Sunteți pe pagina 1din 7

LOCUL DE MUNCA OSPATAR

Intocmit: iulie 2011

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA Procesul de munca consta in manipularea navetelor/lzilor cu produse, a baxurilor cu buturi. Activitti aditionale const n curtarea si igienizarea spatiului aferent.

MIJ !A"# $# -

P%!$&"'I# lzi/baxuri/navete/cutii sticle buturi pa(are ustensile pentru curatenie materiale pentru curatenie

)A%"I*A $# M&*"A - sosirea la program - informare asupra sarcinilor de serviciu pentru ziua respectiva - ocazional vanzarea marfurilor la bar - manipulare manual mrfuri - efectuarea curteniei si ntretinerea ei - terminarea programului, luarea msurilor de securitate M#$I& $# M&*"A + zgomot de fond normal , + curenti de aer de la instalatia de aer conditionat -intensitate mic . , + iluminat relativ constant, natural si artificial , + pozitii de lucru normale , #/#"&'A*' + are calificarea necesar desfsurrii procesului de munc , + este instruit din punct de vedere al securittii si snttii ,

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

Factorii de ri c !ro!rii mi"loacelor de !roductie 0actori de risc mecanic 1 + lovire de catre mi2loacele auto, in timpul deplasarii la si de la locul de munca + atacarea de ctre eventuali rufctori n timpul serviciului + cdere peste picioare a mrfurilor transportate prin purtare + taiere, intepare la contactul cu suprafete sau contururi periculoase + alunecare, cdere liber de sticle, pac(ete, cutii cu produse neasigurate in timpul deplasrilor necontrolate + pardoseli alunecoase datorit scurgerilor accidentale de lic(ide 0actori de risc electric 1 + electrocutare prin atingere direct a cablurilor de alimentare cu izolatia distrus + electrocutare prin atingere indirect datorit defectrii sistemelor de protectie a agregatelor Factori de ri c !ro!rii mediului de munca 0actori de risc fizic 1 + zgomot de fond normal , + curenti de aer de la instalatia de aer conditionat -intensitate mic. , + iluminat relativ constant, natural si artificial , Factori de ri c !ro!rii arcinii de munc# "ontinut sau structur necorespunztoare al sarcinii de munc + executarea de operatii n afara sarcinii de munc "erinte sub/supra dimensionate impuse executantului + stres provocat de lucrul permanent cu publicul + efort dinamic la ridicare si transport manual Factori de ri c !ro!rii e$ecutantului Actiuni gresite + cdere la acelasi nivel prin alunecare, dezec(ilibrare, mpiedicare + cdere de la nltime -scri. prin alunecare/dezec(ilibrare + posibile erori de 2udecat si de rationament n luarea deciziilor, atentie diminuat !misiuni 1 + neefectuarea in timp util a unor operatii indinspesabile asigurrii securitatii muncii + insuficiente cunostinte si deprinderi profesionale

SC MO%IL&AT SRL OS(ATAR FISA DE E'ALUARE A LOCULUI DE MUNCA

"!MP!*#* 'A )I)'#M& &I $# M&*"A 6 MIJ !A"# $# P%!$&"'I#

0A"'!%I $# %I)" I$#*'I0I"A'I 7 0A"'!%I $# %I)" M#"A*I"

0!%MA "!*"%#'A $# MA*I0#)'A%# A 0A"'!%I !% $# %I)"

7. munc. 8. 3. 9. :. ;.

8 ovire de ctre mi2loace auto n timpul deplasrii la si de la locul de Atacarea de ctre eventuali rufctori n timpul serviciului "dere peste picioare a mrfurilor transportate prin purtare 'iere, ntepare la contactul cu suprafete cu contururi periculoase Alunecare, cdere liber de sticle, pac(ete, cutii cu produse neasigurate mpotriva deplasrilor necontrolate Pardoseli alunecoase datorit scurgerii accidentale de lic(ide #lectrocutare prin atingere direct a cablurilor de alimentare cu izolatia distrus #lectrocutare prin atingere indirect datorit defectrii sistemelor de protectia a agregatelor =gomot de fond normal "urenti de aer de la instalatia de aer conditionat -intensitate mic. Iluminat relativ constant, natural si artificial #xecutarea de operatii n afara sarcinii de munc )tres provocat de contactul permanent cu publicul #fort dinamic la ridicare si transport manual "derea la acelasi nivel prin alunecare, dezec(ilibrare, mpiedicare

*umr persoane expuse 1 3 $urata expunerii 1 4 ore/zi #c(ipa de evaluare1 #nac(escu "ornel, 5arlan "amelia, Adela $eculescu -medic de medicina muncii. "onsecin "lasa *ive ta de "lasa de l maxim gravita probabilitate de previzibil te risc 3 9 : ; $#"#) $#"#) I'M 3+9: zile I'M 3+9: zile I'M 3+9: zile I'M 3+9: zile $#"#) $#"#) I'M 3+9: zile I'M 3+9: zile I'M 3+9: zile I'M 3+9: zile I'M 3+9: zile I'M 3+9: zile I'M 3+9: zile I'M 9:+746 zile I'M 3+9: zile I'M < < 8 8 8 8 ; ; 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 7 7 : 3 3 8 7 7 9 8 3 3 8 : 3 9 3 8 3 3 3 8 8 8 3 3 8 8 8 8 8 3 8 3 8 8

0A"'!%I $# %I)" # #"'%I" M#$I& $# M&*"A 0A"'!%I $# %I)" 0I=I"

<. 4. >. 76. 77.

)A%"I*A $# M&*"A

"!*'I*&' *#"!%#)P&*=A'!% "#%I*'# )&?/)&P%A $IM#*)I!*A'# #/#"&'A%#A $#0#"'&!A)A $# !P#%A'II

78. 73. 79.

#/#"&'A*'

7:.

7;.
7<.

"dere de la nltime -scri. prin alunecare/dezec(ilibrare

!MI)I&*I

Posibile erori de 2udecata si de rationament in luarea deciziilor, atentie diminuata 74. *eefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile asigurarii

securitatii muncii

3+9: zile

Ni)elul de ri c *lo+al al locului de munca e te : 74

, ri Ri i@7 < x -3 x 3. A 77 x -8 x 8. 76< * @ +++++++++++++++@+++++++++++++++++++++++++++++++++@+++++++++++ @ 2-./ 74 < x 3 A 77 x 8 93

i@7

, ri

FISA DE MASURI (RO(USE


Nr 0 crt 0 6 7. 8. 3. 9. :. ;. <. 4. >. 76. 77. 78. 73. 79. 7:. 7;. 7<. 74. Ni)el de ri c 8 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 MASURI (RO(USE Nominali1area m# urii 3 + alegerea traseelor sigure si scurte de deplasare + instruirea lucratorilor asupra modului de actiune -dotarea cu spraB lacrimogen. + instruirea lucrtorilor privind regulile de manipulare manuala a maselor + efectuarea reviziilor/reparatiilor de ctre persoane autorizate + asigurarea interzicerii interventiei persoanelor neautorizate n instalatiile electrice + verificarea periodic a instalatiei electrice si a prizelor de mpmDntare + instruirea salariatului privind pericolele la care se expune + instruirea lucrtorilor privind respectarea disciplinei muncii + constientizarea lucrtorilor asupra riscurilor existente n astfel de situatii + utilizarea de ec(ipament individual de protectie adecvat sarcinilor de executat + instruirea lucrtorilor privind stivuirea, depozitarea mrfurilor + ndeprtarea scurgerilor accidentale de lic(ide + instruirea lucrtorilor privind evitarea, pe cDt posibil, a expunerii prelungite la zgomot ridicat + asigurarea unui microclimat de lucru sigur + asigurarea unui iluminat corespunztor desfsurrii lucrzrilor n conditii sigure + crearea ncrederii n siguranta mediului de munc + utilizarea numai a personalului calificat si apt + instruirea salariatului privind pericolele la care se expune + respectarea pauzelor fiziologice + instruirea si controlul salariatilor privind respectarea procedurilor specifice

FACTOR DE RISC 7 07+ ovire de ctre mi2loace auto n timpul deplasrii la si de la locul de munc. 08+ Atacarea de ctre eventuali rufctori n timpul serviciului 03 C "dere peste picioare a mrfurilor transportate prin purtare manual 0< + #lectrocutare prin atingere direct a cablurilor de alimentare cu izolatia distrus 04+ #lectrocutare prin atingere indirect datorit defectrii sistemelor de protectia a agregatelor 079+ #fort dinamic la ridicare si transport manual 078 C #xecutarea de operatii n afara sarcinii de munc 07; C "dere de la nltime -scri. prin alunecare/dezec(ilibrare 09 C 'iere, ntepare la contactul cu suprafete cu contururi periculoase 0:+ Alunecare, cdere liber de pac(ete, cutii cu produse neasigurate mpotriva deplasrilor necontrolate 0; + Pardoseli alunecoase datorit scurgerii accidentale de lic(ide 0>+=gomot de fond normal 076+ "urenti de aer de la instalatia de aer conditionat -intensitate mic. 077+Iluminat relativ constant, natural si artificial 073+ )tres provocat de contactul permanent cu publicul 07: + "derea la acelasi nivel prin alunecare, dezec(ilibrare, mpiedicare 07< C Posibile erori de 2udecata si de rationament in luarea deciziilor, atentie diminuata 074 C *eefectuarea in timp util a unor operatii indispensabile asigurarii securitatii muncii

INTER(RETAREA RE2ULTATELOR E'ALUARII

*ivelul de risc global calculat pentru locul de munc Eo !atarF este egal cu 8,94, valoare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu nivel de risc acceptabil. %ezultatul este sustinut de E0isa de evaluareF, n care se observ c, din totalul de 74 factori de risc identificati, acestia au urmtoarea repartitie 1 + + < factori de risc au valoarea 3 C risc mic 77 factori de risc au valoarea 8 C risc foarte mic

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezint astfel1 + + + + 9;.;<G + factori proprii mi2loacelor de productie 86.66G + factori proprii sarcinii de munc 73.33G+ factori proprii sarcinii de munc 86.66G + factori proprii executantului

Intocmit SC ELFICAM SRL CORNEL

Admini trator ENAC3ESCU