Sunteți pe pagina 1din 9

Problema lui Saint-Venant n medii

termoelastice
April 27, 2012
1
1 Problema lui Saint-Venant
n cele ce urmeaz a presupunem c a domeniul 1 reprezint a interiorul unui cilin-
dru drept de lungime 1, constituit dintr-un material elastic poros. Vom alege
sistemul ortogonal de coordonate Or
1
r
2
r
3
Not am prin
1
si
2
bazele cilin-
drului iar prin suprafata lateral a. Alegem sistemul de coordonate carteziene
ortogonale astfel ca axa Or
3
s a e paralel a cu generatoarele cilindrului, baza

1
s a e n planul r
3
= 0, iar baza
2
n planul r
3
= 1.
Presupunem c a domeniul 1 este ocupat de un mediu elastic poros care se
a a n echilibru n absenta unui cmp de temperatur a prescris.
n absenta for elor masice, ecuatiile de echilibru ale unui mediu elastic poros
sunt:

t
I,
= 0 n 1
/
I,I
+ q = 0 n 1
(1)
Ecuatiile constitutive si ecuatiile geometrice sunt date de relatiile (2) respec-
tiv (3):
8
<
:
t
I
= `c
::
c
I
+ 2jc
I
+ /,c
I
/
I
= c,
,I
q = /c
::

(2)
c
I
=
1
2
(n
I,
+ n
,I
). (3)
Deoarece suprafata lateral a este liber a de tensiuni, rezult a c a pe aceast a
suprafat a() avem conditiile:

t
oI
:
o
= 0
/
o
:
o
= 0.
(4)
Iar pe capete vom avea urm atoarele conditii:
2
- pe
1
vectorul normalei este
!
: = (0, 0, 1) deci vom avea :
1
= 0, :
2
=
0, :
3
= 1 si atunci conditiile se vor reduce la:
(
t
3I
(r
1
, r
2
, 0) =
e
t
3
(1)
/
3
(r
1
, r
2
, 0) =
e
/
(1)
.
(5)
- pe
2
vectorul normalei are coordonatele
!
: = (0, 0, 1) deci :
1
=
0, :
2
= 0, :
3
= 1 si atunci conditiile se reduc la:
(
t
3I
(r
1
, r
2
, 1) =
e
t
3
(2)
/
3
(r
1
, r
2
, 1) =
e
/
(2)
.
(6)
Din (1) dac a integrez pe 1 obtin:
R
1
t
I,
d = 0 deci transformnd n integrala
pe frontiera 01 obtinem:
R
J1
t
I
:

da = 0 )
R
1
t
I
:

da +
R
2
t
I
:

da +
R

t
I
:

da = 0.
Asadar obtinem
R
1

e
t
3
(1)
da +
R
2
e
t
3
(2)
da = 0 )
R
1
e
t
3
(1)
da =
R
2
e
t
3
(2)
da,
deoarece
R

t
I
:

da = 0.
De asemenea relatia (1), dac a o integr am pe 1, o putem scrie si sub urm a-
toarea form a: Z
1
-
I|
r

t
l|,l
d = 0. (7)
Identitatea (7) devine
R
1
(-
I|
r

t
l|
)
,l
d
R
1
-
I|
c
l
t
l|
d = 0 )
R
J1
-
I|
r

t
l|
:
l
da
R
1
-
I|
c
l
t
l|
d = 0,
unde c
l
este simbolul lui Kroneker.
A doua integral a
R
1
-
I|
c
l
t
l|
d = 0 devine
R
1
-
I|
t
|
d = 0 si cum stiu c a
produsul dintre un tensor simetric, cum este t
|
, si unul antisimetric, cum este
-
I|
, este ntotdeauna egal cu 0, integrala va egal a cu 0.
Asadar am obtinut
R
J1
-
I|
r

t
l|
:
l
da = 0, si dac a despart n trei integrale
obtin c a
Z
1
-
I|
r

t
3|
da =
Z
2
-
I|
r

t
3|.
Problema lui Saint-Venant const a n a determina vectorul deplasare n si
functia variatie a porozit atii , n 1, atunci cnd cilindrul este supus urm a-
toarelor nc arc arilor (4), (5) si (6), pe suprafata lateral a, pe
1
si respectiv pe

2
.
Pentru problema format a din ecuatiile (1) pn a la (6) exist a o solutie n =
(n
1
, n
2
, n
3
) si este unic a pn a la o deplasare rigid a de tipul n
-
I
= a
I
+-
I|
r

/
|
.
Saint-Venant n locul conditiilor (4),(5) si (6), se foloseste de rezultanta 1
I
si de momentul rezultant '
I
pe care putem sa le m asur am. Asadar vom avea
3
conditiile
8
<
:
R
1
t
3I
da = 1
I
R
1
-
I|
r

t
3|
da = '
I
(8)
si
(
/
3
(r
1
, r
2
, 0) =
e
/
(1)
/
3
(r
1
, r
2
, 1) =
e
/
(2)
(9)
Deci problema denit a de la (1) pn a la (4) mpreun a cu conditiile (8) si (9)se
numeste problema lui Saint-Venant relaxata.
Vreau sa g asesc solutiile pentru urm atoarele probleme:
1. ntinderea: 1 = (0, 0, 1
3
) si ' = (0, 0, 0);
2. Torsiunea: 1 = (0, 0, 0) si ' = (0, 0, '
3
);
3. ncovoierea de c atre momente: 1 = (0, 0, 0) si ' = ('
1
, 0, 0);
4. ncovoierea de c atre momente: 1 = (0, 0, 0) si ' = (0, '
2
, 0);
5. ncovoierea de c atre o fort a transversal a: 1 = (1
1
, 0, 0) si ' = (0, 0, 0);
6. ncovoierea de c atre o fort a transversal a: 1 = (0, 1
2
, 0) si ' = (0, 0, 0).
Stiu c a solutia este unic a pn a la o deplasare rigid a de forma:
8
<
:
n
-
I
= a
I
+ -
I|
r

/
|
, = 0
,
,I
= 0
(10)
ncerc s a scriu (10) explicit si obtin:
8
>
>
<
>
>
:
n
-
1
= a
1
+ -
1|
/
|
n
-
2
= a
2
+ -
2|
/
|
n
-
3
= a
3
+ -
3|
/
|
, = 0
mai exact dac a scriu ce nseamn a permut arile -
I|
(c a sunt 1 pentru permutare
par a si 1 pentru permutare impar a) va iesi sistemul (11):
8
>
>
<
>
>
:
n
-
1
= a
1
+ (r
2
/
3
r
3
/
2
)
n
-
2
= a
2
+ (r
3
/
1
r
1
/
3
)
n
-
3
= a
3
+ (r
1
/
2
r
2
/
1
)
, = 0.
(11)
Integrez (11) n raport cu r
3
vom obtine:
8
>
>
>
<
>
>
>
:
n
1
= /
3
r
2
r
3
/
2
r
2
3
2
+ n
1
(r
1
, r
2
) + a
1
r
3
n
2
= /
1
r
2
3
2
/
3
r
1
r
3
+ n
2
(r
1
, r
2
) + a
2
r
3
n
3
= /
2
r
1
r
3
/
1
r
2
r
3
+ n
3
(r
1
, r
2
) + a
3
r
3
, = 0
4
unde n
I
(r
1
, r
2
) sunt functii ce depind de r
1
si r
2
, ele ind constante n raport
cu r
3
.
8
>
>
>
<
>
>
>
:
n
1
= /
3
r
2
r
3
/
2
r
2
3
2
+ n
1
(r
1
, r
2
) + a
1
r
3
n
2
= /
1
r
2
3
2
/
3
r
1
r
3
+ n
2
(r
1
, r
2
) + a
2
r
3
n
3
= /
2
r
1
r
3
/
1
r
2
r
3
+ n
3
(r
1
, r
2
) + a
3
r
3
, = 0
)
8
>
>
>
<
>
>
>
:
n
1
= /
3
r
2
r
3
/
2
r
2
3
2
+ n
1
n
2
= /
1
r
2
3
2
/
3
r
1
r
3
+ n
2
n
3
= /
2
r
1
r
3
/
1
r
2
r
3
+ n
3
, = 0
Renotnd constantele astfel /
2
!a
1
, /
1
!a
2
, a
3
!a
3
, /
3
!t vom avea
8
>
>
<
>
>
:
n
1
= tr
2
r
3

1
2
a
1
r
2
3
+ n
1
n
2
= tr
1
r
3

1
2
a
2
r
2
3
+ n
2
n
3
= (a
1
r
1
+ a
2
r
2
+ a
3
)r
3
+ n
3
, = a
1
,
1
+ a
2
,
2
+ a
3
,
3
+ ,
4
(12)
Relatia (12) satisface ecuatiile de la (1) pn a la (4).
Pot scrie
8
>
>
>
<
>
>
>
:
n
1
= a
1
n
(1)
1
+ a
2
n
(2)
1
+ a
3
n
(3)
1
n
2
= a
1
n
(1)
2
+ a
2
n
(2)
2
+ a
3
n
(3)
2
n
3
= a
1
n
(1)
3
+ a
2
n
(2)
3
+ a
3
n
(3)
3
, = a
1
,
(1)
+ a
2
,
(2)
+ a
3
,
(3)
.
(13)
1. ntinderea: 1 = (0, 0, 1
3
) si ' = 0.
Pentru ntindere avem a
1
= a
2
= t = 0 adic a (13) se scrie
8
>
>
>
<
>
>
>
:
n
1
= a
3
n
(3)
1
n
2
= a
3
n
(3)
2
n
3
= a
3
n
(3)
3
+ a
3
r
3
, = a
3
,
3
(14)
nlocuiesc deplasarea (14) in ecuatiile geometrice si le scriu explicit:
c
11
=
1
2
(n
1,1
+ n
1,1
) = n
1,1
= a
3
n
(3)
1,1
c
22
=
1
2
(n
2,2
+ n
2,2
) = n
2,2
= a
3
n
(3)
2,2
c
33
=
1
2
(n
3,3
+ n
3,3
) = n
3,3
= a
3
n
3,3
+ a
3
c
12
= c
21
=
1
2
(n
1,2
+ n
2,1
) =
o3
2
(n
1,2
+ n
2,1
)
c
23
= c
32
=
1
2
(n
2,3
+ n
3,2
) =
1
2
a
3
n
3,2
c
13
= c
31
=
1
2
(n
1,3
+ n
3,1
) =
1
2
a
3
n
3,1
Avnd c
I
nlocuiesc n (2).
t
11
= `(c
11
+ c
22
+ c
33
) + 2jc
11
+ /, =
= `a
3
(n
1,1
+ n
2,2
+ n
3,3
) + a
3
` + 2ja
3
n
1,1
+ /,
3
a
3
=
= `a
3
(n
1,1
+ n
2,2
) + `a
3
+ 2ja
3
n
1,1
+ /,
3
a
3
=
= a
3
[`(-
11
+ -
22
) + ` + 2j-
11
+ /,
3
] =
= a
3
[`-

+ 2j-
11
+ /,
3
] + `a
3
t
22
= `a
3
(n
1,1
+ n
2,2
) + `a
3
+ 2ja
3
n
2,2
+ a
3
/,
3
=
= a
3
[`-

+ 2j-
22
+ /,
3
] + `a
3
t
33
= `[a
3
(n
1,1
+ n
2,2
) + a
3
+ /,
3
a
3
] + 2j(a
3
n
3,3
+ a
3
) =
5
= a
3
(`-

+ 2j-
33
+ ` + /,
3
+ 2j) =
= a
3
`-

+ 2j-
33
+ a
3
(` + 2j) + /,
3
a
3
t
12
= 2jc
12
=
o3
2
(n
1,2
+ n
2,1
)2j = 2ja
3
-
12
t
23
= 2jc
23
= ja
3
n
3,2
t
13
= 2jc
13
= ja
3
n
3,1
/
1
= ca
3
,
,1
/
2
= ca
3
,
,2
/
3
= 0
q = /(a
3
-

) a
3
/ a
3
,
3
= /a
3
(-

+ 1) a
3
,
3
Ecuatia (1) o scriu explicit:
8
<
:
t
11,1
+ t
12,1
+ t
13,1
= 0
t
21,2
+ t
22,2
+ t
23,3
= 0
t
31,3
+ t
32,3
+ t
33,3
= 0
)
8
<
:
t
11,1
+ t
12,1
= 0
t
21,2
+ t
22,2
= 0
t
31,3
+ t
32,3
= 0
nlocuiesc si obtin
8
>
<
>
:
a
3
t
(3)
11,1
+ a
3
t
(3)
12,1
= 0
a
3
t
(3)
12,1
+ a
3
t
(3)
22,2
= 0
ja
3
(n
3,11
+ n
3,22
) = 0.
(15)
n concluzie prima ecuatie din (1) este satisf acut a dac a sunt ndeplinite (16)
si (17).
t
(3)
oo,o
= 0 (16)
n
3
= 0 (17)
A doua ecuatie din (1) se scrie si /
1,1
+ /
2,2
+ q = 0.
Deci ca
3
,
3,
/a
3
(-

+ 1) a
3
,
3
= 0, adic a obtinem ecuatia
c,
3
/(-

+ 1) ,
3
= 0. (18)
Conditiile la limit a (4) sunt:
8
>
>
<
>
>
:
t
11
:
1
+ t
22
:
2
= 0
t
12
:
1
+ t
22
:
2
= 0
t
13
:
1
+ t
23
:
2
= 0
/
1
:
1
+ /
2
:
2
= 0
adic a
8
>
>
<
>
>
:
a
3
(t
(3)
11,1
+ `):
1
+ a
3
t
(3)
12
:
2
= 0
a
3
t
(3)
12
:
1
+ a
3
(t
(3)
22
+ `):
2
= 0
a
3
j(n
3,1
:
1
+ n
3,2
:
2
) = 0
ca
3
(,
3,1
:
1
+ ,
3,2n2
) = 0.
(19)
Si atunci obtinem din (19) relatia (20)
8
>
<
>
:
t
(3)
oo
:
o
= `:
o
Ju3
Jn
= 0
J,3
Jn
= 0
(20)
6
Deci vom obtine urm atoarele trei probleme:
(1)
(
t
(3)
oo,o
= 0 n 1
t
(3)
oo
:
o
= `:
o
pe 01
(21)
(11)

n
3
= 0 n 1
J,
Jn
= 0 pe 01
(22)
si
(111)

c,
3
/(-

+ 1) ,
3
= 0 n 1
J,3
Jn
= 0 pe 01.
(23)
pe care trebuie sa le rezolv am.
Presupunem c a rezultanta si momentul rezultant sunt date de 1 = 1
3
c
3
si
' = '
I
c
I
.
Asadar, pentru r
3
= 0 avem urm atoarele conditii:
Z
1
t
o3
da = 0 (24)
Z
1
t
33
da = 1
3
(25)
Z
1
r
o
t
33
da = -
oo
'
o
Z
1
-
oo
r
o
t
o3
da = '
3
(26)
Problema lui Saint - Venant consta n a g asi functiile n
I
si , care satisfac
ecuatiile problemei.
Dac a rescriu sistemul (12) sub forma urm atoare:
n
o
=
1
2
a
o
r
2
3
+
3
P
|=1
a
|
n
(|)
o
+ -
oo
tr
o
r
3
n
3
= (a
1
r
1
+ a
2
r
2
+ a
3
)r
3
+ tc(r
1
, r
2
)
, =
3
P
|=1
a
|
,
(|)
.
(27)
Ecuatiile geometrice (3) se vor transforma astfel obtinem:
c
11
= n
1,1
=
3
P
|=1
a
|
n
(|)
1,1
=
3
P
|=1
a
|
c
(|)
11
c
22
=
3
P
|=1
a
|
c
(|)
22
c
12
=
3
P
|=1
a
|
c
(|)
12
.
7
n general
c
oo
=
3
P
|=1
a
|
c
(|)
oo
c
o3
= jt(c
,o
+ -
oo
r
o
)
c
33
= a
1
r
1
+ a
2
r
2
+ a
3
(28)
Dac a nlocuim (27) si (28), ecuatiile constitutive (2) se scriu sub forma ur-
m atoare:
t
oo
= `(a
1
r
1
+ a
2
r
2
+ a
3
)c
oo
+
3
P
|=1
a
|
t
(|)
oo
t
o3
= jt(c
,o
+ -
oo
r
o
)
t
33
= (` + 2j)(a
1
r
1
+ a
2
r
2
+ a
3
) +
3
P
|=1
(a
|
n
(|)
,
+ /,
(|)
)
/
o
=
3
P
|=1
a
|
/
(|)
o
/
3
= 0
q = ,(a
1
r
1
+ a
2
r
2
+ a
3
) +
3
P
|=1
a
|
q
(|)
(29)
Tinnd seama de relatia (29), ecuatiile de echilibru (1) se reduc la :

t
oo,o
= 0
/
o,o
+ q = 0
pe
1
(30)
si
(jc
,o
)
,o
= -
oo
(jr
o
)
,o
pe
1
(31)
Iar conditiile la limit a (4) devin:

t
oo
:
o
= 0
/
o
:
o
= 0
pe (32)
si
c
,o
:
o
= -
oo
r
o
:
o
pe . (33)
Cu ajutorul ecuatiilor de echilibru si a conditiilor la limit a (31) si (30) putem
scrie:
Z
1
t
o3
da =
Z
1
(t
o3
+ r
o
t
I,
)da =
Z

r
o
t
o3
:
o
d: +
Z
1
r
o
t
33,3
da = 0
asadar conditia (24) este satisf acut a.
Din ecuatiile (25) si (29) obtinem urm atorul sistem cu a
1
, a
2
si a
3
constante
necunoscute

1
oI
a
I
= -
oo
'
o
1
3I
a
I
= 1
3
(34)
8
unde
1
o
=
R
1
r
o
[(` + 2j)r

+ `c
()
ii
+ ,,
()
]da
1
o3
=
R
1
r
o
(` + 2j + `c
(3)

+ ,,
(3)
)da
1
3o
=
R
1
[r
o
(` + 2j) + `c
(o)

+ ,,
(o)
]da
1
o3
=
R
1
(` + 2j + `c
(3)

+ ,,
(3)
)da
(35)
9