Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA Vasile Alecsandri din Bacu FACULTATEA DE INGINERIE PROGRA DE STUDIU!

In"ineria #i Pr$%ec&ia ediului 'n Indus%rie

ERGONO IE

COORDONATOR:

STUDENT:

()*+,(

ORGANI-AREA ERGONO IC. A UNCII /N BIROU

CUPRINS
2

INTRODUCERE......................................................................................................... 3 CAPITOLUL 1. NECESITATEA ORGANIZRII ERGONOMICE A MUNCII N BIROU........4 CAPITOLUL 2. PROIECTAREA ERGONOMIC A MOBILIERULUI DE BIROU................10 CAPITOLUL 3. PROIECTAREA I MBUNTIREA FACTORILOR DE AMBIAN FIZIC .............................................................................................................................. 14 CAPITOLUL 4. STRESUL VIZUAL INDUS DE UTILIZAREA CALCULATOARELOR........20 4.1. Si !"# $%$ &"'$&(%(i )i*(+%........................................................................21 CAPITOLUL ,. ACCIDENTELE DE MUNC...............................................................22 ,.1. M-&('i .$ !'#"$/0i$ + (1/ii 21 3i'#(..........................................................24

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................ 2,

INTRODUCERE
Munca de birou este divers, cu profesii ce variaz de a ce e care necesit un nive ridicat de aptitudini !i cuno!tin"e, de e#e$p u %urna i!tii, ad$inistratorii financiari, a ce e unde ucrtoru are un contro $ic asupra activit"ii ui sau or&anizrii pro&ra$u ui de ucru propriu cu$ sunt ca 'centre !i $unca de pre ucrare date( )ndiferent de tip, $u te ocupa"ii de
3

birou sunt acu$ dependente de uti izarea co$putere or( *e +n& ,ndep inirea sarcini or de ucru a co$puter -de e#e$p u editare, introduceri de date., co$unicarea prin e$ai !i $esa%e instant, $unca de birou so icit, de ase$enea, ca ucrtorii s petreac un ti$p ,n fa"a ecranu ui co$puteru ui( /n trecut, necesitatea de a co$unica era asi&urat prin $i!carea ucrtori or de a birouri e or !i interac"iunea cu a "i $e$bri ai co ectivu ui( Cre!terea uti izrii dispozitive or portabi e !i uti izarea co$putere or acas, se adau&, de ase$enea, sarcini or de $unc dependente de ecranu de vizua izare 012( /n fi&ura nr( 3 este prezentat un e#e$p u de birou, ,n care un ucrtor ,i efectueaz sarcini e(

4i&( 3( Munca ,n birou 012

CAPITOLUL +0 NECESITATEA ORGANI-.RII ERGONO ICE A UNCII /N BIROU


Dezvo tarea econo$iei de pia" !i e#tinderea propriet"ii private au fcut ca $unca de birou s cunoasc o a$p oare deosebit( /n aceste condi"ii apar cerin"e noi fa" de co$ponente e procesu ui de $unc fa" de o$, fa" de $i% oace e de $unc !i fa" de ,ntre&u siste$ o$'$a!in' $ediu( Aceste aspecte a e or&anizrii !tiin"ifice a $uncii ,!i &sesc rezo vare prin ap icarea ,n
4

servicii e !i birouri e fir$e or a cercetri or de er&ono$ie care s asi&ure adaptarea $uncii a o$, cre!terea productivit"ii !i scderea so icitri or de efort ,n $unc 052( )ntroducerea cercetri or de er&ono$ie ,n birouri poate fi sus"inut prin pris$a unor caracteristici proprii $uncii, cu$ ar fi: ' ' ' ' caracteru $uncii, &radu sczut de dotare te6nic !i e#isten"a unor $u tip e a$p ificarea factori or de stres !i obosea 7 varietatea !i co$p e#itatea opera"ii or -,n specia de ordin inte ectua . pe care fo osirea, uneori nera"iona a poten"ia u ui u$an, ca itatea !i structura acestuia( so icitri de efort fizic !i psi6ic ,n $unc7

trebuie s e e#ecute ucrtorii, re a"ii e cu c ien"ii, rspunderea $ateria !i $ora 7

Munca ,n birou se prezint ,n &enera ca o $unc psi6ic ce so icit din partea persona u ui un efort inte ectua deosebit, ,ns e#ist nu$eroase activit"i care necesit un efort fizic intens 082( Din punct de vedere fizic se poate considera c activit"i precu$ ce e de procesare a coresponden"ei, introducere a date or, cutarea !i re&sirea infor$a"ii or sunt &re e, so icit+nd ,ntr'un &rad ridicat posibi it"i e fizio o&ice a e persona u ui, ,n specia ce e a e secretare or( *entru persona u secretariate or apar a te cauze care pot deter$ina cre!terea efortu ui fizic !i anu$e: f u#u c ien"i or, &radu de a& o$era"ie, cantitatea !i varietatea infor$a"ii or so icitate 082( /n cadru servicii or de re a"ii cu pub icu sau ,n secretariate e#ist e e$ente care au o contribu"ie ,nse$nat a cre!terea efortu ui psi6ic( /n acest sens se re$arc ,ndeosebi dia o&u ce trebuie $en"inut cu fiecare persoan pentru stabi irea infor$a"ii or dorite( *entru a se putea face fa" acestor so icitri, studii e de er&ono$ie indic o serie de ca it"i pe care trebuie s e aib ucrtorii dintr'un astfe de serviciu !i anu$e: cuno!tin"e te$einice ,n do$eniu so icitat, arta de a vorbi cu oa$enii, dina$is$, aten"ie distributiv, spirit de observa"ie, capacitate de decizie !i ini"iativ( *ractica a de$onstrat c ,n servicii e de re a"ii cu pub icu e#ist o serie de cauze care conduc de re&u a supraso icitare( Acestea sunt diverse !i pot fi provocate fie de ucrtori, fie de c ient 082( Din pri$a cate&orie face parte &radu de obosea a ucrtori or -zi nic p us cea acu$u at. cu i$p ica"ii asupra $odu ui de co$portare fa" de c ien"i, $anifestat prin ips de
,

a$abi itate !i prin nervozitate( /n $u te cazuri efortu ucrtori or de a avea un co$porta$ent civi izat poate duce a supraso icitare( Dificu t"i pot crea !i c ien"ii prin $odu de co$portare fa" de ucrtorii servicii or, care nu vd ,n acesta un partener e&a care contribuie prin $unca sa a satisfacerea cereri or or, ci o persoan care trebuie ,n orice condi"ii s'i serveasc cu pro$ptitudine !i cu a$abi itate 082( Un feno$en cu un caracter disfunc"iona deter$inat de stres este obosea a( Aceasta apare ,n ur$a so icitri or or&anis$u ui ,n activitatea u$an !i este deter$inat de consu$u de ener&ie ,n ti$pu acestei activit"i 052( Obosea a reprezint o reac"ie a or&anis$u ui de readaptare, de refacere a func"ii or sa e( Ea reprezint un feno$en fizio o&ic nor$a care apare ,n ur$a so icitri or prezente ,n activitatea u$an( /n &enera obosea a este un feno$en reversibi , deoarece dac este ur$at de o perioad de odi6n sau de so$n, or&anis$u ,!i reface p enitudinea func"ii or sa e( Ea nu este o boa , dar poate avea consecin"e te$porare asupra or&anis$u ui precu$ s birea aten"iei fa" de $unca ,ndep init !i fa" de $ediu( Specia i!tii c asific obosea a ,n ur$toare e &rupe 052: ' ' urec6i.7 ' obosea a psi6ic ' deter$inat de factori de natur psi6ic( /n birouri obosea a profesiona este o stare produs de stres !i afecteaz $ai a es persoane e care ucreaz cu pub icu 052( Este foarte i$portant s se previn starea de obosea profesiona pentru c aceasta nu afecteaz un sin&ur $e$bru a persona u ui ci este trans$is !i ce or a "i( Er&ono$ia a cptat un i$portant ro ,n a$ena%area birouri or( 9az+ndu'se pe concepte de u ti$ or, desi&n'u birouri or, corectat din punct de vedere er&ono$ic, inte&reaz $ediu , sarcini e, ec6ipa$ente e !i ucrtoru ,ntr'o $anier care prote%eaz sntatea, cre!te confortu !i productivitatea, iar a$bian"a devine $ai p cut( *rin ,ncorporarea efectiv a er&ono$iei ,n desi&n'u birouri or, structuri e econo$ice sau cu tura e ,!i pot satisface nevoi e proprii c+t !i pe
4

obosea a $uscu ar -dina$ic !i static. ' deter$inat de efortu $uscu ar !i de obosea a neurosenzoria ' cauzat de tensiunea nervoas a si$"uri or -oc6i,

contractarea $uscu ar7

ce e a e an&a%a"i or prevenind factorii de risc, rezo v+nd une e prob e$e socia e, d+nd posibi itatea indivizi or s'!i $a#i$izeze poten"ia u ( 9irouri e pot fi individua e, p asate ,ntr'o zon ini!tit, propice $uncii inte ectua e care s per$it ,ntreruperea !i re uarea ucru ui, un cadru favorabi pentru re a"ii e e#terioare, vizite !i conversa"ii, birouri co ective care s cuprind :'; persoane, &rupate pe diverse activit"i precu$ ce e financiare, contabi e, de persona 7 birouri &enera e pentru 5'8 persoane care co aboreaz a aceea!i $unc, spre e#e$p u secretariate e( Una din principa e e prob e$e a e or&anizrii er&ono$ice a $uncii, cu inf uen" puternic asupra capacit"ii de $unc !i i$p icit asupra eficien"ei activit"ii desf!urate ,n birou o constituie pozi"ia corect a corpu ui ,n ti$pu ucru ui( Stabi irea unei pozi"ii corecte de $unc ,nsea$n pentru persona u din birouri adoptarea unei pozi"ii c+t $ai aproape de pozi"ia natura a corpu ui ,n pozi"ia !ez+nd( Aceast pozi"ie se caracterizeaz prin $en"inerea ec6i ibru ui natura sau re ativ a corpu ui, rezu tat din anta&onis$u $ai $u tor for"e e#terne !i interne care ac"ioneaz asupra sa 052( /n fi&ura nr( 5 este prezentat poziia corect i incorect a picioare or(

4i&( 5( *oziia corect i incorect a picioare or 0<2 /n fi&ura nr( 8 este prezentat poziia corect i incorect a spate ui(

4i&( 8( *oziia corect i incorect a spate ui 0<2 /n fi&ura nr( < este prezentat poziia corect i incorect a $ouse' ui i a tastaturii(

4i&( <( *oziia corect i incorect a $ouse' ui i a tastaturii 0<2 /n fi&ura nr( 1 este prezentat poziia corect i incorect de uti izare a $ouse'u ui(

4i&( 1( *oziia corect i incorect de uti izare a $ouse'u ui 0<2 *ozi"ia !ez+nd este $ai pu"in obositoare dec+t cea ortostatic din $ai $u te $otive: suprafa"a de spri%in este $ai $are fiind reprezentat de fe"e e posterioare a e coapse or !i de fe"e e p antare a e $e$bre or inferioare ,n cazu ,n care sunt spri%inite de so 7 centru de &reutate a corpu ui este $ai aproape de suprafa"a de spri%in sau de baza de sus"inere !i este proiectat ctre i$ita posterioar a acestuia7 so icitarea ener&etic este $ai redus7 activitatea aparatu ui cardiovascu ar este $ai u!oar7 efortu $uscu ar pentru $en"inerea stabi it"ii corpu ui sau ec6i ibru ui este $ai $ic 052( Cu toate acestea, $unca de durat efectuat ,n pozi"ia a!ezat are !i une e inconveniente, cu$ ar fi:
6

' ' ' ' u$eri(

s birea tonusu ui $uscu ar, reac"ie ref e# de contrac"ie u!oar !i continu, ,n une e i$p ica"ii asupra aparatu ui oco$otor, deoarece co oana vertebra are presiune $are asupra unor or&ane interne -aparatu di&estiv !i respirator. dat dureri ,n ceaf !i ,n u$eri, dureri de spate, dureri ,n bra"e, ,n ,nc6eieturi !i ,n

specia a $u!c6i or abdo$enu ui7 tendin" spre pozi"ii curbe ,nc inate, torsionate, care aduc $odificarea staticii or&anis$u ui7 de ap ecarea ,n fa" a trunc6iu ui7

4o osirea corect a scaune or er&ono$ice poate duce a e i$inarea unor dificu t"i din ce e $en"ionate( Totu!i ,n afara uti izrii unor scaune er&ono$ice este necesar s se "in sea$a !i de o serie de indica"ii &enera e, cu$ ar fi 052: ' ' ' ' evitarea pozi"ii or nenatura e a e corpu ui, ,ncordate sau prea ,nc inate7 pozi"ia evitarea ,nc ina"ii or atera e a e trunc6iu ui !i a e capu ui7 evitarea $en"inerii bra"u ui ,n pozi"ia ,ntins, suspendat fronta sau atera , pozi"ia corpu ui a $asa de ucru sau a ca cu ator trebuie s fie: spate e drept, u!or ,nc inat fronta so icit ce $ai $ic efort de sus"inere !i este cea $ai co$od7

deoarece aceste pozi"ii obosesc, reduc precizia !i de#teritatea bra"e or !i a $+ini or7 capu ridicat, u$erii re a#a"i !i u!or cobor+"i( /n $unca de birou ce e $ai $u te so icitri sunt de natur psi6ic( So icitri e inte ectua e sau nervoase sunt deter$inate de o $u "i$e de e e$ente cu$ ar fi: specificu $uncii de birou, aten"ie concentrat !i distributiv per$anent, capacitate de $e$orare, rspundere &estionar pentru patri$oniu ,ncredin"at( E#ist de ase$enea nu$eroase cauze care contribuie a supraso icitarea nervoas: efectu sonor a unui nu$r $are de persoane, sunetu te efonu ui, conversa"ii e din ca$era de ucru, z&o$otu produs de une e ec6ipa$ente -$a!ini de scris, i$pri$ante.( Or&anizarea er&ono$ic a ocuri or de $unc din birou reprezint rspunsu a nu$eroase e prob e$e de natur psi6ic aprute( Respectarea principii or !i re&u i or er&ono$ice, crearea unei abian"e p cute, a e&erea $obi ieru ui adecvat, adoptarea unor

$suri eficiente de securitate, de $otivare $ateria !i $ora sunt c+teva ci de e i$inare a stresu ui !i obose ii profesiona e 052(

CAPITOLUL )0 PROIECTAREA ERGONO IC. A BIROU

OBILIERULUI DE

C+teva din cerin"e e a care trebuie s rspund un oc de $unc or&anizat pe baza principii or er&ono$ice ce au ca obiectiv opti$izarea re a"iei o$'$i% oc de $unc'$ediu se refer a $obi ier, i anu$e 012: ' ' a$p asarea !i co$binarea adecvat a $obi ieru ui, din punct de vedere $obi ieru s fie si$p u, s asi&ure pozi"ia corect a pr"i or corpu ui ,n ti$pu func"iona !i estetic7 e#ecutrii opera"ii or !i s corespund cerin"e or er&ono$ice !i estetice(
10

Mobi ieru de birou a fcut obiectu unor nor$e !i reco$andri precise care e stabi esc di$ensiuni e, capacitatea de stocare, spa"iu necesar pentru uti izare7 acestui $obi ier i se asociaz ec6ipa$ente e !i $ateria e e uti izate ,n $od curent sau cu inter$iten"e ,n servicii e !i ,n posturi e de ucru( A e&erea cu &ri% a $obi ieru ui de birou poate avea o contribu"ie i$portant asupra $ora u ui persona u ui !i de ase$enea poate fi o ca e de cre!tere a eficien"ei ,n $unc( Mobi ieru nepotrivit poate avea serioase repercusiuni asupra snt"ii !i strii fizice a persona u ui, care ,n fina se poate transpune ,ntr'un nive ridicat de absenteis$ !i ,ntr'un randa$ent redus( Mobi ieru unui birou $odern dotat cu aparatur e ectronic -co$putere, ter$ina e, i$pri$ante, ec6ipa$ente pentru $icrofi $e. trebuie s fie proiectat astfe ,nc+t s satisfac toate necesit"i e persona u ui care ucreaz cu aceste ec6ipa$ente( De ase$enea, este necesar s e#iste cab uri suficient de un&i care s fie a!ezate astfe ,nc+t s fie c+t $ai pu"in vizibi e( Cab uri e pot fi ,ncorporate ,n birouri astfe ,nc+t co$putere e, te efoane e sau surse e de u$in s poat fi pozi"ionate ,n ocuri corespunztoare, ,n fe u acesta securitatea ,n ucru cre!te !i se creeaz econo$ii i$portante de cab u( *upitre e pentru ter$ina e pot avea e#tensii de tastatur pentru operare confortabi , iar $ese e pentru i$pri$ante pot avea un sertar dedesubt ,n care este pstrat 6+rtia 012( *entru $obi ieru de birou se pot fo osi $ai $u te $ateria e, dar uzua e sunt: e$nu , p asticu !i $eta u 012( /n opinia $u tor specia i!ti, cea $ai i$portant pies de $obi ier ,n birouri este scaunul, de aceea a e&erea scaunu ui perfect va fi tratat pe ar& ,n acest capito ( *entru cei $ai $u "i oa$eni ce $ai i$portant ec6ipa$ent de birou este ca cu atoru ( /ntr'adevr, at+t ca cu atoru c+t !i proiectarea ,ntre&ii sta"ii de ucru este astzi i$portant, dar fr un scaun confortabi , $unca ucrtori or nu poate fi eficient( Ma%oritatea ucrtori or din birou stau ,n $edie opt ore pe zi pe scaun a $asa de ucru, de aceea scaunu a devenit astzi cea $ai i$portant pies de $obi ier ,n birouri( Statu pe scaun o perioad $are de ti$p poate provoca diverse prob e$e cu$ ar fi: dureri a e picioare or, datorit $ar&ini or p atfor$ei7 dureri de spate, cauzate de pozi"ia ,ncordat a

11

co oanei !i a $u!c6i or dorsa i, pozi"ie care provoac vasoconstric"ii ce ,ncetinesc circu a"ia s+n&e ui, deci !i o#i&enarea( Astzi $a%oritatea specia i!ti or recunosc c sta"ia de ucru !i scaunu trebuie proiectate astfe ,nc+t s se adapteze diferen"e or fizice dintre ucrtori( Dac acest ucru nu este fcut, an&a%a"ii nu vor putea ucra a ,ntrea&a or capacitate, iar riscu dureri or de &+t, de u$eri, de spate, de bra"e sau de ,nc6eieturi este deosebit de $are( Un scaun er&ono$ic ar trebui s ofere spate ui, ,n specia zonei o$bare, un suport( De ase$enea, sptaru scaunu ui ar trebui s per$it !i o a%ustare pe vertica pentru a se adapta un&i$ii spate ui ucrtori or, de!i aceast so u"ie, nu rezo v prob e$a dureri or de spate( Durerea este provocat de ,nc inarea ,n fa" a corpu ui, ,nso"it de ,ncordarea co oanei !i a $u!c6i or dorsa i, de aceea este necesar o ,nc inare a p anu ui de ucru spre operator -ca un pupitru. astfe ,nc+t corpu s nu se $ai ,nc ine ,n fa", s stea drept sau c6iar pu"in ,nc inat pe spate( Scaunu trebuie, de ase$enea, s ofere, ,n specia pentru oa$enii $ai scunzi, posibi itatea de spri%in a picioare or pe podea sau pe un suport -condi"ie ob i&atorie pentru cei care ucreaz ,n pozi"ia !ez+nd.( Acest suport, ,ns, trebuie s per$it e#tensia picioare or !i pstrarea pozi"iei vertica e a corpu ui sau pu"in ap ecat pe spate( Un sptar a$p u este i$portant pentru $u!c6ii $ari ai spate ui care trebuie s ec6i ibreze ,ntrea&a &reutate a corpu ui pe zona pe vian( 4r un astfe de suport $u!c6ii fac un efort continuu pentru $en"inerea stabi it"ii, de aceea pot aprea dureri a e $u!c6i or spate ui 012( Este i$portant, de ase$enea, ca !i ,n "i$ea p atfor$ei scaunu ui s fie re& abi ( Ce e $ai $u te scaune er&ono$ice au interva u de a%ustabi itate de apro#i$ativ 1 inc6 -35,; c$., care ar trebui s fie suficient( /n "i$ea p atfor$ei trebuie stabi it astfe ,nc+t, !ez+nd, ucrtorii s poat sta confortabi cu picioare e pe podea sau pe un suport( /n fe u acesta se reduce presiunea pe coapse, favoriz+nd circu a"ia s+n&e ui( Acest ucru ,$bunt"e!te confortu , ,n specia pentru cei scunzi care ucreaz a $ese fi#e -nere& abi e. 012( Un bun scaun er&ono$ic ar trebui s per$it a%ustarea at+t ,n privin"a ,nc inrii pe spate c+t !i ad+nci$ea p atfor$ei( De ase$enea, a fe de i$portant este ca p atfor$a s aib $ar&ini e rotunde pentru a nu e#ista puncte de presiune dureroase(

12

De!i este i$portant ca spate e s fie drept ,n ti$pu ucru ui, a fe de i$portant este ca scaunu s per$it o ,nc inare pe spate care s dea posibi itate uti izatori or, periodic, s se re a#eze( Se reco$and pentru scaune e de birou ur$toare e caracteristici: ' ' ' s per$it ucrtori or s stea cu bra"e e drepte de a u$r !i cu coate e ,ndoite7 s per$it ucrtori or s stea pe scaun cu &enunc6ii ,ndoi"i !i cu picioare e s dispun de un sptar care s pstreze pozi"ia dreapt a spate ui(

spri%inite pe podea sau pe un suport7

/n acest sens, 9ritis6 Standard ofer ur$toare e di$ensiuni pentru scaune e a%ustabi e a e dacti o&rafe or !i operatori or pe ca cu ator 012: ' ' ' ' ' ' ,n "i$ea scaunu ui de a p$+nt 8=8,; ' <=1,8 $$7 "i$ea scaunu ui s nu fie $ai $ic de 88>,5 $$7 r&i$ea scaunu ui <>:,3 !i <83,? $$7 ,n "i$ea sptaru ui de a nive u p atfor$ei ,ntre 5>8,5 $$ !i 8>3,? $$7 ad+nci$ea sptaru ui ,ntre 35;$$ !i 315,< $$7 r&i$ea sptaru ui nu $ai $are de 8><,? $$(

Aceste di$ensiuni sunt proiectate s asi&ure pozi"ia confortabi pe scaun cu spate e reze$at de sptar !i cu picioare e spri%inite pe podea( Totu!i e e nu trebuie considerate ca eta on deoarece sunt va abi e nu$ai ,n condi"ii e antropo$etrice specifice "rii respective 012( /n fi&ura nr( : este prezentat un scaun care poate fi a%ustat pentru a asi&ura o poziie confortabi de ucru(

13

4i&( : Scaun a%ustabi 012

CAPITOLUL ,0 PROIECTAREA 1I / BUN.T.2IREA FACTORILOR DE A BIAN2. FI-IC.

14

A$bian"a fizic reprezint o co$ponent i$portant a procesu ui de proiectare er&ono$ic a ocu ui de $unc( Eti$o o&ic no"iunea de a$bian" se refer a $ediu $ateria !i socia ,n care o persoan sau o co ectivitate ,!i desf!oar activitatea 0<2( /n birouri proiectarea factori or de a$bian" trebuie s aib ,n vedere: caracteristici e &enera e a e $uncii, con"inutu specific a $uncii, so icitri e i$puse ,n procesu $uncii i factorii psi6o'socia i( De ase$enea, i$portante sunt !i posibi it"i e $ateria e, te6nico' econo$ice a e acestor structuri( *rincipa ii factori de a$bian" fizic sunt: i u$inatu , $icroc i$atu -te$peratura, u$iditatea, viteza aeru ui, puritatea aeru ui., co oritu !i z&o$otu 0<2( ,0+0 Iluminatul Acesta este unu dintre factorii care e#ercit o inf uen" i$portant asupra productivit"ii an&a%a"i or !i asupra &radu ui or de obosea ( O i u$inare defectuoas poate cauza disconfort vizua !i o pozi"ie nenatura a corpu ui, fiind deci o piedic ,n ca ea perfor$an"ei 0<2( ) u$inatu a ocu de $unc poate fi ,$pr"it ,n < cate&orii: a( b( c( iluminarea ambiental este dat de obicei de o surs de u$in $ontat ,n iluminarea cu ajutorul lmpilor de birou, de!i ofer confortu individua , acest iluminarea direcionat este de obicei asi&urat de surse de u$in orientate ,n tavan -tub f uorescent.( Uneori este sin&ura surs de u$in a ocu de $unc7 tip de i u$inare este absent ,n ce e $ai $u te ocuri de $unc7 %os, sau de u$ini de ur$rire7 este fo osit pentru i u$inatu anu$itor obiecte sau pentru cre!terea nive u ui de intensitate7 d( iluminarea natural vine prin &ea$uri, u!i sau pere"i de stic ( Are un efect pozitiv asupra o$u ui, dar nu este disponibi per$anent( Contraste e ,ntre i u$inatu ocu ui de $unc !i i$ediata apropiere a acestuia trebuie s fie suficient de $ari astfe ,nc+t s'i per$it ucrtoru ui s vad birou foarte c ar( O re&u &enera este aceea c birou trebuie s fie u$inat de 8 ori $ai puternic dec+t i$ediata apropiere, de 1 ori $ai puternic dec+t spa"iu &enera de ucru !i de 3> ori $ai puternic dec+t vecintatea cea $ai ,ndeprtat 0<2(
1,

*rob e$e intervin c+nd oc6ii ucrtoru ui sunt for"a"i s se adapteze unor contraste puternice sau unor sc6i$bri repetate a e intensit"ii( Dac ucrtoru este nevoit s perceap un contrast prea $are ori de c+te ori ,!i ridic oc6ii de a birou, atunci oc6ii obosesc( Un e#e$p u de acest fe este a$p asarea ca cu atoru ui ,n fa"a ferestrei pentru a vedea prive i!tea de afar( @u$ina de afar, $ai puternic de obicei dec+t cea din birou, deter$in dificu t"i ,n vizua izarea caractere or pe ecran, iar oc6ii vor fi nevoi"i s se concentreze ori de c+te ori ucrtoru ,i ridic de a ca cu ator !i prive!te afar( Ce e $ai $u te ocuri de $unc sunt fie s ab, fie e#cesiv u$inate, ceea ce afecteaz productivitatea ucrtoru ui( Adesea, une e birouri au un sin&ur tub f uorescent ca unic surs de u$in, rezu t+nd astfe o u$in necontro at( C+teva so u"ii pentru a ob"ine un ec6i ibru a i u$inrii pot fi: ' ' evitarea concentra"ii or $ari de u$in !i a u$bre or7 pstrarea nive uri or de i u$inare a$bienta sczut !i ec6i ibrat a ace a!i

nive ( Standarde e de i u$inare pentru birou sunt de ?>>'3>>> uc!i, iar ,n birouri e ,n care se ucreaz a ca cu ator, nive u de i u$inare nu trebuie s dep!easc <>>'1>> uc!i7 ' ' asi&urarea birou ui cu o a$p care s aib un scut direc"iona de u$in, cu distribu"ie si$etric sau asi$etric a u$inii( u$inii reprezint un factor i$portant ,n i u$inarea bra" f e#ibi , posibi itate de ,n "are !i de re& are a intensit"ii7

Metode e pentru contro u a.

$odern a ocu ui de $unc, iar acestea inc ud 0<2: poziionarea( @ocu de $unc trebuie astfe pozi"ionat ,nc+t inia vizua s fie para e cu u$ina !i cu ferestre e( @u$ina care cade ,ntr'un un&6i corespunztor pe suprafa"a de ucru previne ref e#ia care poate ,ntuneca i$a&inea sau poate crea contraste de funda 7 b. c. comutatorul( Diferite e tipuri de co$utatoare per$it ucrtori or s aprind pe jaluzelele, per$it contro u u$inii natura e pe parcursu ,ntre&ii zi e( r+nd c+te o serie de u$ini, ceea ce per$ite re& area nive uri or de u$in a$bienta 7

) u$inarea eficient deter$in !i scderea costuri or( )nvesti"ii e ,n siste$e eficiente de i u$inare duc a reducerea acestor costuri, vor reduce $unca de ,ntre"inere !i vor ,$bunt"i ca itatea u$inii 0<2(
14

,0)0 Cromatica Constituie un a t factor de a$bian" fizic ce inf uen"eaz productivitatea $uncii !i are un ro i$portant asupra capacit"ii vizua e, ,n asi&urarea unui i u$inat eficient !i a unui confort sporit( 4o osirea cu ori or ,n $unca de birou se bazeaz pe efecte e fizio o&ice !i psi6o o&ice a e cu ori or asupra o$u ui 0<2( Roul are efecte benefice asupra siste$u ui nervos, sti$u eaz circu a"ia s+n&e ui !i pofta de $+ncare, vase e i$fatice !i $etabo is$u ( Ro!u acce ereaz rit$u cardiac !i respira"ia, co$bate fri&u , d i$presia de $rire a spa"iu ui, d rezisten" a efort psi6ic !i fizic, creeaz o a$bian" vese !i opti$ist( Dar privitu intens !i ti$p ,nde un&at a acestei cu ori deter$in obosea a care se va resi$"i a nive u ,ntre&u ui or&anis$( Ro!u a%ut ,n ur$toare e afec"iuni: rce i, stri subfebri e, dureri reu$atice provocate de fri& !i de obosea , ecze$e, T9C, depresie nervoas, para izie, astenie fizic( Verdele este ca $ant !i d senza"ia de odi6n( Este cu oarea naturii !i a speran"ei, di at vase e de capacitate $ic, scade tensiunea arteria , ec6i ibreaz( @u$ina verde favorizeaz su&estia !i autosu&estia, dar obose!te dac nuan"e e sunt prea ,ntunecate( Oran3ul tonific aparatu respirator, co$bate stri e de an#ietate, sti$u eaz aten"ia, fi#eaz ca ciu ,n oase, este afrodiziac( De ase$enea, este tonifiant pentru ficat !i pentru func"ii e de nutri"ie( Oran%u este indicat ,n bron!ite cronice, sc eroder$ii, enfize$ pu $onar, ast$ bron!ic, rinite cronice, itiaz bi iar, bo i de rinic6i( Oran%u nu are contraindica"ii( Al4as%rul are ca efect scderea presiunii san&uine, a tonusu ui $uscu ar, ca $eaz respira"ia !i reduce frecven"a pu su ui( Ca efecte psi6o o&ice, este o cu oare foarte rece, odi6nitoare !i ini!titoare care ,ndea$n a ca $ !i a reverie, a predispozi"ie spre concentrare !i spre ini!te interioar( /n e#ces, a bastru poate duce a depresie( A bastru confer seriozitate, tendin"a spre evocare, spa"ia itate, ,n&duin", pace interioar, nosta &ie( Vi$le%ul este cu oarea re&a prin e#ce en"( Recunoscut ca sedativ, vio etu sti$u eaz producerea & obu e or a be, cre!te tensiunea arteria !i frecven"a rit$u ui cardiac 0<2( /n tabe u nr( 3 sunt prezentate efecte e psi6o o&ice a e cu ori or( TABEL NR0 + E5ec%e 6si7$l$"ice ale cul$ril$r 89:
15

Nr0 cr%0 3( 5( 8( <( 1( :( ;(

Cul$area A bastru Aerde Ro!u *ortoca iu Ba ben Maro Aio et

I;6resia de dis%an& deprtare deprtare apropiere apropiere puternic apropiere puternic apropiere foarte puternic apropiere foarte puternic

I;6resia de %e;6era%ur rece foarte rece ca d foarte ca d foarte ca d neutru rece

E5ec%ul 6si7ic ca $ant foarte ca $ant ne ini!titor !i e#citant sti$u ator sti$u ator sti$u ator sti$u ator, descura%ator

Cu ori e birouri or er&ono$ice se a e& !i ,n func"ie de coeficientu de ref e#ie( Astfe se reco$and vopsirea p afoane or ,n cu ori cu coeficient de ref e#ie ridicat, ,ns $at, pentru a ,$piedica str ucirea( *ardosea a s aib un coeficient de ref e#ie de 31'8>C( *entru $obi ier se reco$and cu ori desc6ise, av+nd un coeficient de ref e#ie de 8>C p+n a 1>C( *entru $a!ini de scris sau pentru ca cu atoare sunt indicate cu ori neutre -&ri, be%. 0<2( ,0,0 Zgomotul Nive u &enera a z&o$ote or trebuie s se ,nscrie ,n i$ite corespunztoare specificu ui $uncii de birou, a crui con"inut i$p ic un anu$it &rad de so icitare psi6ic !i nervoas, iar acesta este prezentat ,n tabe u nr( 5(

TABEL NR0 ) -"$;$%ele 'n 4ir$uri 8): Nr0 cr%0 3( 5( 8( <( 1( Bir$uri 9irouri situate pe strzi secundare 9irouri situate pe strzi principa e 9irouri de 8 persoane 9irouri de 3> persoane Soneria unui te efon a 5 $ distan"
16

Ni<el acus%ic =dB> <1':1 :>'?> 11 :> ;1

:( ;(

Ma!ina de scris $anua a 5 $ distan" Ma!ina de scris si en"ioas a 5 $ distan"

;> :>

@i$ite e $a#i$e ad$isibi e pentru z&o$ot sunt 052: ' ' ;> d9 ,n secretariate !i ,n centre de ca cu 7 >':> d9 ,n servicii financiar'contabi e !i ,n ce e a te birouri cu ucrri repetitive

care necesit o anu$it concentrare( )ntensit"i $ai $ari de 33> d9 situeaz z&o$ote e dinco o de i$ite e suportabi e( *entru evitarea efecte or deter$inate de intensit"i e $ari a e z&o$otu ui, ,n specia ce e neuro'psi6ice -tu burri de aten"ie, sustra&ere, ,ncordare, obosea . sunt necesare $suri de prevenire precu$ 052: ' ' ' ' ' ' ' acte nor$ative de i$itare a z&o$ote or7 so u"ii si en"ioase pentru te6no o&ia de birou7 di$ensionarea corespunztoare a ,ncperi or7 dispersarea !i dispunerea ra"iona a ec6ipa$ente or7 pere"i, p afoane !i p an!ee din $ateria e fonoabsorbante7 s i pentru recreere ,n ti$pu pauze or7 contro OR@ periodic(

,090 Microclimatul Acesta se refer a starea fizic a aeru ui a ocu de $unc, ce se caracterizeaz prin te$peratur, u$iditate, curen"i de aer !i radia"ii e ter$ice a e corpuri or ,nc zite 0<2( Un $icroc i$at necorespunztor poate reduce capacitatea de $unc a e#ecutantu ui, poate spori riscu de ,$bo nviri !i i$p icit reduce productivitatea $uncii( Te$peratura opti$ ,n ,ncperi e birouri or sti$u eaz ucru , cre!te eficien"a( Senza"ia de bun stare fizio o&ic apare atunci c+nd diferen"a dintre te$peratura aeru ui !i cea a suprafe"ei ,ncperii nu dep!e!te 5'8 DC(

17

Te$peratura aeru ui reco$andat pentru $unca inte ectua ,n pozi"ia !ez+nd este de 53'58 DC, iar pentru $unca u!oar este de 3= DC( De ase$enea, diferen"a ,ntre te$peratura e#terioar !i cea interioar ,n ti$pu sezonu ui ca d nu trebuie s nu dep!easc < DC 0<2( /n stabi irea te$peraturii opti$e trebuie s se ia ,n ca cu !i $i!carea !i u$iditatea aeru ui( Mi!carea aeru ui trebuie s fie $ai $ic de >,5 $Es7 ,n cazu ucrri or deosebit de de icate care cer o i$obi itate pre un&it a corpu ui, nu trebuie s dep!easc >,3 $Es( )&iena $odern reco$and ca ,n ,ncperi e ,nc zite u$iditatea re ativ a aeru ui s fie cuprins ,ntre 1> !i ;> C( De ase$enea, cercetri e efectuate de$onstreaz c pentru o re a"ie opti$ ,ntre u$iditatea re ativ !i te$peratura aeru ui, ace!ti indicatori trebuie s aib ur$toare e perec6i de va ori -aceste va ori, i anu$e u$iditatea re ativ i te$peratura aeru ui sunt prezentate ,n tabe u nr( 8.: TABEL NR0 , U;idi%a%ea rela%i< i %e;6era%ura aerului din%r($ 'nc6ere 8): Nr0 cr%0 3( 5( 8( U;idi%a%e rela%i< =?> ;> 1> 8> Te;6era%ura aerului =@C> 53,8 55,1 58,=

Dac aceste propor"ii nu se pstreaz apar efecte ne&ative asupra aparatu ui respirator(

CAPITOLUL 90 STRESUL VI-UAL INDUS DE UTILI-AREA CALCULATOARELOR


Unu din ce e $ai i$portante do$enii a e pro&resu ui !i ,nnoirii ,n societatea noastr , constituie ptrunderea ca cu atoru ui ,n ce e $ai variate do$enii a e vie"ii econo$ice !i socia e, cu tura e !i $ana&eria e( *rin apari"ia !i prin rsp+ndirea siste$e or $u ti$edia -care ,$bin te eco$unica"ii e, te6nica e ectronic de ca cu !i audiovizua u ., pre ucrarea auto$at a infor$a"iei capt noi di$ensiuni( *rin inter$ediu siste$e or $oderne de te eco$unica"ii,
20

infor$a"ia di&ita a ptruns ,n activitatea profesiona a foarte $u tor uti izatori de te6nic de ca cu , de a unit"i de infor$atic or&anizate a nive de institu"ie, de ,ntreprinderi sau de %ude"e ctre pub icu ar&, de a specia i!tii ,n infor$atic spre uti izatorii de infor$atic 032( De!i co$puteru ne ,$bunt"e!te via"a, acest avanta% nu ne scute!te de anu$ite riscuri privind sntatea( Studii e fcute au artat c tipu $uncii !i nu$ru de ore pe zi de uti izare a ter$ina u ui video sunt factori i$portan"i ,n deter$inarea nive u ui prob e$e or cauzate de aceast activitate( *rob e$e e oc6i or sunt ce e $ai obi!nuite pentru uti izatorii ca cu atoare or( /n afara acestor si$pto$e directe apar une e indirecte cu$ ar fi: ,ncordare !i durere ,n ceaf !i ,n u$eri7 dureri de spate7 obosea e#cesiv7 iritabi itate e#cesiv7 dureri ,n bra"e, ,n ,nc6eieturi !i ,n u$eri7 nervozitate crescut7 eficien" vizua sczut !i erori $ai frecvente 032( 90+0 Si;6%$;ele s%resului <iAual )$portan"a co$putere or ,n societatea $odern este de necontestat, de aceea este necesar s se &seasc $oda it"i e prin care s se fac fa" efecte or pe care e are fo osirea or ,nde un&at asupra snt"ii operatori or 032( *rob e$a cea $ai frecvent o constituie disconfortu vizua ( Acesta poate duce a scderea productivit"ii $uncii, poate afecta concentrarea !i capacitatea de a ,n"e e&e( Or&anis$u u$an are tendin"a de a se adapta a stres, de $u te ori fiind ni!te adaptri defectuoase 032(

Si;6%$;ele direc%e a e stresu ui vizua sunt 032: ' ' ' ' ' ' tensiune a nive u oc6i or7 dureri de cap7 dificu t"i de foca izare7 $iopie7 dub area i$a&inii7 $odificri ,n percep"ia cu ori or(

Si;6%$;ele indirec%e pot inc ude 032:


21

' ' '

dureri a nive u $u!c6i or !i oase or -&+t, u$eri, spate, ,nc6eietura $+inii.7 obosea fizic e#cesiv7 eficien" vizua scazut ,n desf!urarea activit"ii(

CAPITOLUL B0 ACCIDENTELE DE

UNC.

De!i $unca ,n birou, din punct de vedere fizic, cu c+teva e#cep"ii, este re ativ u!oar, iar e e$ente e de risc sunt $ini$e, nu este e#c us apari"ia accidente or !i a bo i or profesiona e 0<2( Accidente e de $unc pot fi definite ca fiind: vt$ri corpora e a e or&anis$u ui, precu$ !i into#ica"ia acut profesiona , care se produc ,n ti$pu procesu ui de $unc sau ,n ,ndep inirea ,ndatoriri or de serviciu !i care provoac incapacitate te$porar de $unc de ce pu"in o zi, inva iditate sau deces( Accidente e de $unc pot fi c asificate dup ur$toare e criterii 0<2: a. dup nu$ru persoane or afectate: accident individua !i co ectiv7
22

b. c. d. e. f.

dup ur$ri e asupra victi$ei: accidente care produc incapacitate te$porar de dup natura cauze or directe: accidente $ecanice, e ectrice, c6i$ice, ter$ice, dup natura eziuni or: contuzii, p &i, ,n"epturi, tieturi, striviri, arsuri, dup ocu eziunii: a cap, a trunc6i, a $e$bre e superioare sau inferioare, cu dup $o$entu ,n care se resi$t efecte e: cu efect i$ediat sau cu efect u terior(

$unc -$a#( 8> de zi e., accidente care produc inva iditate !i accidente $orta e7 prin iradiere sau co$binate7 entorse, fracturi, a$putri, into#ica"ii, e ectrocutri, inso a"ii, eziuni $u tip e7 oca izri $u tip e7

Cauze e producerii accidente or de $unc pot fi de natur te6nic sau or&anizatoric, e e pot proveni fie din condi"ii e de $unc fie datorate an&a%atu ui( *entru e i$inarea accidente or de $unc, $ai e#act a cauze or care e'au &enerat, se fo osesc c+teva $etode 0<2: a. e%$da s%a%is%ic( Aceast $etod are a baz ca cu u a trei indicatori: coeficientu de frecven", coeficientu de &ravitate, coeficientu de incapacitate te$porar de $unc( Cu a%utoru or se deter$in nu$ru accidente or de $unc ,ntr'o anu$it perioad sau nu$ru $ediu a zi e or de incapacitate de $unc dintr'o anu$it perioad( b. e%$da %$6$"ra5ic const ,n reprezentarea pe p anu unei structuri -uzin, ate ier. prin se$ne conven"iona e a ocuri or unde s'au produs accidente ,ntr'o anu$it perioad de ti$p ,n scopu deter$inrii cauze or care e'au &enerat( c. e%$da ;$n$"ra5ic const ,n studierea te6no o&ii or, a ec6ipa$ente or !i $obi ieru ui, a condi"ii or de $ediu ,n scopu stabi irii ocuri or de $unc pericu oase !i a cauze or care e'au provocat, ,n vederea e aborrii $suri or necesare( /n $unca de birou, odat cu cre!terea nu$ru ui ec6ipa$ente or $oderne -ca cu atoare, $a!ini e ectrice de scris, copiatoare., ce $ai $are perico de vt$are corpora , reprezint e ectrocutarea( De aceea, a e&erea ocu ui pentru insta area ec6ipa$ente or, precu$ !i rea izarea unor insta a"ii e ectrice corespunztoare sunt esen"ia e( C6iar ,nainte de insta area unor astfe de ec6ipa$ente -une e ca cu atoare au nevoie de prize

23

trifazice, 8?> A., trebuie efectuate ucrri corespunztoare a insta a"ii e e ectrice cu e ectricieni autoriza"i 0<2( De ase$enea, trebuie rezo vat prob e$a insta a"iei de ,$p$+ntare( Aceasta se va efectua de ctre te6nicienii care vor insta a noi e ec6ipa$ente ,n str+ns cooperare cu e ectricienii autoriza"i ai institu"iei( *entru prevenirea accidente or ,n birouri este necesar un $obi ier adecvat care s per$it ,ncorporarea cab uri or astfe ,nc+t s fie ,$piedicat a&"area sau s$u &erea acestora( Aten"ie sporit din partea an&a%a"i or necesit !i uti izarea unor ec6ipa$ente precu$ $a!ina de tiat 6+rtie sau copiatoru -raza aser poate provoca orbirea iar une e co$ponente sunt fierbin"i. 0<2( B0+0 suri de 6r$%ecie a ;uncii 'n 4ir$u

Men"inerea condi"ii or sntoase !i si&ure de $unc ,n birouri i$pune an&a%a"i or respectarea ur$toare e cerin"e 0<2: ' ' ' ' din birou7 ' ' s fo oseasc $etode aprobate !i si&ure pentru ridicarea !i pentru $anevrarea s studieze re&u a$ente e !i re&u i e directoare pentru posturi e ce i$p ic obiecte or &re e !i vo u$inoase7 e#punerea a un $onitor a ca cu atoru ui( Av+nd ,n vedere absen"a e&is a"iei privitoare a protec"ia $uncii ,n birou a noi ,n "ar, se prezint ,n continuare c+teva nor$e de securitate a $uncii cuprinse ,n e&is a"ia britanic( /n @e&ea din 3=;< privind sntatea !i securitatea a ocu de $unc se arat c an&a%a"i or trebuie s i se ofere 0<2: ' ' un oc si&ur ,n care s ,!i desf!oare activitatea cu acces !i cu ie!ire si&ure7 ec6ipa$ente de si&uran" -cu ,ntre"inere eficient.7
24

s pstreze ordinea ,n aria de ucru7 s recunoasc !i s anun"e orice poten"ia perico 7 s raporteze !i s ,nre&istreze accidente e corect, co$p et !i c ar, ,n concordan" cu s ur$eze instruc"iuni e de fo osire pentru ec6ipa$ente e !i pentru accesorii e

proceduri e stabi ite7

' ' ' ' ' ' '

siste$e de ucru stabi e7 un $ediu de ucru si&ur7 $etode si&ure pentru $anevrarea, depozitarea !i pentru transportu bunuri or7 faci it"i de pri$ a%utor confor$ nor$e or Ministeru ui Snt"ii7 instruire !i supervizare a practici or pentru asi&urarea snt"ii7 consu ta"ii cu privire a punerea a punct !i a $en"inerea unor $suri eficiente dec ara"ii scrise ,n e&tur cu sntatea !i cu securitatea a ocu de $unc !i

de pstrare a snt"ii !i securit"ii7 $otive e pentru care este adoptat acea po itic( Ace a!i act con"ine !i ,ndatoriri e an&a%a"i or 0<2: ' ' ' ' s aib &ri% de propria or sntate !i de sntatea ce or a "i, care poate fi afectat s respecte $suri e de securitate7 s coopereze pentru $en"inerea snt"ii !i securit"ii a ocu de $unc7 s nu $odifice sau s nu fo oseasc ,n $od &re!it instru$ente e necesare de ac"iuni e sau de o$isiuni e or7

asi&urrii securit"ii ocu ui de $unc(

BIBLIOGRAFIE
3( 3==17 5( 8( Eficient, 3==?7 <( 1( III ' 6ttp:EEebooJs(unibuc(roEstiintead$Eenac6eE?(6t$7 III ' 6ttp:EEKKK(scribd(co$EdocE35>>=?:=;Eer&ono$ie( Brnd%ean(, E(, *rincipii e er&ono$iei, 9ucure!ti, Editura Htiin"ific, 3=;57 Socobeanu(, )(, Socobeanu(, )( Secrete e secretariate or, 9ucure!ti, Editura Bodni&(, E(, Facunda(, G(, Co$puteru i stresu , Editura Antet, 9ucure!ti,

2,