Sunteți pe pagina 1din 2

Ctre,

Primarul Municipiului Cluj-Napoca

CERERE
pentru prelungirea valabilitii certificatului de urbanism
Subsemnatul1)., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu
domiciliul2)/sediul n judeul.., municipiul/oraul/comuna .
..,
satul ...., sectorul ., cod potal .., str. .. nr.
,
bl.

..,

sc.

.,

et.

.,

ap.

..,

telefon/fax

.,

e-mail

....,
n conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii,republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit:

prelungirea valabilitii
Certificatului de urbanism
nr. .. din .
pentru imobilul teren i/sau construcii , situat n judeul ....................
..
municipiul/oraul/comuna ......, satul.......,
sectorul,
cod potal .., str. ... nr. , bl. , sc. ., et. , ap.
,
sau identificat prin3)

...
...
..,
Solicit prelungirea valabilitii certificatului de urbanism nr. ............................ /
..... din data de pn la data de

Anexez prezentei cereri:


certificatul de urbanism nr. ........... / .. . (n original)
documentul privind achitarea taxei (n copie)

Semntura5)
.
L.S.
Data