Sunteți pe pagina 1din 2

Comunicat de pres 06.10.

2011

A II-a Conferin Interna ional Case Pasive n Romnia


Conceptul de Cas Pasiv reprezint ast zi cel mai nalt standard de energie, cu promisiunea de a m ri consumul de energie termic a cl dirilor, cu un uimitor procent de 90%! Aplicarea pe scar larg a proiectului de case pasive ar avea un impact dinamic asupra conserv rii energiei. Conceptul de cas pasiv a nceput recent s se contureze i n Romnia. Acesta este motivul pentru care REECO mpreun cu ISPE- Institutul pentru Studii i Proiect ri Energetice i UPB Universitatea Politehnic din Bucure ti organizeaz cea de-a II-a Conferin Interna ional Case Pasive n Romnia, pe 11 noiembrie 2011, la Sala Palatului din Bucure ti.

Ce este o cas pasiv ? O cas cu consum redus de energie, care ndep rteaz poluan ii i reduce considerabil costurile de ntre inere, prin economisirea de energie. Acest lucru asigur un climat interior confotabil pe timp de var i pe timp de iarn , f r a avea nevoie de un sistem de nc lzire conven ional. Cererea anual pentru nc lzirea spa iului nu dep e te 15kWh/ (ma). Conceptul de cas pasiv a existat timp de 15 ani n Darmstadt, Germania cnd potrivit planurilor create de Bott, Ridder i Westermeyer a fost construit prima cas n acest stil. n ultimii 10 ani peste 6000 mii de cl diri n Europa de la re edin e unice i multi-familiale, la coli, fabrici i cl diri de birouri - au fost proiectate i construite sau remodelate la standardele unei case pasive. Multe dintre acestea au fost atent monitorizate de c tre Institutul de Case Pasive din Darmstadt, analiznd i verificnd performan a acestora. Chiar i agen ii guvernamentale au adoptat standardele de case pasive n elaborarea politicilor lor; de asemenea, Comisia European a implementat un standard de cas pasiv . n Romnia, proiectul Case Pasive Adecvate Condi iilor Climatice din Romnia " sa realizat n cadrul Planului Na ional de Cercetare, Dezvoltare i Inovare Programul INOVARE 2008, co-finan at de c tre Ministerul Educa iei Cercet rii Tineretului i Sportului, prin Unitatea Executiv pentru Finan area nv mntului Superior, a Cercet rii, Dezvolt rii i Inov rii (UEFISCDI). Proiectul const n realizarea a dou case pasive reziden iale cuplate, amplasate n incinta Universit ii POLITEHNICA Bucure ti, lng Facultatea de Energetic . Respectarea standardului Cas Pasiv s-a realizat prin utilizarea unui soft specializat PHPP (Passive House Planning Package) n colaborare cu Institutul de Cas Pasiv din Darmstadt, Germania. Construc ia celor dou case pasive reziden iale cuplate se afl n stadiu avansat de finalizare. A II-a Conferin Interna ional Case Pasive n Romnia reprezint una din manifest rile cauzate de The International Passive House Days, 11-13 noiembrie 2011, zile n care n Europa se desf oar o larg ac iune de promovare a conceptului de cas pasiv . n aceast perioad au loc conferin e, seminarii, vizite tehnice pentru speciali ti i public larg cu vizitarea caselor pasive, care- i deschid por ile cu aceast ocazie. n Romnia, conferin a este organizat de c tre Institutul pentru Studii i Proiect ri Energetice ISPE mpreun cu Universitatea Politehnic din Bucure ti UPB i REECO, ntr-o ntlnire de mp rt ire a cuno tiin elor i schimb de bune practici n cadrul RENEXPO SOUTH-EAST EUROPE. Organizatorii inten ioneaz s sublinieze pentru invita ii romni i str ini, pa ii ce

au fost realiza i n domeniu, de la ultima edi ie din 2009. Urm toarele teme vor fi dezvoltate ntr-un mediu interactiv, ncurajnd dezbateri deschise privind eficien a energetic i a Directivei 2010/31/EC, implementare pentru cre terea performan ei energetie a cl dirilor: Eficien a Energetic a Cl dirilor n Romnia, Politici i Regulamente, Scheme de Sus inere Financiar a Proiectelor de Eficien Energetic , Standard de Case Pasive - PHPP - Autorizare; Tehnologii i Solu ii pentru public, comercial i reziden ial, Proiecte de success n Romnia i Europa, Monitorizarea energiei Servicii de Contorizare Inteligent i multe altele. A II-a Conferin Interna ional Case Pasive n Romnia va avea loc n cadrul celui de-al IV-a trg de energie regenerabil al Romniei, RENEXPO SOUTH EAST EUROPE unde peste 80 de companii i vor expune produsele timp de trei zile, ntre 9-11 noiembrie 2011. Mai multe informa ii despre cel mai mare eveniment pe energie regenerabil n Romnia i Europa de Sud-Est, RENEXPO SOUTH-EAST EUROPE i despre A II-a Conferin Interna ional Case Pasive n Romnia pute i g si pe www.renexpo-bucharest.com.

Contact i informa ii REECO RO Expozi ii S.R.L. B-dul. Revolu iei, Nr. 96, Ap. 4, 310025 Arad Phone: +40 (0) 257-23099 - 9 Fax: +40 (0) 257-23099 - 8

info@reeco.ro
www.reeco.ro

Despre Grupul REECO: Organizatorul, REECO RO Expozi ii, face parte din Grupul REECO cu firma mam n Germania i filiale n Salzburg, Austria, Bruxelles, Belgia, Budapesta, Ungaria, Var ovia, Polonia i Arad, Romnia. Din 1997, aproximativ 50,000 de exper i din 70 ri particip la trgurile i conferin ele organizate de REECO. G si i mai multe detalii pe www.energy-server.com.