – transa  II. pentru Masura 221. 143. DCP  ramane la nivelul SVCP‐OJPDRP pana la primirea documentelor de verificare elaborate  de catre ITRSV si APIA. iar  pentru  beneficiarii  publici  ai  Masurilor  125.1‐fazele 1 si 2. iar unele elemente din Fisa de  verificare tehnica si financiara AP 1.     In  cazul  masurii  41.

 beneficiarul/ furnizorul trebuie sa redepuna dosarul cererii de plata in conditiile in  care dosarul cererii de plata este complet.2  si  511)/  SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii  publici  ai  Masurilor  125. expertii SVCP‐OJPDRP vor introduce in sistemul  informatic datele din cererea de plata AP 1. 123.  41‐proiecte  atipice  de  servicii.  in  format  electronic  sau  pe  suport  de  hartie.  112 – transa II de plata. 322. 142. 143.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 35    - se  completeaza  rubrica  “Observatii”  din  Sectiunea  A1  din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara AP 1. 431.  Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte documentele in cel mult 5 zile lucratoare din momentul primirii Scrisorii de informatii  suplimentare.  431. 41.  experţii  SVCP‐ OJPDRP/ SVT vor întocmi Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.13. 125. Fisa de verificare AP 1. iar expertul va completa Registrul de primire  a DCP R3.  după  primirea  informaţiilor  suplimentare.2.  precum  si  rubrica  „Observatii”  daca  este cazul. 511)    Verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  –  procedurale  se  va  face  de  expertii  SVCP  (pentru beneficiarii privati ai Masurilor 111. 141 – anii II.  (pentru  cererile  de  plata  unde  a  fost  efectuata  . expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT trebuie sa realizeze fotografii ale  investitiei pentru determinarea stadiului acesteia.  431. 431. 121.  41. 141 – anul IV.1.  313.  Pentru  beneficiarii  Masurilor  111.  143. pe care o  vor  transmite  beneficiarului  pe  fax/  posta  cu  confirmare  de  primire.1.  in  cazul  in  care  in  urma  verificarii  se  constata  ca  exista  neconcordante  intre documentele prezentate de beneficiar/ furnizor (este bifata casuta „Nu”).  312.  431.  se  va  completa  la  rubrica  „Alte  observatii”  din  Raportul  SVCP/SVT  AP1. acestea se vor mentiona la rubrica „Observatii” din formularul AP1. 312.   „neconforma”.5  Sectiunea  A2  cu  mentiunea  ca  documentele  se  vor  prezenta  respectandu‐se  termenul  de  verificare  conform  procedurii.  De  asemenea.13.5/ Cererea de plata AP 1. pe care le vor atasa la dosarul administrativ.  exceptand  dosarele  cererilor  de  plata  pentru  avans.    La  verificarea  in  birou.  322.  313. 123. la rubrica “Observatii”.  Pentru  beneficiarii  privati  ai  Masurilor  141  –  anii  II  si  III. acestea se înregistrează in Registrul de corespondenta R1 si se  verifica sa corespunda cu solicitarile din scrisoarea de informatii suplimentare. 142.  41.1‐fazele 1 si 2. III si IV.1‐fazele 1 si 2.  431.1‐fazele  1  si  2.  322  si  41)  pentru  toate  cererile  de  plata. 121. 313.    b) Verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  procedurale  (pentru  Masurile  111.     In cazul in care DCP a fost declarat „conform”.    La data efectuarii vizitei pe teren. In acest  caz.  143.  in  cazul  in  care  sunt  necesare  informaţii  suplimentare.5 se va completa  pentru acele puncte de verificare pentru care s‐a considerat necesara solicitarea de informaţii  suplimentare.  In  cazul  in  care  in  momentul  verificarii  in  teren  e  necesara  solicitarea  de  informatii suplimentare. 125. 112 – transa II.2 si 511 nu se realizeaza vizita pe teren.    In  momentul  primirii  din  partea  beneficiarului  a  documentelor  solicitate  prin  Scrisoarea  de  informaţii suplimentare AP 1.6  de  catre  expertii  verificatori  necesitatea  solicitarii  informatiilor  suplimentare cerute in momentul verificarii pe teren.  verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  –  procedurale  se  face  pe  esantion  doar  de  catre  SVCP‐OJPDRP.

 de acesta.     Datele  necesare  pentru  completarea  Anexei  la  Raportul  SVCP/  SVT  AP  1. responsabili cu verificarea eligibilitatii cererii de plata se deplaseaza  impreuna cu reprezentantul legal al proiectului la locul de implementare al investitiei si verifica  stadiul executiei lucrarilor.  In  acest  sens.11 este elaborat de expertul SVCP/ SVT.12  in  vederea  reprogramarii  vizitei  pe  teren  intr‐un  interval  de  maxim  3  zile  lucratoare  (doar  pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj).    In  cazul  in  care  verificarea  nu  poate  fi  efectuata.6  asupra verificării DCP..  care  va  fi  semnat  si/sau  stampilat  de  solicitant*.8. in vederea  actualizarii datelor din Calendarul pentru verificarea de SVCP/ SVT a dosarelor cererilor de plata  AP 1..  expertii  SVCP/  SVT  trebuie  să  aibă  asupra  lor  ordinul  de  deplasare  intocmit  in  acest  scop. in prezenta a 2 martori.  Primul  exemplar  se  lasa  la  beneficiar.  Al doilea exemplar va fi atasat la dosarul administrativ de expertul SVCP‐OJPDRP/ SVT.  Formularul AP 1.     Expertul SVCP‐OJPDRP/ SVT va transmite prin fax/ posta cu confirmare de primire beneficiarului  cu cel mult 48 ore inainte. lei constatate la vizita pe teren”    Rezultatul  verificarii  tehnice  si  financiare  a  cheltuielilor.  beneficiarul  va  transmite  prin  fax  SVCP‐OJPDRP/  SVT  Nota  de  confirmare  a  programarii.11. sau se afiseaza la intrarea in sediul administrativ al acestuia... completând Pista de buget...  sub  semnatura  de  primire  a  celui  care  indeplineste  cea  mai  inalta  functie  din  institutie.    * Nota: in cazul Beneficiarilor‐persoane fizice.. in  vederea  confirmarii  datei  la  care  expertii  vor  fi  prezenti  la  locul  investitiei.  se  evidentiaza  in  Fisa  de  verificare  tehnica si financiara AP 1. elaborarea Notificarii AP 1.  Dupa stabilirea dpdv tehnic a sumei eligibile pentru fiecare factura. precum si in  .     Expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT..  In  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  aparatelor  de  cantarit... cu urmatoarea precizare: “Lucrari/ Bunuri/ Servicii  in valoare de .  urmata  de  Codul  numeric  personal  din  documentul  de  identitate al acestuia. Nota de convocare a beneficiarului pentru verificarea DCP AP 1.12...  expertii  SVCP‐OJPDRP/ SVT trebuie sa realizeze fotografii cu marcajele CE/M ale acestor bunuri. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT  vor mentiona pe facturi valorile constatate.  expertul  SVCP‐OJPDRP/  SVT  va  completa  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  AP1.  precum  si  documentele necesare efectuarii vizitei pe teren .2 primita in format electronic de la beneficiar.  Notificarea  va  fi  intocmita  in  2  exemplare. Expertii  verificatori vor aduce la cunostinta sefului de serviciu.. in Raportul SVCP/ SVT AP 1..    Sarcinile  si  obiectivele  acestor  verificări  sunt  de  a  controla  munca  realizata  (starea  fizica  a  investiţiei) si declarata de către beneficiar..    In  timpul  efectuarii  vizitei  pe  teren.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 36    vizita  pe  teren)..6  vor  fi  preluate  din  Declaratia de cheltuieli AP 1. ordinele de deplasare sunt valabile cu semnatura  (specimen)  a  reprezentantului  legal.    Experţii  SVCP‐OJPDRP/  SVT  vor  face  încadrările  pe  linii  bugetare  a  cheltuielilor  solicitate  de  beneficiar si autorizate la plata.5. revizuit de seful SVCP‐OJPDRP/ SVT si  aprobat de Directorul adjunct OJPDRP/ CRPDRP/ DPP.

6  sunt  prezentate  in  detaliu  verificarile  efectuate  de  expertii  SVCP/SVT  in  vederea  determinarii sumei eligibile.6. DA.  pe  care  il  vor  transmite  in  format  electronic  sefului  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  in  vederea  completarii  de  catre  .6. Pentru Masura 142 nu se va intocmi Anexa 1 la Raportul  SVCP  AP  1.    Seful SVCP/SVT va certifica prin semnatura ca in Raportul SVCP/ SVT asupra verificarii DCP AP  1. cantitate si motivul respingerii).    Eligibila.1  –  fazele  1  si  2.6 se vor prezenta beneficiarului. 141 – anii II si III pe esantion si anul IV nu se vor intocmi  Anexele 1 si 2 la Raportul SVCP AP 1. rezultatul controlului efectuat la vizita pe teren.6.    Dupa incheierea verificarii DCP. situatia de lucrari. NU. Aceasta se va tipari la fiecare transa de plata. pret.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 37    Anexa la Raportul SVCP/ SVT AP 1.6.  aceasta  fisa  putand  fi  adaptata  de  expertii  SVCP/  SVT  in  functie  de  particularitatile  fiecarui  proiect.    Expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT vor mentiona in Raportul SVCP‐OJPDRP/ SVT asupra verificarii DCP  AP 1. se va semna de expertii verificatori si  se va atasa la dosarul administrativ al Dosarului Cererii de Plata.  Anexa  1  la  Raportul  AP  1. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in  col.  masuratori  etc).  Punctele  de  verificat  enumerate  in  formular  au  un  caracter  informativ.    In  timpul  vizitei  pe  teren  expertii  vor  completa  Anexele  la  Raportul  AP  1. care trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.5 si Raportul SVCP/ SVT asupra verificării DCP AP 1. precum si instrumentele cu care au fost efectuate  masuratorile.6 si Anexele 1 si 2 la Raport.     In  vederea  intocmirii  Anexei  1  la  Raportul  AP  1.  Pentru  Masurile  111.  expertii  verificatori  vor  completa  la  birou  cantitatile si tipurile de lucrari propuse prin proiect. precum si rezultatul verificarii dosarului  cererii de plata. De asemenea.6.6  si  vor  mentiona  la  rubrica “Controalele efectuate” din Raportul AP 1. punctele unde au fost facute masuratori cu  instrumentele de masurare aflate in dotare. In  acest caz expertii vor bifa col.  431.  143.6.7.  431. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT pot declara Cererea de plata:   Neeligibila. caz in care DCP impreuna cu documentele elaborate de expertii verificatori  va  fi  transmis  la  SAP‐CRPDRP/  DPP  in  vederea  elaborarii  Notificarii  beneficiarului  cu  privire la refuzul platii AP 1. expertii vor mentiona motivele respingerii la plata a cheltuielilor  aferente cererii de plata (ex.6  cu anexe sunt aprobate de seful SVCP/ SVT.  acestia  sa  completeze  cantitatile  real  executate.  Pentru  lucrarile  ascunse  unde  nu  este  posibil  de  facut  o  verificare  amanuntita  (vizual.  diferentele/  neregulile/  neconcordantele  identificate  si  vor  detalia  modul  de  verificare  a  cheltuielilor aferente cererii de plata. caz in care DCP impreuna cu documentele elaborate de expertii verificatori va fi  transmis la SAP‐CRPDRP/ DPP. urmand ca dupa realizarea masuratorilor in  teren.6.2 si 511 nu se vor intocmi Raportul SVCP AP 1.  va  fi  tinuta  in  format  electronic.5 si Anexa 2 la Raportul SVCP/ SVT  AP 1.     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. Pentru Masurile 112 ‐ transa II.6.  Expertii  SVCP/  SVT  vor  completa  Formularul  F1  ‐  Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor. Fisa de verificare AP 1.  expertii  analizeaza  documentar  procesele  verbale  si  mentioneaza  aceste lucrari la rubrica “Controalele efectuate” din Raportul AP 1. articolul.  41‐proiecte  atipice  de  servicii.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 38   

expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP a celorlalte sectiuni. Formularul F1 va fi printat la fiecare transa  de  plata,  semnat  de  expertii  SVCP/  SVT,  revizuit  de  seful  SVCP/  SVT  si  atasat  la  Dosarul  administrativ.  La  fiecare  transa  de  plata,  expertii  SVCP/  SVT  vor  verifica  informatiile  din  formularele F1 aferente transelor de plata anterioara.     Totodata, in cazul in care se vor solicita de catre expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP clarificari dpdv  tehnic  privind  completarea  Formularului  F1,  expertii  SVCP/  SVT  care  au  instrumentat  DCP  respectiv, vor ajuta la completarea Formularului F1.    Pentru avans    Pentru dosarele de achizitie avizate la nivel judetean, seful SVCP va transmite expertului SVCP  cu atributii pe achizitii formularul Cererii de Plata AP 1.1, pentru a mentiona daca beneficiarul  indeplineste/ nu indeplineste, conditiile de acordare a avansului dpdv al achizitiilor.     In  cazul  in  care  beneficiarul  indeplineste  conditiile  de  acordare  a  avansului,  documentele  (cererea de plata impreuna cu Garantia financiara) se transmit la SAP‐CRPDRP. In cazul in care  beneficiarul nu indeplineste conditiile de acordare a avansului, documentele (cererea de plata  impreuna  cu  Garantia  financiara)  se  transmit  la  SAP‐CRPDRP  in  vederea  elaborarii  Notificarii  beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.7.    Pentru  dosarele  de  achizitie  avizate  la  nivel  regional,  seful  SVCP  va  transmite  documentele  (cererea de plata impreuna cu Garantia financiara) la SAP‐CRPDRP.     In  cazul  Masurii  431.2,  nu  este  necesara  completarea  dpdv  al  achizitiilor  a  cartusului  III  din  Cererea de plata.    Pentru supracontrolul APIA    Seful SVCP‐OJPDRP primeste de la seful SAP‐CRPDRP lista cererilor de plata incluse in esantionul  de  supracontrol  al  APIA.  Verificarea  cererilor  de  plata  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP  se  va  realiza  in  doua  etape:  verificarea  pe  teren,  si  verificarea  documentara.  Verificarea  de  către  expertii SVCP‐OJPDRP va fi finalizata in maxim 2 zile lucratoare după elaborarea de catre APIA a  deciziei de plata si transmiterea la APDRP a documentelor elaborate de expertii APIA.    Saptamanal, in ultima zi lucratoare a saptamanii, seful SVCP‐OJPDRP primeste de la APIA prin  structurile  sale  teritoriale,  Situatia  cererilor  aferente  masurilor  delegate  verificate  pe  teren  de  APIA.    In  baza  copiilor  cererilor  de  plata  si  a  documentelor  elaborate  de  expertii  APIA,  primite  de  la  APIA pe baza de Proces verbal de predare ‐ primire, precum si in baza datelor inscrise in IACS,  expertii SVCP‐OJPDRP vor completa atat documentar, cat si pe teren Fisa de verificare pentru  supracontrol  AP  1.5  A.  Formularul  va  fi  intocmit  de  experti  si  revizuit  de  seful  de  serviciu.  La  vizita  pe  teren,  expertii  vor  masura  suprafetele  solicitate  la  plata  pentru  masurile  delegate  si  care au fost masurate de expertii APIA.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 39   

Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  incluse  in  esantionul  de  supracontrol,  seful  SVCP‐OJPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor  in  Raportul  privind  verificarea  de  SVCP  a  DCP  pe  baza  de  esantion AP 5.3, care va fi aprobat de Directorul Adjunct OJPDRP, pe care il va transmite sefului  SAP‐CRPDRP in maxim 3 zile lucratoare de la finalizarea verificarii cererilor de plata incluse in  esantion.    Pentru masurile 221 si 41    Seful SVCP‐OJPDRP transmite saptamanal catre ITRSV si APIA lista DCP conforme care au depus  cereri de plata pe masura 221, cu urmatoarea structura: codul contractului finantare, numarul  anului  petru  care  solicita  plata  (I‐XV),  tipul  platii  (infiintare/  intretinere/  pierdere  de  venit),  denumirea beneficiarului, judetul.  Seful SVCP‐OJPDRP primeste de la seful SAP‐CRPDRP:  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al respectarii GAEC (anii I‐XV);  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al ITRSV (pentru lucrarile de intretinere – anii  I‐V/ pierderea de venit – anii I‐XV);  ‐lista benefciiarilor inclusi in esantionul de supracontrol (pentru anii I‐XV).    Dupa primirea urmatoarelor documente:  ‐de la ITRSV, a:    Raportului  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei,  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema  de  impadurire  (pentru  lucrarile  de  infiintare  –  anul  I)  –  pentru  toate  DCP  conforme   Raportului  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor (pentru lucrarile de intretinere si pentru mentinerea plantatiei – anii I‐V) –  pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV   Raportului  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita (pentru mentinerea plantatiei – anii VI‐XV) – pentru DCP conforme incluse in  esantionul de control al ITRSV  ‐de la APIA, a:    Raportului  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme   Raportului  privind  constatarile  in  urma  verificarii  GAEC  (anii  I  –  XV)  ‐  pentru  DCP  conforme incluse in esantionul de control al respectarii GAEC al APIA  seful  SVCP  transmite  la  SAP‐CRPDRP  DCP  impreuna  cu  documentele  elaborate  de  expertii  verificatori SVCP, APIA si ITRSV.    Verificarea  DCP  incluse  in  esantionul  de  supracontrol  al  APIA  si  ITRSV  presupune  verificarea  asupra APIA si verificarea asupra ITRSV.   In  baza  DCP,  proiectului  de  impadurire,  a  documentelor  elaborate  de  expertii  APIA  si  ITRSV,  precum  si  in  baza  datelor  inscrise  in  IACS,  expertii  vor  completa  Fisa  de  verificare  pentru  supracontrol AP 1.5 A. Formularul va fi intocmit de experti si revizuit de seful de serviciu.     Daca in urma verificarii documentelor intocmite de expertii APIA/ ITRSV se constata ca acestea  nu  sunt  corect  completate,  sunt  incomplete  sau  sunt  necesare  clarificari  privind  modul  de 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 40   

completare/ intocmire a acestora, expertii SVCP‐OJPDRP vor solicita clarificari expertilor APIA/  ITRSV,  returnand  documentele  respective,  daca  este  cazul.  Expertii  APIA  trebuie  sa  transmita  clarificarile  necesare  intr‐o  zi  lucratoare,  precum  si  documentele  lipsa  si/  sau  documentele  completate corect, daca este cazul. Expertii ITRSV trebuie sa transmita clarificarile necesare in  maxim 3 zile lucratoare (data postei) de la primirea de catre ITRSV a solicitarii.    Pentru esantionul pe Masurile 141 – anii II si III, 41    Lunar,  seful  SVCP‐OJPDRP  primeste  de  la  seful  SAP‐CRPDRP  lista  cererilor  de  plata  incluse  in  esantionul de control pentru Masura 141 (anii II si III).     In maxim 3 zile lucratoare de la finalizarea Dosarelor cererilor de plata incluse in esantion, seful  SVCP‐OJPDRP va centraliza rezultatele verificarilor DCP, in Raportul privind verificarea de SVCP‐ OJPDRP  a  dosarelor  cererilor  de  plata  pe  baza  de  esantion  AP  5.3  care  va  fi  aprobat  de  Directorul OJPDRP si care va fi transmis sefului SAP‐CRPDRP.    Etapa comuna pentru toate masurile    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981,  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121, 123, 125a, 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE),  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313,  322  si  41  care  includ  investitii  aferente  mai  multor  actiuni/  componente,  expertii  elaboreaza  o  singura  Fisa  de  verificare  tehnica si financiara AP 1.5 si un Raport SVCP/ SVT asupra verificarii DCP AP 1.6 in care rubricile  sa  fie  completate  distinct  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta.  Expertii  vor  elabora  cate  o  anexa  1  si  2  la  Raportul  AP  1.6.  Pentru  Masurile  121,  123,  125a,  312  si  41,  expertii  vor  elabora  cate  un  buget  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta,  precum si un buget totalizator.    Beneficiarul/  furnizorul  poate  sa  redepuna  dosarul  cererii  de  plata,  in  cazul  in  care  acesta  e  declarat neconform/ neeligibil, cu respectarea termenelor prevazute in contractul de finantare/  contractele  de  furnizare/  deciziile  de  finantare/  actele  aditionale/  Declaratiile  de  esalonare  a  depunerii DCP. In cazul in care beneficiarul redepune o transa de plata neeligibila, codul cererii  de plata va avea numarul transei urmatoare si nu a celei care a fost declarata neeligibila (Ex: In  cazul  in  care  Transa  2  de  plata  a  fost  declarata  neeligibila,  transa  de  plata  redepusa  va  avea  numarul 3).    In cazul Masurile 112 si 41, daca beneficiarul nu a realizat actiunile din Planul de afaceri, DCP  transa II este declarat neeligibil, iar expertii vor incepe procedura de recuperare a primei transe  de  plata.  In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  a  realizat  actiunile  prevazute  in  Planul  de  afaceri  datorita unor situatii de forta majora, DCP transa II este declarat neeligibil, fara a i se recupera  prima transa de plata.     In cazul Masurilor 141 si 41, daca beneficiarul nu a realizat actiunile din Planul de afaceri, DCP  transa IV este declarat neeligibil, iar acesta nu va mai primi sprijin pentru anii IV si V. In cazul in  care beneficiarul nu a realizat actiunile prevazute in Planul de afaceri datorita unor situatii de 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 41   

forta majora, DCP transa IV este declarat eligibil, iar beneficiarul va primi sprijin atat in anul IV,  cat si in anul V.    Timpul necesar pentru verificarea conformitatii DCP este de o zi (pentru Masurile 111, 112, 121,  123, 125, 141, 142, 143, 221, 312, 313, 322, 41, 431, 511).   Termenul  necesar  pentru  verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  procedurale  este  de:   maxim  11  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II, 121, 123, 125, 141 – anii II si III pe esantion si  anul  IV,  142,  312,  313,  322,  41),  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea  informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren. Acest termen cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului  la  data si locul de implementare a proiectului).    maxim  5  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  fara  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II, 121, 123, 125, 141 – anii II si III pe esantion si  anul  IV,  142,  312,  313,  322,  41),  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea  informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren.   maxim  5  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  din  cadrul  Masurilor  111,  143,  41‐proiecte  atipice de servicii, 431.1‐fazele 1 si 2, 431.2 si 511), ceea ce presupune si transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate.  Termenul de verificare pentru o cerere de plata inclusa in esantionul de supracontrol al APIA pe  masurile 211, 212 si 214 este de maxim 5 zile lucratoare, respectiv de maxim 2 zile lucratoare  după elaborarea de catre APIA a deciziei de plata.  Termenul de verificare pentru o cerere de plata inclusa in esantionul de supracontrol al APIA si  ITRSV pe masurile 221 si 41 este de maxim 10 zile lucratoare.    Expertii SVCP vor transmite un exemplar al DCP la SAP – CRPDRP dupa declararea „eligibila” a  Dosarului Cererii de Plata. De asemenea, toate documentele generate de experţii verificatori,  precum  si  informaţiile  suplimentare  vor  fi  transmise  la  SAP‐CRPDRP.  Pentru  documentele  întocmite de experţii verificatori se va întocmi un Dosar administrativ.    Seful  SVCP/  SVT  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  1.6  ca  sunt  respectate  toate  termenele procedurale aferente etapelor parcurse de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT in verificarea  respectivului dosar cerere de plata. De asemenea, acesta confirma prin semnatura ca expertii  SVCP/  SVT  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.    Zilnic, seful SVCP (pentru beneficiarii privati ai masurilor 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143,  312,  313,  322,  41,  511  si  pentru  beneficiarii  masurilor  221,  431)/  SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii publici ai masurilor 125, 313, 322, 41) va completa si transmite sefului SAP‐CRPDRP  Situatia  privind  stadiul  dosarelor  cererilor  de  plata  la  data  de  ....  –  S1  in  format  electronic.  Datele  din  S1  vor  sta  la  baza  elaborarii  raportarilor  conform  prevederilor  art  31  din  Regulamentul 65/ 2011.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 42   

Trimestrial, seful SVCP (pentru beneficiarii privati ai masurilor 121, 123, 125, 312, 313, 322, 41)/  SVT‐CRPDRP (pentru beneficiarii publici ai masurilor 125, 313, 322, 41) va completa si transmite  sefului SAP‐CRPDRP, Situatia privind stadiul de executie al proiectelor – S2, in format electronic.    Formularele  S1  si  S2  vor  fi  semnate  de  seful  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  si  revizuite  de  Directorul adjunct OJPDRP/ CRPDRP.      Pentru Masurile 121, 123, 125, 312, 313, 322, 41    Formularul F1 – Fisa de evidenta a achizitiilor se completeaza astfel:     In  coloana  1  se  vor  completa  tipurile  de  servicii  si  bunuri,  iar  pentru  lucrari  se  vor  completa obiectele investitiei conform centralizatorului din oferta castigatoare;   In  coloanele  2,  3  si  4  se  vor  completa  cantitatile,  preturile  unitare  si  totalul  pentru  servicii  (unde  este  cazul)  si  bunuri,  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana  4  conform ofertelor castigatoare; incepand cu transa 2 de plata, in aceste coloane se vor  prelua valorile din coloanele 12 si 13 din transa anterioara pentru bunuri si servicii, iar  pentru lucrari doar valorile din coloana 13;   In  coloanele  5,  6  si  7  se  vor  completa  numarul  si  data  facturii  solicitate  pentru  decontare, cantitatile si valorile mentionate in facturile respective; pentru lucrari se vor  completa coloanele 5 si 7;   In  coloanele  8  si  9  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  solicitate  la  plata  conform  Declaratiei de cheltuieli AP 1.2.1, iar pentru lucrari se va completa doar coloana 9;   In  coloanele  10  si  11  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  admise  la  plata  conform  formularelor  elaborate  de  expertii  verificatori,  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana 11;   In  coloanele  12  si  13  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  ramase  la  plata  (diferenta  intre coloanele 2 si 10/ 4 si 11), iar pentru lucrari se va completa doar coloana 13;   In coloana 14, expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transe de  plata,  precum  si  daca  totalul  sumelor  solicitate  si  decontate  din  aceeasi  factura  se  incadreaza in totalul facturii.   La  rubrica  „valoare  contract/  act  aditional”,  expertii  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  vor  completa  valoarea  contractului  de  finantare/  actului  aditional  incheiat  intre  APDRP  si  beneficiar.       Pentru Masurile 121, 123, 125, 312, 313, 322, 41    Formularul AP 1.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata;   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.       

  123. cum ar fi:   .  valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel  putin valoarea avansului acordat.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  1974/2006  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  Consiliului  (CE)  nr. 41). 322. 312.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.    Pentru  proiectele  care  au  beneficiat  de  avans.  datata. 313. 123.     Cererea  de  plata  AP  1. 322.  312.  55  din  Regulamentul  Comisiei  (CE)  nr.  322.     Ultima cerere de plata trebuie sa fie depusa cu cel putin 90 de zile calendaristice inainte  de expirarea duratei de executie mentionata in contractul de finantare/ actul aditional  Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata trebuie sa  fie mai mare sau egala cu 20% din valoarea totala eligibila a proiectului. asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  313.  123. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  .  monitorizare  si  management.taxe pentru arhitecti. 41).  .  41)/  memorii  justificative (pentru M 312.  .  1698/2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din  FEADR.studii  de  fezabilitate  (pentru  M  121.   10%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  5%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 312.  322  si  41.taxe  pentru  eliberarea  certificatelor.  Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor. precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării  proiectelor.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.1  trebuie  sa  fie  completata.  313.  proiectare. 313. ingineri si consultanti. 322.  Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 43    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. 41).  constând  în  cheltuieli  pentru  consultantă.  valoarea  costurilor  generale  ale  proiectului  reprezentand  acele  costuri  necesare  pentru  pregătirea  si  implementarea  proiectului. 41)  este de maxim:                                               8%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 121.  avizelor  si  autorizatiilor  necesare  implementarii proiectelor. asa cum sunt acestea prevăzute în legislatia natională.  inclusiv  taxele  pentru  eliberarea  certificatelor.    . 313.  conform  art.    In  cazul  M  121.achizitionarea de patente si licente (pentru M 121.  312.

  studiile  de  piata.    Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi. COTE – cheltuieli pentru:  ‐ diverse  taxe  (conform  HG  nr.  datata.1  –  Identificarea  financiara.2 trebuie sa fie completata.  proiectele  tehnice  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibilă a proiectului.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Declaratia de cheltuieli AP 1. semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului. Documentele atasate la Declaratia  .  valoarea  cheltuielilor  pentru  proiectare  realizate  înainte  de  aprobarea  proiectului.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii si lucrari de interventii cu modificarile si completarile ulterioare).28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  memoriul  justificativ.  adeverinte  (dupa  caz). detalii de executie  ‐ asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei proiectului  ‐ verificarea tehnica de calitate a proiectului  ‐ asigurarea supravegherii executiei lucrarilor prin inspectori/diriginti de santier  ‐ planul  de  afaceri.  documente de plata si documente care atesta plata.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru:  ‐ studii de teren  ‐ elaborare proiect tehnic.  doar  pentru  IMM‐uri  sunt  eligibile  costurile  pentru  studiile  pregatitoare  si  serviciile  de  consultanta  legate  de  investitie  in  limita  a  maxim  8%  din  valoarea  totala  eligibila a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii).  costurile  reprezentand  actualizarea  acestor  studii  nu  vor  depasi  3%  din  valoarea  costurilor  de  proiectare  si  inginerie.  inainte  de  intrarea  in  vigoare  a  prevederilor  HG  28/  2008.  trebuie  sa  fie  completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 44    In  cazul  schemei  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009.  studiile  hidrologice  şi/sau  hidro‐geologice. caiet de sarcini.  ale  caror  studii  de  fezabilitate  au  fost  intocmite  si  finantate  din  alte  fonduri  comunitare  sau  bugetare.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  care  includ  studiul  de  fezabilitate.  inclusiv  lucrarile  de  organizare  pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de constructii – montaj  BUNURI –cheltuieli pentru:  ‐ achizitia de bunuri din Romania sau din import  TAXE.    In  cazul  Masurii  125.  asistenta  in  intocmirea  dosarului  cererii  de  finantare/ de plata  LUCRARI – cheltuieli pentru:  ‐ executia  obiectelor  cuprinse  in  proiectul  tehnic.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.    Pentru  proiectele  depuse  de  beneficiarii  publici.  cu  mentinerea  procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului. datata.

 efectiv platite de autoritatea contractanta.     Raportul  de  executie  AP  1.    Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii.  alte  achizitii  specifice.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate.    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  tehnic de execuţie.  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii. Aceasta verificare se realizeaza la fiecare cerere de  plata. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din  transele  de  plata. a unei  polite de asigurare.  documente  de  plata.      Garantia poate fi constituita.  adeverinte.     Cheltuielile  cu  achizitiile  de  lucrari  declarate  de  reprezentantul  legal  al  proiectului  in  Raportul de executie trebuie sa coincida cu cele din facturi şi cu stadiul de realizare fizica  a lucrarilor constatat la fata locului de expertii SVCP‐OJPDRP. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara.  decontarea  sumelor  se  va  face  la  valoarea din factura/situatia de plata.  Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru  costurile  generale  ale  proiectului. atat in  contul constructorului prevazut in contract.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 45    de  cheltuieli    (facturi. etc.. in limita cheltuielilor considerate eligibile.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.  mijloacele  de  transport.  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului.     Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita in conformitate cu  Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului finantarii).  documente  care  atesta  plata)  trebuie sa fie emise pentru beneficiarul finantarii. stadiul lucrarilor fiind conform cu cel din situatiile de plata aferente  transei cererii de plata solicitate. a unui cec.     Valabilitatea  scrisorii  de  garantie  pentru  acordarea  avansului  trebuie  sa  fie  aceeasi  cu  durata  de  executie  mentionata  in  contractul  de  finantare/  actul  aditional  (pentru  proiectele la care s‐a acordat avans).  precum  si  datei  semnarii contractelor de achizitie.  Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.     Contractul  de  asigurare  a  lucrarilor/  bunurilor  pe  perioada  executiei  acestora  (pentru  beneficiarii  care  au  achizitii  realizate  conform  OUG  34/  2006)  se  afla  in  perioada  de  valabilitate. cat si in contul de garantie.  In  cea  de‐a  doua  varianta.  sa  fie  datat.    .    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  investitiei  pentru  lucrarile executate.

  datate.  123  si  41  (inclusiv  pentru  schema  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009).  semnate  si  stampilate  de  furnizorul de servicii si de beneficiarul proiectului    Cheltuielile  de  consultanta  si  pentru  managementul  proiectului  se  deconteaza  proportional  cu  valoarea  fiecarei  transe  de  plata  aferenta  proiectului. Ca urmare procentul se stabileste prin raportarea sumei  totale solicitate de beneficiar prin cererea de plata la valoarea totala a contractului de  finantare/ actului aditional.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii.  conform  prevederilor HG nr 224/ 2008.     Contractul de leasing este aferent bunurilor solicitate la plata. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. are precizata valoarea si  este semnat de ambele parti (pentru Masurile 121.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  in  domeniu  din  care  sa  rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat.  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata. cu exceptia schemei de ajutor  XS 28/ 2008. semnate cu numele mentionat in clar.  Ministerul  Mediului  si  Padurilor  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv. un document emis  pe  numele  beneficiarului.     Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional  (pentru  proiectele  care  presupun  implementarea  unui  standard  comunitar).       La  ultima  cerere  de  plata.      Devizele  financiare  pentru  servicii  sunt  completate. 123.  de  dirigintele/inspectorul  de  santier  (pentru  care  s‐a  prezentat  certificatul  de  atestare) si de executantul lucrarii.  pentru  Masurile  121. beneficiarul trebuie sa prezinte la dosarul cererii de plata.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  .  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor.  cat  si  pentru  lucrarile  cu  caracter  provizoriu)  este  emisa  in  conformitate  cu  legislatia  in  vigoare.  Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar. stampilate si datate de reprezentantul  legal.  pe  numele  beneficiarului  care  solicita  ajutorul  financiar  pentru  proiectul  finantat  prin  “Programul  FEADR”  si  are  precizata  valoarea  lucrarilor  de  constructii‐montaj  (la  prima  cerere  de  plata)     Centralizatoarele  situatiilor  de  lucrari  trebuie  completate  corect  (calculele  sunt  corecte). 312)     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 46     Autorizatia  de  construire  (atat  pentru  lucrarile  de  baza.

    . 313 si 41.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.  datata.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.     In  cazul  schemelor  de  ajutor  de  stat  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.buletinulinsolventei.  semnata si stampilata de beneficiar.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  poate  depune  si  documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor  profesionale. la DCP trebuie atasat si documentul care sa certifice pozitia persoanei  respective in cadrul societatii (Ex: cartea de munca).  semnate si stampilate de emitent.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 47    societatii trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale in domeniul pentru care solicita  finantarea prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare    La ultima cerere de plata.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.    In cazul prezentarii diplomei de studii/ certificatului de formare pentru o persoana din  cadrul societatii. beneficiarul/ reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  trebuie  sa  faca  dovada  detinerii  de  aptitudini  manageriale/  marketing  sau  in  acord  cu  activitatea  propusa  prin  proiect  (experienta.4  este  completata.  eliberata  de  autoritatile  competente  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr  200/  2004  privind  recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din  Romania.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.4.  cursuri  de  calificare etc) prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. CIF etc.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  cursuri  de  formare  profesionala  absolvite  –  cel  putin  nivel  de  initiere. pentru masurile 312.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI. se bifează căsuţa – „Nu”.  Ulterior.ro.

  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama.  comercializarea  semintelor  si  a  materialului  saditor. prelucrarea.  incendiu.  prelucrarea.  controlul  si  certificarea  calitatii. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor  tehnice  privind  producerea.  Decizia  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Directia  de  Administrare  a  Cotei  de  Lapte  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.  controlul. controlul si certificarea calitatii.   Certificatul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr. 136/2000  privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.2004 (Anexa 5).  furtuna.  conform  Legii  nr.  datata  si  semnata  de  autoritatea  emitenta.2006  si  a  Ordinului  nr  468/2006  pentru  aprobarea formularului – tip al cererilor. precum si inregistrarea soiurilor de plante – M Of 343/23.    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol.     Polita de asigurare pentru rodul viilor si al livezilor poate sa asigure riscurile generale:  grindina.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltueililor pentru construirea/  modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte.  41   Decizia  de  acordare  a  cotei  individuale  de  lapte  (la  ultima  cerere  de  plata)  este  completata. precum si a modului de alocare si reconstituire a  rezervei  nationale  de  lapte  –  M  Of  569/30.2002. datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine. Padurilor  si Dezvoltarii  Rurale. 8 a Ordinului nr. 266/2002  privind  producerea..  efecte  directe  ale  ploii  torentiale.07. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  .    Polita  de  asigurare  prezentata  de  beneficiar  certifica  incheierea  contractului  de  asigurare.2006.  852/  2006  privind  aprobarea  metodologiei  de  acordare a cotei individuale de lapte.     Certificatul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  viticol/  stoloni  de  capsuni  trebuie completat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 48    Documente specifice masurilor 121.05.     Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol trebuie sa fie completat  conform Anexei nr.  prabusire/alunecare  de  teren cultivat.  266/2002  privind  producerea.2002. inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna.  precum  si  inregistrarea  soiurilor  de  plante  –  M  Of  343/23.     Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  vegetal achizitionat.  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor).06.  1619/2003  pentru  modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol emis de Ministerul Agriculturii.01. precum si a procedurii de acordare a cotelor si  inscriere in Registrul cotelor – M Of 620/18. precum si in conformitate cu prevederile Legii nr. comercializarea semintelor si a  materialului saditor.05.

    Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  saditor pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni.  1619/2003  pentru  modificarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  Guvernului  nr.2006. controlul.01.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 49    agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea Regulilor  si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii.  controlul.01.  controlul.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni  sau  Eticheta  oficiala  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  completat. 9 din Ordinul nr.     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni)  trebuie  sa  fie  completat.  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  –  M  Of  66bis/  24.2004  (Anexa 6). Formularul este prezentat in Anexa nr 4.  respectiv  a  Municipiului  Bucuresti.2006  (Anexa  4G)  si  a  HG  nr.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol.  136/2000  privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.    . 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea.  datat  si  semnat  de  emitent.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  saditor pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni. certificarea  calitatii  si/  sau  comercializarea  materialului  de  inmultire  si  plantare  fructifer  –  M  Of  66bis/ 24.01.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.  datat  si  semnat  de  furnizor  si  beneficiar.   Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  vegetal achizitionat.     Eticheta  oficiala  poate  constitui  si  pasaportul  fitosanitar  al  plantei  in  conformitate  cu  modalitatile  de  aplicare  convenite  intre  autoritatile  oficiale  responsabile  (conform  Ordinului  MAAP  nr. F a Ordinului 1295/ 2005.  conform  Ordinului  MAAP  nr. conform  Art.  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  1295/  2005  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii.  controlul.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  eliberat  de  catre  Directiile  fitosanitare  judetene.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol).    Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  saditor viticol achizitionat.  controlul.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 50     → Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie   sau  → Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei. Acest document se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor. Certificatul  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Organismul  de  inspectie  si  certificare  cu  care producatorul a incheiat contractul.     . stampilate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si sa fie  in termen de valabilitate.  617/  2003  pentru  stabilirea  condiţiilor  de  introducere  pe  piaţă  şi  de  punere  în  funcţiune  a  aparatelor  de  cântărit  cu  funcţionare  neautomată  si  Hotararea  nr. semnate si stampilate de autoritatea emitenta. Aceste documente se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor.     Beneficiarul  va  prezenta  unul  din  aceste  documente  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru investitiile necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica.     Documentele  care  sa  ateste  recalibrarea  echipamentelor  dupa  instalarea  acestora  la  punctul  de  lucru.  pentru  echipamentele  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  datate. semnate. Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului   (la ultima cerere de plata) este completat.  semnat  si  stampilat de un organism de inspectie si certificare conform prevederilor Ordinului 688/  2007  pentru  aprobarea  Regulilor  privind  organizarea  sistemului  de  inspectie  si  certificare. semnata si stampilata de emitent. de  aprobare  a  organismelor  de  inspectie  si  certificare  si  de supraveghere  a  activitatii organismelor de control.  264/  2006  privind  stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de  măsurare.  41     Documentele  care  sa  ateste  certificarea  metrologica  (Certificatul  de  metrologie)  pentru  echipamentele  achizitionate  si  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  emise.    Documente specifice masurilor 123. datat si semnat de autoritatea emitenta.  Hotararea  nr. datate.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completat. Categoriile de mijloace supuse certificarii metrologice se pot  identifica  in  Ordinul  nr  48/  2010  pentru  aprobarea  Listei  oficiale  a  mijloacelor  de  măsurare  supuse  controlului  metrologic  legal  L. sau dupa  caz.     Declaratia  din  partea  proiectantului  care  să  certifice  că  echipamentul/  aparatura  achizionat(a) este in conformitate din punct de vedere tehnologic cu cel(cea) prevăzut(a)  în proiect este datata.     Certificatul  de  conformitate  a  produselor  agroalimentare  ecologice  (materii  prime  si  produse  finite)  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  ecologice.  Aceste  documente  se  solicita  in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor pentru controlul calitatii produselor.O.  –  2010.

 Documentul se elibereaza conform prevederilor Ordinului 223/ 2008 privind  numirea  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatatii  forestiere. Documentul se  emite  conform  prevederilor  Ordinului  690/  2004  pentru  aprobarea  Normei  privind  conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale.  aprobarea  Regulamentului  de  functionare  a  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatari  forestiere  si  a  criteriilor  de  atestare  a  operatorilor  economici in activitatea de exploatare forestiera.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata. semnat si stampilat de MADR. In cazul modernizarilor.  semnata  si  stampilata  de  Oficiul  National al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV). este completat.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul finantarii si este completat.     Adeverinta  pentru  vinurile  cu  denumire  de  origine  controlată  şi/sau  cu  indicaţie  geografică  (pentru  investitiile  privind  vinurile. Modelul este prezentat in Anexa nr 5  din Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru  exploatari forestiere.     Licenta de fabricatie a produselor alimentare (la ultima cerere de plata pentru schemele  de  ajutor  XS  13/2008  si  N  578/  2009)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.    Documente specifice masurilor 125.  doar  daca  suprafata  mentionata in amenajamentul silvic atasat la cererea de finantare este mai mica decat  cea mentionata in proiectul tehnic.  Documentul  se prezinta la ultima cerere de plata. 41     Avizul  de  schimbare  a  categoriei  de  folosinta  silvica  trebuie  sa  fie  emis  de  autoritatea  publica  centrala  care  raspunde  de  silvicultura. datata si stampilata (dupa caz) de catre beneficiarul proiectului.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici  care  desfasoara  activitati  in  domeniul  productiei  de  produse  alimentare.  Documentul  se  elibereaza  de  MADR  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 51     Documentul  care  sa  ateste  ca  produsele  sunt  traditionale  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  traditionale. datat si semnat de emitent si este in perioada de  valabilitate.  datata  si  semnata  de  emitent. Daca din documentul prezentat rezulta ca se vor  .     Certificat de atestare/ reatestare pentru activitatea de exploatare forestiera (la ultima  cerere de plata pentru schemele de ajutor XS 28/ 2008 si N 578/ 2009) este emis pentru  beneficiarul finantarii. acest  document  trebuie  prezentat  pentru  diferenta  de  suprafata.     Hotararea Consiliului Local/ Actul de decizie sau Hotararea organului de decizie (pentru  persoane juridice)/ Declaratie pe propria raspundere (pentru persoane fizice) din care sa  rezulte  daca  accesul  public  la  investitia  finantata  prin  FEADR  se  realizeaza  cu/  fara  perceperea de taxe pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei trebuie sa fie  semnata.  Acest  document  se  prezinta  in  mod  obligatoriu la prima cerere de plata pentru investitiile noi.

  636/2008  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  clasificarea  structurilor  de  primire turistice. 41   Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu o  agentie  de  turism  autorizata  privind   introducerea  obiectivului  in  circuitul  turistic  (pentru agro‐turism si alte structuri de primire turistica) este datat. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale.  turism  şi  profesii  liberale  nr. (la ultima cerere de plata)  Documentul confirma clasificarea la standardul de calitate de:  ‐ minim  3  margarete/  stele  pentru  investitiile  in  structuri  turistice. (la ultima cerere de plata)     Certificatul  de  clasificare  a  obiectivului  turistic  este  datat.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici  care  desfasoara  activitati in domeniul productiei de produse alimentare.  se  demareaza  procedura  de  recuperare a sumelor decontate catre beneficiarul respectiv. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului. la sfarsitul investitiei finantate prin Programul FEADR standardul  de calitate mentionat in certificatul de clasificare trebuie sa fie mai mare cu cel putin o  margareta/  stea  fata  de  standardul  de  calitate  mentionat  in  Certificatul  de  clasificare  emis inainte de inceperea investitiei (documentul se regaseste la Cererea de finantare).  iar  procentul  de  finantare  mentionat  in  contractul  de  finantare  este  de  100%.     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata).  datata  si  semnata  de  emitent. expertii vor semnala neregula.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 52    percepe  taxe. 41   Licenta de fabricatie (la ultima cerere de plata pentru beneficiarii cu codul CAEN 1107)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.  altele  decat  cele  pentru agro‐turism. semnat si stampilat  de autoritatea emitenta si de beneficiar. cu modificarile si completarile ulterioare. structura de primire turistica.     Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata.    Documente specifce masurilor 312.  comerţ.  In cazul modernizarilor.  In  cazul  in  care  nu  este  indeplinita  aceasta  cerinta.  Documentul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  ministrului  pentru  întreprinderi  mici  şi  mijlocii.  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115.  .  ‐ minim 1 margareta pentru investitiile in agro‐turism.    Documente specifice masurilor 313. Documentul se elibereaza de MADR in conformitate cu prevederile Ordinului nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea.

07.  semnat  si  stampilat de autoritatea emitenta (unde este cazul).2003. documentul trebuie sa fie emis pentru proiectul finantat si in numele beneficiarul  finantarii  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  gazelor  nr  351/2004  –  M  Of  679/28.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  si  emise  pe  numele  angajatilor  centrelor  locale  de  informare si promovare turistica.05.  semnat  si  stampilat  de  Ministerul Economiei.     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata). 41   Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata.    Certificatul  de  marca  inregistrata  al  obiectelor  traditionale  este  datat. semnat  si stampilat de autoritatea emitenta. documentul trebuie sa fie  .     In cazul investitiilor pentru infiintarea/ extinderea retelei publice locale de alimentare cu  gaz. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului. semnate de beneficiar si in perioada de valabilitate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 53          Cartea de mestesugar/ Declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura  activitati  traditionale  artizanale  (eliberata  de  primaria  localitatii  de  resedinta  a  mesterului  popular)  care  sa  ateste  calitatea  de  mester  a  persoanei  de  la  care  au  fost  achizitionate obiectele traditionale solicitate spre decontare trebuie sa fie datat. Documentul se ataseaza la cererea de plata la care  sunt solicitate spre decontare obiectele traditionale.    Certificatul  de  omologare  pentru  traseele  turistice  este  datat..    In cazul investitiilor pentru prima infiintare/ extinderea retelei publice de joasa tensiune  si a retelei publice de iluminat cu eficienta energetica ridicata. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale. datata si semnata de emitent.   Documentele  de  calificare  ca  agenti  sau  ghizi  de  turism  sunt  datate.2004  si  a  HG  nr  784/2000  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  acordarea  autorizatiilor  si  licentelor  in  sectorul  gazelor  naturale  *republicata  –  M  Of  160/13.     Contractele  de  munca  pentru  minimum  2  angajati  ai  centrelor  locale  de  informare  si  promovare turistica sunt datate. Comertului si Mediului de Afaceri (unde este cazul).  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115.    Documente specifice masurilor 322.     Autorizatia de functionare emisa de ANRGN (Autoritatea Nationala de Reglementare in  domeniul Gazelor Naturale)/ ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul  Energiei) este completata.

 locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei. Nerespectarea obligatiei conduce la  bifarea col. Verificarea se face in conformitate cu Proiectul Tehnic si Procesul verbal de trasare  lucrarilor.13. Primul exemplar se lasa la beneficiar. Documentul se ataseaza in cazul  investitiilor privind realizarea statiilor de transfer a deseurilor.  prin  reprezentantul  legal. DA.  Daca  este  indeplinita  conditia  de  prezenta  se  bifeaza  coloana  "DA" si se continua activitatea de verificare. datata si semnata de autoritatea emitenta. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent. precum si a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.05.    4.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea  se  declara  neeligibila.   Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei.01.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.      Documentul  privind  atestarea  profesionala  a  persoanelor  care  au  realizat  studiile  privind  patrimoniul  cultural  din  spatiul  rural  este  emis  pe  numele  persoanei  care  a  realizat studiul.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari.2004.    Indeplinirea obligatiei se consemneza cu bifa in coloana "DA" si neindeplinirea in coloana "NU".2007  si a Hotararii nr  540/ 2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor  in sectorul energiei electrice – M Of 399/ 05. Anexa ‐ Cerere de  finantare.  pentru  ca  prin  autoritatea  sa. NU.  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei. La data.    2‐3.  cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.     Certificatul  de  acreditare  al  furnizorului  de  servicii  sociale  (la  ultima  cerere  de  plata)  este completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 54    emis  pentru  proiectul  finantat  si  in  numele  beneficiarul  finantarii  in  conformitate  cu  prevederile Legii energiei electrice nr 13/2007  – M Of 51/  23. Documentul se elibereaza  pentru  proiectul  finantat  conform  prevederilor  Hotararii  nr  1024/  2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  OG  nr  68/2003  privind  serviciile sociale.   Contractul cu o firma specializata pentru ridicarea deseurilor si transportul acestora la  un depozit zonal este datat si semnat de ambele parti.  sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie sau se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltuielilor pentru infiintarea si  dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale. este datat si semnat de autoritatea emitenta.  .  in  prezenta  a  2  martori. expertii bifeaza col.     Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale    1.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in doua exemplare.  Se  verifica  in  teren  daca  proiectul  Program  FEADR  are  localizarea  implementarii  in  concordanta cu obligatia asumata de Beneficiar prin Contractul de Finantare.  În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1. Daca acestea concorda.

 In caz contrar se bifeaza coloana "DA". Nici o achizitie de servicii/ bunuri/ lucrari.DA.6  la  rubrica  “Controalele  efectuate”.  expertii  SVCP‐ OJPDRP/  SVT. categorie. extraselor de cont. in caz contrar se bifeaza coloana "DA".  “Proiect M 121”.2  ‐  M.  datat  cu  o  data  anterioara datei contractarii achizitiei de bunuri si lucrari.  Fotografiile trebuie să fie ştampilate si semnate de experti. iar copiile acestor facturi le vor atasa la Dosarul administrativ al SVCP.  10. acestea se vor opera şi menţiona în raportul de  verificare SVCP. În cazul în care apar diferenţe.. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea  coloanei "DA".  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza col.     7.  dupa  verificarea  conformitatii  exemplarelor  in  copie  cu  originalele  existente  la  beneficiar.  ca  a  realizat  la  locul  investitiei  publicitatea  co‐finantarii  U.  documentelor de plata.  La  vizita  pe  teren.    Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col.  Nerealizarea  publicitatii  se  consemneaza  in  Raportul  AP  1.. trebuie sa fie identic cu dosarul cu documente originale si confirmat  de  identitate.3.. potrivit acestui dosar.. aferent unei cheltuieli inregistrate in  Declaratia  de  cheltuieli  AP1. Se verifica daca lucrarile/ bunurile/ serviciile facturate corespund ca tip. la locul investitiei se verifica existenta fizica si conforma a publicitatii.  . Expertii vor bifa col.  nota  de  intrare‐receptie."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregula. iar  expertii realizeaza fotografii cu panoul publicitar pe care le anexeaza la dosarul administrativ.    6.    9.  a  proiectului. Inexistenta  mentiunii pe facturile din dosarul‐cerere de plata ‐ exemplarul original ‐ determina inregistrarea  bifei in coloana "NU" si neeligibilitatea acesteia.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 55      5.  documente  de  santier  ‐  constructii.. Expertii  vor  mentiona  pe  facturile  in  original  prezentate  pentru  decontare  in  cadrul  masurii  121.. Dosarul Cererii de plata.    Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original..  prin  semnatura  si  stampila  Beneficiarului.  pentru  solutionare  impunandu‐se un termen de trei zile lucratoare si obligatia de a prezenta fotografia. In teren.    Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor.  Se  verifică  dacă  valoarea  cheltuielilor  solicitate  spre  rambursare  se  incadrează  în  lista  cheltuielilor eligibile si in liniile de buget.  extras  de  cont.  nota  contabila.  oferta  castigatoare.  vor  aplica  stampila  personalizata  pe  originalul  facturilor..  Se  verifica  in  primul  rand  documentar  daca  potrivit  obligatiei  Beneficiarul  declara  prin  Raportul  de  executie  AP1.    In  consecinta  orice  document:  aviz  de  expeditie.  proiectul  tehnic  de  executie. "DA". sunt conforme realizarilor din teren si au fost executate/ montate/ puse in opera.  face  ca  respectiva  cheltuiala  sa  fie  neeligibila  si  se  consemneaza prin bifarea coloanei "NU".  ordin  de  plata. Originalele facturilor trebuie sa poarte obligatoriu mentiunea "Program FEADR". situatiilor de plata centralizatoare. cantitati  si  preturi  celor  prevazute  in  contractul  de  achizitie.    8.  adeverintelor.E.  factura. nu este eligibila daca a fost realizata anterior datei  incheierii unui contract conform. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata.

 se identifica o nerealizare fizica (cantitativa) sau  o  realizare fizica neconforma aceasta cantitate din deviz se anuleaza cu o bara oblica si se  inregistreaza  cantitatea  real  si  conform  realizata  si  identificata  prin  verificare  la  locul  investitiei. numai in limitele acestuia  si  numai  daca  in  contractul  de  furnizare  lucrari. de dirigintele de santier.  .  asa  cum  sunt  prevazute  in  devizele  ofertelor  adjudecate.  .   . In cazul in care acestea vor fi resolicitate la transa urmatoare de plata.  dintre  Beneficiar  si  furnizori este prevazuta clauza de actualizare. astfel:  a) In cazul in care la situatiile de lucrari.  se  realizeaza  prin  masuratori.  bunuri  si/sau  servicii.  in  raport  cu  proiectul  tehnic.    Cantitatile  de  achizitie  lucrari. Acestea pot fi actualizate numai  in limita valorii actualizarilor prevazute in Contractul de finantare (buget definitiv). de proiectant.  bunuri  si/sau  servicii.  .  Daca  in  timpul  verificarilor  se  constata  lucrari  neexecutate/  executate  neconform/  materiale  nepuse  in  opera/  bunuri  nemontate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 56    Verificarea  se  efectueaza  atat  pe  baza  documentara  cat  si  in  teren  la  locul  de  realizare  a  investitiei.  daca  situatia o impune se efectueaza recalcularea documentatiei justificative a cheltuielii.     Pe  baza  rezultatelor  verificarilor  efectuate  la  locul  investitiei  conform  celor  de  mai  sus.  c) In  situatia  in  care  pe  parcursul  executiei  lucrarilor  se  impun  modificari  ale  solutiei  din  Proiectul Tehnic se vor intocmi si prezenta urmatoarele documente:   .  iar  depasirea.  aferente  acestora  sunt  prevazute  in  proiectul tehnic al investitiei (devizelor) si justifica realizarea proiectului conform prevederilor si  parametrilor tehnico‐econmici si sociali ai contractului de finantare.    Verificarea  documentara  urmareste  dacă  situaţiile  de  plată/  bunurile/  serviciile  sunt  în  conformitate cu devizul ofertă si contractele de achizitie.    Preturile  de  achizitie  lucrari.  b) In  mod  similar  se  procedeaza  si  in  cazul  in  care  pretul  unitar  sau  tariful  din  devizul  categoriei de lucrari este mai mare decat cel din oferta Contractului de achizitii. sunt definitive pe toata durata executiei investitiei.  realizarea  de  cheltuieli  nejustificate.  bunuri  si  servicii.  certificate  de  calitate  etc)  aferente  situatiilor  solicitate la plata.  beneficiar  si  constructor.  acestea  nu  vor  fi  acceptate la plata.  aceasta  dispozitie  de  santier este insotita de memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat de  verificatorul de proiect. acolo unde este cazul. Indeplinirea acestei cerinte conduce la  bifare  coloanei  "DA".listele de cantitati pentru lucrari suplimentare intocmite de proiectant.dispozitia  de  santier  pentru  executia  lucrarilor  intocmita  de  proiectant  si  semnata  inspectorul  de  santier. incheiat de  APDRP cu Beneficiarul si pot fi revendicate (solicitate) de Beneficiar.liste de cantitati pentru lucrarile la care se renunta intocmite de proiectant.  acestea  se  vor  opera  şi  menţiona  în  Raportul  de  verificare  SVCP.nota de renuntare.  .  determinari si calcule.  Respectarea  realizarii  acestora. se va  verifica  de  expertii  SVCP/  SVT  ca  beneficiarul  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata  toate  documentele  justificative  (procese  verbale.nota  de  comanda  suplimentara  care  trebuie  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  reprezentantul legal al proiectului. Diminuarea acestora poate  periclita  realizarea  proiectului  investitiei.  În  cazul  în  care  apar  diferenţe.

 camion etc.     Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor de lucrari  in  conditiile  prevazute  de  HG  nr.  De  exemplu:  împrejmuirea  gospodăriei  de  apă  care  este  obligatorie  pentru crearea spaţiului de protecţie sanitară.28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.    Lista de mai sus nu este exhaustivă putând apărea numeroase alte situaţii de cheltuieli în mod  eronat incluse în organizarea de şantier şi care. daca pentru reproiectare sunt  necesare sume suplimentare care vor fi solicitate la plata in limita sumei disponibile  in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”.       Pentru  cheltuieli  diverse  si  neprevazute  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  in  Dosarul  Cererii  de  Plata urmatoarele documente:     ‐ actul  aditional  incheiat  intre  beneficiar  si  constructor  in  care  sa  se  precizeze  suma  suplimentara pentru realizarea lucrarilor care va fi solicitata la plata in limita sumei  disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”. Cheltuielile de transport pentru acest gen de utilaje sunt cuprinse  în devizele lucrărilor de bază şi nu la organizarea de şantier.    d) Dotările  cu  echipamente  şi  utilajele  tehnologice  sunt  suportate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte. în consecinţă.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. tractoraşe.    c) Împrejmuirile  cu  caracter  definitiv  fac  parte  din  proiectul  tehnic  şi  sunt  cuprinse  în  lucrările  de  bază.  beneficiar  si  constructor. nu vor fi decontate.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.    b) Transport  utilaje  pentru  lucrarea  de  bază.    Structura cheltuielilor referitoare  la organizarea  de  şantier  este  stabilită  prin  HG  nr.  buldozer. De exemplu: aparat de sudură. excavator. dirigintele de santier si beneficiar.  ‐ anexa  la  Proiectul  tehnic  cu  partea  reproiectata  (unde  este  cazul).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 57    - situatiile  de  plata  aferente  notelor  de  comanda  suplimentara    trebuie  sa  fie  semnate de catre constructor.  aceasta  .  Această  cheltuială  se  suportă  în  exclusivitate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte.  ‐ actul aditional incheiat intre beneficiar si proiectant.  Anexa  trebuie  verificata de un verificator atestat pentru categoria si clasa de importanta a lucrarii  respective  care  aplica  stampila  pe  acest  document.  28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  anexa  va  fi  insotita de referatul de verificare.  ‐ dispozitia  de  santier  pentru  executia  lucrarilor  diverse  si  neprevazute  intocmita  de  proiectant  si  semnata  de  inspectorul  de  santier.  cum  sunt  de  exemplu:  transport  macara.  De  asemenea.   Urmatoarele cheltuieli nu pot fi incluse în structura devizului aferent organizării de şantier:  a) Diurnă  personal.

 al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza  cărora s‐a fundamentat preţul contractului.    12. actualizarea se poate solicita in urmatoarele conditii:   (1) Preţul contractului de achiziţie publică este ferm.  kilometrajul.  informaţii/clauze speciale în acest sens.  ‐ situatiile  de  plata  distincte  pentru  lucrarile  diverse  si  neprevazute  executate  care  trebuie sa fie semnate de catre constructor.  ‐ antemasuratoarea  si  listele  de  cantitati  pentru  lucrari  suplimentare  intocmite  de  proiectant.  ‐ sa apara distinct pe factura de lucrari mentiunea referitoare la “cheltuielile diverse si  neprevazute”. în valută. i  In  urma  verificarii  situatiilor  de  lucrari. Lipsa respectivelor informaţii/clauze determină  .     11. cat si pe teren daca bunurile achizitionate si solicitate la plata  sunt  noi. nu au putut fi  prevăzute la data încheierii contractului sau a acordului‐cadru. expertii  vor bifa cu “Nu”. acolo unde este cazul. numai în cazul apariţiei unor împrejurări care  lezează interesele comerciale legitime ale părţilor şi care. 122 lit.  pot  fi  asimilate  situaţiilor  excepţionale  şi  pot  determina  ajustarea preţului contractului următoarele:  a)modificări legislative.  (4) Modul  concret  de  ajustare  a  preţului  contractului  de  achiziţie  publică  trebuie  să  fie  stabilit. după caz.  In  cazul  in  care  exista  oferta  pe  suport  electronic. precum si calculele aferente.  ‐ beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procesul  verbal  de  negociere  conform  OUG  nr. pentru restul rămas de executat. înainte de iniţierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea  contractului  de  achiziţie  publică. exprimat în lei sau. pe cât posibil.  datele  inscrise pe placutele matricole etc. Exista urmatoarele posibilitati ca beneficiarul sa solicite Actualizarea prevazuta in bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     Conform legislatiei in vigoare.  (2) Prin excepţie de la prevederile alin.  Autoritatea  contractantă  va  preciza. datele care au  condus la declararea bunurilor ca fiind “second‐hand” si implicit la neeligibilitatea cheltuielilor. dirigintele de santier si beneficiar.  atât  în  documentaţia  de  atribuire. mentionand la rubrica “Observatii” si in Raportul de verificare.  expertii  verificatori  vor  completa  in  format  electronic  cantitatile de lucrari solicitate la plata aferente fiecarei transe.  Expertii  vor  verifica  documentele  elaborate  pentru  bunul  respectiv  (de  Ex:  certificate  de  calitate/  conformitate.  cât  şi  în  contractul  care  urmează  să  fie  încheiat.  (3) În  sensul  prezentei  hotărâri. (1). preţul contractului de achiziţie publică poate fi  ajustat. In cazul in care nu se indeplineste aceasta cerinta. de dirigintele de santier.Se verifica atat documentar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 58    dispozitie  de  santier  este  insotita  de  memoriu  justificativ  intocmit  de  proiectant  si  verificat de verificatorul de proiect.  numarul  de  ore de  functionare.  34/2006 art. modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autorităţile locale  a unor acte administrative.  expertii  verificatori  trebuie  sa  completeze  pe  oferta  castigatoare  cantitatile  de  lucrari  solicitate  la  plata  aferente  fiecarei  transe.  carte  tehnica  etc). de proiectant.  b)creşterea/diminuarea  preţurilor  elementelor  constitutive  ale  ofertei  care  influenţează  semnificativ costurile pe baza cărora s‐a fundamentat preţul contractului.  ‐ nota  de  comanda  suplimentare  care  trebuie  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  reprezentantul legal al proiectului.  iar  pe  teren  vor  verifica  de  Ex:  gradul  de uzura.  respectiv  nu  sunt  bunuri  second‐hand. în mod obiectiv.

       In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii. prin anularea sau diminuarea  avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător  în urma finalizării respectivei proceduri.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se ia ca  valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).  Inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea prin prezentarea facturilor cu care a cumparat diverse materiale sau servicii  si  din  care  sa  rezulte  cresterea  de  pret  fata  de  pretul  unitar  luat  in  considerare  la  intocmirea ofertelor. iar plata  se face in lei.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar. Expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT vor verifica pe teren documentele  justificative care au stat la baza solicitarii de catre beneficiar a actualizarii.  publicaţi  de  instituţii/organisme abilitate.  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/  lucrarii  in  lei  care  trebuie  sa  se  incadreaze  in  capitolul  bugetar  respectiv.  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 59    inaplicabilitatea  prevederilor  referitoare  la  posibilitatea  de  ajustare  a  preţului  contractului de achiziţie publică. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se determina care este valoarea in Euro care a fost  platita  de  beneficiar.  iar  diferenta  pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre beneficiar si furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar  Actualizare.  se  verifica  daca  aceasta este  prevazuta  in  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizorul  de  lucrari.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii.   .  (5) Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în  niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii    (Euro)  cu  valoarea cursului Euro mentionat in bugetul anexa la Contractul de finantare (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate). cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de  Statistică.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro. Valoarea in Euro a bunurilor /  serviciilor/  lucrarilor    se  inmulteste  cu  valoarea  cursului  de  schimb  mentionat  in  bugetul anexa la Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).     In  cazul  in care  se  solicita  Actualizarea pentru  lucrari.  (6) Orice  ajustare  a  preţului  trebuie  să  evidenţieze  influenţa  corectă  pe  care  o  exercită  situaţia  care  justifică  eventuala  ajustare. indici bursieri sau alţii asemenea.  Justificarea  creşterii  preţurilor  resurselor  se  realizează  numai  pe  baza  evoluţiei  unor  indici  de  preţ  relevanţi.

    Expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii/ lucrari si vor stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.  ‐ sunt stipulate in Contractul de achizitii incheiate intre beneficiar si furnizorul de lucrari.3118 Lei.3914  0.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).04.  decat  Euro.     Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursul de schimb utilizat.6857  lei/euro). se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.90 lei)  Se verifică  daca:  ‐ Este avizata valoarea de «Actualizare» prin bugetul final al proiectului ?  ‐ Este semnat actul aditional pentru valoarea de «Actualizare»?  ‐  Se  respecta  modelul  de  actualizare  stabilit  prin  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  constructor?  ‐ Este corect calculata «Actualizarea»?  ‐ Sunt prezentate documente justificative pentru solicitarea valorii de «Actualizare»?  Indeplinirea  acestei  cerinte  conduce  la  bifare  coloanei  "DA". Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.  Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD. se foloseste  cursul BNR din data de 07. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 60          Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).2007.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.7634 = 76.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.  prin  bifarea  coloanei NU sau NU ESTE CAZUL (după caz).6857  2.2007: 1Euro = 3. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.  Actualizarile pot fi admise numai daca:  ‐ sunt prevazute in Bugetul definitiv al proiectului.04.  iar  nerespectarea.  .90 lei  Cursul  de  la  data  facturarii  (3.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.5890  3.  ‐ sunt solicitate prin Situatiile de plata in limitele prevazute in Bugetul indicativ.

  pentru  alt gen de achizitii se bifeaza col. carti sau fise tehnice. precum si pentru lucrarile  pentru  care  nu  este  necesara  eliberarea  Autorizatiei  de  construire."NU e cazul".  Verificarea  se  efectueaza  numai  pentru  achizitiile  de  lucrari  de  constructii‐montaj.  Se  verifica  daca  a  fost  emisa  Autorizatia  de  construire  pentru  lucrarile  care  necesita  autorizare  conform prevederilor legislatiei in vigoare.  d) Proces‐verbal  de  predare‐primire  a  amplasamentului  (conform  planurilor  de  situatie. dar si a lucrarilor si servicilor. dupa caz).  cat  si  o  verificare  de  teren.).  Nerespectarea  acestor  conditii  reprezentand o ilegalitate.    Verificarea se  efectueaza  atat  documentar  cat  si  in  teren  unde  chiar  in  conditiile  existentei  si  conformitatii  contractului  de  achizitii  nici  o  lucrare  nu  poate  fi  admisa  ca  eligibila  daca  nu  respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce priveste autorizarea lucrarilor."Nu e cazul".  se  stabileste  realitatea  dintre  datele  inregistrate  in  documentatiile  tehnice  si  .    Conformitatea  de  cerinta  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".    15.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 61    ‐  inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea  prin  prezentarea  facturilor  cu  care  a  cumparat  diverse  materiale  sau  servicii. Respectarea  acestor  prevederi  se  consemneaza  prin  bifarea  col.  Pe  baza  documentara  se  verifica existenta. in raport cu planul de  amplasament. prin masuratori.  c) Autorizatie de construire.     13  ‐  14.  Verificarea  este  atat  o  verificare  documentara.  Actualizarea se va calcula conform legislatiei in vigoare.  Verificarea  se  efectueaza  numai  pentru  achizitiile  de  lucrari  de  constructii‐montaj.  la  locul  investitiei  a  concordantei  dintre  aceste  documente  si  elementele  de  indentificare  si  caracterizare  a  parametrilor  acestor  achizitii  (placute matricole.  conformitatea  si concordanta  de  date a urmatoarelor documente:  a) Cerere de finantare ‐ specificatii privind amplasarea  proiectului. conformitatea si completitudinea declaratiilor vamale (pentru  importurile  directe).    Documentar se verifica existenta.  la  locul  investitiei si vizeaza in general achizitia de bunuri.  iar  faptic  in  teren.  b) Proiect tehnic ‐ Plan de situatie al amplasarii constructiilor.  dupa caz). etc.  Verificarea  se  efectueaza  atat  pe  baza  documentara  cat  si  in  teren  la  locul  de  realizare  a  investitiei.DA.  e) Proces‐verbal de trasare a lucrarilor (conform planului de situatie.    16. Pentru alt gen de achizitii. se verifica daca Autorizatia de  construire  era  valabila  la  data  executarii  lucrarilor  solicitate  la  plata  si  daca  valoarea  acesteia  acopera valoarea lucrarilor solicitate la plata.  iar  neconformitatea  in  coloana "NU" si declararea ca neeligibila a valorii achizitiei.    In etapa de verificare la locul de realizare a investitiei.  completitudinea.  conform  prevederilor  legislatiei in vigoare  se bifeaza col. De asemenea.

 prin bifarea coloanei "NU.  (la  prima  cerere  de  plata).  prin  bifarea  coloanei  "NU".  iar  nerespectarea.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea cererii de plata    19. cu ne‐autorizarea la  plata a cheltuielilor aferente lucrarilor care nu se incadreaza in grafic.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 62    administrative si respectarea materializarii fizice a acestora in teren.  (la  prima  cerere  de  plata).     23.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce la neeligibilitatea cererii de plata    21‐22. DA.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  bunuri  si  de  beneficiar.    In cazul Masurii 322 pentru investitiile de apa/ apa uzata.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza prin bifarea coloanei "DA". In cazul in care graficul de  executie al lucrarilor s‐a modificat.  receptie  si  punere  in  functiune  a  bunurilor  achizitionate  trebuie  completate.  se  constata  nerespectarea  trasarii  si  amplasarii  constructiilor.    17.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea cererii de plata.    18. Aceasta  situatie de neregula conduce la neeligibilitatea cererii de plata.  datate.  Se  urmăreşte  graficul  de  execuţie  al  lucrărilor.  asa  cum  este  prevazut  in  Proiectul  tehnic  (Plan  de  situatie  al  amplasarii  constructiilor).  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". iar nerespectarea.    Daca  in  cazul  verificarii  la  locul  realizarii  investitiei. (la prima  cerere  de  plata). de proiectant si executant. Se verifică dacă procesele verbale sunt elaborate.  prin  bifarea  coloanei  "NU.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  cu  neregula  si  neautorizarea  la  plata  a  cheltuielilor  aferente  lucrarilor  pentru  care nu se regasec procesele verbale. Data emiterii acestui document trebuie sa fie anterioara oricaror date de inregistrare  a  buletinelor  de  analiza.  sunt  obligati sa obtina viza Operatorului Regional la fiecare faza determinanta a lucrarilor.  prin  bifarea  coloanei  "NU.  iar  nerespectarea. Ordinul de incepere al lucrarilor este documentul care atesta momentul inceperii executarii  lucrarilor. Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". iar nerespectarea.  .  Procesul  verbal  de  predare  –  primire. se va solicita si atasa noul document. caz in care expertii vor bifa  col.  Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice trebuie sa fie datat. semnate si stampilate în conformitate  cu programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor şi au o concluzie favorabilă. prin bifarea coloanei "NU". semnat de reprezentantul legal al proiectului. beneficiarii finantarii care fac parte  din  Asociatiile  de  Dezvoltare  Intercomunitara  (ADI)  infiintate  conform  cerintelor  POS  Mediu.NU.  Programul  de  urmarire  si  control  al  calitatii  lucrarilor  trebuie  vizat  de  Inspectia  de  Stat  in  Constructii.  iar  nerespectarea. semnat (cu numele mentionat in  clar) si stampilat de toate persoanele mentionate in Programul de urmarire si control al calitatii  lucrarilor.  expertii  vor  bifa  col.    20.  a  intocmirii  proceselor  verbale  de  lucrari  ascunse  si  a  proceselor  verbale  pe  faze  determinate.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin bifarea coloanei "DA".

  prin  bifarea  coloanei  "NU.  la  transele  de  plata  intermediare.  Pentru  produsele  nestandardizate  din  afara  Romaniei  se  va  solicita  agrementul  tehnic.  Buletinul  de  analiza  (pentru  materiale marunte. care sunt standardizate. Realizarea acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".   In  baza  documentelor  enumerate  mai  sus.  iar  nerespectarea.  buletinele  de  incercari  si  agrementele  tehnice sunt semnate.  procesele  verbale  de  punere  in  functiune  a  bunurilor  (Ex:  pentru  linii  tehnologice.    Buletinul  de  incercari  va  fi  solicitat  numai  pentru  materiale  incorporate/  betoane  intrucat  se  plateste betonul pus (marca/ clasa).  La realizarea lucrarilor trebuie utilizate materialele agrementate in concordanta cu prevederile  HG 766/ 1997 si Legii 10/ 1995.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea cererii de plata     26.  acestea  fiind  verificate  de  CTC‐ul  producatorului. nu se  vor  solicita  buletine  de  incercari. diriginte  de santier si constructor.  semnate  si  stampilate  de  acesta  si  au  o  concluzie  favorabilă. prin Procesul verbal de predare‐primire trebuie sa se transfere  dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  neautorizarea  la  plata  a  cheltuielilor  aferente materialelor pentru care nu se regasec documentele care atesta calitatea acestora    27.    24.).) nu este relevant. Se verifică dacă buletinele de analiză incorporate. datate.  datate. Pentru restul materialelor. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei  "DA".    25. semnate si stampilate de furnizorul  de servicii si de reprezentantul legal al proiectului.  Se  verifică  dacă  referatele  tehnice  ale  verificatorilor  de  proiect  sunt  completate.  Procesele  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate:  proiect  tehnic.  In  cazul  acestora.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  ne‐ . ştampilate de autoritatea emitentă.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neautorizarea  la  plata  a  cheltuielilor  aferente  bunurilor pentru care nu se regasec procesele verbale. datate. Realizarea acestei cerinte se consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". de exemplu: folie.  prin  bifarea  coloanei  "NU. Se verifică dacă situaţiile de plată sunt semnate.    In cazul contractelor de leasing. sarma etc.  prin  bifarea  coloanei  "NU". cuie. datate.  iar  nerespectarea..  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  caiet  de  sarcini. certificatele de calitate/ conformitate a  materialelor  folosite  la  lucrari/  bunurilor  achizitionate.  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procese  verbale de predare‐primire. stampilate de beneficiar.  iar  nerespectarea.  nu  si  pentru  produsele  din  Romania  pentru  care  exista  nomenclatoare.  echipamente  si  utilaje  cu  montaj  etc. precum si procese verbale de receptie partiala. trebuie completate.  Aceasta  situatie  de  neregula conduce la neautorizarea la plata a cheltuielilor aferente serviciilor pentru care nu se  regasec procesele verbale.  iar  nerespectarea. iar in situaţia in care exista suspiciuni se vor solicita documente  justificative care sa dovedeasca ca acestea sunt noi.  experţii  vor  verifica  uzura  fizică  a  aparaturii  şi  echipamentelor achiziţionate. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA". detalii de executie etc.  iar  nerespectarea.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 63      Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  ultima  cerere  de  plata.

 montate si achitate furnizorilor. in vederea atasarii acestora la dosarul administrativ. Categoriile de achizitii prevazute in Fisele tehnice  ale  masurilor  din  Ghidul  Solicitantului  reprezinta  cheltuieli  eligibile. Balantei de  verificare si Fisa mijlocului fix.    31. Realizarea acestei cerinte se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  Se  verifică  daca  autorizatiile  verificatorilor  de  proiect  sunt  in  perioada  de  valabilitate  şi  conforme cu cerinţele stabilite de lege.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  ne‐autorizarea  la  plata  a  cheltuielilor aferente verificatorilor de proiect.  detaliate  prin  contractele  de  achizitii.   Hotararea Consiliului Local de numire a dirigintelui de santier trebuie sa fie datata.  Autorizatia dirigintelui de santier se regaseste atasata la dosarul de achizitie.  Se  vor  verifica  aspectele  legate de tip.  in  raporturile  contractual  ‐  investitionale  cu  furnizorul.  beneficiarul  trebuie  sa  fie  reprezentat  de  un  specialist  de  profil  autorizat.  Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col. etc.  copiile  situatiei  contului 131/ 4751. In cazul ahizitiilor de servicii si/sau bunuri.  In  cazul  altor  categorii  de  achizitii  se  bifeaza  coloana  "Nu este cazul".    In  cazul  achizitiilor  de  lucrari. pret.  Aceasta  situatie  de  neregula  conduce  la  neeligibilitatea  lucrarilor    care  trebuiau  insusite  de  acesta si solicitate la plata.  La  data  verificarii  se  controleaza  daca  dirigintele  ‐  inspector  de  santier  mai  este  angajat  al  beneficiarului  (contract  pe  perioada  determinata)  si  daca  autorizatia  sa  este  emisa  conform  legislatiei  in  vigoare  si  acopera  perioada  in  care  au  fost  realizate  lucrarile  supuse  verificarilor de autorizare a cheltuielilor.    28.  cu  neregula  si  ne‐autorizarea  cheltuielilor.    33. Documentele se regasesc  atasate la dosarele de achizitie.DA.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 64    autorizarea la plata a cheltuielilor aferente verificatorilor de proiect. semnata si  stampilata.    32.  prin  bifarea  coloanei  "NU". In faza de verificare  la locul investitiei se va analiza conformitatea dintre prevederile din specificatia documentara si  realitatea  fizica  a  realizarii  achizitiilor.  care  la  terminarea  investitiei  trebuie  sa  fie  integral si conform achizitionate. se  bifeaza coloana "Nu este cazul".  obiectivele  fizice  specificate  in  Cererea  de  Finantare. snuruit si parafat de organul fiscal teritorial).  conform  legislatiei  nationale.    29‐30. Verificarea are drept scop sa evidentieze daca la terminarea investitiei. cantitate.  Conformitatea se consemneaza cu bifa in coloana "DA". garantii.    .  iar  nerespectarea. deci la ultima cerere  de  plata. Realizarea acestei cerinte se consemneaza prin bifarea  coloanei  "DA".  Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  expertilor  verificatori  la  vizita  pe  teren. caracteristici‐parametrii. Registrului jurnal de incasari si plati (expertii verifica indeplinirea conditiilor  de conformitate ‐ pagini numerotate. au fost integral si conform realizate. Verificarea se refera la achizitiile de lucrari.  iar  nerespectarea. origine. iar neconformitatea in coloana "NU".  Verificarea  vizeaza  numai  achizitia  de  bunuri. Documentele se regasesc atasate la dosarele de  achizitie.

  în  loc  vizibil.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  declararea  cererii  de  plata  ca  fiind neeligibila.    Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata.6‐  "Valoarea  eligibila" se va inregistra numai valoarea admisa in urma verificarilor.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  declararea cererii de plata ca fiind neeligibila. sau "NU".     In functie de conformitatea realizata se va bifa coloana "DA".  Se  verifica  pe  teren  daca  centrele  locale  de  informare  şi  promovare    turistică  sunt  semnalizate printr‐un panou/ firmă luminoasă cu denumirea „CENTRU LOCAL DE INFORMARE  TURISTICĂ”.     Verificarea conditiilor contractuale si administrativ procedurale specifice Masurilor 313.  asa  cum  se  evidentiaza  la  terminarea acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara si in Cheltuieli eligibile admise se  vor prezenta Beneficiarului.DA.  prin  bifarea  coloanei  "NU"  si  declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.  se  completeaza  pentru  toate  facturile.  Beneficiarul confirma prin semnarea Fisei de verificare prezenta.  avandu‐se  in  vedere  ca  in  col. 41 –  pentru Centrele locale de informare şi promovare turistică     1. iar  beneficiarul va completa in aceeasi rubrica. locurile de parcare trebuie amplasate la o distanţă de maxim  500  m  faţă  de  centrul  local  de  informare  şi  promovare  turistică.     35.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 65    34. care trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.NU.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".    2.  iar  nerespectarea. motivul refuzului.  care  trebuie  amplasat  obligatoriu  la  intrarea  în  centrul  local  de  informare  şi  promovare  turistică.  indicatoare  etc.  pentru  luare  la  cunostinta prin semnarea celor doua documente.  iar  nerespectarea.   Pentru  acest  motiv  consemnarea  raspunsului  (DA  sau  NU)  se  va  face  numai  dupa  finalizarea  tuturor  verificarilor  si  prezentarea  rezultatelor  acestora  Beneficiarului.    3. avandu‐se in vedere ca  realizarile  fizice  pot  diferi.  iar  nerespectarea.  . participarea si recunoasterea  rezultatelor  verificarilor  asa  cum  sunt  consemnate  in  aceasta  fisa  si  in  Cheltuieli  acceptate  la  plata.  Verificarea  are  in  vedere  analiza  comparativa  a  rezultatelor  obtinute  dupa  finalizarea  verificarii tehnice si financiare. cand aceste rezultate se vor compara cu datele din cererea de  plata ‐ "Raportul de executie" a beneficiarului. În cazul în  care acest lucru nu este posibil.  Rezultatul  verificarii  tehnice  si  financiare  a  cheltuielilor.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in col. chiar daca aceasta poate  fi zero. In acest caz  expertii vor bifa col.  in  ordinea  in  care  acestea  au  aparut  in  Declaratia  de  cheltuieli.  in  timp  ce  cele  financiare  raportate  vor  trebui  sa  fie  egale  cu  cheltuielile.Se verifica documentar si pe teren daca in faţa sau în imediata apropriere a centrului local de  informare şi promovare turistică sunt amenajate maxim 3l ocuri de parcare gratuită. Se verifica pe teren daca drumul spre centrele locale de informare şi promovare turistică este  semnalizat  corespunzător  prin  panouri.

     Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale. acces la internet.    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.  g) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare.   . datata.  iar  nerespectarea.  f) mijloace fixe de tipul mobilier.  d) instalaţii.  e) grup sanitar.     Cererea de plata AP 1.  b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax. echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA". DCP se declara „neconform”.  In  cazul  in  care  documentul  mentionat mai sus nu este aprobat. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.    Pentru Masura 41‐proiecte atipice de servicii    Formularul AP 1.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.Se verifica documentar si pe teren. siguranţă la foc  şi antiefracţie. daca centrul local de informare dispune de toate dotarile  tehnice necesare pentru desfasurarea activitatii.  datata. dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.  c) 1 echipament hardware şi software. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.1 este completata.  prin  bifarea coloanei "NU" si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila. astfel:  a)  2  încăperi  din  care  una  pentru  primirea  publicului  (fiecare  încăpere  va  avea  între  15  şi  25  mp).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 66      4.3.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar.1  –  Identificarea  financiara.1 este completat. cu posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on‐ line pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate. semnata si stampilata de beneficiar.  trebuie  sa  fie  completata. de bună calitate.  h)  bază  de  date  cu  structurile  de  primire  turistice  locale  şi  site  propriu  de  promovare  şi  informare.

 semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta. datate.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 67       Declaratia de cheltuieli este completata.     Orice neconformitate intre documentul copie si cel original. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.  datate. datata.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar).  precum si datei semnarii contractelor de achizitie.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.  atat  pe  documentul  original  cat  si  pe  copiile  acestora din Dosarul cererii de plata. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate).  documente  de  plata.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate). dupa caz.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  .  livrare bunuri etc).     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta. in sensul reglementarilor de  mai sus conduce la respingerea documentului si la situatia de neregula.    Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin aplicarea stampilei  personalizate  si  a  semnaturii  expertilor.     Procesele   verbale  de  predare‐primire.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.    Expertii  SVCP‐OJPDRP  vor  verifica  conformitatea  exemplarelor  in  copie  din  dosarul  cererii de plata cu originalele existente la beneficiar si vor aplica stampila personalizata  pe originalul facturilor. documentelor de plata si extraselor de cont.

  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  . au  fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate  cu prevederile legale.     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  semnata si stampilata de beneficiar     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. au fost efectuate în mod real.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 68    financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate). CIF etc. se bifează căsuţa – „Nu”.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  semnate si stampilate de emitent    Secţiunea A2 – Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.4  este  completata.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  si  care  este  menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.buletinulinsolventei.4.  datata.ro.  Ulterior.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.

  receptie  si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)    Pentru Masurile 111.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  si  al  Raportului  intermediar/  final  de  activitate.  extrase  de  cont.  chitante. 431. 143. contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate). Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”. datata.  transportul  rutier/ feroviar)     Cheltuielile solicitate  la plata  se regasesc  in Raportul  de  asigurare.      Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi.  documente  de  plată.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.1 este completata.  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  inchirierea  de  spatii.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Furnizare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    .  ordine  de  plata.  precum  si  in  Procesele  verbale  de  predare‐primire.  ‐documentele  (facturi.  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata. 41.  semnate si  stampilate  de  catre  furnizor.  cazarea.  masa.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost verificate şi certificate cheltuielile facturate.  sunt  incluse  in lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/ final de activitate     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare.   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale. semnata si stampilata de furnizor.      Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  achizitie.  consumabilele.1 ‐ fazele 1 si 2 si 511     Formularul AP 1.    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.     Cererea de plata AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 69    ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.

  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  bunuri  si  de  beneficiar.4 este completata.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.4.     Procesele  verbale  de  receptie  a  bunurilor  achizitionate  sunt  completate.  Ulterior.  . Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de facturi    Factura este emisa de furnizor catre APDRP    Raportul de asigurare AP 1.  semnat  si  stampilat  de  partile  contractante.  precum  si  datata  si  semnata de titularul contului    Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.  semnata  si  stampilata  de  furnizor.  Obiectul  contractului  trebuie  sa  fie  realizarea  auditului pentru proiectul finantat prin FEADR. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de furnizare.     Contractul  de  furnizare  a  serviciilor  de  audit  (unde  este  cazul)  este  datat.2  este  completata.  datata.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. DCP se declara „neconform”.3. se bifează căsuţa – „Nu”.  livrare bunuri etc).    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa. CIF etc. datata.ro.  trebuie  sa  fie  completata.1 este completat.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.buletinulinsolventei.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  furnizorului.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  datate.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”. semnata  si stampilata de furnizor     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.     Declaratia pe proprie raspundere a furnizorului AP 1.  datata.  In  cazul  in  care  documentele mentionate mai sus nu sunt aprobate.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Acestea  se  ataseaza  la  fiecare transa de plata.1  –  Identificarea  financiara.    In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 70        Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  15  zile  de  la  aprobarea  Raportului  intermediar  (daca este cazul)/ final de activitate in cazul proiectelor care au ca obiect furnizarea de  servicii  sau  furnizarea  de  servicii  si  bunuri  sau  de  la  aprobarea  Procesului  verbal  de  receptie  in  cazul  proiectelor  care  au  ca  obiect  furnizarea  de  bunuri.

    Auditorul trebuie să ofere asigurarea că  ‐activitatile care au fost facturate au fost efectiv realizate   ‐cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  incheiat  cu  APDRP/  MADR  AM  PNDR  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate au fost facturate şi înregistrate corect în contabilitatea furnizorului şi sunt în  conformitate cu prevederile legale. iar cantitatile si preturile bunurilor  sunt aceleasi cu cele din oferta castigatoare si contractul de furnizare     Cheltuielile solicitate  la plata  se regasesc  in Raportul  de  asigurare.  semnate si stampilate de emitent    Secţiunea A2 – Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  furnizare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.     Valoarea din raportul de asigurare corespunde cu cea din factura emisa de furnizor      Devizul  financiar  al  firmei  de  audit  (unde  este  cazul)  este  elaborat  de  firma  de  audit  mentionata in contractul de furnizare si este aferent perioadei in care s‐a realizat auditul  pentru transa respectiva/ intregul proiect. precum si in Procesele verbale de receptie.     Documentele prezentate de furnizor pe suport electronic corespund cu cele din Dosarul  Cererii de Plata     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.  ‐cheltuielile  facturate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  furnizare.      Bunurile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  furnizare.  In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐ca toate cheltuielile aferente serviciilor facturate de furnizor au fost corect înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  furnizare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  furnizare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  sunt  incluse  in lista  cheltuielilor eligibile din caietul de sarcini (anexa la contractul de furnizare) si corespund  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 71    expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  ‐documentele  (facturi.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate  cheltuielile facturate.

1  –  Identificarea  financiara.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 72    activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/  final  de  activitate/  Procesul  verbal de receptie     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  liniile  bugetare.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din secţiunea:    Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.  Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  că  cheltuielile  realizate  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  a  fost  menţionată  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  au  fost  efectuate  în  mod  real.     Raportul  de  audit  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât  auditurile  sau  revizuirile  informaţiilor  financiare  istorice”.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.1 – faza 3     Formularul AP 1.1 este completata. semnata si stampilata de beneficiar.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  trebuie  sa  fie  completata.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale          .    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  15  zile  de  la  aprobarea  Raportului  intermediar  (daca este cazul)/ final de activitate In cazul in care documentele mentionate mai sus nu  sunt aprobate.  datata.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar. DCP se declara „neconform”. datata.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.     Cererea de plata AP 1. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul  de  audit  este  semnat  si  stampilat  de  auditorul  care  l‐a  intocmit  si  care  este  mentionat in contractul de finantare.  In  cazul  contractelor  care  prevad preturi unitare pentru serviciile livrate valoarea solicitata trebuie sa se incadreze  si in valoarea mentionata in Notificarea privind aprobarea Raportului de activitate.    Pentru Masura 431.

  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata  .  Ulterior.  beneficiarul  printr‐un  reprezentant  al  sau.  documente  de  plată.  extrase  de  cont. in cadrul unui GAL din spatiul UE.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate. cat si in cazul in care serviciile sunt realizate de un furnizor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 73    In Raportul de audit trebuie să fie menţionate:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  şi  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea beneficiarului pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de  finantare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.ro.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  contracte  etc)  în  baza  cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile realizate    Raportul de audit se ataseaza la Dosarul Cererii de Plata atat in cazul in care serviciile  sunt realizate de beneficiar.1.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐cheltuielile  realizate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  trebuie  sa  faca  dovada  pregatirii  profesionale  prin  prezentarea  Diplomei/  certificatului  de  formare  profesionala al unui curs privind abordarea LEADER prin intermediul fazelor 1 si 2 ale  Masurii 431.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1. CIF etc.     Cheltuielile  solicitate  la  plata  sunt  incluse  in  lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor realizate si descrise in Raportul intermediar/ final de activitate     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare     Declaratia pe proprie raspundere a beneficiar AP 1. se bifează căsuţa – „Nu”.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  ‐documentele  (facturi. datata. recunoscut de statul membru de unde  provine sau prin alte metode de care dispune grupul.4 este completata.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. semnata  si stampilata de beneficiar     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.4.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.     La  prima  cerere  de  plata.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.buletinulinsolventei.

    Expertii  SVCP‐OJPDRP  vor  verifica  conformitatea  exemplarelor  in  copie  din  dosarul  cererii de plata cu originalele existente la beneficiar si vor aplica stampila personalizata  pe originalul facturilor.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul). in sensul reglementarilor de  mai sus conduce la respingerea documentului si la situatia de neregula. datata.  semnate si stampilate de emitent    Pentru serviciile/ bunurile prestate/ furnizate de catre terti (externalizate):   Declaratia de cheltuieli este completata. documentelor de plata si extraselor de cont.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.(Importul  reprezinta  intrarea  de  bunuri  din  afara  spatiului  comunitar).  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului.  precum si datei semnarii contractelor de achizitie. receptie si  punere in functiune   Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie    .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 74       Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. precum si in Procesele verbale de predare‐primire.  Aceste  documente  trebuie  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta.     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie. semnate si stampilate de autoritatea emitenta.     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate. dupa caz.  documente  de  plata.     Orice neconformitate intre documentul copie si cel original.  livrare bunuri etc). Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.  atat  pe  documentul  original  cat  si  pe  copiile  acestora din Dosarul cererii de plata.    Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin aplicarea stampilei  personalizate  si  a  semnaturii  expertilor.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.

  datata.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.     Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    In  cazul  componentei  „a”.     Cererea de plata AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 75     Procesele   verbale  de  predare‐primire.1 este completat.  trebuie  sa  fie  completata.    In cazul componentei „b”.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar. semnata si stampilata de beneficiar.      Declaratia de cheltuieli este completata.  Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  primele  10  zile  lucratoare ale perioadei. datata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. DCP se declara „neconform”.2     Formularul AP 1.    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din următoarele secţiuni:    Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata. pentru cheltuielile realizate in perioada precedenta. datate. Dosarul cererii de plata este depus in maxim 15 zile lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate.3.     .  datate.1  –  Identificarea  financiara. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.  In  cazul  in  care documentul mentionat mai sus nu este aprobat. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate).1 este completata.    Pentru Masura 431. datata. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.

  atat  pe  documentul  original  cat  si  pe  copiile  acestora din Dosarul cererii de plata.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar).     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate). dupa caz.  datata.    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. documentelor de plata si extraselor de cont.    Verificarea se efectueaza document cu document si se confirma prin aplicarea stampilei  personalizate  si  a  semnaturii  expertilor.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.     Procesele   verbale  de  predare‐primire.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.  livrare bunuri etc).4  este  completata.     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.     Orice neconformitate intre documentul copie si cel original.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 76    In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.    Expertii  SVCP‐OJPDRP  vor  verifica  conformitatea  exemplarelor  in  copie  din  dosarul  cererii de plata cu originalele existente la beneficiar si vor aplica stampila personalizata  pe originalul facturilor.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate). Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.  semnata si stampilata de beneficiar  .      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate. datate.  datate.  precum si datei semnarii contractelor de achizitie.  documente  de  plata.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate).  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta. in sensul reglementarilor de  mai sus conduce la respingerea documentului si la situatia de neregula. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.

  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea  beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale. au fost  efectuate  în  mod  real.  pentru  componenta  “b”.ro.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.4.  activitatile  trebuie  sa  faca  si  obiectul  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  ‐documentele  (facturi.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 77       Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  cheltuielile  trebuie  sa  fie  aferente  si  activitatilor    menţionate  în  Raportul  intermediar/ final de activitate.buletinulinsolventei.  pentru  componenta  “b”.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1. CIF etc.  Ulterior.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  .  semnate si stampilate de emitent    Secţiunea A2 – Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale    Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  in  cazul  componentei “b” au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI. se bifează căsuţa – „Nu”.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 78   

documente  de  plată,  extrase  de  cont,  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate cheltuielile facturate.      Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi,  ordine  de  plata,  chitante, contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate).  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar,  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile privind chiria si intretinerea sediului, consumabilele, comunicarea, utilitatile,  cazarea,  masa,  transportul  rutier/  feroviar,  inchirierea  de  autovehicule  pe  perioade  scurte de timp)     Cheltuielile solicitate la plata se regasesc in Raportul de asigurare si sunt incluse in lista  cheltuielilor  eligibile.  In  cazul  componentei  „b”  acestea  trebuie  sa  corespunda  si  activitatilor realizate si descrise in Raportul intermediar/ final de activitate     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare.      Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  achizitie,  precum  si  in  Procesele  verbale  de  predare‐primire,  receptie  si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)    Pentru Masura 112, 41     La prima transa de plata, beneficiarului i se acorda 60% din valoarea sprijinului pentru instalare,  iar la transa a doua, 40% din valoarea sprijinului pentru instalare.  Pentru transa I, cartusul III din Formularul AP 1.1 – Cererea de plata se completeaza dupa cum  urmeaza:     Trebuie  sa  existe  Contract  de  finantare  semnat  de  APDRP  pentru  beneficiarul  care  a  depus cererea de plata.     Valoarea  primei  transe  de  plata  trebuie  sa  fie  de  60%  din  valoarea  sprijinului  pentru  instalare.     Datele din cererea de plata trebuie sa corespunda cu datele din Contractul de finantare/  Actul  aditional/  Nota  de  aprobare  privind  modificarea  contractului  in  ceea  ce  priveste  denumirea beneficiarului, adresa beneficiarului, codul contractului de finantare, contul  si banca beneficiarului etc.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.4  este  completata,  datata,  semnata si stampilata de beneficiar   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 79   

 Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.4.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.buletinulinsolventei.ro,  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Ulterior,  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI, CIF etc.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa, se bifează căsuţa – „Nu”.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea,  si  vor  semna  si  stampila  documentul.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.1  –  Identificarea  financiara,  trebuie  sa  fie  completata,  datata,  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii,  precum  si  datata si semnata de titularul contului    Pentru  transa  II,  Formularul  AP  1.5  ‐  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  este  alcătuit  din  următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata;   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.  Secţiunea A1 – Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata),  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate,  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar;  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.     Cererea  de  plata  AP  1.1  trebuie  sa  fie  completata,  datata,  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului, avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.     Valoarea  transei  a  doua  de  plata  trebuie  sa  fie  de  40%  din  valoarea  sprijinului  pentru  instalare.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 80   

Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.1  –  Identificarea  financiara,  trebuie  sa  fie  completata,  datata,  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii,  precum  si  datata si semnata de titularul contului.     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare,  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate,  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent, ca persoana fizica autorizata;  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;  c)ca membru al unei întreprinderi familiale.    Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom.onrc.ro/,  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest).  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma, CUI/ cod fiscal. Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  atasa extrasul la dosarul administrativ. Pe extrasul din Registrul Comertului, expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea, si vor semna si stampila documentul.     Declaratia de cheltuieli AP 1.2 trebuie sa fie completata, datata, semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.   In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise actiunile realizate, conform planului de  afaceri.  Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de documente care sa justifice realizarea  actiunilor mentionate in declaratie (facturi, documente de plata, extrase de cont etc.)   Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie emise pentru beneficiarul  finantarii.  Pentru achizitia de teren de la persoane fizice, beneficiarul nu are obligatia prezentarii la  dosarul cererii de plata a facturii fiscale, documentului de plata si extrasului de cont. In  acest caz, beneficiarul trebuie sa prezinte contractul de vanzare ‐ cumparare autentificat  la  notar,  din  care  sa  rezulte  valoarea  achitata  de  catre  beneficiar  pentru  terenul  achizitionat de la persoana fizica respectiva.     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.2.2 este completat, datat  si semnat de beneficiar. Iar calculele sunt corecte,      Din  Formularul  AP  1.2.2,  rezulta  ca dimensiunea  fermei  este  mai  mare de  10  UDE si  a  crescut  cu  cel  putin  4  UDE  de  la  data  semnarii  contractului  de  finantare  (se  face  diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din tabel).      Raportul  de  executie  AP  1.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate,  sa  fie  datat,  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului.    Acest raport trebuie sa descrie realizarile fizice pentru indeplinirea actiunilor din Planul  de afaceri.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 81   

 Procesul de receptie finala (bunuri/ lucrari) este completat, datat, semnat si stampilat  de furnizorul de bunuri/lucrari si de beneficiar.    In  cazul  contractelor  de  leasing,  prin  Procesul  verbal  de  receptie  finala  trebuie  sa  se  transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar.     Adeverinta APIA din care sa rezulte ca beneficiarul a primit/ nu a primit sprijin prin PNA  2011‐2013 pentru achizitia de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci  este datata, semnata si stampilata de reprezentantii APIA. Aceasta trebuie sa fie emisa  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata. Documentul  se ataseaza in cazul proiectelor care au prevazut in Planul de afaceri achizitia de familii  de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci. In cazul in care din documentul emis  de APIA rezulta ca beneficiarul a primit sprijin prin PNA 2011‐2013, dosarul se declara  “neconform” si se recupereaza sumele acordate la transa I.     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu,  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii,  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor,  Ministerul  Mediului  si  Padurilor,  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.     Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar,  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata,  un  document  emis  pe  numele  beneficiarului,  semnat  si  stampilat de autoritatea in domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus  prin proiect a fost implementat.     Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu isi inceteaza activitatea Agricola  mai  devreme  de  3  ani  de  la  data  depunerii  cererii  de  plata  –transa  II  este  datata,  semnata si stampilata de beneficiar 
 

 Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.4  este  completata,  datata,  semnata si stampilata de beneficiar   

 Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.4.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.buletinulinsolventei.ro,  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Ulterior,  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI, CIF etc. 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 82   

‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa, se bifează căsuţa – „Nu”.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea,  si  vor  semna  si  stampila  documentul.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii:     Contractele de achizitii (bunuri/lucrari) sunt datate, semnate si stampilate de beneficiar  si furnizor.    Copiile  facturilor,  documentelor  de  plata,  extraselor  de  cont  sunt  emise  pentru  beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.2 Aceste documente  trebuie sa fie aferente contractelor de achizitie bunuri/lucrari     Pentru achizitia in leasing     Contractul  de  leasing  este  aferent  bunurilor,  are  precizata  valoarea  si  este  semnat  de  ambele parti.    Pentru achizitia de animale     Certificatul  de  origine  si  productivitate  al  materialului  biologic  (animale)  atesta  identitatea  si  valoarea  genetica  si  trebuie  sa  fie  completat,  datat  si  semnat  de  catre  autoritatile tarii de origine, in cazul achizitiei din import.     Documentul  se  elibereaza  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.  1223/1996  privind  reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din  zootehnie – M Of 310/27.11.1996 cu modificarile si completarile ulterioare.      Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  biologic achizitionat.     Documentul  veterinar  comun  de  intrare,  DVCI  pentru  animale  trebuie  completat,  datat,  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta  si  se  elibereaza  in  conformitate  cu  Ordinul  nr.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul, exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC,  precum  si  animalelor  vii,  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, 

  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor).  comercializarea semintelor si a materialului saditor.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea.12. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol. conform  Art.  conform  Legii  nr.    Pentru plantarea si replantarea plantelor perene     Certificatul  oficial  de  calitate  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern) trebuie sa fie completat conform Anexei nr. in baza unei notificari la postul de  inspectie la frontiera de intrare.  prelucrarea.12.  conform  Ordinului  nr.  controlul.  Padurilor  si  Dezvoltarii  Rurale.    .    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul.  8 a  Ordinului nr. precum si inregistrarea soiurilor de  plante – M Of 343/23.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta.05.   Certificatul  sanitar‐veterinar  emis  la  unitatea  de  origine  (pentru  importul  de  animale)  trebuie  sa  fie  completat.      Acest document reprezinta confirmarea de catre autoritatea sanitar veterinara centrala  (Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ) a conditiilor  sanitar veterinare in care se poate efectua importul. exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  animalele   achizitionate.  266/2002  privind  producerea. intr‐un interval de 24 de ore anterior sosirii acestuia la  postul de inspectie la frontiera de intrare.2002.  datat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 83    produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27. 9 din Ordinul nr.  produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27.  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama.   Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru animalele de  reproductie achizitionate.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol  emis  de  Ministerul  Agriculturii.  precum  si  animalelor  vii.  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii.2005. 550/2002 pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.  controlul  si  certificarea  calitatii.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat.  controlul.2005 – Anexa nr 1.

 poate opta pentru mentionarea formei de autorizare.    Pentru achizitia de teren     Extrasul de carte funciara este semnat si stampilat de autoritatea emitenta.  alaturi de nume.  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  – M Of 66bis/ 24. prezentate la  dosarul cererii de plata trebuie sa fie emise pe numele persoanei fizice. documentele doveditoare ale dreptului de proprietate.2006. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii. F a Ordinului 1295/  2005.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat.     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  pomicol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat. Formularul este prezentat in Anexa nr 4.     Incheierea  privind  intabularea  in  cartea  funciara  este  semnata  si  stampilata  de  autoritatea emitenta.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat.  semnate si stampilate de emitent.    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate prin Masura 121:     Notificarea  beneficiarului  asupra  platilor  efectuate  este  completata  cu  toate  sumele  platite si luata de cunostiinta de beneficiar. Mentionam ca persoana fizica.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 84     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  viticol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat.    In cazul achizitiei de teren.  datat  si  semnat  de  furnizor si beneficiar.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  (cazul  PFA‐ului/  intreprinzatorului  persoana  fizica  titular  al  intreprinderii  individuale/  membrilor  intreprinderii  familale). datat si semnat de furnizorul din tara de origine.  controlul. indiferent de forma de  autorizare  conform  OUG  44/  2008.        .     Certificat de atestare fiscala este semnat si stampilat de primaria in raza careia se afla  terenul.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol)  (in  cazul  achizitiei  la  intern)  trebuie  sa  fie  completat. datat si semnat de furnizorul din tara de origine.01. prin semnatura si data.     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.

  Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original.  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza col.  Nerespectarea obligatiei conduce la bifarea col. Daca acestea concorda.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.    6.    .  expertii  SVCP‐ OJPDRP. DA. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea  se  declara  neeligibila.    2‐3.    5.  pentru  ca  prin  autoritatea  sa.  În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1.  dupa  verificarea  conformitatii  exemplarelor  in  copie  cu  originalele  existente  la  beneficiar. Dosarul Cererii de plata. "DA".  extraselor de cont etc. expertii bifeaza col.  Daca  este  indeplinita  conditia  de  prezenta  se  bifeaza  coloana  "DA" si se continua activitatea de verificare.    Indeplinirea obligatiei se consemneza cu bifa in coloana "DA" si neindeplinirea in coloana "NU".  Se  verifica  daca  obiectul  contractului  de  achizitie  bunuri/lucrari  este  in  conformitate  cu  actiunile prevazute in Planul de afaceri. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent.  vor  aplica  stampila  personalizata  pe  originalul  facturilor.  facturile  care  au  mentiunea  “Masura  121”  nu  vor  fi  acceptate  ca  documente justificative pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii.  prin  reprezentantul  legal. Facturile (acolo unde este cazul) trebuie sa poarte obligatoriu mentiunea "Program FEADR"."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregula. In caz contrar se bifeaza coloana  "DA".     Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei. Expertii vor bifa col.  Inexistenta mentiunii pe facturile din dosarul‐cerere de plata ‐ exemplarul original ‐ determina  inregistrarea bifei in coloana "NU" si neeligibilitatea acesteia. locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei.  documentelor  de  plata.  prin  semnatura  si  stampila  Beneficiarului. Se verifica in teren daca proiectul are localizarea implementarii in concordanta cu obligatia  asumata de Beneficiar prin Planul de afaceri. Primul exemplar se lasa la beneficiar. trebuie sa fie identic cu dosarul cu documente originale si confirmat  de  identitate.    Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor.  in  prezenta  a  2  martori.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in doua exemplare. NU.13. La data.  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei.    4.  sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie sau se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia.  De  asemenea.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari.    7.  La  vizita  pe  teren.  cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 85    Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale    1.

1 reprezinta cel putin 30% din  valoarea totala a sprijinului (mentionat in contractul de finantare). contract. semnate si stampilate.    10. In cazul in care nu indeplineste acest criteriu. iar cererea de plata este  declarata  neeligibila. documentul privind intabularea  in cartea funciara. precum si cu  cele  din  Registrul  exploatatiilor  al  DSVSA. se bifeaza „Nu”. se bifeaza „Nu”.    In cazul in care indeplineste acest criteriu. cererea de plata  va  fi  declarata  neeligibila.  conform Notificarii beneficiarului asupra platilor efectuate AP 13.  Se  verifica  daca  datele  din  coloanele  3  si  4  mentionate  in  Tabelul  privind  stabilirea  dimensiunii economice a fermei (nr de ha/ nr de capete) sunt conforme datelor mentionate in  Planul  de  afaceri  privind  structura  productiei  la  data  semnarii  contractului  de  finantare.  De  asemenea. pct VI  Calculul unitatii de dimensiune economica.  Bunurile/lucrarilor  receptionate  sunt  aferente  contractelor de achizitii. titularul terenului sa fie beneficiarul finantarii.  dupa  caz.  De  asemenea.  In  urma  verificarii  documentelor  atasate  la  Declaratia  de  cheltuieli  (facturi.  si  in  cazul  in  care  neindeplinirea  acestui  criteriu  s‐a  datorat  unei  situatii de forta majora.  cererea  de  plata  va  fi  declarata  neeligibila. fisa fiscala) corespund cu cele din contractul de vanzare‐cumparare privind:  nr.     12. caz in care expertii vor  incepe procedurile pentru recuperarea primei transe de plata. Se verifica daca procesele verbale de receptie finala sunt datate. extrase de cont)  trebuie sa rezulte ca cel putin 30% din sprijinul acordat a fost investit  pentru  modernizarea  si  dezvoltarea  exploatatiei  si  realizarea  conformitatii  cu  standardele  comunitare. In cazul in care indeplineste acest criteriu.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 86    8. Din  procesele verbale trebuie sa rezulte ca bunurile/ lucrarile au fost receptionate de beneficiar si  ca  acestea  se  afla  in  proprietatea  acestuia.  si  in  cazul  in  care  neindeplinirea acestui criteriu s‐a datorat unei situatii de forta majora.  In  urma  verificarii trebuie sa rezulte ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si a crescut cu minim 4  UDE fata de dimensiunile fermei mentionate in Planul de afaceri (anul 0) – Sectiunea A. se bifeaza  „Da”.  Se  verifica  daca  datele  din  documentele  care  atesta  proprietatea  asupra  terenului  achizitionat pentru activitati agricole (extras de carte funciara.  In  cazul  investitiilor realizate prin Masura 121 se verifica daca totalul platilor efectuate catre beneficiar.  Dupa  verificarea  cu  baza  de  date  IACS. cu cele din baza de date IACS.    11.  se  bifeaza  „Da”. Se verifica daca din documentele prezentate pentru fiecare actiune mentionata in Planul de  afaceri  rezulta  ca  respectiva  actiune  a  fost  finalizata. iar cererea de plata este declarata neeligibila.    9.  In  cazul  in  care  toate  actiunile  au  fost  finalizate. De asemenea.  expertii  vor  atasa  print‐screen‐urile  din  baza  de  date  IACS  la  dosarul  administrativ.  In  cazul  investitiilor  realizate  din  surse  proprii  se  verifica  daca  totalul  facturilor  achitate  si  atasate  ca  documente  justificative  reprezinta  cel  putin  30%  din  sprijinul  acordat.  caz  in  care  expertii  vor  incepe  procedurile  pentru  recuperarea  primei  transe  de  plata. fara a i se recupera insa  transa I de plata. fara a i se recupera insa transa I de plata.  documente  de  plata. se bifeaza „Da”. In cazul in care nu indeplineste acest  criteriu.  In  cazul  in  care  o  actiune  sau  mai  multe  nu  au  fost  finalizate. suprafata. se verifica daca datele din coloanele 5 si 6 mentionate in Tabelul privind stabilirea  dimensiunii economice a fermei (nr de ha/ nr de capete) sunt conforme realizarilor din teren  prin verificarea cu datele inscrise in Registrul fermei.  se  .

DA.NU.  iar  cererea  de  plata  este  declarata  neeligibila.  De  asemenea.     Beneficiarul nu a mai solicitat plata pentru anul in curs.  adresa  beneficiarului.  contul  si  banca  beneficiarului etc.     Datele  din  cererea  de  plata  trebuie  sa  corespunda  cu  datele  din  Decizia  de  finantare/  Nota  de  aprobare  privind  modificarea  deciziei  in  ceea  ce  priveste  denumirea  beneficiarului. Balantei de  verificare si Fisa mijlocului fix.  datata. 41     Sprijinul acordat este de 1500 euro/ an/ ferma echivalent in lei la cel mai recent curs de schimb  publicat  de  BCE  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza certificatul de plata)    Pentru anul I.  cererea  de  plata  va  fi  declarata  neeligibila. caracteristici‐parametrii.1 – Cererea de plata se completeaza dupa cum  urmeaza:     Trebuie  sa  existe  Decizie  de  finantare  semnata  de  APDRP  pentru  beneficiarul  care  a  depus cererea de plata.    14. In acest caz expertii vor  bifa col. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in col.  Verificarea  are  drept  scop  sa  evidentieze  daca  la  ultima  cerere  de plata.  si  in  cazul  in  care  neindeplinirea  unei  actiuni  din  Planul  de  afaceri  s‐a  datorat unei situatii de forta majora. iar beneficiarul  va completa in aceeasi rubrica. cartusul III din Formularul AP 1.snuruit si parafat de organul fiscal teritorial).    Pentru Masurile 141. In faza de verificare la locul  investitiei  se  va  analiza  conformitatea  dintre  prevederile  din  specificatia  documentara  si  realitatea  fizica  a  realizarii  achizitiilor.  obiectivele  fizice  specificate  in  Cererea  de  Finantare.  Beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  expertilor  verificatori  la  vizita  pe  teren. cantitate. motivul refuzului.  Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col. Se verifica daca beneficiarul a  depus o singura cerere de plata pentru anul pentru care solicita plata. pret.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 87    bifeaza  „Nu”.    13.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  codul  deciziei  de  finantare.    15 Rezultatul verificarii tehnice si financiare a cheltuielilor.  au  fost  integral  si  conform  realizate. in vederea atasarii acestora la dosarul administrativ.  Se  vor  verifica  aspectele legate de tip.  copiile  situatiei  contului 131/ 4751. care conform  "Instructiuni de plata" trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.4  este  completata. Registrului jurnal de incasari si plati (expertii verifica indeplinirea conditiilor  de conformitate ‐ pagini numerotate.  semnata si stampilata de beneficiar    .DA.  caz  in  care  expertii  vor  incepe  procedurile  pentru  recuperarea  primei  transe  de  plata. fara a i se recupera insa transa I de plata. asa cum se evidentiaza la terminarea  acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara se vor prezenta Beneficiarului. etc.

 III.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.1  –  Identificarea  financiara.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.   Secţiunea A2 – Verificarea condiţiilor contractuale si administrativ procedurale.4.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  datata.  trebuie  sa  fie  completata.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.1  trebuie  sa  fie  completata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.ro. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  datata. Formularul AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 88     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  precum  si  datata si semnata de titularul contului  .  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ. IV si V.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.    Sectiunea A1 – Verificarea conformitatii Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului. se bifează căsuţa – „Nu”. CIF etc.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Ulterior.  datata.    Cererea  de  plata  este  depusa  in  termenul  prevazut  in  Decizia  de  Finantare  si  conform  Declaratiei de esalonare a platilor.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit  din următoarele secţiuni:  Secţiunea  A1  –  Verificarea  conformităţii  documentelor  ataşate  Dosarului  Cererii  de  Plata.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  trebuie  sa  fie  completata.     Cererea  de  plata  AP  1.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.1  –  Identificarea  financiara.  precum  si  datata si semnata de titularul contului    Pentru anii II.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.buletinulinsolventei.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.

 sa fie datat.     Beneficiarul finantarii a accesat Masura 214 – „Plati de agromediu” pe o perioada de 5  ani  de  la  data  semnarii  angajamentului.  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate. ca persoana fizica autorizata.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare. Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  atasa extrasul la dosarul administrativ.    Se  verifica  la  DCP  aferente  proiectelor  care  au  primit  punctaj  pentru  acest  criteriu.   ‐Legea  nr  338/  2005  pentru  aprobarea  Ordonantei  Guvernului  nr.  In  cazul  in  care  sistemul  nu  functioneaza.  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent.ro/.  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest).     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul  productiei realizate de beneficiar.  c)ca membru al unei întreprinderi familiale.  cu  modificarile si completarile ulterioare.  adeverinta  din  care  sa  rezulte  daca  beneficiarul  a  accesat Masura 214 pe o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. cu modificarile si completarile ulterioare.  expertii  atasand  la  dosarul  administrativ  print‐screen  din  sistem. cu modificarile si completarile ulterioare.  26/  2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii. expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea.  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale. cu modificarile si completarile ulterioare.    Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom.  Verificarea  se  realizeaza  in  IACS.  pentru  comercializarea  produselor  agricole si silvice.onrc. respectiv:  ‐Ordonanta  nr.  ‐Legea nr 138/ 2004 a imbunatatirilor funciare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 89       Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare.  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma.  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  de  producatori.  Documentul de inregistrare ca membru intr‐o forma asociativa care trebuie sa fie emis  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata de catre grupul  de  producatori/  asociatia  profesionala/  cooperativa  agricola/  organizatia  de  imbunatatiri funciare/ grupul si organizatia de producatori din sectorul fructe si legume  constituit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.  se  solicita  la  APIA.   ‐Hotararea  nr.     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  in  continuare  membru  al  unei  forme  asociative  recunoscute conform legislatiei in vigoare (daca este cazul). semnat si  stampilat de beneficiarul proiectului.  1078/  2008  privind  acordarea  de  sprijin  financiar  grupurilor  de  producători  recunoscute  preliminar  şi  organizaţiilor  de  producători  în  sectorul  fructe  şi  legume.   ‐Legea nr 566/ 2004 a cooperatiei agricole.    . Pe extrasul din Registrul Comertului. CUI/ cod fiscal. si vor semna si stampila documentul.

  printr‐un  certificat  de  formare  profesionala.   Din Formularul AP 1.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 90    Din Raportul de executie atasat in DCP rezulta ca s‐a obtinut productie in cadrul fermei  fata de data semnarii deciziei de finantare si fata de anii precedenti (pentru anii II.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  rezulta  ca  dimensiunea  fermei  a  crescut  de  la  data  semnarii  deciziei de finantare si fata de anii precedenti (se face diferenta intre totalul coloanelor  4 si 6 din tabel si se vor compara datele mentionate in Sectiunea A a Planului de afaceri  (productia  destinata  comercializarii  in  anul  0    cu  datele  din  Raportul  de  executie). se bifează căsuţa – „Nu”.2.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.     Din  Formularul  AP  1. rezulta ca dimensiunea fermei a crescut cu cel putin 3 UDE de  la data semnarii deciziei de finantare (se face diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din  tabel si se vor compara datele mentionate in Sectiunea A a Planului de afaceri (productia  destinata comercializarii in anul 0  cu datele din Raportul de executie). CIF etc.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.2 este completat. datat  si semnat de beneficiar.  datata.    .  si  vor  semna  si  stampila  documentul.buletinulinsolventei. in cel putin  unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole.  Ulterior.  (pentru anii II. protectia  mediului. III si  V).  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. III si V).  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  semnata si stampilata de beneficiar. (doar pentru anul  IV)     Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111. iar calculele sunt corecte.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.4.2.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.4  este  completata.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.2.  agricultura  ecologica  etc.ro.2. contabilitatea fermei.    Din  Raportul  de executie  atasat in DCP  rezulta  ca  productia  destinata comercializarii  a  crescut  cu  cel  putin  20%  in  cei  trei  ani  de  la  data  semnarii  deciziei  de  finantare  (doar  pentru anul IV)     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.  (doar  pentru anul IV)     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.2.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.

 dupa  verificarea conformitatii exemplarelor in copie cu originalele existente la beneficiar.  Daca  este  indeplinita  conditia  de  prezenta  se  bifeaza  coloana  "DA" si se continua activitatea de verificare.    5. Expertii vor bifa col.  semnate si stampilate de emitent.  dupa  caz.13. locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregularitate.  Se  verifica  daca  datele  mentionate  in  Tabelul  privind  stabilirea  dimensiunii  economice  a  fermei (nr de ha/ nr de capete) sunt conforme realizarilor din teren prin verificarea cu datele  inscrise  in  Registrul  fermei.  Dupa  verificarea  cu  baza  de  date  IACS. La vizita pe teren. in urma verificarii  trebuie sa rezulte ca dimensiunea exploatatiei a crescut fata de dimensiunea fermei mentionata  .  cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.    Indeplinirea obligatiei se consemneza cu bifa in coloana "DA" si neindeplinirea in coloana "NU". Dosarul Cererii de plata.     Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari.  prin  reprezentantul  legal.  sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta functie din institutie sau se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia.  in  prezenta  a  2  martori. vor aplica  stampila personalizata pe originalul documentelor.    4.    Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original.  În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1.    Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in doua exemplare.  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza in col.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 91     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.    Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale    1. Primul exemplar se lasa la beneficiar.  prin semnatura si stampila Beneficiarului.  cu  cele  din  baza  de  date  IACS. "DA".  pentru  ca  prin  autoritatea  sa. In anii II si III.    2‐3. La data. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT.  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei.  precum  si  cu  cele  din  Registrul  exploatatiilor  al  DSVSA. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata. trebuie sa fie identic cu dosarul original si confirmat de identitate.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea  se  declara  neeligibila. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent.  expertii  vor  atasa  print‐screen‐urile din baza de date IACS la dosarul administrativ.

  inclusiv  Planul  de  afaceri  AP  1.  cantitate.  Respectarea  acesteia  se  consemneaza  prin  bifarea  col.    Pentru Masurile 142.  In  cazul in care in anii II si III.  In  faza  de  verificare  la  locul  investitiei  se  va  analiza  conformitatea  dintre  prevederile  din  specificatia  documentara  si  realitatea  fizica.NU.DA.  7 Rezultatul verificarii tehnice si financiare a cheltuielilor. care conform  "Instructiunilor de plata" trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta. pct VI  Calculul unitatii de dimensiune economica. asa cum se evidentiaza la terminarea  acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara se vor prezenta Beneficiarului. se bifeaza  „Da”.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.NU.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate. se bifeaza „Nu”.  se  vor  mentiona  la  rubrica  “Observatii”  motivele  pentru  care  acestea nu corespund. In cazul in care activitatile realizate nu corespund cu cele  prevazute  in  Planul  de  afaceri. beneficiarul nu a realizat niciun obiectiv din cele precizate in Cererea  de  Finantare. pct VI Calculul unitatii de dimensiune economica.  pret.    9. In  anul IV.  caracteristici‐parametrii.  iar  beneficiarul va completa in aceeasi rubrica.14.  Refuzul  de  preluare  se  consemneaza  prin  aplicarea bifei in col. 41    Sectiunea A1 – Verificarea conformitatii Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. au  fost  realizate  o  parte  din  obiectivele  specificate  in  Cererea  de  Finantare. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  precum  si  in  Raportul  de  executie ca au fost realizate.  etc.    6.  au  fost  integral  si  conform  realizate obiectivele fizice specificate in Cererea de Finantare.Se verifica daca activitatile realizate si identificate la vizita pe teren corespund/ nu corespund  cu cele prevazute in Planul de afaceri.  care va semna de primire pe celalalt exemplar original care ramane la expertii SVCP‐OJPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 92    in Planul de afaceri (anul 0) – Sectiunea A. In cazul in care indeplineste acest criteriu. motivul refuzului. precum si activitatile efectiv realizate.  In  acest  caz  expertii  vor  bifa  col. In acest caz expertii  vor  bifa  col.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. iar cererea de plata este  declarata neeligibila.  Un  exemplar  original  se  va  preda  beneficiarului.DA.  inclusiv  Planul  de  afaceri.  Refuzul  de  semnare  se  consemneaza  prin  aplicarea  bifei  in  col.    . Verificarea are drept scop sa evidentieze daca la cererile de plata aferente anilor II si III. expertii SVCP‐OJPDRP vor elabora la vizita pe teren in 2 exemplare  originale  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  nerealizarea  obiectivelor  din  Cererea  de  Finantare. in urma verificarii trebuie sa rezulte ca dimensiunea exploatatiei a crescut cu minim 3  UDE fata de dimensiunea fermei mentionata in Planul de afaceri (anul 0) – Sectiunea A. In cazul in care nu indeplineste acest criteriu. iar beneficiarul va completa in aceeasi rubrica.  inclusiv  Planul  de  faceri  ca  urmeaza  sa  fie  realizate. Se vor  verifica  aspectele  legate  de  tip.  Rezultatul  nerealizarii  obiectivelor  prevazute  in  Cererea  de  Finantare.  inclusiv  Planul  de  afaceri  se  va  preda  Beneficiarului  care  conform  "Instructiunilor  de  plata"  trebuie  sa  preia  Notificarea.    8. inclusiv Planul de afaceri.DA. motivul refuzului.  respectiv  daca  la  cererea  de  plata  aferenta  anului  IV.

    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.     Valoarea anuala a productiei comercializate de grupul de producatori trebuie sa fie de  minim 10.   pentru al patrulea an: 3% din valoarea productiei comercializate.  Ajutorul financiar in lei va fi echivalentul ajutorului financiar stabilit in euro la cursul de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale in urmatorii ani.   80. In vederea stabilirii ajutorului financiar in Euro.  trebuie  sa  fie  completata.   pentru al cincilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.000 Euro pentru al treilea an.000 Euro/an:   pentru primul an: 5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al treilea an: 4% din valoarea productiei comercializate.   pentru al doilea an: 5% din valoarea productiei comercializate.000 Euro pentru primul an.  datata.5% din valoarea productiei comercializate.   50.   pentru al patrulea an: 1.  datata.  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale  in  urmatorii ani.   60.5% din valoarea productiei comercializate.     Cererea  de  plata  trebuie  sa  fie  completata.000 Euro pentru al patrulea an.  aceasta  se  determina  raportand  valoarea  productiei  comercializate  eligibila  in  Lei.  Valoarea transei de plata anuala solicitata de beneficiar trebuie sa fie:  a) Pentru valoarea productiei comercializate < 1.  precum  si  datata si semnata de titularul contului    .  b) Pentru  acea  parte  a  productiei  comercializate  a  carei  valoare  depaseste  1.000 Euro.  semnata  (cu  numele  mentionat  in  clar)  si  stampilata  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.000.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 93    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al doilea an: 2.5% din valoarea productiei comercializate.  avand  toate  datele  de  identificare ale beneficiarului proiectului.000 Euro/an:   pentru primul an: 2.000 Euro pentru al doilea an. echivalent in lei.  Valoarea transei de plata anuala va avea un plafon maxim de:   100.1  –  Identificarea  financiara.    In  vederea  stabilirii  valorii  productiei  comercializate  in  Euro.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.   pentru al cincilea an: 1. se aplica procentul specific  anului  de  finantare  si  valorii  productiei  comercializate  la  valoarea  obtinuta  mai  sus.   100.000 Euro pentru al cincilea an.   pentru al treilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.000.

 datat. pentru produsele agricole.  Ulterior.4  este  completata. semnat si  stampilat de reprezentantul legal al proiectului.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 94     Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea  productiei  comercializate  trebuie  sa  fie  completat.  37/14  iulie  2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori. sa fie datat.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  datata.  conform  Ordonantei  nr. Beneficiarul trebuie sa aiba o  contabilitate  analitica  separata  pentru  operatiunile  privind  programul  FEADR.     Documentele contabile  Se  vor  atasa  Jurnalul  de  vanzari  ‐  cumparari.   Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic si de Vanatoare pentru produsele silvice     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. Orice suma  pentru  care  nu  este  atasat  un  document  justificativ.  In  Centralizator trebuie sa fie inscrise produsele care au fost comercializate.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”. Acesta trebuie  sa fie insotit de facturi.  datat.buletinulinsolventei. semnat si  stampilat.     Avizul de recunoastere a grupurilor de producatori  trebuie completat. pentru comercializarea produselor agricole si silvice (Anexa 7).  .  Balanta  analitica  a  contului  clienti  si  Balantele de verificare lunare aferente anului de executie.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. documente de plata si documente care atesta plata. CIF etc.  pentru  comercializarea  produselor  agricole  si  silvice. semnate si stampilate  de autoritatea emitenta. datate.     Documentele care sa ateste provenienta productiilor comercializate  Expertul  trebuie  sa  verifice  daca  produsele  mentionate  in aceste  documente  sunt cele  comercializate (precizate in facturi). Acest raport trebuie sa descrie structura  si volumul productiei realizate si comercializate de grupul de producatori. semnate si stampilate de beneficiar. astfel:   Directiile  pentru  Agricultura  si  Dezvoltare  Rurala  judetene  si  a  Municipiului  Bucuresti.  171/13  martie  2006  privind  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  OG  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori.4.ro.  Acesta  este  emis  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale. Acestea trebuie sa fie datate.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1.  Documentele trebuie completate.  semnata si stampilata de beneficiar.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  se  exclude  din  calculul  productiei  comercializate     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  precum  si  Ordinului  nr.  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.

 prin  bifarea coloanei "NU". NU.  sa  asigure  accesul  la  toate  realizarile  fizice  si  inregistrarile  documentare  ale  investitiei.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 95    ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  in  prezenta  a  2  martori.    Sectiunea A2: Verificarea conditiilor contractuale si administrativ‐procedurale    În cadrul acestei măsuri se verifică la vizita pe teren datele aferente productiei comercializate. Anexa ‐ Cerere de  finantare. Nerespectarea obligatiei conduce  la bifarea col.  In  cazul  in  care  conditia  nu  este  indeplinita  se  intocmeste  Notificarea  beneficiarului  pentru  reprogramarea  verificarii  intr‐un  interval de maxim 3 zile calendaristice in 2 exemplare.    . cu sistarea verificarii si declararea cererii de plata ca fiind neeligibila.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  cantitatilor  de  produse  livrate  si  valorii  productiei  comercializate.  facturilor  emise  si  incasate.    2‐3.  Beneficiarul  are  obligatia  de  a participa  nemijlocit  la  verificari. La data.13.     Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate. DA.  Realizarea acestor cerinte se consemneaza prin bifarea coloanei "DA". Primul exemplar se lasa la beneficiar.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Modalitatea  comunicarii se specifica in finalul notificarii. Daca acestea concorda expertii bifeaza in col.  si  vor  semna  si  stampila  documentul. se bifează căsuţa – „Nu”.  semnate si stampilate de emitent. iar nerespectarea.    Indeplinirea  obligatiei  se  consemneaza  cu  bifa  in  coloana  "DA"  si  neindeplinirea  in  coloana  "NU".  pentru  ca  prin  autoritatea  sa.  prin  reprezentantul  legal.  Se  verifica  in  teren  daca  proiectul  Program  FEADR  are  localizarea  implementarii  in  concordanta cu obligatia asumata de Beneficiar prin Contractul de Finantare.    În  cazul în care se solicita informatii suplimentare se completează formularul AP1.    1. sub  semnatura  de  primire  a  celui  care  indeplineste  cea  mai  inalta  functie  din  institutie  sau  se  afiseaza  la  intrarea  in  sediul  administrativ  al  acestuia. beneficiarul  are  obligatia  de  a  fi  prezent. locul si ora programata pentru inceperea verificarilor la locul investitiei. cu neregularitate si neautorizarea la plata a cheltuielilor.    4.  se  bifeaza  coloana  "NU"  si  cererea se declara neeligibila.    Daca este indeplinita conditia de prezenta se bifeaza coloana "DA" si se continua activitatea de  verificare.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.     Daca  nici  la  al  doilea  termen  nu  se  asigura  indeplinirea  conditiei.

 Expertii vor bifa col. trebuie sa fie identic cu dosarul original si confirmat de identitate. bifarea coloanei  “NU” si scaderea valorii respective din valoarea productiei comercializate.                .  in  sensul  reglementarilor  de  mai  sus se bifeaza in col. vor aplica  stampila personalizata pe originalul facturilor. Inexistenta mentiuni pe  facturile  din  dosarul‐cerere  de  plata  ‐  exemplarul  original  ‐  determina  inregistrarea  bifei  in  coloana "NU" si neeligibilitatea acesteia.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 96    5. respectiv urmatorii ani calendaristici (pentru anii II. Productia livrata pe piata de catre grup. La vizita pe teren. III.  Dovada  se  face  prin  extrasele  de  cont  emise  de  banca  benefiarului care se anexeaza in copie la fiecare factura in parte.    Orice  neconformitate  intre  documentul  copie  si  cel  original.  Verificarea  se  efectueaza  document  cu  document  si  se  confirma  prin  aplicarea  stampilei  personalizate si a semnaturii expertilor. documentelor de plata. expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT. Dosarul Cererii de plata. In cazul in  care  intr‐o  factura  este  un  produs  neconform.    8. chiar si prin punctele de vanzare proprii se face pe  baza de factura.    Valoarea luata in calculul productiei comercializate este numai cea pentru care se face dovada  incasarii. corespunde cu grupa de produse  pentru a carei comercializare a fost acordata recunoasterea se bifeaza coloana “DA”.  Facturile  emise  pe  parcursul  unui  an  calendaristic  de  la  data  recunoasterii  grupului  de  producatori pentru primul an.  Nerespectarea  acestora conduce la bifarea coloanei “NU” si la diminuarea valorii productiei comercializate la  nivelul sumelor efectiv incasate. dupa  verificarea conformitatii exemplarelor in copie cu originalele existente la beneficiar. "DA"."NU" si conduce de asemenea si la situatia de neregularitate.  IV si  V).    Respectarea  acestor  conditii  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  “DA”. Daca productia comercializata conform facturilor atasate.    9. extraselor de cont.  asa cum sunt inregistrate in Centralizatorul facturilor privind valoarea productiei comercializate  trebuie  sa  fie  integral  incasate.  se  bifeaza  coloana  “NU”  si  se  scade  valoarea  acesteia  din  valoarea  productiei  comercializate  ce  va  fi  luata  in  calcul  la  determinarea  sprijinului. Facturile trebuie sa poarte obligatoriu mentiunea "Program FEADR".  Lista  cu  grupele  de  produse  se  regaseste  in  Normele  de  aplicare  a  OG  37/  2005  privind  recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori pentru comercializarea  produselor agricole si silvice aprobate prin Legea 338/ 2005.    6. atat pe documentul original cat si pe copiile acestora  din Dosarul Cererii de plata. In caz contrar se bifeaza coloana "DA".  prin semnatura si stampila Beneficiarului. Orice livrare care incalca aceasta regula conduce la neregula.  7.

 motivul refuzului. Se verifica exactitatea calculelor cantitatilor si valorilor inscrise in factura. iar neconformitatea in coloana "NU". inregistrat in  Centralizatorul  facturilor. provenienta. au fost integral  si  conform  realizate. In caz de neconformitate se bifeaza  in col.    13.     Respectarea acesteia se consemneaza prin bifarea col.  .  Se  compara  volumul fizic pe fiecare produs comercializat conform facturilor cu cel achizitionat. detaliate prin  programele comerciale. Se verifică dacă valoarea cheltuielilor solicitate spre rambursare se incadrează în liniile de  buget. obiectivele  fizice specificate in Cererea de Finantare. acestea se vor opera şi menţiona în raportul de verificare SVCP/ SVT. Refuzul de semnare se consemneaza prin aplicarea bifei in col.  asa  cum  se  evidentiaza  la  terminarea acestora in Fisa de verificare tehnica si financiara si in Cheltuieli acceptate la plata  se vor prezenta Beneficiarului.    15.  Se  vor  verifica  aspectele  legate  de  produs. etc.NU si se inregistreaza situatia de neregula. Verificarea are drept scop sa evidentieze daca la terminarea anului de executie.  În  cazul  în  care  apar diferenţe.DA.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 97    Exemplu:    Data  recunoasterii  grupului de  producatori  Perioada de  emitere si  incasare  facturi pt  DCP 1  1 Iunie 2008 ‐  31 Mai 2009  Perioada de  Perioadade   emitere si  emitere si  incasare  incasare  facturi pt  facturi pt DCP  3  DCP 2  1 Iunie 2009  1 Iunie 2010 ‐  ‐ 31 Mai  31 Mai 2011  2010  Perioada de   emitere si  incasare  facturi pt  DCP 4  1 Iunie 2011  ‐ 31 Mai  2012  Perioada de  emitere si  incasare  facturi pt  DCP 5  1 Iunie 2012  ‐ 31 Mai  2013  1 Iunie 2008    10. In acest  caz expertii vor bifa col.NU.  cantitate. care trebuie sa le semneze pentru luare la cunostinta.     Pentru  acest  motiv  consemnarea  raspunsului  (DA  sau  NU)  se  va  face  numai  dupa  finalizarea  tuturor  verificarilor  si  prezentarea  rezultatelor  acestora  Beneficiarului.  asolamente.  iar  neconformitatea  constituie neregularitate si se bifeaza coloana “NU”    12.  pentru  luare  la  cunostinta prin semnarea celor doua documente.  Productia  livrata  nu  poate  fi  cantitativ  mai  mare  decat  cea  achizitionata.  Conformitatea  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  “DA”. Verificarea urmareste ca in circuitul de comercializare de catre grupul de producatori sa nu  fi  fost  incluse  si  produse  cu  intrare  nedeclarata  si  deci  neconforma  si  neeligibila.  tehnologii. pret. Neconformitatea  acestora conduce la bifarea coloanei “nu” in caz contrar se bifeaza coloana “DA”    11.  Realizarea  acestei  cerinte  se  consemneaza  prin  bifarea  coloanei  "DA".DA.  Rezultatul  verificarii  tehnice  si  financiare  a  cheltuielilor.    14.  iar beneficiarul va completa in aceeasi rubrica. Verificarea se refera la respectarea amplasarii culturilor si realizarea volumului de activitate  comerciala declarate de beneficiar in Raportul de executie. Conformitatea se consemneaza cu  bifa in coloana "DA".

  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.000.    Pentru Masurile 221 si 41    Formularul AP 1. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului. chiar daca aceasta poate  fi zero.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.    .  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.000 Euro din valoare se va aplica un procent de  5% adică 50.     Cererea  de  plata  AP  1.000 Euro.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  Pentru restul de 45.  se  completeaza  pentru  toate  facturile.125 Euro.  datata.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.000 Euro din valoarea totală se va aplica un procent de  2.    Exemplu:    Dacă un grup de producători a realizat pe baza facturilor pentru producţia vândută.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.6  ‐ "Valoarea  eligibila" se va inregistra numai valoarea admisa in urma verificarilor.     Sprijinul financiar va fi calculat utilizand ponderile prezentate la mai sus.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 98    Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata.    Beneficiarul confirma prin semnarea Fisei de verificare prezenta. participarea si recunoasterea  rezultatelor  verificarilor  asa  cum  sunt  consemnate  in  aceasta  fisa  si  in  Cheltuieli  acceptate  la  plata. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).     Cererea de plata pentru lucrarile de infiintare a plantatiei trebuie sa fie elaborata pentru  toata suprafata propusa prin proiectul tehnic de impadurire.045.  in  ordinea  in  care acestea au aparut in Declaratia de cheltuieli.  sprijinul  pentru  primul  an  se  va  calcula astfel:    Pentru 1. avandu‐se in vedere ca in col. înregistrată  şi  calculată  în  decurs  de  un  an  o  valoare    de  1.5% adică 1125  Euro.5 ‐ Fisa de verificare tehnica si financiara este alcătuit din secţiunea    Verificarea conformităţii documentelor ataşate Dosarului Cererii de Plata      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  Deci sprijinul total pentru primul an va fi de  51.1  trebuie  sa  fie  completata.000  Euro.

  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.  Anexa  la  Cererea  de  plata  –  Identificarea  financiara.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  intretinere  a  plantatiei  se  va  depune  de  beneficiar in perioada 1 septembrie – 15 octombrie la OJPDRP.  sa  fie  datat. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.  semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  infiintare  a  plantatiei  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate. dupa realizarea lucrarilor  de intretinere.  stadiul  lucrarilor  fiind  conform  cu  cel  din  devizele  pentru  lucrarile  executate de infiintare a plantatiei.  datata..    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  plantatiei  pentru  lucrarile  executate.  semnata  si  stampilata de reprezentantul legal al proiectului.     Garantia poate fi constituita.  precum  si  datei  semnarii contractelor de achizitie.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru  costurile  generale  ale  proiectului.    .2  (anul  I)  trebuie  sa  fie  completata.  trebuie  sa  fie  completata. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din platile efectuate catre furnizori. precum si datata si  semnata de titularul contului     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara. a unui cec etc. a unei  polite de asigurare.  Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata. Acest raport trebuie sa descrie lucrarile de infiintare realizate.    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  de impadurire.     Garantia  de  buna  executie  (anul  I)  pentru  lucrari/  serviciile  de  proiectare  trebuie  constituita  in  conformitate  cu  Contractul  de  lucrari/servicii  (in  favoarea  beneficiarului  finantarii).  documente  de  plata.  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.  datata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 99    Valoarea  proiectului  tehnic  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibila  a  proiectului  si  poate fi solicitata la plata doar in cazul avizarii dosarului de achizitie pentru serviciile de  proiectare.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru elaborare proiect tehnic    Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.

     Procesele  verbale  de  predare‐primire  a  materialului  saditor  (anul  I)  trebuie  completate.  Data  elaborarii  acestui  document  trebuie  sa  fie  ulterioara  Ordinului  de  incepere al lucrarilor. decontarea sumelor se va face la valoarea din factura.  cat si in contul de garantie.     Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei (anul I) este documentul care  atesta momentul inceperii executarii lucrarilor.     Devizele financiare (anul I) pentru serviciile de proiectare trebuie sa fie datate.      Procesele   verbale  de  receptie  la  terminarea  lucrarilor  (anul  I)  trebuie  completate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 100    In cea de‐a doua varianta. atat in contul constructorului prevazut in contract.      Procesul  verbal  de  receptie  pentru  incheierea  starii  de  masiv  (anul  V)  trebuie  completate. semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor. efectiv  platite de autoritatea contractanta. semnate si stampilate     Procesele  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (anul  I)  (proiect  tehnic) trebuie completate. datate.  comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducerea     Autorizatia  de  producator  a  materialului  (anul  I)  trebuie  sa  fie  datata.   Din  devizele  pentru  lucrari  rezulta  ca  acestea  au  fost  realizate  de  catre  o  persoana fizica/ juridica atestata     Certificatul  de  provenienta  al  puietilor  forestieri/  Documentul  de  calitate  al  furnizorului (anul I) trebuie sa fie datat. datate.   Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei (anul I) trebuie semnate cu  numele mentionat in clar. Data emiterii acestui document trebuie  sa fie anterioara oricaror date de intocmire a proceselor verbale de lucrari. semnate si stampilate. semnat (cu numele  mentionat  in  clar)  si  stampilat  conform  Programului  de  urmarire  si  control  al  calitatii  lucrarilor. in limita cheltuielilor considerate eligibile. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor. stampilate si datate de reprezentantul legal si de executantul  lucrarii.  Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii. datate. semnat si completat de producatorul de puieti  Documentul  se  emite  conform  prevederilor  OG  11/  2004  privind  producerea.  Acestea  trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si  declarate castigatoare.  semnata  si  completata  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  676/  2004  pentru  aprobarea  .  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii.  datate.      Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice (anul I) trebuie sa fie datat.

 CIF etc.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  Ulterior.     Beneficiarul  nu  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.4.  comparand  informatiile  cu  cele  din  Declaratia  pe  propria  raspundere  AP  1. se bifează căsuţa – „Nu”. 214    Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1.  718  din  7  mai  2010  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări  de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic (Anexa 3).  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Expertul  SVCP‐ OJPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 101    Metodologiei  de  autorizare  a  producatorului  de  material  forestier  de  reproducere  (Anexa 1)     Certificatul  de atestare al persoanei fizice/ juridice (anul I) care a realizat lucrarile de  impadurire  trebuie  sa  fie  datat.5 A are urmatoarele sectiuni:    Sectiunea A1 – Verificarea tehnica    1. 212.     .  datata.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.4  este  completata.  este  datat  si  semnat  de  expertul  APIA.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.   Documentele  prezentate  de  beneficiar  pe  suport  electronic  corespund  cu  cele  din  Dosarul Cererii de Plata   Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.buletinulinsolventei.ro.  Formularul  V1  are  bifata  casuta  A  ‐  Cererea  este  completa  si  viabila. In cazul in care aceasta cerinta nu  este  indeplinita.  semnata si stampilata de beneficiar.    Pentru Masurile 211.  semnate si stampilate de emitent.  semnat  si  completat  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  nr.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  care  se  mentioneaza la rubrica «Observatii».  In  cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». Se verifica daca Formularul V1 – Procesul verbal pentru controlul vizual pentru cererea  unica  de  plata  pe  suprafata  are  toate  casutele  completate.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.

     4‐5.  In  cazul  in care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».     3. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».C)  se  verifica  daca  au  fost  mentionate  in  raport. se bifeaza «NU» si se solicita  clarificari expertilor APIA.  si  specifice. Verificarea se realizeaza prin compararea perioadei prevazute pentru controlul pe teren  conform procedurilor APIA (iunie – septembrie) cu data la care a fost elaborat Raportul  asupra verificarii pe teren R1. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».C). precum si motivele  pentru care nu a fost respectat termenul procedural.E.  G.  2. se bifeaza «NU» si  se mentioneaza la  rubrica «Observatii» perioada in care a fost realizata vizita pe teren. In cazul in care aceasta  cerinta nu este indeplinita.A. In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.     8.A. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari  expertilor APIA.  G. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». Se  verifica  daca  Formularul  R1  – Raportul  de  control  pe  teren  este  completat. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA». In cazul in care cerinta este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».  cerintelor  generale  si  specifice  ale  masurilor  delegate.  In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. In cazul in care aceasta  cerinta nu este indeplinita.E.  datat  si  semnat  de  expertii  APIA. datat si semnat de expertul APIA.  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.     9‐10. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».C)  se  verifica  daca  au  fost  mentionate  in  raport.A.E.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.C). se bifeaza «NU» si se solicita clarificari expertilor APIA. In Formularul P1  trebuie  sa  fie  mentionat  rezultatul  controlului  administrativ.  datat  si  semnat  de  expertii  APIA. care  se mentioneaza la rubrica «Observatii». cerintelor generale si  specifice  ale  masurilor  delegate. Se  verifica  daca  Raportul  de  supracontrol  pe  teren  este  completat. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari expertilor APIA.  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.  In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  respecta  conditiile  de  mai  sus  (cerinte  generale.E.     7. care  se mentioneaza la rubrica «Observatii».MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 102    Se verifica daca Formularul P1 – Raportul de control administrativ aferent cererii unice  de plata pe suprafata este completat. Se  verifica  ordinele  de  deplasare/  alte  documente  care  atesta  prezenta  expertilor  verificatori la fata locului.  care  se  mentioneaza  la  rubrica  «Observatii».  In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  respecta  conditiile  de  mai  sus  (cerinte  generale.A.      6.  si  specifice. Se verifica daca din Raportul de supracontrol pe teren reies rezultatele controalelor ca  urmare a verificarii Bunelor Conditii Agricole si de Mediu (G. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza  «DA». In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». . atasate la Dosarul cererii de plata.Se verifica daca din Raportul de control pe teren reies rezultatele controalelor ca urmare  a  verificarii  Bunelor  Conditii  Agricole  si  de  Mediu  (G.  iar  in  cazul  in  care  sunt  constatate  erori  trebuie  verificata  existenta  notificarilor  catre  beneficiari  si  a  clarificarilor transmise de catre acestia.

  livezi. In cazul in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita  pentru  toate  parcelele  solicitate  la  plata. Se  verifica  localizarea  fermei  cu  lista  unitatilor  administrativ  teritoriale  incadrate  in  zonele defavorizate (Zona Montană Defavorizată (ZMD).  15  mai  2008/  2009  pentru  cererile  depuse  in  campaniile 2008 si 2009.  II‐ declaratie  de  suprafata. Se  verifica  daca  data  depunerii  cererii  de  plata  se  incadreaza  in  termenul  limita  de  depunere conform Manualelor de proceduri pentru autorizarea platilor directe ale APIA.  pepiniere  pomicole/  viticole  si  arbusti  fructiferi  in  cazul M211 si 212). precum si masura pentru care au fost solicitate la  plata.     12.  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita. Se  verifica  daca  cererea  de  plata  (I‐date  de  identificare  solicitant/  exploatatie. Zona Semnificativ Defavorizată  (ZSD) şi Zona Defavorizată de Condiţii Naturale Specifice (ZDS)) din PNDR 2007 ‐ 2013 si  .  III. 212  sau 214. 2009 si 2010: 31 mai 2007 pentru  cererile  depuse  in  campania  2007. adeverinta de la Primaria locala care sa ateste inscrierea in Registrul agricol ca  utilizator al terenului respectiv). precum  si motivele pentru care nu a fost respectat termenul procedural.  precum si legislatiei in vigoare pentru anii 2007.  culturi  de  hamei. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza  «DA».    15.  datate  si  semnate  de  fermier. se  bifeaza «NU».    16‐17.  Parcelele  care  nu  indeplinesc  aceasta  cerinta  sunt  respinse  la  plata. 11 iunie 2010).    13. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.  contract  de  arendare.Se verifica in IACS ca suprafetele parcelelor agricole sa fie mai mari de 0.  si  cererea  de  plata  se  declara  neeligibila.1‐angajamente  si  declaratii. In cazul in care  cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».3 ha (0.  09 iunie 2008/ 2009. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». In cazul in care aceasta  cerinta nu este indeplinita.  III. Se verifica in cererea de plata daca fermierul a solicitat plata pentru Masurile 211.  contract  de  concesionare. In cazul in care cerinta  este indeplinita se bifeaza «DA». Se verifica in IACS ca suprafata fermei sa fie mai mare de 1 ha.  La  rubrica  « Observatii »  se  vor  mentiona  parcelele care sunt respinse la plata. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». 17 mai 2010 pentru cererile depuse in campania 2010 .  se  bifeaza  «NU»  si  se  mentioneaza la rubrica «Observatii» dta la care a fost depusa cererea de plata. la care  se adauga zilele admise pentru depunerea suplimentara (pana la data de 25 iunie 2007.1 ha  pentru  vii.    14. In cazul in care aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita. 212 si 214. se bifeaza «NU» iar cererea de plata se declara neeligibila.  dupa  caz)  are  toate  rubricile  completate.  se  bifeaza  «NU». Din documentele atasate la cererea de plata trebuie sa rezulte ca terenul pentru care se  acorda ajutorul este in proprietatea beneficiarului sau ca are drept de folosinta asupra  lui  (titlu  de  proprietate. cererea de plata este neeligibila si se mentioneaza la rubrica «Observatii»  suprafata reala a fermei.2‐angajamente  si  declaratii  masuri  de  agromediu.     18.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 103      11.  se  bifeaza  «NU»  iar  cererea  de  plata  se  declara  neeligibila  pentru decontarea prin Masurile 211.  contract  de  inchiriere. 2008.

 se bifeaza «NU».     19.Parcelele/  suprafetele  declarate  neeligibile.    Sectiunea A2– Verificarea financiara    1. se bifeaza «NU».  precum  si  blocurile  fizice  din  care  acestea  fac parte  .  conform PNDR 2007 – 2013.Explicatii  privind  diferentele  dintre  APIA  si  APDRP  referitoare  la  masuratori.  ‐ Suprafata masurata de APIA conform Raportului de control pe teren R1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 104    din  Ordinul  nr  355/2007  privind  aprobarea  criteriilor  de  incadrare.    La rubrica Observatii expertii vor preciza:  .Procentul masurat din suprafata solicitata  .  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».05. Se verifica daca Procesul verbal pentru cel de‐al doilea control al cererii unice de plata  pe  suprafata  D1  este  completat. etc  .  ‐ Suprafata determinata in urma masuratorilor de APIA conform Raportului de control  pe teren R1. Se  verifica  daca  suprafata  aferenta  fermei  pentru  care  a  fost  acordat  ajutorul  se  regaseste  in  IACS. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA».  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.2007. si cererea de plata se declara  neeligibila.     21‐25.  si  cererea  de  plata  se  declara  neeligibila.  respectiv  Lista  UAT  eligibile  în  cadrul  submasurii  aferente.  delimitarii  si  listei  unitatilor  administrativ  teritoriale  din  zona  montana  defavorizata  –  M  Of  323/  15. Se completeaza cu alte documente necesare verificarii. si cererea de plata se  declara neeligibila.  se  bifeaza  «NU».Data efectuarii vizitei pe teren  . Se vor mentiona:  ‐ Suprafata solicitata la plata de fermier conform cererii unice de plata pe suprafata.  datat  si  semnat  de  expertul  APIA  si  daca  este  bifata  .Motivele declararii neeligibile  .  ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APIA  ‐ Suprafata masurata de APDRP (expertii SVCP‐OJPDRP vor masura suprafata care in  prealabil a fost masurata de expertii APIA).Modalitatea de realizare a verificarii  .Instrumentele de masurare folosite  .  ‐ Suprafata determinata in urma masuratorilor de APDRP   ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APDRP.Alte informatii tehnice considerate necesare).  parcelele  declarate neeligibile.  In  cazul  in  care aceasta cerinta nu este indeplinita. Se  verifica  localizarea  fermei/suprafetei  cu  lista  zonelor  eligibile  in  cadrul  Masurii  214  „Plati  de  agromediu”. In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».    26.     20.

 care se mentioneaza  la rubrica «Observatii». se  bifeaza  «NU». se bifeaza «NU» si se solicita clarificari expertilor APIA.  semnata.  se  va  verifica  daca  valoarea  ajutorului  stabilit  de  APIA  este  corect  calculat  (suprafata  determinata  la  plata  de  APIA*cuantumul  de  plata  (euro/ha) = valoarea eligibila (euro)    Valoare eligibila (Lei) = valoarea eligibila (euro)* Cursul de schimb (Lei/Euro)  Pentru  conversia  sumei  eligibile  din  euro  in  lei  se  va  utiliza  cursul  de  schimb  cel  mai  recent stabilit de BCE inaintea datei de 1 ianuarie a anului in care se elaboreaza decizia  de  acordare  a  ajutorului.int)  . se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA.     Se verifica daca cuantumul de plata (euro/ha) se incadreaza in limitele prevazute in Fisa  tehnica aferenta masurii pentru care fermierul a solicitat plata. 7. In cazul in care cerinta  este indeplinita se bifeaza «DA». se bifeaza «NU» si se solicita clarificari  expertilor APIA. In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita. 5.     Se  verifica  daca  in  Lista  de  verificare  anexata  la  Formularul  D1  sunt  toate  rubricile  completate. In cazul in care cerinta este indeplinita se bifeaza «DA». avizata si aprobata. casuta  "DA".     Se verifica daca Fisa de supracontrol in vederea autorizarii C1 este completata.  si  se  mentioneaza  la  rubrica  «Observatii»  cuantumul  corect  stabilit  prin  Fisa tehnica a masurii. se bifeaza «NU» si  se solicita clarificari expertilor APIA. precum si daca formularul este datat si semnat de expertul APIA. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».     Se  verifica  daca  in  Procesul  verbal  pentru  supracontrolul  controlului  administrativ  al  cererii  unice  de  plata  pe  suprafata  A1  sunt  toate  rubricile  completate.  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.  conform  prevederilor  art  7  si  11  din  Regulamentul  CE  1913/  2006 (www. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita. In cazul in care cerinta  este indeplinita se bifeaza «DA».MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 105    2. care se mentioneaza la rubrica «Observatii».  care  se  mentioneaza  la  rubrica  «Observatii». in baza caruia se stabileste suma eligibila. semnata  de verificatorul de date si avizata de Sef Serviciu IACS/Sef Serviciu Plati Directe (in cazul  in care cererea a fost selectata pentru supracontrolul autorizarii). 4.     Fisa privind calculul sumelor de plata (Anexa AP 19) este completata cu suma de plata. In cazul in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA». 6.    Dupa  realizarea  vizitei  pe  teren  si  masurarea  suprafetelor  solicitate  la  plata  si  care  au  fost  masurate  de  expertii  APIA. care se mentioneaza la rubrica «Observatii». In cazul in care cerinta este indeplinita  se bifeaza «DA».  precum  si  daca  formularul este datat si semnat de expertul APIA (in cazul in care cererea a fost selectata  pentru supracontrolul controlului administrativ).ecb.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA». In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.  se  bifeaza  «NU»  si  se  solicita  clarificari  expertilor  APIA. 3. In cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.

  precum  si  blocurile  fizice  din  care  acestea  fac parte  . In cazul in care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».Parcelele/  suprafetele  declarate  neeligibile. Se completeaza cu alte documente necesare verificarii. se bifeaza «NU» si se solicita clarificari  expertilor APIA/ ITRSV. care se mentioneaza la rubrica «Observatii». Se completeaza cu alte documente necesare verificarii.Alte informatii tehnice considerate necesare).Explicatii  privind  diferentele  dintre  APIA/  ITRSV  si  APDRP  referitoare  la  masuratori.  inclusiv a sanctiunilor.    2.  In  cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita.  ‐ Suprafata  determinata  in  urma  masuratorilor  de  APIA  conform  Raportului  de  control.     3.  In  cazul  in  care  aceasta  cerinta  nu  este  indeplinita.    La rubrica Observatii expertii vor preciza:  . Se vor mentiona:  ‐ Suprafata solicitata la plata de beneficiar conform cererii de plata. Se verifica localizarea suprafetei impadurite cu proiectul de impadurire.    8.  ‐ Suprafata masurata de APIA conform Raportului de control.  .    4. se bifeaza «NU». etc  .Data efectuarii vizitei pe teren  .Instrumentele de masurare folosite  . si cererea de plata se declara neeligibila.  In  cazul  in  care  cerinta  este  indeplinita  se  bifeaza  «DA».MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 106    In cazul in care apar diferente fata de valoarea eligibila admisa la plata se mentioneaza  la rubrica «Observatii» valoarea stabilita de expertii verificatori OJPDRP.Motivele declararii neeligibile  .Modalitatea de realizare a verificarii  .    La  rubrica  Observatii  expertii  vor  preciza  modalitatea  de  calcul  a  valorii  eligibile  pentru  plata.    Pentru Masurile 221 si 41    Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1.  ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APIA  ‐ Suprafata masurata de APDRP (expertii SVCP‐OJPDRP vor masura suprafata care in  prealabil a fost masurata de expertii APIA).Procentul masurat din suprafata solicitata  .5 A are urmatoarele puncte de verificare:    1.  ‐ Suprafata determinata in urma masuratorilor de APDRP   ‐ Suprafata eligibila pentru plata stabilita de APDRP.  parcelele declarate neeligibile. Se  verifica  ordinele  de  deplasare/  alte  documente  care  atesta  prezenta  expertilor  verificatori  la  fata  locului.

  dosarele  de  achizitie  etc. Expertii SVT‐ CRPDRP  vor  completa  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.  Seful  SVT‐ CRPDRP va transmite sefului SVT‐DPP. 141 – anul IV. Seful SVT‐CRPDRP va restitui sefului SAP‐ CRPDRP.    De asemenea.  Formularele.    În  situaţia  în  care  se  ajunge  la  o  divergenţă  cu  SVCP–OJPDRP  la  finalul  verificării. daca este cazul.3. seful SVT‐CRPDRP repartizeaza Dosarele  cererilor  de  plată  experţilor  SVT‐CRPDRP.Etapa AP2:  Verificarea la nivelul CRPDRP a documentelor aferente   Dosarului Cererii de Plata       5.  seful  SVT‐CRPDRP  solicita  sefului  SAP‐CRPDRP  DCP. 142.  Formularele si modalitatea de verificare a DCP sunt mentionate in Etapa AP 1.  intreaga  documentatie  (DCP.  dosarele de achizitie etc).1. 121.3.  dosarele  administrative  ale  SVCP  si  SAP‐CRPDRP.  precum  si  informatiile suplimentare solicitate.    Dupa  primirea  listei  cu  proiectele  ce  urmeaza a  fi  verificate.    După finalizarea verificării de catre experţii SVT‐CRPDRP se întocmeşte un dosar administrativ  care  va  cuprinde  formularele  de  verificare  elaborate  de  experţii  verificatori. acest Raport impreuna cu dosarele administrative SVT‐ CRPDRP ale proiectelor.  313.  Verificarea  de  către  SVT‐CRPDRP  va  fi  efectuată  după  finalizarea (ulterior) verificării tehnice la nivelul SVCP – OJPDRP si SAP‐CRPDRP.  Dupa primirea documentelor de la seful SAP‐CRPDRP. 312.     Termenul  necesar  pentru  verificarea  conditiilor  contractuale  si  administrativ  procedurale  este  de:  . Verificarea de catre SVT‐CRPDRP a DCP      SVT‐CRPDRP  va  efectua  verificarea  din  punct  de  vedere  tehnic  (documentar  si  pe  teren)  a  dosarelor  cererilor  de  plata  aferente  beneficiarilor  publici  ai  Masurilor  125.  Seful  SVT‐DPP  va  transmite  in  format  electronic  sefului  SVT‐CRPDRP  de  la  fiecare  centru  regional.  lista  proiectelor  ce  urmeaza  a  fi  verificate  de  SVT‐CRPDRP.  termenele  si  modalitatea  de  verificare  sunt cele utilizate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si mentionate la Etapa AP 1. 123.  322  si  41. SVT‐CRPDRP va verifica DCP pentru beneficiarii privati ai Masurilor 112 – transa  II. 322 si 41 incluse in esantionul realizat de SAP‐ DPP  si  SVT‐DPP.  în  conditiile  în  care  verificarea  cererilor  de  plată  a  fost  descentralizată  la  nivelul  acestora. 125.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 107    5.  dosarele  administrative  ale  SVCP  si  SAP‐CRPDRP. seful SVT‐ CRPDRP  intocmeste  un  Raport  privind  concluziile  rezultate  in  urma  verificarii  DCP.  fara  a  bifa  casuta  de  stabilire a conformitatii DCP.  primează  verificarea efectuată de SVT‐CRPDRP.  Scopul  acestei evaluări suplimentare este ca SVT‐CRPDRP să verifice modul de respectare a procedurii  de  verificare  tehnică  de  către  SVCP  –  OJPDRP  şi  implicit  să  se  asigure  de  aplicarea  unitară  a  procedurii  de  verificare  tehnică.      Dupa finalizarea verificarilor tuturor DCP incluse in lista transmisa de seful SVT‐DPP. 313.5.

 123. 511)/ SVT‐CRPDRP (pentru beneficiarii publici ai  Masurilor 125.6 M...2. 142. 125. 141.... 312.  maxim  11  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II.  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema de impadurire (pentru lucrarile de infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme   Raportul  ITRSV  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor  (pentru  lucrarile  de  intretinere  si  pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii  I‐V)  –  pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV   Raportul  ITRSV  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita  (pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii  VI‐XV)  –  pentru  DCP  conforme  incluse  in  esantionul de control al ITRSV   Raportul  APIA  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme  .   maxim  5  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  fara  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  privati din cadrul Masurilor 112 ‐ transa II. 125. 41. 322. 41 inclusi in esantionul realizat la nivel central).   Pista de buget PB.3. 313. 142.  313. 313.  Pentru  beneficiarii  Masurilor  221  si  41.6 M.. 142..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 108       maxim  11  zile  lucratoare  (pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj  ale  beneficiarilor  publici  din  cadrul  Masurilor  125.... 312... 312.  322..  322  si  41)  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren.6 M..1 (daca este cazul).. Acest termen  cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului la data si locul de implementare a proiectului). 112. 41 inclusi in esantionul realizat la nivel central).   Cheltuielile acceptate la plata – Anexa 2 AP 1.. 141 – anul IV. ceea ce presupune si transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren.. 322.5 M. 121. 313.  123..   Informatii suplimentare (daca este cazul) etc..   Raportul  ITRSV  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei. 431.1.. 125.. Verificarea de catre SAP – CRPDRP a DCP    SAP‐CRPDRP primeste de la SVCP‐OJPDRP (pentru beneficiarii privati ai Masurilor 111.   Pista de audit AP 12. 121.5 M..   Nota de descoperire a unei nereguli si de fundamentare pentru desfasurarea unui control ‐  IRD 0.5 A (daca este cazul).  SAP‐CRPDRP  primeste  de  la  SVCP‐OJPDRP    Dosarele  Cererilor de Plata insotite de documentele elaborate de expertii SVCP‐OJPDRP.. 41) Dosarele Cererilor de Plata insotite de documentele elaborate de  expertii SVCP‐OJPDRP:   Fisa de verificare tehnica si financiara – AP 1.. Acest termen  cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului la data si locul de implementare a proiectului). 141 – anul IV. APIA si ITRSV:   Fisa de verificare tehnica si financiara – AP 1. ceea ce presupune si transmiterea/  primirea informatiilor suplimentare solicitate si realizarea vizitei pe teren. 121. 123.   Raportul SVCP/SVT de verificare a Dosarului Cererii de Plata – AP 1. 143. 313...   Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1...  322.    5...   Puncte de verificat pe teren – Anexa 1 AP 1.

 precum şi cheltuielile eligibile constatate de SAP‐ Raportul  APIA  privind  constatarile  in  urma  verificarii  GAEC  (anii  I  –  XV)  ‐  pentru  DCP  conforme incluse in esantionul de control al respectarii GAEC al APIA   Pista de audit AP 12.  Informatii suplimentare (daca este cazul) etc.  expertii  SAP‐CRPDRP vor verifica informatiile din formularele F1 aferente transelor de plata anterioare.  returnand  documentele  respective.  Expertul  va  completa  numarul  maxim  de  zile  lucratoare  in  care  beneficiarul/  furnizorul  sa  prezinte  informatiile  suplimentare solicitate astfel incat sa nu depaseasca termenul maxim de verificare mentionat in  procedura.. daca este cazul.  precizând valoarea facturilor si adeverinţelor.  Nota de descoperire a unei nereguli si de fundamentare pentru desfasurarea unui control ‐  IRD 0.    Totodata.  experţii  SAP‐CRPDRP    vor  întocmi  Scrisoarea  de  solicitare  a  informaţiilor  suplimentare  AP  1. semnata de expertii SAP‐CRPDRP.    Daca in urma verificarii documentelor intocmite de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP/ APIA/  ITRSV  se  constata  ca  acestea  nu  sunt  corect  completate.  revizuita de seful SAP‐CRPDRP si atasata la Dosarul administrativ. acesta este repartizat experţilor verificatori.    Expertul SAP‐CRPDRP va face încadrările in liniile bugetare completând Pista de buget.1.  41.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 109          După  primirea  de  seful  SAP‐CRPDRP  a  Dosarului  Cererii  de  Plata  însoţit  de  documentele  rezultate in urma verificării acestuia.  sunt  incomplete  sau  sunt  necesare  clarificari privind modul de completare/ intocmire a acestora.1 pentru care au fost solicitate aceste informatii.    De  asemenea.1 (daca este cazul). Aceasta va fi printata la fiecare transa de plata.  Expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP/  APIA  trebuie  sa  transmita  clarificarile  necesare  intr‐o  zi  lucratoare.  pe  care  o  semnează.  stampilează  si  o  înaintează  sefului  SAP  –  CRPDRP spre revizuire.  Dupa  primirea  informatiilor  suplimentare  se  vor  completa  punctele  din  Fisa  de  verificare AP 2. precum si rubrica „Observatii”  daca este cazul.  daca  este  cazul.  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  completa  Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  F1  in  format  electronic.  312. completand  Registrul  de  primire  a  DCP  R3. expertii SAP‐CRPDRP vor solicita  clarificari  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP/  APIA/  ITRSV. Seful SAP‐CRPDRP va primi in  format  electronic  de  la  SVCP/  SVT‐CRPDRP  formularul  F1.  in  cazul  in  care  exista  neclaritati  dpdv  tehnic  privind  completarea  Formularului  F1. sa ajute la completarea Formularului F1.1.  125. Expertii ITRSV trebuie sa transmita clarificarile necesare in  maxim 3 zile lucratoare (data postei) de la primirea de catre ITRSV a solicitarii.  322.  expertul  completează  secţiunea  C.    In  urma  încheierii  verificării  pentru  DCP  aferente  Masurilor  121.  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  solicita  expertilor  SVCP/  SVT‐CRPDRP  care  au  instrumentat  DCP  respectiv.  precum  si  documentele  lipsa  si/  sau  documentele  completate corect.13.  .  pe  care  o  vor  transmite  beneficiarului/  furnizorului  pe  fax/  posta  cu  confirmare  de  primire.  313.  123.  Expertii  vor  completa  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  menţionând  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.    In  cazul  in  care  sunt  necesare  informaţii  suplimentare.  La  fiecare  transa  de  plata.

  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de supracontrol (pentru anii I‐XV).    Pentru esantionul pe Masurile 141 – anii II si III.  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al ITRSV (pentru lucrarile de intretinere – anii  I‐V/ pierderea de venit – anii I‐XV). precum si cheltuielile respinse. seful SAP‐CRPDRP va relua  verificarea  asupra  punctelor  de  divergenta.  Pentru supracontrolul APIA    Seful SAP‐CRPDRP primeste de la seful SAP‐DPP lista cererilor de plata incluse in esantionul de  supracontrol  al  APIA. In cazul Masurilor 111.  Rapoartele  privind  verificarea de SVCP a DCP pe baza de esantion AP 5.  precum  si  stadiul  verificarii cererilor de plata incluse in esantionul de control pe Masura 141. in vederea elaborarii Raportului privind verificarea DCP pe baza de  esantion  AP  5. 141. aprobate de Directorul Adjunct OJPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 110    CRPDRP.  In cazul in care concluziile expertilor asupra verificarii sunt diferite. 112.  luand  decizia  finala  si  motivand  aceasta  decizie  la  rubrica „Observatii” din fisa de verificare.3.  sefilor  SVCP  din  cadrul  OJPDRP‐urilor  aferente  fiecarui CRPDRP. 41. 41    Seful SAP‐CRPDRP primeste de la seful SAP‐DPP lista cererilor de plata incluse in esantionul de  control pentru Masura 141 (anii II si III) pe care o va transmite sefilor SVCP‐OJPDRP.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor  realizate  de  OJPDRP‐urile  aferente  CRPDRP‐ului  si  le  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  in  maxim  2  zile  lucratoare  de  la  primirea  acestora de la OJPDRP‐uri. 221.3. precizand motivatia respingerii cheltuielilor (daca este  cazul). expertul SAP‐CRPDRP va  mentiona  valoarea  cheltuielilor  admise.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  avea  obligatia  sa  urmareasca  termenele  de  verificare.    Dupa finalizarea verificarii DCP incluse in esantionul de supracontrol.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  avea  obligatia  sa  urmareasca  termenele  de  verificare.  a  celor  respinse. 431 si 511.  precum  si  stadiul  verificarii cererilor de plata incluse in esantionul de supracontrol al APIA. 142. seful SAP‐CRPDRP va primi  de  la  sefii  SVCP  din  cadrul  OJPDRP‐urilor  aferente  fiecarui  CRPDRP.  Centralizatorul  rezultatelor  va  fi  transmis  sefului  SAP‐DPP  atat  in  format  electronic. cat si scanat cu semnatura sefului SAP‐CRPDRP si a Directorului CRPDRP.    .  pe  care  o  va  transmite.    Pentru Masurile 221 si 41    Seful SAP‐CRPDRP primeste de la seful SAP‐DPP si transmite sefului SVCP‐OJPDRP:  ‐lista beneficiarilor inclusi in esantionul de control al respectarii GAEC (anii I‐XV). 143.  precum  si  motivatia  respingerii  cheltuielilor (daca este cazul).

2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 111    Lunar. Ca urmare. 313. seful SVT‐CRPDRP va returna documentatia  sefului SAP‐CRPDRP. in vederea elaborarii Raportului privind verificarea DCP pe baza de  esantion  AP  5.  la  solicitarea  sefului  SVT‐CRPDRP. in a doua zi lucratoare.1. 112.2.7. Dupa finalizarea verificarii. Certificatul de Plata AP 4.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  trimite  la  SAP‐DPP  pe  baza  de  Proces  verbal  de  predare  primire. Fisa de recuperare a debitului –  dupa caz AP 3.  expertii  vor  mentiona  la  rubrica  „Rezultatul  verificarii”  concluzia  privind  eligibilitatea  dosarului  cererii  de  plata.3. seful SAP‐CRPDRP va transmite sefului SAP‐DPP pe e‐mail.     Dupa  intocmirea  esantionului  la  nivel  central.    Etapa comuna pentru toate masurile  In cazul in care concluzia expertilor SAP‐CRPDRP este diferita de cea a expertilor SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP/ APIA/ ITRSV decizia finala o va lua seful SAP‐CRPDRP.7. 141. scanat/ suport de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP  o  copie  a  formularului  AP  1. ordonantare de plata).     In  urma  incheierii  verificarii  dosarului  cererii  de  plata  de  catre  SAP‐CRPDRP. in vederea comunicarii sefului SAP‐CRPDRP despre DCP care vor fi transmise la SAP‐DPP. unde este cazul. 121. Sectiunile C ale DCP finalizate  ca verificare (pentru Masurile 111.  DCP  insotite  de  dosarele  administrative  ale  SVCP  si  SAP‐CRPDRP. In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐ CRPDRP vor intocmi Fisa de verificare a debitelor AP 3.    Zilnic.  DCP  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel  central  insotite  de  dosarele  administrative  SVCP/  SVT‐ .   b.    Expertul SAP‐CRPDRP nu va intocmi documentele aferente autorizarii platii pentru aceste DCP  (certificat de plata. 431. 322. 143.3.  in  vederea inregistrarii in sistemul contabil.  dupa finalizarea verificarii de SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP.  Rapoartele  privind  verificarea  de  SVCP  a  DCP  pe  baza  de  esantion AP 5. 221. Seful SAP‐CRPDRP va transmite in aceeasi zi. 142.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel central.  511).  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel  central. cat si scanat cu semnatura sefului SAP‐CRPDRP si a Directorului CRPDRP. 123.  Seful  SAP  din  cadrul  Centrului  Regional  implicat in verificarea dosarului cererii de plata va trimite o copie a Formularului AP 1.    Seful  SAP‐CRPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor  realizate  de  OJPDRP‐urile  aferente  CRPDRP‐ului  si  le  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  in  maxim  2  zile  lucratoare  de  la  primirea  acestora de la OJPDRP‐uri. seful SAP‐CRPDRP va primi de la sefii SVCP din cadrul OJPDRP‐ urilor  aferente  fiecarui  CRPDRP. In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica neeligibilitatea cererii de plata. precum si Ordonantarea de plata AP 4. 41. exista doua tipuri de concluzii:  a.  Centralizatorul  rezultatelor  va  fi  transmis  sefului  SAP‐DPP  atat  in  format  electronic.7  si sefului SVCP‐OJPDRP. 312. aprobate de Directorul Adjunct OJPDRP.  seful  SAP‐ CRPDRP  va  trimite  acestuia. expertii  SAP‐CRPDRP  vor  intocmi  si  vor  transmite  beneficiarului  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1.1.  dosarele de achizitie etc.

  ceea  ce  presupune  verificarea  DCP. 123.  precum  si  pentru  proiectele  aferente  Masurilor  221  si  41.inregistrarii in  contabilitatea beneficiarului. precum si un buget totalizator.  expertii  vor  elabora  cate  un  buget  pentru fiecare tip de investitie/ actiune/ componenta. De asemenea. elaborat de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT pentru dosarele  cererilor  de  plata  autorizate  la  nivel  regional  in  maxim  3  zile  de  la  primirea  lor  de  seful  SAP‐ CRPDRP.6.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 112    CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP.1 cu cate o Sectiune C distincta pentru fiecare tip de investitie/ actiune/  componenta. in vederea. seful SAP‐CRPDRP va  instiinta  expertii  cu  privire  la  DCP  pentru  care  trebuie  suspendata  plata  si  cele  pentru  care  trebuie finalizata verificarea in vederea autorizarii la plata. acolo unde este cazul.  125a.    Zilnic.  312  si  41. expertii elaboreaza o singura Fisa de verificare a DCP  de SAP‐CRPDRP AP 2.  seful  SAP‐CRPDRP  va  trimite  catre  compartimentele  economice  ale  beneficiarilor  contractelor  de  furnizare  (MADR/  APDRP).  41.  transmiterea si primirea informatiilor suplimentare.  dosarele  de  achizitie  etc.     Pentru  Masura  511.  ale  facturilor  atasate  la  DCP. acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAP‐CRPDRP  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.  123.  141.     Seful  SAP‐CRPDRP  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  2.  precum si ale proceselor verbale de receptie.142  si  41  seful  SAP‐CRPDRP  va  trimite  la  SEC  copia  Raportului  SVCP/ SVT asupra verificarii DCP AP 1.  313.  312. 125a.1.  322.  121.  ceea  ce  presupune  verificarea DCP.  precum  si  pentru  beneficiarii  Masurilor  .  SAP‐DPP  va  retransmite  documentatia  (DCP.  123.    Pentru  Masurile  141  (anul  IV).  322  si  41  care  includ  investitii  aferente mai multor actiuni/ componente.  Dupa  primirea  de  la  consilierul  juridic a listei beneficiarilor pentru care este necesara suspendarea platii.  142.  dupa  finalizarea  verificarii  DCP  prin  intocmirea  formularului  AP  2.  112.  511.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313. dosarele de achizitie etc) la SAP‐CRPDRP pe baza de Proces verbal de  predare‐primire.  Pentru  Masurile  121.    In cazul proiectelor pentru care beneficiarii sunt inregistrati cu sesizari in Buletinul Procedurilor  de Insolventa.1  ca  sunt  respectate  toate  termenele  procedurale  aferente  etapelor  parcurse  de  expertii  SAP‐CRPDRP  in  verificarea  respectivului dosar cerere de plata.  Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  la  nivel  central.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121. lista  beneficiarilor  care  au  fost  identificati  ca  fiind  in  insolventa.  dosarele  administrative  SVCP/  SVT‐ CRPDRP si SAP‐CRPDRP.   In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981. seful SAP‐CRPDRP va primi de la sefii SVCP (pentru beneficiarii privati ai Masurilor 111.   maxim  5  zile  lucratoare  pentru  proiectele  fara  constructii‐montaj.  copiile  contractelor  de  finantare. transmiterea si primirea informatiilor suplimentare.    Timpul necesar instrumentarii DCP este de:   maxim  8  zile  lucratoare  pentru  proiectele  cu  constructii‐montaj. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).  143. seful SAP‐CRPDRP va transmite catre consilierul juridic de la nivel regional.

 in prima zi lucratoare. 123.    Formularele S1 si S2 vor fi semnate de seful SAP‐CRPDRP si revizuite de Directorul CRPDRP. 41)/ SVT‐CRPDRP (pentru beneficiarii publici ai Masurilor 313..  seful  SAP‐CRPDRP  va  fi  responsabil  cu  monitorizarea  depunerii ultimei transe a Dosarului cererii de plata. seful  SAP‐CRPDRP  va  informa  Directorul  CRPDRP  cu  privire  la  nerespectarea  termenelor  pentru  Dosarele cererilor de plata aflate in sistem.    Ca  urmare.  Deasemenea. seful SAP‐CRPDRP va primi de la sefii SVCP (pentru beneficiarii privati ai Masurilor  121.  Pentru  proiectele  la  care  s‐a  acordat  avans.  se  va  transmite  beneficiarului  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1. precum si scanat cu semnatura. cat si pentru achizitiile avizate la nivel regional).     In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  indeplineste  conditiile  de  acordare  a  avansului  (atat  pentru  achizitiile avizate la nivel judetean. seful SAP‐CRPDRP va fi responsabil cu monitorizarea termenelor de depunere a DCP  conform  Declaratiilor  de  esalonare  a  depunerii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  AP  0.  322.  completa  si  transmite SMER ‐ DCP in format electronic. 322.1. in vederea inregistrarii in sistemul contabil.  41  si  431)/  SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii  publici  ai  Masurilor  313.    Termenul de verificare este de o zi lucratoare.  Seful SAP‐CRPDRP va fi responsabil de completitudinea si corectitudinea datelor inscrise in S1.1.  . Saptamanal. se completeaza de  experti  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. in vederea luarii de catre acesta a masurilor care se  impun.  seful  SAP‐CRPDRP  va  fi  responsabil  cu  monitorizarea  respectarii  termenelor  de  verificare  a  DCP  de  personalul  din  cadrul  SVCP‐CRPDRP.  41).     In cazul in care beneficiarul indeplineste conditiile de acordare a avansului. 322. conditiile de acordare a avansului dpdv al achizitiilor.  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP.  De  asemenea.  In  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  efectuarea  platilor  pentru  DCP  neincluse  in  esantion. precum si in  cazul  in  care  cererea  de  plata  nu  este  eligibila..  Situatia  privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data de .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 113    221.  Situatia  privind  stadiul  de  executie  al  proiectelor  S2. completa  si  transmite  SMER  ‐  DCP  in  format  electronic.1.  Seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  in  aceeasi  zi. seful SAP‐CRPDRP va transmite sefului SA‐ CRPDRP formularul Cererii de Plata AP 1.  La  ultima  cerere  de  plata.    Pentru avans    Pentru dosarele de achizitie avizate la nivel regional.  se  va  retine  valoarea  avansului  platit  din  valoarea  autorizata  la  plata  (valoarea  contributiei publice)..     Trimestrial.  seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  SMER  ‐  DCP S1 completat pentru coloanele 0‐44 in format electronic.  Datele  din  S1  vor  sta  la  baza  elaborarii  raportarilor  conform  prevederilor  art  31  din  Regulamentul 65/ 2011. pentru a mentiona daca beneficiarul indeplineste/  nu indeplineste. 312. 313. – S1 pe care le va centraliza.7.  pe  care  le  va  centraliza.  In  cazul  in  care  cererea  de  plata  este  eligibila.  se  elaboreaza  Certificatul  de  plata  AP  4.7.  scanat/ pe suport de hartie catre expertul contabil din cadrul CRPDRP o copie a formularului AP  1. 41).1.

  este  datata.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Garantia  financiara  este  emisa  de  o  institutie  financiar  –  bancara  sau  nebancara.     Garantia  financiara  este  in  perioada  de  valabilitate.  conditiile  de  acordare  a  avansului”. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  trebuie  sa  fie  completata.2.1  –  Identificarea  financiara.  Institutia  financiar  –  bancara  sau  nebancara  trebuie sa fie acreditata conform Listei institutiilor de credit mentionata pe site‐ul BNR  (www.1 este emisa pentru beneficiarul finantarii     Valoarea  solicitata  de  beneficiar  in  cererea  de  plata  se  incadreaza  in  valoarea  maxima  admisa a avansului.  Garantia  trebuie  sa  fie  valabila  pe  perioada duratei de executie a proiectului. inclusiv pe perioada de rambursare a ultimei  cereri de plata (90 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de plata).     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.A.  semnata  si  stampilata  de  aceasta.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 114      Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  mentionat  in  contractul  de finantare/ actul aditional     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.     Conform prevederilor Hotararii 224/ 2008. conform contractului de finantare/ actului aditional     Valoarea  solicitata  de  beneficiar  in  cererea  de  plata  nu  depaseste  procentul  maxim  pentru  avans.A. De asemenea.    Conform prevederilor OUG 79/ 2009.     Cererea de plata AP 1.1  pentru  avans  are  urmatoarele puncte de verificare:     Cererea  de  plata  AP  1.ro).bnro.1  este  avizata  de  expertul  SVCP/  seful  SA‐CRPDRP  si  are  bifata  optiunea  ca  “beneficiarul  indeplineste  dpdv  al  achizitiilor.  Buletinul  . in cazul beneficiarilor publici se accepta  garantii  financiare emise de catre Fondul de Garantare a Creditului Rural ‐ S.  datata. şi Fondul Naţional  de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii ‐ S. in cazul beneficiarilor privati se accepta doar  garantii financiare emise de catre institutiile financiar‐bancare. cu exceptia celor aferente masurii 431. in  cazul  beneficiarilor  publici  se  accepta  si  garantii  financiare  emise  de  catre  institutiile  financiar‐bancare     Garantia financiara este emisa pentru beneficiarul finantarii in favoarea APDRP     Valoarea  mentionata  in  Garantia  financiara  reprezinta  110%  din  valoarea  avansului  solicitat.  din  valoarea  ajutorului  financiar  nerambursabil.

  si  vor  semna  si  stampila  documentul. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 13. precizand motivele repingerii. in aceste coloane se vor  prelua valorile din coloanele 12 si 13 din transa anterioara pentru bunuri si servicii.  3  si  4  se  vor  completa  cantitatile.buletinulinsolventei. 125. 322.   In  coloanele  8  si  9  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  solicitate  la  plata  conform  Declaratiei de cheltuieli AP 1. pentru lucrari se vor  completa coloanele 5 si 7.2.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.   In  coloanele  12  si  13  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  ramase  la  plata  (diferenta  intre coloanele 2 si 10/ 4 si 11).  precum  si  daca  totalul  sumelor  solicitate  si  decontate  din  aceeasi  factura  se  incadreaza in totalul facturii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 115    Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.     Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.   In  coloanele  10  si  11  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  admise  la  plata  conform  formularelor  elaborate  de  expertii  verificatori.  expertii  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  vor  completa  valoarea  contractului  de  finantare/  actului  aditional  incheiat  intre  APDRP  si  beneficiar.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  iar  pentru  lucrari  se  vor  completa obiectele investitiei conform centralizatorului din oferta castigatoare.   In  coloanele  2.1.  preturile  unitare  si  totalul  pentru  servicii  (unde  este  cazul)  si  bunuri. se bifează căsuţa – „Nu”. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 9.         . CIF etc.   In coloana 14. precum si cele  repinse. iar  pentru lucrari doar valorile din coloana 13.  Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Ulterior.    Pentru Masurile 121. expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transe de  plata. 41    Formularul F1 – Fisa de evidenta a achizitiilor se completeaza astfel:       In  coloana  1  se  vor  completa  tipurile  de  servicii  si  bunuri. cantitatile si valorile mentionate in facturile respective. 312.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.   La  rubrica  „valoare  contract/  act  aditional”.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana  4  conform ofertelor castigatoare.ro. 313.  6  si  7  se  vor  completa  numarul  si  data  facturii  solicitate  pentru  decontare. 123.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana 11. incepand cu transa 2 de plata.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.   In  coloanele  5.

   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata. este corect completata.6  este  completat  si  semnat de expertii si seful SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP si are marcata o optiune privind  eligibilitatea cererii de plata     Anexa 1 la Raportul SVCP/ SVT – Puncte de verificat pe teren. 312..... 125. datata si semnata     Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  contractate  –  facturate  –  admise  la  decontare  F1  este  corect completata..5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP precum si de beneficiarul proiectului     Raportul  SVCP/  SVT  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.     Pista  de  buget  PB  M.  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12. 41    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. are toate semnaturile si  este completat cu toate datele solicitate de expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP.  are  toate  semnaturile  si  este completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor..     Anexa  2  la  Raportul  SVCP/  SVT  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata.. 313.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ. se verifica numai documentar.1 M.. 322.    .  este  corect  completata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 116    Pentru Masurile 121... datata si semnata de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT‐CRPDRP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata. 123..

    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 117    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.  312.     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.  1698/2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din  FEADR. cum ar fi:   .07. ingineri si consultanti. conform Legii nr.  55  din  Regulamentul  Comisiei  (CE)  nr.1040/2004 al MFP (M.  constând  în  cheltuieli  pentru  consultantă.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.642/16.taxe pentru arhitecti.  123.  313. 41). precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării  proiectelor. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.82/1991.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".  valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel  putin valoarea avansului acordat.  valoarea  costurilor  generale  ale  proiectului  reprezentand  acele  costuri  necesare  pentru  pregătirea  si  implementarea  proiectului.  genereaza situatie de neregula.     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix (la  ultima cerere de plata)     Valoarea  cheltuielilor  eligibile  solicitate  de  beneficiar  la  ultima  transa  de  plata  trebuie  este mai mare sau egala cu 20% din valoarea totala eligibila a proiectului    Pentru  proiectele  care  au  beneficiat  de  avans.  312.  proiectare. nr.  monitorizare  si  management. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b). asa cum sunt acestea prevăzute în legislatia natională.  inclusiv  taxele  pentru  eliberarea  certificatelor.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.O.  322.     In  cazul  M  121.  .  conform  art.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.  313  si  322.  123.  41)/  memorii  justificative (pentru M 312.studii  de  fezabilitate  (pentru  M  121.  . 322. 313.  1974/2006  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  Consiliului  (CE)  nr.    In cazul beneficiarilor.

 beneficiarul trebuie sa prezinte la dosarul cererii de plata. 312.  doar  pentru  IMM‐uri  sunt  eligibile  costurile  pentru  studiile  pregatitoare  si  serviciile  de  consultanta  legate  de  investitie  in  limita  a  maxim  8%  din valoarea  totala  eligibila a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii).  memoriul  justificativ. 313.  inainte  de  intrarea  in  vigoare  a  prevederilor  HG  28/  2008.  .  - .  avizelor  si  autorizatiilor  necesare  implementarii proiectelor. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. 41)  este de maxim:                                               8%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 121.     Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional  (pentru  proiectele  care  presupun  implementarea  unui  standard  comunitar). valoarea cheltuielilor pentru proiectare realizate înainte de  aprobarea  proiectului. 41).    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii.  proiectele  tehnice  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibilă a proiectului. asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala.  costurile  reprezentand  actualizarea  acestor  studii  nu  vor  depasi  3%  din  valoarea  costurilor  de  proiectare  si  inginerie.    In cazul Masurilor 125 si 41.    Pentru  proiectele  depuse  de  beneficiarii  publici. 41). 313.  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.achizitionarea de patente si licente (pentru M 121.  ale  caror  studii  de  fezabilitate  au  fost  intocmite  si  finantate  din  alte  fonduri  comunitare  sau  bugetare. 322.  cu  mentinerea  procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului. 322. un document emis  pe  numele  beneficiarului.  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor.  Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar.     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.   10%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  5%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 312.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 118    taxe  pentru  eliberarea  certificatelor.  Ministerul  Mediului  si  Padurilor.  care  includ  studiul  de  fezabilitate.    In  cazul  schemei  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009. 123.  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata.  studiile  hidrologice  şi/sau  hidro‐geologice.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  in  domeniu  din  care  sa  rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat.

  Ulterior. 313 si 41.buletinulinsolventei. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  cursuri  de  calificare etc) prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare     In  cazul  schemelor  de  ajutor  de  stat  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  “conform  cu  originalul”.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  poate  depune  si  documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor  profesionale. se bifează căsuţa – „Nu”.  eliberata  de  autoritatile  competente  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr  200/  2004  privind  recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din  Romania.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  41.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  cursuri  de  formare  profesionala  absolvite  –  cel  putin  nivel  de  initiere. beneficiarul/ reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  trebuie  sa  faca  dovada  detinerii  de  aptitudini  manageriale/  marketing  sau  in  acord  cu  activitatea  propusa  prin  proiect  (experienta.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar pe originalul facturii.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 119       La ultima cerere de plata.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www. CIF etc. la DCP trebuie atasat si documentul care sa certifice pozitia persoanei  respective in cadrul societatii (Ex: cartea de munca).  Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.    In cazul prezentarii diplomei de studii/ certificatului de formare pentru o persoana din  cadrul societatii.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. pentru Masurile 121 si 123 (inclusiv pentru schema de ajutor  de  stat  N  578/  2009).  . pentru masurile 312.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.ro.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale in domeniul pentru care solicita  finantarea prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare     La ultima cerere de plata.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.

suma partial acceptata.  .  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise.   au  mentionate  numarul.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  cheltuielile  de  consultanta  si  pentru  managementul  proiectului  se  deconteaza  proportional  cu  valoarea  fiecarei  transe  de  plata  aferenta  proiectului.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.1%  din  valoarea  lucrarilor  precizata  in  Autorizatia de construire.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.   valoarea solicitata din adeverinta reprezinta 0.   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielile  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor.  .   adeverinta  eliberata  de  ISC  are  aplicata  stampila  institutiei  si  este  semnata  de  o  persoana autorizata.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.7% din valoarea cheltuielilor eligibile ale  situatiei de lucrari aferente transei de plata.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).datei semnarii contractelor de achizitii.2 si cu cel din contractul de achizitii. acestea trebuie sa contina:  .   valoarea  solicitata  din  adeverinta  reprezinta  0.stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .  Ca  urmare  procentul  se  stabileste  prin  raportarea  sumei  totale  solicitate  de  beneficiar  prin  cererea  de  plata  la  valoarea  totala a contractului de finantare/ actului aditional.  conform  prevederilor  HG  nr  224/  2008.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 120     toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.2.   pentru facturile partial acceptate. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  . Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar.   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de  servicii  aferent  transei.2.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de lucrari/  bunuri/ servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din centralizatorul de  lucrari aferent transei.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu APDRP.  .  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.suma ramasa de platit.   valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.

  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se ia ca  valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).  care  trebuie  sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.  Valoarea  in  Euro  a  bunurilor/  serviciilor/  lucrarilor  se  inmulteste  cu  valoarea  cursului  de  schimb  mentionat  in  bugetul anexa la Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).      In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura. valoarea facturii corespunde cu valoarea inregistrata in  contabilitate. iar plata  se face in lei. atat valoarea totala a facturii.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli.   In cazul contractelor de leasing.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului. se va specifica. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  iar  diferenta  pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre beneficiar si furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar  Actualizare.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).     Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului.  Acest  tip  de  actualizare  se  verifica  de  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐ CRPDRP.    Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In  cazul  in care  se  solicita  Actualizarea pentru  lucrari.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro.  Inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea prin prezentarea facturilor cu care a cumparat diverse materiale sau servicii  si  din  care  sa  rezulte  cresterea  de  pret  fata  de  pretul  unitar  luat  in  considerare  la  intocmirea  ofertelor. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.  se  verifica  daca  aceasta este  prevazuta  in  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizorul  de  lucrari.  Expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  vor  verifica  pe  teren  documentele  justificative  care  au  stat  la  baza  solicitarii  de  catre  beneficiar  a  actualizarii.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 121     pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor. precum si de beneficiar.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  .

3118 Lei.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 122     pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se determina care este valoarea in Euro care a fost  platita  de  beneficiar.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.5890  3.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.       Expertii  SAP‐CRPDRP  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii/  lucrari si vor stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  de  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.90 lei  . se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale. se foloseste  cursul BNR din data de 07.3914  0.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.6857  2.2007: 1Euro = 3.2007.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).7634 = 76.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/ lucrarii in lei care trebuie sa se incadreaze in capitolul bugetar respectiv. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii.    In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.          Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.  decat  Euro.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.04.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.04.

  Stampila  „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de plata.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile. fara sa fie girate catre terti.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 123     Cursul  de  la  data  facturarii  (3.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern. iar  „conform cu originalul” pe copia documentului de plata.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.  mijloacele  de  transport.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.6857  lei/euro).    . trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).90 lei)     Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.  alte  achizitii  specifice.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.  in  numele  furnizorului.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.

 iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont  Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor verifica doar extrasele de  cont.    Pentru Masura 41‐proiecte atipice de servicii    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. precizand motivele repingerii. precum si de beneficiar si are marcata  optiunea „conforma”  .  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*. precum si cele repinse.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 124    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*.    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona in  tabelul „Cheltuieli  eligibile  constatate”  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.5  ‐  M  41‐proiecte  atipice  de  servicii  este  completata si semnata de expertii si seful SVCP.    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont.  precizand  valoarea  facturilor  si  adeverintelor  ISC.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.  si  a  beneficiarului.  cheltuielile  eligibile constatate de SAP‐CRPDRP.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*.

 au fost efectuate în mod real. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  si  al  Raportului  intermediar/  final  de  activitate.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.  ‐documentele  (facturi.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  si  care  este  menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate..  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP...  datat  si  semnat  de  beneficiar. precum si la cererile intermediare de plata.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 125       Raportul  initial  de  activitate  este  completat. au  fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate  cu prevederile legale. datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP. este completata..  documente  de  plată. semnata si datata de expertul si seful SVCP‐ OJPDRP     Pista  de  audit  AP  12....1  M...    expertul  SVCF si seful SVCF.  este  completata.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata.     Raportul intermediar de activitate este completat. cu exceptia ultimei cereri de  plata.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost verificate şi certificate cheltuielile facturate.  ..  verificata  de  seful  SVCF‐ OJPDRP si avizata de Directorul OJPDRP     Pista de buget PB M.      Raportul final de activitate este completat.  datata  si  semnata  de  expertul  si  seful  SVCP‐OJPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.      Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata..  extrase  de  cont.

   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.2.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.  si  vor  semna  si  stampila  documentul. se bifează căsuţa – „Nu”.2. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).ro.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  “conform  cu  originalul”.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.buletinulinsolventei. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.datei semnarii contractelor de achizitii.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Ulterior.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor*    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  .  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii. iar „conform cu originalul” pe copia facturii. CIF etc.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.2 si cu cel din contractul de achizitii.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 126     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar.

   contul  si  banca  beneficiarului  platii  corespund  cu  datele  din  contractul  de  achizitii/  adresa de la banca.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1. se va specifica  detaliat.   sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii. aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata. precum si de beneficiar.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii. fara sa fie girate catre terti.  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.       In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  in  numele  furnizorului. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura. care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 127     au  mentionate  numarul.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.    .  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.

  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐CRPDRP. si a beneficiarului.  consumabilele. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  masa. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.        .    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern. acolo unde cazul (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  inchirierea  de  spatii.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.  cazarea.  precizand  motivele repingerii.  transportul  rutier/ feroviar)    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.    Pentru cheltuielile neexternalizate se poate accepta si plata in numerar.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.  precum  si  cele  repinse. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 128    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.

.  semnata  si  datata  de  expertii  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR  si  responsabilul  tehnic (dupa caz)     Pista de buget PB M. 143. verificata de seful SAT/ SLRNDR‐DSPPDR si aprobata de  Directorul general adjunct/ DSPPDR      Fisa de verificare pe teren a implementarii contractului are marcata optiunea „Avizat”.. 431. Raportul final de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata.. Raportul intermediar de activitate se prezinta la prima cerere de plata..  Auditorul trebuie să ofere asigurarea că:  ‐activitatile care au fost facturate au fost efectiv realizate   .  Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  furnizare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. precum  si la cererile intermediare de plata.. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP   Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si se incadreaza in  liniile bugetare.1 M.     Activitatile  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar  de activitate/ Raportul  final  de  activitate/ Procesul verbal de receptie care sunt solicitate pentru decontare sunt incluse  in lista cheltuielilor eligibile     Notificarea  privind  aprobarea/  neaprobarea  Raportului  initial/  intermediar/  final  de  activitate  are  marcata  optiunea  „Aprobat”.. In cazul contractelor care prevad preturi unitare pentru serviciile livrate  cheltuielile  solicitate  la  plata  trebuie  sa  se  incadreze  si  in  valoarea  mentionata  in  Notificarea privind aprobarea Raportului de activitate     Raportul de asigurare este intocmit. este completata.1 – fazele 1 si 2 si 511     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2.  este  completata.  datat  si  semnat  de  furnizor...     Raportul  initial/  intermediar/  final  de  activitate  este  completat. semnata si datata     Pista de audit AP 12. semnat si stampilat de auditorul care l‐a intocmit si  care este mentionat in contractul de furnizare..1 are urmatoarele puncte de  verificare:     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  precum  si  de  furnizor  si  are  marcata  optiunea „conforma” pe sectiunea A1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 129    Pentru Masurile 111... este completata. 143. cu exceptia ultimei cereri de plata. 511 este  completata  si  semnata  de  expertii  si  seful  SVCP. 41.  semnata  si  datata  de  expertul SAT/ SLRNDR‐DSPPDR.  este  completata.1 – fazele 1 si 2. 431.  dupa  finalizarea  contractului  de  furnizare.5 ‐ M 111.

    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona in  tabelul „Cheltuieli  eligibile  constatate”  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:  .    Pentru Masura 431.  precizand  valoarea  facturilor.ro.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  Ulterior.  ‐cheltuielile  facturate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  furnizare.1 – faza 3     Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.    cheltuielile  eligibile  admise  de  SAP‐CRPDRP.  ‐documentele  (facturi.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  furnizare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. se bifează căsuţa – „Nu”.  In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐ca toate cheltuielile aferente serviciilor facturate de furnizor au fost corect înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  furnizare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.buletinulinsolventei.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. CIF etc.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. precum si cele repinse.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate  cheltuielile facturate     Valoarea din raportul de asigurare corespunde cu cea din factura emisa de furnizor     Emitentul facturii este furnizorul de bunuri/ servicii mentionat in contractul de furnizare     Factura  a  fost  emisa  de  furnizor  pentru  APDRP  si  are  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. precizand motivele repingerii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 130    ‐cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  incheiat  cu  APDRP/  MADR  AM  PNDR  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate au fost facturate şi înregistrate corect în contabilitatea furnizorului şi sunt în  conformitate cu prevederile legale.

 datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Cheltuielile  solicitate  la  plata  sunt  incluse  in  lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  si  in  Raportul de audit emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul  aditional     .   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.  *Aceste sectiuni se completeaza in cazul in care sunt solicitate la plata servicii/ bunuri prestate/  furnizate de catre terti (externalizate)    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.  datat  si  semnat  de  beneficiar.5  ‐  M  431.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 131    Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.*   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata.. este completata..  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL..*   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.    expertul  SVCF si seful SVCF. semnata si datata     Pista de audit AP 12.. cu exceptia ultimei cereri de  plata....  precum  si  de  beneficiar  si  are  marcata  optiunea  „conforma”     Raportul  final  de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.1 M.. datata si  semnata de expertii SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP. este luata la cunostinta de beneficiar si are  marcata optiunea „Avizat”     Pista de buget PB M.1  –  faza  3  este  completata  si  semnata  de  expertii  si  seful  SVCP.     Raportul  initial  de  activitate  este  completat. este completata. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP.*   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL     Fisa de verificare pe teren in etapa de derulare a contractului este completata. precum si la cererile intermediare de plata..     Raportul intermediar de activitate este completat...  dupa  finalizarea  contractului de finantare.

ro.buletinulinsolventei.  ‐cheltuielile  realizate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.1. CIF etc.  Ulterior.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.     Raportul  de  audit  este  semnat  si  stampilat  de  auditorul  care  l‐a  intocmit  si  care  este  mentionat in contractul de finantare.  trebuie  sa  faca  dovada  pregatirii  profesionale  prin  prezentarea  Diplomei/  certificatului  de  formare  profesionala al unui curs privind abordarea LEADER prin intermediul fazelor 1 si 2 ale  Masurii 431. in cadrul unui GAL din spatiul UE.  beneficiarul  printr‐un  reprezentant  al  sau.  ‐documentele  (facturi.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  extrase  de  cont.  documente  de  plată. Cheltuielile care depasesc valoarea  corespunzatoare  alocarii  bugetare  sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul FEADR si trebuie suportate de beneficiar.  contracte  etc)  în  baza  cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile realizate    Raportul de audit se ataseaza la Dosarul Cererii de Plata atat in cazul in care serviciile  sunt realizate de beneficiar.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.     Raportul  de  audit  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât  auditurile  sau  revizuirile  informaţiilor  financiare  istorice”.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale    In Raportul de audit trebuie să fie menţionate:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  şi  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea beneficiarului pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de  finantare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  că  cheltuielile  realizate  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  a  fost  menţionată  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  au  fost  efectuate  în  mod  real.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate. recunoscut de statul membru de unde  provine sau prin alte metode de care dispune grupul.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 132     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde valorii mentionata in Raportul de audit.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www. cat si in cazul in care serviciile sunt realizate de un furnizor.  .     La  prima  cerere  de  plata. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.

suma ramasa de platit. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  . atat valoarea totala a facturii. se bifează căsuţa – „Nu”. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  .2 si cu cel din contractul de achizitii.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).  “conform  cu  originalul”.suma partial acceptata.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.datei semnarii contractelor de achizitii.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.   pentru facturile partial acceptate.   Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului.2.   au  mentionate  numarul.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  care  trebuie  sa  contina  .   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.2. se va specifica.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 133    ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  . acestea trebuie sa contina:  .  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.

  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.      Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.   In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro. iar plata  se face in lei.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 134    datele  de  identificare  ale  beneficiarului. diferenta se va retine din ultimul document de plata.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii se ia ca valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate). iar diferenta pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar Actualizare. Valoarea in Euro a bunurilor/ serviciilor/  lucrarilor se inmulteste cu valoarea cursului de schimb mentionat in bugetul anexa la  Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).     In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.    In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/  lucrarii  in  lei  care  trebuie  sa  se  incadreaze  in  capitolul  bugetar  respectiv.  Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta). exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.       Expertii  SAP‐CRPDRP  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii  si  vor stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri. precum si de beneficiar. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  .  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  pentru bunuri/ servicii se determina care este valoarea in Euro care a fost platita de  beneficiar.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  de  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate).  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.

   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.  alte  achizitii  specifice.90 lei)     Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).04.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.    Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.2007.  mijloacele  de  transport.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 135    conform  clauzelor  contractuale.2007: 1Euro = 3.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.6857  lei/euro).90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.04. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.7634 = 76.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.5890  3.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1. se foloseste  cursul BNR din data de 07.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.  decat  Euro.3914  0.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.  .   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.6857  2.3118 Lei. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.

    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.  precum si cele repinse.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  in  numele  furnizorului.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”. si a beneficiarului.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca. fara sa fie girate catre terti.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.  . ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).  precizand  valoarea  facturilor.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐CRPDRP. precizand motivele repingerii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 136     beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.

.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. precum si la cererile intermediare de plata.. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare...  (pentru componenta „b”)     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata.  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL (pentru componenta „b”)     Pista de buget PB M.2  este completata si semnata de  expertii si seful SVCP.     Raportul intermediar de activitate este completat.1 este completat.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*.1  M.2     Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata.  are  bifata  casuta  „DA”  si  este  avizat  de  Directorul  OJPDRP  (pentru  componenta „b”). (pentru componenta „b”)     Raportul final de activitate este completat..     . cu exceptia ultimei cereri de  plata.. semnata si datata de expertul si seful SVCP‐ OJPDRP     Pista  de  audit  AP  12..1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.  datat  si  semnat  de  beneficiar.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*.  datata  si  semnata  de  expertul  si  seful  SVCP‐OJPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Raportul de asigurare AP 1.. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 137      Pentru Masura 431..3.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata. precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”   Raportul  initial  de  activitate  este  completat.    expertul  SVCF  si  seful  SVCF.  este  completata. este completata.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.5 ‐ M 431...   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*.

  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar.  In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si „b”  . fisa contului aferenta strategiei respective.  documente  de  plată.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate cheltuielile facturate. Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 138    Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”. au fost  efectuate  în  mod  real.      Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional   Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare. aceasta se accepta indiferent de procentul pe  care  il  reprezinta  in  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei de dezvoltare locala.  pentru  componenta  “b”.  activitatile  trebuie  sa  faca  si  obiectul  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  ‐documentele  (facturi.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  in  cazul  componentei “b” au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.   Pentru  GAL‐urile  care  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala.    Pentru  GAL‐urile  care  nu  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional   In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) nu depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si  „b” mentionata in Contractul de finantare.  pentru  componenta  “b”.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare.  extrase  de  cont.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea  beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale.  cheltuielile  trebuie  sa  fie  aferente  si  activitatilor    menţionate  în  Raportul  intermediar/ final de activitate.

ro.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.  “conform  cu  originalul”.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  .   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  Valorile comparative se stabilesc prin insumarea tuturor cheltuielilor declarate eligibile  pana la data verificarii prezentului Dosar cerere de plata. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).buletinulinsolventei.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.datei semnarii contractelor de achizitii.2. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.  .    Valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente componentei „a” este cel mult egala cu  80%  din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  eligibile  aferente  componentelor  „a”  si  „b”.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 139    mentionata  in  Contractul  de  finantare.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa. Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE. se bifează căsuţa – „Nu”.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.  precum  si  incepand  cu  a  XIII‐a  luna  de  functionare se va verifica daca:  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.   Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.2.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  Ulterior. fisa contului aferenta strategiei respective.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor*    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI. CIF etc.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 140   

 numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.2 si cu cel din contractul de achizitii;   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata;   au  mentionate  numarul,  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise;   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor,  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama;   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor, factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii, se va specifica  detaliat,  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura, aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli, care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului,  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii, precum si de beneficiar.       In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata,  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata, exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii,  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului, diferenta se va retine din ultimul document de plata. 
 

Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”, stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata,  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata;   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata;   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata;   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar;   sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii;   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului;   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata;   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura;   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita;   contul  si  banca  beneficiarului  platii  corespund  cu  datele  din  contractul  de  achizitii/  adresa de la banca; 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 141   

 CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului,  in  numele  furnizorului, fara sa fie girate catre terti.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin, beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata,  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern, trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.    Pentru cheltuielile neexternalizate se poate accepta si plata in numerar, acolo unde cazul (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  chiria  si  intretinerea  sediului,  consumabilele,  comunicarea,  utilitatile,  cazarea,  masa,  transportul  rutier/  feroviar,  inchirierea  de  autovehicule  pe  perioade  scurte de timp)    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”, ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP, si a beneficiarului; stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont,  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont           

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 142   

Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐CRPDRP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar,  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐CRPDRP,  precum  si  cele  repinse,  precizand  motivele repingerii.    Pentru Masurile 112 si 41     La prima transa de plata, beneficiarului i se acorda 60% din valoarea sprijinului pentru instalare,  iar la transa a doua, 40% din valoarea sprijinului pentru instalare.     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2.1 are urmatoarele puncte de  verificare:     Cererea de plata este completata, semnata si datata de beneficiar, de expertul si seful  SVCP‐OJPDRP, iar raspunsurile din cartusul III sunt bifate cu „Da” (pentru anul I)     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP precum si de beneficiarul proiectului (pentru anul II)     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata (pentru anul II)     Din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.5  si  Raportul  SVCP  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.6,  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute in Planul de afaceri, precum si ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si  ca a crescut cu minim 4 UDE fata de dimensiunea fermei de la data semnarii contractului  de finantare (anul 0) (pentru anul II)     Pista de audit AP 12.1 M...... este corect completata, datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice) (pentru anul II)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata, se verifica numai documentar.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului,  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata",  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului, conform Legii nr.82/1991.   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 143   

In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.    In cazul beneficiarilor, persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.1040/2004 al MFP (M.O. nr.642/16.07.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla, se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR,  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR,  genereaza situatie de neregula.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pe care o cere spre decontare a fost  inregistrata pana la momentul depunerii transei de plata (pentru anul II)    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor aferente activitatii prezentate in planul de afaceri in baza unei copii a balantei de  verificare.     Din  Fisa  mijlocului  fix  rezulta  ca  investitia  nou  creata  a  fost  inregistrata  ca  mijloc  fix  (pentru anul II)     Valoarea primei transe de plata este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare      Valoarea transei a doua de plata este de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu,  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata, dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. (daca este cazul, pentru anul II)    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii,  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor,  Ministerul  Mediului  si  Padurilor,  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.     Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar,  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata,  un  document  emis  pe  numele  beneficiarului,  semnat  si  stampilat de autoritatea in domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus  prin proiect a fost implementat. (daca este cazul, pentru anul II)   

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 144   

 Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.buletinulinsolventei.ro,  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.  Ulterior,  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI, CIF etc.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa, se bifează căsuţa – „Nu”.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa,  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea,  si  vor  semna  si  stampila  documentul.    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP, precum si cele  repinse, precizand motivele repingerii.    Pentru Masurile 141 si 41     Sprijinul acordat este de 1500 euro/ an/ ferma echivalent in lei la cel mai recent curs de schimb  publicat  de  BCE  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza certificatul de plata)     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2.1 are urmatoarele puncte de  verificare:     Cererea de plata este completata, semnata si datata de beneficiar, de expertul si seful  SVCP‐OJPDRP, iar raspunsurile din cartusul III sunt bifate cu „Da” (pentru anul I).     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 este completata si semnata de expertii si  seful  SVCP‐OJPDRP  precum  si  de  beneficiarul  proiectului.  In  cazul  anilor  II,  III  –  exceptand  esantionul  si  anului  V,  se  verifica  doar  daca  Sectiunea  A1  din  Fisa  de  verificare AP 1.5 indeplineste conditiile mentionate mai sus     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata (pentru anii II si III – pe esantion si anul IV)     Din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.5  si  Raportul  SVCP  de  verificare  a  dosarului cererii de plata AP 1.6, rezulta ca beneficiarul a realizat o parte din actiunile  prevazute in Planul de afaceri, astfel incat s‐a obtinut productie in cadrul fermei fata de  data  semnarii  Deciziei  de  finantare  (anul  0),  precum  si  ca  dimensiunea  exploatatiei  a  crescut fata de dimensiunea exploatatiei de la data semnarii Deciziei de finantare (anul  0). In cazul in care din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.5 si Raportul SVCP de  verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 rezulta ca beneficiarul nu a realizat actiunile 

 protectia  mediului. este corect completata.    Pentru Masurile 142 si 41     Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  inclusiv  Planul  de  afaceri.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor emise..14 este completata..  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www. se bifează căsuţa – „Nu”.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea. (pentru  anul IV)     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  inclusiv planul de afaceri AP 1.6. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 145    prevazute  in  Cererea  de  finantare.  . datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI. datata si semnata de expertii SVCP‐ OJPDRP (pentru anii II si III – pe esantion).  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  (pentru anul IV)     Pista de audit AP 12.  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.  Ulterior.. precum si ca dimensiunea exploatatiei a crescut cu minim 3 UDE  fata  de  dimensiunea  exploatatiei  de  la  data  semnarii  Deciziei  de  finantare  (anul  0).  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute  in  Cererea  de  finantare. precum si cele  repinse. precizand motivele repingerii.  astfel  incat  productia  destinata comercializarii a crescut cu 20% fata de productia de la data semnarii Deciziei  de finantare (anul 0). in cel putin  unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole.  inclusiv  Planul  de  afaceri.ro.  se  va  verifica  daca  Notificarea beneficiarului cu privire la nerealizarea obiectivelor din cererea de finantare. agricultura ecologica etc.buletinulinsolventei. printr‐un certificat de formare profesionala.  si  vor  semna  si  stampila  documentul. CIF etc..1 M.   Din  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general..5  si  Raportul  SVCP  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1.    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ. contabilitatea fermei.

.    In cazul beneficiarilor..1 M.1040/2004 al MFP (M.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.642/16.82/1991. conform Legii nr.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".O...2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 146      Sectiunea  B2  –  Verificarea  documentelor  de  plata  (care  atesta  incasarea  facturilor  emise).  Secţiunea C – Valoarea productiei comercializate admise..07. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751‐Subventii guvernamentale pentru investitii. este corect completata. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  subconturilor  131/  4751  (se  verifica  situatia  contului  131/  4751  pentru  comerciantii  persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.  Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Anexa  2  la  Raportul  SVCP  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata. nr. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP. semnata si datata de expertul SVCP‐ OJPDRP     Pista de audit AP 12..    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.. este corect completata..  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului. se verifica numai documentar.    ... precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.     Pista  de  buget  PB M..

 CIF etc.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.5% din valoarea productiei comercializate.000 Euro pentru al doilea an. se aplica procentul specific anului de finantare si valorii productiei  comercializate la valoarea obtinuta mai sus.     Valoarea anuala a productiei comercializate de grupul de producatori trebuie sa fie de minim  10.  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul de finantare in primul an sau in actele aditionale in urmatorii ani.   pentru al cincilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.   pentru al doilea an: 5% din valoarea productiei comercializate.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.  Ulterior.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.   50.000 Euro pentru al treilea an.5% din valoarea productiei comercializate.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.   60.   80.   pentru al treilea an: 4% din valoarea productiei comercializate.000 Euro pentru al cincilea an.   pentru al patrulea an: 3% din valoarea productiei comercializate.    Valoarea transei de plata anuala solicitata de beneficiar trebuie sa fie:  a) Pentru valoarea productiei comercializate < 1.000 Euro.    Valoarea transei de plata anuala va avea un plafon maxim de:   100.000 Euro pentru primul an.  genereaza situatie de neregularitate.ro.   pentru al doilea an: 2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 147    Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.000 Euro/an:   pentru primul an: 5% din valoarea productiei comercializate.  aceasta  se  determina  raportand  valoarea  productiei  comercializate  eligibila  in  lei.  .  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general.5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al patrulea an: 1.000.  b) Pentru acea parte a productiei comercializate a carei valoare depaseste 1.  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.000 Euro pentru al patrulea an.000 Euro/an:   pentru primul an: 2. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa. echivalent in lei. Ajutorul financiar in lei va fi echivalentul ajutorului  financiar  stabilit  in  euro  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul an sau in actele aditionale in urmatorii ani.000.5% din valoarea productiei comercializate.    In  vederea  stabilirii  valorii  productiei  comercializate  in  Euro.   100.   pentru al cincilea an: 1.buletinulinsolventei.   pentru al treilea an: 2% din valoarea productiei comercializate. In vederea stabilirii  ajutorului financiar in Euro.

1  coincid  cu  tipul  si  numarul  documentului de plata   data cuprinsa in coloana 7 a formularului AP 1.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.  .1   se regasesc in Jurnalul de vanzari‐cumparari.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP..   valorile  din  facturile  emise  trebuie  se  regasesc  in  Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea productiei comercializate de grupul de producatori in perioada .  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiarul  finantarii  pe  originalul  facturii.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar..1   numele  furnizorului  din  factura  este  numele  beneficiarului  care  a  depus  cererea  de  plata.    au formatul prevazut de actele normative in vigoare si sunt completate in conformitate  cu acestea..2.   numarul facturii este acelasi cu cel inscris in coloana 1 din formularul AP 1.2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 148    ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.. totalul general trebuie sa fie corect calculat).  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP.2.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia facturii. daca exista  mai multe articole facturate..2. – AP 1.  Stampila  „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de plata.1   numele  cumparatorului  de  pe  factura  coincide  cu  cel  din  coloana  4  din  formularul  AP  1..2. iar  „conform cu originalul” pe copia documentului de plata   datele  cuprinse  in  coloana  6  a  formularului  AP  1.   data inscrisa pe factura nu este anterioara datei recunoasterii grupului de producatori..    data  inscrisa  pe  factura  este  cuprinsa  in  perioada  de  12  luni  pentru  care  se  acorda  ajutorul financiar.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.  precum si furnizorul din factura.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor emise    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.1 (data acceptarii doumentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata   documentul de plata confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar   documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente   platitorul inscris in documentul de plata este cumparatorul din factura   beneficiarul  inscris  in  documentul  de  plata  este  cel  care  a  solicitat  cererea  de  plata. se bifează căsuţa – „Nu”.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (care atesta incasarea facturilor emise)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.

2.1  este  alcătuita  din  următoarele secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.  Pentru restul de 45. creditarea contului beneficiarului finantarii prin documentul/  documentele de plata corespondente.000  Euro.000.   atesta.   se  mentioneaza  numarul  facturii  incasate  si  documentul/documentele  cu  care  s‐a  efectuat plata    Sectiunea C ‐ Valoarea productiei comercializate admise    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona in tabelul „Valoarea productiei comercializate admise” toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.5% adică 1125  Euro.   este emis de banca pentru beneficiarul finantarii. stampilele expertilor SVCP‐ OJPDRP.  sprijinul  pentru  primul  an  se  va  calcula astfel:    Pentru 1.  precum  si  cea  respinsa.   este datat si stampilat de  banca (trezoreria) emitenta.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.    Deci sprijinul total pentru primul an va fi de  51.  precizand  valoarea  facturilor  (fara  taxe  recuperabile).1    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasul de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   are mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”.    Exemplu:    Dacă un grup de producători a realizat pe baza facturilor pentru producţia vândută. precizand motivele repingerii.125 Euro.000 Euro din valoarea totală se va aplica un procent de  2.    Pentru Masurile 221 si 41    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.045. valoric si ca data.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.000 Euro.  . înregistrată  şi  calculată  în  decurs  de  un  an  o  valoare    de  1.  valoarea  productiei  comercializate  admise  de  SAP‐CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 149     are mentionat in clar numarul facturii care se achita   valoarea inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata  (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu  cea din „Total de plata” din factura si/ sau cu cea mentionata in coloana 5 a formularului  AP 1.000 Euro din valoare se va aplica un procent de  5% adică 50.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 150     Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.  avizat  de  catre  seful  S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  intretinere si pentru mentinerea plantatiei – anii I‐V) – pentru DCP conforme incluse in  esantionul de control al ITRSV     Raportul  ITRSV  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita este completat.    . se verifica numai documentar. este corect completata.  datat  si  semnat  de  expertii  ITRSV.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1....  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema de impadurire este completat.  datat si semnat de expertii ITRSV. avizat de catre seful S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii VI‐XV) – pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV     Raportul  APIA  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  este  completat. avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  ‐  pentru  DCP  conforme  incluse  in  esantionul  de  control  al  respectarii GAEC al APIA      Pista de audit AP 12.  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme     Raportul  ITRSV  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor  este  completat..  datat si semnat de expertii APIA. datat si semnat de expertii ITRSV. avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  infiintare  –  anul  I)  –  pentru  toate  DCP  conforme     Raportul APIA privind constatarile in urma verificarii GAEC (anii I – XV) este completat. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.1 M.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP precum si de beneficiarul proiectului si are bifata casuta „Conforma”     Raportul  ITRSV  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei. avizat de catre  seful  S/B/C PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV. datat si semnat de expertii ITRSV..

  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  se  poate  verifica  la  adresa                      www.642/16. se bifează căsuţa – „Nu”.buletinulinsolventei. conform Legii nr. CIF etc.     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.  la  rubrica:  Serviciul  "Persoane  publicate  BPI"  ‐  acces  general. Expertul SAP‐CRPDRP  verifica  daca  beneficiarul  este  inscris  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.  expertii  vor  mentiona  data  la  care  s‐a  realizat  verificarea.     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix      Valoarea  proiectului  tehnic  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibila  a  proiectului  si  poate fi solicitata la plata doar in cazul avizarii dosarului de achizitie pentru serviciile de  proiectare.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".  Ulterior.  si  vor  semna  si  stampila  documentul.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.     Beneficiarul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  persoana  publica  BPI.  ‐In  cazul  in  care  beneficiarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  in  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa (mentiunea „nu au fost gasite informatii”) se bifează căsuţa – „Da”.      .  ‐In cazul in care beneficiarul apare inregistrat in Buletinul Procedurilor de Insolventa cu sesizari  privind insolventa.82/1991.    In cazul beneficiarilor. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).07.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.  Pe  extrasul  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 151    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.O. nr.  genereaza situatie de neregula.1040/2004 al MFP (M.ro.   Expertii  vor  face  print‐screen  din  Buletinul  Procedurilor  de  Insolventa  si  vor  atasa  extrasul  la  dosarul  administrativ.

  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielilor  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor. diferenta se va retine din ultimul document de plata.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu se  precizeaza cursul de schimb la care se efectueaza plata se va folosi cursul de schimb BNR  .   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu APDRP.   au  mentionate  numarul.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .2.  . iar „conform cu originalul” pe copia facturii.     In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).2.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.  “conform  cu  originalul”.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii  in  baza carora au fost emise.2 si cu cel din contractul de achizitii.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 152      Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor (anul I)    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.datei semnarii contractelor de achizitii. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.

90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.7634 = 76.  decat  Euro.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.90 lei)    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (anul I)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 153    din  ziua  platii.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.        Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.6857  lei/euro).2007: 1Euro = 3.  . se foloseste  cursul BNR din data de 07.3914  0.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).     Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont). conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).     Valoare  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  contract  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  (USD)  100  3.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.5890 3.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.2007. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.  suma  in  Lei  din  documentul de plata (fara tva) se va imparti la cursul leu/euro din data platii.3118 Lei.04.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.04. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.6857  2.7634   Valoarea contractului este de 100 * 0. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.

 fara sa fie girate catre terti.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 154     data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  in  numele  furnizorului.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.  si  a  beneficiarului. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca. iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*  .    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont (anul I)    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.

  ‐ D – cheltuieli directe. 8 – alte organisme.    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP. daca exista)/ numele si prenumele Sefului SAP‐CRPDRP.  la care ataşează Fisa de verificare a cheltuielilor directe de catre DATL/ SAT. De asemenea.  iar  expertul  SAT‐MADR  va  depune  dosarul  cererii  de  plata  pentru  decontarea cheltuielilor directe realizate de AM (inclusiv DAJ si MB).  Dosarul  Cererii  de  Plata  trebuie  sa  aibă  opis. precizand motivele repingerii.   semnatura expertului si a Sefului SAP‐CRPDRP.1 se completeaza dupa cum urmeaza:   data inregistratrii cererii de plata.    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.   . Verificarea de catre SAP‐CRPDRP a DCP aferente cheltuielilor directe     Expertul DATL/ SAT poate depune Dosarul cererii de plata la SAP‐CRPDRP 8 Bucuresti ‐ Ilfov in  orice  zi  lucratoare  din  luna. dupa aplicarea  sistemului de sanctiuni precum si cele repinse.an.    Dosarul Cererii de Plata se depune la SAP‐CRPDRP.  ‐ anul – anul depunerii cererii de plata.D. 2 – APDRP. unde:  ‐ codul beneficiarului este: 1 – AM PNDR. se  va mentiona modalitatea de calcul a sumei eligibile. prin aplicarea sistemului de sanctiuni. referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la  care se afla documentele din dosar. semnate si stampilate cu menţiunea “Program FEADR” si “conform cu originalul”  de către expertul DATL/ SAT.  completand  Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata R3 si cartuşul I din formularul Cererii de Plata  AP 1.     Cartusul I al formularului AP 1.  pentru  decontarea  cheltuielile  directe  efectuate  in  lunile  precedente. 5 –  OCAP.1. intr‐un singur exemplar pe suport de hârtie.  ‐ XXX – numarul de ordine al actiunii. in prezenta expertului DATL/ SAT.     Expertul  DATL  va  depune  dosarul  cererii  de  plata  pentru  decontarea  cheltuielilor  directe  realizate  de  APDRP. 7 – OC.cod beneficiar.   numele si prenumele expertului SAP‐CRPDRP care verifica cererea de plata (codul alocat  pentru fiecare expert.   codul cererii de plata se completeaza astfel: P 511.3.XXX.  iar  documentele  pe  care  le  conţine  trebuie  numerotate. daca  este cazul.3.    DCP  este  preluat  de  seful  SAP‐CRPDRP  care  il  repartizeaza  expertului  verificator. 6 – AC. 3 – DGMFFFC (ITRSV). 4 – APIA.1.    5.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 155     plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont  Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor verifica doar extrasele de  cont.

  c) Foaia de parcurs si Bonurile de benzina. Cererea  de  plata  ‐  documentul  va  fi  semnat  de  Directorul  general  al  DGDR‐AM  PNDR/  Directorul general APDRP.  avizat  de  Directorul  DATL/  Directorul  general  adjunct  AM.  documentul  de  plata  si  extrasul  de  cont  aferente  platii  cheltuielilor  de  intretinere si functionare a autoturismelor achizitionate prin fondurile de Asistenta  Tehnica. intretinere si functionare a sediului.  precum  si  fisele  de  post  aferente  din  care sa rezulte ca au atributii in derularea programului PNDR 2007‐2013. Declaratia de cheltuieli va fi insotita de urmatoarele  documente pentru:  A) plata salariilor si a contributiilor sociale ale personalului AM (inclusiv DA judetene si a  Municipiului  Bucuresti)  cu  atributii  in  derularea  programului  PNDR  2007‐2013/  personalului auxiliar angajat pe baza de contract de munca si pe perioada determinata.  conform  Statului  de  plata.  de  Directorul  Directiei  economice/  Financiar contabilitate si de reprezentantul CFPP si aprobat de Directorul general al DGDR‐ AM PNDR/ Directorul general APDRP.  Documentul  trebuie  sa  fie  semnat  de  Directorul  Directiei  resurse  umane.  e) Documentul  de  plata  si  extrasul  de  cont  pentru  plata  salariilor  si  a  contributiilor  sociale ale personalului cuprins in lista de la pct a).  Documentul  trebuie  sa  fie  semnat  de  Directorul  Directiei  resurse  umane.    B) plata cheltuielilor de chirie.  documentul  de  plata  si  extrasul  de  cont  aferente  platii  cheltuielilor  de  chirie.  Directorul  Directiei  economice/  financiar‐ contabilitate si reprezentantul CFPP.    C) plata cheltuielilor de intretinere si functionare a autoturismelor AM achizitionate prin  fondurile de Asistenta Tehnica:  a) Factura.  Directorul  Directiei  economice/  financiar‐ contabilitate si reprezentantul CFPP.  de  Directorul  Directiei  resurse  umane. Declaratia  de  cheltuieli  ‐  documentul  va  fi  intocmit  de  expertul  SAT‐  MADR/  SAT‐DATL‐ APDRP.    In  cazul  cheltuielilor  directe.  d) Centralizatorul  privind  zilele  si  orele  lucrate  (in  cazul  personalului  platit  cu  ora/  ziua)/  privind  orele  suplimentare  lucrate.  Dosarul  Cererii  de  Plata  al  beneficiarului  este  alcatuit  din  următoarele documente:    1.  plata  salariilor  si  a  contributiilor  sociale  ale  personalului  APDRP  suplimentar angajat cu atributii in derularea programului (delegate de catre AM PNDR):   a) Lista completa a personalului si a salariului realizat de acesta pe perioada solicitata  la  decontare.    . intretinere si functionare a sediului AM:  a) Factura.  c) Decizia  de  numire/  recrutare  a  personalului.  b) Contractele de furnizare/ prestari servicii (unde este cazul).  revizuit  de  Seful  SAT‐DATL/  SAT.  plata  stimulentelor  salariale  ale  personalului  care  au  atributii  in  derularea  programului  PNDR  2007‐2013.  b) Contractele de furnizare/ inchiriere/ prestari servicii (unde este cazul).  2.  b) Documentul care justifica modificarea fiecarei componente a remuneratiei.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 156     numele si semnatura Directorului CRPDRP.

  Documente  de  plata.1.13.    E)  plata  cheltuielilor  pentru  achizitia  de  bunuri  si  servicii  care  nu  necesita  implementare  sub forma de proiect:  a) Factura.    Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului AP 1. documentul de plata si extrasul de cont aferente platii cheltuielilor pentru  achizitia de bunuri/ prestarea de servicii.  fara  a  se  depasi  termenul de verificare prevazut in procedura.    F) plata cheltuielilor pentru traduceri si interpretare pentru activitatile prevazute in cadrul  masurii de Asistenta Tehnica:  a) Factura.  Fisa  de  verificare  AP  5. precizand motivele respingerii.  precum si cele respinse.    Rezultatul  verificării  este  consemnat  in  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐ CRPDRP AP 2. 4.  pentru toate Dosarele Cererilor de Plata.    Daca  se  alege  opţiunea  solicitării  de  informaţii  suplimentare  se  va  utiliza  pentru  aceasta  Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.  după  primirea  informaţiilor  suplimentare. stampilează si o înaintează sefului SAP‐CRPDRP care o revizuieşte.1.4  Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).  c) Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate/ serviciilor prestate. se constata o serie de neconcordante.  In  caz  de  neeligibilitate  motivaţia  este  menţionata  in  rubrica  „Observaţii”  din  cadrul  Fisei  de  verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP 2.  b) Contractul de prestari servicii/ comanda.  Documente  de  transport etc). Daca in urma verificării documentare. care va fi transmisa beneficiarului  pe  fax/  prin  posta  cu  confirmare  de  primire. pe care o semnează.  Raport.  Facturi.  .   D)  plata  cheltuielilor  pentru  asigurarea  transportului  intern  si  extern/  plata  cheltuielilor  privind  cazarea  si  masa/  plata  cheltuielilor  privind  diurna  aferente  personalului  pentru  activitatile prevazute in cadrul masurii de Asistenta Tehnica:  a) Ordinele de deplasare pentru delegatiile interne/ Deconturile de cheltuielile pentru  delegatiile  externe.  precum  si  rubrica  „Observatii”  daca  este cazul.   Expertii SAP‐CRPDRP vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP  AP 2.1.  c) Procesele verbale de receptie a  serviciilor prestate.  insotite  de  documentele  justificative  (Ex:  Nota  de  fundamentare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 157    3. seful SAP‐ CRPDRP  stabileşte  daca  se  impune  solicitarea  de  informaţii  suplimentare. documentul de plata si extrasul de cont aferente platii cheltuielilor pentru  achizitia  de servicii. Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.1  se  va  completa  pentru  acele  puncte  de  verificare  pentru  care  s‐a  considerat  necesara  solicitarea  de  informaţii  suplimentare.  Invitatie.  b) Contractul de furnizare bunuri/ prestari servicii/ comanda.     Experţii SAP‐CRPDRP vor face evaluarea din punct de vedere documentar a Dosarului cererii de  plata.

2.  .1. in vederea inregistrarii in sistemul contabil.    Zilnic.    In  cazul  in  care  DCP a  fost  declarat  „eligibil/  neeligibil”. exista doua tipuri de concluzii:  a.  Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  la  nivel  central.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse in esantionul realizat la nivel central. precum si Ordonantarea de plata AP 4. Ca urmare. In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica neeligibilitatea cererii de plata.  Sectiunile  C  ale  DCP  finalizate ca verificare (pentru Masura 511 – cheltuieli directe). După ce Fisa de verificare AP 2.1.2.  doar  pentru  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  nu  sunt  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel central.  scanat/  suport  de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP  o  copie  a  formularului AP 1.  DCP  incluse  in  esantionul  realizat  la  nivel  central  insotite  de  dosarele  administrative  SAP‐CRPDRP.  Seful  SAP‐CRPDRP  verifica  daca  toate  rubricile  sunt  completate  de  către  ambii  experţi si de asemenea. Seful SAP‐CRPDRP va transmite in aceeasi  zi. expertii  SAP‐CRPDRP  vor  intocmi  si  vor  transmite  beneficiarului  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1.1 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către  Expertul  2. Cel de‐al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP  2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 158      Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 2. In cazul  in  care  concluziile  experţilor  asupra  verificării  sunt  diferite.  dosarele administrative SAP‐CRPDRP etc) la SAP‐CRPDRP pe baza de Proces verbal de predare‐ primire.     Seful  SAP‐CRPDRP  8  va  trimite  la  SAP‐DPP  pe  baza  de  Proces  verbal  de  predare  primire.     Termenul necesar instrumentarii DCP este de 1 zi lucratoare. Certificatul de Plata AP 4.  seful  SAP‐CRPDRP  8  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  pe  e‐mail.1. in vederea comunicarii sefului  SAP‐CRPDRP despre DCP care vor fi transmise la SAP‐DPP.  expertii  vor  mentiona  la  rubrica  „Rezultatul  verificarii”  concluzia  privind  eligibilitatea  dosarului  cererii  de  plata.   b. semnează  aceasta  fisa  in  spaţiul  corespunzător  după  care  o  transmite  pentru  verificare  unui  alt  expert  nominalizat de seful serviciului. ceea ce presupune transmiterea  informatiilor suplimentare (daca este cazul). verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata. Fisa de recuperare a debitului –  dupa caz AP 3.  seful  SAP‐CRPDRP  va  relua  verificarea  asupra  punctelor  de  divergenta. care trebuie prezentate in maxim 5 zile lucratoare  de  la  data  primirii  de  beneficiar  a  scrisorii  de  informatii  suplimentare  (in  functie  de  complexitatea acestora).  luand  decizia  finala  si  motivand  aceasta  decizie  la  rubrica „Observatii” din fisa de verificare.    In  urma  incheierii  verificarii  dosarului  cererii  de  plata  de  catre  SAP‐CRPDRP.7. In cazul in care concluzia SAP‐CRPDRP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐ CRPDRP vor intocmi Fisa de verificare a debitelor AP 3.1.  SAP‐DPP  va  retransmite  documentatia  (DCP. ordonantare de plata).7.1.    Expertul SAP‐CRPDRP nu va intocmi documentele aferente autorizarii platii pentru aceste DCP  (certificat de plata.  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  introduce  in  sistemul informatic datele din cererea de plata AP 1.

  semnata  si  stampilata  de  expertul SAT‐DATL/ SAT. semnate si stampilate de  catre  beneficiar. Datele din S1 vor sta  la baza elaborarii raportarilor conform prevederilor art 31 din Regulamentul 65/ 2011.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”     Cererea de plata AP 1. seful SAP‐ CRPDRP va transmite SMER ‐ DCP S1 Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data  de .1 este completata.  seful  SAP‐CRPDRP  va  fi  responsabil  cu  monitorizarea  respectarii  termenelor  de  verificare a DCP de personalul din cadrul SAP‐CRPDRP.  verificata  de  seful  SAT‐DATL/  MADR  si  avizata  de  Directorul  DATL/ Directorul general adjunct AM. semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.2  este  completata. precum si scanat cu semnatura. avizata de Directorul  DATL/  Directorul  general  adjunct  AM. semnata. in format electronic.    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.1 este completata.1  ca  sunt  respectate  toate  termenele  procedurale  aferente  etapelor  parcurse  de  expertii  SAP‐CRPDRP  in  verificarea  respectivului dosar cerere de plata.  si  de  reprezentantul  CFPP  si  aprobat de Directorul general al DGDR‐AM PNDR/ Directorul general APDRP     Copiile  documentelor  mentionate  in  Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.1  pentru  cheltuieli  directe  cuprinde următoarele puncte de verificare:     Fisa de verificare a cheltuielilor directe T13‐29. datata de  expertul  SAT‐DATL/  SAT..  de  Directorul  directiei  economice/  financiar  contabilitate.. acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAP‐CRPDRP  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.  de  Directorul  Directiei  resurse  umane. – S1 completat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 159      Seful  SAP‐CRPDRP  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  2.    Ca  urmare. iar concluzia indica eligibilitatea cererii de plata     Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate..    In maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platilor pentru DCP neincluse in esantion.    Formularele S1 va fi semnat de seful SAP‐CRPDRP si revizuit de Directorul CRPDRP. revizuita de seful SAT‐DATL/ SAT‐MADR.  datata. De asemenea.2  sunt  atasate  la  Dosarul cererii de plata     Documentele atasate la dosarul cererii de plata sunt in conformitate cu Procedura de  autorizare plati     Calculele din Declaratia de cheltuieli sunt corecte    . datata.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 160     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile      Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.  semnate si stampilate de emitent    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.  datata. precizand motivele repingerii.  .4  este  completata. precum si cele  repinse.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 161   

5.4.Etapa AP3:  Verificarea beneficiarului in Registrul neregulilor si in Registrul debitorilor    In cazul Masurii 141, anterior datei elaborarii formularelor AP 3.1, AP 3.2 (dupa caz), AP 4.1 si  AP 4.2, expertii SAP‐CRPDRP/ DPP vor elabora formularul AP 3.0 Sectiunea A ‐ Propunerea de  angajare  a  unei  cheltuieli  in  limita  creditelor  bugetare  si  Sectiunea  B  ‐  Angajamentul  bugetar  individual. Seful SAP‐CRPDRP/ DPP va transmite formularul AP 3.0 cu cele 2 sectiuni cu adresa  de inaintare catre expertul contabil din cadrul CRPDRP/ SCP‐DCPFE.    Propunerea de angajare a unei cheltuieli AP 3.0 Sectiunea A se va completa astfel:  - Data emiterii – data elaborarii formularului dupa finalizarea verificarii DCP si stabilirea  cursului BCE valabil pentru luna respectiva;  - Beneficiar – denumirea beneficiarului conform Deciziei de finantare;  - Adresa beneficiar – adresa beneficiarului conform Deciziei de finantare;  - Decizia de finantare nr – codul Deciziei de finantare;  - Coloana 4 – felul valutei: euro;  - Coloana 5 – suma in valuta: 1500 euro defalcat pe CE (prima linie) si BS (a doua linie);  - Coloana 6 – cursul valutar: cursul de schimb cel mai recent stabilit de BCE inaintea datei  de 1 ianuarie a anului in care se plateste transa respectiva (se elaboreaza certificatul de  plata)  - Coloana 7 – suma angajata in lei: coloana 5*coloana 6 defalcata pe CE (prima linie) si BS  (a doua linie);  - Total ‐ totalul sumelor aferente contributiilor CE si BS pentru coloanele 5 si 7  Rubrica privind numarul propunerii de angajare, precum si coloanele 1,2,3 si 8 vor fi completate  de expertul contabil din cadrul CRPDRP/ SCP‐DCPFE.    Sectiunea A a Formularului AP 3.0 va fi semnata si datata de seful SAP‐CRPDRP/ DPP la rubrica  Compartiment  de  specialitate,  de  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP/  SCP‐DPP  la  rubrica  Compartiment de contabilitate, de expertul CFPP/ CFPD si de Ordonatorul de credite.    Angajamentul bugetar individual AP 3.0 Sectiunea B se va completa astfel:  - Data emiterii – data elaborarii formularului AP 3.0.1;  - Beneficiar ‐ denumirea beneficiarului conform Deciziei de finantare;  - Suma  –  sumele  in  lei  mentionate  in  coloana  7  din  sectiunea  A  a  formularului  AP  3.0  pentru CE (prima linie) si BS (a doua linie);  - Suma totala – totalul sumelor aferente contributiilor CE si BS.    Rubrica privind numarul angajamentului bugetar va fi completat de expertul contabil din cadrul  CRPDRP/ SCP‐DCPFE.    Sectiunea  B  a  Formularului  AP  3.0  va  fi  semnata  si  datata  de  expertul  CFPP/  CFPD  si  de  Ordonatorul de credite.    Expertul  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  care  a  verificat  dosarul  cererii  de  plata,  verifica  daca  beneficiarul  apare  inscris  in  Registrul  neregulilor  IRD  1.1  si  in  Registrul  Debitorilor  IRD  3.2  in 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 162   

cazul in care exista sesizari pentru beneficiarul respectiv sau este debitor catre APDRP in ceea  ce priveste FEADR, completand Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 astfel:   Nr. fisei de verificare a debitelor care va prelua numărul certificatului de plata aferent;   Data, care va fi aceeaşi cu cea a certificatului de plata aferent cererii de plata;   Numele beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului;   Codul cererii de plata.     In urma verificarii Registrului Debitorilor:  1. In cazul in care beneficiarul/ furnizorul/ gestionarul nu are datorii către APDRP se bifează  căsuţa – „nu are de restituit datorii către APDRP”.  2. In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  apare  înscris  in  Registrul  debitorilor  IRD  3.2,  ca  având  de  restituit  o  suma  către  APDRP,  se  bifează  căsuţa  –  „are  debit  către  APDRP”  si  se  completează  suma  pe  care  acesta  o  are  de  restituit;  de  asemenea  se  completeaza Fisa de recuperare a debitului AP 3.2.    In urma verificarii Registrului Neregulilor:  1. In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  nu  apare  inregistrat  cu  o  sesizare  aflata in curs de verificare se bifează căsuţa – „nu sunt sesizate nereguli”.  2. In  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  apare  inregistrat  in  Registrul  neregulilor  IRD  1.1,  ca  având  o  sesizare  aflata  in  curs  de  verificare  ,  se  bifează  căsuţa  –  „sunt  sesizate  nereguli”.  In  acest  caz  la  rubrica  „Observatii”  din  Registrul  IRD  1.1  apare  mentiunea daca se suspenda sau nu plata pana la solutionarea sesizarii respective. In cazul  in  care  se  suspenda  plata,  expertul  verificator  nu  va  elabora  documentele  privind  autorizarea  platii  conform  Etapei  AP4.  Acestea  se  vor  elabora  doar  dupa  solutionarea  aspectelor care au condus la suspendarea platilor.    Expertul care a efectuat aceasta verificare semnează Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 si apoi  o înaintează sefului de serviciu pentru revizuire si aprobare.    Aceasta etapa trebuie efectuata in aceeasi zi cu etapa urmatoare, mai exact Fisa de verificare a  debitelor  AP  3.1  trebuie  completata  in  aceeasi  zi  cu  Certificatul  de  plata  AP  4.1  si  Fisa  de  recuperare  a  debitului  AP  3.2,  (pentru  cazul  in  care  beneficiarul/  furnizorul/  gestionarul  este  inregistrat  cu  un  debit  la  APDRP).  Fisa  de  recuperare  a  debitului  AP  3.2  se  întocmeşte  si  semnează de expertul SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP si se revizuieşte de către seful SAP‐CRPDRP/SAP‐ DPP. O copie a formularului AP 3.2 se transmite la SRD in ziua elaborarii. Fisele de recuperare a  debitului AP 3.2 elaborate la nivel regional vor fi scanate si transmise de seful SAP‐CRPDRP in  format electronic la SRD.    Registrul  Debitorilor  si  Registrul  Neregulilor  vor  putea  fi  accesate  conform  Manualului/  Instructiunilor de utilizare a soft‐ului.    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea Directivei Consiliului 91/676/CE/1981, expertii verificatori trebuie sa elaboreze  cate un exemplar de formulare (Fisa de verificare a debitelor si Fisa de recuperare a debitelor –  daca este cazul) pentru fiecare tip de investitie (unul pentru investitia cu procentul de finantare  de pana la 50% si unul pentru investitia cu procentul de finantare de pana la 75%).  

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 163   

  In cazul proiectelor aferente Masurilor 121, 123, 125a, 312 si 41 care includ si investitii care au  ca scop implementarea noilor provocari (PERE), expertii verificatori trebuie sa elaboreze cate un  exemplar de formulare (Fisa de verificare a debitelor si Fisa de recuperare a debitelor – daca  este  cazul)  pentru  fiecare  tip  de  investitie  (pentru  fiecare  investitie  finantata  din  FEADR  si  pentru fiecare investitie finantata din PERE).    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP vor elabora  o Fisa de verificare a debitelor AP 3.1 pentru finantarea de la bugetul  de stat a TVA aferenta  proiectelor  FEADR,  respectiv  o  Fisa  de  recuperare  a  debitului  AP  3.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR.     

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 164   

5.5.Etapa AP4:  Autorizarea Plăţii      Certificatele  de  plata  AP  4.1  pentru  masurile  111,  121,  123,  125,  143,  221  –  infiintarea  si  intretinerea  plantatiei,  312,  313,  322,  41,  431,  511  si  schemele  de  garantare  se  completeaza  folosindu‐se rata de schimb EUR/LEU din penultima zi lucratoare a lunii precedente, publicata  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  pe  pagina  sa  de  web  la  ora  14:15  C.E.T,  conform  prevederilor art 13 (2) din Regulamentul 883/ 2006 si se intocmesc incepand cu data publicarii  cursului  de schimb  pentru  luna  in care  se  efectueaza  plata.  Aceasta  este  comunicata  de  seful  SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP expertilor verificatori.     Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru masurile 112, 142 si 41 se completeaza folosindu‐ se  rata  de  schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  elaboreaza  decizia  de  acordare  a  ajutorului,  conform prevederilor art 7 si 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006.    Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru masurile 141, 221 – pierderea de venit si 41 se  completeaza  folosindu‐se  rata  de  schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  pentru  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza  certificatul  de  plata),  conform  prevederilor  art  7  si  11  din  Regulamentul CE 1913/ 2006.    Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru masurile delegate aferente Axei II se completeaza  folosindu‐se  rata  de  schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  elaboreaza  decizia  de  acordare  a  ajutorului, conform prevederilor art. 7 si 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006.    Certificatele de plata AP 4.1 intocmite pentru PNDC se completeaza folosindu‐se rata de schimb  EUR/  LEU  cea  mai  recenta  stabilita  de  catre  Banca  Centrala  Europeana  inaintea  datei  de  1  octombrie  a  anului  pentru  care  se  acorda  ajutorul,  conform  prevederilor  art  45  (2)  din  Regulamentul 1290/ 2005.    Pe baza Fisei de verificare a dosarului cererii de plata verificat de SAP‐CRPDRP AP 2.1/ Fisei de  verificare a DCP de SAP‐DPP AP 5.1 si a Fisei de verificare a debitelor AP 3.1 expertul din cadrul  SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP elaboreaza Certificatul de plata AP 4.1. In cazul avansului, Masurilor 112‐ transa I si 141 – anul I, II, III, V, Certificatul de plata se elaboreaza de expertii SAP‐CRPDRP pe  baza  Cererii  de  Plata  AP  1.1.  Acesta  este  revizuit  de  seful  SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP  si  avizat  de  Directorul CRPDRP/DPP.     Pe baza Declaratiei de cheltuieli transmise de APIA, expertul SAP‐DPP elaboreaza Certificatul AP  4.1.  Acesta  este  revizuit  de  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  Directorul  DPP.  Expertul  SAP‐DPP  va  elabora o nota explicativa cu privire la modul de elaborare a certificatului de plata pentru APIA.    Pentru Masurile 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 211, 212, 214, 221, 312, 313, 322, 41,  431, 511, 611 si schemele de garantare, expertul SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP completeaza anexa 1 la 

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit     

PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14 

  Pagina 165   

certificatul  de  plata,  in  vederea  verificarii  daca  sumele  platite  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  nu  depasesc  valorile  in  lei  si  euro  mentionate  in  contractul  de  finantare/  contractul  de  furnizare/  decizia  de  finantare/  conventia  de  finantare  –  contractul  de  servicii/  actul aditional (finantare nerambursabila). Anexa este semnata de expertul SAP‐CRPDRP/SAP‐ DPP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP. In cazul in care totalul sumelor platite, inclusiv  suma autorizata (in lei si euro) depaseste valorile aferente finantarii nerambursabile in lei si/sau  in  euro  mentionate  in  contractul  de  finantare/  contractul  de  furnizare/  decizia  de  finantare/  conventia  de  finantare  –  contractul  de  servicii/  actele  aditionale,  se  retine  diferenta,  din  certificatul de plata.    Pentru Masurile 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 312, 313, 322, 41, 431, 511 si schemele  de  garantare,  expertul  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  completeaza  anexa  2  la  certificatul  de  plata,  in  vederea  furnizarii  catre  expertii  contabili  a  datelor  necesare  completarii  Tabelei  X,  conform  prevederilor Regulamentului 884/ 2009, astfel:   F103 – Tipul de plata – se va completa o singura optiune din urmatoarele: avans, transa  intermediara, transa finala sau contestatie;   F105  –  Sanctiuni  aplicate  –  se  va  completa  o  singura  optiune  din  urmatoarele:  Da  sau  Nu;   F105C – Valoarea respinsa la plata in urma controlului administrativ si/ sau pe teren – se  va completa valoarea finantarii nerambursabile (CE+BS) respinsa la plata atat in lei, cat  si in euro la cursul de schimb precizat in certificatul de plata;   F300B – Data depunerii cererii de plata – se va completa cu data depunerii DCP la SVCP‐ OJPDRP (pentru M 111, 112, 121, 123, 125, 141, 142, 143, 312, 313, 322, 41, 431, 511)/  SAP‐DPP (pentru M511‐cheltuieli directe si scheme de garantare);   F307 – Serviciul care detine documentel justificative – se va completa cu serviciul unde  se regasec toate documentele aferente unui DCP: SAP‐CRPDRP/ DPP;   F600 – Vizita pe teren – se va completa cu o singura optiune privind realizarea vizitei pe  teren: Da (F) pentru M 112 ‐ anul II, 121, 123, 125, 141 – anul IV, 142, 312, 313, 322, 41  sau Nu (N) pentru M 111, 112 – anul I, 141 – anii I, II, III, V, 143, 41, 431, 511, scheme de  garantare;   F601 – Data efectuarii vizitei pe teren – se va completa data efectuarii vizitei pe teren, in  cazul in care la campul F600 s‐a completat cu optiunea „Da(F)”;   F602  –  Sume  respinse  la  plata  in  urma  vizitei  pe  teren  –  se  va  completa  cu  una  din  optiunile „Da” sau „Nu”, daca in urma vizitei pe teren au fost respinse sau nu la plata  sume neeligibile;   F603 – Motivul respingerii la plata a sumelor in urma vizitei pe teren – se va completa  daca  la  campul  F602  a  fost  completat  optiunea  „Da”;  expertii  vor  completa  un  singur  cod aferent celei mai mari sume respinse; in cazul in care la campul F602 s‐a completat  optiunea „Nu”, la campul F603 se va completa „N/A”.    Sprijinul acordat beneficiarilor programelor FEADR:   este  cuprins  intre  50%  ‐  75%  (2007‐2009)  si  40%‐65%  (2010‐2013)  din  totalul  cheltuielilor eligibile, pentru Masura 121, din care 80% contributie UE si 20% contributie  BS;   este de 50%/ 40% (Regiunea 8 Bucuresti ‐ Ilfov) din totalul cheltuielilor eligibile pentru  microintreprinderi si IMM‐uri, respectiv 25%/ 20% (Regiunea 8 Bucuresti ‐ Ilfov) pentru 

  142.  este  de  100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  investitiile  de  utilitate  publica  ce  deservesc  intreaga  comunitate  si  de  75%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  investitiile de utilitate publica ce deservesc o parte din comunitate. pentru Masura 312.  112.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 166               alte  intreprinderi.  .  este de pana la 70%/ 60% (pentru micro‐intreprinderile din Regiunea 8 Bucuresti‐Ilfov)  din totalul cheltuielilor eligibile.  este  de  pana  la  100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  proiectele  de  utilitate  publica negeneratoare de profit si de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru  proiectele generatoare de profit.Data înregistrării cererii de plata/ Declaratiei de plati compensatorii.1  din  care  80%  contributie UE si 20% contributie BS.  este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fazele 1 si 2/ maxim 80% din totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  faza  3.  pentru  Masurile  211.  din  cadrul  Sub‐masurii  431.  pentru  Masura  313.  din  care  80%  contributie  UE  si  20%  contributie  BS. pentru Masura 125  din care 80% contributie UE si 20% contributie BS.  .Codul cererii de plata/ Numarul Declaratiei de plati compensatorii.  este de 50%/ 40% (Regiunea 8 Bucuresti ‐ Ilfov) din totalul cheltuielilor eligibile pentru  schemele  de  ajutor  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.  511  si  schemele  de  garantare  din care 80% contributie UE si 20% contributie BS.   .    Certificatul de plata AP 4.  pentru  Masura  123.  este de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile in interes public  negeneratoare  de  profit  si  de  pana  la  70%  (pentru  proiectele  de  investitii  in  agro‐ turism)/  50%  (pentru  alte  tipuri  de  investitii  in  turismul  rural)  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  investitiile  generatoare  de  profit.Numărul certificatului de plata – numărul curent din Registrul Certificatelor de Plata R4.Codul  contractului  de  finanţare/  contractului  de  furnizare/  deciziei  de  finantare/  conventiei  de  finantare  –  contractului  de  servicii/  Numarul  Acordului  de  delegare/  Protocolului de colaborare.  In cazul masurii 41.1 se va completa astfel:  .  este  de  100%.  141.  din  care  80%  contributie  UE  si  20%  contributie BS. pentru Masura 322 din care 80% contributie UE si 20%  contributie BS.  . intensitatea ajutorului este cea prevazuta pentru masura din PNDR  2007‐2013 in care se incadreaza proiectul.  din  care  82%  contributie  UE  si  18%  contributie BS.2  din  care  80%  contributie UE si 20% contributie BS.  143. din care 80% contributie UE si 20%  contributie BS.  este de 100% pentru PNDC.Data – data  înregistrării din Registrul certificatelor de plata R4.  este  de  100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  Sub‐masura  431.  este  de  100%.  din  care  80%  contributie UE si 20% contributie BS.  pentru Masurile  111. din care 80% contributie UE si 20% contributie BS.  este  de  pana  la  70%  (pentru  infiintarea  plantatiei)/  100%  (pentru  intretinerea  plantatiilor si pierderea de venit) din totalul cheltuielilor eligibile pentru Masura 221 si  de  pana  la  80%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru  zonele  defavorizate  (LFA)  si  siturile Natura 2000.  .  212  si  214.

  123.   Avans retinut – suma retinuta la ultima cerere de plata din avansul acordat.  Contributie publica totala – cheltuielile eligibile efectuate la care se aplica procentul de  finantare  mentionat  in  Contractul  de  Finantare/  Contractul  de  Furnizare/  Decizia  de  finantare/ Conventia de finantare – contractul de servicii/ Fisa tehnica a masurii. defalcata pe contributii UE si BS.  in  cazul  in  care  valoarea  rubricii  >0.  112. rubrica se completeaza in  cazul proiectelor pentru care s‐a acordat avans. suma se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS.  121. 312.  Suma  solicitata  –  suma  mentionata  in  formularul  cererii  de  plata  AP  1.  suma  se  mentioneaza  in  Lei  si  Euro  si  se  defalca  pe  contributii UE si BS.   Rest  de  plata  –  suma  rezultata  ca  diferenta  intre  contributia  publica  totala  si  avansul  retinut si datorie. la ultima cerere de plata.   Banca beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului (sucursala si judeţul).  Datorie – suma mentionata in Fisa de verificare a debitului AP 3.  originalele  formularelor  IRD  0.1 si Fisa de recuperare a  debitului AP 3.2 (coloanele 9 si 10) in Lei si Euro.  Diferenta  se  va  calcula  la  fiecare  cerere  de  plata  pentru  masurile  111. suma se  mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS.1  (finantare  nerambursabila)  Reducere  conform  prevederilor  art  30  din  Regulamentul  65/  2011  ‐  in  cazul  in  care  diferenta dintre suma solicitata de beneficiar si suma autorizata la plata este mai mare  de  3%  din  suma  solicitata. rubrica se completeaza in cazul proiectelor pentru care s‐a acordat  avans.  rubrica  se  completeaza  in  cazul  proiectelor  pentru  care  s‐a  acordat  avans. 143.  Recuperare  Datorii  M  01‐10.  Contributia privata.  Seful  SAP  va  transmite  catre  SRD‐DPP  copia  Certificatului  de  plata  AP  4.1.1  si  Notificarea  privind  executarea scrisorii de garantie. care trebuie  sa fie cel mult egala cu valoarea autorizata la plata (finantare nerambursabila).  Adresa băncii.1.  Cheltuieli  eligibile  efectuate  –    suma  autorizata  conform  Fisei  de  verificare  de  SAP‐ CRPDRP AP 2.   . 41 si 431.  formularele  IRD  0.  beneficiarului  i  se  va  aplica  o  reducere  egala  cu  valoarea  diferentei  dintre  dintre  suma  solicitata  de  beneficiar  si  suma  autorizata  la  plata.  la  ultima  cerere  de  plata.  Avans de recuperat – suma de recuperat rezultata din diferenta intre avansul acordat si  avansul retinut. suma  se mentioneaza in Lei si Euro si se defalca pe contributii UE si BS.   Contul bancar al beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului (IBAN).  Contributia  publica  –  procentul  de  finantare  mentionat  in  Contractul  de  Finantare/  Contractul  de  Furnizare/  Decizia  de  finantare/  Conventia  de  finantare  –  contractul  de  servicii/  Fisa  tehnica  a  masurii.  se  va  executa  Scrisoarea  de  garantie. 141. la toate transele de plata.1  si  Notificarea  privind  executarea  scrisorii  de  garantie.  Contributie privata – diferenta intre cheltuielile eligibile efectuate si contributia publica.  iar  expertul  SAP  va  elabora  conform  prevederilor  Manualului  de  procedura  Constatare  Nereguli. 313.  Avans  acordat  –  suma  autorizata  pentru  avans  conform  Fisei  de  verificare  de  SAP‐ CRPDRP  AP  2.1/ Fisei de verificare de SAP‐DPP AP 5.  contributia  publica  se  defalca  pe  contributii  UE  si  BS  conform Fiselor Tehnice ale Masurilor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 167    - - - - - - - Numele beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului. 322.1  pentru  avans.  125. 142.

 anexa 1. 125a.  ‐  Avansuri  acordate  si  retinute  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  –  se  va  completa  cu  valoarea  datoriei  mentionata  in  Fisa  de  verificare  a  debitelor  AP  3. expertii verificatori trebuie sa elaboreze cate un  exemplar de formulare (Certificatul de plata. 312 si 41 care includ si investitii care au  ca scop implementarea noilor provocari (PERE).   ‐ Nr/ data angajamentului legal/ Acordului de delegare/ Protocolului de colaborare – se  completeza  codul  contractului  de  finantare/  contractului  de  furnizare/  deciziei  de  finantare/  conventiei  de  finantare‐    contractului  de  servicii/  Nr/  Acordului  de  delegare/ Protocolului de colaborare si data semnarii acestuia de ambele parti.  ‐ Suma de plata (coloana 2) – se vor completa sumele aferente contributiilor CE si BS in  LEI.  anexa  2  si  Ordonantarea  de  plata) pentru fiecare tip de investitie (unul pentru investitia cu procentul de finantare de pana  la 50% si unul pentru investitia cu procentul de finantare de pana la 75%).  in  cazul in care se acorda avans. 123.  anexa  1.2 se va completa astfel:  ‐  Numărul  ordonantarii  de  plata  –  trebuie  sa  fie  acelasi  cu  numărul  certificatului  de  plata.    Ordonantarea de Plata AP 4.  ‐  Suma  de  plata  (LEI)  –  diferenta  dintre  suma  datorata  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  si  avansurile  acordate  si  retinute  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului.  ‐ Disponibil inaintea efectuarii si dupa efectuarea platii (coloanele 1 si 3) se completeaza  de expertul contabil de la nivel regional/ central. valoarea avansului se va completa cu „+”.   ‐  Suma  datorata  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  (LEI)  –  se  va  prelua  din  Certificatul de Plata.1.   ‐ Numele si adresa beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.  ‐ Codul Fiscal al beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 168    Cursul  de  schimb  ‐  cursul  de  schimb  EUR/LEU  din  penultima  zi  lucratoare  a  lunii  precedente  publicat  de  BCE/  cursul  de  schimb  cel  mai  recent  stabilit  de  BCE  inaintea  datei de 1 octombrie a anului pentru care se acorda ajutorul/ cursul de schimb cel mai  recent stabilit de BCE inaintea datei de 1 ianuarie a anului in care se elaboreaza decizia  de acordare a ajutorului.  ‐ Contul beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea Directivei Consiliului 91/676/CE/1981. avand acelasi numar. expertii verificatori trebuie sa elaboreze  cate  un  exemplar  de  formulare  (Certificatul  de  plata.    Ordonantarea de plata se elaboreaza in aceeasi zi cu Certificatul de Plata. iar la ultima  transa de plata cand se retine avansul.  ‐ Banca beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului. valoarea avansului se va completa cu „‐”. anexa 2 si Ordonantarea de plata) pentru  - .  ‐ Data – trebuie sa fie aceeasi cu data emiterii certificatului de plata.  ‐ Cursul valutar.     In cazul proiectelor aferente Masurilor 121.  ‐ Suma in valuta.

2006). 322. banca beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului.     După întocmire.08.    In cazul avansurilor.     Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP vor elabora  un Certificat de plata AP 4.2 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA  aferenta proiectelor FEADR.11.     Codul  contractului  de  finantare/  furnizare/  deciziei  de  finantare/  conventiei  de  finantare  –  contractului de servicii.2008).2010). expertii verificatori trebuie sa elaboreze un  exemplar de formulare (Certificatul de plata si Ordonantarea de plata) pentru toate tipurile de  actiuni/ componente ale investitiei.1 se înregistrează in Registrul certificatelor de plata  R4.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor  FEADR.2011). Certificatul de Plata AP 4.  adresa  beneficiarului/  furnizorului/  gestionarului  si  contul  bancar  trebuie sa fie aceleasi din:    Contractul  de  finantare/  furnizare/  Decizia  de  finantare/  Conventia  de  finantare  ‐  contractul de servicii/ Actul aditional/ Nota de aprobare/ Declaratia de plati.1.2011)  si  „PV”  in  cazul  certificatelor  pentru  pierderea  de  venit  (Ex:  CR  –  1/1PV‐ 01.  Certificatul de  Plata AP  4.  Pentru  Certificatele  de  plata  aferente  decontarii  noilor  provocari  (PERE)  se  va  adauga  dupa  numarul certificatului de plata. numele beneficiarului/ furnizorului/ gestionarului.  „INTR”  in  cazul  certificatelor  pentru  intretinerea  plantatiei  (Ex:  CR  –  1/1INTR‐ 01.06. codificarea „A”.   Cererea de plata AP 1.  Pentru Certificatele de plata aferente sumelor rezultate din compensarea intre fondurile FEGA  si  FEADR  se  va  adauga  dupa  numarul  certificatului  de  plata. (Ex: CR – 1/1A‐01. Fiecare Centru Regional.  Pentru Certificatele de plata aferente masurii 221 se va adauga dupa numarul certificatului de  plata. respectiv o Ordonantare de plata AP 4. precum si SAP‐DPP va avea un Registru al certificatelor de plata R4. codificarea „P” (Ex: CR – 1/1P‐01. iar cel  elaborat  de  experţii  SAP‐DPP  va  avea  codificarea  AP  ‐  număr  certificat  de  plata  si  data  înregistrării (Ex: AP – 1/01.06.  codificarea  „C”  (Ex:  AP  –  1/1C‐ 01.08.2011).08.    In cazul proiectelor aferente Masurilor 313.    In  cazul  in  care  APIA  solicita  prin  Declaratiile  de  cheltuieli  sume  in  vederea  compensarii  intre  fonduri.  codificarea:  „INF”  in  cazul  certificatelor  pentru  infiintarea  plantatiei  (Ex:  CR  –  1/1INF‐ 01.1  elaborat  de experţii  SAP‐CRPDRP  va  avea codificarea: CR –  număr  centru regional/ număr certificat de plata si data înregistrării (Ex: CR – 1/1‐01. se va elabora un Certificat de plata distinct pentru acestea.2011).04.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 169    fiecare tip de investitie (pentru fiecare investitie finantata din FEADR si pentru fiecare investitie  finantata din PERE).2006).08. se va intocmi un Registru al certificatelor de plata R4 distinct.1   Identificarea financiara Anexa AP 1.     Pentru  Certificatele  de  plata  aferente  decontarii  avansului  se  va  adauga  dupa  numarul  certificatului de plata.  . 41.

2 dupa asigurarea asupra corectitudinii  datelor  privind  codul  fiscal. aprobate de Directorul General.1  si  a  Ordonantarii  de  Plata  AP  4. precum si de ordonatorul de credite (Directorul  General APDRP).  de  reprezentantul  Serviciului  Control  Financiar  Preventiv Propriu de la nivel regional/ central.2 (in cazul in  care exista debite) se înregistrează in Registrul plaţilor autorizate R5. Pentru Certificatele de plata aferente decontarii noilor provocari  (PERE).    După  autorizarea  plăţii  prin  întocmirea  si  semnarea  Certificatului  de  Plata  AP  4. distinct.  expertul  contabil  de  la  nivel  regional/  central  va  completa Ordonantarile de plata AP 4. Expertul contabil de  la nivel regional va semna Ordonantarea de plata AP 4.    Daca expertii SCFPP intocmesc refuzuri de viza.htm).1  semnat  de  seful  SAP‐CRPDRP.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe11. mentionand beneficiarii pentru care  s‐a recuperat avansul la ultima transa de plata conform Certificatului de Plata AP 4.  banca  beneficiarului  si  contul  prin  verificarea  in  Programul  OPFV  (http://www.1 si in format electronic in aceeasi zi.1 si Fisa de recuperare a debitului AP 3.     Ordonantarea de Plata AP 4. insotit de documentele scanate ale  Certificatelor de Plata elaborate si incluse in Centralizator.     După semnare. seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP elaboreaza un Centralizator al certificatelor de plata AP 6. In cazul decontarii TVA‐ului de la bugetul de stat conform prevederilor OUG 74/ 2009 si  a Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP elaboreaza  un Centralizator al certificatelor de plata AP 6.1.  vizat  de  expertii  SCFPP  de  la  nivel  regional  si  aprobat  de  Directorul  CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 170      In  cazul  decontarii  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 se va intocmi un Registru al certificatelor  de plata R4.mfinante. pentru cererile  de  plata  incluse  in  solicitarea  de  fonduri.  aceste  sume  vor  fi  platite  altor  beneficiari  ale  caror  dosare  cereri  de  plata  au  fost  verificate  sau  ale  caror  contestatii  au  fost  solutionate. Certificatul de plata AP 4.  de  catre  expertul contabil.2 se semneaza si dateaza de seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP la rubrica  „Compartiment  de  Specialitate”.1  distinct.    Dupa  creditarea  contului  cu  fonduri  FEADR.    Inainte  de  intocmirea  formularelor  pentru  Solicitarea  de  fonduri  de  seful  SAP‐DPP.1 care vor fi incluse in Solicitarea de Fonduri vor avea semnaturile si  stampilele expertului si sefului SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP si semnatura Directorului CRPDRP/ DPP.  in  baza  unei note de aprobare semnata de Directorul General al Agentiei.2.  de  expertul  contabil  de  la  nivel  regional/  seful  SCP‐DCPFE  la  rubrica  „Compartiment  de  Contabilitate”.    Certificatele de Plata AP 4.  Verificarea  versiunii  Programului  OPFV  se  face  inainte  de  fiecare  sesiune  de  plati.2 cu disponibilul de fonduri din cont. In cazul in care expertii SCFPP  .1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA  aferenta proiectelor FEADR.  seful  SAP‐ CRPDRP  va  trimite  sefului  SAP‐DPP  pe  fax/  scanat  si  apoi  in  original  prin  posta  rapida/  curier  Centralizatorul  certificatelor  de  plata  AP  6.ro/link.  Seful  SAP‐CRPDRP  va  transmite  Centralizatorul AP 6.1.  seful  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  elaboreaza  Centralizatorul  certificatelor de plata AP 6.

    In cazul avansului.  in  caz  contrar urmand a fi recuperata valoarea avansului acordat prin executarea Scrisorii de garantie.     In vederea verificarii incadrarii platilor totale aferente unui proiect in limita maxima prevazuta  in  contractul  de  finantare/  furnizare/  decizia  de  finantare/  alocarea. Fisa contului va fi semnata de expertul contabil  din cadrul CRPDRP/ SCP‐DCPFE.    Dupa primirea de la SAP‐CRPDRP a garantiilor financiare. seful SAP‐CRPDRP va printa pagina din Registrul de evidenta a garantiilor  R7 in care au fost inregistrate Garantiile financiare ale caror cereri de plata au fost introduse in  Centralizatorul certificatelor de plata AP 6.  cat  si  seful  SAP‐DPP  in  baza  Registrului  de  evidenta  a  garantiilor R7. La fiecare  Solicitare de fonduri. in prima zi lucratoare din fiecare saptamana. Evidenta Garantiilor financiare  o  va  tine  atat  seful  SAP‐CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 171    intocmesc  refuzuri  de  viza  (este  refuzata  toata  suma  autorizata  la  plata).1.  documentele  elaborate  (certificat  de  plata. in aceeasi zi. precum si cu verificarea depunerii in termenul prevazut in Declaratia de esalonare si  Contractul de finantare/ Actele aditionale.   .     Dupa completarea Ordonantarilor de plata de seful SAP‐CRPDRP.  iar  cu  4  luni  inainte  de  expirarea  valabilitatii  garantiilor  financiare.    Seful  SAP‐CRPDRP  este  direct  responsabil  cu  privire  la  verificarea  valabilitatii  Garantiilor  financiare.  inaintea  intocmirii  Certificatului de plata AP 4.     Seful SAP‐CRPDRP va tine Registrul de evidenta a garantiilor R7 in format electronic. o va semna si o va transmite scanata sefului SAP‐ DPP impreuna cu Centralizatorul certificatelor de plata AP 6. seful SAP‐CRPDRP va  transmite la SAP‐DPP in original Garantiile financiare in original.    Deasemenea. fiind reluat procesul de autorizare (dupa caz). seful SAP‐DPP va transmite in aceeasi  zi. precum si o evidenta pe exercitii  financiare dpdv al numarului si valorii garantiilor financiare la sfarsitul registrului.1.  ordonantare  de  plata  etc)  vor  fi  returnate  serviciului  care  le‐a  elaborat. a ultimelor transe aferente proiectelor pentru care s‐ a acordat avans.  acestea  sunt  transmise  de  seful  SAP‐CRPDRP  la  DCPFE  si  apoi  in  original prin posta rapida. dupa elaborarea Certificatelor de plata pentru avans.  seful  SAP‐CRPDRP  va  notifica  beneficiarul  ca  in  termen  de  maxim  30  zile  calendaristice  sa  prezinte  scrisoarea  de  prelungire  a  valabilitatii  garantiei  financiare. Registrul va cuprinde un total pe fiecare pagina. expertul SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP va solicita expertului contabil din  cadrul CRPDRP/SCP‐DCPFE Fisa contului analitic in lei si Euro pentru beneficiarul respectiv din  care sa reiasa sumele platite anterior acestuia.  noticarea  beneficiarului  cu  4  luni  inainte  de  expirarea  valabilitatii  Garantiilor  financiare. seful SAP‐CRPDRP/ DPP va verifica  valabilitatea  Garantiilor  financiare.1. sefului SCP‐DCPFE copiile acestor documente. expertul contabil si expertul  SCFPP  de  la  nivel  regional.

codul cererii de plata.  SVT‐DPP  (pentru  toti  beneficiarii  publici  din  cadrul  Masurilor  125. primite de la SMER‐DCP in ultima  zi  lucratoare  din  luna.6.6. Stabilirea esantionului de catre SAP‐DPP si SVT‐DPP    a) pentru Masurile 111.  123. sefii SAP‐DPP si SVT‐DPP vor intocmi un esantion  de  proiecte  dintre  cele  evaluate  de  SAP‐CRPDRP  si  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.  41)  si  SVT‐CRPDRP  (pentru  o  parte  din  beneficiarii privati din cadrul Masurilor 112‐transa II. 125.  312.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 172    5. 123.  313.  41). 121. 112‐transa II. 123.  121.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţii SAP‐DPP si SVT in Raportul AP 5. 142.Etapa AP5:  Verificarea la nivelul DPP‐APDRP a Dosarelor Cererilor de Plata       5. certificatele de plata vor fi intocmite doar  dupa finalizarea verificarii acestor dosare cereri de plata. 121.  431.  312. 125.  143.  431.  pe  baza  a  6  factori de risc.    In baza Situatiei privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1. 123. 41.  cu  urmatoarea structura:  1. in primele doua zile lucratoare din luna. 141 – anul IV. 121. 313.  41.  precum  si  pentru  o  parte  din  beneficiarii  privati  din  cadrul  Masurilor  112‐ transa  II.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP. 322. 112‐transa II.  511  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate  de  personalul  din  cadrul  SAP‐DPP.    Pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion.  luând  in  considerare si neregulile identificate la verificările anterioare. in conformitate cu prevederile procedurale.  Verificarea  de  către  SAP‐DPP  va  fi  efectuata  numai  după  finalizarea verificarii la nivelul CRPDRP si transmiterea la SAP‐DPP a documentelor precizate in  procedura de autorizare plati. esantionul va fi intocmit lunar. 322.  41. 312. 143.  din  care  se  va  extrage  esantionul. 313. Dosarele cererilor de plata aferente masurilor 111.        Modelul analizei de risc    Pasul  1. in condiţiile in care verificarea cererilor de plata a fost descentralizata  la  nivelul  OJPDRP  si  CRPDRP.  141‐anul  IV.  322.  se  va  stabili  o  situatie  cu  dosarele  cererilor  de  plata  depuse  in  luna  precedenta  celei  in  care  se  elaboreaza  esantionul.  Scopul  acestei  evaluări  suplimentare  este  ca  APDRP  sa  verifice  modul  de  respectare  a  procedurii de autorizare plăţi de către SVCP‐OJPDRP (pentru beneficiarii privati)/ SVT‐CRPDRP  (pentru  beneficiarii  publici)  si  SAP‐CRPDRP  si  implicit  sa  se  asigure  de  aplicarea  unitara  a  procedurii de autorizare.  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata.  313.1.  141  –  anul  IV. 312. 511    Lunar.    Tinandu‐se cont ca.3 (punctul 2).  125.  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion.  .  313. 141‐anul IV.  142. 125.  322.  322.

valoarea factorului de risc nr 6.  9.            . valoarea factorului de risc nr 2.  10.  21. masura.  20. beneficiar. valoarea factorului de risc nr 5.  8.  4.  17.  la  care  se  poate  adauga  un  procent  de  2%  din  dosarele cererilor de plata in funcţie de numărul si tipul de nereguli identificate de SAP‐DPP si  SVT  privind  modalitatea  de  verificare  a  dosarelor  cererilor  de  plata  de  către  experţii  SVCP‐ OJPDRP/ SVT‐CRPDRP si SAP‐CRPDRP din regiunea respectiva.  13. valoarea factorului de risc nr 3.  19. experienta expertului SVCP/ SVT‐CRPDRP. SAP‐DPP si SVT se asigura. riscul total. numarul dosarelor repartizate/ expert SAP‐CRPDRP.  15.  11.  14.  Numarul  poate  fi  extins  si  cu  alti  factori  de  risc  care  pot  interveni  pe  parcursul instrumentarii Dosarului Cererii de Plata. numarul dosarelor repartizate/ expert SVCP/ SVT‐CRPDRP. experienta expertului SAP‐CRPDRP. prima transa (da/nu). valoarea transei de plata.  16.  3.  7. valoarea factorului de risc nr 4.      Pasul 2.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  5%  din  dosarele  cererilor  de  plata  din  fiecare  regiune  si  pe  fiecare  măsura. ultima transa (da/nu). pe de‐o parte ca vor fi verificate dosarele cererilor de  plata care au fost instrumentate de experţii SAP‐CRPDRP din toate regiunile. numele expertului SAP‐CRPDRP. transa intermediara (da/nu). numele expertului SVCP/ SVT‐CRPDRP. valoarea factorului de risc nr 1 (transa de plata).  6.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 173    2.  5. iar pe de alta parte  ca orice neregula identificata anterior impune o suplimentare a verificării dosarelor cererilor de  plata. s‐a considerat ca se vor utiliza maxim 6 factori de risc care vor avea  ponderi  diferite  si  vor conţine  punctaje cuprinse  intre  0  – 5. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP si SVT sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate la  nivel regional si judetean. valoarea proiectului.  in  funcţie  de expunerea  la  risc  a  elementului  analizat.  12.    In acest fel.  18.

 Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr.  Factor de risc  Pondere  25 %  5%  20 %  15 %  20%  15%  1  Transa de plata  2  Valoarea transei de plata  3  Numărul Dosarelor repartizate/ expert  SVCP/ SVT‐CRPDRP  4  Experienţa expertului SVCP/ SVT‐CRPDRP  5  Numărul dosarelor repartizate/expert SAP‐CRPDRP  6  Experienţa expertului SAP‐CRPDRP      B. EXPERIENŢA EXPERTULUI SAP‐CRPDRP (15%)  <1an  1‐2 ani  >2 ani      Punctaj  5  3  1    5  3  1  5  3  1  5  3  1  5  3  1  5  3  1  .VALOAREA TRANSEI DE PLATA (5%)  Valoarea transei este > 60% din valoarea proiectului  Valoarea transei este ≤ 60% si > 30% din valoarea proiectului  Valoarea transei este ≤ 30% din valoarea proiectului  3.NUMARUL DOSARELOR REPARTIZATE/ EXPERT SAP‐CRPDRP (20%)  > 10 dosare  6 – 10 dosare  ≤ 5 dosare  6. TRANSA DE PLATA (25%)  Ultima transa  Transa intermediara  Prima transa  2.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 174    A. EXPERIENŢA EXPERTULUI SVCP/ SVT‐CRPDRP (15%)  <1an  1‐2 ani  >2 ani  5. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1. NUMĂRUL DOSARELOR REPARTIZATE/EXPERT SVCP/ SVT‐CRPDRP (20%)  > 10 dosare  6 – 10 dosare  ≤ 5 dosare  4.Crt.

  fara  a  bifa  casuta  de  stabilire  a  .  acestea  vor  fi  departajate  in  functie  de  numarul  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  gresit instrumentate de expertii SAP‐CRPDRP.  125. iar informatiile se vor prelua de la DRU.    La stabilirea esantionului de verificare se va tine cont ca pe parcursul unei perioade de 6 luni sa  fie evaluate DCP din fiecare judet ce apartine de CRPDRP‐ul respectiv. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim. precum si fotografiile realizate la vizita pe teren (in format electronic). Ulterior.  seful  SVT  –  DPP  va  stabili  proiectele  ce  urmeaza  a  fi  verificate  pe  teren  de  expertii  SVT‐DPP  in  functie  de  o  serie  de  criterii.  123. conform Rapoartelor elaborate in ultimele 3 luni. ultime transe de  plata etc. Dosarele cererilor de plata apartinand beneficiarilor privati si neincluse in verificarile  realizate  de  expertii  SVT‐DPP.  41  vor  fi  verificate  de  catre  expertii  SVT‐DPP.     Din  proiectele  incluse  in  esantionul  stabilit  de  seful  SAP‐DPP.2.    Daca  in  urma  selectarii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata.    Prin  urmare.  exista  Dosare  Cereri  de  Plata  care  au  acelasi  punctaj.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.  142.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 175    Pentru factorii de risc 3 si 5. aceasta se va rotunji  la valoarea superioara.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului. pe care il va supune aprobarii Directorului DPP. acoperirea unui numar cat mai mare de judete (in asa fel incat in decursul  unui an calendaristic sa fie verificat cel putin cate un proiect in fiecare judet).  Seful  SVT‐DPP  va  completa  la  rubrica  „Observatii”  a  formularului AP 5.  141‐anul  IV.  313.  322.    Verificarea de catre expertii SVT se va face conform Etapei AP 1 anterior verificarii documentare  realizata  de  expertii  SAP‐DPP.  Pentru  factorii  4  si  6.  va  rezulta  conţinutul  eşantionului.  322.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100. Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim.  121.  cele  apartinand  beneficiarilor  publici  din  cadrul  Masurilor  125. in vederea  realizarii  verificarilor  dpdv  tehnic.  se  va  lua  in  calcul  vechimea expertului in cadrul agentiei. Expertii SVT  vor  completa  Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara. care DCP vor fi verificate de expertii SVT‐DPP si care DCP vor fi verificate de  expertii SVT‐CRPDRP.    Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc. se va lua in calcul numarul dosarelor repartizate expertului SAP‐ CRPDRP/  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  saptamanal.  iar  dintre  cele  apartinand  beneficiarilor  privati  din  cadrul  Masurilor  112‐transa  II.  precum:  lucrari  de  constructii‐montaj. Daca in urma aplicării procentului de 5%  la numărul de proiecte pe fiecare regiune nu se obţine o valoare întreaga.  Sefii  SAP‐DPP  si  SVT  vor  completa  Centralizatorul  Dosarelor  Cererilor  de Plata incluse in esantion AP 5. primele 5% ca număr fiind incluse in eşantion.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte.    Pentru  fiecare  regiune  in  parte  se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut.  Acestia  vor  transmite  SAP‐DPP  documentele  rezultate  in  urma  verificarii.  312.2. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc.  41.  vor  fi  verificate  de  expertii  SVT‐CRPDRP.  313.  Seful  SVT‐DPP  va  transmite sefilor SVT‐CRPDRP lista dosarelor cererilor de plata cuprinse in esantion.

  Raportul  AP  5. Termenul necesar pentru verificarea DCP de catre expertii SVT‐DPP este de  maxim  11  zile  lucratoare. precum şi din partea altor organe de control. Formularele elaborate de expertii SVT vor fi intocmite de experti si revizuite  de seful de serviciu. va creste cu 2%.  Directorul  DPP  pot  propune  masuri administrative pentru personalul din subordine. In plus.  Dosarele  cererilor  de  plata  vor  fi  instrumentate  in  baza  documentelor  aflate  la  OJPDRP/  CRPDRP  si  beneficiar.  Pe  baza  rapoartelor  elaborate  de  sefii  SVT‐CRPDRP.    La  finalizarea  verificarii  DCP  de  expertii  SVT‐CRPDRP.3 (punctul 1).  prin  aceasta   realizandu‐se si o verificare suplimentara privind documentele aflate la acestia.  seful  SVT‐CRPDRP  va  intocmi  un  Raport  privind  verificarea  de  SVT‐CRPDRP  a  dosarelor  cererilor  de  plata  pe  baza  de  esantion  AP  5. se va intocmi de catre sefii SAP‐DPP si SVT‐DPP si avizat de  catre  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte. Mentiunile privind modificarea procentului in baza caruia  s‐a  stabilit  esantionul.  insa  dupa  realizarea  verificarilor  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP. dupa primirea  esantionului  de  catre  expertii  SVT‐DPP.  Acest termen  cuprinde  si  cele  trei  zile  de  reprogramare  a  reverificarii  (in  cazul  neprezentarii  beneficiarului  la  data  si  locul  de  implementare a proiectului).    Dacă în urma analizei realizată de SAP‐DPP se constată neconcordante intre cheltuielile eligibile  autorizate  la  plata  de  catre  SVCP‐OJPDRP  si  SVT.    Pentru a se respecta termenul maxim de 90 de zile aferent unei cereri de plata.    La finalizarea verificarii esantionului.  acestia  pot  realiza  vizitele  pe  teren  si  inainte  ca  dosarelor  cererilor  de  plata  sa  fie  transmise  de  SAP‐CRPDRP  la  SAP‐DPP.  ceea  ce  presupune  si  transmiterea/  primirea  informatiilor  suplimentare  solicitate si  realizarea  vizitei  pe  teren.3  va  cuprinde  si  concluzii  privind  respectarea  termenelor  de  verificare de catre expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP/ SAP‐CRPDRP.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 176    conformitatii DCP. fata de Dosarele Cererilor  .  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte.    Volumul esantionului poate fi modificat in functie de rezultatul verificarilor. precum si în cazul  existenţei  unor  sesizări  şi  nereguli  constatate  pe  parcursul  verificărilor  realizate  la  diferite  niveluri.      Directorul  General. Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile  lucratoare  de  la  finalizarea  verificarii  dosarelor  cererilor  de  plata  incluse  in  esantionul  dintr‐o  anumita  luna.  precum  si  motivele  care  au  dus  la  aceasta  modificare  se  precizeaza  in  Raportul AP 5.  se  va  tine  cont  de  concluzia  verificarilor  realizate de SVT.3. care se va prezenta in vederea aprobarii  Directorului General Adjunct Plati si Directorului General. Daca in urma reverificării pe eşantion se  constata  ca  valoarea  autorizata  la  plata  in  mod  eronat  este  mai  mare  de  2%  din  valoarea  cererilor de plata incluse in eşantion. pentru  CRPDRP‐ul respectiv.  precum  si  a  concluziilor  rezultate  in  urma  verificarilor realizate de expertii SVT‐DPP. seful SVT‐DPP va elabora Raportul final. atunci procentajul dosarelor verificate pe eşantion.  un  Raport  privind  verificarea  de  SAP‐DPP  si  SVT  a  dosarelor cererilor de plata pe baza de esantion AP 5.  care  va  fi  aprobat  de  Directorul  CRPDRP.    In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa  Directorilor CRPDRP si Directorilor OJPDRP pentru remedierea problemelor semnalate.  Acesta  va  fi  transmis  sefului  SVT‐DPP.3.

    b) pentru Masurile 141 – anii II si III.  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Dosare  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator. 41    Lunar in primele doua zile lucratoare din luna.     Proiectele pentru care in anul II s‐a elaborat Notificarea AP 1. vor fi incluse in esantionul de  verificare pentru anul III. aflate in sistem.  luând  in  considerare si neregulile identificate la verificările anterioare. primite de la SMER‐DCP in ultima zi lucratoare din luna.  transele  aferente  anilor  II  si  III.  6.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  1%  din  dosarele  cererilor  de  plata aferente anilor II si III.  Scopul  acestei  evaluări  suplimentare  este  ca  APDRP  sa  verifice  daca  beneficiarii  Masurii  141  au  inceput  implementarea  proiectelor  prin  realizarea  actiunilor  prevazute in Cererea de finantare.  3.    In  baza  Situatiei  privind  stadiul  dosarelor  cererilor  de  plata  S1. esantionul va fi intocmit lunar.  Directorul  General. cu urmatoarea structura:  1. codul cererii de plata.      Elaborarea esantionului    Pasul  1. numarul transei (II sau III). Notificare AP 1. seful SAP‐DPP va intocmi aleator un esantion de  proiecte  dintre  Dosarele  cererilor  de  plata.  aflate  in  curs  de  verificare  la  nivel judetean si regional. numele expertului SVCP‐OJPDRP. masura.  2.    Tinandu‐se cont ca. inclusiv Planul de afaceri. certificatele de plata vor fi intocmite doar  dupa finalizarea verificarii acestor dosare cereri de plata.  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţii SVCP‐OJPDRP in Raportul AP 5.4 in anul II (da/ nu).  5.  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata.4.3 (punctul 2).  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate  dpdv  tehnic  de  personalul  din  cadrul  SVCP‐OJPDRP. se va stabili o  situatie din care se va extrage esantionul.  4.     Pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 177    de  Plata  incluse  in  esantion.  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor  de  plata  sa  poata  fi  verificate  in  termenele  mentionate in procedura. beneficiar.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP.  aflate  in  sistem. astfel incat sa se acopere toate judetele. in conformitate cu prevederile procedurale.    .

     Dupa finalizarea perioadei de depunere a DCP. un Raport privind verificarea dosarelor cererilor de plata pe  baza  de  esantion  pentru  Masura  141  AP  5. Acesta va  fi transmis sefului SAP‐CRPDRP.    c)pentru Masurile 221 si 41     C1) ITRSV    In  cazul  lucrarilor  de  intretinere  a  plantatiei  si  pierderii  de  venit.3 (punctul 1).3 care va fi aprobat de Directorul OJPDRP.    Prin  urmare.    Daca in urma aplicării procentului de 1% la numărul de dosare cereri de plata nu se obţine o  valoare întreaga.3. care va centraliza rezultatele verificarilor realizate de OJPDRP‐ urile aferente  CRPDRP‐ului  si  le  va transmite  sefului  SAP‐DPP  in  vederea elaborarii  Raportului  privind verificarea DCP pe baza de esantion AP 5.  va  rezulta  conţinutul eşantionului. aceasta se va rotunji la valoarea superioara.  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor de plata sa poata fi verificate in termenele mentionate in procedura. se va extrage in mod aleator esantionul de verificare.  DCP  se  verifica  pe  teren  pe  esantion de catre ITRSV. Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile  lucratoare de la finalizarea verificarii dosarelor cererilor de plata incluse in esantion.  care  se  va  prezenta  in  vederea  aprobarii  Directorului General Adjunct Plati si Directorului General.    In 2 zile lucratoare de la finalizarea verificarii Dosarelor cererilor de plata incluse in esantionea.3 final.    La  finalizarea  verificarii  esantionului. precum si motivele care au dus la aceasta modificare se precizeaza in Raportul AP  5. Directorul  General.2.  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate de personalul din cadrul ITRSV. Mentiunile privind modificarea procentului in baza caruia s‐a stabilit  esantionul.  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Dosare  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator. seful SAP‐DPP va elabora un esantion de 5% din  DCP  depuse  pe  baza  a  3  factori  de  risc. pe teren. pe care il va supune aprobarii Directorului DPP.  se  va  intocmi  de  catre  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  catre  Directorul Directiei Plati Proiecte. Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse in esantion AP 5. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate     Din situatia elaborata conform Pasului  1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 178      Pasul 2.     Volumul esantionului poate fi modificat in în cazul existenţei unor sesizări şi nereguli constatate  de alte organe de control.  seful  SVCP‐OJPDRP  va  intocmi  un  Raport  privind  verificarea  de  SVCP‐OJPDRP  a  dosarelor  cererilor de plata pe baza de esantion AP 5.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.     .

 Directorului General Adjunct Plati si Directorului General. In stabilirea eşantionului se vor prezenta datele de începere si de finalizare a verificării  dosarelor cererilor de plata de către experţii ITRSV. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 179    Regulile privind modul de stabilire a listei proiectelor care vor fi verificate de catre ITRSV sunt  urmatoarele:   pentru  dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP. Numarul poate fi extins si cu alti factori de risc care pot  interveni pe parcursul instrumentarii Dosarului Cererii de Plata.  pot  fi  efectuate  verificari  asupra  anumitor  proiecte. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate la nivel  judetean prin verificarea acestora de ITRSV.    Pasul 2. doar dupa verificarea de catre ITRSV a dosarelor cererilor de plata.  eşantionul  va  fi  întocmit  de  seful SAP‐DPP.Crt.  1  2  3          Factor de risc  Transa de plata  Neregulile/ sesizarile identificate pentru proiectul respectiv  Specia folosita pentru impadurire  Pondere  30 %  35 %  35 %  . in funcţie de condiţiile de derulare a procesului de verificare a dosarului cererii  de plata. s‐a considerat ca se vor utiliza maxim 3 factori de  risc  care  vor  avea  ponderi  diferite  si  vor  conţine  punctaje  cuprinse  intre  0  –  5.   daca  este  cazul. Stabilirea numărului total de cereri de plata care vor fi incluse in eşantion.      A.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  5%  din  dosarele  cererilor  de  plata din fiecare judet.  in  funcţie  de  expunerea la risc a elementului analizat.  la  dispozitia  Directorului DPP.    Tinandu‐se  cont  ca  in  conformitate  cu  prevederile  procedurale.      Modelul analizei de risc    Pasul 1.  certificatele  de  plata  vor  fi  intocmite. in vederea  verificarii pe teren de ITRSV a cererilor de plata aferente lucrarilor de intretinere si pierderii de  venit rezultate ca urmare a impaduririi.

 Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte. SPECIA FOLOSITA PENTRU IMPADURIRE (35%)  5  3  1  5  3  1  Punctaj  Specii rasinoase  5  Specii mixte (rasinoase+foioase)  3  Specii foioase  1    Datele  necesare  pentru  al  doilea  criteriu  se  preiau  din  Registrul  Debitorilor  si  Registrul  Neregulilor.  Procedura  de  verificare  pe  teren  a  DCP  de  catre  expertii  ITRSV  este  detaliata  în  cadrul  Manualului de procedură ITRSV. Ulterior.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului.2. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc.    Prin  urmare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 180    B.  Pentru  al  treilea  criteriu. seful SAP‐DPP va trimite in aceeasi zi sefului SAP‐CRPDRP si ITRSV.    Pentru  fiecare  judet  in  parte  se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut.    Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc.2. Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse in esantion AP 5. TRANSA DE PLATA (30%)  Transa 11‐15  Transa 6‐10  Transa 1‐5  2.  va  rezulta  conţinutul eşantionului.  pe fax/ scanat copia Centralizatorului DCP incluse in esantion AP 5. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.  seful  SAP‐DPP  va  intocmi  un  centralizator  la  finalizarea  lucrarilor  de  infiintare  in  care  se  vor  mentiona  speciile  folosite  pentru  impadurire  (rasinoase/  mixte/ foioase). primele 5% ca număr fiind incluse in eşantion.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100. pe care il va supune aprobarii Directorului DPP. acesta se va rotunji la  valoarea superioara.  Dupa stabilirea esantionului. Daca in urma aplicării procentului de 5%  la numărul de proiecte pe fiecare judet nu se obţine o valoare întreaga.    . NEREGULILE/ SESIZARILE IDENTIFICATE PENTRU PROIECTUL RESPECTIV (35%)  Exista nereguli/ sesizari cu implicatii financiare  Exista nereguli/ sesizari fara implicatii financiare  Nu exista nereguli/ sesizari  3. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim.

 la care se poate adauga un procent de 2% din dosarele cererilor de  plata in funcţie de numărul si tipul de nereguli identificate de SVCP‐OJPDRP privind modalitatea  de verificare a dosarelor cererilor de plata de către experţii APIA si ITRSV.  10.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 181    C2) 1% supracontrol    Dupa finalizarea perioadei de depunere a DCP.  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion  vor  fi  evaluate  de  personalul  din  cadrul  SVCP‐OJPDRP.  11.    Pentru dosarele cererilor de plata incluse in esantion.  luând  in  considerare neregulile identificate la verificările anterioare. riscul total.  3.  . DPP se asigura.    Pentru  efectuarea  controlului  se  va  lua  in  calcul  un  procent  de  1%  din  dosarele  cererilor  de  plata din fiecare regiune. certificatele de plata vor fi intocmite de  SAP‐DPP doar dupa reverificarea dosarelor cererilor de plata la SVCP‐OJPDRP.  9.    Modelul analizei de risc    Pasul  1.  In acest fel.    Tinandu‐se cont ca in conformitate cu prevederile procedurale. valoarea factorului de risc nr 1. pe de‐o parte ca vor fi verificate dosarele cererilor de plata care au  fost  instrumentate  de  experţii  APIA  si  ITRSV  din  toate  regiunile.3 (punctul 2).  Scopul  acestei  evaluări suplimentare este ca APDRP sa realizeze supracontrolul asupra DCP verificate de APIA  si ITRSV. masura.  iar  pe  de  alta  parte  ca  orice  neregula identificata anterior impune o suplimentare a verificării dosarelor cererilor de plata.  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata.   5.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţi in Raportul AP 5.  7. valoarea factorului de risc nr 2.    In baza raportarilor transmise de catre SMER‐DCP privind DCP aflate in curs de verificare la nivel  judetean  si  regional.  4. zona de amplasare. suprafata.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP. Verificarea de către SVCP‐OJPDRP va fi efectuata numai după finalizarea verificarii DCP  la nivelul APIA si ITRSV. numele expertului ITRSV.  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion.  2.  cu  urmatoarea  structura:  1. valoarea factorului de risc nr 3.  se  va  stabili  o  situatie  din  care  se  va  extrage  esantionul. beneficiar.  8. numarul dosarelor repartizate/ expert ITRSV.  6. esantionul va fi intocmit anual. codul cererii de plata. seful SAP‐DPP va elabora un esantion de 1% din  proiectele  incluse  in  esantionul  de  5%  pe  baza  a  3  factori  de  risc.

  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100. Ulterior. Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate de APIA  si ITRSV. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim. s‐a considerat ca se vor utiliza maxim 3 factori de risc care vor avea ponderi diferite si  vor conţine punctaje cuprinse intre 0 – 5.    A. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc.     Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc.  Numarul poate fi extins si cu alti factori de risc care pot interveni pe parcursul instrumentarii  Dosarului Cererii de Plata.    .Crt.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului. NUMĂRUL DOSARELOR REPARTIZATE/EXPERT ITRSV (30%)  5  3  1    5  3  1  Pondere  > 10 dosare  5  6 – 10 dosare  3  ≤ 5 dosare  1    Pentru  factorul  de  risc  3  se  va  lua  in  calcul  numarul  dosarelor  repartizate  expertului  ITRSV  saptamanal. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1. in funcţie de expunerea la risc a elementului analizat.  Factor de risc  Pondere  1  Suprafata  35 %  2  Zona de amplasare  35%  3  Numărul Dosarelor repartizate/ expert  ITRSV  30 %    B.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 182    Pasul 2. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr. SUPRAFATA (35%)  > 100 ha  50 – 100 ha  < 50 ha  2. ZONA DE AMPLASARE (35%)  de campie  de deal  de munte  3.

  se  va  intocmi  de  catre  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  catre  Directorul Directiei Plati Proiecte.3 (punctul 1). Acestia vor transmite SAP‐CRPDRP  documentele rezultate in urma verificarii. Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse in esantion AP 5.  va  creste  cu  2%.    Prin  urmare.3.      Volumul  esantionului  poate  fi  modificat  in  functie  de  rezultatul  verificarilor.  exista  Dosare  Cereri  de  Plata  care  au  acelasi  punctaj.  In  plus.  se  va  tine  cont  de concluzia  verificarilor realizate de SVCP‐OJPDRP. aceasta se va rotunji  la valoarea superioara. conform Rapoartelor elaborate in ultimele 3 luni. pe care il va supune aprobarii Directorului DPP.  va  rezulta  conţinutul eşantionului. precum si motivele care au dus la  aceasta modificare se precizeaza in Raportul AP 5.  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor  de  plata  sa  poata  fi  verificate  in  termenele  mentionate in procedura. precum si fotografiile realizate la vizita pe teren (in  format electronic).    Verificarea  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP  se  va  face  conform  Etapei  AP  1  ulterior  verificarii  documentare si pe teren realizata de expertii APIA si ITRSV.  ITRSV‐ul  respectiv.  Mentiunile  privind  modificarea procentului in baza caruia s‐a stabilit esantionul. Acesta se elaboreaza in maxim 10 zile lucratoare  de  la  finalizarea  verificarii  dosarelor  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion. Directorul General Adjunct  Plati  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator.  fata  de  Dosarele Cererilor de Plata incluse in esantion.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2. un Raport privind verificarea de SAP‐DPP a dosarelor cererilor  de  plata  pe  baza  de  esantion  AP  5.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 183    Pentru  fiecare  regiune  in  parte  se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut.  Daca  in  urma  reverificării pe eşantion se constata ca valoarea autorizata la plata in mod eronat este mai mare  de 2% din valoarea cererilor de plata incluse in eşantion.     In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa  Directorilor ITRSV si a Directorilor APIA pentru remedierea problemelor semnalate.    La  finalizarea  verificarii  esantionului. atunci procentajul dosarelor verificate  pe  eşantion. primele 1% ca număr fiind incluse in eşantion.      .  pentru  APIA  respectiva.2.  Formularele elaborate de expertii SVCP‐OJPDRP vor fi intocmite de experti si revizuite de seful  de serviciu. Expertii SVCP‐OJPDRP vor completa Fisa de verificare pentru supracontrol. Directorul General.  care  se  va  prezenta  in  vederea  aprobarii  Directorului  General Adjunct Plati si Directorului General.    Dacă în urma analizei documentare realizată de SVCP‐OJPDRP se constată neconcordante fata  de  cheltuielile  eligibile  autorizate  la plata  de  catre  APIA  si  ITRSV.    Daca  in  urma  selectarii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata. Daca in urma aplicării procentului de 1%  la numărul de proiecte pe fiecare regiune nu se obţine o valoare întreaga.  acestea  vor  fi  departajate  in  functie  de  numarul  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  gresit instrumentate de expertii APIA si ITRSV.

  Stabilirea  numărului  total  de  cereri  de  plata  care  vor  fi  incluse  in  eşantion.  pe  baza  a  3  factori  de  risc.   10. la care se poate adauga un  procent  de  2%  din  dosarele  cererilor  de  plata  in  funcţie  de  numărul  si  tipul  de  nereguli  . suprafata supradeclarata in campania din anul N‐2.  3.  8.  9. Verificarea de către expertii  SVCP‐OJPDRP va fi finalizata in maxim 2 zile lucratoare după elaborarea de catre APIA a deciziei  de plata si transmiterea la APDRP a documentelor precizate in procedura de autorizare plati si  in Acordul cadru de delegare cu modificarile si completarile ulterioare.     Esantionul este aprobat de Directorul DPP.  (Anexa 1a).3 (punctul 2).  7.  4.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 184    d)pentru Masurile 211. DPP  primeste  de  la  APIA  Situatia  cererilor  aferente  masurilor  delegate  incluse  in  esantionul  de  control pe teren al APIA pentru campania . transmise de APIA. beneficiar.    Pentru efectuarea controlului se va lua in calcul pe fiecare masura un procent de minim 1% din  dosarele cererilor de plata care vor fi verificate pe teren de APIA... 212 si 214 (1% supracontrol)     In maxim 5 zile lucratoare de la elaborarea esantionului de control pe teren de catre APIA. suprafata solicitata..    In  baza  datelor  din  Situatia  cererilor  aferente  masurilor  delegate  incluse  in  esantionul  de  control pe teren al APIA pentru campania .  Seful SAP‐DPP va intocmi un esantion de minim 1% din totalul fermierilor inclusi in esantionul  de  control  pe  teren  al  APIA. valoarea factorului de risc nr 1.  Dosarele  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion vor fi evaluate din punct de vedere documentar si pe teren de personalul din cadrul  SVCP‐OJPDRP  in  maxim  30  de  zile  lucratoare. in vederea stabilirii esantionului de supracontrol. esantionul va fi intocmit anual. numarul de parcele.  in  funcţie  de  condiţiile  de  derulare  a  procesului  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata.  6.  11..  5.  Scopul  acestei  evaluări  suplimentare  este  ca  APDRP sa realizeze supracontrolul asupra DCP verificate de APIA. suprafata supradeclarata in campania din anul N‐1. valoarea factorului de risc nr 3.. valoarea factorului de risc nr 2. in maxim 5 zile  de  la  elaborare  se  va  stabili  o  situatie  din  care  se  va  extrage  esantionul.. riscul total.  in  stabilirea  eşantionului  se  vor  preciza  datele  de  incepere  si  de  finalizare  a  verificării  dosarelor  cererilor de plata de către experţii SVCP‐OJPDRP in Raportul AP 5...    Modelul analizei de risc    Pasul  1.    Tinandu‐se cont ca in conformitate cu prevederile procedurale. masura.. ID fermier  2.  cu  urmatoarea  structura:  1..  luând  in  considerare neregulile identificate la verificările anterioare.

 Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plata     Nr. NUMARUL DE PARCELE (25 %)  > 15 parcele   6 – 15 parcele  ≤ 5 parcele  3.  SAP‐DPP  se  asigura.    In  acest  fel. Numarul  poate fi extins si cu alti factori de risc care pot interveni pe parcursul instrumentarii Dosarului  Cererii de Plata. Stabilirea punctajului corespunzător fiecărui factor de risc    Factor de risc  1. SUPRAFATA SOLICITATA (35 %)  > 100 ha  50 – 100 ha  < 50 ha  2.  pe  de‐o  parte  ca  vor  fi  verificate  dosarele  cererilor  de  plata  care au fost instrumentate de experţii APIA. in funcţie de expunerea la risc a elementului analizat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 185    identificate de SVCP‐OJPDRP privind modalitatea de verificare a dosarelor cererilor de plata de  către experţii APIA. iar pe de alta parte ca orice neregula identificata  anterior impune o suplimentare a verificării dosarelor cererilor de plata.Crt.    Pasul 2.  s‐a  considerat  ca  se  vor  utiliza  3  factori  de  risc  care  vor  avea  ponderi  diferite  si  vor  conţine  punctaje cuprinse intre 0 – 5.    A. Selectarea dosarelor cererilor de plata care vor fi controlate si determinarea gradului  de risc pentru fiecare dosar     Pentru ca SAP‐DPP sa se asigure de o analiza completa a riscului verificărilor efectuate de APIA. SUPRAFATA SUPRADECLARATA (40 %)  > 10 ha  5 – 10 ha  < 5 ha      Pondere  5  3  1    5  3  1    5  3  1  .  Factor de risc  Pondere  35 %  25 %  40 %  1  Suprafata solicitata  2  Numarul de parcele   3  Suprafata supradeclarata      B.

  precum  si  documentele  rezultate  in  urma  verificarii.  având  in  vedere  numărul  dosarelor  cererilor  de  plata  stabilit  conform  Pasului  1  care  trebuie  verificate  si  ţinând  cont  de  rezultatul  aplicării  masurilor  din  Pasul  2.  va  rezulta  conţinutul eşantionului. pentru APIA respectiv.  pe  care  il  va  supune  aprobarii  Directorului  DPP. va creste cu 2%. iar valoarea de 100 puncte unui risc minim.    Volumul  esantionului  poate  fi  modificat  in  functie  de  rezultatul  verificarilor.  in  functie  de  numarul  Dosarelor  Cererilor  de  Plata  gresit  instrumentate  de  expertii  APIA.    In acelaşi timp concluziile rezultate in urma verificărilor pe eşantion vor fi aduse la cunoştinţa  Directorului General APIA pentru remedierea problemelor semnalate.  copiile  cererilor  de  plata. Ulterior.  pe  care  il  va  transmite  sefului  SAP‐CRPDRP.  Daca  in  urma  reverificării pe eşantion se constata ca valoarea autorizata la plata in mod eronat este mai mare  de 2% din valoarea cererilor de plata incluse in eşantion.  Pentru  a  cuantifica  gradul  de  risc  al  proiectului.  acestea  vor  fi  departajate  de  exemplu.2  A.  se  va  aduna  punctajul  obţinut  pentru fiecare factor de risc in parte si se va înmulţi cu 100. Formularul  elaborat  de  expertii  SVCP‐OJPDRP  va  fi  intocmit  de  experti  si  revizuit  de  seful  de  serviciu.    Se  vor  ordona  descrescător  proiectele  in  funcţie  de  punctajul  obţinut.  Seful  SAP‐CRPDRP  va  centraliza  rezultatele  verificarilor realizate de OJPDRP‐urile aferente CRPDRP‐ului si le va transmite sefului SAP‐DPP in  vederea elaborarii Raportului privind verificarea DCP pe baza de esantion AP 5.    Astfel se pot obţine valori intre 100 si 500 puncte. Mentiunile privind modificarea procentului  in baza caruia s‐a stabilit esantionul. precum si motivele care au dus la aceasta modificare se  precizeaza in Raportul AP 5. APIA trebuie sa transmita  . Seful SAP‐DPP va completa Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plata  incluse  in  esantion  AP  5. Acestia vor transmite la SVCP‐OJPDRP.  conform  Rapoartelor  elaborate  in  ultimele 3 luni.    Prin  urmare.3 (punctul 1). care va fi aprobat de Directorul Adjunct OJPDRP.5 A.  exista  Dosare  Cereri  de  Plata  care  au  acelasi  punctaj. se aplica ponderea aferenta fiecarui  factor  de  risc.  seful  SVCP‐OJPDRP  va  centraliza rezultele verificarilor intr‐un raport.3.  primele  1%  ca  număr  fiind incluse in eşantion.    Verificarea  de  catre  expertii  SVCP‐OJPDRP  se  va  face  ulterior  finalizarii  verificarilor  de  catre  expertii APIA.    Daca  in  urma  selectarii  Dosarelor  Cererilor  de  Plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 186    Se aplica punctajul pentru fiecare factor de risc. atunci procentajul dosarelor verificate  pe eşantion.  formularul va fi transmis de catre seful SAP‐DPP sefilor SAP‐CRPDRP. aceasta se va rotunji la valoarea superioara.    Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  incluse  in  esantionul  de  supracontrol. Valoarea de 500 puncte corespunde unui risc  maxim. in maxim 5 zile lucratoare de la primirea  esantionului.  Expertii SVCP‐OJPDRP vor completa Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1.  Dupa  aprobare. Daca in urma aplicării procentului de 1% la numărul de proiecte nu se  obţine o valoare întreaga. care il vor transmite sefilor  SVCP din cadrul OJPDRP‐urilor aferente fiecarui CRPDRP.  Termenul de verificare pentru o cerere de plata este de o zi lucratoare.

.  In  plus.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 187    APDRP  raspunsul  la  problemele  semnalate  in  termen  de  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  data  transmiterii Raportului de catre APDRP. decat dupa finalizarea verificarii de catre APDRP a cererilor  de plata aferente fermierilor din esantionul de supracontrol. Situatia privind stadiul dosarelor cererilor de plata la data  de .  vor  putea  fi  autorizate  la  plata  doar  dupa  finalizarea  verificarii  de  catre  APDRP  a  cererilor  de  plata  incluse  in  esantionul  de  supracontrol. care se va prezenta pentru aprobare  Directorului General Adjunct Plati si Directorului General.  De  asemenea.  la  sfarsitul perioadei de programare.    In cazul DCP verificate pe esantion de expertii SVT‐DPP/ CRPDRP. un Raport privind verificarea de catre expertii SVCP‐OJPDRP a  dosarelor cererilor de plata pe baza de esantion AP 5.  se  va  intocmi  de  catre  seful  SAP‐DPP  si  avizat  de  catre  Directorul Directiei Plati Proiecte.  fata  de  Dosarele Cererilor de Plata incluse in esantion. Datele din S1 vor sta la baza elaborarii raportarilor  conform prevederilor art 31 din Regulamentul 65/ 2011.   .  Deasemenea.  conform  prevederilor  Regulamentului 65/2011    Lunar.. se va elabora  un raport privind dosarele cererilor verificate pe teren. Directorul General. se va elabora un raport din care sa reiasa ca au fost verificate  minim 5% din cheltuielile publice declarate Comisiei Europene.    La  finalizarea  verificarii  esantionului.  însoţite  de  documentele  intocmite  de  expertii  SVCP/  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP  ca  urmare  a  verificării  acestora. cererile de plata aferente fermierilor care au parcele in acelasi bloc fizic cu cele  ale fermierilor ale caror cereri de plata sunt incluse in esantionul de verificare pe teren al APIA  nu vor putea fi autorizate la plata. intreaga documentatie va fi inmanata expertilor SAP‐DPP. SVT in luna respectiva.    e)  pentru  cheltuielile  ce  vor  fi  declarate  Comisiei  Europene.  Acesta  inregistreaza  dosarul  in  Registrul de primire a DCP – R3 si il repartizeaza experţilor verificatori.    In maxim 5 zile lucratoare de la efectuarea platilor pentru DCP incluse in esantion. completa si transmite SMER ‐ DCP in format  electronic. Acesta se elaboreaza in maxim 5 zile  lucratoare  de  la  incheierea  verificarii  cererilor  de  plata  incluse  in  esantion.  astfel  incat  toate  dosarele  cererilor  de  plata  sa  poata  fi  verificate  in  termenele  mentionate in procedura. – S1 (coloanele 0‐44) pe care le va centraliza. dupa finalizarea verificarii de  expertii SVT‐DPP/ CRPDRP. Directorul General Adjunct  Plati  si  Directorul  Directiei  Plati  Proiecte  pot  dispune  verificarea  unor  Cereri  de  Plata  in  mod  aleator.     5.    Cererile  de  plata  incluse  in  esantionul  de  verificare  pe  teren  al  APIA  in  baza  caruia  APDRP  elaboreaza  esantionul  de  supracontrol.. seful SAP‐ DPP va primi de la expertii SAP‐DPP. in ultima zi lucratoare. seful SAP‐DPP va realiza un centralizator al dosarelor cererilor de  plata verificate pe teren de expertii SVCP‐OJPDRP.6. Verificarea DCP de SAP‐DPP si SVT‐DPP    Seful  SAP‐DPP  primeste  de  la  SAP‐CRPDRP  Dosarele  Cererilor  de  Plata  care  au  fost  incluse  in  esantionul  stabilit  lunar  la  nivel  central. precum si scanat cu semnatura. Anual.3. din care sa reiasa ca au fost verificate  minim  4%  din  cheltuielile  publice  care  au  fost  declarate  Comisiei  Europene.2.

  seful  SAP‐DPP  va  relua  verificarea  asupra  punctelor de divergenta.  expertii  SAP‐DPP  vor  completa  Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  F1  in  format  electronic. expertii SAP‐ DPP vor verifica informatiile din formularele F1 aferente transelor de plata anterioare. După ce Fisa de verificare AP 5.  Aceasta  va  fi  printata  la  fiecare  transa  de  plata.  sa  ajute  la  completarea Formularului F1.  rezultatul  verificării este consemnat in Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5. semnează  aceasta  fisa  in  spaţiul  corespunzător  după  care  o  transmite  pentru  verificare  unui  alt  expert  nominalizat de seful serviciului. Cel de‐al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP  5. Daca in urma verificării documentare.  Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.    Rezultatul  verificării  este  consemnat  in  Secţiunea  C  a  Fisei  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5. Seful SAP‐DPP va primi in format  electronic de la SVT‐DPP/ SVT‐CRPDRP formularul F1.  in  cazul  in  care  exista  neclaritati  dpdv  tehnic  privind  completarea  Formularului  F1.  In  cazul  DCP  aferente  Masurii  511  –  cheltuieli  directe.1 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către  Expertul 2.  In  caz  de  neeligibilitate  motivaţia  este  menţionata  in  rubrica  „Observaţii” din cadrul Fisei de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.  semnata  de  expertii  SAP‐DPP. Seful SAP‐DPP verifica daca toate rubricile sunt completate de către ambii experţi si  de asemenea.  Fisa  de  verificare  AP  5. fara a se depasi termenul  de verificare prevazut in procedura.13.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 188      Expertii SAP‐DPP vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5. precum si rubrica „Observatii” daca este cazul. verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata.  Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 5. se constata o serie de neconcordante. precum si cele respinse.  .  precizand  motivele  respingerii.1.  stampilează  si  o  înaintează  sefului  SAP‐DPP  care  o  revizuieşte.    Daca  se  alege  opţiunea  solicitării  de  informaţii  suplimentare  se  va  utiliza  pentru  aceasta  Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.1.     Experţii  SAP‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere  documentar  a  Dosarului  cererii  de  plata.  revizuita de seful SAP‐DPP si atasata la Dosarul administrativ.1. La fiecare transa de plata.  după  primirea informaţiilor suplimentare.1.  pentru  toate Dosarele Cererilor de Plata.1  se  va  completa  pentru  acele  puncte  de  verificare  pentru  care  s‐a  considerat  necesara  solicitarea  de  informaţii  suplimentare. care va fi transmisa beneficiarului  pe fax/ prin posta cu confirmare de primire astfel incat sa nu depaseasca termenul de verificare  mentionat  in  procedura.     De  asemenea.1.1.  expertii  SAP‐DPP  vor  solicita  expertilor  SVT  care  au  instrumentat  DCP  respectiv.  pe  care  o  semnează. In cazul in care  concluziile  experţilor  asupra  verificării  sunt  diferite. luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii”  din fisa de verificare. seful SAP‐ DPP stabileşte daca se impune solicitarea de informaţii suplimentare.    Totodata.

    Dupa  finalizarea  verificarii  DCP  la  nivel  central.  dupa  transmiterea  de  catre  SAP‐ CRPDRP  a  Notificarii  beneficiarului  cu  privire  la  confirmarea  platilor  si  dupa  caz.  ceea  ce  presupune  transmiterea  scrisorii  de  solicitare  a  informatiilor  suplimentare  (daca  este  cazul). In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐DPP  vor intocmi Certificatul de Plata AP 4. 125a.  in  vederea inregistrarii in sistemul contabil.  b.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 189    In urma incheierii verificarii dosarului cererii de plata de catre SAP‐DPP.    In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981.    Seful  SAP‐DPP  va  certifica  prin  semnatura  in  Formularul  AP  5.  Pentru  Masurile  121.  125a. exista doua tipuri de concluzii:  a. in format electronic in retea/ fax.  respectiv.  care  trebuie  prezentate  in  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  data  primirii  de  beneficiar  a  scrisorii  de  informatii suplimentare (in functie de complexitatea acestora).    Termenul  necesar  instrumentarii  DCP  este  de  maxim  8  zile  lucratoare.7 si sefului SVCP‐OJPDRP. De asemenea.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121. expertul SAP‐DPP va retransmite DCP impreuna cu dosarele  de  achizitie  si  documentele  intocmite  de  expertii  SVCP/  SVT‐CRPDRP  si  SAP‐CRPDRP  la  SAP‐ CRPDRP.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313.    In  cazul  Masurii  511  –  cheltuieli  directe.1  cu  cate  o  Sectiune  C  distincta  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta.  123. acesta confirma prin semnatura ca expertii  SAP‐DPP  implicati  in  verificarea  respectivului  dosar  cerere  de  plata  nu  au  participat  in  .  322  si  41  care  includ  investitii  aferente mai multor actiuni/ componente.  In  acest  caz. precum si un buget totalizator. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).  Informatiile  solicitate  trebuie  prezentate  in  maxim  5  zile  lucratoare  de  la  data  primirii  de  beneficiar  a  scrisorii de informatii suplimentare (in functie de complexitatea acestora). expertii vor mentiona la  rubrica  „Rezultatul  verificarii”  concluzia  privind  eligibilitatea  dosarului  cererii  de  plata. cu exceptia DCP pentru Masura  511  –  cheltuieli  directe. expertii elaboreaza o singura Fisa de verificare a DCP  de  SAP‐DPP  AP  5.  scanat/  suport  de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  SCP‐DCPFE  o  copie  a  formularului  AP  1.7.1  ca  sunt  respectate  toate  termenele  procedurale  aferente  etapelor  parcurse  de  expertii  SAP‐DPP  in  verificarea  respectivului dosar cerere de plata.  Ca  urmare.7.  se  vor  aplica  etapele  AP3  si  AP4  in  ceea  ce  priveşte  elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata. 123. Seful  SAP  din cadrul Centrului Regional implicat in verificarea dosarului cererii de plata va primi o  copie a acestui document scanat.  312  si  41  expertii  vor  elabora  cate  un  buget  pentru fiecare tip de investitie/ actiune/ componenta.  ceea  ce  presupune  transmiterea  informatiilor  suplimentare  (daca  este cazul).  solutionarea  contestatiei depusa de beneficiar. iar acesta va trimite  o copie a Formularului AP 1.  termenul  necesar  instrumentarii  DCP  este  de  1  zi  lucratoare. In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica neeligibilitatea cererii de plata.1 care va fi revizuit de seful SAP‐DPP si aprobat de  Directorul  DPP.  Seful  SAP‐DPP  va  transmite  in  aceeasi  zi. beneficiarul  va fi instiintat cu Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul platii AP 1.

     Pentru Masurile 121. 322.  ..  seful  SAP‐DPP  va  primi  in  format  electronic  de  la  SMER‐DCP.  preturile  unitare  si  totalul  pentru  servicii  (unde  este  cazul)  si  bunuri.   La  rubrica  „valoare  contract/  act  aditional”. 125. iar  pentru lucrari doar valorile din coloana 13. in vederea monitorizarii stadiilor de executie ale proiectelor. pentru lucrari se vor  completa coloanele 5 si 7. seful SAP‐DPP va primi in format electronic de la SMER‐DPP.    Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.. 125. cantitatile si valorile mentionate in facturile respective.  6  si  7  se  vor  completa  numarul  si  data  facturii  solicitate  pentru  decontare. 123. 322. expertii vor preciza facturile care au fost decontate la mai multe transe de  plata. – S1 in vederea monitorizarii respectarii termenelor  procedurale de verificare a DCP.  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana  4  conform ofertelor castigatoare. 41    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.   In  coloanele  2.  precum  si  daca  totalul  sumelor  solicitate  si  decontate  din  aceeasi  factura  se  incadreaza in totalul facturii. 312. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 13.  3  si  4  se  vor  completa  cantitatile. 123.    Pentru Masurile 121. 312. SVT‐CRPDRP si SAP‐CRPDRP.    Trimestrial.   In coloana 14.   In  coloanele  10  si  11  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  admise  la  plata  conform  formularelor  elaborate  de  expertii  verificatori.   In  coloanele  8  si  9  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  solicitate  la  plata  conform  Declaratiei de cheltuieli AP 1.   In  coloanele  5. sefii SAP‐DPP si SVT‐DPP vor fi responsabili cu monitorizarea respectarii termenelor  de verificare a DCP de personalul din cadrul SVCP‐CRPDRP.   In  coloanele  12  si  13  se  vor  completa  cantitatile  si  valorile  ramase  la  plata  (diferenta  intre coloanele 2 si 10/ 4 si 11).  iar  pentru  lucrari  se  va  completa  doar  coloana 11.  iar  pentru  lucrari  se  vor  completa obiectele investitiei conform centralizatorului din oferta castigatoare. 41    Formularul F1 – Fisa de evidenta a achizitiilor se completeaza astfel:     In  coloana  1  se  vor  completa  tipurile  de  servicii  si  bunuri. in aceste coloane se vor  prelua valorile din coloanele 12 si 13 din transa anterioara pentru bunuri si servicii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 190    verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare/ furnizare/ deciziilor de  finantare. iar pentru lucrari se va completa doar coloana 9.1 cuprinde următoarele secţiuni:   Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata. incepand cu transa 2 de plata..    Zilnic. Situatia privind stadiul  de executie al proiectelor S2.  Situatia  privind  stadiul  dosarelor cererilor de plata la data de .2. 313. 313.    Ca urmare.  expertii  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  vor  completa  valoarea  contractului  de  finantare/  actului  aditional  incheiat  intre  APDRP  si  beneficiar.1.

...1 M.. este corect completata.  Secţiunea C – Cheltuieli eligibile admise.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Formularul Puncte de verificat pe teren Anexa 1 la AP 1.  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVT     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2.6 are toate semnaturile si este  completat cu toate datele solicitate de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP     Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata  Anexa  AP  1....  este  corect  completata.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.  Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.6.5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  si  seful  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Pista  de  buget  PB  M. datata si semnata     Fisa  de  evidenta  a  achizitiilor  contractate  –  facturate  –  admise  la  decontare  F1  este  corect completata.  are  toate  semnaturile  si  este  completat  cu  toate  datele  solicitate  de  expertii  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP  si  seful  SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. datata si semnata de expertii SVCP/ SVT‐CRPDRP si SAP‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SAP‐ CRPDRP/ SVCP‐OJPDRP/ SVT  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 191       Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata..  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12.  precum  si  de  beneficiarul proiectului     Raportul  SVCP/  SVT  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1..6 are toate semnaturile si este  completat cu toate datele solicitate de expertii SVT      Formularul  Cheltuieli  acceptate  la  plata  Anexa  AP  1..6  este  completat  si  semnat de expertii SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind  eligibilitatea cererii de plata     Formularul Puncte de verificat pe teren Anexa 1 la AP 1.6. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1..5 este completata si semnata de expertii si  seful SVT.

    In  cazul  schemei  de  ajutor  de  stat  N  578/  2009.  41)/  memorii  justificative (pentru M 312.  123.  1698/2005  privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din  FEADR. 41)  este de maxim:   8%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 121.  322. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.  avizelor  si  autorizatiilor  necesare  implementarii proiectelor.  322  si  41.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  .taxe pentru arhitecti.  .studii  de  fezabilitate  (pentru  M  121. 123.1  trebuie  sa  fie  completata. 313.  doar  pentru  IMM‐uri  sunt  eligibile  costurile  pentru  studiile  pregatitoare  si  serviciile  de  consultanta  legate  de  investitie  in  limita  a  maxim  8%  din valoarea  totala  eligibila a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  .   10%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  prevede  si  constructii)/  5%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii) (pentru Masurile 312.  1974/2006  de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  Consiliului  (CE)  nr. 41). 322. asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala.     Cererea  de  plata  AP  1.  valoarea  finantarii  nerambursabile  solicitata de beneficiar pentru decontare la ultima transa de plata trebuie sa acopere cel  putin valoarea avansului acordat. 313. 322.    Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar la ultima transa de plata trebuie sa  fie de minim 20% din valoarea totala eligibila a proiectului.  datata.  313.  inclusiv  taxele  pentru  eliberarea  certificatelor. 41).  312.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 192       Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  312.    In  cazul  M  121.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.  55  din  Regulamentul  Comisiei  (CE)  nr. precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementării  proiectelor.  monitorizare  si  management.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  valoarea  costurilor  generale  ale  proiectului  reprezentand  acele  costuri  necesare  pentru  pregătirea  si  implementarea  proiectului.achizitionarea de patente si licente (pentru M 121.taxe  pentru  eliberarea  certificatelor.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata. 41).     Pentru  proiectele  care  au  beneficiat  de  avans. 312.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  proiectare. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata). 322.  constând  în  cheltuieli  pentru  consultantă.  313. 313. asa cum sunt acestea prevăzute în legislatia natională.  123.  conform  art.  . ingineri si consultanti. cum ar fi:  .

  costurile  reprezentand  actualizarea  acestor  studii  nu  vor  depasi  3%  din  valoarea  costurilor  de  proiectare  si  inginerie.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 193    constructii)/. valoarea cheltuielilor pentru proiectare realizate înainte de  aprobarea  proiectului.  memoriul  justificativ.  proiectele  tehnice  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibilă a proiectului.2 trebuie sa fie completata.  trebuie  sa  fie  completata.  care  includ  studiul  de  fezabilitate.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor (initiala/ rectificata).1  –  Identificarea  financiara.28/  2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico – economice aferente investitiilor public. precum si a structurii si metodologiei de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii  cu  modificarile si completarile ulterioare).  - - - .3%  din  valoarea  totala  eligibila  a  proiectului  (daca  proiectul  nu  prevede  constructii).     Ultima  cerere  de  plata  este  depusa  cu  cel  putin  90  de  zile  calendaristice  inainte  de  expirarea duratei de executie mentionata in contractul de finantare/ actul aditional.  inainte  de  intrarea  in  vigoare  a  prevederilor  HG  28/  2008. studiile de piata.  cu  mentinerea  procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului.  inclusiv  lucrarile  de  organizare  pentru  desfasurarea in bune conditii a activitatii de constructii – montaj  BUNURI –cheltuieli pentru:  achizitia de bunuri din Romania sau din import  TAXE.  ale  caror  studii  de  fezabilitate  au  fost  intocmite  si  finantate  din  alte  fonduri  comunitare  sau  bugetare.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Declaratia de cheltuieli AP 1.    Pentru  proiectele  depuse  de  beneficiarii  publici.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1. semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.  studiile  hidrologice  şi/sau  hidro‐geologice. asistenta in intocmirea dosarului cererii de finantare/  plata  LUCRARI – cheltuieli pentru:  executia  obiectelor  cuprinse  in  proiectul  tehnic. datata. COTE – cheltuieli pentru:  diverse  taxe  (HG  nr.    In cazul Masurilor 125 si 41. detalii de executie  asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei proiectului  verificarea tehnica de calitate a proiectului  asigurarea supravegherii executiei lucrarilor prin inspectori/diriginti de santier  planul de afaceri.  datata. caiet de sarcini.     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru:  studii de teren  elaborare proiect tehnic.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.

  sa  fie  datat.     Contractul  de  asigurare  a  lucrarilor/  bunurilor  pe  perioada  executiei  acestora  (pentru  beneficiarii  care  au  achizitii  realizate  conform  OUG  34/  2006)  se  afla  in  perioada  de  valabilitate.     Garantia de buna executie pentru lucrari/servicii trebuie constituita in conformitate cu  Contractul de lucrari/servicii (in favoarea beneficiarului finantarii).    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  tehnic de execuţie.  Documentele  trebuie  sa  fie  datate.  pe  care  se  va  specifica  “conform  cu  originalul”  si  “Program  FEADR”.     Autorizatia  de  construire  si  Autorizatia  de  construire  pentru  lucrarile  cu  caracter  provizoriu  se  vor  depune.  in  copie. documente  de plata si documente care atesta plata.  alte  achizitii  specifice.  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului.. atat in  contul constructorului prevazut in contract. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din  transele  de  plata.     Valabilitatea scrisorii de garantie pentru acordarea avansului este aceeasi cu durata de  executie mentionata in contractul de finantare/ actul aditional (pentru proiectele la care  s‐a acordat avans) Aceasta verificare se realizeaza la fiecare cerere de plata. adeverinte (dupa caz).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 194      Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de facturi.  decontarea  sumelor  se  va  face  la  valoarea din factura/situatia de plata.  precum  si  dotarile  trebuie  sa  fie  achitate  integral  pentru  a  putea  fi  solicitate  la  plata  in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile.     Raportul  de  executie  AP  1.    Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii. in limita cheltuielilor considerate eligibile.    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  investitiei  pentru  lucrarile executate. cat si in contul de garantie.      Garantia poate fi constituita. a unei  polite de asigurare.  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii.     Cheltuielile  cu  achizitiile  de  lucrari  declarate  de  reprezentantul  legal  al  proiectului  in  Raportul de executie trebuie sa coincida cu cele din facturi şi cu stadiul de realizare fizica  a lucrarilor constatat la fata locului de expertii SVCP‐OJPDRP.  mijloacele  de  transport.  semnate  si  stampilate  de  . stadiul lucrarilor fiind conform cu cel din situatiile de plata aferente  transei cererii de plata solicitate. efectiv platite de autoritatea contractanta. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara.  In  cea  de‐a  doua  varianta.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate.    Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj. etc. a unui cec.

  Data  emiterii  acestui  document  trebuie  sa  fie  anterioara  oricaror  date  de  inregistrare  a  buletinelor  de  analiza.  prin  semnatura  si  stampila  personalizata a expertilor SVCP‐OJPDRP. datate. astfel incat sa poata fi stabilita conformitatea.  De  asemenea.  (la  prima  cerere  de  plata)    Autorizatia  de  construire  pentru  lucrarile  cu  caracter  provizoriu  este  necesara  in  vederea organizarii executiei lucrarilor de baza (organizare de santier). proiectantului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 195    autoritatea emitenta.           Declaratiile  vamale. (la prima cerere de plata)     Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand  pozitiile  bornelor  topografice  trebuie  sa  fie  datat. semnat de reprezentantul legal al proiectului.  a  intocmirii  proceselor  verbale  de  lucrari  ascunse si a proceselor verbale pe faze determinate.  semnat  (cu  numele  mentionat  in  clar)  si  stampilat  de  toate  persoanele  mentionate  in  Programul  de  urmarire si control al calitatii lucrarilor. (la prima cerere  de plata)     Procesele verbale aferente lucrarilor trebuie completate.  in  original  (pentru  importurile  directe  realizate  de  beneficiari)  trebuie sa existe la beneficiar.  intre  original  si  copia  din  Dosarul  Cererii  de  Plata.  in  document  trebuie  specificata  valoarea  lucrarilor  de  constructii‐montaj  care  se  va  realiza  prin  Programul  FEADR. Autorizatiile de construire trebuie emise pe numele beneficiarului  care  solicita  ajutorul  financiar  pentru  proiectul  finantat  prin  Programul  FEADR. (la prima cerere de plata)     Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor trebuie vizat de Inspectia de Stat  in Constructii. la vizita pe  teren.     Ordinul  de  incepere  al  lucrarilor  este  documentul  care  atesta  momentul  inceperii  executarii  lucrarilor. de proiectant si executant.  Autorizatiile  de  construire  trebuie  emise  in  conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. semnate si stampilate  conform  Programului  de  urmarire  si  control  al  calitatii  de  catre  reprezentantii  contractantului.    In cazul Masurii 322 pentru investitiile de apa/ apa uzata. cu modificarile si completarile  ulterioare)  si  sa  fie  valabile  pe  toata  durata  executiei  lucrarilor. 50/1991. semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  .  Aceste  documente trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  Declaratiile  vamale  (pentru  importurile  directe)  sunt  atasate  la  facturi. beneficiarii finantarii care fac  parte  din  Asociatiile  de  Dezvoltare  Intercomunitara  (ADI)  infiintate  conform  cerintelor  Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  Procesele verbale atasate Dosarului cererii de plata trebuie sa fie elaborate si semnate  in conformitate cu Programul de urmarire si control al calitatii lucrarilor. beneficiarului. Data elaborarii acestui document trebuie sa fie  ulterioara Ordinului de incepere al lucrarilor.

  la  transele  de  plata  intermediare.    Beneficiarul trebuie sa prezinte la ultima cerere de plata.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 196    POS  Mediu.  In  cazul  acestora. semnate si stampilate de furnizorul de  bunuri si de beneficiar.  sunt   obligati  sa  obtina  viza  Operatorului  Regional  la  fiecare  faza  determinanta a lucrarilor.     Lucrarile/  bunurile/  serviciile  facturate  corespund  ca  tip.  Toate  calculele  din  devizele  financiare  pentru servicii trebuie sa fie corecte. datate. datate.  stampilate  si  datate  de  reprezentantul  legal. semnate si stampilate.  de  dirigintele/  inspectorul  de  santier  (pentru  care  s‐a  prezentat  certificatul  de  atestare) si de executantul lucrarii.  cantitati  si  preturi  celor prevazute in contractul de achizitie si oferta castigatoare    In ceea ce priveste corelatia dintre facturi si situatiile de plata. datate. expertii SAP‐DPP vor verifica  urmatoarele:  .    Valoarea tuturor facturilor privind serviciile prestate trebuie sa fie egala cu valoarea din  devizul  financiar  de  servicii  aferent  transei.      Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor prezentate la  ultima cerere de  plata trebuie completate.). caiet  de sarcini.     Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate: proiect tehnic.     Situatiile  de  plata  pentru  lucrarile  executate  si  centralizatoarele  situatiilor  de  plata  trebuie  semnate  cu  numele  mentionat  in  clar.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate  sunt completate.  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procese verbale de predare‐primire. Ca urmare procentul se stabileste prin raportarea sumei  totale solicitate de beneficiar prin cererea de plata la valoarea totala a contractului de  finantare/ actului aditional.    In  cazul  contractelor  de  leasing.  prin  Procesul  verbal  de  predare‐primire  trebuie  sa  se  transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar. procesele verbale de punere in  functiune a bunurilor (Ex: pentru linii tehnologice.       Devizele  financiare  se  intocmesc  pentru  servicii  si  trebuie  sa  fie  datate.  conform  prevederilor HG nr 224/ 2008.    Cheltuielile  de  consultanta  si  pentru  managementul  proiectului  se  deconteaza  proportional  cu  valoarea  fiecarei  transe  de  plata  aferenta  proiectului. semnate si stampilate. echipamente si utilaje cu montaj etc.  Devizele  financiare trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul  de servicii si declarate castigatoare. detalii de executie trebuie completate.      Procesele  verbale  de  predare  –  primire. precum si procese verbale de receptie partiala.  categorie.

 în consecinţă. De exemplu: aparat de sudură.  cum  sunt  de  exemplu:  transport  macara. tractoraşe.  valoarea  cheltuielilor  din  centralizatoarele  situatiilor  de  plata  (pentru lucrari)  prezentate  la  transa  de  plata  se  incadreaza  in  limita  valorilor  ofertelor  castigatoare  pentru  achizitia  respectiva plus valoarea totala a actualizarii ofertelor (daca actualizarea este prevazuta in  buget si in contractul de achizitie).    .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 197    - - valoarea totala a situatiilor de plata pentru lucrari sa corespunda cu valoarea din situatia  centralizatorului de lucrari aferent transei de plata.    Structura cheltuielilor referitoare la organizarea de şantier este stabilită prin HG nr. excavator.  buldozer. 28/ 2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru obiective de investitii si lucrari de interventii  Urmatoarele cheltuieli nu pot fi incluse în structura devizului aferent organizării de şantier:  a) Diurnă  personal.  valoarea tuturor facturilor privind lucrarile executate trebuie sa fie egala sau mai mica cu  valoarea din situatia centralizatorului de lucrari aferent transei de plata.    Lista de mai sus nu este exhaustivă putând apărea numeroase alte situaţii de cheltuieli în mod  eronat incluse în organizarea de şantier şi care.     Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In  cazul  in care  se  solicita  Actualizarea pentru  lucrari.    c) Împrejmuirile  cu  caracter  definitiv  fac  parte  din  proiectul  tehnic  şi  sunt  cuprinse  în  lucrările  de  bază. camion etc.  in  conformitate cu legislatia nationala in vigoare.  Inainte  de  avizarea  valorii  de  actualizare  solicitată  este  necesar  ca  executantul  sa‐si  justifice  cererea prin prezentarea facturilor cu care a cumparat diverse materiale sau servicii  si  din  care  sa  rezulte  cresterea  de  pret  fata  de  pretul  unitar  luat  in  considerare  la  intocmirea  ofertelor.    b) Transport  utilaje  pentru  lucrarea  de  bază. nu vor fi decontate.  De  exemplu:  împrejmuirea  gospodăriei  de  apă  care  este  obligatorie  pentru crearea spaţiului de protecţie sanitară.  Această  cheltuială  se  suportă  în  exclusivitate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte. Acest tip de actualizare se verifica de  expertii SVCP‐OJPDRP/ SVT.  calculele din centralizatoarele situatiilor de plata sunt corect realizate.  se  verifica  daca  aceasta este  prevazuta  in  contractul  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizorul  de  lucrari. Cheltuielile de transport pentru acest gen de utilaje sunt cuprinse  în devizele lucrărilor de bază şi nu la organizarea de şantier.    d) Dotările  cu  echipamente  şi  utilajele  tehnologice  sunt  suportate  din  cota  de  cheltuieli  indirecte.  Expertii  SVCP‐OJPDRP/SVT  vor  verifica  pe  teren  documentele  justificative  care  au  stat  la  baza  solicitarii  de  catre  beneficiar  a  actualizarii.

  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se ia ca  valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  studiul  de  fesabilitate).  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta).  decat  Euro. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  studiul  de  fesabilitate)  se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/ lucrarii in Lei care trebuie sa se incadreaze in capitolul bugetar respectiv.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.2007.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea  cheltuielilor  privind  Actualizarea pentru bunuri/ servicii/ lucrari  se determina care este valoarea in Euro  care  a  fost  platita  de  beneficiar.    In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.  iar  diferenta  pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre beneficiar si furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar  Actualizare. se foloseste  cursul BNR din data de 07.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursul de schimb utilizat. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.  Valoarea  in  Euro  a  bunurilor/  serviciilor/  lucrarilor  se  inmulteste  cu  valoarea  cursului  de  schimb  mentionat  in  bugetul anexa la contractul de finantare (cursul prevazut in studiul de fezabilitate).2007: 1Euro = 3.  In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).             Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro. Expertii SAP‐DPP vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile  de  bunuri/  servicii/  lucrari  si  vor  stabili  care  este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.3118 Lei. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/    efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  .04.04.    In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare. iar plata  se  face  in  Lei.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 198     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).

  .beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  procesul  verbal  de  negociere  conform  OUG  nr.   Curs data  Paritate  Valoare  Curs SF (Euro)  Curs data  facturarii (USD)  facturarii (Euro) (USD/Euro)  contract  (USD)  100  3. i  .90 lei)    Cheltuielile diverse si neprevazute se pot utiliza doar pentru modificarea cantitatilor de lucrari  in  conditiile  prevazute  de  HG  nr.  . Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.antemasuratoarea  si  listele  de  cantitati  pentru  lucrari  suplimentare  intocmite  de  proiectant.  daca  pentru  reproiectare  sunt  necesare  sume  suplimentare  care  vor  fi  solicitate  la  plata  in  limita  sumei  disponibile  in  bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”.  .7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.3914  0. Anexa trebuie verificata  de un verificator atestat pentru categoria si clasa de importanta a lucrarii respective care  aplica  stampila  pe  acest  document.  precum  si  a  structurii  si  metodologiei  de  elaborare  a  devizului  general  pentru  obiective  de  investitii  si  lucrari  de  interventii si trebuie sa se incadreze in limita sumei disponibile in bugetul proiectului.  beneficiar  si  constructor.6857  lei/euro).    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD. acolo unde este cazul.  anexa  va  fi  insotita  de  referatul  de  verificare.actul  aditional  incheiat  intre  beneficiar  si  proiectant.actul  aditional  incheiat  intre  beneficiar  si  constructor  in  care  sa  se  precizeze  suma  suplimentara  pentru  realizarea  lucrarilor  care  va  fi  solicitata  la  plata  in  limita  sumei  disponibile in bugetul proiectului pentru “Cheltuieli diverse si neprevazute”.  34/2006  art. dirigintele de santier si beneficiar.  .nota  de  comanda  suplimentare  care  trebuie  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  reprezentantul legal al proiectului.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).situatiile de plata distincte pentru lucrarile diverse si neprevazute executate care trebuie  sa fie semnate de catre constructor.  De  asemenea. de proiectant.6857  2.dispozitia  de  santier  pentru  executia  lucrarilor  diverse  si  neprevazute  intocmita  de  proiectant  si  semnata  de  inspectorul  de  santier.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.  .       Pentru  cheltuieli  diverse  si  neprevazute  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  in  Dosarul  Cererii  de  Plata urmatoarele documente:     .  .  28/2008  privind  aprobarea  continutului  cadru  al  documentatiei  tehnico  –  economice  aferente  investitiilor  public. de dirigintele de santier. 122 lit.5890  3.sa  apara  distinct  pe  factura  de  lucrari  mentiunea  referitoare  la  “cheltuielile  diverse  si  neprevazute”.7634 = 76.90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.  .34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 199    euro).  aceasta  dispozitie de santier este insotita de memoriu justificativ intocmit de proiectant si verificat  de verificatorul de proiect.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.anexa la Proiectul tehnic cu partea reproiectata (unde este cazul).  .

  Autoritatea  Nationala  Sanitara‐Veterinara  si  pentru  Siguranta alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor.     Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier trebuie sa fie intocmita in conformitate  cu  cerintele  legii. 41)     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR. datate  si stampilate de autoritatea emitenta.  Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar.  semnate  si  stampilate  de  catre  verificatorul/veriifcatorii  de  proiect.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  in  domeniu  din  care  sa  rezulte ca standardul comunitar propus prin proiect a fost implementat.  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata. 123. un document emis  pe  numele  beneficiarului.  In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii. beneficiarul trebuie sa prezinte la dosarul cererii de plata. 123 (inclusiv pentru schema de ajutor de  stat N 578/ 2009.  Documentele  se  regasesc  atasate la dosarele de achizitie.     Perioada de implementare a standardului comunitar corespunde cu cea mentionata in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional  (pentru  proiectele  care  presupun  implementarea  unui  standard  comunitar).  trebuie  sa  fie  datata.     Autorizatia verificatorului/verificatorilor de proiect este datata.  datate. pentru Masurile 121.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 200       Buletinele de analiza incorporate. cu exceptia schemei de ajutor  XS 28/ 2008.  Documentul  se  regaseste  atasat  la  dosarul  de  achizitie.  Documentul se regaseste atasat la dosarul de achizitie.     La ultima cerere de plata.  detaliile  de  executie  trebuie  completate. beneficiarii programului FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.  caietele  de  sarcini.  semnata  si  stampilata  de  emitent.  Autorizatia  dirigintelui/inspectorului  de  santier  trebuie  sa  fie  valabila  in  momentul  cand  acestia  intocmesc  si  semneaza  documentele  prin  care  se  asigura  calitatea  in  constructii. 312.     Referatele tehnice ale verificatorului/veriifcatorilor de proiect pentru: proiectul tehnic. beneficiarul/ reprezentantul legal/ o persoana din cadrul societatii  . semnata si stampilata  de  emitent    si  este  valabila  la  momentul  verificarii  documentelor  tehnice  (se  verifica  daca autorizatia este valabila in perioada in care au fost prestate serviciile pentru care  cheltuielile  au  fost  solicitate  la  plata). 41). are precizata valoarea si  este semnat de ambele parti (pentru Masurile 121.     Contractul de leasing este aferent bunurilor solicitate la plata. certificatele de calitate/ conformitate a materialelor  folosite la lucrari/ buletinele de incercari si agrementele tehnice sunt semnate.

  datata. la DCP trebuie atasat si documentul care sa certifice pozitia persoanei  respective in cadrul societatii (Ex: cartea de munca). nr.  semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata. 313 si 41.1040/2004 al MFP (M.     In  cazul  schemelor  de  ajutor  de  stat  XS  13/  2008  si  XS  28/  2008.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.  cursuri  de  formare  profesionala  absolvite  –  cel  putin  nivel  de  initiere.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 201    trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale in domeniul pentru care solicita finantarea  prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare      La ultima cerere de plata.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  .  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata". se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b). pentru masurile 312. conform Legii nr.642/16.82/1991.  eliberata  de  autoritatile  competente  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr  200/  2004  privind  recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din  Romania.4  este  completata.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.    In cazul beneficiarilor. se verifica numai documentar.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.07. beneficiarul/ reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  trebuie  sa  faca  dovada  detinerii  de  aptitudini  manageriale/  marketing  sau  in  acord  cu  activitatea  propusa  prin  proiect  (experienta.O.    Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.  cursuri  de  calificare etc) prin prezentarea copiei diplomei de studii/ certificatului de formare .    In cazul prezentarii diplomei de studii/ certificatului de formare pentru o persoana din  cadrul societatii.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  beneficiarul/  reprezentantul  legal/  o  persoana  din  cadrul  societatii  poate  depune  si  documentul  privind  recunoasterea/  atestarea  diplomelor  si  calificarilor  profesionale. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.

     La  ultima  cerere  de  plata.   *In cazul in care DCP a fost inclus in esantionul realizat de SVT se bifeaza casuta „Nu este cazul”    Documente specifice masurilor 121 si 41     Decizia  de  acordare  a  cotei  individuale  de  lapte  (la  ultima  cerere  de  plata)  este  completata. precum si a procedurii de acordare a cotelor si  inscriere in Registrul cotelor – M Of 620/18.06.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 202    gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltueililor pentru construirea/  modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte. 136/2000  .2006.     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix (la  ultima cerere de plata)     Totalul cheltuielilor din facturi se incadreaza in valorile capitolelor din bugetul anexat la  Contractului de Finantare incheiat de beneficiar cu APDRP. precum si a modului de alocare si reconstituire a  rezervei  nationale  de  lapte  –  M  Of  569/30.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.  852/  2006  privind  aprobarea  metodologiei  de  acordare a cotei individuale de lapte.  valoarea  totala  a  facturilor  este  mai  mica  sau  egala  cu  valoarea totala a bugetului contractat. inghet tarziu de primavara si inghet timpuriu de toamna.  genereaza situatie de neregula.     Certificatul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.  1619/2003  pentru  modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.. datat si semnat de autoritatea fitosanitara din tara de origine.  prabusire/alunecare  de  teren cultivat.07.  furtuna.  Decizia  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Directia  de  Administrare  a  Cotei  de  Lapte  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.  efecte  directe  ale  ploii  torentiale.2006  si  a  Ordinului  nr  468/2006  pentru  aprobarea formularului – tip al cererilor.  incendiu.  datata  si  semnata  de  autoritatea  emitenta.     Certificatul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  viticol/  stoloni  de  capsuni  trebuie completat.     Polita de asigurare pentru rodul viilor si al livezilor poate sa asigure riscurile generale:  grindina.  semnate si stampilate de emitent.  Polita de asigurare prezentata de beneficiar certifica incheierea contractului de asigurare.

2002. 8 a Ordinului nr. F a Ordinului 1295/ 2005.     .  conform  Legii  nr.  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama. precum si in conformitate cu prevederile Legii nr.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol.01.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 203    privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor).  controlul. precum si inregistrarea soiurilor de plante – M Of 343/23.01.  respectiv  a  Municipiului  Bucuresti.05. certificarea  calitatii  si/  sau  comercializarea  materialului  de  inmultire  si  plantare  fructifer  –  M  Of  66bis/ 24. Formularul este prezentat in Anexa nr 4.     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol/  stoloni  de  capsuni)  trebuie  sa  fie  completat.  conform  Ordinului  MAAP  nr.  controlul. Padurilor  si Dezvoltarii  Rurale.2002.2004 (Anexa 5).    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol. comercializarea semintelor si a  materialului saditor.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  eliberat  de  catre  Directiile  fitosanitare  judetene.  controlul.2006. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor  tehnice  privind  producerea.  datat  si  semnat  de  furnizor  si  beneficiar.     Certificatul oficial de calitate pentru materialul saditor viticol trebuie sa fie completat  conform Anexei nr.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol. conform  Art.  prelucrarea. controlul si certificarea calitatii.     Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  vegetal achizitionat. 266/2002  privind  producerea.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului de inmultire viticol emis de Ministerul Agriculturii.  266/2002  privind  producerea.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea. 9 din Ordinul nr. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea Regulilor  si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  saditor pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni .05. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea. prelucrarea.  comercializarea  semintelor  si  a  materialului  saditor.  precum  si  inregistrarea  soiurilor  de  plante  –  M  Of  343/23.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  materialul  saditor viticol achizitionat.  controlul  si  certificarea  calitatii. controlul.

  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  –  M  Of  66bis/  24. Certificatul  trebuie  sa  fie  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  de  Organismul  de  inspectie  si  certificare  cu  care producatorul a incheiat contractul.  550/2002  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea.  136/2000  privind  măsurile  de  protecţie  împotriva  introducerii  şi  răspândirii  organismelor  de  carantină  dăunătoare  plantelor  sau  produselor  vegetale  în  România  –  M  Of  054/22.    Documente specifice masurilor 123 si 41     Documentele  care  sa  ateste  certificarea  metrologica  (Certificatul  de  metrologie)  pentru  echipamentele  achizitionate  si  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  emise. Categoriile de mijloace supuse certificarii metrologice se pot  identifica  in  Ordinul  nr  48/  2010  pentru  aprobarea  Listei  oficiale  a  mijloacelor  de  măsurare  supuse  controlului  metrologic  legal  L. sau dupa  caz. datate.  controlul. Certificatul de conformitate a exploatatiei/ operatorului   (la ultima cerere de plata) este completat.  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  1295/  2005  pentru  aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii.  –  2010.01.  controlul.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol).O.     Pasaportul  fitosanitar  pentru  materialul  saditor  pomicol/  stolonii  de  capsuni  sau  Eticheta  oficiala  (pentru  achizitia  la  intern)  trebuie  completat.  1619/2003  pentru  modificarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  Guvernului  nr. datat si semnat de autoritatea emitenta.     Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  vegetal achizitionat.  264/  2006  privind  stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de  . stampilate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si sa fie  in termen de valabilitate.     Beneficiarul  va  prezenta  unul  din  aceste  documente  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru investitiile necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. semnate.01.2006  (Anexa  4G)  si  a  HG  nr.    Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  pomicol achizitionat si pentru stolonii de capsuni.2004  (Anexa 6).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 204    Eticheta  oficiala  poate  constitui  si  pasaportul  fitosanitar  al  plantei  in  conformitate  cu  modalitatile  de  aplicare  convenite  intre  autoritatile  oficiale  responsabile  (conform  Ordinului  MAAP  nr.  datat  si  semnat  de  emitent.     → Certificatul de confirmare ca exploatatia/ operatorul se afla in perioada de conversie   sau  → Certificatul de atestare ecologica a suprafetelor/ animalelor/ exploatatiei.  Hotararea  nr.  617/  2003  pentru  stabilirea  condiţiilor  de  introducere  pe  piaţă  şi  de  punere  în  funcţiune  a  aparatelor  de  cântărit  cu  funcţionare  neautomată  si  Hotararea  nr.

     Certificat de atestare/ reatestare pentru activitatea de exploatare forestiera (la ultima  cerere de plata pentru schemele de ajutor XS 28/ 2008 si N 578/2009) este emis pentru  beneficiarul finantarii. semnat si stampilat de MADR.  Aceste  documente  se  solicita  in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor pentru controlul calitatii produselor. Documentul se elibereaza conform prevederilor Ordinului 223/ 2008 privind  numirea  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatatii  forestiere.  pentru  echipamentele  care  transmit  unitati  de  masura  trebuie  sa  fie  datate. Aceste documente se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul finantarii si este completat. Documentul se  emite  conform  prevederilor  Ordinului  690/  2004  pentru  aprobarea  Normei  privind  conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale.     Documentele  care  sa  ateste  recalibrarea  echipamentelor  dupa  instalarea  acestora  la  punctul  de  lucru.   Certificatul  de  conformitate  a  produselor  agroalimentare  ecologice  (materii  prime  si  produse  finite)  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  ecologice.   Adeverinta  pentru  vinurile  cu  denumire  de  origine  controlată  şi/sau  cu  indicaţie  geografică  (pentru  investitiile  privind  vinurile.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare. de  aprobare  a  organismelor  de  inspectie  si  certificare  si  de supraveghere  a  activitatii organismelor de control. semnata si stampilata de emitent. Acest document se solicita in  cazul  proiectelor  care  presupun  si  achizitia  echipamentelor  pentru  controlul  calitatii  produselor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 205    măsurare.  aprobarea  Regulamentului  de  functionare  a  Comisiei  de  atestare  a  operatorilor  economici  pentru  exploatari  forestiere  si  a  criteriilor  de  atestare  a  operatorilor  .     Licenta de fabricatie a produselor alimentare (la ultima cerere de plata pentru schemele  XS 13/2008 si N 578/2009) este emisa pentru beneficiarul finantarii si este completata. este completat. semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  Documentul  se  elibereaza  de  MADR  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea. datat si semnat de emitent si este in perioada de  valabilitate.  semnata  si  stampilata  de  Oficiul  National al Drepturilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV).  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.     Declaratia  din  partea  proiectantului  care  să  certifice  că  echipamentul/  aparatura  achizionat(a) este in conformitate din punct de vedere tehnologic cu cel(cea) prevăzut(a)  în proiect este datata.  la  ultima  cerere  de  plata)  este  emis  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completat.      Documentul  care  sa  ateste  ca  produsele  sunt  traditionale  (pentru  investitiile  privind  procesarea  produselor  traditionale.  datata  si  semnata  de  emitent.  semnat  si  stampilat de un organism de inspectie si certificare conform prevederilor Ordinului 688/  2007  pentru  aprobarea  Regulilor  privind  organizarea  sistemului  de  inspectie  si  certificare.

 Modelul este prezentat in Anexa nr 5  din Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru  exploatari forestiere.     Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata. datata si stampilata (dupa caz) de catre beneficiarul proiectului.  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115. acest  document  trebuie  prezentat  pentru  diferenta  de  suprafata.  suspendarea  si  retragerea  (anularea)  licentelor  de  fabricatie  agentilor  economici  care  desfasoara  activitati in domeniul productiei de produse alimentare. In cazul modernizarilor. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului.  Documentul  se prezinta la ultima cerere de plata.  iar  procentul  de  finantare  mentionat  in  contractul  de  finantare  este  de  100%.  Acest  document  se  prezinta  in  mod  obligatoriu la prima cerere de plata pentru investitiile noi. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata).    Documente specifice masurilor 125 si 41     Avizul  de  schimbare  a  categoriei  de  folosinta  silvica  trebuie  sa  fie  emis  de  autoritatea  publica  centrala  care  raspunde  de  silvicultura.    Documente specifce masurilor 312 si 41   Licenta de fabricatie (la ultima cerere de plata pentru beneficiarii cu codul CAEN 1107)  este  emisa  pentru  beneficiarul  finantarii  si  este  completata.  Documente specifice masurilor 313 si 41     Certificatul de membru al unei Agentii Nationale de Turism  sau contractul incheiat cu o  agentie  de  turism  autorizata  privind   introducerea  obiectivului  in  circuitul  turistic  .  doar  daca  suprafata  mentionata in amenajamentul silvic atasat la cererea de finantare este mai mica decat  cea mentionata in proiectul tehnic.  datata  si  semnata  de  emitent. Documentul se elibereaza de MADR in conformitate cu prevederile Ordinului nr  357/  2003  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la  acordarea. expertii vor semnala neregula. Daca din documentul prezentat rezulta ca se vor  percepe  taxe.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 206    economici in activitatea de exploatare forestiera.     Hotararea Consiliului Local/ Actul de decizie sau Hotararea organului de decizie (pentru  persoane juridice)/ Declaratie pe propria raspundere (pentru persoane fizice) din care sa  rezulte  daca  accesul  public  la  investitia  finantata  prin  FEADR  se  realizeaza  cu/  fara  perceperea de taxe pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei trebuie sa fie  semnata.

  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta. semnat  si stampilat de autoritatea emitenta.  In cazul modernizarilor.  In  cazul  in  care  nu  este  indeplinita  aceasta  cerinta.    Cartea de mestesugar/ Declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura  activitati  traditionale  artizanale  (eliberata  de  primaria  localitatii  de  resedinta  a  mesterului  popular)  care  sa  ateste  calitatea  de  mester  a  persoanei  de  la  care  au  fost  achizitionate obiectele traditionale solicitate spre decontare trebuie sa fie datat.    Certificatul  de  marca  inregistrata  al  obiectelor  traditionale  este  datat. semnata si stampilata  de  catre  beneficiarul  proiectului.  turism  şi  profesii  liberale  nr. Documentul se ataseaza la cererea de plata la care  sunt solicitate spre decontare obiectele traditionale. cu modificarile si completarile ulterioare.    .  altele  decat  cele  pentru agro‐turism. semnat si stampilat  de autoritatea emitenta si de beneficiar.  comerţ.  ‐ minim 1 margareta pentru investitiile in agro‐turism.  Documentul  se  emite  in  conformitate  cu  prevederile  Ordinului  ministrului  pentru  întreprinderi  mici  şi  mijlocii. Comertului si Mediului de afaceri (unde este cazul)   Contractele  de  munca  pentru  minimum  2  angajati  ai  centrelor  locale  de  informare  si  promovare turistica sunt datate.  Hotararea  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata  si  trebuie  sa  fie  insotita  de  dovada  din  partea  institutiei  prefectului  ca  a  fost  supusa  controlului de legalitate al prefectului conform prevederilor art 115.  se  demareaza  procedura  de  recuperare a sumelot decontate catre beneficiarul respectiv.    Documente specifice masurilor 322 si 41   Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care  sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR trebuie sa fie datata. semnat si stampilat  de Ministerul Economiei.    Documentele  de  calificare  ca  agenti  sau  ghizi  de  turism  sunt  datate. (la ultima cerere de plata)  Documentul confirma clasificarea la standardul de calitate de:  ‐ minim  3  margarete/  stele  pentru  investitiile  in  structuri  turistice. structura de primire turistica.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  si  emise  pe  numele  angajatilor  centrelor  locale  de  informare si promovare turistica.  semnat  si  stampilat de autoritatea emitenta (unde este cazul).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 207          (pentru agro‐turism si alte structuri de primire turistica) este datat.  636/2008  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  clasificarea  structurilor  de  primire turistice. semnate de beneficiar si in perioada de valabilitate.    Certificatul de omologare pentru traseele turistice este este datat. alin (7) din Legea nr  215/ 2001 a administratiei publice locale. (la ultima cerere de plata)    Certificatul  de  clasificare  a  obiectivului  turistic  este  datat. la sfarsitul investitiei finantate prin Programul FEADR standardul  de calitate mentionat in certificatul de clasificare trebuie sa fie mai mare cu cel putin o  margareta/  stea  fata  de  standardul  de  calitate  mentionat  in  Certificatul  de  clasificare  emis inainte de inceperea investitiei (documentul se regaseste la Cererea de finantare).

  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar pe originalul facturii. precum si a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.2003.05.    Beneficiarul  depune  acest  document  la  ultima  cerere  de  plata.2004  si  a  HG  nr  784/200  privind  aprobarea  Regulamentului  pentru  acordarea  autorizatiilor  si  licentelor  in  sectorul gazelor naturale *republicata – M Of 160/13.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  dupa  caz. Documentul se ataseaza in cazul  investitiilor privind realizarea statiilor de transfer a deseurilor.  cand  solicita  plata cheltuielilor pentru infiintarea/ extinderea retelei publice locale de alimentare cu  gaz. este datat si semnat de autoritatea emitenta. Documentul trebuie  sa fie emis pentru proiectul finantat si in numele beneficiarul finantarii in conformitate  cu  prevederile  Legii  gazelor  nr  351/2004  –  M  Of  679/28. Documentul se elibereaza  pentru  proiectul  finantat  conform  prevederilor  Hotararii  nr  1024/  2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  OG  nr  68/2003  privind  serviciile sociale.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 208     Adresa  de  transmitere  catre  Consiliul  Judetean  a  Hotararii  Consiliului  Local  privind  inventarul  domeniului  public  al  Consiliului  Local  care  sa  cuprinda  si  investitia  realizata  prin  FEADR  trebuie  sa  aiba  numarul  de  inregistrare  de  la  Consiliul  Judetean  (la  ultima  cerere de plata).2   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielile  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor   . datata si semnata de autoritatea emitenta.     Certificatul  de  acreditare  al  furnizorului  de  servicii  sociale  (la  ultima  cerere  de  plata)  este completata. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).     Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe copia facturii apar mentiunile „Program FEADR” si “conform cu originalul”.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.    Documentul  privind  atestarea  profesionala  a  persoanelor  care  au  realizat  studiile  privind  patrimoniul  cultural  din  spatiul  rural  este  emis  pe  numele  persoanei  care  a  realizat studiul. stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.    Beneficiarul prezinta acest document cand solicita plata cheltuielilor pentru infiintarea si  dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale.     Autorizatia  emisa  de  ANRGN  (Autoritatea  Nationala  de  Reglementare  in  domeniul  Gazelor Naturale) este completata.07.     Contractul cu o firma specializata pentru ridicarea deseurilor si transportul acestora la  un depozit zonal este datat si semnat de ambele parti. iar „conform cu originalul” pe copia facturii. datata si semnata de emitent.

stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP/ SVT‐CRPDRP.2 si cu cel din contractul de achizitii   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   adeverinta  eliberata  de  ISC  are  aplicata  stampila  institutiei  si  este  semnata  de  o  persoana autorizata.  .  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.   Pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor. valoarea facturii corespunde cu valoarea inregistrata in  contabilitate. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 209     valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.   In  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor. acestea trebuie sa contina:  .7% din valoarea cheltuielilor eligibile ale  situatiilor de lucrari aferente transei de plata   pentru facturile partial acceptate.suma ramasa de platit.  .   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.     Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului.   In cazul contractelor de leasing.  .  care  trebuie  sa  contina  . Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar. atat valoarea totala a facturii.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici)   au  mentionate  numarul.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .2   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu  APDRP  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli.  data  si/  sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri/lucrari in baza carora au fost emise.suma partial acceptata.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de lucrari/  bunuri/ servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din centralizatorul de  lucrari aferent transei   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei   valoarea  solicitata  din  adeverinta  reprezinta  0.1%  din  valoarea  lucrarilor  precizata  in  Autorizatia de construire   valoarea solicitata din adeverinta reprezinta 0. se va specifica.datei semnarii contractelor de achizitii.

 trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copii  dupa  toate  documentele  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor respective (conform contractului de credit).    ..   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii..  In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de referinta leu/euro de la data efectuarii platii. iar echivalentul in Euro depaseste valoarea  contractului..  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 210    datele  de  identificare  ale  beneficiarului.      In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului. diferenta se va retine din ultimul document de plata..2 ‐ M.(data acceptarii documentului de  plata de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar. precum si de beneficiar.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.  in  numele  furnizorului.  exceptand  cazurile  in  care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.    Valoarea in Lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.  valoarea  TVA‐ului  se  va  scadea  din  fiecare  document  de  plata. iar  „conform cu originalul” pe copia documentului de plata.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului. fara sa fie girat catre terti..   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.   data inscrisa in coloana 11 a formularului P1.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern..2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  Stampila  „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de plata.

    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 211    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.1 este alcătuita din următoarele  secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*..    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ  .   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*.    Sectiunea C – Cheltuieli eligibile admise    Expertul SAP‐DPP va mentiona in tabelul „Cheltuieli eligibile admise” toate cheltuielile solicitate  la  plata  de  beneficiar. precum si cele repinse.  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.    Pentru Masura 41‐proiecte atipice de servicii    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.  precizand  valoarea  facturilor  si  adeverintelor  ISC.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*. iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Pentru  platile  efectuate  prin  Trezorerie  de  catre  beneficiarii  publici  se  vor  verifica  doar  extrasele de cont.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont.  si  a  beneficiarului.  cheltuielile  eligibile  admise de SAP‐DPP. precizand motivele repingerii.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.

 cu exceptia ultimei cereri de  plata.  semnata  si  datata  de  expertii  si  sefii  SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Pista de audit AP 12.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.. precum si la cererile intermediare de plata.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar. este completata..    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  maxim  15  zile  lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate. expertul SVCF  si seful SVCF. datata.     Raportul final de activitate este completat.1 M.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 212       Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.1 este completata.  In  cazul  in  care  documentul  mentionat mai sus nu este aprobat..2 este completata si semnata de  expertii si seful SVCP. Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata. stampilata de expertul SAP‐CRPDRP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”.1  –  M  431.. datat si semnat de beneficiar. DCP se declara „neconform”..    .  este  completata... datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP.5 ‐ M 431.      Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata.2    este  completata  corect. precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”     Raportul initial de activitate este completat.  semnata.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP. semnata si stampilata de beneficiar.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata...     Cererea de plata AP 1. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP.  verificata  de  seful  SVCF‐ OJPDRP si avizata de Directorul OJPDRP     Pista  de  buget  PB  M. datata si semnata de expertii si sefii SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP  si SAP‐CRPDRP     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP      Raportul intermediar de activitate este completat..

     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate).     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.  trebuie  sa  fie  completata.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost verificate şi certificate cheltuielile facturate. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.  .      Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1.3. au fost efectuate în mod real.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar).  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.  livrare bunuri etc).    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  si  care  este  menţionata în Raportul intermediar/ final de activitate.  documente  de  plată.  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.1  –  Identificarea  financiara.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 213    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  si  al  Raportului  intermediar/  final  de  activitate   ‐documentele  (facturi.1 este completat.  extrase  de  cont.  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate).  datata. au  fost plătite şi înregistrate corect în contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate  cu prevederile legale. datata.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate.      Declaratia de cheltuieli este completata.

     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie.  consumabilele. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate).  transportul  rutier/ feroviar)     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare.  ordine  de  plata.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.  datate.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate. contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate).  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.   . precum si in Procesele verbale de predare‐primire.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate).  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 214     Procesele   verbale  de  predare‐primire. datate.  “conform  cu  originalul”.  masa. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.4  este  completata.  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar.  chitante.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.  semnate si stampilate de emitent    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor  Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”. receptie si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi.     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.  datata.  cazarea.  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile  privind  inchirierea  de  spatii.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar.

   au  mentionate  numarul.  . diferenta se va retine din ultimul document de plata.       In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii.2. precum si de beneficiar. care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1. Stampila „Program FEADR”  .  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).2.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.2 si cu cel din contractul de achizitii.datei semnarii contractelor de achizitii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 215     are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului. aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”. se va specifica  detaliat.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.

    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca. si a beneficiarului.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 216              trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.  au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.  CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.  datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.  in  numele  furnizorului.  beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.  contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii.  data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont  Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.  platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit). fara sa fie girate catre terti.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura  .  are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.

 verificata de seful SAT/ SLRNDR‐DSPPDR si aprobata de  Directorul general adjunct/ DSPPDR     Fisa de verificare pe teren a implementarii contractului are marcata optiunea „Avizat”.  precizand  motivele repingerii.     Activitatile realizate si descrise in Raportul intermediar de activitate/ Raportul final de  activitate/ Procesul verbal de receptie care sunt solicitate spre decontare sunt incluse  in lista cheltuielilor eligibile     Notificarea  privind  aprobarea/  neaprobarea  Raportului  initial/  intermediar/  final  de  activitate  are  marcata  optiunea  „Aprobat”.  dupa  finalizarea  contractului de furnizare.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 217     numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar. 143.1 – fazele 1 si 2 si 511     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.  semnata  si  datata  de  expertul SAT/ SLRNDR‐DSPPDR.  stampilata  de  expertul  SAP‐CRPDRP  si  revizuita  de  seful SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.1 – M 111.1 – fazele 1 si 2. 431.  precum  si  cele  repinse.  este completata. 511  este completata.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere  de  plata.  semnata.1 – fazele 1 si 2.  Raportul  final  de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata. 143.  datat  si  semnat  de  furnizor.5 – M 111. datata si semnata de expertii si seful SVCP precum si de furnizor si are  marcata optiunea „conforma” pe sectiunea A1     Raportul  initial/  intermediar/  final  de  activitate  este  completat.  este  completata.    Pentru Masurile 111.  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐DPP. 431. 511  este  completata  corect.  precum  si  la  cererile  intermediare  de  plata.1  este  completata. 431.1 cuprinde următoarele puncte  de verificare:     Fisa de verificare a DCP de SAP‐CRPDRP AP 2. semnata si datata de expertii SAT/ SLRNDR‐DSPPDR si responsabilul  tehnic (dupa caz)     Pista  de  audit  AP  12.  semnata  si  datata  de  catre  SAP‐CRPDRP   si  SVCP  . 143.  cu  exceptia  ultimei  cereri  de  plata.

2  este  completata.  datata. semnata si datata de catre SAP‐CRPDRP si SVCP     Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de furnizare.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  . semnate si stampilate de  catre  beneficiar. semnata si stampilata de furnizor     Cererea  de  plata  este  depusa  in  termenul  prevazut  in  Contractul  de  Furnizare  si  conform Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  dupa  aprobarea  Raportului  intermediar  (daca  este  cazul)/ final de activitate/ Procesul verbal de receptie    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  trebuie  sa  fie  completata.3.2     Factura este emisa de furnizor catre APDRP     Raportul de asigurare AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 218       Pista de buget este completata.  semnata  si  stampilata  de  furnizor   Copiile facturilor sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ” Program FEADR”     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SAP‐ CRPDRP/ SVCP     Cererea de plata AP 1. datata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  furnizorului.  datata.  Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  furnizare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.1 este completata.    Auditorul trebuie să ofere asigurarea că:  ‐activitatile care au fost facturate au fost efectiv realizate   ‐cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  incheiat  cu  APDRP/  MADR  AM  PNDR  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate au fost facturate şi înregistrate corect în contabilitatea furnizorului şi sunt în  conformitate cu prevederile legale.  precum  si  datata  si  semnata de titularul contului     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.1 este completat.1  –  Identificarea  financiara.

 Acestea se ataseaza la  fiecare transa de plata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 219    ‐ca toate cheltuielile aferente serviciilor facturate de furnizor au fost corect înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  furnizare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  datata.  datate. precizand motivele repingerii.  Obiectul  contractului  trebuie  sa  fie  realizarea  auditului pentru proiectul finantat prin FEADR.  semnate si stampilate de emitent  Expertul SAP‐DPP va mentiona in tabelul „Cheltuieli eligibile admise” toate cheltuielile solicitate  la  plata  de  beneficiar.  precum si cele repinse.  precizand  valoarea  facturilor  cheltuielile  eligibile  admise  de  SAP‐DPP.  ‐cheltuielile  facturate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  furnizare.    .  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  furnizare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.  iar  cantitatile  si  preturile  bunurilor sunt aceleasi cu cele din oferta castigatoare si contractul de furnizor     Procesele  verbale  de  receptie  a  bunurilor  achizitionate  sunt  completate.      Contractul  de  furnizare  a  serviciilor  de  audit  (unde  este  cazul)  este  datat.  semnata si stampilata de furnizor     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate.      Valoarea din raportul de asigurare corespunde cu cea din factura emisa de furnizor      Devizul  financiar  al  firmei  de  audit  (unde  este  cazul)  este  elaborat  de  firma  de  audit  mentionata  in  contractul  de  furnizare  si  este  aferent  perioadei  in  care  s‐a  realizat  auditul pentru transa respectiva/ intregul proiect.   Cheltuielile solicitate la plata se regasesc in Raportul de asigurare.4  este  completata.     Bunurile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul  de  achizitie.  ‐documentele  (facturi.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate  cheltuielile facturate.  precum  si  in  Procesele  verbale  de  receptie. In cazul contractelor care  prevad  preturi  unitare  pentru  serviciile  livrate  valoarea  solicitata  trebuie  sa  se  incadreze  si  in  valoarea  mentionata  in  Notificarea  privind  aprobarea  Raportului  de  activitate     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  furnizorului  AP  1. sunt incluse in lista  cheltuielilor  eligibile  din  caietul  de  sarcini  (anexa  la  contractul  de  furnizare)  si  corespund activitatilor realizate si descrise in Raportul intermediar/ final de activitate/  Procesul verbal de receptie     Valoarea solicitata la plata se incadreaza in liniile bugetare.  semnate si stampilate de furnizorul de bunuri si de beneficiar.  semnat  si  stampilat  de  partile  contractante.

1  –  M  431.  datat  si  semnat  de  beneficiar.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL.1 cuprinde următoarele secţiuni:   Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata. datata si  semnata de expertii SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL..  *Aceste sectiuni se completeaza in cazul in care sunt solicitate la plata servicii/ bunuri prestate/  furnizate de catre terti (externalizate)    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata     Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.... datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP  si SAP‐CRPDRP    .*   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata...*   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile admise. semnata..     Raportul intermediar de activitate este completat.. stampilata de expertul SAP‐CRPDRP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.  dupa  finalizarea  contractului de finantare. cu exceptia ultimei cereri de  plata.1  –  faza  3  este  completata  corect.  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL     Fisa de verificare pe teren in etapa de derulare a contractului este completata.     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata. este completata.1 – faza 3     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.*   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.     Raportul  initial  de  activitate  este  completat. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP. are bifata casuta „DA” si este avizat de Directorul OJPDRP. semnata si datata     Pista de audit AP 12..  datata  si  semnata  de  expertii  si  seful  SVCP  precum  si  de  furnizor  si  are  marcata  optiunea „conforma”     Raportul  final  de  activitate  se  prezinta  la  ultima  cerere  de  plata.5  –  M  431. este completata.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.1 M.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 220    Pentru Masura 431.1  –  faza  3  este  completata.. precum si la cererile intermediare de plata. este luata la cunostinta de beneficiar si are  marcata optiunea „Avizat”     Pista de buget PB M.    Secţiunea B1 – Verificarea facturilor.    expertul  SVCF si seful SVCF..

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 221     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate. cat si in cazul in care serviciile sunt realizate de un furnizor. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”. datata.  beneficiarul  printr‐un  reprezentant  al  sau.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata.  Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  că  cheltuielile  realizate  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  a  fost  menţionată  în  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  au  fost  efectuate  în  mod  real.1.1 este completata.  documente  de  plată.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  au  fost  menţionate  în  Raportul intermediar/ final de activitate.  trebuie  sa  faca  dovada  pregatirii  profesionale  prin  prezentarea  Diplomei/  certificatului  de  formare  profesionala al unui curs privind abordarea LEADER prin intermediul fazelor 1 si 2 ale  Masurii 431.  precum  si  datata si semnata de titularul contului   Raportul  de  audit  este  semnat  si  stampilat  de  auditorul  care  l‐a  intocmit  si  care  este  mentionat in contractul de finantare.  datata.     Cererea de plata AP 1.  trebuie  sa  fie  completata.   La  prima  cerere  de  plata.     Raportul  de  audit  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât  auditurile  sau  revizuirile  informaţiilor  financiare  istorice”.1  –  Identificarea  financiara. in cadrul unui GAL din spatiul UE.  extrase  de  cont.  .  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale    In Raportul de audit trebuie să fie menţionate:  ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  şi  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea beneficiarului pentru fiecare activitate care face obiectul Contractului de  finantare şi care a fost menţionată în Raportul intermediar/ final de activitate.  ‐documentele  (facturi.  contracte  etc)  în  baza  cărora au fost verificate şi certificate cheltuielile realizate     Raportul de audit se ataseaza la Dosarul Cererii de Plata atat in cazul in care serviciile  sunt realizate de beneficiar.  ‐cheltuielile  realizate  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    Dosarul  cererii  de  plata  trebuie  sa  fie  depus  in  15  zile  de  la  aprobarea  Raportului  intermediar (daca este cazul)/ final de activitate. semnata si stampilata de beneficiar. recunoscut de statul membru de unde  provine sau prin alte metode de care dispune grupul.

  livrare bunuri etc).     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul).  precum si datei semnarii contractelor de achizitie.(Importul  reprezinta  intrarea  de  bunuri  din  afara  spatiului  comunitar).  datata. semnate si stampilate de autoritatea emitenta.     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  furnizorului  AP  1.  semnate si stampilate de emitent    Pentru serviciile/ bunurile prestate/ furnizate de catre terti (externalizate):     Declaratia de cheltuieli este completata.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi. precum si in Procesele verbale de predare‐primire.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea  corespunzatoare  alocarii  bugetare  sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul FEADR si trebuie suportate de beneficiar.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.  documente  de  plata. receptie si  punere in functiune    .    Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.     Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in cererea de plata sunt datate. datata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 222       Cheltuielile  solicitate  la  plata  sunt  incluse  in  lista  cheltuielilor  eligibile  si  corespund  activitatilor  realizate  si  descrise  in  Raportul  intermediar/  final  de  activitate  si  in  Raportul de audit emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul  aditional     Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde valorii mentionata in Raportul de audit emis de firma de audit mentionata  in  Contractul  de  finantare/  Actul  aditional.  Aceste  documente  trebuie  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie.4  este  completata. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului.

    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.  .2.  “conform  cu  originalul”.  .  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.  . verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole). semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  datate.2 si cu cel din contractul de achizitii.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).suma ramasa de platit.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare prezentate de furnizorul de servicii si declarate castigatoare.  . semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.   au  mentionate  numarul.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1. datate.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.datei semnarii contractelor de achizitii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 223     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie     Procesele   verbale  de  predare‐primire.2.   pentru facturile partial acceptate.suma partial acceptata.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar. acestea trebuie sa contina:  .stampilele si semnaturile expertilor SVCP‐OJPDRP   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .

      In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata. cat si valorile solicitate pentru  fiecare  serviciu  precizat  in  capitolul  din  buget.  beneficiarul  va  atasa  o  anexa  cu  detalierea  acestor  cheltuieli. diferenta se va retine din ultimul document de plata. atat valoarea totala a facturii. iar diferenta pana  la  valoarea  platita  de  beneficiar  (conform  contractului  incheiat  intre  beneficiar  si  furnizor) este o cheltuiala care se incadreaza la capitolul bugetar Actualizare.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul  facturii.  Se  stabileste  valoarea  bunului/  serviciului/  lucrarii  in  lei  care  trebuie  sa  se  incadreaze  in  capitolul  bugetar  respectiv.     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro.    .   Daca  se  acopera  cu  o  factura  cheltuielile  aferente  mai  multor  cheltuieli  din  capitolele  bugetului. cand beneficiarul solicita rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea  pentru bunuri/ servicii se determina care este valoarea in Euro care a fost platita de  beneficiar.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte. se va specifica.       Expertii  SAP‐DPP  vor  incadra  cheltuielile  privind  achizitiile de  bunuri/  servicii  si  vor  stabili care este valoarea actualizarii in fiecare dintre cazuri.   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor.    Exista  urmatoarele  posibilitati  ca  beneficiarul  sa  solicite  Actualizarea  prevazuta  in  bugetul  anexat la Contractul de finantare incheiat cu APDRP:     In cazul in care contractul dintre beneficiar si furnizor s‐a incheiat in Euro (sau alta  valuta).     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.  Prin  inmultirea  valorii  bunului/  serviciului/  lucrarii  (Euro)  cu  valoarea  cursului  Euro  de  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul  prevazut  in  Studiul  de  Fezabilitate). iar plata  se face in lei. precum si de beneficiar. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.  iar  plata  se  face  in  Euro  (sau  alta  valuta). Valoarea in Euro a bunurilor/ serviciilor/  lucrarilor se inmulteste cu valoarea cursului de schimb mentionat in bugetul anexa la  Contractul de finantare (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).  Actualizarea reprezinta diferenta dintre aceasta suma si suma care a fost real platita  de beneficiar si se incadreaza in capitolul bugetar Actualizare.  cand  beneficiarul  solicita  rambursarea cheltuielilor privind Actualizarea pentru bunuri/ servicii se ia ca valoare  de  referinta  cursul  Euro  mentionat  in  bugetul  anexa  la  Contractul  de  finantare  (cursul prevazut in Studiul de Fezabilitate).  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 224     in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.  care  trebuie  sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.

  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar. Stampila „Program FEADR”  .04.90 lei)     Utilajele  si  echipamentele  fara  montaj.  alte  achizitii  specifice.  In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).3118 Lei.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 225     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu  se  precizeaza  cursul  de  schimb  la  care  se  efectueaza  plata  se  va  folosi  cursul  de  schimb  BNR  din  ziua  platii.5890  3.2007.90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.2007: 1Euro = 3.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat.          Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.  mijloacele  de  transport.  precum si dotarile trebuie sa fie achitate integral pentru a putea fi solicitate la plata in  vederea decontarii cheltuielilor eligibile. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii.      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.  suma  in  Lei din  documentul  de  plata  (fara  tva) se  va  imparti  la cursul  leu/euro  din  data platii. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.6857  lei/euro). Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare). se foloseste  cursul BNR din data de 07.7634 = 76.6857  2. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.  decat  Euro.04.3914  0.

 fara sa fie girate catre terti.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca. si a beneficiarului.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.  confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.  data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.  sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”.  Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.  au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit). stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 226              trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca  .2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.  platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  in  numele  furnizorului.  CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.  contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.  beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.  datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.  are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.  Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.

   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata*. precum si la cererile intermediare de plata.2     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.     Raportul intermediar de activitate este completat.5 ‐ M 431. cu exceptia ultimei cereri de  plata (pentru componenta „b”).  verificata  de  seful  SVCF‐OJPDRP/ SL‐DATL si avizata de Directorul OJPDRP/ DATL (pentru componenta „b”)    . Raportul final de activitate se prezinta la ultima cerere de plata. cheltuielile eligibile constatate de SAP‐DPP.  datata  si  semnata  de  expertii  SVCF‐OJPDRP/  SL‐DATL.    expertul  SVCF  si  seful  SVCF.1 este alcătuita din următoarele  secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.  datat  si  semnat  de  beneficiar.1  –  M  431. datat si semnat de beneficiar si este  avizat  de  Directorul  OJPDRP.  semnata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 227     pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.  *se completeaza pentru cheltuielile externalizate    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2. stampilata de expertul SAP‐CRPDRP si revizuita de seful SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor*.     Raportul final de activitate este completat.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont*. datat si semnat de beneficiar si este avizat  de Directorul OJPDRP. precum si de beneficiar si are marcata optiunea „conforma”   Raportul  initial  de  activitate  este  completat.2 este completata si semnata de  expertii si seful SVCP. precizand motivele repingerii.  Raportul  intermediar  de  activitate  se  prezinta  la  prima  cerere de plata.    Pentru Masura 431.  (pentru componenta „b”)     Lista  de  verificare  pentru  avizarea  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  este  completata.2    este  completata  corect. precizand valoarea facturilor.  are  bifata  casuta  „DA”  si  este  avizat  de  Directorul  OJPDRP  (pentru  componenta „b”). precum si  cele repinse.

.  este  completata.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1..3..  au  fost  plătite  şi  înregistrate  corect  în  contabilitatea  beneficiarului şi sunt în conformitate cu prevederile legale.     Cererea de plata AP 1.  semnata  si  datata  de  expertii  si  sefii  SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Pista de audit AP 12.    Auditorul  trebuie  să  ofere  asigurarea  asupra  faptului  că  toate  cheltuielile  aferente  realizarii  activitatilor  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare  şi  care  in  cazul  componentei “b” au fost menţionate în Raportul intermediar/ final de activitate. Dosarul cererii de plata este depus in maxim 15 zile lucratoare  de  la  aprobarea  Raportului  Intermediar  (dacă  e  cazul)/  Final  de  Activitate.  Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  in  primele  10  zile  lucratoare ale perioadei.1 este completata.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata..  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Raportul de asigurare AP 1.. datata.1 M.. Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform  cu originalul” si ”Program FEADR”. DCP se declara „neconform”...MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 228     Pista  de  buget  PB  M.  semnate si  stampilate  de  catre  beneficiar.     Raportul  de  asigurare  trebuie  să  fie  elaborat  de  auditorul  menţionat  în  Contractul  de  finantare  în  urma  realizării  unei  misiuni  de  asigurare  rezonabilă  conform  Standardului  internaţional  privind  misiunile  de  asigurare  ISAE  3000  –  “Misiunile  de  asigurare  altele  decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice”.  datata.1  –  Identificarea  financiara..1 este completat.    In Raportul de asigurare trebuie să se menţioneze:  . pentru cheltuielile realizate in perioada precedenta. au fost  efectuate  în  mod  real.    In cazul componentei „b”.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. datata si semnata de expertii si sefii SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP  si SAP‐CRPDRP     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor    In  cazul  componentei  „a”..  trebuie  sa  fie  completata. este completata. semnat si stampilat de auditorul care l‐a  intocmit si care este mentionat in contractul de finantare.  In  cazul  in  care documentul mentionat mai sus nu este aprobat.. semnata si stampilata de beneficiar.

  pentru  componenta  “b”.      Procesele verbale de predare – primire a serviciilor achizitionate trebuie completate.      Certificatele  de  calitate/conformitate  pentru  bunurile  achizitionate  trebuie  sa  fie  datate.  de  receptie  si  de  punere  in  functiune  a  bunurilor achizitionate trebuie completate.  extrase  de  cont.     Bunurile/  serviciile  facturate  si  solicitate  la  plata  corespund  cu  cele  prevazute  in  contractul de achizitie.  Aceste  documente  trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitenta.  semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  beneficiar.(Importul reprezinta intrarea de  bunuri din afara spatiului comunitar).     Declaratiile vamale pentru importurile directe de bunuri achizitionate sunt atasate la  facturi  (acolo  unde  este  cazul)  (pentru  cheltuielile  externalizate).  semnate  si  stampilate  de  autoritatea  emitenta  (pentru  cheltuielile  externalizate).  documente  de  plată. semnate si stampilate de furnizorul  de bunuri si beneficiar (pentru cheltuielile externalizate).     Devizele  financiare  pentru  servicii  trebuie  sa  fie  datate.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata. semnata si stampilata de beneficiarul  proiectului (pentru cheltuielile externalizate).     Procesele   verbale  de  predare‐primire.  Acestea  trebuie  sa  fie  in  conformitate  cu  ofertele  financiare  prezentate  de  furnizorul  de  servicii  si  declarate  castigatoare  (pentru  cheltuielile externalizate). precum si in Procesele verbale de predare‐primire.     In  Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  inscrise  serviciile  prestate  (de  ex:  consultanta.     Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.  datate.  cheltuielile  trebuie  sa  fie  aferente  si  activitatilor    menţionate  în  Raportul  intermediar/ final de activitate.  contracte  etc)  în  baza  cărora  au  fost  verificate  şi  certificate cheltuielile facturate. semnate si stampilate de beneficiar si furnizorul de servicii (pentru cheltuielile  externalizate). datata.      Declaratia de cheltuieli este completata.  ‐activităţile  care  fac  obiectul  Contractului  de  finantare.  ‐cheltuielile  efectuate  si  platite  conform  liniilor  bugetare  din  bugetul  anexă  la  Contractul  de  finantare.  livrare bunuri etc). receptie si  punere in functiune beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)    .  activitatile  trebuie  sa  faca  si  obiectul  Raportului  intermediar/  final  de  activitate  ‐documentele  (facturi.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 229    ‐cheltuielile  efectuate  şi  plătite  de  beneficiar  care  au  fost  corect  înregistrate  în  contabilitatea  acestuia  pentru  fiecare  activitate  care  face  obiectul  Contractului  de  finantare. datate.  pentru  componenta  “b”.

  precum  si  incepand  cu  a  XIII‐a  luna  de  functionare se va verifica daca:  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala. utilitatile. Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE.  Cheltuielile  care  depasesc  valoarea din linia bugetara vor fi suportate integral de beneficiar. Pentru aceasta verificare se va solicita expertului contabil din cadrul  CRPDRP/ DCPFE.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 230     Cantitatile si preturile bunurilor/ serviciilor corespund cu cele din oferta castigatoare si  contractul de achizitie beneficiar (pentru cheltuielile externalizate)     Documentele  justificative  atasate  la  Raportul  de  asigurare  (facturi. consumabilele.  chitante.  ordine  de  plata.  transportul  rutier/  feroviar.   Pentru  GAL‐urile  care  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional  Valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar pana in prezent (inclusiv pentru prezentul DCP) este cel mult egala cu 20% din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei  de  dezvoltare locala. aceasta se accepta indiferent de procentul pe  care  il  reprezinta  in  valoarea  totala  a  cheltuielilor  platite  pentru  proiectele  din  cadrul  strategiei de dezvoltare locala.    Valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente componentei „a” este cel mult egala cu  80%  din  valoarea  totala  a  cheltuielilor  eligibile  aferente  componentelor  „a”  si  „b”.  masa.    Pentru  GAL‐urile  care  nu  au  beneficiat  de  avans  conform  Contractului  de  finantare/  Actului aditional   In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) nu depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si  „b” mentionata in Contractul de finantare.    .  Pentru  cheltuielile  neexternalizate  se  poate  accepta  si  plata  in  numerar.  cazarea. comunicarea.  Valorile comparative se stabilesc prin insumarea tuturor cheltuielilor declarate eligibile  pana la data verificarii prezentului Dosar cerere de plata.  acolo  unde  cazul  (de  Ex:  pentru  cheltuielile privind chiria si intretinerea sediului.  In  cazul  in  care  valoarea  cumulata  a  cheltuielilor  aferente  componentelor  „a”  si  „b”  solicitate  de  beneficiar  pentru  primul  an  de  functionare  (12  luni  de  la  data  semnarii  contractului de finantare) depaseste 20% din valoarea totala a componentelor „a” si „b”  mentionata  in  Contractul  de  finantare.  inchirierea  de  autovehicule  pe  perioade  scurte de timp)   Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile si in Raportul de  asigurare emis de firma de audit mentionata in Contractul de finantare/ Actul aditional   Valoarea  solicitata  la  plata  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului  si  corespunde  valorii  mentionata  in  Raportul  de  asigurare. contracte etc) trebuie sa fie mentionate in Raportul de asigurare si sa fie emise  pentru  beneficiarul  finantarii  (pentru  cheltuielile  neexternalizate). fisa contului aferenta strategiei respective. fisa contului aferenta strategiei respective.

2 si cu cel din contractul de achizitii.4  este  completata.     Daca intr‐o factura sunt incluse cheltuielile aferente mai multor categorii.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.   au  mentionate  numarul.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  . iar „conform cu originalul” pe copia facturii.  sa  fie  semnata  si  stampilata  de  emitentul facturii. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).   pentru bunurile din import achizitionate direct de la furnizor. care trebuie sa  contina  datele  de  identificare  ale  beneficiarului.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.datei semnarii contractului de finantare cu APDRP.  .  valoarea  aferenta  fiecarei  categorii  de  cheltuieli. factura trebuie insotita de  Declaratia vamala.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1.   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii/bunuri in baza carora au fost emise.  datata.  valoarea  in  euro  din  factura trebuie sa fie aceeasi cu valoarea in euro a acestor bunuri din Declaratia vamala  la data inregistrarii in vama.  “conform  cu  originalul”.datei semnarii contractelor de achizitii.  Daca  nu  a  fost  specificat  pe  factura.      .2. precum si de beneficiar.  semnate si stampilate de emitent    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 231     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   in  cazul  achizitiilor  de  bunuri  din  import  direct  de  la  furnizor.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de bunuri/  servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.2. aceasta va fi insotita de o anexa cu detalierea acestor cheltuieli.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP. se va specifica  detaliat.

    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca.  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata.   platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata.    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.  in  numele  furnizorului.  .  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.   sunt emise ulterior semnarii contractului de finantare si de achizitii.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata.    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului. diferenta se va retine din ultimul document de plata.    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”. fara sa fie girate catre terti. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii. stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 232     In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.

  precum  si  cele  repinse.  precizand  motivele repingerii. beneficiarului i se acorda 60% din valoarea sprijinului pentru instalare.5 este completata si semnata de expertii SVT  si seful SVT.     Pentru  transa  II.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 233      Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform cu originalul”. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1. 40% din valoarea sprijinului pentru instalare.  cheltuielile  eligibile  constatate  de  SAP‐DPP.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  iar la transa a doua. ştampilele expertilor SVCP‐OJPDRP.1  cuprinde  următoarele puncte de verificare:     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.  iar  „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont    Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  la  aceasta  sectiune  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.    Pentru Masurile 112 si 41    La prima transa de plata. si a beneficiarului.5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP. stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului  de  cont.  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5. precum si de beneficiarul proiectului    .6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2.

 datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT/ SAP‐CRPDRP     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.    .6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.642/16. este corect completata.O.  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 234     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.1 M. conform Legii nr. nr. precum si ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si  ca a crescut cu minim 4 UDE fata de dimensiunea fermei de la data semnarii contractului  de finantare (anul 0)   Pista de audit AP 12.. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla. se verifica numai documentar..6  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute in Planul de afaceri.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata"..    In cazul beneficiarilor.82/1991..1040/2004 al MFP (M.5 si Raportul SVCP/ SVT de verificare a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1..  genereaza situatie de neregula.07.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pe care o cere spre decontare a fost  inregistrata pana la momentul depunerii transei de plata     Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor aferente activitatii prezentate in planul de afaceri in baza unei copii a balantei de  verificare.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului. se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).

onrc.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 235     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix      Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent.  c)ca membru al unei întreprinderi familiale. In  acest caz.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.  Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie insotita de documente care sa justifice realizarea  actiunilor mentionate in declaratie (facturi.  trebuie  sa  fie  completata.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.1  trebuie  sa  fie  completata.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate. ca persoana fizica autorizata. extrase de cont etc. semnata si stampilata  de reprezentantul legal al proiectului.   In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise actiunile realizate.  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma.     Declaratia de cheltuieli AP 1. conform planului de  afaceri. beneficiarul trebuie sa prezinte contractul de vanzare ‐ cumparare autentificat  .  Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom.  datata. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).1  –  Identificarea  financiara.  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest). Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  atasa extrasul la dosarul administrativ. Pe extrasul din Registrul Comertului. beneficiarul nu are obligatia prezentarii la  dosarul cererii de plata a facturii fiscale. CUI/ cod fiscal.  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate.2 trebuie sa fie completata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.ro/. si vor semna si stampila documentul. documente de plata.)   Pentru achizitia de teren de la persoane fizice. expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea. datata.     Cererea  de  plata  AP  1.  Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor. documentului de plata si extrasului de cont.  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.  datata.     Valoarea  transei  a  doua  de  plata  trebuie  sa  fie  de  40%  din  valoarea  sprijinului  pentru  instalare.

1    reprezinta  cel  putin  30%  din  valoarea  totala a sprijinului (mentionat in contractul de finantare). semnata si stampilata de reprezentantii APIA.  semnat si stampilat de reprezentantul legal al proiectului. roiuri pe faguri si matci. Iar calculele sunt corecte. roiuri la pachet. dosarul se declara  “neeligibil” si se recupereaza sumele acordate la transa I. In cazul investitiilor realizate prin Masura  121  se  verifica  daca  totalul  platilor  efectuate  catre  beneficiar.    Acest raport trebuie sa descrie realizarile fizice pentru indeplinirea actiunilor din Planul  de afaceri.    In  cazul  contractelor  de  leasing.      Din Formularul AP 1. roiuri la pachet.  prin  Procesul  verbal  de  receptie  finala  trebuie  sa  se  transfere dreptul de proprietate asupra bunului de la furnizor la beneficiar. rezulta ca dimensiunea fermei este mai  mare  de  10  UDE  si  a  crescut  cu  cel  putin  4  UDE  de  la  data  semnarii  contractului  de  finantare.3  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate.2 este completat.     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.2.      Raportul  de  executie  AP  1.2. semnat si stampilat  de furnizorul de bunuri/lucrari si de beneficiar.     Procesul de receptie finala (bunuri/ lucrari) este completat. datat  si semnat de beneficiar.    .  Se  verifica  daca  datele  din  coloanele  3  si  4  mentionate  in  Tabelul  privind  stabilirea  dimensiunii  economice  a  fermei  (nr  de  ha/  nr  de  capete)  sunt  conforme  datelor  mentionate  in  Planul  de  afaceri  privind  structura  productiei  la  data  semnarii  contractului de finantare si se face diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din tabel.  Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie emise pentru beneficiarul  finantarii. In cazul in care din documentul emis  de APIA rezulta ca beneficiarul a primit sprijin prin PNA 2011‐2013.  din  care  sa  rezulte  valoarea  achitata  de  catre  beneficiar  pentru  terenul  achizitionat de la persoana fizica respectiva.2 si din planul de afaceri. In cazul investitiilor realizate din surse proprii  se  verifica  daca  totalul  facturilor  achitate  si  atasate  ca  documente  justificative  reprezinta cel putin 30% din sprijinul acordat. Documentul  se ataseaza in cazul proiectelor care au prevazut in Planul de afaceri achizitia de familii  de albine. roiuri pe faguri si matci  este datata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 236    la  notar. Aceasta trebuie sa fie emisa  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata. datat.     Adeverinta APIA din care sa rezulte ca beneficiarul a primit/ nu a primit sprijin prin PNA  2011‐2013 pentru achizitia de familii de albine.  conform  Notificarii  beneficiarului  asupra  platilor  efectuate  AP  13.  sa  fie  datat.     Din documentele atasate la declaratia de cheltuieli rezulta ca cel putin 30% din sprijinul  acordat  a  fost  investit  pentru  modernizarea  si  dezvoltarea  exploatatiei  si  realizarea  conformitatii cu standardele comunitare.

  Ministerul  Mediului  si  Padurilor.  sanitar  si  sanitar  veterinara  se  vor  prezenta la ultima cerere de plata.  beneficiarii  proiectelor  FEADR  trebuie  sa  prezinte  la  momentul  depunerii  ultimei  cereri  de  plata  (la  data  intrarii  in  functiune  a  obiectivului)  documentele  emise  de  institutiile  mentionate  din  care  sa  rezulte  ca  proiectul  este  in  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  din  domeniul respectiv.  Autoritatea  Nationala  Sanitar‐Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor.  documentelor  de  plata.  semnata si stampilata de beneficiar    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate din surse proprii:     Contractele de achizitii (bunuri/lucrari) sunt datate.  are  precizata  valoarea  si  este  semnat  de  ambele parti.  datata. dupa finalizarea investitiei realizata prin Programul  FEADR.     Dupa  implementarea  unui  standard  comunitar.  un  document  emis  pe  numele  beneficiarului.  datat  si  semnat  de  catre  autoritatile tarii de origine.  semnat  si  stampilat de autoritatea in domeniu din care sa rezulte ca standardul comunitar propus  prin proiect a fost implementat.    In  conformitate  cu  prevederile  legislatiei  in  vigoare  si  a  Protocoalelor  incheiate  intre  APDRP  si  Ministerul  Sanatatii.     Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu isi inceteaza activitatea Agricola  mai  devreme  de  3  ani  de  la  data  depunerii  cererii  de  plata  –transa  II  este  datata. semnate si stampilate de beneficiar  si furnizor.      Copiile  facturilor.2 Aceste documente  trebuie sa fie aferente contractelor de achizitie bunuri/lucrari     Pentru achizitia in leasing     Contractul  de  leasing  este  aferent  bunurilor. in cazul achizitiei din import.  beneficiarul  trebuie  sa  prezinte  la  dosarul  cererii  de  plata.     .    Pentru achizitia de animale     Certificatul  de  origine  si  productivitate  al  materialului  biologic  (animale)  atesta  identitatea  si  valoarea  genetica  si  trebuie  sa  fie  completat.  extraselor  de  cont  sunt  emise  pentru  beneficiarul finantarii si sunt atasate la Declaratia de cheltuieli AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 237     Documentele  emise  de  autoritatile  de  mediu.  semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.4  este  completata.

  datat.  conform  Ordinului  nr.      Acest document reprezinta confirmarea de catre autoritatea sanitar veterinara centrala  (Autoritatea  Nationala  Sanitar  Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor)  a  conditiilor  sanitar veterinare in care se poate efectua importul.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta  si  se  elibereaza  in  conformitate  cu  Ordinul  nr.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul. in baza unei notificari la postul de  inspectie la frontiera de intrare.12.  8 a  Ordinului nr.  produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27.  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii.12.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 238      Documentul  se  elibereaza  in  conformitate  cu  prevederile  HG  nr.1996 cu modificarile si completarile ulterioare.    Beneficiarul  va  prezenta  documentul  cand  solicita  plata  cheltuielilor  pentru  animalele   achizitionate.  DVCI  pentru  animale  trebuie  completat. intr‐un interval de 24 de ore anterior sosirii acestuia la  postul de inspectie la frontiera de intrare.11.2005.  datat. 550/2002 pentru  .2005 – Anexa nr 1.  precum  si  animalelor  vii.  semnat  si  stampilat  de  autoritatea  emitenta.   Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru animalele de  reproductie achizitionate.  1223/1996  privind  reorganizarea activitatii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national din  zootehnie – M Of 310/27.  precum  si  animalelor  vii.     Documentul  veterinar  comun  de  intrare.     Certificatul  sanitar‐veterinar  emis  la  unitatea  de  origine  (pentru  importul  de  animale)  trebuie  sa  fie  completat. exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC.  produselor  medicinale  de  uz  veterinar  si  furajelor  cuprinse  in  anexele  la  Ordinul  presedintelui ANSVSA nr 123/ 2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii.  138/  2005  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  care  stabileste  regulile privind importul. exportul si tranzitul produselor de origine animala cuprinse in  anexa la Ordinul presedintelui ANSVSA nr 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare  care  stabileste  lista  produselor  ce  trebuie  sa  fie  examinate  la  posturile  de  inspectie  la  frontiera  in  baza  Directivei  Consiliului  97/78/EC.      Beneficiarul va prezenta documentul cand solicita plata cheltuielilor pentru materialul  biologic achizitionat.    Pentru plantarea si replantarea plantelor perene     Certificatul  oficial  de  calitate  pentru  materialul  saditor  viticol  (pentru  achizitia  la  intern) trebuie sa fie completat conform Anexei nr.  produsele medicinale de  uz  veterinar  si  furajele  supuse controlului  sanitar‐veterinar  la  posturile de inspectie la frontiera – M Of 1174/27.

  Provenienta  materialului  de  inmultire  se  stabileste  pe  baza  documentelor  oficiale  de  calitate  a  materialului  de  inmultire  si  a  Registrului de pepiniera si plantatii mama. Formularul este prezentat in Anexa nr 4.     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  pomicol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat.  datat  si  semnat  de  autoritatea  competenta  (Inspectoratul  Teritorial  pentru  Calitatea  Semintelor  si  Materialului  Saditor). datat si semnat de furnizorul din tara de origine. care trebuie sa fie completat la zi de fiecare  agent economic inregistrat pentru producerea de material de inmultire viticol.    Certificat de atestare fiscala este semnat si stampilat de primaria in raza careia se afla  terenul.  controlul  si  certificarea  calitatii.  comercializarea semintelor si a materialului saditor.  controlul.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat.     Documentul  care  atesta  calitatea  materialului  saditor  viticol  (pentru  achizitia  din  import) trebuie sa fie completat. Acesta este emis conform Ordinului 1295/ 2005 pentru aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea  in  vederea  comercializarii.  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol  emis  de  Ministerul  Agriculturii.2002. F a Ordinului 1295/  2005.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor viticol achizitionat     Documentul  de  calitate  si  conformitate  al  furnizorului  (pentru  materialul  saditor  pomicol)  (in  cazul  achizitiei  la  intern)  trebuie  sa  fie  completat.  certificarea calitatii si/ sau comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer  – M Of 66bis/ 24.05. conform  Art.  controlul. 9 din Ordinul nr. datat si semnat de furnizorul din tara de origine. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind  producerea.    Pentru achizitia de teren     Extrasul de carte funciara este semnat si stampilat de autoritatea emitenta.  Padurilor  si  Dezvoltarii  Rurale.    Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat.    .  certificarea  calitatii  si  comercializarea  materialului  de  inmultire  viticol.  266/2002  privind  producerea.  prelucrarea.  controlul.     Incheierea  privind  intabularea  in  cartea  funciara  este  semnata  si  stampilata  de  autoritatea emitenta.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 239    aprobarea  Regulilor  si  normelor  tehnice  privind  producerea. precum si inregistrarea soiurilor de  plante – M Of 343/23.2006.01.    Certificarea  materialului  de  inmultire  viticol.  datat  si  semnat  de  furnizor si beneficiar.  conform  Legii  nr.  Beneficiarul va prezenta documentul pentru materialul saditor pomicol achizitionat.

1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.     Pentru  anul  IV.  alaturi de nume. precum si de beneficiarul proiectului    .    In cazul achizitiei de teren.5 este completata si semnata de expertii SVT  si seful SVT.  semnate si stampilate de emitent. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 240     Datele  din  documentele  care  atesta  proprietatea  asupra  terenului  achizitionat  pentru  activitati  agricole  (extras  de  carte  funciara.  Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5.  precizand motivele repingerii. documentele doveditoare ale dreptului de proprietate.    Pentru actiunile din Planul de afaceri realizate prin Masura 121:     Notificarea  beneficiarului  asupra  platilor  efectuate  este  completata  cu  toate  sumele  platite si luata de cunostiinta de beneficiar. indiferent de forma de  autorizare  conform  OUG  44/2008. titularul terenului sa fie beneficiarul finantarii.    Pentru Masurile 141 si 41    Sprijinul acordat este de 1500 euro/ an/ ferma echivalent in lei la cel mai recent curs de schimb  publicat  de  BCE  inaintea  datei  de  1  ianuarie  a  anului  in  care  se  plateste  transa  respectiva  (se  elaboreaza certificatul de plata).5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP. Mentionam ca persoana fizica.     Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.  documentul  privind  intabularea  in  cartea  funciara. fisa fiscala) corespund cu cele din contractul de vanzare‐cumparare privind: nr.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  (cazul  PFA‐ului/  intreprinzatorului  persoana  fizica  titular  al  intreprinderii  individuale/  membrilor  intreprinderii  familale).1  cuprinde  următoarele puncte de verificare:     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1.    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP. suprafata. precum si cele repinse. prin semnatura si data.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2.  contract. prezentate la  dosarul cererii de plata trebuie sa fie emise pe numele persoanei fizice. poate opta pentru mentionarea formei de autorizare.

 CUI/ cod fiscal. astfel incat productia destinata comercializarii a crescut  cu 20% fata de productia de la data semnarii deciziei de finantare (anul 0). avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului.  datata. Expertii vor face print‐screen din Registrul Comertului si vor  .6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Din Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.  b)ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale..  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile familiale cu completarile si modificarile ulterioare:  a)individual şi independent.. ca persoana fizica autorizata. este corect completata.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii. precum si ca  dimensiunea exploatatiei a crescut cu minim 3 UDE fata de dimensiunea exploatatiei de  la data semnarii deciziei de finantare (anul 0).1 M.     Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.     Cererea  de  plata  AP  1.5 si Raportul SVCP/ SVT de verificare a  dosarului  cererii  de  plata  AP  1..    Cererea  de  plata  este  depusa  in  termenul  prevazut  in  Decizia  de  Finantare  si  conform  Declaratiei de esalonare a platilor.  c)ca membru al unei întreprinderi familiale.1  –  Identificarea  financiara.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.    Starea  de  functionare  a  beneficiarului  finantarii  se  verifica  accesand  site‐ul  Registrul  Comertului  la  adresa  http://recom.ro/..1  trebuie  sa  fie  completata. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT/ SAP‐CRPDRP     Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.  prin  completarea  user‐ului  si  parolei  indicate  pe  site  (Ex:  guest).    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  inregistrat  si  autorizat  conform  prevederilor  legislatiei  in  vigoare. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).     Pista de audit AP 12.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.onrc.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.  datata.6  rezulta  ca  beneficiarul  a  realizat  toate  actiunile  prevazute in Planul de afaceri.  respectiv  OUG  44/  2008  privind  desfăşurarea  activităţilor  economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate..  Ulterior  se  selecteaza  criteriul  dupa  care  se  face  cautarea:  nume firma.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 241     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.  trebuie  sa  fie  completata.

2.  Documentul de inregistrare ca membru intr‐o forma asociativa care trebuie sa fie emis  cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Dosarului Cererii de Plata de catre grupul  de  producatori/  asociatia  profesionala/  cooperativa  agricola/  organizatia  de  imbunatatiri funciare/ grupul si organizatia de producatori din sectorul fructe si legume  constituit in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Pe extrasul din Registrul Comertului.   Din Formularul AP 1.     Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei AP 1.  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.  Verificarea  se  realizeaza  in  IACS.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.   ‐Hotararea  nr.  semnata si stampilata de beneficiar. datat  si semnat de beneficiar.4  este  completata.  din  care  sa  rezulte  daca  beneficiarul  a  accesat  Masura  214  pe  o  perioada  de  5  ani  de  la  data  semnarii  angajamentului.   ‐Legea nr 566/ 2004 a cooperatiei agricole.     Beneficiarul  finantarii  trebuie  sa  fie  in  continuare  membru  al  unei  forme  asociative  recunoscute conform legislatiei in vigoare (daca este cazul).  26/  2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii.  atasata  la  dosarul  administrativ  al  SVCP‐OJPDRP.  cu  modificarile si completarile ulterioare.  1078/  2008  privind  acordarea  de  sprijin  financiar  grupurilor  de  producători  recunoscute  preliminar  şi  organizaţiilor  de  producători  în  sectorul  fructe  şi  legume. semnat si  stampilat de beneficiarul proiectului. Iar calculele sunt corecte.  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  de  producatori.    Se  verifica  la  DCP  aferente  proiectelor  care  au  primit  punctaj  pentru  acest  criteriu. sa fie datat. cu modificarile si completarile ulterioare. expertii vor  mentiona data la care s‐a realizat verificarea.     Beneficiarul finantarii a accesat Masura 214 – „Plati de agromediu” pe o perioada de 5  ani  de  la  data  semnarii  angajamentului. protectia  mediului.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 242    atasa extrasul la dosarul administrativ. rezulta ca dimensiunea fermei a crescut cu cel putin 3 UDE de  la data semnarii deciziei de finantare (se face diferenta intre totalul coloanelor 4 si 6 din  tabel).  . respectiv:  ‐Ordonanta  nr. si vor semna si stampila documentul. cu modificarile si completarile ulterioare.2 este completat. Acest raport trebuie sa descrie structura si volumul  productiei realizate si comercializate de beneficiar.2. agricultura ecologica etc.2. in cel putin  unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole. cu modificarile si completarile ulterioare. contabilitatea fermei.   ‐Legea  nr  338/  2005  pentru  aprobarea  Ordonantei  Guvernului  nr.  ‐Legea nr 138/ 2004 a imbunatatirilor funciare.  pentru  comercializarea  produselor  agricole si silvice.     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.      Beneficiarul trebuie sa faca dovada pregatirii profesionale prin Masura 111.  expertii  atasand  la  dosarul  administrativ  print‐screen  din  sistem  sau  in  baza  Adeverintei  de  la  APIA. printr‐un certificat de formare profesionala.  datata.

 datata si semnata    .  semnate si stampilate de emitent.    Pentru Masurile 142 si 41    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DP AP 5.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVT si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de plata     Anexa  2  la  Raportul  SVT  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata.1 cuprinde următoarele secţiuni:   Secţiunea A – Verificarea conformitatii si continutului Dosarului Cererii de Plata.   Sectiunea  B2  –  Verificarea  documentelor  de  plata  (care  atesta  incasarea  facturilor  emise).  este  corect  completata.  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12.5 este completata si semnata de expertii SVT  si seful SVT..5  este  completata  si  semnata  de  expertii  SVCP‐OJPDRP si seful SVCP‐OJPDRP..   Sectiunea C – Valoarea productiei comercializate admise.     Pista  de  buget  PB  M..   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVCP de verificare a dosarului cererii de plata AP 1.6 este completat si semnat  de expertii si seful SVCP‐OJPDRP si are marcata o optiune privind eligibilitatea cererii de  plata     Anexa  2  la  Raportul  SVCP  ‐  Cheltuieli  acceptate  la  plata.     Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2.  precizand motivele repingerii.. precum si de beneficiarul proiectului     Raportul SVT de verificare a dosarului cererii de plata AP 1..    Secţiunea B1 – Verificarea facturilor..    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului dosarului cererii de plata     Fisa  de  verificare  tehnica  si  financiara  AP  1..  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVCP‐OJPDRP.  are  toate  semnaturile  si  este  completat cu toate datele solicitate de expertii si seful SVT.    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP..MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 243       Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.1 M.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.... este corect completata. precum si cele repinse.

000.   pentru al doilea an: 5% din valoarea productiei comercializate.     Valoarea anuala a productiei comercializate de grupul de producatori trebuie sa fie de  minim 10.  avand  toate  datele  de  identificare ale beneficiarului proiectului.000 Euro/an:   pentru primul an: 2.000 Euro pentru al cincilea an.    In  vederea  stabilirii  valorii  productiei  comercializate  in  Euro. se aplica procentul specific  .5% din valoarea productiei comercializate.  la  cursul  de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale  in  urmatorii ani.   pentru al patrulea an: 1.   100.000 Euro/an:   pentru primul an: 5% din valoarea productiei comercializate.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar.000 Euro pentru al doilea an.    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”.000.  Valoarea transei de plata anuala va avea un plafon maxim de:   100.5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al cincilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 244     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SVT/ SAP‐CRPDRP     Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar.000 Euro.   60.000 Euro pentru al treilea an.000 Euro pentru primul an.   pentru al treilea an: 2% din valoarea productiei comercializate.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.  b) Pentru  acea  parte  a  productiei  comercializate  a  carei  valoare  depaseste  1.     Cererea  de  plata  trebuie  sa  fie  completata.5% din valoarea productiei comercializate.  semnata  (cu  numele  mentionat  in  clar)  si  stampilata  de  reprezentantul  legal  al  proiectului. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).   pentru al treilea an: 4% din valoarea productiei comercializate.  aceasta  se  determina  raportand  valoarea  productiei  comercializate  eligibila  in  Lei.   50. echivalent in lei . In vederea stabilirii ajutorului financiar in Euro.000 Euro pentru al patrulea an.   pentru al doilea an: 2.   pentru al patrulea an: 3% din valoarea productiei comercializate.    Valoarea transei de plata anuala solicitata de beneficiar trebuie sa fie:  a) Pentru valoarea productiei comercializate < 1.   80.  datata.5% din valoarea productiei comercializate.   pentru al cincilea an: 1.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.

 pentru produsele agricole. semnate si stampilate  de autoritatea emitenta. Orice suma  pentru  care  nu  este  atasat  un  document  justificativ.  Ajutorul financiar in lei va fi echivalentul ajutorului financiar stabilit in euro la cursul de  schimb  leu/euro  mentionat  in  contractul  de  finantare  in  primul  an  sau  in  actele  aditionale in urmatorii ani. Acest raport trebuie sa descrie structura  si volumul productiei realizate si comercializate de grupul de producatori.     Documentele contabile  Se  vor  atasa  Jurnalul  de  vanzari‐cumparari. semnate si stampilate de beneficiar.  conform  Ordonantei  nr.    . datat.  datata. datate. Acestea trebuie sa fie datate. Acesta trebuie  sa fie insotit de facturi.  Balanta  analitica  a  contului  clienti  si  Balantele de verificare lunare aferente anului de executie.  datat.  precum  si  Ordinului  nr.   Inspectoratele Teritoriale de regim silvic si de vanatoare pentru produsele silvice     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. Beneficiarul trebuie sa aiba o  contabilitate  analitica  separata  pentru  operatiunile  privind  programul  FEADR.  trebuie  sa  fie  completata.  datata. pentru comercializarea produselor agricole si silvice (Anexa 7).  In  Centralizator trebuie sa fie inscrise produsele care au fost comercializate.  pentru  comercializarea  produselor  agricole  si  silvice.  37/14  iulie  2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori.    Anexa  la  Cererea  de  plata  AP  1.  semnata si stampilata de beneficiar. astfel:   Directiile  pentru  Agricultura  si  Dezvoltare  Rurala  judetene  si  a  Municipiului  Bucuresti.  semnata  si  stampilata  de  banca/  trezoreria  beneficiarului  finantarii.     Avizul de recunoastere a grupurilor de producatori  trebuie completat. sa fie datat. semnat si  stampilat de reprezentantul legal al proiectului.  Documentele trebuie completate.  precum  si  datata si semnata de titularul contului     Centralizatorul  facturilor  privind  valoarea  productiei  comercializate  trebuie  sa  fie  completat.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 245    anului  de  finantare  si  valorii  productiei  comercializate  la  valoarea  obtinuta  mai  sus.  171/13  martie  2006  privind  aprobarea  Normelor  de  aplicare  a  OG  37/2005  privind  recunoasterea  si  functionarea  grupurilor  si  organizatiilor  de  producatori.  Acesta  este  emis  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale.4  este  completata. documente de plata si documente care atesta plata. semnat si  stampilat.  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.1  –  Identificarea  financiara.  se  exclude  din  calculul  productiei  comercializate     Raportul de executie trebuie sa aiba toate rubricile completate.     Documentele care sa ateste provenienta productiilor comercializate  Expertul  trebuie  sa  verifice  daca  produsele  mentionate  in aceste  documente  sunt cele  comercializate (precizate in facturi).

O. totalul general trebuie sa fie corect calculat).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 246     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  subconturilor  131/  4751  (se  verifica  situatia  contului  131/  4751  pentru  comerciantii  persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.   numarul facturii este acelasi cu cel inscris in coloana 1 din formularul AP 1..  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.     Sectiunea B1 – Verificarea facturilor emise    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:    pe  copia  facturii  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”...    Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.2.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.1   se regasesc in Jurnalul de vanzari‐cumparari.   valorile  din  facturile  emise  trebuie  se  regasesc  in  Centralizatorul  privind  valoarea  productiei comercializate de grupul de producatori pana la data de .  semnate si stampilate de emitent.. daca exista  mai multe articole facturate.  iar  „conform cu originalul” pe copia facturii..   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.   data inscrisa pe factura nu este anterioara datei recunoasterii grupului de producatori.  genereaza situatie de neregularitate.642/16.07.    In cazul beneficiarilor.. se verifica numai documentar..    au formatul prevazut de actele normative in vigoare si sunt completate in conformitate  cu acestea.  In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.1  .  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.    data  inscrisa  pe  factura  este  cuprinsa  in  perioada  de  12  luni  pentru  care  se  acorda  ajutorul financiar. nr.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiarul  finantarii  pe  originalul  facturii.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP  si  SAP‐CRPDRP. – AP 1.1040/2004 al MFP (M.82/1991. conform Legii nr.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata". se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).      Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate.2.

1 (data acceptarii doumentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata   documentul de plata confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar   documentul de plata are semnatura si stampila bancii emitente   platitorul inscris in documentul de plata este cumparatorul din factura   beneficiarul  inscris  in  documentul  de  plata  este  cel  care  a  solicitat  cererea  de  plata.  Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (care atesta incasarea facturilor emise)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunea  „Program  FEADR”  si  “conform  cu  originalul”.2.2.   atesta.  Stampila „Program FEADR” trebuie aplicata de beneficiar pe originalul documentului de  plata.1     Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   au mentiunile „Program FEADR” si „Conform cu originalul”.2.  precum  si  stampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP  si  SAP‐CRPDRP.2.   este emis de banca pentru beneficiarul finantarii.  precum si furnizorul din factura. iar „conform cu originalul” pe copia documentului de plata   datele  cuprinse  in  coloana  6  a  formularului  AP  1.  precizand  valoarea  facturilor  (fara  taxe  recuperabile).MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 247     numele  cumparatorului  de  pe  factura  coincide  cu  cel  din  coloana  4  din  formularul  AP1. valoarea productiei comercializate admise de SAP‐DPP.  precum si cea respinsa.    Exemplu:    .   are mentionat in clar numarul facturii care se achita   valoarea inscrisa in documentul de plata sau totalul sumelor din documentele de plata  (atunci cand o factura se achita cu unul sau mai multe documente de plata) coincide cu  cea din „Total de plata” din factura si/ sau cu cea mentionata in coloana 5 a formularului  AP 1.  precizand motivele respingerii la plata (daca este cazul).1  coincid  cu  tipul  si  numarul  documentului de plata   data cuprinsa in coloana 7 a formularului AP 1.   se  mentioneaza  numarul  facturii  incasate  si  documentul/documentele  cu  care  s‐a  efectuat plata  Sectiunea C ‐ Valoarea productiei comercializate admise    Expertul  SAP‐DPP  va  mentiona  in  tabelul  „Valoarea  productiei  comercializate  admise”  toate  cheltuielile  solicitate  la  plata  de  beneficiar.1   numele  furnizorului  din  factura  este  numele  beneficiarului  care  a  depus  cererea  de  plata. creditarea contului beneficiarului finantarii prin documentul/  documentele de plata corespondente. stampilele expertilor SVCP‐ OJPDRP si SAP‐CRPDRP.   este datat si stampilat de  banca  beneficiarului finantarii. valoric si ca data.

   Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata.125 Euro. avizat de catre  seful  S/B/C PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV.000 Euro din valoarea totală se va aplica un procent de  2.  Pentru restul de 45.   Secţiunea B3 – Verificarea extraselor de cont.5% adică 1125  Euro.  avizat  de  catre  seful  S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  intretinere si pentru mentinerea plantatiei – anii I‐V) – pentru DCP conforme incluse in  esantionul de control al ITRSV     Raportul  ITRSV  privind  rezultatul  controlului  aferent  mentinerii  plantatiei  pe  suprafata  impadurita este completat.  datat  si  semnat  de  expertii  ITRSV.   Secţiunea B1 – Verificarea facturilor. înregistrată  şi  calculată  în  decurs  de  un  an  o  valoare    de  1.5A este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP.000 Euro.   Secţiunea C – Cheltuieli eligibile constatate.  precum  si  conformitatea  plantatiei  cu  proiectul  de  impadurire  in  ceea  ce  priveste  compozitia  si  schema de impadurire este completat.1 este alcătuita din următoarele  secţiuni:   Secţiunea  A  –  Verificarea  conformitatii  si  continutului  documentelor  din  dosarul  administrativ.5 este completata si semnata de expertii si  seful SVCP‐OJPDRP precum si de beneficiarul proiectului si are bifata casuta „Conforma”     Fisa de verificare pentru supracontrol AP 1.000 Euro din valoare se va aplica un procent de  5% adică 50.  sprijinul  pentru  primul  an  se  va  calcula astfel:    Pentru 1.     Raportul  ITRSV  de  verificare  pe  teren  a  intrarii  in  vegetatie  a  plantatiei. datat si semnat de expertii ITRSV.000.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 248    Dacă un grup de producători a realizat pe baza facturilor pentru producţia vândută.    Pentru Masurile 221 si 41    Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5. datat si semnat de expertii ITRSV.  (pentru  lucrarile  de  infiintare – anul I) – pentru toate DCP conforme     Raportul  ITRSV  privind  starea  plantatiei  conform  normelor  privind  controlul  anual  al  regenerarilor  este  completat.    Deci sprijinul total pentru primul an va fi de  51.    Sectiunea A – Verificarea conformitatii si continutului documentelor din dosarul administrativ     Fisa de verificare tehnica si financiara AP 1.045. avizat de catre seful S/B/C  PFCSP  ITRSV  si  aprobat  de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  mentinerea  plantatiei  –  anii VI‐XV) – pentru DCP conforme incluse in esantionul de control al ITRSV    .000  Euro.

  semnata si stampilata de banca/ trezoreria beneficiarului finantarii.    Cererea de plata este depusa in termenul prevazut in Contractul de Finantare si conform  Declaratiei de esalonare a platilor.  semnata  si  datata  de  expertii  verificatori     Pista de audit AP 12.     Cererea  de  plata  AP  1.     Cererea de plata pentru lucrarile de infiintare a plantatiei trebuie sa fie elaborata pentru  toata suprafata propusa prin proiectul tehnic de impadurire...    Pe fiecare pagina din Dosarul Cererii de Plata trebuie sa apara mentiunea „conform cu  originalul” si „Program FEADR”. avand toate datele  de identificare ale beneficiarului proiectului. Dosarul va avea  opis  (atasat  la  Cererea  de  plata).  datata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 249     Raportul  APIA  de  control  privind  masurarea  suprafetelor  impadurite  este  completat..    Anexa  la  Cererea  de  plata  –  Identificarea  financiara.  este  corect  completata.. este corect completata.1 este completata si  semnata de expertii si seful SAP‐CRPDRP      Pista  de  buget  PB  M.  referintele  din  opis  corespund  cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de plata.    Valoarea  proiectului  tehnic  este  de  maxim  10%  din  valoarea  eligibila  a  proiectului  si  poate fi solicitata la plata doar in cazul avizarii dosarului de achizitie pentru serviciile de  proiectare.  semnata  (cu  numele  mentionat in clar) si stampilata de reprezentantul legal al proiectului..  datat si semnat de expertii ITRSV.1  trebuie  sa  fie  completata... avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  ‐  pentru  DCP  conforme  incluse  in  esantionul  de  control  al  respectarii GAEC al APIA      Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐CRPDRP AP2. precum si datata si  semnata de titularul contului  .  datat si semnat de expertii APIA.1 M.  datata.  iar  documentele  pe  care  le  contine  trebuie  numerotate.. datata si semnata     Termenele de verificare a dosarului cererii de plata au fost respectate de expertii SVCP/  SAP‐CRPDRP     Dosarul Cererii de Plata trebuie sa fie stampilat si semnat de beneficiar. avizat de catre seful S/B/C PFCSP ITRSV si aprobat de  catre  inspectorul  sef  ITRSV  (pentru  lucrarile  de  infiintare  –  anul  I)  –  pentru  toate  DCP  conforme     Raportul APIA privind constatarile in urma verificarii GAEC (anii I – XV) este completat.  semnate  si  stampilate  de  catre  beneficiar..  trebuie  sa  fie  completata...

   Garantia poate fi constituita.  sa  fie  datat.  Facturile trebuie sa fie emise ulterior datei semnarii contractului de finantare cu APDRP. in limita cheltuielilor considerate eligibile.  acceptand  la  decontare  intreaga  suma platita de beneficiar conform facturii. a unui cec etc.    Situaţia existentă pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuţie şi cu proiectul  de impadurire.  semnat  si  stampilat  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.  documente  de  plata. efectiv  platite de autoritatea contractanta.  datata. fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancara.  stadiul  lucrarilor  fiind  conform  cu  cel  din  devizele  pentru  lucrarile  executate de infiintare a plantatiei.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 250       Declaratia  de  cheltuieli  AP  1. decontarea sumelor se va face la valoarea din factura.  cat si in contul de garantie. a unei  polite de asigurare. Documentele atasate la Declaratia de cheltuieli  (facturi.    Expertii vor verifica existenta constituirii acestei garantii si vor considera ca plata acestei  sume  in  contul  de  garantie  constituie  plata  lucrarii.    .    Acest  raport  trebuie  sa  descrie  in  general  stadiul  fizic  de  realizare  al  plantatiei  pentru  lucrarile  executate. fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive  din platile efectuate catre furnizori.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  intretinere  a  plantatiei  se  va  depune  de  beneficiar in perioada 1 septembrie – 15 octombrie la OJPDRP. Acest raport trebuie sa descrie lucrarile de infiintare realizate.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru  costurile  generale  ale  proiectului.  documente  care  atesta  plata)  trebuie  sa  fie  emise  pentru  beneficiarul finantarii.     Raportul  de  executie  privind  lucrarile  de  infiintare  a  plantatiei  trebuie  sa  aiba  toate  rubricile  completate.2  (anul  I)  trebuie  sa  fie  completata. atat in contul constructorului prevazut in contract.    In cea de‐a doua varianta. dupa realizarea lucrarilor  de intretinere..     In Declaratia de cheltuieli trebuie sa fie inscrise:  SERVICII – cheltuieli pentru elaborare proiect tehnic    Declaratia  de  cheltuieli  trebuie  sa  fie  insotita  de  facturi.  precum  si  datei  semnarii contractelor de achizitie.     Garantia  de  buna  executie  (anul  I)  pentru  lucrari/  serviciile  de  proiectare  trebuie  constituita  in  conformitate  cu  Contractul  de  lucrari/servicii  (in  favoarea  beneficiarului  finantarii).  semnata  si  stampilata de reprezentantul legal al proiectului.  documente  de  plata  si  documente care atesta plata.

 semnate si stampilate. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor. datate. semnat (cu numele  mentionat  in  clar)  si  stampilat  conform  Programului  de  urmarire  si  control  al  calitatii  lucrarilor. semnate si stampilate de catre beneficiar si furnizor.      Procesul  verbal  de  receptie  pentru  incheierea  starii  de  masiv  (anul  V)  trebuie  completate.     Devizele financiare (anul I) pentru serviciile de proiectare trebuie sa fie datate. semnate  si  stampilate  de  furnizorul  de  servicii  si  de  reprezentantul  legal  al  proiectului.  semnata  si  completata  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  676/  2004  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  autorizare  a  producatorului  de  material  forestier  de  reproducere  (Anexa 1)     Certificatul  de atestare al persoanei fizice/ juridice (anul I) care a realizat lucrarile de  impadurire  trebuie  sa  fie  datat. semnat si completat de producatorul de puieti  Documentul  se  emite  conform  prevederilor  OG  11/  2004  privind  producerea.      Procesele   verbale  de  receptie  la  terminarea  lucrarilor  (anul  I)  trebuie  completate.   Din  devizele  pentru  lucrari  rezulta  ca  acestea  au  fost  realizate  de  catre  o  persoana fizica/ juridica atestata     Certificatul  de  provenienta  al  puietilor  forestieri/  Documentul  de  calitate  al  furnizorului (anul I) trebuie sa fie datat.     Devizele pentru lucrarile executate de infiintare a plantatiei (anul I) trebuie semnate cu  numele mentionat in clar. stampilate si datate de reprezentantul legal si de executantul  lucrarii.      Procesul  verbal  de  predare  al  amplasamentului  si  planul  de  amplasare  al  investitiei  continand pozitiile bornelor topografice (anul I) trebuie sa fie datat. datate.  Data  elaborarii  acestui  document  trebuie  sa  fie  ulterioara  Ordinului  de  incepere al lucrarilor.  semnat  si  completat  de  emitent  conform  prevederilor  Ordinului  nr.  datate.  718  din  7  mai  2010  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 251     Ordinul de incepere al lucrarilor de infiintare a plantatiei (anul I) este documentul care  atesta momentul inceperii executarii lucrarilor.  Acestea  trebuie sa fie in conformitate cu ofertele financiare prezentate de furnizorul de servicii si  declarate castigatoare.     Procesele  verbale  de  predare‐primire  a  materialului  saditor  (anul  I)  trebuie  completate. datate. semnate si stampilate     Procesele  verbale  de  predare  –  primire  a  serviciilor  achizitionate  (anul  I)  (proiect  tehnic) trebuie completate. Data emiterii acestui document trebuie  sa fie anterioara oricaror date de intocmire a proceselor verbale de lucrari.  comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducerea     Autorizatia  de  producator  a  materialului  (anul  I)  trebuie  sa  fie  datata.

07.      Din copia Balantei de verificare rezulta ca investitia pana la momentul depunerii transei  de plata a fost inregistrata    Se verifică de către experţi la fiecare transă de plata înregistrarea în contabilitate a veniturilor si  cheltuielilor pe FEADR in baza unei copii a balantei de verificare.  cat  si  a  reflectarii  realitatii  si  conformitatii declaratiei raportata la evidenta contabila a proiectului.82/1991.  semnate si stampilate de emitent.    In cazul beneficiarilor ‐ persoane juridice sau persoane fizice care au calitatea de comerciant si  care au obligatia de a organiza si conduce contabilitate in partida dubla se va verifica situatia  contului 131/ 4751 ‐ Subventii guvernamentale pentru investitii.    Verificarea  este  directionata  atat  spre  confirmarea  existentei  unei  contabilitati  separate  a  proiectului.1040/2004 al MFP (M.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  AP  1. nr. se verifica numai documentar.    Sectiunea B1 – Verificarea facturilor/ adeverintelor (anul I)    Facturile emise trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   .642/16. persoane fizice ‐ producatori agricoli care au obligatia conform Ordinului  nr.4  este  completata.  datata.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 252    atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări  de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic (Anexa 3). se  vor verifica inregistrarile din Registrul ‐jurnal de incasari si plati (cod 14‐1‐1/b).O.2004) sa tina evidenta contabila in partida simpla.  genereaza situatie de neregula.  semnata si stampilata de beneficiar.    In cazul beneficiarilor.     Inexistenta  contabilitatii  separate  a  proiectului  si/sau  identificarea  unei  finantari  neconforme  declaratiei  si  prevederilor  Program  FEADR.     Din Fisa mijlocului fix rezulta ca investitia nou creata a fost inregistrata ca mijloc fix      Alte  documente  justificative  specificate  (dupa  caz)  in  cererea  de  plata  trebuie  datate. conform Legii nr.     Declaratia  pe  propria  raspundere  a  beneficiarului  ca  nu  a  obtinut  si  nu  a  utilizat  in  realizarea  proiectului  alte  finantari  publice  nerambursabile  este  conforma  cu  situatia  contului 131/ 4751 (se verifica situatia contului 131/ 4751 pentru comerciantii persoane  fizice  si  juridice  si  Registrul  jurnal  de  incasari  si  plati  pentru  producatorii  agricoli  persoane fizice)    Realitatea  declaratiei  date  initial  cu  ocazia  depunerii  Cererii  de  finantare  dar  si  la  data  de  depunere a unei Cereri de plata.  asa  cum  este  prevazut  in  "Instructiunile  de  plata".  rezultate  din  confruntarea  evidentei  fondurilor  angajate  in  realizarea  proiectului  cu  lista  APDRP  privind  proiectele  finantate  de  institutii  care  gestioneaza  fonduri  de  la  Uniunea  Europeana  prin  alte  instrumente  decat  Programul  FEADR.

   data inscrisa pe factura nu este anterioara:  .MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 253     pe  copia  facturii  apar  mentiunile  „Program  FEADR”.2 si cu cel din contractul de achizitii.    .   au  mentionate  numarul.   toate calculele din factura sunt corecte (valoarea = cantitatea x pretul unitar.  Stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul facturii.  iar  echivalentul  in  Euro  depaseste  valoarea contractului.  data  si/sau  obiectul  contractului  de  achizitii  pentru  servicii  in  baza carora au fost emise.  .  valoarea TVA‐ului se va scadea din fiecare document de plata. iar „conform cu originalul” pe copia facturii.   numele cumparatorului din factura este numele beneficiarului care a depus cererea de  plata.     In cazul in care o factura emisa cu TVA este achitata cu mai multe documente de plata.  stampila  expertilor  SVCP‐OJPDRP.2.     In cazul in care in contractul in Euro incheiat intre beneficiar si un furnizor intern nu se  precizeaza cursul de schimb la care se efectueaza plata se va folosi cursul de schimb BNR  din  ziua  platii.datei semnarii contractelor de achizitii.datei  semnarii  contractului  de  finantare  cu APDRP.  “conform  cu  originalul”.     In cazul in care un contract incheiat in Euro prevede ca plata se va efectua in Lei la cursul  de  referinta  leu/euro  de  la  data  efectuarii  platii.  cu  exceptia  facturilor  emise  pentru costurile generale ale proiectului. exceptand cazurile in care  TVA‐ul se achita cu documente de plata distincte. diferenta se va retine din ultimul document de plata.   numele furnizorului de pe factura coincide cu cel inscris in coloana 5 din Declaratia de  cheltuieli – AP1. Cheltuielile care depasesc valoarea corespunzatoare alocarii bugetare sunt  considerate  cheltuieli  neeligibile  prin  Programul  FEADR  si  trebuie  suportate  de  beneficiar.    are formatul prevazut de actele normative in vigoare si este completata in conformitate  cu acestea.   cheltuielile din factura prezentata la plata se regasesc in Declaratia de cheltuieli – AP1. verificarea  totalului in cazul in care sunt facturate mai multe articole).   numarul si data facturii sunt aceleasi cu cele inscrise in coloanele 2 si 3 din Declaratia de  cheltuieli – AP1.   cheltuielile  facturate  si  solicitate  spre  decontare  nu  se  incadreaza  in  lista  cheltuielilor  neeligibile din Fisele Tehnice ale Masurilor.  suma  in  Lei  din  documentul de plata (fara tva) se va imparti la cursul leu/euro din data platii.2.   valoarea solicitata din facturi se incadreaza in valoarea avizata a contractului de servicii   valoarea solicitata din facturi este mai mica sau egala cu valoarea din devizul financiar  de servicii aferent transei.   valoarea  cheltuielii  solicitate  spre  rambursare  se  incadreaza  in  capitolele  din  bugetul  proiectului.  Pentru  stabilirea  valorii  in  Euro  achitata  de  beneficiar.   factura  fiscala  trebuie  sa  aiba  stampila  CFPP  si  mentiunea  „Bun  de  plata”  (pentru  beneficiarii publici).

 stampilele expertilor SVCP‐OJPDRP. Stampila „Program FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  documentului  de  plata.     Valoare contract  Curs SF (Euro)  Curs data  Curs data  Paritate  (USD)  facturarii (USD)  facturarii (Euro)  (USD/Euro)  100  3.04.  astfel  ca  se  deconteaza intreaga valoare calculata mai sus (258.   datele cuprinse in coloana 10 a Declaratiei de cheltuieli AP1.   confirma ca plata nu s‐a efectuat in numerar. se va folosi cursul BNR de la  data facturarii/ efectuarii platii conform clauzelor contractuale.34 Euro * cursul de la data facturarii (conform  contractului de achizitie) = 258.5890  3.  .    Ex: Un contract de furnizare incheiat in USD.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 254        In cazul platilor catre un furnizor extern se va folosi cursul de schimb BNR din ziua  platii (se poate verifica pe extrasele de cont).    Ex: Cursul BNR din ziua platii = cursul BNR din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata  Un contract de furnizare incheiat in Euro.  decat  Euro.  In  cazul  in  care  nu  se  prezinta  adresa  de  la  banca  respectiva din care sa rezulte cursulde schimb utilizat. se va solicita adresa de la banca respectiva din care  sa  rezulte  cursul  de  schimb  utilizat  de  aceasta  la  data  facturarii/  efectuarii  platii  conform  clauzelor  contractuale.6857  2.04. Plata se face in lei la cursul de la data facturarii.  se  va  folosi  paritatea  valutei  respective  la  euro  de  la  data  efectuarii  operatiunii  (data  facturarii/ platii in functie de prevederile contractului de furnizare).  in  vederea  realizarii  calculelor  aferente  si  raportarii  fata  de  cursul  prevazut  in  studiul  de  fezabilitate  (in  euro).      In  cazul  in  care  contractele  de  furnizare  sunt  incheiate  in  alta  valuta.90 lei   Cursul  de  la  data  facturarii  (3.7634 = 76.7634    Valoarea contractului este de 100 * 0.2007.3914  0.6857  lei/euro).   Daca in contractele de achizitie incheiate in Euro se precizeaza utilizarea cursului de  schimb al unei banci comerciale.   sunt emise ulterior semnarii contractului de achizitii.90 lei)    Sectiunea B2 – Verificarea documentelor de plata (anul I)    Documentele de plata trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  de  plata  trebuie  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  “conform cu originalul”.   au semnatura si stampila bancii emitente si a beneficiarului proiectului.3914  lei/  euro)  <  cursul  de  la  SF  (3.  iar  „conform  cu  originalul” pe copia documentului de plata.2 coincid cu tipul si numarul  documentului de plata. conform caruia plata se efectueaza in lei la cursul BNR  din ziua platii. se foloseste  cursul BNR din data de 07. Pentru o plata efectuata cu un ordin de plata in data de 08.2 (data acceptarii documentului de plata  de catre banca) este data inscrisa in documentul de plata.3118 Lei.   data inscrisa in coloana 11 a formularului AP1.2007: 1Euro = 3.

   CEC‐urile/  biletele  la  ordin  trebuie  sa  fie  emise  de  beneficiarul  proiectului.   contul si banca beneficiarului platii corespund cu datele din contractul de achizitii.  si  a  beneficiarului.  ştampilele  expertilor  SVCP‐OJPDRP/  SVT‐CRPDRP.  in  numele  furnizorului.   are mentionat in clar numarul facturii sau contractului pe care le achita.    In cazul in care plata se efectueaza prin acreditiv extern.  stampila  „Program  FEADR”  trebuie  aplicata  de  beneficiar  pe  originalul  extrasului de cont.   beneficiarul  inscris  in  documentul de  plata  (cel  in  favoarea  caruia  se efectueaza plata)  este furnizorul din factura.  care  trebuie  sa  fie  stampilate  si  semnate de banca. beneficiarul trebuie sa prezinte  Borderourile  de  incasare  a  acestor  documente  de  plata. trebuie ca la Dosarul Cererii de Plata  beneficiarul  sa  ataseze  copiile  documentelor  solicitate  de  banca  pentru  transferul  sumelor  respective (conform contractului de credit).    In cazul in care platile se efectueaza prin CEC‐uri/ bilete la ordin.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 255     platitorul  inscris  in  documentul  de  plata  este  beneficiarul  care  a  solicitat  cererea  de  plata. iar „conform cu originalul” pe copia acestuia   sunt emise de banca pentru beneficiarul finantarii   sunt datate si stampilate de banca (trezoreria) emitenta   atesta valoric si ca data efectuarea platilor din documentele de plata corespondente   numele  beneficiarului  din  extrasul  de  cont  sa  corespunda  cu  numele  furnizorului  din  factura*   numarul contului furnizorului corespunde cu cel din contractul de achizitii/adresa de la  banca*   pe extrasul de cont este mentionata factura/facturile care se achita cu documentul de  plata*   plata efectuata prin bilet la ordin/ CEC/ acreditiv extern se regaseste in extrasele de cont  Pentru platile efectuate prin Trezorerie de catre beneficiari se vor verifica doar extrasele de  cont.    Documentele  de  plata  aferente  platilor  electronice  nu  sunt  semnate  si  stampilate  de  beneficiarul proiectului si banca. fara sa fie girate catre terti.    .    Valoarea in lei (pentru facturi interne) sau valoarea in Euro (pentru facturi externe) inscrisa in  documentul  de  plata  sau  totalul  sumelor  din  documentele  de  plata  (atunci  cand  o  factura  se  achita  cu  unul  sau  mai  multe  documente  de  plata)  coincide  cu  cea  din  „Total  de  plata”  din  factura si/ sau cu cea mentionata in Declaratia de cheltuieli.    Sectiunea B3 – Verificarea extraselor de cont (anul I)    Extrasele de cont trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:   pe  copia  documentului  care  atesta  plata  sa  apara  mentiunile  „Program  FEADR”  si  „Conform  cu  originalul”.

MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 256    *Aceste  puncte  de  verificare  sunt  obligatorii  pentru  extrasele  de  cont  aferente  platilor  efectuate de beneficiarii publici prin Trezorerie.  si  de  reprezentantul  CFPP si aprobat de Directorul general al DGDR‐AM PNDR/ Directorul general APDRP     Copiile  documentelor  mentionate  in  Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.  revizuita  de  seful  SAT‐DATL/  SAT‐MADR. dupa aplicarea  sistemului de sanctiuni precum si cele repinse. datata de  expertul  SAT‐DATL/  SAT.1  –  M  511  –  cheltuieli  directe  este  completata  corect.2  sunt  atasate  la  Dosarul cererii de plata     Documentele atasate la dosarul cererii de plata sunt in conformitate cu Procedura de  autorizare plati     Calculele din Declaratia de cheltuieli sunt corecte     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile     . iar concluzia indica eligibilitatea cererii de plata     Documentele din Dosarul Cererii de Plata sunt numerotate.  semnata  si  stampilata  de  expertul  SAT‐DATL/  SAT‐MADR. prin aplicarea sistemului de sanctiuni. daca  este cazul.1 este completata.    Pentru Masura 511 – cheltuieli directe    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5. De asemenea.  avizata  de  Directorul  DATL/  Directorul  general  adjunct  AM.  de  Directorul  directiei  economice/  financiar  contabilitate.2  este  completata. semnate si stampilate de  catre  beneficiar.  semnata.1 este completata.  stampilata  de  expertul  SAP‐CRPDRP  si  revizuita  de  seful  SAP‐CRPDRP     Fisa de verificare a cheltuielilor directe T13‐29. se  va mentiona modalitatea de calcul a sumei eligibile.  Sectiunea C ‐ Cheltuieli eligibile constatate    Expertul SAP‐CRPDRP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐CRPDRP.  de  Directorul  Directiei  resurse  umane.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”     Cererea de plata AP 1.  verificata  de  seful  SAT‐DATL/  MADR  si  avizata  de  Directorul  DATL/ Directorul general adjunct AM . semnata si stampilata de beneficiar     Declaratia  de  cheltuieli  AP  1.1  pentru  cheltuieli  directe  cuprinde următoarele puncte de verificare:     Fisa  de  verificare  a  DCP  de  SAP‐CRPDRP  AP  2.  datata. datata. precizand motivele repingerii. semnata.

  3  etc”    =  nr.  semnata si stampilata de beneficiar     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate..  transei  de  plata).  „1234567890005”  =  numarul  conventiei  si  cifra  „1.1. precizate la art 8.  iar  documentele  pe  care  le  conţine  trebuie  numerotate.    5.  pentru  toate Dosarele Cererilor de Plata.. semnate si stampilate cu menţiunea “Program FEADR” si “conform cu originalul”.  completand  Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plata R3 si cartuşul I din formularul Cererii de Plata  AP 1.     Cartusul I al formularului AP 1.    Expertii SAP‐DPP vor completa Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5. daca exista)/ numele si prenumele Sefului SAP‐DPP.   semnatura expertului si a Sefului SAP‐DPP.C’’ care este inlocuita cu litera . unde: „P” = codul cererii de  plata. Daca in urma verificării documentare.3.1.   numele  si  prenumele  expertului  SAP‐DPP  care  verifica  cererea  de  plata  (codul  alocat  pentru fiecare expert.  dupa  semnarea  Conventiei  de  finantare  –  contractului de servicii si completarea acesteia cu toate anexele componente ale Conventiei de  finantare – contractului de servicii.  precizand motivele repingerii.P’’ si  se adauga numarul transei de plata (ex.  in  orice  zi  lucratoare  din  luna.6.  pe  care  o  semnează.  stampilează  si  o  înaintează  sefului  SAP‐DPP  care  o  revizuieşte. precum si cele respinse.1.   codul  cererii  de  plata  se  completeaza  plata  ‐  se  completeaza  cu  codul  Conventiei  de  finantare – contractului de servicii mai putin litera .    DCP  este  preluat  de  seful  SAP‐DPP  care  il  repartizeaza  expertului  verificator.  datata. seful SAP‐ DPP stabileşte daca se impune solicitarea de informaţii suplimentare. se constata o serie de neconcordante.  semnate si stampilate de emitent    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.  referinţele din opis trebuie sa corespunda cu numărul paginii la care se afla documentele din  dosar.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 257     Declaratia  pe  proprie  raspundere  a  beneficiarului  AP  1.1 se completeaza dupa cum urmeaza:   data inregistrarii cererii de plata.    numele si semnatura Directorului DPP. intr‐un singur exemplar  pe  suport  de  hârtie.  2. in prezenta gestionarului fondului. fara a se depasi termenul  de verificare prevazut in procedura.     Dosarul  Cererii  de  Plata  trebuie  sa  aibă  opis.    .     Experţii  SAP‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere  documentar  a  Dosarului  cererii  de  plata.4  este  completata. Verificarea DCP aferente schemelor de garantare de SAP‐DPP     Gestionarul fondului poate depune Dosarul cererii de plata la SAP‐DPP. P 1234567890005 1.

  se  vor  aplica  etapele  AP3  si  AP4  in  ceea  ce  priveşte  elaborarea Certificatului si a Ordonanţării de Plata. care va fi transmisa gestionarului  fondului/ MADR AM PNDR pe fax/ prin posta cu confirmare de primire.  exista  doua  tipuri  de  concluzii privind eligibilitatea DCP:  a.7. precum si cele  respinse.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 258    Daca  se  alege  opţiunea  solicitării  de  informaţii  suplimentare  se  va  utiliza  pentru  aceasta  Scrisoarea de solicitare a informaţiilor suplimentare AP 1.13.    Rezultatul verificării este consemnat in Fisa de verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP  AP 5.1  pentru  cheltuieli  directe  cuprinde următoarele puncte de verificare:  .1.    Fisa  de  verificare  a  dosarului  cererii  de  plata  de  SAP‐DPP  AP  5.7. Cel de‐al doilea expert verifica si semnează Fisa de verificare AP  5.1 care va fi revizuit de seful SAP‐DPP si aprobat de  Directorul  DPP.    In  caz  de  neeligibilitate  motivaţia  este  menţionata  in  rubrica  „Observaţii”  din  cadrul  Fisei  de  verificare a dosarului cererii de plata de SAP‐DPP AP 5.1 este întocmita de către Expertul 1 si verificata de către  Expertul 2.    Termenul necesar instrumentarii DCP este de 1 zi lucratoare. precizand motivele respingerii.1. In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica neeligibilitatea cererii de plata. Fisa de verificare AP 5. După ce Fisa de verificare AP 5. luand decizia finala si motivand aceasta decizie la rubrica „Observatii”  din fisa de verificare. semnează  aceasta  fisa  in  spaţiul  corespunzător  după  care  o  transmite  pentru  verificare  unui  alt  expert  nominalizat de seful serviciului.  in  vederea  inregistrarii in sistemul contabil. care trebuie prezentate in maxim 5 zile lucratoare  de  la  data  primirii  de  gestionarul  fondului/  MADR  AM  PNDR  a  scrisorii  de  informatii  suplimentare (in functie de complexitatea acestora).     Expertul care a verificat Dosarul Cererii de plata si a întocmit Fisa de verificare AP 5. Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP.1. ceea ce presupune transmiterea  informatiilor suplimentare (daca este cazul).  Seful  SAP‐DPP  va  transmite  scanat/  pe  suport  de  hartie  catre  expertul  contabil  din  cadrul  SCP‐DCPFE  o  copie  a  formularului  AP  1. In cazul in care  concluziile  experţilor  asupra  verificării  sunt  diferite.  după  primirea  informaţiilor  suplimentare.    In  cazul  in  care  DCP  a  fost  declarat  „eligibil/  neeligibil”.1.  expertii  SAP‐DPP  vor  introduce  in  sistemul informatic datele din cererea de plata AP 1.1  se va completa pentru acele puncte de verificare pentru care s‐a considerat necesara solicitarea  de  informaţii  suplimentare. verifica prin sondaj conformitatea si conţinutul Cererii de plata.  precum  si  rubrica  „Observatii” daca este cazul.  seful  SAP‐DPP  va  relua  verificarea  asupra  punctelor de divergenta. gestionarul  fondului/  MADR  AM  PNDR  va  fi  instiintat  cu  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  refuzul  platii  AP  1.1.  In  acest  caz.    In  urma  incheierii  verificarii  dosarului  cererii  de  plata  de catre  SAP‐DPP.  b. Seful SAP‐DPP verifica daca toate rubricile sunt completate de către ambii experţi si  de asemenea. In cazul in care concluzia SAP‐DPP indica eligibilitatea cererii de plata experţii SAP‐DPP  vor intocmi Certificatul de Plata AP 4.

6.2. 123.  aceasta  va  fi  instrumentata  de  catre  expertii  din  cadrul  SAP‐DPP  si  SVT‐DPP  in  maxim  30  zile  calendaristice  de  la  data  inregistrarii  contestatiei  la  APDRP. datata.7  si  in  Fisele  tehnice  ale  masurilor 121. Acordul cadru de colaborare si PNDR  2007‐2013 (cap 5.000 Euro  ‐Masura 312: 9.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 259       Dosarul  cererii  de  plata  este  depus  dupa  semnarea  Conventiei  de  finantare  –  contractului  de  servicii  si  completarea  acesteia  cu  toate  anexele  componente  ale  Conventiei de finantare – contractului de servicii. Verificarea contestatiilor aferente dosarelor cererilor de plata de SAP‐DPP si SVT‐DPP    In cazul in care beneficiarul/ furnizorul nu e de acord cu suma totala autorizata la plata sau cu  suma autorizata la o transa de plata de catre SVCP‐OJPDRP/ SVT/ SAP si depune o contestatie. precum si cele repinse.111. precizate la art 8.1     Documentele  din  Dosarul  Cererii  de  Plata  sunt  numerotate.  precizand motivele repingerii.000 Euro  ‐Masura 123: 82.  Formularul  AP  5.  semnate  si  stampilate  de  catre  gestionar.540.889.  referintele  din  opis  corespund  cu  numarul  paginii  la  care  se  afla  documentele din Dosarul Cererii de Plata     Pe fiecare pagina apare mentiunea ”conform cu originalul” si ”Program FEADR”     Cererea de plata AP 1.000 Euro     Cheltuielile solicitate la plata sunt incluse in lista cheltuielilor eligibile     Celelalte documente justificative specificate (dupa caz) in Cererea de plata sunt datate.7 si Fisele tehnice ale masurilor 121. din care:  ‐Masura 123: 10. 123.000.2.550.000.  sumele  prevazute  la  cap  5. 312. semnata si stampilata de gestionar si  are bifate casutele aferente declaratiei pe propria raspundere     Numele  gestionarului  din  cererea  de  plata  corespunde  cu  numele  gestionarului  fondului de garantare din Conventia de finantare – contractul de servicii     Suma solicitata in cererea de plata (totala si pe masuri) corespunde cu cea mentionata  in Conventia de finantare – contractul de servicii.4.  Expertii  SAP‐DPP  vor  completa  in  acest  sens. 312 si 313 sunt:  1)Schema de garantare pentru agricultura: 190.    Conform  PNDR  2007‐2013.1A  –  Fisa  de  verificare  a  contestatiei  .  pentru  toate  contestatiile.000 Euro. din care:  ‐Masura 121:107.000 Euro.  semnate si stampilate de emitent    Expertul SAP‐DPP va mentiona cheltuielile eligibile admise de SAP‐DPP. 313).000 Euro  2)Schema de garantare pentru IMM‐uri: 30.1 este completata.000 Euro  ‐Masura 313: 9.910.    5.

  iar  expertii  SVT‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere tehnic (inclusiv realizarea vizitei pe teren.        .  inclusiv  pentru  cazurile  in  care  au  fost  aplicate  reduceri  conform art 30 din Reg 65/ 2011. pe care il semnează. stampilează si il înaintează  sefului SAP‐DPP care il revizuieşte. se intocmeste o Nota de aprobare catre Directorul DPP prin  care se solicita aprobarea intocmirii unui certificat de plata pentru diferenta rezultata in urma  reverificarii.     Experţii  SAP‐DPP  vor  face  evaluarea  din  punct  de  vedere  financiar  a  documentelor  aferente  sumelor  care  fac  obiectul  contestatiei. daca este cazul). Noul certificat va avea codul cererii de plata pentru care s‐a efectuat ultima plata. precum si cele delegate    Daca  in  urma  reverificarii  dosarelor  cererilor  de  plata  reiese  faptul  ca  beneficiarul  mai  are  dreptul  la  o  plata  suplimentara.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 260    aferente dosarului cererii de plata de SAP‐DPP. Daca se considera necesar.  pentru reverificarea dosarului cererii de plata se contacteaza serviciile implicate in verificarea  dosarului cererii de plata de la nivel judetean si regional.

1 conform Declaratiilor de plati transmise de  APIA.  Expertul  SAP‐DPP  va  verifica  concordanta  intre  suma  solicitata  prin  Declaratia  privind  cererile  de plati nationale directe complementare si cea mentionata in Lista cererilor de plati nationale  directe complementare.  cursul  folosit.Etapa AP6:  Solicitarea transferului la APDRP  a fondurilor de la DGBFFE din cadrul MADR      Lunar. Raportul privind platile efectuate de APIA.  in  baza  sumelor autorizate prin Certificatele de Plata AP 4...  in  baza  sumelor  autorizate  prin  Certificatele  de  Plata  AP  4.  Raportul privind contestatiile depuse de beneficiari..  seful  SAP‐DPP  elaboreaza  formularul  de  Solicitare  de  fonduri  pentru  finantarea  proiectelor  AP  6.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 261      5. in primele trei zile lucratoare ale lunii. precum si contributiile aferente..  in  cursul  lunii.  precum  si  contributiile aferente.2  (in  cazul  in  care  beneficiarul are debite) ce urmeaza a fi platite beneficiarilor in luna curenta.1  si  Fisele  de  recuperare  a  debitelor  AP  3.  din  care  sa  reiasa  efectuarea  platilor  catre  beneficiari.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul  de  stat a TVA aferenta proiectelor FEADR..   De  asemenea..  insotita  de  anexele  1‐3:  Raportul  privind  platile  autorizate  de  APIA  pentru  masurile  delegate  in  luna.  Expertul  SAP‐DPP  va  verifica concordanta intre suma solicitata prin Declaratia privind cererile de plati compensatorii  si  cea  mentionata  in  Raportul  privind  platile  autorizate/  efectuate.  in  primele  sapte  zile  lucratoare  ale  primei  jumatati  si  ale  celei  de  a  doua  jumatati  ale  lunii.2  catre  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale. APIA va transmite la APDRP in format electronic si  pe  suport  de  hartie.  Declaratia  privind  cererile  de  plati  compensatorii  in  luna  . insotita de anexa: Lista cererilor de plati nationale  directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil autorizate la plata/ platite in  perioada (vezi Anexa 1b din Formulare Autorizare Plati).    . in primele  sapte zile lucratoare ale primei jumatati si ale celei de a doua jumatati ale lunii. formularul de  Solicitare  de  fonduri  pentru  finantarea  proiectelor  AP  6. seful SAP‐DPP elaboreaza formularul de Solicitare de fonduri pentru finantarea proiectelor  AP  6. Declaratia privind cererile de plati nationale directe complementare pentru  culturi amplasate pe teren arabil in luna .  insotit  de  copia  extrasului  de  cont  vizat  de  institutia  financiar‐bancara.2  catre  Ministerul  Agriculturii  si  Dezvoltarii  Rurale..    Lunar..  din  care  sa  reiasa  efectuarea platilor catre beneficiarii mentionati in raport (in cazul decontarii sumelor platite de  APIA  catre  beneficiari)  (vezi  Anexa  1a  din  Formulare  Autorizare  Plati)..    Lunar.  In  cazul  decontarii  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 seful SAP‐DPP elaboreaza lunar.    In cazul in care exista neconcordante intre datele inscrise in documentele transmise de APIA. APIA va transmite la APDRP in format electronic si  pe suport de hartie. precum si de copia extrasului de cont  vizat  de  institutia  financiar  bancara. cursul folosit.7. in primele trei zile lucratoare ale lunii.  expertul/ seful SAP‐DPP va solicita APIA clarificari cu privire la elaborarea acestor documente.

  Centralizatorul  certificatelor  de  plata  AP  6.      Dupa  elaborare.  fiselor  de  verificare  a  debitelor.    O copie a fiecarui document mai sus amintit ramane in cadrul SAP‐DPP.  iar  Directorul  DPP  verifica  Centralizatorul  certificatelor  de  plata  AP  6.  in  vederea  completarii Notificarilor catre beneficiari cu sumele in euro.1. Ordonantarile de plata vor fi elaborate de seful SAP‐DPP. distinct.     De  asemenea.1. seful SAP‐DPP transmite in format  electronic  sefilor  SAP‐CRPDRP. 214 si 611) către SCP‐DCPFE in următoarea zi de  la transmiterea Solicitarii de fonduri.  ordonanţărilor  de  plata.  precum si copiile cererilor de plata.    Solicitarea  de  fonduri  este  inregistrata  in  Registrul  fondurilor  solicitate  R6  pentru  a  tine  o  evidenta la zi a acestora. fiselor de verificare a debitelor. care dovedeşte ca.  avizate  de  Directorul  Direcţiei  Plaţi  Proiecte  si  Directorul  General  Adjunct  Plaţi  Proiecte  si  transmise pentru aplicarea vizei de Control Financiar Preventiv Propriu.     Sefii  SAP‐CRPDRP  transmit  catre  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP  originalele  certificatelor  de  plata  si  anexelor.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 262    Pentru sumele solicitate de APIA.  seful  SAP‐DPP va inscrie certificatele de plata in ordinea emiterii acestora de fiecare CRPDRP. după efectuarea plaţilor către beneficiari  contul are sold zero. ordonanţărilor de plata.  aceste  formulare  se  inainteaza  pentru  exercitarea  Controlului  Financiar  Preventiv Propriu si Controlului Financiar Preventiv Delegat.  fiselor  de  recuperare  a  debitului  (daca  este  cazul)  si  fiselor  de  verificare  a  dosarelor  cererii  de  plata.    In ziua urmatoare transmiterii Solicitarii de fonduri la MADR. fax). fiselor de recuperare  a debitului (daca este cazul) si fiselor de verificare a dosarelor cererii de plata.  Acesta  este  trimis  împreuna  cu  copia  formularului  Solicitarii  de  fonduri.  In  Centralizatorul  AP  6. In cazul decontarii TVA‐ului de la bugetul de stat conform prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  se  va  intocmi  un  Registru al fondurilor solicitate R6. precum si copiile  cererilor  de  plata  (doar  pentru  DCP  incluse  in  esantionul  de  la  nivel  central)/  Declaratiilor  de  plati compensatorii (pentru masurile 211. 212.    Toate  documentele  privind  transferul  fondurilor  sunt  întocmite  si  semnate  de  Seful  SAP‐DPP. se primeşte de la SEP‐DCPFE la sfârşitul exerciţiului din luna precedenta.  Seful  SAP‐DPP  întocmeşte. in  baza documentelor transmise de APIA.     Aceste documente sunt apoi aprobate de Directorul General al APDRP si sunt expediate către  MADR (posta rapida.  anexa  la  Solicitarea  de  fonduri.  .1. iar la  final  vor  fi  inscrise  Certificatele  de  Plata  elaborate  in  cadrul  SAP‐DPP.    Copia extrasului contului de plaţi.  precum  si  originalele  certificatelor  de  plata si anexelor.

 Seful SAP‐DPP va anula certificatele de plata pana la limita fondurilor  primite.9.  in  original  in  vederea incadrarii in termenul de 5 zile pentru efectuarea platii.    SAP‐CRPDRP/SAP‐DPP reface aceste documente si le returnează SEP‐DCPFE.            5. de la SEP‐DCPFE. in original vor fi transmise de SCP‐DCPFE dupa semnarea lor de  Ordonatorul  de  credite  la  SEP‐DCPFE. datele din extrasul de cont se vor  înregistra in Registrul Fondurilor Solicitate R6 de seful SAP‐DPP.     Institutia  bancara/  Directia  de  Trezorerie  si  Contabilitate  Publica  a  Municipiului  Bucuresti  executa  transferul  de  fonduri  dispuse  de  MADR  in  contul  de  plati  FEADR  in  ziua  primirii  ordinelor de plata (prima zi lucratoare urmatoare datei debitarii Contului Euro FEADR).    Daca valoarea extrasului de cont este mai mica decât valoarea fondurilor solicitate. seful SAP‐ DPP  verifica  sumele  autorizate  si  data  înregistrării  in  Registrul  Certificatelor  de  Plata  R4  a  dosarelor cererilor de plata incluse in Solicitarea de fonduri.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 263      5.Etapa AP8:  Primirea extrasului de cont de la SEP‐DCPFE    După primirea extrasului de cont.  instiinteaza  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  despre  acest lucru. Certificatele anulate vor fi incluse in următoarea Solicitare de fonduri.1  emisa  de  DGBFFE din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Seful SAP‐CRPDRP  va  transmite  la  SEP‐DCPFE  documentele  refacute  scanate  si  prin  posta  rapida.  seful  SAP‐DPP  primeste  de  la  SCP‐DCPFE  copia  Formularului  „Confirmarea  transferului  finantarii  publice  nerambursabile”  AP  7. care confirma creditarea contului de plaţi  FEADR cu fondurile primite de la DGBFFE din cadrul MADR. certificatele de  plata  aferente  dosarelor  cererilor  de  plata.8.      Ordonanţările de plata AP 4.Etapa AP7:    Primirea Notificărilor cu privire la   transferul fondurilor in contul APDRP    In  urma  efectuarii  transferului  de  fonduri.    . Vor intra la plata.2.  In  cazul  in  care  SEP‐DCPFE  constata  neconcordante  privind  datele  inscrise  in  Ordonanţarea  de  plata.    SAP‐DPP  va  primi  o  copie  a  extrasului  de  cont  de  la  SEP‐DCPFE  prin  care  se  va  confirma  alimentarea Contului de plati FEADR.  in  ordinea  înregistrării  acestora  in  Registrul  Certificatelor de Plata R4.

  .de  la  SAP‐DPP  a  Notificarii  catre  CRPDRP  cu  privire  la  plata  autorizata  AP  9.Etapa AP9:  Informarea beneficiarului în legătura cu efectuarea plăţii    Dupa  efectuarea  platii.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313.  SAP‐DPP  va  transmite  la  SAP‐CRPDRP. expertii SAP‐CRPDRP elaboreaza o singura Notificare  a beneficiarului/ furnizorului cu privire la confirmarea platii AP 9.  cheltuielile  autorizate  la  plata. 123.2. expertii vor atasa pistele de buget pentru  fiecare tip de investitie/ actiune/ componenta.de la SEP‐DCPFE a formularului de Confirmare a platii EP 1.  cheltuielile  autorizate  la  plata.  insotita  de  Pista  de  buget  si  sectiunea  C  de  unde  se  vor  mentiona  cheltuielile  autorizate  la  plata.  cheltuielile  respinse si motivul respingerii acestora. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).     Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐DPP elaboreaza o Notificare a  beneficiarului/  furnizorului  cu  privire  la  confirmarea  platii  AP  9.  cheltuielile  respinse  si  motivul  respingerii  pentru  dosarele cererilor de plata autorizate la nivel central.1 in care vor mentiona in mod distinct pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121.     In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981. expertii vor atasa Sectiunile C si pistele  de buget.  cheltuielile respinse si motivul respingerii acestora. 312 si 41 care includ si investitii care au ca scop implementarea noilor provocari  (PERE).    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 expertii SAP‐DPP elaboreaza o Notificare  catre CRPDRP cu privire la plata autorizata AP 9. precum si bugetul totalizator.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA  aferenta proiectelor FEADR.  precum  si  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  313  si  322  care  includ  investitii  aferente  mai  multor  actiuni/  componente.4.  in  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121.  care  este  revizuita  de  seful  SAP‐CRPDRP  si  aprobata  de  Directorul  CRPDRP. 123.  322  si  41  care  includ  investitii  aferente mai multor actiuni/ componente.    Dupa primirea:  . De asemenea. 125.2 in care vor mentiona in mod  distinct  pentru  fiecare  tip  de  investitie/  actiune/  componenta.  Notificarea  catre  CRPDRP  cu  privire  la  plata  autorizata  AP  9. 312 si 41. expertii vor atasa Sectiunea C si pista de buget.1.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul de stat a TVA aferenta proiectelor FEADR  . 123.  expertii  SAP‐DPP  elaboreaza  o  singura  Notificare  catre CRPDRP cu privire la plata autorizata AP 9.   expertul  SAP  ‐  CRPDRP  va  intocmi  Notificarea  beneficiarului/  furnizorului  cu  privire  la  confirmarea  platii  AP  9.     In  cazul  proiectelor  aferente  Masurilor  121  si  41  care  includ  si  investitii  care  au  ca  scop  implementarea  Directivei  Consiliului  91/676/CE/1981.1  pentru  dosarele cererilor de plata verificate de expertii SAP‐DPP. De asemenea. Pentru Masurile 121. 125a. 125a.10.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 264      5.

  In  baza  documentului  transmis  de  SEP‐DCPFE.  expertul  SAP‐DPP  va  completa  Notificarea  beneficiarului  cu  privire  la  confirmarea  platii AP 9.  .2  se  intocmeste  pentru  toate  transele  de  plata.  Notificarea catre APIA cu privire la confirmarea platii AP 9.    In  cazul  platilor  efectuate  catre  APIA. in aceeasi zi.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 265      In cazul in care la intocmirea Notificarii se constata neconcordante intre datele mentionate in  formularul de Confirmare a platii EP 1.  ordonantarilor  de  plata.  precum  si  la  SAT/  SLRNDR‐DSPPDR/  DATL  (pentru  Masurile  111. dupa efectuarea platilor.2 va fi inregistrata in  Registrul de corespondenta R1.4 si cele din Notificarea catre CRPDRP cu privire la plata  autorizata AP 9.  Directorul  General  Adjunct  Plati  Proiecte  si  aprobata  de  Directorul  General  APDRP.  fiselor  de  recuperare  a  debitului  (daca  este  cazul)  si  fiselor  de  verificare  a  dosarelor  cererii  de  plata.    Deasemenea.  seful  SAP‐CRPDRP/  DPP  primeste  de  la  expertul  contabil  din  cadrul  CRPDRP/  SCP‐DCPFE  copiile  Notei  de  anulare  si  certificatelor  de  plata  stornate.  143.1 elaborata de expertii SAP‐DPP/ Certificatul de plata elaborat de expertii SAP‐ CRPDRP.1.    Notificarea AP 9.  fiselor  de  recuperare  a  debitului  (daca  este  cazul)  si  fiselor  de  verificare a dosarelor cererii de plata. precum si originalele anexelor la certificatele de plata.. se solicita clarificari expertilor care au elaborat documentele respective.    Notificarea  AP  9.  in  cazul  schemelor  de  garantare.2.    Notificarea beneficiarului/ furnizorului cu privire la confirmarea platii AP 9.  precum  si  in  cazul  platilor  aferente  schemelor  de  garantare. fiselor  de  verificare  a  debitelor. care este revizuita de seful SAP‐DPP si aprobata de Directorul DPP.2.     O  copie  a  Notificarii  AP  9.  precum  si  originalele  fiselor  de  verificare  a  debitelor. ordonantarilor de plata.  De  asemenea.  expertul  SAP‐DPP  va  elabora  si  va  transmite  in  ziua  urmatoare efectuarii platii.2 va fi transmisa beneficiarului/ furnizorului in aceeasi zi in care s‐a primit de la  SEP‐DCPFE Confirmarea de plata.  iar  la  ultima  transa  de  plata  expertul  SAP‐CRPDRP  va  transmite  beneficiarului/  furnizorului  si  formularul  Notificarea  beneficiarului/ furnizorului asupra platilor efectuate AP 13.  In  cazul  anularii  documentelor  aferente  autorizarii  platii. care  este  verificata  de  seful  SAP‐DPP.2.  revizuita  de  Directorul  DPP. cu exceptia dosarelor cererilor de  plata aferente cheltuielilor directe realizate de catre APDRP si AM PNDR.  431.  511).4.  insotita  de  Pista  de  buget  si  Sectiunea  C  va  fi  transmisa  de  SAP‐ CRPDRP  la  SVCP.  seful  SEP‐DCPFE  va  transmite  sefului  SAP‐DPP  Confirmarea  platii  EP  1. seful SAP‐CRPDRP/ DPP primeste de la expertul contabil  din  cadrul  CRPDRP/  SCP‐DCPFE  copiile  certificatelor  de  plata  si  anexelor.

  seful SAP‐DPP va lua decizia privind reefectuarea transferului către beneficiar. in ziua lucrătoare imediat următoare zilei recreditării contului  de plăţi FEADR.  extrasul  de  cont  se  inregistreaza  in  Registrul  fondurilor  solicitate R6 de seful SAP‐DPP.     Seful SAP‐DPP va primi Extrasul de cont cu sold zero care se inregistreaza de acesta in Registrul  fondurilor solicitate R6.  In  acest  caz.     Daca  băncile  beneficiarilor  returneaza  unele  sume  în  contul  de  plăţi  FEADR  (ca  urmare  a  detectării de către acestea a unor informaţii eronate în documentele de plată – număr de cont.2.2 insotite de adresa de inaintare.  a  carei  data  se  inregistreaza de acesta in Registrul fondurilor solicitate R6.  Pentru  certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐CRPDRP.2.04. Certificatul de plata AP 4.  seful SAP‐DPP va comunica acest lucru sefului SAP‐CRPDRP in vederea luarii unei decizii privind  reefectuarea transferului catre beneficiar. Expertii SAP‐ CRPDRP/  DPP  vor  mentiona  acest  lucru  in  coloana  15  din  Registrul  Certificatelor  de  Plata  R4. SEP‐DCPFE informează SAP‐DPP in dimineaţa zilei lucrătoare imediat următoare  zilei recreditării contului de plăţi FEADR.  seful  SAP‐DPP  comunica aceasta decizie in aceeaşi zi SEP‐DCPFE. o copie a  extrasului de cont de  plati FEADR avizata si semnata de seful SEP‐DCPFE. Institutia bancara/ Trezoreria eliberează SEP‐DCPFE extrasul de cont  referitor la respectiva operaţiune. cu menţiunea ANULAT. Pentru certificatele de plata elaborate de SAP‐CRPDRP. coloana 11. care se transmite la  SCP‐DCPFE.    SEP‐DCPFE  emite  ordinele  de  plata  pentru  contul  MADR  pentru  returnarea  fondurilor  neutilizate.  Pentru  certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐CRPDRP. Noua Ordonantare de plata va avea acelasi numar cu cea  anulata cu mentiunea „bis” si data din ziua elaborarii (Ex: CR – 1/1bis‐01.  In  acest  caz. In cazul în care seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP decide că transferul către beneficiar nu trebuie  reefectuat.  Pentru  certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐DPP.11.  seful  SAP‐CRPDRP  comunica  aceasta  .  se  intocmeste  Ordonantarea  de  plata  pentru  fondurile neutilizate aferente FEADR/ TVA de la bugetul de stat AP 4. seful SAP‐DPP primeste de la SEP‐DCPFE  o  copie  a  extrasului  de  cont  cu  sold  zero  insotit  de  adresa  de  inaintare. SAP‐DPP primeste de la SEP‐DCPFE.1 se va anula.  iar  acesta  comunica  decizia  in  aceeaşi  zi  SEP‐DCPFE.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 266    5. Pentru certfiicatele de plata elaborate de SAP‐DPP.    b.  denumire beneficiar etc). si se va înregistra in  Registrul certificatelor de plata R4 urmând a se reîntocmi in luna următoare de expertul SAP‐ CRPDRP/  SAP‐DPP  care  l‐a  elaborat.Etapa AP10:  Transferul de la APDRP   la DGBFFE din cadrul MADR a fondurilor neutilizate    Dupa efectuarea platilor. precum si Borderoul ordinelor de plata EP  0.     a.  expertii vor  reface  doar Ordonantarea de plata AP 4.     Pot apare doua situatii:   Soldul  este  zero.  În  cazul  în  care  SAP‐CRPDRP/  SAP‐DPP  decide  reefectuarea  transferului.  seful  SAP‐CRPDRP  comunica  aceasta  decizie  sefului  SAP‐DPP.2010). Dupa transferul fondurilor neutilizate.   Soldul  este  mai  mare  ca  zero.

 iar ulterior prin posta rapida.      Ordonantarile  de  plata  pentru  fondurile  neutilizate  aferenta  FEADR  se  inregistreaza  de  seful  SAP‐DPP  in  Registrul  fondurilor  solicitate  R6. iar acesta comunica decizia in aceeaşi zi SEP‐DCPFE. Pentru certificatele  de  plata  elaborate  de  SAP‐DPP.  Ordonantarile  de  plata  au  acelasi  numar  cu  solicitarea de fonduri pentru care trebuie returnate fondurile neutilizate.     După primirea de la SEP‐DCPFE a copiei ultimului extras de cont cu soldul zero insotit de adresa  de inaintare. Seful SAP‐CRPDRP va transmite documentele elaborate la nivel regional scanat la  SEP‐DCPFE.seful SAP‐DPP înregistrează extrasul de cont in Registrul fondurilor solicitate R6.    .2 refacuta in ziua  comunicarii.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 267    decizie sefului SAP‐DPP. Seful SAP‐CRPDRP/ SAP‐DPP va transmite Ordonantarea de plata AP 4. documentele in original.  seful  SAP‐DPP  comunica  aceasta  decizie  in  aceeaşi  zi  SEP‐ DCPFE.

 in maxim 30 de zile de la primirea de la SEP‐DCPFE a extrasului  de cont. se va trece la verificarea in detaliu pentru rectificarea greşelilor. Acest document însoţeşte Cererea de plata pe tot parcursul procesării ei.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 268    5.13. se întocmeşte Pista de audit AP  12.    De  asemenea.    Astfel pentru fiecare înregistrare in contabilizarea unei plaţi efectuate către beneficiari va exista  o  Pista  de  audit  care  va  conţine  si  numărul  unic  de  înregistrare  in  contabilizarea  sumei.  reprezentând plata. In situaţia unor neconcordante a sumelor  totale.  Dupa  revizuirea  de  catre  Directorul  DPP.1 cu SCP‐DCPFE si SEP‐DCPFE.    In penultima zi lucrătoare a lunii curente/ ultima zi lucratoare a zilei de 1 ianuarie a anului in  care se autorizeaza plata se realizează Reconcilierea cursului EUR/LEU (sectiunea de Formulare  Efectuare Plati) cu SCP‐DCPFE si SEP‐DCPFE. Pista de audit va fi verificata de seful de  serviciu daca a fost completata corect. Seful SAP‐DPP întocmeşte Reconcilierea  plaţilor AP 11.  .  lunar.     In cadrul acestor reconcilieri. la data la care au făcut aceste activităţi. In situaţia aparitiei  unor neconcordante cu privire la informatiile aferente scrisorilor de garantie financiara.  Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor metodologice de aplicare a OUG 74/ 2009 seful SAP‐DPP intocmeste o Reconciliere a  platilor AP 11.Etapa AP11:  Reconcilierea platilor    Pentru fiecare sesiune de plata.1 disctincta. acestea  vor fi remediate.2.Etapa AP12:  Completarea pistei de audit    Pentru fiecare Cerere de plata depusa de beneficiar la OJPDRP.  Acest  formular  conţine  toate  activităţile  desfăşurate  in  procesarea Cererii de plata. SCP‐DCPFE va transmite SAP‐DPP  o copie a documentului pentru reconciliere. Seful SAP‐DPP verifica daca valorile cuprinse in aceste formulare  coincid cu cele primite de la SCP‐DCPFE si SEP‐DCPFE.    Pista de audit va fi atasata la Dosarul administrativ al PAT de catre expertii SVCP‐OJPDRP. împreuna cu documentele elaborate in acest  proces.  insotita  de  adresa  de  inaintare. Dupa completarea coloanei 19 de catre SCP‐DCPFE.12.        5. precum si persoanele care au desfăşurat aceste activităţi. ordonate cronologic.1. completat si semnat de acestia.  aceasta  se  transmite  DCPFE  in  vederea  completarii. SVT si  SAP. de la depunerea  ei  până  la  contabilizarea  plaţii.  seful  SAP‐DPP  intocmeste  si  transmite  SCP‐DCPFE  Reconcilierea  garantiilor  financiare  AP  11.    Acest document va fi completat de către persoanele care au întocmit activităţile de procesare a  cererii de plata.  in  primele  10  zile  lucratoare  ale  lunii. Dosarul administrativ al PAT va fi deschis de expertii SVCP‐OJPDRP.

 in ziua imediat următoare primirii de la SEP‐DCPFE a formularului de Confirmare a plaţii.  care  va  fi  transmisa  pe  fax/  posta  cu  confirmare de primire.1 pentru finantarea de  la  bugetul  de  stat  a  TVA  aferenta  proiectelor  FEADR. se  .  Notificarea beneficiarului/ furnizorului asupra plaţilor efectuate AP 13.  copiile  Confirmarilor  de  primire.1.  In  fiecare  zi  de  vineri  din  săptămână.  precum  si  adresele  beneficiarilor/  furnizorilor (contestaţiile) numai pentru dosarele cererilor de plata verificate pe eşantion.  precum si adresele beneficiarilor/ furnizorilor (contestaţiile) pentru dosarele cererilor de plata  verificate. expertul SAP‐CRPDRP va transmite la Direcţia Plaţi Proiecte acest borderou însoţit  de  copiile  Notificarilor  asupra  platilor  efectuate  AP  13.1. in cazul in care beneficiarul/ furnizorul nu e de acord cu suma  totala autorizata la plata sau cu suma autorizata la transa de plata respectiva poate depune o  contestatie la CRPDRP‐ul de care apartine.  care  va  fi  transmis  la  DPP  in  fiecare  zi  de  vineri.14.  copiile  Confirmarilor  de  primire.    Expertul  SAP  ‐  CRPDRP  va  întocmi  săptămânal  un  Borderou  de  transmitere  a  Notificărilor  beneficiarului/  furnizorului  asupra  plaţilor  efectuate  AP  13.    Expertul  SAP  –  CRPDRP  va  transmite  beneficiarilor  cărora  li  s‐a  rambursat  ultima  transa  de  plata.  SAP  ‐  CRPDRP  va  informa.    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  expertul  SAP‐CRPDRP  va  intocmi  saptamanal  un  Borderou  de  transmitere  a  Notificărilor  beneficiarului/  furnizorului  asupra  plaţilor  efectuate  AP  13.1. este necesar acceptul beneficiarilor asupra cheltuielilor declarate eligibile  de către Agentia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 269    5.  beneficiarul/  furnizorul  nu  a  contestat  cheltuielile  declarate  neeligibile la verificarea dosarelor cererilor de plata.2.1.  Direcţia  Plaţi  Proiecte  asupra  faptului  ca.Etapa AP13:  Finalizarea proiectului    Pentru înregistrarea in contabilitate a valorii finale a contractelor de finanţare si dezangajarea  sumelor  rezultate  ca  urmare  a  diferenţelor  intre  valoarea  contractului  de  finanţare  si  valorile  autorizate si plătite.  însoţit  de  copiile  Notificarilor  asupra  platilor  efectuate  AP  13. Daca in urma reverificarii dosarului  cererii  de  plata  reiese  faptul  ca  beneficiarul  mai  are  dreptul  la  o  plata  suplimentara.    Daca in termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestor notificări beneficiarul/ furnizorul nu  contesta  rezultatul  verificării  cererilor  de  plata.2.    Pentru  decontarea  TVA‐ului  de  la  bugetul  de  stat  conform  prevederilor  OUG  74/  2009  si  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  OUG  74/  2009  expertii  SAP‐CRPDRP  vor  elabora  o  Notificare a beneficiarului/ furnizorului asupra platilor efectuate AP 13. O copie a acestui Borderou se transmite la SEC.    Dupa primirea Notificarii AP 13.  in  scris  prin  formularul  Borderou  de  transmitere  a  Notificărilor  asupra  plaţilor  efectuate  AP  13. Acesta va fi transmis  pe fax/ posta cu confirmare de primire.  inclusiv  pentru cazurile in care au fost aplicate reduceri conform art 30 din Regulamentul 65/ 2011. Contestatia va fi instrumentata de catre expertii din  cadrul SAP‐DPP si SVT‐DPP in maxim 30 zile calendaristice.2  pentru  finantarea  de  la  bugetul  de  stat  a  TVA  aferenta  proiectelor  FEADR.

1  catre  SCP‐DCPFE. precum si a formularelor AP 13. memorii justificative sau alte sesizari  care pot conduce la declararea proiectului ca nefinalizat.  Nota va fi transmisa la toate directiile implicate si  pe fax/ scanat la CRPDRP‐uri si OJPDRP‐uri.     După finalizare. Directorul DPP.  mai  putin  contestatiile  depuse  de  catre  beneficiar/  furnizor.  pe care o va supune aprobarii Directorului General al APDRP. Daca se considera necesar. In  lista nu vor fi incluse proiectele care au contestatii. dosarele cererilor de plata vor fi arhivate.Etapa AP14:  Arhivarea Dosarelor Cererii de Plata    Dosarele Cererilor de Plata in curs de instrumentare se vor arhiva temporar  pana când ultima  cerere  de  plata  este  instrumentata  conform  capitolului  5  din  Manualul  de  arhivare  al  APDRP  M02‐06.     Dupa  solutionarea  unei  contestatii. DSC/ DATL/ SAT si DJ.  a  Centralizatorului  proiectelor finalizate. conform capitolului 6 din Manualul  de proceduri de arhivare al APDRP.  DCA.    Documentele transmise de APIA se vor arhiva conform prevederilor din Manualul de proceduri  de arhivare al APDRP. Directorul General Adjunct Plati. judetul. Directorul General Adjunct Implementare  Tehnica si Directorul General. precum si copiile adreselor directiilor de specialitate.  expertul  SAP‐CRPDRP  trebuie  sa  transmita  beneficiarului/  furnizorului o noua Notificare a beneficiarului/ furnizorului asupra plaţilor efectuate AP 13. La Nota se vor anexa Centralizatorul proiectelor finalizate. Nota va fi semnata de seful SAP‐ DPP.     Lunar.  De  asemenea.    Documentele vor fi păstrate de APDRP pana la expirarea perioadei de 5 ani de la data la care a  fost efectuata ultima plata către beneficiar. denumirea beneficiarului/ furnizorului. . seful SAP‐DPP va intocmi o Nota cu privire la proiectele finalizate pentru toate masurile. pentru  reverificarea dosarului cererii de plata se contacteaza serviciile implicate in verificarea dosarului  cererii de plata de la nivel judetean si regional.MADR  Agenția de Plăți pentru  Dezvoltare Rurală și Pescuit      PNDR 2007 – 2013 Manual de procedura pentru Autorizare plati  Cod manual: M 01 – 07  Versiunea 14    Pagina 270    intocmeste o Nota de aprobare catre Directorul DPP prin care se solicita aprobarea intocmirii  unui certificat de plata pentru diferenta rezultata in urma reverificarii.15.      5. CRPDRP‐ul de care  apartine si data confirmarii de primire.    Seful  SAP‐DPP  transmite  copiile  Notei  cu  privire  la  proiectele  finalizate. precum si cele delegate.  lista  acestor proiecte pentru ca acestia sa bifeze pentru care din aceste proiecte exista litigii pe rolul  instantelor judecatoresti/ au acte aditionale in curs de evaluare/ au sesizari in curs de evaluare  etc. petitii. a Adreselor DCA.  DSC/  DATL/  SAT  ‐  MADR.     Expertul  va  preda  documentele  la  arhiva  pe  baza  unui  Proces  verbal  de  predare‐primire  si  inventar (vezi capitolul 6 – Documente din cadrul Manualului de arhivare al APDRP M02‐06).  seful  SAP‐DPP  va  transmite  la  DJ.1. care va  cuprinde: codul contractului. Noul certificat va avea  codul cererii de plata pentru care s‐a efectuat ultima plata. In prealabil intocmirii Notei cu privire  la  proiectele  finalizate.

You're Reading a Free Preview

Download