Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

18

PROCES - VERBAL DE VECINTATE


a imobilului situat n unitatea administrativ-teritorial....................... . ........................... ncheiat la data......................./20.... n temeiul Legii cadastrului i a publicitii imobiliare nr.7/1996, republicat, n conformitate cu Regulamentul privind coninutul i modul de ntocmire a documentaiilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea funciar, subsemaii(nume, prenume / denumire, domiciliul / sediul, act de identitate / CUI seria, nr.) am procedat la recunoaterea i stabilirea limitei i vecintilor imobilului situat n localitatea............................................Str...............................................nr................................ dup cum urmeaz: Limita ncepe din punctul nr.............................................. marcat pe schia anexat, situat n vecintatea............................................................. la,.............................................................. i trece prin punctele (se completeaz dup materializarea punctelor, cu numrul fiecrui punct i se face o descriere a traseului limitei i vecintilor)....................................................... Punctele situate pe limita imobilului, felul materializrii, destinaiile i categoriile de folosin, forma i traseul limitei i numele/denumirea vecintilor sunt prezentate n schia anexat, semnat de noi, care face parte integrant din prezentul proces-verbal. Subsemnaii proprietari ai imobilelor nvecinate cu imobilul a crui suprafa se modific, recunoatem, sub sanciunile prevzute de art. 292 Cod Penal, limitele stabilite prin prezentul proces-verbal i schia anex, fiind de acord eu acestea. Prezentul proces-verbal a fost ncheiat n ............. exemplare ( cte im exemplar pentru fiecare parte semnatar i unul pentru documentaia cadastral). Proprietar, Proprietarii imobilelor nvecinate:

Eu, ERHAN GHEORGHE, persoan autorizat, certific faptul c semnturile aparin proprietarilor imobilelor nvecinate.

NOT : Certificarea se va face prin semntura i parafa persoanei autorizate.