Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE LUCRU CLASA a VIII a

1. Analizati schema din figura si completati tabelul de mai jos:

2. Fie circuitul din figura. S-au conectat succesiv baterii diferite si s-au efectuat masuratorile din tabel. Completati tabelul.

3. Se considera circuitul din figura urmatoare. Se dau:

E1= 12 V, r1= 1 , R1= 9 E2= 6 V, r2= 1 , R2= 18 E3= 2 V, r3= 1 , R3 = 40 Se cere sa se afle curentii din toate laturile circuitului.

4. Pentru circuitul reprezentat in figura urmatoare, calculeaza: a. Tensiunea pe R1; b. Intensitatea pe R4; c. Tensiunea dintre noduri; d. T.e.m. E2( rezistenta interna r2 fiind neglijabila); Se cunosc: R1= 1 , R1= 4 , R1= 1 , R1= 5 , I2= 2 A, I3= 1,5 A.

5. Pentru circuitul din figura de mai jos se cunosc E1= 2 V,

E2= 3 V, r1=

2 , r2= 1,5 , R= 6 . Calculati: a. Intensitatea curentului din fiecare latura; b. Puterea disipata pe R.