Sunteți pe pagina 1din 562

Coordonator: Andrei Octavian Dobre

Silvia Brabeceanu, Nicolae Breazu, Delia Valentina Bulgr, Georgiana Canache, Viorica
Ciocnaru, Ioan Lung, Viorica Lungana, Blandina Maniiu, tefan Florin Marcu , Corneliu
Mnescu-Avram, Ovidiu-Marius Mndrican, Adrian Muscalu, Gabriel Necula, Nicolae
Nicolaescu, Gabriela Nistor, Csaba Olh, Enache Paul, Ileana Rcu, Adrian Stan, Constantin Telteu,
Iuliana Trac
GHID DE PREGATIRE ONLINE
BACALAUREAT 2011, MATEMATIC M1
w ww .ma teinfo .ro
Profil: Real, Militar
Specializare: Matematic Informatic
Subiectele din aceast lucrare sunt realizate dup modelul elaborat de M.E.C.I.
Ploieti, 2011
IS ISB BN N 978 978- -973 973- -0 0- -10295 10295- -6 6
Toate drepturile prezentei ediii aparin site -ului www . m a t e in f o .ro .
Nicio parte a acestei ediii nu poate fi reprodus far acordul scris al
www . m a t e in f o .r o ( p r o f. An d rei O c t avian Dobre) .
Culegerea este oferita g ra tu i t doar pe site-ul w ww . m a t e in f o .ro i nu poate
fi publicat pe un alt site fara acordul scris al www . m a t e i n f o .r o (prof.
Andrei Octavian Dobre).
Site: www . m a t e in f o .ro
E-mail: o ffice@ mat ein fo .ro sau d ob re.andrei@ yahoo .co m
Nume autori coala de provenien
Andrei Octavian Dobre
(coordonator)
Grupul colar de Transporturi Ploieti
Silvia Brabeceanu Colegiul Tehnic '' Gheorghe Lazr " Plopeni
Nicolae Breazu Colegiul Spiru Haret, Ploieti
Delia Valentina Bulgr Liceul Teoretic "Traian Vuia" Fget , jud. Timi
Georgiana Canache Grupul colar Toma Socolescu Ploieti
Viorica Ciocnaru Grupul colar Industrial Energetic, Craiova
Ioan Lung Colegiul Na ional Arany Janos Salonta
Viorica Lungana Colegiul Na ional Alexandru Dimitrie Ghica, Alexandria, jud. Teleorman
Blandina Maniiu Colegiul Tehnic"Alexandru Doma"Alba Iulia
tefan Florin Marcu Grup colar de Transporturi Auto
-Calarai Corneliu Mnescu-Avram Grupul colar de Transporturi
Ploieti Ovidiu-Marius Mndrican Grupul colar C. Cantacuzino,
Bicoi
Adrian Muscalu Colegiul Agricol Nicolae Corneanu Tulcea
Gabriel Necula Colegiul Tehnic '' Gheorghe Lazr " Plopeni
Nicolae Nicolaescu Colegiul Tehnic "Alexe Marin" Slatina Olt
Gabriela Nistor Grupul colar Administrativ i de Servicii Victor Slvescu Ploiesti
Csaba Olh Grup colar "Liviu Rebreanu, Blan, Jud.Harghita
Enache Paul Colegiul Naional Anastasescu , Rosiori de Vede , jud. Teleorman
Ileana Ricu Grup colar Agricol "Roiorii de Vede" Teleorman
Adrian Stan Grup colar Costin Neniescu Buzu
Constantin Telteu Colegiul Naional de Arte Regina Maria, Constana
Iuliana Trac coala cu cls. I-VIII Gh. Popescu Mrgineni -Slobozia
Fiecare autor rspunde de corectitudinea i originalitatea variantelor propuse.
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 1
Prof. Silvia Brabeceanu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic -
informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculai
3
64 + log 64 .
(5p) 2. Se consider funcia
f
(
2
)
+ f
(
3
)
+ + f
(
10
)
f : , f
(
x
)
2
x

1
. S se calculeze
(5p) 3. S se rezolve n
ecuaia
x
2
6x 3x .
(5p) 4. S se calculeze probabilitatea ca, alegnd un numr din mulimea
A
{
8, 9,10, 40
} acesta s fie divizibil cu 4.

(5p) 5. Se consider vectorii u 3i 5 j i v 4i 2 j . Determinai coordonatele

vectorului w 2u +
1
v .
2
(5p) 6. ntr-un triunghi ABC se cunosc AB 12, BC 8, AC 6 . S se calculeze cos B .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


2 x

x
+
1
_
1. Fie matricea A
(

x
)


2 (

)

, x

.

2 x 1 x + 1
,
(5p) a) S se calculeze
(5p) b) Notm matricea
A ( 1) + A (1) .
A
(
1
)
A
(
1
)
B
2
(

)
. S se
determine
B
n
, n 1 .
n
(5p) c) S se calculeze suma

A ( k )
.
k 1
2. Pe mulimea numerelor reale se definete legea de compoziie
x

4xy

2x

2 y
+

3
,

x, y

.
2
(5p) a) S se arate c
x y
(

2x 1
)

(
2 y 1
)
+
1
, x, y .
2
(5p) b) S se verifice dac este o lege de compoziie asociativ pe .
(5p) c) S se demonstreze c

x

2
n 2
(
2x

1
)
n
+

1
,

, n

2
n ori
2
1
x

2
3
4
4
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : D

, f
(

x
)

x
, a, b

.
(
ax + b
)
2
(5p) a) S se determine a i b , numere reale, astfel nct dreapta
asimptot la graficul funciei.
y


1
x
+
1 s fie
4
(5p) b) Pentru a i b gsii la a). s se stabileasc domeniul maxim de definiie al funciei
i apoi s se studieze monotonia funciei.
(5p) c) S se calculeze lim

2

x
f
( x
)
f
( x
)
_
.
,
2. Se consider funcia
2
f :
[
1, 2
]
, f
(
x
)

1
.

x + 2
(5p) a) S se calculeze

f (

x )
dx .
1
a +1
5
(5p) b) S se determine a > 0 astfel nct
(5p) c) S se arate c 0


f
(

x
)

dx

1
.

f (

x )

dx

3 ln.
a
1
4
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 2
Prof. Silvia Brabeceanu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic -
informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se afle partea real a numrului complex z
(
1 i
5
)
.
(5p) 2. S se determine m , astfel nct suma ptratelor soluiilor ecuaiei
x
2
+
(
m 2
)
x
(
m + 3
)
0 s fie 25 .
(5p) 3. tiind c doi termeni ai unei progresii geometrice sunt a
1
3 i a
4
192 , s se
calculeze
S
8
.
(5p) 4. S se rezolve ecuaia log
x 2
(
x
2
3x 4
)
2 .
2
1 2 3 4
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) 5. S se arate c triunghiul cu vrfurile
isoscel.
A (10, 4)
,
B ( 2, 0) i C ( 2,12) este triunghi
(5p) 6. S se determine m astfel nct
punctele coliniare.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A ( 2, 2)
,
B ( 4, 3) , C ( m 1, 2m ) s fie
1 2 x 2
1. Se consider determinantul
D
(
x
)
4
x
1 4 , x .
2 4 1 x
(5p) a) S se calculeze valoarea determinantului pentru
x 1 .
(5p) b) S se demonstreze c
D
(
x
)

(
x 7
) (
x
2
3
)
.
(5p) c) S se rezolve n
ecuaia
D
(
3
x
)
0 .
2. Se consider polinomul f
aX
4
+ bX
3
+ cX +
(
a 1
)
X 1
[
X
]
, cu a, b, c .
(5p) a) tiind c polinomul f se divide cu
(
X 1
)
3
, s se calculeze suma S a + b + c .
(5p) b) Pentru a 2, b 5, c 3 s se descompun n produs de factori ireductibili peste
polinomul f .
(5p) c) Pentru a 2, b 5, c 3 s se
calculeze rdcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
2
+ x
2
+ x
2
+ x
2
,
unde
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
sunt
1. Se consider funciile f , g :
(
0,
)

,
f
(
x
)
arctg
(
x
)
,
g
(
x
)

x
.
x
2
+ 1
(5p) a) S se arate c
f
(
x
)
> g
(
x
)
x
(
0,
) .
x
(5p) b) S se gseasc punctele de extrem local ale funciei g :
(
0,
)

,
g
(
x
)

.
x
2
+ 1
(5p) c) S se scrie ecuaia tangentei la graficul funciei
f :
(
0,
)

,
f
(
x
)
arctg
(
x
) n

punctul de tangen A

3
,

_

.
3 6

,
2. Se consider funcia f
n
:
[
1,1
]
,
f
n
(
x
)

(
2 x
3
)
n
, n

i
1
I
n

1
f
n
(
x
)
dx .
(5p) a) S se calculeze
I
1
.
(5p) b) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia subgraficului funciei
jurul axei Ox pentru n 1 .
f
n
n
(5p) c) S se determine o relaie de recuren pentru I
n

1

(
2

x
3
)
n
dx .
1
3
'

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 3
Prof. Silvia Brabeceanu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic -
informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculai C
3

C
7
.
(5p) 2. Fie funcia
10 10
f : , f
(
x
)

(
m + 3
)
x + 2m + 7 . S se determine m astfel
nct punctul A
(
m 4, m + 3
)
s fie situat pe graficul funciei.
(5p) 3. S se determine soluiile reale ale ecuaiei
3
x + 2 +
3
x + 5
3
2x + 7 .
(5p) 4. S se rezolve ecuaia
4
(
4
x
+ 4

x
)
6
(
2
x
+ 2

x
)
10 0 .

(5p) 5. S se determine m astfel nct vectorii u
(
m + 5
)
i +
(
2m + 1
)
j i
v ( 2m 3) i + ( m
3) j
s aib acelai modul.
(5p) 6. n reperul cartezian xOy se consider punctele
ecuaia perpendicularei din B pe AC .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A ( 2, 3) , B ( 5, 4 ) i C (1,1) . S se scrie

5x + y 3z 0
1. Fie dat sistemul S :


x + y z
0 ,
(
x, y, z
)

3

3x + y 2z 0
(5p) a) S se afle determinantul i rangul matricei asociat sistemului.
(5p) b) S se rezolve sistemul.
(5p) c) S se gseasc o soluie
(
x
0,
y
0
, z
0
)
a sistemului pentru
care
x
0
+ 2 y
0
+ 3z
0
9 .
2. Pe mulimea numerelor reale se definesc legile de compoziie i astfel
x y x + y + 2
i
x y 2xy + 4x + 4 y + 6 , x, y .
(5p) a) Se dau mulimile A
{
x H x
2
3x 0
}
i B
{
x H x x 0
}
. S se
calculeze
A \ B .
(5p) b) S se demonstreze c ( x y ) z ( x z ) (
y z ) ,
x, y, z .
(5p) c) Fie a x x i b x x . S se determine x pentru care media aritmetic a
numerelor a i b este negativ.
4

3
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia
(5p) a) S se calculeze lim
x1
f : \
{
1
}

,
f
(
x
) f
(
1
)
.
x 1
f
(
x
)
x
+
4
.
(
x + 1
)
2
(5p) b) S se determine intervalele de convexitate i concavitate ale funciei f .
(5p) c) S se calculeze asimptotele la graficul funciei f .
2. Se consider funciile
g :
(
0,
)
, g
(
x
)
f
(
x
)
.
f :
[
0,
)
, f
(
x
)

x + 2 x + 1 i
(5p) a) S se determine o primitiv G a funciei g pentru care G
(
1
)
3 .
x
(5p) b) S se calculeze lim
x
1
g
(
t
)
dt .
(5p) c) S se calculeze aria cuprins ntre graficul funciei f , axa Ox i dreptele de ecuaii
x 0
i
x 2 .
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 4
Prof. Silvia Brabeceanu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic -
informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculai
(1 + 3i
)
3
+
(
1 3i
)
3
.
( 3 i )
2
( 3 + i
)
2
(5p) 2. S se determine valorile reale ale lui x pentru care log
3
(
x
2
1
)
<
log
(
4 x + 4
)
.
(5p) 3. Determinai mulimea

A
'
x / 2x + 3 0
.
30
x

2
<

x
(

x

3
)
)

(5p) 4. S se determine termenul ce conine pe


x
2
din dezvoltarea

1 1
_

yx
3
+ xy
3

x, y .
,


(5p) 5. Fie r
A
3i 5 j
,

r
B
4i + 3 j , r
C
2i + 7 j vectorii de poziie ai vrfurilor
triunghiului ABC . S se determine vectorul de poziie al centrului de greutate a triunghiului
ABC .
5
'

3 2
0
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) 6. Punctele
A ( 3, 4) , B ( 7, 4 ) , C (11, 3) , D ( 1, 3) sunt vrfurile unui trapez isoscel.
S se calculeze aria trapezului ABCD .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

3x + y 2z
0
1. Se consider sistemul S :


x + y

az 0 ,
(
x, y, z
)

3
, a .


x + 3 y 2z 0
Notm cu A matricea sistemului.
(5p) a) S se determine rangul matricei A n funcie de a .
(5p) b) S se rezolve sistemul pentru a 1 .
(5p) c) S se gseasc o soluie
(

x
0,
y
0
, z
0
)

a sistemului cu
proprietatea
x
+
y
0

z
0

0 .
0
2. Pe mulimea numerelor reale se definete legea de compoziie
x y xy + 5x + 5y 20, x, y .
(5p) a) S se arate c
x y
(
x 5
) (
5 y
)
+ 5, x, y .
(5p) b) S se demonstreze c mulimea
(
, 5
)
este parte stabil a lui n raport cu
legea
de compoziie.
(5p) c) Se d expresia
E
(
x
)
< 0, x .
E ( x ) ( x + 8) ( x 7 )
63 ,
x . S se demonstreze c
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia
f :
(
0,
)

,
f
(
x
)
ln x 2 ln
(
x + 1
)
.
(5p) a) S se calculeze derivatele de ordinul nti i doi ale funciei f .
(5p) b) Fie funcia g :
(
0,
)

g
(
x
)

ln
x
(
x +
1
)
2
. Se noteaz cu
g
(
n
)

(
x
)
derivata de

ordinul n i cu x
n
, n rdcina derivatei de ordinul n . S se calculeze x
n
, n .
(5p) c) S se calculeze lim
n
.
n


x
n
1
x
n
2. Se consider integralele I
n


x
2
+ 9
dx , n .
(5p) a) S se calculeze 3I
0
2I
1
.
(5p) b) S se demonstreze c pentru

este adevrat relaia 9I


+
I
1
2


+

.
(5p) c) S se arate c I
n

1
,
n + 1
n

.
n n
+

n 1
6

3
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 5
Prof. Nicolae Breazu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Fie ( b
n
)
n
o progresie geometric . tiind c b
3
b
17
100 , s se calculeze b
5

b
15
.
(5p) 2. Rezolvai ecuaia x + 6 +
x + 1

2x + 19 .
(5p) 3. Dac f :
(
0;
)
, f
(
x
)
x +
1
, demonstrai c f f
(

x
)
2 ,
(

)

x
(
0;
)

.
x
(5p) 4. O carte ilustrat are 300 pagini. Dintre acestea, 280 pagini au text, iar 200 au
desene.
Cte pagini au i text i desen?
(5p) 5. S se scrie ecuaia nlimii dus din B n triunghiul ABC, dac A(2;-3); B(10;9) i
C(0;-1).
2ctg
x
(5p) 6. Demonstrai c sin x
2
,
1 + ctg
2
x
2
(

)
x 2k .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 0 0
_
1. Se d matricea A


1 3 1

,
(5p) a) Calculai detA i explicai de ce matricea A este inversabil;
(5p) b) Demonstrai c A
n
+ A

n
2I
,
(

)
n 1 ;
(5p) c) Calculai
2
(
A + A

1
)
2010
.


1 2 3 4 5 6
_
2. n grupul (S
6
;
)
se consider permutrile


i

3 1 2 6 4 5
,

1 2 3 4 5 6
_


6 3 2 1 5 4
,
(5p) a) Determinai paritatea sau imparitatea permutrilor i ;
(5p) b) n grupul
(
S
6
;
)
, stabilii care dintre ordinele acestor dou permutri este mai
mare;
(5p) c) Rezolvai ecuaia x x .
7
1
x
0;
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : \
{

1;

2;

3
}
, f
(

x
)

2
.
( x + 1) ( x + 2) ( x + 3)
(5p) a) S se determine A, B, C

astfel nct f
(

x
)


A
+
B
+

C
;
x + 1 x + 2 x + 3
(5p) b) Demonstrai c irul ( a
n
)
n

1
, a
n
f (1)
+ f ( 2 )
+ ... + f ( n ) este convergent i s se
gseasc lim a
n
;
n
(5p) c) S se arate c graficul funciei este simetric fa de un punct al planului i s se
determine coordonatele acestui punct.
2. Se d funcia f :
[
0; 2011
]
, f
(
x
)

{
2x
}
(5p) a) S se explice de ce f nu admite primitive dar este funcie integrabil pe
[
0; 2011
]
;
2011
(5p) b) S se calculeze

0
{
2x
}
dx ;
(5p) c) Artai c funcia F :

0;
1 1

, F
(
x
)

f
(
t
)
dt este funcie strict cresctoare pe
intervalul

1
1


4
1
]
.

4
]
0
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 6
Prof. Nicolae Breazu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se calculeze
1
1
+

1
1
+
...
+

1
1
, pentru x
>
0 , unde
[
a
]

este

1
+
x
1
1
+

4
x
1
1
+

2010
x
1
] ] ]
partea ntreag a numrului real a;
2 lg
3
x
3
lg x
(5p) 2. Rezolvai ecuaia x
2
10 ;
(5p) 3. Artai c funcia f :
(
2; 2
)
, f
(
x
)
x
3
ln
2

x
2 + x
este funcie par;
8
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

2 1 1
_
2 1 1 2
_
1.Se consider matricele A


3

1
1
2
p
2


i
1


3

1
2
p
2
1
2

q
n n 2 n 2 n 2

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) 4. S se demonstreze c C
k
C
k

2
+ 2C
k

1
+ C
k
;
(5p) 5. n patrulaterul convex ABCD, M este mijlocul laturii AB, N mijlocul laturii CD iar
P,
Q, R mijloace ale segmentelor
[
AD
]
,
[
MN
]
, respectiv
[
BC
]
. Artai c P, Q, R sunt
puncte coliniare.
(5p) 6. Rezolvai ecuaia sin
2
x cos
2
x cos x 0
pentru

x
[
0; 2
)
.

,
(5p) a) S se afle p astfel nct detA s fie minim;
(5p) b) S se afle p i q astfel nct rangA= rangB;

.
,
(5p) c) Determinai p astfel nct matricea A s fie inversabil i calculai
A

1
.
2. Fie polinoamele f 2x
5
4x
3
+ ax
2
+ bx + c , cu a, b, c i g x
3
x
2
+ x 1 .
(5p) a) Determinai a,b,c astfel nct f s se divid cu polinomul g;
(5p) b) Pentru a=4, b= -6, c=4, s se rezolve ecuaia f
(
x
)
0 ;
(5p) c) Calculai S

5

5
x
2010
+
2010
_
x
tiind c x , x , x , x , x sunt rdcinile

i
i 1
i
i 1
,
1 2 3 4 5
determinate la punctul b).
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia f :
(
1;
)
, f
(
x
)
x
2
+ ln
(
x 1
)
.
(5p) a) Demonstrai c f este strict cresctoare pe intervalul
(
1;
)
;
(5p) b) Stabilii intervalele de convexitate, de concavitate i punctele de inflexiune ale
funciei f;
(5p) c) Artai c f este bijectiv i calculai derivata funciei
f

1
n
y
0
4 .
3. Fie funcia
f : [0;

, f ( x)

cos
2
x
+
1 i irul
(
a
)
2 n
, a
cos
2
k
_

.

n
n 1
n
n

(5p) a) S se calculeze


f
(
x
)
sin xdx ;
k 1


,
0
(5p) b) S se determine volumul corpului obinut prin rotirea graficului funciei f n jurul
axei Ox;
(5p) c) Demonstrai c irul ( a
n
)
n

1
este convergent i
gsii
lim a
n
.
n
9
3
'


Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 7
Prof. Nicolae Breazu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se ordoneze cresctor numerele e,
3
2, , log 2 , unde e este baza logaritmului
natural;
(5p) 2. Rezolvai n mulimea ecuaia
x
6
7x
3
8 0
;

x
+
3, pentru x


(
2;


)
(5p) 3. S se determine inversa funciei f : , f
(
x
)

'

;
x
2
+ 1, pentru x
(
; 2
]
(5p) 4. Calculai 2
2011

C
1

2
2010
+
C
2

2
2009

...

1 ;
2011 2011
(5p) 5. Artai c n orice triunghi ABC are loc relaia
b
2
c
2
b cos C c cos B ;
a
(5p) 6. Cte soluii are ecuaia arcsin
(
sin x
)
2 ? Justificai.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

x + 2y 3z 0
1. Se d sistemul

2x + y + mz 0 .


x + y + 2z 0
(5p) a) Calculai determinantul sistemului;
(5p) b) Determinai m astfel nct sistemul s admit soluie unic;
x
2
+
y
2
+
z
2
(5p) c) Artai c pentru m=9 expresia E
x
2
5y
2
+
z
2
este constant.


a b b
_

2. Se d mulimea G

X
(
a, b
)

b a b a, b , det
(
X
(
a, b
) )
1 .
'


)


b a a

(5p) a) Artai c G este parte stabil a lui


M
3
(

)
n raport cu nmulirea matricelor;
(5p) b) Explicai de ce I
3
G
dar O
3
G ;
(5p) c) Artai c ( G;) este grup.
10
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : , f
(
x
)

3
1 x .
(5p) a) S se studieze derivabilitatea funciei f n x
0
1 ;
(5p) b) Determinai punctele de extrem i intervalele de monotonie ale funciei f;
(5p) c) S se rezolve ecuaia f
(
x
)
m , unde m .
2. Fie funcia f : , f
(
x
)

1
x
2
+
1
x
2
+ 4x +
5
i a .
(5p) a) Calculai

0
f (

x )

dx ;
(5p) b) S se determine valorile lui a, astfel nct aria subgraficului funciei f pe intervalul
[
a 1; a
]
s fie maxim;
s
(
a
)
(5p) c) S se calculeze lim
a
ln a
, unde s(a) reprezint aria suprafeei cuprinse ntre graficul
funciei i axa Ox, pe intervalul [a 1; a] .
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 8
Prof. Nicolae Breazu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se arate c numrul 9 80 9 + 80 este ntreg;
(5p) 2. Rezolvai ecuaia x
x
x

x
3
(
1 + x

x
)
n mulimea numerelor ntregi;
(5p) 3. S se arate c funcia f : , f
(
x
)
x 1 + x +
1
surjectiv;
nu este nici injectiv, nici
(5p) 4. ntr-o urn sunt 30 bile albe i 20 bile negre. Se extrag simultan 5 bile. Care este
probabilitatea de a extrage 3 bile albe i 2 bile negre?
(5p) 5. S se calculeze sin
13
;
12
(5p) 6. Dou nlimi ale unui triunghi sunt egale cu 6 i cu 10. Artai c a treia nlime
este mai mic dect 15.
11
0 1 2 n
x
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consider irul de determinani:
{

n
}
n

1
definit astfel:
1 1 1 1 1 1 ... 1
1 1 1
1 1 1 x 1 1 1 x ... 1


1 x
;

1 x 1 ;


1 1 x 1
;....;


.. .. ... ..
,
1 1 x
unde x \
{
1
}
.
1 1 1 x 1 1 ... x

n +1 coloane
(5p) a) Calculai
2 i
3
;
(5p) b) Demonstrai c dac
x \ {1}
, fixat, irul {

n
}
n 1
este o progresie geometric.
Gsii raia acestei progresii;
(5p) c) Dac p , numr prim, iar x astfel nct x-1 i p sunt prime ntre ele, artai
c
n irul
{

1
1,
2
1,...,
n
1,...
}
exist cel puin un termen divizibil cu p.
2. Polinomul f
a
+ a x + a x
2
+ ... + a x
n

[
X
]
2k
are printre rdcini i numerele
complexe
rdcinile
z
k

cos
w
k
z
k
1,
+ i sin , k
{
0,1, 2, 3, 4
}
. Polinomul
5 5
k
{
0,1, 2, 3, 4
}
.
g
[
X
]
are
(5p) a) Calculai a
0
+ a
1
+ ... + a
n
;
(5p) b) Determinai polinomul g;
(5p) c) Care este gradul minim pe care l poate avea f, astfel nct f i g s aib divizori
comuni de grad cel puin 1?
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se dau irul a


1
+

1
+
...
+

1
, n

1 i funcia
n
e + 1
e
2
+ 1 e
n
+ 1
f : , f ( x )
ln
(
e
x
+1
)
.
(5p) a) S se arate c irul
(
a
n
)
n
este monoton;
(5p) b) S se aplice teorema lui Lagrange funciei f pe un interval de forma
[
k, k + 1
]
, unde
k 0 ;
(5p) c) S se arate c irul ( a
n
)
n
este convergent i s se arate c lim a
n
( 0; ln 2]
.
n
2. Fie f : [0; )
, f ( t )
ln
(
t
2
+ 1
)
x
2
i F : [0;

, F (x )

0
f (t )dt .

(5p) a) Artai c F
(
x
)
>
0
pentru orice x > 0 ;
(5p) b) S se demonstreze c derivata funciei F este strict cresctoare pe
[
0;
)
;
(5p) c) Calculai lim
1


ln
(
t
+
1
)
dt .
x 0
sin
2
x
0
12
3
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 9
Prof. Delia Valentina Bulgr
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se ordoneze cresctor numerele: 3!,
3
200 , log 243 .
(5p) 2. S se arate c
1
+

4


9
a b a +
b
,a > 0, b > 0.
(5p) 3. S se rezolve n ecuaia: lg( x
2
6 x + 5) lg(3 x) lg 3 .
(5p) 4. Cte submulimi ale mulimii A={1,2,3,4,5,6,7,8} au suma elementelor egal cu 8?
(5p) 5. Se consider punctele A(m+1,n), B(2m,n+2), C(2n+1,m). S se determine m i n tiind c
centrul de greutate al triunghiului ABC este originea sistemului de coordonate XOY.
(5p) 6.tiind c

) i sin


2
, s se calculeze ctg

.
2 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1
+
5a 10a
_
1. Fie matricea X (a)

2a 1

4a


M
2
(), a .
(5p) a) S se arate c
,
X (a) X (b) X (ab + a + b), a, b
(5p) b) S se determine valoarea a pentru care X(a) nu este inversabil.
(5p) c) S se calculeze ( X (a))
n
, n 1
2. Se consider polinomul
f ( X
2
+ X + 1)
2011
+ ( X + 1)
2010
1 [ X ]
(5p) a) S se calculeze f(0) i f(-1).
(5p) b) S se determine restul mpririi polinomului f la polinomul
(5p) c) S se arate c polinomul h X
2
+ X + 1 divide polinomul
f.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
g X
2
+ X .
1. Se consider funcia f : , f ( x)

2
x +1
+
3
x
+1
2
x
+ 3
x
(5p) a) S se arate c funcia f este strict cresctoare pe .
(5p) b) S se determine asimptotele graficului funciei f.
(5p) c) S se arate c funcia f este mrginit..
13
n
n 2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
1
n
2. Se consider funciile
(5p) a) S se calculeze I
0
.
f
n
: , f
n
(
x)
x
e
2
x
, n i
2
I
n

0
f
n
( x)dx .
(5p) b) S se verifice relaiile f (x)


1
f (2x),


i
n
+
1
2
n
I


1
I , n


n
+
1
4
n
(5p) c) S se calculeze lim S
n
, unde S
n
I
0
+ I
1
+ I
2
+ ... + I
n
, n
n
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 10
Prof. Delia Valentina Bulgr
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se calculeze modulul numrului complex
z ( 2
+
2 + i 2 2 )
6
.
(5p) 2. Se consider progresia aritmetic (a
n
)
n

1
cu a
1
33 . tiind c suma primilor
10 termeni ai progresiei este 420, s se afle raia progresie aritmetice.
(5p) 3. S se determine
n , n 4 astfel nct C
2
21 .
(5p) 4. . S se rezolve n intervalul (0, 2

) ecuaia sin 2 x


1
.
2
(5p) 5. Triunghiul ABC are vrfurile A(2,3), B(4,2) i centrul de greutate G(3,-1). S se determine
coordonatele punctului C.
(5p) 6. S se arate c tg15

tg 35

tg 55

tg 75

1
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
2 1
1
_
1 1 1
_

1. Fie n M
3
() matricele: A


1 2
x
1


i B

1 1 1

1 2

1 1 1

, ,
x 1
Se consider matricea M
x
A +
2
B ,x \ {0} .
3 3x
(5p) a) S se calculeze
A
2
i B
2
.
(5p) b) S se arate c M
x
M
y
M
xy
,x, y \ {0} .
(5p) c) S se calculeze (M
)
n
, n 1 .
14
n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
2. Fie a, b, c i H {z | z
3
+ az
2
+ bz + c 0} .
(5p) a) Dac a=b=c+1=0 s se determine mulimea H.
(5p) b) Dac a=b=c+1=0 s se arate c (H,) este grup.
(5p) c) Pentru a=b=c+1=0 s se arate c (H , ) (
3
, +) , unde (
3
, +) este grupul aditiv al
claselor de resturi modulo n.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funciile
f , g : [0, ) , f ( x) x
2 n
nx
n
+
1
+ nx
n

1
1 i
g ( x) 2x
n
+
1
(n + 1) x
2
+ n 1, n , n 2.
(5p) a) S se verifice c f '( x) nx
n

2
g ( x), x 0.
(5p) b) S se arate c
(5p) c) S se arate c
g ( x) 0, x
0.
x
n

n(x

1
),

1, n

, n

2 .
x
n
x
J
n

e
2. Se consider irurile (I
n
)
n 1

i ( J
n
)
n 1
de
finite astfel: I
n


x
1
e

x
n
(ln x)
2
dx .
1
ln xdx i
(5p) a) S se calculeze I
n
.
(5p) b) S se stabileasc o relaie ntre
I
n

J
n
I
n
i J
n
.
(5p) c) S se calculeze
lim
n
.
e
n
+
1
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 11
Prof. Delia Valentina Bulgr
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Se consider a log
7
35 + log
7
9 log
7
45 . S se arate c a .
(5p) 2. S se determine m \ {2} pentru care funcia f : , f ( x) (m 2) x
2
+
2mx + m
admite un maxim egal cu -1.
(5p) 3. S se determine termenul din mijloc al dezvoltrii (
3
x
+
1
)
20
, x > 0, x .
x
(5p) 4. Care este numrul de diagonale ale unui poligon convex cu n laturi?
15
'


,
2
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) 5. Fie A,B dou puncte distinc

te

iar

nctul

mijlocul segmentului
[AB]. S se arate c pentru orice punct O exist egalitatea OA + OB 2OM .
(5p) 6. S se calculeze lungimea razei cercului nscris ntr-un triunghi care are lungimile laturilor
de 5, 7 i 8.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

x + 2 y + 3z 0
1. Se consider sistemul

5x + 3 y + z 0


x + 3 y + 5z 0
i matricea O
3

0 0 0
_


0 0 0


. Se noteaz cu A


0 0 0

matricea sistemului.
(5p) a) S se calculeze determinantul i rangul matricei A.
(5p) b) S se rezolve sistemul.
(5p) c) S se gseasc o matrice
B M
3
(), B O
3
astfel
nct
A B O
3
2. Se consider mulimea de numere reale M {a +
b
2 | a, b , a
2
2b
2
1} .
(5p) a) S se arate c M este parte stabil n raport cu nmulirea numerelor reale.
(5p) b) S se arate c dac z
M
atunci z

0 i
1

M .
z
(5p) c) S se gseasc un element z

M astfel nct 0
<
z
<

1
.
10
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : , f ( x)
x
+
1
1.
x
2
+ 1
(5p) a) S se rezolve inecuaia f(x)<x.
(5p) b) S se determine punctele de extrem local ale funciei f.
1
(5p) c) S se calculeze
lim
(f ( x))
x

1
.
x1
2. Se consider I
nsin
n
xdx, n


.
0
(5p) a) S se arate c I
n

n 1
n
I
n

2
,n 2 .
(5p) b) S se arate c I
2 n

...

(2 n

1)

2 4 6 ... (2
n) 2
I
i I
2 n +1


2

4

.
.
.

(2 n)
.
1 3 5 ... (2
n + 1)
(5p) c) S se calculeze
lim
2 n
n
I
2 n +1
16
,
5
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 12
Prof. Delia Valentina Bulgr
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se calculeze partea ntreag a numrului
1
3
.
2 1
4
(5p) 2. Fie f : , f ( x) . S se arate c 0
x
2
x + 1
f ( x) , x .
3
(5p) 3. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia 2 49
x
35
x
+ 25
x
.
(5p) 4. Care este probabilitatea ca alegnd un numr din mulimea numerelor naturale de trei cifre,
produsul cifrelor sale s fie impar?

(5p) 5. S se determine a pentru care vectorii u (a + 3)i +
a j
perpendiculari.
i v 4i 5
j
sunt
(5p) 6. S se calculeze perimetrul triunghiului ABC, tiind c AB=3, AC=4 i m(BAC ) 60

.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 2 3 4 5
_ 1 2 3 4 5
_
1. Fie

S
5
,


5 2 4 1 3


2 3 1 5 4


.
(5p) a) S se demonstreze c .
(5p) b) S se determine mulimea
H {
n
| n
*
}
(5p) c) S se arate c mulimea H {
n
| n
*
} este un subgrup al grupului (S , ) .
2. Se consider corpul (
5
, +, ) i
polinomul
f X
3
+ aX + 3

[ X ] , cu a .
(5p) a) Pentru a
1

5 5
s se determine rd cinile polinomului f.
(5p) b) S se determine a
5
pentru care polinomul f admite dou rdcini diferite n
5
.
3 3 3
(5p) c) Notnd cu x
1
, x
2
, x
3

5
rdcinile polinomului f, s se
calculeze
S x
1
+ x
2
+ x
3
.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : D , f ( x)

x
x
2
ax + b
, a, b .
(5p) a) Pentru a=b=1, s se scrie ecuaia tangentei la graficul funciei f n punctul de abscis x=1.
17
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) b) S se determine a astfel
nct
lim
x
x
2

ax
+
b ( f (x)

1)


1
.
2
(5p) c) Pentru a=1, s se determine b


astfel nct funcia f s admit un extrem de
valoare
2
.
3
n+2
e
2
2 ln x

1
2. Se consider irul (I
n
)
n 0
definit prin
S
n
I
0
+ I
1
+ ... + I
n
, n
(5p) a) S se calculeze I
0
.
I
n

n+1
e
2
dx i suma
x
(5p) b) S se arate c (I
n
)
n

0
este o progresie aritmetic , preciznd raia.
n
+
1


4S
n _
(5p) c) S se calculeze
lim


n
2


.
n ,
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 13
Prof. Canache Georgiana
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se determine numrul natural x din egalitatea 2 + 7 + ........+ x =245.
(5p) 2. Rezolvai n mulimea numerelor reale ecuaia :
x

7
+

2x
+
1

3 .
x + 1 x 4
(5p) 3. Aflai valoarea minim a funciei f : -> f(x)=5x
2
-3x+1 .
(5p) 4. S se determine numrul funciilor f:{a,b,c,d} {1,2,3,4} cu proprietatea c
f(a)=f(b).
(5p) 5. Se consider triunghiul ABC cu vrfurile A(2, -1) , B(0,3) i C(-4, -2). S se
calculeze cos A.
(5p) 6.Calculai E=
tg


+
4ctg


, dac cos

=
1
,

(0,


)
ctg 3tg 3 2
18

2
222222222
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se consider matricea
(5p) a) Calculai A
2
-3A
t

31 1
_
A


0 2 2


00 2

(5p) b) Calculai inversa matricei A.


(5p) c) Determinai A
n
2. Se consider
(
, ,
)
inel comutativ
,unde
x y xy 4x 4 y + 20 ,
(

)
x, y
x y x + y 4 si
(5p) a) Calculai (e
1
e
2
)+( e
1
e
2
) ,unde e
1
este elemental neutru al primei legi ,iar e
2
este elementul neutru al celei de a doua legi.
(5p) b) S se determine a,b astfel nct inelele (
, ,
) si ( , +,) s existe un
izomorfism de forma f : -> , f(x)=ax+b
(5p) c) S se rezolve n
ecuaia

x

...

....

....

...

x 2
2011
+ 4
de 2011ori
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia f : (-4,4)-> f(x)= ln
4
+
x
4 x
(5p) a) Gsii asimptotele funciei f.
(5p) b) S se determine punctele de extrem ale graficului funciei f.
(5p) c) Calculai lim x

f (
1
)
x


x
2. Se consider funcia f : -> f(x)=x
3
+6x
2
-x-30
(5p) a) Calculai
4
f ( x)


dx
3
x 2
0
x
+
2x
+
3
(5p) b) Calculai

3
dx
1
x
+6x
2
1
x
x 30
(5p) c) Calculai


6
dx
0
x

4
19
,
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 14
Prof. Canache Georgiana
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Ordonai descresctor numerele 5 ,
3
2 ,
4
6
(5p) 2. Se d ecuaia x
2
-(3m+1)x+m
2
- m=0 , m . Calculai expresia E(m)= x
1
2
+x
2
2
-x
1
-x
2
,
unde x
1
si x
2
sunt rdacinile ecuaiei.
(5p) 3. S se determine inversa funciei f : (3 , )-> (0, ) f(x)=
(5p) 4. Cte numere de 2 cifre se pot forma cu elemente ale mulimii {1,2,3,4,6} ?
(5p) 5. Aflai m astfel nct distana dintre punctele A(m+1 ,5) i B(3, m-3) s fie de
5 2 .
(5p) 6. Calculai lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC tiind c m( B )=


i
4
AC=8.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 a b
_
1.Fie mulimea G= {M (a, b)a 1 a

| a, b


0 0 1

(5p) a) Calulai M(1,2)M(2,3)


I
3
(5p) b) S se arate c G
(5p) c) Calculai inversa matricei M(a,b)
2. Se consider a
4
i polinomul f=x
3
+ x
2
+x+a
4
[x]
(5p) a) Calculai f( )+ f( )+ f( )+ f( ) ,pentru a=
(5p) b) Pentru a= , s se determine rdcinile din
4
ale polinomului f.
(5p) c) Aflai a
4
pentru care polinomul este ireductibil n
4
[x]
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie functia f : -> f(x)= 4x
2
-3x+2arctg x
(5p) a) Studiai monotona funciei f pe .
(5p) b) Verificai dac f este funcie bijetiv.
f ( x)
(5p) c) Calculai lim
x


x
20

)
n
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
2. Se d funcia f : [-2,2] ->
2
f ( x)

4 x
2

(5p) a) Calculai

x
2
4 x
2
dx
(5p) b) Aflai volumul corpului obinut prin rotirea graficului funciei f n jurul axei ox
1
(5p) c) Calculai lim
x
f ( x)dx
0
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 15
Prof. Canache Georgiana
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Artai c numrul
(13i
2)
2
+(13i 2)
este numr ntreg .
(5p) 2. S se rezolve n sistemul de ecuaii
3

x + y 6
'

xy

8
3 2
(5p) 3. Rezolvai n mulimea numerelor reale
x
+

6x
+ 7 x 5 =x

(5p) 4. Aflai m astfel nct vectorii u (m + 2)i +
2 j
(5p) 5. Aflai numrul termenilor raionali ai dezvoltrii
(
2
i v (m 5)i + 3
j
11
+
3
5
s fie coliniari.
(5p) 6. Se consider punctele A(5,-2) i B(1,3) . S se scrie ecuaia mediatoarei segmentului AB.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie dreptele d
1
: 2x-y=5 , d
2
: x+4y=-2 i d
3
: x+y=m , unde m
(5p) a) Aflai m astfel nct dreptele sa fie concurente.
(5p) b) Aflai m astfel nct coordonatele triunghiului format de cele 3 drepte au
toate coordonatele ntregi.
(5p) c) S se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele 3
drepte pentru m=-2.
2.Se consider ecuaia
ale acesteia.
x
3
+

mx
2
+

5x
+
n

0
m,n i x
1
,x
2
,x
3
soluiile complexe
(5p) a) Pentru m=2 si n=0 aflai x
1
,x
2
,x
3
(5p) b) Aflai m i n tiind c x
1
= 2+i.
21
( f (1)+ f (2)+.......+ f (n))
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) c) Calculai x
1
3
+x
2
3
+x
3
3
, unde m,n
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se d funcia f: / {2, 0}

f ( x)

3x 2
x
2
( x +
2)
2
(5p) a) Determinai asimptotele graficului funciei f .
(5p) b) Stabilii intervalele de monotonie ale funciei f.
2
(5p) c) Calculai
lim
x
2. Se consider funciile f : (-2 , ) f ( x)

3x
( x + 2)( x
2
+
2)
i F: (-2 , )->
F(x)=a ln(x+2)+b ln(x
2
+2)+c arctg
x
, a, b, c
2
(5p) a) Aflai a,b,c astfel nct F o primitiv a lui f .
1
(5p) b) Calculai

f ( x)dx
0
(5p) c) Stabilii monotonia funciei F ,n cazul n care F este o primitiv a lui f.
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 16
Prof. Canache Georgiana
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Artai c numrul
13
2 3i
+

13
2 +
3i
este numr natural.
(5p) 2. S se determine m astfel nct funcia f:
strict cresctoare.
C
CCCCC
> f(x)=(3m
2
-15)x+7 s fie funcie
(5p) 3. S se determine valorile lui n pentru care 4

1
+
2

n
2

10
n
(5p) 4. Care este valoarea sumei 1 2 + 2 3 + ............ + n ( n + 1) ?
22
,
b a
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) 5. Aflai coordonatele simetriului punctului A(-2,1) fa de mijlocul segmentului [BC] , unde
B(1,-5) i C(-3,-3).
(5p) 6. Aflai m astfel nct punctele A(3,-2) , B(2,5) i C(3m,m-1) s fie coliniare.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

3 2
1
_
1.Fie m


i
A

2 m


2m + 3 1 0

(5p) a) Calculai determinantul matricei A.


(5p) b) S se afle m astfel nct matrice A sa fie inversabil .
(5p) c) Aflai m astfel nct A
-1
= - A
*


a 5b
_ 2 2
2. Se consider mulimea G
2
(
) , G {

| a, b ,
a
,

5b
1}
(5p) a) Artai c G este parte stabil a lui
2
( ) n raport cu nmulirea matricelor.
(5p) b) Aflai un element A G astfel nct b 0
(5p) c) S se arate c mulimea G conine o infinitate de elemente.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : \ {
5
}
, f ( x)


2 x
+
7
4 4 x + 5
(5p) a) Determinai asimptotele funciei f.
(5p) b) S se determine limita irului (
a
n
)
n
1
, a
n
=f(1)f(2)... f(n).
(5p) c) S se determine puntele de inflexiune ale graficului funciei g:
> , g(x)=f(e
x
).
2. Fie funciile g,G : (- ) unde g(x)=x 4 5 x
a,b,c
(5p) a) Aflai a,b i c astfel nct G s fie o primitiv a lui g.
i G(x)= (ax
2
+ bx + c) 4 5x i
(5p) b) Studiai convexitatea/ concavitatea funciei G penrtu a,b i c aflate la punctul a.
2
(5p) c) Calculai

G( x) g ( x)dx
3
23
4
x
x
x
2
2
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 17
Prof. Viorica Ciocnaru
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculai modulul numrului complex z = (1+ i)(1- i 3 ).
(5p) 2. Rezolvai ecuaia x
3
+ 4 x
2
- 2x - 8 = 0.
(5p) 3. Exprimai n funcie de a = log
12
27, log
6
16.
(5p) 4. Determinai b
21
n progresia geometric n care b
3
= 2 i b
5
= C
2
.
(5p) 5. Scriei ecuaia medianei dus prin vrful A(2, 5) al triunghiului ABC unde B(-3, 2) i C(5, -
4).
(5p) 6. Calculai
cos + cos
7
cos 3 + cos
5

pentru .
12
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 x
1 1
1. Fie matricea A = 1 x
2 2
1 x
3 3
unde x
1,
x
2,
x
3
sunt rdcinile ecuaiei x
3
+ a x + b = 0,
a,b R. Se noteaz cu S
k
= x
1
k
+ x
2
k
+ x
3
k
, k N
*
i D = det A.
(5p) a) Calculai S
2
, S
3
, S
4
n funcie de a i b.
(5p) b) Artai c S
k+3
+ a S
k+1
+ b S
k
= 0, k N.
(5p) c) Artai c rdcinile x
1,
x
2,
x
3
sunt reale dac i numai dac D
2
0.
2. Fie G = (-1, 1) i legea de compoziie definit pe G, x y
=
(5p) a) Artai c legea este comutativ i asociativ.
(5p) b) Determinai elemental neutru, e.
(5p) c) Determinai mulimea elementelor simetrizabile.
x + y
, x, y G.
xy + 1
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia f: R R, f(x) =
x 1
x
2
+
1
i funcia g: R\ {1} R, g(x) =
1
.
x 1
(5p) a) Calculai f(x) i determinai asimptotele G
f
.
(5p) b) Calculai g
(n)
(x).
(5p) c) Artai c (f g)
(n)
(x)(x
2
+ 1) + 2n (f g)
(n-1)
(x) x + n (n -1) (f g)
(n-2)
(x) = 0.
24
0
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
1
x
n
2. Se consider irul (I
n
)
n

0
de
finit prin I
n
=


x
+
2
dx, n

N.

(5p) a) Determinai I
0
i I
1
i stabilii o legtur ntre I
0
i I
1
.
(5p) b) Calculai I
n
+ 2 I
n-1
, n N
*
.
(5p) c) Studiai monotonia i mrginirea irul (I
n
)
n 1
i calculai lim I
n.
n
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 18
Prof. Viorica Ciocnaru
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculai | z | i
_
z pentru z = (2 + i)
4
.
(5p) 2. Calculai probabilitatea ca un element din mulimea {A
1
,
C
4
,
P
3
,
C
2
,
A
2
}
s verifice
relaia
2
n
< 10 n + 1.
3 5 5 4
2
(5p) 3. Rezolvai inecuaia log
0,25
(log
7
x

5x
) > 0.
x + 4

(5p) 4. Determinai suma vectorilor u = 2 i - 3 j i v = 4 i + 5 j i produsul lor scalar.
(5p) 5. Triunghiul ABC are vrfurile A(-2, 6), B(-5, 2), C(3, - 4). Scriei ecuaia nlimii din A i
aria triunghiului.
(5p) 6. Artai c dac ntr-un triunghi ABC are loc relaia sin A =
triunghiul
este dreptunghic.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
sin B + sin
C
cos B + cos
C
, atunci
1. Fie matricea A =
1 2 1 2
1 2 1 2
1 2 1 2
1 2 1 2
i B = p A + I
4
, unde p R.
(5p) a) Verificai c 2 B B
2
= I
4
.
(5p) b) Artai c B este inversabil p R i calculai inversa ei.
(5p) c) Artai c B
n
= I
4
+ n p A, n N
*
i p R.
2. Pe Z se definete legea de compoziie astfel: x y = x + ay a, x, y Z.
25
n+ 4
> C .
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) a) Determinai a Z astfel nct legea s fie asociativ.
(5p) b) Determinai a i e Z astfel nct x e = e x = x, x Z i calculai a a.
(5p) c) Artai c (Z, ) este grup abelian.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia f: R R, f(x) = arc tg x 2x.
(5p) a) Calculai f (1), f(1).
(5p) b) Studiai monotonia funciei i curbura ei.
(5p) c) Determinai asimptota la graficul funciei ctre + .
2. Se consider funcia f: [0, 1] R, f(x) =
1
1
x
2
+ 5x +
6
i se definete irul (I
n
)
n
0
prin
I
n
=

x
n
0
f ( x) dx, n N.
(5p) a) Determinai I
0
i I
1.
(5p) b) Calculai I
n+2
+ 5 I
n+1
+ 6 I
n
, n N.
1
(5p) c). Determinai o primitiv a funciei f care trece prin M(1,
2
3
ln ).
4
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 19
Prof. Viorica Ciocnaru
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Determinai n N astfel nct s aib loc relaia A
2
3
n+ 4
(5p) 2. Ordonai descresctor numerele log
6
36,
3
16 , 20 ,
4
48 .
(5p) 3. Calculai probabilitatea ca alegnd un element

din mulimea {


,
2


,
5

}, cos

Q?
6
6 4 3 2 3
(5p) 4. S se gseasc termenii dezvoltrii ( x +
n
al.
1 2
4
x
)
8
astfel nct puterea lui x > 0 s fie numr
(5p) 5. Rezolvai ecuaia z
5
= 1 unde z C cu ajutorul formei trigonometrice a unui numr
complex.
26
1
3
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) 6. Aflai perimetrul i aria triunghiului ABC cu vrfurile A(-2, -6), B(-1, 3), C(3, 6).
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie sistemul t
1
x + t
2
y + t
3
z = m unde t
1
, t
2
, t
3
sunt rdcinile complexe ale
ecuaiei t
2
x + t
3
y + t
1
z = n
t
3
x + t
1
y + t
2
z = p
t
3
+ m t
2
+ n t + p = 0.
(5p) a) Aflai m, n, p dac t
1
= 1, t
2
= -1, t
3
= 2.
(5p) b) Rezolvai sistemul dac m = n = p = 1.
(5p) c) Pentru m 0, ecuaia t
3
+ m t
2
+ n t + p = 0 admite rdcin tripl nenul dac i
numai dac
sistemul este incompatibil.
2. Fie inelele comutative (Z, , ) i (Z, , ), unde x y = x + y 4, x y = x + y 7,
x y = xy - 4(x + y) + 20, x y = xy - 7(x + y) + 56, x, y Z.
(5p) a) Aflai elementele neutre ale celor dou inele.
(5p) b) Determinai elementele simetrizabile ale celor dou inele.
(5p) c) Artai c funcia f: Z Z, f(x) = x + 3 stabilete un izomorfism ntre inelele (Z, , ) i
(Z, , ).
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia f: R\ { t 1} R, f(x) =
x
3
6x + 5
.
x
2
1
(5p) a) Determinai rdcinile ecuaiei f(x) = 0.
(5p) b) Determinai ecuaiile asimptotelor la G
f
.
x
3
+1

f ( x)
_

2 x
(5p) c) Calculai lim

.
xx
,
2. Se consider funcia f: R\ {-5, 0} R, f(x) =
n
(5p) a) S se calculeze

f ( x) dx, n

2, n

N.
1
.

x( x + 5)
(5p) b) Dac se noteaz integrala de la a) cu I
n
, s se determine lim I
n.
n
(5p) c) Fr a calcula efectiv integrala, s se arate c
1
7x( x

3) f ( x) dx

1.
4
27
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 20
Prof. Ciocnaru Viorica
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Determinai modulul i conjugatul numrului complex
(5p) 2. Gsii coeficientul lui x
4
n dezvoltarea (x- 2x
2
+ 1)
5
.
2 + 3i
.
3 2i

(5p) 3. Determinai suma vectorilor v 1
,
v
2
,
v
3

i cosinusul unghiului format


de
v 1

i
v
2
tiind c

v
n
=
2n + 1
n
2
+ n +
1

n
2
1
i +
n
2
+ n +
1

j , n N.
(5p) 4. Aflai partea ntreag a numrului log
6
2011.
(5p) 5. Calculai bc cos
2
A/ 2 + ac cos
2
B/ 2 + ab cos
2
C/ 2.
(5p) 6. Determinai raportul S
a
/ S
g
unde S
a
este suma primilor 101 termeni ai unei
progresii aritmetice
i S
g
este suma primilor 80 termeni ai unei progresii geometrice, ambele progresii avnd
primul
termen 5 i raia 0,2.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 2 3
1. Fie matricea M = 0 1 2 .
0 0 1
(5p) a) Calculai M
2
, M
3
, Tr M.
1 x
n
(5p) b) Artai c M
n
se scrie sub forma M
n
= 0 1
0 0
y
n
x
n
, n N, calculai x
n
, y
n
.
1
(5p) c) Calculai M
13,
M
23,
M
21
(complemenii algebrici) i M
2011
.
^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
2. Se consider sistemul 2 x + 3 y + 3 z 2 , 6 x + 4 y + 2 z 6 , 3 x + 2 y + 4 z 3 .
(5p) a) Calculai determinantul matricei sistemului n inelul Z
12
i n inelul Z
7
.
(5p) b) Determinai elementele inversabile n inelul Z
12
n raport cu nmulirea i calculai
probabilitatea ca alegnd un element din Z
12
, acesta s fie inversabil.
(5p) c) Rezolvai sistemul n inelul Z
12
.
28
1
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
n n
p
1. Se consider funciile f, g: R R, f(x) =

p
k
cos kx i g(x) =

k
sin kx , n N\ {0,
k
1},
unde p
k
R, k {1, 2, 3, ...}.
k
1
k 1
(5p) a) Calculai g(x), g(x), f(0) i g(0) .
(5p) b) Artai c dac f(x) 0, x R, atunci g(x) este nul x R.
(5p) c) Calculai g (k

),

Z i lim
g ( x)
.
x

0
x
2. Se consider funciile f: (1, ) R, f(x) =
1
x(1 + ln
x)
, g: R R, g(x) = e
x
(2 e
x
3) i
h: (0, ) R, h(x) = (2 ln x 3). Determinai:

x
(5p) a) primitiva F a funciei f cu proprietatea F(e
e-1
) = 2.
t
(5p) b) t

R astfel nct

g ( x) dx = 0.
0
t
(5p) c) t > 0 astfel nct

h( x) dx = 0.
e
2
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 21
Prof. Andrei Octavian Dobre
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Soluia ecuaiei (x+1)+(x+4)+(x+7)+...+(x+28)=155
2n!
+
(2n)!
(5p) 2. S se simplifice expresia
(n + 1)(n + 2) + ...(2n 2)(2n 1)2n + 2
(5p) 3. Rezolvai ecuaia x + 3 +
4
x 1 + x 2 x 1 5
(5p) 4. Dac funcia
g(2012)
f : ,
f ( x) 2012x + 1 , are
inversa
g : , s se calculeze
(5p) 5. Fie punctele A(0,2), B(4,6), C(8,10) . Daca punctul A este simetricul lui A fa de BC,
aflai lungimea segmentului AA.
(5p) 6. n triunghiul ABC avem BC=4, AC=2 si AB = 6. Dac M este mijlocul segmentului [BC]
aflai m(BAM )
29
'

1
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
x + y + z 1
1.

ax + by + cz d

a
2
x + b
2
y + c
2
z d
2
(5p) a) Aflai detA
(5p) b) Daca a=b si a c aflati rangul matricei A
(5p) c) Daca a=b=d si a c rezolvai sistemul
2. Pe multimea G = (0,1) se defineste legea de compozitie asociativ
x * y

xy
2xy ( x + y 1)
(5p) a) Aratati ca (G,*) este monoid
1 1 1
(5p) b) Calculati
(5p) c) Calculati
* *...*
2 3 2012

x *

*.

..*

x
denori
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia f :

, unde
x
2 n

1
+ x
2
+ 6
f ( x) lim , x
(5p) a) Aflai f ( x) pentru | x |<
1
n
x
2 n
+ x
2
+ 4
(5p) b) Studiai continuitatea funciei in
x
0
1
si
x
0
1
(5p) c) Studiai convexitatea i concavitatea funciei
2. Fie I
n


(1 x
2
)
n
dx , n
*

1
(5p) a) Calculai I
2
2n
(5p) b) Artai c I
n
I
n

1
2n + 1
0
1
1
1
2
1
3
... ( 1)
n
1
n
(5p) c) Calculai suma
S
n
C
n
C
n
+ C
n
C
n
+ + C
n
3 5 7 2 n +1
30
'

,
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 22
Prof. Andrei Octavian Dobre
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1
(5p) 1. Fie dezvoltarea ( x x + )
n
x
4
. Dac diferena dintre coeficientul termenului al treilea al
dezvoltarii i coeficientul termenului al doilea al dezvoltarii este 44 atunci aflai termenul din aceast
dezvoltare care nu l conine pe x
(5p) 2. Aflai z astfel nct
z
2
+ z
2
+ z 1 i 0
(5p) 3. Rezolvati ecuatia [ x
2
+ x + 1] x
2
x 1
(5p) 4. Fie ecuaia 2 x
2
2mx + 7 4m 0 . S se arate c pentru soluiile ecuaiei verific
egalitatea (
x

2)
2
+
(
x

2)
2

1
+
m
1 2
(5p) 5. Fie AB si CD doua coarde p

end

ic

ula

re

ale
u

i cer

u centrul O. Dac AB CD {P} , s se arate c: PA


+ PB + PC + PD 2PO
(5p) 6. Dac n triunghiul ABC tim b=2, c=6 i lungimea bisectoarei din A este de 4 cm, aflai
cos
A
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

bx + ay c
1.

cx + az b

cy + bz a
(5p) a) Aratai c determinantul matricei asociate este un numr divizibil cu 2
(5p) b) Aflai rangul matricei asociate sistemului.
(5p) c) Aratai c sistemul are solutie unic dac i numai dac abc 0 . n acest caz
rezolvai sistemul.
2. Fie

a b
_
A
k


kba


/ a, b

Z , k

, fixat}
(5p) a) Aratai c ( A
k
, +, ) este inel
(5p) b) Afai k astfel nct inelul A
k
s aib divizori ai lui 0
31
)
4
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) c) Demonstrai c
A
k
A
p
dac i numai dac k=p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia
f : , f ( x) 1 x
2011
(5p) a) Aratai c
f ' este strict descrescatoare pe [0; )
1 1 2 n
(5p) b) S se calculeze lim ( f '( ) + f '( ) + ... + f '(
))
n


n n n n
k

1 k
(5p) c) Utiliznd teorema lui Lagrange s se arate ca pentru orice x [ , ] avem
n n
( x

k
)

f '(
k

f ( x)

f (
k
)

( x

k
)

f '(
k
) ,

2 si k

{1, 2,.., n}
n n n n n
1 1
2. Se consider irul
(I
n
)
n


definit prin
I
0


edx
i
I
n


e dx, n

1

x
2
x
2
0 0
(5p) a) S se calculeze I
0
(5p) b) Aratai c I
n

nI
n 1

1
,


*
e
(5p) c) Aratai c I


n!
(e

(1
+

1
+

1
+
...
+

1
)),


*
n
e 1! 2! n !
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 23
Prof. Ioan Lung
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Determinai partea real a numrului complex
z1 + i
_
.

(5p) 2. Fie funcia f :


[
2,10
]
B, f ( x) x
2
+ 2 x +
3.
funcia f s fie surjectiv.
,
Determinai mulimea B astfel nct
(5p) 3. Calculai 5
log
5
3
+
log (3
+
7 )
+
log (3

7 ) .
2 2
(5p) 4. Rezolvai ecuaia C
n

C
5
.
19 19
32

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) 5. Fie punctele A(1,1) , B (3,
5)
i C (4, 9) . Determinai punctual D astfel nct ABCD
s fie un parallelogram.
(5p) 6. Dac tg
x

2
2
, calculai cos2x.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea

1 0 1
_
A


0 1 0


10 1

(5p) a) Calculai A
3
.
(5p) b) Determinai numerele reale p,q astfel nct
A
3
pA
2
+ qA .
(5p) c) Determinai matricea
B A + A
2
+ ... + A
n
, n N
*
.
2. Se consider polinomul
f X
2000
+ X
1000
X
3
+ X
2
X 2 (1 2 )i .
(5p) a) Artai c
1
+
i
2
este rdcin a lui f.
(5p) b) Artai c
X
2
2X + 1 divide polinomul f.
(5p) c) Determinai restul mpririi polinomului f la ( X 1)
2
.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se d funcia f : R R, f ( x) x arctgx .
(5p) a) Studiai monotonia funciei f .
(5p) b) Determinai punctele de inflexiune ale funciei f .
(5p) c) Determinai asimptotele funciei f .
x
2
2. Se d funcia f : R

R, f ( x)(t

3)e
t
dt .
0
(5p) a) Calculai f(1).
(5p) b) Determinai punctele de extrem ale funciei f .
(5p) c) Calculai lim
x0
f ( x)
.
x
2
33
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 24
Prof. Ioan Lung
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Determinai partea imaginar a numrului complex
z


2
+
i
.
3 2i
(5p) 2. Determinai funcia f : R R, f ( x) ax +
b
tiind c f

1
(8) 2 i f

1
(4) 2 .
(5p) 3. Fie funcia f : A B, f ( x) x
2
+ 4 x + 1. Determinai o pereche de mulimi (A,B)
astfel nct funcia f s fie bijectiv.
(5p) 4. Fie A o mulime avnd n elemente. Determinai numrul natural n astfel nct
mulimea A s conin 255 de submulimi nevide.
(5p) 5. Considerm punctele A(3, 3), B(m, m + 1), C (2, 5) . Determinai numrul real m
astfel nct aria triunghiului ABC s fie
33
.
2
(5p) 6. Calculai arcsin(sin2).
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1
+
x

x
_
1. Fie mulimea M
'
A( x)

x
1


M
2
(R)
)
.

(5p) a) Calculai detA(2011).


(5p) b) Artai c mulimea M este stabil n raport cu nmulirea matricelor.
(5p) c) Artai c A(2011) este inversabil i determinai matricea
A

n
(
2011
) .

12345
_

12345
_

12345
_
2. Fie permutrile de gradul 5:


,


.

45132
,
(5p) a) Determinai semnul permutrii .
(5p) b) Determinai permutarea

1
.
(5p) c) Rezolvai ecuaia x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

25431
,
53421
,
1. Fie funcia f : D R, f ( x)

x + 2 4 x 2 .
(5p) a) Determinai domeniul maxim de definiie al funciei f.
(5p) b) Determinai domeniul de derivabilitate al funciei f.
34
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) c) Aplicai teorema lui Lagrange funciei f pe intervalul
[
11,18
]
i determinai punctul
c corespunztor.
2. Se consider funciile f
n
: R R, f
0
( x) x
i

2
f
n
+
1
( x) cos f
n
( x) , n 0 .
(5p) a) Calculai

f
2
( x) sin xdx .
0

(5p) b) Artai c funciile f


n
sunt mrginite, n N .
(5p) c) Determinai volumul corpului de rotaie determinat de funcia


1
g :

0,
2
R, g ( x) f
1
( x) .
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 25
Prof. Ioan Lung
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Determinai rdcina ptrat a numrului

2x y 0
(5p) 2. Rezolvai sistemul
'
z 1 + 4 3i .

x
2
+ 3xy + 2 y
2
7 x + 4 y
(5p) 3. Studiai injectivitatea funciei f : R R, f ( x) 2x
2
3x + 2
.
20
(5p) 4. Determinai termenul din mijloc al dezvoltrii

3
a
2
+

1 _
.

,
(5p) 5. Considerm punctele
segmentului
[
AB
]
.
(5p) 6. Calculai tg( 75

).
A(3, 3) i B(1, 3) . Determinai ecuaia mediatoarei
35
2
3
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consider determinantul
(5p) a) Calculai determinantul .
a b c
c a b , a,b,c
b c a
(5p) b) Calculnd determinantul n dou moduri, artai c
a
3
+ b
3
+ c
3
3abc (a + b + c)(a
2
+ b
2
+ c
2
ab ac bc)
(5p) c) Rezolvai pe R ecuaia
x
3
+ y
3
+ 8
6xy
tiind c x + y + 2 0 .
2. Fie G
(
0,
)
\
{
1
}
i legea de
compoziie
x y x
ln y
.
(5p) a) Artai c legea este asociativ i comutativ.
(5p) b) Artai c (G, ) este grup abelian.
(5p) c) Determinai numrul e e ... e , unde e apare de n ori.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie irul
(

a
)
, a

7
+

19
+
...
+
3n
+ 3n + 1
.
n
n 1
n
1
3

2
3
2
3

3
3
n
3

(
n + 1
)
3
(5p) a) Determinai termenul general al irului
(

a
)
.
(5p) b) S se calculeze lim a
n
.
n
n 1
n
n
(5p) c) S se calculeze lim
(
sin na
n
sin na
n
+
1
)
.
n
2. Se consider funcia f : R

R, f ( x)

min

x,
2
_
.


1
+
x
2

,
(5p) a) Explicitai funcia f i artai c admite primitive.
(5p) b) Determinai primitivele funciei f.
(5p) c) Calculai aria suprafeei mrginit de graficul funciei f, axa Ox i dreptele verticale
x 1, x 2 .
36
'

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta26
Prof. Ioan Lung
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculai
(
cos i
)
(
cos 2 i
2
) (
cos 3 i
3
)
...
(
cos 2011 i
2011
)
.
(5p) 2. S se determine valorile parametrului real m astfel nct ntre soluiile
x
1
,
x
2
ale
ecuaiei
(
m

1
)
x
2
+

(
5m

7
)
x
+
2

0
s existe relaia x
+
x

3 .
1 2
(5p) 3. Rezolvai pe mulimea numerelor reale ecuaia log x
+
15
log
5
x


1
.
2 8
2
(5p) 4. Considerm o mulime A cu 10 elemente. Care este probabilitatea ca alegnd o
submulime a lui A, aceasta s conin dou elemente?
(5p) 5. Considerm punctele
perpendiculare.
A(4, 2), B(2, 0), C (5,1) . Artai c dreptele AB i AC sunt
(5p) 6. Rezolvai pe mulimea
[
0,
]
ecuaia 2 sin 3x 1 0 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

x + y + 2mz 1
1. Fie sistemul


x + y + z 1


x + my + z 2, m R
(5p) a) Determinai parametrul m astfel nct sistemul s admit o singur soluie.
(5p) b) Determinai parametrul m astfel nct sistemul s fie incompatibil.
(5p) c) Determinai parametrul m astfel nct sistemul s admit o singur soluie
(
x
0
, y
0
, z
0
)
cu
y
0
> 0 .
2. Pe mulimea G
(
7,
)
se definete legea de compoziie x y xy 7x 7 y + 56 .
+
(5p) a) Artai c (G, ) este grup abelian.
(5p) b) Rezolvai pe R ecuaia

x

..

x 7 .
2011ori
(5p) c) Fie funcia f : G
(
0,
)
, f ( x) ax + b . Determinai numerele reale a i b
astfel
nct funcia f s fie un izomorfism de la grupul (G, ) la grupul
(
R
*
,
)
.
37
+
f .
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Considerm funcia f : R R, f ( x) xarctgx ln
(
1 + x
2
)
.
(5p) a) Calculai
f
(
x
)
.
(5p) b) Artai c funcia f este strict cresctoare.
(5p) c) Demonstrai c
f ( x) > 0,
(

)
x R
*
.
2. Se consider funcia f :

1
,

R, f ( x)


1
.

3x
+
1
,
(5p) a) Determinai primitivele funciei f.
n
(5p) b) Calculai lim
1


k
_


n
k 0
n
,
(5p) c) Fie F o primitiv a funciei f astfel nct
F
(
x
)
f
(
x
)
1.
F
(
0
)

5
. Rezolvai ecuaia
3
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 27
Prof. Viorica Lungana
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Scrierea zecimal a numrului
1
este 0, a a a ...a ... . S se determine a .
37
1 2 3 n
2011
(5p) 2. S se determine rdcinile reale ale ecuaiei :
x
2
4 x + 3 0 .
(5p) 3. S se arate c numrul de submulimi ale unei mulimi cu n elemente este 2
n
.
(5p) 4. Un copac cu nlimea de 10 m crete n fiecare lun cu 4% din nlimea sa. Ce
nlime va avea copacul dup dou luni?
(5p) 5. Fie a, b, c (0, ) cu a, b, c 1 . Artai
c: a
lg
b
c

b
lg
c
a

c
lg
a
b 1 .
(5p) 6. n triunghiul ABC se dau BC

6 , A

i C

. Calculai:


AC ,
BC AC AB ,
2 6

BA BC .
38

1
+

3
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consider matricele:

3

A

6

9
2 1
_

4 2

,
6
,

10

I
3


0
1

00
0
_

0

i

,
B I
3
+ A .
(5p) a) S se calculeze determinantul i rangul matricei A.

1
_

(5p) b) Dac
X

2

i Y
(3
2 1) , s se calculeze matricea S A XY .


3
,
(5p) c) S se arate c matricea B este inversabil i inversa sa este matricea
B

1

I

1
A .
11
2. Fie (I ,*) grup abelian,
unde
I (1, ) R i legea de compoziie este definit prin
x * y

x
2
y
2
x
2
y
2
+ 2 , ()x, y I .
(5p) a) S se determine elementul neutru i mulimea elementelor simetrizabile.
(5p) b) S se arate c ntre grupurile (R
*
, ) i (I ,*) exist un izomorfism f : (0, ) (1, )
de forma
f (x)

x + m , unde m R, se va determina.
(5p) c) Fie
x I . S se calculeze

x *

x *

...

x .
de 100 ori
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie un ir f (n) astfel ca pentru orice n N s
avem:
f
(
0
)

1
.
2
f (n + 1) f (n) 3 f (n) i
(5p) a) S se calculeze
f (1), f (2), f (3), f (4) .
(5p) b) Exprimai termenul general f (n) n funcie de n.
(5p) c) S se calculeze
S
n

f (0) + f (1) + f (2). + ... + f (n) i s se arate c


f
(
n
+
1
)

f
(
0
)
S
n

3
2. Fie
f : R R o funcie care admite ca primitiv funcia F cu proprietatea
F (x) + f (x) sin x, ()x R.
(5p) a) Calculai


e
x
sin xdx .
(5p) b) Calculai derivata funciei
F (x) e
x
.
(5p) c) Dac
f (0) 0 , atunci determinai funcia f .
39
k
2
n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 28
Prof. Viorica Lungana
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaia
rdcini complexe.
x
2
mx + 1 0 are
(5p) 2. S se rezolve ecuaia
x
+
1

3
x + 3
2
n
0 .
1
(5p) 3. S se calculeze [a], pentru a

k 0
2
, unde [a] este partea ntreag a numrului
real a.
(5p) 4. S se calculeze suma S a + 2a
2
+ 3a
3
+ ... + na
n
, a R.
(5p) 5. O trup de actori are n componena sa 4 brbai, 3 femei i 3 copii. n cte moduri
se poate face distribuia ntr-o pies de teatru care are 2 roluri de brbai, 2 roluri de
femei i un rol de copil?
(5p) 6. Calculai 3tgt + 4ctgt , tiind c 3 cos 2t + 4 sin 2t + 5 0 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 0
_

00
_
1. n M
2
(C) se consider matricele I
2

0
, O
2

1 0
i submulimea
0


z w
_

, ,
G
'

z, w C
)

.

w z
,

(5p) a) S se verifice c
I
2

G
i O
2
G .
(5p) b) S se calculeze z i w dac
z w
0 .
w z
(5p) c) S se arate c dac
P, Q G ,
atunci
n
P Q G .
2. Pentru orice n Z, considerm funcia
se arate c:
f
n
: (2, ) (2, ), f
n
(x) 2 + (x
2)
. S
(5p) a)
f
m
f
n

f
m+ n
; ()m, n Z.
(5p) b) Mulimea G {f
comutativ.
n Z } mpreun cu operaia de compunere a funciilor este grup
(5p) c) Grupul (G,) este izomorf cu grupul aditiv al numerelor ntregi (Z ,+) .
40
1
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : (0, )
R,
f
(
x
)


2 x
+
1
x
2
(x +
1)
2
i irul (a
n
)
n

1
definit prin
a
n

f (1) + f (2) + ... + f (n)


1 1
(5p) a) S se verifice egalitatea
2
f (x)
x
2
, ()x (0, ) .
(x + 1)
2
(5p) b) S se arate c a


n + 2n
,
()
n

N
*
.
n
(n + 1)
2
1
(5p) c) S se calculeze lim a
nf (n )
.
n
n


1

2

2. Fie funcia
f : [1,1]

, ,
3 3
]
f (x)

x arccos x .
3
(5p) a) S se arate c f este funcie bijectiv.
1
2
(5p) b) Calculai:

1
x
1

x
2
dx .

2
(5p) c) Calculai:
0

f

1
(
x
)
dx .

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011


Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 29
Prof. Viorica Lungana
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1 1 1
(5p) 1. a) S se arate c
(x + 1)(x + 2)


x + 1

x + 2
,
()
x

N.
b ) se ca eze suma
S


1
+
1
2
1
+
2 3
1
3
4
+ ...
+
1
.
2010 2011
(5p) 2. Cte laturi are un poligon convex cu msurile n grade ale unghiurilor n progresie
aritmetic de raie 20

, dac cel mai mic unghi are 68

?
(5p) 3. S se dea un exemplu de dou numere iraionale cu proprietatea c suma i produsul
41

0
3

3
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
lor sunt numere raionale strict pozitive.
(5p) 4. S se rezolve ecuaia (2 + 3 )
2 x
+
1
+ (2

3 )
2 x
+
1
4 .
(5p) 5. Folosind metoda induciei matematice, demonstrai inegalitatea:
1
+

1
1
2
2
2
+
...
+

1
n
2
2
1
,
()
n 1 .
n
(5p) 6. S se rezolve ecuaia: sin x + sin 2 x 0 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. n M
3
(C) se consider matricele

1 0

I
3


0
1

0 0
0
_

0

i

,

0

A

0

0
3 2
_

0 1

.
0
,
(5p) a) Calculai matricele:
A
2
i A
3
.
(5p) b) S se arate c pentru orice
z C, determinantul matricei I
3
+ zA este egal cu 1.
(5p) c) Calculai: (I
3
+ A)(I A + A
2
) . Ce putei spune de inversa matricei I + A ?

2. Fie f , g Z
5 [X
],
f X
5
+ X
4
+ 1 , g X
5
+ X
3
+ X
2
+ 3 X + 2 .
(5p) a) S se afle cel mai mare divizor comun al celor dou polinoame.
(5p) b) S se afle cel mai mic multiplu comun al polinoamelor f i g.
(5p) c) S se rezolve ecuaia
f (x) g (x) .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : R R dat de legea
(5p) a) S se studieze continuitatea funciei f pe R.
f (x)

2 x 1
.
x
2
x + 1
(5p) b) S se studieze derivabilitatea funciei f n punctul
(5p) c) Cercetai cte puncte de extrem are funcia f .
x 1.
)
)
2. Se consider irul (I
n
n 0
,
I
n

e

(
ln x
)
n
dx .
1
(5p) a) Calculai
I
0
i
I
1
.
(5p) b) Gsii o formul de recuren pentru irul (I
n n 0
.
(5p) c) Studiai convergena irului i, n cazul n care este convergent, calculai limita sa.
42

'

2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 30
Prof. Viorica Lungana
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se determine funcia de gradul al doilea
f : R R, f (x) ax
2
+ bx + c , astfel
nct graficul ei s conin punctele
A(1,2); B(3,1); C (1,4) .
(5p) 2. S se determine parametrul real m astfel nct
x
2
+ y
2
4 x + 6 y + m 0, ()x, y R.
(5p) 3. Fie f : R {2} R {1}, f (x)

x
x 2
. S se arate c funcia f este bijectiv i s se
calculeze
f

1
(x) .
25
(5p) 4. S se determine coeficientul lui x
8
n dezvoltarea binomului

1
_
x +

.
2 x
,
(5p) 5. S se calculeze imaginea funciei f : R

R, f
(
x
)


x
3x
.
x
2
+ 1
(5p) 6. Dintr-un far nalt de 100 m (fa de nivelul mrii) se vd pe mare dou nave pe
aceeai linie cu baza farului, una sub un ungh de
Aflai distana dintre cele dou nave.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
45

i cealalt sub un unghi de 30

.
1. Se consider sistemul

2mx + y + z 0


x + my z 1 , unde m R.

x + 2my + z 1
(5p) a) S se rezolve sistemul pentru m 1 .
(5p) b) S se determine parametrul real m, astfel nct sistemul s fie compatibil
determinat.
(5p) c) S se determine parametrul real m, astfel nct sistemul s fie incompatibil.
2. Se consider polinomul
f X
4
+ aX
3
+ bX + c; a, b, c R.
(5p) a) Pentru c 501 s se demonstreze
c
i
2
1 .
f (1) + f (1) + f (i ) + f (i ) 2008 , unde
(5p) b) Pentru a 2 , b 2 , c 1 s se determine rdcinile polinomului f.
(5p) c) S se demonstreze c nu exist valori reale ale coeficienilor a, b, c astfel ca f s se
43
'
n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
divid cu
g X
3
X .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia real
f : E R, f (x)

x + 3 4 x 1 x + 8 6 x 1 .
(5p) a) Determinai domeniul de definiie i artai c funcia f se poate scrie

f (x)

1,
x 1 5,
1
dac
dac
dac
x
[1,5)
x [5,10)
x [10,
)
(5p) b) Studiai continuitatea funciei f n punctele
funciei.
x
1
5
i
x
2
10 i calculai derivata
(5p) c) Cercetai dac funcia f este derivabil n punctele
x
1
5
i
x
2
10 . Stabilii
domeniul de derivabilitate al funciei. Ce fel de puncte sunt
graficul funciei f ?
2.
(5p) a) Demonstrai inegalitatea ln(1 + x) x, ()x 0 .
x
1
5
i
x
2

10
pentru
1
x
2 n
+
x
n
_
(5p) b) Artai c lim


ln1
+
dx 0 , unde a 0 .
a
n
0 ,
1
2x
2 n
+
x
n
(5p) c) S se calculeze lim n

x
2 n
+
x
n
+
a
dx , unde a 0 .
0
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 31
Prof. Blandina Maniiu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1 S se determine partea imaginar a numrului complex z

1 i
.
1 i
(5p) 2. Se consider funcia f : , f(x)=x +2.S se rezolve ecuaia f
( f ( x)) f
2
( x).
(5p) 3. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia
2 9
x
9
1 x
7.
44
p ,q p ,q

3
1 2 3 4 5
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o

x! 6
(5p) 4. S se rezolve sistemul:

y !
25
, unde x,y .
(5p) 5. S se determine parametrul real m,tiind c dreptele distincte d
1
: mx 3 y 2
i d
2
:12 x 2 y 3 0 sunt perpendiculare pe aceeai dreapt d.
(5p) 6. Comparai elementele cos2 i cos3.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 p q

1. Se consider mulimea M=

A/ A

0 1 0

, p, q

M .

0 0
1

(5p) a) S se arate c oricare ar fi m,n,p,q avem: A


m,n
A
p ,q
M .
(5p) b) S se arate c orice matrice din M este inversabil i s se afle inversa ei.
1
(5p) c) S se afle n funcie de p i q rangul matricei A
p ,q
A
p ,q
.
2. Se consider polinomul f= X
5
2 X
4
5 X
3
6 X
2
16 X .
(5p) a) S se afle rdcinile ntregi ale polinomului f.
(5p) b) Aflai
x
2
x
2
x
2
x
2
x
2
.
(5p) c) Aflai rdcinile reale ale polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie f:

0,

,f(x)=
x ln x .
(5p) a) Aflai asimptotele funciei f.
(5p) b) Studiai monotonia funciei f pentru x>0.
(5p) c) Demonstrai c f(x)>0 pentru x>1.
2. Fie f: , f(x)=
1
.

2 sin x
(5p) a)Studiai mrginirea funciei f pentru x .

2
(5p) b) Calculai

0
f ( x)dx.
(5p) c) Demonstrai c orice primitiv F(x) a funciei f(x) este strict cresctoare i
x
calculai lim
1
f (t)dt.
x
x
2011
0
45
8 8 8
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 32
Prof. Blandina Maniiu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se determine partea ntreag a numrului 3 2 2 .
(5p) 2. Studiai paritatea funciei f:
,2

2, , f ( x) ln
x 2
.
x 2
(5p) 3. S se rezolve n ecuaia 10
x
2 10
x
3
(5p) 4. Calculai C
0
C
2
...C
8
.
(5p) 5. n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele
A 2,1 , B 2, 2 i C 5,3 .S se scrie ecuaia dreptei care trece prin C i este
perpendicular pe AB.
(5p) 6. Calculai sin

cos

.
8 8
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 1 1


1.Se consider matricea A

1
1 1

M
3
.

(5p) a) Calculai rang A.


1 1 1

(5p) b) Aflai
A
1
.
(5p) c) Dac B=A 2 A
1
s se afle B
2011
.
2. Fie G=(2, ) i
x y xy 2x 2 y 6, x, y .
(5p) a) Demonstrai c G este parte stabil a lui n raport cu legea .
(5p) b) Aflai mulimea elementelor simetrizabile n raport cu legea .
(5p) c) Ct este suma i produsul soluiilor ecuaiei
x x 11 ?
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f: , f x arctg x 2 arctgx.
(5p) a) Aflai ecuaiile asimptotelor la graficul funciei f.
(5p) b) Studiai monotonia funciei .
(5p) c) Artai c 0 f ( x)

, x .
2
46
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro

2. Se consider funcia f: , f ( x)

xe
x
, x 1
a
.

x
2
2x
, x 1
(5p) a) S se afle valoarea parametrului real a pentru care f este continu n x
0
1.
(5p) b) Pentru a=3e demonstrai c f admite primitive pe .
2
(5p) c) Calculai

0
f ( x)dx, pentru a=3e.
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 33
Prof. Blandina Maniiu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Aflai inversa funciei f : , f ( x) 3x 4.
(5p) 2. Aflai modulul numrului complex z
1 2i
.
1 2i
(5p) 3. Aflai o relaie independent de m ,ntre rdcinile
ecuaiei
x
2
2(m 1) x 2m 1 0, m .
(5p) 4. Calculai suma 11! 2 2! ... n n!, n
*
.
(5p) 5. Aflai aria triunghiului ABC tiind c AB 4,AC 6 i m( A) 15
0
.
(5p) 6. Fie A(1,-2),B(-3,0) i C(1,2).Scriei ecuaia nlimii din A ,a
triunghiului ABC.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 0 0

1.Se consider matricea A(x)

x 1 0

, x .

2x
2
2x 4x 1

(5p) a) S se rezolve ecuaia S 0 unde S este suma tuturor elementelor matricei.


(5p) b) Calculai A(x)A( y), x, y .
(5p) c) Aflai A
n
(2011), n
*
.
47
2
n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
2. Se consider polinomul f X X
4
4 X
2
16
(5p) a) Calculai f( ).
(5p) b) Aflai toate rdcinile polinomului f.
i numrul

3 i .
(5p) c) Descompunei polinomul f n factori ireductibili n X
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie f : D , f ( x)
ln
funciei f.
2x 1
, D este domeniul maxim de definiie al
x 1
(5p) a) S se afle D i s se determine asimptotele verticale la graficului funciei f.
(5p) b) Studiai derivabilitatea funciei i calculai
f

( x).
(5p) c) Scriei ecuaia tangentei la graficul funciei f ,n punctul de abscis x 3.
2. Fie f
n
: ,f
n
( x)
2 x
e
x
1
, n ,i I
n

1
f
n
x dx.
(5p) a) Studiai paritatea funciei f
n
( x).
(5p) b) Calculi
I
0
.
1
(5p) c) S se determine

( f
0
( x) f
2011
( x))dx .
1
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 34
Prof. Maniiu Blandina
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve n ecuaia 3
log
3
2
x
2
5 log 2
x
2 0.
(5p) 2. Dac
x y 3
2, aflai
x
,x,y , y 0, x
y
3 0.
x y 3 y
(5p) 3. Aflai mulimea

x log
2
x log
8
x 8.
(5p) 4. Determini valorile parametrului real m, astfel nct ecuaia
x
2
(m 2)x 4 0
s nu admit solii reale.
(5p) 5. Fie dreptele de ecuaii d
1
: 2x y 1 0, d
2
: x 3 y 4 0
48
1 2 3 4
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
i d
3
: 3x y m 0 .Determinai m real astfel nct dreptele s
fie concurente.
(5p) 6. S se rezolve n 0, 2 ecuaia cos2x sin 2 x 1.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.Se consider sistemul de ecuaii liniare

i A matricea sistemului
mx y z 1
(m 1) x y z 2
x y (m 1) z m
(5p) a) S se calculeze determinantul matricei A, i s se afle valorile lui m pentru
care matricea are rang maxim
(5p) b) S se determine valoarea lui m pentru care sistemul este compatibil
determinat.
(5p) c) Pentru m
2
s se rezolve sistemul.
2. Fie polinomul f X
4
X
3
X
2
X 1 cu rdcinile x
1
, x
2
, x
3
, x
4
.
(5p) a) Aflai media aritmetic i media geometric a rdcinlor
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
.
(5p) b) Calculai
x
11
x
201
x
2001
x
2011
.
(5p) c) Aflai ctul i restul mpririi lui f la X
2

1
2
5
X 1 i
descompunei f n factori ireductibili n X .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funciile f,g : ,f(x)

x
x
2
1
i g(x) e
f ( x )
.
(5p) a) Determinai asimptotele graficului funciei g(x).
(5p) b) Calculai
f

( x) i studiai derivabilitatea funciei n x=0.


(5p) c) Aflai punctele de extrem local ale funciei f(x).
2. Se consider f:
. f ( x)

2e
x1
, x 1
.
x 1, x 1
(5p) a) S se arate c funcia f(x) admite primitive pe R i calculai primitivele ei.
(5p) b) Calculai aria suprafeei plane determinat de graficul funciei f, axa Ox i
dreptele x=0; x=2.
3
(5p) c) Calculai

exf ( x)dx.
2
49
n n
2 4
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 35
Prof. tefan Florin Marcu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculai : (3 i)
4
(3 + i)
4
.
(5p) 2. Artai c : lg
1
+
lg
2
+
....
+
lg
2010
+
lg 2011

0 .
2 3 2011
(5p) 3. Aflai numrul soluiilor ntregi ale inecuaiei :
x
2
2011x + 2010 < 0 .
(5p) 4. S se afle n N
*
, n 2 , pentru care : C
1
+ 2C
2
9 .
(5p) 5. n sistemul de coordonate XOY , se consider punctele : A(m,4) , B(2,3) , C(3,4) .
Aflai valorile lui m R , pentru care triunghiul ABC este dreptunghic , cu m()=
90

.

(5p) 6. Calculai perimetrul triunghiului ABC , tiind c AB=3 , AC=4 i m( BAC )= 60.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 2
_
1. Se consider matricea A M
2
(R) , A=

.
,
(5p) a) Artai c :
A
2
= 5 A .
(5p) b) Calculai suma :
A + A
2
+ .... + A
2011
.
2
1
(5p) c) Artai c , dac X M
2
(R) verific relaia X A , atunci X A
sau
5
X
1
A .
5
2. Pe R , definim legea de compoziie " " astfel :
x y= x y a(x + y ) + a
2
+ a
, () x, y
R
, unde a
R
fixat arbitrar .
(5p) a) Artai c (a; + ) este o parte stabil a lui R , n raport cu legea " " .
(5p) b) Dac f : R R , f ( x) x+a , artai c
:
f ( x y) f ( x) f ( y) , () x, y R .
50
1 2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) c) Dac a=2011 , rezolvai n R , ecuaia :

x

..

x x .
2011ori
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie
f : R R , f ( x) 2
x
+
3
x
x x
, x R .
(5p) a) Calculai : lim
2
+
3

5
.
x1
x 1
(5p) b) Artai c f este o funcie convex .
(5p) c) Rezolvai n R , ecuaia : 2
x
+ 3
x
=5 .
n
+
1
3x

1
2. Fie irul (I
n
)
n

1
,
I
n

n
dx .
x
(5p) a) Artai c irul (I
n
)
n

1
, este strict descresctor .
(5p) b) Artai c irul (I
n
)
n 1
este mrginit .
(5p) c) Calculai : lim n (3 I
n
) .
n
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 36
Prof. tefan Florin Marcu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Artai c :
3

i
+
3 + i
3
+
i
R .
3 i
(5p) 2. Calculai
x
3
+ x
3
, unde x
1
, x
2

R
, sunt soluiile ecuaiei : x
2
4x + 1 0 .
(5p) 3. Se consider o progresie aritmetic
(

a
)
cu a
1

1 i r=3 . Aflai al c te-lea


termen al
progresiei este numrul 2011 .
n
n 1
(5p) 4. Aflai c te numere de trei cifre se pot forma cu cifrele 1,2,3 .
(5p) 5. n sistemul de coordonate XOY , se consider punctele A(4,0) i B(0,3) . Aflai
ecuaia
perpendicularei duse din O pe AB .
(5p) 6. Dac sinx=
1
3
, calculai cos 2x .
51
c d
5
n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie A M
2
(R) ,

a b
_
A

, unde numerele a,b,c,d R
,
sunt patru numere n
progresie aritmetic .
(5p) a) Artai c det A 0 .
(5p) b) Artai c ( ) dou matrici U,V M
2
(R) i r R , astfel nct : A=a U+r V .
(5p) c) Artai c , matricele U i V , verific relaiile : U
2011
2U
2010
i
V
2011
3V
2010
+ 2V
2009
.
2. Se consider corpul ( Z
5
,+, )
i
M {x
4
x Z } .

(5p) a) Artai c M={ 0 , 1 } .
2011 2011
(5p) b) Artai c , ( ) a,b
Z
5
, cu a b , astfel nct : a =b i b =a .
2011
(5p) c) Rezolvai n Z
5
, ecuaia : x x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia : f: (0, + ) R
*
,
f(x)=
x + 1 x .
(5p) a) Aflai ecuaia asimptotei orizontale la graficul funciei f .
f
'
( x) 1
(5p) b) Demonstrai c :
f ( x)
2 x( x
+1)
, () x (0;+ ) .
(5p) c) Artai c : 2010 >
2009 +
2
2011
.
2. Se consider irul (I
n
)
n

1
,
1
I
n

x
dx .

(5p) a) Calculai I
1
.

0
3x + 2
(5p) b) Demonstrai relaia :
3I
n +1
+ 2I
n


1
n +
1
, ()n N
*
.
1
(5p) c) Artai c : lim n I
n
.
n


5
52
'

y
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 37
Prof. Marcu tefan Florin
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve n R ecuaia : 5 x x 5 .
(5p) 2. S se calculeze partea ntreag a numrului : a

1
+
1

1
.
2 2
2
2
3
(5p) 3. Aflai c te numere de trei cifre distincte , se pot forma cu cifrele 2,4,6,8 .
(5p) 4. S se arate c , dreapta de ecuaie y=2x-1 nu intersecteaz parabola de ecuaie y=
x
2
+x+1 .
(5p) 5. Fie vectorii : a i +
j
:

; b i j ; v 7i j . S se determine x,y R , astfel nct
v xa + yb .
(5p) 6. Calculai : sin


+
sin
2


+
sin
3


+
sin
4


.
3 3 3 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

x + 2 y + 3z 0
1. Se consider sistemul de ecuaii :

4x + 5 y + 6z 0

7 x + 8 y + az 0
, a R .
(5p) a) Aflai a R , astfel nct det A=0 .
(5p) b) Pentru a=9 , rezolvai sistemul de ecuaii .
(5p) c) Dac (x
0
, y
0
, z
0
) R R
R
calculai :
, este o soluie oarecare a sistemului de ecuaii ,
2011
2011
0 2011
x + + z .
0
2
2010
0
2. Se consider polinomul : f= X
2011
+ X + a R[ X ] , unde a R .
(5p) a) Artai c f(1)-f(-1)=4 ,() a R .
(5p) b) Aflai a R , astfel nct f s fie divizibil cu X-1 .
(5p) c) Dac a -2 , i notm cu x
1
, x
2
,..., x
2011
rdcinile polinomului f , artai c :
53
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
1
1 x
1
+

1
1 x
2
+ ...
+
1
1 x
2011


2012
.
a + 2
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : R R ,
f ( x)

x
2011
.
x
2010
+ 1
(5p) a) Calculai : lim ( f ( x) x) .
x+
(5p) b) S se determine asimptotele la graficul funciei f .
(5p) c) Artai c funcia f este strict cresctoare pe R .
2. Se consider funcia f : R R ,
f ( x)

1
+
x
.
1 + x
2
(5p) a) Aflai a , b R , astfel nct
primitiv
F : R R , F ( x) aarctgx + bln( x
2
+ 1) , s fie o
a funciei f .
1
(5p) b) Calculai :

0
f ( x)dx .
(5p) c) Calculai : lim(
n
n + 1
n
2
+
1
2
+

n
+
2
n
2
+ 2
2
+ ...
+
n
+
n
) .
n
2
+ n
2
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 38
Prof. tefan Florin Marcu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculai suma : i + i
2
+ i
3
+ ...i
2011
.
(5p) 2. Rezolvai n R , ecuaia : 9
x
53
x
+ 4 0 .
(5p) 3. S se arate c funcia : f : R
*
R , f ( x) x
2011

1
x
2011
, este impar .
(5p) 4. Aflai cte numere de patru cifre distincte , se pot forma cu cifrele 1,3,5,7,9 .
(5p) 5. n sistemul de coordonate XOY , se consider punctele A(-1,3) i B(1,-1) . Aflai
ecuaia
mediatoarei segmentului AB .
(5p) 6. Calculai sin
7


.
12
54
,

3

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consider matricea :

1 1 1
_
A


0 1 1


M (R) .


00 1

(5p) a) Calculai rangul matricei A .1 a
n
b
n
_
(5p) b) Artai c :
A
n0
1
c

, (

)n

N
*
, unde
(a )
, (b ) , (c )

n
nN
*
n
nN
*
n
nN
*


0 0 1

sunt iruri de numere reale .


n(n
+
1)
*
(5p) c) Artai c : a
n
c
n

n
i b
n

2
, ()n N .
2. Se consider polinomul :
^
f X
3
+ X
2
+ a
Z
^ ^
3
[X ] , unde a Z
3
.
(5p) a) Artai c suma
^
f (0) + f (1)
+
f (2) , nu depinde de valorile lui a .
(5p) b) Dac a=1 , aflai rdcinile din Z
3
, ale lui f .
(5p) c) Determinai , valorile lui a Z
3
, pentru care polinomul f , este ireductibil n
Z
3
[ X ] .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : [0; +) R,
f ( x)

1
.
( x + 2010)( x + 2011)
(5p) a) Artai c f este strict descresctoare pe [0; +) .
(5p) b) Aflai valoarea maxim a funciei f .
(5p) c) Calculai : lim[ f (1) + f (2) + ... + f (n)]
.
n
1

x
1

x n
2. Se consider irul (I
n
)
nN
()n N
*
.
, definit prin : I
0

0
e dx
i
I
n

0
e
x dx ,
(5p) a) Calculai

I
0
. 1
*
(5p) b) Demonstrai c : I
n
+ nI
n

1
e
, ()n N .
(5p) c) Artai c : I


n!
[e

(1
+

1
+
...
+

1
)]
, (

)n

N
*
.
n
e 1! n !
55
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 39
Prof. Corneliu Mnescu-Avram
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se calculeze
(1 + i)
9
.
(1 i)
7
(5p) 2. S se determine numerele reale a astfel ca soluiile ecuaiei x
2
+ ax + a 1 = 0 aib
modulul
cel mult egal cu 1.
(5p) 3. Dac S
n
este suma prinilor n termeni ai unei progresii aritmetice i S
n
= m, S
m
= n, m, n

*
,
m n, s se determine S
m + n
.
(5p) 4.Care dintre polinoamele (1 + X
2
X
3
)
1000
i (1 X
2
+ X
3
)
1000
are coeficientul lui X
20
mai
mare?
(5p) 5. ntr-un triunghi ABC medianele care trec prin vrfurile B i C sunt perpendiculare. Care este
AB
2
+
AC
2
valoarea raportului ?
BC
2
(5p) 6. Dac tg x = 2 - 3 , ce valoare are sin 2x ?
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

2 5
1. Se consider matricele A =

4 6
6
_

9

, O 3
=

0 0 0
_

0 0 0

, I 3
=

1 0 0
_

01 0

, cu


3 6


0 0 0


0 0 1

, , ,
elemente numere reale.
(5p) a) Artai c A
3
= I
3
.
(5p) b) Cte elemente are mulimea G = {A
n
|n
*
} ?
(5p) c) Verificai c A
2
+ A + I
3
O
3
i explicai rezultatul.
2. Se consider a
17
i polinomul f = X
16
+ aX + 1

5
17
[X] .
(5p) a) S se demonstreze c pentru orice b
17
, b 0

, este adevrat egalitatea b
16
= 1

.
(5p) b) S se arate c X
16
+ 1

5 = (X
8
- 6

)(X
8
+ 6

) n
17
[X].
(5p) c) S se demonstreze c pentru orice a
17
, polinomul f este reductibil n
17
[X].
56
3
1
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
iar
1. Se consider irul (a
n
)
n *
definit astfel : a
1
= 1, a
2
=
1
+

1
, a =
2 3
1
1
+

1
+

1
+

1
, ,
3 7 4 13
1 1
a
n + 1
se construiete din a
n
prin nlocuirea fiecrui termen
a
prin suma +
a + 1
.
a
2
+ a + 1
(5p) a) S se arate c dac f :
(
0,
)

,
f
(

x
)
arctg
1
, atunci
x
f
(
x
)
f
(
x + 1
)
+ f
(
x
2
+ x + 1
)
, pentru orice x > 0.
(5p) b) Dac s
0
( x
) , s
n
+
1
( x
) s
n
( x + 1
)
+ s
n (
x
x
+ x + 1
)
, pentru orice n , unde x > 0,
atunci
f
(
x
)

s
n
(
x
)

f
(
x
)
( x + n ) f ( x +
n )
, pentru orice n .
(5p) c) S se calculeze lim a
n
.
n
2. Se consider funciile f, F : , f (x)
=
1
x
7

2
x
6
+
x
5

4
x
3
+
4 x

x
4
(1 x)
4
1 + x
2
, F (x) =
7 3 3
4 arctg x.
(5p) a) S se arate c F este o primitiv a lui f.
(5p) b) S se calculeze
1

f (
x)dx
0
i
223
1

x
4
(1

x)
4
dx .
0
22
(5p) c) S se deduc inegalitile < < .
71 7
57
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 40
Prof. Corneliu Mnescu-Avram
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se determine partea ntreag a numrului 10 log
2
3.
(5p) 2. S se rezolve n ecuaia x
4
+ 4x 1 = 0.
(5p) 3. Care este imaginea funciei f : , f (x)
=
2 x
+
x
2
+
x
3
.
3 + 1
(5p) 4. Calculai
C
5

C
6
.
15 14
(5p) 5. Fie a, b i dreptele d
1
: y = ax, d
2
: y = - x + b, care se intersecteaz n primul
cadran. Care
este mulimea valorilor lui a ?
(5p) 6. Dou triunghiuri au lungimile laturilor egale cu 39, 41, 50, respectiv 41, 50, 73. Care dintre
cele
dou triunghiuri are raza cercului nscris de lungime mai mare ?
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

0

0

_

1

0

_

0

1

_
1. Se consider matricele O
2
,
I
2 ,
C


2
(

3
)
, O
2
=

, I
2
=

, C =

i

2

mulimea F = {C
n
|n
*
} {O
2
}.
(5p) a) Cte elemente are mulimea F ?
(5p) b) Artai c dac A, B F, atunci A + B F.
(5p) c) Demonstrai c F este un corp comutativ.
, , ,
2. Se consider mulimea [ 5 ] = {a + b 5 |a, b }, funcia f : [ 5 ] , f (a +
b 5 ) =
= a
2
5b
2
, a, b i mulimea A = {x [ 5 ]|f (x) = - 1}.
(5p) a) S se verifice dac 38 + 17 5 A.
(5p) b) S se arate c pentru orice x, y [ 5 ], f (xy) = f (x) f (y).
(5p) c) S se arate c mulimea A este infinit.
58
C C
+
C
6
C
3
2
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1 1 1
*
1. Se consider irul cu termenul general a
n
=
0
+
n
+ ..., n , unde indicii
n n
superiori
sunt multipli de 3.
(5p) a) S se calculeze primii 6 termeni ai irului.
n

1
*
(5p) b) S se demonstreze inegalitile 2 a
3n
2 +
3
3n
*
, pentru orice n

i s se gseasc
inegaliti similare pentru a
3n +1
, a
3n + 2,
n .
(5p) c) S se stabileasc dac irul este convergent.
2. Se consider funciile f, F :
(
0,

,
f
(

x
)


x (1
x )
, F
(

x
)

x
3
+ 2x
2
7x 6

- 5 ln (1 + x).
(5p) a) S se arate c F este o primitiv a lui f.
(
1 + x
)
3
(
1 + x
)
2
1
(5p) b) S se calculeze

f (

x )

dx
i
0
2
1

x (1

x )
0
7
dx.
(5p) c) S se deduc inegalitile < ln 2 < .
3 10
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 41
Prof. Corneliu mnescu-Avram
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se arate c numrul
5
41 + 29 2 +
5
41 29
2
este natural.
(5p) 2. Dac a
2
a + 1 = 0, a , s se calculeze a
14
+
1
.
a
14
(5p) 3. Care este cel mai mic nur natural n astfel nct 10!n s fie ptrat perfect?
(5p) 4. S se rezolve ecuaia tg
2
x

cos x
.
1 sin x
(5p) 5. Dac P este un punct interior ptratului ABCD i PA = 12, PB = 20, PC = 65, care este
valoarea
lui PD ?
59

1 n + 1
n n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) 6. Raportul dintre lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic i lungimea nlimii este
egal cu
4. Care sunt msurile unghiurilor triunghiului ?
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

z
1
z
2
_
1. Se consider mulimea
2 (
) a matricelor M
=


.

z
2
z
1 ,
(5p) a) S se arate c dac M , atunci M
*
, unde M
*
este matricea adjunct a matricei M.
(5p) b) S se verifice egalitatea (MN)
*
= N
*
M
*
.
(5p) c) S se demonstreze c orice matrice nenul M e ste inversabil i c M
1
.


a b

2. Se consider inelul (A, +,


.
), unde A = '
b a
a, b


257
)

.
(5p) a) S se determine numrul elementelor mulimii A.
(5p) b) S se rezolve n mulimea A ecuaia X
2
= I
2
.
(5p) c) S se arate c (A, +, .) nu este corp.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se d irul (a
n
)
n *
definit prin a = 2, a = a
2
a + 1.
1 1 1 1
*
(5p) a) S se demonstreze egalitatea : S
n

+ + ... + 1

, pentru orice n .
a
1
a
2
1
a
n
a
n +1
1
(5p) b) S se arate c dac a > a
n
+
1
, atunci S
n
+ < S
n 1
.
a
+
1
(5p) c) S se arate c dac a a
n
+
1
1, atunci S
n
+ 1.
a
2.

4
(5p) a) S se calculeze

ln (1
+
tgx )

dx.
0
1
ln
(
1
+
x
)
(5p) b) S se calculeze

0
1 + x
2
dx.
(5p) c) S se deduc inegalitatea ln2 > 2.
60

,
3
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 42
Prof. Corneliu Mnescu-Avram
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se ordoneze cresctor numerele :
3
4 ,
4
7 ,
6
19 .
(5p) 2. S se rezolve ecuaia x
3
7x + 6 = 0.
(5p) 3. n cte puncte se intersecteaz diagonalele unui poligon convex cu n laturi, dac nu exist
trei
diagonale concurente?
(5p) 4. S se rezolve ecuaia 32 cos
6
x cos 6x = 1.
(5p) 5. n interiorul ptratului ABCD se construiete triunghiul echilateral ABE. Ce msur are
unghiul
CDE ?
1
(5p) 6. S se demonstreze egalitatea 4 arctg
5
- arctg
1
= .
239 4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se d matricea A =

2 1 1
_


0 2 1


1 1 1

(5p) a) S se calculeze A
2
, A
3
.
(5p) b) S se verifice egalitatea
A
3
5 A
2
6 A + I .
(5p) c) S se demonstreze c tate puterile matricei A au pe diagonala principal dou elemente
identice.
2. Se consider polinomul f = X
5
+ X + 1
[X].
(5p) a) S se descompun polinomul f n produs de factori ireductibili n [X].
(5p) b) S se arate c polinomul f are o singur rdcin real a.
(5p) c) S se exprime celelalte rdcini ale lui f n funcie de a.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
nC
n
1. Se consider irul cu termenul general a
n
=
2 n
.
2
2 n
(5p) a) S se demonstreze c irul este monoton.
(5p) b) S se demonstreze c irul este mrginit.
61
1
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
1 1
(5p) c) S se deduc pentru limita l a irului inegalitile < l < .
2
2
x
n
p

qx
n
2. Fie p, q
*
as
tfel nct =
p
i funciile f, F :
,
q
f
(

x
)

( )

,
n!
F
(
x
)
f
(
x
)
f
(
2
)

(
x
)
+ f
(
4
)

(
x
)
...+
(
1
)
n
f
(
2 n
)

(
x
)
, unde
funciei f.
f
(
i
)

este derivata de ordin i a
(5p) a) S se arate c
f
(
i
)

(
0
)
, oricare ar fi i .

(5p) b) S se demonstreze egalitateaf (

x )

sin xdx

F (

)

+
F (0 ).
0
(5p) c) Folosind rezultatele precedente, s se demonstreze c este un numr iraional.
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 43
Prof. Mndrican Ovidiu-Marius
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Cte numere naturale se pot forma cu cifrele 0, 1, 2, 3 dac n fiecare astfel
de numr , orice cifr intr cel mult odat ?
(5p) 2. S se rezolve n R ecuatia: 1
+
2
x
+
3
x +1

90 .

(5p) 3. S se gseasc un vector perpendicular pe vectorul 2 i

+ 3 j 4k .
(5p) 4. Se d un triunghi dreptunghic neisoscel ABC , cu m (BAC) 90

. Se duc:
nltimea
[AH], bisectoarea [AA
MA
] si mediana [AM],unde H ,
A
1
si M(BC) . Artati c
1
> 1.
HA
1
(5p) 5. S se rezolve n C ecuatia
z
2
i .
(5p) 6. S se afle ecuatia planului care trece prin punctele
A(1, 2, 4) ; B(4, 3, 1) si C (2, 1, 3) .
62

a b c d
a d c
b c
c c
d b
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1
_

1 0
_
1. Fie A si I
2
dou matrici ptratice de ordinul doi: A

1
si
2
,
1
I
2
.

0 1
,
(5p) a) S se verifice c matricea
A

1
satisface egalitatea. A

1
(4I
2
A) .
5
(5p) b) S se arate c
A
n
, cu n N


, n 2 se poate
scrie:
A
n
a
n
A + b
n
I
2
;
unde a
n
, b
n
Z .
(5p) c) Scriind matricea A
5
sub forma A
5
a
5
A + b
5
I
2
s se calculeze coeficientii ntregi
a
5
si b
6
.
2. Se consider G ({a , b , c , d }, ) un grup dat prin tabela urmtoare,
incomplet completat:
(5p) a) S se afle elementul neutru al grupului.
(5p) b) S se afle simetricul elementului b .
(5p) c) S se demonstreze c grupul G este abelian.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider functia f :
(
1,
+

)

R ; f
(
x
)

x
+
1
+


>
1 .

x + 1
(5p) a) S se arate c functia f are un minim care nu depinde de .
(5p) b) S se arate c functia f are exact un punct de inflexiune.
(5p) c) Fie A punctul n care graficul functiei f intersecteaz axa Oy si B punctul n care
tangenta n A la graficul functiei f intersecteaz axa Ox . S se demonstreze c
distanta
de la originea axelor de coordonate la segmentul [AB] este constant.
3
n
2. Se consider sirul definit prin (I
n
)
n

N

,


9
_

n
I
n


(3x x
2
)
0
dx .
(5p) a) S se arate c 0 I
n
3

4

.
,
(5p) b) Utiliznd metoda integrrii prin prti, artati c
I

9n
I ;

n

N
n
2(2n + 1)
n


, n 2 .
(5p) c) Utiliznd metoda inductiei matematice s se arate c
63

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
3
2 n + 1


(
n !
)

2

I
n

( 2
n
+ 1 )
!
; n N , n 1 .
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 44
Prof. Mndrican Ovidiu-Marius
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Cte numere naturale mai mici sau egale cu 100 sunt divizibile cu 3 sau cu 4 si nu
sunt divizibile cu 5 ?
(5p) 2. S se determine probabilitatea ca aruncnd 2 zaruri, suma feelor s reprezinte un
cub perfect.
(5p) 3. S se rezolve n R ecuatia
x + 3 3 x .
(5p) 4. ntr-un triunghi dreptunghic ABC, avnd m(BAC ) 90

se cunosc: AH = 2 cm si
AM = 4 cm, unde AH i AM sunt nlimea i mediana corespunztoare unghiului
drept.
S se calculeze diferena msurilor unghiurilor ascuite ale triunghiului.
(5p) 5. S se calculeze valoarea minim a sumei sin x + cos x , x R .
(5p) 6. S se compare distana de la punctul A(2; 3) la dreapta d : 3x + 4 y 5 0 ,
cu lungimea
segmentului determinat de intersectiile dreptei d cu axele de coordonate.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

0 1 0
_

1 0 1
_

1. Se consider matricile : A

0


0
0 1

;
0
,
B

0

1
1 0

.
0
,
(5p) a) S se calculeze det (A + A
t
+ B ) .
(5p) b) S se calculeze
(5p) c) S se calculeze
A
n
, n N


.
B
n
, n N


.
2. Se consider a R i ecuaia x
4
+ (a 2) x
3
+ (a
2
2a + 4)x
2
x + 1 0.
(5p) a) S se calculeze
1
+

1
x
1
x
2
+

1
+

1
.
x
3
x
4
(5p) b) S se arate c ecuaia dat nu are toate rdcinile reale.
(5p) c) S se demonstreze c ecuaia dat nu admite pe -2 drept rdcin tripl.
64

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : D R ; f (x) arcsin 3x
2
6 x + 2 .
(5p) a) S se precizeze domeniul de definiie al funciei f .
(5p) b) S se precizeze domeniul ei de derivabilitate.
(5p) c) S se precizeze intervalele de convexitate i de concavitate ale funciei.
2. Se consider funcia f : R

R , f
(
x
)

lim
x + 2 e
nx
+ a x 2 e

nx
+ b
.
n +
e
nx
+ e

nx
(5p) a) S se determine constantele a i b astfel nct funcia f s fie continu pe R .
+2
(5p) b) S se calculeze
(5p) c) S se calculeze
funciilor.

[
x
]
f
(
x
)
dx ; unde
[
x
]
reprezint funcia parte ntreag.
2
+2

(
f f
)(
x
)
dx ; unde reprezint operaia de compunere a
2
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 45
Prof. Adrian Muscalu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic -
informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Dac a, b

i a
+
b

1 ,s se arate c a
2
+
b
2


1
.
2
(5p) 2. S se rezolve n numere reale ecuaia : log
2
(2 + lg( x + 1)) 0 .
(5p) 3. S se calculeze C
7
, dac C
n
= C
n + 2
.
n 20 20
(5p) 4. Fie
f : {1, 2} R , f ( x) x
2
3
i
g : R R , g ( x) ax +
b
o prelungire a lui f .
S se calculeze
g (1) .
(5p) 5. Fie ABCD un paralelogram i punctele K i L astfel nct AK =
1
AD , AL =
1
AC .
5 6
S se arate c vectorii LK i LB sunt coliniari.
(5p) 6. Dac sin x
+
cos x

11
12
,s se calculeze sin 2 x .
65

,
1 2
x + x = x .
2

1
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consider matricea

0 1 1
_
M


1 0 1


11 0

i mulimea
H
{
x M
3
(R )
X
X + 2I
3
}
.
(5p) a) S se arate c M H .
(5p) b) Dac A H , s se arate c A este inversabil i
A 2 A

1
= 2I
3
.
(5p) c) Dac B H , s se arate c B
n

2
n
(B + I
3
)
+
(1)
n
(2I
3
B) .
3 3


a b
_
2

1

_
2. Se consider mulimea M


'


b a


a ,b

Z
7
)
i matricile A
,


4

3

_


,

,
B

4

,
(5p) a) S se arate c A este inversabil i s se afle inversa ei.
(5p) b) Care este probabilitatea ca alegnd un element din M ,acesta s fie matrice
inversabil?
(5p) c) S se rezolve n M
2
(
7
)
ecuaia
X
6
B .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia
f : R

R , f ( x)

x
3
+
x
i irul
(

x
)
, x
>
0 ,
3
n +1 n +1 n
(5p) a) S se arate c funcia este bijectiv.
(5p) b) S se calculeze
(
f

1
)
'(2) .
n
n 1
1
(5p) c) S se arate c irul
(

x
)
este convergent i s se afle limita sa.
n
n 1
2. Se consider irul I
n


x
n
sin xdx .
0
(5p) a) S se calculeze
I
1
.
1 n(n
+
1)
(5p) b) S se arate c I
n
+
1


2
I
n 1
.
(5p) c) S se calculeze lim I
n
.
n
66
0 1
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 46
Prof. Adrian Muscalu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Se consider ecuaia
x
1

1
+
x
2

1
x
2
2x 1
0
cu rdcinile x
1
i
x
2
. S se calculeze :
x
2
+
1
x
1
+ 1
(5p) 2. S se calculeze partea ntreag a numrului:
1
1 +
3
2 +
3
4
+
1
3
4 +
3
6 +
3
9
+...+
1
3
81 +
3
90 +
3
100
(5p) 3. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia : x
2
x
1


3
x
2
x 2
(5p) 4. S se afle inversa funciei bijective

x + 1,
f : , f ( x)
'

3x 1,
x < 1
x 1
(5p) 5. Fie vectorii a i b cu | a | =3 i | b | = 4 i unghiul dintre ei de 60
o
. S se afle x dac

vectorii u xa +
b
i v a +
2b
sunt perpendiculari.
(5p) 6. S se calculeze 8 sin 15
o
sin 45
o
sin 75
o
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie A, X M
2
() ,
unde
1 8
_
A

,
i AX XA .
(5p) a) Artai c exist o infinitate de matrici
4
X M
2
()
cu proprietatea dat;
(5p) b) S se rezolve n M
2
(R) ecuaia X A .
(5p) c) S se calculeze
A
n
, n N * .
2. Se consider legea de compoziie pe Z,
x y xy 3x 3y + 12 . Elementul a Z
se numete element absorbant fa de legea , dac x a a x
a x Z .
pentru orice
(5p) a) S se arate c legea este asociativ, s se afle elementul neutru i elementul
absorbant.
67
1 n +1 n n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) b) S se rezolve ecuaia

x

...

x 4 .
100 de x
(5p) c) S se afle prile stabile finite ale lui Z fa de legea dat.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider irul ( x
n
)
n 1
dat prin x (0;1), x x x
3
.
(5p) a) S se arate c
x
n
(0,1) pentru orice n N * .
(5p) b) S se calculeze limita irului .
(5p) c) S se arate c lim
(

x
3
+
x
3
+
...
+
x
3
)

x .
n
1 2 n 1
2. Fie funcia f : [0;1] [1; 3], f ( x) x
4
+ x
2
+ 1 .
(5p) a) S se arate c f este inversabil .
1
x(2 x
2
+
1)
(5p) b) S se calculeze

0
1
f ( x)
3
dx .
(5p) c) S se arate c

f ( x)dx +

g ( x)dx =3, unde g este inversa lui f.
0 1
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 47
Prof. Adrian Muscalu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic -
informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se arate c dac numerele ab, b
2
, c
2
sunt n progresie aritmetic ,atunci numerele
b, c, 2b a
sunt n progresie geometric.

x
+
1
+

y
+
1
(5p) 2. S se rezolve sistemul :

'
y 1
6
x 1
x
2
+ y
2

20
(5p) 3. Dac x log
108
3 , s se calculeze n funcie de x
numrul
y log
48
2 .
(5p) 4. Care este probabilitatea ca alegnd o pereche de numere distincte din mulimea
{
1, 2, 3,..., 30
} , produsul lor s fie numr impar?
68
,
F

2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) 5. Un dreptunghi are dou laturi pe dreptele de ecuaii a : 3x + 4 y 3
0
,respectiv
b : 4x 3 y 4
0
i vrful A(1; 4) . S se afle aria dreptunghiului.
(5p) 6. S se arate c ntr-un triunghi oarecare ABC are loc relaia :
bc cos A
+
ca cos B
+
ab cos C

R
a sin A + b sin B + c sin C
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 2 3 4
_ 1 2 3 4
_
1. Se consider permutrile

S
4
,


3 4 2 1


4 1
3 2


.
(5p) a) S se calculeze
2011

2011
.
(5p) b) S se rezolve ecuaia
21
x
43
.
(5p) c) S se arate c ecuaia
x
10

nu are soluii n S
4
.
2. Fie irul
(
F
k
)
kN
definit astfel: F
0
1, F
1
0, F
k
+
2
F
k
+ F
k
+
1
i mulimea


F
k 0 F
k
+
1
_

0 1 0

'

)

k +1
0 F
k
+
2


0 0 1
_
(5p) a) S se arate c
A


0 1 0

M .


10 1

(5p) b) S se arate c M este monoid comutativ n raport cu nmulirea matricilor.


(5p) c) S se arate c F F

F
2

1)
k
.
k + 2 k k +1
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f :

, f ( x)

e
x

x
.
(5p) a) S se calculeze lim
x0
x
2
f ( x)
.
x
3
(5p) b) S se arate c f este bijectiv.
f
1
( x)
(5p) c) S se calculeze lim
x
.
ln x
2. Se consider funciile

2
f : , f ( x)

sin 2
x
3 + cos
4
x
, g(x)=

f (t )dt
.
0
(5p) a) S se calculeze

f ( x)dx .
0
(5p) b) S se arate c g este periodic de perioad principal .

(5p) c) S se calculeze

x
2
f ( x)dx .

69
,

2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 48
Prof. Adrian Muscalu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic -
informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
x
2
+ y
2
10
(5p) 1. S se rezolve n mulimea numerelor complexe sistemul :
'

x + y 6
(5p) 2. Cte elemente ale mulimii
A {7,11,15,..., 999} se divid cu 5 ?
(5p) 3. Fie f : \ {1, 1} \ {1,
1} ,
f ( x)

3
. S se rezolve ecuaia
x + 1
fofo...of (x)

de 50 de ori
(5p) 4. S se afle m astfel
nct
x
2
+ y
2
4x + 2 y + m >
0
pentru orice x, y .
(5p) 5. Fie triunghiul
ABC , A(3,1)
,iar
x + y 6 0, x + 7 y
0
ecuaiile dreptelor suport
pentru dou mediane ale triunghiului. S se afle coordonatele mijlocului segmentului
[BC].
(5p) 6. S se afle perimetrul triunghiului ABC, tiind c AB

6, B


, C


.
4 6
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consider matricea

0 1 0
_
A


0 0 1


, A M (Z ) , i funcia


10 0

f : M
2
(Z ) M
2
(Z ), f ( X ) AX .
(5p) a) Cte elemente are mulimea
H
{
A
n
| n N
}
.
(5p) b) S se arate c funcia f este bijectiv.
5
(5p) c) S se rezolve n M
2
(C
)
ecuaia X
A .
2. Se considera matricea
2 1
_
A

i mulimea

2 1
,
M
{
X (k ) I
2
+ kA k R, k > 1
}
.
(5p) a) S se arate c M este grup abelian n raport cu nmulirea matricilor.
70
+
+

2

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) b) S se arate c funcia
de la
(
M ,
)
la
(

*
,

)
.
f : M
*
, f ( X (k )) k + 1 este un izomorfism de grupuri
(5p) c) S se rezolve n M ecuaia
X
100
I .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : \ {1}

f ( x)

( x + 1)
4
.
( x 1)
3
(5p) a) S se determine asimptotele la graficul funciei.
(5p) b) S se discute ecuaia f ( x)
m
dup parametrul real m .
(5p) c) S se arate c
f
( n )
(2)
Z
pentru orice n N i f
(100)
(2) este divizibil cu 2
100
dar
nu este divizibil cu 2
101
.
2. Se consider funcia
1
f : , f ( x)

e
x
.
e
x
+ 1
(5p) a) S se calculeze
(5p) b) S se calculeze

f ( x)dx .
1

2

f ( x) cos xdx .

2
1
(5p) c) S se calculeze lim
n
0
nx
n
f ( x)dx .
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 49
Prof. Gabriel Necula
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve n mulimea numerelor complexe ecuaia
x
2
0, 2 x
+
1

0 .
20
(5p) 2. S se determine imaginea intervalului
[
1, 3
] prin funcia
(5p) 3. S se rezolve ecuaia cos x 1 + sin
2
x .
f : ,
f ( x) 2
x
+ x
3
3 .
(5p) 4. S se determine probabilitatea ca, alegnd un numr din primele 150 de numere naturale,
71
)
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
acesta s nu contin cifra 3.
(5p) 5. S se determine astfel nct vectorii
s fie coliniari.
a
(
1
) i +
( 2 + 1
)
j

i b 2i + (
+ 2 ) j
(5p) 6. S se arate ca
cos
( p q
) cos
( p + q
) cos
2
p sin
2
q , pentru
orice
p, q .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
pa
1
+ a pb
1
pc
1
_
638 469 203
_

1. Fie matricele A, B M
3
( ) , A

pa
2
pb
2
+ b pc
2


, B

1274 939
406

pa3 pb
3
pc3
+
c


1911 1407610

, ,
a 0 0
(5p) a) Folosind proprietile determinanilor s se arate c : det A k p + 0 b
0 , k .
0 0 c
(5p) b) S se arate c matricea B este inversabil i s se determine inversa sa.
(5p) c) S se calculeze
B
n
, n


.
2. Fie polinomul
f
[
X
]
,
f X
27
4X
18
+ mX
9
+ 4X
3
+ mX + n , m, n .
(5p) a) S se determine restul imparirii polinomul f la polinomul
X + 1 .
(5p) b) S se determine m i n astfel nct restul imparirii polinomul f la polinomul
s
X
2
1
fie X + 2 .
(5p) c) S se determine m i n astfel nct polinomul f s divizibil cu
(
X 1
)
2
.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie irul de numere reale (x
n
nN
definit astfel :
x
1
> 0 , ( 2n + 1) x
n +1
= ln( x
1
+ 3x
2
+ 5x
3
+ ... + ( 2n 1) x
n
) , pentru orice n N * .
(5p) a) S se arate c
e
5 x
3

e
3 x
2
+
3x
2
.
(5p) b) Fie
y
n
( 2n 1) x
n
. S se arate c lim
y
n
n
= + .
(5p) c) S se calculeze lim x
n
.
n
2. Se consider irul
(
I
n
)
n

*
,
1
I
n

n

x
n
cos x dx, n


.
(5p) a) S se calculeze
0
I
1
.
1
(5p) b) S se arate c I
n

1
+


x
n
( x sin x

cos x ) dx .
0
(5p) c) S se calculeze lim
n+
I
n
.
72
)
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 50
Prof. Gabriel Necula
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se determine partea real numrului
(
1 i
3
)
4
.
(5p) 2. Fie x
1
, x
2
rdacinile ecuaiei
x
2
x + 5 0 .S se calculeze
2 x
1
+
3x
2

1
+

4 x
1
+
3x
2
+
5
.
4 x
1
+
3x
2
+
5 2 x
1
+
3x
2

1
(5p) 3. S se rezolve n ecuaia 4
x
+
9
y
+

5

2
x
+
1
+
3
y
.
4
(5p) 4. Se consider dezvoltarea
(
5
x
2
+
45
y . S se determine termenul care i conine pe x
i
pe y la aceeai putere.
(5p) 5. S se determine m astfel nct
punctele
A(1, 2) , B ( 2,1) i C ( 2m + 1,
m 1)
s fie
coliniare.

(5p) 6. S se calculeze
(
2
i 5 j
) (
4i 3 j
)

(
3
i 2 j
) (
i
+ 6 j
)
.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie A M
2
(R) astfel nct trA 0 i det A 0.
(5p) a) S se calculeze AX + XA.
(5p) b) S se arate c funcia f : M
2
(R) M
2
(R), f( X ) = AX + XA este bijectiv.
(5p) c) S se determine toate matricele X M
2
(R) care verific egalitatea :
A( AX + XA ) + ( AX + XA )A = A( AX
2
+ X
2
A ) + ( A X
2
+ X
2
A )A .
2. Fie legea de compoziie "" , definit pe G (
1,1)
prin x y

x
+
y
, pentru orice
1 + xy
x, y
G
i funcia f : G , f ( x) ln
1
+
x
.
1 x
(5p) a) S se arate c legea de compoziie "" este asociativ.
(5p) b) S se arate c funcia f este un izomorfism ntre grupul
( G,
)
i grupul
( , +
)
.
(5p) c) S se arate c
( G,
)
nu este izomorf cu grupul
(


,
)
.
73
)
n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f :
,
f ( x)

x
2
1 .
(5p) a) S se arate c graficul funciei f admite o asimptot spre .
(5p) b) S se calculeze derivatele laterale ale funciei f n x 1 i x 1 .
(5p) c) S se determine punctele de extrem local ale funciei f .
1 1 1
(
1
)
n
2. Fie irul de numere reale (x
n
orice n N * .
nN
definit astfel x
n
1 + + ... +
2 3 4
n
+
1
n +1
, pentru
(5p) a) S se arate c
1
1
+
x
1 x + x
2

x
3
+
... +
(
1
)
n
x
n
+

(
1
)
n
+
1
x
1
+
x
, pentru orice x
[0,1
]
,
pentru orice n N * .

1
n
+
1
(5p) b) S se arate c
x

ln 2

(
1
)
n+1

x
dx , pentru orice n

N * .
(5p) c) S se calculeze lim
n+
x
n
.
0
1

+
x
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 51
Prof. Gabriel Necula
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se calculeze modulul numrului complex
1 + i
3
+ i
6
+ i
9
+ ... + i
2010
.
(5p) 2. Fie funcia
i f (e) .
f : , f ( x) x
2
8x + 15 . S se ordoneze
cresctor
n n
f (2), f ( )
(5p) 3. S se rezolve ecuaia
x + 2 x 2 .
(5p) 4. S se determine numerele naturale n pentru care C
2
C
1
2 .
(5p) 5. S se determine ecuaia dreptei care conine punctul
pe
A(2, 3) i este perpendicular
dreapta determinat de punctele B(1, 4), C (3, 2) .
(5p) 6. S se calculeze perimetrul triunghiului ABC , tiind c AB AC 4
i m(CBA) 30

.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
74
2
2
2
2
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
1. Fie a, b astfel nct a
2
< 4b i A
M
( ).
(5p) a) S se calculeze A
2
+ a A + b I .
(5p) b) S se arate c dac det( A
2
+ a A + b I
(5p) c) S se arate c dac det( A
2
+ a A + b I
) = 0 atunci trA = -a i det A = b.
) = 0 atunci pentru orice p, q
det( A
2
+ pA + q I
2.
) = ( p- a )
2
b ( p- a ) ( q b)a + ( q- b )
2
.
(5p) a) S se afle numrul polinoamelor de grad mai mic sau egal cu trei din
2
[ X
]
.
(5p) b) S se descompun polinomul
f X
5
+ X
3
+ 1 n factori ireductibili peste
2
.
(5p) c) S se determine polinoamele ireductibile peste
2
de grad mai mic sau egal cu trei.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f :
(
0, +
)
,
f ( x) x
2
4x + 2 ln x .
(5p) a) S se determine asimptotele la graficul funciei f .
(5p) b) S se determine punctele de extrem ale funciei f .
(5p) c) S se determine numrul rdacinilor reale ale ecuaiei
numr
f ( x) m , unde m este un
real oarecare.
2. Fie
f , g , h :

astfel nct gh( x)dx , hg
( x)dx
si g(0) = h(0) = 2, g(0) =
h(0) = 1.
(5p) a) S se determine funciile g, h.
(5p) b) S se arate c dac f admite primitive pe atunci
.
f g
i
f
h
admit primitive pe
(5p) c) S se arate c dac
.
f g
i
f
h
admit primitive pe atunci f admite primitive pe
75
2
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 52
Prof. Gabriel Necula
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Fie ( x
n
)
n


o
progresie aritmetic.Dac 2 x
4
+
3x
21

13 , s se
calculeze
x
7
+ 4x
16
.
(5p) 2. Se consider funciile
f , g : , f ( x) x + 1
i
g ( x) 2x
2
x + 1 . S se determine
coordonatele punctelor de intersecie a graficelor celor doua funcii.
(5p) 3. S se rezolve n ecuaia
5
2 x
126 5
x

1
+ 5 0 .
2n
2
(5p) 4. S se rezolve n inecuaia C
3n+2

8 .
(5p) 5. S se calculeze distana de la punctul
A
(
1, 3
)
la dreapta d : 2x 3x + 5 0 .
(5p) 6. Fie

,
3
_
astfel nct sin

4
. S se calculeze cos


9 ,
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie a
0
, a
1
, a
2
, a
3
C i
=

1
+
i 3
.
2
(5p) a) S se calculeze

2
+ + 1 .
(5p) b) S se arate c dac pentru orice A, B M
3
(C)
det( A + a
0
B ) + det( A + a
1
B ) + det( A + a
2
B ) = a
3
( detA + detB ) atunci
a
0
{1, ,

}, a
1
= a
0
, a
2
=

2
a
0
i a
3
= 3.
2
(5p) c) S se arate c dac a
0
{1, ,

}, a
1
= a
0
, a
2
=

a
0
i a
3
= 3 atunci
det( A + a
0
B ) + det( A + a
1
B ) + det( A + a
2
B ) = a
3
( detA + detB ), pentru orice
A, B M
3
(C).
2. Fie legea de compoziie "" , definit pe prin x y ln
(
e

x
+
e
x
+
y
+
e
y
)
, pentru orice
x, y .
(5p) a) S se arate c legea de compoziie "" este asociativ.
(5p) b) S se determine x pentru care are
loc
x x x ln 7 .
(5p) c) S se arate x x ... x x

ln

(
e

x
+
1
)
n

1
_
, pentru orice n

, n

2 .

n ori

,
76
n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f :
,
f ( x)
3
x 2 +
3
3 x .
(5p) a) S se calculeze lim
x+
3
x
2
f ( x) .
(5p) b) S se determine intervalele de monotonie ale funciei.
(5p) c) S se arate c
3
3
3
2 >
3
4
3
3 .
2. Se consider irul
( I
n
)
n

2
I
n( cos
x )
dx, n .
(5p) a) S se determine
0
I
0
i I
1
.
n

1
(5p) b) S se arate c I
n

n
I
n

2
, pentru orice n 2 .
(5p) c) S se calculeze lim
I
n
.
n+ I
n+1
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 53
Prof. Nicolae Nicolaescu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se calculeze partea real a numrului complex
z (1 + i )
2011
.
(5p) 2. S se determine m R astfel nct mx
2
-3mx-1< 0, x R.
(5p) 3. Fie funciile
f , g : R R ,f(x)=ax+b i g(x)=2x-1.Determinai a,b R astfel nct
(fogof)(x)=(gofog)(x),
x R.
(5p) 4. S se rezolve n R ecuaia
3
2 x 1 x .
(5p) 5. n sistemul de coordonate xOy se consider punctele A(2,-3) i B(8,-7).Scriei ecuaia
mediatoarei segmentului AB.
(5p) 6. S se demonstreze c cos 40
0
+ cos 70
0
+ cos 110
0
+ cos 140
0
=0.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 2 3 4
_
1.n mulimea S
4
a permutrilor de 4 elemente, se consider permutarea

4 1 3
,
(5p) a) S se calculeze
4
.
(5p) b) S se rezolve ecuaia

2011
x e
cu
x S
4
.
77
0
1
a ,b
A

9
lim

2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) c) Artai c ecuaia
x
6
nu are soluii n S
4
.

0 0
_

2. Se consider mulimea M

'
A
a ,b
/ A
a ,b


a
1 b

a, b R
)
M
3
(R ).
(5p) a) Artai c A
a ,b
A
c
,d

A
a + c ,b
+ d

0

a, b, c, d R.
(5p) b) S se calculeze (A
n
(5p) c) S se rezolve ecuaia
)

1
.
5
a ,a

14

7
2 3
_

5 6

n
M
8
,
3
(R ).
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia
(5p) a) S se calculeze f(x).
f : R R
f ( x)

x + m
x
2
x + 2
, m R.
(5p) b) S se stabileasc intervalele de monotonie ale funciei pentru m=1.
(5p) c) S se determine ecuaia asimptotei ctre -.
2. Se consider funcia f : R R f ( x)

sin x
+
x
+
1

3
1
(5p) a) S se calculeze

f (t )dt.
0
1
x
(5p) b) S se calculeze
x


x
3
f (t )dt.
0
(5p) c) S se determine derivata funciei
x
2
g : R

R, g ( x)f (t )dt.
0
78

'

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 54
Prof. Nicolae Nicolaescu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se calculeze suma 2+7+12++102.
(5p) 2. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia 20
x
16
x
2 25
x
.
(5p) 3. S se calculeze

1
1
+

2
1
+

3
1
+
...
+

2011
1
.


2
1

2
1


2
1


2
1
] ] ] ]
(5p) 4. S se calculeze probabilitatea ca alegnd un element al mulimii A={1,2,3,4,5},acesta s
verifice relaia (n!)
2
n
3
.

(5p) 5. Fie dreptunghiul ABCD cu AB=10 i BC=6 i M mijlocul lui BC.Calculai AB + BM .
(5p) 6. S se calculeze ctgx, x


2
,


_

tiind c sin x


1
.
,
3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

(a + 3)x + by + cz
b
1.Se consider sistemul

ax + (b + 3) y + cz
c

ax + by + (c + 3)z
a
unde a, b, c R.
(5p) a) Ce condiie trebuie s ndeplineasc a,b,c astfel nct sistemul s fie compatibil determinat ?
(5p) b) Rezolvai sistemul pentru a + b + c 3 .
(5p) c) Fie A matricea sistemului.Artai c
A + A
t
I
3
, a, b, c R.
2. Se consider polinomul f R[X ], f ( x) X
3
+ aX
2
+ 2bX + 1.
(5p) a) S se determine a, b R tiind c polinomul f admite rdcina 1+i.
(5p) b) Pentru
a

3
2
i b

1
2
aflai rdcinile polinomului f.
(5p) c) Calculai
x
3
+
x
3
+
x
3

n funcie de a i b.
1 2 3
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : (2, ) R,
f ( x)

1
.
x + 2
(5p) a) S se arate c f este strict descresctoare pe (2, ).
(5p) b) S se determine ecuaia tangentei dus la graficul funciei f n punctul
A

2,
1

.
_

2
,
79

,
0
n +1
x
)
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
1
(5p) c) S se calculeze lim

1
+
3 _
f ( n )

.
n

3
5n + 1

1
n
*
2. Se consider irul I
n


x + 4
dx, n

N .

(5p) a) S se calculeze I
2
.
(5p) b) S se demonstreze c I
n +1
+ 4I
n


1
n + 1
, n 1.
(5p) c) S se arate c irul (I
n n
1
este mrginit.
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 55
Prof. Nicolae Nicolaescu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se calculeze suma 1

1
+

1
5 5
2
1
+
...
+

1
.
5
3
5
6
(5p) 2. S se rezolve n mulimea numerelor naturale ecuaia C
2
3(n 1).
(5p) 3. Fie f : [2,3] R, f(x)=x
2
-
3x.Determinai imaginea funciei.
(5p) 4. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia lg
2
(25x
2
) 4 lg 5x + 1 0.
(5p) 5. Fie triunghiul ABC cu AB=8, AC=10, BC=12.Calculai lungimea razei cercului
circumscris triunghiului ABC.
(5p) 6. Fie patratul ABCD cu latura AB=4 cm.S se calculeze produsul scalar

AB AC .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Pe G ( 2001, )definim operaia
+
x * y (x
2

2011)( y
2
2011) + 2011
(5p) a) S se arate c operaia * este lege de compoziie intern pe mulimea G.
(5p) b) S se rezolve n G ecuaia x*x=x.
(5p) c) S se determine a, b R astfel nct funcia f : (0, )

(
s fie izomorfism ntre grupurile (R
*
, ) i (G,*) .
2011, ) , f ( x)

ax + b
2. Se consider mulimea H {a +
b
11 / a, b Z , a
2
11b
2
1}.
(5p) a) S se arate c 10 + 3
11 H .
80
lim
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) b) S se arate c x, y H x y H .
(5p) c) S se rezolve n H ecuaia x
2
45 +
4
11.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia
(5p) a) S se calculeze f(2).
(5p) b) S se calculeze lim
f : R R , f ( x)
3
f ( x)
.
x
3
+ x 2.
x1
x 1
(5p) c) Se definete irul a
n

f (n + 1) f (n). S se calculeze lim a


n
.
n
2. Se consider funcia f : R R , f ( x)


1
+
3x
.
1 + x
2
(5p) a) S se determine o primitiv a lui f care se anuleaz n punctul 0.
1
x
(5p) b) S se calculeze
x


x

f (t )dt.
0
4
(5p) c) S se calculeze

max(3x, x
2
)dx.
0
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 56
Prof. Nicolae Nicolaescu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia x-3+(2x-1)
3
+ (-x-2)
3
=0.
(
3
+
i
)
5
(5p) 2. S se calculeze modulul numrului complex z .
(1 + i )
2
x
2
x
2
(5p) 3. Fie x
1
i x
2 so
luiile ecuaiei x
2
-
5x+7=0.Calculai valoarea expresiei E=
1
+
2
.
(5p) 4. S se rezolve n mulimea numerelor reale inecuaia
x
x
+
2
1
x.
x
2
x
1


(5p) 5. S se determine m R astfel nct vectorii u mi + 3
j
perpendiculari.
i v 2i + (m
2
1) j s fie
81

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) 6. Fie x


0,


_

2

cu sin x i
2
,
5
y


2
,


_

cu cos y

1
,
5
.Calculai sin(x+y).
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie m R i punctele
(5p) a) S se determine m R
A(3, m), B(m 1,2), C (0,2m).
astfel nct punctele A,B,C s fie coliniare.
(5p) b) S se determine m R
(5p) c) S se determine m R
astfel nct aria triunghiului ABC s fie egal cu 3.
astfel nct OB AC.
2. Se consider matricea
2
A

5
1
)
n
1

M
2
(R ) i funcia
2
,
f : M
2
(R) M
2
(R), f ( X ) AX .
(5p) a) S se arate c det( A + xI
3
) > 0, x R.
(5p) b) S se calculeze
A
2001
.
(5p) c) S se arate c funcia f este bijectiv.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f : R
*
R ,
f ( x)

ln(m +
x
x
2
)
, m > 0.
(5p) a) S se calculeze
f ' (1).
(5p) b) S se determine ecuaia asimptotei ctre -.
(5p) c) S se calculeze lim(1 + f ( x))
x
.
x
2. Se consider funciile f
n
: [1,2] R
,
1
f
n
( x)
(

2
, n
N
*
..

2 2x

1
x x + 1
(5p) a) S se arate c F ( x)

arctgx
3
este o primitiv a lui f
1
.
3
(5p) b) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia graficului funciei h : [1,2] R
h( x) (x
3
+
1) f
(x) n jurul axei Ox.
2
(5p) c) S se calculeze

f
2
( x)dx.
1
82

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 57
Prof. Gabriela Nistor
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic -
informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se ordoneze cresctor numerele
3
4 , 2 ,
6
5 .
(5p) 2. Fie f: , f(x)=(m - 1) x
2
+ 2(m + 1) x + m - 3. S se afle m , astfel nct
valoarea maxim a funciei f s fie -1.
(5p) 3. S se calculeze suma: 9 + 99 + 999 + + 9

..9 .
ncifre
(5p) 4. S se determine termenul care nu depinde de x din dezvoltarea binomului (
x +
1
x
)
2012
.
(5p) 5. S se determine ecuaia nlimii din C n triunghiul ABC, tiind c A(0,1), B(2,3) i C(-2,-
1).
(5p) 6. tiind c x

i tg x =
1
, s se calculeze tg

x

_
.
3

6
,
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 2 3 4 5 6 7
_
1. Fie permutrile =


36 5 1 4 7 2
,
1 2 3 4 5 6 7
_
i

n

2 1 4 5 7 3 6
,
mulimea S
7
de 7 elemente.
(5p) a) Stabilii paritatea sau imparitatea permutrilor;
(5p) b) Rezolvai ecuaia x ;
(5p) c) Artai c nu exist permutrile x, y, z S
7
cu proprietatea:

12 3 4 5 6 7
_
xy = yz = zx =

.

36 5 1 4 7 2
,


x2 y
_
2. n mulimea M
2(
) se consider submulimea G =
'

/ x, y


5 )


y x


(5p) a) S se arate c dac x, y
5
i x
2
- 2 y
2
= 0 , atunci x = y = 0 ;
(5p) b) S se arate c dac AG i A O
2
, atunci exist BG, astfel nct A B = I
2
(5p) c) S se arate c operaiile de adunare i nmulire a matricelor determin pe mulimea G o
structur de corp comutativ.
83

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f:
[
0,

)

, definit prin f(x) =


'
1, unde x 0
X
(5p) a) S se arate c f este continu;
(5p) b) S se arate c f este derivabil pe
(
0,
)
x
, unde x 0
i s se calculeze f

(x) pentru x > 0;
(5p) c) S se arate c f nu este derivabil n x = 0.
2. Fie
f : , f ( x) xe

x
(5p) a) S se determine a i b dac funcia
n
(5p) b) S se calculeze lim f ( x)dx ;
n
f : , f ( x) (ax + b)e

x
este o primitiv a lui f;
0
n
(5p) c) S se calculeze

f "( x)dx .
0
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 58
Prof. Gabriela Nistor
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve ecuaia ( x + i)
n
+ ( x i)
n
0 .
ln 25
(5p) 2. Valoarea raportului
lg 25
este :
(5p) 3. Fie ca ecuaia x
2
mx 1
0
cu rdcinile x
1
i x
2
. Determinani valorile lui m pentru
care x
1
3
+ x
2
3
= 4
(5p) 4.S se determine parametrul m astfel nct parabolele asociate funciilor f(x)=x
2
4x +2
i g(x) = (m - 3)x
2
+ 2mx s aib acelai vrf.
(5p) 5. Se consider punctele A(4,0); B(4,-4); C(0,3); D(-3,3). S se determine coordonatele
funciilor de intersecie al lui BC i AD.

(5p) 6. Fie un vector u de lungime 2 si un vector v de lungime 4, astfel ca unghiul dintre vectori
este de x = 60


.
84
'
n
n
0
x
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.Fie sistemul

x 2 y + z t
0
2x y + 3z 3t 0
x + y + z + t
0
2x + ( 1) y + 2 z + z
0
(5p) a) S se determine astfel nct sistemul s aib soluii nenule;
(5p) b) S se rezolve sistemul pentru = 0;
(5p) c) S se arate c t ( x y + z) + y(3x + 4z) 0 ,
unde
x, y, z, t sunt soluiile sistemului.

a b
_

2. Fie M =
'

b a


a, b
3 )

(5p) a) S se afle numrul elementelor mulimii M;


(5p) b) S se arate c (
M , +,
) este corp;
(5p) c) Dac A M s se calculeze A
8
.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
(5p) a) S se arate c, pentru
1 2
x 0 avem
n
x

x
ln(1
+
x) x ;
2
(5p) b) Dac a
n
(1 +
2
)(1 +
2
)


(1 +
2
) , s se calculeze
lim a ;
n n n
(5p) c) S se calculeze lim
x0
x 0
x
x
.
1
1
1
x
n
2. Se consider I
0


x
2
+
6x
+
10
dx i
1
(5p) a) I
n
+
2
+ 6I
n
+
1
+ 10I
n
;
n + 1
(5p) b) irul (I
n
)
n 1
es
te descresctor;
I
n2
0
+ 6x +
10
dx . S se arate c:
(5p) c)
1
17(n +1)

I
n

1
,
(

)
n 1 .
17(n 1)
85

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 59
Prof. Gabriela Nistor
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic -
informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Dac
z
+

1

z
3 , s se calculeze z
n
+

1
.
z
n
2
1
(5p) 2. S se rezolve ecuaia log
2
( x

4)

log (
x

4 x)

.
x
x
2

y x + 1
(5p) 3. S se rezolve sistemul i s se interpreteze geometric '

y x
2
+ x 3
.
(5p) 4. S se determine a, b a.. funcia
f : , f ( x) x
2
+ ax + b i atinge valoarea
maxim 3 n punctul
x 2 .
(5p) 5. Fie triunghiul ABC determinat de dreptele ( AB) : x + 2 y 4
0;
( AC ) : x 3 y 4 0 . S se calculeze aria ABC .
(5p) 6. Dac sin x + cos x 0, 2 i cos x 0 , s se calculeze sin x .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
(BC ) : 3x + y 2 0;
1.Fie determinanii
1 1 ... 1
1 1 1
1 1
a
1
a
2
... a
n
2 2 2
d
1

1 ; d
2


a a
; d
3
a
1
a
2
a
3
;
...
; d
n

a
1
a
2
... a
n
1 2
a
2
a
2
a
2
.... .... ... ....
1 2 3
a
n1
a
n1
... a
n1
1 2 n
(5p) a) S se calculeze d
1
, d
2
, d
3
.
k
(5p) b) Fie suma S
k +1
d
1
d
2
+ d
3

...
+ (1 )d
k +1
,k 1. S se calculeze s
3
s
2
, s
4
s
3

i
semnul expresiei s
k
+
1
s
k
, k 2 .
(5p) c) S se calculeze d
n
, n 2 .
2. Fie polinomul P( x) X
9
+ ( X +
1)
6
polinomului Q .
i Q( x) X
2
+ X + 1 , iar i rdcinile
86
n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) a) Pentru fiecare
j
{
0,1, 2,
...
, 9
} i a
j
coeficientul
lui
X
j
din polinomul P( X ) . S se
9
calculeze S

a
j
;
j 0
(5p) b) S se calculeze A
2
+
2
i
B
3
+
3
;
(5p) c) S se afle valorile
polinomul Q( x) .
P( ) i P( ) i s se arate c polinomul P( x) 2 se divide cu
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funciile f : D
1
, g : D
2
definite
prin
f ( x) x
+
1
, g ( x)


f ( x)
.
x f `( x)
(5p) a) S se determine domeniul de definiie i domeniul de derivabilitate pentru funciile f i g;
(5p) b) S se demonstreze pentru orice
g `( x)
[
f `( x)
]
2

[
f `( x)
]
2
f ( x) f
"( x) .
x {1, 0,1} are loc identitatea
(5p) c) S se determine limitele irurilor definite prin y

f (x
`
),
z

f (x
"
) .
n n n n
2. Fie f : , f ( x)

1

(e
x
+ 1)(e
x
+ 2)(e
x
+ 3)
(5p) a) S se calculeze:
dx


e
x
+
a
, a 0 ;
1
n
2k

1
(5p) b) S se calculeze lim S
n
,
unde S
n


f (
n
) ;
n
F (
x)
k 1
2
(5p) c) S se calculeze lim
n
x
, unde F este o primitiv a lui f pe .
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 60
Prof. Gabriela Nistor
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic -
informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Fie E


{
( a, b )


3
9 3

11 2

a
log
3
8
2 +
b
3
}
. Calculai: a
2
+ b
2
.
(5p) 2. Dac a log
6
4 * log
8
12 i b

log
12
6
. S se calculeze b n funcie de a.
87

3 1 2
,

2 n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) 3. S se calculeze valoarea expresiei E x
3
+ y
3
, dac x si y sunt soluii ale sistemului

x + y 1
'

x
2
+ xy + y
2
3
*
(5p) 4. Fie (a
n
)
n 1
un
ir astfel ca suma primilor n termeni este , pentru ()n , unde
a, b . S se determine a i b astfel nct irul s fie o progresie aritmetic i s se determine
raia. x
3
+ y
3
x
2
+ xy + y
2
2xy 32xy
(5p) 5. Se consider triunghiul ABC cu BC= 2 , AB= 2 , AC=1
+
3 . S se calculeze cosA.
sin 2 x
cos 2 x
(5p) 6. S se simplifice expresia: E .
sin x cosx
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
2
+
y
+
4 z

2


1.Fie n
8
s
istemul:
'
3 x + 2 y + z
4 .

6 x + 4 y + 5 z 1

(5p) a) S se arate c matricea asociat sistemului este inversabil i s se calculeze


A

1
;
(5p) b) Calculai

x
2
+
y
2
+
z
2
,
unde ( x , y ,
z )
este soluia sistemului;
0 0 0 0 0 0_

0 1 1

(5p) c) Rezolvai ecuaia matricial AX=B, unde B=20 1

2. Fie n , n 2 , i H mulimea tuturor matricelor obinute


din
linii ntre ele .
I
n
prin schimbarea a dou
(5p) a) S se arate c (

)
A H este inversabil
i
A

1
H .
(5p) b) S se arate c H nu este parte stabil a lui M
2
(

)
matricelor;
n raport cu operaia de nmulire a
(5p) c) S se descrie elementele grupului multiplicativ finit cu cel mai mic ordin care conine pe H.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider numerele reale a
0
, a
1
,..., a
n
ca
re verific relaia
a
0
+

2a
1
+
2
a
2
+
...
+

2 a
n
n

0, n

1
1 2 3 n +
1
a ln x a ln
2
x
a ln
n +1
x
(5p) a) Considerndu-se funcia g :

1,
e
2
, g ( x)
0
+
1
+ ... +
n
,
s se
calculeze g (1) + g (e
2
) .
1 2 n +1
(5p) b) S se calculeze

1, e
2
1
]
;
g `( x) i s se verifice c funcia g este o funcie Rolle pe intervalul
(5p) c) Artai c funcia
un 0 n intervalul

1,
e
2
1
]

.
f :

1,
e
2
, f ( x) a
0
+ a
1
ln x + a
2
ln
2
x + ... +
a
ln
n
x are cel puin
88
{
n
}

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
2. Fie
n

*
,
a


i
I
1
x (e
+
a)e dx

+
(5p) a) S se calculeze I
1
(a)
n x e
x
+ ax
n
0
(5p) b) S se arate c irul I (a)
n 1
este convergent;
(5p) c) S se demonstreze c lim I
n
(a) 0 .
x
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 61
Prof. Olh Csaba
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se demonstreze c 29 12 5 + 45 20 5 N .
(5p) 2. S se determine m R
astfel nct x
2
mx + m + 2 0 , x R .
(5p) 3. S se rezolve ecuaia: log
81
x + log
27
x + log
9
x + log
3
x 1 .
(5p) 4. Cte numere de patru cifre se pot alctui din cifrele 0,1, 2, 3, 4 , ca cifrele s nu se
repete?
(5p) 5. Fie punctele
A
(
1; 4
)
, B
(
2;
5
)
in sistemul ortogonal xOy . S se afle coordonatele
punctului C dac se tie c centrul de greutate al triunghiului ABC este G
(
2; 4
)
.
(5p) 6. S se demonstreze egalitatea urmtoare: arctg
1
+
arctg
1


.
2 3 4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Fie determinantul ciclic de ordinul 3 ,

a b c
c a b , a, b, c R .
b c a
(5p) a) S se demonstreze c a
3
+ b
3
+ c
3
3abc ;
(5p) b) S se demonstreze c: 0 a b c sau a + b + c 0 ;
(5p) c) S se rezolve ecuaia urmtoare n R :
(
3x + 4
)
3
+
(
2 x
)
3
+
(
1 2 x
)
3
0 .
2. Fie polinomul
P R
[
X
]
,
P X
3
4 X
2
+ 3X + 2 .
89
3
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) a) S se verifice dac a 1

2 este rdcina polinomului P ;


(5p) b) S se demonstreze c P are o rdcin raional;
k k k
(5p) c) S se demonstreze c suma
rdcinile polinomului P .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
S
k
a
1
+ a
2
+ a
3
Z , k N , unde a
1
, a
2
, a
3
sunt
1. Fie irul
(

a
)
, a

1
+

1
+

1
+
...
+

1

ln n . S se demonstreze c:
n
n

1
n
2 3 n
(5p) a)
1
n + 1
< ln
(

n + 1
)
ln n <
1
, n N


;
n
(5p) b) irul
(

a
)
este descresctor;
(5p) c) irul
(
a
n
n 1
)
este convergent.
n
n 1
2. Fie funcia f : D

R , f
(
x
)

x
2
3x + 2
.
x 7 x + 6
(5p) a) S se demonstreze c
x
1
1 i x
2
2 sunt rdcinile
funciei
g
(
x
)

x
3
7 x + 6 ;
(5p) b) S se calculeze integerala definit:
1
2

f (

x )

dx ;
0
e
x
(5p) c) S se determine funcia h de gradul I, pentru care:

f
(
x
)
h
(
x
)
dx
ln
x + 3
+ c .
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 62
Prof. Olh Csaba
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se calculeze 1 + i + i
2
+ ... + i
2011
.
(5p) 2. S se afle maximul funciei
f : R R , f ( x )

(
1

2
)
x
2
+ x
(
1
+
2
)
.
(5p) 3. S se rezolve ecuaia urmtoare n R : 1 1 x 0 .
(5p) 4. Care este probabilitatea ca alegnd un numr natural ntre 1i 50 , acesta s fie
divizibil cu 2 sau cu 3 sau cu 5 ?
90

,

a
;
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) 5. S se afle m

R

astfel nct dreptele d , d cu ecuaiile
d
: my
(
m

3
)
x
+
2

0 ,
d
2
:
(
m
2
+1
)
1 2 1
y mx + 1 0 s fie perpendiculare.
(5p) 6. S se afle aria triunghiului ABC dac
AB

4 , AC

5 i cos A


2
.
3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie A, B M
3
(
R
)
,

1 2 3
_
A


0 1 2


00 1


02 3
_
B


0 0 2


0 0 0

3

10 0
_
I


0 1 0


00 1

(5p) a) S se demonstreze c A B +
I
3
i s se calculeze B ;
(5p) b) S se calculeze
(5p) c) S se calculeze
A
n
, n N

;
n
S

A
k
.
k 1
2. Fie polinomul P R
[
X
]
,
P X
4
+ X
3
+ 2 X
2
4 X 24 .
(5p) a) S se determine restul la mprirea lui P cu
X
2
4 ;
4
1
(5p) b) S se calculeze S

, unde a
i
, i 1, 4 sunt rdcinile polinomului P ;
k 1
i
(5p) c) S se demonstreze c P nu are toate rdcinile reale.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funciile f , g , h : R


R , f
(

x
)
arctg
(

x + 1
)

, g
(

x
)
arctg
1
, h
(

x
)

arctgx .
x
(5p) a) Demonstrai c h

(
x
)
g

(
x
)

2
1 + x
2

(5p) b)
S se
calculeze


arctg
x
2
+ x
1_

(folosind, eventual, formula


arctgx arctgy
arctg

y
)
1 +
xy
2 x + 1
,

x
2
_

x
2
+
x

1 _

1
_

(5p) c) S se demonstreze c

arctg 2 x

+

arctg 2 x
+
1

arctg
x
2
+
x
+
1


.
, ,
,
2. Fie funcia f :


;

_

R ,
f
(

x
)


ctgx
i integrala definit


2 2

4
n
I
nctg xdx , n

N .

6
(5p) a) S se demonstreze c
(
ctgx
)


+ ctg
2
x + 1 0 ;
91
( ) ( ) ( )
'

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) b) S se calculeze
I
0
i I
2
;
3
n 1
3

1
(5p) c) S se demonstreze c I
2 n
+ I
2 n 2

.
2n 1
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 63
Prof. Olh Csaba
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(
i
10
1
)

(
i
8
1
)
...
(
i
2
1
)
(5p) 1. S se calculeze .
i
9
1 i
7
1 ... i
1

1
(5p) 2. S se rezolve ecuaia urmtoare n R :
x
2
+ 2x
+
1
(
x +
1
)
2
1 .

1
+

1

1
(5p) 3. S se rezolve sistemul pe R R :


x y
.


x
3
+ y
3

16
(5p) 4. S se afle numrul termenilor raionali ai dezvoltrii
(
3
2
+
3
)
40
.
(5p) 5. Fie punctul
A
(
3; 5
)
n sistemul ortogonal xOy , B simetricul lui A fa de origine.
S se afle coordonatele punctului C din cadranul I astfel nct triunghiul ABC s fie isoscel i
dreptunghic n C .
(5p) 6. S se demonstreze c arctg
1
+
arctg
1
+
arctg
1


.
2 5 8 4
92

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
x + y + z m +
1

1 1 1
_
1. Fie sistemul liniar

mx
+
y
+
mz

m
+
1
, m

R
iar A


m 1 m

'


x
+
my
+
2mz

m
2

m
+
1


1 m 2m


,
matricea sistemului.
(5p) a) S se calculeze det A ;
(5p) b) S se demonstreze c m

1 sau m

rangA

2 ;
2
(5p) c) S se demonstreze c m

Z \


1
;1

x, y, z

Z .
'

2
)

2. Fie operaia algebric
x y
x
1y
2
+ y 1x
2
, x, y
[
1;1
]
.
(5p) a) S se demonstreze c " " este lege de compoziie intern pe intervalul
(5p) b) S se demonstreze c " " este asociativ pe intervalul
[
1;1
]
;
I
[
1;1
]
;
(5p) c) S se calculeze
4

6
+
2
.
5 4 4
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia f : R
+
R , f
(
x
)
x
e
ln
(

x
2
+1
)
.
(5p) a) S se calculeze
f

(
x
)
;
f
(

x
)

f
(
1
)
(5p) b) S se afle limita lim
x1
;
x 1
(5p) c) S se studieze monotonia funciei f pe domeniul maxim de definiie.
2. Fie funcia f : R
+

R , f
(
x
)

x
2
+ 1
.
x
3
+ 3x +
1
(5p) a) S se calculeze
F ( x )f ( x ) dx ;
.
(5p) b) S se demonstreze c aria cuprins ntre axele Ox si Oy , dreapta
funciei f este
1
ln 5 ;
3
x 1 i graficul
n
(5p) c) S se calculeze lim

n
2
+ k
2
3 2 3
n


k 1
n + 3kn + k
93

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 64
Prof. Olh Csaba
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se calculeze lg
(
5 2 7
)
+ lg
(
5 2 + 7
)

lg
2
1
.
1000
(5p) 2. Dac x
1
, x
2
sunt rdcinile ecuaiei
x
+ 2 2x 1 0 s se demonstreze c
2

1
+

1 _
+
2 x
x

Q .

1 2

x
1
x
2 ,
(5p) 3. S se rezolve ecuaia urmtoare pe intervalul
(
0;
)
: 3 cos x sin x 1.
(5p) 4. n maxim cte puncte se pot intersecta un triunghi, un ptrat i un cerc?
(5p) 5. Fie punctele

A (1; 2) , B ( 2; 3) i C
( 3; n )
n sistemul cartezian. S se afle valoarea lui
n astfel nct AB BC 0 .
(5p) 6. S se demonstreze c in orice triunghi ABC este adevrat urmtoarea relaie
sin A sin B sin C

pr
2R
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1
k
(

k
+
1
)
_
k

k !

1. Fie
A
k

M
2 (

R
)

,
A
k, k

N .

sin1
1


cos k cos
(
k
+
1
)

(5p) a) S se calculeze
,
A
1
;
n
(5p) b) S se demonstreze c

k k ! ( n + 1)!1 ;
k 1
(5p) c) S se calculeze suma
n
S

A
k
.
k 1
2. Fie operaia algebric x y

x
+
y
,
1 + xy
x, y
(
1;1
)
.
(5p) a) S se demonstreze c " " este lege de compoziie intern pe
intervalul
I
(
1;1
)
;
(5p) b) S se demonstreze c
(
I ,
)
este grup abelian (fr a verifica asociativitatea);
94
n
4 n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) c) S se demonstreze c exist un izomorfism ntre (
R
+
,
) i (
I ,

) ,
f
(

x
)

1
, R .
x + 1
f : R
+

(
1;1
) ,
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie
x R


\
{
1
}
.
(5p) a) S se calculeze
(
1 + x
) (
1 + x
2
) (
1 + x
4
)
;
(5p) b) S se demonstreze c
(
1
+
x
)


(
1
+
x
2 k
)


1

x
;
k 1
n
1 x
(
1 x
2
)

(
1 + x
2
k
)
(5p) c) S se calculeze limita lim
k 1
.
2. Fie funciile
n
f : R


R ,
4 n

x
k
k 1
f
(

x
)
arctg
1
,
x
g : D R ,
g
(
x
)
e
ln
(
arctgx
)

. S se
calculeze urmtoarele primitive:
(5p) a)

f (
x )
dx ;
(5p) b)

g (

x )

dx ;
x
2

1
(5p) c)


arctg
2x
dx .
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 65
Prof. Enache Paul
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve ecuaia : log
2
x+log
3
x=1.
(5p) 2. S se determine valorile parametrului real m , asfel nct ecuaia x
2
+x+m=0 s aib soluii
reale i distincte.

(5p) 3. Dac tg
2


7
, s se calculeze E=
2
sin + cos
sin cos
(5p) 4. Se d o mulime cu 6 elemente. S se calculeze probabilitatea ca alegnd aleator o
submulime a sa , aceasta s aib 3 elemente.

(5p) 5. n planul cartezian se consider vectorii coliniari u ki + 2


j
i v i 3 j . S se afle k
95

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) 6. Fie dreapta d de ecuaie 8x-15y+m=0 i punctul M(1,1). S se determine mulimea
A={m R / distana de la M la d este 1}.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

2

1. Se d matricea A=

x

1
x 3
_

1 x

, cu m i x numere reale.
2
,
(5p) a) Calcutati detA
10
(5p) b) Determinai m astfel nct matricea s fie inversabil pentru orice numr real x.
(5p) c) Pentru x=2 i m=2 calculai inversa matricei A.
2. Se consider polinomul f=X
4
+aX
3
+2X
2
+bX+c , cu coeficieni reali
(5p) a) S se determine a pentru care rdcinile lui f verific
x
2
+
x
2
+
x
2
+
x
2

5.
1 2 3 4
(5p) b) Pentru a =3 , s se determine b i c astfel nct f s admit rdcina x
1
=1+i.
(5p) c) Pentru valorile determinate s se rezolve ecuaia (f(x))
2
=0.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. .Se consider funcia f: D R , f(x)=
de definiie.
x + 1
,a,b R , unde D este domeniul maxim
x
2
+ ax +
b
(5p) a) S se calculeze f (x).
(5p) b) S se determine a i b astfel nct f s admit un punct de extrem n x=1 i asimptota
vertical x= -2.
(5p) c) Pentru a=7 i b= 10 s se gsesc suma punctelor de extrem local ale lui f.
x
2. Se consider funciile f
n
:
R

R , unde f
1
(
x)=1 i f
n+1
(
x)=

1
( ) n N*.
(5p) a) S se determine f
2
i f
3.
(5p) b) S se calculeze f
n
, unde n

N*.
(5p) c) S se calculeze lim f
n
(3).
n
f
n
(t )dt , ( ) x

R ,
96

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 66
Prof. Enache Paul
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve ecuaia x
2
-3 | x | -4=0.
(5p) 2. Se d funcia f : R R , f(x)=2x+3. S se rezolve ecuaia (f f f )(x)=x.
(5p) 3. S se rezolve ecuaia sin2x-4cosx=0
(5p) 4. O clas este forma din 13 biei i 17 fete.Care este probabilitatea ca alegnd o grup de 5
elevi ce pleac ntr-o excursie , aceasta s nu conin niciun biat.


(5p) 5. . n planul ortonormat xOy se consider vectorii u i + j i v 2i + mj. S se determine
m astfel nct vectorii s fie perpendiculari.
(5p) 6. S se determine numrul real b astfel nct dreptele de ecuaii x+2y-3=0 ,
2x+y+6=0 i 5x+by-1=0 s fie concurente.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. . Se consider sistemul :

3ax + (2a + 1) y + (a + 1) z a

'
(2a 1) x + (2a 1) y + (a 2) z a + 1, a R

(4a 1) x + 3ay + 2az 1.


(5p) a) Calculai determinantul sistemului.
(5p) b) Determinai valorile lui a pentru care sistemul este compatibil determinat.
(5p) c) Pentru a {1,1} studiai natura sistemului i n caz de compatibilitate determinai
solutiile sistemului.
2. Se consider polinoamele f,g cu coeficieni reali , f(X)=(X+1)
302
+X+a , g(X)=X
2
+3X+3.
(5p) a) Dac x
1
, x
2
sunt rdcinile lui g , s se calculeze
1
+

1
.
x
1
x
2
(5p) b) S se determine restul mpririi polinomului (X+1)
300
la g.
(5p) c) S se determine numrul real a astfel nct f s fie divizibil cu g.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
. Se consider funcia funcia f : R
R
,f(x)=
lim
x
4 n
+
2
.
n
3
2 n
+ x
4 n
97
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) a) S se expliciteze funcia f .
(5p) b) Studiai continuitatea funciei f .
(5p) c) Studiai derivabilitatea funciei f.
2. Se consider funcia f: [1,3] R , f(x)=
1

x a + 1
(5p) a) S se arate c funcia f este integrabil oricare ar fi numrul real a.
3
(5p) b) S se calculeze I(a)=

1
2
(5p) c) Calculai

0
I
(a)da.
f ( x)dx , pentru a R .
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 67
Prof. Enache Paul
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve n R ecuaia (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=120.
(5p) 2. Determinai numrul de funcii f:R R care verific f
2
(x)-f(x)+1=0, pentru orice x numr
real.
5
(5p) 3. S se rezolve ecuaia : log
x
(1-x)+log
1-x
x= .
2
(5p) 4. S se afle numrul de funcii strict cresctoare definite pe A={1,2,3,4,5} cu valori n
B={1,2,3,4,5,6,7}.
x
(5p) 5. S se arate c 8cos
2
x
cos
4
x
cos
8
sin x
=
sin
x
8

, pentru orice x (0, )


2

(5p) 6. Dac vectorii a i b verific a 1,
b
2, a + b

7 , s se calculeze a b .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
,

1 2 3 4
_
1.Se consider

S
4
,


2 3 4 1


.
98
x
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) a) S se calculeze m( ).
(5p) b) S se calculeze
2011
.
(5p) c) S se rezolve ecuaia
5
x=x .
2. Se dau f
n
,g R[X] , n N* , unde f
n
=X
3n
+ax+b , g=X
2
+X+1.
(5p) a) S se determine a i b astfel nct f
3
s admit rdcina x
1
=i.
6
1
(5p) b) S se calculeze

,
unde x
1
,x
2
,...
.,x
6
C sunt rdcinile lui f
2
,
iar b0 .
k 1
k
(5p) c) S se determine numerele reale a i b astfel nct f
n
s fie divizibil cu g.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se d funcia f:R\{0,-2}

R ,f(x)=
1
.
x( x +
2)
(5p) a) S se determine asimptotele lui f.
(5p) b) S se determine intervalele de monotonie ale lui f.
(5p) c) S se calculeze lim(
4
n


f ( k))
n
.
n
3
k 1
2. Se consider funcia f:R R , f(x)=
(5p) a) S se arate c f admite primitive pe R.
x
2
1 .
(5p) b) S se determine o primitiv a restriciei lui f la intervalul [1,+).
(5p) c) S se calculeze aria suprafeei cuprinse ntre graficul funciei f , axa Ox i dreptele de
ecuaii
x= - 2 i x=2 .
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 68
Prof. Enache Paul
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve ecuaia
x


1
.
2
(5p) 2. Aflai numrul real m pentru care graficul funciei f:R R , f(x)=x
2
-6x+m este tangent
axei Ox.
(5p) 3.Gsii primul termen i raia unei progresii aritmetice (a
n
)
n

1
, dac a
1
+a
2
++a
25
=39 i
99
'

n
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
2a
3
-a
7
=-4.
(5p) 4. Care este probabilitatea ca alegnd aleator o funcie f:{1,2,3} {1,2,3,4}, aceasta s fie
injectiv ?

(5p) 5.Determinai R pentru care vectorii a(2 1, 5)

i b (1,1 + ) sunt coliniari.


5
(5p) 6. Artai c sin

sin


2
.
12 12 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

x + y + mz 1
1.Se consider sistemul


x + my + z 1 , m numr real.

mx + y + z 1
(5p) a) Calculai determinantul sistemului , notat D.
(5p) b) Determinai m astfel nct D=0.
(5p) c) Analizai natura sistemului pentru m=1 i pentru m= -2 , iar n cazul n care este compatibil
rezolvai-l.

a a

1
_

2. Se consider mulimea G=
'

A(a)


/ a R *
)


2(1

a)2a

1
,

(5p) a) Artai c dac A(a) i A(b) G ,atunci A(a)A(b) G.


(5p) b) Artai c G este grup cu nmulirea matricelor.
(5p) c) Artai c grupul de la punctul b) este izomorf cu grupul R* nzestrat cu nmulirea
numerelor.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

ax + b, x 0
1. Se d funcia f:R

R , f(x)=

x

1
,unde a i b sunt numere reale.
'


x
2
+ 1
, x > 0
(5p) a) S se determine a i b astfel nct f s fie derivabil pe R.
(5p) b) Pentru a=1 i b= -1 , s se afle asimptotele orizontale i verticale ale lui f.
(5p) c) Pentru a=1 i b= -1 , s se determine punctele de extrem local ale lui f.


1 1

, x
>
0
2. Se consider funcia f:[0,+)

R , f(x)= x '
]

0, x 0
(5p) a) S se cerceteze dac funcia admite primitive pe intervalul
1


2
, +) .


1 1
1
(5p) b) S se arate c f este integrabil pe intervalul
1
,

n +
2

1
1

, unde n N* i s se calculeze
]
n
f ( x)dx .
n+ 2
(5p) c) Artai c f admite primitive pe [1, +) i determinai o primitiv a sa pe acest interval.
100
'

a
a
50
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 69
Prof. Ileana Rcu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinai numrul complex z tiind c 2 z + z 9 + i
5p 2. Rezolvai ecuaia:

2 x
+
11


3x

1
5 4
5p 3. Fiind dat ecuaia mx
2
m(3x+10) (x
2
+3x+10)=0,s se determine m astfel nct
rdcinile s fie una inversa celeilalte.
5p 4.S se determine numrul termenilor raionali ai dezvoltrii
(
5
4 + 1
)
5p 5.Sa se scrie ecuaia nlimii dus din A n ABC tiind c A(0;9),B(2;-1) si C(5;-3)
5p 6.Rezolvati in inecuatia:
1
ln
(
2 x
)
ln
(
3 x
)
ln
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
x +1

1 1 1
_
1.Se da matricea
Mm
2 3

; m


m
2
2
2
3
2

,
5p a)S se rezolve ecuaia det(M)=0.
x + y + z 0
5p b) Se consider sistemul de ecuaii liniare:

mx + 2 y + 3z 0

m
2
x + 2
2
y + 3
2
z 0
valorilor lui m pentru care sistemul admite numai soluia banal.
5p c) S se rezolve sistemul pentru m=2 .
;sa se determine mulimea

1 0 a
_

2. Fie matricea A

a

1

, a
i
2


0 0 1

,


1 0 a
_


a
2

mulimea G
'

A / A
3
(

)
; A
a

a 1

, a
)

.


0 0 1
,


101
2
x+1
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
5p a) Demonstrai egalitatea
A
a
A
b
A
a+b
, a, b
5p b) Demonstrai c mulimea (G,) are structur de grup,unde ,," reprezint operaia de
nmulire a matricelor.
5p c) Artai c (
G,
)

(
, +
)
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
2
1. Fie funcia f : \
{
1
}
; f
(

x
)

(
x
+
a )
bx 1
; a, b
5p a)S se determine a i b astfel nct graficul funciei f s admit dreapta de ecuaie y=x+3
asimptot oblic.
5p b) Pentru a=b=1,s se demonstreze c f
(
x
)


(

x
+
1)

(

x

3 )

; x

1
(
x 1
)
2
5p c) Pentru a=b=1,s se demonstreze c f(x)8,
(

)
x
(
1,
)
2. Folosind eventual inegalitatea : ln
(
1 + x
)
>
5p a)


(

x
+
1
)

ln
(

x
+
1
)

dx
>

3
x
1 + x
, x > 0, s se arate c:
1
2
1
5p b) e

1
<


(
x
+
1)
dx
0
5p c)S se calculeze aria determinat de graficele funciilor f,g :[1;2] ,f(x)=ln(1+x)
, g
(
x
)

x
x + 1
i dreptele de ecuaii x=1,x=2
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 70
Prof. Ileana Rcu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1.Fie
z


1
i
i
3
;calculai z
6
.
5p 2. S se rezolve ecuaia:


x
+

1


1
'

3
)

2
5p 3. S se afle coordonatele centrului de greutate al ABC,unde A(2;3),B(-2;5),C(-3;2).
5p 4. S se rezolve ecuaia:3(1+cosx)=2sin
2
x
102
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
5p 5. S se determine x tiind c termenul al 3-lea al dezvoltrii binomului
(
x + x
lg x
)
5
este
egal cu 1000000.
5p 6. n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele P(2,-1),A(1,2),B(4,1).S
se determine lungimea vectorului PA + PB
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

cos

sin


_
1.Fie matricea A


,

sin cos
,
5p a) Determinai rangul matricei A.
5p b) Stabilii dac matricea A este inversabil i,n caz afirmativ,calculai inversa sa.
5p c) Calculai A
n
, n

2. Pe considerm legea de compoziie ,, definit


prin
x y x + y
+
5,x
5p a) Determinai elementul neutru pe care l admite legea de compoziie
5p b) Rezolvai n ecuaia 2
x
4
x
6 + 5
5p c) Se consider numrul a

20 < a < 21
5
(
2 5
)

(
3 5
)

(
4 5
)
.....
(
20 5
)
.S se arate c
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia
f : , f
(
x
)

(
2 + cos x
)
e
1

x
5p a)Artai c f(x) >0. x .
5p b) Artai c 2 cos

x

cos x
+
sin x ,

,
5p c) Stabilii monotonia funciei date
1
n
x
2. Fie irul
(
I
n
)
n

definit prin I
n


(1

x )

e dx
0
5p a)Artai c funcia F :
[
0;1
]
, F ( x ) ( 2 x
) e
x
f :
[
0;1
]
, f
(
x
)

(
1 x
)
e
x
este o primitiv a funciei
5p b) Artai c
I
n+1

(
n + 1
)
I
n
1
5p c) Deducei c I
n

e
n + 1
,n

103
n+1
+
n+1
)
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 71
Prof. Ileana Rcu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
n

1
_
(5p) 1. Calculai suma S


log
2

1
k

k 2 ,
(5p) 2. Fie funcia f : , f
(
x
)

x
2
+ 2x + 2 .S se determine imaginea funciei date.
(5p) 3.Calculai suma: C
1
2
n+1
+ .... + C
n
+
1
(5p) 4.S se afle exponentul puterii binomului
(
3
a
2
n
+ a

1
tiind c coeficienii binomiali
ai termenilor al 4-lea i al 6-lea sunt egali ntre ei.
(5p) 5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [AB] i [CD] i lungimea nlimii egal cu 6. S

se calculeze AC + BD
(5p) 6. Fie D


0;

_

/
2
<
tgx
<


.Demonstrai c este adevrat relaia
'

2
)

,

tg
(
ctgx
)
> ctg
(
tgx
)
x , D
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie


1
(

1
+
i
3
)
si
A1
_
2


2
1

,
(5p) a)Calculai rang(A).
n n

(5p) b) Artai c
A 2 A, n

2 3 4 n
(5p) c) Determinai numrul a
n
astfel nct A + A +
A
+ .... + A a
n
A , n , n 2


_

1 0 5

2. Se consider inelul
(

12
, +,
)
i
matricea
A

x
1 2

M
3
(
12
)


4 3 1

,
(5p) a) Calculai suma elementelor inversabile din
12
104


2 1

( )

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) b) Determinai mulimea valorilor lui

x
12
pentru care matricea A este inversabil.


_

1 0 2

(5p) c)Pentru
x 0 , rezolvai
n
M
3
(
12
) ecuaia YA

2 1 0

,
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1, x 0

1.Fie funcia
f :
[
0, +
)
,definit prin f
(
x
)

' 1
2
x 3 2 ln x + 1, x > 0
2
(5p) a) Studiai continuitatea funciei date pe domeniul de definiie.
(5p) b) Studiai derivabilitatea funciei date n x
0
=0 i artai c
x > 0
f

( x ) 2x (1 ln x ) pentru
(5p) c) Scriei ecuaia tangentei la curba reprezentativ a funciei f n punctul de abscis
x=1
2. Se consider irul
(
I
n
(5p) a)Calculai I
1
)
n

, I
n
1

n

x
n
cos xdx
0
1
(5p) b) Dac
g :
[
0;1
]
este o funcie continu ,calculai lim
n
0
x
n
g
(
x
)
dx
(5p) c)Artai c I
n
cos1
+
1

x
n
( x sin x

cos x )dx,

0
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 72
Prof. Ileana Rcu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Se dau numerele a= -3 i b=12.S se insereze ntre a i b cinci numere care
mpreun cu a i b s formeze o progresie aritmetic.
(5p) 2. n planul complex se consider punctele A,B,C,D ale cror afixe sunt z
A
=1+i ; z
B
= - 2+2i ;
105

' )
( )
k
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
z

z
z
C
= -3-i ;z
D
= -2i.Calculai
A C
i stabilii natura patrulaterului ABCD.
z
B
z
D

(5p) 3. Rezolvai sistemul:

2
x
3
2 y

15
2
x
3
y

3
x
2

x
+
a
(5p) 4.Se d funcia
Im f1
; 3
1
.
f : , f
(
x
)

x
2
+ x +
1
, a .S se determine a astfel nct
3

(5p) 5. Fie vectorii v
1
2i + 3
j
i v
2

4i

j .S se determine lungimile diagonalelor


paralelogramului construit pe vectorii v
1
i v
2
.
(5p) 6. Demonstrai urmtoarea egalitate
trigonometric:
cos


+
sin

cos

sin

2tg 2

,
cos sin

(

2k
+
1
)


cos + sin

k
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1
a
1

a
_

2 2


1. Fie matricele A

a

1
a

3
2 2

a
1

a
1

2 2
,
(5p) a) Determinai rangul matricei A.
(5p) b)Care sunt valorile lui a pentru care matricea este inversabil?
(5p) c) Pentru a=0,calculati
A

1
2.Fie f
[
X
]
, f

(
X
2
+ X + 1
)
n

2 n

k
0
a
k
X
(5p) a) S se afle a
1
+ a
3
+ .... + a
2 n

1
(5p) b) S se afle restul mpririi lui f la
(
X + 2
)
2
.
(5p) c) S se rezolve n C acuaia f(x)=f(-x).
,
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia f : \
{
2
}

, f
(
x
)


ax

1
a


x + 2
(5p) a) S se determine a astfel nct tangenta n (0;f(0)) s formeze cu semiaxa Ox
un unghi de 30

.
(5p) b)Pentru ce valori ale lui a funcia este strict cresctoare?
(5p) c)Pentru a=2,determinai asimptotele funciei obinute.
106
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o

4
2. Se consider irul I
n


(tgx )
n
dx , n

, n

2
0
1
(5p) a)S se demonstreze c I
n
+ I
n
+
2
, n , n 2 i s se calculeze apoi I
2.
n + 1
(5p) b)S se arate c
convergent.
I
n
0 ,s se stabileasc monotonia i s se precizeze dac irul este
1
(5p) c)Demonstrai c
I
n
+
2
, n , n 2 i calculai limita irului
( I
n
)
.
n + 1
n

2
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 73
Prof. Ileana Rcu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Suma a trei numere n progresie aritmetic este 9.Adugndu-le numerele 1,1,respectiv3,
obinem trei numere n progresie geometric.S se afle numerele iniiale.
(5p) 2.Fie A mulimea soluiilor ecuaiei

x + 20111


1
]
x +
11
.Calculai suma S


x
(5p) 3. S se rezolve ecuaia: log
5 (
log
2
7 2
(
x
2
+ 4 x
)
)
1
xA
(5p) 4.n ABC avem m
(
A
)
45

,AB=a, AC
2 2
a .Calculai tgB.
3
(5p) 5. Se consider punctele A(-5;8), B(-2;a) i C(b;1).S se determine a,b tiind c
AB + 3BC + 5 AC 0


(5p) 6.Fie ABC i punctele M,N,P astfel nct MA

1
MB , NC

2
NA , PC


2
PB .
Artai c punctele M,N,P sunt coliniare.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

,

3
3 3 9
1. Fie matricea

1 0 0
_
A

1 1 0

1 1 1


10 0
_
I


0 1 0


00 1

(5p) a) S se scrie matricea A sub forma : A = I


3
+ B, unde B M
3
(Z) , astfel nct: B
3
= O
3
.
107

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
_

1 0 0

(5p) b) S se demonstreze c A
n


n 1 0

,n


n
(
n + 1
)

n 1

(5p) c) S se calculeze suma: S


n

k
1
2 ,
A
k
.n

2. Se consider polinomul f
4
[
X
]
, de forma f X
3

+ 3 X .
(5p) a)Determinai rdcinile polinomului f.
(5p) b) Descompunei polinomul f peste
4
3 3 3
4 4 4
(5p) c)Calculai S
1
+ S
1
S
1
S
2
,unde S
1
x
1
+ x
2
+
x
3
i
S
2
x
1
+ x
2
+ x
3
,iar
x
1
; x
2
, x
3
sunt rdcinile polinomului f.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia f : \
{
1
}

, f
(
x
)

ax
2
; a
>
0 .
x + 1
(5p) a)S se determine a>0 tiind c funcia admite asimptot oblic care este paralel cu
prima bisectoare.
(5p) b) S se determine a>0 tiind c distana dintre punctele de extrem ale funciei este
10.
(5p) c)Pentru a=1 s se determine punctele n care tangenta la grafic este paralel cu a
doua bisectoare.
2. Fie funcia
f : , f
(
x
)
16 x
2
.
(5p) a) S se determine a astfel nct funciei s i se poat aplica teorema lui Rolle
pe intervalul [a;a+5] .
x
(5p) b) S se calculeze lim
x4
0
1
f
(
t
)
dt .
(5p) c) S se afle aria poriunii plane cuprins ntre graficul funciei i axa Ox.
108
n n n n n
,

3
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 74
Prof. Ileana Rcu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Fie A


{
(
x; y )

/ x
2
+
y
2
+
6xy

68 si
2x
2
+
2 y
2

3xy

16
}
.Calculai
suma S

( x; y
)A
(
x + y
)
(5p) 2. S se determine x

astfel nct urmtoarele numere:3x + 1
1
;4x-1;
x
s fie n


5 5
progresie aritmetic, unde [ ] reprezint partea ntreag a lui R .
(5p) 3. S se calculeze f ((1,4]) pentru funcia de gradul al doilea definit prin
f
(
x
)
x
2
4x + 3
(5p) 4. S se calculeze expresia:E E C
0
C
2
+ C
4
C
6
+ .....+
(
1
)
k
C
2 k
(5p) 5. Corzile [AB] i [CD] ale cercului C (O, r ) sunt perpendiculare i se intersecteaz n punctul
P. Determinai valoarea parametrului m pentru care are loc relaia:
PA + PB + PC + PD + mPO 5PO + BA + DC
(5p) 6. n reperul cartezian xOy se consider punctele A(-2, 0) i B(0,1). Fie A mijlocul
segmentului [OA] i B simetricul lui B fa de origine. S se determine punctul de intersecie
al dreptei (AB) cu prima bisectoare a axelor de coordonate.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

3 1
1
_
1. Fie a i
matricea
A


1 1 1


M
(

)


2 4 1

(5p) a) Calculai det


(
A aI
3
)
.
(5p) b) Determinai a astfel nct
matricea

x
_

A aI
3
s aib rang minim.
z
(5p) c) Determinai matricele X


M
3 1
(
)
cu proprietatea AX=2X.

,
2. Fie G=(-1;1) i legea : G G G, x y

x + y
1 + xy
(5p) a)Artai c G este parte stabil a lui fa de ,,.
(5p) b) Studiai existena elementului neutru fa de legea ,,.
109
2 4

2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
x x
(5p) c)Rezolvai n G ecuaia

1
_


1
_

1


,
,
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.Fie funcia
f : , f
(
x
)
e
x
x 1
(5p) a) S se determine extremele funciei f.
(5p) b) S se arate c
f ( x ) 0, x
1
(5p) c) S se demonstreze c
1
e

x
2
dx

e
0
4
n
2. Se consider funcia f
n
:
(
0; +
)
,
f
n
(

x
)


( ln x )

.
x
2
(5p) a) S se demonstreze c
f
1
(
x
)
f
2
(
x
)
0, x
[
1; e
]
.
(5p) b)S se determine aria suprafeei plane mrginit de graficele funciilor f
1
i f
2
i
dreptele de ecuaii x=1,respectiv x=e .
(5p) c) S se determine volumul corpului de rotaie C
g
,determinat de funcia
g ( x ) x
x
f
1
( x ) f
2
( x
)
, x
[
1;e
]
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 75
Prof. Adrian Stan
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve n ecuaia:
3
2 x x ;
(5p) 2. Cte numere de telefon de zece cifre distincte se pot forma cu cifrele de la 0 la 9 ?
(5p) 3. S se rezolve n ecuaia: 3
x
+ 9
x
+ 27
x
39.
(5p) 4. S se calculeze suma: 3 + 8 + 13 + ....+158;
(5p) 5. S se calculeze: (1 + 3)
2

(
2 3 3
)
+ ( 3 2)

1
;
(5p) 6. S se scrie ecuaia dreptei ce trece prin punctul A(-4;2) i este perpendicular pe
dreapta de ecuaie 2x y + 2 = 0;
110

,

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. n mulimea M
3
() se consider matricea

0 1 0
_
A


0 0 1


00 0

(5p) a) S se calculeze A
2
i det(A);
(5p) b) S se determine
X M
3
() astfel nct A X X A ;
(5p) c) S se determine numrul de soluii ale ecuaiei X
2
= A n M
3
() .
2. Pe se definete legea de compoziie x y x + y + 9 . Se cere:
(5p) a) S se rezolve ecuaia 3
x
9
x
99 ;
(5p) b) S se determine simetricul lui 10;
(5p) c) S se determine cel mai mic numr natural n pentru care 1 2 3 .... n37.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia f :

f ( x)
'
3
x
2
1, x 1
.
ln x, x 1.
(5p) a) S se studieze continuitatea funciei f n x
0
=1;
(5p) b) S se calculeze lim
x1
x 1
f ( x)

f (1)
;
x 1
x x
2
x
3
x
2011
(5p) c) S se determine lim
x
f (e ) + f (e ) + f (e
x
2011
)
+
...
+
f (e )
;
2.
(5p) a) Fie f :

0;


1
1

, f(x)=sin x.
]
(5p) b) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia n jurul axei OX a graficului
funciei f ;
1
(5p) c) S se calculeze lim x
n
sin
x
n
dx .
0
111

2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 76
Prof. Adrian Stan
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve n ecuaia:
x
2
4x + 4 3 ;
(5p) 2. Cte numere de telefon de ase cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 ?
(5p) 3. Fie
f :
,
f

1
( x) 2 x 4. S se calculeze ( f f )(1).
(5p) 4. S se calculeze suma: 2 + 9 + 16 + ....+191;
(5p) 5. S se calculeze: (2 2 )
2
+
(
4 3 2
)
+ ( 5 2)

1
;
(5p) 6. S se scrie ecuaia dreptei ce trece prin punctul M(-2;1) i este paralel cu dreapta
de ecuaie -2x + 4y -1 = 0;
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Se consider sistemul de ecuaii

x + my + z m 3

'
2x 3 y + z 1

(m + 1) x + y 2z
4
, unde m .
1 m 1
(5p) a) S se determine m R , tiind c
2 3
m + 1 1
1 6.
2
(5p) b) Pentru m=2, s se rezolve sistemul de ecuaii.
(5p) c) Pentru m=0, s se calculeze A
2
unde A este matricea asociat sistemului de ecuaii.
2. Pe (1; ) se d legea de
compoziie
x y xy x y + 2 . Se cere:
(5p) a) S se verifice asociativitatea legii de compoziie;
n n n
(5p) b) S se calculeze 2

..

...

2 ;
2011 termeni
(5p) c) S se rezolve ecuaia: C
0
C
1
.... C
n
3n 5;
112
n n n
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie
f : D , f ( x)

x
2
4 .
(5p) a) Determinai domeniul maxim de definiie D al funciei f;
(5p) b) S se studieze monotonia funciei
g ( x) x f
2
( x);
(5p) c) Determinai asimptota oblic spre + a funciei f.
2. Fie f :
[
0;1
]

, f ( x)


x
.
x + 1
1
(5p) a) S se calculeze

( x
3
+
1)

f ( x)
0
dx;
(5p) b) S se calculeze aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei f, axa OX i
dreptele de ecuaii x=0 i x=1 ;
x
2

f (t )
dt
(5p) c) S se calculeze limita lim
0
.
x0
x
2
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 77
Prof. Adrian Stan
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve n ecuaia: C
n
+ C
n

1
+ ... + C
1
1023 ;
(5p) 2. Cte numere de patru cifre distincte se pot forma cu cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ?
(5p) 3. Fie
f :
,
f ( x) 2x
2
4x + 3. S se determine punctele de pe graficul funciei
care au abcisa egal cu ordonata.

(5p) 4. S se calculeze suma: 1 + 7 + 13 + ....+151;


(5p) 5. S se calculeze:

log
3
81

log
3
27

log
3
9

log
3
3

log
3
1 ;
(5p) 6. Se dau vectorii v
1
(2m 1; 3) i v
2
(m + 2; 2) . S se determine m astfel nct cei
doi vectori s fie coliniari.
113

,
20 19 1 0
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie matricea

1 1 1
_
A

1 1 1


. Se cere:

1 1 1

(5p) a) S se determine matricea B= A 3 I


2
;
(5p) b) S se arate c AB= BA= O
3
;
(5p) c) S se calculeze determinantul matricei C = (A+B)
3
;
2. Se consider polinoamele
g ( X ) X
2
+ 1.
f , g [ X
],
f ( X ) ( X
2
+ X + 1)
10
+ ( X
2
+ 1)
10
+ 1 i
(5p) a) S se descompun polinomul g n factori ireductibili n [ X ].
(5p) b) S se arate c f este divizibil cu g ;
(5p) c) Dac
f ( X ) a X
20
+ a X
19
+ ... + a X +
a ,
a
i
, s se determine a
19
.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia
f :
,
f ( x) (x
2
+ 4x 2) sin x.
(5p) a) S se calculeze
(5p) b) S se arate c
f '(0);
f ( x) 2, x ;
(5p) c) S se determine ecuaia tangentei la graficul funcie f n punctul de abcis x
0
= 0.
2. Fie f : [1;5]
,
f ( x)

5
x

1
.
x + 3
(5p) a) S se calculeze

f ( x)

f ' ( x)dx unde f (x) este derivata de ordinul nti a funciei f.


1
(5p) b) S se calculeze volumul corpului de rotaie obinut prin rotaia n jurul axei OX a
graficului funciei f ;
5
(5p) c) S se arate c 0f ( x)dx

2 2.
1
114
a 0 0
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 78
Prof. Adrian Stan
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se rezolve n ecuaia: lg( x
2
3x) 1;
(5p) 2. ntr-o urn sunt 8 bile albe i 4 bile negre. Care este probabilitatea ca scond dou
bile din urn fr a le vedea , acestea s fie albe ?
(5p) 3. S se determine imaginea funciei
f : [1;1]
,
f ( x) x
2
5x + 6 .
(5p) 4. S se calculeze suma: 1 + 9 + 17 + ....+233;
(5p) 5. S se calculeze: C
1
+
C
2
+
C
3
+
...
+
C
2011
;
2011 2011 2011 2011
(5p) 6. Dac a

(0;


) i sin a

1
s se calculeze sin2a.
2 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 0 0
_

1. Se consider matricele de forma M
a


ln a
1
0

,
a0.

,
(5p) a) S se arate c
M
a
M
b
M
a b
, a, b0 .
(5p) b) S se calculeze determinantul matricei
(5p) c) S se calculeze M(a)
100
.
M
1
+ M
2
+ M
3
+ ...... + M
2011
;
2. Se consider polinomul
f
5
[ X
] ,
f ( X ) X
2
+ (a +
2

) X + 3

a + 2

.
(5p) a) Determinai a
5
, tiind
c
f (1

) 1

;
(5p) b) Pentru a
2

rezolvai ecuaia
f ( x)
4

n
5
;
(5p) c) Pentru a 2

, s se arate c polinomul f este divizibil
cu
X + 3

.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
2

7x
+
10
1. Se consider funcia
(5p) a) S se arate c
f :
{
4
}

,
f ( x)

f ( x)

2
;
.
4 x
4 x
115
2

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) b) S se calculeze lim
f ( x)
;
x
x 5
(5p) c) Aflai x astfel nct f ( x) ( x 4) 0;
2. Fie f : ,

f ( x)
'
xe
x 1
, x 1
.
2x
2
1, x1
(5p) a) S se demonstreze c f admite primitive pe R;
2
(5p) b) S se calculeze

f ( x)dx;
2
(5p) c) S se determine parametrul real a 1, astfel nct aria suprafeei plane cuprinse
ntre graficul funciei f, axa OX i dreptele de ecuaii x =1 i x = 2 s fie egal cu a
2
-
16
.
3
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 79
Prof. Constantin Telteu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculai inversul numrului complex z 3 + i .
(5p) 2. Determinai punctul de extrem al funciei
f : , f
(
x
)
x
2
+ 3x 4 .
(5p) 3. ntr-o progresie aritmetic cu
a
3

0;
a
100
194 , determinai termenul a
55
3 x x

1
(5p) 4. Determinai numrul raional x pentru care:
a
a
a
1
+
x
a
5
; a > 0, a 1.
(5p) 5. Scriei ecuaia mediatoarei segmentului ale crui capete sunt punctele
B
(
1;
6
)
.
A
(
1; 2
) i
(5p) 6. Determinai valoarea lui sin x , tiind c x

,
3
_
i cos x


3 5
.


15 ,
116
2
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1 0 0
_

1. Fie matricea M
'
M
(
a
)
/ M
(
a
)


a
1 0


, a
)
M
3
(

)
.


a
2
2a 1

(5p) a) Demonstrai c
M
(
a
)
M
(
b
)
M
(
a + b
)
, a, b .
(5p) b) Calculai
(
M ( 2) )
2011
.
(5p) c) Artai c
I
3

M
i c a ,
M

1
(
a
)
M .
2. Fie legea de compoziie
x y x y
2
+ 1 + y x
2
+ 1, x, y .
(5p) a) Artai c are element neutru n raport cu aceast lege.
(5p) b) Artai c orice numr real este simetrizabil n raport cu aceast lege de
compoziie.
(5p) c) Artai c legea este asociativ.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se d funcia f :
{
1
}

,
f
(

x
)

x

x
.
(5p) a) S se calculeze f '
(
2 1
)
i f '
(

x + 1
2 1
)
.
(5p) b) S se determine punctal de maxim local al graficului funciei.
(5p) c) S se determine asimptota vertical a funciei.
2. Fie funcia I : , I
(

x
)

x
(
3t

2t
2
)
e
t
dt.

(5p) a) S se calculeze
(5p) b) S se calculeze
0
I (1) .
lim I
(
x
) .
x
(5p) c) S se rezolve ecuaia:
I
(
x
)

(
7x 2x
2
)
e
x
.
117
'

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 80
Prof. Constantin Telteu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Artai c
z
i , unde
z
z 1 i .
(5p) 2. Determinai numrul real a pentru care graficul funciei f : ,
f
(
x
)
x
2
+ ax
+ a
este situat deasupra axei absciselor.
(5p) 3. S se afle primul termen al unei progresii aritmetice, tiind c al cinci-lea termen
este 5, iar al zece-lea termen este 11.
(5p) 4. Pentru ce valoare a lui x este adevrat egalitatea : 2 log
x
0,1 + 3 log
x
0, 001 11 ?
(5p) 5. Scriei ecuaia medianei din vrful A al triunghiului ABC tiind c
A
(
1; 2
)
;
B
(
2;
3
)
;
C
(
4; 3
)
.
(5p) 6. tiind c
(
0;
)

i cos
1
, s se calculeze sin 2 .
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

(
2m + 3
)
x 4 y + z 0
1.Se d sistemul:


x + my z 0

3x 12 y + ( 9 2m ) z 0
(5p) a) S se determine m pentru care sistemul admite doar soluia banal
(
x y z 0
)
(5p) b) S se determine rangul matricei sistemului pentru
(5p) c) S se rezolve sistemul pentru m 1 .
m 2 .

x x

1
_
2. Fie
M


'
M
(

x
)

/ M
(
x
)


2
(
1 x
)
2 x 1


, x


),
(5p) a) S se arate c M este parte stabil a lui
M
2
(

)
n raport cu operaia de nmulire
a matricelor i c
M
(
x
)
M
(
y
)
M
(
xy
)
, x, y


.
(5p) b) S se arate c orice matrice
inversa sa.
M
(
x
)
din M este inversabil i s se determine
118

2
n
_
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) c) S se calculeze
(
M ( x
) )
n
,
n


.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Fie funcia
f :
{
1
}
,
f
(
x
)

x
+

x
+

.
x 1
(5p) a) tiind c punctul
A
(
0;1
)
este punct de extrem al graficului funciei, s se
determine i .
(5p) b) S se arate c funcia
g :
{
1
}
, g
(
x
)
f '
(
x
)
, cu i determinai la
punctul a), nu are puncte de extrem.
(5p) c) S se determine tiind c asimptota oblic a funciei f trece prin origine.
2. Fie
1
I
n

x
2 n
+
dx, n


(
1;


)
.

0
x
(5p) a) S se calculeze
(5p) b) S se arate c
I
1
.
0 I
n

1
2n + 1
,n

,
(
1;
)
.
2011
(5p) c) S se calculeze limk
I


.
n


k 1 ,
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 81
Prof.Constantin Telteu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Calculai
z
+

1
z
, unde z


1
.
i
(5p) 2. Determinai valoarea numrului real m pentru care graficul funciei
f : ,
f
(
x
)
2x
2
+
mx
este situat sub dreapta de ecuaie y 1.
(5p) 3. Fie
(

x
)
termenii unei progresii aritmetice cu raia r , i funcia f :

,
n
n 1
119
n
) )
n n
( )
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
f ( x ) ax +
b,
a, b . S se arate c
(
f
( x
n 1
este o progresie aritmetic i
determinai raia ei.
(5p) 4. Pentru ce valori ale lui n avem C
3
A
2
0 ?
(5p) 5. Baza mare a unui trapez este situat pe dreapta de ecuaie x + y 3 0 , iar baza
mic este situat pe o dreapt d ce trece prin originea sistemului de coordonate.
Determinai ecuaia dreptei d .
(5p) 6. Determinai soluiile din intervalul

;
3
_
ale ecuaiei: sin 5 x


3
.


2 ,
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Fie

x + 4
y
M

M
(

x, y
)

/ M
(

x, y
)

2 y
_

, x

0, x
2

2 y
2

1, x, y

.
'

7 y x

4 y

(5p) a) Artai c M este parte stabil a mulimii


matricelor.
M
2
(

)
n raport cu nmulirea
(5p) b) Artai c nmulirea matricelor din M este comutativ.
(5p) c) Artai c orice matrice din M este inversabil i inversa ei este tot din M .
2. Fie legea de compoziie intern pe
:
(5p) a) S se determine elementul neutru.
x y
1
(

x + y xy + 1
)

, x , y .
2
(5p) b) S se determine mulimea elementelor simetrizabile n raport cu aceast lege de
compoziie.
(5p) c) Artai c aceast lege este asociativ.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se d funcia:
f : D
max
, f
(
x
)

x
4
5x
2
+ 4 .
(5p) a) Determinai domeniul maxim de definiie.
(5p) b) Determinai punctele de extrem ale graficului funciei.
(5p) c) Calculai
lim x
2
f
(
x
) .
xt
x 1
0
_

6
_

2

2 0

2. Se dau matricile A

1 1


, B i funcia


0 x

1


01

f :
(
1;
)

,
,

,
f ( x )
ln
(
x
2
+ 3x +
2
)
.
2
(5p) a) S se demonstreze c:

0
f
(
x
)
dx > 2 ln 2 .
b f '
(

x
)
(5p) b) S se calculeze I dx , unde a i b, a < b
a
2 x + 3
sunt soluiile ecuaiei
det
(
M
)
+ x
2
x
0,
n care M A B .
120
2 3

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
(5p) c) S se calculeze lim
x
ln x
.
f
(
x
)
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 82
Prof. Constantin Telteu
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se determine a tiind c z a +
i
3 i z 2
(5p) 2. S se determine m astfel ca graficul
funciei
f : ,
f
(
x
)
mx
2
4mx + m 3 s fie tangent axei absciselor.
(5p) 3. Dac
(

a
)
este o progresie aritmetic, s se arate c a
n
, a
2 n
, a
3n
sunt n progresie
n
n 1
aritmetic.
(5p) 4. tiind c log
42
7 a , s se calculeze log
42
6 .
(5p) 5. Determinai ecuaia dreptei ce este paralel cu dreapta d : x 3 y + 4
0
i trece prin
punctul A


1
;
2
_

.
,
(5p) 6. S se rezolve ecuaia: 7 sin 5 x + 5 cos 7 x 12 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.Se dau mulimile: A
{
x + y p / x, y , p , p prim
}
;

M
(

x, y
)

/ M
(

x, y
)

x y
_

, x, y , p , p
prim
,

i funcia
'


py x

)
f : A B, f
(
x + y p
)
M (
x, y
)
.
(5p) a) Artai c B este parte stabil a lui
M
2
(

)
n raport cu nmulirea matricelor.
(5p) b) Gsii elementele inversabile din B i calculai inversa matricei
M
(
x, y
)
.
(5p) c) Artai c f
(
a b
)
f
(
a
)
f
(
b
)
, a, b A .
2. Pe mulimea G
(
1, +
)
se definete legea de compoziie
x y

x
2
y
2
x
2
y
2
+ 2 .
(5p) a) S se arate c G are element neutru n raport cu aceast lege de compoziie.
121
a
a
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) b) S se arate c orice element din G este simetrizabil n raport cu aceast lege de
compoziie.
(5p) c) S se arate c funcia
f :
(
0;
)
G, f
(
x
)

x + 1 este un izomorfism ntre


grupurile
( (
0;
)
,

)
i
(
G,
)
.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se d funcia f
a
: D
max
, f
(
x
)
ln
(
x
2
+ 4x +
a
)
,
a .
(5p) a) S se determine a i b tiind c
D
max
\
{
b
}
.
(5p) b) S se rezolve ecuaia
f
0
(
x
)
ln
(
x + 2
)
+ ln 2 .
(5p) c) S se verifice c o primitiv a funciei
f
4
este funcia dat de formula:
F (
x )
2

(
x + 2 ) ln ( x + 2 )
x + 2011
2011
2. Se d funcia f
a
: D
max
, f
(
x
)
ln
(
x
2
+ 4x +
a
)
,
a i funcia
g :
(
a;
)
, g
a
(
x
)
ln
(
x + a
)
,
a .
1
(5p) a) S se calculeze I
4

2
f
4
(
x
)
dx .
e

1 f
3 (

x
)
+
g
3 (

x
)
(5p) b) S se calculeze I

0
x +
1
dx .
(5p) c) S se calculeze
Jf
a
(
x )
dx , pentru a
>
4
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 83
Prof. Iuliana Trac
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Aflai suma rdcinilor ecuaiei
x
2
5x + 6 0 .
(5p) 2. Determinai
z _
Im
1
,
tiind c z =2+i, z =3+i .
1 2

z
2 ,
122
'

2
f .
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) 3. tiind c doi termeni ai unei progresii aritmetice sunt a
3
10 i a
8
25 , s se calculeze
a
10
.
x x
(5p) 4. Rezolvai ecuaia 3
2
7
2
9261 .
(5p) 5. S se scrie ecuaia mediatoarei segmantului [AB], unde A(3,2) i B(7, 4).


_ tg
2
x
+
1
(5p) 6. Dac
f :

0,


, f(x)= , calculai


f
(

x
)

dx .

2
,
tgx
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

x + y z 0
1. Se consider sistemul:


x + 13 y 5z 0 , unde x, y, z


x 11y + 3z 0
(5p) a) S se calculeze determinantul i rangul matricei A, A fiind matricea sistemului.
(5p) b) S se rezolve sistemul.
(5p) c) S se gseasc o soluie
(
x
0
, y
0
, z
0
) a sistemului pentru care
(

x
+
3
)
2
+

(
y
+
4
)
2

(
z
+
1
)
2
+
y

x
2
+
y
2

z
2

y
+
39 .
0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pe mulimea a numerelor reale definim legea de compoziie astfel:
x * y
1
(

x + y 2xy + 1
)
, oricare ar fi x, y .
3
(5p) a) Este aceast lege comutativ? Care este elementul neutru?

(5p) b) Artai c orice element x \


' )
este simetrizabil n raport cu legea

2

(5p) c) S se rezolve n ecuaia: 3


x
* 9
x


1
3
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consider funcia f : 0,
2
1

, f
(
x
)
arcsin x

ln
(
2 sin
2
t
+
co s
2
t
)
dt

2
1
]
(5p) a) S se arate c f este derivabil.
arcsin
2
2
(5p) b) S se calculeze
'
1
_

,
cos 45
0
(5p) c) S se cerceteze dac funcia este integrabil i n caz afirmativ s se calculeze

f ( x)dx
0
2. Se consider funcia f : [1, ) [0, ),
f(x)=
x - 9x
2

(
3x 1
)
2
4x
(5p) a) Artai c f este strict cresctoare.
' '
9
(5p) b) Artai c f este bijectiv; Determinai
x
0
[1, ) asfel
nct
f
(
x
o
)
:
f
(
41
)
7
(5p) c) Calculai f

1
(
10 2
)
)
123
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 84
Prof. Iuliana Trac
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(

x + 4
)
!
(5p) 1. Rezolvai ecuaia
(
x + 2
)
!
156 .
(5p) 2. Se d ecuaia
lui
x
2
+ (5 2m m
2
) x a
3
+ 2011 0, m , a . Pentru ce valori ale
m, suma rdcinilor ecuaiei este minim?
(5p) 3. S se rezolve inecuia: log
1
(
3x 2
)
> 2 .
4
(5p) 4. Calculai 5 3 sin 2 x , tiiind c tgx


6
.
3
(5p) 5. S se rezolve ecuaia: 9
x
10 3
x
+ 9 0
1
2
+
2
2
+
3
2
+
...
+
n
2
(5p) 6. S se calculeze lim
n
.
3n
3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1 0 0
_
1. Fie matricea
A( x)10x
1 0

M
(

)

3


25x
2
5x 1

,
2011
(5p) a) Calculai
{
A
(
1
)
A
(
1
)
A
(
2
)
}
(5p) b) Artai c A
(
x
)
A
(
y
)
A
(
x + y
)
,
oricare ar fi
x, y
(5p) c) Demonstrai c matricea A( x) este inversabil si calculai inversa matricei A( x) .
lui
2. Fie ecuaia:
( )

x
2

x
2
+
2 2x

2x
2 1
+
[x]

0 , unde [x] este partea ntreag a


1
]
x.. S se afle soluiile ecuaiei n urmtoarele cazuri:
(5p) a)
[
x
]

124

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
(5p) b)
[
x
]
0
(5p) c)
[

x
]

+
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
k
(
k
+
2
)
1. Fie irul cu termenul general
n
general b
n


a
i
.
i
1
a log

1
, k i irul cu termenul
k
2
(
k + 1) ( k + 2 )
k 1
(5p) a) S se arate c irul
(
b
n
)
n
este strict cresctor
(5p) b) S se arate c irul ( b
n
)
n

este mrginit
(5p) c) S se calculeze lim b
n
i
n
lim
(
a
n
b
n
)
n
arctg1
2 n
sin 2 x
_
2. Considerm irul I
n2 cos
2
x
dx .
arctg 0
,
(5p) a) S se studieze monotonia, mrginirea i convergena irului I
n
1
+

2
+
...
+
n
(5p) b) S se arate c I + I
3 3 3
n
+
1 n
1
2
+ 2
2
+ ... + n
2
(5p) c) Calculai lim I
n
x
125
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 85
Prof. Iuliana Trac
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. S se determine numerele reale a i b astfel nct s avem egalitatea: a+bi= -
7
.
5i+2
(5p) 2. Fie
f :
(
0,
)
,
f ( x) x ln x + 5x
3
. S se
afle
f
'
(
e
) .
(5p) 3. Se d dreapta:d: x-5y+1=0, s se determine ecuaia dreptei d

care trece prin punctul
A(4, 1) i este perpendicular pe d.
(5p) 4. Dac log
20
2 a s se exprime log
2
25 n funcie de a.
(5p) 5. S se afle suma S
30
a
primilor 30 de termeni ai unei progresii aritmetice
(

a
)
pentru
care a
1
3, a
8
67
(5p) 6. S se rezolve n mulimea numerelor reale ecuaia: 2 x 3x +
24
n
n 1
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1
2 x
n
1. Se consider irul (I
n
)
nN
cu termenul general I
n

0
( x + 1
)
2
+
( x
1
)
2
dx .
(5p) a) ) Calculai I
0
, I
1
i. I
2.
(5p) b) Artai c
I
n+3
+ I
n+1

( n + 3)
+ (n
+ 1)

1
2 , () n N*.
(5p) c) Demonstrai c
1
2
(
n +
2
)

I
n +1

1
, (

) n

1 .
2n
2. Se consider funcia
f :
,
f ( x) x
4
10x
3
+ 35x
2
50x + 24 .
(5p) a) S se arate c suma cuburilor rdcinilor ecuaiei
un ptrat perfect.
x
4
10x
3
+ 35x
2
50x + 24 =0 este
(5p) b) S se arate c
f
'
(
x
)


1
+

1
+

1
+

1
, x

\
{
1, 2, 3, 4
}
f ( x) x 1 x 2 x 3 x 4
(5p) c) S se demonstreze c f
(
x
)
f
''
(
x
)
<
(
f
'
(
x
) )
2
oricare ar fi x
126
'
Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)
Modele de Subiecte www.m a te in f o. r o
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

(
e
x

1
)
2
+

(
e
x
+
1
)
2

2
1

, x

0
1. Fie funcia f : , definit
prin:
f ( x)

3x
2
+ 2 x + m, x>0, m
(5p) a) Determinai m , astfel nct rdcinile ecuaiei 3x
2
+ 2 x + m=0 s fie
reale i negative.
(5p) b) Pentru ce valori ale lui m funcia f este continu?
(5p) c) Aflai primitivele funciei f pe
2. Pe se consider legea de compoziie
xoy=ax+by+c.
Se tie c
(
, o
) este grup cu
elementul neutru e=2.
(5p) a) Artai c
(
a+b
)
2
c
2
(5p) b) Pentru a=1, b=1, c 2 s se gsesc numerele p \ , cu proprietatea
poq

i q

1
3
(5p) c) S se rezolve n ecuaia: xo(2x)o(3x)o...o(2011)=- 4020
EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011
Proba E. c)
Prob scris la MATEMATIC
Varianta 86
Prof. Iuliana Trac
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic - informatic.
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic - informatic.
Toate subiectele (I, II, III) sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolvri complete.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(5p) 1. Identificai mulimea
A
{
z / z + 2i 5
}
1
+

1
+

1
+
1
+
...
+

1
(5p) 2. S se calculeze limita: L= lim
3 9 27 3
nn 1 1
1
+ + +
1
+
...
+

1
5 25 125 5
n
(5p) 3. S se arate c dreaptele d: 3x-y+2=0 i d
'
: x + 3 y 15 0 sunt perpendiculare i s se
afle punctul lor de intersecie.
n n
(5p) 4. Aflai n astfel nct C
1
+ C
2
21
(5p) 5. S se arate c funcia f : , f
(
x
)
=x
3
- 2011x
2
+ 2010 nu este injectiv.
(5p) 6. S se rezolve ecuaia 343
x
+ 2 175
x
3 125
x
0
127
n
C
1
n
)

Bacalaureat Matematic M1(matematic informatic)


Modele de Subiecte www.mateinfo.ro
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
2011

_
C
2011


1
n

0

2
2010
(
1!+ 2!+ 3!
)
: 3

1. Se consider matricea
A0 1 2


0 0

C
2010

2011
+

2011

,
(5p) a) Care este cea mai simpl form a matricei A? S se afle astfel nct det(A)=1.
(5p) b) S se determine
A
n
, tiind c =0
3 3
(5p) c) Dac
B


(
b
)
, unde B A
2011
, atunci s se afle T b
ij
i , j1,3
ij
i 1 j 1
2. Definim pe legea de compoziie xoy=xy-5x-5y+30.
(5p) a) S se arate c G
(
5,
) este parte stabil n raport cu o;
(5p) b) S se arate c (G,o) este grup abelian;
(5p) c) S se determine toate izomorfismele
ntre grupurile
(
, +
)
i
(
G, o
)
f : G de forma f(x) e
ax
+ b, a, b ,
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider irul
(
I
n
1
, definit prin I
0cos 0dx,
I
n
0
0(
cos
2
x

1
)
sin
n

2
xdx,

2
(5p) a) S se calculeze I
0
, I
1
, I
2
.
(5p) b) S se gseasc o relaie ntre I
n

i I
n-2
u
tiliznd metoda integrrii prin pri.
(5p) c) Folosind metoda induciei matematice, s se arate c:
I
2n


n
2 p


*
p 1
2 p 2
2. Se consider funcia
f : (0, ) derivabil i care verific relaia:
x
(
x
+
1)

f (
x )
+
(
x
+
1)
2

4x

(
x

1)
2
+
x
3
+


f (t )dt,

0
0
(5p) a) S se afle
f
'
(
x
)
2011
(5p) b) S se calculeze:
2011
2010!
f
(
2011
)

(
2010
)
f
'
(x)-x

f
''
(x)
(5p) c) S se determine astfel nct lim
x
f
''
(x)
2010
128

S-ar putea să vă placă și