Sunteți pe pagina 1din 7

Pup Alexandra Cls: a-XII-a C

NO IUNI GENERALE DE BIOTEHNOLOGIE

Biotehnologie provine din: bios- (viata,biologie), tehnologie (studiul tehnic al utilajelor, ma inilor, materialelor). Orice manipulare a viului n folosul societ ii nseamn biotehnologie. Evolu ia:
Biotehnologii primare, de genera ia I procedee clasice extrac iile fermenta iile Biotehnologii de genera ia II utilizeaz metabolismul normal al unor microorganiosme nemodificate pentru ob inerea unor compu i antibioticele Biotehnologii de genera ia III, genetice inginerie genetic Se poate dezvolta la nivel de laborator - caracter de cercetare fundamental industrial - caracter aplicativ clasificarea diferitelor tipuri de biotehnologii n func ie de: tipul de celule cu care se lucreaz - biotehnologii microbiene vegetale animale domeniul n care i g sesc aplica ii produsele Biotehnologii industriale farmaceutice producerea de biomas proteic biosinteza antibioticelor produc ia de acizi organici anticorpi monoclonali vaccinuri polizaharide hormoni vitamine alimentare procedee industriale de prelucrare legume fructe lapte carne biotehnologii agricole vegetale rezisten a plantelor la atacul factorilor patogeni toleran a fa de factorii de mediu defavorabili animale n zootehnie nutri ia animal cre terea rezisten ei animalelor la atacul factorilor patogeni reproduc ia artificial medical-veterinare crearea unor sisteme de diagnostic rapid al maladiilor deregl rilor func ionale sisteme biologice de combatere a bolilor

Pup Alexandra Cls: a-XII-a C

BIOTEHNOLOGII IN INDUSTRIA ALIMENTARA

Biotehnologia este o ramura a stiintei biologice care in sens larg reprezinta exploatarea
industriala a microorganismelor a culturilor vegetale si animale si a fractiunilor subcelulare pentru obtinerea unor produse de utilitate economica deosebita.

Biotehnologiile sunt implicate puternic in: -industria alimentara si agricultura -industria farmaceutica -in medicina -industria chimica si bioenergetica -industria extractiva pentru recuperarea minereurilor sarace in titei Pentru industria alimentara producatorii principali sunt reprezentati de microorganisme(bacterii, drojdii si mucegaiuri-fungii filamentosi-) Bacteriiile sunt organisme unicelulare de tip procariot care se inmultesc prin diviziune celulara. Drojdiile sunt organisme de tip eucariot, cu un singur cromozom, care se inmultesc prin inmugurire. Fungii filamentosi sunt organisme pluricelulare de tip eucariot, care se inmultesc prin spori.

Habitatul microorganismelor: -sol, apa, aer, pe produse animaliere, vegetale Selectie calitativa si cantitativa -microorganisme cu potential ridicat de sinteza a unui compus -cultivare pe medii specifice -obtinere cultura pura-culturi starter mediu solid inclinat congelata Cultura pura Transfer succesiv vase mici(mediu de cultura) conditii de pastrare

vase mari

Pup Alexandra Cls: a-XII-a C cultura de productie (inoculul de productie)

biomasa

Medii de cultura

naturale

melasa (deseu din industria zaharului) zerul (deseu din industria laptelui)

semisintetice sintetice (substante chimice purificante)

Mediul de cultura Trebuie sa contina -sursa de carbon-glucid(glucoza, zaharoza, fructoza, zahar invertit, lactoza) -sursa de azot anorganic organic - extract de porumb - extract de carne -sursa de saruri minerale: -factori de crestere-vitamine, aminoacizi -precursori Metabolism anabolism catabolism

Biotehnologia s-a dezvoltat pe etape sau ere


a)Era prePasteur pana in 1845, se cunosteau anumite procese fermentative se aplicau in

mod empiric fara sa fie justificate in mod stiitific. Se refera la : fermentarea laptelui pentru obtinerea branzeturilor fermentatia alcoolica pentru obtinerea berii si a vinului b)Era Pasteur 1845-1890 se caracterizeaza prin punerea bazelor stiintifice ale fermentatiei lactice, alcoolice, acetice, prin precizarea ca aceste procese fermentative sunt determinate de microorganisme specifice vii. Se dezvolta la nivel indutrial biotehnic de obtinere a alcoolilor (etilic, butanol, glicerol)

Pup Alexandra Cls: a-XII-a C c)Era antibioticelor 1940-1960

Se obtine pe cale de sinteza antibiotice si enzime ,se dezvolta industria biochimica. In Anglia se construieste prima fabrica de obtinere a penicilinei in cultura submersa a fungului penicillium. Se pun bazele sterilizarii mediului de cultura ,sterilizarii aerului,pasteurizarii ,liofilizarii stiintifice ale fermentatiei. Sterilizarea-tratament termic mai mare 100C distrugerea microrganismelor forme vegetative,forme sporulate. Pasteurizarea tratament termic la <100 C dist.f.vegetative.ale microrganismelor Liofilizare congelarea produselui la -20 C Uscarea produsului congelat sub vid la temperature (50-70C) prin directa a ghetii in vapori de H2O (produs uscat ).

d) Era postantibiotice -se dezvolta biotehnica de obtinere a acizilor esentiali. Biotehnica de obtinere a enzimelor de interes industrial si in medicina ,enzime reprezentute de amilaze hidrolizeaza amidon, catalaze descopun H2O, celulaze hidrolizeaza celuloza glucan,colangenaze, dehidrogenaze. Glucoamilaze Invertaza transforma zaharoza zahar invertit . Lipaze hidrolizeaza lipide. Proteaze (proteine) Se dezvolta biotehnologia de obtinere a proteinelor unicelulare a culturi pe parafine si pe motorina de obtinere a poliglucidelor microbiene(xanthan, dextran, acid alginic, gelan,curdlor).

Pup Alexandra Cls: a-XII-a C

Biotehnologii nepoluante in agricultura

Biotehnologia este un domeniu de activitate relativ nou, care pune ntr-un tot unitar tiin ele biologice cu tehnologiile, n care se utilizeaz h procese biologice, h organisme biologice, h sau sisteme biologice n scopul ob inerii de produse i servicii destinate cre terii calit ii vie ii societ ii umane. Biotehnologia include: h cuno tin e i tehnici utilizate n scopul mbun t irii caracterelor importante din punct de vedere economic la plante, animale i micro-organisme (caractere utile pentru produc iea vegetal , animal , pentru industria alimentar ) h manipularea organismelor vii la nivel molecular (tehnologiei ingineriei genetice, sau tehnologia ADN recombinant). Ca urmare, in sens larg, biotehnologia presupune valorificarea n practic a proceselor biologice i a fost definit de Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic astfel: Biotehnologia cuprinde totalitatea tehnicilor care utilizeaz organisme vii, sau componente ale acestora n scopul ob inerii de produse, sau a ob inerii de produse modificate, pentru a ameliora plante i animale, sau pentru a produce microorganisme cu utiliz ri specifice. Biotehnologia este considerat tiin a viitorului care va asigura ob inerea de produse naturale prin sisteme i proceduri chimice i industriale. Acest domeniu ar trebui s revolu ioneze via a oamenilor i s dovedeasc cum putem tr i mai bine i cu mai pu in stres. Biotehnologia integreaz in procese productive B cuno tin ele i principiile generale ale disciplinelor fundamentale (citologie, biologie celular i molecular , genetic , biochimie, embriologie) B cuno tin ele i principiile generale ale disciplinelor aplicative (ingineria chimic , tehnologia, robotica, bioinformatica). Astfel biotehnologia reprezint un domeniu care mbin cuno tin ele despre: f sistemele biologice f utilizarea organismelor biologice f utilizarea unor sisteme artificiale i a unor compu i chimici n scopul ob inerii unor produse biologice noi, sau mbun t ite, n cantitate suficient de calitate incontestabil .

Pup Alexandra Cls: a-XII-a C

Din acest domeniu vast, n Biotehnologiile vegetale se utilizeaz organismele vegetale, care i exprim totipoten a celular n sisteme i condi ii artificiale. Dinte aplica iile practice ale biotehnologiilor vegetale, cele care pn n prezent i-au demonstrat eficien a, pot fi nominalizate : ob inerea plantelor libere de virusuri ob inerea plantelor hibride ntre specii sau genotipuri incompatibile, imposibil de ob inut prin metodele traditionale de ncruci are ob inerea plantelor haploide i dihaploide, imposibil de realizat prim metodele clasice ob inerea plantelor transgenice care exprim strict caractere de interes economic (cantitate, caliate, aroma, con inut n compu i-nutrien i utili, aspect comercial, rezisten la factori fizici i biologici) ob inerea eficient a plantelor n procesul amelior rii prin controlul procesului de ncruci are i selec ia asistat de markeri a plantelor valoroase cre terea produc iei agricole prin multiplicarea clonal a soiurilor i variet ilor importante pentru societatea uman . n concluzie putem spune c biotehnologia vegetal (agricol ) are importan deosebit pentru via a noastr n prezent i n viitor, iar datoria noastr este s perfect m continuu acest domeniu. No iuni i principii de baz ale biotehnologiei vegetale Plantele sunt : Organisme eucariote (eu = adev rat, carion = nucleu) Capabile de fotosintez = convertesc energia luminoas n energie chimic Autotrofe = sintetizeaz compu i organici complec i pornind de la compu i anorganici simpli - ap , CO2 i s ruri minerale Sunt organisme multicelulare complexe, alc tuite din diferite tipuri de celule Se pot reproduce sexuat i asexuat (vegetativ) Sunt organisme care nu se deplaseaz , ca urmare depind de un anumit mediu de via i sunt foarte sensibile la varia iile factorilor de mediu. Orice modificare a acestor factori determin modificarea programelor de dezvoltare i de diferen iere celular . Celulele vegetale au un program de diferen iere foarte flexibil, fiind apte, n anumite condi ii s regenereze organisme complete, aptitudine cunoscut sub numele de "totipoten celular ". Totipoten a celulei vegetale proprietatea unei celule de a genera orice alt tip de celul , pn la organism ntreg. Corpul unei plate este alc tuit n principal din trei organe: r d cin , tulpin i frunz . Aceste structuri complexe se formeaz prin activarea meristemelor care se formeaz n cursul proceselor de diferen iere. Celulele meristematice i p streaz capacitatea de a se divide prin mitoz pe tot parcursul perioadei de dezvoltare a plantei. Pe m sur ce planta cre te i se dezvolt , celulele meristematice se specializeaz , formnd esuturi, care alc tuiesc organe: r d cin , tulpin , frunz , flori i fructe. Un esut este alc tuit din dintr-unul, sau mai multe tipuri de celule specializate. Diferen ierea celular presupune o serie de modific ri structurale corelate cu ndeplinirea unor func ii specifice. i esuturi

Pup Alexandra Cls: a-XII-a C

Aceste modific ri constau n: cre terea volumului celulelor reducerea raportului nucleu/citoplasm dezvoltarea vacuomului diferen ierea plastidelor diferen ierea peretelui celular. Culturile in vitro la plante se caracterizeaz prin faptul c : celulele meristematice i continu , sau i reiau activitatea mitotic . celulele diferen iate, (care n planta, n condi ii normale, nu se divid), stimulate prin r nire (n timpul manipul rii), sau de hormonii ad uga i la mediul de cultur , se dediferen ieaz i dobndesc capacitatea de a se divide. Aceast capacitate de dediferen iere este specific plantelor. Ulterior, unele celule dediferen iate se pot rediferen ia, devenind celule specializate. Specializarea lor poate fi ns diferit de cea a celulelor din care provin.