Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNICA "GH.

ASACHI" IASI Facultatea de Mecanic Specializare: Motoare si Autovehicule Rutiere PROGRAMA ANALITIC a disciplinei

Anul universitar 2006-2007 ef de catedr, Prof.dr.ing. Radu Gaiginschi

ECHIPAMENT ELECTRIC SI ELECTRONIC AL AUTOVEHICULELOR RUTIERE


Pentru domeniile: Motoare si Autovehicule Rutiere Anul al IV-lea, semestrul II, Fcaultatea de Mecanic Titular: Sef lucr.dr.ing. Radu DROSESCU

Categoria formativ a disciplinei: DT Categoria de opionalitate a disciplinei: DO Structura disciplinei: conform planului de nvmnt aprobat n anul 2006:
Semestrul 8 C 4 Nr. ore / spt. S L P 2 Forma de verificare Examen
Nr. credite

Nr.total ore (14 spt.) C S L P 56 28 -

Nr. total ore pe sptmna 84

A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI: Cursul de EEEAR asigura cunoasterea de catre studenti a notiunilor fundamentale privind functionarea componentelor electrice si electronice aflate la bordul unui autovehicul modern. Cursul prezinta principalele dispozitive i echipamente electrice i electronice care ajut la pornirea, alimentarea, aprinderea, controlul funcionrii i al reducerii emisiilor poluante, reglarea parametrilor interni i autodiagnosticarea funcionrii motoarelor cu ardere intern

B. CURS (56 ore)


1. Sistemul electric al autovehiculelor rutiere (4 ore) sisteme de 12/14 V si de 36/42V sisteme electrice cu baterie duala. bateria acida cu plumb. 2. Bateria acida cu plumb cont. (4 ore) Alternatorul, releul regulator de tensiune. 3. Descrierea instalatiei de pornire a autovehiculelor (4 ore) procesul pornirii MAI, Principii de functionarea le starterului, Tipuri de startere, Intretinere. 4. Sistemul de aprindere de la baterie-(4 ore) componente functionale, clasificare, pricipii de baza ale aprinderii prin scnteie; bobina de inductie 5. Sistemul de aprindere (cont)- (4 ore) sisteme de aprindere cu tranzistori, electronice sau complet computerizate, sisteme de aprindere fara distribuitor, descarcarea capacitiva, controlul in bucla al detonatiilor 6. Bujii- (4 ore) functionare si constructie, cifra termica, caracteristici functionale, tipuri de bujii 7 Sisteme de injectie cu benzina (4 ore) principii de baza privind formarea amestecului carburant prin injectie de benzina 8. Sisteme de injectie cu benzina (cont)- (4 ore) determinarea cantitatii de benzina injectate, calea de alimentare cu combustibil, calea de aer; 9 Sisteme de injectie cu benzina (cont) - (4 ore) Adaptare, functiuni auxiliare, procesarea electronica a informatiei, sisteme de injectie directa a benzinei in cilindrii 10. Injectia de motorina cu rampa comuna- (4 ore) Descrierea elementelor componente; 11. Sistemul de monitorizare si control al emisiilor poluante- - (4 ore) sonda lambda, controlul in bucla de reactie cu sonda lambda, reducerea emisiilor de NOx

-1-

12. Sistemul de monitorizare si control al emisiilor poluante- - (4 ore) tratamentul catalitic al gazelor arse, recircularea gazelor de evacuare, controlul emisiilor de vapori; 13. Sisteme de control activ al sigurantei - (4 ore) Sisteme de frnare cu ABS, sisteme de control a cuplului pe roti, sisteme de control a distributiei fortei de frnare fata spate, sisteme de control a stabilitatii in curbe ESP; 14. Sisteme de control pasiv al sigurantei pasagerilor- (4 ore) Functionarea unui dispozitiv airbag, generatoare de gaz, airbaguri frontale si laterale, centura de siguranta, dispozitivul de pretensionare si limitare a fortei D. LABORATOR (28 ore) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Interpretarea unei diagrame electrice din manualul de diagnoza si intretinere; principalele simboluri grafice utilizate; Intretinerea bateriei acide cu plumb; estimarea si masurarea starii de incarcare a bateriei; Dezasamblarea si asamblarea unui alternator; masurarea puntii redresoare trifazate; Trasarea caracteristicii de iesire a alternatorului pe standul de incercari ELDI; Dezasamblarea si asamblarea electromotorului de pornire; diagnosticarea separata, pe standul de test si pe autovehicul; Simularea functionarii sistemului electric al autovehiculului cu ajutorul programului SIMULINK; Simularea functionarii alternatorului cu ajutorul programului MAXWELL 2D si SIMPLORER; Prezentarea unor principii practice de masurare si achizitie a semnalelor analogice cu ajutorul calculatorului; Masurarea principalilor parametrii ai unui motor cu ardere interna la standul de test folosind programul LabView Masurarea principalilor parametrii ai unui motor cu ardere interna la standul de test folosind programul LabView (cont) Prezentarea unui tester OBD si a principiilor generale de utilizare a sa- Exemplificare pe un autoturism; Prezentarea unui tester OBD si a principiilor generale de utilizare a sa- Exemplificare pe un autoturism (cont); Masurarea unor parametrii dinamici ai autovehiculului utiliznd un set de accelerometre MEMS si un decelerometru MAHA VZM 300 Masurarea unor parametrii dinamici ai autovehiculului utiliznd un set de accelerometre MEMS si un decelerometru MAHA VZM 300 (cont)

E. BIBLIOGRAFIE
1. Tocaiuc, Gh., Echipamentul Electric al automobilelor, Editura Tehnica, Bucure[ti 1982 2. Fransua, Al., Echipamentul Electric al Automobilelor, Editura Tehnica, Bucure[ti 1966 3. Seitz, N., si col. Echipament Electric si Electronic pentru Autovehicule, 1987, Curs litografiat Univ. din Brasov 4. Stratulat, M., Copae, I., Alimentarea Motoarelor cu Aprindere prin Scnteie, Vol. 2, Editura Tehnics, Bucuresti, 1992 5. Dragulanescu, N., Ciuca, M., Echipamentul Electronic al automobilului, Editura Tehnica, 1987 6. Popescu, V., Electronica de Putere, Editura de Vest, Timisoara, 1998 7. Bosch, Automotive Handbook, 3rd Edition, 1993 Robert Bosch GmbH 8. Jurgen, R., k,. Automotive Electronics Handbook, McGraw-Hill, 1990 9. Radu Drosescu, Echipament Electric si electronic al Autovehiculelor Rutiere, Editura PIM Iasi

Titular disciplin, Sef lucr.dr.ing. Radu DROSESCU

-2-