Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat

la edin a Consiliului facultii Economie Mondial i REI din ____ _____________2013, proces verbal nr. ___________

Subiecte de evaluare la examenul de licen Administrarea afacerilor, specializarea Business i administrare, anul universitar 2012-2013
Management general: 1. Esena conceptului de management. Principiile managementului 2. coala clasic (tradiional) i coala sociologic (behaviorist, comportist) 3. coala cantitativ i coala sistemic 4. Managerul: definiie i clasificare 5. Nivelurile i ariile manageriale 6. Rolurile i responsabilit ile managerilor 7. No iunea i tipologia organizaiilor 8. Mediul intern al organizaiei 9. Caracteristicile i clasificrile mediului extern al organizaiei 10. Forele mediului extern i strategiile de adaptare a organizaiei 11. Funcia de previziune 12. Metode i tehnici previzionale 13. Esena i caracteristicele funciei de coordonare 14. Comunicarea ca componenta de baz a coordonrii 15. Bariere comunicaionale i cile depirii acestora 16. Esena i caracteristicele funciei de antrenare 17. Conceptul de motivare 18. Caracteristicele grupului de munc 19. Grup formal. Grup informal. 20. Strategii i tehnici de control managerial Administrarea afacerilor: 1. Administrarea afacerilor. Consideraii conceptuale 2. Lumea afacerilor i fenomenul de globalizare 3. Lansarea unei afaceri: motive i condiii 4. Alegerea statutului juridic pentru iniierea i desfurarea unei afaceri 5. Franchisingul modalitate eficient de lansare n afaceri 6. Antreprenorul de succes. Tipurile de antreprenori 7. Organiza ia i piaa: locul de realizare a afacerii 8. Planificarea strategic a afacerii. Planul de afaceri 9. Organizarea i conducerea afacerii 10. Procesul decizional i luarea deciziilor 11. Strategiile de afaceri 12. Gestionarea i controlul produciei 13. Gestionarea resurselor financiare 14. Impozitarea afacerilor 15. Organizarea activit ii de marketing 16. Administrarea resurselor umane 17. Administrarea resurselor tehnologice i informaionale 18. Evaluarea riscurilor i gestionarea crizelor organizaionale 19. Administrarea schimbrii organizaionale 20. Responsabilitatea social i etica afacerilor

Managementul operaiilor economice externe: 1. Esena relaiilor economice externe. Funciile activitii economice externe. Formele de colaborare economic extern. 2. Factorii de dezvoltare a pieei externe. Rolul diviziunii internaionale a muncii n sporirerea eficienei produciei. 3. Tipurile operaiilor i tranzaciilor n comerul extern. Etapele principale ale operaiei de comer extern. 4. Organizarea activitii economice externe n Republica Moldova: principiile i formele activitii economice externe.. 5. Reglementarea relaiilor economice externe n Republica Moldova. 6. Licitaiile internaionale i caracteristica lor 7. Acordurile internaionale cu privire la schimbul de mrfuri i caracteristica lor. 8. Comerul la bursa internaional de mrfuri,esena i felurile burselor. Tranzaciile la burs. 9. Operaiile barter (comerul de troc) i caracteristica lor. 10. Comerul de licitaie, esena, forme de organizare, tehnica i metodele de desfurare a comerului de licitaie. 11. Condiiile de baz ale livrrilor (INCOTERMS 2010). 12. Structura contractului internaional ( determinarea p rilor, obiectul contractului, preul i suma total a contractului). 13. Condiiile de plat (formele decontrilor i caracteristica lor). 14. Termenele de livrare a mrfii. Ambalarea i marcarea mrfii. Garaniile vnztorilor. 15. Sanc iunile pecuniare i recuperarea pierderilor. Asigurarea. Situaiile forelor imprevizibile (Force majeure). Arbitrajul, esena i tipurile lui. 16. Operaiile leasing, esena i felurile lor: leasing-ul operaional, financiar i leveraged leasing. 17. Rolul intermediarilor n comerul extern. 18. Tipurile intermediarilor: intermediarii simpli, mandatarii (intermediarii reprezentani), comisionarii, consignatarii, agenii comerciali i distributorii. 19. Condiiile de activitate ale intermediarilor pe piaa extern. 20. Metodele de remunerare a intermediarilor. Rela ii valutar-financiare internaionale: 1. Esena, rolul i caracteristicile relaiilor valutar financiare n circuitul monetar mondial. 2. Tendinele evoluioniste ale sistemelor valutar financiare n REI. 3. Rolul, noiunea cursului valutar, tipologia i factorii de influen. 4. Necesitatea i rolul Statului n metodele de gestionare a cursului valutar n cazul dezechilibrelor politicii monetar-valutare a rii. 5. Tipologia i convertibilitatea valutar internaional. 6. Gestionarea rezervelor valutare a rii. Rolul mondial al aurului. 7. Influiena i rolul cursului valutar n creditarea i finanarea comerului exterior. 8. Caracteristica i mecanismul de funcionare al pieei valutare internaionale. 9. Rolul i principiile de formare a tranzaciilor valutare la vedere. 10. Scopul i riscurile aferente operaiunilor valutare speculative. 11. Tendinele i principiile de utilizare a contractelor forward cu includerea lor n mecanismele de asigurare a riscurilor. 12. No iunea, esena tranzaciilor SWOP prin eficacitatea utilizrii contrapartidei. 13. Necesitatea utilizrii op ionului valutar n dependen de factorii conjuncturii pieei valutare libere. 14. Metodele de utilizare a activelor financiare n cazurile operaiunilor de arbitraj.

ef catedr Teorie Economic i Business Internaional, dr. conf. univ.

M. Strechii