Sunteți pe pagina 1din 2

personal nepatrimoniale

drepturi principale absolute 1.dreptul de proprietate 2.dreptul de uz 3.drept de uzufruct Drepturi drepturi reale 4.drept de habitatie 5.drept de servitute 6.drept de superficie relative drepturi de creanta

accesorii 1.dreptul de ipoteca 2.dreptul de gaj 3.dreptul de privilegiu 4.dreptul de retentie

1.Dreptul de proprietate dreptul de uz (de a folosi), de uzufruct (de a beneficia de venituri) si dreptul de dispozitie (de a dispune etc). Asta confera dreptul de proprietate. Dezmembraminte ale dreptului de proprietate 2.Dreptul de uz dreptul de a se folosi de un bun si de a culege fructele bun ce apartine altei persoane. 3.Dreptul de uzufruct dreptul de a se folosi de un bun si fructele bunului respectiv cu obligatia de a conserva substanta bunului respectiv, poate fi cedat altei persoane. 4.Dreptul de habitatie dreptul de a locui intr-un imobil ce apartine altei persoane. 5.Dreptul de servitute servitutea este sarcina care greveaza un bun imobil pentru uzul sau utilitatea imobilului, apartinand altui proprietar. 6.Dreptul de superficie drept de proprietate pe care o persoana numita superficiar il are asupra constructiilor, plantatiilor si a alor lucrari aflate pe terenul altui proprietar, teren asupra caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

Drept real accesoriu. 1.Drept de ipoteca drept de garantie reala, imobiliara si mobiliara. 2.Drept de gaj drept de garantie reala mobiliara 3.Drept de privilegiu dreptul unui creditor de a fi preferat fata de alti creditori ai aceluiasi debitor 4.Drept de retentie posibilitatea detinatorului unui bun imobil sau mobil, al altuia, de a nu il restitui proprietarului pana cand acesta nu plateste creanta legata de acel bun.

pentru alte resurse vizitati

http://jurisdictie.wordpress.com