Sunteți pe pagina 1din 50

PARCUL NAIONAL RETEZAT 1.

Scurt istoric Cu mult timp n urm, nainte de Reforma Agrar din 1922 pe partea Masivului Retezat exista un fond de vntoare al Casei Majest ii !ale Regale, fiind administrat de "ire# ia $ntorilor Regale, #e se afla n proprietatea statului romn %i a familiei grofului &endeff'(
Figura 2. Sigla PNR

)n anul 192*, majoritatea golului alpin se atri+uie n mod

definitiv, prin intermediul Reformei Agrare, n urma exproprierii, unor sate,#omune, #u drept de folosire pentru p%unat, #u unele restri# ii, sta+ilite la nfiin area -ar#ului .a ional Retezat n 19*/( Ca administrator al a#estor p%uni a fost numit Consilieratul Agri#ol al 0ude ului 1unedoara, n +aza instru# iunilor primite de la "ire# ia 2slazurilor -endinte din Ministerul Agri#ulturii( )n anul 1923, prin -ro#esul ver+al din 13 iulie, Consilieratul Agri#ol al 0ude ul 1unedoara pred Muzeului 4otani# Cluj aproximativ 5//617/8 9a n zona Arade%, :nogu a pentru in#ludere n -ar#ul .a ional Retezat, ns nu se #unoa%te lo#alizarea exa#t a a#estei suprafe e( Casa Autonom a -durilor !tatului ; CA-! < a preluat, din anul 19*1, n administrare fondul forestier, pn la a#ea vreme fiind proprietate indiviz a !tatului Romn %i a familiei &endeff'( )n anul 19*/ avea sa fie de#larat -ar#ul .a ional Retezat pe o suprafa de 177 =m>( -durile aveau s fie tre#ute n proprietate de stat, prin ?egea pentru aprarea patrimoniului forestier, n anul 19@3, fapt #onfirmat prin na ionalizarea din 19@5( )n anul 19// se #onstituie Rezerva ia Atiin ifi# Bemenele C Du .egru, ntinzndu6se pe o suprafa de 15@7 9a( )n a#ela%i an, Comisia Monumentelor .aturii mpreun #u "ire# ia Agri#ol 1unedoara sta+iles# zonele de interdi# ie total pentru p%unat( )nainte de a se nfiin a -ar#ul .a ional Retezat, zona era rezerva ie de vntoare pentru #apre negre %i apar inea Casei Majest ii !ale Regelui, fiind administrat de "ire# ia $ntorilor Regale (

Rul Mare %i ?a#ul :noaga a fost populat #u pstrv de #tre proprietari n# nainte de nfiin area par#ului( -ra#ti#a populrii unor la#uri alpine %i a unor #ursuri de ap #u pstrv a fost #ontinuat %i de administratorii terenurilor de vntoare dup 19@5, respe#tiv o#oalele silvi#e( Edat #u n#eputul se#olului FF exista dorin a de a readu#e efe#tivele de ovine, de aprox( *7(777 de exemplare anual, #are p%uneau n zona alpin( !6a n#er#at protejarea zonelor preferate de #apra neagr prin interzi#erea p%unatului #u ovine n zona la#urilor( Dot la n#eputul se#olului FF se experimenteaz pentru prima dat p%unatul #u vite mari, n#epnd #u p%unea !lviei( -%unatul era permis, pe suprafa a de#larat -ar# .a ional, ns doar pentru vitele #ornute %i #aii proprietarilor a#elor teritorii, #u ex#luderea total a oilor %i a ori#rei introdu#eri #u #9irie a vitelor #e apar ineau altor #omune de#t #ele de la poalele Retezatului, mproprietrite n Retezat, ori altor persoane, de#t proprietarilor din a#ea vreme( )ntre anii 19587 C 1997 o#oalele silvi#e preiau in administrare p%unile alpine( )n a#est timp se ela+oreaz amenajamentele silvo6pastorale, n +aza #rora se reglementeaz p%unatul( Grmeaz apoi #a, dup anul 1997, p%unile s fie preluate din nou de #onsiliile lo#ale, iar pe majoritatea p%unilor s nu mai fie respe#tate prevederile amenajamentelor silvo6pastorale( -%unile erau su+n#9iriate de #tre adiministratorii lor altora de#t proprietarii de drept( Administratorii p%unilor nu de ineau un #ontrol efi#ient asupra a#tivit ii de p%unat, lu#ru #are du#ea adesea la suprap%unat( ?a n#eputul se#olului, pe $alea ?pu%ni#ului Mare s6au efe#tuat exploatri de mas lemnoas, iar +u%tenii au fost eva#ua i prin plutrit( Bospodrirea pdurilor #e se aflau n afara zonei in#luse n 19*/ n -ar#ul .a ional, dar #are dup 1997 au fost in#luse n suprafa a par#ului, s6a f#ut n #onformitate #u normele silvi#e n vigoare n perioada respe#tiv( )n Masivul Retezat, turismul s6a pra#ti#at n# din anii *7, dovad fiind 9arta ela+orat de Douring6Clu+ul Romniei n anul 19*8, pe #are este figurat Casa -ietrele, a#easta fiind n proprietatea Clu+ului %i avnd rol de #a+an turisti#(

2. Localizarea su!ra"a#a $i li%itele !arcului -ar#ul .a ional Retezat este lo#alizat n Masivul Retezat din Carpa ii Meridionali, masiv #are are o suprafa de aproximativ 577 =m> ( -ar#ul o#up o suprafa de aproximativ *5(777 9a 6 fond forestier 15(875 9a ;@9H<, gol alpin ;p%uni alpine, stn#rii, jnepeni%uri, lu#iu de ap< 19(/*7 9a ;/1H<( Cea mai mare parte a a#esteia se afl n Masivul Retezat, ns se extinde %i n Mun ii Iar#ului %i Bodeanu ; jude ele Cara%6!everin %i Borj <( -ar#ul este #ompus din trei zone( -rima este o rezerva ie %tiin ifi# numit Bemenele ; 1(8*7 9a <, a doua este o zon #entral ; 17(*58 9a < situat n ntregime n Masivul Retezat %i o zon tampon( -ar#ul are urmtoarele limite J La Nor&, pornind din valea Rului Mare ; amonte de Casa $erde <, limita ur# pe mu#9ia Run#ului, tre#e prin vrful Run#u ; 1(//1 m <, vrful -e#uiu ; 1(523 m <, vrful -oienii ; 1(32@ m <( Apoi #o+oar pe Mu#9ia -oienii pn la prul :ltuia( ?imita ur#, pe prul :ltuia pn n dreptul #ulmii Mun#elului %i ur# pn n #ulmea -relu#ele6Retezat, pe #are o urmre%te pn la #ota 1(577 m, de unde tre#e limita pdurii, apoi o urmre%te pn n #ulmea $alereas#a, pe urm #o+oar #tre nord6vest pn n prul $alereas#a %i apoi, pn n dreptul mu#9iei versantului drept al -rului !e# pe #are o urmre%te pn la #ota 1(887 m de unde, prin vrful !trugar, #o+oar pe mu#9ie pn la #onfluen a praielor .u#%oara %i E+r%ia .u#%orii( Mai apoi, limita ur# pe mu#9ia versantului drept al prului 4engu , pn n #ulmea -rislop ; #ota 1(/8* m <, #o+ornd pe a#easta pn la %eaua sudi# a vrfului -rislop ; 1(*53 m <, apoi #o+oar pe linia de #ea mai mare pant pn n prul Mlie%ti, n dreptul a#tualei #a+ane forestiere( -e urm,
Figura '. (art) !ozi#io*area PNR +* ,u&e#ul (u*e&oara

limita ur# pe #ea mai mare pant pn la #ulmea #e une%te vrfurile Col ul Mi# %i $rful Mi#, urmrindu6le pn n $rful Mi# de unde #o+oar pe linia de #ea mai mare pant pn ajunge la prul -aro%ul Mare, pe #are l urmre%te pn la #onfluen a #u -aro%ul Mi#( Gr#, de ai#i, pe rul -aro%ul Mi# pna la #ota 977 m, de unde ur# pe #ulme #tre nord6vest la al+ia Rului Al+( -e urm, limita ur# pe linia de #ea mai mare pant pe mu#9ia versantului drept al $ii Coroie%tilor, pe #are o urmre%te pn n vrful 4rdetului ; 1(581 m <( "e la vrful 4rdetului, la Est, limita merge pe #ulme pn aproape de vrful Capul Berului ; 1(5@@ m <, pe urm #o+ornd pe mu#9ia versantului stng al prului Cosma pn n dreptul prului Aspru pe #are l urmeaz pn la #onfluen a a#estuia #u Ru 4r+at, de unde apoi, pe a#est ru, limita merge pn la #onfluen a a#estuia #u prul ?n#i iu, de ai#i ur#nd pe #ulmea ?a Meste#eni pn n #ulmea $#area, pe #are o urmre%te pn n vrful $#area ; 2(2*5 m <( Grmeaz apoi #a limita s urmreas# #ulmea Custura Bruniu tre#nd prin vrful ?azrului ; 2(252 m <, vrful Bruniu ; 2(29@ m <, vrful Ciomfu Mare ; 2(**/ m <, $alea Mrii ; 2(*@7 m < %i #o+oar, pe urm, pe #ulmea $alea Mrii pn la #onfluen a dintre praiele $alea Mrii %i Bruniu, apoi ur# pe #ulme #tre vest pn n vrful !trunile ; 1(55* m <( "e ai#i, limita #o+oar pe #ulmea sudi# pn n al+ia prului 4uta, urmrindu6l pn la #onfluen a a#estuia #u rul 0iul romnes#( La Su& de la #onfluen a prului 4uta #u rul 0iul romnes#, limita merge pe 0iul romnes# pn la #onfluen a a#estuia #u prul !ar+a, ur#nd de ai#i pe mu#9ia versantului drept al 0iului romnes# pn la vrful -altina ; 2(1@9 m <, %i apoi se #ontiu pe #ulmea mar#at de vrful Birdoman ; 2(733 m <, vrful Bal+ena ; 2(15@ m <, Mi#u%a ; 2(182 m <, !#ri%oara ; 2(217 m <, 4uzlu ; 2(2@/ m <, Moraru ; 2(25@ m <, apoi #o+oar pe la o+r%ia prului Morii, pn la intrarea a#estuia n pdure( Ctre -est de la intrarea prului Morii n pdure, limita merge pe marginea pdurii spre vest, pe su+ vrful -rislop %i vrful !oju #tre nord, traversnd pe marginea pdurii valea !ltru#ului, pe su+ %oseaua !#9eiului pn la pun#tul de intrare n pdure al prului Cor#iova, #o+ornd pe al+ia a#estuia pn la la#ul de la Bura Apei( Grmeaz #a limita s urmreas# malul la#ului de a#umulare pn n dreptul +arajului Domeasa pe #are l treaverseaz spre malul drept al Rului Mare( Apoi, limita urmre%te marginea pdurii spre nord, pn n dreptul mu#9iei Run#ului, de ai#i ndreptndu6se spre est(

'. Accesul +* zo*) -rin felulul n #are este a%ezat masivul, -ar#ul .a ional Retezat este a##esi+il din dou dire# ii J "epresiunea 1a egului %i $alea 0iului( )n depresiunea 1a egului se ajunge dinspre "eva pe ".88 ; "eva 6 !imeria 6 1a eg < sau dinspre Caranse+e%, pe ".85 ; Caranse+e% C 1a eg <( )n $alea 0iului se poate ajunge dinspre "eva pe ".88 ; "eva C !imeria C 1a eg C -ui C -etro%ani <, sau dinspre Dg( 0iu tot pe ".88 ; Dg( 0iu C Kilia%i C -etro%ani <(
Figura .. (art) acces +* PNR &i*s!re /e0a

"inspre 1a eg %i -etro%ani sunt mai multe #i de a##es n masiv( )n afar de Ru%or, drumurile

Figura 1. (art) acces +* PARCUL NAIONAL RETEZAT

forestiere sau jude ene nemodernizate nu sunt a##esi+ile auto iarna(

Mai exist, n afara #ilor de a##es sus men ionate, un drum forestier #are urmeaz Rul Aes de la Bura Apei, dar e distrus de viitura din 1995 %i sunt a##esi+ili auto numai primii / =m( "rumul pn la Ca+ana Metania e rupt n #teva lo#uri( Dransportul n #omun este asigurat de firme private lo#ale n zona -etro%ani C ?upeni C Gri#ani C Cmpu lui .eag( "e la E9a+a de su+ -iatra pn la Crni# transportul de persoane este asigurat de lo#alni#i din 9alta !.CKR( @( Co%!o*e*tele *aturale ..1 2eologie Mun ii Retezat sunt al#tui i din ro#i #ristaline, la #are se adaug, periferi#, forma iuni sedimentare( )n general, %isturile #ristaline sunt sla+ metamorfozate %i se ns#riu n mai multe serii( !eria de Ref este #ea mai ve#9e serie %i #uprinde %isturile #lorito6+ioti#e %i mi#a%isturile din 4azinul Rului Mare( Grmtoarea este !eria de Ru%or C aflat ntre Rul Mare %i .u#%oara C %i este al#tuit din %isturi #uar iti#e, filite +iotiti#e %i din filite grafitoase, #al#aroase sau #uar oase( ?a ie%irea Rului Mare n depresiune se remar# !eria %isturilor #loriti#e #u mus#ovit de :i#ani( )n partea de sud a masivului, se gses# !eria "rg%an, #e dispune de un #omplex seri#ito6 #loritos %i unul amfi+oliti#, #e poate fi paralelizat #u !eria de :i#ani, !eria Duli%a, a#easta fiind al#tuit din #omplexe #onglomerati#e %i de %isturi #uar iti#e %i !eria de -ilugu ; gnaise, %isturi mi#a#ee, %isturi seri#ito6#loritoase <( Ro#ile fa# parte din domeniul "anu+ianului ; "anu+ianul inferior %i -nza "anu+ianului superior <( -nza Beti# apare su+ form de resuri restrnse #a suprafa , fiind al#tuit pe latura nordi# din paragnaise %i amfi+olite( )n fereastra te#toni# Retezat apar #ele dou masive granitoide de mari propor ii, %i anume Retezat %i 4uta( A#estea au o varia ie mineralogi# larg( Retezatul este #onstituit din granodiorite #u +iotit n #entru, nspre periferie, tre#ndu6se la granitoide #u texturi gnaisi#e( Masivul 4uta are, #a %i Retezatul, a#elea%i #ara#teristi#i, ns deose+indu6se %i ai#i granodiorite tipi#e, n partea #entral, %i textura gnaisi# marginal(

-e latura sudi#, se pun n eviden forma iunile sedimentare #e apar in sedimentarului auto9ton( !e remar# #al#arele re#ifale jurasi# superioare6#reta#i# inferioare ale Retezatului Cal#aros #t %i #al#arele re#ifale #reta#i# mediu6superioare de lng Cmpu lui .eag( ?a marginea nordi# a Mun iilor Retezat se pun n eviden #al#are masive %i grezo6#al#are #reta#i#e( -etrografia -ar#ului .a ional Retezat este dominat de dou +lo#uri graniti#e %i granodioriti#e, despr ite de o f%ie de %isturi #ristaline, a#easta fiind situat n vile ?pu%ni#ului Mare %i Rului 4r+at( )n partea de !$ a masivului se gses# #al#are de vrst jurasi# %i #reta#i#, #are determin prezen a reliefului #arsti# ; Retezatul Calcaros <( ..2 Relie" Relieful are un #ara#ter ruiniform, determinat, la rndul su, de altitudinile mari de peste 2(777 m ; Vf. Peleaga 2.509 m <, de existen a n tre#ut ; #uaternar < a g9e arilor montanji %i de propriet ile granitului, a#esta fiind o ro# u%or dezagrega+il prin pro#esele de ng9e 6dezg9e ( Relieful #onturat n timpul gla#ia iunilor pleisto#ene dispune de o serie de #ir#uri %i vi gla#iare de dimensiuni mari, flan#ante de versan i a+rup i #are au +aza ne#at de gro9oti%uri( Crestele sunt, n general, nguste %i as#u ite, avnd aspe#tul unor #reneluri, ns pe alo#uri fiind mai domoale, #9iar plate, existnd vaste platforme de eroziune( Relieful #arsti# spat n #al#are mezozoi#e, este lo#alizat n partea de !$ a masivului, n Culmea "rg%anu6Aaua !#orotei C $f( -iule C $f( -le%a, dar %i n zonele limitrofe( )n a#east zon, vile sunt sl+ati#e, dominate de pere i a+rup i ; C9eile 4u ii, vile !#o#u Grzi#aru, !#orota %(a(m( <( Lxist %i #ulmile se#undare, #are se desprind din nu#leul masivului, a#estea fiind masive %i avnd un profil rounjit, #znd n trepte spre periferia Mun ilor Retezat( Mun ii Retezat se #ontureaz, prin masivitate, altitudine %i aso#ierea formelor de relief, #a o individualitate geografi# remar#a+il( "atorit #restelor nalte, #u numeroase vrfuri #e dep%es# 2@77
Figura 3. -e&ere s!re Peleaga

m, mun ii #onstituie unitatea montan #ea mai nalt din grupa Retezat6Bodeanu, dominnd masivele nve#inate #u #el pu in 277 m( !e desf%oar, altimetri#, ntre /77 m ; la ie%irea Rului Mare din spa iul montan < %i 2/79 m, rezultnd o desf%urare %i etajare a reliefului pe aproximativ 2(777 m( A%adar, etajul reliefului fluvial se ntinde ntre +aza muntelui %i 1(/77C1(377 m iar #el al reliefului gla#iar la altitudini superioare( ?a peste 1(/77 de m altitudine predomin relieful #rionival #e se dispune n am+ele etaje( Altitudinea medie a masivului este de 1(@@@ m( -onderea treptelor de relief, #al#ulat pe intervalele din 277 n 277 m este urmtoarea J su+ 577 m C 3,1 HM 57761(777 m C 17,3 HM 1(77761(277 m C 1@,8 HM 1(27761(@77 m C 1@,8 HM1(@7761(877 m C 1/,/ HM 1(87761(577 m C 1*,3 HM 1(57762(777 m C 12,* HM 2(77762(277 m C

Figura 4. C)l&area 5ucura

5,7 HM peste 2(277 m C *,/ H( "e#i, se o+serv o distri+u ie relativ uniform a treptelor 9ipsometri#e ntre 1(777 %i 2(777 m %i apoi o redu#ere rapid a suprafe elor( Kaptul # exist dou #ulmi paralele #u desf%urare vest6esti# fa#e #a masivitatea reliefului s6 %i fa# sim it prezen a( Culmea nordi# este mai nalt, n se#torul vesti# %i #entral, %i se desf%oar ntre vrfurile :lata ; 2(1@2 m <, Aesele ; 2(29/ m <, 0udele ; 2(**@ m <, 4u#ura ; 2(@** m <, -eleaga ; 2(/79 m <, -pu%a ; 2(/75 m <, ?n#i a ; 2(79/ m < %i 4rdetul ; 1(581 m <( -e o lungime de ##a 15 =m #reasta nordi# nu #o+oar su+ 2(777 m( Culmile #e #o+oar spre nord se desprind din a#east #reat,

#u lungimi de 17618 =m( !unt a%ezate pe a#estea #teva din #ele mai nalte vrfuri ale masiului, #a vf( Retezatu ; 2(@52 m <, sau vf( Mare ; 2(@8* m <( !pre sud, se desf%oar #ulmi nu att de nalte, dintre #are #ea mai important este !ntmria ; 2(@77 m <, !lveiu ; 2(*@3 m <, Cra#ul !lveiului( Culmea !udi#, n se#torul ei vesti# ; !tnule ii Mari C 2(7*7 m, -iatra 2orgovanului C 2(71@ m, Al+ele C 2(77/ m, "rg%anul C 2(757 m < are peste 2(777 m doar n vrfurile prin#ipale, pentru #a la est de Aaua -aiului Mi# s se nal e la 2(@/3 m, n vrful Custura, #ontinundu6se #u vrfurile $alea Mrii ; 2(*@7 m <, Bruniu ; 2(29@ m < %i ?azrului ; 2(252 m <, de unde #ulmea #o+oar treptat la su+ 1(/77 m ; vf( -ilugu Mi#, 1@8* m <( )n mod unitar, #reasta dep%e%te 2(777 m doar pe o lungime de 5 =m( Culmile #e se desprind din a#east #reast sudi# sunt s#urte, iar #ele mai importante sunt J -iule6-le%a ; #u vf( -iule C 2(751 m < %i !trunele, a#easta din urm dep%ind #u pu in 8 =m lungime( )ntre #ele dou #ulmi prin#ipale se fa#e o legtur ntre vrfurile -pu%a %i Custura, #reasta separnd ai#i o+r%iile Rului 4r+at de valea -elegii( Masivul Retezat se poate mpr i, dup al#tuirea petrografi# %i morfologia reliefului, n dou unit i J Retezatul Mare %i Retezatul Mi#( -rimul #uprinde partea #entral, vesti# %i sud6esti#, fiind al#tuit predominant din ro#i #ristaline( "in a#east unitate fa# parte #ulmile nalte, de peste 2(777 m, iar relieful gla#iar %i #rio6nival are o extensiune maxim( Cea de6a doua unitate, Retezatul Mi#, #uprinde Culmea "rg%anul, din %isturi #ristaline %i granodiorite, %i Retezatul Cal#aros al#tuit din masivele -iule, Al+ele, -iatra 2orgovanului %i !tnule ii Mari, #e fa# legtura #u Mun ii Bodeanu( Altitudinile de su+ 2(177 m %i a+rupturile pronun ate fa# #a relieful gla#iar s fie pu in dezvoltat ai#i, ns predomin reliefu #al#aros, in#lusiv #el #arsti#( ..'. Cli%) Clima Masivului Retezat a fost determinat de # iva fa#tori importan i pre#um J altitudinea %i orientarea general a #ulmilor muntoase fa de traie#toriile prin#ipale ale maselor de aer atlanti#e %i mediteraneene, expozi ia versan ilor fa de dire# ia razelor soarelui( "iferen ierea pronun at a elementelor #limati#e ntre +aza masivului %i #ulme este #auzat de altitudinea #res#ut( Regiunea este expus #ir#ula iei o#eani#e umede, n #ea mai mare parte a sa #uprinznd flan#urile vesti# %i nord6vesti# al masivului muntos, datorit dispunerii #ulmilor pe dou aliniamente prin#ipale, orientate !$6.L #a %i pozi ia a#estora n #adrul masivului muntos( Dotodat, pe flan#urile

sud6vesti# %i sudi# a#tiveaz #ir#ula ia #i#loni# mediteranean, lu#ru #onfirmat de #re%terea nsemnat a #antit ilor de pre#ipita ii, pn la 1(@77 mm,an la unele sta ii meteorlogi#e #u nl ime mijlo#ie n jur de 1(/7761(877 m, dispuse n masivele muntoase n#onjurtoare, n #ondi ii de expunere amintite ; !emeni#, -arng, Dar#u <( Alturi de a#estea, este prezent %i #omponenta nordi# , nord6esti# a #ir#ula iei, lu#ru #onfirmat de fre#ven a vntului #res#ut pe dire# iile amintite la sta iile meteorologi#e de #ulme din masivele nve#inate ; Dar#u, !emeni# <( $ntul la nivelul #ulmii, se #ara#terizeaz printr6o fre#ven #res#ut pe dire# ia meridianal ; nord %i sud <, fapt #e indi# o a+atere fa de #elelalte masive muntoase, masive #e sunt supuse unei #ir#ula ii vesti#e %i nord6 vesti#e dominante, #u o fre#ven de @/6/7 H( A#easta se expli# prin pozi ia masivului muntos fa de prin#ipalele forma iuni +ari#e J dorsala azori# %i #i#lonii mediteraneeni( A#estea se opres#, n general, la vest de %irul de #ulmi muntoase $ldeasa64i9aria6Retezat6 !emeni#( 2zo9ipsele iau n a#est #az o pozi ie nord6sud, fenomen #e poate fii vzut mai +ine to#mai n dreptul Masivului Retezat situat n #entrul sistemului orografi# amintit( $ntul geostrofi# din toposfera mijlo#ie este orientat, astfel, pe dire# ia izo9ipselor, de#i de la nord %i respe#tiv de la sud( "e asemenea, este amintit faptul #
Figura 6. Frec0e*#a 07*tului 89: la sta#ia %eteorlrogic) Tarcu +* !erioa&a 1;31<1;4= 8 &u!) Sa>)u R. $i Sa>)u A. 1;4. :

#i#lonii mediteraneeni, #a %i infiltra iile de aer re#e din dorsalele anti#i#lonilor su+polari, tre# pe la vest de aliniamentul mmuntos amintit, Masivul Retezat situndu6se tot timpul la periferia esti# a forma iunilor +ari#e amintite( Cantitatea de #ldur primit n fun# ie de expozi ia %i n#linarea versan ilor este unul din fa#torii #limatogeneti#i prin#ipali #e joa# un rol foarte important( -entru a ilustra a#est fapt s6a #reat 9arta radia iei totale anuale( Cantitatea de radia ie re#ep ionat pe versan ii #u diferite n#linri %i expozi ii s6a determinat prin metode indire#te( Astfel, s6au #al#ulat mai nti sumele lunare ale radia iei totale pe suprafa a orizontal #u ajutorul formulei AngstrNm J O P Omax ; =Q;16=<K <M n #are J Omax C

17

radia ia maxim posi+il, depentent de latitudineM = C #oefi#ientul de strlu#ire a norilorM K C fra# ia de insola ie( $alorile au fost #al#ulate pentru diferite altitudini, pe +aza #orela iei dintre datele sta iilor meteorologi#e %i altitudine, n =#al,#m>(an ; 1 #al(#m>(min R 377 S,m> <( )n se#toarele nordi# %i esti# ale masivului muntos, #antitatea de radia ie solar s#ade odat #u altitudinea( !#derea este mai a##entuat n se#torul nordi#, n partea superioar a versan ilor, #eea #e se expli# prin fre#ven a #res#ut a suprafe elor foarte um+rite, de su+ #reasta alpin( )ns, n se#toarele sudi# %i vesti#, #antitatea de radia ie #re%te #u altitudinea, mai a##entuat n jumtatea inferioar a versan ilor %i mai n#et n partea superioar( Demperatura aerului s#ade pe verti#al #u 7,*67,@TC,177 m pe timp de iarn %i 7,/67,3TC,177 m pe timp de var( Demperatura s#ade mai n#et n partea inferioar a versan ilor, iarna a#e%tia fiind afe#ta i de r#irile mai pronun ate ale aerului nso ite de inversiuni termi#e #are se dezvolt n vile um+rite de pe flan#ul nordi#( Cea mai re#e lun este luna ianuarie, iar #ea mai #ald iulie, su+ altitudinea de 1177 m %i august la altitudini mai mari( Astfel, n luna ianuarie, temperatura medie a aerului s#ade de la 6/TC la +aza masivului, pn la 611TC pe #ulme( Demperaturi de 6/TC %i mai mari apar doar n vile marginale( ?a limita superioar a pdurii, temperatura medie lunar os#ileaz n jur de 63TC( -e vrfurile nalte ; -eleaga, -pu%a, Retezat, 4u#ura <, la nl imi mai mari de 2(277 m, apar insule re#i, #u temperaturi su+ 617TC( )n luna iulie, temperatura medie este #uprins ntre 18TC la poalele masivului %i 8TC pe #ulme( Demperaturi mai s#zute de 8TC se ntlnes# numai pe vrfurile prin#ipale amintite mai sus( 2zoterma de 17TC, #ara#teristi# limitei superioare a vegeta iei ar+ores#ente, se gse%te la nl imea de 1(977 m pe flan#ul sudi# al masivului muntos %i aprox( 1(577 m pe #el nordi#( ?imitele reale ale vegeta iei ar+ores#ente sunt mai #o+orte, fapt #e indi# influen a asupra vegeta iei manifestat de #tre al i fa#tori de#t #el termi#( Demperaturile medii anuale sunt #uprinse ntre 8TC la +aza masivului %i 62,*TC pe #ulme( 2nsule re#i, #u temperaturi medii anuale su+ 7TC, se gses# pe #ulmile muntoase mai nalte de 2(177 m( Ai in #azul a#esta, limita real a pdurii este mult mai #o+ort de#t limita teoreti#, de natur termi#, #onsiderat n literatur #a fiind egal #u 7TC( ?imita real a pdurii, #orespunztoare izotermei de 2TC, se afl n #azul de fa la aprox( 1(577 m, fiind mai #o+ort pe versantul nordi# %i mai nalt pe #el sudi#(

11

Demperaturile extreme os#ileaz ntre 27TC %i 25TC pe #ulme, respe#tiv, ntre @7TC %i 28 TC la +aza muntelui, #eea #e du#e la o redu#ere su+stan ial a amplitudinilor termi#e odat #u altitudinea( Gn fenomen aproape permanent pe #ulmi, #e se manifest prin #o+orrea temperaturii minime su+ 7 TC, este ng9e ul( Ai#i, el poate aprea %i n lunile de var( )n etajul alpin, numrul zilelor #u ng9e #re%te pn la 2/7623/ pe an, n #ompara ie #u regiunile joase, #u valori #uprinse ntre 13/6277( )ng9e ul #el mai timpuriu apare n jurul datei de 27 noiem+rie, iar #el trziu spre mijlo#ul lunii mai( Gmezeala aerului prezint o mai sla+ diferen iere pe verti#al de#t n #azul #elorlalte elemente( Cifrele arat # umezeala relativ #re%te de la 3@63/H, la +aza masivului, pn la 5/653H pe #ulme( Cele mai mari valori se nregistreaz ai#i n intervalul mai6iunie, egale #u 97692H, iar #ele mai mi#i n o#tom+rie, su+ 57H( C9iar da# valorile sunt mai mari pe #ulme, ai#i apare, foarte des fenomenul de us##iune( A#esta este #auzat e s#derea #on inutului de vapori din aer, mai ales toamna( "efi#itul maxim de umezeal se nregistreaz n o#tom+rie( A#est fenomen de us##iune este vizi+il %i n numrul #res#ut al zilelor #u umezeal relativ su+ pragul de *7H( Kre#ven a lor #re%te la 2/7 zile pe an, iar la +aza muntelui ea nu dep%e%te 177 de zile( ?a peste 1(577 m altitudine se pot nregistra valori su+ 17H timp de 162 zile( )n #azul ne+ulozit ii se o+serv diferen ieri sezoniere pronun ate( $ara, ne+ulozitatea #re%te n altitudine( $alorile maxime nregistrate apar pe #ulme n lunile mai6iunie ; 365 ze#imi <, a#est lu#ru expli#ndu6se prin intensifi#area #ir#ula iei aerului umed pe versan i( $alorile #ele mai s#zute apar n luna o#tom+rie ; /68 ze#imi <( )n timpul iernii, #ulmile mai nalte de 1(37761(577 m se situeaz deasupra plafonului noros stratiform, mai #o+ort, lu#ru #are expli# fre#ven a mai #res#ut a zilelor senine( Gn alt fenomen spe#ifi# zonei montane foarte des ntlnit este ##ea a( Kre#ven a zilelor #u #ea #re%te n toate anotimpurile #u altitudinea( Kre#ven a anual #re%te de la /763/ de zile la +aza muntelui, pn la 2/7 de zile la altitudinea de 1(577 m %i aproape *77 de zile pe #ulmile mai nalte( Apari ia #e ii de #ulme du#e la #onse#in e #limati#e majore( $alurile umede de aer, #are vin n #onta#t #u flan#urile expuse vntului dominant, du# la o +ogat %i #ontinu umezire a terenului, diin #auza pi#turilor de #ea %i +urni ( $izi+ilitatea redus este, de asemenea, o alt #onse#in a prezen ei #e ii( "urata strlu#irii soarelui este strns legat de regimul ne+ulozit ii %i al #e ii( $ara, durata s#ade de la 1*77 ore la +aza muntelui, pn la aproximativ 9/7 ore pe #ulme( )n sezonul re#e, valorile indi# o mai sla+ diferen iere pe verti#al, a#estea fiind #uprinse ntre 8776577 ore( !e manifest, de

12

asemenea, o mi# #re%tere n partea mijlo#ie a versantului %i pe #ulme( "urata anual s#ade de la #ir#a 15/761977 ore la +aza masivului, pn 1877 ore pe #ulme( )ntre versan ii sudi#i, nsori i, %i #ei nordi#i, um+ri i, apare o diferen medie de 27762/7 ore pe an, la +aza muntelui, %i su+ 177 de ore pe #ulme( -re#ipita iile atmosferi#e sunt mpr ite n mod neuniform, n fun# ie de naintarea maselor de aer umede, atlanti#e %i mediteraneene( Edat #u nl imea, #res# %i valorile medii anuale, avnd valori ntre @7 mm,177 m n partea inferioar a versan ilor %i de peste @7 mm, 177 m n #ea mijlo#ie, apoi urmnd o s#dere egal #u 27 mm,177 m( Cantitatea medie anual de pre#ipita ii nregistrat la +aza masivului este de aproximativ 977 mm, iar la nl imi mijlo#ii de 1*77mm( ?a 2/77 m altitudine, #antitatea de pre#ipita ii s#ade la 11*7mm,an( Maximul de pre#ipita ii #zute ntr6un an se nregistreaz n luna iunie %i este #uprins ntre valorile 12761/7 mm, iar minimul se nregistreaz n perioada o#tom+rie6noiem+rie, %i este #uprins ntre valorile /7637 mm lunar( Kre#ven a zilelor #u pre#ipita ii #re%te #u altitudinea( .umrul #el mai mare de zile #u pre#ipita ii este ntlnit la altitudinea #uprins ntre 1577 %i 2777 m ; 13/6157 zile pe an < %i s#ade pe #ulme ; aproximativ 1/7 zile <( )n #eea #e prive%te perioada re#e a anului, majoritatea pre#ipita iilor #ad su+ form de ninsoare( Kre#ven a anual a zilelor #u ninsoare #re%te de la 87 la 57 la +aza masivului, %i pn la 12/61*7 pe #ulme( ?a altitudini mai ridi#ate de 2777 m ninsorile sunt posi+ile n ori#are lun a anului( $ntul este, de asemenea un element dominant al #limatului montan datorit #ontinuit ii manifestrii sale n timp, vitezelor #res#ute %i #onse#in elor #limati#e pe #are le are( Anual, fre#ven a vntului #re%te pe #reast la 9@69/H( )n vi, ns, fre#ven a nu dep%e%te pro#entul de 87H( $iteza medie anual a vntului #re%te de la 26* m,s, la +aza muntelui, pn la 17611 m,s pe #ulme( $iteza maxim apare n fe+ruarie, iar minima n luna iunie, su+ 1577 m, %i august la nl imi mai mari( -e #reast viteza medie atinge 1@ m,s n fe+ruarie %i aproximativ 5 m,s n august( $aloarea maxim #re%te fre#vent pe #ulme la @7687 m,s( .... (i&rogra"ie Mun ii Retezat posed o individualitate geografi# #e este su+liniat de parti#ularit ile 9idri#e impuse de pozi ia geografi# a masivului fa de adve# ia maselor de aer o#eani#e %i de trsturile

1*

#elorlalte #omponente fzi#o6geografi#e( Mun ii Retezat sunt mun ii ai #rui masiv are #ea mai ridi#at umiditate %i s#urgere din Carpa ii romne%ti( "e altfel, ai#i sunt ntlnite #ele mai numereoase la#uri gla#iare ;*3,5 H<, #eea #e atest faptul # %i n pleisto#enul superior, la nl imi de peste 1377 m, au existat #ondi ii optime a#umulrii %i transformrii zpezilor n g9e ari( Gmiditatea +ogat, mpreun #u #ara#teristi#ile morfometri#e ale reliefului %i #u #ondi iile geologi#e, a asigurat dezvoltarea unei re ele dese de ruri orientat n dou dire# ii( Mai mult de dou treimi din suprafa a Mun ilor Retezat ;38,@ H<, #e #orespunde +azinului 9idrografi# al Mure%ului, este drenat de Rul !trei prin intermediul #torva afluen i sosi i fie din etajul alpin ; Ru 4r+at %i -rul Al+ <, fie din #el su+alpin ; Ru%or, Aerel, -aro% %i !la% <( "in etajul aplin #o+oar %i Rul Mare #u o serie de afluen i din dreapta J ?pu%ni#u Mare, :lata ; !P25 =m>, ?P3 =m <, Ru%or, .u#%or sau !i+i%el( Gn areal mai restrns din sudul mun ilor Retezat ;2*,8H<, #e apar ine +azinului 9idrografi# al 0iului, este drenat de 0iul de $est sau Romnes# prin intermediul #torva afluen i mai sla+ dezvolta iJ 4uta ;!P27 =m>, ?P5 =m<, $alea ?azrului ;!P28 =m>, ?P8 =m< %i -ilugul ;!P2* =m>, ?P5 =m<( "ensitatea re elei de ruri este mei ridi#at n +azinul Mure%ului ;7,5617 =m,=m>< de#t n #el al 0iului ;7,367,5 =m,=m><( -e trepte de altitudine se o+serv faptul # densitatea maxim #orespunde etajului su+alpin, iar minim #elui alpin( Compozi ia surselor de alimentare superfi#ial a rurilor ;din topirea zpezilor %i din ploi< se diferen iaz dup altitudine( Astfel, pn la 1577 %i 2177 m #el nivo6pluvial ;:sP/7687H<, iar peste a#east altitudine se ntlne%te tipul nival moderat ;:sP87637H<( Alimentarea din surse su+terane a fost #onsiderat pentru toate rurile #a moderat, reprezentnd ntre 1/ %i */ H din s#urgerea total anual( Ltajarea reliefului imprim o zonalitate verti#al a elementelor #limati#e %i impli#it a s#urgerii rurilor( Corela ia dintre altitudinea medie a +azinelor de re#ep ie %i s#urgerea medie spe#ifi# #ontrolat de #ele %ase sta ii 9idrometri#e luate n studiu ;Bura Apei, Bura :lata, Ru de Mori, !ntmria Erlea, 1o+i a %i Cmpu lui .eag<, #al#ulat pentru perioada 19/761957, pune foarte +ine n

1@

eviden legit ile men ionate mai sus( Astfel, valorile s#urgerii medii spe#ifi#e #res# #u altitudinea de la 1@,* l,s(=m> ntre 877 %i 577, la 25,1 l,s(=m>, ntre 1877 %i 1577 m ,respe#tiv pn la *8,1 l,s(=m> ntre 2277 %i 2@77 m( -este a#east altitudine valorile s#urgerii medii spe#ifi#e dep%es# @7 l,s(=m>( )n +azinul superior al 0iului Romnes#, valorile ridi#ate ale s#urgerii sunt generate de aportul su+teran nsemnat provenit din depozitele #al#aroase #e au o dezvoltare larg n a#est areal( )n profil multianual nu se o+serv os#ila ii foarte mari ale s#urgerii( Cele mai mari valori s6au nregistrat n 1937 %i 193/, iar #ele mai s#zute n 198* %i 1981( )n timpul anului s#urgerea maxim se nregistreaz, de o+i#ei, n lunile mai %i iunie, #nd are lo# faza apelor mari de la sfr%itul primverii %i n #eputul verii( Lle sunt generate de topirea trzie a zpezii din etajul alpin %i de pre#ipita iile a+undente #e #ad n a#est interval( !uprapunerea #elor dou fenomene genereaz viituri, uneori #atastrofale, #a de exemplu #ele din lunile mai 1937 %i iulie 193/( !#urgerea minim se produ#e n lunile de iarn, #nd temperaturile foarte s#zute %i pre#ipita iile reduse nu ofer #ondi ii optime de ntre inere a pro#esului s#urgerii( Llementele de regim 9idri# se #ara#terizeaz, de asemenea, printr6o zonalitate verti#al( Astfel, odat #u #re%terea altitudinii spore%te durata perioadei #u ape mi#i de iarn, s#ade fre#ven a viiturilor de iarn, #re%te durata apelor mari nivo6pluviale de primvar %i ntrzie treptat n#eputul lor pre#um %i sfr%itul perioadei de topire( ?a nl imi de peste 127761@77 m, apele mari de primvar sunt #ontiunate dire#t de apele mari pluvionivale de var, #are dureaz *6@ luni ( Rurile din Mun ii Retezat au un regim de s#urgere #e apar ine tipului #arpati# meridional( Lxisten a su+tipului de regim alpin inferior la nl imi de peste 1877 m, #u alimentare nival foarte +ogat ;tip nival moderat< imprim n stru#tura ritmi# a rurilor prin#ipale dominan a apelor mari de primvar6var( Regimul lor de iarn este sta+il, iar s#urgerea de var dep%e%te de dou ori pe #ea de iarn( !#urgerea maxim are lo# n luna mai( Dur+iditatea apei %i s#urgerea solid medie spe#ifi# sunt reduse datorit ro#ilor rezistente #are al#tuies# su+stratul pe #are se realizeaz pro#esul s#urgerii( Astfel, valorile tur+idit ii medii a apei se men in su+ 177 g,mU ;*@g,mU la sta ia Cmpu lui .eag pe 0iul Romnes#<( -e #ea mai mare parte a Mun ilor Retezat, valorile s#urgerii medii solide spe#ifi#e se men in su+ 7,/ t,9a(an( .umai n +azinul 0iului Romnes#, valorile #res# u%or, men inndu6se ntre 7,/ %i 1,7 t,9a(an(;Rurile Romniei, 1931<( Demperatura medie anual a apei rurilor s#ade #u altitudinea, fiind n jur de @TC la 1877 m %i de #ir#a 2TC la 2277 m( Demperaturile maxime ale apei rurilor apar n intervalul iulie6august, avnd

1/

valori #uprinse ntre 12TC %i 22TC( Demperaturile minime se produ# n intervalul de#em+rie6martie %i sunt #uprinse ntre 7TC %i 62TC( Mineralizarea apei rurilor este redus ;su+ 177 mg,l<, iar #a tip 9idro#9imi# dominant este #el +i#ar+onati#( -redominarea ro#ilor metamorfi#e fa#e #a duritatea apei s fie redus su+ @TC( Apele freati#e prezint o serie de parti#ularit i determinate de zonalitatea verti#al a umidit ii, de #ara#teristi#ile morfometri#e ale reliefului, pre#um %i de litologia ro#ilor de +az din #uprinsul a#estui masiv( Astfel, n strns #orela ie #u altitudinea %i de#i #u gradul de umezire, de+itele spe#ifi#e su+terane variaz ntre * %i 11 l,s(=m>( -antele mari ale reliefului asigur un drenaj foarte intens al apelor freati#e de pe interfluvii( "in a#est motiv, pre#um %i datorit dominrii ro#ilor #ompa#te, fisurate, apele freati#e sunt #antonate mai ales n s#oar a de alterare, #eea #e nu poate asigura rezerve momentane mari( Resurse mai importante de ape freati#e sunt #antonate la +aza gro9oti%urilor, pre#um %i n arealele #u depozite #al#aroase din +azinul superior al 0iului Romnes#( Mineralizarea apelor freati#e este n general redus ;su+ 177 mg,l<, iar #a tip 9idro#9imi# domin #el #ar+onatat( "e o+i#ei, la#urile gla#iare sunt aso#iate n #omplexe limnologi#e situate n +azinele 9idrografi#e ale rurilorJ 4r+at ;Dul Custura Mare, Dul Iapului et#(<, .u#%oara ;Bale%, -ietrele, !tni%oarei et#(<, :ltuia ;la#urile Bemenele, .egru, :noaga Mi# et#(<, 0udele ;:noaga, 0udele et#(<, 4u#ura ;4u#ura, Dul Ag at, la#urile Klori#a, $iori#a, Ana, ?ia et#(<( Llementele morfometri#e ale la#urilor os#ileaz n limite largi, unele dintre ele +tnd re#ordurile Astfel, din ara noastr se ;suprafa a %i adn#imea maxim<( suprafa a la#urilor men ine ntre *77 =m> ;!tni%oara 2< %i 55812 m> ;4u#ura<, iar adn#imea maxim ntre 7,* m ;!tni%oara 2 %i 22< %i 29 m ;:noaga<( $olumul la#urilor variaz ntre 97,* mU ;Bale% 22< %i 89*1/2 mU ;:noaga<( VLacurile glaciare, dei au suprafee i olume relati mici, au
Figura 1=. Lacul St)*i$oara

18

u! rol importa!t "! regularizarea !atural# a scurgerii r$urilor di! %u!ii Retezat. &me!a'#rilemdi! (azi!ele )treiului i R$ului %are *deri aii, capt#ri+, or pro oca modific#rii ca!titati e i calitati e "! regimul i procesul scurgerii di! %u!ii Retezat W(;2uliana -opovi#i, ;1992<, Parcul ,aio!al Retezat. )tudii -cologice, pag(11(<

..1. Fau*) -ar#ul .a ional Retezat dispune de o +ogat %i diversifi#at faun( 4ielz %i Csato au fost primii #are au f#ut primele studii n legtur #u fauna de verte+rate %i neverte+rate din Retezat, n a doua jumtate a se#olului F2F( Apoi, n se#olul #e urma, numero%i #er#ettori au studiat fauna masivului( "atorit 9a+itatelor sale foarte diverse, naturale sau pu in modifi#ate de interven ia omului, par#ul adposte%te o faun deose+it de +ogat att n #eea #e prive%te numrul de spe#ii, #t %i numrul nsemnat de exemplare #e al#tuies# popula iile a#estor spe#ii( ,e erte(ratele sunt reprezentate prin mii de spe#ii n#adrate n toate grupele taxonomi#e #ara#teristi#e 9a+itatelor #arpati#e, #9iar da# au fost intens studiate sunt n# pu in #unos#ute( )n rndul neverte+ratelor se gses# #ele mai multe endemite animale din Retezat, pn n prezent fiind identifi#ate 9 su+spe#ii endemi#e de fluturi de zi, #el pu in 8 spe#ii endemi#e de ple#optere %i @ de tri#optere( Cele dou din urm sunt aso#iate #ursurilor superioare ale apelor din zona alpin( $iermii inferiori ;nematode< au fost temenini# studia i, avnd mai mult de 1@* de spe#ii gsite n zon ;in#lusiv 5 endemite<( -re(ia este unul din genuri din ordinul Lepidoptera, #are ajunge ai#i la diversit i spe#ifi#e foarte ridi#ate( Astfel a#est gen, reli#t gla#iar, este rspndit n Retezat pe plan altitudinal aproape #u #el latitudinal pe #are l posed genul n emisfera nordi#( Ca o re#unoa%tere a importan ei pe #are o are Retezatul pentru #onservarea fluturilor, ?un#a 4er9ina a fost de#larat &rie de .mporta!# Lepidopterologic# -uropea!#. )n urma eforturilor f#ute de #tre #er#ettori n anii tre#u i, programul de inventariere a faunei %i florei din #adrul proie#tului VConservarea %i Managementul 4iodiversit ii din RomniaW n#eput n

13

anul 2777, adu#e anual date noi despre neverte+ratele par#ului, #9iar %i des#operiri de spe#ii noi pentru Romnia( Verte(ratele au reprezentan i din toate #lasele ntlnite n Romnia( "intre #i#lostomi, n rurile par#ului ntlnim #i#arul ;-udo!tom/zo! da!fordi<, unul dintre #ele trei spe#ii din ar, a #rui prezen atest #alitatea apelor Retezatului( !pe#ia a devenit rar %i a fost tre#ut pe Vanexa 22, a "ire#tiveie 92,@*,LLCW privind #onservarea 9a+itatelor naturale, a florei %i faunei sl+ati#e, anexe #e #on in Vspe#ii de plante %i animale a #ror #onservare ne#esit desemnarea ariilor spe#iale de #onservareW( !e gses# 11 spe#ii de pe%ti, ntre #are %i nisipari ia ; )a(a!a'e0ia aurata< ;EGB /3,2773<, ns #are nu apare n EM 338,2773( )n perioada anilor 198761937, n -ar#ul .a ional Retezat au fost introdu%i n #teva la#uri pstrvi de la# ;)almo trutta lacustris<, su+spe#ie neindigen adus din Alpi( !e #er#eteaz n s#opul de a se afla da# a#east su+spe#ie a fost unul dintre fa#torii #e au #auzat s#derea popula iilor de amfi+inei #are utilizeaz #a lo#uri de nmul ire la#urile gla#iare( )n Retezat, se pot ntlni mai mult de jumtate din numrul total de spe#ii de amfi+ieni din Romnia, a#estea nsumnd 17 spe#ii( "intre a#estea, 5 dintre ele sunt #onsiderate, de #tre spe#iali%ti, rare %i vulnera+ile la nivel na ional( )n Retezat, trie%te su+spe#ia ampele!sis a tritonului #omun, 1riturus ulgaris, su+spe#ie #onsiderat endemit #arpati# %i su+spe#ie prioritar, gsindu6se pe anexa 222 a EGB /3,2773( Ra!a temporaria, sau su+ numele de +roas#a ro%ie de munte, se #onsum n unele lo#alit i din zon, multe exemplare, n general femele, sunt #utate pentru #onsum n perioada de reprodu#ere( Reptilele sunt reprezentate prin 9 spe#ii, aproape @7H din numrul total de reptile terestre ale Romniei( E singur spe#ie este #onsiderat rar la nivel na ional, iar %ase sunt #onsiderate vulnera+ile( Conven ia de la 4erna #uprinde toate reptilele din Retezat( Cu toate # s6au semnalat pu ine #azuri de mu%#turi de viper n zon, a#estea sunt de multe ori omorte de turi%ti %i lo#alni#i( )n par# este ntlnit un numr mare de p#s#ri, a#estea gsindu6se pe pe vile mari ale masivului %i n zona la#urilor de a#umulare din apropiere( A#estea nsumeaz 15/ de spe#ii, reprezentnd aproape jumtate din totalul spe#iilor de psri din Romnia( 122 din a#estea, sunt spe#ii #ui+toare n par# %i n zonele apropiate( !pe#iile rare #are se pot ntlni n par# suntJ a#vila de munte ; &2uila c3r/saetos< ;reprezentat %i pe sigla par#ului<, a#vila iptoare mi# ; &2uila pomari!a<, %erparul ;Circaetus

15

gallicus<, %oimul #ltor ;4alco peregri!us<, #o#o%ul de munte ;1etrao urogallus<, +u9a ;5u(o (u(o<, #u#uveaua piti# ;6laucidium paserriu!m<, +arza neagr ;Cico!ia !igra< %i alte spe#ii rare( -n n preznt, mamiferele determinate, n -ar#ul .a ional Retezat, totalizeaz un numr de // de spe#ii %i reprezint peste 2*H din mamiferele terestre ale Luropei( A#est lu#ru arat n# odat diversitatea 9a+itatelor naturale prezente ai#i( -ar#ul ofer #ondi ii propi#e pentru supravie uirea #elor mai importante dintre #arnivorele mari ale LuropeiJ lupul ;Ca!is lupus<, ursul ;7rsus arctos<, %i rsul ;L/!8 l/!8<( !e ntlnes#, de asemenea, n par# ier+ivore mari #um suntJ #apra neagr ; Rupicapra rupicapra<, #er+ul ;Cer us elap3us< %i #priorul ;Capreolus capreolus<( Carnivorele de mai mi#i dimensiuni #a %i pisi#a sl+ati# ;4elis sil estris< %i mustelidele se gses# n diversele 9a+itate ale par#ului mi#romamifere #are le asigur o parte din 9ran( )n Retezatul #al#aros, pe%terile sunt folosite de ur%i pe timpul iernii, iar lilie#ii gses# ai#i #ondi ii ideale pentru 9i+ernare sau retragere in timpul verii( Au fost identifi#ate, n par#, 1* spe#ii de lilie#i, printre #are R3i!olop3us ferrume2ui!um, Vespertilio muri!us %i Pipistrellus p/gmaeus( -e unele ruri ale Retezatului, idrele Lutra lutra pot fi ntlnite, folosind resursele +ogate de pe%te( )n 193*, o e#9ip de la Comisia Monumentelor .aturii din #adrul A#ademiei Romne a introdus 27 de exemplare de marmot alpin aduse din Alpii Austrie#i( Marmotele au fost eli+erate n #ldarea la#ului Bemenele, n prezent, putndu6se ntlni n toate vile %i #ldrile gla#iare de su+ Aaua Custurii pn n #ldarea la#ului :noaga( "iversitatea ridi#at a faunei din -ar#ul .a ional Retezat se #oreleaz #u existen a unor 9a+itate naturale nu foarte afe#tate de a#tivitatea omului( ..3. -egeta#ie
Figura 11. Ca!ra *eagr) 8Rupicapra rupicapra:

19

Ka de alte masive din Carpa ii romne%ti, etajarea vegeta iei din Masivul Retezat se suprapune ntr6o msur mai #on#ludent #u limitele naturale ale diferitelor grupri vegetale datorit regimului de prote# ie instituit n# din anul 19*/ n zona #entral a masivului prin nfiin area -ar#ului .a ional Retezat( ?imitele adevrate ale etajelor de vegeta ie rmn flu#tuante, ele fiind #ondi ionate de etajarea unor pro#ese #limati#e n #are efe#tul #ompensator al expozi iei %i al pantei are uneori un rol mai de#isiv de#t stri#t fa#torul altitudinal( -rimul etaj, eta,ul %o*ta*, este foarte +ine reprezentat n masiv %i se ntinde de la poalele a#estuia ;8/76377 m< %i pn la altitudinea de aproximativ 18/761377 m, el #uprinznd aproape ntreaga zon forestier( )n a#est etaj se disting, su+ aspe#t fizionomi# %i pedo#limati#, trei su+etaje( "isemina iile de #arpen, gorun %i tei #are se ntlnes# pe versan ii nsori i ai vii Rul Mare ;8/76377 m<, permit identifi#area su+etajului montan inferior( -durile pure de fag ; )/mp3/to cordati94afetum, 4estuco d/meae9fagetum, P3/llitidi94agetum< %i fag n ameste# #u +rad ;Pulmo!ario ru(roe9&(ieti9 4agetum< %i #u molid ;Leuca!t3emo 0aldstei!ii9Piceo94agetum< rspndite ntre 3/761*77 m altitudine, #ontureaz n plenitudinea sa su+etajul montan mijlo#iu( ?a altitudini mai ridi#ate ;1*776 1387 m< este +ine individualizat, fizionomi# si pedo#limati#, prin prezen a ex#lusiv a pdurilor +oreale de molid ;:ieracio rotu!dati9Piceetum %i Leuca!t3emo9Piceetum< su+etajul montan superior( Eta,ul su>al!i* n#epe s se #ontureze n masiv odat #u apari ia molidi%urilor de limit ;5ruc;e!t3alio9Piceetum< %i se definitiveaz fizionomi# de #tre tufri%urile de jneapn ;R3odode!dro m/rtifolii9Pi!etum< #are ur# pe vrfurile nalte ale masivului, su+ form de pl#uri, pn la aproximativ 2*77 m altitudine( "intre #elelalte aso#ia ii vegetale, #u o rspndire mai mi# n a#est etaj, #are #ontri+uie la #ara#terizarea sa fizionomi# men ionm tufri%urile de anin de munte ; )alici9 &l!etum iridis< %i tufri%urile s#unde de smirdar ;R3odode!dro m/rtifolii9Vacci!ietum<( Dot n a#est etaj, pe terenurile de pe #are au fost defri%ate jnepeni%urile, se mai ntlnes# uneori #9air pe suprafe e mari fito#enoze de +uruienu%uri nalte apar intoare aso#ia iilor :/perico9 Calmagrostetum illosae %i P3leo9<esc3ampsietum caespitosae. Eta,ul al!i* al Mun ilor Retezat ;2*7762/77 m< se #ara#terizeaz prin prezen a %i dominan a paji%tilor primare din alian a Caricio! cur ulae ;Primulo9Carcetum cur ulae, =reoc3loo9'u!cetum trifidei, Pote!tillo94estucetum airoidis< %i a unor tufri%uri s#unde oligoterme din alian a Cetrario9 Loiseleurio! ;Cetrario9Loiseleurio! %i Cetrario9Vacci!ietum gault3eridoidis<(

27

"atorit #ontinentalit ii mai a##entuate n Carpa ii romne%ti, limitele inferioare ale etajului alpin %i n Masivul Retezat sunt mai #o+orte de#t n masivele din alte sisteme muntoase din Luropa ; -ignatti, 1957<( ..4. Flor) -ar#ul .a ional Retezat adposte%te aproape 1197 de spe#ii de plante superioare din peste *@/7 #are sunt #unos#ute n Romnia( Gnul din motivele pentru #are Retezatul a fost de#larat -ar# .a ional a fost existen a n par# a mai +ine de o treime din flora Romniei( ?a a#estea se adaug un numr aproximativ egal de spe#ii inferioare( )n# din a doua jumtate a se#olului F$222 +otani%tii arat un interes sporit pentru flora Retezatului( Mai trziu apar lu#rri reprezentative pentru zon, #ontri+u ii importante adu#nd 4orza ;19*@<, .'arad' ;19/5< #are a pu+li#at VKlora %i vegeta ia Mun ilor RetezatW( )n par# exist peste 97 de taxoni endemi#i dintr6un total de 123 pn la @77 taxoni endemi#i #e au fost a##epta i de diferi i autori pentru Romnia( -rima plant endemmi# semnalat, n ordin #ronologi# n -ar#ul .a ional Retezat, este flmnzi#a, des#operit in 15/5 de #tre 1euffel( "e asemnea, o importan mare o au %i #ele 1*7 de plante rare sau vulnera+ile din V?ista ro%ie a plantelor superioare din RomniaW pu+li#at n 199@( Grmtoarele spe#ii de plante sunt listate n EM 338,2773J #lopo el ;Campa!ula serata<, papu#ul gl+enele doamnei ;Ligularia ;C/pripedium si(irica<, calceolus<, gtului flmnzi# ;<ra(a dor!eri<, #ure#9i de munte, iar+a ;1ozzia carpat3ica<( "e asemenea, alte dou spe#ii, g9in ura gal+en ;6e!tia!a lutea< %i
Figura 12. Clo!o#el 8Campanula serata:

g9io#elul ;6ala!t3us !i alis< apar n lista spe#iilor

pentru a #ror exploatare %i prelevare ne#esit msuri de management( !u+ aspe#tul florogeneti#, Retezatul reprezint #entrul geneti# pentru genul :ieracium, #are #uprinde ai#i 2/3 de taxoni, unii dintre ei endemi#i #a :ieracium (orzae, :ieracium !igrilacus %i, respe#tiv pentru genul Poa, #are #uprinde *1 de taxoni( "e altfel, o serie ntreag de taxoni %i

21

infrataxoni %i au ai#i lo#ul #lasi#, #a de exempluJ 5ar(area .epuz!ica, Ce!taurea pseudop3r/gia ratezate!sis, =8/tropis 'ac2ui!ii retezate!sis, :/poc3oeris maculata, 4estuca rupicola. -aji%itile din regiunea alpin reprezint o zon de o importan mare, deoare#e ai#i se regses# majoritatea spe#iilor din flora alpin, printre a#estea fiind diferite spe#ii de 6e!tia!a>6e!tia!ella Pote!tilla, Pulsatilla %i de asemenea "loarea &e col# %i altele( Lxist %i alte zone de interes major #um ar fii #ele de limit ntre zona stn#oas %i paji%tile alpine, n #are sunt ntlniteJ ro&o&e*&ro*ul ;R3odode!dro! ;otsc3ii< %i ,*ea!)*ul ;Pi!us mugo<( Cel din urm este o spe#ie protejat n Romnia #e are o distri+u ie mare pe pantele a+rupte ale Retezatului, #ontri+uind la sus inerea gro9oti%ului( Ceea #e reprezint #u adevrat cea %ai %are a%e*i*#are !e*tru "lora Parcului Na#io*al Retezat este !)$u*atul cu o0i*e, peste #apa#itatea de suport a p%unilor( !pe#iile #ara#teristi#e paji%tilor naturale sunt nlo#uite treptat, n spe#ial #a urmare a suprap%unatului, #u spe#ii adventive, respe#tiv de spe#ii mai pu in sensi+ile( Gn poten ial peri#ol pentru flora Retezatului Mi# ar fii modernizarea drumului de a##es spre 1er#ulane ;". 88A<, n spe#ial prin fa#ilitarea dezvoltrii n a#east zon a turismului motorizat, n #azul n #are sistemul de supraveg9ere al modului n #are se desf%oar turismul nu va fii +ine fundamentat %i apli#at n teren( ..6. Soluri )n privin a solurilor, n Retezat predomin podzolurile de destru# ie #u 9umus +rut ;podzoluri primare< pre#um %i soluri +rune a#ide podzoli#e, n mare parte s#9eleti#e( )n majoritate sunt soluri superfi#iale( )n etajul su+alpin, al jnepenilor, i #orespund podzolurile 9umi#o6feriiliviale, #u rea# ie puterni# a#id adi#, p1 @,7 C @,/, sra#e n 9umus %i n elemente nutritive, #u un grad de satura ie n +aze de su+ 27H( Dextura este n general nisipo C lutoas( Erizontul A are o grosime redus, de numai /617 #m, profilul de sol avnd grosime mi#( -e majoritatea a#estor soluri, n afar de jnepnu%uri, se instaleaz %i vegeteaz ,ardus stricta(

22

)n etajul alpin %i n partea superioar a etajului su+alpin, sunt proprii solurile 9umi#osili#ati#e, de #uloare +run n#9is, #u un profil s#urt, sra#e n 9umus %i su+stan e nutritive, puterni# a#ide, p1 *,/ C @, #u un grad mi# de satura ie n +aze de numai 1761/H( Au #ondi ii pre#are de 9umifi#are %i mineralizare a su+stan elor organi#e, orizontul 9umifer are grosimi #e nu dep%es# 1/627 #m( )n etajul alpin, numai platformele au nveli% de sol #ontinuu, n rest nveli%ul de sol este sfrte#at de stn#rii, de ngrmdiri de gro9oti%uri, mai ales la +aza versan ilor, prezentndu6se su+ form de insule #u #ontur foarte neregulat, #on innd numeroase fragmente de ro# mam( )n Retezatul Mi#, apar rendzinele, formate pe depozite #al#aroase( !unt soluri 9umifere, de #uloare n#9is #u un p1 neutru sau sla+ al#alin %i #u o aprovizionare relativ +un #u elemente nutritive( A#este soluri sunt #ara#terizate printr6un profil s#urt, #u orizonturi sal+ diferen iate %i foarte +ogate n s#9elet grosier( )n general, nu se poate vor+i de o zonare a solurilor n masivul Retezat, #i numai de diferite nuan e de soluri podzoli#e s#9eleti#e, #orespunztor variatelor forme de mi#rorelief %i mi#ro#limat lo#al(

2*

.. STA/IUL ACTUAL /E -ALORIFICARE A TURIS?ULUI

2@

1.1. Structuri turistice )n privin a stru#turilor turisti#e de #azare, remar#m faptul # n -ar#ul .a ional Retezat au fost #onstruite primele pensiuni e#oturisti#e din ar( Pa* Par@s a a#reditat opt unit i de #azare n #are toate produsele sunt realizate din gospodria proprie( -n n prezent, nivelul de #lasifi#are nu este foarte nalt, oamenii fiind la n#eput de drum, dar n viitor se poate ajunge la #lasifi#area pensiunilor

Figura 1' . (art) Structuri &e cazare +* Parcul Na#io*al Retezat $i +* a!ro!ierea lui

undeva la @6/ margarete( -re urile de #azare la o e#opensiune variaz ntre 1/62/ euro( $ariantele de #azare sunt J A*itaAAA, IrisAAA %i /u%>r)0i#aAA din $alea Rului MareM /oraAA din Ru%or %i ?araAA din Ru de MoriM Ia*cuAA din !la%u de !usM Co&ri*AA din Crni# %i Sar%isAAA din !armizegetusa(

2/

)n par#, dar %i n apropierea a#estuia se gses# #ondi ii de #azare pentru toate gusturile %i toate +uzunarele( !tru#turile de #azare n par# sunt pu ine, n spe#ial dup #e #a+ana -ietrele a ars( -roprietarul, ns, dore%te sa o refa# %i s ofere #ondi ii #ivilizate oaspe ilor zonei( ?a -ietrele sunt #ondi ii +une la vila !tni%oara( Alte pensiuni unde turistul se poate #aza suntJ -ensiunea Glpia Draiana %i -ensiunea :amolxe ;amplasate n !armizegetusa<, -ensiunea Rotunda ;amplasat pe $alea ?pu%ni#ului Mare<( 2at su+ form ta+elar prin#ipalele pensiuni din -ar#ul .a ional Retezat %i din apropierea sa dup #lasifi#area %i #apa#itatea a#estoraJ Tabelul nr.7. Principalele pensiuni din Parcul Naional Retezat i din apropierea acestuia Pe*siu*e -ensiunea L#oturisti# V2an#uW -ensiunea V"orule W -ensiunea VGlpia DraianaW -ensiunea V:amolxeW -ensiunea L#oturisti# VAnitaW -ensiunea L#oturisti# VCodrinW -ensiunea L#oturisti# V"oraW -ensiunea L#oturisti# V2risW -ensiunea L#oturisti# VMaraW -ensiunea VRotundaW -ensiunea L#oturisti# Clasi"icare 8A: 2 2 2 2 * 2 2 * 2 * Ca!acitate 8locuri: 18 18 8 8 27 18 22 19 19 19 19 @*

2 V"um+rvi aW -ensiunea L#oturisti# V!armisW * !ursaJ 9ttpJ,,XXX(turismretezat(ro,index(p9pYpageP#azare !u+ form grafi#, a#estea sunt reprezentate astfelJ

28

Ca!acitatea !e*siu*ilor turistice &i* PNR


50 45 40 35 43

Nr. locuri

30 25 20 15 10 5 0
U lp Pe ia ns Tr iu ai ne an a a Z am ol xe

20 16 16 6 6 16

22

19

19

19

19

un e

Pe

ns i

Pe*siu*i

23

Pe

ns i

un

ea

ot un

da

Alte stru#turi de primire sunt #a+anele sau adposturile( Cele mai #unos#ute dintre ele din par# sunt urmtoareleJ Ca>a*a 2e*#ia*a ;1837 m<, *7637 lo#uri, pe $alea -ietrele( Ap de izvor( .u are #urent ele#tri#( Efer doar #eaiuri turi%tilor o+osi i( Ca>a*a Casca&a ;957 m<, situat n zona Crni#, */ lo#uri( Efer mas( Ap #urent, #urent ele#tri#( -ot fi lsate n siguran autoturismele #elor #are ur# #teva zile n munte( Ca>a*a 2ura Zlata ;33/ m<, re#ent modernizat( Are %i #su e de lemn( Ap #urent, lumin, restaurant( ?o# de #ampare( !ituat pe o teras, deasupra Rului Mare( Ca>a*a 5uta ;1/57 m<, aflat aproape de limita pdurii( Ref#ut dup in#endiul din anii tre#u i( 4ufet, ap de izvor( .u are #urent ele#tri#( Ca>a*a 5aleia ;1@17 m<, situat n marginea poienii omonime( 4ufet, ap de izvor( .u are #urent ele#tri#( ?o# de #ampare( Dot n poian se afl un #anton silvi# modernizat( ?i*ista#iu*ea R7u$or ;1277 m<( 1otel #u *7 lo#uri, restaurant( -rtie de s#9i, teles#9i( Po!asul Narciselor ;lo#alitatea !la%ul de !us<, pe drumul spre Crni#( Ca>a*a C7%!u lui Neag, din lo#alitatea omonim, apar innd de Centrala 1uilei -etro%ani( Casa &e 07*)toare C7%!u$el ;pe $alea 0iului de $est<, a##esi+il dinspre Cmpu lui .eag( Ca>a*a CBeile 5utei ;977 m<, #u #onfort turisti# ridi#at( Restaurant, #azare #ivilizat, ap #urent, lumin, pis#in( 25 lo#uri( !u+ form ta+elar, #ele mai fre#ventate dintre a#estea suntJ Tabelul nr.8. Cabane i adposturi n Munii Retezat .r( #rt( "enumirea #a+anei sau adpostului Capa#itatea Altitudinea ;m< 4ufet sau restaurant +Cr +Cr +Cr +Cr +Cr +Cr +Cr 6 6

vara iarna 1 4aleia 1@17 1*/ 8/ 2 4uta 1/57 /@ *@ * Cmpu lui .eag 5/7 9/ 87 @ Cmpu%el 11/7 27 6 / Bura Apei 995 /7 22 8 Bura :lata 33/ 115 @7 3 -ietrele 1@57 228 38 5 !tna de Ru 1/8* *7 6 !ursaJ 2lies#u, L( ;1932<, Popas "! Retezat, B9id turisti#, Ldit( !tadion, "eva 25

-ot fi folosite, de asemenea, #u apro+are #antoanele silvi#e, #asele de vntoare, #asele A#ademiei de la Bura :lata, ta+erele de #opii de la 4rdule ( !e poate #ere adpost n #olonia Domeasa( "e asemenea, lo#uri de #ampare exist laJ -oiana -elegii, Ca+ana -ietrele, Ru%or, Ca+ana 4uta, Cmpu%el, -oiana !tnii din Ru, ?a#ul 4u#ura, ?a#ul :noaga, #a+ana Bura :lata, -oiana 4aleia, zona fostei #a+ane Rotunda, ?un#a 4er9ina, poieni, #ir#uri gla#iare, lrgiri de vale, fne e et#( "oar n #azur extreme se poate soli#ita ajutor la Casa la+orator Bemenele din #adrul Rezerva iei %tiin ifi#e( -entru a ie%i din situa ii limit stnele pot fii folosite #a refugiu temporar( A##esul la #a+ane se fa#e astfelJ !pre #a+ana -ietrele, drum forestier de 8 =m din .u#%oara, pn la #a+ana Cas#ada ;Crni#<, apoi pote#a +and al+astr ;1 Z ore de la Crni#<( "up / =m de la Crni# se ramifi#, n Bura $ii -ietrele, pote#a triung9i al+astru spre #a+ana Ben iana( !pre #a+ana 4uta, re#ent ref#ut, folosim drumul nemodernizat #e ur# din lo#alitatea Cmpu lui .eag spre C9eile 4utei, apoi pe $ile Mrii %i 4uta( "in preajma #a+anei C9eile 4utei plea# %i mar#ajul #ru#e ro%ie spre #a+ana 4uta, @ 6 / ore( )nspre #a+ana 4aleia se poate folosi drumul forestier #e ur# din 1o+i a pe "ealul Aerel, 18 =m, mar#at #u triung9i al+astru, ve#9iM sau, din 1o+i a, pote#a mar#at #u triung9i al+astru, #are din Aaua Aerel se ra#ordeaz la drumul forestier %i doar pe alo#uri mai taie serpentinele a#estuia( / 6 / Z ore pe drum, @ 6 @ Z ore pe pote#( )nspre #a+ana Bura :lata avem, din Clopotiva, 13, / =m de drum asfaltat( "e la #a+an mai sunt n# 3 =m pn la #olonia Domeasa %i n# al i 2, / =m pn la +arajul de la Bura Apelor ;drumuri modernizate<( -e jos, avem nevoie de / 6 8 ore pn la #a+ana Bura :lata, n# 1 6 1 Z ore pn la Domeasa %i [ ore pn la +araj( "e la +araj, pe drum forestier, se ajunge dup 9 =m la fosta #a+an Rotunda, a#um fun# ionnd ai#i doar pun#tul de #ontrol al A#ademiei pentru -ar#ul .a ional( Mai sus, drumul forestier #are ajungea pn n -oiana -elegii ;1/ =m< a fost distrus de apele ?pu%ni#ului Mare( ?a #asa de vntoare Cmpu%el, lo# de pornire spre nl imile Retezatului Mi#, se ajunge pe drumul forestier ;par ial distrus de ape< din lungul 0iului de $est ;1/ =m de la Cmpu lui .eag<( -entru a sosi n sta iunea Ru%or folosim drumul forestier #e ur# din lo#alitatea Ru de Mori n lungul Ru%orului, pe su+ #etatea Col , 12 =m ;@ 6 @ Z ore de mers pe jos<( ..2. Circula#ia turistic) 29

)n -ar#ul .a ional Retezat, *7H dintre turi%ti #are l viziteaz anual sunt de alt na ionalitate, majoritatea provenind din Ce9ia %i Gngaria( Motivele pentru #are strinii vin n par# suntJ frumuse ea peisajelor %i sl+ti#ia zonei( Retezatul este #a un magnet deoare#e este impuntor dar frumos, #apri#ios dar spe#ta#ulos, uneori neierttor, alteori +lnd, sl+ati#, dar primitor( "ire#torul -ar#ului .a ional Administra iei Retezat, :oran

Circulatia turistica a*uala i* PNR

A#imov, a f#ut o de#lara ie prin #are dore%te s pstreze mediul a#esta natural %i s #om+at ori#e tentativ de
30
Turisti romani Turisti straini

me#anizare a turismului n Retezat( -ar#ul a n#eput s se +u#ure de un sprijin din partea organiza iilor de mediu( A#estea, ns #9iar %i turi%tii #are au vizitat par#ul au n#eput s6l voteze n #ursa #elor V3 Minuni .aturale ale ?umiiW(

70

Lste nevoie #a numrul turi%tilor s mai #reas#( Cu toate a#estea, un fapt normal este a#ela # pe par#ursul urmtoarei de#ade s #reas# att #ererea pentru a##es la resursele par#ului, #t %i #ontri+u ia e#onomi# a a#estuia la regiunea n#onjurtoare( C9iar da# managementul tre+uie s ai+ n vizor tot timpul protejarea pe termen lung a resurselor par#ului, Administra ia -(.(R( se afl n postura de a atrage turismul de aventur %i pia a e#oturismului( Gn lu#ru evident este faptul # a#este lu#ruri parti#ip la o dezvoltare su+stan ial a par#ului %i a regiunii pe durat de / ani de implementare a strategiei ;2773 6 2711<( )n #lipa de fa , par#ul este vizitat anual doar de 1=.=== turi$ti( "atorit faptului # jumtate dintre a#e%ti l viziteaz doar n timpul zilei, par#ul ar putea a+sor+i pn la de dou sau de trei ori mai mul i vizitatori de#t n prezent, fr a pune n peri#ol integritatea +iodiversit ii( C9iar da#, n prezent par#ul are un impa#t mi# asupra e#onomiei regionale, #re%terea su+stan ial a numrului turi%tilor ar n#epe s6l pozi ioneze #a pe o important surs de lo#uri de mun# %i salarii(

*7

..'.

O>iecti0e turistice +* a!ro!ierea P.N. Retezat

$e#intatea -ar#ului .a ional Retezat este foarte +ogat n o+ie#tive turisti#e de natur #ultural6 istori#, religioas dar %i +iogeografi#( !e o+serv, de asemenea prezen a rezerva iilor naturale din imediata apropiere a par#ului( -rintre a#estea se enumer urmtoareleJ

Rezer0a#ii *aturale !aleo*tologice


o

<epozitele co!ti!e!tale de di!osaurie!i de la )$!petru , rezerva ie paleontologi#, n #adrul Beopar#ului "inozaurilor Iara 1a egului, #om( !ntmrie Erlea, <epozitele co!ti!e!tale cu ou# de di!osaurie!i 1utea , rezerva ie paleontologi#, n #adrul Beopar#ului "inozaurilor Iara 1a egului, #om( Gnirea, 6eoparcul <i!ozaurilor ?ara :aegului, Comple8ul carstic Po!orici9Cioclo i!a, rezerva ie de tip mixt, lo#alitatea Cio#lovina, #om( 4o%orod6 -ar#ul .atural Brdi%tea Mun#elului Cio#lovina Petera de la 1ecuri, rezerva ie speologi#, situat n $alea -ietrosului, sat -ietros, #omuna 4aru Mare6 -ar#ul .atural Brdi%tea Mun#elului Cio#lovina Petera @eicului, rezerva ie speologi# pe $alea !#orotei n Retezatul #al#aros, pe raza lo#alit ii Cmpu lui .eag, Petera cu Corali, rezerva ie speologi# pe 0iul de $est, #om( Cmpu lui .eag, 4$!eele cu !arcise de la ,ucoara, rezerva ie +otani# apar innd #omunei !la%u de !us, %lati!a de la Petea!a, rezerva ie +otani# pe teritoriul satului -e%teana, #om( "ensu%, Calcarele de la 4aa 4etei, rezerva ie +otani# n amonte de satul Clopotiva, #om( Ru de Mori, V$rful Poie!ii, rezerva ie +otani# de la E9a+a de su+ -iatr, #om( !la%u de !us, P#durea )li u, rezerva ie +otani#, C3eile Cri adiei, rezerva ie natural de tip mixt pe teritoriul satului Crivadia, #om( 4ni a, <ealul i Petera 5olii, rezerva ie natural de tip mixt, sat -e%tera, #om( 4ni a,

Rezer0a#ii *aturale s!eologice


o

Rezer0a#ii *aturale >ota*ice


o

o o

o o o

*1

Casta!ii comesti(ili de la )use!i, Ru de Mori(

Figura 1.. (art) atrac#ii turistice +* a!ro!ierea Parcului Na#io*al Retezat

)n afara rezerva iilor naturale, ve#intatea par#ului este +ogat %i n vestigii istri#o6#ulturale( -rintre a#estea, amintimJ

Ruinele #astrului roman Ul!ia Traia*a Sar%izegetusa, fosta #apital a "a#iei Romane, %i un muzeu #u vestigii din perioada respe#tivM 5iserica /e*su$, sim+ol al #re%tinit ii timpurii, se#( al6F6lea, #ea mai ve#9e +iseri# ortodox de piatr din lume n #are se mai ofi#iaz sluj+e( A fost #onstruit pe +azele fostului templu roman din se#( 2 d( 1r(, n mare parte #u material adus de la !armizegetusa, avnd o ar9ite#tur aparteM

5iserica Pe$tea*a, a !fntului -roro# 2lie , se#( al6 F2226leaM 5iserica R7u &e ?ori, #u 9ramul V"umini#a tutruror sfin ilorW, datat de unii autori n se#olul FM *2

Co*acul C7*&ea din Ru de Mori, monument istori# din se#( al6F$6lea, aflat din p#ate ntr6o stare avansat de degradareM Cetatea %e&ie0al) %i ?)*)stirea Col#, !useni C Ru de Mori, #are au apar inut tot familiei Cndea n se#( al F222 leaM 5iserica Ostro0, situat n lun#a Rului Mare, ridi#at n se#( al F222 leaM ?)*)stirea Prislo!, ridi#at de #lugrul .i#odim la 1@77, #u ajutorul lui Mir#ea #el 4trn( "omni a :amfira, fii#a voievodului Moise $od, a fost nmormntat ai#i n 1/57M Castelul S7*t)%)rie Orlea, se#( al6F2226lea, amenajat #a 9otel n #ir#uitul turisti# a#tualM 5iserica S7*t)%)rie Orlea, ridi#at n se#( al F222 leaM 5iserica S7*!etru, #titorie #nezial de la sfr%itul se#olului al F222 leaM 5iserica Io>agilor &i* S)la$C Curtea "orti"icat) a c*e,ilor &i* S)la$, se#( al6 F2$6leaM Cetatea %e&ie0al) ?)l)ie$ti, se#( al6F2$6leaM 5iserica &i* Nuc$oaraC 5iserica %e&ie0al) S". Nicolae &i* R7u 5)r>at, #u prima atestare do#umentar n 1@11(

Sar%izegetusa APe!tru turitii care, dup# popasul "! %u!ii Retezat, ies di! masi pe u! drum ce co!duce la gar# sau trece pri! comu!a )armizegetusa, izitarea estigiilor ec3ii aez#ri roma!e de aici o co!sider#m a fi o datorie. <up# cel de9al doilea r#z(oi dacic *B059B0C+ pe care 1raia! l9a purtat "mpotri a otilor lui <ece(al, roma!ii au cucerit <acia, desfii!$!d statul dac i cre$!d, pe o (u!# parte a teritoriului s#u, "! estul imperiului, o !ou# pro i!cie D <acia roma!#. Pe!tru admi!istrarea acesteia, al#turi de asta reea de drumuri, de !umeroasele castre militare i de aez#rile ci ile cu populaie mi8t#, "!tre a!ii B0E9BB0 cuceritorii au ridicat i u! mare ora, c#ruia, "! erar3ia mu!icipal#, i9au dat, de la "!ceput, cel mai "!alt grad, de Colo!ia. F!cep$!d de pri! a!ii 22292G5, "!sem!ata aezare citadi!# roma!# a de e!it %etropolis.

**

=raul acesta, fo!dat !u departe de ec3ea 6r#dite dac#, a primit !umele de Colo!ia 7lpia 1raia!a &ugusta <acica, ad#ug$!du9i9se su( :adria! i de!umirea de )armizegetusa. &ici, la )armizegetusa, roma!ii au fi8at capitala !oii lor pro i!cii, f#c$!d di! ora cel mai importa!t ce!tru militar, politic, religios i cultural al <aciei. &ici "i a ea sediul gu er!atorul pro i!ciei, Legatus &ugusti. F!cep$!d di! a!ul 2HB, trupele roma!e co!duse de &urelia! p#r#sesc <acia. <ei tre(uia s# o apere de desele e8pediii i!afar#, armata roma!# di! <acia era mai !ecesar# "! alte pro i!cii, la sud de <u!#re. R#mas# de iz(elite, )armizegetusa decade i, "! decursul timpului, se !#ruie cu totul. Praful adus de $!turi acoper# apoi rui!ele metropolei, care, reme de peste u! secol i 'um#tate, str#lucise "!tre celelalte orae ale imperiului roma!. Pe locurile ec3ii capitale a <aciei 1raia!e se afl# ast#zi satul 6r#ditea, ce se c3eam# tot )armizegetusa. F!ai!tea ocupaiei roma!e, <acia a ea drept capital# localitatea )armizegetusa de pe alea 6r#ditei, !umit# ast#zi 6r#ditea de su( %u!te i situat# la sud de =r#tie. Vestigiile metropolei roma!e su!t risipite !u !umai pe "!treaga atr# a )armizegetusei co!tempora!e, dar ele fii!eaz# "!c# i pri! satele di! 'ur. 7!ele di! acestea au fost scoase la lumi!# pri! s#p#turi ar3eologiceI !umeroase altele su!t "!c# acoperite cu groase straturi de p#m$!t.J ;!ursaJ 2lies#u, L( ;1932<, Popas "! Retezat, B9id turisti#, Ldit( !tadion, "eva ;pp( 5@<

1... A*aliza SDOT A)K=1 este o metod# de a!aliz# multipl# a factorilor i!ter!i i e8ter!i orga!izaiei ce co!st# "! sesizarea pri!cipalelor pu!cte forte, pu!cte sla(e, oportu!it#i i ame!i!#ri, alorifica(ile "! procesul strategicJ. 8 Io* -er>o*cu 1;;; : Parcul Na#io*al Retezat &is!u*e &e o 0arietate &e !u*cte tari !ri*tre care "a!tul c) este u*ul &i* cele %ai 0ecBi &i* Euro!a &e Est ce !ose&) o >io&i0ersitate "oarte >ogat) +*s) +* ciu&a s!le*&orii !eisa,elor $i u*icit)#ii zo*ei !arcul se co*"ru*t) cu o serie &e !ro>le%e care +i !ericliteaz) &e la a* la a* eEiste*#a. Su> "or%) ta>elar) a*alza SDOT a !arcului arat) ast"elF

*@

A*aliza SDOT Pu*cte "orte Lxisten a -ar#ului .a ional Retezat %i re#unoa%terea G.L!CE "iversitatea natural Q sl+ti#ia Q spe#iile Re eaua de trasee Re eaua n #urs de dezvoltare a fa#ilit ilor de #azare Lxisten a g9izilor montani autoriza i Bama #ultural diversifi#at %i siturile istori#e din -. %i regiunea n#onjurtoare "estina ia montan re#unos#ut la nivel interna ional !ervi#iu de !alvamont Refugii montane -roduse tradi ionale Pu*cte sla>e ?ipsa #oordonrii %i a parteneriatului A#tivit i promo ionale limitate Ka#ilit i ?ipsa planifi#rii ur+ane ?ipsa edu#a iei turi%tilor "rumurile -ensiuni ilegale C #on#uren neloaial ?ipsa informa iilor despre -. Retezat ?ipsa servi#iilor %i programelor pentru turi%ti -ar#rile ?ipsa unei politi#i pentru indi#atoarele turisti#e O!ortu*it)#i Certifi#area -. Retezat #a mem+ru al -A. -ar=s -osi+ilitatea de a #rea produse turisti#e diverse Cererea n #re%tere pe pia a interna ional pentru destina iile LCE $enituri mai mari ale poten ialilor turi%ti romni .ivel s#zut al numrului de afa#eri demarate -oten ial pentru produse naturale !prijin din partea Administra iei -ar#ului A%e*i*#)ri Kolosirea ilegal a resurselor naturale C lemn, vnat, pes#uit, gaze ?ipsa apli#rii prevederilor #u privire la folosirea terenurilor, inexisten a planurilor de planifi#are a teritoriului Management defe#tuos al de%eurilor %i apei uzate ?ipsa fondurilor pentru Administra ia -ar#ului Cole#tarea apei din ruri pentru ele#tri#itate , %antiere Durism n mas din #e n #e mai a##entuat 6 ne#ontrolat -rezen a nesemnifi#ativ a Romniei pe pia a turismului -lanifi#are sla+ la nivel na ional pentru un turism dura+il

!ursaJ A-.R

*/

3. ?ANA2E?ENTUL PARCULUI NAIONAL RETEZAT 3.1. Sco!ul $i o>iecti0ele "u*&a%e*tale al %a*age%e*tului turistic V)copul ma!ageme!tului Parcului ,aio!al Retezat este p#strarea Parcului ,aio!al Retezat ca u! loc u!de !atura s#9i urmeze cursul firesc, ale c#rui alori s# fie recu!oscute de pu(licul larg, local!ici i oame!i de tii!#, u!de turitii respo!sa(ili su!t (i!e e!ii, iar utilizarea dura(il# a resurselor !aturale este regleme!tat#.W;!ursaJ 9ttpJ,,retezat(ro,index(p9p,romana,despre6 par#,management6si6o+ie#tive(pdf< Administra ia -ar#ului .a ional Retezat ;A-.R< %i6a propus o serie de o+ie#tive de management( -rin#ipalele o+ie#tive suntJ VCreterea sau me!i!erea, cel pui! la !i elul lor actual, a populaiilor de a!imale i pla!te di! Parcul ,aio!al Retezat 9 )it ,atura 2000 %i me!i!erea 3a(itatelor di! zo!ele cu protecie strict# i cu protecie i!tegral# "! starea lor !atural# sau c$t mai aproape de aceasta, precum i limitarea impactului uma! "! celelalte zo!e di! parc la u! !i el la care !u produc modificarea proceselor !aturaleI %e!i!erea i co!ser area caracteristicilor geologice i a frumuseii peisa'ului mu!ilor RetezatI F!cura'area acti it#ilor tradiio!ale i>sau a celor e8iste!te care !u d#u!eaz# (iodi ersit#ii, peisa'ului sau mediului fizic al parcului pri! regleme!tarea, mo!itorizarea i co!trolul acti it#ilor de utilizare a resurselor di! parcI F!cura'area comu!it#ilor locale "! ederea dez olt#rii u!or acti it#i eco!omice "! afara Parcului ,aio!al Retezat, care, pri! utilizarea dura(il# a resurselor, s# le aduc# (e!eficii i s# co!tri(uie la reducerea presiu!ii asupra resurselor di! Parc, promo $!d "mpreu!# cu comu!it#ile locale alorile culturale si tradiio!ale "! ederea creterii alorii zo!ei i a Parcului ,aio!alI Promo area u!ui turism care s# !u afecteze !egati Parcul, s# duc# la creterea respectului pe!tru alorile Parcului i care s# "!corporeze alorile culturale i tradiio!ale ale zo!ei "! circuitul turistic al Parcului ,aio!al RetezatI

*8

Co!tie!tizarea i educarea pu(licului i a factorilor i!teresai pe!tru "!elegerea importa!ei co!ser #rii !aturii i pe!tru o(i!erea spri'i!ului "! ederea realiz#rii o(iecti elor P,R ca parc !aio!al i )it ,atura 2000I

%a!ageme!tul eficie!t i adapta(il al Parcului ,aio!al Retezat pri! asigurarea u!ui sistem i!tegrat de gospod#rireW( ;!ursaJ 3ttpD>>retezat.ro>i!de8.p3p>roma!a>despre9parc>ma!ageme!t9 si9o(iecti e.3tml+ Cer#etri n toate domeniile legate de +iodiversitate sunt desf%urate n Rezerva ia Atiin ifi#

Bemenele, a#easta fiind su+ #ontrolul dire#t al A#ademiei Romne( "up na ionalizarea din 19@5, pdurile au fost administrate de o institu ie, n prezent "ire# ia !ilvi# 1unedoara, prin E#oalele !ilvi#e Retezat, -ui %i ?upeni( A#este o#oale au supraveg9eat atent pentru a preveni tierile ilegale de ar+ori %i in#endierea pdurilor, de asemenea pes#uitul %i vnatul ilegal( ?o#alni#ii aveau voie s adu# vitele la p%unat, ns numai n anumite zone, pe #nd, p%unatul oilor n par# a fost interzis( )n prezent, E#oalele !ilvi#e Retezat, -ui %i ?upeni ;n zona tampon< de in pdurile din par#( -entru o mai +un #onservare a naturii, n rezerva ia %tiin ifi#, sunt interzise exploatarea lemnului, vntoare %i pes#uitul, dar %i re#oltarea fru#telor %i #iuper#ilor( Consiliilor lo#ale le revine administra ia zonei alpine, a#estea ns nu +enefi#iaz de un personal de paz %i supraveg9ere( !ingura a#tivitate a personalului este protejarea jneapnului %i a vie ii sl+ati#e( "up anul 1991, a#tivitatea de p%unat s6a intensifi#at n mod #onsidera+il, iar pagu+ele aduse naturii n -ar#ul .a ional Retezat au #res#ut foarte mult( $ar de var, turme de oi ur# spre p%unile alpine, punnd n peri#ol flora %i fauna din zon ;numrul de #apre negre des#re%te anual<( !uprap%unatul se datoreaz, n mare parte, turmelor de oi #e apar in unor #omune ndeprtate sau #9iar din alte jude e %i nu prezen ei n munte a animalelor din satele #are au drept de p%unat n a#este zone( )n urm #u # iva ani, #teva organiza ii neguvernamentale au desf%urat a#tivit i de #ontrol %i monitorizare a turismului, de edu#a ie e#ologi# dar %i a#tivit i de igienizare a lo#urilor de #ampare %i traseelor turisti#e( Administra ia -ar#ului .a ional Retezat are #a o+ie#tiv reorganizarea, n viitor, a unor asfel de a#tivit i %i men inerea unei +une #ola+orri #u organiza iile neguvernamentale a#tive n zon(

*3

3.2( A&%i*istra#ia Parcului Na#io*al Retezat $i GProiectul ?a*age%e*tul Co*ser0)rii 5io&i0ersit)#ii H )n anul 1999 a fost nfiin at Administra ia -ar#ului .a ional Retezat ;A-.R<( )n prezent, administra ia este #ondus de Klorina Cri%an( )n toamna a#eluia%i an, au n#eput demarrile proie#tului VManagementul Conservrii 4iodiversit iiW( Romnia #ontri+uie semnifi#ativ la #onservarea diversit ii +iologi#e europene %i mondiale( Cir#a 23H din teritoriul rii este a#operit #u pdure, #ele mai multe pduri m+r#nd versan ii Mun ilor Carpa i( Ai#i se gsese# zone alpine %i de pdure aproape nealterate, #u o +iodiversitate de o valoare ex#ep ional( Gn patrimoniu natural valoros poate fii gsit, de asemenea, n afara Carpa ilor, zona de dealuri %i #ea de #mpie( Rezerva ia 4iosferei "elta "unrii este una din #ele mai importante zone umede din Luropa( /escrierea !roiectului C9iar da#, foarte multe din #omorile naturale ale rii noastre sunt in#luse n arii protejate de#larate pe tot teritoriul rii, nu a existat o strategie %i o pra#ti de management #oordonat al a#estora, #u s#opuri #lare n #eea #e prive%te priorit ile de #onservare a +iodiversit ii( -n nu #u mult itmp n urm, Rezerva ia 4iosferei "elta "unrii era uni#a arie protejat din Romnia #u administra ie proprie %i #u un plan de management speifi#( Cu tre#erea anilor, s6au f#ut s#9im+ri n dreptul de proprietate asupra pmntului %i n dreptul de folosire a resurselor aso#iate #u tranzi ia de la o e#onomie #entralizat la o e#onomie de pia ( A#este s#9im+ri pot avea un impa#t negativ major asupra +iodiversit ii %i a#tivit ilor de #onservare a naturii( -roie#tul VManagementul Conservrii 4iodiversit iiW refle#t un prim pas n dire# ia sta+ilirii unui sistem na ional efi#ient de arii protejate %i n n#er#area de a in#lude preo#uprile de #onservare a +iodiversit ii n gospodrirea resurselor forestiere din Carpa i( Contri+u ia proie#tului va fi a#eea de ela+orare a #adrului legal pentru managementul ariilor protejate %i sta+ilirea a trei modele de management pentru ariile protejate( Zo*ele &e%o*strati0e ale !roiectului A#estea au fost sele#tate n a%a manier n#t s ofere posi+iliatea ela+orrii %i apli#rii unor strategii diferite de management al ariilor protejate, %i anume pentru un par# na ional, un par# natural %i un par# forestier(

*5

Cele trei par#uri se vor #onstitui n modele de management , oferind solu ii via+ile pro+lemelor #e apar n multe din zonele importante %i amenin ate din pun#t de vedere al +iodiversit ii n Romnia( Cele trei zone demonstrative suntJ -ar#ul .a ional Retezat, -ar#ul .atural -iatra Craiului %i -ar#ul Korestier $ntori6.eam ( ?a*age%e*tul $i coor&o*area !roiectului )n #adrul Ministerului Apelor, -durilor %i -rote# iei Mediului ;MA--M<, s6a #onstituit un Comitet de Coordonare a -roie#tului, #ompus din spe#iali%ti de la MA--M, Comisia Monumentelor .aturii a A#ademiei Romne, Regia .a ional a -durilor ;R.-< %i spe#iali%ti n pro+leme legate de arii protejate( Comitetul are rolul de a supraveg9ea %i de a sprijini implementarea proie#tului( L#9ipa de Coordonare a -roie#tului ;LC-< va #oordona toate a#tivit ile de6a lungul #elor #in#i ani de implementare( "ire# ia pentru Conservarea .aturii %i a 4iodiversit ii ;"C.4< din #adrul MA--M %i !ervi#iul Arii -rotejate ;!A-< din #adrul R.- sunt responsa+ile de realizarea a#tivit ilor proie#tului la nivel na ional, su+ supraveg9erea LC-( "atorit faptului # a#tivit ile de implementare a proie#tului tre+uie s fie des#entralizate, Administra iile -ar#urilor ;A-< din #ele trei zone demonstrative ;Retezat, -iatra Craiului %i .eam < sunt responsa+ile de implementarea proie#tului la nivel zonal( A- au fost nfiin ate n #adrul R.-6ului la fie#are din #ele trei zone( -er ansam+lu, proie#tul %i propune urmtoareleJ )m+unt irea #apa#it ii institu ionale pentru managementul #onservrii +iodiversit ii la nivel na ionalM Constituirea de modele pentru ela+orarea planurilor de management %i pentru gospodrirea ariilor protejate %i a par#urilor forestiereM Lla+orarea de programe spe#iale n vederea o+ inerii sprijinului popula iei pentru a# iunile de #onservare a +iodiversit ii ;programe de #on%tientizare pu+li# %i de edu#a ie<( 5e*e"iciile !roiectului !e*tru PNR Administra ia -ar#ului .a ional Retezat ;A-.R<, #onstituit n #adrul "ire# iei !ilvi#e "eva are responsa+ilitatea implementrii proie#tului n -ar#ul .a ional Retezat, Rezerva ie a 4iosferei( A-.R #oordoneaz toate a#tivit ile din par#, #u ajutorul unui Consiliu Atiin ifi# %i a unui Consliu Consultativ( Cel din urm este format din reprezentan i ai tuturor grupurilor de fa#tori interesa i ;A#ademie, -refe#tura 0ude ului 1uunedoara, Consiliul 0ude ean, o#oale silvi#e, #omune, institu ii de

*9

#er#etare, organiza ii neguvernamentale< #are pot n a%a fel s6%i exprime preo#uprile n #eea #e prive%te zona par#ului %i s #ontri+uie la gsirea de solu ii pentru gospodrirea par#ului( !e va studia posi+ilitatea de extindere a par#ului %i se vor sta+ili zonele de prote# ie integral( -lanifi#area a#tivit ilor spe#ifi#e par#ului se #onstituie major pentru A-.R, #u efe#te importante pentru viitorul par#ului( -entru o planifi#are #orespunztoare a a#tivit ilor se va nto#mi un plan de management #omplex %i dinami#( ?a #entrele de vizitare %i pun#tele de informare #e se vor #onstrui n apropierea -ar#ului, vizitatori #u interese diferite vor gsi informa ii legate de -ar# %i de aspe#tele generale legate de #onservarea naturii %i de ariile protejate( Copiii vor avea posi+ilitatea de a parti#ipa la programe edu#ative spe#iale, la le# ii n aer li+er, inute n pdure sau n poieni %i nv nd despre minunile naturii( Re eaua traseelor turisti#e va fi rennoit n Retezat pentru to i #ei #are dores# s se +u#ure de natur( !e vor amenaja lo#uri de #ampare %i par#are n jurul -ar#ului( ?o#alni#ii vor putea +enefi#ia de asemenea de pe urma existen ei -ar#ului .ational %i a a#tivit ilor sale( Lforturile de a #aza turi%tii n #asele lor, oferind mn#ruri tradi ionale romne%ti %i +unvoin a de a pstra %i arta turi%tilor valorile #ulturale, istori#e %i tradi ionale din zon, vor fi rspltite %i vor du#e la dezvoltarea e#onomi# a zonei( )n anii #e vor veni, -ar#ul .a ional Retezat va tre+ui s devin un model pentru gospodrirea altor par#uri na ionale din Romnia %i un sim+ol al frumuse ilor %i valorilor naturale din Romnia( ;!ursaJ 9ttpJ,,XXX(gerai#o(ro,p9p\smart,iris,pnr,#onservare(9tm< 3.'. Alte !roiecte +* care este i%!licat !arcul Proiectul G-oturi co!ii $i "lori !e*tru RetezatH A#est proie#t a fost depus de #tre Aso#ia ia de Durism Retezat %i este finan at de #tre ME? Romnia %i Kunda ia pentru -arteneriat Mier#urea Ciu#( -roie#tul are #a s#op re#unoa%terea -ar#ului .a ional Retezat #a zon natural de mare importan pentru Romnia( A#east re#unoa%tere ar adu#e la #re%terea gradului de prote# ie %i #onservare a par#ului din partea autorit ilor %i a #et enilor Romniei(

@7

A#est proie#t are #a o+ie#tive urmtoareleJ 1. !ituarea -.R ntre primele 33 de #andidate sele#tate n #ompeti ia New 7 #on#ursul %#olar na ional VRetezatul C o minuneWM #ampania de votare a -.R( onders prinJ

2. Redu#erea imp#atului negativ al vizitatorilor n zona de nord a par#ului ;Crni#6#as#ada ?olaia6-ietrele< prin atragerea %i men inerea turi%tilor n afara par#ului, prinJ oferirea de fa#ilitoferirea de fa#ilit i de pi#ni# %i re#reere ;+n#i, mese, grtar zidit<, lo# de joa# pentru #opii ;to+ogan, leagn, groap de nisip<M oferirea de atra# ii turisti#e n afara par#ului pre#umJ pun# de +elvedere, traseul temati# n #ir#uit V.atur, oameni %i istorieW, amenajarea spa iului verde din in#inta exterioar a Centrului de $izitare .u#%oara ;plante ar+u%ti %i plante perene, ronduri de flori<M '. -romovarea -.R %i edu#area pu+li#ului prinJ #entrul de informare turisti# 1a egM #ampanie de promovare ;mass6media s#ris %i vor+it, liste de dis#u ii, Xe+site6urile -.R %i ADR, Xe+site6uri de mediu<M organizarea :ilei 4iodiversit iiM organizarea ta+erei Lu!ior Ra!ger pentru #%tigtorii #on#ursului %#olar na ional(

Fi*a*#ator F ME? Romnia, programul spa ii verzi, #omponenta Arii naturale protejate( 5uget alocat F 18732 lei( Proiectul GE*ergie 0er&e !e*tru RetezatH Cu ajutorul firmei V!G.$2?W %i a #ompaniei VD2CE!W, am+ele din Marea 4ritanie, Administra ia -ar#ului .a ional Retezat a reu%it s +enefi#ieze de energie de la soare( -roie#tul a fost demarat n anul 2775 %i se va +u#ura de o finan are de 157 777 euri, pe #are VD2CE!W i trimite n Romnia pe msur #e V!G.$2?W i #ole#teaz de la turi%tii +ritani#i(

@1

?a #entrul de vizitare .u#%oara au fost instalate @ +oilere solare pentru produ#erea apei #alde menajere( A#estea nlo#uies# +oilerele %i nstanturile ele#tri#e %i asigur ne#esarul de ap #ald pentru 15 +i, 1@ toalete %i * +u#trii( ?a Centrul de informare -ietrele ;fostul #anton silvi#< s6au instalat @ panouri fotovoltai#e, @ a#umulatori %i a##esoriile ne#esare pentru o+ inerea energiei ele#tri#e solare pentru #ldire( A#est sistem este nepoluant, nu are ni#i un impa#t negativ asupra mediului %i nu ne#esit o+ inerea de avize,apro+ri( "atorit faptului # n zona .u#%oara apar ntreruperi fre#vente ale #urentului de la re ea, a fost ne#esar instalarea unui sistem +a#=6up pentru #a #entrla termi# %i pompele s poat fun# iona %i n #azul unor pene de #urent( !istemul #onst n dou panouri fotovoltai#e, patru a#umulatori, un inverter %i alte a##esorii( Beneratorul pe #om+usti+il fosil a fost nlo#uit #u a#est sistem( )n #azul n #are se ntrerupe #urentul de la re ea, instala iile din #entrala termi# tre# automat pe noul sistem( Administra ia -ar#ului .a ional Retezat anun # vrea s apli#e noul sistem %i la #entrul de vizitare Estrovel %i la #ele patru refugii din #adrul -ar#ului .a ional Retezat( 3... Co*cursul !7 Minuni Naturale ale "umii# -ar#ul .a ional Retezat a fost desemnat de :iua Luropean a -ar#urilor, una dintre #ele mai importante arii naturale protejate din Luropa( "istin# ia a fost a#ordat de #tre Consiliul Luropei, la Casa A#ademiei din 4u#ure%ti, prin Kran#oise 4auer, delegat al forului european( Lvenimentul din #apitala Romniei a fost organizat #9iar n ziua n #are se mplineau 177 de ani de la #onstituirea primelor par#uri na ionale din Luropa, n !uedia, n anul 1979( )n Romnia, primul a fost -ar#ul .a ional Retezat, n 19*/, pe fostul domeniu de vntoare al Casei Regale( )n 2775, Kunda ia #anadian .eX3Sonders a lansat o #ampanie mondial, n urma #reia oameni de pe tot glo+ul pot vota lo#uri de pe tot mapamondul, #e ar putea fi #onsiderate noile %apte minuni ale lumii( "up prima etap preliminar, n #are au votat peste 177 de milioane de oameni, Retezatul a fost singurul lo# din Romnia #are s6a #alifi#at n a doua etap pentru #are se va vota pn la data de 3 iulie 2779( Cei vor s voteze -ar#ul .a ional Retezat pot a##esa site6ul XXX(neX3Xonders(#om( "in totalul #elor 281 de nominalizri, vor fi alese 33 de lo#a ii, #e vor fi evaluate de #tre un #omitet de

@2

exper i #are, pe 21 iulie 2779, va sta+ili 21 de finaliste( !ele# ia final va avea tot online, rezultatul urmnd s fie anun at n anul 2711( "up #e la n#eputul a#estui an Retezatul o#upa lo#ul @ n ntre#erea mondial, #9iar n ziua evenimentului de la Casa A#ademiei, lo#a ia se #lasa pe pozi ia *@ din /8 de lo#uri alo#ate #ategoriei ]-ar#uri %i Rezerva ii .a ionale .aturaleV( -rima pozi ie a ierar9iei era o#upat de rul su+teran -uerta -rin#esa din Kilipine, n timp de lo#urile 2 %i * reveneau rului %i pdurilor amazoniene, respe#tiv #elei mai mari pduri de mangrove ;n(r( vegeta ie tropi#al format din ar+ori %i ar+u%ti< din lume, situat n 2ndia %i 4anglades9( -ar#ul .a ional Retezat se ntinde pe o suprafa de peste */(777 de 9e#tare %i, potrivit spe#iali%tilor, este ultima pdure din Luropa n #are omul nu a pus ni#iodat pi#iorul( )n fie#are lun, ze#i de grupuri de turi%ti ajung n zon, ns #ei mai mul i opteaz s pra#ti#e s#9i6ul pe prtia spe#ial amenajat( -ar#ul are peste 27 de vrfuri mai nalte de 2(777 de metri %i 57 de la#uri, #ele mai #unos#ute fiind 4u#ura ;#el mai ntins la# gla#iar din ar, #u o suprafa de nou 9e#tare<, %i :noaga ;#u #ea mai mare adn#ime din Romnia 6 29 de metri<( )n arealul a#estuia tries# 15/ de spe#ii de psri, 1(197 de spe#ii de plante 6 o treime din totalul #elor din Romnia, 97 de dintre a#estea fiind uni#e n ar( Romnia este mem+ru al Luropar# 6 ini iatoarea, n 1999, a :ilei Luropene a -ar#urilor, prin A#ademia de Atiin e Agri#ole, iar ariile protejate #are intr su+ in#iden a autorit ii Luropar# sunt "elta "unrii %i -ar#ul .a ional Retezat( !uprafa a total a rezerva iilor +iosferei, par#urilor na ionale %i naturale din Romnia este de 1,2 milioane 9e#tare, reprezentnd /,7@H din teritoriul rii(

@*

4. ECOTURIS? IN PARCUL NAIONAL RETEZAT 4.1. /ez0oltarea turis%ului &ura>il "ezvoltarea dura+il a turismului este definit de Erganiza ia Mondial a Durismului ;EMD<, Consiliul Durismului %i Consiliul -mnt astfel J A <ez oltarea dura(il# a turismului satisface !e oile reale ale turitilor de la gazd#, i "! acelai timp prote'eaz# regiu!ile i crete a!sele de supra ieuire ale acestora "! iitorJ. Durismul dura+il %i poate lsa amprenta asupra dezvoltrii regiunii Retezat, dar pentru a6%i atinge total poten ialul tre+uie s ndeplineas# urmtoarele #erin eJ sprofite #t se poate de +ine de resursele montane uni#e #are #onstituie atra# ia prin#ipal pentru dezvoltarea turismului, #onservnd pro#ese e#ologi#e esen iale %i ajutnd pro#esul de #onservare a patrimoniului natural %i a +iodiversit ii din -ar#ul .a ionalM s respe#te autenti#itatea so#io6#ultural a #omunit ilor n#onjuratoare, mai ales al #elor #are deserves# zona #a gazde %i #entre de servi#ii pentru par#( Dre+uie s #onserve mo%tenirea #ultural %i valorile tradi ionale ale #omunit ii %i s #ontri+uie la #unoa%terea inter6#ultural %i la promovarea toleran eiM s fa#iliteze a#tivit i e#onomi#e via+ile pe termen lung #are s adu#a +enefi#ii so#io6 e#onomi#e egale tuturor a#torilor, in#lusiv lo#uri de mun# sta+ile %i oportunit i de a o+ ine venituri finan#iare %i servi#ii so#iale pentru #omunit ile gazd %i #are s #ontri+uie la nlturarea pragului de sr#ie( Con#eptul de dezvoltare a unui turism dura+il presupune impli#area informat a tuturor a#torilor relevan i, o administra ie impli#at %i o #ondu#ere politi# puterni# ;n spe#ial la nivel jude ean< #are s fa#iliteze #onsensul %i parti#iparea tuturor( -entru a implementa un turism dura+il n Retezat, Brupul -A. -ar=s %i administra ia par#ului tre+uie s se m+ar#e ntr6un efort #ontinuu #are va ne#esita un pro#es #ontinuu de monitorizare a impa#tului pe #are l au vizitatorii %i #are va presupune introdu#erea msurilor preventive %i , sau #ore#tive ade#vate ori de #te ori a#est lu#ru este

@@

ne#esar( Durismul dura+il ar tre+ui de asemenea s men in un grad ridi#at al satisfa# iei turi%tilor %i s asigure a#estora o experien gritoare n #adrul par#ului( Ar tre+ui s #ondu# la #re%terea gradului de #on%tientizare a a#estora #u privire la aspe#tele legate de dura+ilitatea par#ului %i regiunii %i s promoveze turi%tilor %i furnizorilor de servi#ii de turism pra#ti#i turisti#e dura+ile( Durismul dura+il n -.R %i n zona n#onjurtoare tre+uieJ

S) "ie e&ucati0 $i i*"or%ati0. $izitatorii par#ului sunt mai ales interesa i s des#opere %i s nve e lu#ruri despre par# %i despre regiunea n#onjurtoare( Majoritatea vor de asemenea s nve e pe par#ursul experien ei lor turisti#e %i #um pot ajuta la #onservarea #ara#teristi#ilor a#estora( ?o#alni#ii pot de asemenea sa nve e mai multe despre valoarea resurselor pe #are le6 au luat de +une(

S!ri,i*irea 0alorilor regiu*ii. Duri%tii interna ionali #are vin n regiune %i n par# sunt mai ales interesa i s sprijine valorile %i resursele lo#ale( -rin urmare, a#e%tia #uta afa#erile #are eviden iaz #ara#terul lo#al al ar9ite#turii, +u#triei, patrimoniului, esteti#ii %i e#ologiei( ?a rndul lor veniturile din turism #ondu# la #re%terea valorii per#epute la nivel lo#al a valorilor respe#tive(

5e*e"icii !e*tru local*ici. Dour6operatorii, mai ales #ei din Romnia, ar tre+ui s n#er#e s angajeze %i s instruias# lo#alni#i, s a#9izi ioneze +unuri lo#ale %i s foloseas# servi#iile lo#ale(

Co*ser0area resurselor. Duri%tii #are sunt preo#upa i de respe#tarea fa#torilor de mediu prefera s sprijine afa#erile #are diminueaz poluarea, de%eurile, #onsumul de energie, #onsumul de ap, materiale #9imi#e %i toxi#e %i #are ofer spa ii de #azare #are respe#t mediul n#onjurtor(

Preocu!are !e*tru co*&i#iile locale. A#torii prin#ipali anti#ipeaz presiunile impuse de dezvoltare %i apli#a limite %i te9ni#i de management #are s previn s#9im+rile #are nu sunt ne#esare n situa ia a#tual( Afa#erile lo#ale %i externe #oopereaz pentru a sus ine 9a+itatele naturale, siturile de patrimoniu, atra# ia vizual %i #ultur lo#al(

Calitatea %ai i%!orta*t) &ec7t ca*titatea. Comunit ile msoar su##esul din turism nu doar prin numrul de vizitatori, #i %i prin durata %ederii, sumele de +ani #9eltuiti %i #alitatea experien ei turisti#e(

@/

Fur*izarea u*ei eE!erie*#e turistice &e calitate. Duri%tii multumi i %i feri#i i du# experien ele #u ei a#as %i %i trimit prietenii %i rudele s experimenteze a#elea%i lu#ruri C #eea #e va asigura un flux #ontinuu de afa#eri n regiunea Retezat( V=rga!izaia %o!dial# a 1urismului, &sociaia de 1urism &).&9P&C.4.C, Korld 1ra el a!d

1ourism Cou!cil *K11C+ se !um#r# pri!tre orga!izaiile i!ter!aio!ale i regio!ale care dez olt# politici i li!ii directoare cu pri ire la co!ser area i prote'area resurselor !aturale. C3iar i!dustria 3otelier# a i!iiat o micare agresi # pe!tru com(aterea pierderilor "! utilizarea apei i e!ergiei, reduc$!d utilizarea c3imicalelor "! sp#l#torii i spori!d folsirea de materiale recicla(ile ca 3$rtie igie!ic#, s#pu! etc. F! pu(licaia =rga!izaiei %o!diale & 1urismului A1urismul "! a!ul 20B0M se co!stat# c# secolul NN.9lea se co!fru!t# cu dou# mari pro(lemeD o mare respo!sa(ilitate i u! respect profu!d pe!tru populaiile desti!aiei gazd# i pe!tru cultura lorI o mare respo!sa(ilitate a celor care c#l#toresc reflect$!d !oi modalit#i de co!sum, o ate!ie "! cretere acordat# de c#tre turiti educaiei. <e aceea, turismul dura(il reflect# G aspecte importa!teD calitate mediulI co!ti!uitate 9 turismul dura(il asigur# co!ti!uitate resurselor !aturale pe care se (azeaz# i o co!ti!uitate a culturii comu!it#ii gazd# cu e8perie!e satisf#c#toare pe!tru izitatoriI ec3ili(ru 9 turismul dura(il asigur# u! ec3ili(ru "!tre !e oile i!dustriei turistice,ale partiza!ilor mediului i comu!it#ii locale. )copurile turismului dura(il su!tD s# "m(u!#t#easc# calitatea ieii comu!it#ii gazd#I s# pre ad# ec3itate i!tra i "!tre ge!eraiiI s# prote'eze calitatea mediului pri! me!i!erea di ersit#ii (iologice i a sistemelor ecologiceI @8 9 turismul dura(il pre ede o e8perie!# aloroas# pe!tru izitatori,"m(u!#t#i!d "! acelai timp calitatea ieii comu!it#ii gazd# i prote'$!d

s# asigure i!tegritatea cultural# i coeziu!ea social# a comu!it#iiI s# pre ad# e8perie!e de o "!alt# calitate pe!tru izitatori(W

;!ursaJ 4ltre u, Andreea, ;2773<, -coturism i dez oltare dura(il#, Ld(-rouniversitaria, 4u#ure%ti(< 4.2. /ez0oltarea ecoturis%ului -ar#ul .a ional Retezat are interesul n a dezvolta a#tivit i turisti#e, astfel n#t a#est interes s ai+e stnse legturi #u e#oturismul( Ceea #e ofer e#oturismul este turism natural dura+il %i responsa+il #are se g9ideaz dup reguli eti#e %i pra#ti#i spe#ifi#e J respe#t fa de valorile naturale ;#ltorii responsa+ile prin natur<, sprijin n #onservarea +iodiversit ii %i #ulturii< %i #ontri+u ii la m+unt irea +unstrii #omunit ii lo#ale ;prin parti#iparea la a#tivit ile turisti#e<( Aso#ia ia de L#oturism din Romnia ;ALR< este #ea #are se o#up #u dezvoltarea %i promovarea la nivel na ional a a#tivit ilor e#oturisti#e( A#easta a ela+orat un program extins #are vizeaz diferite zone din Romnia J regiunea Retezat, -ar#ul .a ional Climan, -ar#ul .atural Apuseni %i Rezerva ia 4iosferei "elta "unrii( )n anul 2778, ALR a implementat !istemul de Certifi#are pentru L#oturism( A#est sistem a fost ela+orat pe +aza #elor mai +une pra#ti#i de la nivel interna ional #um ar fi J -rogramul de A#reditare .atur %i L#oturism ;Australian L#oturism Asso#iation< %i .ature^s 4est ;!Xedis9 L#oturism Asso#iation<( Modelul adoptat a fost s#9im+at n #onformitate #u #ontextul romnes# printr6un pro#es intens de #onsultri #u reprezenta ii se#torului privat ;de exemplu tour6operatorii, proprietarii de pensiuni<, #u organiza ii de #onservare a naturii ; de exemplu Sorld Side Kund Kor .ature C SSK<, administra ia par#ului na ional sau a fie#rui par# individual, Autoritatea .a ional pentru Durism, Ministerul Mediului %i Bospodririi Apelor( -ersonalul angajat n -ar#ul .a ional Retezat a fost impli#at n pro#es n# din faza sa ini ial( Autoritatea .a ional pentru Durism %i6a artat interesul n e#oturism %i a demarat un pro#es de dezvoltare a !trategiei .a ionale de L#oturism( A.D este, n mod spe#ial, interesat de promovarea a#tivit ilor e#oturisti#e( -e plan interna ional, dezvoltarea industriei e#oturisti#e se #onstituie ntr6un important %i poten ial fa#tor pozitiv pentru par# %i #omunitatea a#estuia( Dot mai mul i turi%ti aleg destina iile e#oturisti#e, #aut s se impli#e n a#ivit ile de #onservare a naturii %i promoveaz %i apre#iaz #ulturile tradi ionale %i stilurile de via ( @3

CONCLUZII

-ar#ul .a ional Retezat, este, fr ndoial, una din #ele mai frumoase %i importante arii naturale protejate din Luropa( "a# ar fi s fa# o analiz general asupra informa iilor inserate n a#east lu#rare, a% ajunge la #on#luzia # a#est par# merit pe deplin s fie protejat, deoare#e J Aeste u! loc u!de !atura a a ut mai pui! de suferit di! cauza i!ter e!iei oame!ilorI aici pot fi g#site BB90 de specii de pla!te 9 peste o treime di! speciile de pla!te di! Rom$!iaI aici e8ist# 90 de specii de pla!te e!demice, care !u mai pot fi #zute !ic#ieriI multe pla!te rare sau aflate "! pericol, "!c# mai pot fi admirate "! RetezatI a!imalele "i g#sesc cas# (u!# "! p#durile i '!epe!iurile mu!teluiI e8ist# u! ec3ili(ru "!tre car!i ore i ier(i ore, astfel "!c$t "! Retezat pot fi #zui uri, lupi i r$i dar i capre !egre, cer(i, c#prioare, mistrei, iepuri i multe alte ieuitoareJ( ;sursaJ 9ttpJ,,retezat(ro,< C9iar da# la #apitolul +iodiversitate, par#ul st #el mai +ine, exist, totu%i unele aspe#te negative legate de infrastru#tur, %i n mod spe#ial de drumurile #e fa# posi+il a##esul n par#( Lxist doar dou dire# ii din #are se poate ajunge n -.R, a#estea fiind "epresiunea 1a egului %i $alea 0iului( -e timp de iarn, drumurile forestiere %i #ele jude ene sunt ina##esi+ile( !e dore%te #onstruirea unui drum de a##es dinspre 1er#ulane, ns este n# doar o dorin %i nu o prioritate( "e asemenea lipsa lo#urilor de par#are este n# o pro+lem #u #are se #onfrunt an de an turi%tii #e vin s viziteze par#ul( )n opinia mea, tre+uie, ntr6adevr luate msuri n privin a a#estor dezavantaje, dar nu tre+uie uitat de impa#tul pe #are l poate avea o #re%tere a #ir#ula iei turisti#e asupra +iodiversit ii %i a e#osistemelor din #adrul par#ului, #re%tere #e poate deveni foarte greu de #ontrolat la un moment dat( Astfel, pentru a putea avea #ontrol asupra a#estui aspe#t, ar tre+ui #a A-.R s pun +azele unui plan de management mult mai solid, n a%a fel n#t s se poat evita peri#litarea %i #9iar distrugerea 9a+itatului natural( "ar nimi# nu se poate realiza fr un #omportament #ivilizat din partea turi%tilor( "e a#eea, Administra ia -ar#ului .a ional Retezat ar tre+ui s edu#e mai mult turi%tii, astfel n#t s poat reveni

@5

ori de #te ori simt nevoia de a s#pa de stresul #otidian pentru a admira Vspe#ta#olul natuiiW din -ar#ul .a ional Retezat(

5I5LIO2RAFIE
1. 2lies#u, L( ;1932<, Popas "! Retezat, B9id turisti#, Ldit( !tadion, 4u#ure%ti ;9/ pag(< 2( 2lies#u, L( ;193@<, Mun ii Retezat, B9id turisti#, Ldit( pentru turism, 4u#ure%ti '. 0ianu, .( ;277/<, <rumeii "! Carpai, Drasee turisti#e, Ldit( Lmia, 4u#ure%ti .. -opes#u, .( ;1952<, %u!ii Retezat, B9id turisti#, Ldit( !port6Durism, 4u#ure%ti ;155 pag(< 1. Muja, .ori#a, Claudia ;2775<, )trategii de dez oltarea turismului rom$!esc "! parcuri i rezer aii !aturale, ;pp(88689M 9*M 986177, 1@2< 3. Cernelea, L( ;277@<, P#u!ile i p#storitul "! Parcul ,aio!al Retezat , Ldit( Cluza, "eva ;2@7 pag(< 4. ;277*<, Parcul ,aio!al Retezat Rezer aie ,atural# a 5iosferei, Ldit( "ire# ia !ilvi# 1unedoara, Administra ia -ar#ului .a ional Retezat, "eva ;11 pag(< 6. -opovi#i, 2uliana ;199*<, Parcul ,aio!al RetezatD studii ecologice , Ldit( Sest !ide Computers J C9i%inu J Lus, 4ra%ov ;297 pag(< ;. Cr#iun, $( ;1951<, %u!ii Retezat, Al+um, Ldit( !port6Durism, 4u#ure%ti 1=( Mo%, A(, "rgoi, M(, Aureanu, "( ;277*<, Parcuri ,aio!ale, ,aturale i Rezer aii ale 5iosferei di! Rom$!ia, Ldit( Lxpert, 4u#ure%ti ;92 pag(< 11( .i#ules#u, B9( ;198*<, Retezatul C#l#uza turistului, B9id turisti#, Ldit( G(C(K(!(, 4u#ure%ti ;1*8 pag(< 12. 4eleaua, A( ;2773<, %u!ii Retezat, 1art turisti#, Ldit( 4el Alpin Dour, 4u#ure%ti 1'. ;198/<, Retezat,B9id turisti#, Ldit( Efi#iul .a ional de Durism Carpa i, 4u#ure%ti ;18 pag(< 1.. 4ltre u,Andreea, ;2773<, -coturism i dez oltare dura(il#, Lditura -rouniversitaria, 4u#ure%ti ;2/9 pag(< 11. Matei, Llena, ;277@<, -coturism, Lditura Dop Korm, 4u#ure%ti ;1@5 pag(< 13. $es#an, 2( ;2775<, -coturism i dez oltare dura(il#, !uport de #urs 14. Ciang, .( ;2771<, Rom$!ia D geografia turismului, Ldit( -resa Gniversitar Clujean, Cluj .apo#a 16. "ezsi, At( ;2778<, Patrimo!iu i alorificare turistic#, Ldit( -resa Gniversitar Clujean, Cluj .apo#a ;2@@ pag(< 1;. Co#ean, -( ;1993<, 6eografia turismului rom$!esc, Ldit( Ko#ul $iu, Cluj .apo#a ;1/2 pag(< 2=. 2rimu%, 2( A( ;277*<, 6eografia fizic# a Rom$!iei, Ldit( Casa Cr ii de Atiin , Cluj .apo#a ;2@9 pag(< 21. !urd, $( ;1992<, 6eografia turismului Carpailor Rom$!eti, Ldit( Casa Romn, Ea=land, Calif ;13@ pag(< 22. XXX(retezat(ro 2'( XXX( Xe+devel(retezat(ro 2.( XXX(turismretezat(ro 21( XXX(alpinet(org 23( XXX(gerai#o(ro

@9

/7