Sunteți pe pagina 1din 9

HOTARRE nr.

170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate


Forma sintetic la data 16-mai-2012. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

n temeiul art. 108 din Constitutia Romniei, republicata, si al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, Guvernul Romniei adopta prezenta hotarre. Obiectul prezentei hotarri l constituie reglementarea activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, n conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului.

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4

Semnificatia termenilor specifici utilizati este prevazuta n anexa nr. 1. Prevederile prezentei hotarri se aplica tuturor tipurilor de anvelope prevazute n anexa nr. 2. Activitatea de gestionare a anvelopelor uzate are la baza principiile generale prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

Art. 5

Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate sa introduca pe piata aceste produse numai omologate, n conformitate cu reglementarile n vigoare.

Art. 6

(1)Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate: a)sa colecteze anvelopele uzate, n limita cantitatilor introduse de ele pe piata n anul precedent; b)sa reutilizeze, sa refoloseasca ca atare, sa resapeze, sa recicleze si/sau sa valorifice termoenergetic ntreaga cantitate de anvelope uzate colectata. (2)Obligatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza etapizat, n procentele stabilite conform anexei nr. 3, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2005, pe baza cantitatilor introduse pe piata n anul precedent.

Art. 7

(1)Obligatiile prevazute la art. 6 pot fi ndeplinite individual sau prin transferarea responsabilitatii catre persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului. (2)Procedura si criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, n termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarri n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(la data 06-aug-2004 Art. 7, alin. (2) a fost reglementat de Norma din 2004 )

Art. 8

Persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate au urmatoarele obligatii: a)sa nu le abandoneze pe sol, prin ngropare, n apele de suprafata si ale marii teritoriale; b)sa nu le incinereze dect n conditiile prevazute n Hotarrea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor; c)sa le predea persoanelor juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate sa le colecteze si/sau sa le valorifice conform legislatiei n vigoare.

Art. 9

Persoanele juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate: a)sa preia anvelopele uzate de acelasi tip si n aceeasi cantitate cu cele comercializate, aduse de cumparatorul final; b)sa asigure capacitati de depozitare corespunzatoare pentru anvelopele uzate preluate; c)sa predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice catre care acestea au transferat obligatiile, conform art. 7.

Art. 10

Persoanele juridice care desfasoara activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate: a)sa sorteze si sa depoziteze, pe suprafete betonate anvelopele uzate colectate, separat, n doua categorii: anvelope uzate destinate reutilizarii si anvelope uzate nereutilizabile; b)sa predea anvelopele uzate destinate reutilizarii persoanelor juridice care comercializeaza astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfasoara activitatea de resapare; c)sa predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfasoara activitatea de reciclare, valorificare termoenergetica sau le refolosesc ca atare. Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate sa obtina autorizatia necesara n conformitate cu legislatia n vigoare.

Art. 11

Art. 12

Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate sa raporteze anual Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, pna la data de 15 martie, urmatoarele date, conform anexei nr. 4: a)cantitatea de anvelope introdusa pe piata n anul anterior celui pentru care se face raportarea, conform tabelului nr. 4a) prevazut n anexa nr. 4; b)cantitatea de anvelope uzate colectata, predata pentru reutilizare, refolosire ca atare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica, n anul precedent, conform tabelului nr. 4b) prevazut n anexa nr. 4. Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate: a)sa tina evidenta datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, resapata, reciclata si/sau valorificata termoenergetic, dupa caz; b)sa pastreze pe o perioada de 3 ani evidenta prevazuta la lit. a); c)sa raporteze anual, pna la data de 15 martie, datele prevazute la lit. a) Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d) prevazute n anexa nr. 5.

Art. 13

Art. 14

La solicitarea Ministerului Economiei si Comertului si/sau a Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, persoanele juridice prevazute la art. 12 si 13 trebuie sa dovedeasca prin documente datele raportate.

Art. 15

Responsabilitatea persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii nceteaza numai dupa predarea anvelopelor uzate catre persoanele juridice care le reutilizeaza, le refolosesc ca atare, le resapeaza, le recicleaza si/sau le valorifica termoenergetic, dupa caz.

(1)Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel: a)nerespectarea prevederilor art. 8, cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice; b)nerespectarea prevederilor art. 12 si 13, cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei; c)nerespectarea prevederilor art. 6, 9, 10 si 14, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (2)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul mputernicit al Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, al Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si al Autoritatii Nationale de Control, conform atributiilor stabilite prin lege. (3)Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facnd mentiune despre aceasta posibilitate n procesul-verbal. (4)Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1), (2) si (3), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. n termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei hotarri n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va stabili conditiile referitoare la introducerea pe piata a anvelopelor uzate destinate reutilizarii n activitatea de transport rutier sau destinate resaparii, care se aproba prin hotarre a Guvernului. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarre. Prezenta hotarre intra n vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 7 alin. (2) si ale art. 17. -****PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Contrasemneaza: Ministrul economiei si comertului, Dan Ioan Popescu p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, Traian Panait, secretar de stat p. Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului, Petre Daea, secretar de stat

Art. 16

Art. 17

Art. 18 Art. 19

ANEXA Nr. 1: SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI UTILIZATI


Anvelopa noua - anvelopa nou-produsa, inclusiv anvelopa rezultata n urma unui proces tehnologic de resapare, aflata nainte de prima montare dupa resapare, n termen de garantie, neexploatata. Anvelopa uzata - orice anvelopa, de tipul celor prevazute n anexa nr. 2 la hotarre, pe care detinatorul, n urma utilizarii, are intentia sau obligatia de a o scoate din uz. Anvelopa uzata destinata reutilizarii - orice anvelopa uzata care are valoare de ntrebuintare si este destinata utilizarii ca atare n activitatea de transport rutier sau este destinata resaparii.

Anvelopa uzata destinata resaparii - orice anvelopa uzata care ndeplineste toate conditiile tehnice necesare resaparii. Cumparator final - orice persoana fizica sau juridica care cumpara sau dobndeste anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, n scopul utilizarii lor, si nu al comercializarii. Introducere pe piata - actiunea de a face disponibile pentru prima data, contra cost sau gratuit, anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, n vederea utilizarii si/sau distribuirii. Resapare - procesul tehnologic de reconditionare prin care se reface potentialul de utilizare al anvelopei, constnd n aplicarea unei benzi de rulare noi pe o anvelopa uzata resapabila sau pe o anvelopa uzata destinata reutilizarii care ndeplineste toate conditiile tehnice pentru realizarea acestui proces. Reciclare - orice operatiune de valorificare materiala a anvelopelor uzate, respectiv de taiere, maruntire, granulare, sau alta operatiune care determina schimbari asupra naturii ori compozitiei anvelopei uzate, prin procedee industriale, n scopul obtinerii de materii prime. Refolosire ca atare - operatiunea de utilizare fara reprocesare a anvelopelor uzate neresapabile, n scopul realizarii de diguri, tarcuri, aparatoare pentru debarcadere, garduri de siguranta pentru sosele, autostrazi etc. Valorificare termoenergetica - operatiunea de utilizare a anvelopelor uzate drept combustibil alternativ sau suplimentar, prin coincinerare n cuptoarele de ciment ori n alte instalatii care sa asigure recuperarea valorii energetice a acestora, n conditiile prevazute de Hotarrea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.

ANEXA Nr. 2: LISTA cuprinznd tipurile de anvelope carora li se aplica prevederile hotarrii
1.Anvelope pentru motociclete, motorete, motoscutere si biciclete 2.Anvelope pentru aeronave 3.Anvelope pentru autoturisme de oras, autoturisme de teren, microbuze si autoutilitare 4.Anvelope pentru autocamioane, autospeciale, autobuze, troleibuze, remorci si semiremorci auto 5.Anvelope pentru tractoare si masini agricole 6.Anvelope pentru masini si utilaje pentru constructii si exploatari miniere.

ANEXA Nr. 3: ETAPIZAREA obligatiilor pentru anvelopele uzate


Anul 2005 2006 2007 Obligatia 60 % 70 % 80 %

NOTA: 80 % reprezinta ntreaga cantitate de anvelope introduse pe piata, devenite anvelope uzate, tinndu-se cont de pierderile n greutate a anvelopelor, prin uzura, de pna la 20 %.

ANEXA Nr. 4: DATELE ce se raporteaza de catre persoanele juridice prevazute la art. 12 din hotarre
Denumirea societatii ....................................................... Producator/Importator de anvelope Codul fiscal .................................................................... Localitatea, judetul ......................................................... Adresa ........................................................................... Telefon/fax/e-mail ........................................................... Cod CAEN pentru activitatea de baza ............................

Tabelul nr. 4a) Anul ............... U.M. = tone


Cantitatea de anvelope introdusa pe piata de producator Cantitatea de anvelope introdusa pe piata de importator Total ..................., din care: anvelope noi anvelope resapate anvelope uzate destinate reutilizarii

NOTA: Prima raportare se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitatile introduse pe piata n anul 2004. Tabelul nr. 4b) U.M. = tone
Cantitatea de anvelope uzate destinate reutilizarii, predata pentru: comercializare resapare

Cantitatea de anvelope uzate colectata

Cantitatea de anvelope uzate nereutilizabile, predata pentru: reciclare valorificare termoenergetica refolosire ca atare

NOTA: Prima raportare se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitatile aferente anului 2005.

ANEXA Nr. 5: DATELE ce se raporteaza de catre persoanele juridice prevazute la art. 13 din hotarre
Denumirea societatii ......................................................... Persoana juridica autorizata pentru colectare/resapare/reciclare/valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate Codul fiscal ..................................................................... Localitatea, judetul .......................................................... Adresa ........................................................................... Telefon/fax/e-mail ........................................................... Cod CAEN pentru activitatea de baza ............................ Tabelul nr. 5a) - pentru persoanele juridice care colecteaza anvelope uzate U.M. = tone
Cantitatea de anvelope uzate destinate reutilizarii, predata pentru: comercializare resapare

Cantitatea de anvelope uzate colectata

Cantitatea de anvelope uzate nereutilizabile, predata pentru: reciclare valorificare termoenergetica refolosire ca atare

Tabelul nr. 5b) - pentru persoanele juridice care resapeaza anvelope uzate U.M. = tone
Cantitatea de anvelope uzate primita pentru resapare Total din care: - cantitatea de anvelope uzate resapata - cantitatea de anvelope uzate livrata pentru alte destinatii*)

*) Alte destinatii: reciclare, valorificare termoenergetica, refolosire ca atare. Tabelul nr. 5c) - pentru persoanele juridice care recicleaza anvelope uzate U.M. = tone

Cantitatea de anvelope uzate primita pentru reciclare Total din care: - cantitatea de anvelope uzate reciclata

Tabelul nr. 5d) - pentru persoanele juridice care valorifica termoenergetic anvelope uzate U.M. = tone
Cantitatea de anvelope uzate primita pentru valorificare termoenergetica Total din care: - cantitatea de anvelope uzate valorificata termoenergetic

NOTA: Prima raportare, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d), se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitatile aferente anului 2005. Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 160 din data de 24 februarie 2004
Forma sintetic la data 16-mai-2012. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

NORMA din 24 iunie 2004 privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate
Forma sintetic la data 16-mai-2012. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 06-aug-2004 actul a fost aprobat de Ordinul 386/2004 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Obiectul prezentelor norme l constituie reglementarea procedurii si a criteriilor de obtinere a autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate de catre persoanele juridice care preiau responsabilitatea gestionarii anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, conform art. 7 alin. (1) din Hotarrea Guvernului nr. 170/2004.

Art. 1

CAPITOLUL II: Procedura de acordare a autorizatiei


Art. 2

Autorizatia de gestionare a anvelopelor uzate se acorda de catre Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, pe o perioada de 3 ani, cu conditia avizarii anuale.

Art. 3

(1)Autorizatia de gestionare a anvelopelor uzate se acorda persoanelor juridice care ndeplinesc criteriile de autorizare prevazute n anexa nr. 1, pe baza urmatoarelor documente obligatorii: 1.cerere-tip de autorizare, conform anexei nr. 2; 2.certificat de nregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, n copie; 3.actul de constituire, n copie; 4.planul de gestionare a anvelopelor uzate; 5.acordurile/precontractele ncheiate cu persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii, n copie, precum si declaratiile pe propria raspundere privind cantitatile de anvelope puse pe piata de acestea n anul precedent; 6.acordurile/precontractele ncheiate cu societatile comerciale autorizate pentru colectarea si/sau valorificarea anvelopelor uzate, n copie, precum si capacitatile de colectare si valorificare ale acestora; 7.caietul de sarcini ntocmit n vederea selectarii agentilor economici cu care se vor ncheia contracte de colectare si/sau de valorificare.

(2)Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor poate solicita, dupa caz, orice alte documente relevante pentru eliberarea autorizatiei. Documentele obligatorii prevazute la art. 3 alin. (1) se depun la registratura Ministerului Economiei si Comertului pentru Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor. (1)Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor analizeaza documentele obligatorii si stabileste daca sunt ndeplinite criteriile pentru acordarea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate, prevazute n anexa nr. 1. (2)Concluziile se consemneaza ntr-un proces-verbal, document care sta la baza emiterii autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate. n termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei obligatorii, Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor emite autorizatia de gestionare a anvelopelor uzate, conform anexei nr. 3, sau comunica solicitantului motivul respingerii cererii.

Art. 4

Art. 5

Art. 6

CAPITOLUL III: Procedura de avizare si anulare a autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate


Art. 7
Pentru avizarea anuala a autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate se depun, la sediul Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor, pna la data de 31 martie a anului urmator, urmatoarele documente: raportul de activitate, care trebuie sa contina: - cantitatea totala de anvelope noi si/sau de anvelope uzate destinate reutilizarii, pusa pe piata n anul precedent de catre societatile comerciale cu care s-a ncheiat contract de preluare a responsabilitatii, precum si o estimare a cantitatii de anvelope care va fi pusa pe piata n anul n curs; - cantitatea totala de anvelope uzate, colectata n cadrul obligatiilor de preluare a responsabilitatilor; - cantitatea totala de anvelope uzate, livrata societatilor autorizate pentru valorificarea anvelopelor uzate, si defalcarea pe modalitati de valorificare; lista la zi a societatilor comerciale cu care s-au ncheiat contracte pentru preluarea responsabilitatii; lista la zi a agentilor economici autorizati pentru colectarea si/sau valorificarea deseurilor de cauciuc, cu care s-au ncheiat contracte; planul de gestionare a anvelopelor uzate pentru anul n curs; documentele financiar-contabile din care sa reiasa repartizarea profitului. Nendeplinirea obligatiilor asumate prin preluarea responsabilitatii, precum si nerespectarea criteriilor de autorizare pe ntreaga perioada autorizata atrag neacordarea vizei anuale si/sau anularea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate, dupa caz.

Art. 8

Art. 9

Anularea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate se face de catre Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor.

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale


Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme.

Art. 10

ANEXA Nr. 1: CRITERII DE AUTORIZARE a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate


1.Sa fie persoana juridica legal constituita numai n scopul gestionarii anvelopelor uzate si al carei profit se reinvesteste integral n acelasi scop. 2.Ponderea societatilor comerciale cu care persoana juridica legal constituita pentru gestionarea anvelopelor uzate a ncheiat acorduri/precontracte/contracte

de preluare a responsabilitatii sa reprezinte minimum 30 % din totalul cantitatii de anvelope puse pe piata. 3.Sa faca dovada ca agentii economici autorizati cu care a ncheiat acorduri/precontracte de colectare si/sau de valorificare pot sa colecteze si sa valorifice ntreaga cantitate de anvelope uzate, corespunzatoare obligatiilor ce le revin societatilor comerciale carora le va prelua responsabilitatile. 4.Sa nu introduca discriminari contractuale ntre persoanele juridice - actionari si ceilalti contractanti. 5.Sa aiba ntocmit planul de gestionare pe termen scurt si mediu a anvelopelor uzate, care sa cuprinda, n principal: - modul de organizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate; - modul de finantare a activitatii, inclusiv calculul ecovalorii*); - modalitati de mediatizare a activitatii. Suma aferenta ecovalorii trebuie sa fie evidentiata n mod clar si individualizata n fiecare factura de vnzare a anvelopelor noi sau destinate reutilizarii. Ecovaloarea trebuie sa fie calculata astfel nct sa genereze un venit suficient pentru a asigura mijloacele necesare pentru colectarea, valorificarea si transportul anvelopelor uzate. Ecovaloarea se calculeza pe tip de anvelopa pusa pe piata, fara a introduce discriminari ntre diversele categorii de anvelope. *) Ecovaloarea reprezinta o contributie baneasca destinata acoperirii costurilor de colectare, de transport si valorificare a anvelopelor uzate.

ANEXA Nr. 2: CERERE pentru acordarea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate


Societatea Comerciala .......................... Nr. ......../..................... MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor Societatea Comerciala ....................... , cu sediul n ................ , str. ............. nr. ..... , bl. ..... , sc. ..... , ap. .... , judetul/sectorul ............ , nregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. .......... , cod unic de nregistrare nr. ......./........... , telefon ............ , fax ........... , e-mail ............ , reprezentata prin .................. , avnd calitatea de ..................... , solicita acordarea autorizatiei de gestionare a anvelopelor uzate conform Hotarrii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. Anexam documentele obligatorii conform art. 3 alin. (1) din Normele privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 386/243/2004. Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate n copie sunt conforme cu originalul. Data .....................

ANEXA Nr. 3: AUTORIZATIE ANVELOPELOR UZATE

DE

GESTIONARE

ROMNIA MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI COMISIA NATIONALA PENTRU RECICLAREA MATERIALELOR Seria ......... nr. ................. Societatea Comerciala ................ , cu sediul n ........... , str. ............ nr. ..... , bl. ..... , sc. ...... , ap. ...... , sectorul/judetul ............... , nregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. ........... , cod unic de nregistrare nr. .............. , este autorizata sa desfasoare activitatea de gestionare a anvelopelor uzate. Prezenta autorizatie atesta capacitatea Societatii Comerciale .................. de a prelua responsabilitatile persoanelor juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii.

Prezenta autorizatie s-a eliberat n baza prevederilor Hotarrii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. DIRECTOR, ......................
AVIZAT Anul ................ L.S. ....................... AVIZAT Anul ................ L.S. .......................

Data emiterii ...................... Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 712 din data de 6 august 2004
Forma sintetic la data 16-mai-2012. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.