TEMĂ PROIECT CONSILIEREA PERSOANELOR CU TULBURĂRI DE DAPATARE (TULBURĂRILE PROVOCATE DE STRES) Examenul de finalizare a cursului presupune realizarea unui

proiect care va cuprinde: 1. O parte teoretică referitoare la stres, constând în comentarea următoarei afirmaţii aparţinând lui Hans Selye: “mai important decât ceea ce ni se întâmplă este cum trăim ceea ce ni se întâmplă”. 2. Aplicarea a două teste de evaluare a stresului, la alegere, urmată de corectarea şi interpretarea lor. Foile de răspuns completate de subiecţi vor fi ataşate lucrării. 3. Recomandarea (descrierea, nu doar numirea) a două tehnici de intervenţie, alese din partea a doua a cărţii recomandate sau din oricare altă carte ce tratează problematica gestionării stresului. În realizarea proiectului am în vedere, ca fiind cea mai simplă modalitate, cartea mea - Stresul psihic. Tehnici de reglare a conduitei şi de prevenire a tuburărilor de adaptare. Aceasta deoarece lucrarea cuprinde atât probe complete, cât şi o serie de tehnici de intervenţie. Puteţi alege oricare două probe dintre: LES, Levinson, Falikowski, Abraham, TEQ, HARD, Inventarul trebuinţelor bazale, toate acestea având legătură cu tensiunea interioară şi stresul. Puteţi folosi însă şi alte probe de evaluare a stresului, caz în care vă rog să mi le trimiteţi odată cu lucrarea (mă refer atât la chestionare, cât şi manualele de interpretare); de asemenea, tehnici de intervenţie puteţi lua din diverse alte cărţi. Pentru că la reeditarea cărţii s-au omis etaloanele de la Abraham şi TEQ, vi le ataşez în două documente separate. La Abraham mai am doar etalonul de interpretare a punctajului total, adică etalonul referitor la intensitatea globală a stresului, urmând ca factorii să fie comentaţi numai sub aspect calitativ, în ordinea descrescătoare a punctajelor. (Etaloanele factorilor nu sunt greu de construit, dar nu mai am în calculator datele pe baza cărora să o fac.)