Sunteți pe pagina 1din 4

Fondul de comert

1. Notiuni generale
Comform Art. 1 din Codul Comercial, constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale (marci, firme, emblema, brevete de inventive, vad comercial) utilizate de un comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale. Fondul de comert exista in toate momentele de existenta faptica a intreprinderii ca entitate de sine statatoare. Cu toate acestea fondul de comert nu e privit ca un patrimoniu, el ramane in continuare un element component al patrimoniului alaturi si impreuna cu celelalte elemente ale acestuia. Fondul de comert este o universitate de fapt si nu o universitate juridica, este calificat drept mobil incorporal si este supus reglementarilor juridice specifice bunurilor mobile.

2. Elementele fondului de comert


Elementele donfului de comert pot sa fie grupate in doua categorii: elemente corporale si elemente incorporale. a) Elemente corporale In aceasta categorie sunt incluse materialele, utilajele, echipamantele, imobilele, deci bunurile corporale care servesc comerciantului la exploatarea fondului. Aceste elemente sunt socotite elemente ale fondului de comert numai in masura in care pot sa atraga clietela. Aceasta inseamna ca ele trebuie sa fie foarte specializate, sa prezinte noutate sau sa functioneze foarte bine sau sa aibe alte particularitati prin care sa atraga clientela. Sunt considerate elemente corporale ale fondului de comert si marfurile care se afla in magazii. Marfurile se disting de materiale, utilaje nu doar prin natura lor ci si prin destinatie. Spre exemplu o masina de scris este considerata marfa doar daca se vinde ca material de birou, iar daca cu ajutorul el titluratul fondului isi desfasoara activitatea ea va fi calificata drept material sau utilaj din dotarea biroului comerciantului si atunci este considerata parte componenta a fondului de comert. b) Elemente necorporale Acestea sunt: firma, emblema, clientela, vadul comercial, dreptul de proprietate industriala, dreptul de autor. Jurisprudenta include in fondul de comert si dreptul de folosinta asupra spatiului in care se exploateaza fondul de comert. Firma este definita ca fiind numele sau denumirea folosita de comerciant in realizarea operatiunilor care fac obiectul comertului si sub care se semneaza. O conditie de validitate a firmei este noutatea firmei, comform careia firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente. Daca o firma noua este asemanatoare cu alta trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei sau indicarea felului de comert. Disponibilitatea firmei este verificata de Biroul Unic inainte de intocmirea actelor constitutive. Se va refuza inscrierea unei firme care poate produce sonfuzie cu alte firme deja inregistrate. 1

Firmlele si emblemele radiate dein Registrul Comertului nu sunt disponibile pe o perioada de 2 ani de la data radierii. Continutul firmei: Pentru comerciantul persoana fizica firma se compune din numele comerciantului scris in intregime sau din numele si initiala prenumelui Asociatiile familiale: firma trebuie sa cuprinda numele membrului de familie la initiativa caruia se infiindeaza asociatia familiala cu mentiunea asociatie familiala scrisa in intregime Societatea in nume colectiv (SNC): firma se compune din numele a cel putin unuia dintre asociati cu mentiunea societate in nume colectiv scrisa in intregime Societatea in comandita simpla (SCS): firma contine numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati cu mentiunea societate in comandita simpla scrisa in intregime Societatea pe actiuni (SA) si societatea in comandita pe actiuni: firma contine o denumire proprie insotita de mentiunea societate pe actiuni scrisa in intregime sau SA Societatea cu raspundere limitata (SRL): firma contine o denumire proprie la care se poate adauga numele unuia sau a mai multor asociati insotita de mentiunea societate cu raspundere limitata scrisa in intregime sau SRL Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de altul de acelasi fel sau o intreprindere de alta de acelasi gen. Caracaterele emblemei: Emblema, spre deosebire de firma nu este obligatorie Emblema deosebeste un comert de alt comert si o intreprindere de alta intreprindere Noutatea emblemei si disponibilitatea ei se verifica de catre Biroul Unic inaintea intocmirii actelor constitutive Emblemele se inscriu in primul rand in limba romana iar pentru a nu fi confundata cu firma, emblema va fi scrisa cu litere mai mari in asa fel incat marimea literelor firmei sa fie jumatata din cea a literelor cu care este scrisa emblema Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care se afla in raporturi juridice cu un comerciant si din punct de vedere contabil se exprima sub forma unei cifre. Factorii care influenteaza clientela se grupeaza in doua categorii: Factori interni care pot sa fie o Obiectivi (locul unde e amplasat magazinul sau sediul comerciantului, calitatea imobilizarilor productive, calitatea produselor) o Subiectivi (legati de regula de personalul intreprinderii: fidelitate, calitatea prestatiei efectuate, publicitate) Factori externi care influenteaza clientela si supravaloarea firmei: elemente legate de concurenta, de piata detinuta, posibilitatea de a obtine credite Vadul comercial reprezinta puterea sau capacitatea comerciantului de a atrage clientela. Factorii care influenteaza vadul comercial se grupeaza in doua categorii: 2

Factori interni o Obiectivi: locul de amplasare a magazinului sau sediului comercial, calitatea produselor sau a servicilor o Subiectivi: publicitatea comerciantului si calitatea personalului angajat Factori externi in care se include reputatia clientilor sau a partenerilor de afaceri ai comerciantului.

Dreptul de proprietate industriala si intelectuala Fondul de comert poate sa includa marcile de fabrica, de comert sau servicii, brevetele de inventie, desenele si modele ale produselor, drepturi de autor asupra programelor din domeniul informaticii. Marcile de fabrica sau de comert sunt semne, desene si chiar denumiri care individualizeaza produsele unui fabricant sau marcile unui comerciant, deosebindu-le de prosude care apartin altui comerciant. In acest caz conditia de noutate este relativa, spre deosebire de brevetele de inventie la care noutatea trebuie sa fie absoluta. Nu este necesar sa se aleaga un semn care sa fie rezultatul fanteziei originale fiindca in acest domeniu, ca si in acel al emblemelor, s-ar cere imposibilul si este suficient sa existe o deosebire in comparatie cu marcile legal dobandite de alt producator. Noutatea va fi apreciata in raport cu marcile care beneficiaza de autoritatea folosintei si a depozitului in conditiile legii. Din acest principiu rezulta ca se pot adopta marci care au fost folosite dar care au intrat in domeniul public prin abandon, marci folosite de altii dar pentru industii sau produse de coemrt deosebite Marca trebuie sa fie inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), inregistrarea avand efect constitutiv cu privire la drepturile de proprietate asupra ei. Odata cu aceasta inregistrare comerciantul beneficiaza de protectie juridica pe timp de 10 ani. Brevetul de inventie reprezinta alaturi de firma, emblema, marca de fabrica sau de comert, un drept, un bun incorporal al fondului de coemrt. Noutatea in acest caz trebuie sa fie absoluta, adica inventia sa fie originala, brevetul sa fie inregistrat la OSIM, iar protectia asupra inventiei opereaza pe o perioada de 20 de ani. Brevetele de inventie ofera posesorului sau succesorilor legali urmatoarele drepturi: De a exploata in folosul sau obiectul brevetului De a urmari in instanta pe cel care a folosit acest drept fara incuvintarea sa Drepturile rezultate din brevet pot sa fie transmise prin acte juridice de vanzarecumparare, donatie, licenta si testament In Registrul Comertului se vor inregistra mentiuni referitoare la donatia, vanzarea, locatiunea sau gajul fondului de comert si la orice alt act prin care se aduc modificari, inmatriculari sau mentiuni sau care fac sa inceteze firma sau fondul de comert.

Asupra fondului de comert ot fi facute in principal urmatoarele operatiuni juridice: vanzare, donatie, locatiune si gaj. Desi legea nu o prevede expres exista si o alta operatiune juridica si anume aportul in societate al fondului de comert ca o vanzare de tip particular. Dobanditorul cu orice tipuri al unui fond de coemrt poate sa isi continue activitatea sub firma anterioara care cuprinde numele unui comerciant persoana fizica sau al unui asociat cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi si cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor. Pastrarea firmei precedente este permisa SA, SCA, SRL fara cerinta mentionarii raportului de succesiune.

S-ar putea să vă placă și