Sunteți pe pagina 1din 4

ORIZONTURILE DE TRANZI IE

Sunt orizonturi care prezint o parte din caracterele orizontului supraiacent i o parte din ale celui subiacent c tre care se face tranzi ia. Se deosebesc dou tipuri de orizonturi de tranzi ie: 1. orizonturi de tranzi ie obi nuite sau propriu-zise - tranzi ia se face treptat, de la propriet ile unui orizont la propriet ile celuilalt orizont. - se noteaz cu cele dou litere majuscule corespunz toare orizonturilor respective: AB, AC, BC, CR, A/C, A/B etc. 2. orizonturi de tranzi ie mixte sau de ntrep trundere - orizonturi n care se ntrep trund propriet i ale celor dou tipuri de orizonturi principale. - trecerea ntre orizonturi este neregulat sau n limbi (glosic ). - se noteaz cu dou litere mari ntre care apare semnul (): E  B; B  R; C  R.