Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaiei, Tineretului i Sportului al Republicii Moldova Universitate Tehnic a Moldovei Facultatea Calculatoare Infor atica si Microelectronica Catedra

!uto atica i Tehnolo"ii Infor aionale

Lucrarea de laborator nr.2


Disciplina: AMSI
Tema: !nali#a siste ului $n ba#a etodolo"iei !%&& i elaborarea ediul Rational Rose odelelor prin dia"ra ele ca#urilor de utili#are $n

i de#voltarea lor $n alte dia"ra e

! reali#at' ! verificat' Sava (ina

Chiinu )*+*

Scopul lucrrii: +, Studierea prii teoretice i verificarea cunotinelor $nsuite pentru odelarea siste ului dat $n ediul instru entului C!SE -Rational Rose., ), Recapitularea i aprofundarea cunotinelor despre ediul -Rational Rose.' a plasarea, destinaia ele entelor i odelarea precedentelor cu use case dia"ra /cu perspectiva de#voltrii $n Se0uence i Collaboration1 din Rational Rose, 2, Repre#entarea structurii siste ului real i anali#a $n ba#a etodolo"iei !%&& /etapa planificrii, sincroni#rii, anali#ei1, evideniind artefactele, precedentele pentru elaborarea odelului conceptual din do eniul respectiv al siste ului, 3, 4nsuirea tehnicii de creare, odificare i salvare a respectivelor odele elaborate $n dia"ra ele use case ale siste ului real5propus, 6, Studierea i descrierea destinaiei funcionale a sub eniurilor7opiunilor din eniurile' 8ro9se, Create, Model Properties, T&&:S din :o"ical ;ie9, co ponentele i operaiile de anipulare /"enerare, odificare i salvare a odelului1, <, Efectuarea diverselor anipulri $n dia"ra a use case pentru evidenierea tehnicii eficiente, =, >escrierea succint i elocvent a scenariului de lucru, dotat cu e?e ple concrete, $n procesul efecturii lucrrii de laborator, @, >e#voltarea elaborrilor cu alte dia"ra e /Se0uence i Collaboration1 pentru diverse odele din do eniul IT $n ba#a li baAului de odelare UM:, Sarcina: Pentru un sistem concret realizai trei diagrame ale precedentelor. ntrebri de control: +, Care sunt etapele etodolo"iei de#voltrii soft5uluiB ), Cu $nele"ei odelul spiral al ciclului de via al siste uluiB 2, (u ii principalele etape utili#ate la elaborarea unui siste , confor etodolo"iei !%&&, 3, C$te tipuri de artefacte cunoateiB 6, Ce repre#int dia"ra a ca#urilor de utili#areB Caracteri#ai ele entele de ba# ale acestei dia"ra e, <, Care este diferena dintre e?tensie i inclu#iuneB Rspunsuri la ntrebri !. "are sunt etapele metodologiei dez#oltrii so$t%ului& 4n ti pul de#voltrii produselor soft9are s5a constatat c e?ist anu ite tipuri de activiti care trebuie efectuate la un o ent dat' -analiza cerinelor -proiectarea arhitectural - proiectarea detaliat -scrierea codului -integrarea componentelor -validarea -verificarea - ntreinerea. !.!. Analiza cerinelor. Se stabilete ce anu e vrea clientul ca s fac pro"ra ul, Scopul este $nre"istrarea cerinelor $ntr5o anier c$t ai clar i ai fidel, Claritatea se refer la lipsa a bi"uitii, iar fidelitatea la $nre"istrarea c$t ai e?act /posibil cuv$nt cu cuv$nt1, !.'. Proiectarea ar(itectural. >in otive de co ple?itate, pro"ra ele ari nu pot fi concepute i i ple entate ca o sin"ur bucat, !stfel pro"ra ul va trebui construit din odule sau co ponente, %roiectarea arhitectural $ parte siste ul $ntr5un nu r de odule ai ici i ai si ple, care pot fi abordate individual, !.). Proiectarea detaliat. Se reali#ea# proiectarea fiecrui odul al aplicaiei, $n cele ai ici detalii, !.*. Scrierea+ generarea codului. %roiectul detaliat este transpus $ntr5un li baA de pro"ra are, 4n od tipic, aceasta se reali#ea# odular, pe structura re#ultat la proiectarea arhitectural, !.,. Integrarea componentelor. Modulele pro"ra ului sunt co binate $n produsul final, Re#ultatul este siste ul co plet, >e obicei specialitii se conduc de anu ite etodolo"ii ale elaborrii i etodele lor confor odelului ciclui de via a siste ului care cuprinde ai ulte etape, 4ns, pentru $nceput, $n ti pul elaborrii c$nd $ncepe de#voltarea unui produs soft ave nevoie de' - $nele"ere clar a ceea ce se cereC - un set de etode i instru ente de lucruC

- un plan de aciune, >eci trebuie s ne pune ur toarele $ntrebri, cel puin, $n le"tur cu arhitectura siste ului' Ce dia"ra e e?ist, ce le"turi sunt $ntre eleB Care ecanis e re"lea# interaciunea claselorB Unde trebuie s fie pre#entat fiecare dia"ra B Etc, '. "um nelegei modelul spiral al ciclului de #ia al sistemului& Metodolo"ia spiral, propus tot de 8oeh , este un alt e?e plu bine cunoscut de etodolo"ie a in"ineriei pro"ra rii, !cest odel $ncearc s re#olve proble ele odelului $n cascad, pstr$nd avantaAele acestuia' planificare, fa#e bine definite, produse inter ediare, El definete ur torii pai $n de#voltarea unui produs' - studiul de fe#abilitateC - anali#a cerinelorC - proiectarea arhitecturii soft9areC - i ple entarea, Modelul $n spiral recunoate c proble a principal a de#voltrii pro"ra elor este riscul, Riscul nu ai este eli inat prin aseriuni de "enul' D$n ur a proiectrii a obinut un odel corect al siste ului., ca $n odelul cascad, !ici riscul este acceptat, evaluat i se iau suri pentru contracararea efectelor sale ne"ative, E?e ple de riscuri' - $n ti pul unui proces $ndelun"at de de#voltare, cerinele noi ale clientului sunt i"norateC - clientul schi b cerineleC - fir concurent lansea# un pro"ra rival pe piaC - un de#voltator7arhitect prsete echipa de de#voltareC - echip nu respect un ter en de livrare pentru o anu it co ponent, 4n odelul spiral se consider c fiecare pas din de#voltare conine o serie de activiti co une' pre"tirea' se identific obiectivele, alternativele, constr$n"erileC "estionarea riscului' anali#a i re#olvarea situaiilor de riscC activiti de de#voltare specifice pasului curent /de e?e plu anali#a specificaiilor sau scrierea codului1C Eplanificarea ur torului stadiu' ter enele li it, resurse u ane, revi#uirea strii proiectului,

Fi",+,), Metodolo"ia spiral Metodolo"ia spiral cuprinde ur toarele etape, "rupate pe patru cicluri' Ciclul 1 naliza preliminar! +, &biective, alternative, constr$n"eri ), !nali#a riscului i prototipul 2, Conceperea operaiilor 3, Cerinele i planul ciclului de via 6, &biective, alternative, constr$n"eri <, !nali#a riscului i prototipul Ciclul " naliza final! =, Si ulare, odele, bench arF5uri @, Cerine soft9are i validare G, %lan de de#voltare +*, &biective, alternative, constr$n"eri ++, !nali#a riscului i prototipul

Ciclul # Proiectarea! +), Si ulare, odele, bench arF5uri +2, %roiectarea produsului soft9are, validare i verificare +3, Inte"rare i plan de test +6, &biective, alternative, constr$n"eri +<, !nali#a riscului i prototipul operaional Ciclul $ %mplementarea &i testarea! +=, Si ulare, odele, bench arF5uri +@, %roiectare detaliat +G, Cod )*, Inte"rarea unitilor i testarea acceptrii )+, :ansarea produsului %rocesul $ncepe $n centrul spiralei, Fiecare ciclu ter inat repre#int o etap, %e sur ce spirala este parcurs, produsul se aturi#ea#, Cu fiecare ciclu, siste ul se apropie de soluia final, >ei este considerat ca un e?e plu "eneric pentru etodolo"ia ciclic, etoda are i ele ente secveniale, puse $n eviden de evoluia constant de la o etap la alta, ). -umii principalele etape utilizate la elaborarea unui sistem. con$orm metodologiei AP//. :a elaborarea unui siste e necesar de a se ine cont de ur toarele etape, prev#ute confor etodolo"iei !%&& /anali#a i proiectarea orientat 5 obiectual1' etapa de elaborare' planificarea sincroni#area anali#a proiectarea construirea testarea etapa de $ntreinere' $nvarea utili#area odificarea reutili#area Etapa de $ntreinere se parcur"e doar dup i ple entarea siste ului, deaceea $n lucrare se va anali#a /parcur"e1 doar etapa de elaborare, %lanificarea include evidenierea noiunilor, surselor iniiale ale do eniului de obiecte, for ularea cerinelor, obinerea schiei odelului conceptual, *." te tipuri de arte$acte cunoa0tei& !rtefactele este denu irea si pl pentru diferite tipuri de infor aii create, schi bate de colaboratori la crearea siste ului, >rept e?e ple de artefacte pot servi dia"ra ele li baAului de unificare i odelare, Se pot enu ara ) tipuri principale de artefacte H tehnice i de conducere, 4n ti pul elaborrii pro"ra elor se crea# i artefacte de conducere, Unele artefacte de conducere triesc un ti p scurt, doar $n ti pul de via al proiectului, >in ele fac parte busness planul, planul de elaborare, planul de selectare a cadrelor i $ prirea tipurilor de activitate ale an"aAatului $n colaborare cu planul, !ceste artefacte se caracteri#ea# ca te?t sau dia"ra e $n orice i#vor de vi#uali#are necesare pentru e?plicarea cerinelor date echipei de elaborare i oa enilor interesai, !rtefactele de conducere la fel includ specificarea cilor de elaborare, a pro"ra ului pentru auto ati#area procesului de elaborare a platfor elor de calculatoare, necesare pentru elaborarea i pstrarea artefactelor tehnice, 4n fiecare ca# al procesului raional unificat sunt artefacte care sunt date la intrare sau se pri esc la ieire, !rtefactele se folosesc ca date de ieire pentru activitatea ulterioar, conin date, dicionare despre proiecte i au rolul de pri ire a contractului de ba#, ,. "e reprezint diagrama cazurilor de utilizare& "aracterizai elementele de baz ale acestei diagrame. & dia"ra a ca#urilor de utili#are pre#int o colecie de ca#uri de utili#are i actori i este folosit $n "eneral pentru a indica sau caracteri#a funcionalitile i co porta entul $ntre"ii aplicaii a

siste ului interacion$nd cu unul sau ai uli actori, Utili#atorii i orice siste ce poate interaciona cu siste ul sunt actorii, !t$ta ti p ce actorii repre#int utili#atorii, ei aAut la deli itarea siste ului i ofer o i a"ine clar a ceea ce se ateapt a se $nt$ pla $n siste , Ca#urile de utili#are sunt construite pe ba#a nevoilor pe care le au actorii /utili#atorii1, !ceasta asi"ur faptul c siste ul va produce ceea ce s5a dorit, >ia"ra ele ca#urilor de utili#are conin ele ente ce pot repre#enta actori, relaii de asociere, relaii de "enerali#are, pachete i ca#uri de utili#are, Se poate crea o dia"ra a ca#urilor de utili#are de nivel $nalt, pentru a vi#uali#a li itele i co porta entul siste ului, >e ase enea, se pot crea una sau ai ulte dia"ra e pentru a descrie o parte a aplicaiei siste ului, Ca#urile de utili#are pot include alte ca#uri de utili#are ca o parte a co porta entului su, & dia"ra a ca#urilor de utili#are indic un set de actori e?terni i ca#urile de utili#are ale siste ului $n care particip respectivii actori, Ca#uri de utili#are, Un ca# de utili#are este o secven a tran#aciilor reali#ate de siste ca rspuns la eveni entele declanate de un actor al siste ului, Un ca# de utili#are co plet trebuie s ofere o valoare surabil unui actor, c$nd actorul e?ecut o sarcin anu e, Un ca# de utili#are conine toate eveni entele care pot surveni $n cadrul perechii actor 5 ca# de utili#are, nu neaparat unul ce va aparea $n orice scenariu particular, Un ca# de utili#are conine un set de scenarii care e?plic diferitele secvene ale interaciunii din interiorul tran#aciei, Un ca# de utili#are poate de ase enea descrie co porta entul unui set de obiecte, ca de e?e plu o or"ani#aie, 'eprezentarea grafic. For a de ba# a ca#ului de utili#are este o elips'

Un ca# de utili#are poate avea un nu e, care este caracteristic i nu un nu e si plu, !desea este scris ca o descriere infor ativ a actorilor e?terni i a secvenelor eveni entelor dintre obiecte care acoper tran#acia, (u ele unui studiu de ca# $ncepe de obicei cu un verb, Fiecare apariie a unui ca# de utili#are $n dia"ra indic un subset de infor aii ale odelului despre ca#ul de utili#areC toate aceste infor aii ale odelului pot fi vi#uali#ate $n specificaiile ca#ului de utili#are, 4n dia"ra ele ca#urilor de utili#are se pot desena asocieri $ntre ca#uri de utili#are i actori, respectiv "enerali#ri $ntre ca#uri de utili#are, !ctori, Un actor este un stereotip al unei clase, Utili#atorii i orice siste care poate interaciona cu siste ul $n cau# sunt actori, !stfel, un actor repre#int un rol Aucat de o persoan sau o entitate care interacionea# cu siste ul, Cu actorii repre#int utli#atorii siste ului, ei aAuta la deli itarea siste ului i ofer claritate $n ceea ce se va $nt$ pla $n respectivul siste , !ceeai persoan fi#ic poate Auca rolul ai ultor actori, aa cu ai ulte persoane pot Auca acelai rol, i astfel interaciona ca acelai actor, 'eprezentarea grafic. !ctorii se repre#int sub for a unor ici personaAe av$nd propriul su nu e ca $n fi"ura'

Fiecare actor trebuie s aib un nu e, iar nu ele acestuia descrie rolul Aucat de ctre actor, 1. "are este di$erena dintre e2tensie 0i incluziune& e(tensia /se repre#int printr5o s"eata trasat cu linie $ntrerupt, notat cu cuv$ntul re#ervat .e?tensie.1, & relaie de e?tensie cuprinde o condiie de autori#are i referine la unul sau ai ulte puncte de e?tensie din cu destinaie, $n care e?tensia poate fi inserat, E?tensia ai per ite adu"area de ca#uri de utili#are aprute ulterior, $n cursul de#voltrii siste ului, Ca e?e plu' s presupune un arFet, %ersonalul nu este obli"at s pre#inte fiecrui client catalo"ul rfurile propuse spre v$n#are, Re#ult o e?tindere a funciilor acordate de ctre personalC

incluziunea /indic faptul c o instan a unui ca# de utili#are cuprinde i co porta entul specificat printr5un alt ca# de utili#are1, (otaia "rafic este folosit cea pentru e?tensie, etichetat $ns cu cuv$ntul re#ervat -include., %entru acelai e?e plu de ai sus' v$n#torii sunt obli"ai s pri easc ta?a de la cu prtori, aceasta ar fi una din obli"aiuni, re#ult c acest serviciu este obli"ator inclus $n serviciile arFetului,

3laborarea diagramelor
"Figures" reprezinta Programul/ Editorul grafic de figuri geometrice Acceseaza programul Figures Sterge figuri Utilizeaza biblioteci grafice User Figures Utilizeaza cod sursa Contacteaza programatorul Figures

Introduce date

Vizualizeaza figuri

Report eroare in progam Elaboreaza figuri geometrice Interfata de lucru Afiseaza o interfata

Programator Repara eroare

4ig ! Diagrama 5se "ase pentru programul 4igures In fi"ura + este repre#entata dia"ra a UseCase pentru pro"ra ul Fi"ures, %ro"ra ul Fi"ures repre#inta editorul "eo"rafic de fi"uri "eo etrice, In aceasta dia"ra a ai sunt pre#entate i careva din precedentele acorului User care !ccesea#a pro"ra ul, Introduce date, ;i#uali#ea#a fi"ure, Ster"e fi"uri, Contactea#a pro"ra atorul Fi"ures /un al treilea actor in dia"ra a1, Reportea#a eroare pro"ra atorului care la rindul sau repara eroarea, %ro"ra ul Fi"ures are ca precedent principal Elaborarea fi"urilor, %ro"ra ul utii#ea#a careva biblioteci si este scris un ba#a unui li baA de pro"ra are, Un precedent i portant ar ai fi afisarea interfetei de lucru a utili#atorului,

User raseaza figuri geometrice Afiseaza interafata de lucru

Sterge figuri geometrice Figures Primeste comanda de editare

Editeaza figuri geometrice

Utilizeaza biblioteci grafice


##include$$

Calculeaza arie! perimetru! "olum Utilizeaza cod sursa

Apeleaza o imprimanta

Imprimanta Imprima figuri geometrice

4ig ' Diagrama 5se"ase mai detailata a programului 4igures In fi"ura ) este pre#entata la fel dia"ra ca#urilor de utili#are pentru dia"ra Fi"ures dar putin ai detaliata decin in Fi",+, !ici a incercat sa e?pun un sir ai lun" de precedente cu toate ca sirul lor nu se ter ina aici, !stfel, pro"ra ul fi"ures !fisea#a interfata de lucru, %ri este co anda de la User, Trasea#a fi"uri "eo etrice, Ster"e fi"uri "eo etrice, Editea#a fi"uri "eo etrice, Calculea#a aria, peri etrul, volu ul fi"urilor "eo etrice, !pelea#a o I pri anta pentru i pri area fi"urilor "eo etrice, Utili#ea#a un cod sursa si careva biblioteci "rafice,

Insuses te limba'ul de programare Utilizeaza biblioteci grafice

Corecteaza erori

Elaboreaza programul propriu%zis

Programator Figures

Incarca programul pe un ser"er%user

&odifica programul

Sterge programul

User )asa un feedbac*

(escarca programul

4ig ) Diagrama 5se"ase pentru programatorul 4igures In Fi"ura 2 este repre#entata dia"ra ca#urilor de utili#are a pro"ra atorului Fi"ures, Ca autorul pro"ra ului el detine toate drpturile asupra acestui pro"ra cit si posibilitatea de a efectua careva odificari in codul sursa al Fi"ures, Mai intii de toate el Insuseste un li baA de pro"ra are, iar daca dIAJ poseda aceste cunostinte er"e direct la Elaborarea pro"ra ului propriu5#is, >upa testarea acestuia si corectarea erorilor care /evident1 au aparut in ti pul testarii, pro"ra atorul incarca Fi"ures pe un server pentru a putea fi descarcat de careva utili#atori, "oncluzie: In ur a efectuarii acestei lucrari de laborator a reusit sa insusesc ai bine cunostintele ele asupra dia"ra elor UseCase, cit si utili#area corecta a !ctorilor si %recedentelor care alcatuiesc aceste dia"ra e,