Sunteți pe pagina 1din 8

Modificarea societatilor comerciale

Elementele esentiale ale societatii comerciale sunt stabilite prin actul constitutiv. Modificarea acestor elemente impune modificarea actului constitutiv ca mijloc al modificarii societatii comerciale; Notiunea de modificare a societatii comerciale prin modificarea actului constitutiv cuprinde orice schimbare privind elementele prevazute de actul constitutiv la constituirea societatii; Cazuri enuntiative de modificare a actului constitutiv: majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea obiectului de activitate, schimbarea sediului social, prelungirea duratei de functionare, schimbarea formei juridice s.a. Modificarea societatii comerciale nu are ca efect crearea unei persoane juridice noi. Societatea comerciala subzista cu modificarile aduse prin modificarea actului constitutiv

Conditiile generale ale modificarii actului constitutiv al societatii comerciale

Actul de modificare a actului constitutiv

Regula - Modificarea actului constitutiv prin hotararea adunarii generale a asociatilor adoptata cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate prevazute pentru adunarea generala extraordinara.

Continuare
Exceptional, este posibila modificarea actului constitutiv prin decizie a consiliului de administratie sau a directoratului, daca adunarea generala extraordinara a asociatilor societatilor pe actiuni delega expres acest drept, in ceea ce priveste: mutarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia celui principal), infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare si majorarea capitaluli social.

Actul de modificare a actului constitutiv

Continuare

Actul de modificare a actului constitutiv


Exceptie, hotarire judecatoreasca prin care instanta investita cu cerere de excludere sau retragere asocit trebuie sa se pronunte si asupra structurii participarii la capitalul social a celorlalti asociati.

Continuare

Forma actului de modificare a actului constitutiv Regula forma scrisa a actului de modificare a actului constitutiv inscris sub semnatura privata; Exceptie forma autentica a actului de modificare a actului constitutiv: - cand se majoreaza capitalul social prin aport in natura a unui teren.
- cand se modifica forma juridice a unei societati in nume colectiv sau in comandita simpla. - cand se majorareaza capitalului social prin subscriptie publica.

Continuare

Inregistrarea si publicarea actului modificator Actul modificator al actului constitutiv al societatii comerciale se inregistreaza in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial; a) Inregistrarea in registrul comertului se efectueaza in baza rezolutiei directorului Oficiului Registrului Comertului; b) Numai in cazul societatilor pe actiuni si a celor cu raspundere limitata este obligatorie publicarea in Monitorul Oficial a actului modificator a actului constitutiv.

Continuare

Opozitia la modificarea actului constitutiv forma opozitiei: cerere de chemare in judecata numita cerere de opozitie persoanele indreptatite(calitate procesuala activa): creditorii sociali si orice alte persoane interesate prejudiciate de hotarirea de modificare a actului constitutiv termen de formulare: 30 zile de la publicare act modificator in Monitorul Oficial solicitare: repararea prejudiciului cauzat de catre societate sau asociati;

Dreptul asociatilor de a se retrage din societate


Admisibilitate
-La

Termen
Cerere adresata societatii in termen de 30 de zile de la publicarea Hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial sau de la data adoptarii hotararii de fuziune sau divizare a societatii;

Efecte
a)rascumpararea actiunilor de catre societate; b) depunere actiunilor detinute la societate; c) restituirea pretului actiunilor astfel cum este stabilit de expert autorizat independent; d) pierderea calitatii de asociat.

S.A. si S.C.A. actionarii care nu au votat hotararea de schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social in strainatate, schimbarea formei juridice, fuziunea si divizarea societatii; -- La S.R.L. asociatii ce nu sunt de acord cu modificarea actului constitutiv daca acest drept de retragere este prevazut in Actul Constitutiv;