Sunteți pe pagina 1din 68
" =e Chesterton ORTHODOXIA | SAU DREAPTA-CREDINTA pe ea ae ee ee Autor de romane fantastice sau policiers, de poeme rafinate si sclipitoare eseuri, exeget al unor clasici englezi, G.K. CHESTERTON (1874 — 1936) a fost totodata un cunoscut apologet si un redutabil aparator al catolicismului. Orthodoxia sau Dreapta-credinta raspunde intrebarii unui prieten al autorului: “jn ce-ar trebui sa creadé omul?” Captivanta, spumoaséG, spirituald, demonstratia lui Chesterton amesteca, dezinvolt, polemica subtilG, acidG, umorul de buna Cefollifel Mm Colo MET Ut-M eet ty care nu poate ldsa pe nimeni indiferent, oricare i-ar fi credinta si convingerile religioase. rere a wateli i Coniravaloarea timbrului literar se depune in contul Uniunii Scrittoritor din Roimdnia, nr. 25111-1711 ROL, deschis la BCR, Filiala sector 1, Bucuresti. Traduceri dupa The Collected Works of G. K. Chesterton, I, with Introduction and Notes by David Doobs, Editor, Ignatius Press, San Francisco, 1986 Editor: Calin Viasie # Consilier editorial: Gheorghe Criciun ¢ Lector: Dan Damaschin + Culegere si paginare computerizati: Silviu Stancu ¢ Tehno- redactare: Anton Horvath # Corectura: Irina Petras # Revizia: Comelia Constantinescu + Design coperté colectie: Done Stan + Procesare grafici coperth: Viorel Mihart Pitesti - Bucuresti - Brasov ~ Cluj-Napoca — Constanja # Apirut: 2002 + Editat in Roménia + Printed in Romania © Copyright Editura Paralela 45 Pitesti 0300, str. Frotii Golesti 128-130; tel/fax: (048)63.14.39; (048)63.14.92; (048)21.45.33; e-mail: ep45@pitesti.ro + Bucuresti Sector 4, b-dul. Dimitrie Cantemir, nt. 20, bl. 8, sc. A, et. 3, ap. 16; telV/fax (01)335.36.97; e-mail: bucurestip4S@voxlinero + Bragov 2200, str. Paul Richter 7; tel/fax: (068)14.04.15; e-mail: ep4S@deltanet.r0 + Cluj-Napoca 3400, str. Jon Popescu-Voitesti 1-3, bl. D, sc. 3, ap. 43; tel/fax: (064)43.40.31; e-mail: ep4Scj@rdslink.ro + Constanta 8700, str. Alea Romulus, nr. 1, tel: ¢041)s10.212 ‘www edituraparalela45.r0 ISBN 973-593-571-6 G. K. CHESTERTON ORTHODOXIA SAU DREAPTA-CREDINTA fn romaneste de IRINA PETRAS edifia a U-a S & EDITURA, PARALEI