Sunteți pe pagina 1din 6

BILANT la 31 decembrie N a. Formatul orizontal ACTIV A. Active imobilizate: - imobilizari necorporale - imobilizari corporale - imobilizari financiare B.

Active circulante - stocuri - creante - titluri de participare - casa si conturile la banci (CCB) C. Cheltuieli in avans PASIV A. Capital propriu - capital social - prime de emisiune - rezerve din reevaluare - rezerve - actiuni proprii - rezultatul reportat - rezultatul exercitiului B. Provizioane C. Datorii - datorii pe termen lung (>1an) - datorii pe termen scurt (<1an) D. Venituri in avans Total Pasiv

Total Activ

ACTIV
A. Active imobilizate = bunuri cu o durata de folosinta >1an si care nu se consuma de la prima utilizare - imobilizari necorporale (sunt bunuri fara materialitate) a. cheltuieli de constituire cheltuieli ocazionale de infiintarea, dezvoltarea si fuziunea intreprinderii. Amortizarea acestor active se realizeaza sistematic pe parcursul unei perioade de maximum 5 ani. exemple: taxe de inregistrare in Registrul Comertului, cheltuieli notariale, cheltuieli ocazionate de emiterea si vanzarea de actiuni b. cheltuieli de dezvoltare valori investite in scopul realizarii de produse noi sau pentru imbunatatirea celor existente exemple: cheltuieli cu proiectarea care implica o tehnologie noua c. concesiuni, brevete, licente, marci si alte drepturi similare includ costurile efectuate pentru achizitionarea unor drepturi de exploatare a unui bun sau serviciu sau pentru a beneficia de un brevet de inventie. Amortizarea are loc pe toata durata utilizarii lor. d. fondul comercial apare foarte rar in practica, de regula in situatiile fin consolidate. Se amortizeaza in max 5 ani. Rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este superior valorii de piata a activelor nete dobandite e. avansuri platite pentru furnizori de imobilizari necorporale sunt active imobilizate care nu au fost terminate la sfarsitul exercitiului financiar inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor necorporale. f. alte imobilizari nercorporale in cadrul acestui element se contabilizeaza programele informatice. Amortizarea are loc pe o perioada de minim 3 ani. g. imobilizari nercorporale in curs de executie acele imobilizari necorporale pe care le produce firma pentru a le utiliza in viitor si nu pentru a le vinde si care sunt neterminate la sfarsitul anului exemple: produse pentru uz propriu imobilizari corporale (sunt activele detinute de intreprindere pentru a fi utilizate in productia de bunuri, prestarea de servicii (catre terti), spre a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi utilizate in scopuri administrative si care se utilizeaza pe parcursul mai multor exercitii). Durata lor de viata este limitata, perioada in care ele se amortizeaza. Valoarea amortizata a activului , se repartizeaza sistematic pe intreaga durata de viata. a. terenuri si constructii - terenuri cu durata de utilizare nelimitata si care nu se supun amortizarii - amenajari de terenuri cu durata de viata limitata si care se amortizeaza (exemple: diguri, canale) - constructiile pot fi cumparate de la terti sau construite (antrepriza/regie proprie) b. instalatii tehnice si masini -

- echipamente tehnologice (masini,utilaje,instalatii) - aparate de masura si control (a.m.c.) - mijloace de transport - animale si plantatii c. alte instalatii, utilaje si mobilier aparatura birotica, mobilier, echipament de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale d. avansurile platite furnizorilor pentru imobilizari corporale si imbolizari necorporale in curs de executie reprezinta sume platite in avans pentru achizitionarea in viitor de active corporale - imobilizari financiare pe termen lung a. titluri si creante financiare detinute pe un termen >1an cu scopul obtinerii de venituri sub forma de dividende sau dobanzi exemple: actiuni detinute pe termen >1an la alte firme, imprumuturi acordate altor societati pe termen >1an, depozite bancare pe termen >1an, obligatiuni cumparate de noi pe termen >1an B. Active circulante = reprezinta bunuri si valori care sunt detinute pe o perioada scurta si de regula participa la un singur ciclu de exploatare - stocuri bunuri detinute spre a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie sau pentru a fi consumate la prima utilizare a. materii prime si materiale consumabile: - materii prime - materiale consumabile exemple: materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje, alte materiale consumabile - materiale de natura obiectelor de inventar exemple: echipamentul de protectie, echipamentul de lucru, imbracamintea speciala) - stocuri aflate la terti - ambalaje exemple: sticle, containere,butoaie,damigene b. productia in curs de executie c. produse finite si marfuri: - semifabricate - produse finite - produse reziduale - animale - marfuri - avansuri pentru cumparari de stocuri creante valori avansate temporar de o intreprindere tertilor pentru care urmeaza sa detina un echipament a. creante comerciale - clientii (creante rezultate din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii a caror -

valoare urmeaza a fi incasata ulterior) efecte comerciale de incasat/de primit (cecuri sau bilete la ordin emise de client care urmeaza a fi incasate in viitor, la data scadenta inscrisa pe acestea) b. creante in cadrul grupului (relatii de decontare intre societatea mama si filialele acesteia) c. alte creante (generate de relatiile de decontare cu personalul, cu bugetul statului, cu debitori diversi) d. creante privind capitalul subscris si nevarsat (generate de relatia intreprinderii cu actionarii sai referitoare la subscrierile de capital social efectuate dar nedepuse inca) investitii pe termen scurt/titluri de plasament reprezinta valori financiare investite de intreprindere in vederea realizarii unui castig pe termen scurt (achizitionate in scop speculativ) casa si conturile la banci:

a. conturile la banci

exemple: disponibilitati in lei/devize, depozite bancare pe termen scurt (<1an), cecuri de incasat (depuse la banca) b. casa exemple: disponibilitati banesti aflate in casieria societatii in lei/valuta, alte valori (timbre postale, fiscale, tichete de masa, bilete de tratament si odihna) c. acreditive (conturi deschide de intreprindere la banci, reprezinta sume de bani rezervate in vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori, pe masura indeplinirii obiligatiilor contractuale) d. avansuri de trezorerie (reprezinta sume puse la dispozitia angajatilor in vederea efectuarii unor plati in numele intreprinderii) C. Cheltuieli in avans = reprezinta valori contabilizate in cursul exercitiului curent dar care se refera la servicii care vor fi primite in cursul exercitiului urmator atunci cand vor fi recunoscute drept cheltuieli ale perioadei respective exemple: cheltuieli cu chiria, cheltuieli cu abonamente la diverse publicatii achizitionate in avans, asigurari platite pentru mijloace de transport)

PASIV A. Capital propriu = reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activul societatii dupa deducerea tuturor datoriilor - capital social (sursa de finantare provenita de la actionari sau asociati) - primele de emisiune (surse generate de operatiuni de majorare a capitalului social prin noi emisiuni de actiuni, fuziuni, aporturi in natura si reprezinta diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a partii sociale) - rezerve din reevaluare (reprezinta plusuri de valoare create prin reevaluarea activelor imobilizate) - rezerve (surse de finantare constituite anual din profitul brut) exemple: rezerve legale (se constituie din profitul brut), rezerve statutare (se constiuite din profitul net conform prevederilor actului constitutiv), alte rezerve (se constituie din profitul net numai in baza hotararii AGA) - actiuni proprii (sunt actiuni rascumparate temporar in vederea distribuirii personalului intreprinderii sau tertilor, regularizarii cursului bursier sau reducerii capitalului social) - rezultatul reportat - rezultatul exercitiului B. Provizioane = reprezinta datorii probabile ale intreprinderii (datorii cu scadenta) exemple: litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte, cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor C. Datorii = reprezinta capitalul strain, surse externe de finantare puse la dispozitia societatii de banci, furnizori, clienti, etc - Datorii pe termen lung (>1an) - Datorii curente (<1an) In oricare din cele doua situatii structura datoriilor este: a. Imprumuturi si datorii asimilate sunt datoriile financiare privind imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, credite bancare, credite din leasing financiar b. Datorii comerciale apar in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii de bunuri si servicii (furnizori,efecte de plata) c. Datorii in cadrul grupului sunt obligatii ce apar intre societatea mama si subsidiarele acesteia d. Datorii din interese de participare apar in relatiile cu firmele asociate e. Alte datorii fiscale, salariale, sociale, ale intreprinderii fata de bugetul de stat, bugetele locale, bugetele asigurarilor sociale, personal, etc. D. Venituri inregistrate in avans = reprezinta contul ce asigura alocarea pentru fiecare exercitiu financiar a veniturilor care sunt

proprii subventii pentru investitii venituri in avans (valori contabilizare in cursul exercitiului curent pentru servicii ce vor fi prestate in cursul exercitiului urmator)

S-ar putea să vă placă și