Sunteți pe pagina 1din 10

Auditul fiscal privind impozit pe profit

Societatea MinaSA prezint la 31.12.N urmtoarele informaii referitoare la cheltuieli,


respective venituri:
Solduri finale
Specificare
D

601
602
605
607
613.1
613.2
623.1
623.2
624
625
626
635.1
635.2
641
645
6581
6588
663
665
666
6811.1
6811.2
6812.1
6812.2
6813
6814

0
1
TOTAL CHELTUIELI din care:
3.383.100.000
Cheltuieli cu materiile prime
700.000.000
Cheltuieli cu materialele consumabile
300.000.000
Cheltuieli privind energia i apa
75.000.000
Cheltuieli privind mrfurile
400.000.000
Cheltuieli cu primele de asigurare asigurare cldire
15.000.000
firm
Cheltuieli cu primele de asigurare asigurare via
45.000.000
asociat
Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate 105.000.000
publicitate contract
Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate - protocol
40.000.000
Cheltuieli cu transportul de bunuri i persoane
87.000.000
Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri
35.000.000
100 zile diurn* 350.000/zi
Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
14.000.000
Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte
11.900.000
asimilate nedeductibile
Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte
40.000.000
asimilate - deductibile
Cheltuieli cu remuneraiile personalului
155.000.000
Cheltuieli privind asigurrile i protecia social
54.200.000
Despgubiri, amenzi i penaliti pltite organelor de
23.000.000
control
Alte cheltuieli de exploatare fr documente
18.000.000
justificative
Pierderi din creane legate de participaii
180.000.000
Cheltuieli din diferene de curs valutar
18.000.000
Cheltuieli privind dobnzile
600.000.000
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
70.000.000
imobilizrilor cldire firm
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
60.000.000
imobilizrilor maina administrator neinclus pe
statul de salarii
Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru
45.000.000
riscuri i cheltuieli-garanii comerciale
Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru
18.000.000
riscuri i cheltuieli altele nedeductibile
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru 180.000.000
deprecierea imobilizrilor
Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru
40.000.000
deprecierea activelor circulante

2
-

6863 Cheltuieli financiare privind provizioane pentru


deprecierea imobilizrilor financiare
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de
rambursare a obligaiunilor
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
TOTAL VENITURI din care:
701.1 Venituri din vnzarea produselor finite - export ncasat
701.2 Venituri din vnzarea produselor finite intern
704 Venituri din lucrri executate i servicii prestate
export ncasat
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
708 Venituri din activiti diverse
7581 Venituri din despgubiri, amenzi, penaliti comerciale
761 Venituri din imobilizri financiare
763 Venituri din creane imobilizate
766 Venituri din dobnzi
768 Alte venituri financiare
7812 Venituri din provizioane pentru riscuri i cheltuieli
altele
7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor
circulante
7863 Venituri din provizioane pentru deprecierea
imobilizrilor financiare

18.000.000

21.000.000

15.000.000

4.806.000.000
1.450.000.000
850.000.000
300.000.000

600.000.000
150.000.000
45.000.000

1.200.000.000
70.000.000
40.000.000
15.000.000
27.000.000

34.000.000

25.000.000

Se mai cunosc urmtoarele informaii :


Capital social = 480.000.000 lei ;
Capital mprumutat = 1.000.000.000 lei ;
Capital propriu = 850.000.000 lei ;
Rezerv legal nregistrat = 10.000.000 lei.
Se cere sa se intocmeasca foile de lucru afrent auditului fiscal pentru firma Lotus
precizand obiectivele de audit fiscal, riscurile si foile de lucru.
nainte de a stabili rezultatul contabil trebuie nchise toate cheltuielile i veniturile dup
cum urmeaz :
1) Inchiderea cheltuielilor din exploatare:
121.01
%
2.546.100.000
Profit i pierdere - exploatare
601
700.000.000
Cheltuieli cu materiile prime
691
602
300.000.000
Cheltuiala cu impozitul pe
Cheltuieli cu materialele
profit
consumabile
605
75.000.000
Cheltuieli cu energia i apa
607
400.000.000
Cheltuieli privind mrfurile
613
60.000.000

Cheltuieli cu primele de
asigurare
623
Cheltuieli de protocol, reclam
i publicitate
624
Cheltuieli cu transportul de
bunuri i persoane
625
Cheltuieli cu deplasri, detari
i transferri
626
Cheltuieli potale i taxe de
telecomunicaii
635
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe i vrsminte asimilate
641
Cheltuieli cu remuneraiile
personalului
645
Cheltuieli privind asigurrile i
protecia social
6581
Despgubiri, amenzi i
penaliti pltite organelor de
control
6588
Alte cheltuieli de exploatare
fr documente justificative
6811
Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizrilor
6812
Cheltuieli de exploatare
privind provizioane pentru
riscuri i cheltuieli
6813
Cheltuieli de exploatare
privind provizioanele pentru
deprecierea imobilizrilor
6814
Cheltuieli de exploatare
privind provizioane pentru
deprecierea activelor circulante
691
Cheltuieli cu impozitul pe
profit

145.000.000
87.000.000
35.000.000
14.000.000
51.900.000
155.000.000
54.200.000
23.000.000

18.000.000
130.000.000

63.000.000

180.000.000

40.000.000

15.000.000

2)Inchiderea veniturilor din exploatare.


%
701
Venituri din vnzarea
produselor finite
704
Venituri din lucrri executate
i servicii prestate
707
Venituri din vnzarea
mrfurilor
708
Venituri din activiti diverse
7581
Venituri din despgubiri,
amenzi, penaliti - comerciale
7812
Venituri din provizioane
pentru riscuri i cheltuieli
7814
Venituri din provizioane
pentru deprecierea activelor
circulante

121.01
Profit i pierdere - exploatare

3.456.000.000
2.300.000.000
300.000.000
600.000.000
150.000.000
45.000.000
27.000.000
34.000.000

3) nchiderea cheltuielilor financiare


121.02
%
Profit i pierdere -financiare
663
Pierderi din creane legate de
participaii
665
Cheltuieli din diferene de curs
valutar
666
Cheltuieli privind dobnzile
6863
Cheltuieli financiare privind
provizioane pentru deprecierea
imobilizrilor financiare

837.000.000
180.000.000
18.000.000
600.000.000
18.000.00

6868
Cheltuieli financiare privind
amortizarea
primelor
de
rambursare a obligaiunilor
4) nchiderea veniturilor financiare
%
121.02
761
Profit i pierdere - financiare

21.000.000

1.350.000.000
1.200.000.000

Venituri din imobilizri


financiare
763
Venituri din creane
imobilizate
e
766
Venituri din dobnzi

70.000.000

768
Alte venituri financiar
7863
Venituri din provizioane
pentru deprecierea
imobilizrilor financiare

15.000.000

40.000.000

25.000.000

5) Rezultatul contabil = TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI


Rezultatul contabil = ( 3.456.000.000 2.546.100.000) + ( 1.350.000.000
837.000.000) =
= 909.900.000 + 513.000.000 = 1.422.900.000 lei
6)Rezultatul fiscal = Rezultat contabil Venituri neimpozabile +Cheltuieli
nedeductibile
= 1.422.900.000 1.286.000.000 + 570.042.000 = 706.942.000 lei
6.1 Venituri neimpozabile = 1.200.000.000 + 86.000.000 =1.286.000.000 lei
6.1 a) Venituri din dividende sunt neimpozabile deoarece sunt primite de la
o persoan juridic romn. (ct 761) = 1.200.000.000 lei
6.1 b) Venituri din provizioane sunt neimpozabile, conform prevederilor
legale deoarece reprezint venituri relizate din provizioane pentru care nu s-a acordat drept de
deducere n anul anterior.(ct. 7812 +ct. 7814 + ct. 7863 ) = 27.000.000 + 34.000.000 +
25.000.000 = 86.000.000 lei.
6.2 Cheltuieli nedeductibile = 45.000.000 + 31.042.000 + 8.700.000 +
11.900.000+
+ 23.000.000 + 18.000.000 +
60.000.0000 + 101.400.000 + 256.000.000 +15.000.000 =
= 570.042.000 lei
6.2 a) Cheltuieli cu asigurrile ce nu vizeaz bunurile societii Toate
sumele pltite n favoarea acionarilor respectiv asociai. (ct. 613.2) = 45.000.000 lei
6.2. b) Cheltuieli de protocol peste limita legal de 2%.
Baza de calcul: Total venituri Total cheltuieli +Chelt cu impozitul pe profit
+Chelt de protocol -Venituri neimpozabile + Cheltuieli aferente veniturilor
neimpozabile
= 1.422.900.000 +15.000.000 +40.000.000
(1.200.000.000+86.000.000) + (256.000.000 = 18.000.000 + 180.000.000+
40.000.000+ 18.000.000) = 447.900.000
Cheltuieli cu protocolul deductibile = 447.900.000 * 2%= 8.958.000 lei
Cheltuieli cu protocolul nedeductibile 40.000.000 8.985.000 =31.042.000 lei.

6.2.c) Cheltuieli cu diurna deductibil de 2,5 ori diurna instituiilor


publice (presupunem c pentru instituiile publice cheltuiala deductibil
este de 105.200/zi)
Cheltuieli cu diurna deductibile: 100zile*263.000= 26.300.000 lei
Cheltuieli cu diurna nedeductibile 35.000.000 26.300.000 = 8.700.000 lei.
6.2.d) Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
nedeductibile
(ct. 635.1) = 11.900.000 lei.
6.2. e) Cheltuieli cu amenzile i penalitile (ct. 6581)= 23.000.000 lei.
6.2. f) Cheltuielile fr documente justificative (ct. 6588)=18.000.000 lei.
6.2. g) Cheltuielile cu amortizarea -maina administratorului
(ct. 6811.2) = 60.000.000 lei.
6.2. h) Cheltuieli cu dobnzile
Gradul de ndatorare = Capital mprumutat/ Capital proprii
= 1.000.000.000/850.000.000 = 1,176
n aceast situaie cheltuielile cu dobnzile nu sunt deductibile integral.
Cheltuieli cu dobnzi i pierderi de curs (ct. 666 + ct. 665)= 600.000.000 +
18.000.000=618.000.000 lei
Veniturile din dobnzi (ct. 766) = 40.000.000 lei
Total venituri (mai puin ct. 766) = 4.766.000.000 lei
Cheltuieli cu dobnzile deductibile = 40.000.000 + 10%*4.766.000.000 =
=516.600.000 lei
Cheltuieli cu dobnzile nedeductibile = 618.000.000 516.600.000 =
101.400.000 lei
6.2. i) Cheltuieli cu provizioanele (ct. 6812.2 +ct.6813 + ct. 6814 + ct. 6863)
= 18.000.0000+180.000.000+40.000.000+18.000.000 = 256.000.000
lei
6.2.j) Cheltuiala cu impozitul pe profit (ct. 691) =15.000.000 lei
7.) Rezultatul impozabil = Rezultatul fiscal Rezerva legal Pierderea de
repartizat
= 706.942.000 10.395.000 = 696.547.000
7.1. Rezerv legal 5% din Total venituri Total cheltuieli + Cheltuiala cu
impozitul pe profit Venituri neimpozabile + Cheltuieli aferente
cheltuielilor neimpozabile, maxim 20% din capitalul social.
Baza rezerv legal: 1.422.900.000 + 15.000.000 1.286.000.000 +
256.000.000 = 407.900.000 lei.
Rezerv legal= 5%*407.900.000 = 20.395.000 lei
Rezerv legal constituit 10.000.000 lei
Rezerv legal de constitui = 20.395.000 10.000.000 = 10.395.000 lei.
8) Impozit pe profit datorat = Rezultatul impozabil * 25%=
= 696.547.000 * 25% = 174.136.750 lei
9) nregistrarea impozitului pe profit de pltit la bugetul de stat:
6911

4411

(174.136.750 -15.000.000)

lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit
10) nregistrarea repartizrii rezervei

Impozit pe profit curent

159.136.750

129
Repartizarea profitului

1061
Rezerve legale

10.395.000 lei

Declaraia de impozit pe profit se prezint astfel:

|
_____
|
|
| MFP |
|
101
DECLARAIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
|
|_____|
|
Pe anul N
| MINISTERUL |
| FINANELOR |
| PUBLICE
|
|_____________|
___
Declaraie rectificativ |___|
Se completeaz cu X
n cazul declaraiilor rectificative
DATE DE IDENTIFICARE ALE PLTITORULUI
________________________________________________________________________________
________________________
_____
_________________________
| Cod de nregistrare
| |
| |
|
| fiscal:
| |
R | |
|
|________________________| |_____| |_4|7_|_1|_8|_4|_9|_|_|_|_|
______________________________________________________________________________
| Denumire/
|
|
| Nume prenume |
SC MINA SA
|
|______________|_______________________________________________________________|
| Jude/Sector |
| Localitate |
|

|______________|_____________|____________|______BUCURESTI_____________________|
| Strada |
| Numr |
| Bloc |
| Scara |
| Ap. |
|
|________|___________________|_______|_______|______|____|_______|___|_____|___|
| Cod
|
| Tel.:|
| Fax: |
| E-mail:|
|
| potal |
|
|
|
|
|
|
|
|________|___________________|______|______|______|______|________|____________|
_____________
| Cont bancar |
|_____________|
BANCA
Numr cont
_________________________________
_________________________________
|________BCR _____________________|
|___1.264.46- rol _______________|
________________________________________________________________________________
- Lei __________________________________________________________________________________
|Nr. |
DENUMIRE INDICATORI
|
|
SUME
|
|crt.|
|
|
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 1.| Venituri din exploatare
| 1 |3.456.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 2.| Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare
| 2 |2.546.100.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 3.| Profit/pierdere din exploatare (rd. 1 - rd. 2)
| 3 | 909.900.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 4.| Venituri financiare
| 4 |1.350.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 5.| Cheltuieli financiare
| 5 | 837.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 6.| Profit/pierdere financiar() (rd. 4 - rd. 5)
| 6 | 513.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 7.| Venituri extraordinare
| 7 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 8.| Cheltuieli extraordinare
| 8 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 9.| Profit/pierdere extraordinar() (rd. 7 - rd. 8)
| 9 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 10.| Total profit/pierdere (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)
| 10 |1.422.900.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 11.| Sume de natura veniturilor rezultate ca urmare a
|
|
|
|
| transpunerii sau retratrii
| 11 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 12.| Sume de natura cheltuielilor rezultate ca urmare a
|
|
|
|
| transpunerii sau retratrii
| 12 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 13.| Profit/pierdere (rd. 10 + rd. 11 - rd. 12)
| 13 |1.422.900.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 14.| Amortizarea deductibil fiscal
| 14 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 15.| Cheltuieli cu dobnzile i diferenele de curs valutar|
|
|
|
| deductibile fiscal, care sunt reportate din perioada |
|
0 |
|
| precedent
| 15 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 16.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
|
|
|
|
| fondului de rezerv, n limita a 5% din profitul
|
|
|
|
| contabil anual pn ce acesta va atinge 20% din
|
|
10.395.000 |
|
| capital
| 16 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 17.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
|
|
|
|
| rezervelor de ctre: B.N.R., bnci, fonduri de
|
|
0 |
|
| garantare i cooperative de credit
| 17 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 18.| Alte sume deductibile n limitele prevzute de
|
|
|
|
| legislaia n vigoare
| 18 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 19.| Total deduceri (rd. 14 la rd. 18)
| 19 |
10.395.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 20.| Dividende primite de la alt persoan juridic romn | 20 |1.200.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 21.| Alte venituri neimpozabile
| 21 |
86.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 22.| Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21)
| 22 |1.286.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 23.| Profit/pierdere (rd. 13 - rd. 19 - rd. 22)
| 23 | 126.505.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 24.| Cheltuieli cu impozitul pe profit
| 24 |
15.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 25.| Impozitul pe venitul realizat n strintate
| 25 |
0 |

|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 26.| Amenzi, confiscri, dobnzi pentru plata cu
|
|
|
|
| ntrziere i penaliti de ntrziere datorate ctre |
|
|
|
| autoritile romne sau strine, altele dect cele
|
|
23.000.000 |
|
| prevzute n contractele comerciale ncheiate ntre
|
|
|
|
| persoane rezidente
| 26 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 27.| Cheltuieli de protocol care depesc limita prevzut |
|
|
|
| de lege
| 27 |
31.042.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 28.| Cheltuieli de sponsorizare care depesc limita
|
|
|
|
| prevzut de lege
| 28 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 29.| Cheltuieli cu amortizarea contabil nedeductibil
|
|
|
|
| fiscal
| 29 |
60.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 30.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
|
|
|
|
| provizioanelor, a rezervelor peste limitele prevzute |
|
|
|
| de lege
| 30 |
256.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 31.| Cheltuieli cu dobnzile nedeductibile fiscal, care nu |
|
|
|
| sunt reportate pentru perioada urmtoare
| 31 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 32.| Cheltuieli cu dobnzile i diferenele de curs valutar|
|
|
|
| nedeductibile fiscal, care sunt reportate pentru
|
|
101.400.000 |
|
| perioada urmtoare
| 32 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 33.| Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile
| 33 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 34.| Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare
|
|
|
|
| surs de venit
| 34 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 35.| Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere
|
|
|
|
| fiscal
| 35 |
83.600.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 36.| Total cheltuieli nedeductibile (rd. 24 la rd. 35)
| 36 |
570.042.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 37.| Total profit impozabil/pierdere nainte de reportarea |
|
|
|
| pierderii (rd. 23 + rd. 36)
| 37 |
696.547.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 38.| Pierdere fiscal de recuperat din anii precedeni
| 38 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 39.| Profit impozabil/pierdere (rd. 37 - rd. 38)
| 39 |
696.547.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 40.| Total impozit pe profit, din care:
| 40 |
174.136.750 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.1| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 25%|40.1|
174.136.750 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.2| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 5% |40.2|
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.3| Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 6% |
|
|
|
| (12,5%)
|40.3|
0|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.4| Impozit de 5% pe venit n cazul contribuabililor care |
|
|
|
| desfoar activiti de natura barurilor de noapte, |
|
|
|
| cluburilor de noapte, a discotecilor i a cazinourilor|40.4|
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|40.5| Impozit aferent profitului obinut printr-un sediu
|
|
|
|
| permanent n Romnia
|40.5|
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 41.| Credit fiscal, din care:
| 41 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|41.1| Credit fiscal extern
|41.1|
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 42.| Impozit pe profit scutit
| 42 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 43.| Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit
|
|
|
|
| legislaiei n vigoare
| 43 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 44.| Total credit fiscal (rd. 41 la rd. 43)
| 44 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 45.| Impozit pe profit datorat (rd. 40 - rd. 44)
| 45 |
174.136.750 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 46.| Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare
|
|
|
|
| prin Declaraiile privind obligaiile de plat la
|
|
15.000.000 |
|
| bugetul de stat
| 46 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|

| 47.| Impozit pe profit de plat (rd. 45 - rd. 46)


| 47 |
159.136.750 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 48.| Impozit pe profit de recuperat (rd. 46 - rd. 45)
| 48 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
______________________________________________________________________________
| 49. Alte meniuni referitoare la calculul
|
|
impozitului pe profit: ....................
................
|
|
...........................................
................
|
|
...........................................
................
|
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast
declaraie sunt corecte i complete.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu, n condiiile legii.
Nume, prenume .VASILE ION...........
Funcia .DIRECTOR GENERAL...........

_______________________
| Semntura i tampila |
|_______________________|

________________________________________________________________________________
Loc rezervat organului fiscal
Nr. nregistrare: .......................
Data: ...............................
________________________________________________________________________________
Cod MFP 14.13.01.04