Sunteți pe pagina 1din 12

I. ORGANIZAŢII NON - GUVERNAMENTALE....................................................................

2
1. ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE ORTOPEDIE ŞI RECUPERARE ÎN
ORTOPEDIE (AIORO)..........................................................................................................2
2. ASOCIAŢIA "ÎNGERII PĂZITORI".................................................................................2
3. APEL-SERVICIUL DE FORMARE - INTEGRARE PROFESIONALĂ (PROIECT AL
FUNDAŢIEI PARADA)........................................................................................................2
4. ASOCIAŢIA PENTRU PROTEJAREA ŞI AJUTORAREA HANDICAPAŢILOR
MOTOR - CENTRUL DE ORIENTARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ NAPOCA
PROTHEUS............................................................................................................................3
5. ASOCIAŢIA VIAŢA INDEPENDENTĂ, (FOSTA SOCIETATEA NAŢIONALĂ A
HANDICAPAŢILOR FIZIC DIN ROMÂNIA SNHFR - BUCUREŞTI).............................3
6. BIROUL DE ASISTENŢĂ ŞI CONSILIERE PENTRU PERSOANELE CU
HANDICAP (B.A.C.H.).........................................................................................................4
7. CARITAS ALBA IULIA....................................................................................................4
8. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ LA DOMICILIU
- CARANSEBEŞ- MEMBRĂ A FEDERAŢIEI CARITAS A DIOCEZEI TIMIŞOARA. . .4
9. FEDERAŢIA PENTRU PROMOVAREA INTEGRĂRII PRIN MUNCĂ A
PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI – ACORD................................................................4
10. FUNDAŢIA ALPHA TRANSILVANĂ..........................................................................4
11. FUNDAŢIA "ALĂTURI DE VOI" ROMÂNIA..............................................................5
12. FUNDAŢIA A.S.E.D........................................................................................................5
13. FUNDAŢIA DE SRIJIN COMUNITAR..........................................................................5
14. FUNDAŢIA ESTUAR......................................................................................................6
15. FUNDAŢIA "PENTRU VOI"..........................................................................................6
16. FUNDAŢIA ŞANSA........................................................................................................6
17. LIGA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR CU PERSONAL HANDICAPAT DIN
COOPERAŢIA MEŞTEŞUGĂREASCĂ (L.N.O.P.H.C.M.)................................................7
18. ORGANIZAŢIA CARITAS SATU-MARE.....................................................................7
19. ORGANIZAŢIA PENTRU COPII ŞI ADULŢI CU NEVOI SPECIALE "TREBUIE"
FILIALA ALBA.....................................................................................................................7
20. FUNDAŢIA SENSE INTERNATIONAL ROMÂNIA...................................................7
21. SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMANIA (MS)...........................8
22. SOCIETATEA UMBRELĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP ASOCIATE
REGIONAL - BIHOR (S.U.P.H.A.R.)...................................................................................8
23. UNICUL SENS - ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR COPIILOR CU SURDOCECITATE
DIN ROMÂNIA.....................................................................................................................8
24. UNOPA ( UNIUNEA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR PERSOANELOR
AFECTATE HIV-SIDA)........................................................................................................9
25. ASOCIAŢIA SURZILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (ASRM).............................9
26. ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN
ROMÂNIA...........................................................................................................................10
II. CENTRE DE CONSILIERE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP.............................11

1
I. ORGANIZAŢII NON - GUVERNAMENTALE

1. ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE ORTOPEDIE ŞI RECUPERARE ÎN


ORTOPEDIE (AIORO)

Adresa: Judet: Bucureşti, Localitate: Bucureşti Str. Theodor Ştefănescu nr.3, sector 3
Conducere: Ciobănelu Paul / Consilier ştiinţific
Activitate:   Sprijinirea acţiunilor de menţinere şi îmbunătăţire a sănătăţii publice în România
şi dezvoltarea ortopediei şi acţiunilor de recuperare şi integrare a persoanelor cu afecţiuni
ortopedice.
Contact
E-mail: aioro2001@yahoo.com
Telefon: 021/3120020
Fax: 021/3124368

2. ASOCIAŢIA "ÎNGERII PĂZITORI"

Adresa: Judet: Constanţa, Localitate: Medgidia Str. Olteniţei nr. 1


Conducere: Drăgan Mioara / Director administrativ
Activitate:   Serviciile oferite de asociaţie sunt: Sprijin moral şi material pentru persoanele
infectate cu HIV/SIDA şi familiile acestora Campanii de advocacy şi lobby pentru respectarea
drepturilor persoanelor afectate/infectate HIV/SIDA Grupuri de suport peer educator pentru
persoanele infectate/afectate de HIV/SIDA Campanii de informare, prevenire HIV/SIDA în
comunitate.
Contact
  E-mail: ingeriipazitori@yahoo.com, ingeriipazitori2002@yahoo.com
  Telefon: 0241/811808
  Fax: 0241/811808

3. APEL-SERVICIUL DE FORMARE - INTEGRARE PROFESIONALĂ (PROIECT


AL FUNDAŢIEI PARADA)

Adresa: Judet: Bucureşti, Localitate: Bucureşti B-dul Regina Elisabeta nr. 73, sc. 1, et. 1, ap.
2, sector 5
Conducere: Francesco Aloisio / Director
Bejan Irina / Coordonator proiect
Activitate:   Serviciu de formare şi integrare profesională ce se adesează tinerilor între 15 şi
29 de ani aflaţi în dificultate şi care prezintă risc de marginalizare, planuri profesionale
individualizate în vederea integrării active pe piaţa muncii, oferă consultanţă şi asistenţă în
administrarea cazurilor de către instituţiile şi organizaţiile care au în grijă tineri aflaţi în
dificultate.
Contact
  Web: www.apel.ngo.ro
  E-mail: office.b@apelngo.ro
    irina.bejan@apelngo.ro
  Fax: 021/3116143

2
4. ASOCIAŢIA PENTRU PROTEJAREA ŞI AJUTORAREA HANDICAPAŢILOR
MOTOR - CENTRUL DE ORIENTARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ NAPOCA
PROTHEUS

Adresa: Judet: Cluj, Localitate: Cluj-Napoca Str. Dorobanţilor nr. 17-19


Conducere: Pedestru Marinela / Director
Activitate:   Formarea profesională a persoanelor cu handicap motor şi somatic Formarea
profesională în meseria de tehnician în comerţ - COR 3416.3.1 Consiliere psihologică de
suport şi de sprijin atât pentru beneficiarii direcţi cât şi pentru familiile acestora Suport şi
sprijin în identificarea şi căutarea unui loc de muncă.
Contact
  Telefon: 0264/591421
  Fax: 0264/591421

5. ASOCIAŢIA VIAŢA INDEPENDENTĂ, (FOSTA SOCIETATEA NAŢIONALĂ A


HANDICAPAŢILOR FIZIC DIN ROMÂNIA SNHFR - BUCUREŞTI)

Adresa: Judet: Bucureşti, Localitate: Bucureşti Bdul Banu Manta nr. 9, cam 1, sector 1, cod
011222
Conducere:Muşat Nicoleta/Director executiv
Activitate:   Integrarea socială a persoanelor cu handicap fizic prin crearea independenţei
economice a acestora şi prin diferite activităţi cultural-artistice, sportive, etc., activităţi de
informare, asistenţă juridică sprijin financiar. Beneficiarii sunt organizaţiile membre,
autorităţile administraţiei publice locale şi centrale.
Contact
  E-mail: snhfrbuc@easynet.ro
  Telefon: 021/319.14.56

  Fax: 021/319.14.55

6. BIROUL DE ASISTENŢĂ ŞI CONSILIERE PENTRU PERSOANELE CU


HANDICAP (B.A.C.H.)

Adresa: Judet: Bihor, Localitate: Oradea str. Şirul Canonicilor nr.23


Conducere: Nagy Andreea / Coordonator
Rajna Jozsef / Preşedinte
Activitate:   Consiliere de specialitate pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora,
organizarea şi sprijinirea grupurilor de părinţi cu scop de autosprijinire şi susţinere,
mediatizarea şi influenţarea opiniei publice în vederea acceptării şi acordării de şanse egale.
Contact
  E-mail: andibachvar@yahoo.com
  Telefon: 0259/418900
  Fax: 0259-41890

3
7. CARITAS ALBA IULIA

Adresa: Judet: Harghita, Localitate: Miercurea Ciuc Str. Szek nr.147


Conducere: Gyongyver Andras / Coordonator
Activitate:   Îmbunătăţirea vieţii persoanelor cu handicap, promovarea integrării lor în
societate, organizarea de cursuri de perfecţionare/calificare pentru personalul din domeniul
muncii cu persoanele cu handicap, asigurarea îngrijirii la domiciliu.
Contact
  E-mail: caritasinfo@topnet.ro
  Telefon: 0266/315521
  Fax: 0266/315521

8. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ LA


DOMICILIU - CARANSEBEŞ- MEMBRĂ A FEDERAŢIEI CARITAS A DIOCEZEI
TIMIŞOARA

Adresa: Judet: Caraş-Severin, Localitate: Caransebeş Str. Nicolae Titulescu nr.1


Conducere: Bejan Maria-Sora-Myriam / Preşedinte
  Activitate:   Îngrijirea la domiciliu a persoanelor cu handicap şi a bolnavilor.
Contact
  Telefon: 0255/512578

9. FEDERAŢIA PENTRU PROMOVAREA INTEGRĂRII PRIN MUNCĂ A


PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI – ACORD

Adresa : Judet: Bucureşti, Localitate: Bucureşti, Calea Călăraşi 165, bl. 38, ap. 18, sector 3

Conducere: Sălăjeanu Florian / Director executiv


Activitate:   Stimularea şi sprijinirea integrării prin muncă a persoanelor cu dizabilităţi.
Contact
  Web: www.federatia acord.ro
  E-mail: office@federatiaacord.ro

10. FUNDAŢIA ALPHA TRANSILVANĂ

Adresa: Judet: Mureş, Localitate: Targu Mureş Str. Aleea Vrancea, nr. 1
Conducere: Gyorki Eva / Director
Activitate:   Asitenţă materială si socială persoanelor cu handicap.
Contact
  E-mail: office@alphatransilvana.ro
  Telefon: 0265/257057
  Fax: 0265/257542

4
11. FUNDAŢIA "ALĂTURI DE VOI" ROMÂNIA

Adresa: Judet: Iaşi, Localitate: Iaşi Str. Vovideniei nr. 10, Iaşi, cod 700079, Centrul Naţional
Iaşi
Conducere: Achitei Angela / Director naţional executiv
Activitate:   Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA din
România ii oferite: asistenţă psiho-socială, asistenţă maternală, dezvoltare vocaţională,
dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, integrară scolară şi socială, lobby şi advocacy;
prevenirea transmiterii verticale; Campanii IEC/BCC; formare şi dezvoltare profesională
Fundaţia este membră în Federaţia ProChild, International AIDS Society, HIV/AIDS Action
Europe, Romanien Harm Reducation Network, People living with HIV/AIDS şi este
acreditată ca furnizor de servicii sociale prin decizia nr. 45/12.05.2006, DMSF Iaşi.
Contact
  Web: www.alaturidevoi.ro
  E-mail: advis@rdslink.ro
  Telefon: 0232/275568
  Fax: 0332/275568

12. FUNDAŢIA A.S.E.D.

Adresa: Judet: Iaşi, Localitate: Iaşi Bd. Independenţei nr. 22, bl. Y2, et. 10, ap. 2
Conducere: Roshanian Afshin / Director 
Activitate:   Centru de pregătire profesională (atelier protejat) pentru persoane cu handicap.
Contact :
  E-mail: office@rampers.ro
  Telefon: 0232/215860

13. FUNDAŢIA DE SRIJIN COMUNITAR

Adresa: Judet: Bacău, Localitate: Bacău Str. Livezilor nr.1, sc.A, ap.2
Conducere: Petcu Cornelia / Coordonator programe
Activitate:   Servicii oferite de IMPART: servicii de Tehnici de Lucru prin Arte pentru
Persoanele Dizabilităţi (artă, mişcare, joc, dramă) Scopul activităţilor:stimularea prin artă a
persoanelor cu dizabilităţi în vederea atingeriipotenţialului maxim FSC prin programul
IMPART se află în bordul de coordonare a Reţelei Naţionale de Arte pentru Comunitate
IMPART oferă şi training în domeniu.
Contact :
  E-mail: fsc@fsc.ro impart@fsc.ro
  Telefon: 0234/585658
  Fax: 0234/585658

5
14. FUNDAŢIA ESTUAR

Adresa: Judet: Bucureşti, Localitate: Bucureşti Str. Ion Creanga, Nr.6C, Bl.87, Sc.1, Ap.1,
Sector 5
Conducere: Gasser Sibille / Director executiv
Activitate:   Oferă opţiuni sociale şi alternative adulţilor cu probleme de sănătate mintală
pentru reintegrarea lor în comunitate. Servicii oferite: Locuinţe protejate Bucureşti(sprijin în
activităţi de tip casnic, activităţi sociale şi de petrecere a timpului liber, suport moral,
reprezentare socială, sprijin în relaţiile cu instituţiile statului- vize de flotant, contracte de
închiriere, acte, plăţi, etc, sprijin în administrarea şi contabilizarea cheltuielilor.) Servicii de zi
Bucureşti, Botoşani, Cluj, Ploieşti (suport individual, consiliere individuală, consiliere
juridică, reprezentare în instanţă, advocacy, reprezentare socială, asistare pentru găsirea unui
loc de muncă, consiliere psihiatrică, cercuri de exprimare a creativităţii - pictură, teatru,
decoraţiuni, muzică, grupuri de suport, ateliere de instruire teoretică şi practică, activităţi
sportive, activităţi recreative, acţiuni în comunitate, Şcoala Părinţilor, activităţi educative,
cursuri, Revista Estuarul.
Contact :
www.estuar.org; wwwfundatiaestuar.wordpress.com;
  Web:
www.fundatiaestuar.blogspot.com
  E-mail: office@estuar.ro
  Telefon: 031-4171888 / 0753-088670/680/675
  Fax: 031-4171890

15. FUNDAŢIA "PENTRU VOI"

Adresa: Judet: Timiş, Localitate: Timişoara Str. Ioan Slavici nr. 47


Conducere: Onu Laila / Director executiv
Activitate:   Fundaţia Pentru Voi oferă servicii comunitare pentru persoane cu dizabilităţi de
dezvoltare Misiunea Fundaţiei Pentru Voi este creşterea calităţii vieţii pentru persoanele cu
dizabilităţi de dezvoltare şi familiile acestora.
Contact:
  Web: www.pentruvoi.ro
  E-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro
  Telefon: 0256-228062 / 0356-421216 / 0731-227033
  Fax: 0356-421215

16. FUNDAŢIA ŞANSA

Adresa:Judet: Harghita, Localitate: Gheorgheni, Str. Gabor Aron nr.2, localitatea


Gheorgheni, judeţul Harghita
Conducere: Pupak Zsuzsanna / Coordonator
Activitate:   Recuperarea şi integrare socială a persoanelor cu handicap fizic şi somatic.
Contact
E-mail: chancefondation@gmail.com
Telefon: 0749-972624
Fax: 0266-364128

6
17. LIGA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR CU PERSONAL HANDICAPAT DIN
COOPERAŢIA MEŞTEŞUGĂREASCĂ (L.N.O.P.H.C.M.)

Adresa: Judet: Bucureşti, Localitate: Bucureşti Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1
Conducere: Stavrositu Vasile / Director executiv
Activitate:   Protecţia specială a persoanelor cu handicap încadrate sau încadrabile în muncă,
indiferent de tipul unităţii şi a tipului de proprietate, precum şi a unităţilor special organizate
pentru încadrarea în muncă salarizată a persoanelor cu handicap.
Contact
  Web: www.handicapcm.go.ro
  E-mail: wwwhandicapcm@yahoo.com
  Telefon: 021-3124439/ 0723-711270

18. ORGANIZAŢIA CARITAS SATU-MARE

Adresa: Judet: Satu-Mare, Localitate: Satu Mare P-ţa. Libertăţii nr. 20


Conducere: Lochli-Tunder Terezia / Director General
Activitate:  Programe socio-caritative pentru persoanele cu handicap, programe educaţionale,
programe pentru vârstnici.
Contact
  Web: www.caritassatumare.org
  E-mail: caritas@caritas-sm.ro
  Telefon: 0261/712011 0261/710464 0261/717245
  Fax: 0261/712011 0261/710464 0261/717245

19. ORGANIZAŢIA PENTRU COPII ŞI ADULŢI CU NEVOI SPECIALE


"TREBUIE" FILIALA ALBA

Adresa: Judet: Alba, Localitate: Sebeş Str. Lucian Blaga nr. 19, cod 515800
Conducere: Bută Ana / Preşedinte
Activitate:   Organizaţia este acreditată să furnizeze următoarele servicii sociale:
- centru de zi pentru copii cu dizabilităţi;
- centru de recuperare şi reabilitare - miniatelier "Alin";
- centru de zi pentru copiii din familii în dificultate;
- centru de îngrijire şi asistenţă la domiciliu.
Contact
  Web: www.trebuiesebes.ro
  E-mail: trebuie_sebes@yahoo.com
  Telefon: 0258/734436
  Fax: 0258/734436

20. FUNDAŢIA SENSE INTERNATIONAL ROMÂNIA

Adresa: Judet: Bucureşti, Localitate: Bucureşti B-dul Timişoara nr. 27, bl. D, sc. B, ap. 23,
sector 6, cod poştal 061307
Conducere: Salomie Cristiana / Director

7
Activitate:   Servicii pentru persoane cu surdocecitate, consultanţă de specialitate pentru
profesori, materiale didactice pentru copiii de la grupele speciale de surdocecitate, campanii
de intervenţie timpurie pentru copiii din căminele-spital, centre de zi pentru adulţi cu
surdocecitate, asocierea părinţilor copiilor cu surdocecitate, campanii de dezinstituţionalizare
a copiilor cu surdocecitate.
Contact
  E-mail: csalomie@senseint.org.ro rantonie@senseint.org.ro
  Telefon: 021/4139040
  Fax: 021/4139040

21. SOCIETATEA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DIN ROMANIA (MS)

Adresa: Judet: Bihor, Localitate: Oradea str. Buzăului nr. 2B CP 11, OP 3, cod 410249
Conducere: Săurdean Adrian / Preşedinte
Oşvăt Claudia / Director executiv
Activitate: Militează pentru drepturile persoanelor afectate de scleroză multiplă, accesul la
informare, tratament şi servicii, creşterea calităţii vieţii, promovarea cercetării şi a sprijinului
comunitar pentru eliminarea bolii şi a efectelor acesteia.
Contact
  Web: www.smromania.ro
  E-mail: office@smromania.ro
  Telefon: 0259/476577; 0259/417136; help-line 0800800044
  Fax: 0259/417136

22. SOCIETATEA UMBRELĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP ASOCIATE


REGIONAL - BIHOR (S.U.P.H.A.R.)

Adresa: Judet: Bihor, Localitate: Oradea Str. Buzăului nr.2B


Conducere: Lupitu Octavian / Director
Activitate:  Reprezentarea şi apărarea intereselor majore ale persoanelor cu handicap,
realizate prin unirea eforturilor tuturor organizaţiilor persoanelor cu handicap din judeţul
Bihor în vederea afirmării şi integrării sociale depline a acestora.
Contact
  E-mail: supharbh@easynet.ro
  Telefon: 0259/417136
  Fax: 0259/417136

23. UNICUL SENS - ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR COPIILOR CU SURDOCECITATE


DIN ROMÂNIA

Adresa: Judet: Bucureşti, Localitate: Bucureşti Aleea Parva nr. 3-5, sector 6
Conducere: Marcu Alina / Coordonator programe
Activitate: Activităţi de instruire şi educare, activităţi de socializare, acţiuni pentru
conştientizarea surdocecităţii, advocacy şi lobby pentru reprezentarea intereselor grupului
ţintă, alte servicii de recuperare şi reabilitare pentru copii şi tineri cu deficienţe senzoriale
multiple.

8
Contact
  Web: www.uniculsens.org.ro
  E-mail: office@uniculsens.org.ro
  Telefon: 021/4442258

24. UNOPA ( UNIUNEA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR PERSOANELOR


AFECTATE HIV-SIDA)

Adresa: Judet: Bucureşti, Localitate: Bucureşti Sediul social: Calea Moşilor nr.225, bl.33-35,
sc.B, ap.31, sector 2 Punct de lucru: B-dul Nicolae Bălcescu nr. 24, sc. C, et. 2, ap. 7, sector 1
Conducere: Petre Iulian / Director executiv
Roşu Cristian / Preşedinte
Activitate:  Susţinerea de acţiuni concrete în favoarea promovării şi respectării drepturilor
persoanelor infectate sau afectate de HIV/SIDA, reprezentarea organizaţiilor membre în
relaţia cu autorităţile publice şi locale.
Contact
  Web: www.unopa.ro
  E-mail: unopa@unopa.ro iulian.petre@unopa.ro
  Fax: 021/3199329

25. ASOCIAŢIA SURZILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (ASRM)

Adresa: Mun. Chişinău, MD-2009, Str.V.Alecsandri,1


Conducere:
Forul Suprem de Conducere este:
- Congresul Asociaţiei şi Plenară
- Cîrmuirii Centrale (C.C.) a Asociaţiei.
Organul de conducere locală:
- Conferinţa Filialei Teritoriale;
- Cîrmuirea Filialei Teritoriale;
- Adunarea Generală a organizaţiei primare.
- Biroul organizaţiei primare.
Principiul de bază în conducerea Asociaţiei îl constituie colegialitatea.
Asociaţia Surzilor din Republica Moldova este o organizaţie non profit, apolitică, cu
caracter social-umanitar de utelitate publică, care apără şi promovează interesele sociale,
economice, profesionale, culturale-educative, sportive a persoanelor cu deficienţe de auz.
Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a fost fondată în anul 1940 la 18 noiembrie, prin
Hotărîrea
nr. 451 a Sovietului Comisarilor Norodnici a RSSM, sub denumirea „Biroul organizatoric al
societăţii Surdomuţilor din Moldova”
În prezent în A.S.R.M. sunt în evidenţă - 3287 deficienţi de auz în vîrstă de la 18 ani în sus.
Asociaţia are în componenţă 4 filiale teritoriale, care cuprind 46 organizaţii primare.
Activităţi:
- Evidenţa persoanelor cu deficienţe de auz;
- încadrarea deficienţilor de auz în cîmpul muncii la întreprinderile specializate a Asociaţiei şi
la alţi agenţi economici;

9
- ajutorarea instituţiilor specializate de învăţămînt preşcolar, şcolar şi profesional;
- ajutorarea deficienţilor de auz la înmatricularea la instituţiile de învăţămînt superior şi
superior-încomplet;
- cultural-educative;
- sportive în mase;
- acces la serviciile publice, pentru obţinerea drepturilor egale şi integrarea în societate a
persoanelor cu deficienţe de auz;
- cooperarea în plan naţional şi internaţional cu organizaţiile persoanelor cu handicap.
Conform Legii despre Protecţia socială a invalizilor în R.Moldova limbajul mimico-gestual
este recunoscut ca limba de comunicare.
Prin demersul ASRM la Televiziunea Moldovei deficienţii de auz beneficiează de programe
speciale – emisiuni de actualităţi cu interpretarea în limbajul mimico-gestual.
ASRM este membru a Federaţiei Mondiale a surzilor.
ASRM este membru a Consiliului Guvernamental pentru persoanele cu dezabilităţi din
Republica Moldova şi participă activla toate activităţile Consiliului.
ASRM dispune de o baza materială suficienţă. Este proprietar a imobililor, întreprinderilor
specializate, bazei de odihnă pe malul Nistrului în or.Vadul lui Vodă.
Contact:
Telefon.: 3732
72-99-25 – preşedinte
72-99-22 – vicepreşedinte
72-99-29 – contabil şef
Fax: 3732 72-99-27
E-mail: asociatia_surzilor@lycos.com
Web pagină: www.iatp.md /asociatia_surzilor

26. ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN


ROMÂNIA

Adresa : Centrul Comunitar "Daniel Vasilescu", B-dul Mareşal Averescu nr. 17, Pavilion 7,
et. 3, Bucureşti, sector 1, 011454, România.
Activitate :
Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România militează pentru deplina
integrare socială a persoanelor cu handicap şi împotriva oricăror forme de discriminare în
viaţa socială, profesională, politică, culturală, familială şi sexuală.
Contact:
Telefon: +40-21-224.14.89
Fax: + 4-031.81.05678
E-mail: onphr@easynet.ro;
office@integration.ro

10
II. CENTRE DE CONSILIERE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

1. Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap IAŞI - AJOFM Iaşi


Iaşi
Str. Cucu nr.1
Tel.0232/254577
e-mail: iasi@ajofm.anofm.ro
www.anofm.ro
Persoană desemnată de către DGASPC: Elena MATEI – Şef serviciu integrare

2. Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap VRANCEA - AJOFM Vrancea


Focşani
Str. Unirii nr. 53 A
Tel.0237/239059
e-mail: vrancea@ajofm.anofm.ro
www.vrancea.anofm.ro
Persoană desemnată de către DGASPC: Niculina STERIAN – şef serviciu

3. Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap ARGEŞ - AJOFM Argeş


Piteşti
Bd. Republicii nr.11
Tel.0248/222415
e-mail: arges@ajofm.anofm.ro
www.arges.anofm.ro
Persoană desemnată de către DGASPC: Cornel OLTEANU – consilier

4. Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap OLT - AJOFM Olt


Slatina
Str. Prelungirea Crişan nr.2
Tel. 0249/438531
olt@ajofm.anofm.ro
www.olt.anofm.ro
Persoană desemnată de către DGASPC: Flavius ANTONESCU – consilier juridic

5. Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap CARAŞ-SEVERIN - AJOFM


Caraş-Severin
Reşiţa
Str. Traian Lalescu nr.17
Tel.0255/212160
e-mail: carasseverin@ajofm.anofm.ro
www.carasseverin.anofm.ro
Persoană desemnată de către DGASPC: Dorina ANDREŞ – Şef serviciu îngrijiri la domiciliu

11
6. Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap CLUJ - AJOFM Cluj
Cluj Napoca
Str. George Coşbuc nr.2
Tel.0264/595214
cluj@ajofm.anofm.ro
www.cluj.anofm.ro
Persoană desemnată de către DGASPC: Laura SĂPLĂCAN – consilier

7. Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap SIBIU - AJOFM Sibiu


Sibiu
Str. Morilor 51 A
Tel.0269/210882
e-mail: sibiu@ajofm.anofm.ro
www.sibiu.anofm.ro
Persoanele desemnate de către DGASPC: Gabriella PETREA – consilier
Marius CRĂCEA - consilier

8. Centrul de consiliere pentru persoanele cu handicap BUCUREŞTI - AMOFM


Bucureşti
Str. Vânători nr.1, sector 3
Tel.021/3162903; 021/3165508
amofm@ajofm.anofm.ro
www.bucuresti.anofm.ro

12

S-ar putea să vă placă și