Sunteți pe pagina 1din 7

Mihail Sadoveanu evoc cu m iestrie aceast nsu ire a personalit ii nv torului s u: ...

Uite, i acum mi se pare c Domnu nostru a fost un om deosebit. i scnteiau privirile i era i el mi cat cnd ne spunea despre m rirea str mo ilor.Cnd f cea un semn cu mna, a a ntr-o parte, parc ridica o perdea de pe trecut, i eu vedeam tot ce spunea glasul lui... n aceste me te ugite cuvinte este surprins un aspec tesen ial al comunic rii didactice: tr irea afectiv-emo ional a con inutului transmis i utilizarea gesticula iei i mimicii caforme ale comunic rii gestuale cu scopul de a sensibilizasufletele copiilor i a le face s vibreze. Pentru copilul Sadoveanu, Domnu Trandafir era un fel de magician, care i fascina elevii cu glasul, cu vorbele i cu gesturile sale. Lumina din sufletele curate, iradiat de ochii iscoditori i neastmp ra i ai copiilor, reprezint un ndemn necontenit spre c ut ri, pentru educatorul cu chemare fa de profesia didactic . i revin n minte sfaturile profesorului s u de pedagogie pe care l pre uia ca dasc l, dar mai ales ca om. S c uta i calea spre sufletele curate ale copiilor, s v apropia i de ei,s -i n elege i i s -i iubi i! Numai astfel i ve i ajuta s se dezvolte i s nfloreasc , sub ochii vo tri, ca ni te flori binengrijite, iar voi ve i r mne pentru totdeauna n memoria lor afectiv . Atitudinea calm , binevoitoare a educatorului,manifestat prin r bdare i n elegere fa de copii, ajutoru lacordat acestora pentru a dep i dificult ile, sunt de natur s mic oreze distan a dintre nv tor i elevi, s -i ncurajeze i s -i apropie, ca parteneri i colaboratori. Ct dreptate avea Pestalozzi cnd afirma: spre a cre te oameni, nainte de orice tiin i orice metod , trebuie s ai inim .Experien a didactic a demonstrat c lauda i ncurajare acopiilor (nt ririle pozitive), sunt incomparabil mai eficiente n educa ie dect ocara, blamul sau corec ia fizic . i dresorul deanimale de la circ, dup o evolu ie reu it a acestora n aren , le recompenseaz cu o mngiere, o bomboan sau o buc ic de zah r. nclin s cred c pentru a fi un excelent dasc l nu trebuies fii neap rat savant. Trebuie s st pne ti bine specialitatea pe care o predai, s tii cum s transmi i, pe n elesul elevilor cuno tin ele prev zute de Programele colare i s pui suflet,mult d ruire n treaba pe care o faci. Dasc lii no tri n elegeau c menirea lor nu era doar de a ne ajuta s dobndim cuno tin ele i abilit ile necesare viitoarei noastre profesii, cide a ne modela mintea i inima spre a deveni, la rndul nostru, buni educatori.Noul meu statut de lider al unui colectiv care manifestav dit fenomenul de respingere, nu era de invidiat. Tinere ea ilipsa de experien m dezavantajau. Dar, specialitatea de psihopedagog i preg

tirea ini ial de nv tor m-au ajutat s fiu acceptat i respectat n scurt vreme. A fost nevoie de tact in elegere, de r bdare i n elepciune, de clarviziune ifermitate n biruirea dificult ilor. Am dobndit, astfel, oexperien util care m-a condus la concluzia c arogan a iintransigen a, ca i toleran a excesiv i lipsa de autoritate suntd un toare n actul de conducere.

Din nefericire se ntlnesc cazuri n care tn rulabsolvent este ntmpinat cu ostilitate dac directorul vede n elun poten ial candidat la func ia pe care o de ine i la care inecu orice pre , ori dac acesta este numit pe un post sau ocatedr de inute n suplinire de so ia primarului, a preotului sau 16 a efului de post, iar n coala respectiv domnesc intrigile, brfele, certurile, singurele schimburi de experien fiind celen domeniul re etelor culinare. Se poate afirma c parcursul profesional al unui debutantdepinde de nivelul de aspira ii al colectivului n care i faceucenicia, de capacitatea lui de a rezista tenta iilor spre vicii, deidealul profesional i de via

pe care i le-a stabilit.Tn rul nv tor sau profesor nu trebuie s uite c esteeducator nu numai al copiilor care i sunt ncredin a i, ci i al p rin ilor acestora, precum i al tinerilor din sat, pentru caretrebuie s constituie un exemplu de seriozitate, de munc i decomportament civilizat. M leg:1. S -mi in cuvntul dat;2. S ascult cu bun voin i cuviin de cei ce m ngrijesc

i se str duiesc s -mi dea nv tur i bun cre tere;3. S nu t inuiesc adev rul;4. S fiu drept i cu mine i cu al ii, m surndu-mivorbele i faptele;5. S cru pe cei ce sufer is ajut, pe ct pot, pe ceic zu i prin nedreptatea soartei;6. S

fiu curat la port i la vorb ;7. S fiu ordonat i st ruitor la munc ;8. S cinstesc obiceiurile str mo e ti i legile rii mele;9. S -mi iubesc ara i neamul ca pe mine nsumi;10. S -mi amintesc c via a nu ncepe i nici nu seispr ve te cu mine, ic

este o r splat pentru to i i toate.