Sunteți pe pagina 1din 21

FRACTALI

Grafică computerizată (sem. I)


Aplicaţii (sem. II)

Curs opţional
Anul III
Informatică
(2009-2010)

Lector dr. Stănică Daniel


Obiective:

Semestrul I (Fractali. Grafică computerizată):


Acest curs îşi propune să pună în evidenţă multitudinea
de structuri fractalice existente şi să dea o perspectivă
grafică computerizată a acestora.

Semestrul II (Fractali. Aplicaţii):


Acest curs îşi propune să pună în evidenţă multitudinea de
aplicaţii ale structurilor fractalice în diverse ramuri ale
ştiinţei. Se va realiza şi modelarea grafică computerizată a
unor elemente din natură şi unele elemente de codare a
imaginilor in computer.
Ce sunt fractalii?
Termenul fractal provine
din latinescul fractus,
care înseamnă "spart“,
"fracturat". Acest termen
a fost introdus de Benoît
Mandelbrot, în 1975.

Un fractal este un obiect matematic


care are o structură detaliată la
orice scară. În structura unui fractal,
fiecare parte este asemănătoare cu
fractalul întreg (este autosimilar).
Fractalii, aceste deosebite
obiecte matematice, de o
mare complexitate, sunt
generaţi printr-un procedeu
matematic relativ simplu
(metoda iteraţiei).

Dimensiunea geometrică a unui fractal se bazează pe


dimensiunea Hausdorff, care este o extensie a dimensiunii
euclidiene. Dacă în geometria euclidiana un obiect nu are decât o
dimensiune întreagă, în geometria fractală dimensiunile sunt, în
general, numere reale neîntregi pozitive.
Exemple de fractali
Curba lui Koch

perimetrul = 3 perimetrul = 4 perimetrul = 5.33 perimetrul = 7.11

Şi, continuând, perimetrul = infinit, pentru această figură geometrică


inclusă într-o mulţime cu aria finită.
Curba lui Hilbert

Curba lui Hilbert este un exemplu de curbă continuă,


de lungime infinită, fără autointersecţii, care “umple” un
pătrat.
Covorul lui Sierpinsky

Covorul lui Sierpinsky este un


exeplu de obiect geometric despre
care nu putem preciza dacă este o
curbă sau o suprafaţă.
Un fractal tridimensional
Buretele lui Menger
Bazinele de atracţie
pentru metoda lui Newton
de aproximare a soluţiilor ecuaţiei z3+1=0
Un fractal clasic:
Mulţimea Mandelbrot
Dacă privim în
profunzimea unui fractal,
observăm structura sa
complexă şi
autosimilaritatea.
Aplicaţii:
Interpolare fractală (codarea imaginii)

Ştiţi câte ecuaţii liniare


(y=ax+b) sunt necesare pentru
a descrie complet această
imagine fractală, adică pentru
a o memora şi a o reconstrui?

Doar 4!
Compresia fractală a imaginii

Imaginea originală JPEG-maximă calitate Compresie fractală -


(184,320 bytes) (32,072 bytes) (30,368 bytes)
raţia de compresie: 5.75:1 raţia de compresie 6.07:1
Exemple de fractali în natură: nori,
munţi, sol lunar, plante etc.
Un fractal natural:
Brocoli Romanesco
Un fractal în corpul uman
Alţi fractali în natură
Conţinutul cursului
Semestrul I
Programa :
 Noţiuni introductive despre fractali şi dimensiune fractală;
 Un proces de dinamica a populaţiei şi reprezentarea sa fractală (modelul Robert May);
 Metode algoritmice pentru determinarea dimensiunii fractale;
 Grafica computerizată a unor bazine de atracţie ale unor metode iterative de aproximare a soluţiilor
ecuaţiilor neliniare şi reprezentarea lor fractală (metoda Lin, metoda Bairstrow, metoda
Newton,.metoda secantei, metoda parabolei, metoda Ostrowski, metoda Cebâşev, metoda Halley etc.);
 Construcţia şi algoritmi de reprezentare grafică pentru unele tipuri de fractali (curba lui Koch, curba
lui Peano, curba lui Sierpinsky, covorul lui Sierpinsky, curba lui Hilbert, plante Lindenmayer, curba
dragonului, curba C etc.);
 Mulţimi fractale obţinute iterativ: exemple şi reprezentări grafice (mulţimi Julia, mulţimi Mandelbrot
etc.);
 Fractali fără iteraţie: exemple şi reprezentări grafice.
Bibliografie:
 Karl-Heinz Becker, Michael Dorfler – Dynamical systems and fractals, Cambridge University Press,
1991.
 Benoit Mandelbrot – Obiectele fractale, Editura Nemira, 1998.
 Dick Olivier – Fractali, Editura Teora, 1996.
 G. Cherbit (editor) – Dimensions non entieres et applications – MASSON – 1991.
 Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Jurgens, Dietmar Saupe – Chaos and Fractals – SPRINGER-VERLAG –
2004.
 Gilbert Helmberg – Getting Acquainted with Fractals - Walter de Gruyter – 2007.
Semestrul al II- lea

Programa :
 Noţiuni introductive despre fractali şi dimensiune fractală;
 Interpolare fractală;
 Modelarea unor elemente din natură: plante, nori, galaxii etc. Reprezentări grafice
computerizate;
 Modelarea unor forme de relief : munţi bazine hidrografice, ţărmuri etc. Reprezentări
grafice computerizate;
 Prelucrarea imaginilor: codarea (compresia) fractală. Algoritmi;
 Aplicaţii în meteorologie: efectul fluturelui;
 Alte aplicaţii (în economie, fizică, biologie etc.)

Bibliografie:
 Benoit Mandelbrot – Obiectele fractale, Editura Nemira, 1998.
 Dick Olivier – Fractali, Editura Teora, 1996.
 Jaap A. Kaandorp - Fractal Modelling. Growth and Form in Biology – SPRINGER-
VERLAG – 1994.
 Michael Barnsley, Hawley Rising. - Fractals Everywhere. Boston: Academic Press
Professional, 1993.
 Yuval Fisher (editor) - Fractal image encoding - SPRINGER-VERLAG – 1998.
 Radu Dobrescu, Catalin Vasilescu (editori) - Interdisciplinary applications of fractal and
chaos theory – Editura Academiei, 2004
 Chiar şi în lanurile de grâu “extratereştrii”
au decupat fractali: