Sunteți pe pagina 1din 68

Consolidarea Serviciului de Asisten Medical Urgent prin fortificarea bazei tehnico-materiale, dotarea cu aparataj medical de diagnostic i tratament, transport

sanitar i echipament special pentru asigurarea leg turilor operative prezint obiectivul de baz a unor documente statale de importan major

Modernizarea

rii bun starea poporului;

Hot rrea Guvernului nr.242 din 01.01.2005 privind aprobarea Programului Na ional Satul Moldovenesc (20052015); Planul de Ac iuni Republica Moldova Uniunea European , Politica na ional de S n tate;

Hot rrea Guvernului nr.891 din 17 iulie 2003 Cu privire la crearea Serviciului de Asisten Medical Urgent din Moldova; Programul de stat de dezvoltare a Serviciului de AMU pe anii 2006-2010 aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 564 din 22.05.2006; Politica Na ional de S n tate (HG nr.886 din 06.08.07); Strategia de dezvoltare a sistemului de s n tate n perioada 2008 2017 (HG nr.1771 din 24.12.07).

Activitatea Serviciului de Asisten Medical Urgent este reglementat de urm toarele acte normative: Ordinul MS nr. 280 din 01.10.03 Cu privire la activitatea Serviciului centralizat de Asisten Medical Urgent din Moldova; Ordinul MS nr.99 din 21.02.06 Despre unele m suri de perfectare a activit ii Serviciului republican AVIASAN; Ordinul MS nr. 317din 02.08.07 Cu privire la reorganizarea Serviciului Asisten Medical Urgent a Ministerului S n t ii pentru situa ii excep ionale n Serviciul Republican Medicina Calamit ilor Planul Asisten ei Medicale Popula iei Republicii Moldova n Situa ii Excep ionale coordonat cu Departamentul Situa ii Excep ionale al MAI. Ordinul nr.277 din 04.07.08 Cu privire la aprobarea regulilor de ap rare mpotriva incendiilor pentru institu iile Sistemului S n t ii din Republica Moldova

Pe parcursul anilor 2007 2008 au fost elaborate: Standardele de acordare a asisten ei medicale n cazul urgen elor medico-chirurgicale; Standardele na ionale de dotare a Serviciului de AMU ajustate la standardele Comunit ii Europene; Proiectul ordinului Cu privire la activitatea Serviciului centralizat de Asisten Urgent din Moldova Medical

n urma evalu rii efectuate de c tre comisia Ministerului S n t ii n institu iile medicale publice Centrul Na ional tiin ifico-Practic Medicin de Urgen , Sta iile zonale de Asisten Medical Urgent Centru, Nord, Sud, UTA G g uzia i respectiv subdiviziunilor sale: Substa ia AMU Centru i Botanica a mun. Chi in u; Substa ia AMU Orhei i PAMU Peresecina, Chipirceni i Susleni, Substa ia AMU Ialoveni; Substa iile AMU B l i, Sngerei i PAMU Co codeni; Dondu eni i PAMU Sudarca; Substa iile AMU Cahul i Taraclia, Substa iile AMU Comrat i Vulc ne ti a fost constatat prezen a actelor normative i de directiv care reglementeaz prestarea serviciilor medicale n cazul urgen ilor medico chirurgicale. Colaboratorii snt familiariza i cu actele normative respective.

Organigrama Serviciului AMU MS RM, a 2008

Ministerul Sanatatii
Centrul National Stiintifico-Practic Medicin de Urgen
Statia zonala de AMU Nord cu substatiuni in : Glodeni, Falesti, Sangerei, Rascani, Drochia, Soroca, Floresti, Edinet, Ocnita, Briceni, Donduseni. Serviciul Aviasan Zonal 12 substatii AMU 24 puncte AMU Statia zonala de AMU UTA G g uzia cu substatiuni in : Comrat, CiadarLunga, Vulcanesti 3substatii AMU i 7puncte AMU

Centrul Republican Medicina Calamit ilor

Serviciul Republican Aviasan Filiala B l i

Serviciul AMU privat Calmed SAMU a policlinicii Asociatiei Curativ Sanatoriale si Recuperare a AG RM

Serviciul de AMU Chisinau SaMU Centru, SAMU Botanica, SAMU Rascani, SAMU Buiucani, SAMU Ciocana, 5 substatii AMU si 5 puncte de AMU

Statia zonala de AMU Centru cu substatiuni in : Ialoveni, AneniiNoi, Criuleni, Dubasari, Straseni, Ungheni, Nisporeni, Calarasi, Hancesti, Cimislia, Basarabeasca, Orhei, Telenesti, Rezina, Soldanesti, Causeni, StefanVoda. 17 substatii AMU 36 puncte AMU

Statia zonala de AMU Sud cu substatiuni in : Cahul, Cantemir, Leova, Taraclia 4 substatii AMU 13 puncte AMU

Actualmente Serviciul AMU include 5 sta ii AMU, 42 substa ii AMU i 85 Puncte AMU.

POPULA IA REPUBLICII MOLDOVA DESERVIT DE SUBDIVIZIUNILE SERVICIUL AMU


Nr. popula iei deservite Total Urban 712100 91,2% 267600 20,4% 356600 34,8% 76400 26,6% 64300 40,5% 1477000 41,2% Rural 68200 8,8% 1063200 79,6% 666500 65,2% 210700 73,3% 95400 59,5% 2104000 58,8% Inclusiv Adul i Copii 0 18 ani 143800 327600 219800 67100 38000 796300 22,4%

Unitatea administrativ teritorial

mun. Chi in u SZ AMU Centru SZ AMU Nord SZ AMU Sud SZ AMU G g uzia Total pe aria de deservire a SAMU

780300 1330800 1023100 285700 159700 3579600

636500 1003200 803300 218600 121700 2783300 77,6%

n cadrul Serviciului Asisten

Medical Urgent

activeaz 218 echipe de urgen , inclusiv:

n perioada anilor 2006 - 2008 se constat o ameliorare a asigur rii cu cadre n Serviciul de Asisten 2006, inclusiv Medical Urgent ce constituie 69,6 % vis-a-vis de 60,5% n anul

Nivelul de asigurare cu personal medico-sanitar si auxiliar


78,00% 70,60% 63,00% 65,10%

45,60%

S Z UT A S Z C entru G ag auzia

Mun C his inau

S Z S ud

S Z Nord

R mne nefavorabil situa ia la capitolul asigur rii cu medici, care constituie n total pe Serviciul AMU circa 54.8%,
422 385,5

Func ii scriptice

Persoane fizice

278 247

157

170

45.0 % 61 %
92 36 78

23.3 %
15

58,5 %
CN PMU

40.7 %

SZ AMU Centru

SZ AMU Nord SZ AMU Sud

SZ AMU UTA G g uzia

Asigurarea cu felceri i asisten i medicali se apreciaz la cota de 72,9

65.2 % 78,1 %

Func ii scriptice

Persoane fizice

83 %

75.9 %

59.8 %

CN PMU

SZ AMU Centru

SZ AMU Nord SZ AMU Sud

SZ AMU UTA G g uzia

Actualmente circa 86,9% din totalul medicilor de urgen posed diferite grade de calificare, iar ponderea felcerilor i asisten ilor medicali cu diverse grade de calificare constituie 81,0%. Cel mai nalt nivel de atestare al medicilor este nregistrat n cadrul Serviciului AMU CN PMU 90,4% i cel mai redus n cadrul SZ AMU Sud 52,7%.

GRADUL DE CALIFICARE A CADRELOR MEDICALE DIN SERVICIUL AMU DIN REPUBLICA MOLDOVA, a. 2008

Medici
57,10%

32,50%

34% 31% 21,80% 20,30% 26,80%

39,40%

41,60%

20,60%

9,40% 5,50% 5,50%

7,10%

7,10%

Mun. Chi in u

SZ Centru

SZ Nord

SZ Sud

SZ Gagauzia

Categoria superioar

Categoria I

Categoria II

GRADUL DE CALIFICARE A CADRELOR MEDICALE DIN SERVICIUL AMU DIN REPUBLICA MOLDOVA, a. 2008

Felceri
48,40% 46% 40,40% 35,90% 28% 30,50% 29,70% 25% 17,30% 13,70% 8,10% 6,60% 15% 10% 32,50%

Mun. Chi in u

SZ Centru

SZ Nord

SZ Sud

SZ Gagauzia

Categoria superioar

Categoria I

Categoria II

n anul 2007 n cadrul Catedrei de Urgen e Medicale i Calamit i a USMF Nicolae Testemi eanu i-au perfec ionat cuno tin ele 389 medici (din 336 programa i) i au fost atesta i la diferite categorii profesionale 143 medici. n I semestru 2008 au trecut perfec ionarea 205 medici de urgen i au fost atesta i la categorii profesionale 89. De asemenea, n cadrul Colegiilor de medicin 245 felceri i-au perfec ionat cuno tin ele n domeniul medicinii de urgen , iar 273 felceri au fost atesta i la diferite categorii profesionale. n perioada primului semestru 2008 au trecut perfec ionarea 130 felceri i au fost atesta i la categorii profesioanle 156.

De asemenea, conform programului aprobat, de c tre Centrul Na ional tiin ifico-Practic Medicin de Urgen , n cadrul tututuror Sta iilor Zonale AMU au fost petrecute conferin e tematice Abdomenul acut chirurgical, Sindromul coronarian acut, Resuscitarea bolnavului politraumatizat critic, Principiile de utilizare a defibrilatorului i n I semestru 2008 ocul anafilactic.

Pentru activitatea serviciului AMU la etapa de prespital n perioada anului 2007 a fost contractat suma de 167 133, 7 mii lei pe principiul per capita, ce a constituit cu 33 173, 0 mii lei mai mult de ct pentru perioada anului 2006, pe perioada primului semestru curent 100 590,6 mii leii. Costul mediu al 1 solicit ri pe Serviciul AMU a constituit n anul 2006 - 141,8 lei, 2007 - 167,4 lei i n primul semestru curent 201,4 lei.

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR A SERVICIULUI AMU DIN RM AA.2006-2008


Denumirea IMSP AMU mun.Chi in u SZ Centru SZ Nord SZ Sud SZ G g uzia AMU TOTAL Suma realizat 2006
Costul 1 solicit ri

2007
Costul 1 solicit ri

2008
costul 1 solicit ri

29799351 49501305 37825961 10874049 5960035 133960701

130,4 150,1 139,1 140.5 137.9 141,8

37856880 61317230 47384749 13315953 7258 905 167133717

161,3 164,6 177,2 167,6 163,6 167,4

25085954 32302935 29817200 8610460 4774043 100590592

127845 165686 140117 41287 24390 499325

191,60 194,9 212,8 208,5 195,70 201,4

167133717 133960701 100590592

201,4 167,4 141,8

2006

2007

2008

2006

2007

Finantare

Costul 1 solicitari

2008

Conform analizei comparative a nivelului salariz rii personalului medico-sanitar la categoria medici, cel mai nalt salariu la o func ie ocupat este n SZ AMU Centru 3585 lei, iar cel mai redus n cadrul Serviciului AMU Chi in u 2367 lei. Cel mai nalt salariu la o persoan fizic se atest n cadrul SZ AMU Sud 5168 lei, SZ AMU G g uzia 4818 lei i cel mai redus salariu la o persoan fizic se nregistreaz n cadrul SZ AMU Centru 3923 lei.

SALARIILE MEDII LUNARE N CADRUL SERVICIULUI AMU a.2008

Persoane fizice

5168 4660 4098 3923 2935 4818

2493 2131 1356

2745

2711

2619 1675 1755 858

1546 878

1568 1098

1029

Mun.Chi in u

SZ AMU Nord

SZ AMU UTA G g uzia Infirmieri oferi

Medici

Felceri

La categoria felceri cel mai nalt salariu la o func ie ocupat se atest n cadrul SZ AMU Centru 2157 lei, iar cel mai redus n cadrul serviciului AMU Chi in u 1753 lei. Cel mai nalt nivel de salarizare la o persoan fizic la aceast categorie a fost apreciat n cadrul SZ AMU UTA G g uzia 2935 lei i cel mai redus n cadrul CN PMU 2493 lei. Cota cheltuielilor la salariu n anul 2007 a constituit 84 133,6 mii lei sau 50,3 din finan area total (CN PMU - 52,2 %, SZ Centru - 45,0 %, SZ AMU Nord 53,9.% SZ Sud -54,0%, SZ UTA G g uzia 54,0%).

Cheltuielile la medicamente n anul 2007 au constituit 6 467,1 mii lei, sau 3,8% din finan area total total a serviciului. Pentru asigurarea leg turilor telefonice n medie pe Serviciul AMU n anul 2007 s-au cheltuit 898,8 mii leii sau circa 0,7% din finan area total , ceia ce revine cte 1,27 lei la 1 solicitare, n I semestru 2008 cheltuielile la acest capitol au constituit 808,8 mii lei, ceia ce revine cte 1,8 lei la 1 solicitare. Asigurarea Serviciului AMU cu carburan i n perioada anului 2007 a necesitat aloca ii n suma 25 805,4 mii lei sau circa 15,4% din totalul sumei contractate. n perioada I semestru 2008 n aceste scopuri au fost utilizate surse financiare n sum de 17 244,4 mii lei, sau 34,53 lei la 1 solicitare. i n I semestru 2008 3 909,7 mii lei, constituind, de asemenea, 3,8% din finan area

DINAMICA PRE URILOR LA COMBUSTIBIL, N I SEMESTRU 2008

Marca combustibilului i pre ul n lei Data Normal-90 11.01.2008 20.03.2008 06.05.2008 12.7 12.4 12.85 Regular-92 13.0 12.8 13.30 Europremium-95 13.4 13.2 13.85 Super100 13.8 13.65 14.20 Motorin 12.10 13.65 14.25

20.05.2008

14.20 +1,5

14.45 +1.4

14.80 +1,4

15.85 + 2,0

15.75 3.6

01.07.2008

14,20

14,45

14,80

15,85

15,75

n perioada I semestru 2008 pre ul la combustibil s-a majorat de 4 ori, ca rezultat pre ul la motorin s-a echivalat cu cel al benzinei.

n perioada anilor 2006 2007 au fost efectuate lucr ri de repara ie n valoare respectiv de 5 765,6 mi lei i , 6 598,9 mii lei n anul 2007. n I semestru 2008 deja a fost valorificat suma de 3 861,3 mii lei, fapt care a permis mbun t irea considerabil a condi iilor de activitate a colaboratorilor din serviciu i fortificarea bazei tehnico-materiale

SURSELE FINANCIARE VALORIFICATE LA CONSTRUC II CAPITALE I CURENTE, aa. 2006 I SEMESTRU 2008
Subdiviziunile AMU SAMU Chi in u SZ AMU Centru SZ AMU Nord SZ AMU Sud SZ AMU UTAG g uzia TOTAL lei Lucr ri de repara ie ( valoarea total n lei) 2006 1961396,0 2163477.0 1271147,0 119470,0 250000,0 5765590,0 2007 1576034,0 2789533,0 1495619,0 250849,0 486818,0 6598853,0 I sem 2008 1800000.0 1299263.0 350000.0 62000.0 350000.0 3861263.0

2006

2007

I sem 2008

n anul 2007 a fost efectuat repara ia capital a 6 Puncte AMU n cadrul Sta iei Zonale AMU Centru din localit ile Bardar, Coste ti, Susleni, Chiperceni, Rezeni, Cocieri; 5 substa ii i 2 Puncte AMU din cadrul Sta iei Zonale AMU Nord: substa iile Soroca, B l i, Dondu eni, Sngerei, Ocni a, PAMU Pelinia, Z icani; substa iile Cantemir, Taraclia, PAMU din localit ile Slobozia-Mare, Cociulia, Ciobalaccia, Baimaclia, Coliba , Zrne ti din cadrul Sta iei Zonale AMU Sud i n cadrul Sta iei Zonale AMU UTA G g uzia cl direa sta iei zonale. n municipiul Chi in u au fost reparate substa iile Buiucani i R cani. Snt n curs de desf urare lucr rile de repara ie a Punctelor de Asisten Medical Urgent AMU R sipeni (F le ti), Lipcani Medical (Briceni) i sec ia auto a Sta iei zonale de Asisten Urgent (B l i).

La capitolul asigur rii Serviciului AMU cu utilaj medical se atest un nivel satisf c tor de dotare cu electrocardiografe i aparataj de respira ie artificial . n perioada de referin au fost procurate 60

Glucometre i 53 ECG, n sum de 412,0 mii lei. Spre regret 50% din aparatajul existent n dotarea Servicn de Asisten grad nalt de uzur . Medical Urgent este cu

ASIGURAREA SERVICIULUI AMU CU UTILAJ MEDICAL

Unitatea administrativ teritorial Mun. Chi in u SZ AMU Centru SZ AMU Nord

ECG 64 90 88/ 62

COCCE TAV 35 -

AMBU 42 125

Defibrilator 21 35

Glucometru

Alt aparataj -

82

24-Faza 18- Faza DAR 3-1 AN 8-3 6-DAR 5-Faza

14

50

33/26

50

SZ AMU Sud

21

19

20

SZ AMU G g uzia

12

13

3- Faza

TOTAL

282

58

241

102

132

26-Faza 7-DAR

Una din problemele ne solu ionate n cadrul serviciului AMU r mne asigurarea cu transport sanitar.

ASIGURAREA SERVICIULUI DE ASISTEN

MEDICAL URGEN

a MS i PS

CU TRANSPORT SANITAR SPECIALIZAT

96,6 83,3 71 64,2 82,6 77,9

CN PMU, Serviciul AMU

STA IA ZONAL AMU CENTRU

STA IA ZONAL AMU NORD

STA IA ZONAL AMU SUD

STA IA ZONAL UTA G G UZIA

TOTAL MS RM

% din normativul de asigurarare 2008

Coeficientul de uzur

a transportului sanitar

a.2008

3 16 4 1 36 75

10 31

28

12 46 29 CN PMU, Serviciul AMU 100% 14 SZ CENTRU SZ NORD 1 12 5 SZ SUD 1 5

13 SZ UTA G G UZIA 30-10%

100-50%

50-30%

Num rul solicit rilor deservite de Serviciul AMU a crescut de la 782 934 n 2004 la 997 998 n anul 2007. Inciden a solicit rilor a crescut de la 215,8 n 2004 la 278,7 n 2007 i n perioada I semestru 2008- 139,4 promile comparativ cu 141,3 n I semestru 2007. A crescut, de asemenea, i inciden a solicit rilor ndeplinite n popula ia rural de la 160,7 n 2004 la 242,9 n 2007. Din 997 998 solicit ri deservite n 2007 n mediul rural au fost efectuate 510 847 (51,2%) i 487 151 (48,8%) n mediul urban, n primul semestru 2008 - respectiv 255 697 (51,2% ) i 243 638 (48,8 %).

INDICI NORMATIVI I EFECTIVI AI SERVICIULUI AMU A MS AL RM A.2007

254102 30656 144758

203915 118213 122569 57375 23636 20127

22051 CN PMU Sta ia Zonal Centru Urban

Sta ia Sta ia Sta ia Zonal Nord Zonal Sud Zonal UTA G g uzia Rural

n structura nozologic a solicit rilor (anul 2007) predomin cele terapeutice cu 31% din num rul total, cardiologice cu 27%, neurologice 10%, traumatologice 9%, chirurgicale 8% etc.

Structura Nozologic A Solicit rilor AMU a. 2007

toxicologice 8247 1%

terapeutice 309632 31%

cardiologice 261931 27%

psihiatrice 30904 3% obstetricaginecologie 46574 5% infec ioase 61495 6%

neurologice 95607 traumatologice 10% chirurgicale 83720 76751 9% 8%

Structura solicitarilor Serviciului AMU dup gradul de urgen

Pentru anul 2008 r mne o sarcin de directiv asigurarea accesibilit ii popula iei rurale la asisten a medical de urgen i realizarea indicatorilor normativi n zonele de deservire a Sta iilor Zonale Nord (91.3%), inclusiv:
SAMU Ocni a (65,4%), Briceni (72,99%), Drochia (74,4%) Nisporeni (58,7%, C l ra i (58,2%) Ungheni (67,8%) old ne ti (74,6%) Criuleni (72,3%)

Centru (86.8%), inclusiv:


Anual se atest o sporire a ponderii solicit rilor deservite printre contingentul copiilor 0-18 ani, care n perioada raportat constituie 22,5 la sut comparativ cu 19,1 la sut in perioada anului 2006, apreciind o inciden semestrului curent. Cota spitaliz rii copiilor prin intermediul Serviciului AMU constituie 34% vis-a-vis de 30.9 n anul 2006. la finele anului 2007 de 248,5 la 1000 i 134,4 la 1000 la finele

Analiza datelor atest c urgen ele majore constituie 33,1 la sut , fiind n dinamica perioadei raportate n sporire, urgen ele de gradul II constituie 66,4 la sut cu o tendin sporire, urgen ele de gradul III constituie 1,8 la sut comparativ cu 8,6% n anul 2006. Cota solicit rilor copiilor vrstei sub un an constituie 15,0 la sut . Transmiterea solicit rilor deservite la copii c tre CMF se men ine anual la un nivel nalt, fiind la finele semestrului curent de 95,1%. De remarcat, c solicitarea Serviciului AMU n circa 40,2% este efectuat de popula ia republicii n orele de lucru ale Asisten ei Medicale Primare, fapt care necesit o examinare aprofundat de c tre conduc torii serviciului AMU de comun cu AMP. de

Structura solicitarilor Serviciului AMU dup gradul de urgen


T rans port as is tat 1,0%

Urg ente G r III 1,8%

Urg ente majore 33,1%

Urg ente G r II 64,2%

Repartizarea dup vrst

14 18 ani 20%

0 1 an 15%

5 14 ani 33%

1 5 ani 32%

Analiza rapoartelor statistice privind efectuarea vizitelor la domiciliu a medicilor de familie denot lucrul insuficient al medicilor de familie, care efectueaz n mediu 1,17 vizite n zi la 1 medic de familie. Un num r mai mic de vizite se nregistreaz n raioanele Anenii-Noi (0,60), Basarabeasca (0,38), C l ra i (0,88), Criuleni (0,75), Dub sari (0,64), Hnce ti (0,80), Ialoveni (0,92), Str eni (0,72), Telene ti (0,45), unde num rul de vizite la 1 medic de familie este mai mic de 1 n 24 ore.

VIZITELE ACTIVE LA DOMICILIU A MEDICILOR DE FAMILIE ZONA DE CENTRU A RM


Denumirea subdiviziunii AMU Anenii Noi Basarabeasca C l ra i C u eni Cimi lia Criuleni Dub sari Hnce ti Ialoveni Nisporeni Orhei Rezina Str eni old ne ti tefan-Vod Telene ti Ungheni Total m/f 47 17 47 39 16 37 17 36 55 27 54 18 61 21 40 38 51 621 Vizite active Vizite la 1 la domiciliu m/f n 24 ore 8648 1991 12712 14163 4746 8462 3320 8859 15408 8666 31703 6548 13431 7054 15525 5267 32045 198548 0,60 0,38 0,88 1,19 0,97 0,75 0,64 0,80 0,92 1,05 1,93 1,19 0,72 1,10 1,27 0,45 2,06 1,05 Solicit ri AMU 21374 10082 19876 29220 21296 19601 10614 35792 23926 14596 41024 15512 23097 11510 23727 20769 30299 372315

VIZITELE ACTIVE LA DOMICILIU A MEDICILOR DE FAMILIE ZONA DE NORD A RM


Denumirea subdiviziunii AMU Mun.B l i Briceni Dondu eni Drochia Edine F le ti Flore ti Glodeni Ocni a R cani Sngerei Soroca Total m/f 97 52 35 55 55 37 46 32 35 44 44 54 586 Vizite active la domiciliu 54146 27979 13679 11844 18139 15277 8854 9346 17878 17599 11316 11878 217935 Vizite la 1 m/f n 24 ore 1,83 1,76 1,28 0,70 1,08 1,35 0,63 0,96 1,68 1,31 0,84 0,72 1,22 Solicit ri AMU 57823 17632 9634 21074 23675 23831 20918 15234 10622 15799 24403 26682 267327

VIZITELE ACTIVE LA DOMICILIU A MEDICILOR DE FAMILIE ZONA DE SUD A RM

Denumirea subdiviziunii AMU Cahul Cantemir Leova Taraclia Total

m/f

Vizite active la domiciliu

Vizite la 1 m/f n 24 ore 0,86 1,49 0,34 1,01 0,89

Solicit ri AMU

61 18 21 26 126

16008 8182 2213 8043 34446

33289 19009 13383 13745 79426

VIZITELE ACTIVE LA DOMICILIU A MEDICILOR DE FAMILIE UTA G G UZIA

Denumirea subdiviziunii AMU Comrat Ciadr-Lunga Vulc ne ti Total

m/f

Vizite active la domiciliu

Vizite la 1 m/f n 24 ore 1,0 0,64 0,72 0,82

Solicit ri AMU

39 40 13 92

12335 7801 2880 23016

20741 15195 8423 44359

Aceea i situa ie se atest n activitatea medicilor de familie din raioanele Drochia (0,70), Flore ti (0,63), Soroca (0,72), Sngerei (0,84), Glodeni (0,96), Leova (0,34), Cahul (0,86), Ciadr-Lunga (0,64), Vulc ne ti (0,72) vizite n zi. Majorarea n anul 2007 a num rului solicit rilor cardiologice (261931) din care 104891 (40,04%) au constituit urgen ele hipertensive cu i f r complica ii, ne vorbe te despre rezervele existente n supravegherea pacien ilor hipertensivi, organizarea tratamentului cu medicamente compensate la domiciliu i sta ionarele de zi, ct i eficien a analizei solicit rilor transmise de AMU sectorului primar

Indicatorii de performan

prev zu i de actele de

directiv n vigoare la compartimentul asisten ei medicale acordate popula iei asigurate la etapa de prespital au fost realiza i de toate subdiviziunile serviciului. Divergen ele de diagnostic ntre Serviciul AMU i sectorul spitalicesc este la un nivel relativ satisf c tor.

DIVERGEN ELE DE DIAGNOSTIC NTRE SERVICIUL AMU I SECTORUL SPITALICESC

7,1

7,6 6,7 6,1

5 4

4,9 3,9 3,1 1,8

SAMU mun. Chi in u

SZ Centru

SZ Nord

SZ Sud

SZ UTA Gagauzia

I semestru 2007

I semestru 2008

n urma evalu rii Serviciului republican AVIASAN i conlucr rii cu institu iile medico-sanitare publice teritoriale i republicane n cadrul institu iilor medicale publice Centrul Na ional tiin ifico-Practic Medicin de Urgen , Spitalul Clinic Republican, Institutul Neurologie i Neurochirurgie, Institutul de Cercet ri tiin ifice Ocrotirea S n t ii Mamei i Copilului, Spitalul Clinic Municipal B l i, s-a constatat c Serviciul Republican Aviasan i desf oar activitatea n corespundere actele normative n vigoare: Ordinul MS nr.280 din 01.10.2003; Ordinul MS nr.99 din 28.02.2006 Despre unele m suri de perfectare a activit ii Serviciul Republican Aviasan cu modific ri i complet ri ulterioare.

Organigrama Serviciului AVIASAN MS RM, a 2008

53

Ministerul Sanatatii
Centrul National Stiintifico-Practic Medicin de Urgen
SERVICIUL REPUBLICAN AVIASAN
SEC IA OPERATIV filiala B li Municipiul B l i Raioanele: Briceni, Dondu eni, Ocni a , Edine , Drochia, R cani, Glodeni, Sngerei, F le ti, Flore ti, Soroca

SEC IA OPERATIV AVIASAN (Municipiul Chi inau) Asisten medical consultativ

specializat teritoriul Republicii Moldova integral ( 36 raioane)

Ministerul Sanatatii
Centrul National Stiintifico-Practic Medicin de Urgen
SERVICIUL REPUBLICAN AVIASAN FILIALA B L I

54

Servicii consultative
CENTRUL NA IONAL TIIN IFICOPRACTIC MEDICIN URGENT Chirurgie

SPITALUL CLINIC REPUBLICAN

INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL B L I

SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE I ORTOPEDIE

INSTITUTUL DE CERCET RI TIIN IFICE N DOMENIUL OCROTIRII S N T II MAMEI I COPILULUI INSTITUTUL DE NEUROLOGIE I NEUROCHIRURGIE

SPITALUL REPUBLICAN PSIHIATRIE CENTRUL TIIN IFICO-PRACTIC CHIRURGIE CARDIOVASCULAR

INSTITUTUL ONCOLOGIC

SPITALUL CLINIC REPUBLICAN PENTRU COPII EM. CO AGA

DISPENSARUL DREMATOVENE ROLOGIC REPUBLICAN

INSTITUTUL DE FTIZIOPULMONOLOGIE CH. DRAGANIUC

DISPENSARUL REPUBLIAN DE NARCOLOGIE

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFEC IOASE TOMA CIORB

SPITALUL MUNICIPAL NR 1

SPITALUL MUNICIPAL DE FTIZIOPULMONO LOGIE

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SF. TRIEME

n conformitate cu cerin ele ordinelor men ionate, n cadrul serviciului a fost: Organizat o echip de asisten medical urgent specializat obstetrical-ginecologic i o echip specializat neonatologic pentru transportarea gravidelor cu risc major de na tere prematur (transportarea in-utero) a l uzelor i nou-n scu ilor pentru tratament n centrele perinatale nivel II i maternit i nivel ter iar; Organizat filiala Serviciului Aviasan n cadrul Sta iei Zonale AMU Nord; n cadrul dispeceratului central AVIASAN a fost organizat postul de medici-coordonatori pentru recep ionarea solicit rilor AVIASAN i a fost inclus n schema de state func ia ef sec ie serviciul AVIASAN; ncepnd cu anul 2006 se efectueaz asigurarea facultativ a colaboratorilor Serviciului Republican Aviasan.

Pentru acordarea asisten ei de urgen

n cadrul

serviciului AVIASAN snt implicate IMSP SCR, ICSDOSMC, Institutul de Cardiologie, Institutul Oncologic, SCM B l i, SCRC Emilian Co aga, Institutul Ftiziopulmonologic Ch.Draganiuc, SCRT iO, SCR de Boli Infec ioase, SCR de Psihiatrie, Institutul de Neurologie i Neurochirurgie, CN PMU, DDV, DRN, Institutul de Chirurgie a Inimii, SCM nr.1, SCM Sfnta Treime.

n perioada de referin

Serviciul republican

AVIASAN a deservit 2238 de solicit ri inclusiv au fost efectuate 1797 deplas ri (2007 1697), ceia ce constituie 80,29% i 68 (3,03%) de cazuri de accept de transfer. Num rul mediu de deplas ri n 24 ore a constituie 9,87. Din num rul total de deplas ri (1797) filiala serviciului din B l i a efectuat 210 sau 11,68% din volumul total de deplas ri. n 6 luni 2008 au fost deservi i copii 730 (40,63%) i adul i 1067 (59,38%).

VOLUMUL ASISTEN EI MEDICALE URGENTE ACORDAT DE C TRE SERVICIUL REPUBLICAN AVIASAN N PERIOADA ANILOR 2002-I SEM. 2008

3477 3053

1524 1797 739 281 1260


2002

4315 3016

4658 2238

460 1391
2003

1777
2004 2005 2006 2007

2008 I sem

Solicit

Deplas.

Analiza volumului asisten ei medicale acordate de c tre Serviciul AVIASAN atest c din 1797 solicit ri deservite n teritoriu 914 (50,94%) au fost transfera i pentru tratament la nivel ter iar, 229 (12,9%) bolnavi au fost opera i i 654 au fost consulta i i recomandat tratamentul pe loc.

n structura solicit rilor AVIASAN predomin maladiile neurochirurgicale cu 23,9%, reanimare (22,9%), chirurgie (11,4%), obstetric i ginecologie (10,9%), chirurgie vascular (5,8%), neurologie (4,6%). Analiza volumului asisten ei medicale acordate de c tre Serviciul AVIASAN copiilor atest majorarea num rului de solicit ri de la 899 solicit ri la 924. n structura solicit rilor AVIASAN la copii predomin maladiile neonatologia cu 38l,7%, reanimare (28,7%), chirurgie (8,4%), neurochirurgie (7%) etc. Num rul spitaliz rilor a crescut cu 23 fa similar a anului 2007. de perioada

STRUCTURA SOLICIT RILOR DESERVITE

Traumatologie ORL Boli infec ioase 16 10 1% 16 1% 1% Combustii 25 2% Chirurgie toracal 31 3% Neurologie 49 5% Chirurgie vascular 62 6% Obstetric i ginecologie 117 11%

Alte profiluri 118 11%

Neurochirurgia 256 25%

Chirurgie 122 11%

Reanimare 245 23%

Analiza volumului asisten ei medicale urgente acordate denot efectuarea, c din num rul total de 1797 deplas ri n IMSP spitalele raionale au fost efectuate 1549 solicit ri (86,19%), spitalele clinice municipale i republicane 232 solicit ri (12,91%), raioanele din stnga Nistrului n 16 cazuri (0,89%). In activitatea serviciului republican AVIASAN snt rezerve la capitolul conlucr rii i folosirii eficiente a speciali tilor. Nu snt respectate cerin ele ordinelor n vigoare viznd organizarea consiliilor medicale, argumentarea necesit ii solicit rii consulta iilor

SPITALIZAREA BOLNAVILOR DE SERVICIUL REPUBLICAN AVIASAN

SCT iO 17 Institutul de Cardiologie 12 SCRC E.Co aga 33 SCR 22

Spitalul clinic municipal B l i 67

Institutul Neurologie i Neurochirurgie 123

IC OSMC 497

CN PMU 104

SOLICIT RI NEARGUMEBNTATE A SERVICIULUI AVIASAN


Nr.misiunei IMSP raional 133 IMSP SCRTO 641-642 IMSP Taraclia 711 IMSP SCBI T. Ciorba 2177 IMSP Briceni 2266 IMSP SR Rezina FNP v rsta pacientului Gndea Varvara 71 ani Anghelcieva Daria 1an 1 lun Gherasim Alina 25 ani Drebot Ecaterina 3 ani Mihailenco Iulia 2 ani Diagnosticul IMSP raional Combustie termic gr II suprafata 60%. Deliriu somatic Corp str in n c ile respiratorii Ulcer perforant. Pancreatit acut Addomen acut IRVA. Pneumonie pe stnga IRVA. Encefalopatie toxicoinfec ioas . S-m Convulsiv Diagnosticul Specialistului Encefalopatie mixt . Deliriu tremens Specialistul solicitat Neurolog Galina Corcea ORL V.Gavrilu a Reanimatolog A. Glijinschi Chirurg Serghei Cuceinic

Data

11.01.08

20.02.08

IRVA

28.02.08

Patologie chirurgical acut abs.

23.06.08

IRVA

Reanimatolog Lidia Dulghieru

01.07.08

IRVA

Reanimatolog Lidia Dulghieru

Puncte forte ale Serviciului


Se considera eficient organizarea activit ii Serviciului AVIASAN i asisten ei medicale urgente la etapa prespitalicesc ; Se apreciaz o accesibilitate adecvat a popula iei asisten medical urgent la etapa prespitalicesc consultativ urgent de performan ; Activitatea organizator metodic a Centrului Na ional tiin ifico-Practic Medicin de Urgen satisf c toare; De c tre administra ia Centrului Na ional tiin ifico-Practic Medicin de Urgen , se ntreprind m suri eficiente n vederea consolid rii bazei tehnico-materiale a Serviciului; se apreciaz rii la i

Puncte forte ale Serviciului


Sta iile zonale de Asisten Medical Urgent , Centrul snt Na ional tiin ifico-Practic Medicin de Urgen Acreditare n anul 2007; Indicatorii de performan prev zu i de actele de directiv

acreditate de c tre Consiliul Na ional de Evaluare i

n vigoare la compartimentul asisten ei medicale acordate popula iei asigurate la etapa de prespital au fost realiza i; Se remarc un indicator satisf c tor la capitolul transmiterii solicit rilor deservite pentru informa ie i supraveghere sectorului AMP, de c tre Serviciul AMU, care constituie 89,2%.

Puncte slabe ale Serviciului


R mne redus nivelul de asigurare a serviciului AMU la etapa de prespital cu medici de urgen , care constituie pe ar 48,7%, iar n cadrul Sta iei Zonale G g uzia 19,2%, Sta iei Zonale Centru 50,4%, Sta iei Zonale Sud 39,1%. O aten ie sporit necesit asigurarea n continuare a accesibilit ii la asisten Nord i UTA G g uzia; Necesit efectuarea lucr rilor de repara ie capital a edificiilor conform program rii; Asigurarea insuficient a Serviciului AMU cu unit i de transport sanitar dotate cu aparataj medical conform standardelor europene; medical de urgen popula iei rurale n teritoriile de deservire a Sta iilor Zonale Centru,

Puncte slabe ale Serviciului


Necesit perfectare organizarea asisten ei medicale urgente popula iei raioanelor Taraclia, Ceadr Lunga, Comrat i Cahul (Completarea ordinelor MS, CNAM i Ministerul Administra iei Publice Locale al RM nr.50 din 06.02.08 i nr.110/39-A din 14.03.08 Cu privire la organizarea asisten ei medicale cu referire la AMU prespitaliceasc ). Necesit perfectare continu nivelul conlucr rii i interac iunii ntre serviciile de asisten medical la toate etapele, n strict conformitate cu anexa nr.41 la ordinul MS RM nr.280 din 01.10.2003 Cu privire la activitatea Sta iilor Zonale AMU a serviciului centralizat din Moldova, care va influen a pozitiv indicatorii de baz a s n t ii publice.