Sunteți pe pagina 1din 16

Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.05.

2006 :
ACTIV
Cheltuieli de constituire
Alte imobile necorporale
Terenuri
Cladiri
Masini, utilaje,instalatii
Mijloace de transport
Imob. corporale in curs de executie
Materii prime
Materiale consumabile
Obiecte de inventar
Marfuri
Produse finite
Clienti
Debitori diversi
Titluri de plasament (503)
Casa in lei
Disponibil la banca
Avansuri de trezorerie
Acreditive
Cheltuieli constatate in avans
TOTAL ACTIV

-suma-

PASIV
500Capital social
1000Rezerve
5000Fonduri(112)
25000Subventii pentru investintii
10000Diferente din reevaluare
30000Rezultatul reportat (profit)
5000Privizioane reglementate
3000Provizioane pt. riscuri si cheltuieli
1000Imprumuturi pe termen lung
1500Furnizori
2500Datorii salariale
3000C.A.S.
15000Contr. pers. la asigurarile sociale
1000Fond somaj - intreprindere
5000Fond somaj - personal
500Impozit pe salarii
48000Impozit pe profit
500T.V.A. de plata
1500Venituri constatate in avans
1000
160000TOTAL PASIV

In cursul exercitiului financiar au loc urmatoarele operatii :

1)

Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 15000 de actiuni noi

la valoarea nominala de 1000 lei/actiune, valoarea de emisiune fiind de 1250 lei/actiune.


+ A 456 'Decontari cu asociatii privind capitalul' D
+ P 1011

'Capital subscris nevarsat' C

+ P 1041

'Prime de emisiune sau de aport' C

456 = %

18750000
1011
1041

2)

15000000
3750000

Intr-o prima etapa actionarii varsa jumatate din valoarea actiunilor subscrisa, aportul

acestora fiind format din:


a)

un utilaj evaluat la nivelul sumei de 5000000

b)

un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 4375000

- A 456 'Decontari cu asociatii privind capitalul' C


+ A 2123

'Masini utilaje instalatii' D

+ A 5121

'Conturi la banci in lei' D

-suma35000
15000
8000
5500
3000
5500
1500
3000
10000
5000
15000
12500
1500
2500
500
5000
19000
7000
5500
160000

% =456
2123
5121

9375000
5000000
4375000

Regularizarea conturilor de capital:


- P 1011
+ P 1012

'Capital subscris nevarsat' D


'Capital subscris varsat' C

1011 = 1012

3)

7500000

Societatea majoreaza capitalul social cu 5000000 lei reprezentand incorporarea in

masa acestuia a urmatoarelor elemente:


a)

rezerve 2500000

b)

rezultatul raportat 1500000

c)

diferente din reevaluare 1000000

Pentru aceasta majorare societatea emite 5000 de actiuni noi la V.N. de 1000 lei.
+ P 1012

'Capital subscris varsat' C

- P 106 'Rezerve" D
- P 107 'Rezultatul raportat' D
- P 105 'Diferente din reevaluari' D

%
106
107
105

4)

= 1012

5000000
2500000
1500000
1000000

Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 3000000

lei catre asociati, contravaloare ce va fi rambursata prin contul de disponibil bancar.


(a) inregistrarea diminuarii
- P 1012

'Capital subscris varsat' D

+ P 456

'Decontari cu asociatii privind capitalul' C

1012 = 456

3000000

(b) plata contravalorii acesteia catre asociati

- A 5121

'Conturi la banci in lei' C

-P

'Decontari cu asociatii privind capitalul' D

456

456 = 5121

5)

3000000

Societatea rascumpara de la bursa 2000 de actiuni proprii la un pret de rascumparare

de 1150 lei/actiune.(val. nom. este de 1000 lei/actiune).


- A 5121
+A

502

502 = 5121

6)

'Conturi la banci in lei' C


'Actiuni proprii' D
1150 x 2000 = 2300000

Se anuleaza actiunile proprii cumparate anterior de la bursa.


-A

502

- P 1012
+ A 6728

'Actiuni proprii' C
'Capital subscris varsat' D
'Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital' D

Obs. : capitalul social sa diminueaza la valoarea nominala !


% = 502
1012
6728

7)

2300000
2000000
300000

Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente

exercitiului in curs dupa cum urmeaza :

6811 =

a)

cheltuieli de constituire 100000

b)

cladiri 500000

c)

masini, utilaje, instalatii 4000000

d)

mijloace de transport 1000000

+ A 6811

'Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor' D

+ P 2801

'Amortizare cheltuieli de constituire ' C

+ P 2811

'Amortizare cladiri' C

+ P 2813

'Amortizare masini, utilaje, instalatii ' C

+ P 2815

'Amortizare mijloace de transport' C

5600000

2801
2811
2813
2815

8)

100000
500000
4000000
1000000

Societatea se aprovizioneaza cu urmatoarele tipuri de stocuri:


a)

materii prime 5000000

b)

materiale consumabile 3000000

c)

marfuri 7500000

d)

obiecte de inventar 3000000

+A

300

'Materii prime' D

+A

301

'Materiale consumabile' D

+A

371

'Marfuri' D

+A

321

'Obiecte de inventar' D

+ A 4426

'TVA deductibil' D

+P

'Furnizori' C

%
300
301
371
321
4426

9)

401

= 401

22750000
5000000
3000000
7500000
3000000
4070000

Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti.


+ A 5121
-A

411

5121 = 411

10)

T.V.A. 22%

'Conturi la banci in lei' D


'Clienti' C
15000000

Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 25000000 lei.
+ A 345

'Produse finite' D

+ P 711

'Venituri din productia stocata' C

345 = 711

11)

2500000

Ssocietatea vinde marfuri la un pret de vanzare fara TVA de 9000000 TVA=22% costul de achizitie al
marfurilor vandute 6500000.
(a) vanzarea marfurilor

+A

411

'Clienti' D

+P

707

'Venituri din vanzarea marfurilor' C

+ P 4427
411 = %
707
4427

'TVA colectat' C
10980000
9000000
1980000

(b) scoaterea din evidenta sau descarcarea din gestiune a marfurilor vandute
-A

371

'Marfuri' C

+A

607

'Cheltuieli privind marfuri' D

607 = 371

12)

6500000

Societatea achita datoriile fata de bugetul de stat si alte institutii publice prin contul de disponibil bancar.
- A 5121

'Conturi la banci in lei' C

- P 4311

'Contributia unitatii la asigurari sociale' D

- P 4312

'Contributia personalului la pensia suplimentara' D

- P 4371

'Contributia unitatii la fondul de somaj' D

- P 4372

'Contributia personalului la fondul de somaj ' D

- P 444 'Impozit pe salariu' D


- P 441 'Impozit pe profit' D
'TVA de plata' D

- P 4423
% =
4311
4312
4371
4372
444
441
4423

13)

5121

48000000
12500000
1500000
2500000
500000
5000000
19000000
7000000

Se ridica banii de la banca in vederea platii salariilor nete.


- A 5121
+ A 5311
5311 = 5121

'Conturi la banci in lei' C


'Casa' D
15000000

14)

Se platesc salariile nete


- A 5311

'Casa' C

-P

'Personal-remuneratii datorate' D

421

421 = 5311

15)

15000000

Se incaseaza contravaloarea creantei fata de clienti.


+ A 5121
-A

411

'Conturi la banci in lei' D


'Clienti' C

5121 = 411

16)

10980000

Se incaseaza prin casierie contravaloarea creantei fata de debitori diversi.


+ A 5311
-A

461

'Casa' D
'Debitori diversi' C

5311 = 461

1000000

17)

Societatea vinde produse finite la un pret de vanzare de 30000000 lei, TVA 22%, costul de productie
aferent fiind de 24500000 lei.
(a) vanzarea
+A

411

'Clienti' D

+P

701

'Venituri din vanzarea produselor finite' C

+ P 4427

'TVA colectat' C

411 = %
701
4427

36600000
30000000
660000

(b) scoaterea din evidenta


-A

345

'Produse finite' C

-P

711

'Venituri din productia stocata' D

711 = 345

24500000

(c) incasarea creantei


+ A 5121
-A

411

'Conturi la banci in lei' D


'Clienti' C

5121 = 411

18)

Se incasaza prin contul curent dobanda aferenta exercitiului in curs in valoare de 2500000 lei.
+ A 5121

'Conturi la banci in lei' D

+P

'Venituri din dobanzi' C

766

5121 = 766

19)

36600000

2500000

Se inregistreaza uzura obiectelor de inventar 2100000 lei.


+A

602

'Cheltuieli privind obiectele de inventar' D

+P

322

'Uzura obiectelor de inventar' C

602 = 322

2100000

20)

Se varsa si restul de capital social provenit din emisiunea anterioara de actiuni noi (op. 1) sub forma de
numerar varsat de disponibil bancar.
+ A 5121
- A 456
5121 = 456

'Conturi la banci in lei' D


'Decontari cu actionarii si asociatii' C
9375000

Regularizarea conturilor de capital:


- P 1011
+ P 1012
1011 = 1012

'Capital subscris nevarsat' D


'Capital subscris varsat' C
7500000

21)

Societatea achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 15000000 lei, cheltuielile de transport si


punere in functiune fiind de 2000000 lei, TVA 22%, DNF 5 ani.
+P

404

+ A 2123

'Masini, utilaje, instalatii' D

+ A 4426

'TVA deductibil' D

% = 404
2123
4426

22)

'Furnizori de imobilizari' C

20740000
17000000
3740000

Se plateste o penalitate ca urmare a nerespectarii clauzelor co ntractuale

500000

lei prin contul de disponibil bancar.

- A 5121

'Conturi la banci in lei' C

in valoare de

+ P 6711
6711 = 5121

'Cheltuieli exceptionale privind operatii de gestiune' D


500000

23)

Societatea primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport la nivelul sumei de 5000000 lei, apreciidu-se
DNF la 5 ani.
+ A 2125

'Mijloace de transport' D

+P

'Subventii pentru investitii' C

131

131 = 2125

5000000

24)

Se inregistreaza rambursarea cotei parti de imprumut pe termen lung formata din: - rata anuala
1000000;
- dobanda anuala 250000.
Acestea se efectueaza prin contul de disponibil bancar.
- A 5121

'Conturi la banci in lei' C

-P

162

'Credite bancare pe termen lung si mediu' D

+A

666

'Datorii legate de participatii' D

% = 5121
162
666

1250000
1000000
250000

25)

La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea activelor imobilizate corporal prin majorarea valorilor
contabile dupa cum urmeaza:
cladiri cu 10000000;

utilaje cu 5000000;

mijloace de transport cu 3000000.

+ A 2121

'Cladiri' D

+ A 2123

'Masini, utilaje, instalatii' D

+ A 2125

'Mijloace de transport' D

+P

'Diferente din reevaluare' C

105

% = 105
2121
2123
2125

26)

18000000
10000000
5000000
3000000

Se inregistreaza avansul salarial aferent exercitiului in curs in valoare de 10000000 lei.

(a) ridicarea banilor de la banca


- A 5121
+ A 5311

'Conturi la banci in lei' C


'Casa' D

prin contul 581 'Viramente interne'

581

= 5121

5311=

5311 = 5121

10000000

581

(b) plata avansului


+ A 641

'Cheltuieli cu remuneratiile personalului' C

- A 5311

'Casa' C

-P

'Avansuri acordate personalului' D

425

425 = 5311

27)

Se inregistreaza cheltuielile cu cu salariile aferente exercitiului in curs in valoare de 30000000 lei.


+ A 641

'Cheltuieli cu remuneratiile personalului' D

+ P 421

'Personal-remuneratii datorate' C

641 = 421

28)

30000000

Se inregistreaza CAS=25% si fond somaj=5% apartinand societatii.


+ P 4311

'Contributia unitatii la asigurari sociale' C

+ A 6451

'Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurari sociale' D

6451 = 4311

7500000 (25% * 30000000)

+ P 4371

'Contributia unitatii la fondul de somaj' C

+ A 6452

'Cheltuieli privind contributia unitatii la ajutorul de somaj' D

6452 = 4371

29)

10000000

1500000 (5% * 30000000)

Se inregistreaza retinerile salariale dupa cum urmeaza :

fond somaj 1%

impozit pe salarii 20%(calc)

salarii neridicate 1000000

retineri datorate tertilor 500000.

'Contributia personalului la pensia suplimentara' C

+ P 4372

'Contributia personalului la fondul de somaj' C

+P

444

'Impozit pe salarii' C

+P

426

'Drepturi de personal neridicate' C

+P

427

'Retineri din remuneratii datorate tertilor' C

+P

425

'Avansuri acordate personalului' C

-P

421

'Personal-remuneratii datorate' D
18700000
900000
300000
6000000
1000000
500000
10000000

Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 50000000 lei.
+A

345

'Produse finite' D

+P

711

'Venituri din productia stocata' C

345 = 711

31)

pensie suplimentara 3%

+ P 4312

421 = %
4312
4372
444
426
427
425

30)

50000000

Ulterior acestea sunt vandute integral la un pret de vanzare de 70000000 lei , TVA=22% .

(a) vanzarea produselor


+P

701

'Venituri din vanzarea produselor finite' C

+A

411

'Clienti' D

+ P 4427
411 = %
701
4427

'TVA colectat' C
85400000
70000000
15400000

(b) descarcarea gestiunii


-A

345

'Produse finite' C

-P

711

'Venituri din productia stocata' D

711 = 345

32)
4427 =

33)
%
701
711
707
766

34)
121 =

35)

50000000

Se regularizeaza fondurile de TVA.


%
4426
4423

23980000
7810000
16170000

se plateste la buget

Se inchid conturile de venituri.


= 121

112000000
100000000
500000
9000000
2500000

Se inchid conturile de cheltuieli.


%
6451
6452
641
602
6711
666
607
6811
6728

54250000
7500000
1500000
30000000
2100000
500000
200000
6500000
5600000
300000

Determinarea rezultatului contabil al exercitiului.


112 milioane - 54,25 milioane = 57,75 milioane lei

36)

Calculul si inregistrarea rezervelor legale.(5% x RC)


5% x 57,75 milioane = 2887500 lei

37)

Determinarea rezultatului fiscal al exercitiului.(RC-RL)


57,75 milioane - 2887500 = 54862500

38)

Calculul si inregistrarea impozitului pe profit.(38% x RF)


38% x 54862500 = 20847750
+ P 441

'Impozit pe profit' C

+ A 691

'Cheltuieli cu impozitul pe profit' D

691 = 441

20847750

- concomitent se inchide 691


-A

691

'Cheltuieli cu impozitul pe profit' C

-P

121

'Profit si pierderi' D

121 = 691

39)

20847750

Determinarea rezultatului net al exercitiului.(RC-RL-IP)


57,75 milioane - 2887500 - 20847750 = 34014750

40)

121 =

Calculul si inregistrarea repartizarilor din profitul net dupa cum urmeaza :


-

15% alte rezerve

10% alte fonduri

30% dividende cuvenite actionarilor

15% fond de participare a salariatilor la profit

30% din profit se reporteaza.

-P

121

'Profit si pierderi' D

+P

106

'Rezerve' C

+P

118

'Alte fonduri' C

+P

457

'Dividende de plata' C

+P

112

'Fond de participare la profit' C

+P

107

'Rezultat raportat' C

%
106
118
457
112
107

34014750
5102212,5
3401475
10204225
5102212,5
10204225

BALANTA DE VERIFICARE
la

31

MAI 2008

Simbolu
Denumirea
Slod initial
Rulaj
Total sume
Sold final
l
conturilor
conturil
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
or
1011 Capital subscris
15000000 15000000 15000000 15000000
nevarsat
1012 Capital subscris
35000000 5000000 20000000 5000000 55000000
50000000
varsat
1041 Prime de emisiune
3750000
3750000
3750000
/ aport
105 Diferente din
3000000 1000000 18000000 1000000 21000000
20000000
reevaluare
106 Rezerve
15000000 2500000 7989712,5 2500000 22989712,
20489712,
5
5
107 Rezultat reportat
5500000 1500000 10204425 1500000 15704425
14204425
112 Fond de
participare la
profit
118 Alte fonduri

8000000

121 Profit si pierderi

131 Subventii pentru


5500000
investitii
141 Provizioane
1500000
reglementate
151 Provizioane pentru
3000000
riscuri si cheltuieli
162 Credite bancare pe
10000000
termen lung si
mediu
201 Cheltuieli de
500000
constituire
208 Alte imobilizari
1000000
necorporale
2111 Terenuri
5000000
-

5102212,5

13102212,
5

13102212,
5

3401475

3401475

3401475

112000000 112000000 112000000 112000000

5000000

10500000

10500000

1500000

1500000

3000000

3000000

1000000 10000000

9000000

1000000

500000

500000

1000000

1000000

5000000

5000000

25000000

10000000

35000000

35000000

2123 Masini, utilaje,


10000000
instalatii
2125 Mijloace de
30000000
transport
231 Imobilizari
5000000
corporale in curs
de executie
2801 Amortizarea
cheltuielilor de
constituire
2811 Amortizarea
cladirilor
2813 Amortizare masini,
utilaje, instalatii
2815 Amortizare
mijloace de
transport

27000000

37000000

37000000

8000000

38000000

38000000

5000000

5000000

2121 Cladiri

100000

100000

100000

500000

500000

500000

4000000

4000000

4000000

1000000

1000000

1000000

300 Materii prime


301 Materiale
consumabile
321 Obiecte de
inventar
322 Uzura obiectelor
de inventar
345 Produse finite
371 Marfuri

3000000
1500000
-

5000000

8000000

8000000

3000000

3000000

3000000

3000000

4500000

4500000

3000000

2500000

401 Furnizori

404 Furnizori de
imobilizari
411 Clienti

15000000

5000000

2100000

75000000 74500000 78000000 74500000 3500000


7500000

6500000 10000000

2100000
-

6500000 3500000

22370000

27370000

27370000

20740000

20740000

20740000

132980000 147980000 147980000 147980000

15000000 33700000 30000000 33700000 45000000

4423 TVA de plata

4426 TVA deductibil

4427 TVA colectat

1000000

1000000

1000000

500000

500000

500000

7500000 12500000 20000000

7500000

10000000 10000000 10000000 10000000

12500000 12500000

11300000

1500000

1500000

900000

1500000

2400000

900000

2500000

2500000

1500000

2500000

4000000

1500000

500000

500000

300000

500000

800000

300000

19000000 19000000 20844750 19000000 39844750

7000000

444 Impozit pe salarii

456 Decontari cu
actionarii
457 Dividende de plata

5000000

20844750

7000000 16170000

7000000 23170000

16170000

7810000

7810000

7810000

23980000 23980000 23980000 23980000

5000000

7810000

5000000 11000000

21750000 21750000 21750000 21750000

6000000

10204425

461 Debitori diversi

1000000

1000000

471 Cheltuieli
inregistrate in
avans
472 Venituri
inregistrate in
avans
502 Actiuni proprii

1000000

503 Actiuni

5000000

5121 Conturi la banci in 48000000


lei
5311 Casa in lei
500000

602 Cheltuieli privind

542 Avansuri de
trezorerie
581 Viramente interne

2100000

421 Personal0remuner
atii datorate
425 Avansuri acordate
personalului
426 Drepturi de
personal neridicate
427 Retineri din
remuneratii
datorate tertilor
4311 Contributia unitatii
la asigurarile
sociale
4312 Contributia
personalului la
pensia
suplimentara
4371 Contributia unitatii
la fondul de somaj
4372 Contributia
personalului la
fondul de somaj
441 Impozit pe profit

541 Acreditive

5500000

2300000
-

2300000
-

1000000
1000000

2300000
5000000

10204425

1000000

5500000

2300000
-

1000000

6000000
10204425
-

5500000

5000000

164230000 80000000 212230000 80000000 13223000


0
26000000 25000000 26500000 25000000 1500000

1500000

1500000

1500000

500000

500000

500000

25000000 25000000 25000000 25000000


2100000

2100000

2100000

2100000

obiectele de
inventar
607 Cheltuieli privind
marfurile
641 Cheltuieli cu
remuneratia
personalului
6451 Cheltuieli privind
contributia CAS
6452 Cheltuieli privind
contributia la
fondul de somaj
666 Cheltuieli privind
dobanzi
6711 Amenzi, penalitati

6500000

6500000

6500000

6500000

30000000 30000000 30000000 30000000

7500000

7500000

7500000

7500000

1500000

1500000

1500000

1500000

250000

250000

250000

250000

500000

500000

500000

500000

6728 Alte cheltuieli ex.


300000
300000
300000
300000
privind operatiile
de capital
6811 Cheltuieli de
5600000 5600000 5600000 5600000
exploatare privind
amort. imobiliz.
691 Cheltuieli cu
20847750 20847750 20847750 20847750
impozitul pe profit
701 Venituri din
100000000 100000000 100000000 100000000
vanzarea
produselor finite
707 Venituri din
9000000 9000000 9000000 9000000
vanzarea
marfurilor
711 Venituri din
7500000 7500000 7500000 7500000
productia stocata
766 Venituri din
2500000 2500000 2500000 2500000
dobanzi
TOTAL
16000000 16000000 103384775 103348775 119384775 119384775 28668000286680000
0
0
0
0
0
0
0

Bilantul contabil
la 01 ianuarie 1998
ACTIV
Cheltuieli de constituire
Alte imobile necorporale
Terenuri
Cladiri
Masini, utilaje,instalatii
Mijloace de transport
Imob. corp. in curs de executie
Materii prime
Materiale consumabile
Obiecte de inventar
Marfuri
Produse finite
Titluri de plasament (503)
Casa in lei
Disponibil la banca
Avansuri de trezorerie
Acreditive
Cheltuieli constatate in avans

TOTAL ACTIV

-suma-

PASIV
400000Capital social
1000000Prime de emisiune sau aport
5000000Rezerve
34500000Fonduri de partic. la profit
33000000Alte fonduri
37000000Subventii pentru investintii
5000000Diferente din reevaluare
8000000Rezultatul reportat (profit)
4000000Privizioane reglementate
2400000Provizioane pt. riscuri si cheltuieli
3500000Imprumuturi pe termen lung
3500000Furnizori de imobilizari
5000000Furnizori
1500000Datorii salariale
132180000Datorii fata de terti
500000Dividende de plata
1500000C.A.S.
1000000Contrib. pers la asigurari sociale
Fond somaj - intreprindere
Fond somaj - personal
Impozitul pe salarii
Impozitul pe profit
TVA de plata
Venituri constatate in avans
278980000TOTAL PASIV

-suma50000000
3750000
20489712,5
13102212,5
3401475
10500000
20000000
14204425
1500000
3000000
900000
20740000
27570000
12300000
500000
10204425
7500000
900000
1500000
300000
6000000
20847750
16170000
5500000
278980000