Sunteți pe pagina 1din 10

PEDEAPSA CU MOARTEA ARGUMENTE PRO I CONTRA

Asist. drd. CRINA VERGA Universitatea Mihail Koglniceanu Iai

Considera ii introductive Via a este un atribut esen ial al omului care i este conferit n vederea dezvoltrii lui pe toate planurile. n cadrul comunit ii n care omul triete se impune stabilirea unor reguli complexe prin care acea comunitate s se organizeze, s func ioneze i, n acest fel, s se transforme. Inexisten a unor prevederi precis determinate la nivelul unei societ i ar duce la o instabililitate a raporturilor create ntre membri si, la o confuzie n ceea ce privete coeren a i coordonarea ac iunilor realizate. De aceea, un cadrul juridic bine definit n orice domeniu este absolut necesar. nclcarea acestuia prin svrirea unor fapte cu caracter penal are drept consecin aplicarea unor sanc iuni. Interesante au fost, n acest sens, prerile exprimate de diferi i autori. Astfel, Hegel sus ine c pedeapsa trebuie s existe nu pentru c infrac iunea a produs un ru, ci pentru c prin aceasta s-a violat dreptul ca drept1. n concep ia lui Jean Jacques Rousseau, necesitatea aplicrii unei pedepse n cazul violrii unei norme apar inea societ ii, ca urmare a pactului fundamental tacit ncheiat ntre aceasta i membrii ei. Jeremy Bentham fundamenta necesitatea pedepsirii infractorilor pe ideea de a evita svrirea n viitor a faptelor penale i de a repara, ntr-o anumit msur, consecin ele negative produse. n concep ia pozitivitilor italieni (Lambroso, Ferri), aplicarea unei pedepse urmrete aprarea social mpotriva infrac iunii i infractorului, concep ie ce a fost preluat i reconsiderat dup cel de-al doilea rzboi mondial. n ceea ce privete stabilirea unei pedepse, n mod constant legiuitorul penal a fost preocupat de scopurile ce se urmresc prin aplicarea acesteia: preven ia special ce vizeaz fptuitorul i care are n vedere schimbarea comportamentului acestuia de a nu mai comite fapte penale; preven ia general prin care se dorete ca, prin aplicarea unor sanc iuni infractorilor, s fie determina i indivizii dintr-o societate de a nu avea o conduit contrar normelor legale impuse; aprarea tuturor valorilor dintr-o comunitate mpotriva comiterii infrac iunilor. n cele ce urmeaz ne propunem dezbaterea unor probleme referitoare la: conceptele de drepturi al omului i libert i publice, reglementarea juridic intern i interna ional a dreptului la via , modul n care a evoluat n timp concep ia referitoare la pedeapsa cu moartea, analiza unor argumente prin care se sus ine aplicarea unor asemenea sanc iuni n paralel cu cele care combat punerea n practic a pedepsei capitale. Vom finaliza discu iile pe aceast tem prin prezentarea situa iei actuale n lume, din perspectiva noilor tendin e existente n domeniu. 1. Clarificri terminologice Pe plan interna ional, sintagma drepturi ale omului nu a fost utilizat n mod unitar n documentele adoptate n acest domeniu. Astfel, n Declara ia Universal a Drepturilor Omului, Pactul interna ional relativ la drepturile economice, sociale i culturale, Conven ia european a drepturilor omului, cea american, precum i cea african este folosit conceptul de drepturile i libert ile omului. n alte acte interna ionale Statutul Consiliului Europei, Carta social european revizuit, Carta Na iunilor Unite apare sintagma de drepturi i libert i fundamentale ale omului. De asemenea, Tratatul privind Uniunea European i Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene se refer la drepturi fundamentale ale omului sau ale fiin ei umane sau la drepturi esen iale ale omului.

HEGEL, G:, W., F., Principiile filozofiei dreptului, Editura IRI, Bucureti, 1996, p. 104

Avnd n vedere termenii utiliza i n domeniul drepturilor omului, n literatura de specialitate s-au analizat n mod special conceptele de drepturi ale omului i de libert i publice. Potrivit unei opinii2, se face distinc ie net ntre acestea; astfel, se consider c no iunea de drepturi ale omului are o semnifica ie mai larg, reprezentnd un ansamblu de drepturi inerente nsei naturii de fiin uman, iar libert ile publice corespund acelor drepturi ale omului pe care un stat le recunoate i le asigur exerci iul n sistemul su de drept. mprtind acest punct de vedere, Frederic Sudre3 aprecia c numai libert ile publice ar apar ine dreptului pozitiv, ca realit i juridice, pe cnd drepturile omului, ca drepturi naturale, ar apar ine domeniului eticii. Conform unui alt punct de vedere exprimat n literatura juridic4, nu exist deosebiri de natur juridic ntre no iunile de drepturi ale omului i libert i publice, ele fiind considerate ca avnd acelai con inut. 1. Reglementarea juridic interna ional a dreptului la via i modalit ile de protec ie a acestuia Dreptul la via este un drept inerent fiin ei umane, alturi de alte drepturi fundamentale ce-i sunt recunoscute omului din momentul n care se nate. Aceste drepturi inalienabile i imuabile ale individului au stat n aten ia gnditorilor tuturor timpurilor, ncepnd cu juritii i filosofii Greciei i Romei Antice. Relund tradi ia antic, gnditorii din perioada Renaterii au situat omul ntr-o pozi ie central n cadrul preocuprilor vremii, accentundu-se ideea de aprare a drepturilor sale. Primele documente care garanteaz drepturile omului au aprut n Anglia, urmrindu-se, n acest fel, limitarea puterii absolute a monarhului: Magna Charta Libertatum edictat de Ioan fr de ar la 15 iunie 1215, Peti ia Drepturilor din 7 iunie 1628, Habeas Corpus Act din 26 mai 1679, Bill of Rights din 13 februarie 1689. O cotitur esen ial n evolu ia conceptului de drepturi i libert i fundamentale ale omului o constituie, la sfritul secolului al XVIII-lea, proclamarea independen ei coloniilor engleze din America de Nord i Revolu ia francez. Aceste evenimente au fost urmate de adoptarea Declara iei de independen a Statelor Unite ale Americii la 4 iulie 1776 i a Declara iei drepturilor omului i cet eanului din 1789. Cu privire la valoarea juridic a acestor declara ii, s-a constatat, potrivit unei opinii, c ele au fost concepute ca avnd valoare mai mic dect o constitu ie, fiind destinate s aib un caracter proclamativ i, prin urmare, s formuleze reguli fr caracter juridic propriu-zis, adresndu-se tuturor timpurilor i ntregului gen uman; ele nu urmreau s stabileasc norme susceptibile de a fi transpuse dendat n realitate5. Conform unei alte preri exprimate n literatura de specialitate6, Declara ia drepturilor omului i cet eanului din 1789 reprezint o parte a blocului constitu ional, n care sunt incluse preambulul Constitu iei din 1946 i Constitu ia din 1958, cu revizuirile ulterioare. Prin urmare, Declara ia din 1789 este un act cu valoare constitu ional, ale crui dispozi ii constituie un reper de baz n realizarea controlului de conformitate a con inutului legilor cu drepturile i libert ile enun ate n acest document.
RIVERO, Jean, Les liberts publiques, PUF, Thmis, tome I, 8 me dition, 1997, p. 22-28 SUDRE, Frdric, Dreptul european i interna ional al drepturilor omului, Ed. Polirom, Iai, 2006, p. 12 4 BRSAN, Corneliu, Conven ia european a drepturilor omului, Comentariu pe articole, Drepturi i libert i, vol. I, Ed. C.H.Beck, Bucureti, 2005, p. 10-11; MURARU, Ioan, TNSESCU, Elena, Simina, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. I, edi ia a XI-a, Ed. All Beck, Bucureti, 2003, p. 140-145; VRABIE, Genoveva, Les droit de lhomme et les droits du citoyen. Contribution la clarification des concepts, n Etudes de droit constitutionnel, Ed. Institutul European, Iai, 2003, p. 17 5 DRGANU, Tudor, Declara iile de drepturi ale omului i repercusiunile lor n dreptul interna ional public, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998, p. 107 6 ROUSSEAU, Dominique, Le rgime politique de la France, dans Les rgimes politiques de lU.E. et de la Roumanie, Regia Autonom Monitorul Oficial, Bucureti, 2002, p. 155
3 2

Declara iile de drepturi enun ate anterior au constituit puncte de referin n adoptarea Declara iei Universale a Drepturilor Omului de ctre Adunarea General a Na iunilor Unite7, la 10 decembrie 1948. Acest ultim document men ionat, punnd n valoare importan a dreptului la via , l prevede chiar n art. 3: orice fiin uman are dreptul la via , la libertate i la securitatea persoanei sale. El este urmat de adoptarea, n 1966, a Pactului Interna ional cu privire la drepturile civile i politice, intrat n vigoare n 1976 i care stipuleaz n art. 6 c dreptul la via este inerent persoanei umane. Acest pact nu interzice pedeapsa cu moartea, ns stabilete o serie de condi ii i limitri n paragrafele 2,4,5,6 din art. 6. Acestea din urm se aplic n statele n care pedeapsa cu moartea nu a fost abolit i el nu poate fi invocat pentru a mpiedica sau ntrzia abolirea pedepsei capitale. Pentru a se pronun a pedeapsa cu moartea trebuie ndeplinite mai multe condi ii: faptele pentru care se poate pronun a pedeapsa cu moartea sunt cele mai grave; condamnarea s se fac cu respectarea legisla iei n vigoare n momentul svririi crimei; legisla ia n cauz s nu contravin dispozi iilor Pactului i celor ale Conven iei pentru prevenirea i reprimarea crimei de genocid; pedeapsa s fie pronun at printr-o hotrre a unei instan e judectoreti competente; persoana mpotriva creia se pronun condamnarea s nu fi avut vrsta sub 18 ani la data svririi crimei. S-au stabilit, de asemenea, condi ii cumulative privind executarea pedepsei capitale: hotrrea judectoreasc de condamnare s fie definitiv; sentin a capital s nu poat fi executat mpotriva femeilor nsrcinate; orice condamnat la moarte are dreptul de a solicita gra ierea sau comutarea pedepsei; amnistia, gra ierea sau comutarea pedepsei cu moartea pot fi acordate n orice caz. Dac o persoan a fost condamnat la pedeapsa capital i nu e ndeplinit o condi ie cu privire la executarea acestei pedepse, ea nu va putea fi pus n aplicare. De asemenea, condi iile cerute pentru executarea sentin ei capitale vor trebui corelate i cu celelalte drepturi consacrate n Pact dreptul la un proces echitabil, dreptul la legalitatea incriminrii i a pedepsei penale8. Un alt moment important n reglementarea i protec ia dreptului la via l constituie, pe plan interna ional, al doilea Protocol facultativ al Pactului Interna ional privind drepturile civile i politice viznd abolirea pedepsei cu moartea, adoptat printr-o rezolu ie a Adunrii Generale a ONU la 15 decembrie 19899. Acest document prevede c abolirea pedepsei cu moartea contribuie la promovarea demnit ii i dezvoltrii progresive a drepturilor omului10, fiind n conformitate cu prevederile interna ionale anterioare n materie. Se stabilete, astfel, c nici o persoan aflat sub jurisdic ia unui stat parte la prezentul Protocol facultativ nu va fi executat i fiecare stat parte va lua toate msurile necesare pentru abolirea pedepsei cu moartea pe teritoriul aflat sub jurisdic ia sa. n ceea ce privete pozi ia statelor pr i la acest protocol, nu se va admite nici o rezerv la acest document, n afar de rezerva formulat cu ocazia ratificrii sau aderrii, prevzndu-se aplicarea pedepsei cu moartea n timp de rzboi, n urma unei condamnri pentru o crim cu caracter militar de o gravitate extrem, comis n timp de rzboi (art. 2). Conven ia relativ la drepturile copilului din 1989 intrat n vigoare n 1990 prevede c pedeapsa capital nu trebuie s fie pronun at pentru infrac iunile svrite de persoane n vrst de mai pu in de 18 ani (art. 37). Trebuie men ionat, n contextul analizei subiectului supus dezbaterii, i organizarea, la Strabourg, n perioada 21-23 iunie 2001, a primului Congres mondial mpotriva pedepsei cu moartea, n cadrul cruia s-a adoptat Declara ia final a Congresului, n care s-a precizat c
NICIU, Mar ian, Marcu, Viorel, Diaconu, Nicoleta, Purd, Nicolae, Macarovschi, Laura, Culegere de documente de drept interna ional public, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1997, p. 4 8 POPESCU, Corneliu, Liviu, Primul Congres Mondial mpotriva pedepsei cu moartea, n Revista Romn de Drepturile Omului nr. 21/2001, p. 78 9 Acesta a fost ratificat de Romnia prin Legea nr. 7 din 25 ianuarie 1991, publicat n M.O. nr. 18 din 26 ianuarie 1991 10 NICIU, Mar ian, op. cit., p. 39
7

pedeapsa cu moartea semnific triumful rzbunrii asupra justi iei i violeaz primul drept al fiecrei fiin e umane, dreptul de a tri. Se solicit abolirea universal a pedepsei cu moartea; se cere, de asemenea, ca statele s ratifice conven iile i tratatele interna ionale i regionale n favoarea abolirii i s suprime pedeapsa cu moartea din legisla ia na ional. Se dorete s nu se poat pronun a o condamnare la moarte a persoanelor cu deficien mintal, precum i a persoanelor minore la momentul svririi faptelor. n acest apel nici un stat care a abolit sau care nu mai practic pedeapsa cu moartea nu trebuie s procedeze la extrdri ctre ri care aplic pedeapsa cu moartea atunci cnd exist riscul ei i aceasta indiferent care ar fi asigurrile primite. Se dorete, de asemenea, asumarea unui angajament de a instaura o zi mondial pentru abolirea pedepsei cu moartea i sunt chemate toate statele pentru luarea tuturor ini iativelor care s contribuie la adoptarea de ctre Na iunile Unite a unui moratoriu mondial al execu iilor, n perspectiva abolirii universale. n afara documentelor cu caracter interna ional prezentate mai sus, se pot aminti i acte cu caracter regional ce au fost elaborate n domeniul drepturilor omului. Protec ia drepturilor omului este realizat la nivel european prin trei sisteme institu ionale distincte: Uniunea European, Consiliul Europei i Organiza ia pentru Securitate i Cooperare n Europa. La nivelul Uniunii Europene, Tratatul instituind Comunitatea European11 (versiunea consolidat) nu face referire expres la dreptul la via , ci prevede doar n art. 2 c unul din scopurile Comunit ii este acela de a promova creterea nivelului i calit ii vie ii. Nici Tratatul asupra Uniunii Europene12 nu reglementeaz, n mod expres, dreptul la via , ns dispune c Uniunea respect drepturile fundamentale, aa cum sunt garantate de Conven ia european de aprare a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, semnat la Roma la 4 noiembrie 1950 i aa cum acestea rezult din tradi iile constitu ionale comune statelor membre, ca principii generale de drept comunitar. Spre deosebire de cele dou tratate de baz ale Uniunii Europene enun ate mai sus, Carta Drepturilor Fundamentale13 interzice pedeapsa cu moartea, fr nici un fel de excep ie: nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea, nici executat (art. 2, paragraf 2); nimeni nu poate fi ndeprtat de pe un teritoriu, expulzat sau extrdat spre un stat unde exist un risc serios de fi supus pedepsei cu moartea (art. 19, paragraf 2). Tot n Europa a fost adoptat, n 1950, n cadrul Consiliului Europei, Conven ia pentru aprarea drepturilor i a libert ilor fundamentale14 care prevede o serie de limitri i condi ionri n ceea ce privete pedeapsa cu moartea. De asemenea, dispozi ii n acest domeniu sunt cuprinse i n Protocolul adi ional nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea, precum i n Conven ia european de extrdare. n acest sens, Conven ia european a drepturilor omului adoptat n 1950 i intrat n vigoare n 1953 consacr dreptul la via n art. 215, dar nu
Tratatul instituind Comunitatea European (versiunea consolidat) a fost publicat n J.O. nr. C325 din 24 decembrie 2002 12 Tratatul asupra Uniunii Europene (versiunea consolidat) a fost publicat n J.O. nr. C325 din 24 decembrie 2002 13 Carta Drepturilor Fundamentale a fost inclus, ca parte constitutiv, n Tratatul de Reform a Uniunii Europene adoptat n decembrie 2007, la Lisabona 14 Organismele create pe baza Conven iei pentru aprarea drepturilor i a libert ilor fundamentale au fost Comisia european a drepturilor omului (care i-a ncetat activitatea n 1998, prin adoptarea Protocolului 11 la Conven ia european a drepturilor omului) i Curtea european a drepturilor omului 15 Aplicarea art. 2 din Conven ie de ctre Curtea european a drepturilor omului a determinat existen a unei bogate jurispruden e n acest domeniu: Hotrrea din 14 februarie 2002, Cauza Orak c. Turcia (decesul persoanei arestate); Hotrrea din 14 mai 2002, Cauza Semse Onen c. Turcia (anchet privind decesul unei persoane); Hotrrea din 30 noiembrie 2004, cauza Oneryildiz c. Turcia (absen a unei protec ii adecvate, apte s apere dreptul la via ); Hotrrea din 20 decembrie 2004 , Cauza Makaratzis c. Grecia (nendeplinirea de ctre stat a obliga iei de a proteja via a reclamantului), n Popescu, Corneliu, Liviu, Jurispruden a Cur ii Europene a drepturilor Omului(1999-2002), Ed. All Beck, Bucureti, 2003 i
11

interzice pedeapsa capital, ci prevede c pentru pronun area i executarea unei sentin e capitale este necesar ndeplinirea cumulativ a mai multor condi ii: s fie vorba de o infrac iune; legea s prevad sanc ionarea respectivei infrac iuni cu pedeapsa capital; pedeapsa capital s fie aplicat de o instan judectoreasc. Art. 15 consacr i faptul c dreptul la via este un drept de la care se poate deroga n caz de rzboi sau de alt pericol public amenin nd via a na iunii. n aceeai ordine de idei, Protocolul adi ional nr. 6 la Conven ia european a drepturilor omului privind abolirea pedepsei cu moartea adoptat n 1983 i intrat n vigoare n 1985 dispune n art. 1 c nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea i nici executat. Se mai precizeaz c statele pr i au facultatea de a prevedea n legisla ia lor na ional pedeapsa cu moartea pentru acte comise n timp de rzboi sau de pericol iminent de rzboi, cu respectarea simultan a mai multor condi ii: s fie vorba de acte comise n timp de rzboi sau de pericol iminent de rzboi; pedeapsa capital s fie prevzut de legisla ia na ional; pedeapsa cu moartea s fie aplicat n cazurile prevzute de state potrivit dispozi iilor cuprinse n legisla ia na ional; comunicarea ctre secretarul-general al Consiliului Europei a dispozi iilor corespunztoare din legisla ia na ional. Se impune, de asemenea, i respectarea tuturor condi iilor din art. 2 al Conven iei referitoare la pedeapsa cu moartea. Conven ia european de extrdare adoptat n 1957 i intrat n vigoare n 1960 prevede c, dac fapta pentru care se solicit extrdarea este pedepsit cu moartea de legea statului solicitant, iar aceast pedeaps nu figureaz n legisla ia statului solicitat ori ea nu mai este n general executat, atunci extrdarea nu poate fi acordat dect cu condi ia ca statul solicitant s dea asigurri considerate suficiente de statul solicitat c pedeapsa capital nu va fi executat. Dup cum n mod just s-a subliniat n literatura juridic16, aceste dispozi ii nu exclud condamnarea la moarte a unei persoane extrdate, ci neexecutarea acestei pedepse. n cadrul OSCE s-au adoptat o serie de documente ce au legtur cu pedeapsa cu moartea. Astfel, n Documentul Reuniunii de la Viena din 1989 se constat c unele state europene au abolit pedeapsa cu moartea i c n statele ce mai men in pedeapsa capital, aceasta se poate pronun a doar cu respectarea unor condi ii cumulative: s fie vorba de crimele cele mai grave; pedeapsa s fie pronun at potrivit legisla iei n vigoare la momentul svririi infrac iunii; s fie respectate angajamentele interna ionale ale statului. Statele se angajeaz s coopereze n acest domeniu n cadrul organiza iilor competente. Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferin ei asupra dimensiunii umane (1990) i Documentul Reuniunii de la Moscova a Conferin ei asupra dimensiunii umane (1991) iau n discu ie toate actele adoptate la nivel european n ceea ce privete pedeapsa cu moartea, msurile adoptate de diferitele state n vederea abolirii pedepsei cu moartea i activit ile ini iate de unele ONG-uri. Deciziile de la Helsinki (1992) consacr angajamentele luate de statele participante referitoare la pedeapsa cu moartea prezente n documentele mai sus men ionate. Pe continentul american, n baza Conven iei americane a drepturilor omului din 1969, au fost constituite Comisia interamerican a drepturilor omului i Curtea interamerican a drepturilor omului. Cu privire la pedeapsa cu moartea, s-au elaborat Conven ia american relativ la drepturile omului adoptat n 1969 i intrat n vigoare n 1978 i Protocolul adi ional la Conven ia american relativ la drepturile omului pentru abolirea pedepsei cu moartea adoptat n 1990 i intrat n vigoare n 1991. Astfel, Conven ia consacr i garanteaz dreptul la via n art. 4 i prevede anumite condi ii cumulative privind aplicarea i executarea pedepsei cu moartea. Protocolul adi ional la aceast conven ie prevede n mod expres interzicerea pedepsei cu moartea, dispunndu-se men inerea acesteia de ctre statele-pr i numai n timp de rzboi, cu respectarea unor condi ii cumulative.

Popescu, Corneliu, Liviu, Jurispruden a Cur ii Europene a drepturilor Omului(2004), Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006 16 POPESCU, Corneliu, Liviu, op. cit., p. 81

Referitor la tema n discu ie, n cadrul Ligii Statelor Arabe a fost adoptat n 1994 Carta arab a drepturilor omului, care nu interzice pedeapsa cu moartea, dar prevede ndeplinirea simultan a mai multor condi ii n cazul pronun rii i executrii acesteia: pedeapsa cu moartea nu poate fi pronun at dect pentru infrac iunile grave de drept comun; pedeapsa cu moartea nu poate fi pronun at pentru o crim politic; pedeapsa cu moartea nu poate fi aplicat persoanelor n vrst de mai pu in de 18 ani, femeilor nsrcinate pn n momentul naterii i mamelor care alpteaz pn la expirarea a doi ani de la naterea copilului; orice condamnat la moarte are dreptul s solicite gra ierea sau comutarea pedepsei. 3. Prevederea i garantarea dreptului la via n legisla ia romneasc Aprarea dreptului la via a stat i n aten ia legiuitorului romn. Astfel, a fost elaborat Decretul-Lege nr.6/1990 privind abolirea pedepsei cu moartea pentru modificarea i abrogarea unor prevederi din Codul penal i alte acte normative17, acest act juridic fiind contrar legisla iei din perioada comunist. Potrivit unei statistici, ntre 1980 i 1989, au fost condamnate la moarte 57 de persoane, majoritatea fiind gra iate18. n cazul n care s-ar fi men inut pedeapsa cu moartea n legisla ia romneasc i dup revolu ia din 1989, ar fi putut fi condamna i la moarte aproximativ 100 de infractori ce au comis fapte deosebit de grave, n condi iile creterii criminalit ii n Romnia19. Fiind vorba de un drept fundamental al omului ce ocup o pozi ie superioar n ierarhia valorilor, dreptul la via este reglementat, dup cum este i firesc, la nivel de act fundamental. Astfel, Constitu ia din 1991 revizuit n 2003 cuprinde dispozi ii relevante n acest domeniu. Art. 22 prevede i garanteaz dreptul la via i la integritate psihic i fizic, stipulnd, de asemenea, interzicerea pedepsei cu moartea. n acelai sens, art. 11 prevede c ratificarea tratatelor interna ionale ncheiate de Romnia determin includerea acestora n legisla ia intern. Articolul men ionat trebuie coroborat cu art. 20 din Constitu ie ce cuprinde dispozi ii speciale care vizeaz interpretarea i aplicarea prevederilor constitu ionale privind drepturile i libert ile fundamentale ale cet enilor n conformitate cu Declara ia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care Romnia este parte. n cazul unor discordan e ntre acestea din urm i legisla ia intern, se vor aplica cu prioritate reglementrile interna ionale, cu excep ia cazului n care Constitu ia sau legile interne con in dispozi ii mai favorabile20. Pe plan interna ional, Romnia i-a exprimat consim mntul de a respecta dispozi iile Pactului interna ional relativ la drepturile civile i politice (1974), ale Protocolului facultativ la Pactul interna ional relativ la drepturile civile i politice viznd abolirea pedepsei cu moartea (1991), ale Conven iei europene a drepturilor omului (1994) i ale Protocolului adi ional nr. 6 la Conven ia european a drepturilor omului privind abolirea pedepsei cu moartea (1994). De asemenea, statul romn a participat la toate reuniunile pe aceast tem desfurate n cadrul OSCE, finalizate cu adoptarea unor documente men ionate anterior. n conformitate cu pozi ia exprimat de statul romn n legile de ratificare a diferitelor documente cu caracter interna ional men ionate mai sus, i pe plan intern exist reglementri referitoare la dreptul la via , ntr-o serie de acte normative. Astfel, Legea nr. 123/200121 privind regimul strinilor din Romnia prevede c msura expulzrii nu se dispune, iar n cazul n care a fost dispus nu poate fi executat dect dac exist temeri justificate c via a strinului este pus
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1990 STNESCU, Florin, Alexandru, Un anacronism: pedeapsa cu moartea, n Criminalistica nr. 4, Bucureti, iulie 2000, p. 29 19 Romnia Liber din 29 aprilie 1994 20 Art. 20 din Constitu ia Romniei din 1991 modificat i completat prin Legea de revizuire a Constitu iei Romniei nr.429/2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 i republicat n Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003 21 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 168 din 3 aprilie 2001
18 17

n pericol n statul n care urmeaz a fi expulzat (art. 22). De asemenea, Legea nr. 296/2001 privind extrdarea22 dispune c, dac fapta pentru care se cere extrdarea este pedepsit cu moartea de legea statului solicitant, extrdarea nu va putea fi acordat dect cu condi ia ca statul respectiv s dea asigurri considerate ca ndestultoare de statul romn c pedeapsa capital nu se va executa, urmnd s fie comutat. Ordonan a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul i regimul refugia ilor n Romnia23 prevede c protec ia umanitar condi ionat se poate acorda strinului care nu ndeplinete condi iile pentru acordarea statutului de refugiat, dar care dovedete c n ara sa de origine a svrit fapte pentru care risc o condamnare la pedeapsa cu moartea, cu condi ia ca legea rii sale s prevad pedeapsa cu moartea pentru acele fapte i pedeapsa s i fie aplicat. 4. Pedeapsa cu moartea argumente pro i contra Potrivit opiniilor exprimate n literatura de specialitate24, sintagma dreptul la via are n constitu iile statelor dou n elesuri. Astfel, n accep iunea restrns, dreptul la via privete via a persoanei numai n sens fizic, iar n accep iunea larg dreptul la via vizeaz via a persoanei privit ca un univers de fenomene, fapte, cerin e i dorin e ce se adaug, permit i mbog esc existen a fizic. n demersul nostru avem n vedere dreptul la via n sens restrns. Avnd n vedere c dreptul la via este drept esen ial al omului, pozi iile adoptate de ctre state n legtur cu acest drept fundamental urmreau fie men inerea pedepsei cu moartea prin suprimarea acestui drept fundamental, fie abolirea pedepsei capitale prin nlocuirea ei cu pedeapsa nchisorii pe via . Aceste viziuni diferite au fost sus inute cu argumente foarte variate de sociologi, filosofi, politicieni, scriitori, penaliti, criminologi, penologi, crendu-se, astfel, o diversitate de coli i curente. Pentru a realiza o analiz pertinent a temeiurilor ce sus in men inerea pedepsei capitale sau abolirea ei, considerm c se impune prezentarea succint a trsturilor specifice pedepsei cu moartea25. Astfel, caracteristica principal a acestei pedepse vizeaz suprimarea vie ii, pedeapsa cu moartea fiind, astfel, o pedeaps privativ de libertate. De asemenea, pedeapsa cu moartea este o pedeaps corporal, deci se refer la persoana omului n ceea ce privete integritatea corporal. Aceast pedeaps este una eliminatorie, prin aceasta individul fiind nlturat din societate. n acelai timp, pedeapsa capital este o pedeaps ireparabil n situa ia n care ar fi fost stabilit n mod greit i poate avea doar efect preventiv general, fiind lipsit de efectul preven iei speciale. 4.1.Argumente prin care se sus ine men inerea pedepsei cu moartea n literatura juridic au fost aduse o serie de argumente pentru men inerea pedepsei cu moartea. Unul dintre acestea se refer la datele oferite de statistica judiciar prin care se ncearc a se sublinia c nlturarea acestei pedepse din legisla ia intern a unor state a dus la o cretere alarmant a criminalit ii26. Ca exemplu, se ofer informa iile furnizate pe aceast tem n S.U.A, unde 38 de state mai practic pedeapsa cu moartea i unde rata criminalit ii n ultimii ani a sczut, fiind mai mic dect cea din 1960. Trebuie men ionat, ns, c aceste argumente nu s-au bazat pe informa ii certe, existnd i informa ii contrare, n sensul creterii criminalit ii n statele ce au men inut pedeapsa capital. n aceeai ordine de idei, specialitii n domeniu27 au afirmat c
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 326 din 18 iunie 2001 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 323/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 102/2000 privind statutul i regimul refugia ilor n Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001 24 CONSTANTINESCU, Mihai, IORGOVAN, Antonie, MURARU, Ioan, TNSESCU, Elena, Simina, Constitu ia Romniei revizuit, Ed. All Beck, Bucureti, 2004, p. 36 25 POENARU, Ion, Pedeapsa cu moartea, Pro sau contra?, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1994, p. 16-20 26 BELI, Vladimir, PTRU, Adriana, Despre pedeapsa capital i criminalitate n Romnia, n Criminalisticanr.3, Bucureti, 2000, p. 7 27 STNESCU, Florin, Alexandru, op. cit., p. 29
23 22

cel mai important este ca tiin ele criminalistice s demonstreze c nu exist crim sau delict care s nu fie descoperite, fiind esen ial studierea cauzelor reale ale criminalit ii i eradicate. Un alt argument n favoarea men inerii i aplicrii pedepsei cu moartea l constituie efectul puternic intimidant ale acestei pedepse, deoarece prin aplicarea pedepsei cu moartea se contribuie la aprarea unei ntregi comunit i mpotriva infrac iunilor celor mai grave i mpotriva infractorilor celor mai periculoi. Efectul intimidant al pedepsei capitale apare mult mai pregnant n cazul pronun rii i executrii acestei pedepse n public. Caracterul secret al executrii pedepsei capitale a dus la scderea efectului pedepsei cu moartea. De asemenea, efectul intimidant al pedepsei capitale poate fi dedus i din aplicarea acesteia n cazul unor infrac iuni extrem de periculoase i cu consecin e foarte grave, cum ar fi: omorul, trdarea i spionajul n timp de rzboi. Dei nu poate fi negat efectul puternic intimidant al pedepsei cu moartea, totui unii autori28 au afirmat c for a intimidant a pedepsei nu este dect o prezum ie, dac nu o speran i chiar mai pu in, o fic iune. Fiind n favoarea men inerii pedepsei cu moartea, antiaboli ionitii sus in c numai prin punerea n practic a acestei pedepse se poate cauza infractorului un ru egal cu cel produs prin fapta sa. O asemenea pozi ie nu mai poate fi acceptat astzi dac avem n vedere c pedeapsa cu moartea implic o anume rspundere pentru fiecare condamnare i pentru fiecare execu ie, aceast pedeaps fiind o chestiune a contiin ei i a promovrii culturale a societ ii29. Concluzia a fost c pedeapsa cu moartea nu este, deci, un drept, ...ci un rzboi al na iunii mpotriva unui cet ean, ea considernd necesar i util distrugerea fiin ei lui, dar, dac se va demonstra c moartea nu este nici util, nici necesar, cauza umanit ii va nvinge30. Pe linia acestei argumentri, se sus ine c pedeapsa cu moartea nu seamn cu o pedeaps, ci mai mult cu o rzbunare. Adeseori se dovedete c a lsa pe cineva n via este o pedeaps mai grea dect moartea. Potrivit sondajelor efectuate n diferite ri, opinia public este n favoarea men inerii pedepsei cu moartea, ntruct acest fapt determin un sentiment individual i colectiv de securitate n cadrul unei societ i31. Este relevant, n acest context, i atitudinea poli iei de men inere a pedepsei cu moartea, pentru c se consider c doar amenin area cu pedepasa capital i re ine pe condamna ii la nchisoarea pe via s nu organizeze revolte sau dezordini n nchisorile americane. Un alt argument n favoarea pedepsei cu moartea l constituie dificultatea de nlocuire a acesteia cu o alt pedeaps atunci cnd s-ar pune problema suprimrii ei. Aceast motiva ie a fost rsturnat de practica existent n legisla ia a numeroase state din lume care au nlocuit pedeapsa capital cu pedeapsa nchisorii pe via : munca grea (for at) n Germania i Belgia; ergastolo, (ce implic interzicerea de a mai vedea vreodat o persoan) n Italia, unde n 1973 pedeapsa cu moartea e nlocuit cu nchisoarea pe o durat de maximum 40 de ani; nchisoarea riguroas pe via n Danemarca, Finlanda, Olanda, Norvegia, Suedia, Australia, Noua Zeeland i n alte state. Se pune problema chiar de a reduce i pedeapsa nchisorii pe via , pentru c men inerea acesteia nseamn a demoraliza pe un condamnat atunci cnd nu-i oferi nici un stimulent pentru a se strdui s devin mai bun32. 4.2.Argumente contra men inerii pedepsei cu moartea Argumentele care sus in men inerea pedepsei cu moartea au fost pe larg dezbtute i combtute de ctre cei care sunt mpotriva acestei orientri. Astfel, o prim motiva ie se refer la caracterul injust i inuman al pedepsei cu moartea, precizndu-se c via a este atributul cel mai de pre al omului, care, odat suprimat, nu mai poate fi redat. Se pornete, astfel, de la respectul
ANCEL, M., Le problme de la peine de mort, n Revue de droit penal et de criminologie nr.5, Bruxelles, 1964, p. 388, apud la Poenaru, I., op. cit., p. 117 29 POENARU, I., op. cit., p. 96 30 UDREA, Mihai, Drepturile omului i pedeapsa capital, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2004, p. 70 31 POENARU, I., op. cit., p. 123 32 TANOVICEANU, I., Tratat de drept i procedur penal, vol III, Bucureti, 1925, p. 144
28

datorat vie ii i demnit ii persoanei umane, fiind fondat, n dreptul penal, pe principiul umanismului dreptului penal. De asemenea, n literatura juridic33 se pune accent pe caracterul injust i inuman al pedepsei cu moartea, avndu-se n vedere c n justi ie nu poate exista convingerea c pedeapsa cu moartea a fost aplicat ntotdeauna infractorilor celor mai periculoi pentru societate. De asemenea, s-a afirmat c men inerea pedepsei cu moartea este periculoas, pentru c ea implic violen a, iar societatea modern are suficiente modalit i de a-i apra indivizii altfel dect prin suprimarea vie ii celor care au comis infrac iuni foarte grave. Caracterul injust i inuman al pedepsei cu moartea poate fi demonstrat i prin argumente de tip religios i moral sau etic. Astfel, poate fi invocat religia cretin care nu permite suprimarea vie ii unui om de ctre altul sau de ctre un anumit organ competent dintr-o comunitate. Pe de alt parte, faptul c se pltete cu aceeai moned cuiva care a ucis, acest lucru ne face i pe noi mai ri, n nici un caz mai buni. Existen a erorilor i nscenrilor judiciare de-a lungul timpului constituie o motiva ie foarte puternic pentru aboli ioniti, care se bazeaz pe caracterul ireparabil al pedepsei cu moartea i pe ireversibilitatea fenomenului mor ii. ntotdeauna erorile sau nscenrile judiciare au produs revolt n contiin a colectiv a maselor, iar reabilitarea post mortem ori acordarea unor drepturi sau despgubiri familiei celui executat pe nedrept nu au constituit solu ii viabile, accentundu-se consecin ele ireparabile ale suprimrii vie ii. De asemenea, aplicarea pedepsei cu moartea pe considerente rasiale constituie un temei al pozi iei adoptate de unii specialiti n dreptul penal, ce remarcau aceast practic n S.U.A n perioada 1930-1963 i n 1966 n Republica Sud African, unde politica de apartheid era considerat politic oficial a statului. A fost contestat vehement de aboli ioniti i men inerea pedepsei capitale n cazul infrac iunilor politice sau religioase. S-a subliniat, n acest sens, c un adversar politic trebuie nvins prin for a argumentelor invocate i nu prin condamnarea lui la moarte, deci prin nlturarea lui din societate. n cazul svririi unor infrac iuni religioase, se consider c trebuie s existe o pondere ntre gravitatea infrac iunii comise i sanc iunea ce se aplic pentru aceasta, n nici un caz neadmi ndu-se punerea n practic a pedepsei capitale. 5. Orientri actuale privind pedeapsa cu moartea 5. 1. Aplicarea pedepsei cu moartea pentru anumite infrac iuni De obicei, pedeapsa capital prevzut de legisla ia statelor poate fi nlocuit cu o pedeaps privativ de libertate sau, atunci cnd este instituit ca pedeaps obligatorie unic, ea poate fi influen at de o serie de elemente care vizeaz persoana infractorului sau de unele considerente de fapt. Printre infrac iunile contra siguran ei interne i externe a statului pentru care se aplic pedeapsa cu moartea, cele mai cunoscute sunt trdarea i spionajul svrite fie n timp de rzboi, fie pe timp de pace. n Grecia, pedeapsa capital este obligatorie pentru crime mpotriva integrit ii na ionale. Pedeapsa cu moartea va fi pus n aplicare n cazul trdrii n Australia, Bulgaria, Canada, Filipine, Ghana, Indonezia, India, Iran, Irak, Pakistan, Polonia, Egipt, Republica Sud-African, Sri Lanka, S.U.A (n 23 de state federate). Comiterea infrac iunii de spionaj determin pedeapsa capital n: Iran, Maroc, Salvador, Spania, Turcia, Egipt, SUA i alte state. O serie de infrac iuni ce vizeaz siguran a intern a statului, cum sunt rebeliunea armat, insurec ia, conspira ia mpotriva statului, atentatul la via a efului de stat sunt sanc ionate cu pedeapsa cu moartea n mai multe state, precum: Australia, Bulgaria, Guatemala, Indonezia, Iran, Laos, Maroc, Pakistan, Sudan, Turcia. Comiterea crimelor de rzboi, celor contra pcii i omenirii au drept consecin aplicarea pedepsei cu moartea alternativ cu pedeapsa privativ de libertate n Bulgaria. O serie de infrac iuni ce se refer la via a, integritatea fizic sau libertatea persoanei, cum sunt omorul, violul, rpirea vor determina pedeapsa capital n: Afganistan,

33

POENARU, I., op. cit., p. 137

Australia, Canada, Filipine, Ghana, Guatemala, Iran, Irak, Liban, Maroc, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Turcia, S.U.A (18 state federate), Republica Sud African. 5.2.Modalit i de executare a pedepsei cu moartea Modalit ile de executare a pedepsei cu moartea au fost multiple de-a lungul timpului, ele diferen iindu-se de la un stat la altul. n prezent, se urmrete executarea pedepsei capitale fr a njosi persoana condamnatului i utiliznd acele mijloace care s fac moartea mai uor suportabil. Astzi, printre modalit ile cele mai cunoscute de executare a pedepsei cu moartea se pot cita: decapitarea, spnzurarea, mpucarea, electrocutarea, gazarea sau injec ia letal. Primul dintre acestea mai este men inut n: Arabia Saudit, Dahomey, Coasta de Filde, Laos. Spnzurarea s-a practicat ndeosebi n Marea Britanie i fostele colonii ale acesteia. n S.U.A, la 6 august 1890, spnzurarea a fost nlocuit cu scaunul electric. Astzi, se mai practic aceast modalitate de executare a pedepsei capitale n: Afganistan, Australia, Canada, Etiopia, Ghana, India, Indonezia, Irak, Iran, Japonia, Noua Zeeland, Pakistan, Sri Lanka, Turcia. mpucarea, ca mod de punere n practic a pedepsei capitale, este prevzut n unele legisla ii pentru svrirea unor infrac iuni cu caracter militar i este ntlnit n: Argentina, Bulgaria, Camerun, China, Grecia, Mexic, Olanda, Peru, Senegal, Somalia. Electrocutarea a fost practicat n special n S.U.A i a fost contestat ca metod prin care se execut pedeapsa cu moartea, ntruct s-a constatat c, de la caz la caz, decesul nu se instala imediat, ci se impunea aplicarea mai multor ocuri electrice34. Aceeai problem s-a ridicat i n cazul gazrii, cnd e posibil ca moartea s nu survin instantaneu, ea depinznd de reactivitatea organismului. Concluzii Privind n ansamblu aspectele prezentate n aceast lucrare, se poate ajunge la o serie de concluzii ce se impun a fi subliniate. Astfel, dincolo de a sus ine sau nu pedeapsa cu moartea, considerm c trebuie s existe ntotdeauna o echilibrare ntre gravitatea unei infrac iuni i pedeapsa ce se aplic pentru comiterea acesteia. n acest fel se atinge scopul instituit prin pedeaps. Societatea poate dispune de suficient de multe mijloace n afara pedepsei cu moartea, prin care s protejeze indivizii mpotriva infrac iunilor celor mai grave i mpotriva infractorilor celor mai periculoi. Pentru o mai mare eficien , trebuie s se analizeze atent adevratele motive ce determin creterea criminalit ii pentru a o nltura pe ct posibil. Se impune a fi eficientizat i activitatea poli iei n gsirea criminalilor crora e necesar s li se aplice sanc iuni severe. n acelai sens, ar putea fi organizate de diferite institu ii etatice anumite campanii prin care s se dialogheze cu cet enii i s se men in un permanent contact ntre acetia i stat, afirmndu-se35 c societatea trebuie s fie preocupat de cultura, de educa ia i comportamentul membrilor si. Din reglementrile juridice la nivel na ional i interna ional deriv, n mod cert, orientarea ctre abolirea pedepsei cu moartea n cele mai multe state ale lumii, ntruct acest curent contribuie la creterea demnit ii umane, la punerea n eviden a importan ei drepturilor fundamentale, pedeapsa cu moartea neavnd un loc legitim n sistemul penal al societ ilor democratice. Aceast idee a fost dezvoltat i de Curtea European a Drepturilor Omului de la Strasbourg, care consider c aprarea i dezvoltarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale se bazeaz pe un regim politic ntr-adevr democratic (...), pe o concep ie comun i un respect comun al drepturilor omului36.

34 35

BELI, Vladimir, PTRU, Adriana, op. cit., p. 6 STNESCU, Florin, Alexandru, op. cit., p. 29 36 CEDH, 30 ianuarie 1998, Partie communiste unifi de Turquie et autres c/ Turquie, Recueil 1998-I, p. 45