Sunteți pe pagina 1din 31

REGULA 1

Domeniul de aplicare a.Prezentele reguli se aplica tuturor navelor aflate in largul marii si pe toate apele invecinate accesibile navelor maritime. b.Nici o dispozitie a prezentelor reguli nu trebuie sa impiedice aplicarea unor prescriptii speciale, stabilite de catre autoritateacompetenta, cu privire la navigatia in rade, porturi, pe fluvii,lacuri sau caile de navigatie interioara comunicand cu marea siaccesibile navelor maritime. Asemenea prescriptii specialetrebuie sa fie cat mai conforme posibil cu prezentele reguli. c.Nici o dispozitie din prezentele reguli nu trebuie sa impiedice aplicarea unor prescriptii speciale stabilite de guvernul unui statcu privire la marirea numarului luminilor de pozitie, a semnalelor luminoase, a semnelor sau semnalelor cu fluierul de utilizat de catre navele de razboi si navele in convoi, sau in vederea maririi numarului luminilor de pozitie, a semnelor ori asemnalelor luminoase de folosit de catre navele ce pescuiescalcatuind o flota de pescuit. Aceste lumini de pozitie, semnalele suplimentare luminoase sau cu fluierul trebuie, in masura posibilului, sa fie astfel incat sa faca imposibila confundarea lor cu orice alta lumina, semn sau semnal autorizat in oricare dinprezentele reguli. d.Organizatia poate adopta scheme de separare a traficului in intelesul prezentelor reguli. e.Ori de cate ori un guvern considera ca o nava de constructive speciala sau destinata unor operatiuni speciale, nu se poateconforma tuturor dispozitiilor vreuneia din prezentele reguli, in ceea ce priveste numarul, amplasarea, bataia sau sectorul devizibilitate a luminilor si semnelor, ca si pozitia si caracteristicile dispozitivelor de semnalizare sonora, aceasta nava trebuie sa se conformeze altor asemenea dispozitii ce se refera la numar,amplasare, bataie sau sectorul de vizibilitate a luminilor sau semnelor, cat si la pozitia si caracteristicile dispozitivelor de semnalizare sonora, care dupa aprecierea guvernului interest permit in aceste cazuri sa se conformeze cat mai mult posibil prezentelor reguli.

REGULA 2
Responsabilitati

a.Nici una din dispozitiile prezentelor reguli nu scuteste nava sau pe proprietarul ei, pe comandantul sau echipajul sau de consecintele unei neglijente oarecare, atat in ceea ce priveste aplicarea prezentelor reguli, cat si in ceea ce priveste luarea oricaror masuri de prevedere cerute de o buna practica marinareasca sau de imprejurarile deosebite in care se gaseste nava. b.In interpretarea si aplicarea prezentelor reguli se va tine seama in mod deosebit de toate pericolele de navigatie si de riscurile de coliziune, precum si de toate imprejurarile in special in limitele de folosire a navelor in cauza care pot duce la abateri de la prevederile prezentelor reguli pentru evitarea unui pericol imediat.

REGULA 3
Definitii generale a.Termenul "nava" inseamna orice constructie sau orice aparat de orice natura ar fi, inclusiv constructiile fara pescaj si hidroavioanele, folosita sau susceptibila de a fi folosita ca mijlocde transport pe apa. b.Expresia "nava cu propulsie mecanica", inseamna orice nava pusa in miscare de catre o masina. c.Expresia "nava cu vele", inseamna orice nava care naviga cu vele, chiar daca are o masina cu propulsie, cu conditia ca aceasta sa nu fie folosita. d.Expresia "nava care pescuieste", inseamna orice nava care pescuieste cu plasa, carmace, traule, sau orice alte scule depescuit, care ii reduc capacitatea de manevra, dar nu se aplica navelor care pescuiesc cu carlige remorcate sau cu alte scule de pescuit care nu le reduc capacitatea de manevra. e.Termenul "hidroavion" inseamna orice aeronava conceputa sa manevreze pe apa. f . Expresia "nava care nu este stapana pe manevra sa" inseamna o nava care, din cauza unor imprejurari exceptionale, nu este in masura sa manevreze conform prezentelor reguli si deci nu poate sa se indeparteze din drumul altei nave. g.Expresia "nava cu capacitate de manevra redusa" inseamna o nava a carei capacitate de a manevra conform prezentelor reguli este limitata prin natura lucrarilor sale, si care in consecinta, nu se poate indeparta din drumul altei nave.

h.Expresia "nava cu capacitate de manevra redusa" trebuie sa includa urmatoarele nave, fara a se limita numai la ele: navele ocupate cu punerea, scoaterea sau intretinerea unui reper de navigatie, a unui cablu sau a unei conducte submarine; navele in curs de a executa operatiuni de dragaj, ridicari hidrografice sau oceanografice, ori lucrari sub apa; navele care aflandu-se in mars fac alimentare cu combustibil sau transbord de persoane, provizii sau marfa; navele in curs de a efectua operatiuni de decolare, sau recuperare de aeronave; navele care sunt in curs de executare a operatiunilor de deminare; navele in curs de a executa operatiuni de rermorcare,care prin natura lor permit cu greutate remorcherului si remorcii sale sa-si modifice drumul. i . Expresia "nava stanjenita de pescajul sau" inseamna oricenava cu propulsie mecanica, care din cauza pescajului sau/siadancimea apei sub chila poate sa-si modifice cu greu drumul. j.Expresia "in mars" se aplica oricarei nave care nu este nici la ancora, nici legata la mal, nici esuata. k.Termenii "lungimea si latimea unei nave" inseamna lungimea si latimea maxima. l.Doua nave sunt considerate ca fiind in vedere, numai cand una din ele poate fi observata de cealalta vizual. m.Expresia "vizibilitate redusa" inseamna orice situatie in care vizibilitatea este redusa din cauza cetii, burnitei, ninsorii,averselor puternice de ploaie sau a furtunilor de nisip, ori din orice alte cauze asemanatoare.

REGULA 4
Aplicare Regulile prezentei sectiuni se aplica in orice conditii de vizibilitate.

REGULA 5
Veghea Orice nava trebuie sa asigure in permanenta o veghe vizuala si auditiva corespunzatoare, folosind in acelasi timp toate mijloacele disponibile potrivit cu imprejurarile si conditiile existente, in asa fel incat sa permita o apreciere completa a situatiei si a pericolului de coliziune.

REGULA 6

Viteza de siguranta Orice nava trebuie sa navige tot timpul cu viteza de siguranta, astfel incat sa poata actiona corect si eficace pentru prevenirea unei coliziuni si pentru a fi oprita pe o distanta corespunzatoare imprejurarilor si conditiilor existente. Pentru determinarea vitezei de siguranta trebuie luati in considerare urmatorii factori: a.De catre toate navele: vizibilitatea; densitatea traficului si mai ales concentrarile de nave de pescuit sau a oricaror alte nave; capacitatea de manevra a navei si mai ales distanta de oprire si calitatile de giratie in conditiile existente; noaptea, existenta unui fundal luminos ca acela produs de luminile de pe coasta sau de lumina difuza a propriilor sale lumini; starea vantului, a marii si a curentilor, precum si apropierea de pericole pentru navigatie; pescajul navei in raport cu adancimea apei disponibile. b.In plus, pentru toate navele care folosesc un radar: caracteristicile, eficacitatea si limtele de folosire ale echipamentului radar; limitarile rezultate din scala distantelor folosita la radar; efectul starii marii, conditiilor meteorologice si a altor surse de bruiaj asupra detectiei prin radar; faptul ca ambarcatiunile mici, gheturile, si alte obiecte plutitoare nu pot fi detectate cu radarul la o distant suficienta; numarul, pozitia si miscarea navelor detectate cu radarul; faptul ca este posibil sa se aprecieze mai exact atunci cand radarul este folosit pentru determinarea distantei la nave si alte obiecte aflate in vecinatate.

REGULA 7
Risc de coliziune a. Orice nava trebuie sa foloseasca toate mijloacele disponibile corespunzatoare imprejurarilor si conditiilor existente pentru astabili daca exista un pericol de coliziune. Daca exista indoiala,in ceea ce priveste pericolul de coliziune, trebuie sa seconsidere ca acest pericol exista. b. Daca la bord exista un echipament radar in functiune, acesta trebuie folosit in mod corespunzator, incluzand exploatarea la distanta mare, cu scopul de a descoperi din timp un pericol de coliziune, efectuarea de radar plotting sau orice alta observare sau detectare sistematica de obiecte, echivalenta.

c.Se va evita tragerea de concluzii din informatii insuficiente, mai ales din informatiile radar insuficiente. d.La aprecierea unui pericol de coliziune, trebuie sa se tina seama mai ales de urmatoarele consideratii: starea vantului, a marii si a curentilor, precum si apropierea de pericole pentru navigatie; pescajul navei in raport cu adancimea apei disponibile.

REGULA 8
Manevra pentru evitarea coliziunilor a.Orice manevra ce se face pentru evitarea unei coliziuni trebuie, daca imprejurarile permit sa fie executata hotarat, din timp, si conform cu o buna practica marinareasca. b.Orice schimbare de drum sau de viteza, sau amandoua deodata, in scopul evitarii unei coliziuni, trebuie, daca imprejurarile permit, sa fie destul de mare, pentru a putea fi perceputa imediat de orice nava care observa vizual sau cu radarul; trebuie evitate schimbarile succesive de mica importanta, de drum, viteza sau ale ambelor concomitent. c.Daca nava are suficient spatiu, numai simpla schimbare a drumului poate fi manevra cea mai eficace pentru a se evita ajungerea intr-o pozitie de foarte mare apropiere, cu conditia ca aceasta manevra sa fie facuta cu mult timp inainte, sa fie substantiala si sa nu conduca la o alta situatie de foarte mare apropiere. d.Manevrele pentru evitarea coliziunii cu o alta nava, trebuie sa fie astfel incat sa permita trecerea la o distanta de siguranta. Eficacitatea manevrelor trebuie controlata cu atentie pana cand cealalta nava a fost complet si definitiv evitata. e.Daca este nevoie, ca sa se evite o coliziune, sau pentru a se castiga mai mult timp pentru aprecierea situatiei, nava trebuie sa reduca viteza sau sa opreasca complet, stopand masinile ori punandu-le inapoi.

REGULA 9
Canale inguste a.Navele in mars printr-un senal sau o cale de acces ingusta,trebuie, atunci cand aceasta se poate face fara pericol, sa navige cat mai aproape posibil de marginea exterioara din dreapta, a senalului sau a caii de acces respective.

b.Navele cu o lungime mai mica de 20 m si navele cu vele, nu trebuie sa stanjeneasca trecerea navelor care nu pot naviga in deplina siguranta decat in senal, sau pe calea de acces ingusta. c.Navele aflate in curs de pescuit nu trebuie sa stanjeneasca trecerea altor nave care naviga prin senal sau printr-o cale deacces ingusta.d.O nava trebuie sa evite sa traverseze un senal sau o cale deacces ingusta, daca, prin aceasta, stanjeneste trecerea navelor ce nu pot naviga in deplina siguranta decat in interiorul acestui senal sau pe calea de acces ingusta; aceste din urma nave pot folosi semnalul sonor prescris de regula 34 d), daca se indoiesc de intentiile navei care traverseaza senalul sau calea de acces. e.(i) intr-un senal sau intr-o cale de acces ingusta, cand depasirea nu se poate face decat daca nava ajunsa din urma manevreaza pentru a permite celeilalte nave sa o depaseasca in deplina siguranta, nava care ajunge din urma trebuie sa faca cunoscuta intentia sa emitand semnalul sonor corespunzator,prescris de regula 34 c) i. Nava ajunsa din urma, trebuie daca este de acord, sa emita semnalul corespunzator prescris de regula 34 c)ii. si sa manevreze astfel incat sa permita o depasire in deplina siguranta. Daca este in dubiu, nava poate emite semnalele sonore prescrise de regula 34 d). (ii) prezenta regula nu scuteste nava care ajunge din urma, de obligatia de a se conforma dispozitiilor din regula 13. f . O n a v a c a r e s e a p r o p i e d e u n c o t s a u d e u n l o c a f l a t i n t r - u n senal sau intr-o cale de acces ingusta, in care alte nave pot fi mascate de prezenta unor obstacole, trebuie sa navige cu prudenta si vigilenta deosebita si sa emita semnalul corespunzator prescris de regula 34 e). g.Orice nava trebuie, daca imprejurarile permit, sa evite ancorarea intr-o trecere ingusta.

REGULA 10
Scheme de separare a traficulu a) Prezenta regula se plica schemelor de separare a traficuluiadoptate de catre Organizatie.b) Navele care naviga in interiorul unei scheme de separare atraficului, trebuie:sa navige pe banda de circulatie corespunzatoare in directiagenerala a traficului pentru aceasta banda;sa se indeparteze in limita posibilului de linia sau zona deseparare a traficului; ca regula generala,sa se angajeje sau sa iasa dintr-o banda de circulatie pe la unadin extremitati, dar atunci cand intra sau ies lateral sa faca aceasta manevra sub un unghi cat mai mic fata dedirectia generala a traficului.c) Navele trebuie sa evite pe cat posibil sa intretaie benzile decirculatie,

dar daca sunt obligate sa o faca, ele trebuie pe cat posibilsa traverseze perpendicular pe directia generala a traficului.i) O nava nu trebuie sa foloseasca zona de trafic costier daca poateutiliza in deplina siguranta banda de circulatie corespunzatoare dinschema de separare a traficului adiacenta acestei zone. Cu toateacestea, o nava cu o lungime mai mica de 20 metrii, o nava cu vele,nava angajata in operatii de pescuit, pot folosi aceste zone;ii) Fara a tine seama de cerinta paragrafului d) I) al acestei reguli,nava poate folosi zona de trafic costier cand este in mars spre sauparaseste un port, o instalatie sau structura costiera, zona deambarcare pilot sau orice alta zona situata in interiorul zonei de traficcostier sau pentru a evita un pericol iminent.e) Navele, altele decat cele care traverseaza o schema de separare,sau navele care se angajeaza sau ies dintr-o banda de circulatie, inmod normal nu trebuie sa intre intr-o zona de separare sau satraverseze linia de separare cu exceptia:i) cazurilor de urgenta pentru evitarea unui pericol imediat;ii) pentru a pescui intr-o zona de separare. f) Navele care naviga in zonele vecine cu extremitatile unei schemede separare a traficului, trebuie sa navige cu o atentie deosebita.g) Navele trebuie sa evite in mesura maxima a posibilului, ancorareain interiorul unei scheme de separare a traficului sau in zonele vecinecu extremitatile. h) Navele care nu folosesc o scheme de separare a traficului, trebuiesa se indeparteze de aceasta, cat mai mult posibil.i) Navele in curs de pescuit nu trebuie sa stanjeneasca trecereanavelor care naviga pe o banda de circulatie. j) Navele cu o lungime mai mica de 20 metri sau navele cu vele nutrebuie sa stanjeneasca trecerea in siguranta a navelor cu propulsiemacanica, care naviga pe o banda de circulatie.k) O nava cu capacitate de manevra redusa, atunci cand se aflaangajata intr-o operatiune pentru mentinerea sigurantei navigatiei,intr-o schema de separare a traficului este scutita de a a se conformaprerzentei reguli in masura necesara executarii operatiunii.l) O nava cu capacitate de manevra redusa, atunci cand esteangajata intr-o operatiune pentru instalarea, repararea sauinlaturarea unui cablu submarin, intr-o schema de separare atraficului, este scutita de a se conforma prezentei reguli, in masuranecesara executarii operatiunii. REGULA 11Aplicare Regulile prezentei sectiuni se aplica navelor care se vad una pe alta. REGULA 12 Nave cu vele a) Cand doua nave cu vele se apropie una de alta astfel incat existapericolul de coliziune, una dintre ele trebuie sa se abata din drumulceleilalte, dupa cum urmeaza:i) cand navele primesc vantul din borduri diferite, nava care primestevantul din babord trebuie sa se abata din drumul celeilalte;ii) cand cele

doua nave primesc vantul din acelasi bord, nava din vanttrtebuie sa se abata din drumul navei de sub vant;iii) Daca o nava care primeste vantul din babord vede o alta nava invant si nu poate stabili cu certitudine daca aceasta nava primestevantul din babord sau din tribord, prima nava trebuie sa se abata dindrumul celeilalte.b) In intelesul aplicarii prezentei reguli, bordul din care vine vantultrebuie socotit ca fiind bordul opus celui in care este bratata velemare sau in cazul navelor cu vele patrate, bordul opus celui in careeste bratata cea mai mare vele aurica (sau triunghiulara). REGULA 13Depasiri a) Oricare ar fi dispozitiile regulilor din sectiunile i. si ii. partea B, oricenava care ajunge din urma o alta nava trebuie sa se abata din drumulnavei ajunsa din urma.b) Va fi considerata nava care ajunge din urma, acea nava care se

apropie de o alta, venind dintr-o directie mai mare de 22,5 gradedinapoia traversului celeilalte nave, adica aceea care se gaseste intr-o astfel de pozitie fata de nava ajunsa din urma incat noaptea, ar putea vedea numai lumina din pupa navei ajunse, fara sa vada niciuna din luminile din borduri.c) Daca o nava nu poate stabili cu siguranta ca ajunge din urma oalta nava, ea trebuie sa se socoteasca ca fiind nava care ajunge dinurma si sa manevreze in consecinta.d) Nici o schimbare ulterioara de relevment dintre cele doua nave nupoate face sa se considere nava care ajunge din urma o alta nava,drept nava care taie drumul acesteia din urma in sensul prezentelor reguli si nici nu o va absolvi de obligatia de a se abate din drumulnavei ajunse din urma pana cand aceasta nu a fost definitiv evitata sidepasita.

REGULA 14Nave avand drumuri opuse a) Cand doua nave cu propulsie mecanica naviga pe drumuri directopuse, sau aproape opuse in asa fel incat exista pericolul decoliziune, fiecare dintre ele trebuie sa se abata la tribord pentru atrece prin babordul celeilalte.b) Trebuie sa se considere ca o astfel de situatie exista atunci cand onava vede o alta nava drept in prova ei, sau aproape drept in provaei, in asa fel incat, noaptea, va vedea luminile

de catarg ale celeilaltenave pe aceeasi verticala sau aproape pe aceeasi verticala si/sau

amandoua luminile din borduri, iar ziua, va vedea cealalta nava subun unghi corespunzator.c) Cand o nava nu poate determina cu siguranta ca o astfel desituatie exista, ea va trebui sa considere ca aceasta situatie exista sisa manevreze in consecinta.

REGULA 15Situatii de traversare Cand doua nave cu propulsie mecanica au drumuri care seincruciseaza in asa fel incat exista pericol de coliziune, nava carevede cealalta nava prin tribord, trebuie sa se abata din drumulceleilalte, si daca imprejurarile permit acest lucru, sa evite sa-i taiedrumul prin prova.

REGULA 16Actiunea navei care trebuie sa se abata Orice nava care este obligata sa se abata din drumul altei nave,trebuie, pe cat posibil, sa manevreze din timp, hotarat si in asa felincat sa se indeparteze la o distanta apreciabila. Scribd Upload a Document
colreg

Search Documents

Explore

Sign Up | Log In

inShare

Embed Doc Copy Link Readcast Collections Comments

Download

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BYxB3l2aKT8vCCYOe_wa5r9WC BNT7oLECAAAAEAEg0KSCCjgAWNSm2oUrYIOl4YXoG7IBDnd3dy5zY3Jp YmQuY29tugEJNDY4eDYwX2FzyAEJ2gEzaHR0cDovL3d3dy5zY3JpYmQuY2 9tL2RvYy80MTI1MzM2OC9Db2xyZWctaW4tUm9tYW5h4AEDwAIC4AIA6gI hRG9jX0JldHdlZW5fVG9wX0Z1bGxCYW5uZXJfNDY4eDYwAL_0R6QA4QHmAOsAqgDAdAEkE7gBAGgBhY&num=0&sig=AOD64_2HZ6 aEUSD6hzCkaDA3hywnzj82aQ&client=ca-pub-7291399211842501&adurl=

c) In afara de luminile prescrise la paragraful a) din prezenta regula, onava cu vele in mars poate purta, la mar sau la partea superioara acatargului in locul unde sunt cel mai vizibile, doua lumini pe verticala,vizibile pe intreg orizontul, lumina superioara fiind rosie iar ceainferioara verde. Totusi, aceste lumini nu trebuie sa fie purtate inacelasi timp cu felinarul autorizat din paragraful b) din prezentaregula.d)i) O nava cu vele cu o lungime mai mica de 7 metri trebuie, daca esteposibil, sa poarte luminile prescrise la paragraful a) sau b), dar incazul ca nu le poarta, trebuie sa fie pregatita sa arate in oricemoment, pentru evitarea unei coliziuni, o lanterna electrica sau unfelinar aprins cu lumina alba;ii) O nava cu rame poate purta luminile prescrise de prezenta regulapentru navele cu vele, dar daca nu le poarta, trebuie sa fie pregatitasa arate in orice moment, pentru prevenirea unei coliziuni, o lanternaelectrica sau un felinar cu lumina alba.e) O nava care se deplaseaza in acelasi timp cu vele si cu ajutoruluni aparat propulsor, trebuie sa poarte la prova in locul cel mai vizibil,un semn de forma conica, cu varful in jos.

REGULA 26Nave de pescuit

a) O nava care escuieste, atat in mars cat si la ancora nu trebuie sapoarte decat luminile si semnele prescrise de prezenta regula.b) O nava care trauleaza, adica trage prin apa un traul sau o altaunealta de pescuit, trebuie sa poarte:i) doua lumini pe verticala vizibile pe tot orizontul, lumina superioarafiind verde iar cea inferioara alba, sau un semn alcatuit din douaconuri, unul deasupra altuia cu varfurile unite;ii) o lumina de catarg asezata la o inaltime mai mare decat aceea aluminii verzi vizibila pe intreg orizontul si inapoia acesteia. Navele cuo lungime mai mica de 50 metri nu sunt obligate sa poarte aceastalumina, dar o pot face;iii) cand navele se deplaseaza prin apa, in afara de luminile prescriseprin paragraful prezent, luminile din borduri si lumina din pupa.c) O nava care pescuieste, altfel decat prin traulare, trebuie sapoarte:i) doua lumini suprapuse vizibile pe intreg orizontul, luminasuperioara fiind rosie si lumina inferioara fiid alba sau un semnalcatuit din doua conuri suprapuse unite la varf;ii) daca uneltele sale de pescuit se intind pe o distanta orizontala maimare de 150 metri incepand de la nava, o lumina alba

vizibila pe totorizontul, sau un con cu varful in sus, in directia uneltelor de pescuit;iii) cand se deplaseaza prin apa, in afara luminilor prescrise inprezentul paragraf, luminile din borduri si lumina de pupa.

d) Semnele suplimentare descrise de Anexa II se aplica navelor angajate in operatiuni de pecuit in apropierea altor nave ce executaoperatiuni de pescuit.e) O nava care nu pescuieste nu trebuie sa poarte luminile sausemnele prescrise de prezenta regula, ci numai acelea prescrisepentru o nava de lungimea sa.

REGULA 27Nave care nu sunt stapane pe manevra sau cu capacitatede manevra redusa O nava care nu este stapana pe manevra trebuie sa poarte:i) in locul cel mai vizibil, doua lumini rosii pe linie verticala, vizibile peintreg orizontul;ii) in locul cel mai vizibil, doua bule sau semne asemanatoare pe linieverticala;iii) cand se deplaseaza prin apa, in afara de luminile prescrise inprezentul paragraf, luminile din borduri si o lumina de pupa.b) O nava cu capacitate de manevra redusa, alta decat o nava careface operatiuni de deminare, trebuie sa poarte:

i) in locul cel mai vizibil, trei lumini pe linie verticala, vizibile pe intregorizontul, lumina de sus si lumina de jos fiind rosii, iar lumina dinmijloc alba;ii) in locul cel mai vizibil, trei semne pe linie verticala, semnul superior si inferior fiind cate o bula, iar semnul din mijloc fiind un bicon;iii) cand nava care se deplaseaza prin apa, in afara de luminileprescrise la alineatul i), lumina sau luminile de catarg, luminile dinborduri si lumina de pupa;iv) cand nava este la ancora, in afara de luminile si semnele descrisela alineatele i) si ii) luminile sau semnele prescrise de Regula 30.c) O nava cu propulsie mecanica, angajata intr-o operatiune deremorcaj, de o asemenea natura incat se reduce mult capacitatea deabatere din drum a navei care remorcheaza si a remorcii sale, trebuiesa poarte pe langa luminile sau semnele prescrise in Regula 24 a),luminile sau semnele prescrise in alineatele b), i) si ii) ale prezenteireguli.d) O nava in curs de a draga sau de a efectua lucrari sub apa siavand capacitate de manevra redusa, trebuie sa poarte luminle sisemnele

prescrise la paragraful b), i), ii) si iii) din prezenta regula siatunci cand exista un obstacol trebuie sa poate in plus:i) doua lumini rosii vizibile pe intreg orizontul sau doua bule peaceeasi verticala pentru a indica partea in care se afla obstacolul;ii) doua lumini verzi vizibile pe intreg orizontul sau doua biconuri peverticala, pentru a arata bordul prin care poate trece o alta nava;

iii) cand se afla la ancora, luminile sau semnele prescrise in acestparagraf in locul luminilor sau semnelor prescrise de Regula 30.e) Ori de cate ori marimea unei nave angajate in lucrari cu scafandrii,face imposibile expunerea tuturor luminilor sau semnelor prescrise deparagraful d) al acestei reguli, aceasta nava va trebui sa expunaurmatoarele:i) trei lumini vizibile pe intreg orizontul dispuse pe verticala, in loculcel mai vizibil. Lumina de sus si cea de jos trebuie sa fie rosie, iar ceadin mijloc alba;ii) o reproducere rigida de cel putin 1 metru inaltime a pavilionului "A"din Codul International de Semnale. Trebuie sa se ia masuri pentruca aceasta reproducere sa fie vizibila pe tot orizontul.f) O nava angajata in operatiuni de deminare trebuie sa poarte pelanga luminle prescrise in Regula 23 pentru o nava cu propulsiemecanica, sau luminle si semnele prescrise pentru o nava la ancorain Regula 30, dupa caz, trei lumin verzi vizibile pe intreg orizontul sautrei bule. Una din aceste lumini sau unul din semne, trebuie arboratlanga marul catargului prova si cate unul la fiecare capat al vergiicatargului prova. Aceste lumini sau semne indica faptul ca estepericuloasa apropierea unei alte nave la o distanta mai mica de 1000metri de nava ocupata cu deminarea.g) Navele cu lungime mai mica de 12 metri, cu exceptia celor angajate in operatiuni cu scafandrii, nu trebuie sa expuna luminile sisemnele prescrise in aceasta regula.Semnele prescrise in aceasta regula nu sunt semnale de nave inpericol si care cer ajutor. Semnalele acestei ultime categorii facobiectul Anexei IV al prezentului regulament.

REGULA 28Nave stanjenite de pescaj

O nava cu propulsie mecanica stanjenita de pescajul sau, in afara deregulile prescrise pentru navele cu propulsie mecanica prin Regula23, poate sa poarte in locul cel mai vizibil trei lumini rosii pe linieverticala vizibile pe intreg orizontul sau semn cilindric.

REGULA 29Nave de pilotaj a) o nava aflata in serviciul de pilotaj trebuie sa poarte:i) la marul catargului sau aproape de acesta, doua lumini pe verticala,vizibile pe intreg orizontul, lumina superioara fiind alba si ceainferioara rosie;ii) cand este in mars, in plus luminile din borduri si lumina de pupa;iii) la ancora, in afara de luminile prescrise in alineatul i), in plusluminile sau semnalele prescrise in Regula 30 pentru navele aflate laancora.

Scribd Upload a Document


colreg

Search Documents

Explore

Sign Up | Log In

inShare

Embed Doc Copy Link Readcast Collections Comments

Download

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BYxB3l2aKT8vCCYOe_wa5r9WC BNT7oLECAAAAEAEg0KSCCjgAWNSm2oUrYIOl4YXoG7IBDnd3dy5zY3Jp YmQuY29tugEJNDY4eDYwX2FzyAEJ2gEzaHR0cDovL3d3dy5zY3JpYmQuY2 9tL2RvYy80MTI1MzM2OC9Db2xyZWctaW4tUm9tYW5h4AEDwAIC4AIA6gI hRG9jX0JldHdlZW5fVG9wX0Z1bGxCYW5uZXJfNDY4eDYwAL_0R6QA4QHmAOsAqgDAdAEkE7gBAGgBhY&num=0&sig=AOD64_2HZ6 aEUSD6hzCkaDA3hywnzj82aQ&client=ca-pub-7291399211842501&adurl=

b) O nava de pilotaj cand nu este in serviciul de pilotaj trebuie sapoarte luminile sau semnele prescrise pentru o nava de lungimea sa.

REGULA 30Nave ancorate sau esuate

a) O nava la ancora va purta:i) la partea din prova o lumina alba vizibila pe intreg orizontul sau obula;ii) la pupa sau aproape de pupa, mai jos decat lumina prescrisa laalineatul i) o lumina alba vizibila pe intreg orizontul.b) O nava ancorata, avand o lungime mai mica de 50 metri poatepurta, in locul cel mai vizibil, o lumina alba vizibila pe intreg orizontulin locul luminilor prescrise la paragraful a) al aceste reguli.c) O nava ancorata poate folosi in plus luminile sale de lucrudisponibile sau lumini echivalente pentru iluminarea puntilor sale.Aceasta dispozitie este obligatorie pentru navele a caror lungime esteegala cu 100 metri sau mai mare.d) O nava esuata trebuie sa poarte luminile prescrise la paragraful a)sau b) din prezenta regula si in plus, la locul cel mai vizibil:

i) doua lumini rosii, vizibile pe intreg orizontul, dispuse pe verticala;ii) trei bule dispuse pe verticala;e) O nava cu lungime mai mica de 7 metri, cand este ancorata, dar nu in interiorul sau in apropierea unei treceri inguste, senal sau loc deancoraj, sau acolo unde alte nave naviga in mod obisnuit, esteobligata sa arate luminile sau semnele prescrise in paragrafele a) sib) din prezenta regula.f) O nava cu lungime mai mica de 12 metri, atunci cand este esuata,nu trebuie sa poarte luminile sau semnele prescrise in subparagrafeled) i) sau ii) ale prezentei reguli. REGULA 31Hidroavioane Un hidroavion care este in imposibilitate de a purta luminile sisemnele cu caracteristicile si amplasarea prescrise de regulile dinaceasta parte trebuie sa poarte lumini sau semne apropiindu-se catmai mult posibil de acelea prescrise de aceste reguli.

REGULA 32Definitii

a) Termenul "fluier" inseamna orice aparat de semnalizare sonoracapabil sa emita sunetele prescrise si conforme din anexa III aprezentului regulament.b) Expresia "sunet scurt" inseamna un sunet a carui durata este deaproximativ 1 secunda ( . ).c)

Expresia "sunet lung" inseamna un sunet a carui durata este de 4pana la 6 secunde ( __ ).

REGULA 33Echipament pentru semnale sonore a) O nava avand lungime de 12 m sau mai mare trebuie sa fieprevazuta cu un fluier si un clopot, iar o nava a carei lungime este de100 m sau mai mare trebuie sa aiba in plus, un gong al carui sunetsau timbru nu trebuie sa poata fi confundat cu acelea ale clopotului.Fluierul, clopotul si gongul trebuie sa satisfaca specificatiile din AnexaIII a prezentului Regulament. Clopotul sau gongul, sau amandoua,pot fi inlocuite cu alt echipament avand, respectiv, aceleasicaracteristici sonore, cu conditia sa fie posibila intotdeaunaactionarea manuala pentru producerea semnalelor prescrise.b) O nava cu o lungime mai mica de 12 m nu este obligata sa aiba labord echipamentele de semnalizare sonora prescrise la paragraful (a)din prezenta regula, dar trebuie in lipsa acestora, sa fie dotata cu unalt mijloc de emitere a unui semnal sonor eficace.

REGULA 34Semnale de manevra si de atentionare a) Atunci cand navele se vad unele pe altele, o nava cu propulsiemecanica in mars, manevrand asa cum este autorizat sau prescris deprezentele Reguli, trebuie sa indice aceste manevre prin urmatoarelesemnale, emise cu fluierul: un sunet scurt pentru a spune: "VIN LA TRIBORD" ( . ); doua sunete scurte pentru a spune: "VIN LA BABORD" ( . . ); trei sunete scurte pentru a spune "AM MASINA INAPOI" ( . . . );b) Toate navele pot completa semnalele cu fluierul prescrise laparagraful (a) cu semnale luminoase repetate, daca este necesar, petoata durata manevrei;(i) aceste semnale luminoase au urmatoarea semnificatie: o sclipire pentru a spune: "VIN LA TRIBORD"; doua sclipiri pentru a spune: "VIN LA BABORD"; trei sclipiri pentru a spune: "AM MASINA INAPOI".(ii) fiecare sclipire trebuie sa dureze aproximativ o secunda, intervalulintre sclipiri sa fie

aproximativ 1 sec. si intervalul intre semnalelesuccesive trebuie sa fie de cel putin 10 sec;(iii) lumina folosita pentru acest semnal, daca exista, trebuie sa fie olumina alba vizibila pe intreg orizontul la o distanta de cel putin cincimile marine si trebuie sa fie conforma dispozitiile din Anexa I aacestor reguli.

c) Cand navele sunt in vedere intr-un senal sau cale de accesingusta:(i) o nava care intentioneaza sa depaseasca o alta nava conformdispozitiilor din regula (9) (e) (i), trebuie sa indice intentia sa emitandcu fluierul semnalele urmatoare: doua sunete lungi urmate de un sunet scurt pentru a spune:"INTENTIONEZ SA VA DEPASESC PRIN TRIBORD" ( __ __ . ); doua sunete lungi urmate de doua sunete scurte pentru a spune:"INTENTIONEZ SA VA DEPASESC PRIN BABORD" ( __ __ . . ).(ii) nava care urmeaza a fi depasita trebuie, manevrand conformdispozitiilor din regula (9) (e) (i) sa-si dea acordul sau emitand cufluierul urmatorul semnal: un sunet lung, un sunet scurt, un sunet lung si un sunet scurt, emisein aceasta ordine ( __ . __ . ).d) Cand doua nave care sunt in vedere si se apropie una de alta dar dintr-o cauza oarecare una din ele nu intelege intentiile sau actiunileceleilalte, sau nu stie daca cealalta nava ia masuri sufuciente pentrua evita coliziunea, nava care are indoieli va exprima imediat emitandcu fluierul o serie rapida de cel putin cinci sunete scurte. Acestsemnal poate fi completat cu un semnal luminos alcatuit din cel putincinci sclipiri scurte si rapide. ( . . . . . ).e) O nava care se apropie de un cot sau de o parte a unui senal de ocale de acces unde alte nave ar putea fi mascate de un obstacol,trebuie sa mita un sunet lung ( __ ). Orice nava care vine in directiasa si care aude semnalul din cealalta parte a cotului sau inapoiaobstacolului trebuie sa raspunda la acest semnal emitand un sunetlung ( __ ).

f) Cand la bordul navei sunt instalate fluiere la o distanta mai mare de100 m unul de altul, nu trebuie sa se foloseasca pentru emitereasemnalelor de manevra si a semnalelor de avertizare decat un singur fluier.

REGULA 35Semnale sonore in vizibilitate redusa

Atat ziua cat si noaptea inauntrul sau inapropierea unei zone in carevizibilitatea este redusa, semnele prescrise de prezenta regulatrebuie sa fie folosite dupa cum urmeaza:a) O nava cu propulsie mecanica care se deplaseaza prin apa,trebuie sa emita un sunet lung la intervale care nu vor depasi douaminute ( __ );b) O nava cu propulsie mecanica in mars, dar stopata si care nu semai deplaseaza prin apa, trebuie sa emita la intervale care nu vor depasi doua minute doua sunete lungi separate printr-un interval deaproximativ doua secunde ( __ __ );c) O nava care nu este stapana pe manevra, o nava a careicapacitate de manevra este redusa, o nava stanjenita de pescajulsau, o nava cu vele, o nava care pescuieste si o nava careremorcheaza sau impinge o alta nava, trebuie sa emita in loculsemnalelor prescrise la pragrafele a) si b) trei sunete consecutive, sianume: un sunet lung urmat de doua sunete scurte, la intervale ce nuvor fi mai mari de doua minute ( __ . . ); Scribd Upload a Document
colreg

Search Documents

Explore

Sign Up | Log In

inShare

Embed Doc Copy Link Readcast Collections Comments

Download

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BYxB3l2aKT8vCCYOe_wa5r9WC BNT7oLECAAAAEAEg0KSCCjgAWNSm2oUrYIOl4YXoG7IBDnd3dy5zY3Jp YmQuY29tugEJNDY4eDYwX2FzyAEJ2gEzaHR0cDovL3d3dy5zY3JpYmQuY2 9tL2RvYy80MTI1MzM2OC9Db2xyZWctaW4tUm9tYW5h4AEDwAIC4AIA6gI hRG9jX0JldHdlZW5fVG9wX0Z1bGxCYW5uZXJfNDY4eDYwAL_0R6QA4QHmAOsAqgDAdAEkE7gBAGgBhY&num=0&sig=AOD64_2HZ6 aEUSD6hzCkaDA3hywnzj82aQ&client=ca-pub-7291399211842501&adurl=

(luminile) de catarg pupa,cu condiia ca,n cel de-al doilea caz,s se respectecerina din seciunea 3 c) a prezentei anexe.g) Luminile din borduri ale unei nave cu propulsie mecanic trebuies se gseasc la o nlime deasupra punii care s nu depeasc treisferturi din nlimea luminii de catarg prova .Ele nu trebuie aezate prea jos pentru a nu se confunda cu luminile de pe punte.h) Luminile din borduri atunci cnd sunt reunite ntr-un felinar combinat i se afl la o nav cu propulsie

mecanic cu lungime mai mic de20 metri,trebuie s se afle la cel puin 1 metru sub lumina de catarg.i) Atunci cnd regulile prevd dou sau trei lumini verticale,acesteatrebuie distanate n felul urmtor:i) la bordul unei nave cu o lungime de 20 metri sau maimare,aceste lumini trebuie s fie distanate la cel puin 2 metri una de alta iar lumina inferioara nu trebuie s fie la o nlime mai mic de 4 metri fa de punte,n afara de cazul cnd nava trebuie s poarte o lumin de remorcaj;ii) la bordul unei nave cu o lungime mai mic de 20 metri,acestelumini trebuie s fie distanate cu cel puin 1 metru una de alta iar luminainferioar nu trebuie s se afle la o nlime mai mic de 2 metri de punte,afar de cazul cnd nava trebuie s poarte o lumin de remorcaj.iii) atunci cnd exista trei lumini,ele trebuie aezate la intervaleegale. j) Lumina cea mai de jos din cele doua lumini vizibile pe ntregorizontul prevzute pentru o nava n curs de pescuit,trebuie s se afledeasupra luminilor din borduri la o nlime cel puin egal cu dubluldistanei dintre cele dou lumini verticale.k) Cnd se expun dou lumini de ancor,lumina de ancor prova prescris de regula 30 a) i) nu trebuie s se gseasc la mai puin de 4,5metri deasupra luminii din pupa .La bordul unei nave cu o lungime mai marede 50 metri,lumina de ancor din prova nu trebuie s fie la mai puin de 6metri deasupra punii. Amplasarea i distana dintre lumini n plan orizontal

a)Cnd pentru o nav cu propulsie mecanic sunt prescrise doulumini de catarg,distana orizontal care le separ trebuie s fie cel puin egal cu jumtatea lungimii navei fr ca totui s depeasc100 metri .Lumina de catarg prova nu trebuie aezat,fa de provanavei,la o distant mai mare de un sfert din lungimea navei. b) La bordul unei nave cu propulsie mecanic cu o lungime de 20metri,sau mai mare,luminile din borduri nu trebuie s se afle n faaluminilor de la catargul din prova .Ele trebuie s se afle n bordurile navei sau n apropierea acestora.c)Cnd luminile prescrise n regula 27 b) i) sau regula 28,suntamplasate ntr-un

plan vertical ntre lumina (luminile) de catarg prova i lumina ( luminile) de catarg pupa,aceste lumini vizibile pentreg orizontul,trebuie amplasate pe o distan n plan orizontal deminim 2 metri de la axa longitudinal a navei,n direciatransversal. 4. Detalii referitoare la amplasarea luminilor de direciepentru navele de pescuit,dragi i navele care efectueaz lucrri sub ap. a)Lumina care indic direcia instalaiei de pescuit desfurat de onav care pescuiete,prevzut de regula 26 c) ii),trebuie s se aflela o distan pe orizontal de cel puin 2 metri i cel mult 6 metrifa de cele dou lumini roie i alb,vizibile pe ntreg orizontul.Aceast lumin trebuie s se afle la o nlime care s nu fie nicimai mare dect aceea a luminii albe vizibile pe ntreg orizontul i prevzut de regula 26 c) i) i nici mai mic dect nlimealuminilor din borduri. b)Distana orizontal ntre luminile i semnele care indic la bordulunei nave care dragheaz sau execut lucrri sub ap,parteaobstruat i/sau partea pe unde se poate trece,fr pericol aa cumeste prescris la regula 27 d) i) i ii),precum i luminilor i semnele prevzute la regula 27 b) i) i ii),trebuie s fie ct mai mare posibil,i,n orice caz,de cel puin 2 metri .Cea mai nalt dinaceste lumini sau semne,nu trebuie n nici un caz s fie aezat maisus dect lumina inferioar sau semnul inferior care face parte dinseria de trei lumini sau semne prescrise de regula 27 b) i) i ii).

5.Ecranele luminilor din borduri Luminile din borduri pentru navele cu o lungime de 20 metri sau maimare,trebuie s fie prevzute n partea dinspre nav cu ecrane vopsite cu oculoare negru mat i s fie conforme prescripiilor seciunii 9 din prezentaanex.La navele cu lungime mai mic de 20 metri,luminile din borduri,daceste necesar s se conformeze cerinelor seciunii 9 din prezenta anextrebuie s aib ecrane interioare vopsite cu o culoare negru mat .n cazulunui felinar combinat,utilizndu-se un singur filament

vertical i o seciunefoarte ngusta ntre sectoarele verde i rou,nu este necesar s se prevadecrane exterioare. 6.Semne a)Semnele trebuie s fie negre i s aib urmtoarele dimensiuni:i ) o bul trebuie s aib un diametru de cel puin 0,6 m ; ii)un con trebuie s aib un diametru al bazei de cel p u i n 0,6 m i o nlime egala cu dublu diametrului su;i i i ) u n s e m n c i l i n d r i c t r e b u i e s a i b u n d i a m e t r u d e c e l p u i n 0,6 metri i o nlime egala cu dublu diametrului su;i v ) u n b i c o n e s t e a l c t u i t d i n d o u c o n u r i c a a c e l e d e f i n i t e l a alineatul ii) de mai sus,avnd o baz comun. b)Distana vertical dintre semne trebuie s fie cel puin 1,5 metri.c)La bordul unei nave cu o lungime mai mic de 20 metri,semnele pot avea dimensiuni mai mici ,dar proporionale cu dimensiunilenavei iar distana care le separa poate fi i ea redus corespunztor. 7.Culoarea luminilor Cromaticitatea tuturor luminilor de navigaie trebuie s fie conformcu urmtoarele norme,care se situeaz n limitele indicate de diagrama decromaticitate a Comisiei Internaionale de Iluminat( C.I.F).Luminile zoneidiferitelor culori,sunt date de coordonatele vrfurilor unghiurilor,care sunturmtoarele:

i)albx 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443y 0,382 0,440 0,440 0,348 0 ,283 0,382ii) verdex 0,028 0,009 0, 300 0,203y 0,385 0,723 0,511 0,356iii) roux 0,680 0,660 0,737 0,721y 0,320 0,320 0,265 0,259iv) galbenx 0,612 0,618 0,575 0,575y 0,382 0,382 0,425 0,406 8.Intensitatea luminilor a)Intensitatea minim a luminilor trebuie s fie calculate cu ajutorulformulei: 62

3 , 4 3 1 0 D I K = T D

n care :I= intensitatea luminoas n candeli n condiiile de serviciu;-7T= prag de iluminare 7 210 lux;D=distanta de vizibilitate ( btaie luminoas) a luminii n milemarine;K= Coeficient de transmisie atmosferic .Pentru luminile prescrise K = cu 0,8 ceea ce corespunde unei vizibiliti meteorologice de cca. 13 milemarine. b)Tabelul de mai jos da cteva valori obinute cu ajutorul acesteiformule:Distanta de vizibilitate ( btaie Intensitatea luminoasa aluminiiLuminoasa) a luminii exprimata exprimat n candela pentruIn mile marine D K -0,8

1 0 , 9 2 4 ,

3 94 9.Sectoare orizontale de vizibilitate

3124275526

a) i) Luminile din borduri odat instalate pe nav,trebuie s aibnainte ,intensitile minime cerute .Intensitile trebuie s scad pn la a deveni practic nule ntre 1 i 3 grade n afara sectoarelor prescrise;ii) Pentru luminile de pupa i luminile de catarg i la limitasectorului de vizibilitate aflat la 22,5 grade napoia traversului pentru luminile din borduri,intensitile minime ce se cer,trebuie sfie menionate pe arcul de orizont al sectoarelor prescrise de regula21,pn l 5 grade nuntrul acestor sectoare .ncepnd de la 5 graden interiorul sectoarelor prescrise,intensitatea poate scdea cu 50 % pn la limitele sectoarelor prescrise,dup care trebuie s scadcontinuu pn la a deveni practic nul la 5 grade cel mult n afarasectoarelor prescrise. b) Cu excepia luminilor de ancor prescrise la regula 30, care nu estenecesar s fie amplasate prea sus fa de punte,luminile vizibile petot orizontul trebuie aezate astfel nct s nu fie mascate decatarge,arborele gabier sau orice alte suprastructuri pe sectoareunghiulare mai mari de 6 grade.

10.Sectoare verticale de vizibilitate a)Sectoarele verticale de vizibilitate ale luminilor electrice,cuexcepia luminilor instalate la bordul navelor cu vele,trebuie s fieastfel nct s asigure: i) cel puin intensitatea minima necesar de la 5 gradedeasupra planului orizontal la 5 grade dedesubtul acestui plan;i i ) c e l p u i n 6 0 % d i n i n t e n s i t a t e a m i n i m a c e r u t , d e l a 7 , 5 grade deasupra planului orizontal pana la 7,5 gradededesubtul acestui plan. b)n cazul navelor cu vele,sectoarele verticale de vizibilitate aluminilor electrice trebuie s fie astfel nct s asigure:i ) c e l p u i n i n t e n s i t a t e a m i n i m c e r u t d e l a 5 g r a d e deasupra planului orizontal la 5 grade sub acest plan;

ii) cel puin 50% din intensitatea minim cerut de la 25grade deasupra planului orizontal la 25 de grade sub acest plan.c)Pentru alte lumini dect cele electrice,aceste specificri trebuie sfie respectate ct se poate mai exact. 11.Intensitatea luminilor neelectrice Luminile ne electrice trebuie s aib pe ct posibil intensitileminime specificate n tabelul dat n sectiunea 8. 12. Lumini de manevr Cu toate dispoziiile de la seciunea 2 f) ,lumina de manevr descrisla regula 34 b) trebuie s se afle n acelai plan longitudinal cu lumina sauluminile de catarg i ,atunci cnd aceasta este posibil,la o distan verticalde cel puin 2 metri deasupra luminii de catarg prova cu condiia s fieaezat la o distan vertical de cel puin 2 metri deasupra sau sub luminade catarg pupa .Dac nu exist dect o singur lumin de catarg ,lumina demanevra,trebuie s fie instalat n locul cel mai vizibil,la o distan verticalde cel puin doi metri de lumina de catarg. Scribd Upload a Document
colreg

Search Documents

Explore

Sign Up | Log In

inShare

Embed Doc Copy Link Readcast Collections

Comments

Download

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BYxB3l2aKT8vCCYOe_wa5r9WC BNT7oLECAAAAEAEg0KSCCjgAWNSm2oUrYIOl4YXoG7IBDnd3dy5zY3Jp YmQuY29tugEJNDY4eDYwX2FzyAEJ2gEzaHR0cDovL3d3dy5zY3JpYmQuY2 9tL2RvYy80MTI1MzM2OC9Db2xyZWctaW4tUm9tYW5h4AEDwAIC4AIA6gI hRG9jX0JldHdlZW5fVG9wX0Z1bGxCYW5uZXJfNDY4eDYwAL_0R6QA4QHmAOsAqgDAdAEkE7gBAGgBhY&num=0&sig=AOD64_2HZ6 aEUSD6hzCkaDA3hywnzj82aQ&client=ca-pub-7291399211842501&adurl=

75.. 1301mai puin de 20 1200,5Btaie sonor a fost indicate n acest tablou cu titlu de informare .Eacorespunde aproximativ cu distana la care un fluier poate fi auzit pe axulsau nainte,cu o probabilitate e 90% n aer calm,la bordul unei nave

undenivelul zgomotului de fond la posturile de ascultare este mediu ( adic 68 dbn banda octavei centrate pe frecvena 250 hz i la 63 db n banda octaveicentrate de 500 Hz).n practic distana la care un fluier poate fi auzit este foarte variabili depinde mult de condiiile meteorologice.Valorile artate pot fi considerate caracteristice,dar n caz de vnt puternic sau cnd nivelul zgomotului la posturile de ascultare esteridicat,btaia sonor poate fi redus. d) Caracteristicile direcionale n toate direciile planului orizontal cuprinse ntr-un sector de 45 degrade n raport cu axa,nivelul de presiune acustica al unui fluier direcional,nu trebuie s fie sczut mai mult de 4 db fa de nivelul de presiune acustic pe axa. n orice alt direcie a planului orizontal,nivelul de presiune acustic nu trebuie s fie sczut cu mai mult de 10 db fa denivelul presiunii acustice pe ax,astfel nct btaia n orice direcie s fieegal cu cel puin jumtate din btaia pe axa .Nivelul de presiune acustictrebuie s fie msurat n banda de o treime de octav care produce btaiesonor. e ) A mp l a s a r e a f l u i e r e l o r Atunci cnd un fluier direcional este folosit ca fluier unic la bordulunei nave el trebuie s fie instalat astfel nct s produc intensitatea samaxim ctre naintea navei.Fluierele trebuie aezate ct mai sus posibil la bordul navei pentru a sereduce interceptarea de ctre obstacole a sunetelor emise i pentru a sereduce ct mai mult posibil riscurile tulburrii auzului la membriiechipajului,nivelul de presiune acustica al semnalului propriu al navei nu

trebuie s depeasc 110 db(A) la posturile de ascultare i nu ar trebui pect posibil s depeasc 100 db 9(A). f ) I n s t a l a r e a ma i mu l t o r f l u i e r e Dac la bordul unei nave fluierele sunt instalate la mai mult de 100metri unele fa de altele,ele trebuie montate astfel nct s nu poat fiacionate simultan. g)Sistem de fluiere Dac din cauza unor obstacole,cmpul acustic al unui singur fluier saual unuia dintre fluierele menionate n paragraful f) de mai sus risc s prezinte o zon n care nivelul acustic al semnalului s fie redus simitor,serecomand folosirea unui sistem de fluiere instalate astfel nct s se eviteaceasta micorare a nivelului acustic. n sensul acestor reguli,un sistem defluiere este socotit ca un fluier unic .Fluierele unui asemenea sistem nutrebuie s fie aezate la mai mult de 100 metri unele de altele i trebuiemontate astfel nct s poat fi acionate simultan .Frecvenele lor trebuie sdifere unele fa de altele cu cel puin 10 Hz. 2. CLOPOT SAU GONGa ) I n t e n s i t a t e a s e mn a l u l u i Un clopot,un gong sau orice alt dispozitiv avnd caracteristici acusticeasemntoare,trebuie s produc un nivel de presiune acustica de cel puin110 db la un metru fa de el. b)Construcie Clopotele i gongurile trebuie fabricate dintr-un material rezistent lacoroziune i concepute astfel nct s redea un sunet clar.Diametrul deschiderii clopotului nu trebuie s fie mai mare de 300mm la navele cu o lungime mai mare de 20 metri si 200 mm la navele cu olungime cuprins ntre 12 m i 20 m,atunci cnd este posibil,se recomandinstalarea unei limbi de clopot cu comand,mecanic,astfel nct s asigure ofor de impact constant,ns trebuie s fie posibila i acionarea sa manual.Masa limbii clopotului nu trebuie s fie mai mic de 3% fa de acea aclopotului.

3.A P R O B A R E Construirea i funcionarea echipamentului de semnalizare sonor cai instalarea sa la bordul navei trebuie apreciate ca satisfctoare de ctreautoritatea competent a statului sub al crui pavilion se afla nava. ANEXA IVSEMNALE DE PERICOL 1)Semnalele urmtoare,folosite sau artate mpreun sau separatearat un pericol i nevoia de ajutor:a)o lovitur de tun sau alte semnale explosive trase la intervalede circa un minut; b)sunet continuu produs de un aparat oarecare pentru semnalede cea;c)fuzee sau bombe proiectnd stele roii lansate una cte unala intervale scurte; d) semnal emis prin radiotelegrafie sau prin orice alt sistem desemnalizare,compus din grupul --- (S.O.S) dincodul morse;e)semnal radiotelefonic constnd din cuvntul Mayday;f)arborarea pavilioanelor N.C din codul internaional desemnale;g)semnal constnd dintr-un pavilion ptrat avnd deasupra saudedesubt o bul sau un obiect asemntor;h)flcri pe nav ( din cele ce pot fi produse prin arderea unui butoia cu gudron,un butoia cu

ulei,etc.);i)fuzee cu parauta sau o lumina de mn care produce olumin roie; j)semnal fumigen producnd un fum portocaliu;k)micri lente i repetate de sus n jos a braelor lateral;l ) s e mn a l d e a l a r ma r a d i o t e l e g r a f i c ; m)semnal de alarma radiotelefonic;n)semnale transmise prin radiobalize pentru localizareasinistrelor.2. Este interzis folosirea oricruia din semnalele de mai sus,n afarde cazul cnd se indic un pericol sau nevoie de ajutor ,ct i folosirea altor semnale care putea fi confundate cu unul din semnalele de maisus.3. Este necesar s se dea atenie capitolelor corespunztoare din CodulInternaional de semnale,Manualului de cutare i salvare pentru uzul navelor de comer i semnalelor urmtoare: a) un ptrat din pnz portocalie cu un cerc de culoare neagr,saucu un sistem asemntor( pentru reperare aerian); b) colorant pentru ap.