Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR

I DE CERTIFICARE A BILANULUI CONTABIL


ncheiat astzi ................
la .............................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
cu sediul social n (localitatea) ....................., str. .........................................
nr. ........................., bloc ............, scara ..........., etaj ........., apartament ........,
jude/sector ......................................., nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului .............................................., sub nr. .....................
din .................................., cod fiscal nr. ..................................... din .................................,
avnd contul nr. ..............................................., deschis la ................................................,
reprezentat de ..........................., cu funcia de .............................., n calitate de
prestator, pe de o parte, i
sau
1.1. D*) ............................................................................., domiciliat
n ............................................., str. ................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ................................, nscut la data de (ziua, luna,
anul) ......................................... n (localitatea) .....................................................
sector/jude ...................................................., fiul
lui .................................................... i al ..................................., posesorul
buletinului (crii) de identitate seria ................... nr. ......................., eliberat
de ................................, cod numeric
personal ......................................................................, n calitate de prestator, pe de o
parte, i
1.2. S.C.
......................................................................................................S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) ........................, str. ................................................
nr. ..............., bloc .........., scara ..........., etaj ........., apartament ..........,
jude/sector ......................................., nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului ................................................, sub nr. ...................
din .........................................., cod fiscal nr. ................................. din .............................,
avnd contul nr. .................................................., deschis
la ............................................., reprezentat de ............................., cu funcia
de .........................., n calitate de beneficiar, pe de alt parte,
sau
1.2.
Asociaia/Fundaia ..................................................................................................................
......, cu sediul n (localitatea) ............................................, str. ....................................
nr. ................., bloc ......, scara ........, etaj ........, apartament ........,
sector/jude ................................................., nregistrat n registrul persoanelor
juridice prin Sentina civil nr. ..............................................
din ..................................., a Tribunalului .............................., codul fiscal
nr. ............................. din ........................, avnd contul nr. ......................, deschis
la ............................., reprezentat de ........................., cu funcia
de ............................., n calitate de beneficiar, pe de alt parte,
sau
1.2.
ntreprinderea/Asociaia ............................................................................................
..................., cu sediul n (localitatea) .............................................,

str. ............................. nr. .........., bloc ..........., scara ........, etaj ........,
apartament ........., sector/jude ................................................, posesoarea
autorizaiei nr. ................. din .................., eliberat de Primria ............................,
codul fiscal nr. ....................................... din ............................, avnd contul
nr. ...................................., deschis la ......................................., reprezentat
de ........................................................., cu funcia
de .............................................................................., n calitate de beneficiar, pe
de alt parte,
sau
1.2. (numele i prenumele) ............................................ cu sediul n
(localitatea) ..............................., str. ................................................ nr. ...........
bloc ......, scara ........, etaj ......., apartament ........,
sector/jude ..................................., posesorul autorizaiei
nr. ....................................................... din ................................, eliberat de
Primria ..........................., codul fiscal nr. ........................ din ................................,
avnd contul nr. ................................... deschis la ................................ persoan
fizic autorizat s desfoare activiti independente, n calitate de beneficiar, pe
de alt parte,
sau
1.2. D .......................................................................... domiciliat
n ...................................................., str. .................................................. nr. ........, bloc .....,
scara ......., etaj ........, apartament ........, sector/jude ..........................., nscut la
data de (ziua, luna, anul) .............................................. n
(localitatea) ............................., sector/jude ............................., fiul
lui ................................... i al ............................, posesorul buletinului/crii de
identitate seria .......... numrul ......................., eliberat de ............................... la
data de ......................., cod numeric personal ......................, n calitate de beneficiar, pe de
alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de audit financiar i de certificare a
bilanului contabil n baza Ordonanei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, aprobat prin Legea nr.
42/1995, modificat ulterior, cu respectarea urmtoarelor clauze:
___________________
*) Se mai nscrie, n plus, meniunea: "... nscris n Tabloul Corpului Experilor
i Contabililor Autorizai din Romnia cu certificat/carnet de membru nr. ......./..........
(se anexeaz n xerocopie certificatul/carnetul de membru i chitana de plat a
cotizaiei anuale).
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul, n calitate de auditor, se oblig s procedeze la examinarea
profesional sistematic a activitilor financiar-contabile i la exprimarea unor
opinii responsabile asupra fidelitii imaginii date de conturile anuale ale societii
(bilan, cont de profit i pierdere inclusiv anexe).
2.2. n scopul ameliorrii calitii i urmririi informaiilor financiar-contabile, auditul se
va aplica n cursul anului, la principaleIe ase conturi ale activitii unitii
patrimoniale, i anume:
a) cumprrile;
b) vnzrile;
c) imobilizrile;
d) stocurile;
e) trezoreria;
f) fluxul de numerar.
2.3. Opiniile auditorului*) cu privire la conturile anuale vor fi prezentate n "Raportul de
audit" i se vor sprijini pe rezultatele activitii desfurate n cursul anului, prezentate

n anexe, din care nu pot lipsi referiri concrete cu privire la:


g) operaiile legate de nregistrarea sau modificarea capitalului social sau al
patrimoniului propriu al regiei;
h) inventarierea patrimoniului i modul de valorificare a rezultatelor acesteia,
precum i cuprinderea rezultatului inventarierii n bilanul anual;
i) organizarea gestiunilor de valori materiale, precum i a evidenelor analitice
i sintetice a elementelor patrimoniale;
j) inerea la zi a contabilitii;
k) preluarea corect n balana de verificare a datelor din conturile sintetice i
concordana dintre contabilitatea sintetic i cea analitic;
l) ntocmirea bilanului contabil pe baza balanei de verificare a conturilor
sintetice i respectarea normelor metodologice cu privire la ntocmirea
acestuia i a anexelor sale;
m) evaluarea patrimoniului n conformitate cu reglementrile legale n vigoare;
n) ntocmirea contului de profit i pierdere pe baza datelor din contabilitatea
perioadei de raportare;
o) stabilirea, n conformitate cu dispoziiile legale, a profitului net i punctul de
vedere referitor la destinaia acestuia, propuse de consiliul de administraie
(administratorul societii);
p) situaia creditelor i a altor mprumuturi ale unitii patrimoniale i
garantarea acestora;
q) propuneri de msuri, pentru a fi avute n vedere de consiliul de
administraie (administrator) sau de adunarea general a asociailor ori a
acionarilor.
2.4. Rezervele, precum i refuzul de certificare a conturilor vor fi, n prealabil, notificate
conducerii societii, cu artarea motivelor i a mrimii impactului asupra
conturilor, cu menionarea explicaiilor i/sau observaiilor primite.
___________________
*) Opiniile auditorului pot fi prezentate n rapoarte intermediare pe fiecare ciclu - n cursul
anului.
III. OBLIGAIILE PRILOR
3.1. Prestatorul se oblig:
r) s asigure deplin confidenialitate tuturor lucrrilor;
s) s predea raportul n termen de .......................... de la ncheierea prezentului
contract.
3.2. Beneficiarul se oblig:
t) s plteasc prestatorului un onorariu de (n cifre i
litere) .............................................. n numerar/prin virament bancar n
contul indicat la cap. I din prezentul contract, pe baz de stat de
plat/factur fiscal;
u) s asigure condiiile necesare pentru realizarea lucrrilor i prestaiilor i s
pun la dispoziia prestatorului toate informaiile i documentele necesare.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Lucrrile de audit financiar i de certificare a bilanului contabil se vor executa
de:*)
4.2. Prezentul contract s-a. ncheiat n ...........exemplare, .din care un exemplar rmne
la beneficiar, un exemplar la prestator, iar un exemplar se depune la Corpul
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia - Filiala .................... .
PRESTATOR
BENEFICIAR

_______________
*) n cazurile n care lucrarea se execut de o societate de expertiz, se nscriu
toi experii care particip la ea cu: numele i prenumele, domiciliul, telefonul i
profesia, pentru fiecare.