Sunteți pe pagina 1din 3

CONTABILITATE FINANCIARA

ANDREEA PONORC

APLICATII PROPUSE SPRE REZOLVARE : 1. Dispuneti de urmatoarele date privind stocurile din materia prima X: stoc initial 1.000 buc x 10 lei; intrari pe 2.03.N 400 buc x 12 lei si pe 18.03.N 800 buc x 15 lei, iesiri pe 5.03.N 600 buc si pe 22.03.N 1.000 buc. Indicati valoarea stocului final si a consumurilor, stiind ca intreprinderea aplica metoda FIFO pentru evaluarea iesirilor. 2. O societate comerciala cu amanuntul achizitioneaza marfuri pe baza facturii. Pretul de cumparare 400.000 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%, TVA 20%. Societatea tine evidenta marfurilor la pret cu amanuntul (inclusiv TVA). In conditiile in care cota de adaos comercial este de 30%, care este pretul cu amanuntul (inclusiv TVA) al marfurilor achizitionate? 3. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 600.000 lei, format din 600 de actiuni, rezerve 120.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin incorporarea de rezerve in valoare de 40.000 lei pentru care se emit 40 de actiuni noi. Calculati valoarea contabila noua a unei actiuni si marimea DA ului si sa se inregistreze operatiile contabile generate de majorare. 4. O societate comerciala care are un capital social de 600.000 lei, rezerve de 120.000 lei si 600 actiuni, decide majorarea capitalului prin emiterea de 200 de actiuni noi in numerar la pretul de emisie de 1.100 lei pe actiune. Inregistrati subscrierea de actiuni pentru majorarea capitalului social si calculati marimea DS. 5. Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: impozitul pe profit calculat si inregistrat la 30.IX.N 400.000 lei, veniturile aferente exercitiului N 8.000.000 lei, din care dividende incasate 700.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N 5.600.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300.000. Cota impozitului pe profit este de 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat pe trimestrul IV.N? 6. Se dau urmatoarele date privind un utilaj: valoarea contabila la achizitionare la inceputul exercitiului N-1 = 4.000 lei, durata de functionare 5 ani, amortizarea se calculeaza liniar. La sfarsitul anului N+1 are loc reevaluarea utilajului. Valoarea justa este de 3.600 lei. Cum se reflecta pentru exercitiul N+1 rezerva din reevaluare, iar pentru exercitiul N+2 amortizarea utilajului? 7. Situatia inainte de dubla crestere a capitalului se prezinta astfel: capital social 10 milioane (10000 de actiuni * 1000 lei valoare nominala), rezerve 5 milioane. Prima faza a majorarii consta in incorporarea de rezerve de 2 milioane pentru care se emit 2000 de actiuni. In faza a doua se aduc aporturi in numerar pentru care se emit 4000 de actiuni la un pret de emisiune de 1020 lei. Calculati valorile DA si DS. 8. O societate comerciala cumpara si pune in functiune un utilaj la data de 25 septembrie anul N. Valoarea de intrare este de 100 milioane iar durata de utilizare de 5 ani. Utilajul este subventionat in proportie de 40%. Utilizand amortizarea degresiva, care va fi valoarea subventiei reluata la venituri pentru anul N+1? 9. Situatia inainte de dubla crestere a capitalului se prezinta astfel: capital social 10 milioane (10000 de actiuni * 1000 lei valoare nominala), rezerve 5 milioane. Prima faza a majorarii consta in aporturi in numerar pentru care se emit 4000 de actiuni la un pret de emisiune de 1020 lei. In faza a doua se incorporeaza rezerve de 2 milioane pentru care se emit 2000 de actiuni. Calculate valorile DA si DS. 10. O societate comerciala cumpara si pune in functiune un utilaj la data de 30 august anul N. Valoarea de intrare este de 90 milioane iar durata de utilizare de 4 ani. Utilajul este subventionat in proportie de 80%. Utilizand amortizarea accelerata, calculati valoarea subventiei reluata la venituri pentru anul N+1. 11. Societatea ABC a emis un mprumut obligatar de 10.000.000 obligaiuni cu un pre de rambursare de 4.100 lei/obligaiune i o valoare nominal de 4.000 lei/obligaiune. La dorina purttorului, obligaiunile pot s fie convertite n aciune, paritatea de conversie fiind: 1 aciune cu valoare nominal de 3.000 lei pentru o obligaiune. Purttorii a 1

CONTABILITATE FINANCIARA

ANDREEA PONORC

2.000 de obligaiuni decid s converteasc titlurile lor n aciuni ale societii ABC. Care este valoarea primei de conversie a obligaiunilor n aciuni? 12. Dispunei de urmtoarele informaii legate de un echipament tehnologic: cost de achiziie: 400.000 lei, durata util de via = 10 ani, metoda de amortizare liniar. Dup 6 ani de utilizare imobilizarea corporal este reevaluat cu ajutorul unui indice pentru a se ajunge la costul de nlocuire, mai puin amortizarea corespunztoare (indice=4). Cunoscnd c ntreprinderea opteaz pentru realizarea surplusului din reevaluare n rezultatul reportat pe msura amortizrii echipamentului, care este suma nregistrat n al 8-lea an de utilizare a echipamentului? 13. O ntreprindere prezint urmtoarele informaii privind stocul de produse finite: stoc iniial 2.000.000 lei; producie curent 20.000.000 lei; vnzri de produse finite 29.988.000 inclusiv TVA 19%; societatea practic un adaos de 20%; stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900.000 lei. Ce valoare prezint n bilan stocul de produse finite? 14. Dispuneti de urmatoarele informatii privind materia prima X: stoc initial 200 kg a 10 lei; intrari pe data de 10.01.N 300 kg a 15 lei si pe 20.01.N 100 kg a 17 lei; iesiri: pe 15.01.N 400 kg si pe 25.01.N 150 kg. Care este valoarea stocului final evaluat potrivit metodelor FIFO si LIFO? 15. Societatea X achizitioneaza un utilaj din import stiind ca pretul de import stabilit la frontiera romana este de 1.000 $ la cursul de schimb de 27.000 lei/$, taxa vamala 10%, comisionul vamal 1%, TVA 19%. Cheltuielile interne de transport- manipulare sunt de 800.000 lei, TVA 19%. Calculati costul de achizitie al utilajului din import si marimea taxelor datorate in vama. 16. O societate comerciala cu amanuntul achizitioneaza marfuri pe baza facturii. Pretul de cumparare 400.000 lei, rabat 2%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Societatea tine evidenta marfurilor la pret cu amanuntul (inclusiv TVA). In conditiile in care cota de adaos comercial este de 30%, care este pretul cu amanuntul (inclusiv TVA) al marfurilor achizitionate? 17. Se cumpara materii prime fara factura in valoare de 15 mil, TVA 19%. Care vor fi efectele in situatiile financiare la furnizor si la client daca la sosirea facturii, valoarea este de 16 mil. TVA 19%. 18. Se vand produse finite fara factura la pretul de 50 mil TVA 19%, costul de productie 45 mil. Cum sunt afectate situatiile financiare la furnizor si la client daca la sosirea facturii, valoarea este de 48 mil, TVA 19%. 19. Se cumpara marfuri in suma de 100 mil, rabat 3%, remiza 2%, risturn 2%, scont 4%. Societatea practica un adaos comercial de 20% si vinde toate marfurile din depozit la pret de vanzare cu amanuntul. Calculati valoarea acestui pret. 20. Se achiziioneaz din import un mijloc de transport; preul din factura furnizorului este de 1000$, cursul dolarului este de 30.000 lei. Taxa vamal este de 7%, comisionul este de 0,5%, TVA este de 19%. S se calculeze costul de achizitie al mijlocului fix. 21. Societatea ABC achizitioneaza un hotel cu durata de viata utila de 30 de ani amortizabil liniar pentru valoarea de 200 miliarde lei. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului la fiecare 4 ani, precum si cele efectuate pentru extinderea hotelului cu inca doua etaje? 22. Determinati valoarea costului de achizitie pentru sortimentul de marfuri dintr-o societate care practica vanzarea la pret cu amanuntul daca are o cota medie de adaos de 20% si valoarea incasata din vanzare este de 35700000 um. 23. Se cunosc urmatoarele informatii despre o linie tehnologica de extractie a pertolului: pret de cumparare 300000 um, commision vamal 3%, costuri ale proiectului de amplasare 20000 um, transport pe parcurs intern 10000 um, scont de decontare 2%, TVA 19%. Determinati valoarea costului de achizitie. 24. Seemite un imprumut obligatar pentru 2000 obligatiuni cu valoarea nominala de 2500 um, pret de emisiune 2400 um. Rambursarea se face prin metoda anuitatilor constante 2

CONTABILITATE FINANCIARA

ANDREEA PONORC

in suma de 700000 um pe o perioada de 10 ani si rata anuala a dobanzii este de 8%. Care este dobanda calculata pentru al doilea an?