Sunteți pe pagina 1din 88

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N

Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

PLANUL STRATEGIC
DE DEZVOLTARE DURABILA

A MUNICIPIULUI VULCAN
JUDETUL HUNEDOARA

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIAL ECONOMICA A


MUNICIPIULUI VULCAN
CUPRINS :
1. Introducere

Pag. 2

2. Profilul comunitatii .

Pag. 5

3. Analiza SWOT / analiza pe domenii a municipiului Vulcan . Pag. 23


4. Seminarul planificarii strategice / Seminarul viziunilor . Pag. 26
5. Seminarul planificarii strategice / Seminarul directiilor strategice ..Pag.27
6. Plan strategic de dezvoltare social economica a municipiului
Vulcan / (Planul de actiuni pentru anul 2006) Pag. 39
7. Plan strategic de dezvoltare social economica a municipiului
Vulcan / (Planul de actiuni pentru anii 2006 - 2010) .

Pag. 63

8. Anexe :
Dispozitia Primarului nr. 1152/21.09.2005 privind constituirea
Comitetului Organizational la nivelul municipiului Vulcan,
regulamentul de functionare al Comitetului, mpartirea pe
zone a teritoriului administrativ al municipiului Vulcan si
numirea Comisiilor pe zonele de interes local Pag. 88
Procese verbale ale Comisiilor zonale la ntlnirile cu
reprezentantii comunitatilor locale. Propuneri de proiecte. ... Pag.
Hotarrea Consiliului Local al municipiului Vulcan numarul 148 /
05.10.2005 privind constituirea Comitetului de Dezvoltare Socio Economica a municipiului Vulcan si planul de actiuni al Comitetului
de Dezvoltare Social - Economica a municipiului Vulcan . Pag.
Minuta sedintei ordinare a Comitetului de Dezvoltare Socio Economica a municipiului Vulcan. Grupuri tematice de lucru pe
directii strategice. . Pag.
Elaborarea proiectelor de Plan strategic pe Grupuri tematice si
directii strategice Pag.
2

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

INTRODUCERE
Prezentul document este o strategie de dezvoltare locala a municipiului Vulcan.
Strategia a fost elaborata de catre liderii comunitatii, membrii comunitatii si alti parteneri
in colaborare cu Agentia Nationala a Zonelor Miniere Colectivul Zonal Petrosani.

Dezvoltarea unei comunitati, oricare ar fi ea, nu poate fi conceputa n lipsa


unei viziuni asupra directiilor spre care aceasta comunitate doreste si poate sa se
ndrepte.
Pornind de la constientizarea situatiei actuale si trecnd prin analiza
punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a riscurilor, am construit o
strategie reala de dezvoltare, strategie care sa fundamenteze, n viitor modul n
care comunitatea si utilizeaza att resursele existente cat si cele care vor fi
generate.
n timpul elaborarii planurilor strategice ale comunitatii s-a tinut cont att de
necesitatile locale, ct si de strategiile de dezvoltare ale judetului Hunedoara. n
acest context, comunitatea locala a identifica t caile de integrare a planurilor
strategice de dezvoltare a comunitatii n strategiile de dezvoltare ale judetului
Hunedoara.
Planul strategic de dezvoltare social-economica a municipiului Vulcan a fost
elaborat n mod participativ, prin implicarea reprezentantilor tuturor grupurilor
social demografice din comunitate. Participarea populatiei la elaborarea planului
strategic de dezvoltare social-economica va contribui la cresterea spiritului de
initiativa a oamenilor din comunitate, la implicarea paturilor vulnerabile n
procesul de luare a deciziilor si la responsabilizarea comunitatii pentru deciziile
luate si pentru ntreg procesul de dezvoltare. Totodata, implicarea tuturor
actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a parteneriatului dintre
administratia publica locala, organizatiile comunitare si businessul privat n
directia solutionarii problemelor comunitare.
Procesul de facilitare a elaborarii n mod participativ a planului strategic de
dezvoltare social-economica a municipiului Vulcan a inclus urmatoarele etape:

Etapa de preplanificare
Etapa de elaborare a planului strategic de dezvoltare social-economica a
municipiului Vulcan
Etapa de sustinere a comunitatilor n procesul de implementare a planului
strategic de dezvoltare social-economica a municipiului Vulcan elaborat.

Astfel, ETAPA DE PREPLANIFICARE a inclus urmatoarele actiuni:

Facilitarea administratiei publice locale n crearea Comitetului


Organizational, care a fost responsabil de organizarea procesului de
preplanificare si de implicare a cetatenilor din comunitate n proces

Acordarea asistentei tehnice administratiei publice locale n elaborarea


Regulamentului de activitate a Comitetului Organizational

Acordarea asistentei tehnice administratiei publice locale n elaborarea


planului de actiuni al Comitetului Organizational
3

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Instruirea membrilor Comitetului Organizational n urmatoarele domenii:


metode de implicare a comunitatii n procesul de preplanificare, procesul
de elaborare si implementare a planurilor strategice de dezvoltare social
economica, monitorizare si evaluare participativa, elaborarea si
implementarea planurilor de asigurare a durabilitatii obiectelor de
infrastructura renovate.

Facilitarea procesului de legiferare a abordarii participative n elaborarea


planului strategic de dezvoltare social-economica a municipiului Vulcan.
Astfel, prin Dispozitia numarul 1152 / 21.09.2005 a fost constituit Comitetul
Organizational la nivelul municipiului Vulcan, presedintele Comitetului
Organizational, planul de actiuni al Comitetului Organizational, mpartirea
pe zone a teritoriului administrativ al municipiului Vulcan si numirea
Comisiilor pe zonele de interes local iar prin Hotarrea Consiliului local al
municipiului Vulcan numarul 148 / 05.10.2005 s-a aprobat constituirea
Comitetului de Dezvoltare Socio - Economica a municipiului Vulcan si
planul de actiuni al Comitetului de Dezvoltare Social - Economica a
municipiului Vulcan.

Facilitarea procesului de creare a Comitetului de Dezvoltare Social Economica a comunitatii miniere. Comis iile pe zonele de interes local din
cadrul Comitetul Organizational, numite n baza dispozitiei nr. 1152/2005 a
Primarului municipiului Vulcan, a organiza t adunari pe cartiere/zone sau
focus grupuri, la care au fost invitati toti locuitorii din cartiere/zone. La
aceste ntlniri au fost discutate urmatoarele probleme: raportul de
activitate al administratiei publice locale pentru anul precedent, au fost
identificate si prioritizate problemele locale care necesita sa fie incluse n
planul strategic de dezvoltare a comunitatii pentru dezvoltarea capacitatilor
comunitatilor locale si au fost selectati doi reprezentanti pentru a fi inclusi
n Comitetul de Dezvoltare Social-Economica a localitatii. Ca rezultat al
acestor adunari si discutii pe cartiere a fost stabilit Comitetul de Dezvoltare
Social-Economica a localitatii, care este compus din reprezentanti ai
administratiei publice locale, ai businessului privat, ai organizatilor
nonguvernamentale, cte doi reprezentanti din fiecare cartier (numarul total
al membrilor este de 25 de persoane). Reprezentantii ONG-urilor, ai
serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local si
ai ANDZM AZM Petrosani au acordat asistenta tehnica Comitetului de
Organizare n elaborarea regulamentului de activitate si planului de actiuni
ale Comitetului de Dezvoltare Social-Economica. Componenta Comitetului
de Dezvoltare Social Economica a localitatii, regulamentul lui si planul de
actiuni care au fost aprobate de catre Consiliul Local al municipiului Vulcan
prin Hotarrea numarul 148 / 05.10.2005.

ETAPA DE ELABORARE A PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIALECONOMICA A MUNICIPIULUI VULCAN a cuprins urmatoarele activitati:

Facilitarea procesului de creare a Grupurilor tematice de lucru specializate


pe directii strategice elaborate.

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

n urma Seminarului Directiilor strategice din data de 29.09.2005, n vederea


elaborarii Planul strategic de Dezvoltare social-economica a municipiului
Vulcan au rezultat 9 directii strategice principale, astfel :
1. Directia strategica : DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII
2. Directia strategica : CREAREA UNUI CADRU FAVORABIL INVESTITORILOR
3. Directia strategica : ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE
PROMOVARE A ORASULUI
4. Directia strategica : IMPLICAREA CETATENILOR IN VIATA COMUNITATII
5. Directia strategica : NTARIREA MECANISMULUI DE ATRAGERE DE
FONDURI
6. Directia Strategica : MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE
7. Directia strategica : REALIZAREA DE NFRATIRI CU ALTE COMUNITATI
8. Directia strategica : ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC
9. Directia strategica : EXTINDEREA SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA
10. Directia strategica : CULTIVAREA SPIRITULUI CIVIC
Astfel, n data de 11.10.2005 a avut loc sedinta Fiecare consiliu consultativ
specializat va include n componenta sa membri ai Comitetului de Dezvoltare
Social-Economica si specialisti calificati de la primarie/municipalitate n
domeniile corespunzatoare directiei strategice: economisti, arhitecti, ingineri
etc. Consiliile specializate vor participa la elaborarea planurilor de actiuni pe
directii strategice, a bugetului estimativ si a propunerilor de proiect pentru a fi
naintate catre donatori.

Instruirea membrilor Comitetului de Dezvoltare Social-Economica a


localitatii n elaborarea planului strategic participativ.

Acordarea asistentei tehnice membrilor Comitetului de Dezvoltare Social


Economica a localitatii n elaborarea profilului comunitatii.

Facilitarea elaborarii Planului strategic de Dezvoltare Social-Economica a


localitatii.

Facilitarea organizarii adunarilor pe cartiere pentru discutarea proie ctului


lanului strategic elaborat.

Facilitarea organizarii audierilor publice n vederea discutarii planului de


Dezvoltare Social-Economica a localitatii.

Facilitarea Comitetului de Dezvoltare Social-Economica a localitatii n


efectuare modificarilor necesare ale planului strategic elaborat n
conformitate cu discutiile purtate cu cetatenii.

Aprobarea Planului strategic de Dezvoltare Social-Economica a localitatii de


catre Consiliul Local.

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

PROFILUL COMUNITATII - MUNCIPIUL VULCAN


I. DATE GENERALE
1.1. Scurt istoric
Municipiul de astazi si are nceputurile n vechime si evolutia sa ncadreaza ntrun proces firesc, determinat de nevoia oamenilor de a exista ntr-un spatiu care i apara,
dar mai ales le asigura resursele pentru a p utea trai.
Exista marturii care ne fac sa credem ca viata sociala a pulsat n aceasta parte a
Vaii Jiului nca din antichitatea dacica si romana. Astfel n Pasul Vlcan a fost
descoperit un bust de bronz aurit care nfatiseaza un luptator cu coif si scut,
reprezentndu-l, probabil, pe zeul razboiului din mitologia greaca, sau pe Alexandru
Macedon. Acest lucru semnifica, n opinia unor cercetatori, trecerea prin acest spatiu a
grecilor n cautarea aurului care, stim cu certitudine, s-a exploatat n Valea Jiului, si n
mare masura la Vulcan, din nisipul aluvionar al Jiului de Vest, pna n epoca moderna.
Tot n Pasul Vlcan s-au descoperit tezaure monetare romane, iar la Crividia urmele
unui atelier mestesugaresc provenind din epoca romana. Despre aceasta zona se
vorbeste si n diplomele regale maghiare din 1.493 si 1.501.
Prin Pasul Vlcan si pe drumul care trece de la Crividia Dealu Babii la Crivadia
Merisor, s-a realizat pna n epoca moderna, legatura dintre spatiul intracarpatic si
regiunea de nord a Olteniei.
Dintr-un document emis la 1.462 de regele Matei Corvin, aflam ca nobilul
hategan Nicolae Kendeffy moare n 1.442, ntr-o lupta dusa cu turcii n Alpibus Vulcan
si pe aici se crede ca ar fi trecut Mihai Viteazul cnd, la sfrsitul anului 1.600, a luat
drumul pribegiei spre Praga pentru a cere ajutorul mparatului habsburg Rudolf II. Aici
se va afla punctul de vama pentru trecerea spre si dinspre Tara Romneasca, iar n
jurul acestuia se poate afirma ca s-a format nucleul viitoarei asezari stabile, Vulcan.

1.2. Asezare geografica


Municipiul Vulcan este situat pe malul Jiului Romnesc ntre 450 16 - 450 23
latitudine nordica si 200 18 - 200 23 longitudine estica. Face parte integranta din marea
unitate de relief din Carpatii Meridionali numita depresiunea tectono eroziva Valea
Jiului sau Petrosani, fiind situat n partea centrala a prelungirii vestice; localitatea este
dominata de culmile muntoase Oboroca, prelungire a muntilor Retezat, spre nord si
masivul Vlcan spre sud, cu o deschidere larga spre est si tot mai ngusta spre vest
(spre masivul Retezat). Comunica cu regiunile nvecinate prin pasuri si trecatori: Pasul
Vlcan (1.621 m) si Pasul Lainici (450 m) cu depresiunea subcarpatica Trgu Jiu, iar
prin Pasul merisor ( 756 m) si Pasul Dealu Babii (934 m), cu depresiunea Hateg.

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Localitatea Vulcan este asezata la vest de municipiul Petrosani, la circa 11 Km si


la est de orasul Lupeni, la circa 6 8 Km. Altitudinea nregistreaza valori de 570 600
m n albia Jiului Romnesc.
Suprafata totala a localitatii (extravilan +intravilan), este de 8.731 ha si se afla n
partea sudica a judetului Hunedoara, la circa 120 Km de municipiul Deva, resedinta si
centrul administrativ al judetului.

1.3. Relieful
n variatia reliefului localitatii Vulcan, deosebim urmatoarele unitati:
a) Cadrul muntos, care privit de la scara reliefului ntregii tari, apare ca o treapta
uriasa, dar care vazuta mai ndeaproape este o multipla succesiune de suprafete sau
trepte (specifica mai ales Carpatilor Meridionali), care coboara de la partea cea mai
nalta a crestelor si culmilor alpine pna la bordura sudica pusa n evidenta de treapta
de eroziune Gornovita. Acest cadru este reprezentat prin:
- n nord, Culmea Oboroca reprezentnd o prelungire a masivului Retezat, se
desfasoara n naltime ntre altitudinile de 950 1000 m n partea inferioara si atinge
1.544 m n vrful Oboroca. Prezinta un relief semet dat de prezenta n substratul
petrografic al rocilor cristaline mai rezistente la actiunea agentilor externi. Datorita
acestui fapt, energia de relief nregistreaza valori de 125 320 m, iar valoarea
pantelor creste brusc cu valori de 150 300.
- n sud, se afla masivul Vlcan avnd altitudini ntre 900 m n partea inferioara
si 1.870 m n vrful Straja. n aceasta parte, trecerea spre zona dealurilor se face
treptat, fara a fi clar extinsa n relief ca n partea nordica.
b) Dealurile piemontane care fac trecerea de la zona montana la zona joasa a
depresiunii formnd o fsie continua la marginea masivelor cristaline cu altitudini de 750
790 m.

1.4. Clima
Caracterul depresionar, favorizeaza acumularea si stagnarea aerului rece, care
determina frecvente inversiuni de temperatura chiar si ntre unitatile de relief cu altitudini
reduse. Vara, ncalzirile sunt mai puternice datorita circulatiei reduse, astfel ca
amplitudinile termice zilnice si anuale difera fata de alte regiuni. Valorile medii anuale
ale temperaturii aerului calculate pe o perioada de 60 de ani , nregistreaza valori de
6,8 0 C. Valorile medii lunare sunt cuprinse ntre 4,5 0 C n luna ianuarie si 16,7 0 C n
luna iulie.
Elementele climatice indica caracteristicile unui climat umed si rece.

1.5.

Elemente de biogeografie (flora si fauna)

Flora localitatii este central-europeana, cu elemente arcto -alpine, n partile nalte


ale muntilor si infiltratii mediteraneene n locurile adapostite si cu conditii
7

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

ecologice potrivite, ca formatiunile calcaroase.


n jurul localitatii predomina, att pe versantii sudici ct si pe cei nordici padurile
de fag, care n unele locuri, vegeteaza cu alte specii lemnoase: bradul, molidul, pinul,
larita, paltinul de munte, frasinul, carpenul, mesteacanul ce formeaza plcuri mai ntinse
n partea inferioara a padurii de fag.
n fagete si n zona colinara sunt ntlniti numerosi arbusti: cununita, caprifoiul,
alunul, socul rosu, paducelul si diferite specii de mur. n zonele defrisate prin taieri se
instaleaza zmeurisul, iar n poiene si liziera padurii se gasesc zone ntinse de merisor si
afin.
Si lumea plantelor inferioare au o buna reprezentare astfel: pe scoarta fagilor
ntlnim licheni de genurile Parnelia si Lecanora, muschii formeaza adevarate covoare,
iar ferigile bordeiaza praiele de munte. Ciupercile cum ar fi: buretii de fag, pitoanca,
iutari, craitele, galbiorii, ghebele si altele i determina pe oraseni sa paraseasca orasul
n cautarea lor.
Specific padurilor de munte sunt: cocosul de munte, ierunca, gainusa de munte,
mierla gulerata, sturzul de piatra, ciocanitoarea neagra, corbul, cerbul, rsul, ursul brun,
jderul de padure. Au mai fost semnalate exemplare de bufnita. Dintre rapitoarele de zi
amintim gaia rosie si specii de ulii de genul Accipiter. n afara speciilor amintite mai
semnalam prezenta urmatoarelor specii: bursucul, lupul, vulpea, pisica salbatica,
dihorul, nevastuica, mistretul, veverita, soarecele de padure, iepurele, specii de lilieci si
ariciul.

II. POTENTIAL SOCIO - UMAN


2.1. Privire geografica de ansamblu
Suprafata localitatii este de 8.731 ha, aflndu-se n partea sudica a judetului
Hunedoara, la granita cu judetul Gorj.

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Localizarea municipiului Vulcan n judetul Hunedoara:

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

HARTA MUNICIPIULUI VULCAN

10

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

2.2. Indicatori comparativi municipiul Vulcan judetul Hunedoara

Nr.
INDICATORI
crt.
1.
Populatia

Pers.

2.

Densitatea

Pers./km2

3.

Structura
populatiei pe
grupe de vrsta:
- 0 14 ani
- 15 16
ani
- 65 si peste
Structura
populatiei
ocupate
- agricultura si
silvicultura
- industrie si c-tii
- servicii
Rata somajului

4.

5.
6.

U/M

Durata medie a
vietii:
- masculin
- feminin

ANUL
1 Ianuarie
2005
1 Ianuarie
2005

MUNCIPIUL
JUDETUL
VULCAN
HUNEDOARA
29.734
482.415
340,6

68,8

22,3
71,1
6,6

15,2
70,9
13,9

0,5

26, 3

68,6
30,9

36,6
37,1

2004
%

2004
%

decembrie
2004

10,9
69,07

ani

2001 - 2003

66,34
73,60

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Hunedoara - Deva

2.3. Situatia demografica


Disponibilizarile masive din sectorul minier, din anii 1997-1999, au dus la
scaderea nivelului de trai n aceasta zona si cresterea semnificativa a ratei somajului la
nivel local fata de rata somajului la nivel national. La nivel local rata somajului este 26%,
dar rata reala este n jur de 45%, deoarece sunt multe persoane care au iesit din
evidenta oficiului pentru ocuparea fortei de munca. n aceasta situatie a nceput
fenomenul de migratie, fiind unul din principalii factorii care au contribuit la scaderea
numerica a populatiei. Astfel daca la nceputul anului 1990, populatia Vulcanului se
situa la un numar de 36.315, n prezent sunt nregistrati un numar de 29.734 de
persoane.

11

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

40000
35000
30000

Serie1
Serie2
Serie3
Serie4
Serie5
Serie6

25000
20000
15000
10000
5000
0
Serie1
Serie2
Serie3
Serie4
Serie5
Serie6

Anul

Vulcan

1990
2001
2002
2003
2004
2005

36.315
32.659
30.555
30.399
30.141
29.734

Populatia din municipiul Vulcan se afla n continua scadere, cu 6.581 persoane mai
putin n 2005, fata de 1990, asa cum se poate observa din tabelul de mai jos:

Anul
Vulcan

1990
36.315

2001
32.659

2002
30.555

2003
30.399

2004
30.141

2005
29.734

Sursa: Directia Regionala de Statistica Hunedoara - Deva

2.4. Ocuparea populatiei


Perioada de tranzitie pe care Romnia o traverseaza, ncepnd cu anul 1989,
a dus la cresterea semnificativa a ratei somajului. Disponibilizarile care au avut loc a
condus la disparitia multor locuri de munca nu numai n sectorul minier ci si n
activitatile conexe. Din pacate nu au fost gasite solutii de creare a unor alternative.
12

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Practic n toate domeniile cu exceptia a unora dintre servicii (comert,


nvatamnt, sanatate, asistenta sociala si administratie publica), populatia ocupata a
nregistrat scaderi. Astfel de reduceri semnificative ale populatiei ocupate au fost
nregistrate n special n domeniul mineritului.

2.5. Educatie

La nivelul municipiului exista 6 scoli generale si o institutie scolara de nivel


liceal - Grupul scolar Mihai Viteazu , n care predau un numar de 100 cadre
didactice, este structurat pe forme variate de nvatamnt:
nvatamnt teoretic, cu clase cu profil real si uman si nvatamnt tehnologic, cu
clase n profil industrial (electric, mecanic, electromecanic, constructii,
informatica) curs de zi si seral 27 clase 776 elevi
- nvatamnt profesional (electric, mecanic, electromecanic, constructii, textile) cu
scoala profesionala, anii I-IV 19 clase 485 elevi
Sintetiznd evolutia nvatamntului vulcanean, n anul 2005, acesta se prezinta
astfel:
-

cinci gradinite pentru nvatamnt prescolar cu un efectiv de 1.544 copii


scoli generale n care nvata 3.273 elevi: Scoala generala Teodora Lucaciu cu
un total de 394, Scoala generala nr.2, cu clasele I- IV, situata n Crividia cu 29
elevi, Scoala generala nr.3 Paroseni 108 elevi, Scoala generala nr.4 n care
nvata un numar de 900 elevi, Scoala generala nr.5, cu 965 de elevi, si Scoala
generala nr.6, cu 870 de elevi.
O scoala primara cu 7 elevi nvatamnt simultan situata n Dealu Babii
Grupul scolar Mihai Viteazu cu un total de 1.261 de elevi.
346 cadre didactice n unitatile de nvatamnt enumerate.
(Conform datelor obtinute n luna decembrie 2005)

2.6 Cultura

Cultura din Vulcan poarta amprenta conditiilor speciale si aparte ale acestei zone. n
devenirea sa este cultura rezultata din interactiunea datinilor si traditiilor si
obiceiurilor populatiei eterogene care a lucrat si continua sa lucreze aici. ncepnd cu
mijlocul sec. al XIX -lea, odata cu nceperea mineritului carbonifer, pe aceste
meleaguri au trait la un loc romnii localnici momrlanii, romnii veniti din alte zone
ale tarii, unguri, nemti, polonezi, cehi, italieni, austrieci, etc. n anii socialismului s-a
produs o regresie o estompare a manifestarilor culturale specifice, a obiceiurilor
si traditiilor.

13

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

n prezent se ncearca redescoperirea si punerea n valoare a culturii, indiferent de


forma sa: muzica, pictura, literatura, fotografie, etc.
Una din personalitatile marcante ale acestor locuri a fost soprana de valoare
internationala Teodora Lucaciu (1926 1986 ), a carei voce a rasunat pe scena
marilor Opere din lume. Ca omagiu adus acestei artiste, Scoala generala nr. 1 din
Vulcan i poarta numele.
De-a lungul anilor, formatiile (grupuri vocal-instrumentale) nfiintate cum ar fi de
amintit Grupul Color, Grupul Stacatto, Grupul Astral, au adus numeroase premii,
prin participarea la diverse festivaluri nationale, cum ar fi: Cntarea Romniei,
Sarbatoarea Tineretului de la Costesti, festivalul Tineretului de la Drobeta Turnu
Severin.
n decembrie 2002, la initiativa unor copii cu vrste cuprinse ntre 6 si 11 ani,
ia fiinta grupul vocal folcloric DORULET. Piesele preluate din folclorul local si
prezentate la diverse festivaluri, spectacole, emisiuni televizate si concursuri au avut
un mare succes si au fost premiate.

2.7. Sanatate

Aplicarea reformei sanitare, care a nceput n 1999, viznd initial asistenta


medicala primara, a determinat reogarnizarea sistemului sanitar. Au fost desfiintate
dispensarele urbane, att o parte din medicii din dispensare ct si o parte din medicii
de ntreprindere devenind
medici de familiei, cu autonomie fata de spital,
subordonati fiind Casei Judetene de Asigurari de Sanatate, cu care au ncheiat
contracte. La ora actuala asistenta medicala profilactico-curativa a populatiei
estimata la 29.734 de locuitori este asigurata de catre 11 medici de familie si un
numar de 20 medici si 87 asistenti medicali care si desfasoara activitatea n cele 11
cabinete de specialitate, sectiile si compartimentele sale:
- o sectie de boli interne
- o sectie de chirurgie
- o sectie de obstretica-ginecologie
- o sectie de ginecologie si compartiment nou-nascuti
- o sectie de boli infectioase
- o sectie de TBC
- sectia pediatrie
- un compartiment de ortopedie
- un compartiment de ATI
- laboratorul de analize medicale dotat cu aparatura performanta
- laboratorul de radiologie dotat cu aparat nou si doua ecografe.
(Datele au fost obtinute n luna decembrie 2005)
Farmacii : 5
14

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

2.8. Asistenta sociala

n localitate functioneaza doua centre n care se asigura asistenta att


persoanelor cu handicap, ct si persoanelor care se afla n situatii critice: copii
maltratati, femei victime ale violentei n familie etc.
Complexul social Vulcan, a carui activitate se desfasoara din anul 2003, printr-o
finantare din fonduri PHARE, deruleaza activitati de protectia copilului si se afla n
subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia copilului. Numarul de
copii ocrotiti n aceasta institutie este de maxim 72. Personalul insitutie este de 50
salariati, cei mai multi fiind educatori specializati, dar si cadre de specialitate
(psiholog, dr. NPI, asistenti medicali), precum si personal administrativ.
n anul 2003, prin Programul RICOP, Componenta Masuri de Raspuns Social, a
fost amenajat un Centru de Urgenta, prin care se asigura, servicii sociale n regim de
urgenta: adapost temporar, hrana, asistenta psihologica, ndrumare pentru femei si
copii, victime ale violentei, persoane vrstnice, persoane fara adapost, precum si alte
persoane ajunse din diferite motive n situatii critice.

2.9. Calitatea generala a vietii

O atentie deosebita este acordata evolutiilor standardului de viata, ale


veniturilor si consumului populatiei, dar si calitatii vietii de munca, ocuparii si
somajului.
Municipiul Vulcan, ca de altfel ntreaga Vale a Jiului, este din punct de vedere
economic, o localitate monoindustriala, axata pe extractia din subteran a huilei.
Datorita restructurarilor masive ale personalului din minerit, n perioada 1997 1999,
rata somajului n municipiul Vulcan a ajuns la aproximativ 40%. Aceasta clasa a
somerilor este caracterizata de situatia materiala foarte proasta si prin urmare nivelul
de trai oscileaza sensibil aproape de limita de subzistenta: situatie materiala precara,
aproximativ 1.500 persoane sunt beneficiari ai venitului minim garantat (Legea
416/2001, privind venitul minim garantat), stare de sanatate critica (mbolnaviri
frecvente, imposibilitatea cumpararii medicatiei pentru tratamente, locuinte
saracacioase, unele chiar mizere, debransari masive de la agentul termic pentru
termoficare etc.
Vorbind la modul general, municipiul Vulcan se confrunta cu o lipsa acuta de
locuri de munca al carei efect se resimte de ani de zile n economia locala si care
influenteaza n mod negativ calitatea vietii acestor locuitori.

15

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

III. ECONOMIE LOCALA


3.1. Dezvoltarea functiunilor economice (IMM-uri)
ncepnd cu 1990, sectorul IMM-urilor s-a dezvoltat progresiv, ncepnd practic de la
zero, ajungnd pna la sfrsitul anului 2004, la un numar de 430, asa cum este
prezentat mai jos.

Anul

1995(1)

Nr. IMM
37
nfiintate

1996(2)

1997(3)

1998(4)

1999(5)

2000(6)

2001(7)

2002(8)

2003(9)

2004(10)

68

40

25

36

25

33

24

80

62

Perioada 1995 - 2004


Nr. ntreprinderi
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

10

Din punct de vedere al structurii pe domenii de activitate a IMM-urilor ce


functioneaza n prezent n municipiul Vulcan :
-

sectorul cu cele mai multe firme este comertul 85%


pe locul doi se situeaza sectorul serviciilor 10 %
sectorul industrial, situndu-se pe ultimul loc 5%

16

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

3.2. Rolul economic al IMM-urilor n cadrul economiei municipiului


Vulcan
Evolutia pietei muncii a suferit modificari n municipiul Vulcan. n perioada
1998 2003, rata de ocupare n cadrul IMM-urilor a crescut, nsa suficient pentru a
compensa pierderile semnificative de locuri de munca din sectorul minier si
sectoarele conexe acestuia.
n cadrul IMM-urilor, locurile de munca sunt mpartite aproximativ egal ntre
microntreprinderi si ntreprinderi mici si mijlocii. n medie o micro-ntreprindere ofera
n medie 8 locuri de munca, n timp ce o ntreprindere mica, ofera pna la 50 100
de locuri de munca (ex. Fabrica de lapte - Vulcan).

3.3.

Participarea la piata muncii


Structura populatiei ocupate la recensamntul din 2002, pe activitati ale

economiei nationale releva faptul ca majoritatea populatiei active din municipiul Vulcan,
este cuprinsa n ramuri industriale si mai putin n sfera agriculturii, transporturilor sau
comunicatiilor, asa cum se poate observa din diagrama de mai jos.
Municipiul Vulcan

Judetul Hunedoara

40

80
60

- agricultura si
silvicultura

30

40

- industrie si
constructii

20

20

- servicii

10

- agricultura si
silvicultura
- industrie si
constructii
- servicii

0
1

Sursa: Directia judeteana de Statistica Hunedoara

3.4. Oportunitati de afaceri


Mediul de afaceri din municipiul Vulcan, este nca fragil (afaceri extrem de putine
ca numar si mici ca cifra de afaceri).
Potentialul investitional al orasului definit prin proiectele depuse de mediul de
afaceri privat din zona pentru a obtine granturi, este din pacate extrem de redus.
Programele de creditare nu sunt accesate datorita absentei unor garantii la standardele
solicitate de banci, termene scurte de restituire a creditelor, dobnzi greu de recuperat
din profiturile limitate de piata de desfacere.
17

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

? Industrie si comert.
Dintre ramurile industriale cea a mineritului reprezinta activitatea de baza a
locuitorilor chiar daca s-a ajuns la un numar foarte mic de angajati n domeniu. Astfel pe
raza municipiului functioneaza doua ntreprinderi miniere : E.M.Vulcan, cu un numar de
1.039 salariati si E.M. Paroseni, cu un numar de 1.340 salariati. Sucursala
Electrocentrale Paroseni, care are un efectiv de 419 angajati, n prezent deruleaza un
contract de retehnologizare si modernizare a unui grup energetic de 150 MW, cu firma
japoneza ITOCHU - TOSHIBA, iar pna in anul 2009, n vederea integrarii complete n
mediu a instalatiei (poluare 0), S.E. Paroseni va construi o statie de desulfurare si o
instalatie de transport cu fluid dens.
Domeniul constructiilor este reprezentat de aproximativ 12 societati comerciale
de profil care executa diverse lucrari specifice att pe raza municipiului Vulcan , ct si n
localitatile nvecinate, avnd ntre 5 20 angajati. ( conform datelor din 10.XII. 2005)
ntr-o continua dezvoltare se afla sectoare ce sunt reprezentate de firme private
(prelucrarea lemnului, materiale de constructii, industrie alimentara panificatie,
transport marfa si calatori) unde activitatea preponderenta o reprezinta comertul
alimentar si anealimentar. Activitatea de comert alimentar si alimentatie publica se
desfasoara n 62 de societati comerciale de pe raza muncipiului Vulcan.

? Industria usoara confectii, textile, tricotaje.


Pe raza municipiului Vulcan si desfasoara activitatea doua societati
comerciale, avnd ca profil de activitate confectii si tricotaje: S.C. STIL S.A.
Vulcan cu un numar de 237 angajati, respectiv S.C.DIADORA S.R.L. cu un
numar de 32 angajati, forta de munca fiind constituita n procent de 95% din
femei.
n prezent, Agentia de Ocupare a Fortei de Munca, organizeaza anual
cursuri de calificare, existnd astfel un potential uman cu pregatire n acest
domeniu.
? Turismul montan si agroturismul.
Potentialul turistic ofera posibilitati variate pentru practicarea sporturilor de iarna ,
trasee turistice pentru drumetii, agrement si odihna. Dezvoltarea turismului n zona a
nceput sa ia amploare ndeosebi dupa 1990, pe raza municipiului existnd trei zone de
agrement:
Zona de agrement Pasul Vulcan ofera peste 80 locuri de cazare si diferite
trasee turistice montane se afla situata n partea sudica a localitatii la aproximativ 7
km, de oras, accesul facndu-se de la DN66 A, pe DJ 664, drum betonat pe o portiune
de aproximativ 3 km. Cabana este racordata la reteaua de electricitate, retea locala de
18

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

apa potabila (izvor captat si amenajat), detine o centrala de ncalzire proprie


(combustibil solid). n vederea alimentarii cu gaze naturale a complexului turistic Pasul
Vulcan, a fost ntocmit un proiect de montare a unei conducte de racord din magistrala
de presiune medie transport a gazelor naturale care traverseaza aceasta zona si
construirea unei statii de reglare masurare, statie ce va fi executata de S.N.
TRANSGAZ S.A.- MEDIAS, pna la sfrsitul anului 2006.
Totodata pentru aceasta zona, se afla n derulare un contract ncheiat ntre IPH
Deva si Ministerul Turismului, pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, care
studiaza ntreaga zona si prin care se propune marirea acesteia prin noi amplasamente
pentru viitoare constructii, montarea unei telecabine si a unui telescaun.
n prezent n zona de agrement Pasul vulcan sunt construite pe terenuri
concesionate un numar de 56 casute de vacanta, care sunt racordate la reteaua de
electricitate, apa potabila fiind asigurata prin reteaua locala de apa (izvoare captate si
amenajate), sisteme de ncalzire proprii prin centrale de ncalzire pe combustibil solid,
casute de vacanta care pot fi nchiriate pe toata perioada anului, la preturi cuprinse
ntre 30 60 lei RON/zi (preturi la nivelul anului 2005).
Prtia de schi are o lungime de 300 m, n prezent fiind dotata cu o instalatie de
transport pe cablu pentru practicarea sporturilor de iarna.
Zona de agrement Cabana Caprisoara cabana este amplasata la
aproximativ 3 km de localitate, accesul facndu-se din DN 66 A, pe drumul DJ 665. Are
un regim de naltime P+2, cu 16 camere de locuit . La parter constructia mai cuprinde 2
terase acoperite, iar lnga cabana este amenajat un teren de tenis. Cabana are sistem
de ncalzire propriu (centrala pe combustibil solid). Pentru aceasta zona se studiaza
realizarea unei instalatii de transport pe cablu cu telecabine ntre zonele turistice
Caprisoara, Straja si Pasul Vulcan.
Zona de agrement Brazi, este amplasata fata de DN 66 A, la aproximativ 1
Km, accesul facndu-se de pe acest drum pe strada Pinului si are o capacitate de
cazare de 20 de persoane. Cabana este racordata la reteaua de utilitati: electricitate,
apa potabila, canalizare.

? Prelucrarea lemnului.
Despre prelucrarea lemnului nu se poate spune ca reprezinta o traditie a acestor
locuri, cu toate ca zona ofera oportunitati n aceasta privinta. ntruct resursele de
dezvoltare a afacerilor bazate pe exploatarea lemnului sunt minime, aceasta materie
prima nu este utilizata eficienta, pe raza municipiului existnd doua societati comerciale
al carei obiect de activitate este prelucrarea primara a lemnului, fara a ajunge nsa la
un produs finit si doua ateliere de fabricare a mobilei din prefabricate.

? Cresterea animalelor, prelucrarea laptelui, carnii


Cresterea animalelor (oi, vaci) este o oportunitate a zonei, nsa aceasta
ndeletnicire se practica n mod individual n gospodariile localnicilor. Preturile scazute
19

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

pe piata de achizitie nu le ofera un real cstig si nu ofera posibilitatea dezvoltarii


acesteia.

? Infrastructura locala
Potrivit datelor din baza de date a administratiei publice locale si a Directiei
Generale de Statistica a judetului Hunedoara - Deva, lungimea totala a strazilor
municipiului Vulcan este de 65 km, iar a strazilor modernizate este de 45 km,
majoritatea fiind strazi cu mbracaminte asfaltica. Infrastructura localitatii n prezent nu
dispune de o structura adecvata dezvoltarii turismului, aceasta fiind pe lista de prioritati
a strategiei de dezvoltare a localitatii (vezi strategia de dezvoltare a municipiului
Vulcan.).
Reteaua de distributie a apei potabile, are lungimea de 48,3 km, existnd nsa
cteva zone n care reteaua de alimentare este nvechita si pe anumite portiuni
colmatata; fiind necesara o redimensionare a retelei si modernizarea acesteia n
strategia de dezvoltare a localitatii au fost incluse cartierele afectate. Administrarea
retelei de distributie a apei potabile, este realizata de Regia Autonoma a Vaii Jiului
Lungimea retelei de canalizare, n prezent este de 46,6 km, din care peste
30% are durata de exploatare expirata.
Reteaua de distributie a gazelor are o lungime totala de 13,48 km, alimentarea
cu gaze a localitatii facndu-se la nceputul anilor 1992, la retea fiind racordate un
numar de aproximativ 500 locuinte particulare si 150 gospodarii individuale.
Administrator : S.C. Distrigaz Nord S.A Tg. Mures
Reteaua de termoficare, conform listei de inventar pe 2005, are lungimea totala
de 116,3 km.
Administrator: S.C. EDIL THERMA S.A. Vulcan.
Reteaua de distributie a energiei electrice este structurata astfel:
- linii electrice aeriene 0,4 kV 215,12 km
- linii electrice subterane 0,4 kV 176,2 km
- linii electrice aeriene 20kV 28,1 km
- linii electrice subterane 15,8 km
- linii electrice subterane 68,6 km
- retea iluminat 45 km
- fir pilot (comanda iluminat public stradal) 22,12 km
Realizarea programului de investitii pe anul 2006, n conformitate cu Planul
strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, va aduce o
mbunatatire semnificativa n domeniul retelelor tehnico-edilitare si stradale a
municipiului Vulcan.

? Institutii publice, banci. Servicii publice locale.

n municipiul Vulcan functioneaza urmatoarele institutii publice descentralizate :


Directia de Finante a judetului Hunedoara Agentia Vulcan. Trezoreria Vulcan
Agentia de Ocupare si Formare Profesionala Vulcan
20

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Banci:
- Banca Comerciala Romna Filiala Vulcan
- CEC Agentia Vulcan
Servicii publice locale :
- S.C. ALMASERV S.A. Vulcan (subordonata Consiliului local Vulcan) servicii de
salubrizare si activitati conexe
- S.C. EDIL THERMA S.A. Vulcan (subordonata Consiliului local Vulcan) servicii
de furnizare agent termic, apa calda si activitati conexe.
Servicii de asigurari :
- ASIROM
- ASTRA
- OMNIASIG
- INTERAMERICAN
- ARDAF
MASS MEDIA :
- S.C. UPC ROMANIA S.A. Punct de lucru Vulcan Televiziune locala prin cablu
- Publicatii locale : 2
- Retele de calculatoare si internet : S.C. Internet Data Cablu SRL Vulcan, SC
Impatt SRL Vulcan

IV. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA


Asa cum se poate observa din tabelul de mai jos, n cadrul Primariei municipiului
Vulcan, exista un numar de 93 functionari publici, dintre care 9 persoane detin diferite
functii publice de conducere:

21

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

22

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Veniturile care intra n bugetul local al primariei, sunt constituite din :


- impozite si taxe de la persoane fizice si juridice;
- sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale de la
Consiliul Judetean Hunedoara.

23

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

ANALIZA SWOT
ANALIZA PE DOMENII A COMUNITATII VULCAN
DEZVOLTARE TURISTICA PASUL VALCAN

Oportunitati

Puncte Tari
-

Existenta strategiei de turism


Zona favorabila pentru sporturile de iarna
Exista teren favorabil
Posibilitati de racordare la gaz metan
PUZ aprobat
Peisaj deosebit
Traditie si istorie transnationala
Exista studiu fezabilitate

Puncte Slabe
-

Forta de munca calificata


Exista surse de finantare
Facilitati locale

Amenintari

resurse insuficiente
drum de acces deteriorat
nu exista un plan de actiuni

lipsa partenerilor
concurenta

ASEZARE GEOGRAFICA
Puncte Tari
-

Oportunitati

peisajul natural
clima ponderata
asezarea geografica in interiorul Vaii
Jiului
retea hidrografica relativ bogata
flora si fauna

Amenintari

Puncte Slabe
-

terenuri insuficiente ptr. Investitori


poluarea apelor (Jiu, pruri)
relief in majoritate montan deluros

nu exista rampa ecologica

accesare programe finantare


punere in valoare a zonei turistice (Pasul
Vulcan)

24

depozitele de zgura si steril


defrisarile
neplantarea
lipsa lucrarilor de regularizare a apelor

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

POPULATIE SI NEVOI SOCIALE


Puncte Tari
-

Oportunitati

forta de munca disponibila si ieftina


forta de munca calificata
existenta institutiilor de nvatamnt si
sanatate
cadre didactice pregatite
rezultate foarte bune la nvatatura

Puncte Slabe
-

existenta surselor de finantare


disponibilitatea populatiei
plasarea zonei ca prioritate in strategiile
nationale de dezvoltare
existenta posibilitatilor de reconversie
profesionala

Amenintari

Somajul ridicat
Nr. mare de persoane asistate social
Lipsa posibilitatilor de petrecere a
timpului liber
Lipsa locuintelor
Infractionalitate ridicata
Servicii de sanatate insuficiente
Calitatea serviciilor sanitare
Spor demografic negativ

Migrarea populatiei tinere


Reducerea activitatii miniere
Lipsa surse finantare
Abandon scolar
Reflexivitatea sistemului de nvatamnt

ECONOMIE TURISM
Puncte Tari
-

Oportunitati

Existenta a 4 unitati economice


(3 modernizate)
Potential turistic (natural, existenta
P.U.Z., + S.F.C.C.)
2 zone cu potential agro turistic
Disponibilitatea administratiei pentru
sprijinirea investitorilor
Forta de munca calificata in industrie si
turism
Vegetatie forestiera + plante = produse
naturale

Puncte Slabe
-

Finantare + programe B.M. specifice


zonei miniere
Investitori in turism
Industrie prelucrare lemn
Posibilitate achizitie si prelucrare plante +
fructe de padure

Amenintari

Lipsa terenuri ptr. potentiali investitori


Izolare din punct de vedere al accesului
Lipsa utilitati zona turistica
Infractionalitate ridicata
Imagine defavorabila a zonei datorita
mineriadelor
Nu s-au materializat disp. Adm. Locale
Resurse financiare si de informare
limitate

25

Reducerea industriei miniere


Plecarea tinerilor
Concurenta cu celelalte statiuni montane
Rezistenta la schimbare

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

INFRASTRUCTURA
Puncte Tari
-

Oportunitati

drum national care strabate localitatea


existenta utilitatilor (gaz, energie termica,
energie electrica, telefonie, apa, canal)
acces la calea ferata
forta de munca disponibila si calificata
exista cladiri disponibile
exista compartiment specializat in
atragerea surselor de finantare
exista societati specializate pentru fiecare
utilitate

Puncte Slabe
- resurse financiare (buget local)
-

existenta unor surse de finantare

Amenintari

insuficiente
imobilele disponibile nereabilitate
slaba implicare a comunitatii
iresponsabilitatea unor cetateni care
distrug si sustrag elemente de
infrastructura
casa de cultura
inexistenta parteneriatelor in comunitate

sistem de canalizare nefunctional

26

Restructurarea in continuare a mineritului


Existenta riscuri naturale
Lipsa sprijinului financiar judetean

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

SEMINARUL PLANIFICARII STRATEGICE


Obiectiv general : Elaborarea participativa a planului de dezvoltare socio-economica a municipiului Vulcan in perioada 2006 - 2010
Intrebare generala : Cum vom actiona in vederea elaborarii planului strategic de dezvoltare economico sociala a municipiului Vulcan

SEMINARUL VIZIUNILOR
Intrebarea seminarului : Ce vedem realizat in municipiul Vulcan in anul 2010?
Obiectivul seminarului : Identificarea realizarilor comunitatii municipiului Vulcan peste 5 ani
SISTEM
TERMIC
REABILITAT

TRADITII
PROMOVATE

Nedeie
Retele
vulcanean
termice in
a-nedeie
scoli
europeana
finalizate
activa
Retele
termice 5
puncte
finalizate

CONSTRUCTII PUBLICE
DE INTERES LOCAL

Piata moderna
PROEUROPA
(PIF)

Muzeul
mineritului
nfiintat

Complex PRO
EUROPA
functional

Liceul
Vulcan in
colaborare
europeana

Primarie
terminata si
functionala

ZONE DE
AGREMENT
REALIZATE

3 locuri
joaca
Crividia
realizata

ALTERNATIVE
ECONOMICE
DEZVOLTATE

Minifabrica
pt
prelucrarea
lemnului
nfiintata

SISTEM
ECOLOGIC
FINALIZAT

Statie
reciclare
deseuri
realizata

Parc zona
scolii nr.
6- nfiintat

DRUMURI SI
ALEI
MODERNIZA
TE

SISTEM APACANAL
REABILITAT

SERVICII
SOCIALE
Realizate

FATADE
ACOPERISURI
BLOCURI
FINALIZATE

ZONA
TURISTICA
AMENAJATA

Alei
betonate
reabilitate
din
cartierele
municipiu
lui

Instalatie
apa-canal
colonie
functional
a

Un
centru
de
reconve
rsie
realizat

Blocuri
reabilitate(fa
tade,
acoperis)
centrul
vechi
finalizate

Infrastruc
tura
proiect
turistic
realizat

Drum
betonat
Dealul
BabiiMerisor

Canalizar
e
COCOSV
AR
realizat
WC
public
(PIF)

Locuinte sociale
G8(PIF)
Scoala 24 clasecartier Brazi,
functionala

27

SALVIT
AL
infiintat

Imaginea
municipiului
schimbata
(fatade)
Fatade
acoperisuri
finalizate

Infrastruc
tura
(utilitati)
Pasul
Vulcan,
reabilitata
Castelul
din
Carpati
finalizat

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

SEMINARUL DIRECTIILOR STRATEGICE


NTREBAREA SEMINARULUI :
Ce trebuie sa ntreprindem pentru a depasi obstacolele ce mpiedica realizarea viziunilor?
OBIECTIVUL SEMINARULUI :
Identificarea directiilor strategice
1. Directia strategica : DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Realizare si modernizare sistem de


canalizare:
zona Colonia de Jos

ntocmirea studiului de fezabilitate pentru


utilitati (alimentare cu energie electrica,
alimentare cu gaze, alimentare cu apa
potabila, canalizare) pentru Pasul Vulcan

zona Colonia de sus


zona Traian
zona Centru
zona Coroesti
zona Crividia

28

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare lucrare

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

Modernizare sistem infrastructura drum


Vulcan Pasul Vulcan (DJ 664)

Modernizare sistem infrastructura drum


Dealu Babii Merisor (DJ 666)

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

Modernizare drumuri, alei si trotuare ( zona


bloc E1-E4; D1-D6; C23-C13;F1-F9;E1-E2;B1B3, Cartierul Brazi, zona Mercur, zona Peco,
zona Sohodol, zona Micro 3 B, Zona Str.
Traian )

Refacere fatade blocuri si acoperisuri zona


str. Nicolae Titulescu str. Aleaa Pajistei
(centrul vechi )

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

Locuri de joaca pentru copii (zona Mercur,


zona scolii gen nr.5, zona cartier Brazi, zona
Traian, zona Mercur, zona Peco, zona Dinca,
zona centru vechi, zona Sohodol )

Extindere retea de gaz metan la locuintele


individuale

29

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

Dispensar (cu farmacie) construit pentru


persoane asistate social

Cresa gradinita construita pentru copii


proveniti din familii cu venituri reduse

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

Casa de cultura construita muzeu al


traditiilor locale

Modernizare sistem de iluminat public

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

ntocmire Studiu de fezabilitate, Proiect


Contractare Lucrare

30

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

2 . D i r e c t i a s t r a t e g i c a : CREAREA UNUI CADRU F A V O R A B I L I N V E S T I T O R I L O R

Stabilirea de facilitati pentru investitori

Stabilirea de facilitati pentru investitori prin Administratia Publica Locala


Acordarea prin hotarre a Consiliului local a tuturor facilitatilor legale pentru investitori
Promovarea facilitatilor acordate pentru investitori

31

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

3 . D i r e c t i a s t r a t e g i c a : ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE


PROMOVARE A MUNICIPIULUI VULCAN

Promovarea imaginii municipiului Vulcan

Promovarea imaginii orasului prin mass media locala si nationala


Elaborarea unei strategii pentru promovarea imaginii localitatii (pliante, brosuri, presa, TV)
Realizarea unui catalog de promovare a localitatii

Promovarea pe web a strategiei de dezvoltare


Angajarea unei firme specializate in publicitate

32

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

4. Directia strategica : IMPLICAREA CETATENILOR IN VIATA COMUNIT ATII

Promovarea voluntariatului

Informarea si consultarea cetatenilor

nfiintarea unui comitet de initiativa

Implicarea larga a comunitatii pentru


sustinerea proiectelor mari

Promovarea voluntariatului in rndul


cetatenilor

Analizarea directiilor de actiune locala cu


cetatenii
Consultarea si informarea cetatenilor asupra
problemelor comunitatii
Organizarea de seminarii pentru informarea
cetatenilor
Seminarii pentru cetateni Un oras curat
Organizarea seminarului Banul tau este
aici
33

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

5. Directia strategica : NTARIREA MECANISMULUI DE ATRAGERE DE FONDURI

Activarea si ntarirea biroului de integrare

Atragerea de finantari

Activarea si ntarirea biroului de integrare

Crearea unui O.N.G. reprezentativ pentru


atragerea unor fonduri extrabugetare

Accesarea de fonduri externe prin biroul


specializat din cadrul C.L.

Obtinerea prin O.N.G. , in parteneriat cu


A.P.L. de finantari

Formarea de experti (A.P.L.) pentru


atragerea / implementarea proiectelor

Stabilirea de parteneriate functionale la nivel


de comunitate
Accesarea de programe pentru grupurile
vulnerabile

34

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

6. Directia Strategica : MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE

Modernizarea sistemului de colectare a


deseurilor

Modernizarea sistemului de ncalzire

Implementarea studiilor de fezabilitate pentru


modernizarea retelelor termice

Modernizarea sistemului de colectare a


deseurilor

Contorizarea si nlocuirea retelei termice


Rentabilizarea sistemului termic prin
contorizare si reabilitare conducte

35

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

7. Directia strategica : REALIZAREA DE NFRATIRI CU ALTE COMUNITATI

Realizarea de nfratiri cu alte comunitati

Realizarea de nfratiri cu comunitati din tara si/sau din U.E.

36

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

8. Directia strategica : ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC

Reactualizarea planului urbanistic

Revizuire / actualizare Plan Urbanistic General


Crearea unei baze de date cu toate terenurile / cladirile care pot fi puse la dispozitia investitorilor
Revizuirea periodica a planului urbanistic

37

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

9. Directia strategica : EXTINDEREA SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA

Extinderea serviciului de asistenta sociala

Instituirea serviciului de asistenta sociala la domiciliu

38

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

1 0 . D i r e c t i a s t r a t e g i c a : CULTIVAREA SPIRITULUI CIVIC

Stabilirea unor reguli si masuri privind mediul


si igiena

Ridicarea gradului de educatie civica

Ridicarea gradului de educatie civica prin


scoala, biserici, aplicare masuri coercitive

Stabilirea unor reguli si masuri privind mediul


si igiena si urmarirea respectarii lor

39

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

PLANUL DE ACTIUNI PENTRU ANUL 2006


Directia strategica

1. DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Responsabili: VICTOR ROMAN, PETRU RERA, ANGHEL CRISTINA, SAIDAC ION, DRAGOS DIACONU, SIMPTEA TOADER,

PARASCHIVA ACS, RODICA MIHU


Pasii ntreprinsi pentru realizarea activitatii:

Denumirea activitatii /

Trimestrul
I

Trimestrul

Trimestrul
III

II
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
NTOCMIREA STUDIULUI DE
FEZABILITATE SI A
PROIECTULUI TEHNIC PENTRU
MODERNIZARE DRUMURI , ALEI
SI TROTUARE N MUNICIPIUL
VULCAN (ZONA BLOC E1-E4; D1D6; C23-C13;F1-F9;E1-E2;B1-B3,
CARTIERUL BRAZI, ZONA
MERCUR, ZONA PECO, ZONA
SOHODOL )

40

Trimestrul Costul
IV
total pe
activitate
2006, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR SELECTAREA
PROIECTANTULUI;
NCHEIEREA
CONTRACTULUI SI
PREDAREA STUDIULUI

Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
2 Organizarea licitatiei ptr.
selectarea
PROIECTANTULUI,
NCHEIEREA
CONTRACTULUI DE
PROIECTARE SI
PREDAREA PROIECTULUI
NTOCMIREA STUDIULUI DE
FEZABILITATE PENTRU
UTILITATI (ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICA,
ALIMENTARE CU GAZE,
ALIMENTARE CU APA
POTABILA, CANALIZARE)
PENTRU PASUL VULCAN
1 ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR SELECTAREA
PROIECTANTULUI;
NCHEIEREA
CONTRACTULUI SI
PREDAREA STUDIULUI

1.02.2006
Trimestrul
I

30.000

30.05.2006
Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul Costul
IV
total pe
activitate
2006, lei

30.000

Costul
pe anul
2006, lei

20.000

10.000

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

25.06.2006

15.12.200
6

100.000

100.000

30.000

70.000

1.04.2006

1.10.2006

100.000

100.000

30.000

70.000

41

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

NTOCMIREA STUDIULUI DE
FEZABILITATE N VEDEREA
REALIZARII INFRASTRUCTURII
DRUMULUI DEALU BABII
MERISOR (DJ 666)

Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
1. ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR SELECTAREA
PROIECTANTULUI;
NCHEIEREA
CONTRACTULUI
SI PREDAREA STUDIULUI
NTOCMIREA STUDIULUI DE
FEZABILITATE SI A PROIECTULUI
TEHNIC PENTRU REFACERE
FATADE BLOCURI SI
ACOPERISURI ZONA STR.
NICOLAE TITULESCU STR.
ALEAA PAJISTEI (CENTRUL
VECHI )

Trimestrul
I

Trimestrul
II

1.05.2006

Trimestrul
III

30.09.2006

42

Trimestrul Costul
IV
total pe
activitate
2006, lei

80.000

Costul
pe anul
2006, lei

80.000

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

20.000

60.000

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR SELECTAREA
PROIECTANTULUI;
NCHEIEREA
CONTRACTULUI SI
PREDAREA STUDIULUI

30.01.2006

ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR. SELECTAREA
PROIECTANTULUI,
NCHEIEREA
CONTRACTULUI DE
PROIECTARE SI
PREDAREA PROIECTULUI
TEHNIC

Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
NTOCMIREA STUDIULUI DE
FEZABILITATE PENTRU:
MODERNIZARE SISTEM
INFRASTRUCTURA DRUM
ACCES VULCAN PASUL
VULCAN (DJ 664)
1. ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR SELECTAREA
PROIECTANTULUI; NCHEIEREA
CONTRACTULUI SI PREDAREA
STUDIULUI

20.04.2006

1.06.2006

Trimestrul
I

Trimestrul
II

1.12.2006

Trimestrul
III

1.08.2006

43

18.000

18.000

10.000

8 000

125.000

125.000

25.000

100.000

Trimestrul Costul
IV
total pe
activitate
2006, lei

1.12.2006

70.000

Costul
pe anul
2006, lei

70.000

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

30.000

40.000

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

NTOCMIRE PROIECT TEHNIC


CAMIN DE BATRNI AMENAJAT
(BLOC 7)
1 ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR SELECTAREA
PROIECTANTULUI;
NCHEIEREA
CONTRACTULUI SI
PREDAREA PROIECTULUI
TEHNIC
2

15.06.2006

30.09.2006

ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR. SELECTAREA
EXECUTANTULUI,
NCHEIEREA
CONTRACTULUI DE
EXECUTIE

Denumirea activitatii /

1.11.2006

15.12.200
7
Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Pasii ntreprinsi pentru realizarea


activitatii

25.000

25.000

25.000

2.500.000

2.500.000

500.000

Trimestrul Costul
IV
total pe
activitate
2006, lei

Costul
pe anul
2006, lei

2.000.000

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

80.000

140.000

NTOCMIREA PROIECTULUI
TEHNIC : MODERNIZARE
SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC
1 ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR SELECTAREA
PROIECTANTULUI;
NCHEIEREA CONTRACTULUI
SI PREDAREA PROIECTULUI
TEHNIC

1.03.2006

1.11.2006

44

220.000

220.000

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica

2. CREAREA UNUI CADRU FAVORABIL INVESTITORILOR

Responsabili: RUS SIMION, IRIMIE IOAN, MITAICHIE DORIN, PETROI NICOLAE, GRAUR FLORICEL, ROMAN MARIA, ORHEAN MARIANA, VLAD
GEANI
Pasii ntreprinsi pentru realizarea activitatii:
INVENTARIEREA TUTUROR
CLADIRILOR SI
TERENURILOR DISPONIBILE
1 COMISIE DE

INVENTARIERE (DIN
01.01.
CADRUL APATULUI
06.01.2006
100
100
100
PROPRIU) NUMITA
2
3

INVENTARIERE
TERMINATA
CENTRALIZARE SI
COMPARARE DATE CU
BAZA DE DATE
EXISTENTA FINALIZATA

Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
4 IDENTIFICARE
BUNURILOR
IMOBILE CE VOR FI
ATRIBUITE/OFERITE
INVESTITORILOR
TERMINATA

01.03.2006

29.04.2006

100

100

100

Trimestrul
I

Trimestrul
II

10.05.2006

Trimestrul
III

45

Trimestrul Costul
IV
total pe
activitate
2006, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

STABILIREA DE FACILITATI
PENTRU INVESTITORI PRIN
ELIMINAREA TAXELOR DE
CONCESIUNE / NCHIRIERE
PENTRU INVESTITORI PENTRU O
PERIOADA DE PNA LA 10 ANI,
CU GARANTAREA CONSILIULUI
LOCAL
1 HOTARRE A
CONSILIULUI LOCAL
MUNICIPAL VULCAN
PRIVIND STABILIREA DE
FACILITATI PENTRU
INVESTITORI (NEPLATA
DE TAXE DE NCHIRIERE
SI/SAU DE CONCESIUNE
PENTRU O PERIOADA DE
10 ANI) EMISA
MEDIATIZAREA FACILITATILOR
SI A LOCATIILOR DE
TERENURI/IMOBILE PUSE LA
DISPOZITIA INVESTITORILOR
1

BULETINE INFORMATIVE
200 BUC. EMISE

Denumirea activitatii /

31.05.2006

500

500

500

100 buc.

100 buc.

500

500

50

450

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
I

Pasii ntreprinsi pentru realizarea


activitatii

46

Trimestrul Costul
IV
total pe
activitate
2006, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

EMISIUNI RADIO, TV
LOCAL SI ARTICOLE N
PRESA DIFUZATE PRIVIND
BUNURILE IMOBILE CE
VOR FI
ATRIBUITE/OFERITE SI A
FACILITATILE ACORDATE
INVESTITORILOR
PAGINA DE WEB A
PRIMARIEI VULCAN
ACTUALIZATA,
INFORMATII PRIVIND
BUNURILE IMOBILE CE
VOR FI
ATRIBUITE/OFERITE SI
FACILITATI ACORDATE
INVESTITORILOR
PUBLICATE
DIFUZAREA DE
FLUTURASI, PLIANTE
PUBLICITARE

30min/sapt.
TV Radio,1
articol/luna

30min/sapt.
TV Radio,1
articol/luna

30min/sapt
. TV
Radio,1
articol/luna

8400

8400

8400

saptamnal

saptamnal

saptamn
al

500

500

500

1000 buc.

500 buc.

500 buc.

2000

2000

1000

1000

Directia strategica 3 ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE PROMOVARE A

MUNICIPIULUI
Responsabili: BARBU POMPILIU, BUSONIU ANA MARIA, DRAGHICI PETRU, GIURGIULESCU VASILE, HATIEGAN ION, IVAN GHEORGHE, NAGY
BELA, NEMECSEK CRISTIAN
Pasii ntreprinsi pentru realizarea activitatii:
Denumirea activitatii /

Trimestrul
I

Trime strul
II

Trimestrul
III

47

Trimestrul Costul
IV
total pe

Costul
pe anul

Sursele financiare

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Pasii ntreprinsi pentru realizarea


activitatii
REALIZAREA UNEI PAGINI WEB
A MUNICIPIULUI CARE ARE CA
SCOP ATRAGEREA DE
POTENTIALE LOCALITATI CU
CARE SA NE NFRATIM SI
PROMOVAREA IMAGINII
ORASULUI SI A ZONELOR
TURISTICE
1 REALIZAREA CONEXIUNE
PERMANENTA LA
INTERNET MINIM 64 KB/S,
CONFIGURARE SERVER
WEB, DESIGN PAGINA
WEB
EDITAREA DE PLIANTE SI CD URI DE PREZENTARE A
MUNICIPIULUI VULCAN
1 ADUNARE INFORMATII,
PRELUCRARE SI EDITARE.
SE VOR FACE 500 DE
PLIANTE SI CD URI

activitate
2006, lei

2006, lei
Locale,
lei

Externe,
lei

Realizarea
paginii web a
municipiului
terminata

Actualizarea
paginii web a
municipiului
terminata

Actualizarea
paginii web a
municipiului
terminata

Actualizare
a paginii
web a
municipiului
terminata

12 500

2 500

2 500

Adunare
informatii,
prelucrare
terminata

Editarea a
500 de
pliante si CD
uri
terminata

50 000

50 000

10 000

40 000

Adunare
informatii
terminata

Prelucrare
informatii
terminata

16 500

3 000

1 000

2 000

ELABORAREA UNUI GHID


TURISTIC EN - RO CARE SA FIE
DISTRIBUIT GRATUIT
1

ADUNARE INFORMATII,
PRELUCRARE SI EDITARE

48

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Pasii ntreprinsi pentru realizarea


activitatii
PUBLICAREA DE ARTICOLE
DESPRE VULCAN N MASSMEDIA DE SPECIALITATE
ADUNARE INFORMATII,
PRELUCRARE SI
PUBLICARE. CONTRACTE
CU PUBLICATII PENTRU
PUBLICAREA
TRIMESTRIALA, SUNT
UNELE PUBLICATII
OFICIALE IN CARE SE
POATE PUBLICA GRATUIT
NEDEIE VULCANEANA NEDEIE
EUROPEANA
1 ORGANIZAREA NEDEII
VULCANENE, INVITAREA
UNOR PERSONALITATI
DIN AFARA TARII,
INVITAREA UNOR VEDETE
INTERNATIONALE

Trimestrul Costul
IV
total pe
activitate
2006, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

Contracte cu
publicatii
pentru
publicare
trimestriala

Adunare
informatii,
prelucrare si
publicare
terminate

Adunare
informatii,
prelucrare si
publicare
terminate

Adunare
informatii,
prelucrare
si publicare
terminate

7 000 RON

1 400
RON

400 RON

1 000
RON

Nedeia
Vulcaneana
terminata

500 000 RON

100 000
RON

70 000
RON

30 000
RON

Directia strategica 4 IMPLICAREA CETATENILOR N VIATA COMUNITATII


Responsabili: ROTARU CRISTINA, SOCACI TIBERIU, BODNARIU RODICA, BALTATU MARIANA, UNGUR ELEONORA, VRASIC DOINA,

HIRIEASU SIMONA, CUSNIRIUC ELENA, VELEA GABRIEL, CHIRON MIRCEA


Pasii ntreprinsi pentru realizarea activitatii:
EDUCATIE CIVICA PENTRU UN
MEDIU CURAT SI SANATOS

49

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
1 COMITET DE INITIATIVA
FORMAT(REPREZENTAN
TI SCOALA,
REPREZENTANTI
BISERICA,
REPREZENTANTI
CETATENI, SI ALTE ONGURI)
2

SEMINARII ORGANIZATE
(4 SEMINARII/ AN)

3
4

PLIANTE TIPARITE
PLIANTE DISTRIBUITE

ACTIUNI DE
ECOLOGIZARE SI
NFRUMUSETARE A
ZONELOR VERZI,
PLANTAT POMI(DE 2 ORI/
AN)

REGULI SI MASURI
STABILITE PRIVIND
MEDIUL SI IGIENA
MUNICIPIULUI,
URMARIREA
RESPECTARII LOR

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Costul
total pe
activitate, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

X
X

50

Externe,
lei

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

8000

8000

4000

4000

2000

1000

1000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Pasii ntreprinsi pentru realizarea


activitatii
7 PANOURI PUBLICITARE
AMPLASATE (MOTO-URI
CARE SA INDEMNE LA
RESPECTAREA
MEDIULUI)
PROMOVAREA
VOLUNTARIATULUI N RNDUL
CETATENILOR
1

COMITET DE INITIATIVA
FORMAT
(REPREZENTANTI
SCOALA,
REPREZENTANTI
BISERICA,
REPREZENTANTI
CETATENI)
MEDIATIZAT,
POPULARIZAT LEGEA
UNIVERSALA A
VOLUNTARIATULUI
(RADIO/TV LOCALA,
PRESA, BULETINE
INFORMATIVE)
TIPARIT CONTRACTE DE
VOLUNTARIAT, TIPARIT
CHESTIONARE

Trimestrul
IV

Costul
total pe
activitate, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

51

Externe,
lei

17000

17000

7000

10000

2000

2 000

2 000

8000

8 000

4 000

4 000

18 000

18 000

8 000

10 000

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
4 VOLUNTARIAT
PROMOVAT N RNDUL
CETATENILOR (NCHEIAT
CONTRACTE DE
VOLUNTARIAT
SEMESTRIAL)
5 SEMINARII ORGANIZATE (
4 SEMINARII / AN,
PARTICIPAREA LA
CURSURI DE
PERFECTIONARE SI
PREGATIRE PE DOMENII
DE ACTIVITATE)
6 IMPLICAREA ACTIVA A
VOLUNTARULUI N VIATA
COMUNITATII N FUNCTIE
DE PROIECTELE
DERULATE SI SITUATIILE
DATE
7 SONDAJE DE OPINIE,
CHESTIONARE,
MONITORIZARE, ETC. (2
ORI PE AN)
8 PARTENERIATELE DE
COLABORARE
NCHEIATE
INFORMAREA SI
CONSULTAREA CETATENILOR

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Costul
total pe
activitate, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

500

500

500

17 000

17 000

7 000

1 000

1 000

1 000

3 000

3 000

500

2 500

6 300

6 300

2 300

4 000

52

10 000

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
1 SPATIU AMENAJAT SI
ECHIPAT
2 COMITET DE
CONSULTANTA
CETATENEASCA CREAT
3

Trimestrul
I

CHESTIONARE TIPARITE,
CONDICI DE SUGESTII,
CUTIA POSTALA SI
PANOUL CETATEANULUI
CREATE

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

PLIANTE, BROSURI,
AFISE, BULETINE
TIPARITE (TRIMESTRIAL),
PANOUL CETATEANULUI
CREAT
PLIANTE, BROSURI,
AFISE, BULETINE
DISTRIBUITE
NCHEIAT CONTRACTE
ANUALE PENTRU
COMUNICARE PRIN
RADIO /TV LOCAL, SITURI DE WEB,
PREZENTARI PUBLICE,
COMUNICATE PUBLICE

Trimestrul
II

53

Costul
total pe
activitate, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

30 000

30 000

3 000

27 000

20 000

20 000

2 000

18 000

16 000

16 000

1 600

14 400

500

500

500

14 000

14 000

14 000

7 500

7 500

750

6 750

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /

Trimestrul
I

Pasii ntreprinsi pentru realizarea


activitatii
7 SONDAJE DE OPINIE
ORGANIZATE, AUDIERI
PUBLICE, VOT
DELIBERATIV
(TRIMESTRIAL),
MONITORIZARE,
EVALUARE SI
RAPORTARE
8 SEDINTE DE LUCRU,
SEMINARII ORGANIZATE
(4 SEMINARII /AN)

Directia strategica

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Costul
total pe
activitate, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

9 000

9 000

900

8 100

48 000

48 000

8 000

40 000

5 NTARIREA MECANISMULUI DE ATRAGERE DE FONDURI

Responsabili: RUS SIMION, IRIMIE IOAN, MITAICHIE DORIN, PETROI NICOLAE, GRAUR FLORICEL, ROMAN MARIA, ORHEAN MARIANA, VLAD
GEANI
Pasii ntreprinsi pentru realizarea activitatii:
ALOCAREA DIN BUGETUL
LOCAL A MINIM 10% PENTRU
NTOCMIREA DE STUDII DE
FEZABILITATE PENTRU
PROIECTE N VEDEREA
OBTINERII DE FINANTARI

54

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
1 HOTARREA
CONSILIULUI LOCAL
VULCAN -ALOCAREA DIN
BUGETUL LOCAL VULCAN
A SUMEI CE REPREZINTA
10% DIN BUGET PENTRU
NTOCMIREA DE STUDII
DE FEZABILITATE
PENTRU PROIECTE N
VEDEREA OBTINERII DE
FINANTARI EMISA
SPRIJINIREA NFIINTARII UNEI
ORGANIZATII
NEGUVERNAMENTALE (ONG)
REPREZENTATIVE PENTRU
ACCESAREA FONDURILOR
DISPONIBILE N ACEASTA
DIRECTIE (ONG PARTENERIAT
PUBLIC PRIVAT)
1

ADUNARE PUBLICA CU
REPREZENTANTII
COMUNITATILOR SI
DELEGAREA
REPREZENTANTILOR
CARE FAC PARTE DIN
MEMBRII FONDATORI
REALIZATA

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Costul
total pe
activitate, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

01.02.2006

500

500

500

25.02.2006

300

300

300

55

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Costul
total pe
activitate, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Pasii ntreprinsi pentru realizarea


activitatii
2

STATUT NTOCMIT

ONG NREGISTRAT

NTARIREA
COMPARTIMENTULUI DE
INVESTITII INTEGRARE
EUROPEANA AL PRIMARIEI
MUNICIPIULUI VULCAN
(MARIREA NUMARULUI
PERSONALULUI,
PERFECTIONAREA ACESTUIA,
DOTAREA CU TEHNICA DE
CALCUL SI INFORMATIONALA)
1 NUMAR DE PERSONAL
DIN CADRUL
COMPARTIMENTULUI DE
INVESTITII INTEGRARE
EUROPEANA (+2
PERSOANE) MARIT
2 PERSONALUL
COMPARTIMENTULUI
INVESTITII INTEGRARE
EUROPEANA AL
PRIMARIEI VULCAN
SPECIALIZAT/
PERFECTIONAT

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

01.03.2006

500

500

500

20.04.2006

1500

1500

1500

30.06.2006

300

300

1000

1000

1000

3000

3000

1000

2000

56

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
3 DOTARE CU TEHNICA DE
CALCUL (2 PC, 1
PLOTTER, 1
LAPTOP/NOTEBOOK, 1
IMPRIMANTA LASER
COLOR FORMAT A3/A4, ),
SI PROGRAME / SOFT DE
SPECIALITATE
REALIZATE

Trimestrul
I

ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR SELECTAREA
PROIECTANTULUI;
NCHEIEREA
CONTRACTULUI SI
PREDAREA STUDIULUI

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Costul
total pe
activitate, lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Directia strategica
Responsabili: MIHU RODICA, PARASCHIVA ACS
Pasii ntreprinsi pentru realizarea activitatii:
NTOCMIREA STUDIULUI DE
FEZABILITATE SI A PROIECTULUI
TEHNIC PENTRU
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
COLECTARE A DESEURILOR PE
RAZA MUNICIPIULUI VULCAN

Trimestrul
II

1.03.2006

8000

10.000

10.000

42.000

42.000

12.000

6 MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE

30.06.2006

30.000

57

30.000

Externe,
lei

30.000

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru
realizarea activitatii
2 ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR. SELECTAREA
PROIECTANTULUI,
NCHEIEREA
CONTRACTULUI DE
PROIECTARE SI
PREDAREA PROIECTULUI

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Costul
total pe
activitate,
lei

1.09.2006

31.12.2006

80.000

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

40.000

Externe,
lei

40.000

Directia strategica 7 REALIZAREA DE NFRATIRI CU ALTE COMUNITATI


Responsabili: BARBU POMPILIU, BUSONIU ANA MARIA, DRAGHICI PETRU, GIURGIULESCU VASILE, HATIEGAN ION, IVAN GHEORGHE, NAGY
BELA, NEMECSEK CRISTIAN
Pasii ntreprinsi pentru realizarea activitatii:
CAUTAREA UNOR LOCALITATI
PENTRU NFRATIRE SI
TRANSMITEREA DE SCRISORI DE
INTENTIE
1

CONSULTARE PAGINI WEB,


TRIMITERE DE EMAILURI
PRIN CARE SE VOR STABILII
PRIMELE CONTACTE,
TRIMITEREA SCRISORILOR
DE INTENTIE

Trimitere de
emailuri prin
care se vor
stabilii
primele
contacte
terminate

Trimiterea
scrisorilor
de intentie
terminata

Stabilirea
primelor
contacte
terminata

58

Acordul de
nfratire cu o
localitate
terminat

5 000

1000

1000

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica

8 ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC

Responsabili: PARASCHIVA ACS, VICTOR ROMAN


Pasii ntreprinsi pentru realizarea activitatii:
Denumirea activitatii /
Pasii ntreprinsi pentru
realizarea activitatii
NTOCMIREA PROIECTULUI N
VEDEREA REVIZUIRII/
ACTUALIZARII PLANULUI
URBANISTIC GENERAL
ORGANIZAREA LIC ITATIEI PTR.
SELECTAREA PROIECTANTULUI,
NCHEIEREA CONTRACTULUI SI
PREDAREA DOCUMENTATIEI
AVIZATA DE OFICIUL JUDETEAN
DE CADASTRU PENTRU RIDICARI
TOPO-CADASTRALE.
1 ORGANIZAREA LICITATIEI
PTR. SELECTAREA
PROIECTANTULUI,
NCHEIEREA
CONTRACTULUI DE
PROIECTARE SI
PREDAREA PROIECTULUI

Trimestrul
I

Trimestrul
II

15.03.2006

30.06.2006

Trimestrul
III

15.07.2006

59

Trimestrul
IV

30.12.200
6

Costul
total pe
activitate,
lei

Costul
pe anul
2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

500.000

50.000

450.000

250.000

25.000

225.000

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica

9 EXTINDEREA SERVICIILOR DE ASISTENA SOCIALA

Responsabili: ROTARU CRISTINA, SOCACI TIBERIU, BODNARIU RODICA, BALTATU MARIANA, UNGUR ELEONORA, VRASIC DOINA,

HIRIEASU SIMONA, CUSNIRIUC ELENA, VELEA GABRIEL, CHIRON MIRCEA


Pasii ntreprinsi pentru realizarea activitatii:
Denumirea activitatii /

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Costul
Costul
total pe
pe anul
activitate, lei 2006, lei

Pasii ntreprinsi pentru realizarea


activitatii
CAMIN LOCUINTE SOCIALE
BLOC G 8
1 LUCRARE REALIZAT A

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

1 000 000

1 000
000

200 000

800 000

SERVICII DE ASISTENTA
SOCIALA SI SERVICII DE
NGRIJIRE SOCIAL MEDICALA
1

SPATIU AMENAJAT, DOTARI


MATERIALE SI LOGISTICE
NECESARE,
ECHIPAMENT DE PROTECTIE
SI MATERIALE CONSUMABILE
ACHIZITIONATE

30 000

30 000

6 000

24 000

55 000

55 000

11 000

44 000

60

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /

Trimestrul
I

Trimestrul

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

II
Pasii ntreprinsi pentru realizarea
activitatii
3 PARTENERIAT PUBLIC SI
PRIVAT CU FURNIZORI DE
SERVICII SOCIALE NCHEIAT,
4 PROIECT IMPLEMENTAT,
PERSONAL AUTORIZAT
ANGAJAT SI VOLUNT ARIAT
5 MONITORIZAT, EVALUAT,
REPARTIZAT, PERMANENT A
CAZURILOR N FUNCTIE DE
COMPETENTELE
FURNIZORILOR DE SERVICII
6 OPORTUNITATI CREATE
PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR ADUCATOARE
DE VENIT(ATELIER DE LUCRU
MANUAL- ARTIZANAL,
ORGANIZAREA DE
FESTIVITATI CARITABILE,
EXPOZITII CULTURAL
ARTISTICE )
7 SEMINARII DE PREGATIRE SI
PERFECTIONARE
ORGANIZATE(4 SEMINARII/
AN)

Costul
Costul
total pe
pe anul
activitate, lei 2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

2 200

2 200

2 200

25 000

25 000

5 000

20 000

61

13 000

13 000

2 600

10 400

11 000

11 000

2 200

8 800

5 000

5 000

1 000

4 000

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica

10 CULTIVAREA SPIRITULUI CIVIC

Responsabili: ROTARU CRISTINA, SOCACI TIBERIU, BODNARIU RODICA, BALTATU MARIANA, UNGUR ELEONORA, VRASIC DOINA,

HIRIEASU SIMONA, CUSNIRIUC ELENA, VELEA GABRIEL, CHIRON MIRCEA


Pasii ntreprinsi pentru realizarea activitatii:
Trimestrul
Denumirea activitatii /
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Trimestrul
IV

Costul
Costul
total pe
pe anul
activitate, lei 2006, lei

Pasii ntreprinsi pentru realizarea


activitatii

Sursele financiare
Locale,
lei

Externe,
lei

NFIINTAREA UNEI BIBLIOTECI N


CAMINUL G10
1

SPATIU AMENAJAT

CONSULTANTA CETATENILOR
PE PROBLEME SOCIAL SANITARE
1 SPATIU AMENAJAT
2

IMPLICAREA
REPREZENTANTILOR
FURNIZORILOR DE SERVICII
SOCIAL-SANITARE
(INSTITUTII, ONG-URI, ETC. )

PLIANTE, AFISE, BROSURI,


TIPARITE

SEMINARII ORGANIZATE (4
SEMINARII PE AN )

1 300 000

1 300
000

1 000
000

300 000

1 000 000

1 000
000

200 000

800 000

3 000

3 000

600

2 400

25 000

25 000

5 000

20 000

2 000

2 000

2 000

62

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Denumirea activitatii /

Trimestrul
I

Trimestrul
II

Trimestrul
III

Pasii ntreprinsi pentru realizarea


activitatii
5 PLIANTE DISTRIBUITE
6

MASS MEDIA (TV SI PRESA


LOCALA), SEMESTRIAL,
PAGINI WEB (FORUM)

Trimestrul
IV

Costul
Costul
total pe
pe anul
activitate, lei 2006, lei

Sursele financiare
Locale,
lei

63

500

500

500

1 700

1 700

1 700

Externe,
lei

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIAL ECONOMICA A MUNICIPIULUI VULCAN


PENTRU PERIOADA 2006 2010
Directia strategica : DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
Responsabili : VICTOR ROMAN, PETRU RERA, ANGHEL CRISTINA, SAIDAC ION, DRAGOS DIACONU, SIMPTEA TOADER,

PARASCHIVA ACS, RODICA MIHU

Nr.
crt

Denumirea activitatilor

1.

REALIZARE SI
MODERNIZARE SISTEM DE
CANALIZARE:
- ZONA COLONIA DE
JOS
- ZONA COLONIA DE
SUS
- ZONA TRAIAN
- ZONA CENTRU
- ZONA COROESTI
- ZONA CRIVIDIA

a. Studiu de fezabilitate realizat


- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Studiu predat
b. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrare contractata

NTOCMIREA STUDIULUI
DE FEZABILITATE PENTRU
UTILITATI (ALIMENTARE CU

a. Studiu de fezabilitate realizat


- Licitatie organizata, si
proiectant selectat

2.

Pasii ntreprinsi pentru


realizarea activitatii

64

Termenii de
implementar
e

Cost lei

3.01.2007
30.03. 2007

100.000

15.04.2007
15.11.2007

1.650.000

Responsabili

ROMAN
VICTOR

5,5 mil. EURO


1.03.2008
30.10.2010
1.04.2006
1.10.2006

100.000

PARASCHIVA
ACS
RODICA MIHU

Not
e

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

ENERGIE ELECTRICA,
ALIMENTARE CU GAZE,
ALIMENTARE CU APA
POTABILA, CANALIZARE)
PENTRU PASUL VULCAN

3.

4.

MODERNIZARE SISTEM
INFRASTRUCTURA DRUM
VULCAN PASUL VULCAN
(DJ 664)

MODERNIZARE SISTEM
INFRASTRUCTURA DRUM
DEALU BABII MERISOR
(DJ 666)

- Contract ncheiat
- Studiu predat
b. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrare contractata
a. Studiu de fezabilitate realizat
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Studiu predat
b. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrare contractata
a. Studiu de fezabilitate realizat
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Studiu predat
b. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrare contractata
65

10.01.2007
1.10.2007

3.500.000

1.12.2007
31.12.2010
1.08.2006
1.12.2006

65.000.000
70.000

1.02.2007
1.07.2007

120.000

15.08.2007
31.10.2010
1.05.2006 30.09.2006

18.000.000

1.01.2007
15.05.2007

ROMAN
VICTOR
PETRU RERA

PARASCHIVA
ACS
ROMAN
VICTOR

80.000

130.000

PARASCHIVA
ACS
ROMAN
VICTOR

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

1.06.2007
15.09.2010
30.01.2006
20.04.2006

5.

6.

7.

REFACERE FATADE
BLOCURI SI ACOPERISURI
ZONA STR. NICOLAE
TITULESCU STR. ALEEA
PAJISTEI (CENTRUL
VECHI)

MODERNIZARE DRUMURI,
ALEI SI TROTUARE ( ZONA
BLOC E1-E4; D1-D6; C23C13;F1-F9;E1-E2;B1-B3,
CARTIERUL BRAZI, ZONA
MERCUR, ZONA PECO,
ZONA SOHODOL, ZONA
MICRO 3 B, ZONA STR.
TRAIAN )
EXTINDERE RETEA DE GAZ
METAN LA LOCUINTELE
INDIVIDUALE

a. Studiu de fezabilitate realizat


- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Studiu predat
b. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrare contractata

a. Studiu de fezabilitate realizat


- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Studiu predat
b. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrare contractata
a. Studiu de fezabilitate realizat
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
66

19.000.000
18.000

1.06.2006
1.12.2006

125.000

1.02.2007
1.10.2010
1.02. 2006
30.05.2006

23.000.000

25.06.2006
15.12.2006

100.000

15.03.2007
1.10.2010
1.03.2007
30.06.2007

9.000.000

ROMAN
VICTOR
DRAGOS
DIACONU

30.000

DRAGOS
DIACONU

80.000
PETRU RERA

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

- Contract ncheiat
- Studiu predat
b. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrare contractata

15.07.2007
30.09.2007

150.000

1.500.000

8.

9.

10.

LOCURI DE JOACA PENTRU


COPII (ZONA MERCUR,
ZONA SCOLII GEN NR.5,
ZONA CARTIER BRAZI,
ZONA TRAIAN, ZONA
a. Proiect ntocmit
MERCUR, ZONA PECO,
ZONA DINCA, ZONA
CENTRU VECHI, ZONA
SOHODOL )

CAMIN DE BATRNI
AMENAJAT (BLOC 7)

DISPENSAR (CU
FARMACIE) CONSTRUIT
PENTRU PERSOANE
ASISTATE SOCIAL

a. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrare executata (finalizata)
a. Studiu de fezabilitate realizat
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Studiu predat
67

15.11.2007
15.10.2009
1.01.2007
1.04.2007

30.000
ANGHEL
CRISTINA
ION SAIDAC
TOADER
SIMPTEA

15.06.2006
30.09.2006

25.000
RODICA
MIHU

1.11.2006
15.12.2007
15.02.2007
20.04.2007

2.500.000
29.500
PARASCHIVA
ACS

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

11.

12.

13.

CRESA GRADINITA
CONSTRUITA PENTRU
COPII PROVENITI DIN
FAMILII CU VENITURI
REDUSE

b. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrare executata (finalizata)

15.06.2007
01.12.2007

85.000

1.03.2008
01.07.2009

2.600.000

a. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrari de amenajare executate
(finalizate)

5.02.2007
5.04.2007

35.000

1.05.2007
30.11.2007
1.03.2006
1.11.2006
1.05.2007
1.08.2007

500.000

MODERNIZARE SISTEM DE
ILUMINAT PUBLIC

a Lucrare contractata

CASA DE CULTURA
CONSTRUITA MUZEU AL
TRADITIILOR LOCALE

a. Studiu de fezabilitate realizat


- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Studiu predat
b. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat
c. Lucrare executata

68

220.000

PARASCHIVA
ACS
RODICA
MIHU
PARASCHIVA
ACS

80.000

1.09.2007
1.02.2008

110.000

15.04.2008
1.07.2010

4.000.000

VICTOR
ROMAN
PARASCHIVA
ACS

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica : CREAREA UNUI CADRU FAVORABIL INVESTITORILOR


Responsabili : RUS SIMION, IRIMIE IOAN, MITAICHIE DORIN, PETROI NICOLAE, GRAUR FLORICEL, ROMAN MARIA, ORHEAN

MARIANA, VLAD GEANI

Nr.
crt. Denumirea activitatilor

1.

2.

Pasii ntreprinsi pentru


realizarea activitatii
- Numirea unei comisii de
inventariere (din cadrul
aparatului propriu)
- Inventarierea propriu
INVENTARIEREA
zisa
TUTUROR CLADIRILOR
- Centralizarea si
SI TERENURILOR
compararea datelor cu
DISPONIBILE
baza de date existenta
- Identificarea bunurilor
imobile ce pot fi
atribuite/oferite
investitorilor
STABILIREA DE
- Emiterea unei Hotarri a
FACILITATI PENTRU
Consiliului local
INVESTITORI PRIN
municipal Vulcan privind
ELIMINAREA TAXELOR
stabilirea de facilitati
DE CONCESIUNE /
pentru investitori :
NCHIRIERE PENTRU
neplata de taxe de
INVESTITORI PENTRU
nchiriere si/sau de
69

Termenii de
Cost (lei)
implementare

Responsabili Note

6 luni

200

VLAD GEANI

6 luni

500

ROMAN
MARIA

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

O PERIOADA DE PNA
LA 10 ANI, CU
GARANTAREA
CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI
VULCAN

3.

MEDIATIZAREA
FACILITATILOR SI A
LOCATIILOR DE
TERENURI/IMOBILE
PUSE LA DISPOZITIA
INVESTITORILOR

concesiune pentru o
perioada de 10 ani.

- Informare prin buletine


informative
- Difuzarea n mass media
a bunurilor imobile ce
pot fi atribuite/oferite si a
facilitatilor acordate
investitorilor
- Actualizarea paginii de
web a Primariei Vulcan,
publicarea informatiilor
privind bunurile imobile
ce pot fi atribuite/oferite
si a facilitatilor acordate
investitorilor
- Difuzarea de fluturasi,
pliante publicitare

70

12 luni

11 400

PETROI
NICOLAE
IRIMIE IOAN

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE PROMOVARE A


MUNICIPIULUI
Responsabili BARBU POMPILIU, BUSONIU ANA MARIA, DRAGHICI PETRU, GIURGIULESCU VASILE, HATIEGAN ION, IVAN
GHEORGHE, NAGY BELA, NEMECSEK CRISTIAN.

Pasii ntreprinsi pentru Termenii de


Cost (lei)
realizarea activitatii
implementare

Nr

Denumirea activitatilor

EDITAREA DE PLIANTE
SI CD - URI DE
PREZENTARE A
MUNICIPIULUI VULCAN

ELABORAREA UNUI
GHID TURISTIC EN RO CARE SA FIE
DISTRIBUIT GRATUIT

Adunare informatii,
prelucrare si editare
terminata

REALIZAREA UNEI
PAGINI WEB A
MUNICIPIULUI CARE
ARE CA SCOP
ATRAGEREA DE
POTENTIALE

Realizarea si
actualizarea permanenta
ai paginii web a
municipiului

Adunare informatii,
prelucrare si editare. Se
vor face 500 de pliante si
CD uri terminata

1 Ianuarie
2006 30
Iunie 2006

50 000

1 Iulie 2006
30 Iunie 2007

16 500

Toata
perioada de
derulare a
proiectului
71

12 500

Responsabili
GIURGIULESCU
VASILE,
NEMECSEK
CRISTIAN, IVAN
GHEORGHE
HATIEGAN ION
GIURGIULESCU
VASILE,
NEMECSEK
CRISTIAN
IVAN
GHEORGHE

Note

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

LOCALITATI CU CARE
SA NE NFRATIM SI
PROMOVAREA
IMAGINII ORASULUI SI
A ZONELOR
TURISTICE

Adunare informatii,
prelucrare si publicare.
PUBLICAREA DE
Contracte ncheiate cu
ARTICOLE DESPRE
respectivele publicatii
VULCAN N MASSpentru publicarea
MEDIA DE
trimestriala, sunt unele
SPECIALITATE
publicatii oficiale in care
se poate publica gratuit
Contactarea unui studio
EDITAREA DE CD URI specializat, nregistrare
CU FORMATIILE
formatii si lansare CD. Se
LOCALE
fac 100 de pliante si CD uri
NFIINTAREA UNEI
REVISTE DE CULTURA
A MUNICIPIULUI
VULCAN CARE SA
AIBA O APARITIE
TRIMESTRIALA

Adunare informatii,
prelucrare si publicare.
Se publica n 100 de
exemplare si va avea
aparitie trimestriala.

Toata
perioada de
derulare a
proiectului

1 Ianuarie
2007 30
Iunie 2007

Toata
perioada de
derulare a
proiectului

72

7 000

IVAN
GHEORGHE,
BUSONIU ANA
MARIA

30 000

HATIEGAN ION,
BARBU
POMPILIU,
DRAGHICI
PETRU

20 000

IVAN
GHEORGHE,
HATIEGAN ION,
NEMECSEK
CRISTIAN,
BUSONIU ANA
MARIA

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Organizarea seminariilor
la nivel local si invitarea
Toata
celor interesati,
SEMINAR NATIONAL
perioada de
7
participarea populatiei
DE AGROTURISM
derulare a
interesate din zona la
proiectului
seminarii de acest gen
din alte locuri
Alocarea unui spatiu n
care persoanele cu
NFIINTAREA UNUI
1 iulie 2007
veleitati n domeniu sa
8
ATELIER DE
30 Iunie 2008
poata realiza piese
ARTIZANAT
artizanale care apoi sa fie
vndute turistilor
Organizarea Nedeii
Toata
Vulcanene, invitarea unor
NEDEIE VULCANEANA
perioada de
9
personalitati din afara
derulare a
NEDEIE EUROPEANA
tarii, invitarea unor
proiectului
vedete internationale
PARTICIPAREA
Identificarea si
MUNICIPIULUI VULCAN contactarea
Toata
LA EXPOZITII
colectionarilor din zona si
perioada de
10
NATIONALE SI
facilitarea participarii
derulare a
INTERNATIONALE IN acestora la expozitii
proiectului
DOMENIUL
nationale si internationale
MINERITULUI
n domeniul mineritului

73

8 000

25 000

500 000

10 000

HATIEGAN ION,
BARBU
POMPILIU,
DRAGHICI
PETRU

HATIEGAN ION,
NAGY BELA

BUSONIU ANA
MARIA, BARBU
POMPILIU,
DRAGHICI
PETRU
BARBU
POMPILIU,
DRAGHICI
PETRU

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica : IMPLICAREA CETATENILOR N VIATA COMUNITATII


Responsabili : ROTARU CRISTINA, SOCACI TIBERIU, BODNARIU RODICA, BALTATU MARIANA, UNGUR ELEONORA, VRASIC

DOINA, HIRIEASU SIMONA, CUSNIRIUC ELENA, VELEA GABRIEL, CHIRON MIRCEA

EDUCATIE CIVICA
PENTRU UN MEDIU
CURAT SI SANATOS

a. Comitet de initiativa
format(reprezentanti
scoala, reprezentanti
biserica, reprezentanti
cetateni, si alte ONG-uri)
b. Seminarii organizate
(4 seminarii/ an)
c. Pliante tiparite,
d. Pliante distribuite,
e. Actiuni de ecologizare
si nfrumusetare a
zonelor verzi, plantat
pomi(de 2 ori/ an)
f. Reguli si masuri
stabilite privind mediul si
igiena municipiului,
urmarirea respectarii lor,
g. panouri publicitare
creeate (moto-uri care sa
indemne la respectarea
mediului )

2006

74

32 000

ROTARU
CRISTINA,
SOCACI
TIBERIU,
BODNARIU
RODICA,
BALTATU
MARIANA,
UNGUR
ELEONORA,
VRASIC DOINA,
HIRIEASU
SIMONA,
CUSNIRIUC
ELENA, VELEA
GABRIEL,
CHIRON MIRCEA

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

PROMOVAREA
VOLUNTARIATULUI N
RNDUL
CETATENILOR

a. Comitet de initiativa
format (reprezentanti
scoala, reprezentanti
biserica, reprezentanti
cetateni)
b. Mediatizat, popularizat
legea universala a
voluntariatului ( radio/TV
locala, presa, buletine
informative)
c.Tiparit contracte de
voluntariat, tiparit
chestionare
d. Voluntariat promovat
n rndul cetatenilor
(ncheiat contracte de
voluntariat
semestrial)
f. Seminarii organizate (
4 seminarii / an,
participarea la cursuri de
perfectionare si pregatire
pe domenii de activitate)
e. Implicarea activa a
voluntarului n viata
comunitatii n functie de
proiectele derulate si

2006

75

112 500

ROTARU
CRISTINA,
SOCACI
TIBERIU,
BODNARIU
RODICA,
BALTATU
MARIANA,
UNGUR
ELEONORA,
VRASIC DOINA,
HIRIEASU
SIMONA,
CUSNIRIUC
ELENA, VELEA
GABRIEL,
CHIRON MIRCEA

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

situatiile date
g. Sondaje de opinie,
chestionare,
monitorizare, etc. (2 ori
pe an)
h. Parteneriatele de
colaborare ncheiate

INFORMAREA SI
CONSULTAREA
CETATENILOR

a.Spatiu amenajat si
echipat
b. Comitet de consultanta
cetateneasca creat
c. Pliante, brosuri, afise,
buletine tiparite
(trimestrial), panoul
cetateanului creat
d. Pliante, brosuri, afise,
buletine
distribuite
e. ncheiat contracte
anuale pentru
Comunicare prin radio
/TV local, sit-uri de web,
prezentari publice,
comunicate publice
f. Chestionare tiparite,
Condici de sugestii, cutia
76

2006

145 000

ROTARU
CRISTINA,
SOCACI
TIBERIU,
BODNARIU
RODICA,
BALTATU
MARIANA,
UNGUR
ELEONORA,
VRASIC DOINA,
HIRIEASU
SIMONA,
CUSNIRIUC
ELENA, VELEA
GABRIEL,
CHIRON MIRCEA

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

postala si panoul
cetateanului create
g. Sondaje de opinie
organizate, audieri
publice, vot deliberativ
(trimestrial), monitorizare,
evaluare si raportare
h. Sedinte de lucru,
seminarii organizate (4
seminarii /an)

77

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica : NTARIREA MECANISMULUI DE ATRAGERE DE FONDURI


Responsabili : RUS SIMION, IRIMIE IOAN, MITAICHIE DORIN, PETROI NICOLAE, GRAUR FLORICEL, ROMAN MARIA, ORHEAN

MARIANA, VLAD GEANI

Nr.
crt. Denumirea activitatilor

1.

2.

Pasii ntreprinsi pentru


Termenii de
Cost (lei)
realizarea activitatii
implementare
- Initierea si emiterea unei
hotarri a Consiliului
ALOCAREA DIN
local municipal Vulcan a
BUGETUL LOCAL A
unei Hotarri prin care
MINIM 10% PENTRU
sa se stabileasca
NTOCMIREA DE
alocarea din bugetul
STUDII DE
local al municipiului
3 luni
500
FEZABILITATE
Vulcan a unei sume ce
PENTRU PROIECTE
reprezinta 10% din
N VEDEREA
buget pentru ntocmirea
OBTINERII DE
de studii de fezabilitate
FINANTARI
pentru proiecte n
vederea obtinerii de
finantari
SPRIJINIREA
- Stabilirea membrilor
NFIINTARII UNEI
fondatori ai ONG-ului
ORGANIZATII
- ntocmirea statutului
6 luni
2 300
NEGUVERNAMENTA
- Demararea procedurilor
LE (ONG)
locale pentru
REPREZENTATIVE
nregistrarea ONG-ului
78

Responsabili Note

- ROMAN
MARIA
- RUS
SIMION

- MITAICHIE

DORIN
- GRAUR
FLORICEL
- ORHEAN
MARIANA

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

PENTRU
ACCESAREA
FONDURILOR
DISPONIBILE N
ACEASTA DIRECTIE
(ONG PARTENERIAT
PUBLIC PRIVAT)

NTARIREA
COMPARTIMENTUL
UI DE INVESTITII
INTEGRARE
EUROPEANA AL
PRIMARIEI
MUNICIPIULUI
VULCAN (MARIREA
NUMARULUI
PERSONALULUI,
PERFECTIONAREA
ACESTUIA,
DOTAREA CU
TEHNICA DE
CALCUL SI
INFORMATIONALA)

- Marirea numarului de
personal din cadrul
Compartimentului de
Investitii Integrare
Europeana (+2
persoane)
- Participarea
personalului la cursuri
de perfectionare /
specializare
- Dotare cu tehnica de
calcul (2 PC, 1 plotter, 1
laptop/notebook, 1
imprimanta laser color
format A3/A4, ),
programe / soft de
specialitate

79

12 luni

45.300

- ROMAN
MARIA
- RUS
SIMION
- VLAD
GEANI

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica : MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE A DESEURILOR


Responsabili : RODICA MIHU, PARASCHIVA ACS

SELECTAREA
DESEURILOR
MENAJERE

a. Studiu de fezabilitate realizat


- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Studiu predat
b. Proiect ntocmit
- Licitatie organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat

1.03.2006
30.06.2006

1.09.2006
1.02.2007

15.05.2007
1.02.2008

c. Lucrare contractata

80

5 110 000

RODICA
MIHU
PARASCHIVA
ACS

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica REALIZAREA DE NFRATIRI CU ALTE COMUNITATI


Responsabili BARBU POMPILIU, BUSONIU ANA MARIA, DRAGHICI PETRU, GIURGIULESCU VASILE, HATIEGAN ION, IVAN GHEORGHE, NAGY
BELA, NEMECSEK CRISTIAN.

Nr

Pasii ntreprinsi pentru


realizarea activitatii
Consultare pagini web,
CAUTAREA UNOR
trimitere de emailuri prin
LOCALITATI PENTRU
care se vor stabilii
NFRATIRE SI
primele contacte,
TRANSMITEREA DE
trimiterea scrisorilor de
SCRISORI DE INTENTIE
intentie
Adunare informatii,
REALIZAREA UNUI FILM prelucrare nregistrare
DE SCURT METRAJ
pe DVD si trimitere la
DESPRE VULCAN SI
ambasadele si
TRANSMITEREA LUI LA consulatele viitorilor
AMBASADELE SI
parteneri pentru nfratire
CONSULATELE
VIITORILOR PARTENERI
PENTRU NFRATIRE
Denumirea activitatilor

PREZENTAREA PRIN
EXPOZITII PE DIVERSE

Identificarea si
contactarea

Termenii de
implementare
Toata
perioada de
derulare a
proiectului

Cost
(lei)

1 000

1 Ianuarie
2007 30
Iunie 2007
20 000

Toata
perioada de
81

20 000

Responsabili
BARBU
POMPILIU,
DRAGHICI
PETRU,
BUSONIU ANA
IVAN
GHEORGHE,
GIURGIULESCU
VASILE.,
DRAGHICI
PETRU,
BUSONIU ANA
MARIA
DRAGHICI
PETRU,

Note

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

TEME A MUNICIPIULUI
VULCAN N VIITOARELE
LOCALITATI
PARTENERE

colectionarilor din zona


si facilitarea participarii
acestora la expozitii
nationale si
internationale

derulare a
proiectului

82

GIURGIULESCU
VASILE, BARBU
POMPILIU

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica : REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC


Responsabili : PARASCHIVA ACS

Pasii ntreprinsi
Termenii de
Cost
Nr Denumirea activitatilor
pentru realizarea
implementare
(lei)
activitatii
a. Efectuarea de ridicari
topo-cadastrale.
- Licitatie
organizata, si
executant selectat 15.03.2006
NTOCMIREA
30.06. 2006
- Contract ncheiat
PROIECTULUI N
- Documentatie
VEDEREA REVIZUIRII/
topo-cadastrala
1
750 000
ACTUALIZARII
predata
PLANULUI URBANISTIC b. . Proiect ntocmit
15.07.2006
GENERAL
- Licitatie
30.12.2006
organizata, si
proiectant selectat
- Contract ncheiat
- Proiect predat

83

Responsabili

PARASCHIVA
ACS

Note

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica : EXTINDEREA SERVICIILOR DE ASISTENA SOCIALA


Responsabili : ROTARU CRISTINA, SOCACI TIBERIU, BODNARIU RODICA, BALTATU MARIANA, UNGUR ELEONORA, VRASIC

DOINA, HIRIEASU SIMONA, CUSNIRIUC ELENA, VELEA GABRIEL, CHIRON MIRCEA

Pasii ntreprinsi
Termenii de
Nr Denumirea activitatilor
pentru realizarea
implementare
activitatii
a. Spatiu amenajat,
implicit obtinerea
autorizatiilor
DISPENSAR (CU
b. Echipamente si
FARMACIE)
mobilier achizitionate
15.05.2007
1 CONSTRUIT PENTRU c. Efectuat anchete
15.10.2009
PERSOANE
sociale , monitorizat
DEPENDENTE SOCIAL date
d. Proiect implementat,
personal autorizat
angajat ,

CAMIN DE BATRNI
AMENAJAT (BLOC 7)

a. Spatiu amenajat,
implicit obtinerea de
autorizatii
c. Echipament si
mobilier achizitionat
d. Proiect implementat

01.04.200730.08.2007
84
1.08.2007

15.12.2007

Cost
(lei)

1 500
000

5 975
000

Responsabili
ROTARU
CRISTINA, SOCACI
TIBERIU,
BODNARIU
RODICA, BALTATU
MARIANA, UNGUR
ELEONORA,
VRASIC DOINA,
HIRIEASU
SIMONA,
CUSNIRIUC
ELENA, VELEA
GABRIEL, CHIRON
MIRCEA

Note

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

CAMIN LOCUINTE
SOCIALE BLOC G 8

CRESA GRADINITA
PENTRU COPII
PROVENITI DIN
FAMILII CU VENITURI
MICI

SERVICII DE
ASISTENTA SOCIALA
SI SERVICII DE
NGRIJIRE SOCIAL MEDICALA

angajat, persoane
vrstnice selectate)

1.02.2008
1.04.2008

Lucrare realizata

01.01.2006
31 12 2006

1 080
000

5.02.2007
30.11.2007

350.000

15.07.2007
30.11.2007

80.000

a. Spatiu cresa gradinita amenajat


b. Mobilier si
echipamente
achizitionate
c. Anchete sociale
efectuate (monitorizare
permanenta a
cazurilor)
d. Proiect implementat
(personal autorizat
angajat)
a. Spatiu amenajat,
dotari materiale si
logistice necesare
b. Echipament de
protectie si materiale
consumabile
achizitionate
c. Parteneriat public si
privat cu furnizori de

5.12.2007
10.02.2010
01.12.200730.01.2008

650.000

01.01.2006
31.12.2006

141 200

85

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

servicii sociale ncheiat


d. Proiect implementat,
personal autorizat
angajat si voluntariat
e. Monitorizat, evaluat,
repartizat, permanent
a cazurilor n functie
de competentele
furnizorilor de servicii
f. Oportunitati create
pentru realizarea
activitatilor aducatoare
de venit(atelier de
lucru manualartizanal, organizarea
de festivitati caritabile,
expozitii cultural
artistice)
g. Seminarii de
pregatire si
perfectionare
organizate(4 seminarii/
an)

86

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

Directia strategica : CULTIVAREA SPIRITULUI CIVIC


Responsabili : ROTARU CRISTINA, SOCACI TIBERIU, BODNARIU RODICA, BALTATU MARIANA, UNGUR ELEONORA, VRASIC

DOINA, HIRIEASU SIMONA, CUSNIRIUC ELENA, VELEA GABRIEL, CHIRON MIRCEA

Pasii ntreprinsi
pentru realizarea
activitatii

Termenii de
implementare

NFIINTAREA UNEI
BIBLIOTECI N
CAMINUL G10

Spatiu amenajat

01.01.2006
31.12.2006

CONSULTANTA
CETATENILOR PE
PROBLEME SOCIAL SANITARE

a. Spatiu amenajat
b. Implicarea
reprezentantilor
furnizorilor de servicii
social-sanitare
(institutii, ong-uri, etc.)
b. Pliante, afise,
brosuri, tiparite
c. Seminarii
organizate (4 seminarii
pe an )
d. Pliante distribuite
e. Mass media (TV si
presa locala),
semestrial, pagini web
(forum),

01.01.2006
31.12.2006

Nr Denumirea activitatilor
1

87

Cost
(lei)
1 300
000

1 031
750

Responsabili
ROTARU
CRISTINA, SOCACI
TIBERIU,
BODNARIU
RODICA, BALTATU
MARIANA, UNGUR
ELEONORA,
VRASIC DOINA,
HIRIEASU
SIMONA,
CUSNIRIUC
ELENA, VELEA
GABRIEL, CHIRON
MIRCEA

Note

P R I M A R I A M U N I C I P I U L UI V U L C A N / C O N S I L I U L L O C A L V U L C A N
Planul strategic de dezvoltare social economica a municipiului Vulcan, jud Hunedoara

a. Spatiu amenajat
(implicit autorizat)

CASA DE CULTURA MUZEU AL


TRADITIILOR LOCALE

b. Echipamente si
mobilier achizitionate
c. Popularizarea,
mediatizarea, (pliante,
brosuri, ) intrarea in
circuit turistic
a. Spatiu amenajat

b. Promovarea
NFIINTAREA UNUI
parteneriatului public
CENTRU PENTRU
privat
ALFABETIZAREA
SEGMENTULUI DE
POPULATIEI CU GRAD
c. Echipament si
DE RISC
material didactic
achizitionat

01.04.200930.06.2009
01.07.2009
30.08.2009

288 300

01.07.200930.12.2010

01.01.2006
31.12.2006

88

80 000

S-ar putea să vă placă și