Sunteți pe pagina 1din 3

Management financiar bancar CURS 1 Examen: parte teorie (curs) + aplicatii (seminar) Carte: Management financiar bancar -Fl.

Untaru

29.02.2012

Organizarea activitatii de management la nivelul bancilor comerciale Managementul bancar reprezinta procesul de organizare si conducere a activitatii pornind de la un nivel existent al resurselor materiale, financiare sau umane prin care se vizeaza atingerea anumitor obiective de performanta. Activitatea de management este asezata pe 3 paliere distincte: 1. Managementul de nivel superior 2. Management de nivel mediu 3. Management de nivel operational 1. La nivelul lui se traseaza activitatile importante cu valabilitate pe termen lung care sunt prevazute in strategia eleborata de conducerea bancii. Operatiuni desfasurate: - elaborarea planurilor pe termen lung - elaborarea bugetelor anuale - coordonarea operatiunilor care se desfasoara la nivel zonal in cadrul sucursalelor si agentiilor - definirea organigramei si ajustarea acesteia prin eliminarea unor departamente si infintarea altora noi - coordonarea unor procese de restructurare la nivelul bancii Persoanele care ocupa postul de tot management sunt presedintele si vicepresedintii bancii, membri consiliului de administratii, directorii si directorii adjuncti din centrala bancii precum si consilierii presedintelui. 2. Managementul de nivel mediu are ca sarcina ducerea la indeplinire pe termen mediu a obiectivelor fixate prin strategia bancara. Activitatile desfasurate aici sunt: - elaborarea bugetelor sucursalelor teritoriale - monitorizarea veniturilor si cheltuielilor la nivel de sucursala - redactarea si prezentarea de rapoarte de activitate catre conducerea bancii - planificarea operatiunilor lunare si saptamanale care au loc la nivel de sucursala - activitatii precum analiza financiara sau audit intern. Persoanele care se regasesc la acet nivel de management sunt sefii sucursalelor precum si conducatorii departamentelor specializate din centrala bancii. 3. Managementul operational se ocupa de gestionarea activitatii cotidiene a persoanelor care desfasoara operatiuni primare. Activitatile desfasurate sunt: - se definesc sarcinile angajatilor din front office si back office, sunt organizate cursuri de pregatire / perfectionare a angajatilor, se rezolva anumite probleme ale personalului din subirdine, se administreaza nevoile de personal tinand cont de situatiile mai incarcate sau de modul in care au fost planificate concediile. Etapele elaborarii unei strategii bancare

Strategia este un plan prin care se organizeaza activitatea pe termen lung a bancii. 1. Fixarea obiectivelor O banca isi poate fixa obiective legate de: a) profitabilitate b) valoarea de piata a actiunilor proprii c) cota de piata d) imbunatatirea produselor si serviciilor oferite clientelei a) Profitabilitatea, bancile urmaresc sa maximizeze profitul in raport cu cifra de afaceri sau cu fondurile proprii din punctul de vedere al actionarilor deosebit de relevant este raportul dintre profit si fondurile proprii pentru ca el exprima castigul obtinut prin prisma aportului adus la activitatea bancara (aport masurat in numarul de actiuni detinute). b) Valoarea de piata a actiunilor proprii, bancile isi propun sa creasca pretul bursier cu al actiunilor sau in cel mai rau caz sal mentina constant. Asemenea oricarui pret si cel al actiunilor este rezultatul intalnirii dintre cerere si oferta. Cresterea cererii in raport cu oferta existenta duce la majorarea pretului si invers. Din aceasta perspectiva bancile isi propun ca pe de-o parte sa pastreze actionarii existentii distribuindule dividende stimulative, iar pe de alta parte sa atraga potentiali investitori. Atragerea de noi investitori este posibila numai in cazul in care activitatea bancii este perceputa din exterior ca fiind prospera. Obs: distribuirea unei parti insemnate din profitul obtinut sub forma de dividende poate avea efecte negative pe termen lung daca nu sunt pastrate suficiente resurse pentru reinvestire. c) Cota de piata, cresterea cotei de piata pein atragerea de noi clienti poate avea ca efect inrautatirea calitatii portofoliului de credite prin acordarea de imprumuturi catre persoane fizice sau firme cu bonitate redusa. d) Imbunatatirea produselor si serviciilor oferite clientelei, este un obiectiv central al oricarei institutii de credit care odata atins va genera efecte pozitive asupra profitabilitatii, asupra cotei de piata sau a valorii actiunilor. 2. Prognozarea rezultatelor Presupune o proiectie a modului in care vor evolua parametrii bancii in raport cu obiectivele din strategie. Se utilizeaza planificarea pe baza de scenarii care desi prezinta un anumit grad de incertitudine ofera informatii despre posibilitatiile viitoare de actiuni. 3. Evaluarea strategiei Are 2 componente, o evaluare externa care cuantifica vulnerabilitatile din mediul extern bancii, gradul de concurenta, modul in care banca centrala conduce politicile monetare si o evaluare interna care ia in calcul punctele tari si le cele slabe precum si limitarile impuse de legislatia bancara (de exemplu bancile trebuie sa coreleze permanent volumul plasamentelor efectuate cu nivelul fondurilor proprii). 4. Redactarea sau formularea strategiei Se pot avea in vedere optiuni majore precum cresterea volumului depozit, optimizarea portofoliului de credit, extinderea gamei de operatiuni Obs: bancile incearca sa alcatuiasca strategii care sa le confere o pozitie competitiva unica in raport cu bancile concurente. 5. Implementarea strategiei

Presupune transpunere acesteia intr-un plan de masuri astfel incat fiecare angajat sasi cu oasca rolul in cadrul activitatii de ansamblu. Daca la evaluarile periodice care au loc se constata abateri de la strategia construita initial, atunci urmeaza a se face corectiile cuvenite in functie de deficientele constatate.