Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemnatul student în anul Specializarea

de studii la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,

, ciclul de licenţă / master, cursuri de ZI, buget vă rog să-mi aprobaţi elibererea unei adeverinţe de student în vederea obţinerii abonamentului R.A.T.P. de tip studenţesc, pentru transport în comun.

Anexez la prezenta cerere copie după CI / BI (actul de identitate) valabil al subsemnatului /ei. Copia se capsează de cerere.

Data:

Semnătura:

Domnule Decan,

Subsemnatul student în anul Specializarea

de studii la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,

, ciclul de licenţă / master, cursuri de ZI, buget vă rog să-mi aprobaţi elibererea unei adeverinţe de student în vederea obţinerii abonamentului R.A.T.P. de tip studenţesc, pentru transport în comun.

Anexez la prezenta cerere copie după CI / BI (actul de identitate) valabil al subsemnatului /ei. Copia se capsează de cerere.

Data:

Semnătura: