Sunteți pe pagina 1din 6

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE,

necesara obtinerii

AUTORIZATIEI DE MEDIU
pentru:

Activitatea de comert cu deseuri nepericuloase

S.C TATIANA POLIS S.R.L.

Mai 2012

INTRODUCERE
Elaborarea prezentei "Fise de prezentare si declaratie" are drept scop obtinerea Autorizatiei de mediu pentru activitatea de Comert cu deseuri nepericuloase desfasurata de S.C. TATIANA POLIS S.R.L.pe teritoriul tarii . La baza intocmirii "Fisei de prezentare si declaratie, necesare fundamentarii emiterii Autorizatiei de Mediu au stat: ORDINUL nr. 1.798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaiei de mediu.

I.DATE GENERALE
Denumirea unitatii S.c.Tatiana Polis s.r.l., avand sediul social in Orasul Slanic , str.Livezilor nr.3 A, judetul Prahova in baza contractului atasat prezentei. Cod unic de inregistrare 26776324 Numar de ordine in registrul comertului J 29/ 487/14.04.2010.

Profilul de activitate Obiectul principal de activitate:


Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor - cod CAEN 4677. Forma de proprietate: Societate cu raspundere limitata, cu capital privat. Firma a fost infintata in anul 2010 in data de 14.04 si inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Prahova.

II. DATE SPECIFICE ACTIVITATII


1. Activitatea desfasurata S.c Tatiana Polis s.r.l. intentioneaza sa comercializeze cu ridicata deseuri si resturi (nepericuloase industriale ), generate din activitati industriale de diversi operatori de pe teritoriul intregii tari. a) Lista cu deseurile comercializate. - Sticla ambalaj (borcane si sticle. - Hirtie si cartoane. - Plastic si PET-uri. - Metal (doze aluminiu). - Ambalaje textile. - Ambalaje lemn. b) Activitatea privind comercializarea deseurilor include urmatoarele etape: -Identificarea pe piata a generatorului/colectorului de deseuri si contactarea acestuia; -Contactarea unui laborator acreditat din zona generatorului si prelevarea de probe de catre acesta (in cazul in care generatorul nu detine Buletin de analiza privind caracteristericile deseului) in vederea efectuarii de analize privind oportunitatea dirijarii deseului spre valorificare/eliminare. -Deplasarea agentului de achizitii si contractari la generator/colector in vederea incheierii unui contract de prestari servicii intre parti; -Preluarea deseurilor de la generator/colector dupa ce acestea au fost incarcate de personalul calificat al generatorului/colectorului;

Transportul deseurile nepericuloase catre valorificator/eliminator autorizat, transportul realizandu-se cu transportator autorizat deseuri nepericuloase, avand licenta de transport, licenta de executie ADR. Pentru autorizarea transportului se intocmesc Formulare de aprobare transport conform legislatiei in vigoare privind transportul deseurilor nepericuloase Hotararea 1061/2008 privind transportul acestora pe teritoriul Romaniei,de catre Generator/Expeditor si cu aprobarea traseului de catre ISU,APM (unde se proceseaza/eliminarea),urmand ca fiecare din cei implicati sa primeasca cate un exemplar din formularele emise si aprobate de catre autoritatile competente. Preluarea deseurilor nepericuloase se face atat de la generatori cat si de la alti colectori autorizati in scopul predarii catre societati autorizate pentru valorificare sau eliminare. S.c. Tatiana Polis s.r.l. va incheia contracte atat cu generatorii de deseuri cat si cu colectori autorizati. Preluarea deseurilor de la generatori/colectori autorizati, functie de modul de prezentare (solid) se realizeaza in : -Baloti 150-400 kg.(hirtie si carton,PET,doze aluminiu) -Saci rafie 25;50 kg.(macinatura,regranulare mase plastice) -Bigbags de 1 to.(macinatura sticla) -vrac pentru deseurile in stare solida. apoi transportate cu transportatori autorizati pentru transport marfa nepericuloasa catre firme autorizate, in vederea valorificarii/eliminarii,firme cu care societatea are incheiate contracte anexa contract pentru eliminare, valorificare. Pentru deseurile preluate de la generatori/colectori autorizati,destinate activitatii de valorificare,ambalajele in care se realizeaza transportul deseurilor (sacii si bigbags-urile) sunt ale generatorului,golite de catre personalul firmei valorificatoare si returnate apoi catre generator,dupa caz. Pentru deseurile colectate in vederea eliminarii,descarcarea ambalajelor in care se realizeaza transportul acestora se face de catre personalul societatii eliminatoare, deseurile cu ambalaje cu tot ramanand la depozit . Incarcarea in mijloacele cu care se realizeaza transportul se face de catre generator/ colector cu personal calificat pentru aceasta activitate. Pentru deseurile ce sunt transportate vrac ,mijloacele auto ce le vor transporta sunt dotate corespunzator,deseurile vor fi acoperite cu prelata pentru impiedicare imprastierii in timpul transportului. La realizarea preluarii deseurilor de la generator/colector,un reprezentant al S.c.Tatiana Polis s.r.l.se va deplasa la fata locului si va supraveghea activitatea de incarcare si preluare a deseurilor. Codurile deseurilor colectate sunt conf. H.G. 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile,intra in obligativitatea generatorului, S.c.Tatiana Polis s.r.l. tinand o evidenta conform H.G. 856/2002 pentru deseurile comercializate. 2. Regimul de lucru - 8 ore/zi, - 5 zile/saptamana, - 260 zile/an. - 5 angajati. 3. Dotari Societatea isi desfasoara activitatea de comercializare pe tot teritoriul Romaniei. Nu este cazul

4. Bilantul de material Nu este cazul 5. Utilitati Utilitatile la sediul firmei sunt asigurate in baza contractului de comodat din 13.03.2010.

III.SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU III.1 Protectia calitatii apelor


Necesarul de apa potabila la sediul firmei este asigurat prin cumparare apa la sticla PET Din activitatea de comert nu rezulta ape uzate.

III.2 PROTECTIA AERULUI


Activitatea de comert cu deseuri nepericuloase si resturi nu are influente semnificative asupra factorului de mediu aer. La transportul deseurilor nepericuloase vrac, mijloacele auto vor folosi prelate de protectie pentru evitarea imprastierii in aer de particule(deseul la suprafata va fi stopit cu apa)

III.3 PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR


Zonele in care se desfasoara activitatea,de preluare a deseurilor nepericuloase cat si cea de predare sunt de folosinta industriala, mijloacele de transport cu care se va lucra sunt verificate periodic in vederea indeplinirii conditiilor de functionare corecta din punct de vedere tehnic, astfel zgomotul produs de acestea raportat la conditiile locale de trafic poate fi considerat ca fiind minim, acceptat de normativele in vigoare privind protectia impotriva zgomotului.

III.4 PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI


Activitatea de preluare a deseurilor nepericuloase se realizeaza la generator/colectare, manipularea deseurilor atat la incarcare cat si la descarcare (valorificare/eliminare) este realizata de personalul calificat al societatilor, personal ce este instruit in vederea manipularii corecte a deseurilor si a evitarii poluarii solului.

III.5 PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR


Prin activitatea desfasurata atat angajatii cat si mediul inconjurator nu sunt expusi la nicio sursa de radiatii.

III.6 PROTECTIA FONDULUI FORESTIER


Locatiile de unde sunt preluate deseurile nepericuloase se afla in zone industriale. Nu este afectat fondului forestier.

III.7 PROTECTIA ECOSISTEMELOR, BIODIVERSITATII SI OCROTIREA NATURII


Activitatea nu se desfasoara in zone protejate.

III.8 PROTECTIA TRADITIONAL

PEISAJULUI

SI

ZONELOR

DE

INTERES

Nu este afectat peisajul si zonele de interes traditional, zonele unde se desfasoara activitatea de preluare sunt industriale.

III.9 GESTIUNEA DESEURILOR


Pentru cantitatea de deseuri nepericuloase preluata se va tine evidenta conform Hotararii nr. 856/ 2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile,fiind precizat pentru fiecare categorie de deseu, modul de valorificare sau eliminare al acestora. Transportul acestora catre valorificatori/eliminator, se realizeaza cu firme de transport autorizate, fiecare transport de deseuri nepericuloase fiind aprobat din punct de vedere al protectiei mediului de catre autoritatile competente in domeniu.

III.10 GESTIUNEA SUBSTANTELOR NETOXICE SI NEPERICULOASE


Codurile deseurilor care se preia sunt evidentiate conform Hotararii de Guvern nr. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor .

III.11 GESTIUNEA AMBALAJELOR


Pentru deseurile preluate de la generatori/colectori autorizati, destinate activitatii de valorificare, ambalajele in care se realizeaza transportul deseurilor(saci si bigbags-urile) sunt ale generatorilor, golite de catre personalul firmei valorificatoare si returnate apoi catre generator. Pentru deseurile colectate in vederea eliminarii, descarcarea ambalajelor in care se realizeaza transportul acestora se face de catre personalul societatii eliminatoare, deseurile cu ambalaje cu tot ramanand la depozit .

III.12 INCADRAREA IN PLANURILE DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI


Activitaea firmei nu influenteaza Planurile de urbanism si amenajarea teritoriului.

III.13 PROTECTIA ASEZARILOR UMANE


Atat activitatea de preluare a deseurilor nepericuloase predarea lor catre operatori valorificatori/eliminator se desfasoara in zone industrial, ne fiind afectate asezarile umane.

III.14 RESPECTAREA PREVEDEREA INTERNATIONALE LA CARE ROMANIA A ADERAT

CONVENTIILOR

Respectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului, sanatatii populatiei si sanatatii si securitatii muncii, implicit atrage dupa sine si respectarea conventiilor la care Romania a aderat.

IV. RECONSTRUCTIA ECOLOGICA


In ultimii ani, in urma unor studii si investigatii, s-au pus in evidenta influentele negative pe care le au deseurile asupra factorilor de mediu, precum si necesitatea valorificarii/eliminarii acestora in conditii de protectie a sanatatii si securitatii umane si pentru mediului inconjurator. Astfel, prin activitatea de preluare deseuri periculoase/nepericuloase care o desfasoara societatea, este asigurata o gestiune corecta, finala pentru deseurile rezultate de la generatorii care respecta normele legale in vigoare privind protectia mediului. Activitatea desfasurata de societatea noastra asigura un impact pozitiv pentru factorii de mediu si servicii complete privind gestiunea deseurilor pentru generatorii din zona.

V. MONITORIZAREA MEDIULUI
Periodic si ori de cate ori situatia o impune sunt realizate instruiri atat din punct de vedere protectia mediului cat si calitate, sanatate si securitate a muncii si instruiri in domeniul situatiilor de urgeta.

Lista
Deseurilor si resturilor nepericuloase pe coduri in conformitate cu

ANEXA nr.1 din

Ordinul

MMDD nr. 1798/2007

1501 -ambalaje(inclusive deseurilor de ambalaje municipale colectate separate). 150101 -ambalaje de hirtie si carton. 200101 -hirtie si carton. 150102 -ambalaje de material plastic. 150103 -ambalaje de lemn. 150107 -ambalaje de sticla . 150109 -ambala din materiale textile. 160118 -materiale neferoase . 160119 -materiale plastice. 200139 -materiale plastice

Administrator Ec. D.Cojocaru