Sunteți pe pagina 1din 20
Linia de Finanțare pentru Eficiența Energetică în Moldova Elaborat de:

Linia de Finanțare pentru Eficiența Energetică în Moldova

Elaborat de:

Linia de Finanțare pentru Eficiența Energetică în Moldova Elaborat de:

Echipa de implementare:

Echipa de implementare:

Cuprins

Iniţiativa BERD cu privire la Eficienţa Energetică

2

Ce este MoSEFF?

4

Mecanismul de stimulare MoSEFF

6

Ce proiecte sunt eligibile pentru finanţare în cadrul MoSEFF

7

Exemple de investiţii cu succes în eficienţa energetică

11

Cine poate aplica?

14

Cum se aplică?

15

Inițiativa BERD cu privire la Eficiența Energetică

În anul 1994, BERD a fost prima instituţie financiară internaţională care a stabilit o echipă

specializată în domeniul eficienţei energetice şi a acumulat o experienţă valoroasă

în finanţarea inovaţiei de eficienţă energetică. Mandatul de tranziţie şi de mediu al

Băncii, orientarea acesteia în sectorul privat, precum şi cunoaşterea regiunii, au plasat-o

într-o poziţie unică în ajutorarea ţărilor în care activează, la transformarea economiilor energetic-intensive în economii energetic-eficiente.

BERD a acceptat faptul că mărirea intensităţii energetice a activităţii economice este

o provocare majoră pentru tranziţie în ţările în care activează. Regiunea BERD posedă

oportunităţi mari în sectorul eficienţei energetice, în special, în sectoarele de tip industrial, energetic, municipal şi de construcţii. Promovarea competitivităţii economice

şi a securităţii energetice sunt factorii-cheie în afacerile abordate de BERD. În acest

context, BERD a introdus Finanţarea pentru Eficienţa Energetică (SEFF) ca unul dintre instrumentele din cadrul iniţiativei de eficienţă energetică.

BERD promovează eficienţa energetică prin liniile de credit direcţionate către băncile locale, adică oferă Finanţare pentru Eficienţă Energetică (SEFF). SEFF include o linie de credit sau de garanţie de la BERD pentru băncile locale, în special, dedicată recreditării companiilor mici şi mijlocii, care sunt considerate proiecte de eficienţă energetică sau pentru energii regenerabile.

Băncile locale utilizează această linie de credit pentru a oferi credite comerciale debitorilor cu oportunităţi eligibile de investiţii.

Acordarea creditului este însoţită de o asistenţă tehnică complexă, care ajută debitorii să pregătească solicitările de împrumut şi instruieşte specialiştii băncilor locale. Această asistenţă este oferită gratuit de către echipa de implementare a proiectului, formată din experţi locali şi internaţionali, recrutată de către BERD şi finanţată de un grant oferit de donatori.

2 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

Prezentarea generală a organizaţiilor SEFF

Prezentarea generală a organizaţiilor SEFF Până în prezent BERD a alocat Facilităților de Finanțare pentru

Până în prezent BERD a alocat Facilităților de Finanțare pentru Eficiența Energetică (SEFF) un total de 900 milioane Euro din care 600 milioane Euro au fost deja alocate pentru invenstiții prin intermediul a 32 bănci partenere. Primul SEFF a fost lansat în Bulgaria în 2004. Moldova este a 14-a țară în care programul BERD este în curs de lansare.

Tabelul oferă o imagine de ansamblu a ţărilor în care a fost lansat sau este în curs de lansare proiectul Facilităţile de Finanţare pentru Eficienţa Energetică. La fel, sunt prezentate sumele de credit puse la dispoziţie de către băncile locale.

Ce este MoSEFF?

Ştiţi câtă energie şi bani poate economisi compania Dvs. prin intermediul proiectelor de eficienţă energetică?

V-aţi gândit vreodată să implementaţi un proiect cu energie solară, biogaz sau biomasă?

MoSEFF oferă o oportunitate unică de a realiza economisirea potenţialului energetic!

Intensitatea energetică în Republica Moldova este de aproximativ trei ori mai mare decât în UE. Acest lucru înseamnă că, în medie, companiile din Republica Moldova utilizează de trei ori mai multă energie pentru producţie decât companiile din UE.

Proiectele de Eficienţă Energetică (EE) şi de Energii Regenerabile (ER) au fost implementate cu succes, nu numai în UE, dar şi în ţările CSI. Prin utilizarea tehnologiilor disponibile, companiile pot reduce consumul de energie de la 10% până la 50% şi, astfel, pot obţine economii semnificative.

Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova a fost lansată de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în scopul susţinerii investiţiilor în eficienţa energetică de către întreprinderile din Moldova. Ca rezultat, BERD a acordat un împrumut de 20 milioane euro prin intermediul băncilor partenere locale.

Fiecare companie care solicită finanţarea MoSEFF poate fi eligibilă pentru un credit de la câteva mii euro până la maximum 2 milioane euro. Finanţarea MoSEFF este îndreptată spre investiţiile de promovare a eficienţei energetice şi producerii de energii regenerabile.

4 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

MoSEFF nu este doar o linie de credit

Pentru a facilita şi mări investiţiile în eficienţa energetică, MoSEFF oferă asistenţă tehnică şi consultanţă pentru companiile care aplică pentru finanţare. Asistenţa tehnică este finanţată de către Comisia Europeană şi este disponibilă gratuit pentru proiectele eligibile.MoSEFF nu este doar o linie de credit În dependenţă de investiţiile în proiect şi de

În dependenţă de investiţiile în proiect şi de reducerea emisiilor de CO₂, puteţi beneficia de un grant care variază de la 5% până la 20% din suma creditului. Achitarea grantului va fi realizată după implementarea cu succes a proiectului. Eligibilitatea proiectului va fi, de asemenea, verificată de către consultanţi verificatori independenţi.şi este disponibilă gratuit pentru proiectele eligibile. Băncile partenere din Moldova sunt responsabile de

Băncile partenere din Moldova sunt responsabile de evaluarea şi analiza financiară finală şi de alocarea împrumutului.

Structura MoSEFF

finală şi de alocarea împrumutului. Structura MoSEFF Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în

Mecanismul de stimulare MoSEFF

Pentru a face mai atractivă investiţia în Eficienţa Energetică (EE) şi Energiile Regenerabile (ER), MoSEFF oferă plăţi de stimulare (granturi) pentru proiecte eligibile. În dependenţă de proiect, acordarea atinge între 5 şi 20% din suma creditului.

Obiectivul principal al grantului este de a face un proiect viabil din punct de vedere economic şi, prin urmare, uşor de implementat. Un alt obiectiv este stimularea aplicării tehnologiilor avansate în Moldova. În termeni practici, aceasta înseamnă că proiectele care utilizează cele mai Bune Tehnologii Disponibile (BTD) obţin granturi mai mari, comparativ cu proiectele care nu le utilizează.

Ce grant pot obţine pentru proiectul meu?

Nivelul grantului actual depinde de investiţiile în proiect, de tehnologia aplicată, de cantitatea de energie consumată şi de reducerea emisiilor de CO₂. Stabilirea valorii concrete a grantului cere o evaluare detaliată şi calculul factorilor menţionaţi mai sus. Lista de mai jos poate servi drept ghid:

Proiecte mici de Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile (Cheltuieli 25.000–150.000 euro)mai sus. Lista de mai jos poate servi drept ghid: cu tehnologii performante şi disponibile: 20%

cu tehnologii performante şi disponibile:şi Energii Regenerabile (Cheltuieli 25.000–150.000 euro) 20% grant fără tehnologii performante şi disponibile: 10%

20% grant

fără tehnologii performante şi disponibile:euro) cu tehnologii performante şi disponibile: 20% grant 10% grant Proiecte de Eficienţă Energetică mari (150.000

10% grant

Proiecte de Eficienţă Energetică mari (150.000 euro–2 mln. euro): 10%-20% grant.fără tehnologii performante şi disponibile: 10% grant Proiecte mari de Energii Regenerabile (150.000 euro–2 mln.

Proiecte mari de Energii Regenerabile (150.000 euro–2 mln. euro): până la 15% grant.mari (150.000 euro–2 mln. euro): 10%-20% grant. 6 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în

6 |

Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

(150.000 euro–2 mln. euro): până la 15% grant. 6 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică

Ce proiecte sunt eligibile pentru finanțare în cadrul MoSEFF

Proiectele eligibile trebuie să conducă la reducerea consumului de energie primară, reducerea emisiilor de CO₂ şi, în general, la îmbunătăţirea utilizării raţionale a energiei în industrii, agro-business şi clădiri comerciale.

Economiile de energie termică, combustibili şi de energie electrică şi reducerea emisiilor de CO₂ pot fi realizate prin punerea în aplicare a măsurilor şi tehnologiilor în:

încălzire, ventilaţie şi sisteme de condiţionare a clădirilor comerciale, clădirilor industriale, instalaţiilor agro-industriale;punerea în aplicare a măsurilor şi tehnologiilor în: schimbarea ferestrelor şi instalaţiilor de iluminat în

schimbarea ferestrelor şi instalaţiilor de iluminat în clădiri comerciale, clădiri industriale, instalaţii agro-industriale;clădirilor industriale, instalaţiilor agro-industriale; procese tehnologice ale întreprinderilor industriale,

procese tehnologice ale întreprinderilor industriale, servicii comerciale, precum şi agro-industriale;clădiri industriale, instalaţii agro-industriale; proiecte de energii regenerabile. Încasările din

proiecte de energii regenerabile.servicii comerciale, precum şi agro-industriale; Încasările din împrumuturi nu pot fi utilizate pentru:

Încasările din împrumuturi nu pot fi utilizate pentru:

iinvestiţiile în clădiri noi care sunt deja supuse unor standarde de eficienţă energeticăÎncasările din împrumuturi nu pot fi utilizate pentru: stabilite la nivel naţional; investiţiile în imobile

stabilite la nivel naţional;sunt deja supuse unor standarde de eficienţă energetică investiţiile în imobile numai cu scopul de a

investiţiile în imobile numai cu scopul de a face profit pe termen scurt sau mediu din vânzări;de eficienţă energetică stabilite la nivel naţional; finanţarea pentru cumpărarea terenurilor; refinanţarea

finanţarea pentru cumpărarea terenurilor;de a face profit pe termen scurt sau mediu din vânzări; refinanţarea datoriei existente. Alte cerinţe

refinanţarea datoriei existente.din vânzări; finanţarea pentru cumpărarea terenurilor; Alte cerinţe care trebuie îndeplinite pentru a beneficia

Alte cerinţe care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de finanţare MoSEFF şi de plată a stimulentelor de finanţare includ:

Una dintre băncile participante trebuie să fie interesată să lucreze cu compania care a aplicat pentru grant.MoSEFF şi de plată a stimulentelor de finanţare includ: Debitorul nu beneficiază de nici un alt

Debitorul nu beneficiază de nici un alt program de granturi finanţat de CE sau Banca Mondială. Solicitantul trebuie să declare în scris că nu a primit nici un alt suport de finanţate pentru acelaşi proiect, înainte de a primi orice tip de asistenţă tehnică din partea MoSEFF.să lucreze cu compania care a aplicat pentru grant. Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în

Dacă tehnologiile pentru eficienţa energetică sau energii regenerabile constituie partea majoră a investiţiilor,

Dacă tehnologiile pentru eficienţa energetică sau energii regenerabile constituie partea majoră a investiţiilor, proiectul va fi finanţat în întregime. În cadrul proiectului va prevala eficienţa energetică, altfel doar componenta relevantă va fi considerată eligibilă pentru finanţare în cadrul MoSEFF.

Izolarea termică, schimbarea geamurilor, ventilarea, încălzirea solară

Reducerea consumului de energie electrică şi de gaz, prin implementarea următoarelor proiecte:

Izolarea termică a pereţilor exteriori ai clădirilor pentru încălzire.şi de gaz, prin implementarea următoarelor proiecte: Înlocuirea ferestrelor cu un rând de sticlă sau a

Înlocuirea ferestrelor cu un rând de sticlă sau a ferestrelor cu infiltrăr până la 40% din energia pentru încălzire.a pereţilor exteriori ai clădirilor pentru încălzire. Instalarea sistemului de ventilare cu recuperarea căldurii

Instalarea sistemului de ventilare cu recuperarea căldurii din aerul uzat până la 25% din energia pentru încălzire.cu infiltrăr până la 40% din energia pentru încălzire. Instalarea unui sistem de încălzire solară pentru

Instalarea unui sistem de încălzire solară pentru producerea apei calde până la 75%.din aerul uzat până la 25% din energia pentru încălzire. economie până la 50% din energia

solară pentru producerea apei calde până la 75%. economie până la 50% din energia economie economie

economie până la 50% din energia

apei calde până la 75%. economie până la 50% din energia economie economie economie Înlocuirea cazanelor,

economie

economiepână la 75%. economie până la 50% din energia economie economie Înlocuirea cazanelor, izolarea conductelor,

economiela 75%. economie până la 50% din energia economie economie Înlocuirea cazanelor, izolarea conductelor, cogenerarea

Înlocuirea cazanelor, izolarea conductelor, cogenerarea

Utilizaţi eficienţa energetică pentru a mări profitabilitatea!

Înlocuirea cazanelor vechi:eficienţa energetică pentru a mări profitabilitatea! Dacă este solicitată doar apa caldă şi nu este necesar

Dacă este solicitată doar apa caldă şi nu este necesar aburul, respectiv, nua mări profitabilitatea! Înlocuirea cazanelor vechi: este nevoie de produs abur. Schimbarea cazanului de abur

este nevoie de produs abur. Schimbarea cazanului de abur energie până la 30%.

abur. Schimbarea cazanului de abur energie până la 30%. o economie de Dacă energia este necesară

o economie de

Dacă energia este necesară pentru încălzire la temperatură joasă (aproximativ 60°C), atunci cazanele convenţionale pot fi înlocuite cu altele moderne cu ocazanului de abur energie până la 30%. o economie de eficienţă mare – cazane de condensare

eficienţă mare – cazane de condensare

15–25%.

cu o eficienţă mare – cazane de condensare 15–25%. o economie de energie până la Conductele

o economie de energie până la

Conductele cu apă fierbinte sau abur trebuie să fie dotate cu o izolaţie termică continuă, pentru a evita, deseori, pierderi esenţiale de energie. Reabilitarea conductelor de abur şi apă caldă poate economisi până la 20% din consumul de energie.de condensare 15–25%. o economie de energie până la 8 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa

8 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

Instalarea unei centrale cu cogenerare, care produce simultan energie electricăşi termică, şi evită pierderile de căldură în turnul de răcire randament global până la

şi termică, şi evită pierderile de căldură în turnul de răcire

randament global până la 85% şi poate reduce semnificativ costurile de achiziţie

a energiei.

reduce semnificativ costurile de achiziţie a energiei. poate realiza un Biogazul Transformarea în venituri a

poate realiza un

Biogazul

Transformarea în venituri a deşeurilor şi reziduurilor organice provenite din agricultură şi industria alimentară!

Reziduurile de la ferme, gunoiul de grajd, deşeurile alimentare şi deşeurile de abator pot fi prelucrate într-un rezervor anaerob care produce biogaz. Biogazul este compus din aproximativ 65% metan şi 35% CO₂.provenite din agricultură şi industria alimentară! Biogazul poate fi utilizat: în cazane pentru producerea

Biogazul poate fi utilizat:este compus din aproximativ 65% metan şi 35% CO₂. în cazane pentru producerea căldurii, în centrale

în cazane pentru producerea căldurii,65% metan şi 35% CO₂. Biogazul poate fi utilizat: în centrale cu cogenerare pentru a produce

în centrale cu cogenerare pentru a produce energie electrică şi căldurăpoate fi utilizat: în cazane pentru producerea căldurii, Avantajele biogazului: Utilizarea biogazului reduce

Avantajele biogazului:cogenerare pentru a produce energie electrică şi căldură Utilizarea biogazului reduce cheltuielile proprii de energie

Utilizarea biogazului reduce cheltuielile proprii de energie şi surplusul de energie electrică poate fi vândut reţelei publice.energie electrică şi căldură Avantajele biogazului: Reducerea mirosului la prelucrarea gunoiului într-o

Reducerea mirosului la prelucrarea gunoiului într-o centrală pe biogaz.de energie electrică poate fi vândut reţelei publice. Producerea biogazului reduce riscul de poluare a apelor

Producerea biogazului reduce riscul de poluare a apelor subterane cu gunoi de grajd, deoarece emisiile de azot sunt înlăturate.la prelucrarea gunoiului într-o centrală pe biogaz. Nămolul din instalaţiile de biogaz oferă perspective

Nămolul din instalaţiile de biogaz oferă perspective pentru agricultura organică. Fermierii pot refuza îngrăşămintele comerciale.gunoi de grajd, deoarece emisiile de azot sunt înlăturate. Biogazul este o formă regenerabilă de energie.

Biogazul este o formă regenerabilă de energie. Utilizarea lui este neutră din punct de vedere a emisiei de CO₂ şi reduce necesitatea importului de gaze naturale în Republica Moldova.Fermierii pot refuza îngrăşămintele comerciale. Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în

Arderea biomasei

Substituirea gazului, motorinei şi a cărbunelui cu biomasă va economisi bani şi va proteja mediul!

Care combustibili din biomasă sunt potriviţi pentru ardere?cu biomasă va economisi bani şi va proteja mediul! deşeuri lemnoase de la silvicultură şi de

deşeuri lemnoase de la silvicultură şi de la prelucrarea lemnului,combustibili din biomasă sunt potriviţi pentru ardere? coji şi resturi de la prelucrarea produselor alimentare,

coji şi resturi de la prelucrarea produselor alimentare,lemnoase de la silvicultură şi de la prelucrarea lemnului, resturi de la plantaţiile pomicole, paie. Cum

resturi de la plantaţiile pomicole,coji şi resturi de la prelucrarea produselor alimentare, paie. Cum pot fi substituiţi combustibilii fosili?

paie.produselor alimentare, resturi de la plantaţiile pomicole, Cum pot fi substituiţi combustibilii fosili? Deşeurile

Cum pot fi substituiţi combustibilii fosili?alimentare, resturi de la plantaţiile pomicole, paie. Deşeurile lemnoase şi deşeurile reziduale trebuie

Deşeurile lemnoase şi deşeurile reziduale trebuie colectate şi arse într-un cazan pe biomasă.paie. Cum pot fi substituiţi combustibilii fosili? Biomasa cu un conţinut de umiditate mai mare de

Biomasa cu un conţinut de umiditate mai mare de 15% necesită, de obicei, un proces de uscare.trebuie colectate şi arse într-un cazan pe biomasă. Cazanul pe biomasă produce: apă caldă pentru încălzire

Cazanul pe biomasă produce:

apă caldă pentru încălzire sau pentru procesele de producere,de obicei, un proces de uscare. Cazanul pe biomasă produce: abur pentru procesele tehnologice, abur şi

abur pentru procesele tehnologice,caldă pentru încălzire sau pentru procesele de producere, abur şi energie electrică în centrale electrice de

abur şi energie electrică în centrale electrice de termoficare.procesele de producere, abur pentru procesele tehnologice, 10 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică

10 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

Exemple de investiții cu succes în eficiența energetică

Exemple de investiții cu succes în eficiența energetică Sectorul de Producere Tipul afacerii: Material de

Sectorul de Producere

Tipul afacerii:

Material de construcţie

Localizarea:

Kazahstan

Obiectivul proiectului:

Modernizarea compresoarelor, trecerea de la compresoa- rele electrice la compresoarele cu motoare cu gaz

Volumul de investiţii

$68,000

Economie de resurse

Consumul de energie electrică s-a redus cu 455,000 MWh/ an

Economie de bani:

$23,000/an

Beneficii suplimentare

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Rambursare investiţiilor

2.9 ani

Sectorul agricol

Tipul afacerii:

Producerea de culturi agricole şi ferme de porci

Localizarea:

Ucraina

Obiectivul proiectului:

Reducerea consumului de energie electrică şi de gaze naturale prin utilizarea deşeurilor organice (paie) în calitate de combustibil: montarea cazanelor pe paie, cu o putere instalată de 3x600 kW şi o eficacitate de 85%

Volumul de investiţii

$900,000

Economie de resurse

Consumul de gaz s-a redus cu 1 mln. m3/an

Economie de bani:

$300,000 /an

Beneficii suplimentare

Reducerea emisiilor de noxe şi a gazelor cu efect de seră şi reducerea costurilor de evacuare a deşeurilor

Rambursare investiţiilor

3 ani

de evacuare a deşeurilor Rambursare investiţiilor 3 ani Tehnologii Alimentare Tipul afacerii: Brutărie

Tehnologii Alimentare

Tipul afacerii:

Brutărie

Localizarea:

Kazahstan

Obiectivul proiectului:

Reducerea consumului de energie electrică şi de apă prin instalarea unui mecanism de reglare al debitului de apă şi a unei pompe de înaltă eficienţă

Volumul de investiţii

$57,000

Economie de resurse

Economia de energie:

635 MWh/an

Economia de apă:

60,000 m3/an

Economie de bani:

Pentru energie electrică: $36,000 /an

Pentru apă:

$20,000 /an

Beneficii suplimentare

Reducerea emisiilor şi a poluării apelor

Rambursare investiţiilor

un an

12 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

Tehnologii alimentare

Tipul afacerii:

Patiserie

Localizarea:

Kazahstan

Obiectivul proiectului:

Montarea unităţii de cogenerare pentru reducerea con- sumului de energie şi sporirea securităţii aprovizionării cu energie

Volumul de investiţii

$345,000

Economie de resurse

Consumul de energie electrică s-a redus cu: 250,000 kWh/an Consumul de căldură s-a redus cu: 300.000 kWh/an

Economie de bani:

$55,000 /an

Beneficii suplimentare

Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu căldură, securita- tea alimentării

Rambursare investiţiilor

6.2 ani

securita- tea alimentării Rambursare investiţiilor 6.2 ani Tehnologii alimentare Tipul afacerii: Brutărie

Tehnologii alimentare

Tipul afacerii:

Brutărie

Localizarea:

Ucraina

Obiectivul proiectului:

Creşterea capacităţii de producere şi scăderea consumului de gaze, prin instalarea unui cuptor nou care îl va înlocui pe cel vechi.

Volumul de investiţii

$500,000

Economie de resurse

Consumul de gaz natural s-a redus cu : 300,000 m3/an

Economie de bani:

$100,000 /an

Beneficii suplimentare

Dublarea capacităţii de producere şi creşterea calităţii produsului

Rambursare investiţiilor

7 ani

Cine poate aplica?

Orice companie privată, firmă sau întreprindere individuală înfiinţată în baza legislaţiei Republicii Moldova care activează pe teritoriul Republicii Moldova (minim 51% propri- etate privată) poate aplica pentru un credit MoSEFF, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

Companiile trebuie sa fie comercial viabile şi să corespundă criteriului de creditare al băncilor partenere.MoSEFF, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii: Companiile nu trebuie să se ocupe cu producerea şi

Companiile nu trebuie să se ocupe cu producerea şi distribuirea produselor din tutun, produselor alcoolice, jocuri de noroc şi armament.corespundă criteriului de creditare al băncilor partenere. Companiile trebuie să activeze în conformitate cu

Companiile trebuie să activeze în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova privind protecţia sănătăţii şi a mediului ambiant.tutun, produselor alcoolice, jocuri de noroc şi armament. Companiile şi proiectele propuse trebuie să fie importante

Companiile şi proiectele propuse trebuie să fie importante din punct de vedere financiar.privind protecţia sănătăţii şi a mediului ambiant. Finanţarea va fi utilizată pentru investiţii care

Finanţarea va fi utilizată pentru investiţii care optimizează consumul de energie al instalaţiilor de producţie existente.trebuie să fie importante din punct de vedere financiar. Dacă aveţi întrebări, înainte de a aplica

Dacă aveţi întrebări, înainte de a aplica pentru MoSEFF, vă rugăm să contactaţi Linia fierbinte, care va oferi răspunsuri complete la întrebările Dvs.

14 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

Cum se aplică?

Procesul de aplicare MoSEFF nu este foarte complicat:

Descărcaţi şi completaţi formularul de aplicare pentru împrumutul MoSEFF disponibil pe site-ul nostru (www.moseff.org).Procesul de aplicare MoSEFF nu este foarte complicat: Experţii MoSEFF vor evalua proiectul Dvs. şi vor

Experţii MoSEFF vor evalua proiectul Dvs. şi vor determina dacă acesta este eligibil pentru finanţarea MoSEFF.MoSEFF disponibil pe site-ul nostru (www.moseff.org). a. Dacă sunteţi deja client al uneia dintre băncile

a. Dacă sunteţi deja client al uneia dintre băncile participante, banca va indica rapid posibilitatea dea oferi împrumut pentru proiect.

b. În cazul care nu sunteţi client al uneia dintre băncile participante, băncile vă vor contacta pentru informaţii despre compania Dvs., pentru a efectua o analiză de credit. După analiza de credit (care poate dura aproximativ două săptămâni), băncile vor comunica dacă pot împrumuta bani pentru proiect.

Dacă băncile sunt dispuse să împrumute bani pentru proiect, echipa MoSEFF va evalua proiectul. În dependenţă de mărime, va fi efectuată Evaluarea Eficienţei Energetice sau un Audit Energetic.vor comunica dacă pot împrumuta bani pentru proiect. Consultantul verificator confirmă calculele de economisire

Consultantul verificator confirmă calculele de economisire a energiei şi mărimea grantului propus.Evaluarea Eficienţei Energetice sau un Audit Energetic. Banca ia decizia finală de creditare şi împrumutul este

Banca ia decizia finală de creditare şi împrumutul este acordat.de economisire a energiei şi mărimea grantului propus. După implementarea proiectului, consultantul verificator va

După implementarea proiectului, consultantul verificator va confirma implementarea cu succes a proiectului şi se va realiza achitarea grantului.decizia finală de creditare şi împrumutul este acordat. Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în

Procesul de aplicare MoSEFF

Procesul de aplicare MoSEFF 16 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

16 | Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în Moldova

Acest material a fost realizat cu asistența financiară a Uniunii Europene. Opiniile exprimate în acest material nu reflectă, în nici un mod, opiniile oficiale ale Uniunii Europene.

Finanțată de către Uniunea Europeană

Finanțată de către Uniunea Europeană Linia de Finanțare pentru Eficiența Energetică în Moldova 2012 Chişinău,

Linia de Finanțare pentru Eficiența Energetică în Moldova

2012 Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 29/1 Tel.: (+373 22) 22-34-99; Fax: (+373 22) 22-51-63 Linia fierbinte: (+373) 60 134-669 E-mail: info@moseff.org