Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Economie si Adminstrare a Afacerilor Iasi

Proiect de practica
Statistica

Student: Gheorghiu Iuliana Grupa: 2113

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor Iasi

Iasi, 2009

Lucrarea de fata are ca obiectiv prelucrarea si analiza datelor statistice, sistematizate si prezentate sub forma unei distributii unidimensionale; aceasta prelucrare se va realiza prin calcularea si interpretarea unor indicatori statistici, cum ar fi indicatori ai valorii centrale, ai dispersiei, ai formei de repartitie, folosind procedeul mediei, variantei etc. Colectivitatea urmarita este cea a cercetatorilor din activitatea de cercetare - dezvoltare din sectorul guvernamental, din Romania, in 2006. Caracteristica de grupare considerata a colectivitatii este o variabila numerica continua reprezentata de varsta unitatilor statistice, exprimata in ani. Datele alese pentru studiu au fost extrase din Anuarul Statistic al Romaniei, 2007, I.N.S., Bucuresti ( cap.13 Cercetare -dezvoltare si inovare. subcap. 13.7 Cercetatorii din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe sectoare de executie si grupe de varsta; p. 489); datele au fost obtinute prin nregistrare partiala. Elementele distributiei statistice sunt sistematizate si prezentate in tabelul 1., iar reprezentarea grafica a distributiei se poate observa in figura 1.

Tabelul 1. Distributia cercetatorilor din activitatea de cercetare - dezvoltare din sectorul guvernamental pe grupe de varsta, in Romania, in 2006 xi-1, xi pana la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 si peste Total
2

ni 185 1426 1293 1422 1217 321 5864

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor Iasi

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor Iasi

Fig. 1. Distributia cercetatorilor din activitatea de cercetare - dezvoltare din sectorul guvernamental pe grupe de varsta, in Romania, in 2006

Calculul si interpretarea indicatorilor statistici: A. Indicatori ai tendintei centrale: marimi statistice care exprima, in mod sintetic si generalizant, ceea ce este normal, esential, tipic pentru unitatile unei colectivitati distribuite dupa o anumita caracteristica. 1. Media Formule:
x =

x
i =1 k i =1

' i

ni
i

Calcule:
x = 261858 = 44,65 ani 5864

x i' =

x i 1 + x i 2

Interpretare: Varsta medie a cercetatorilor din sectorul guvernamental este de aproximativ 44 ani. 2. Mediana Formule:

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor Iasi


Me = x i 1 + d U
Me

N i 1 , ni

Calcule:
U
Me

Me

n
i =1

I Me

5864 = 2932 2 = ( 45, 54) = 2932 2904 = 45,19 ani 1422

Me = 45 + 10

Interpretare: Jumatate din numarul cercetatorilor au o varsta de pana la 45 ani, iar jumatate au o varsta de peste 45 ani. 3. Modul Formule:
Mo = x i 1 + d 1 = n i n i 1 2 = n i n i +1 1 , 1 + 2

Calcule: nmax=n2=1426 IMo=(25, 34) 1 =1426-185=1241 2 =1426-1293=133


Mo = 25 + 10 1241 = 34,04 ani 1241 + 133

Interpretare: Varsta cea mai frecventa intalnita in distibutia cercetatorilor este de 34 ani.

B. Indicatori ai dispersiei: exprima gradul de imprastiere a valorilor individuale ale unei distributii in jurul valorii centrale si este datorata influentei factorilor aleatori. 1. Abaterea standard

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor Iasi

Formule: Calcule:
=

(x x ) n
i i i i

ni
=

978658.9 = 12,91 ani 5864

Interpretare: Varsta cercetatorilor variaza in medie fata de nivelul mediu cu aproximativ 13 ani, in sens pozitiv si negativ.

2. Intervalul mediu de variatie Formule:

x x = x +

Calcule:
x = ( 31,74 ; 57,56 ) ani

Interpretare: 68,27% dintre cercetatori au o varsta cuprinsa intre 32 ani si 58 ani.

3. Coeficientul de variatie Formule:


v = 100 x

Calcule:
v = 12,91 100 = 28,91% 44,65

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor Iasi

Interpretare: Valoarea coeficientului de variatie, 17% < (v=28,91%) < 35% arata o dispersie mica, respectiv o colectivitate relativ omogena si o medie moderat reprezentativa.

C. Indicatori ai asimetriei: exprima deviatia de la forma simetrica de distributie; o distributie fiind considerata simetrica daca observatiile, exprimate prin frecventele lor, sunt distribuite identic de o parte si de alta a valorii centrale. 1. Coeficientul de asimetrie Pearson Formule:
C as = x Mo

Calcule:
C as = 44,65 34,04 = 0,821 12,91

Interpretare: Valoarea obtinuta, Cas=0,821 > 0 arata ca distributia este usor asimetrica la dreapta.

D. Indicatori de boltire: exprima boltirea/aplatizarea definita prin raportarea unei distributii empirice la distributia normala sub aspectul variatiei variabilei de distributie X si a frecventei relative. 1. Coeficientul de boltire Pearson Formule:

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor Iasi


2 = 4 = 4 4 = 4 2 2

Calcule:
4

(x x ) n
' i i

ni

332425678.68 = 56689.23 5864 4 = 27853.17 56689.23 2 = = 2,03 27853.17

4 =

Interpretare: Pentru (2=2,03) < 3, distributia este usor platicurtica.

E. Indicatori ai concentrrii: exprima aglomerarea unitatilor unei colectivitati sau a valorilor globale ale unei distributii in jurul unei valori (de exemplu, a valorii centrale) a caracteristicii de grupare. 1. Coeficientul de concentrare Formule:
M ( % ) = M c 100 Ax

Calcule:
U
Ml

M c = Ml Me A x = x max x min Ml = x i 1 + d U
Ml

L i 1 ' x i ni

I Ml

261858 = 130929 2 = (45 , 54) =

Ml

x
i =1

ni

130929 96748 = 49,85 ani 70389 Me = 45,19 ani M c = 49,85 45,19 = 4,66 ani Ml = 45 + 10 A x = 74 15 + 1 = 60 ani M ( % ) = 4,66 100 = 7,76% 60

Interpretare: Valoarea coeficientului de concentrare (M(%)=7,76% ) tinde spre zero, prin urmare arata o concentrare slaba.

Tabelul 2. Elemente de calcul

xi-1 , xi 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Total

ni 185 1426 1293 1422 1217 321 5864

x'i 19,5

x'ini 3607,5

Ni

x'i- x

(x'i- x )2

(x'i- x )2ni

(x'i- x )4 400084,71 52680,58 703,44 553,31 48630,17 381334,04

(x'i- x )4ni 74015671,91 75122504,24 909551,81 786803,98 59182920,55 122408226,20 332425678,68

Li 3607,5 45674,5 96748,0 167137,0 239548,5 261858,0

185 -25,15 1611 -15,15 2904 4326 5543 5864 -5,15 4,85 14,85 24,85

632,52 117016,7 229,52 327299,1 26,52 23,52 34293,6 33449,0

29,5 42067,0 39,5 51073,5 49,5 70389,0 59,5 72411,5 69,5 22309,5 261858

220,52 268375,9 617,52 198224,7 978658,9

Concluzii. In final, se poate afirma prin analiza rezultatelor indicatorilor statistici ca distributia este caracterizata prin dispersie mica si o usoara asimetrie la dreapta; boltirea este slaba, distributia fiind, astfel, platicurtica. De asemenea, valoarea coeficientului concentrarii arata o concentrare slaba. Totodata, colectivitatea este relativ omogena, iar media moderat reprezentativa. Astfel, statistica vizeaza cunoasterea, atat aplicativa, cat si fundamentala, a fenomenelor de masa, caracterizate prin variabilitate si produse sub semnul incertitudinii. Se urmareste, deci, elaborarea informatiei statistice necesare fundamentarii deciziilor asupra colectivitatilor statistice. Concluzionand, se poate spune ca prin observare statistica, prelucrare si analiza se pot fundamenta decizii sau elabora previziuni in functie de variatia fenomenului studiat si in conditiile unui risc asumat.

Bibliografie. Jaba, E. Statistica, Ed. Economica, Bucuresti, 2002; Jaba, E.; Pintilescu, C. Statistica: teste grila si probleme, editia a II-a revazuta, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2007 Anuarul Statistic al Romaniei, 2007, Bucuresti;