Sunteți pe pagina 1din 8

Apocalipsa

Cap. 15
1. ¶ Apoi am văzut în cer
un alt semn mare şi
minunat:
şapte îngeri, cari aveau
şapte urgii,
cele din urmă, căci cu ele
2. Şi am văzut ca o mare
de sticlă amestecată cu foc;
şi pe marea de sticlă,
cu alăutele lui Dumnezeu în
mînă,
stăteau biruitorii fiarei,
ai icoanei ei,
şi ai numărului numelui ei.
1. Ei cîntau cîntarea lui
Moise,
robul lui Dumnezeu, şi
cîntarea Mielului. Şi
ziceau:
,,Mari şi minunate
sînt lucrările tale, Doamne
Dumnezeule, Atotputernice!
Drepte şi adevărate sînt
4. Cine nu se va teme,
Doamne,
şi cine nu va slăvi Numele
Tău?
Căci numai Tu eşti Sfînt,
şi toate Neamurile vor veni
şi se vor închina înaintea
Ta,
5. ¶ După aceea, am văzut
deschizîndu-se în cer
Templul cortului mărturiei.
6. Şi din Templu au ieşit cei
şapte îngeri, cari ţineau
cele şapte urgii.
Erau îmbrăcaţi în in curat,
strălucitor, şi erau încinşi
împrejurul pieptului
cu brîie de aur.
Şi una din cele patru făpturi v
a dat celor şapte îngeri
şapte potire de aur, pline de
mînia lui Dumnezeu,
care este viu în vecii vecilor.
8. Şi Templul s'a umplut de
fum,
din slava lui Dumnezeu
şi a puterii Lui.
Şi nimeni nu putea să intre
în Templu, pînă se vor sfîrşi
cele şapte urgii ale
celor şapte îngeri.