Sunteți pe pagina 1din 124

MEDICINMEDICINĂĂ CELULARĂCELULARĂ ŞIŞI MOLECULARĂMOLECULARĂ

BIOLOGIE CELULARĂ

HISTOLOGIE

MEDICINĂ MOLECULARĂ

MEDICINA DEZVOLTĂRII UMANE

COMPONENTELE UNUI ŢESUT

celule matrice extracelulară

COMPONENTELE UNUI ŢESUT • celule • matrice extracelulară
COMPONENTELE UNUI ŢESUT • celule • matrice extracelulară

ŢESUT EPITELIAL

MaseMase celularecelulare compactecompacte

ŢESUT EPITELIAL Mase Mase celulare celulare compacte compacte

ŢESUT EPITELIAL

Epiteliile au o suprafaţă:

• liberă

• în raport cu ţesut conjunctiv membrană bazală

MB
MB

LIMITELELIMITELE CELULARECELULARE ??

LIMITELE LIMITELE CELULARE CELULARE ? ?

ŢESUT EPITELIAL

- mare diversitate ca formă - mare diversitate ca funcţie

• formează învelişuri membranare

• asigură transport selectiv de substanţe

• întră în structura organelor solide /glandelor

• rol senzorial

• rol contractil

ŢESUTŢESUT EPITELIALEPITELIAL

ŢESUT ŢESUT EPITELIAL EPITELIAL

VASCULARIZAŢIAVASCULARIZAŢIA

EPITELIILOREPITELIILOR

VASCULARIZAŢIA VASCULARIZAŢIA EPITELIILOR EPITELIILOR

VASCULARIZAŢIAVASCULARIZAŢIA

EPITELIILOREPITELIILOR

StriaStria vascularisvascularis
StriaStria vascularisvascularis

INERVAŢIAINERVAŢIA EPITELIILOREPITELIILOR

- Senzitivă ! Absenţa terminaţiilor nervoase pentru durere:

• epiteliul gastric şi intestinal

• epiteliul colului uterin - Motorie

REGENERAREA EPITELIILOR

agresiuni din mediu

şi reînnoire

mecanisme de reparare

• celule stem (suşe, nediferenţiate) mitotică neîntreruptă

rata de înlocuire:

activitate

- rapidă - lentă

REGENERAREAREGENERAREA EPITELIILOREPITELIILOR -- celulecelule stemstem izolateizolate --

REGENERAREA REGENERAREA EPITELIILOR EPITELIILOR - - celule celule stem stem izolate izolate - -

REGENERAREAREGENERAREA EPITELIILOREPITELIILOR -- zonezone germinativegerminative cucu celulecelule stemstem --

REGENERAREA EPITELIILOR EPITELIILOR - - zone zone germinative germinative cu cu celule celule stem stem -

REGENERAREAREGENERAREA EPITELIILOREPITELIILOR -- stratstrat bazalbazal (germinativ)(germinativ) --

REGENERAREA REGENERAREA EPITELIILOR EPITELIILOR - - strat strat bazal bazal (germinativ) (germinativ) - -

CLASIFICAREA EPITELIILOR

A. Epitelii de acoperire

B. Epitelii glandulare

EPITELIIEPITELII DEDE ACOPERIREACOPERIRE

EPITELII DE ACOPERIRE

Clasificare tradiţională:

1. după numărul de straturi celulare

2. după forma celulelor

A. Epitelii simple

- pavimentoase

- cubice

- cilindrice

- Localizare

- Rol

B. Epitelii stratificate - pavimentoase

• cheratinizat

• necheratinizat - cubice - cilindrice

Epiteliu simplu pavimentos

- endoteliu: epiteliul care căptuşeste vasele sangvine şi limfatice

- mezoteliu: epiteliul care intră în alcătuirea seroaselor

• Epiteliu pseudostratificat

• Epiteliu de tranziţie

Epiteliu pseudostratificat cilindric

Epiteliu pseudostratificat cilindric

Epiteliu pseudostratificat cilindric

Epiteliu pseudostratificat cilindric

Epiteliu de tranziţie (uroteliu, epiteliu polimorf)

Epiteliul căilor urinare
Epiteliul căilor urinare

Epiteliu de tranziţie (uroteliu, epiteliu polimorf)

Epiteliu de tranziţie (uroteliu, epiteliu polimorf)

EPITELIIEPITELII GLANDULAREGLANDULARE

ELIMINAREAELIMINAREA PRODUSULUIPRODUSULUI DEDE SECREŢIESECREŢIE

1.1. celulăcelulă exocrinăexocrină

2.2. celulăcelulă endocrinăendocrină

înîn mediulmediul externextern înîn mediulmediul internintern

GLANDE

- exocrine

- endocrine

- mixte (amficrine)

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE

1. Structurală:

a. după numărul de celule

b. după aspectul sistemului canalicular

c. după aspectul adenomerului

Glandă unicelulară

Glandă unicelulară

Glandă intraepitelială

Glandă intraepitelială

Epiteliu secretor

Epiteliu secretor

Glandă multicelulară

Glandă multicelulară

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE

1. Structurală 2. După natura produsului de secreţie:

- glande cu secreţie mucoasă

- glande cu secreţie seroasă

- glande cu secreţie mixtă muco-seroasă • sero-mucoasă - glande cu secreţie uleioasă

CLASIFICAREA GLANDELOR EXOCRINE

1. Structurală 2. După natura produsului de secreţie 3. După mecanismul de excreţie:

a. glande merocrine (“meros”, parte)

- majoritatea glandelor exocrine

b. glande apocrine (“apo”, din)

- glandele mamare

- glandele ceruminoase

- glandele Moll

c. glande holocrine (“holos”, tot)

- glandele sebacee

GLANDELE ENDOCRINE

- lipseşte sistemul canalicular

- produsul de secreţie este eliminat direct în mediul intern:

- imediat după sinteză

- după o perioadă de stocare

- intracelular → granule de secreţie

- extracelular

- majoritatea sunt de origine epitelială > MB

CLASIFICAREA GLANDELOR ENDOCRINE

1. După modul de dispunere al celulelor secretorii:

- cuiburi celulare

- cordoane celulare

- foliculi

CLASIFICAREA GLANDELOR ENDOCRINE

1. După modul de dispunere al celulelor secretorii 2. După natura chimică a produsului sintetizat:

- polipeptide mici şi amine (SNED)

- polipeptide mari sau proteine/glicoproteine

- steroizi

GLANDE MIXTE (AMFICRINE)

Funcţiile exocrină şi endocrină se pot desfăşura:

- în segmente secretoare diferite

- în acelaşi segment secretor

pancreas

ficat

POLARITATEA CELULEI EPITELIALE

DomeniulDomeniul apicalapical DomeniulDomeniul laterobazallaterobazal
DomeniulDomeniul apicalapical
DomeniulDomeniul laterobazallaterobazal

POLARITATEA CELULEI EPITELIALE

1. Asimetria biochimică a domeniilor membranare

2. Formarea de joncţiuni strânse

3. Distribuţia componentelor citoscheletului şi a organitelor celulare

4. Stabilirea de interacţiuni celulare

1. ASIMETRIA BIOCHIMICĂ A SUPRAFEŢELOR MEMBRANARE

Componenta membranară

Membrana apicală

Membrana laterobazală

1. PROTEIN-ENZIME

Enzime hidrolitice

 

Na + /K + ATP-aza

2. PROTEINE DE TRANSPORT ŞI CANALE IONICE

prezente

 

prezente

3. PROTEINE DE ADEZIVITATE

absente

prezente (caderine, integrine)

4. RECEPTORI

absenţi

insulină, parathormon, factor de creştere epidermal

5. COLESTEROL

crescut

 

scăzut

6. SFINGOMIELINĂ

crescut

 

scăzut

7. FOSFATIDILCOLINĂ

scăzut

 

crescut

8. FOSFATIDILINOZITOL

scăzut

 

crescut

BOALA RINICHIULUI POLICHISTIC

BOALA RINICHIULUI POLICHISTIC Redistribuţie Redistribuţie apicală apicală a a Na Na + + /K /K +
BOALA RINICHIULUI POLICHISTIC Redistribuţie Redistribuţie apicală apicală a a Na Na + + /K /K +

RedistribuţieRedistribuţie apicalăapicală aa NaNa ++ /K/K ++ ATP-azeiATP-azei şişi RR EGFEGF

2. FORMAREA DE JONCŢIUNI STRÂNSE

2. FORMAREA DE JONCŢIUNI STRÂNSE - secreţie - absorbţie

- secreţie

- absorbţie

Joncţiunea strînsă (Zonula occludens)

Joncţiunea strînsă (Z onula o ccludens)

Joncţiunea strînsă (Zonula occludens)

Joncţiunea strînsă (Z onula o ccludens)

Joncţiunea strînsă (Zonula occludens)

Joncţiunea strînsă (Zonula occludens)
Joncţiunea strînsă (Zonula occludens)

Joncţiunea strînsă (Zonula occludens)

- Rol:

- generează şi menţine domeniilor membranare

- previne mişcarea laterală a proteinelor membranare

- formează o barieră impermeabilă

3. DISTRIBUŢIA COMPONENTELOR CITOSCHELETULUI ŞI A ORGANITELOR CELULARE

3. DISTRIBU Ţ IA COMP ONENTELOR CITOSC HELETULUI ŞI A ORG ANITELOR CEL ULARE
3. DISTRIBU Ţ IA COMP ONENTELOR CITOSC HELETULUI ŞI A ORG ANITELOR CEL ULARE
3. DISTRIBU Ţ IA COMP ONENTELOR CITOSC HELETULUI ŞI A ORG ANITELOR CEL ULARE
3. DISTRIBU Ţ IA COMP ONENTELOR CITOSC HELETULUI ŞI A ORG ANITELOR CEL ULARE
3. DISTRIBU Ţ IA COMP ONENTELOR CITOSC HELETULUI ŞI A ORG ANITELOR CEL ULARE
3. DISTRIBU Ţ IA COMP ONENTELOR CITOSC HELETULUI ŞI A ORG ANITELOR CEL ULARE
3. DISTRIBU Ţ IA COMP ONENTELOR CITOSC HELETULUI ŞI A ORG ANITELOR CEL ULARE

3. DISTRIBUŢIA COMPONENTELOR CITOSCHELETULUI ŞI A ORGANITELOR CELULARE

3. DISTRIBUŢIA COMPONENTELOR CITOSCHELETULUI ŞI A ORGANITELOR CELULARE

3. DISTRIBUŢIA COMPONENTELOR CITOSCHELETULUI ŞI A ORGANITELOR CELULARE

3. DISTRIBUŢIA COMPONENTELOR CITOSCHELETULUI ŞI A ORGANITELOR CELULARE

4. INTERACŢIUNI CELULARE

Molecule de adezivitate celulară

• molecule cu activitate Ca 2+ dependentă

• molecule cu activ itate Ca 2 + dep endentă - caderine - selectine • molecule

- caderine

- selectine

• molecule cu activitate Ca 2+ independentă

caderine - selectine • molecule cu activ itate Ca 2 + i n dependentă - integrine

- integrine

- molecule din superfamilia Ig

Molecule de adezivitate celulară

contactcontact celulă-celulăcelulă-celulă contactcontact contactcontact celulă-substratcelulă-substrat
contactcontact
celulă-celulăcelulă-celulă
contactcontact
contactcontact
celulă-substratcelulă-substrat
celulă-substratcelulă-substrat

CADERINE (calcium dependent adhesion molecules)

Caderina E

Desmocolina

Desmogleina

CADERINA E

CADERINA E
CADERINA E

CADERINE

joncţiuni de ancorare din domeniul lateral

1. zonula adherens

caderina E

2. macula adherens (desmozom)

desmocolină, desmogleină

Joncţiuni de ancorare din domeniul lateral

proteineproteine dede ancorareancorare citoplasmaticecitoplasmatice ffilamentilament dede actinactinăă
proteineproteine dede
ancorareancorare
citoplasmaticecitoplasmatice
ffilamentilament
dede actinactinăă
ccaderinaderinaa EE

ZonulaZonula adherensadherens

MaculaMacula adherensadherens ((DDesmozom)esmozom)

proteineproteine dede ancorareancorare citoplasmaticecitoplasmatice desmogleinădesmogleină desmocolinădesmocolină
proteineproteine dede
ancorareancorare
citoplasmaticecitoplasmatice
desmogleinădesmogleină
desmocolinădesmocolină
filamentefilamente
intermediareintermediare

INTEGRINE

COOH COOH membrana plasmatică bazală subunitateasubunitatea subunitateasubunitatea αα NH 2 NH 2
COOH
COOH
membrana plasmatică bazală
subunitateasubunitatea
subunitateasubunitatea αα
NH 2
NH 2
lamininalaminina
fibronectinafibronectina

INTEGRINE

joncţiuni de ancorare din domeniul bazal 1. joncţiune de ancorare prin filamente de actină 2. hemidesmozom

Joncţiuni de ancorare din domeniul bazal

JJoncţiuneoncţiune dede ancorareancorare prinprin filamentefilamente dede actinăactină

ffilamentilament dede actinactinăă proteineproteine dede ancorareancorare citoplasmaticecitoplasmatice
ffilamentilament
dede actinactinăă
proteineproteine
dede ancorareancorare
citoplasmaticecitoplasmatice

HHemidesmozomemidesmozom

filamentefilamente intermediareintermediare proteineproteine dede ancorareancorare citoplasmaticecitoplasmatice
filamentefilamente intermediareintermediare
proteineproteine
dede ancorareancorare
citoplasmaticecitoplasmatice
integrinăintegrină
((αα66 4)4)
colagencolagen XVIIXVII
lamininălaminină
colagencolagen

Rolul caderinelor

menţinerea integrităţii straturilor dintr-un epiteliu asigură rezistenţa mecanică a epiteliului

Rolul integrinelor

ataşarea polului bazal la matricea extracelulară mecanosenzitivitate !!! esenţiale în timpul embriogenezei disintegrine

PEMFIGUS VULGARIS (Maladia buloasă)

boală autoimună

autoAc circulanţi

autoanticorpi antidesmogleineantidesmogleine (1(1 şişi 3)3) (clasa IgG)

acantoliză

asocierea cu alte boli autoimune

incidenţă

leziuni în epiteliul din piele şi mucoase

mucoasa bucală

PEMFIGUS VULGARIS

PEMFIGUS VULGARIS
PEMFIGUS VULGARIS
PEMFIGUS VULGARIS

MEMBRANA BAZALĂ

strat distinct al matricei extracelulare

- acelular

- amorf

- dens

MEMBRANA BAZALĂ

● Examinare la MO grosime variată

- col.HE

- PAS

- impregnare argentică aspect variat

- structură liniară

- structură ondulată

ep. stratificate pavimentoase

MEMBRANA BAZALĂ

MEMBRANA BAZALĂ

MEMBRANA BAZALĂ

MEMBRANA BAZALĂ

MEMBRANA BAZALĂ - PAS

MEMBRANA BAZALĂ - PAS

MEMBRANA BAZALĂ - Impregnare argentică -

MEMBRANA BAZALĂ - Impregnare argentică -
MEMBRANA BAZALĂ - Impregnare argentică -

MEMBRANA BAZALĂ

● Examinare la ME LAMINA BAZALĂ LAMINA RETICULARĂ

MEMBRANA BAZALĂ ● Examinare la ME L AMINA B AZALĂ L AMINA R ETICULARĂ

1. LAMINA

BAZALĂ

1. regiune electronotransparentă

lamina lucida

2. regiune electronodensă

lamina densa

1. LAMINA BAZALĂ 1. regiune el ectrono transp arentă lamina lucida 2. regiune el ectrono densă
1. LAMINA BAZALĂ 1. regiune el ectrono transp arentă lamina lucida 2. regiune el ectrono densă

1. LAMINA

BAZALĂ

1. regiune electronotransparentă

● domeniile extracelulare ale moleculelor de adezivitate

- integrine

- distroglicani

glicoproteine extracelulare

- laminina

- entactina

lamina lucida ~ 50 nm

ulare - laminina - entac tin a lamina lucida ~ 50 nm 2. regiune electronodensă ∑

2. regiune electronodensă reţea de filamente fine

lamina densa

colagen tip IV acoperit de perlecan

nm 2. regiune electronodensă ∑ reţea de fil amente fine lamina densa ↓ colagen tip IV

1. LAMINA

BAZALĂ

!!! Lamina lucida - artefact de fixare?

1. LAMINA BAZALĂ !!! Lamina lucida - artefact de fixare? Lamina bazală = Lamina densa ?
1. LAMINA BAZALĂ !!! Lamina lucida - artefact de fixare? Lamina bazală = Lamina densa ?

Lamina bazală = Lamina densa

?

1. LAMINA

BAZALĂ

MEMBRANA DE ULTRAFILTRARE

1. LAMINA BAZALĂ MEMBRANA DE ULTRAFILTRARE

1.

LAMINA

BAZALĂ

MEMBRANA ALVEOLO- CAPILARĂ

1. LAMINA BAZALĂ MEMBRANA A LVEOLO- CAPIL ARĂ

1. LAMINA

BAZALĂ

structură numai a ţesutului epitelial ? celule asociate cu ţesut conjunctiv

- celule musculare

- celule Schwann

- celule adipoase lamina externa

1. LAMINA

BAZALĂ

- compoziţie chimică: ~ 50 tipuri de proteine

1. proteine/glicoproteine - laminină

- colagen tip IV

- entactină (nidogen)

2. proteoglicani

celule epiteliale

- perlecan

heparan sulfat

Laminina 1

laminină αα integrină distro- glican entactină integrină perlecan laminină
laminină
αα
integrină
distro-
glican
entactină
integrină
perlecan
laminină

Laminina 1

moleculamolecula dede lamininălaminină polimerpolimer dede lamininălaminină
moleculamolecula dede lamininălaminină
polimerpolimer
dede lamininălaminină

Molecule de colagen

colagencolagen IVIV

colagencolagen VIIVII

colagencolagen XVIIIXVIII

Molecula de colagen IV

3 lanţuri α
3 lanţuri
α

Molecula de colagen IV

LLanţanţ polipeptidicpolipeptidic αα ((MonomerMonomer dede colagencolagen IVIV)) domeniu NC1 domeniu colagenic
LLanţanţ polipeptidicpolipeptidic αα
((MonomerMonomer dede colagencolagen IVIV))
domeniu NC1
domeniu colagenic helicoidal
COOH
domeniu 7S
NH 2

Colagen IV

LLanţanţ polipeptidicpolipeptidic αα ((MonomerMonomer dede colagencolagen IVIV))

domeniu NC1 domeniu colagenic helicoidal

domeniu 7S

ProtomerProtomer dede colagencolagen IVIV

trimer NC1

Colagen IV

trimer NC1 ProtomerProtomer dede colagencolagen IVIV (3(3 lanţurilanţuri αα)) hexamer NC1 DimerDimer dede
trimer NC1
ProtomerProtomer dede colagencolagen IVIV
(3(3 lanţurilanţuri αα))
hexamer NC1
DimerDimer dede colagencolagen IVIV

Colagen IV

DimerDimer dede colagencolagen IVIV

hexamer NC1

7S

TetramerTetramer dede colagencolagen IVIV

Colagen IV

TetramerTetramer dede colagencolagen IVIV 7S hexamer NC1 7S SuprastructuraSuprastructura dede colagencolagen IVIV
TetramerTetramer dede colagencolagen IVIV
7S
hexamer NC1
7S
SuprastructuraSuprastructura dede colagencolagen IVIV

ORGANIZAREA LAMINEI BAZALE

ORGANIZAREA LAMINEI BAZALE

LAMINA

BAZALĂ

LAMINA BAZALĂ

ANCORAREA LAMINEI BAZALE LA MATRICEA EXTRACELULARĂ

ANCORAREA LAMINEI BAZALE LA MATRICEA EXTRACELULARĂ

ANCORAREA LAMINEI BAZALE LA MATRICEA EXTRACELULARĂ

ANCORAREA LAMINEI BAZALE LA MATRICEA EXTRACELULARĂ

2. LAMINA

RETICULARĂ

colagen tip III fibre reticulare

fibroblaste

colagen tip I fibre de colagen

fibroblaste

ROLURILE MEMBRANEI BAZALE

Ataşarea epiteliului la ţesutul conjunctiv

Compartimentalizare

Barieră cu permeabilitate selectivă

! GAG

Menţine citoarhitectonica şi polaritatea epiteliului

Controlează diferenţierea, proliferarea şi migrarea celulelor epiteliale

TIPURI DE CELULE EPITELIALE

I. Celule epiteliale specializate pentru transport II. Celule epiteliale specializate pentru sinteză şi secreţie III. Celule epiteliale cu proprietăţi contractile

I. Celule epiteliale specializate pentru transport

- ioniioni -- moleculemolecule micimici -- macromoleculemacromolecule

I.1. Celule epiteliale specializate pentru transport de ioni

ppompeompe ioniceionice ((activitateactivitate ATP-azicATP-azică)ă)

ionice ( ( activitate activitate ATP-azic ATP-azic ă) ă) Pompa Pompa Na Na + + (Na

PompaPompa NaNa ++ (Na(Na ++ /K/K ++ ATP-aza)ATP-aza)

Domeniul laterobazal

Mg 2+

Celula epitelială din tubul proximal

Particularităţi structurale:

MO:

- citoplasmă acidofilă

- “margine în periela polul apical - aspect striat la polul bazal

Celula epitelială din tubul proximal

Particularităţi structurale:

MO

ME:

numeroşi microvili la polul apical

invaginări ale membranei plasmatice bazale

creşterea suprafeţei active membranare (Na + /K + ATP-aza )

mitocondrii alungite cu numeroase criste

joncţiuni strânse

interdigitaţii laterale

Celula epitelială din tubul proximal

Celula epitelială din tubul proximal
Celula epitelială din tubul proximal

Celula epitelială din tubul proximal

Celula epitelială din tubul proximal

Celula epitelială din tubul proximal

Particularităţi structurale:

MO

ME

Rol: barieră activă

controlează concentraţia de apă şi ioni

concentrează unele medii

I. Celule epiteliale specializate pentru transport de ioni

sensul de transport:

pol apical

pol bazal

absorbţie

pol bazal

pol apical

secreţie

pol bazal absorbţie ● pol bazal pol apical secreţie - intestin - vezicula biliară - canale
pol bazal absorbţie ● pol bazal pol apical secreţie - intestin - vezicula biliară - canale

- intestin

- vezicula biliară

- canale striate

- TCP şi TCD

- plexuri coroide

- procese ciliare

- gl. sudoripare

II. Celule epiteliale specializate pentru sinteză şi secreţie

După locul de eliminare a produsului sintetizat:

- celule exocrine

- celule endocrine

- celule paracrine

După natura produsului sintetizat:

- proteine

- glicoproteine

- amine şi polipeptide mici

- lipide

II.1. Celule epiteliale specializate pentru sinteză şi secreţie de proteine

celulă exocrină şi endocrină rolul proteinelor sintetizate secreţia de proteine:

continuă

intermitentă

granule de secreţie

Celula epitelială din acinul pancreatic

Particularităţi structurale

- MO:

• polaritate tinctorială

- ME:

• RER subnuclear

• mitocondrii printre RER

• complex Golgi supranuclear

• granule de secreţie în zona apicală

Celula epitelială din acinul pancreatic

Celula epitelială din acinul pancreatic
Celula epitelială din acinul pancreatic

Etapele ciclului secretor în celula epitelială din acinul pancreatic (Ciclul(Ciclul luilui Palade)Palade)

asimilarea aminoacizilor liberi

sinteza lanţului polipeptidic la nivelul ribozomilor din RER

acumularea produsului de sinteză în CG

formarea granulelor de secreţie (gr. de zimogen)

transportul granulelor de secreţie spre polul apical

eliminarea produsului de secreţie prin exocitoză

exocitoză exocitoză
exocitoză exocitoză
exocitoză exocitoză
exocitoză exocitoză
exocitoză exocitoză

exocitozăexocitoză

II.2. Celule epiteliale specializate pentru sinteză şi secreţie de glicoproteine

celulă exocrină şi endocrină localizare:

celule exocrine

celule endocrine

celule mucoase

Celula caliciformă

Particularităţi structurale - MO:

• formă de caliciu (cupă)

• nucleu

• citoplasma - aspect vacuolar gr. de mucină PAS

pol bazal

Celula caliciformă

Particularităţi structurale

- MO:

- ME:

• RER subnuclear

• mitocondrii printre RER

• complex Golgi supranuclear

• granule de secreţie

destind zona apicală

• rari microvili apicali

proces de secreţie

Celula caliciformă

Celula caliciformă
Celula caliciformă

Celula caliciformă - mecanismul de sinteză şi secreţie

exocitoză

acumulare de granule

Complex Golgi:

terminarea glicozilării şi sulfatareasulfatarea

RER: sinteză proteică şi iniţiereainiţierea glicozilăriiglicozilării

glicozilării şi sulfatarea sulfatarea RER: sinteză proteică şi iniţierea iniţierea glicozilării glicozilării

II.3. Celule epiteliale specializate pentru sinteză şi secreţie de amine şi polipeptide mici

celulă endocrină şi paracrină celule APUD (Amine Precursor Uptake and Decarboxilation) localizare:

distribuţie largă

izolate / grupuri mici, intraepitelial

II.3. Celulă epitelială specializată pentru sinteza şi secreţia de amine şi polipeptide mici

Particularităţi structurale MO: citoplasma slab bazofilă (col.HE)

• precipitare cu săruri de argint

(celule argentafine şi argirofile)

• oxidare cu bicromat de potasiu

(celule cromafine)

• imunocitochimie:

- anticorpi monoclonali

- markeri:

- NSE (enolaza neuronală specifică) - cromogranine / secretogranine

• hibridizare in situ

II.3. Celulă epitelială specializată pentru sinteza şi secreţia de amine şi polipeptide mici

Particularităţi structurale

- MO

- ME:

• celule de “tip deschis”

• celule de “tip închis”

mici ❧ Particularităţi structurale - MO - ME: • celule de “tip deschis” • celule de

II.3. Celulă epitelială specializată pentru sinteza şi secreţia de amine şi polipeptide mici

Particularităţi structurale

- MO

- ME:

- RER şi complex Golgi slab dezvoltate

- granule de secreţie:

Peptide Amine Cromogranine/ Secretogranine ATP ioni
Peptide
Amine
Cromogranine/
Secretogranine
ATP
ioni

• formă variată

• diametru: 50-500 nm

• endomembrane, miez dens cu halou clar

• aglomerate spre polul bazal

exocitoză discontinuă

II.3. Celulă epitelială specializată pentru sinteza şi secreţia de amine şi polipeptide mici

II.3. Celulă epitelială specializată pentru sinteza şi secreţia de amine şi polipeptide mici
II.3. Celulă epitelială specializată pentru sinteza şi secreţia de amine şi polipeptide mici

II.4. Celule epiteliale specializate pentru sinteză şi secreţie de lipide

celulă exocrină şi endocrină localizare:

celule exocrine

celule endocrine hormoni steroizi

glande sebacee celule secretoare de

Celulă epitelială secretoare de steroizi

Particularităţi structurale

- MO:

• citoplasma - acidofilă - aspect vacuolar

- ME:

picături lipidice

• REN

• mitocondrii cu criste tubulo-veziculare

- ME: ↓ picături lipidice • REN • mitocondrii cu criste tubulo-veziculare ↓ relaţii structurale şi

- ME: ↓ picături lipidice • REN • mitocondrii cu criste tubulo-veziculare ↓ relaţii structurale şi

relaţii structurale şi funcţionale

Celulă epitelială secretoare de steroizi

Celulă epitelială secretoare de steroizi
Celulă epitelială secretoare de steroizi

III. Celule epiteliale cu propietăţi contractile (Celule mioepiteliale)

Localizare: între lamina bazală şi membrana plasmatică bazală a celulelor din:

• glandele lacrimale

• glandele salivare

• glandele mamare

• glandele sudoripare

adenomeri / ducte

III. Celule mioepiteliale

Particularităţi structurale:

MO:

• stelate / fuziforme, cu numeroase prelungiri

ME:

• filamente intermediare de citocheratină

• proteine contractile

• joncţiuni: gap şi desmozomi

miocit neted

Rol: proprietăţi contractile

III. Celule mioepiteliale

III. Celule mioepiteliale
III. Celule mioepiteliale